Syriac Genocide – Sayfo

مذكرات هنري مور غنطاو السفير الأميركي في تركيا ما بين 1913 – 1916 عن المذابح الأرمنية في تركيا ترجمة الدكتور الكسندر كشيشيان – شركة دلتا كزارة وعباجي حلب سوريا

تأليف الملفونو عبدالمسيح قره باشي ترجمه إلى العربية وكتب مقدمته والحواشي ثاوفيلوس جورج صليبا مطران جبل لبنان طبعة أولى 2005

ܕܡܐ ܙܠܝܚܐ ܥܠ ܥܦܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ 2

ܣܝܡ ܡܠܦܢܐ ܥܒܕܡܫܝܚܐ ܢܥܡܢ ܕܩܪܗܒܫ 

ܣܝܡ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܢܥܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢܝܐ – ܚܬܡܐ ܩܕܡܝܐ ܒܝܬ ܦܪܣܐ ܕܒܪ ܥܒܪܝܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘܠܢܕܐ 1997

ܡܟܢܫܝܢ ܠܟܘܪܝܐ ܣܠܝܡܐܢ ܕܒܝܬ ܚܢܢܘ ܐܪܟܚܝܐ ܛܘܪܥܒܕܝܢܝܐ – ܚܬܡܐ ܩܕܡܝܐ ܒܡܛܒܥܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܒܪ ܥܒܪܝܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘܠܢܕܐ 1987

ܣܝܡܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܐܘܕܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܕܐ – ܥܠ ܩܛܠ ܥܡܐ ܕܟܖ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܡܪܕܐ، ܕܐܡܝܕ، ܘܕܣܥܪܕ، ܕܓܙܪܬܐ، ܘܕܢܨܝܒܝܢ ܘܕܐܖ̈ܡܢܝܐ ܕܗܘܐ ܫܢܬ ܐܨܝܗ 1915 – ܐܬܚܬܡ ܫܢܬ 2004 ܒܡܛܒܥܬܐ ܕܐܫܘܪܒܢܝܒܐܠ ܒܝܘܢܫܘܒܝܢܓ

ܡܐܡܖ̈ܐ ܕܥܠ ܣܝ̈ܦܐ ܕܣܒܠܘ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܫܢܬ 1714-1914 ܕܣܝܡܝܢ ܒܝܕ ܟܬܘܒ̈ܐ ܣܘܖ̈ܝܝܐ ܕܛܘܖ̈ܥܒܕܝܢ ܘܣܪܝܛܝܢ ܫܢܬ ܐܨܦܐ ܡ ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܔܝܔܟ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ 1981

ܡܐܡܖ̈ܐ ܘܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܠܐܒܗ̈ܬܐ ܘܐܡܘܖ̈ܐ ܕܛܘܖ̈ܥܒܕܝܢ ܣܝܡܝܢ – ܚܬܡܬ ܩܕܡܝܐ ܒܡܛܒܥܬܐ ܕܒܪ ܥܒܪܝܐ ܕܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘܠܐܢܕܐ 1987

ماردين

دراسة تحليلية لإبادة عام 1915

بقلم إيف تِرْنونْ نقلته إلى العربية لطيفة عرنوق – دار نعمان للثقافة 2008

القس اسحق أرملة – يتضمن ما جرى في بلاد النهرين ولا سيما ماردين من الظلم والتعدي والخطف والنفي والذبح والسبي وسائر الفظائع والاهانات سنة 1895 وسنة 1914 – 1919 بقلم شاهد عيان

جراح في تاريخ السريان

أعده بالسريانية الشماس أسمر القس كوركيس 1980 ترجمه الى العربية الأستاذ صبحي يونان – الكتاب من اعداد لجنة الاعلام في الرابطة السريانية في لبنان

سيفو مئة عام , شهادات حق

دار سائر المشرق بالتعاون مع المركز الثقافي السرياني الطبعة الأولى 2016

ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܢܬܐ 1

ܣܝܡ ܡܠܦܢܐ ܐܣܡܪ ܐܠܟܘܪܝ – ܛܘܝܒ ܘܚܘܬܡ ܩܢܛܪܢܘܬܐ ܕܚܕܪ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܣܘܝܕ 1998

ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܢܬܐ 2

ܣܝܡ ܡܠܦܢܐ ܐܣܡܪ ܐܠܟܘܪܝ – ܛܘܝܒ ܘܚܘܬܡ ܩܢܛܪܢܘܬܐ ܕܚܕܪ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܣܘܝܕ 1998

Tur Abdin 1915

Reports gathered by Chorepiscous Sleman Henno

Translated from Syriac into German By Amil Gorgis and Georg Toro, Translated from German into English By Dr. Jan Jonk

%d bloggers like this: