14 ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ

ܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܥܡܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝـܚܳܐ ܡܳܪܰܢ

Bothar Evangelion
ترتيلة بعد الإنجيل
ܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Qatholiq
ترتيلة القاثوليق
ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܐ

Lzuyoho ddawra
ترتيلة للدورة
ܠܙܽܘܝܳـܚܳܐ ܕܕܰܘܪܰܐ

Hutomo
ترتيلة الختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ

Hutomo Hrino
ترتيلة أخرى للختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ

[gview file=”http://dss-syriacpatriarchate.org/wp-content/uploads/2019/08/14.pdf”]