ܣܶܕܪܳܐ ܕܩܽܘܦ باب القاف

ܣܶܕܪܳܐ ܕܩܽܘܦ

باب القاف

 

ܩ: القاف هي الحرف التاسع عشر من حروف الهجاء. وفي حساب الجُّمَّل عبارة عن مائة من العدد. وإنما سُمِّيتْ كذلك لمشابهة صورتها الأولى لصورة القِرد ܩܽܘܿܦܳܐ.

 • ܩܹܺܐܒ̥ܽܘܿܬ̥ܳܐ لغة في ܩܹܺܒ̥ܽܘܿܬ̥ܳܐ[1].
 • ܩܐܕ̈ܐ غُدَد تكون في اللحم.
 • ܩܳܐܕ̊ܺܝܼܢܳܐ أَزَج. قناة. ساقية.
 • ܩܹܺܐܛܳܐ[2] حوت عظيم.
 • ܩܶܐܡ̈ܳܠܶܐܶܐ[3] فُسَيفِساء. أو أثاث أو مَخزَن.
 • ܩܹܺܐܦܳܐ[4] حقير. خَسيس. وَضيع.
 • ܩܰܒ̥ ــُـ ܩܒ̥ܳܒ̥ܳܐ. ܩܒ̥ܳܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ قَفّ. انتصب شَعَر البدن فَزَعاً (2) ارتعد. اقشَعَرّ. تشنَّج (3) قبَّب البناء (4) تقوّس. تقبّب البناء. تحدّب (5) اجتمع الماء (6) قَبّ. قَفّ. يَبِس.

ܩܰܒ̊ܶܒ̥. ܩܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ܳܐ قبَّب (2) قفَّف. أرعد (3) أفزع. أرعب.

ܐܶܬ̥ܩܰܒ̊ܰܒ̥ (مج. مط).

ܩܒ̥ܺܝܼܒ̥ܳܐ مُقبَّب. مُقوَّس. مُنَحنٍ. مُتحدِّب.

ܩܰܒ̊ܺܝܼܒ̥ܳܐ. ܡܩܰܒ̊ܒ̥ܳܐ مُقبَّب. مُتقوِّس.

ܩܽܘܼܒ̊ܳܐ أقوَس. أقعَس. أحدَب (2) ماء مَجموع.

ܩܒ̥ܳܒ̥ܳܐ بِناء مُقبَّب (2) غار. مَغارة (3) قُبّة. حَدَبة.

ܩܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ܳܐ رَعدة. قُشعَريرة. نَفضة.

ܩܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ ܓܰܪ̈ܡܶܐ يُبوسة العظام. عِلّة.

ܩܰܒ̊ܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ رَعدة. قُشعَريرة. نافِض. حُمَّى باردة.

ܩܰܒ̊ܳܐ قَبّ. قَبقاب. رَحِم. فَرج (2) تابوت. قُبّة. صُندوقة (3) سِياج. مَوضِع مُسيَّج. سِجن. قَفَص من حديد (4) مَكُّوك. مِكيال. قَفيز (5) بِركة. مُجتمَع ماء.

ܣܳܟܰܪ ܩܰܒ̊ܳܐ عَسلة. نَسل أخير يسدّ رَحِم أُمّهِ.

 ܩܰܒ̊ ܙܺܝܼܒ̥ و ܩܳܒܶܐ مُستَنقَع.

ܩܳܒ̊ܬ̥ܳܐ. مِيل. عَلَم. مَنار المسافر.

ܩܳܒ̊ܬ̥ܳܐ. ܩܶܒ̊ܬ̥ܳܐ وَدَك. دَسَم اللحم.

ܩܽܘܼܒ̊ܬ̥ܳܐ ج ܩܽܘܼ̈ܒ̊ܳܬ̥ܳܐ و ܩܽܘܼ̈ܒ̊ܶܐ قُبّة. بناء مُستدير (2) هَوتة. دُردُور الماء (3) صَولَجان (4) قَفَص (5) وَسَط. قَلب الشيء (6) جُبّ. ܓܽܘܼܒ̊ܳܐ (7) مِظَلّة. خَيمة (8) مِظَلّة فوق حِداجة الجَّمَل (9) قِمّة. أعلى الشيء (10) قِحف الرأس.

 ܩܽܘܼܒ̊ܰܬ̥ ܫܡܰܝܳܐ قُبّة السماء.

 ܬܰܘܕ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ ܕܡܰܫܠܡܳܢ̈ܶܐ قاعدة دين الإسلام.

ܩܽܘܼܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ دائرة القُطب الجَّنوبيّ.

ܩܽܘܼܒ̊ܰܝܢ فَلسان. حَبّة. فَلس.

ܩܹܺܒ̥ܽܘܿܬ̥ܳܐ[5] قُبّة. صُندوقة. تابوت (2) فُلك. سفينة.

 ܡܢܰܦܰܫܬܳ̊ܐ قُبّة حَيّة. لقب مريم عليها السلام.

 • ܩܒ̥ܳܐ ــِـ ܩܒ̥ܳܝܳܐ قَبا. جَبا. جَمَع. حَشَد. وَسِع. وَعى (2) خَزَن. ذَخَر (3) اغترف الماء ونحوهُ (4) اجتمع. التأم الماء ونحوهُ (5) والـمِدّة تكوّنت في الجُّرح.

 ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܦܽܘܼܡܶܗ أمسك ماءً في فيهِ.

 ܬܺܝܼܢܰܘ̈ܗܝ حَقَن. حَبَس بَولهُ.

ܩܰܒ̊ܺܝܼ. ܩܽܘܼܒ̊ܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܒ̥ܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܩܰܒ̊ܺܝܼ (مج. مط).

ܩܳܒ̥ܽܘܿܝܳܐ فاعل (2) قَدَح. قَعب.

ܩܳܒ̥ܽܘܿܝܬܳܐ مؤنّث الفاعل (2) قَدَح صغير.

ܩܒ̥ܳܝܳܐ. ܩܶܒ̥ܝܳܐ جابية. غَدير. مَخزَن. مُجتمَع ماءٍ ومالٍ وقَيح ونحو ذلك (2) دُمَّلة. خُراجة (3) ما يُمسَك في الفم من الماء ونحوهِ.

 ܒܶܝܬ̥ ܩܒ̥ܳܝ̈ܶܐ مَوضِع تغزل فيهِ النساء.

ܩܳܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܩܳܒ̥̈ܝܳܬ̥ܳܐ غَدير. جابية. مُجتمَع ماء. صِهريج. بِركة. خَبراء. مُستَنقَع (2) مِدَّة. قَيح.

ܩܰܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܩܶܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܩܰܒ̥̈ܝܳܬ̥ܳܐ و ܩܶܒ̥̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܶܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܩܶܒ̥̈ܝܳܬ̥ܳܐ قُرحة. دُمَّلة مَقيَّحة.

ܩܰܒ̊ܳܝܬ̊ܳܐ ج ܩܰܒ̊ܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ قَباء صغير.

ܩܒ̥ܳܝܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) اسم مرّة.

ܩܽܘܼܒ̊ܝܳܢܳܐ مِدَّة. قَيح (2) قُرحة. دُمَّلة مُقيَّحة (3) فُوف. بَياض في الأظفار (4) كالتالي.

ܩܽܘܼܒ̊ܳܢܳܐ وَرسيّ. طائر كالحمام إلى حُمرة وصُفرة.

ܩܒ̥ܳܝܳܐ قَباء. ثوب يُلبَس فوق القميص.

 • ܩܒ̥ܰܠ ــُـ ܩܒ̥ܳܠܳܐ. ܩܒ̥ܽܘܼܠܝܳܐ قَبَل. كان قُبالة (2) قَبِل. أخذ (3) ܥܰܠ. ܡܶܢ اشتكى. تظلّم. تذمّر. ذَمّ.

ܐܶܬ̥ܩܒ̥ܶܠ. ܡܶܬ̥ܩܰܒ̥ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܒ̊ܶܠ. ܩܽܘܼܒ̊ܳܠܳܐ قَبِل. أخذ. نال (2) تقبّل. ارتضى (3) أذعن. خَضَع. أطاع. سلَّم. استَصوَب (4) استقبل. تلقّى. ترحّب (5) احتمل. قاسى (6) اشتكى. تظلّم (7) انفعل. تأثّر (8) وَعى. حَوى. وَسِع (9) تناول. أمسك (10) قَرى. أضاف. دعا إلى الوليمة.

 ܐܺܝܼܕ̥ܐ ܕܟ̥ܗܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ارتسم كاهناً.

 ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܰܕ̥ ܒܚܰܕ̥ تبارَزا. تحارَبا.

 ܒܳܬ̥ܰܪ و ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܦܠܳܢ عَقَب. خَلَف فُلاناً.

 ܡܶܕ̊ܶܡ ܠܰܦܠܳܢ قدَّم. أهدى شيئاً لفُلان.

 ܡܶܕ̊ܶܡ ܠܕ̥ܽܘܼܟ̊ܳܐ حَمَل. ذهب بشيء إلى مكان.

 ܕܶܡ̈ܥܰܘܗܝ ܒܺܐܝܼܕ̥̈ܰܘܗܝ مَسَح دُموعهُ بيدهِ.

 ܕܳܪ̈ܶܐ ܠܰܚ̈ܕ̥ܳܕܶܐ تتابعتْ. تعاقبتْ الأجيال.

 ܚܛܳܗܳܐ أثِم. أخطأ. ارتكب إثماً.

 ܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ شَكَر. حَمَد. عَرَف الجميل.

 ܥܠܰܘܗܝ قَبِل على نفسهِ. كَفَل. ضَمَن.

 ܩܰܒ̊ܠܰܬ̥݀ ܚܰܝܬ̥ܳܐ ܠܥܽܘܼܠܳܐ قَبِلتْ. تلقَّتْ القابلة الجنين عند الولادة.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܣܽܘܼ̈ܟ̊ܳܠܶܐ احتمل الكلام مَعانٍ شَتّى.

ܐܶܬ̥ܩܰܒ̊ܰܠ. ܡܶܬ̥ܩܰܒ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܩܒ̊ܶܠ قَبِل. أخذ. تناول (2) استقبل. واجَه (3) تلقّى. قَرى. أضاف (4) قابَل. عارَض الكتاب (5) أرسل إلى لِقاء (6) قَبل. كان مُقابَل (7) وَعى. حَوى. وَسِع (8) حَضِر (9) أمر. فَرَض. جعل أن يقبل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܒ̊ܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܒ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܣܰܩܒ̊ܶܠ. ܣܽܘܼܩܒ̊ܳܠܳܐ استقبل. صادَف. لاقى (2) قاوَم. ضادَد (3) يسَّر. جعلهُ يحضر ويصادف ويلاقي (4) اتّفق. حَضِر. وُجِد صُدفةً.

ܐܶܣܬ̊ܰܩܒ̊ܰܠ (مج) واستقبل. صادَف. لاقى. واجه (2) عَرَض. طَرأ. وافى (3) اتفق. وُجِد. حَضِر صُدفةً (4) قاوم. ضادَد. قاتَل.

ܩܒ̥ܺܝܼܠܳܐ مُقابَل. مَوضوع قُبالة (2) مَقبول (3) مَشكوّ. مُشتَكىً عليهِ (4) مُشتَكٍ. مُتذمِّر.

ܡܩܰܒ̊ܠܳܢܳܐ فاعل (2) مُضيف. مِقراء (3) قابِل. ذو قابليّة (4) مَنديل ونحوهُ يستقبل بهِ مُتناوِل القُربان الجوهرة المقدَّسة إذا سقطتْ (5) عَرّاب. إشبين. قريب.

ܡܩܰܒ̊ܠܳܢܳܐ فاعل (2) مأوى. مَضِيف. خان (3) حُلّة الكاهن (4) سَفُّود أو خشبة يُستَقبَل بهِ الخبز من التَّنّور (5) الأسقف الآخِذ الرسامة.

ܡܩܰܒ̊ܠܳܐ مف (2) مَرضيّ. مَحمود. مُوافِق. مُناسِب (3) خفيف. لطيف.

ܩܰܒ̊ܳܠܬ̊ܳܐ قابِلة تستقبل الولد عند الولادة (2) وَلَّادة. كثيرة الوِلادة.

ܩܽܘܼܒ̊ܳܠܳܐ قَرىً. دَعوة. وَليمة (2) هديّة. تَقدِمة.

 ܩܽܘܼܒ̊ܳܠ ܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ شُكر. حَمد. ثَناء.

ܩܽܘܼܒ̊ܠܳܐ أُقحُوان. بَابُونج (نبت).

ܩܽܘܼܒ̥ܠܠܳܐ. ܩܽܘܼܒ̥ܠܳܐ مُحَيّا. وَجه. مَنَظر. لِقاء.

ܩܒ̥ܶܠܬ̊ܳܐ. ܩܒ̥ܺܝܼܠܬ̊ܳܐ ج ܩܒ̥ܶܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ شَكوى. دَعوى. تَذمُّر.

ܠܩܽܘܼܒ̥ܠܳܐ قُبالة. مُقابَل. حِذاء. إزاء (2) ضِدّ (3) بحَسَب. بمُوجِب (4) على قَدر. بمُعادَلة.

ܠܽܘܼܩܒ̊ܰܠ مثلهُ (2) عِند. وَقت (3) قُدّام. لِلقاء.

 ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܐܶܙܰܠ تاه. ذهب وُجهَتهُ.

ܡܶܢ ܩܒ̥ܽܘܿܠ قُبالة. مَقابَل. أمام. تِلقاء (2) مِن بعيد (3) حالاً. بلحظة.

ܠܩܽܘܼܒ̥ܠܳܝܳܐ مُقابِل. مُحاذٍ (2) مُضادّ. مُقاوِم. عَدوّ.

ܠܩܽܘܼܒ̥ܠܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مُقابَلة. مُحاذاة (2) مُضادّة. عَداوة.

ܣܰܩܽܘܼܒ̥ܠܳܐ ضِدّ. خَصم. عَدوّ (2) مُضادّ. مُقاوِم. مُنافٍ.

ܣܰܩܽܘܼܒ̥ܠܳܝܳܐ ضِدّ. خَصم. مُضادّ. مُنافٍ إلخ.

ܣܰܩܽܘܼܒ̥ܠܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مُضادّة. عَداوة. مُقاومة. مُنافاة. تَنافُر.

ܣܽܘܼܩܒ̊ܳܠܳܐ حادثة. نازلة. صُدفة. اتّفاق. عَرض.

 ܒܣܽܘܼܩܒ̊ܳܠܳܐ عَرَضاً. صُدفاً (2) بعكس ذلك ܒܗܶܦܟ̊ܳܐ.

 • ܩܳܒ̥ܠܽܘܿܣܺܝܼܬ̥ܳܐ بَليّة. رَزيّة. مُصيبة.
 • ܩܒ̥ܳܠܥܳܐ عرطنيثا. ܓܒ̥ܳܠܥܳܐ أو هَبيد ܒܽܘܼܚܒ̊ܳܚܳܐ.
 • ܩܰܒ̥ܠܺܝܼܨܳܐ. ܩܰܒ̥ܠܨܺܝܼܨܳܐ ضَرب من آلام الأمراض.
 • ܩܰܒ̥ܠܺܝܼܩܳܐ سُكَّر شديد البياض.
 • ܩܒ̥ܽܘܼܠܳܪܳܐ بَشير. مُخبِر. ساعٍ.
 • ܩܳܒ̥ܽܘܿܢܳܐ عَمود. أُسطوانة.
 • ܩܒ̥ܰܥ ــُـَـ ܩܒ̥ܳܥܳܐ غَرَز. رَكَز. نَصَب (2) رَسَخ. قرَّر. ثبَّت (3) طَبَع. نَحَت (4) انشَب. سمَّر (5) علَّق. صَلَب (6) رصَّع. صفَّح. جلَّل (7) غطَّى رأسهُ بالقبع.

 ܐܺܝܼܠܳܢܳܐ نَصَب. غَرَس شجرة.

 ܚܝܳܪܶܗ ܒ حدَّق. أمعن نَظَرهُ.

 ܡܰܫܟ̊ܢܳܐ نَصَب. ضَرَب خيمة.

ܩܰܒ̊ܰܥ. ܩܽܘܼܒ̊ܳܥܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܒ̥ܰܥ. ܐܶܬ̥ܩܰܒ̊ܰܥ (مج. مط).

ܩܒ̥ܺܝܼܥܳܐ مف (2) ثابت. راسخ (3) غَريزيّ. طبيعيّ (4) جامِد. مُجلَّد.

 ܩܒ̥ܺܝܼ̈ܥܶܐ الثوابت من الكواكب.

ܩܒ̥ܺܝܼܥܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) تجميد. رَكم. تصليب. حَصر. جمع الأجسام البُخاريّة والغازيّة بعضها فوق بعض.

ܩܒ̥ܺܝܼܥܽܘܼܬ̥ܳܐ نَصب. غَرز. رُسوخ إلخ.

 ܕܰܐܦ̈ܶܐ سماء. مَنظَر. صورة. هَيئة.

ܩܒ̥ܳܥܳܐ وَتَد يُغرَز في الأرض.

ܩܰܒ̥ܥܳܐ ثوب مُعمَّد. ذو نُقوش كالعُمُد.

ܩܶܒ̥ܥܳܐ وَصلة تُوصل في كُمّ الثوب أو هُدبهِ للزَّخرفة.

ܩܽܘܼܒ̥ܥܳܐ قبع. قَلَنسُوة (2) رأس الأُسطوانة (3) قِمع الزهر (4) مَعدِن. مَقطَع المعدنيات.

ܩܽܘܼܒ̥ܥܽܘܿܢܳܐ. ܩܽܘܼܒ̥ܥܺܝܼܬ̥ܳܐ قبع صغير. قُبَيع.

 • ܩܒ̥ܽܘܼܩܠܳܪܳܐ حاجب. حارس. بَشير (فيهِ لغات).
 • ܩܒ̥ܰܪ ــُـ ܩܒ̥ܳܪܳܐ. ܩܒ̥ܽܘܼܪܝܳܐ. ܩܒ̥ܽܘܼܪܳܐ. ܩܒ̥ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ قَبَر. دَفَن. طَمَر (2) جَمَع. رَكَم. كوَّم. كدَّس.

ܩܰܒ̊ܰܪ. ܩܽܘܼܒ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܒ̥ܰܪ. ܡܶܬ̥ܩܰܒ̥ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܩܰܒ̊ܰܪ. ܡܶܬ̥ܩܰܒ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܳܒ̥ܽܘܿܪܳܐ قابِر. دافِن. طامِر. خابئ.

ܩܰܒ̊ܳܪܳܐ. ܡܩܰܒ̊ܪܳܢܳܐ مثلهُ (2) مُكوِّم. مُكدِّس.

ܩܰܒ̥ܪܳܐ قَبر. جَدَث. ضَريح.

 ܕܺܐܝܼܣܝܽܘܿܕܽܘܿܣ فِضّة عند أهل الكيمياء.

ܩܰܒ̥ܪܳܢܳܝܳܐ قَبريّ (2) عنوان القُبور.

ܩܒ̥ܽܘܼܪܳܐ قَبر (2) مَأتَم. مَناحة. مَحفَل مَيّت.

ܒܶܝܬ̥ ܩܒ̥ܽܘܼܪܳܐ قَبر. جَدَث (2) مَقبَرة. مَدفَن.

ܩܒ̥ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܩܒ̥ܽܘܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܩܒ̥ܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مَقبَرة.

ܩܒ̥ܳܪܳܐ كُدس. كَومة حصيد (2) كُبّة غَزل.

ܡܰܩܒ̊ܪܳܐ أشفى. مِثقَب. ܡܰܩܒ̥ܳܐ.

ܡܰܩܒ̊ܽܘܼܪܬ̥ܳܐ ج ܡܰܩܒ̊ܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ كُدس. كَومة من تراب وغيرهِ.

ܩܶܒ̥ܪܺܝܼܬ̥ܳܐ جَنّة. حديقة. رَوضة. بُستان.

ܩܺܝܼܒ̥ܽܘܿܪܳܐ مِربَط. حَبل يُربَط بهِ.

ܩܺܝܼܒ̥ܳܪܳܐ. ܩܺܝܼܒ̥ܽܘܿܪܳܐ هِندِباء بَريّة (بقلة).

ܩܽܘܼܒ̥ܪܳܪܳܐ كُدس. كَومة (2) تَنقية. غَربَلة الحِنطة (3) تُرّ. سِلسلة يُقدَّر بها البناء خاصّةً.

 • ܩܳܒ̥ܪܺܝܼܨܺܝܼ زاج قُبرُصيّ.
 • ܩܒ̥ܰܫ ــُـ ܩܒ̥ܳܫܳܐ قَبَس. عَرَف. تعلَّم. استفاد (كذا وجدتهُ).
 • ܩܰܒ̥ܪܺܝܼܣ زُنجُفر عند أهل الكيمياء.
 • ܩܰܕ̥ ــُـ ܩܕ̥ܳܕ̥ܳܐ قَدّ. قَطَع. شَقّ. خزَّق. مزَّق.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ قَطَع الكلام.

ܩܰܕ̊ܶܕ̥. ܩܽܘܼܕ̊ܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܕ̥ܶܕ̥. ܡܶܬ̊ܩܰܕ̊ܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܕ̥ مثلهُ (2) تألّم. تعذّب.

ܩܰܕ̊ܳܐ قِدّ. وَطْب. وِعاء اللَّبَن (2) ذَكَر. عُضو التناسل (3) قِدّ. سَير يُقَدّ من جِلد (4) بَند. عَلَم. راية كبيرة.

ܩܽܘܼܕ̊ܳܐ مَجرّة درب التَّبّانة (2) دَرب سَير الكواكب (3) إِرزِيز. بَرَد صِغار شِبه الثلج (4) رَذاذ. مَطَر ضعيف.

ܩܶܕ̊ܬ̥ܳܐ ج ܩ̈ܶܕ̊ܳܬ̥ܳܐ قِدّة. سَير من جِلد (2) اسم نَبت.

ܡܰܩܽܘܼܕ̥ܳܐ جُبّ. برِكة ماء. صِهريج. قناة.

ܩܰܕ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ غُسالة. رُحاضة.

 • ܩܕ̥ܳܐ ــِـ ܩܕ̥ܳܝܳܐ اكتسب. نال.

ܩܰܕ̊ܺܝܼ. ܩܽܘܼܕ̊ܳܝܳܐ حاز. امتلك. نال. أحرز. تمتّع (2) اكتسب. استفاد. انتفع (3) نَفَع. أفاد. أجدى (4) استعمل. استثمر.

 ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܦܠܳܢ أخذ. عَمِل برأي فُلان.

ܐܶܬ̥ܩܕ̥ܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܺܝܼ (مج).

 • ܩܕ̥ܰܚ ــُـَـ ܩܕ̥ܳܚܳܐ قَدَح. أوقد. أضرم (2) نَقَب. ثَقَب. خَرَق (3) فجَّر. بجَّس الماء (4) نَتَف. نَتَش الشَّعر (5) خمَّش. فَجّ. شَجّ (6) اتّقد. اضطرم (7) وَقَع الدود في الأسنان (8) نَبَت. خَرَج. فَرَع. أورق (9) خَرَجتْ الخُراجة (10) تفجّر. تبجّس (11) أعوَل. وَلوَل. صاح. صَرَخ. استغاث. بكى شديداً.

 ܐܳܣܝܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ قَدَح الطبيب العين. أخرج منها الماء الـمُنصَبّ إليها من داخل.

ܩܰܕ̊ܰܚ. ܩܽܘܼܕ̊ܳܚܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܩܕ̥ܰܚ. ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܚ (مج).

ܐܰܩܕ̊ܰܚ أوقد. أضرم (2) نَتَف. نَتَش (3) خمَّش. شَجّ (4) ثَقَب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܕ̊ܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܕ̊ܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܕ̥ܺܝܼܚܬ̊ܳܐ جَمرة. قَبسة نار (2) مَوقِد. كانون (3) مَذبَح تُحرَق عليهِ الذبائح.

ܩܰܕ̥ܚܳܐ قِدح. خَرق (2) قَدَح. قَعب (3) قِحف الرأس.

ܩܶܕ̥ܚܳܐ نملة. بَثر صغير مع وَرَم وحَكّة وحرارة (2) قِدح. خَرق. ثَقب.

ܡܩܰܕ̊ܚܳܢܳܐ فاعل (2) َنخرة. وَجَع يأخذ فجأةً.

ܡܰܩܕ̊ܚܳܐ مف (2) مِقدَح. حديدة الزَّند (3) مِثقَب. مِنقَب (4) مِنتاف.

ܩܽܘܼܕ̥ܚܬ̥ܳܐ مصدر ومرّة (2) نُتفة شَعر (3) بَرق. لَمع (4) ِعِصابة حداديّة (5) خَمش. خَدش. جُرح.

ܡܰܩܕ̊ܚܳܢܳܝܳܐ جِنس من الأوجاع.

 • ܩܕ̥ܳܠܳܐ قَذال. رَقَبة. نَقرة القَذال.

ܩܫܶܐ ܩܕ̥ܳܠܳܐ عَنيد. جافٍ. مارد.

ܩܕ̥ܳܠܳܝܳܐ. ܩܕ̥ܳܠܳܢܳܝܳܐ قَذاليّ.

 • ܩܕ̥ܰܡ ــُـ ܩܕ̥ܳܡܳܐ قَدَم. تقدّم. سَبَق (2) بادَر. استقبل. لاقى (3) بكَّر.

 ܣܥܰܪ ܙܰܦܠܳܢ سَبَق ففعل كذا.

 ܐܶܣܬ̊ܥܰܪ قُدِّم فَفُعِل.

ܐܶܬ̥ܩܕ̥ܶܡ. ܡܶܬ̥ܩܰܕ̥ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܕ̊ܶܡ. ܩܽܘܼܕ̊ܳܡܳܐ تقدّم. سَبَق (2) بادر. دَنا. استقبل. لاقى (3) قدَّم. سبَّق (4) قدَّم. أهدى (5) فضَّل (6) بكَّر. استيقظ وأتى بُكرةً (7) جعلهُ وحسبهُ أقدم زَماناً.

 ܝܼܺܕܰܥ ܙܰܦܠܳܢ سَبَق فعَرَف كذا.

 ܐܶܬ̥ܺܝܼܕ̥ܰܥ ܙܰܦܠܳܢ عُرِف كذا سابقاً.

ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܡ (مج) وتقّدم. سَبَق (2) اقترب. دَنا (3) أفلح. نَجَح (4) أقدم. اجترأ. فَرَط. تصرّف بقِلّة فِطنة.

 ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܡܰܬ̥݀ ܐܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܰܬ̥݀ عُرف الأمر سابقاً.

ܐܰܩܕ̊ܶܡ. ܡܰܩܕ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قدَّم. سبَّق.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܕ̊ܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܕ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܕ̥ܡܳܐ. ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ أوّل. قديم. عتيق (2) مُقدَّم. رئيس. كبير القوم.

ܩܰܕ̥ܡܳܝ ܡܶܢ أقدم. أسبق من.

ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) مبدأ. أساس.

ܩܰܕ̥̈ܡܳܝܳܬ̥ܳܐ أوائل. سَوابق. أمور قديمة.

ܒܩܰܕ̥ܡܳܐ أوّلاً. قديماً. في أوّل الأمر. في الابتداء.

ܒܩܰܕ̥ܡܳܝ. ܒܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ. ܩܰܕ̥ܡܳܝܰܬ̥ مثلهُ.

ܩܰܕ̥ܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ أوّليّة. قِدَميّة. أسبَقيّة (2) مُقدِّمة. فاتحة.

ܩܕ̥ܺܝܼܡܳܐ مَقدوم. مَسبوق (2) أوّل. سابق.

 ܡܶܢ ܩܕ̥ܺܝܼܡ قديماً. سابقاً. منذ القِدَم.

ܩܰܕ̊ܺܝܼܡܳܐ مُتقدِّم. سابق (2) أسبق. أقدم. أعتق.

ܩܕ̥ܺܝܼܡܳܝܳܐ. ܩܰܕ̊ܺܝܼܡܳܝܳܐ أوّل. سابق. قديم.

ܩܰܕ̊ܺܝܼ̈ܡܳܝܳܬ̥ܳܐ مُقدِّمات القياس. كُبرى وصُغرى.

ܩܰܕ̥ܺܝܼܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܕ̊ܺܝܼܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ كالتالي.

ܩܰܕ̊ܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ أوّليّة. قُدسيّة. أسبَقيّة. صَدر كلّ شيء.

ܩܰܕ̊ܺܝܼܡܽܘܬ̥ ܣܝܳܡܳܐ ظَرف مُضاف.

 ܝܼܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ و ܡܩܰܕ̊ܡܽܘܼܬ̥ ܝܼܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ سَبق عِلم.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ مُقدِّمة. فاتحة الكتاب.

 ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حُكم وَهميّ.

 ܥܹܺܐܕ̥ܳܐ[6] سَهرة. عَشيّة العيد. بيرمون.

ܩܕ̥ܳܡܳܐ قُدّام. ضدّ وَراء وخَلف.

ܩܕ̥ܳܡ قُدّام. أمام (2) ضدّ.

ܩܕ̥ܳܡ. ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ قَبل (2) بإزاء. بحَضرة.

ܩܕ̥ܳܡܰܝ. ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ܽܘܿܢ إلخ.

ܩܰܕ̊ܳܡܬ̊ܳܐ. ܩܽܘܼܕ̥ܳܡܳܐ بُكرة. غَلَس. صَباح.

ܩܽܘܼܕ̥ܡܳܐ قُدّام. ضدّ وَراء (2) قُدّام. أمام (3) مُقدَّم البدن.

 ܩܽܘܼܕ̥ܡܰܝ. ܩܽܘܼܕ̥ܡܰܝܟ̊. ܩܽܘܼܕ̥ܡܰܝܟ̊ܽܘܿܢ إلخ.

ܩܽܘܼܕ̥ܡܬ̥ܳܐ مُقدَّم. ضدّ مُؤخَّر.

ܩܽܘܼܕ̥ܡܰܬ̥ ܦܠܳܢ قُدّام. أمام. بحَضرة فُلان.

ܩܽܘܼܕ̥ܡܳܝܳܐ. ܩܽܘܼܕ̥ܡܳܢܳܝܳܐ قُدمانيّ. أوّليّ.

ܩܽܘܼܕ̥ܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܽܘܼܕ̥ܡܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ قِدَميّة. أوّليّة.

ܠܽܘܼܩܕ̥ܰܡ أوّلاً. قَبلاً. سابقاً. آنِفاً.

ܡܶܢ ܠܽܘܼܩܕ̥ܰܡ مثلهُ (2) منذ القِدَم والابتداء.

ܠܩܽܘܼܕ̥ܡܺܝܼܢ. ܡܶܢ ܠܩܽܘܼܕ̥ܡܺܝܼܢ مثلهُ.

ܩܽܘܼܕ̥ܡܳܐܺܝܼܬ̥ من قُدّام. من أمام.

ܠܩܽܘܼܕ̥ܡܺܝܼܰܐ أوّلاً. قَديماً. سابقاً.

 • ܩܰܕ̊ܡܺܝܼܰܐ حجر سليمانيّ. حجر تُوتياء.
 • ܩܰܕ̥ܣܳܐ مِرجَل. خِلقين. دَست.
 • ܩܕ̥ܰܦ. ܩܕ̥ܶܦ ــَـ ܩܕ̥ܳܦܳܐ ضَجِر. مَلّ. سَئِم.

ܩܰܕ̊ܶܦ. ܩܽܘܼܕ̊ܳܦܳܐ مبالغتهُ وهو المأنوس.

ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܦ. ܡܶܬ̥ܩܰܕ̊ܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܩܽܘܼܕ̥ܩܳܐ قرأتهُ إبزيم. وإبرَيسَم حرير. وإبريم. والثالث لا أدري ما هو وقيل لعلّهُ الحيّة.
 • ܩܰܕ̥ܩܕ̥ܳܢܳܐ مُعوَّج. مُلتَوٍ (2) مختلف الألوان (3) حَيّة. أفعى.
 • ܩܰܕ̊ܽܘܿܩܺܝܼܬ̥ܳܐ قبع. قَلَنسُوة.
 • ܩܕ̥ܰܪ ــُـ ܩܕ̥ܳܪܳܐ كَسَر. حَطَم. سَحَق (2) قَلَع (3) قَدّ. مزَّق. قَطَع.

ܩܰܕ̊ܰܪ. ܩܽܘܼܕ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܕ̥ܰܪ. ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܪ (مج. مط).

ܩܰܕ̥ܪܳܐ فَيج. ساعٍ (2) قبيح. قَذِر.

ܩܶܕ̥ܪܳܐ (ث) قِدر من خَزَف.

ܩܶܕ̥ܪܬ̥ܳܐ. ܩܶܕ̊ܽܘܿܪܬ̊ܳܐ قِدر صغيرة.

ܩܰܕ̊ܳܪܳܐ صانع. عامل القُدور.

ܩܘܳܕ̥ܪܳܐ حَصيرة من البَرديّ (2) آلة حربيّة.

ܩܶܕ̥ܪܳܐ سَواد. ظُلمة. ܚܶܫܽܘܿܟ̥ܳܐ.

ܩܶܕ̥ܪ̈ܳܝܶܐ عَرَب من اليمن لسواد بشرتهم.

ܩܶܕ̥ܪܳܠܳܐ قِدر من نحاس وغيرهِ.

ܩܘܕܪܩܐ عرطنيثا. أصل بَخور مريم.

 • ܩܰܕ̊ܶܫ. ܩܽܘܼܕ̊ܳܫܳܐ قدَّس. طهَّر. نقَّى. برَّر (2) سبَّح. مجَّد (3) قدَّم ذبيحة. ضحَّى. أقام القدّاس (4) استقدس. اتّخذ. حَسِب الشيء مُقدَّساً (5) قَرَن. زوَّج (برَّخ).

 ܩܪܳܒ̥ܳܐ جاهد في دين الله.

ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ (مج. مط) وعَفّ. تبتّل.

ܩܰܕ̊ܺܝܼܫܳܐ قِدّيس. قُدّوس. مُقدَّس (2) طاهر. نقيّ (3) عفيف. بتول.

 ܩܰܕ̊ܺܝܼܫ ܒܟ̥ܽܠ الأقدس. الأطهر.

ܩܰܕ̊ܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ قَداسة. بَرارة. نَقاوة. عِفّة. بَتوليّة.

ܩܽܘܼܕ̥ܫܳܐ قُدْس. طُهْر (2) شيء مُقدَّس. ذبيحة. تَقدِمة. قُربان (3) هيكل. مَذبَح. مكان مُقدَّس. قُدس الأقداس.

ܩܕ̥ܽܘܿܫ ܩܽܘܼܕ̥̈ܫܶܐ قُدس الأقداس. مَقدِس.

ܒܶܝܬ̥ ܩܽܘܼܕ̥ܫܳܐ. ܒܶܝܬ̥ ܩܰܕ̊ܺܝܼ̈ܫܶܐ مثلهُ.

ܡܰܩܕ̊ܫܳܐ. ܒܶܝܬ̥ ܡܰܩܕ̊ܫܳܐ مثلهُ (2) بيت الـمَقدِس. مدينة أورشليم.

ܡܰܩܕ̊ܫܳܝܳܐ نسبةً إليهِ (2) مَقدسيّ. حاجّ.

ܩܽܘܼܕ̊ܳܫܳܐ قُدّاس. رازين. رُتبة التَّقريب.

ܩܕ̥ܳܫܳܐ قُدَاس. شَنف. قُرط (2) عِقد. قِلادة. مِخنَقة (3) عُوذة. تَميمة تُعلَّق على الأطفال.

ܩܕ̥ܳܫܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) حَلَقة من ذهب تُجعَل في وَتيرة الأنف (3) خُصلة عِنَب ونحوهِ (الأخير سواديّ).

ܩܕ̥ܳܫܳܢܳܐ وثنيّ. صابئ. عابد الأوثان.

 • ܩܗܳܐ. ܩܗܺܝܼ ــِـ ܩܗܳܝܳܐ ضَرِس (2) نَبا. كَلّ السيف (3) أعيا. دُهِش. شُدِه. دَلِه. بَلِه.

ܩܰܗܺܝܼ. ܩܽܘܼܗܳܝܳܐ أضرَس. أنبى. أكَلّ. ثَلَم.

ܐܰܩܗܺܝܼ أضرس الأسنان (2) أنبى. أكَلّ. ثَلَم (3) أتعب. أسأم. أدهش (4) خفَّف. قلَّل. ليَّن. لطَّف.

ܩܰܗܝܳܐ ضَرِس. كَليل. نابٍ. سَئِم.

 • ܩܗܰܠ ــُـ ܩܗܳܠܳܐ. ܩܽܘܼܗܠܳܢܳܐ اجتمع. التَمّ. التأم (2) جَمَع. لَمّ. حَشَد. لَأَم (3) صَخِب. ضَجّ (4) رَمَق. تبصّر. تأمّل. فَحَص. فتَّش.

ܩܰܗܶܠ. ܩܽܘܼܗܳܠܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܩܗܶܠ. ܐܶܬ̥ܩܰܗܰܠ (مج. مط).

ܐܰܩܗܶܠ. ܡܰܩܗܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جَمَع. حَشَد. لَمّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܗܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܗܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܗܠܳܐ. ܩܗܳܠܳܐ جَمع. حَشد. كَومة.

ܩܰܗܠܳܢܳܐ. ܩܰܗܠܳܢܳܝܳܐ صَخّاب. صَيّاح. مُخاصِم. سَليط. سَفيه.

 ܢܺܝܼ̈ܒ̥ܶܐ ܩܰܗ̈ܠܳܢܳܝܶܐ أنياب عظيمة. حادّة.

ܩܽܘܼܗܠܬ̥ܳܐ صُراخ. صِياح. ضَجّة.

ܩܽܘܿܗܠܰܬ̥ جامِع. لَقَب سليمان (2) سِفر الجامعة.

 • ܡܩܰܗܨܳܢܳܐ مُضحِك. سُخرة. أبهَل. نَذِل.
 • ܩܰܘܺܝܼ. ܩܽܘܼܘܳܝܳܐ أقام. لَبِث (2) انتظر. أمهل (3) حَلّ. استقرّ (4) بَقي. دام. تخلّد.

ܡܩܰܘܝܳܢܳܐ مُقيم. لابِث. دائم. خالد إلخ.

ܡܩܰܘܝܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ أمور باقية دائمة خالدة إلخ.

ܩܘܳܝܳܐ قوّة. طاقة. كُبّة من خيوط النَّسيج (2) نَسج. حِياكة (3) نَول. دَفّة النَّول (4) كُوّة.

ܒܶܝܬ̥ ܩܘܳܝ̈ܶܐ مَحَلّ الحياكة والغَزل.

ܩܰܘܝܳܐ ج ܩܘܰܝ̈ܳܐ. ܩܘܺܝܼ̈ܢ قوّة. قوىً. خُيوط رفيعة (2) نَسج العنكبوت.

ܩܘܺܝܼܢ. ܩܘܳܬ̊ܰܝ عنكبوت.

ܩܘܝ̈ܐ ضرب من فُوذَنج الجبل يُؤكَل مع الملح.

ܩܽܘܼܝܳܐ مَهد. سرير.

 • ܩܽܘܒܶܪܢܺܝܛܳܐ[7] مَلّاح. سَفّان. نُوتيّ.
 • ܩܽܘܿܓ̥ܳܐ جُزء من اليد.
 • ܩܳܕ̥ ــُـ ܩܝܳܕ̥ܳܐ أقاد. اتّسع. كَثُر.

ܩܰܝܶܕ̥. ܩܽܘܼܝܳܕ̥ܳܐ أوسع. كثَّر.

ܩܰܘܕ̊ܳܐ قَيد. كَبل.

 • ܩܽܘܿܕ̊ܺܝܼܟ̊ܽܘܿܣ جَدوَل. فَهرَست.
 • ܩܘܰܙ ــَـ ܩܘܳܙܳܐ قَفَز. قَمَز (2) رَقَص. زَفَن (3) فَزِع. استفزّ خوفاً.

ܩܰܘܶܙ. ܩܽܘܼܘܳܙܳܐ مبالغتهُ (2) جعلهُ يقفز.

ܩܰܝܶܙ. ܩܽܘܼܝܳܙܳܐ مثلهُ وهو أشهر.

ܐܰܩܘܶܙ أقفَز. أقمَز.

ܩܽܘܼܙܳܐ قَصير القامة (2) ذَميم (3) نِمس. حيوان يخنق الدجاج (4) سِنجاب. حيوان على حدّ اليَربُوع أكبر من الفأر وشَعرهُ في غاية النُّعومة يُتَّخَذ من جِلدهِ أحسن الفِراء (5) مَجرىً للصُندوق كالحَنَفيّة (6) عَجَم التمر.

 • ܩܘܰܚ ــَـ ܩܘܳܚܳܐ صاح. ضَجّ. عَجّ. تحرّق بالبكاء. صَرَخ في العُرس أو في المأتم (2) ثَغَتْ الضأن.

ܩܰܘܰܚ. ܩܽܘܼܘܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܰܘܰܚ مثلهُ (2) نَبَت. فرَّع. ورَّد. فَقَح.

ܩܹܺܐܚܳܐ[8] صِياح. خِصام. فِتنة.

ܩܘܰܚܬ̊ܳܐ مصدر واسم مرّة.

ܩܰܘܚܳܐ. ܩܽܘܿܚܳܐ قضيب. غُصن. زَرَجُون (2) ساق كلّ نَبتٍ ذي بِزر (3) فُقّاح. زهر فيهِ بِزرهُ (4) عقار. قضيب غَضّ (5) قُنَّبِيط أو زَهرهُ.

ܩܳܚܳܐ طَسّ. إناء من نحاس لغسل الأيدي.

 • ܩܽܘܼܚܠܳܝܳܐ لغة في ܩܽܘܼܟ̥ܠܳܝܳܐ.
 • ܩܘܰܛ ــَـ ܩܘܳܛܳܐ قَمَز. قَفَز. وَثَب. طَفَر.

ܩܳܛ ــُـ مثلهُ (2) غَرِق. أهوى. غاص (3) غاض[9]. نَشَف.

ܩܰܘܛܺܝܼ. ܩܽܘܼܘܛܳܝܳܐ جال. طاف. دار (2) كَدَّى. تسوَّل (3) جَمَع. رَكَم. كوَّم (4) أجال. أدار (5) تبدّد الماء ونحوهُ (6) اجتمع. تكوَّم.

ܒܰܪ ܩܽܘܼܛܺܝܼ ضَبّ. سامّ أبرص.

 • ܩܽܘܼܝܠܳܐ مثل ܩܡܺܝܼܥܳܐ.
 • ܩܽܘܿܟ̊ܬ̥ܳܐ ج ܩܽܘܿܟ̈ܳܬ̥ܳܐ كُور صغير. ܩܽܘܩܬ̥ܳܐ.
 • ܩܽܘܼܟ̥ܠܳܝܳܐ حَلَزون (2) بُرغيّ. لَولَب (3) صِماخ. ثُقب الأُذن خاصّةً (4) آلة للنَّجّار كانت تُعصَر بها أجسام المجرمين.
 • ܩܳܠܳܐ قَول. لَفظ. كلام (2) صوت (3) ضجيج. غَوغاء (4) ترتيلة. لحن. وَزن شِعر (5) رأي. انتخاب (صوت).

 ܕܰܐܠܳܗܳܐ رَعد. صاعقة.

 ܚܳܫܽܘܼܫܳܐ صوت مُنفَعِل. حَقّ شخصٍ على أن يُنتخَب.

 ܥܳܒ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ صوت فاعل. حَقّ الانتخاب.

ܡܳܢ ܩܳܠܟ ما شأنك؟ كيف حالك؟

ܒܰܪ ܩܳܠܳܐ قَول (2) صوت. صَدىً (3) ترتيلة لها وَزن بعينهِ مع غيرها.

ܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ أخرَس. أبكَم (2) حَرف ساكن.

ܒܰܪ݈ܬ̥ ܩܳܠܳܐ ج ܒܢ̈ܳܬ̥ ܩ̈ܳܠܶܐ قَول. لَفظة. كلمة (2) صوت. صَدىً (3) لغة. لسان (4) صوت. رأي. انتخاب.

ܒܰܪ݈ܬ̥ ܩܳܠܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬ̊ܳܐ لَفظ كُلّيّ. عامّ.

ܩܳܠܬ̊ܳܐ ج ܩܳܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ترتيلة. مَقامة صغيرة (2) كَلام هَزَل وسُخريّة.

 • ܩܽܘܿܠܳܐ وَعَك. ثُفل. دُرديّ (2) حمار. بَغل. جَحش. عَفو.
 • ܩܽܘܿܠܳܐ (ث) لِحام الذهب ونحوهِ (2) غِراء. دَبَق.
 • ܩܽܘܿܠܳܐ ج ܩܽܘܿܠ̈ܶܐ و ܩܽܘܿܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ عُضو كبير (2) جُزء من الجُّملة.
 • ܩܽܘܿܠܽܘܿܡܳܐ عُمق. حُفرة. هُوّة (2) قُرحة عميقة في زاوية العين.
 • ܩܽܘܿܠܽܘܿܢ أغلظ الأمعاء (قُولَنج).
 • ܩܽܘܼܠܳܢܳܐ تينة.
 • ܩܽܘܼܠܳܪܳܐ قَيد. غُلّ يُجعَل في العُنق.
 • ܩܽܘܼܠܰܬ̥ قُلت. حَبّ الفُلت. الماش الهنديّ (دواء).
 • ܩܳܡ ــُـ ܩܰܘܡܳܐ. ܩܝܳܡܳܐ قام. انتصب. نَهَض (2) وَقَف. ضدّ سار. أقام. لَبِث. دام. استمر (4) ثَبَت. صَحّ. حَقّ (5) نشأ. ظَهَر. نَبَت. طَلَع (6) ثار. هاج (7) ضَرِس. نَبا. كَلّ. انثلم (8) وُجِد. حَضَر. كان. تكوَّن (9) نُشِر. انبعث (10) بدأ. شَرَع (11) خَلَف. عَقَب (12) عاش. اقتات (13) وَقَف. انقطع. زال.

 ܩܳܡ ܐܶܡܰܪ بدأ يقول (قام قال).

 ܒܶܗ قام. اعتنى. تكفَّل بهِ. ثابَر عليهِ (2) أكمل. أنجز. وَفى.

 ܡܶܢ استراح. نجا. تخلّص (2) كَفّ. بَطَل. امتنع.

 ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ضادَدهُ. قاوَمهُ (2) حَرَسهُ. صانَهُ. ساعَدهُ.

ܠܽܐܘܼܪܰܥ ܦܠܳܢ خَرَج للِقاء فُلان.

 ܒܰܕ̥ܪܰܓ̥ ܡܰܘܬ̊ܳܐ قارَب. أشرَف. ناهَز الموت.

 ܒܚܰܨܳܐ ܕܰܦܠܳܢ ساعَد. حامى فُلاناً. انتقم لهُ.

 ܒܝܳܬ̥ܶܗ. ܠܝܳܬ̥ܶܗ قام بذاتهِ (2) استقلّ.

 ܠܽܘܼܩܒ̊ܰܠ قام مُقابَل. بإزاء (2) قاوَم. عَصا.

 ܥܰܠ أكمل. أنجز. وَفى (2) وَقَف. اطَّلَع. أدرك (3) هَجَم. وَثَب.

 ܥܰܠ ܕܡܳܐ ثأر. انتقم. وَثَب.

 ܠܰܦܠܳܢ ساعَد. حامى فُلاناً. انتقم لهُ.

 ܩܕ̥ܳܡ مَثُل. وَقَف أمام (2) خَدَم (3) قاوَم. عارَض.

 ܫܽܘܼܩܳܐ قامتْ السوق ضدّ فُضَّت.

 ܒܪܹܺܫܳܐ[10] تولّى. تسلَّط. ساس. دبَّر.

 ܡܶܢ ܫܶܢܬ̥ܶܗ انتبه. نَهَض من رُقادهِ.

 ܬܕ̥ܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܬ̥ܳܐ نَتأ. عَقَد ثَدي الفتاة.

 ܒܬ̥ܰܪܥܺܝܼܬ̥ܶܗ أصَرّ. وَقَف على رأيهِ.

 ܩܳܡܰܬ̥݀ ܩܝܳܡܬ̊ܳܐ ܠܰܦܠܳܢ جَعَل لفُلان جَعالة.

 ܪܽܘܼܚܳܐ نَسَم. هَبّ الهواء.

ܩܰܝܶܡ. ܩܽܘܼܝܳܡܳܐ أقام. أنهض (2) أنشأ. أنبت (3) ولَّى. نصَّب (4) أقام. أسَّس. شاد. بَنى (5) حقَّق. قرَّر. ثبَّت. أكَّد. مكَّن (6) أثار. هيَّج (7) قام. حدَّد قيمة شيء.

 ܨܶܒ̥ܝܳܢܶܗ. ܕܺܝܼܠܶܗ عانَد. أصَرّ على رأيهِ.

ܐܶܬ̥ܩܰܝܰܡ (مج. مط) وقام. وُجِد. تكوَّن. تركَّب (2) دام. تخلّد (3) عاش. اقتات.

ܐܰܩܺܝܼܡ أقام. وَقَف. ضدّ مَشى (2) لَبِث. استمر(3) ثَبَت. دام. تخلّد (4) أنهض. أوقف (5) أيقظ (6) بَعَث. نَشَر. أحيا (7) ولَّى. نصَّب. جَعَل (8) ثبَّت. حقَّق. قرَّر (9) كوَّن. خَلَق (10) تَمّ. أكمل. أنجز (11) بَنى. عمَّر. شاد (12) أوقف. صَدّ. مَنَع (13) ساعَد. حامى.

 ܥܰܠ اجتهد. اهتمّ. بالى. اكترث (2) أطلَع. أعلم.

 ܓܰܒ̊ܳܐ تحزّب. عَصا. ناضَل. أثار فِتنة.

 ܘܰܥܕ̊ܳܐ عيَّن. حدَّد مكاناً أو زماناً لأمرٍ ما.

 ܠܶܗ ܚܛܺܝܼܬ̥ܳܐ أخذهُ بذَنبهِ. حَسَب عليهِ خَطيئة.

 ܠܰܦܠܳܢ ܡܶܢ ܟܽܘܼܪܣܝܶܗ أنزَل فُلاناً من كُرسيّهِ.

 ܠܶܒ̊ܳܐ ابتهج. فَرِح (2) أيقظ. نبَّه.

 ܡܰܫܡܰܥܬ̥ܳܐ أصاخ سَمَعاً. انقاد. خَضَع.

 ܡܶܪܕ̊ܳܐ تمرَّد. عَصا. خالَف.

 ܨܶܒ̥ܝܳܢܶܗ عانَد. أصَرّ على إرادتهِ.

 ܨܠܽܘܿܬ̥ܳܐ أقام. قال. تَلا. رتَّل صَلوة.

 ܩܝܳܡܳܐ شَرَط. ضَرَب عَهداً.

 ܩܝܳܡܬ̊ܳܐ ܠܰܦܠܳܢ جَعل لفُلان جَعالة.

 ܩܪܳܒ̥ܳܐ هيَّج. أثار حَرباً.

 ܬܰܪܥܺܝܼܬ̥ܶܗ و ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܼܬ̥ܶܗ تعنَّد.

 ܬܰܪܥܺܝܼܬ̥ܶܗ ܥܰܠ وَثِق. رَكَن. اعتمد على.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܩܺܝܼܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܩܺܝܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܩܝܰܡܝܰܡ ثَبَت. سَكَن. صَحّ.

ܩܳܝܽܘܿܡܳܐ مَن يقوم وينتصب إلخ (2) نُصبة. عَمود. مَسنَد.

ܩܰܝܺܝܼܡܳܐ. ܩܰܐܺܝܼܡܳܐ قائم. واقف. ثابت إلخ.

ܩܰܝܽܘܼܡܳܐ قَيِّم. وَصيّ. وَكيل. ناظر (قائِم مَقام).

ܩܰܝܽܘܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ قِيامة. وِصاية. وِكالة. نِظارة.

ܩܰܝܶܡ. ܩܰܝܳܡܳܐ قائِم. حاضر. مَوجود (2) قَيُّوم. ثابت. باقٍ. خالد.

ܩܰܝܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ قِيام. حُضور. وُجود (2) ثَبات. بَقاء. خُلود.

ܩܺܝܼܡܳܐ قائِم. واقف. مُنتَصِب. ناهض. مُستَمِر إلخ.

ܩܳܝܡܳܐ قائِم. واقف. حاضر. مَوجود (2) عَمود. نُصبة (3) قائمة الباب والنَّول (4) بُعد من أبعاد الجسم الثلاثة وهي الطُّول والعَرض والعُّمق.

 ܙܰܒ̥ܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ الزمان الحاضر.

ܩܳܝܶܡܬ̥ܳܐ ج ܩܳܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ قائمة. واقفة. مَوجودة. حاضرة (2) قائمة الباب والنَّول (3) عَمود. أُسطوانة (4) نُصبة. علامة. مَنار المسافر (5) تمثال. صَنَم (6) كلّ ما ارتفع من عَمود أو بناء أو هَرَم مَكتوباً كان أم غير مكتوب (7) عَلَم تُعرَف بهِ ساعات النهار (8) ساق الشجرة (9) قائمة الدابّة (10) سُنبُل. زَرع واقف على ساقهِ (11) هَراوة. نِصاب. مِقبَض (12) مِكتَب. مِرقَم رفيع من حديد أو خشب (13) مِهماز يُجعَل في طَرَف مِنسأة الفَداّن.

ܡܩܺܝܼܡܳܢܳܐ فاعل (2) جَوهر. أُقنوم.

ܡܩܰܝܡܳܐ مف (2) جَوهر. أُقنوم. ضدّ عرض.

ܡܩܳܡܳܐ مفعول ومصدر ميميّ واسم مكان وزمان.

ܩܰܘܡܳܐ قِوام. مَعيشة (2) صَدَقة. حَسَنة (3) قِيام. عِماد. قَرار. ثَبات. راحة. نِظام (4) قَوم. شَعب. جماعة (5) قَومة. ثَورة. شَغَب (6) سَهرة. صَلوة فَرضيّة (7) رُتبة. مَقام. حالة. أمر. شأن (8) مَنزِلة. مَحَطّ القمر (9) عَمود. أُسطوانة (10) إناء.

ܕܠܳܐ ܩܰܘܡܳܐ بلا ثَبات. بلا قَرار (2) بلا طائل. باطل.

ܒܶܝܬ̥ ܩܰܘܡܳܐ قِوام. كَيان.

ܩܰܘܡܳܐ ج ܩܰܘ̈ܡܶܐ (ث) ترخيم التالي.

ܩܰܘܡܬ̥ܳܐ قامة. قَدّ (2) عُمر. سِنّ (3) قامة. باع.

ܒܰܪ ܩܰܘܡܳܐ و ܩܰܘܡܬ̥ܳܐ كُفُوء. قِرن. نِدّ.

ܩܝܳܡܳܐ قِوام. كَيان. تَركيب (2) مَقام. مَحَلّ (3) مَنزِلة. وَظيفة. حالة (4) مُعسكَر. مَركَز. مَحَطّ (5) قَوم. شعب. مَحفَل. جماعة من رُهبان وكنسيّين خاصّةً (6) عَهد. مِيثاق. شَرط (7) قانون. قاعدة. شريعة (8) عِلم. أدب (9) حَقّ. صِدق. ثَبات (10) وَعد. نَذر الرَّهبانيّة خاصّةً (11) شيء. زمان. مكان مُعيَّن (12) في الهندسة: وُسعة. قياس. مسافة. جِهة.

 ܕܙܶܒ̥ܢܳܐ ܘܙܽܘܼܒܳܢܳܐ عَهد. حُجّة. مُبايَعة.

ܒܶܝܬ̥ ܩܝܳܡܳܐ مَقام. مَحَلّ. مَحَطّ.

ܐܰܢ݈ܬ̊ܰܬ̥ ܩܝܳܡܳܐ امرأة شرعيّة.

ܒܰܪ ܩܝܳܡܳܐ عَهيد. حَليف (2) راهب. بتول. شَمّاس. كَنَسيّ.

ܒܰܪ݈ܬ̥ ܩܝܳܡܳܐ ج ܒܢ̈ܳܬ̥ ܩܝܳܡܳܐ مؤنّثهُ.

ܩܝܳܡܬ̊ܳܐ مصدر واسم مرة (2) قيامة. حَشر. نَشر (3) عَهد. مَوثِق. ضَمان[11] (4) جَعيلة. رِزق. أُجرة. حِصّة (5) مَركَز. مُعسكَر. مَحَطّ (نقطة).

ܩܝܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ عِلم. أدَب. قراءة (2) حِرفة. مِهنة. حالة (3) موسيقي. فَنّ الغناء والترتيل.

ܩܝܳܡܽܘܼܬ̥ ܩ̈ܳܠܶܐ موسيقي. فَنّ الغناء.

ܩܽܘܼܝܳܡܳܐ قِيام. وُجود. حالة. هيئة (2) قِوام. مَعيشة. قُوت. مَؤونة (3) قِوام. كَيان. ذات. أُقنوم. ماهية. جَوهر (4) تحديد. قياس. طريقة. أسلوب.

 • ܩܰܘܢܳܐ نَسج. نَسيج. ثوب كَهنوتيّ (2) رأس الأُسطوانة.
 • ܩܽܘܼܢܳܐ أيقونة. تمثال. صنم.
 • ܩܶܘܰܢܕ̊ܺܝܢܽܘܿܣ ج ܩܶܘܰܢܕ̊ܺܝ̈ܢܽܘܿ[12] خَطَر. ضِيق. بَلِيّة.
 • ܩܶܘܢܳܡܳܐ[13] دارصِينيّ[14] (فيهِ لغات أخرى).
 • ܩܽܘܼܣܳܐ قَدَح. طَسّ. وِعاء. قِدر (2) سِنّ أو قطعة صغيرة من كلّ شيء.
 • ܩܽܘܿܥܳܐ قَصير القامة (2) رأس العَمود (3) سالِفة. أعلى العُنُق (4) وَتيرة الأنف. ما بين المِنخَرين.
 • ܩܳܦ ــُـ ܩܝܳܦܳܐ. ܩܰܘܦܳܐ جَمَع. حَشَد. رَكَم.

ܩܰܝܶܦ. ܩܽܘܼܝܳܦܳܐ عُلَّ. اعتلّ (2) طَلَب. بَغى.

ܐܰܩܺܝܼܦ سَهِر. تيقّظ. اهتمّ (2) رخَّم. حَضَن (قبّ).

ܩܽܘܿܦܳܐ قِرد. حيوان أشبه بالإنسان (2) دَهَق. مُخل. عَمود. هَراوة غليظة. قَضيب طويل (3) طُنُف. إفريز الحائط (4) مِجداف. مِقذاف السفينة (5) كَمّون برّيّ (6) مَوضِع الفَصّ من الخاتَم (7) وَتَد.

ܩܽܘܿܦܬ̥ܳܐ قِردة. أنثى القِرد (2) بُوم وخُفّاش (3) ضَرب من السُّون (4) مَوضِع الفَصّ من الخاتَم.

ܩܽܘܿܦܳܝܳܐ حَمّال. عَتّال بالعُمُد.

ܩܝܳܦܳܐ جَمع. حَشد من الناس وغيرهم.

ܩܝܳܦܳܐ قِنَّب. تحريف ܩܢܳܦܳܐ.

ܩܽܘܿܦܺܝܼܢ هُدهُد. طائر معروف.

ܩܽܘܿܦܺܝܼܢܳܐ قُفّة. سَلّة. صَنّ. زَنبيل.

ܩܽܘܿܦܬ̥ܳܐ. ܩܽܘܿܦܺܝܼܬ̥ܳܐ قُفّة صغيرة.

ܩܽܘܼܦܳܐ و ܒܰܪ ܩܽܘܼ̈ܦܶܐ قُفّة. صَنّ.

 • ܩܰܘܨܳܐ. ܩܽܘܿܨܳܐ طَسّ. إناء (2) غَسل مَوضِع من الثوب لَحِقهُ أثَر أو دَنَس.

ܩܰܘܨܬ̥ܳܐ قُصّة. جُمّة[15]. خُصَل شَعر الرأس (شعفة).

 • ܩܽܘܿܩܳܐ (ذ. ث) جَرّة. كُوز. بُرمة من خَزَف. فَخّارة (2) كُوّارة النَّحل. خَليّة. قفير (3) بيت. ثُقب النَّحل الـمُسدَّس.

ܩܽܘܿܩܬ̥ܳܐ ج ܩܽܘܿܩ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܽܘܿܩܳܝܳܐ فَخاريّ. كَوّاز (2) لحن يُعرَف بالقُوقاي (3) الـمُوظَّف على إعداد الماء في الأديار.

ܩܽܘܿܩܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ فِخارة. كِوازة. حِرفة الكَوّاز.

 • ܩܽܘܼ̈ܩܶܐ زيتون وحَبّ الغار خاصّةً.
 • ܩܽܘܼܩܝܳܐ مِشمِش. شجر وثمرهُ.

 ܒܰܪ ܩܽܘܼܩܝܳܐ ج ܒܢ̈ܳܬ̥ ܩܽܘܼܩܝܳܐ مثلهُ.

ܩܽܘܼܩܝܳܐ رَغيف الحَصّادين.

ܩܽܘܿܩܺܝܼܢܳܐ. ܒܰܪ ܩܽܘܿܩܺܝܼܢܳܐ مثلهُ.

 • ܩܰܘܩ. ܩܽܘܿܩ قاق. صَوت الدجاج.

ܩܰܘܩܺܝܼ. ܩܽܘܼܘܩܳܝܳܐ قأقأ. صوَّت قاقي (2) ناغى الطِّفلُ.

 • ܩܽܘܼܩܝܽܘܼܬ̥ܳܐ بَرْد. صَقيع. جَليد.
 • ܩܽܘܿܩܡܳܐ. ܩܽܘܼܡܩܶܡܳܐ قُمقُم. إبريق.
 • ܩܽܘܼܩܣܺܝܼܬ̥ܳܐ خُصَى الكلب (نبت).
 • ܩܳܪ ــُـ ܩܝܳܪܳܐ بَرُد. لغة في ܩܰܪ.

ܩܘܳܪܳܐ. ܩܽܘܼܘܳܪܳܐ قَصير. ذَميم. مَرذول (2) مِقَصّ. كَلبَتان.

 • ܩܽܘܼܪܺܝܼܩܳܐ حيوانٌ ما مائيّ.
 • ܩܽܘܼܪܹܺܐܡܰܛܰܐ[16] مِكسَحة. مِكنَسة.
 • ܩܽܘܼܪܕ̊ܡܳܢܳܐ قُرّة. جِرجير. حُرف. رَشاد الماء.
 • ܩܳܬ̥ ــُـ ܩܝܳܬ̥ܳܐ مَسّ. لَمَس (2) تفرّس (3) انتشب. ترسّخ. تسمّر. تعلّق.

ܩܰܝܶܬ̥. ܩܽܘܼܝܳܬ̥ܳܐ حدَّق (2) أنشب. سمَّر. أرسخ (3) أيبس.

ܩܳܝܬ̊ܳܐ ماسّ. مُنتَشِب. مُتعلِّق.

 • ܩܰܙ ــُـ ܩܙܳܙܳܐ. ܩܶܙܬ̥ܳܐ. ܩܙܺܝܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ قَزّ. وَثَب. نَطّ (2) اشمأزّ. نَفَر. كَرِه.

ܩܰܙܶܙ. ܩܽܘܼܙܳܙܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܰܙܰܙ تقزّز. اشمأزّ. نَفَر.

ܩܰܙ. ܩܰܙܳܐ قَزّ. إبريسم.

ܩܰܙܳܙܳܐ قَزّاز. بَيّاع القَزّ.

ܩܰܙܳܙܽܘܼܬ̥ܳܐ قِزازة. حِرفة القَزّاز.

 • ܩܰܙܽܘܿ طائر صغير كثير الألوان رَخيم الصوت إذا حَزِن قَتَل نفسهُ بأظفارهِ.
 • ܩܙܰܡܬ̥ܳܐ ج ܩܰܙ̈ܡܳܬ̥ܳܐ جَرّة ضيّقة الحَلق واسعة الفم.

ܩܰܙܡܳܐ. ܩܰܙܡܽܘܼܠܳܐ الجَّرّة المذكورة.

ܩܘܙܡܳܐ كَيل. مِكيال. ܟܰܝܠܳܐ.

ܩܰܙܽܘܿܢܬ̊ܳܐ دَبّة الزَّيت.

 • ܩܶܙܩܳܐ كأس. قَرقار. ܟܳܣܳܐ.
 • ܩܰܙܳܪܳܐ. ܩܳܙܪܳܐ مُدبِّر العَرَبة (2) رُبّان. مُدبِّر السفينة.
 • ܩܰܙܽܘܼܪܳܐ قُنفُذ. ܩܽܘܼܦܕ̥ܳܐ.
 • ܩܙܺܝܼܪܽܘܿܦܬ̊ܳܐ زِفت. قار. كِبريت.
 • ܩܰܚܩܰܚ. ܩܽܘܼܚܩܳܚܳܐ قَحقَح. قَهقَه. ضَحِك (2) خَرّ. خَرخَر الماء (3) أضحك. جعلهُ يقهقه (4) بَقبَق الماء. ܒܰܪܒ̊ܶܩ.

ܐܶܬ̥ܩܰܚܩܰܚ مثلهُ بالمعنى اللازم.

 • ܩܚܳܐ ــِـ ܩܚܳܝܳܐ لجَّ. تواقَح.
 • ܩܚܰܒ̥ ــَـُـ ܩܽܚܳܒ̥ܳܐ قحب. يَبِس. ضَوى. قَحِل (2) خَوى. فَرِغ. أقفَر. أجدَب (3) افتقر. خَلا من كلّ خير.

ܩܰܚܶܒ̥. ܩܽܘܼܚܳܒ̥ܳܐ أيبس. أقحل. أضوى (2) أخوى. أفرغ (3) أفقر.

ܐܶܬ̥ܩܰܚܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܩܰܚܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܚܽܘܼܒ̥ܳܐ خالٍ. خاوٍ. فارغ. مُقفِر. مُجدِب (2) فقير. مُعوِز.

ܩܰܚܽܘܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ خُلوّ. جُدوبة. فَقر إلخ.

 • ܩܚܳܡܬܳܐ قَصَبة. عِيدان كِبار. قَصَرة الزَّرع (2) أصل شجر يُسحَق ويُصنَع منهُ عاطوس.
 • ܡܩܰܚܦܳܐ مَضموم. مَلموم.

ܡܩܰܚܦܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَمّ. انضمام.

 • ܩܚܳܨܪܳܐ بِساط كبير (2) مثل ܩܚܳܡܬ̊ܳܐ. وقيل تِنّين عظيم.
 • ܩܰܛ ــُـ ܩܛܳܛܳܐ قَطّ. قَطَع (2) عَرَق. جَرَد. كَشَف العَظم (3) عَبَس. تقطّب وجههُ.

ܩܰܛܽܘܼ. ܩܰܛܳܐ قِطّ. هِرّ. سِنَّور (2) قَطاة. ܝܰܥܳܐ.

ܩܶܛܳܐ. ܩܺܝܼܛܛܳܐ قِطّ. هِرّ. سِنَّور.

ܩܺܝܼܛܛܳܐ و ܩܺܝܼܛܳܛܳܐ مَرَض. شهوة أكل الطين والفحم والجِّصّ ونحو ذلك.

ܩܰܛܽܘܿܣ. ܩܶܛܽܘܿܣ ج ܩܰـ̈ܛܽܘ قِطّ. خيظل.

ܩܰܛܽܘܼܢܳܐ قِطّ صغير (2) انظر. ܩܛܰܢ.

ܩܰܛܽܘܼ. ܩܰܛܽܘܼܬ̥ܳܐ قِطّة. سِنَّورة. هِرّة.

ܩܰܛܽܘܼܢܬ̊ܳܐ. ܩܰܛܽܘܿܣܬ̊ܳܐ قِطّة صغيرة.

ܩܶܛܰܘ كَتّان. ܟܶܬ̊ܳܢܳܐ.

ܩܰܛܬ̥ܳܐ. ܩܶܛܬ̥ܳܐ أُشنَة. حشيشة تلتفّ على شجر البَلُّوط.

ܩܰܛܩܶܛ. ܩܽܘܼܛܩܳܛܳܐ قطَّط. قَطَع. سَحَق (2) عَرَق. جرَّد العَظم.

ܐܶܬ̥ܩܰܛܩܰܛ. ܡܶܬ̥ܩܰܛܩܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܛܩܽܘܼܛܳܝܳܐ مُقطَّع (2) عاجز. ضعيف. ضَنِك. ضَيّق.

 • ܩܛܳܐ ــِـ ܩܛܳܝܳܐ مَشى. طاف. جال. سار (2) دار. فَتَل. أحاط (3) جَمَع. عبَّأ (4) تناثر. تساقط من كلّ جهة (5) ܒܳܬ̥ܰܪ تَبِع. لَحِق.

ܩܰܛܺܝܼ. ܩܽܘܼܛܳܝܳܐ عبَّأ. كوَّم. كدَّس. رَكَم.

ܐܰܩܛܺܝܼ طاف. جال. دار (2) أقلق (3) جعلهُ يطوف ويجول إلخ.

ܩܳܛܳܐ تاقول. شاقول البناء.

ܩܰܛܝܳܐ ج ܩܛܰܝ̈ܳܐ قِثَّاء. خِيار. ترعوز. بَطّيخ.

ܩܶܛܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܩܶܛܘ̈ܳܬ̥ܳܐ قِثَّاء. خِيار إلخ.

ܩܛܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܩܛܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܩܶـ̈ܛܶܐ مثلهُ.

ܩܛܰܝ̈ܳܐ و ܩܛܽܘܼܬ̥ܳܐ ܕܒܰܪܳܐ قِثَّاء برّيّ.

 ܕܚܶܘܝܳܐ قِثَّاء الحيّة. نَبت يُتداوى بهِ من النِّقرِس.

 ܕܚܶܡܪ̈ܳܐ قثّاء الحمار. نبت مرّ كريه الرائحة.

 ܕܫܰܝܢܳܐ قِثَّاء بُستانيّ. خِيار ونحوهُ.

 ܩܶܛܽܘܼܬ̥ ܒܽܘܼܨܺܝܼܢ̈ܶܐ نَبت تُصنَع منهُ فتائل.

 ܩܶܛܽܘܼܬ̥ ܚܶܘܝܳܐ الزراوند الطويل.

ܡܰܩܛܰܝ. ܡܰܩܛܝܳܐ ج ܡܰܩ̈ܛܝܰܘܳܬ̥ܳܐ مَقثأة[17].

ܩܽܘܼܛܝܳܐ كَومة. كُدس (2) إنفَحة. مُجبِّنة.

ܩܛܳܝܳܐ مصدر (2) مُزاح. عيارة. لَعِب. ضَحِك.

 • ܩܰܛܶܒ̥. ܩܽܘܼܛܳܒ̥ܳܐ أغضب. أغرى. حرَّك. هيَّج (2) تحرَّش. تعرَّض. هاج.

ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܩܰܛܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܛܒ̊ܶܛ. ܩܽܘܼܛܒ̊ܳܛܳܐ عَقَد. سَمِن القُطن خاصّةً. ܟܦܰܬ̥. ܫܡܶܢ.

ܩܽܘܼܛܒ̊ܳܐ. ܩܛܺܝܼܒ̥ܳܐ قُطب. مِحوَر.

 • ܩܰܛـܓ̊ܰܪ مثل ܩܰܛܪܶܓ̥ معنىً واشتقاقاً.

ܩܛܹܺܐܓ̥ܪܳܢܳܐ[18] شَكّاء. لَوّام. عَذول. نَمّام.

 • ܩܛܰܠ ــُـ ܩܶܛܠܳܐ. ܩܛܳܠܳܐ. ܩܛܽܘܼܠܝܳܐ قَطَل. قَتَل.

ܩܰܛܶܠ. ܩܽܘܼܛܳܠܳܐ مبالغتهُ (2) قاتَل. حارَب.

ܐܶܬ̥ܩܛܶܠ. ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܠ (مج).

ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܠܘ ܥܰܡ ܚ̈ܕ̥ܳܕ̥ܶܐ تقاتلا. تحاربا.

ܐܰܩܛܶܠ. ܡܰܩܛܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أقتَل. جعلهُ يقتل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܛܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܛܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܛܰܠܛܶܠ. ܩܛܽܘܼܠܛܳܠܳܐ قَتَل غير مرّة.

ܐܶܬ̥ܩܛܰܠܛܰܠ. ܡܶܬ̥ܩܛܰܠܛܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܳܛܽܘܿܠܳܐ قاطِل. قاتِل. قاتول. سَيّاف.

 ܕܰܐܪܢܽܘܿܢ شجرة يُجنى منها اللَّاذَن.

 ܒܰܪ ܩܳܛܽܘܿܠܳܐ قاتِل. قاتول.

ܩܳܛܠܳܐ قاطِل. قاتِل.

 ܩܳܛܶܠ ܐܰܒ̥ܽܘܼܗܝ ثمر القطلب (2) قطلب. شجر دقيق الورق شديد الحُمرة لهُ حَبّ نحو العِنَب أخضر فإذا نضج كان أحمر كالياقوت (3) شجر الموز (4) ܩܰܪܨܰܒ̥ܬ̊ܳܐ.

 ܕܹܺܐܒ̥ܳܐ[19] خانق الذيب. نَبت مُسِمّ.

 ܟܰܠܒ̊ܳܐ قاتل الكلب. نَبت آخر.

 ܢܰܦܫܶܗ قاتل نفسهُ (2) مُشاقّ. هَرطوقيّ.

ܩܛܺܝܼܠܳܐ مفعول (2) جُثّة.

ܩܛܽܘܿܠܺܝܼܬ̥ܳܐ أَزَج. قناة. عَقد. قَنطرة (2) كالتابع.

ܩܽܘܼܛܳܠܳܐ. ܩܶܛܽܘܿܠܳܐ مِكيال للسائلات.

 • ܩܰܛܠܶܒ̥. ܩܽܘܼܛܠܳܒ̥ܳܐ لَبَك. رَبَك. شَغَل (2) عقَّد. عمَّى الكلام (3) ܥܰܠ حَمَل. عَزا. نَسَب.

ܐܶܬ̥ܩܰܛܠܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܩܰܛܠܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܽܘܼܛܠܳܒ̥ܳܐ رِبق. رِبقَة (2) ارتباك. انشغال (3) أمور مُشتبِكة. مُرتبِكة (4) اشتباك الشجر والتفاف الأغصان.

 • ܩܛܰܡ ــُـ ܩܛܳܡܳܐ. ܩܶܛܡܳܐ قَطَم. قَضَم. قَطَع. قَرَض (2) استحال رَماداً.

ܩܰܛܶܡ. ܩܽܘܼܛܳܡܳܐ قَطَم (2) أحال رَماداً (3) قتَّم. غبَّر. انحَل.

ܐܶܬ̥ܩܛܶܡ. ܡܶܬ̥ܩܰܛܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܡ مثلهُ (2) استحال رَماداً (3) كان ذا لون رماديّ (4) تمرَّغ بالرماد.

ܩܶܛܡܳܐ رماد (2) ورق. مَطَر مُستمرّ (3) تُوبال. خَبَث المعادن.

ܩܶܛܡܳܐ. ܩܛܳܡܳܐ قطيمة. قِطعة.

ܩܽܘܼܛܡܳܐ مثلهُ (2) قَتام. ضَباب. غُبار.

ܩܰܛܽܘܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ رَماد.

ܩܶܛܡܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ قَتام. ضَباب رقيق.

ܩܶܛܡܺܝܼ. ܩܽܘܼܛܡܺܝܼ قَتام. ضَباب.

 • ܩܛܰܢ ــَـ ܩܛܳܢܳܐ. ܩܶܛܢܳܐ دَقّ. رَقّ. لَطَف (2) ضاق. حَرِج (3) حَدّ. تشحَّذ. صار حادًّا (4) تشدّد. تقوّى (5) قَتن. ضَعُف. نَحُف. نَحُل.

ܐܶܬ̥ܩܛܶܢ. ܡܶܬ̥ܩܰܛܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܰܛܶܢ. ܩܽܘܼܛܳܢܳܐ رفَّق. لطَّف (2) أضعف. أنحل (3) ضيَّق. حرَّج (4) حَدّ. شَحَذ (5) شدَّد. قوَّى (6) رقَّق الـمَرَقة. زادها ماءً.

ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܢ. ܡܶܬ̥ܩܰܛܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܩܛܶܢ. ܡܰܩܛܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܩܰܛܶܢ.

ܩܰܛܺܝܼܢܳܐ دقيق. رقيق. رفيع. لطيف (2) ضعيف. نحيف (3) ضَيّق. حَرِج (4) حادّ. ماضٍ (5) حاذِق. لَبِق (6) بَياض البيضة (7) مَعىً لطيف تُصنَع منهُ الأوتار (8) وَتَر وخَيط رفيع.

ܩܰܛܺܝܼܢܬ̊ܳܐ مؤنّث الصفة (2) ضأن. غَنَم (3) دقيقة من الزمان (4) مِقدار قَدَمٍ عند أهل المساحة.

ܩܰܛܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ دِقّة. رِقّة. لَطافة. حِدّة. حَذاقة إلخ.

ܩܽܘܼܛܢܳܐ قَوم. شَعب. جَمع. جُمهور (2) قُطن (3) كَومة حجارة وغيرها.

ܩܰܛܳܢܳܐ قَطّان. عامل. بَيّاع القُطن.

ܩܰܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قِطانة. عَمَل. بَيع القُطن.

ܩܳܛܽܘܿܢܳܐ شارِع. طريق نافِذ رَحب.

ܩܰܛܽܘܼܢܳܐ مثلهُ (2) قُطُونا. حَشيشة البراغيث. لسان الحَمَل.

ܩܳܛܽܘܿܢܬ̊ܳܐ شارِع صغير.

ܡܩܰܛܢܳܢܳܐ فاعل (2) لَبِق. حاذِق. حَيّال.

 • ܩܛܰܣ ــُـ ܩܛܳܣܳܐ كَسَر. قَصَم الظَّهر خاصّة (لم أجدهُ لكنّني أثبتهُ لوجود فروعهِ).

ܩܰܛܶܣ. ܩܽܘܼܛܳܣܳܐ مبالغتهُ (2) رتَّب. صَفّ.

ܐܶܬ̥ܩܛܶܣ. ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܣ (مج. مط).

ܩܛܺܝܼܣܳܐ مَكسور. مَقصوم الظَّهر.

 • ܩܛܰܥ ــُـ ܩܛܳܥܳܐ. ܩܶܛܥܳܐ. ܩܶܛܥܳܢܳܐ. ܩܛܽܘܼܥܬ̊ܳܐ قَطَع (2) قلَّم. شذَّب. كَسَح (3) مَنَع. صَدّ. أوقف. أبطل. حَرَم. فَصَل (4) انقطع. انصرم (5) امتنع. وَقَف. بَطَل. انتهى. زال (6) كَلّ. ضَجِر. سَئِم. خارَتْ قوّتهُ.

 ܩܶܛܥܰܬ̥݀ ܠܶܗ ضَجِر. سَئِم. مَلّ.

 ܠܶܗ ܕܰܢܡܽܘܼܬ̥ قُضي. حُتِم عليهِ الموت.

ܐܶܬ̥ܩܛܰܥ. ܡܶܬ̥ܩܰܛܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܛܰܥ. ܩܽܘܼܛܳܥܳܐ قطَّع. صَرَم. بضَّع. شذَّب (2) أضجر. أسأم. أكَلّ. أمَلّ.

ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܥ. ܡܶܬ̥ܩܰܛܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܩܰܛܥܰܬ̥݀ ܠܶܗ ضَجِر. سَئِم. مَلّ. يَئِس. تكاسَل.

ܩܛܺܝܼܥܳܐ مف (2) مُنقطِع. مُنصرِم. مُمتنِع. واقف. زائل (3) شاقّ. مُتعِب (4) خَصِيّ.

ܩܛܺܝܼ̈ܥܳܬ̥ܳܐ جِنس من الحيوانات كالنَّحل والزُّنبور وما أشبه.

ܩܰܛܺܝܼܥܳܐ هَراوة. عَصا غليظة قصيرة (2) قَطيع من غَنَم خاصّةً.

ܡܩܰܛܥܳܐ مف (2) ضَجِر. سَؤوم. كَسول. رَخو.

ܡܩܰܛܥܽܘܼܬ̥ܳܐ تقطيع. كَسَل. سُؤم. ضَجَر إلخ.

ܡܩܰܛܰܥܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) مُقطَّعة. القصير من الثياب.

ܩܰܛܥܳܢܳܐ مُقلَّم. مُشذَّب. مَكسوح (2) أقطَع. خَصِيّ. مَجبوب.

ܩܶܛܥܳܐ قِطعة. فِلذَة. بِضعة. جِزء.

ܩܽܘܼܛܳܥܳܐ ضَجَر. سُؤم. كَسَل. مَلَل (2) صَلوة تَلي صلاة الصُّبح عند المشارقة.

ܡܰܩܛܰܥܬ̊ܳܐ مِقطَعة. مِبضَع. مِجزَر (2) مِنخَل ضَيّق الثُّقوب.

 • ܩܛܰܦ ــُـ ܩܛܳܦܳܐ قَطَف. جَنى (2) اقتطف. اختطف (3) تعذّب. تألّم. تململ. غَشي. أُغمي عليهِ. قَلِق.

 ܝܽܘܼܬ̥ܪܳܢܳܐ جَنى. نال فائدة.

ܩܰܛܶܦ. ܩܽܘܼܛܳܦܳܐ مبالغتهُ (2) عذَّب. ألَّم. مَلمَل (3) أضجَر. أسأَم (4) جعل ذَوائِب للقطيفة ونحوها.

ܐܶܬ̥ܩܛܶܦ (مج) وتعذَّب. تألّم. تململ (2) ذُعِر. قَلِق. غَشي. غاب عن حِسّهِ (3) حَزِن. اغتمّ. يَئِس (4) أثِم. أذنب.

ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܦ مثلهُ (2) أُبرِم. سَئِم. ضَجِر.

ܐܶܬ̥ܩܰܛܦܰܬ̥݀ ܠܶܗ أُبرِم. سَئِم. ضَجِر.

ܩܛܳܦܳܐ قِطاف. أوان قَطف الثمار (2) اسم كوكب في منطقة البروج (3) قَطَف. سَرمَق[20] (4) بَقلة يَمانيّة. ضَرب من السِّلق (5) قَطيع. شِرذِمة (6) كالتالي.

ܩܽܘܼܛܳܦܳܐ عَذاب. ألَم. ضَجَر. مَلَل. سُؤم (2) ذُعر. خَوف (3) يأس. ضِيقة الصَّدر. صِغَر النَفس.

 ܩܽܘܼܛܳܦ ܠܶܒ̊ܳܐ لَوىً. ذُعر. وَجَع. خَفَقان القلب.

 ܩܛܳܦ أو ܩܛܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ ܠܶܒ̊ܳܐ أو ܪܽܘܼܚܳܐ مثلهُ.

ܩܛܳܦܬ̊ܳܐ مرّة (2) قُطافة. ما يُقتطَف.

ܩܰܛܦܳܐ قَطَف. سَرمَق (بقلة).

ܩܶܛܦܳܐ مثلهُ (2) ذُؤابة. هُدب ذو خَمل وزَغَب في طَرَف القَطيفة (3) خَملة. زَغَب النبات والنَّسيج.

ܡܰܩܛܦܳܐ مصدر ميميّ (2) مِشمَلة. رِداء.

ܩܰܛܺܝܼܦܬ̊ܳܐ. ܡܰܩܛܰܦܬ̊ܳܐ قَطيفة. مَلاءة. مِشمَلة ذات أهداب وذَوائِب (2) مُخمَل. نَسيج ذو زَغَب وخَملة (قديفة).

 • ܩܛܰܦܠܰܙܡܳܐ ضِماد. مَرهَم. لَزقة (لبيخة).
 • ܩܰܛܰܦܰܣܺܝܼܣ (ث) قَضيّة مُوجبة.
 • ܩܛܰܪ ــُـَـ ܩܛܳܪܳܐ. ܩܛܽܘܼܪܝܳܐ. ܩܛܽܘܼܪܳܐ قَطَر. عَقَد. شَدّ. رَبَط. صَرّ (2) ضَفَر. جَدَل. رَبَق (3) ناط. قَرَن. لَفّ. ضَمّ (4) جبَّن. جمَّد. روَّب (5) لَكَم. ضَرَب بقَبض كَفّهِ (6) انعقد. جَمَد. تجبّن. خَثَر (7) تراكَم. تكاثَف. تفاقَم.

 ܐܶܒ̥ܠܳܐ حَزِن. اغتمّ. لَبِس الحِداد.

 ܐܰܟ̊ܬ̥ܳܐ حَقَد. أبطن. كَمَت الحِقد.

 ܐܳܦܰܪܣܢܳܐ تآمَر. نَصَب مَكيدة.

 ܐ݈ܪܳܙܳܐ تآمَر. أسَرّ. أودَع السِّرّ.

 ܒܰܝܬ̊ܳܐ عَقد. سَقف البيت.

 ܓܰܡ̈ܠܶܐ قَطَر الإبل بعضها ببعض.

 ܓܢܽܘܿܢܳܐ عَقَد. مَدّ. أسدَل الخِدر.

 ܙܽܘܼܘܳܓ̥ܳܐ عَقَد الزواج.

 ܡ̈ܶܠܶܐ ركَّب. ألَّف. عقَّد الكلام.

 ܡܰܨܽܘܼܬ̥ܳܐ ܥܰܡ أنشَب خِصاماً مع.

 ܣܰܒ̥ܪܶܗ ܒܰܦܠܳܢ اتّكل على فُلان.

 ܒܶܗܬ̊ܬ̥ܳܐ استوجَب العار والخزي.

 ܩܝܳܡܳܐ عاهَد. حالَف. عاقَد. شارَط.

 ܬܳܓ̥ܳܐ توَّج (2) تتوّج. غَلَب. انتصر.

 ܥܠܰܘܗܝ ܙܰܦܠܳܢ استولى. استحوذ عليهِ كذا.

 ܩܶܛܪܰܬ̊݀ ܡܰܨܽܘܼܬ̥ܳܐ انتشب الخِصام (وغير ذلك).

ܩܰܛܰܪ. ܩܽܘܼܛܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܛܰܪ. ܐܶܬ̥ܩܰܛܰܪ (مج. مط).

ܐܰܩܛܰܪ عَقَد. شدَّد. رَبَط (2) جَمَد. خَثَر. تجبّن. تروّب (3) جعلهُ يعقد ويشدّ إلخ.

 ܡܰܨܽܘܼܬ̥ܳܐ أنشَب. أثار خِصاماً.

 ܬܳܓ̥ܳܐ توَّج. عَقَد تاجاً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܛܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܳܛܽܘܿܪܳܐ فاعل (2) لَكمة. كَفّ مَقبوض.

ܩܳܛܽܘܿܪܬ̊ܳܐ مؤنثهُ (2) إِنفَحة. مُجبِّنة.

ܩܳܛܽܘܿܪܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܩܳܛܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مُجبِّنة (2) حالِب. مَنبَت العانة.

ܩܛܺܝܼܪܳܐ مف (2) جامِد. رائِب. مُنعقِد. مُستحوذ إلخ (3) رَغم. كُره. غَصب. ظُلم. تَعَدٍ. عَنوة (4) ضَرورة. حاجة (5) حَفنة. كَفّ مَقبوض.

ܒܰܩܛܺܝܼܪܳܐ غَصباً. رُغماً. عُنوةً (2) بالكَدّ.

ܡܶܢ ܩܛܺܝܼܪ رُغماً. كُرهاً. عُنوةً. ضرورةً.

ܩܛܺܝܼܪܳܝܳܐ اغتصابيّ. اضطراريّ (2) كالتالي.

ܩܛܺܝܼܪܳܢܳܐ مُغتصِب. مُكرِه. راغم. ظالم.

ܩܛܺܝܼܪܬ̥ܳܢܳܐ مُغتصِب. مُكرِه. رَغّام. ظالم.

ܩܛܺܝܼܪܳܐܺܝܼܬ̥ رُغماً. عُنوةً. غَصباً. ظُلماً.

ܩܰܛܪܽܘܼܬ̥ܳܐ شَمع. ܫܥܽܘܿܬ̥ܳܐ.

ܩܛܽܘܼܪܳܐ حَفنة (2) لَكمة. كَفّ مَقبوض.

ܩܶܛܪܳܐ عُقد. رِبقة (2) عُقدة سِحر (3) مَوصِل. مِفصَل (4) أُحجُوّة. مُشكِل. مَسألة مُعقّدة. كَلام مُعقَّد (5) مَكيدة. مُؤامَرة (6) عَقد الزِّيجة (7) قَصَرة. عقد الحصيد بعد دَوسهِ (8) زِرّ القميص ونحوهِ.

 ܕܚܰܨܳܐ فَقرات. خَرَز الظَّهر.

 ܣܰܡܝܳܐ عُقدة مُضاعَفة عَسِرة الحَلّ.

ܩܽܘܼܛܳܪܳܐ شِريان ضَخم أو شِريان مُطلقاً.

 ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ تأليف الكلام (2) تعقيد الكلام. كلام غامض (3) القياس.

 ܚܽܘܼܫܳܒ̈ܶܐ القياس عند أهل المنطق.

ܩܛܳܪܳܐ عُقدة البناء (2) قَيد. كَبل.

 ܕܰܓ̥ܒ̥ܺܝܼ̈ܢܶܐ تقطيب الحاجبين غَيظاً.

 ܩܛܳܪ ܪܹܺܫܳܐ[21] عِمامة. عِصابة الرأس.

ܩܛܳܪܬ̊ܳܐ مرّة (2) عُقدة. رِبقة (3) عُقدة البيت (4) قَنطَرة. جِسر (5) قَيد. كَبل (6) قَوس البناء (7) نُقطة تَتَماسّ فيها الأفلاك في دَورانها. أَوج. ܐܰܣܳܪܳܐ.

 ܣܪܺܝܼܬ̥ܳܐ عُقدة مُنتِنة. باسور في المِقعَدة والأنف.

 ܩܛܳܪܰܬ̥ ܚܰܪܒ̊ܳܐ هُجوم. مُبادَرةٌ بالشرّ.

ܩܛܰܪܬ̥ܳܐ ج ܩܰܛܪ̈ܳܬ̥ܳܐ عُقدة من كلّ شيء.

ܩܶܛܪܬ̥ܳܐ ج ܩܶܛܪ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܩܛܰܪܬ̊ܳܐ مِقطَرة. ܣܰܕ̊ܳܐ (2) صُرّة. رِزمة ثياب خاصّةً (3) إنفَحة. مُجبِّنة (4) بَصَلة.

ܩܶܛܪܳܢܳܐ مُعقَّد. ذو عُقَد كثيرة (2) تَرِيج. شديد الأعصاب (3) حَشيشة مُرّة كثيرة العُقَد.

ܩܰܛܪܳܢܳܐ قَطران. دُهن الأبهَل والأَرز ونحوهما.

ܩܰܛܪܽܘܿܠܺܝܼܬ̥ܳܐ قَنطَرة. قَوس البناء.

 • ܩܰܛܪܺܝܼܒ̥ܳܐ خشبة شبيهة بالخِنجَر تُجعَل في خَرق المِحراث كي تمنعهُ الخروج من حَلَقة النِّير وقد عرّبها أهل الفِلاحة وقالوا: قطريب.
 • ܩܰܛܪܶܓ̥. ܩܽܘܼܛܪܳܓ̥ܳܐ حَمَل. نَسَب. عَزا (2) شَكا. وَشى (3) لام. ذَمّ. عَذَل. اتّهم.

ܐܶܬ̥ܩܰܛܪܰܓ̥. ܡܶܬ̥ܩܰܛܪܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܛܹܺܪܓ̥ܳܢܳܐ[22] شاكٍ. واشٍ (2) عَذّال. لَوّام. نَمّام.

ܡܶܬ̥ܩܰܛܪܓ̥ܳܢܳܐ مَن يُشكى ويُلام إلخ.

 ܗܰܘ̇ ܕܡܶܬ̥ܩܰܛܪܰܓ̥ مَحمول. ضدّ الموضوع.

ܩܰܛܹܺܓ̥ܽܘܿܪܺܝܼܰܐ[23] إحدى المقولات العشر.

 • ܩܰܛܪܝܳܢ شجرة الأُترُجّ.
 • ܩܳܛܰܪܟ̊ܳܐ مَبدأ. أصل. قاعدة. أساس.
 • ܩܳܛܪܳܢ[24] قَطران. عُصارة الأَرز ونحوهِ.
 • ܡܩܰܛܪܦܳܐ جَكِر. بَليط. عَنيد.
 • ܩܰܛܪܽܘܼܩܳܐ مِبخَرة. مِجمَرة ذات غِطاء ومِقبَض (2) شجرة الأَرز والأبهَل.
 • ܩܛܺܪܩܳܐ[25] كِنانة. جَعبة السِّهام.

ܩܛܺܪܩܳܝܳܐ[26] صانع. بَيّاع الجِّعاب.

 • ܩܳܛܰܪܩܳܐ لَوزة. شجرة اللَّوز. شجرة عظيمة (2) دَرَج.
 • ܩܛܳܪܺܝܼܩܳܐ شَرط. وَعد.
 • ܩܰܛܪ̈ܺܝܼܩܶܐ شِجاب. خشبتان تُوضَع عليها الثياب.
 • ܩܳܛܰܪܩܛܳܐ قَنطَرة. دَرَج من سَطح إلى آخر (2) مِئزاب (3) سَدّ. سِكر.

ܒܶܝܬ̥ ܩܳܛܰܪܩܛܳܐ مِقطَرة. ܣܰܕ̊ܳܐ.

 • ܩܺܝܼܛܳܐ فَحم مُطفَأ.
 • ܩܰܝܛܳܐ قَيظ. صَيف.

ܒܶܝܬ̥ ܩܰܝܛܳܐ مَصيَف. مَسكَن الصَّيف.

ܩܰܝܛܳܝܳܐ قَيظيّ. صَيفيّ (2) خِنزير برّيّ.

ܩܺܝܼܛܳܝܳܐ. ܩܺܝܼܛܢܳܐ. ܩܺܝܼܛܳܢܳܐ خِنزير.

ܩܰܝܛܳܝܬ̊ܳܐ صَيفيّة (2) خِنزيرة برّيّة.

ܩܰܝܛܽܘܿܢܳܐ قَيطون. خِدر. خِباء. مَخدَع. مَرقَد (2) سِكّة. شارِع.

ܒܶܝܬ̥ ܩܰܝܛܽܘܿܢܳܐ قَيطون. مَخدَع. مَرقَد.

ܩܰܝܛܽܘܿܢܩܳܢܳܐ خادم القَيطون (2) نَديم. جَليس.

ܩܰܝܶܛ. ܩܽܘܼܝܳܛܳܐ صيَّف. قَضى الصَّيف.

 • ܩܰܝܛܰܪ. ܩܽܘܼܝܛܳܪܳܐ صَبَر. احتمل.
 • ܩܺܝܼܠܺܝܼܢ شُوَيرع. طريق ضَيّق حَرِج.
 • ܩܺܝܼܠܽܘܿܢܳܐ حصان. ܣܽܘܼܣܳܐ.
 • ܩܺܝܼܢܬ̊ܳܐ ترتيلة. أُنشودة. ترنيمة. أغنية. نَغمة (2) مَرثاة (3) دَقّة. نَبرة (4) وَزن شِعر (5) قصيدة (6) نُقطة.

ܩܰܢܩܶܢ. ܩܽܘܼܢܩܳܢܳܐ رتَّل. غنَّى. نغَّم. أنشد (2) صوَّت القِرد عند أكلهِ الجوز خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܩܰܢܩܰܢ. ܡܶܬ̥ܩܰܢܩܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܩܰܝܢܳܝܳܐ قَين. حَدّاد (2) صائغ. سَبّاك.

ܩܰܝܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ حِدادة. صِياغة. سِباكة.

ܩܰܝܢܰܢ قانَ. استعمل الحِدادة والصِّياغة.

 • ܩܺܝܼܢܕ̊ܳܐܪܳܐ شجرة البَقّ.
 • ܩܺܝܣ. ܩܰܝܣܳܐ خشبة. عُود (2) خشب. حَطَب (3) مِقطَرة (4) دَقَل السفينة (5) مِقبَض. نِصاب (6) صَليب (7) مِكيال. واقية (8) صنم. وثن (9) شجرة.

 ܦܬ̥ܺܝܼ̈ܠܐ العَطفة. شجرة العَصبة أي اللَّبلاب.

 ܕܩܰܝܣܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܨܰܡܽܘܼܚܬ̥ܳܢܳܐ خشب الصَّندَل.

 ܕܰܐܕ̊ܺܝܼܢ خشب الصَّنوبَر.

 ܕܶܐܫܳܬ̥ܳܐ باذورد. الشَّوكة المباركة.

 ܕܒܶܣܡܳܐ عُود طِيب يُتبخَّر بهِ.

 ܕܚܶܘܝܳܐ هَليون. نَبت لهُ قُضبان رَخصة فيها حليب وورق كالكَبَر وزهر إلى بَياض.

 ܕܢܰܪܕ̊ܺܝܼܢ قندول. شجر شائك لزهرهِ دُهن شريف يُسمَّى: شيغان.

 ܕܰܨܠܺܝܼܒ̥ܳܐ صَليب (2) عُود الصَّليب (نبت).

ܩܰܝܣܳܝܳܐ. ܩܰܝܣܳܢܳܐ. ܩܰܝܣܳܢܳܝܳܐ خشبيّ.

ܩܰܝܣܽܘܼܬ̥ܳܐ خَشَبيّة (2) شجرة تنبت مُصوَّرة.

ܩܳܣ ــُـ ܩܝܳܣܳܐ صَوى. تخشَّب. يَبِس. تصلَّب.

ܩܰܝܶܣ. ܩܽܘܼܝܳܣܳܐ أصوى. أيبس. خشَّب. صلَّب. شنَّج (2) خشَّب. صفَّح. سقَّف بخشب (3) قَطَع. جَذَم. حَطَم.

ܐܶܬ̥ܩܰܝܰܣ. ܡܶܬ̥ܩܰܝܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܽܘܼܣܬ̥ܳܢܳܐ مُتخشِّب. مُتصلِّب. يابس. صاوٍ.

 • ܩܺܝܼܣܣܳܐ قَيق. وَروار. ܘܰܪܘܳܪܳܐ.
 • ܩܰܝܣܽܘܼܪܳܐ قيسور. حجر لا يحترق (2) قَيصوم. زِرنيخ (3) زِينة. جَمال. ܣܩܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ.
 • ܩܺܝܼܩ أو ܩܺܝܼܩܺܝܼ قَيق. وَروار. زِرياب (2) خِروَع.
 • ܩܺܝܼܩܬ̊ܳܐ ج ܩܺܝܼ̈ܩܶܐ خِروَعة. خِروَع.
 • ܒܰܪ ܩܺܝܼܩܽܘܿܢܳܐ رَغيف يُعطى للحصّادين في الساعة الثانية.
 • ܩܺܝܼܩܢܰܙ جِرجير. ܓܰܪܓ̊ܺܝܼܪܳܐ.
 • ܩܺܝܼܪܳܐ قِير. قار. زِفت.

ܩܰܝܰܪ. ܩܽܘܼܝܳܪܳܐ قيَّر. طَلى بالقِير.

ܐܶܬ̥ܩܰܝܰܪ. ܡܶܬ̥ܩܰܝܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܺܝܼܪܬ̊ܳܐ سُوط. مِجلَدة مُقيَّرة من شَعر.

 • ܩܺܝܼܬ̥ܝܽܘܿܛܳܐ كِرح. صَومَعة. كُوخ.
 • ܩܺܝܼܬ̥ܳܪܳܐ (ذ. ث) قيثار. آلة طَرَب.

ܩܺܝܼܬ̥ܳܪܳܝܳܐ قِيثاريّ. خاصّ بالقِيثار.

ܩܺܝܼܬ̥ܳܪܽܘܿܕ̥ܳܐ الضارب بالقيثار.

ܩܰܝܬ̊ܰܪ. ܡܩܰܝܬ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَرَب بالقِيثار.

 • ܩܽܘܼܟ̥ܠܳܐ كِمّ. غِطاء الزَّهر.
 • ܩܰܠ ــُـ ܩܠܳܠܳܐ قَلّ. نَقَص (2) خفَّف. ضدّ ثَقُل وكَرُم (3) عجَّل. أسرع (4) هان. سَهُل.

ܩܰܠܶܠ. ܩܽܘܼܠܳܠܳܐ قلَّل. نقَّص (2) خفَّف. ضدّ ثقَّل (3) حَقَر. أهان (4) عجَّل. جعلهُ يُسرع (5) هوَّن. سهَّل (6) أسرع. استعجل.

ܐܰܩܶܠ مثلهُ (2) نجَّل. نَقَل. رَفَع (هذا من ܢܩܰܠ).

ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܠ. ܡܶܬ̥ܩܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܠܩܶܠ. ܩܽܘܼܠܩܳܠܳܐ خفَّف. حَقَر. أهان. رَذَل (2) قَلقَل. حرَّك (3) عثَّر. أقلق. أزعج (4) أفسد. شوَّش. أساء (5) عجَّل. جعلهُ يُسرع.

ܐܶܬ̥ܩܰܠܩܰܠ. ܡܶܬ̥ܩܰܠܩܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܠܽܘܼܠܳܐ خفيف. ضدّ ثقيل (2) حَقير. دَنيء (3) سريع. خفيف. عَدّاء (4) عَجول. طائش العقل (5) أحوَل. أشوَص.

ܩܰܠܽܘܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ خِفّة. حَقارة. سُرعة. طياشة إلخ.

ܩܰܠܺܝܼܠܳܐ قليل. ناقص (2) خفيف. ضدّ ثقيل (3) سريع. عَدّاء (4) طائش. خفيف العقل.

 ܩܰܠܺܝܼܠ قليلاً. زهيداً. يسيراً (2) سريعاً.

 ܩܰܠܺܝܼܠ ܡܰܝ̈ܳܐ أو ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܠܺܝܼܠ قليلاً من الماء.

 ܩܰܠܺܝܼܠ ܐ݈ܚܪܹܺܝܢ[27] عمّا قليل. بعد قليل.

 ܒܩܰܠܺܝܼܠ ܩܰܠܺܝܼܠ قليلاً قليلاً. رُويداً رُويداً.

 ܡܠܶܐ ܩܰܠܺܝܼܠ قليلاً. يسيراً (2) بالكدّ.

 ܟܽܠ ܩܰܠܺܝܼܠ كلّ هُنَيهة. كلّ بُرهة.

 ܡܶܢ ܐܰܬ̥ܰܪ ܩܰܠܺܝܼܠ من بعض الوُجوه.

ܩܰܠܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ قِلّة. خِفّة. سُرعة. طياشة إلخ.

ܩܰܠܺܝܼܠܳܐܺܝܼܬ̥ قليلاً. يسيراً. عاجلاً. بطياشة وخِفّة.

ܩܰܠܩܠܳܐ حَقير. مُهان. مَرذول.

ܩܠܳܠܳܐ هَوان. حَقارة. ذُلّ. سُخر.

ܩܽܘܼܠܬ̥ܳܐ ج ܩܽܘܼ̈ܠܶܐ و ܩܽܘܼ̈ܠܳܬ̥ܳܐ قُلّة. جَرّة.

ܩܽܘܼ̈ܠܶܐ الخَطميّ. نَبت معروف.

ܩܽܘܼܠܺܝܼܣܬ̊ܳܐ قُلّة. جَرّة صغيرة.

ܩܰܠܳܐ غُراب أسود (سواديّة).

ܩܰܠܬ̥ܳܐ ج ܩ̈ܰܠܶܐ و ܩܰܠ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܩܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ قُفّة. سَبَذة. دَوخَلَّة.

ܩܰܠܬ̥ܳܐ و ܩܶܠܬ̥ܳܐ فَرْد خُصية. خُصية واحدة (2) حِقد. بُغضة.

ܩܺܝܼܠܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) قَصَبة الرِّئة (3) وَرَم في وِعاء أعضاء التَّناسُل أو في عُضو آخر.

ܩܰܠܬ̥ܳܢܳܐ ذو خُصية واحدة. ܓܶܛܳܐ.

 • ܩܠܳܐ ــِـ ܩܠܳܝܳܐ قَلى. شَوى (2) أبغض. هَزَأ. سَخِر. حَقَر (3) عذَّب. جَلَد بقضيب رَطِب. مَلمَل (4) ضَرَب. فَسَخ. قَتَل. أهلك (5) قَلقَل. كَسَر.

ܩܰܠܺܝܼ. ܩܽܘܼܠܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) أقلق. سجَّس (3) خاصَم. قاوَم.

ܐܶܬ̥ܩܠܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܩܰܠܺܝܼ (مج. مط) واتَّخَم. أصابتهُ تُخمة.

ܐܰܩܠܺܝܼ قلَّى (2) هَزِئ. سَخِر (3) قلَّل. نقَّص. خفَّف (4) استَخفّ. تجرّأ. أقدَم (5) عذَّب. مَلمَل (6) توعَّد. تهدَّد. دَعا. تعرَّض للمُحارَبة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܳܠܽܘܿܝܳܐ. ܩܰܠܳܝܳܐ قالٍ. قَلّاء. شَوّاء إلخ.

ܩܰܠܝܳܐ مف (2) قِلى (3) لَحم مَقليّ مُقدَّد.

ܩܶܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ[28] مَقلُوّات من حِنطة ونحوها.

ܡܰܩܠܝܳܐ مف (2) مِقلاة. آلة يُقلَى بها.

ܩܠܳܝܳܐ مصدر (2) مَغَص. نَخزة. ذات الجَّنْب. حُرقة القلب.

ܩܶܠܝܳܐ قِلى. شيء يُتَّخَذ من حريق الحَمض.

ܩܠܳܝܬ̊ܳܐ مرّة (2) سُخرِيّة. هُزء. إهانة. شتيمة (3) كل شيء حقير.

ܩܶܠܳܝܬ̊ܳܐ قَلّاية. كُوخ. كِرح. صَومَعة الراهب.

 ܦܰܛܪܺܝܼܰܪܟ̥ܳܝܬ̊ܳܐ قَلّاية. دار البطريركيّة.

 ܒܰܪ ܩܶܠܳܝܬ̊ܳܐ تِلميذ خاصّ بالبطريركيّة.

ܩܶܠܳܐ قَلّاية. حُجرة. كُوخ. كِرح. صَومَعة.

ܩܶܠܳܝܳܐ راهب. ناسك. ساكن القَلّاية.

ܩܠܳܐܬ̥ܳܐ سُوط. مِقرَعة.

 • ܩܠܰܒ̥ ــُـ ܩܠܳܒ̥ܳܐ قَلَب. كَبّ.

ܩܰܠܶܒ̥. ܩܽܘܼܠܳܒ̥ܳܐ قلَّب. كَبّ.

ܐܶܬ̥ܩܠܶܒ̥. ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܒ̥ (مج. مط).

ܐܰܩܠܶܒ̥ أقلَب. حوَّلهُ على وَجههِ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܰܬ̊ܰܩܠܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܫܰܩܠܶܒ̥. ܫܽܘܼܩܠܳܒ̥ܳܐ قلَّب. كَبّ.

ܐܶܫܬ̊ܰܩܠܰܒ̥. ܡܶܫܬ̊ܰܩܠܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܳܠܒ̊ܳܐ. ܩܳܠܒ̊ܺܝܼܕ̥ܳܐ قالِب. ܐܳܡܽܘܿܡܳܐ.

ܩܠܺܝܼܒ̥ܳܐ قائمة الباب. ܩܳܝܶܡܬ̥ܳܐ.

ܩܽܘܿܠܒ̊ܳܐ دُملُج. سِوار. خَلخال (2) خاتَم (3) قميص بلا أكمام (4) مِعوَل (5) كالتالي.

ܩܽܘܼܠܳܒ̥ܳܐ قلقلانيّ. طائر كالفاخِتة (2) بُلبُل. طائر معروف.

ܩܠܽܘܼܒ̥ܝܳܐ قَفَص. سِجن. حَبس (2) قَفَص الجُّثّة (3) قُفّة. سَلّة.

ܩܠܽܘܼܒ̥ܝܳܝܳܐ صانع الأقفاص والقُفَف.

ܩܠܽܘܼܒ̥ܝܳܐ و ܩܠܽܘܼܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ جُبّة من صُوف.

ܩܠܒܝܐ كِلس. نُورة. ܟܶܠܫܳܐ.

 • ܩܠܳܓ̥ܳܐ. ܩܠܺܝܼܓ̥ܳܐ نَعل. حِذاء.
 • ܩܠܰܓ̥ܠܳܓ̥ܳܐ بَليّة. رَزيّة. مُصيبة.
 • ܩܠܳܓ̥ܪܳܐ حَدّاد أو عامل. صانع.
 • ܩܠܳܕ̥ܳܐ شَنف. قُرط (2) قِلادة. خِطام. مِقوَد البَعير.

ܩܽܘܼܠܳܕ̥ܳܐ غَلَق رُوميّ. زِرفين (2) عُقدة. مَوصِل.

ܩܠܺܝܼܕ̥ܳܐ إقليد. مِفتاح (2) تَرقُوة. وتين[29].

ܩܠܺܝܼܕ̥ܳܝܳܐ إقليديّ. مِفتاحيّ (2) بَوّاب.

ܡܩܰܠܕ̥ܳܢܳܐ زِرفين. قُفل. خشبة أو حديدة تُسمَّر في الباب يُجعَل فيها الغَلَق (كيلون).

 • ܩܠܰܘܪܺܝܼܩܳܐ خشب الصَّندَل.
 • ܩܳܠܽܘܿܙܳܐ مِغلاق وقيل مِفتاح أو حَلَقة الباب.
 • ܩܠܰܚ ــُـ ܩܠܳܚܳܐ. ܩܠܽܘܼܚܝܳܐ قَلَخ. قَطَع. قَصّ. مزَّق.

ܩܰܠܰܚ. ܩܽܘܼܠܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܠܰܚ. ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܚ (مج. مط).

ܩܰܠܚܳܐ قَلِخ. هائج. مخاصِم. مُماحِك.

ܩܽܘܼܠܳܚܳܐ بَطن. حِضن. جَوف.

ܩܠܰܚܠܳܚܳܐ هَشيم. عُشب يابس سحيق (2) عُشب ضعيف شَبيه بالقُرطُب (3) أَثْل. أَسَل. شجر تُتَّخَذ منه الرِّماح والـمَغازل (4) شجر الأُشَّق وهو صَمغ. روح النَّشادر. كَفّ العروس. انجبار. سَكْبينَج (شجر ودواء).

 • ܩܠܰܛ ــُـ ܩܠܳܛܳܐ قلَّص. قبَّض. ضيَّق (كلدانيّة قديمة أثبتها لوجود فروعها).

ܩܰܠܶܛ. ܩܽܘܼܠܳܛܳܐ بَخِل. شَحّ (2) وبَّخ. أنَّب. عاقَب. لامَ (3) نَجَل. رَمى.

ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܛ (مج) وبَخِل. شَحّ (2) أَثِم. نافَق (3) دنَّس. سافَح.

ܩܰܠܘܶܛ بَخِل. شَحّ. كان شَحيحاً.

ܩܰܠܽܘܿܛܳܐ بخيل. شحيح. ضِنّين. لَئيم.

ܩܽܘܼܠܛܳܢܳܐ. ܩܰܠܽܘܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ بُخل. شُحّ.

ܩܰܠܽܘܼܛܳܝܳܐ بخيل. لئيم. شَحيح.

 • ܩܠܺܝܼܛܳܐ جَنب. جانب (2) اسم خَطّ.
 • ܩܰܠܝܳܓ̥ܳܐ. ܩܰܠܝܳܓ̥ܪܳܐ إسكاف.
 • ܩܠܺܝܡܳܐ[30] إقليم. ناحية. مَناخ.
 • ܩܰܠܡܳܐ (ث) قَملة. قَمل (2) قَمل يكون في الأجفان (مرض).

 ܕܰܥܒ̥ܽܘܼܪܳܐ قَمل يتولّد في القمح العتيق.

ܩܰܠܡܽܘܼܬ̥ܳܐ قَمل (2) قَمل البُرّ.

 • ܩܰܠܳܡܳܐ قَلَم. مِرقَم. مِكتَب.
 • ܩܳܠܽܘܿܡܳܐ سِكّين. مِبراة الكاتب.
 • ܩܽܘܼܠܡܳܐ. ܩܽܘܼܠܳܡܳܐ سِروال. مِسح.
 • ܩܰܠܡܳܢܳܐ. ܩܰܠܡܳܝܳܐ خِروَع. ܩܺܝܼܩܺܝܼ.
 • ܩܰܠܡܺܝܼܰܐ اقليميا. حجر تُوتياء. ܩܰܕ̊ܡܺܝܼܰܐ.
 • ܩܰܠܡܽܘܼܙܳܐ أعلى مَحَلّ القمر.
 • ܩܰܠܳܡܳܪܳܐ مِقلَمة الكُتّاب.
 • ܩܰܠܡܺܝܼܩܪܳܐ بئر ذات دَرَج.
 • ܩܠܳܢܳܐ. ܐܰܩܠܳܢܳܐ خَلخال. سِوار. دُملُج.

ܩܠܳܢܳܝܳܐ مَعطوف كالدُّملُج (2) كَدِر.

 • ܩܠܳܢܒ̊ܳܐ قائمة الباب. ܩܠܺܝܼܒ̥ܳܐ.
 • ܩܶܠܽܘܿܢܳܪܳܐ مِقَمّة. لِجام للفيل.
 • ܩܰܠܶܣ. ܩܽܘܼܠܳܣܳܐ مَدَح. وَصَف. قرَّظ. أثنى. مجَّد. حَمَد. أكرم.

ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܣ. ܡܶܬ̥ܩܰܠܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܠܺܝܼܣܳܐ مَمدوح. مَوصوف. مُقرَّظ إلخ.

ܩܶܠܣܳܐ قَلس. حَبل ضخم من خُوص خاصّةً.

ܩܠܰܣܡܰܐ ج ܩܠܰܣ̈ܡܰܛܰܐ  قِطعة. فُتات.

ܩܠܺܝܼܣܽܘܿܪܳܐ  سبيل ضَيّق. وادٍ بين جبلين.

 • ܩܠܰܥ ــُـ ܩܠܳܥܳܐ قَلَع. استأصل (2) جَنَق. رَمى بالـمَنجَنيق والـمِقلاع (3) شَرَب ماءً بكفَّيهِ.

ܩܰܠܰܥ. ܩܽܘܼܠܳܥܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܠܰܥ. ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܥ (مج. مط).

ܐܰܩܠܰܥ. ܡܰܩܠܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܩܠܰܥ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܠܳܥܳܐ ضارب. رامٍ بالـمِقلاع.

ܩܠܳܥܳܐ. ܩܶܠܥܳܐ قلْع. قُنب. شِراع.

ܩܶܠܥܳܐ قُلاع. مَدَرة. طين يابس.

ܩܰܠܥܳܐ. ܩܰܠܥܬ̥ܳܐ ج ܩܰܠ̈ܥܳܬ̥ܳܐ قَلعة.

ܩܶܠܥܳܐ. ܡܰܩܠܳܥܳܐ مِقلاع.

ܩܶܠܥܰܝ̈ ܦܽܘܼܡܳܐ آلات التَّلفُّظ كالأسنان واللسان.

ܩܠܰܥ ܦܺܝܼܠܳܐ ج ܩܶܠ̈ܥܰܝ ܦܺܝܼܠܳܐ مَنجَنيق.

ܡܩܰܠܥܳܢܳܐ. ܡܰܩܠܥܳܢܳܐ مَنجَنيق. آلة حربيّة تُرمَى بها الحجارة وغيرها (2) مِدفَع.

ܩܽܘܼܠܳܥܳܐ قُلاع. طِين يابس مُتشقِّق (2) قُلاعة. حَصاة (3) مِقلاع  (4) مَعدِن مَخلوط (5) قُلاع. بُثُور تكون في الفم واللسان.

 • ܩܠܰܦ ــُـ ܩܠܳܦܳܐ. ܩܶܠܦܳܐ قَلَف. قَشَر. حَلَق. خَرَط (2) قَلَب. كَبّ (3) جرَّد. عرَّى (4) قَلَف. قَطَع القُلفة.

 ܠܚܰܡܪܳܐ رَفَع رَغوة الخَمر وزُبدتهُ.

 ܛܶܦܪ̈ܰܘܗܝ قَلَف. اقتلع أظفارهُ.

ܩܰܠܶܦ. ܩܽܘܼܠܳܦܳܐ مبالغتهُ (2) هذَّب. حبَّر. رقَّش الكلام.

ܐܶܬ̥ܩܠܶܦ. ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܦ (مج. مط).

ܡܩܰܠܦܳܢܳܐ فاعل (2) مِهذار. ثرثارة.

ܩܠܳܦܳܐ قِلف. قَلف. غِلاف. قِشر كلّ شيء وغطاؤه (2) وَرَقة من الكتاب.

ܩܰܠܦܳܐ. ܩܶܠܦܳܐ قِلف. قِشر. غِلاف.

ܩܠܳܦܳܐ ج ܩܠܳܦ̈ܶܐ (ث) مثلهُ وهو ترخيم التالي.

ܩܠܳܦܬ̊ܳܐ ج ܩܠܳܦ̈ܳܬ̥ܳܐ قِلف. قِشر غِلاف (2) قِرفة. ضَرب من الدارصِينيّ ذو رائحة عَطِرة (3) قِشرة. نُثارة المعدنيّات. تُوبال (4) قِشر السمك وفُلُوسهُ (5) جَليدة بيضاء في العين (6) طِلق[31]. ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ (7) صَدَف الحَلَزون.

 ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܰܠܒ̥ܽܘܿܢ݈ܬ̊ܳܐ قِرفة. قَرَنفُل.

 ܕܓܽܘܼܡܪ̈ܶܐ قِشرة رقيقة تغطّي القُروح.

 ܕܣܰܝܦܳܐ نُثارة. تُوبال الحديد.

ܩܠܽܘܼܦܬ̊ܳܐ قِلف. قِشرة. غِلاف.

ܩܰܠܳܦܺܝܼܬ̥ܳܐ كَلَف. قُوباء. داء كالجَرَب.

ܩܠܰܦܠܳܦܳܐ قِلف. قِشر (2) هَشيم. عُشب يابس (3) رصاص قلعيّ (4) كُوز. إبريق من نحاس.

ܩܰܠܦܺܝܼܢ جَرّة. وِعاء. إبريق.

ܩܰܠܦܽܘܿܢܝܳܐ مَيعة. صَمغ البُطم والصَّنوبَر.

 • ܩܰܠܦܰܢܕ̊ܰܪ (ذ. ث) جَرادة كبيرة بيضاء لا جناح لها.
 • ܩܠܰܩ ــُـَـ ܩܠܳܩܳܐ قَلقَل. أقلق. صوَّت. أبغض. مَقَت (3) حوَّل عَينهُ (4) حَوِل.

ܩܰܠܽܘܼܩܳܐ أحوَل. أشوَص. ܡܣܰܩܪܳܐ.

ܩܰܠܽܘܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ حَوَل. شَوصة.

ܩܰܠܩܳܐ حَصاة. صَفاة (2) وذعة. صَدِفة. حَلَزون.

ܩܰܠܩܝܳܐ كِلس. ܟܶܠܫܳܐ.

 • ܩܰܠܩܽܘܼܡܳܐ مَترَس. حِصن. قَلعة (2) بُرج. مَنَار شبيه بالـمَنجَنيق (3) تلّ من تراب أو خشب خاصّةُ تحارب عليهِ المقاتلة.
 • ܩܰܠܩܺܝܼܢܳܐ خُضرة ضعيفة. هَشيم.
 • ܩܰܠܩܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ أشباح. أطياف.
 • ܩܠܳܩܶܣܳܐ أو ܩܠܳܩܶܣܠܳܐ كُركيّ. ܟܽܘܼܪܟ̊ܳܝܳܐ.
 • ܩܶܠܽܘܿܪܳܐ قُرصة مُدوَّرة. رغيف.

ܩܶܠܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܩܶܠܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܰܠܰܪ. ܩܽܘܼܠܳܪܳܐ خَبَز. صَنَع قُرصاً.

ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܪ. ܡܶܬ̥ܩܰܠܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܽܘܼܠܳܪܳܐ غُلّ. قَيد (2) طَوق.

ܐܰܩܠܺܝܼܪܳܐ مَخزَن القمح خاصّةً.

 • ܩܠܺܝܪܽܘܿܣ[32] إكليروس. كَهَنوت. حِصّة. مِيراث.
 • ܩܠܰܫ ــُـ ܩܠܳܫܳܐ حرَّك. هَزّ الجَّرَس خاصّةً (2) هيَّج. أثار البحر.

ܩܰܠܶܫ. ܩܽܘܼܠܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܠܶܫ. ܐܶܬ̥ܩܰܠܰܫ (مج. مط).

ܐܰܩܠܶܫ. ܡܰܩܠܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܩܠܰܫ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܠܩܶܫ. ܩܽܘܼܠܩܳܫܳܐ حرَّك. هَزّ. دَقّ الجَّرَس خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܩܰܠܩܰܫ. ܡܶܬ̥ܩܰܠܩܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܩܰܡܶܡ. ܩܽܘܼܡܳܡܳܐ كَمّ. زارَ الفم. لَجَم (2) قَمّ. كَنَس. جَمَع.

ܐܶܬ̥ܩܰܡܰܡ. ܡܶܬ̥ܩܰܡܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܹܺܐܡܳܐ[33] مِقوَد. خِطام. شِبام. لِجام.

ܡܰܩܡܳܐ مِحجَن. كلّ مَعطوف مُعوَّج.

ܩܽܘܼܡܳܡܳܐ قُمامة. كُناسة. قَميم. يَبيس البَقل. ܩܽܘܼܦܳܝܳܐ.

 • ܩܡܳܐ ــِـ ܩܡܳܝܳܐ قَمَأ. صَغُر. ذُلّ (2) احترق. دخَّن.

ܐܶܬ̥ܩܡܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܩܰܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܰܡܝܳܐ صغير. ذليل. حقير (2) مُحترِق. مُدخِّن.

 • ܩܳܡܽܘܿܕ̥ܳܐ لَعّاب. مَزّاح (مُشخِّص رواية).
 • ܩܳܡܽܘܿܙ. ܩܳܡܽܘܿܙܳܐ صَمغ.

ܩܳܡܽܘܿܙܳܐ ܐܽܘܼܟ̊ܳܡܳܐ أقاقيا.

ܩܳܡܽܘܿܙܳܐ ܬܰܘܠܥܳܢܳܝܳܐ صَمغ عربيّ.

 • ܩܡܰܚ ــُـ ܩܡܳܚܳܐ طَحَن. سَحَق البُرّ (2) قَمَح. استَفّ الدقيق.

ܩܰܡܰܚ. ܩܽܘܼܡܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܡܰܚ. ܐܶܬ̥ܩܰܡܰܚ (مج. مط).

ܩܰܡܚܳܐ قميحة. دَقيق. سَميذ. حُوَّارى.

ܒܶܝܬ̥ ܩܰܡܚܳܐ جَفنة. قَصعة. ܐܳܨܽܘܼܬ̥ܳܐ.

ܩܰܡܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عُفونة. فَساد. خُضرة تعلو الخبز.

 • ܩܡܰܛ ــُـ ܩܡܳܛܳܐ. ܩܶܡܛܳܐ. ܩܡܽܘܼܛܝܳܐ قَمَط. شَدّ. لَفّ. كبَّل (2) لَقَف. التقف. التقم. اختطف (3) عَبَس. قطَّب. غضَّن وجههُ (4) فَتَل. بَرَم (5) سافَح. وَطِئ البِكر (6) تجعّد. تقطّب. تشنّج. تغضّن (7) دنَّس.

 ܩܽܘܿܦܳܐ ܩܳܠܶܗ ضَحِك. قَهقَه القِرد مُقطِّباً وجههُ.

ܩܰܡܶܛ. ܩܽܘܼܡܳܛܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܩܡܶܛ. ܐܶܬ̥ܩܰܡܰܛ (مج. مط).

ܩܡܺܝܼܛܳܐ مَقموط. مَلفوف. مُجعَّد. مُقطَّب إلخ.

ܩܰܡܺܝܼܛܳܐ مثلهُ (2) قِماط أو مَهد.

ܩܳܡܺܝܼܛܳܐ قِماط. لِفافة (2) مَهد.

ܩܡܳܛܳܐ قِماط. لِفافة. رِباط. خِرقة.

ܩܶܡܛܳܐ غَيظ. غَضَب (2) جُعودة. تَشنُّج (كريماس) (2) كريج. وَسَخ راسخ في مَوضِع الجُّعودة (3) خِزي. عار.

ܩܽܘܼܡܛܳܢܳܐ بخيل. شحيح. ضِنّين.

ܩܽܘܼܡܺܝܼܣܬ̊ܳܐ جُعودة. غُضونة. تَشنُّج.

 • ܩܽܘܿܡܹܺܛܳܐ[34] كوكب مُذنَّب.
 • ܩܡܰܠ ــُـ ܩܡܳܠܳܐ. ܩܡܽܘܼܠܝܳܐ عَفِن. تكرّج. قطَّن. نَتِن. فَسَد. ܥܦܳܐ (2) رَبِح. تكدَّح. تضاعَف.

ܩܰܡܶܠ. ܩܽܘܼܡܳܠܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬܩܡܶܠ. ܐܶܬ̥ܩܰܡܰܠ عَفِن. تكرَّج.

ܐܰܩܡܶܠ. ܡܰܩܡܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܳܡܽܘܿܠܳܐ مُكرَّج. عَفِن. نَتِن. فاسِد.

ܩܳܡܽܘܿܠܽܘܼܬ̥ܳܐ تَكرُّج. عُفونة إلخ.

ܩܰܡܽܘܼܠܳܐ. ܩܡܺܝܼܠܳܐ مُكرَّج. مُقطَّن.

ܐܰܪܥܳܐ ܩܡܺܝܼܠܬ̊ܳܐ أرض مَعدِنيّة.

ܩܽܘܼܡܳܠܳܐ. ܩܰܡܽܘܼܠܳܐ تَكرُّج (2) بَوذَج أو فَوذَج. ܩܽܘܼܡܢܳܐ.

ܩܶܡܠܳܐ. ܩܽܘܼܡܠܳܐ عُفونة. تَكرُّج. خُضرة تعلو الخبز خاصّةً (2) داخل الورد الأصفر. مَوضِع البِزر من الورد.

ܩܡܽܘܼܠܬ̊ܳܐ قُرصة. رغيف (2) أُكلة. لُقمة.

 • ܩܳܡܽܘܼܠܩܳܐ تاج. ܬܳܓ̥ܳܐ.
 • ܩܶܡ̈ܳܠܶܐܶܐ[35] أثاث. آنية.
 • ܩܡܶܢ ــَـ ܩܡܳܢܳܐ. ܩܽܘܼܡܳܢܳܐ عَفِن. تكرَّج. صَوى. ܩܡܰܠ.

ܩܽܘܼܡܢܳܐ شيء يُتَّخَذ من دقيق الشَّعير يُعجَن فَطيراً ويُعمَل أقراصاً صِغاراً ثم يُدفَن في الرَّماد ثمّ يُجعَل في الزَّنبيل حتّى يعفن ويُكرَّج ثم يُجفَّف في الشمس فيُصلَح كامِخاً مع اللَّبَن مع خبز الحِنطة.

ܩܳܡܹܺܝܢܳܐ[36] كانون. مَوقِد. مِنقَل.

 • ܩܳܡܺܝܼܣܬ̊ܳܐ ج ܩܳܡܺܝܼ̈ܣܳܬ̥ܳܐ. ܩܳܡܺܝܼܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ قَميص.

ܩܡܺܝܼܣܬ̊ܳܐ. ܩܽܘܿܡܺܝܼܣܬ̊ܳܐ. ܩܳܡܺܝܼܨܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܩܡܰܥ ــُـ ܩܡܳܥܳܐ قَمَع. قَهَر. أذَلّ (2) طَلى. لبَّس. صفَّح بالذهب والسُكَّر وغيرهما (3) عوَّذ. عَقَد تَعاويذ في الذِّراع.

ܐܶܬ̥ܩܡܰܥ. ܡܶܬ̥ܩܰܡܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܡܺܝܼܥܳܐ مف (2) عُوذة. رُقيّة. تَميمة. حِرز (3) سِحر (4) سُكَّريّات. حَلَويّات (ملبَّس).

ܩܽܘܼܡܥܳܐ قِمع البَلُّوط والبُسر ونحو ذلك.

 • ܩܰܡܦܰܓ̥ܝܳܐ ضَرب من الأحذية.
 • ܩܰܡܨܳܐ قَمَص. جَراد (2) عَقّار شَبيه بالجَّزَر. جَزَر برّيّ.

 ܕܟܶܒ̥ܪܺܝܼܬ̥ܳܐ المنطقة عند أهل الكيمياء. ܩܰܡܪܳܐ.

ܩܽܘܼܡܳܨܳܐ قَومَس[37]. رَجُل شريف (2) رفيق. مُرافِق.

 • ܩܰܡܨܽܘܿܪܳܐ ضِفدعَ الأجَمة.
 • ܩܡܰܪ ــُـ ܩܡܳܪܳܐ نطَّق. زنَّر (2) قمَّط. لَفّ (3) قيَّد. كبَّل.

ܩܰܡܰܪ. ܩܽܘܼܡܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܡܰܪ. ܐܶܬ̥ܩܰܡܰܪ (مج. مط).

ܩܰܡܪܳܐ مِنطَقة. نِطاق. زُنّار (2) مِنطَقة البروج (3) طَبَقة من التراب وغيرهِ.

ܩܡܺܝܼܪܬ̊ܳܐ مِنطَقة. نِطاق. زُنّار (كَمَر).

ܩܽܘܼܡܪܳܐ قَيد. كَبل (2) مِنطَقة. حِياصة. كَمَر.

ܩܡܳܪܳܐ مثلهُ (2) زِرّ الحذاء.

 • ܩܰܡܪܺܝܼ قُمرِيّ. طير الفاخِتة.
 • ܩܳܢ وإن. ولو. ܐܳܦܶܢ.
 • ܩܰܢ ـــ ܩܢܳܢܳܐ. ܡܰܩܢܳܐ وَكَن. عشَّش (2) جَلَس. سكَنَ.

ܐܰܩܶܢ. ܡܰܩܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ وهو المأنوس (2) جعلهُ يعشّش.

ܩܶܢܳܐ (ذ. ث) قُنّ[38]. وَكن. عُشّ. وَكر (2) خَليّة. كُوّارة النَّحل (3) طاقة. نافذة.

 ܕܓ̥ܰܘܙܳܐ قُنان. قِمع الجَوز يكون فيهِ اللُّبّ.

 ܕܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ وَكن الملوك. كُنية بابل قاعدة مملكة الكلدانيّين.

ܩܶܢܳܐ. ܩܶܢܬ̥ܳܐ لُبّ الجَّوز.

ܩܢܳܢܳܐ مثلهُ (2) حِمَّص (3) خَراج.

ܩܰܢܺܝܼܢܬ̊ܳܐ قِنّينة. زُجاجة.

ܩܢܽܘܼܢܬ̊ܳܐ قالِب. لغة في ܟܢܽܘܼܢܬ̊ܳܐ.

ܩܳܢܽܘܿܢܳܐ قانون. قاعدة. فَريضة. سُنّة. مِقياس (2) عِقاب. قَصاص (3) جِزية. خَراج. جَزاء نَقديّ (4) نَبذة من التراتيل الكَنَسيّة.

ܩܰܢܘܶܢ فَرَض. سَنّ. وَضَع قانوناً.

ܐܶܬ̥ܩܰܢܘܰܢ. ܡܶܬ̥ܩܰܢܘܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܩܢܰܐ ــَـ ܩܶܢܐܬ̥ܳܐ قَنَأ. احمَرّ. ازرَقّ. تشحَّب (2) أبغض. حَقَد (3) اغتار.

ܩܰܢܰܐ. ܩܽܘܼܢܳܐܳܐ حمَّر. سوَّد. غبَّر. شحَّب.

ܩܰܢܐܺܝܼ لغة غربيّة رَديّة فيهِ.

ܩܽܘܼܢܳܐܳܐ قانئ. أحمر ضارب إلى غُبرة.

ܡܩܰܢܐܳܐ مف (2) قانئ. أحمر. أغبر. أزرق. أسود.

ܩܽܘܼܢܳܐܽܘܼܬ̥ܳܐ حُمرة. غُبرة. زُرقة. سَواد.

ܩܶܢܐܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܩܰܢܐܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܶܢܐܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) غَيرة (3) حِقد. بُغضة. ضَغينة. إحنة.

 • ܩܢܳܐ ــِـ ܩܢܳܝܳܐ. ܩܶܢܝܳܢܳܐ قَنى. اكتسب. نال. امتلك. حَصَل. أثرى. اغتنى. أفاد.

ܩܰܢܺܝܼ. ܩܽܘܼܢܳܝܳܐ مبالغتهُ لكنّهُ قليل.

ܐܶܬ̥ܩܢܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܩܰܢܺܝܼ (مج).

ܐܰܩܢܺܝܼ أقنى. أكسَب. أنال. أملك. أعطى.

 ܦܝܳܣܳܐ بَرهَن. أقنع. أرضى. استمال.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܶܢܝܳܐ قِنية. مُلك. مال.

ܩܳܢܽܘܿܝܳܐ قانٍ. مالك. حائز. صاحب.

ܩܰܢܳܝܳܐ مثلهُ (2) صِفة. نَعت. اسم مُشتَقّ (3) غَنيّ. مُوسِر.

ܩܳܢܽܘܿܝܽܘܼܬ̥ܳܐ اقتناء. امتلاك. حَوز. حُصول.

ܩܰܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) مَلَكة. خاصّة. عادة (3) بداية الاستسقاء (4) خَصلة. سَجيّة.

ܩܰܢܝܳܐ مف (2) قانٍ. مالك. حائز.

ܩܰܢܝܽܘܼܬ̥ܳܐ اقتناء. امتلاك (2) قِنية. مُلك. مال. رِزق.

ܩܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قِنية. مُلك (2) مَلَكة. خاصّة. عادة.

ܩܶܢܝܳܢܳܐ قِنية. مُلك. مال. رِزق (2) ماشية (3) دابّة. رَكُوبة. مَطيّة (4) عَبد. رقيق.

 ܒܶܝܬ̥ ܩܶܢܝܳܢܳܐ حَظيرة. إسطَبل.

 ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܥܳܢܳܐ مال مُتنقِّل.

 ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ مال كَنَسيّ. مِلك. وَقف.

ܩܶܢܝܳܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مَواشي. دَوابّ.

ܩܢܳܝܬ̊ܳܐ مرّة (2) تمثال. صنم مؤنَّث (3) لُعبة. تُمَيثيل يُلعَب بهِ (4) جَوقة. مَوكِب. فَوج.

ܩܽܘܿܢܝܳܐ ماء الرَّماد (2) فَوج. زُمرة (3) حَفّة. خشبة يُلَفّ عليها النَّسيج (4) رَماد.

ܩܽܘܼܢܳܝܳܐ بُرنُس. غُفّارة.

ܩܢܶܐ. ܩܰܢܝܳܐ ج ܩܢܰܝ̈ܳܐ. وقليلاً ܩܰܢ̈ܝܶܐ و ܩܢܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ قَناة. يَراعة. قَصَبة (2) قَلَم. مِرقَم (3) قَصَبة. ساق الزَّرع (4) عَضَد من الذِّراع (5) قَبّان. مِيزان (6) بُرج الميزان (7) قناة. رُمح (8) ذَكَر الرَّجُل.

 ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ قَصَب الذُّرَيرة. عُود البَلَسان.

 ܕܓܰܒ̥ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ ذَكَر. عُضو التَّناسُل.

 ܕܰܡܫܘܼܚܬ̥ܳܐ قَصَبة المساحة ستّة أو ثمانية أذرع وقيل أربعة أذرع.

 ܕܰܣܝܳܓ̥ܳܐ القَصَب الفارسيّ.

 ܕܪܳܐܬ̥ܳܐ قَصَبة الرِّئة.

 ܒܶܝܬ̥ ܩܢܰܝ̈ܳܐ مَقصَبة. مَنبَت القَصَب.

 ܝܰܡܳܐ ܕܰܩܢܰܝ̈ܳܐ بَحر خَزر. بحر جرجان.

 ܚܰܝܘܬ̥ܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ جاموس.

ܩܰܢܝܳܐ و ܩܰܢܝܳܐ ܫܰܠܡܳܐ برج الميزان.

ܩܰܢܫܰܠܡܳܐ. ܩܺܝܼܢܫܰܠܡܳܐ مثلهُ.

ܩܰܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܩܰܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ يَراعة. قَصَبة صغيرة.

ܩܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܩܰܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ قِنية. مال. رِزق. ماشية.

 • ܩܢܰܒ̥ ــُـ ܩܢܳܒ̥ܳܐ قَنَب. غاب. غَشي. ضاقَتْ روحهُ (2) اختفى. كَمَن (3) نَهَب. سَلَب. سَرَق (4) قَلَع. نَزَع (الأخير في الكلدانيّة القديمة).

ܩܰܢܶܒ̥. ܩܽܘܼܢܳܒ̥ܳܐ كَمَن (2) أغار.

ܐܰܩܢܶܒ̥ كَمَن. اختفى (2) قنَّب. هَجَم. أغار. غَزا (3) لَصّ. قَطَع الطريق. نَهَب.

ܡܰܩܢܒ̥ܳܐ مِقنَب. جَوقة غُزاة (2) لِصّ. قاطع الطُّرق (3) مَكمَن. كَمين.

ܩܽܘܼܢܒ̊ܳܐ قُنب. شِراع عظيم.

ܩܽܘܼܢܒ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ قُنب. شِراع السفينة.

ܩܰܢܒ̊ܳܐ قِنَّب. ܩܢܳܦܳܐ.

 • ܩܢܽܘܿܒ̥ܺܝܼܢ دَير. عُمر. دار المبتدئين خاصّةً.

ܩܢܽܘܿܒ̥ܳܝܳܐ راهب. ناسك. مُبتدئ خاصّةً.

 • ܩܰܢܒ̊ܽܘܼܪܳܐ مِربَط. حَبل يُربَط بهِ.

ܩܰܢܒ̊ܳܪܳܐ صانع وبَيّاع الحِبال.

ܩܽܘܼܢܒ̊ܳܪܳܐ خَردَل برّيّ (2) قِنبِير. قافليّ. بَقلة الغُملول.

 • ܩܽܘܼܢܳܓ̥ܳܐ شُرطيّ. حارس يطوف ليلاً.
 • ܩܢܺܝܼܓ̥ܳܐ مَرذول. من الصفات الذَّميمة.
 • ܩܽܘܼܢܓ̥ܳܝܳܐ مَراح. مأوى المواشي.
 • ܩܢܰܕ̥ ــَـ ܩܢܳܕ̥ܳܐ قَفَز. طَفَر. نَطّ.

ܩܰܢܶܕ̥. ܩܽܘܼܢܳܕ̥ܳܐ قَمَز. طَفَر. وَثَب.

ܩܽܘܼܢܕ̊ܳܐ قُطب. مِحوَر (2) ياقوت.

ܩܢܺܝܼܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܩܢܺܝܼܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ دُهن القُرطُم.

 • ܩܰܢܕ̊ܺܝܠܳܐ (ذ. ث) قِنديل. ܬܠܳܝܳܐ.
 • ܩܰܢܕ̊ܽܘܼܠܩܳܪܳܐ سجّار الحمّام.
 • ܩܰܢܕ̊ܽܘܼܩܳܐ كُندُوج. شِبه مَخزَن من تراب أو خشب تُوضَع فيهِ الحِنطة ونحوها.
 • ܩܽܘܼܢܕ̊ܳܩܳܐ قنداق. كتاب التقديس (2) صَكّ. سِجِلّ.
 • ܩܽܘܼܢܕ̊ܺܝܼܩܳܐ قُطب. مِحوَر.
 • ܩܢܽܘܼܕ̊ܶܪܳܐ[39] خُراجة. دُمَّلة حمراء.
 • ܩܺܝܼܢܕ̊ܘܿܫ كُندُس. عُود العُطاس. عُروق نبات داخلهُ أصفر وخارجهُ أسود حادّ الرائحة إذا سُحِق ونُفِخ في الأنف عَطَس.
 • ܩܳܢܽܘܿܙܳܐ مِنقار الطائر. مِنسَر الطائر.
 • ܩܳܢܙܳܐ. ܩܽܘܼܢܽܘܿܙܳܐ قِرصَعنة. شُوَيكة ابراهيم (حشيشة).
 • ܩܢܰܙܬ̥ܳܐ ج ܩܰܢ̈ܙܳܬ̥ܳܐ مِقرَعة. مِخصَرة. مِجلَدة.
 • ܩܳܢܶܙܩܳܐ طَبَق. قُفّة (2) كأس.

ܩܳܢܙܳܩܳܐ. ܩܳܢܺܝܼܙܩܳܐ. ܩܳܢܶܣܩܳܐ مثلهُ.

 • ܩܢܰܛ ــَـ ܩܶܢܛܳܐ. ܩܢܳܛܳܐ قَنَط. خاف. فَزِع.

ܐܶܬ̥ܩܢܶܛ. ܡܶܬ̥ܩܰܢܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܰܢܶܛ. ܩܽܘܼܢܳܛܳܐ خوَّف. راع. أفزع.

ܐܶܬ̥ܩܰܢܰܛ. ܡܶܬ̥ܩܰܢܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܩܢܶܛ خوَّف. أفزع (2) خاف. فَزِع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܰܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܢܺܝܼܛܳܐ خائف. فَزِع (2) مَخوف. مُفزِع. مُخطِر.

ܩܰܢܺܝܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ خَوف. فَزَع (2) خَطَر.

ܩܶܢܛܳܐ خَوف. فَزَع. خَطَر (2) خَيط السَّدى.

 • ܩܰܢܛܺܝܼܙܳܐ خَبيث. رَديء.
 • ܩܶܢܛܺܝܼܡܳܐ هُنَيهة. بُرهة من الزمان (2) سُدس الساعة.
 • ܩܶܢܛܺܝܼܪܳܐ. ܩܶܢܛܺܝܼܢܳܪܳܐ قِنطار.
 • ܩܶܢܛܪܽܘܿܢ مَركَز. ܢܽܘܼܩܙܬ̥ܳܐ.
 • ܩܶܢܛܪܽܘܿܢܳܐ قائد مئة من الجُّند.
 • ܩܽܘܼܢܛܳܪܳܐ عَصا. دَبُّوس (2) رُمح. قَناة. مِزراق.
 • ܩܰܢܛܽܘܼܪܳܐ نِطاق. حِزام النساء.
 • ܩܶܢܛܪܽܘܿܦܳܐ جِنّ. غُول.
 • ܩܰܢܟ̊ܳܐ مَذبَح (2) درابزون. حاجز (3) خِزانة أمتعة الَبيعة (4) شجر العَفص.

ܩܰܢܟ̊ܳܝܳܐ وافِه. خادم البَيعة.

ܒܰܪ ܩܰܢ̈ܟ̊ܳܝܶܐ وافِه (ساعور).

 • ܩܰܢܟ̊ܽܘܼܠܳܐ ضَرب من الحَلَزون.
 • ܩܳܢܟ̊ܶܢܽܘܿܢ[40] كركيد. حجر كريم أصفر.
 • ܩܢܽܘܿܡܳܐ أُقنوم. طبيعة مُفرَدة. قيام بالذات (2) نَفس. عَين. ذات. حقيقة. ماهيّة (3) شَخص. فَرد.

 ܩܢܽܘܿܡܶܗ. ܒܰܩܢܽܘܿܡܶܗ بذاتهِ. بعينهِ إلخ.

ܩܢܽܘܿܡܳܝܳܐ أُقنومي. ذاتيّ. شخصيّ. خاصّ (2) اسم عَلَم.

ܩܢܽܘܿܡܬ̥ܳܢܳܐ. ܩܢܽܘܿܡܬ̥ܳܢܳܝܳܐ ذو أُقنوم.

ܩܢܽܘܿܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ أُقنوميّة. ذاتيّة. شَخصيّة.

ܩܢܽܘܿܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܢܽܘܿܡܬ̥ܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܢܽܘܿܡܳܐܺܝܼܬ̥ أُقنوميًّا. ذاتيًّا. شَخصيًّا.

ܩܰܢܶܡ. ܩܽܘܿܢܳܡܳܐ قنَّم. أعطى. كوَّن أُقنوماً.

ܐܶܬ̥ܩܰܢܰܡ. ܡܶܬ̥ܩܰܢܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܩܢܳܣܳܐ. ܩܳܢܶܣܩܳܐ طَبَق. قُفّة (2) كأس.
 • ܩܢܰܥ ــَـُـ ܩܢܳܥܳܐ قَنِئ. احمَرّ مع غُبرة. ازرَقّ. اخضَرّ. تشحَّب. كَمَد.

ܩܰܢܰܥ. ܩܽܘܼܢܳܥܳܐ حمَّر. غبَّر. سوَّد. أكمَد.

ܐܶܬ̥ܩܰܢܰܥ. ܡܶܬ̥ܩܰܢܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܩܢܰܥ حمَّر. غبَّر. أكمَد. سوَّد (2)  قنَّع. ألبَس قِناعاً (3) مثل ܩܢܰܥ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܽܘܼܢܳܥܳܐ قانئ. أحمر. أغبر. أكمد. أسود.

ܩܽܘܼܢܳܥܽܘܼܬ̥ܳܐ قُنأة. حُمرة. غُبرة. كُمودة. سَواد.

ܩܽܘܼܢܳܥܳܐ قِناع. مِقنَعة (2) نِيل[41] (3) نَؤور. دُخان الشَّحم يعالَج بهِ الوَشم حتى يخضَرّ.

ܩܢܳܥܳܐ مثلهُ (2) عَوسَج. أَطَد.

ܩܰܢܥܳܐ نِيل (2) صنف. حاشية الثوب.

ܩܢܰܥܢܳܥܳܐ وَرد النِّيل ولونهُ.

ܡܰܩܢܰܥܬ̥ܳܐ مِقنَعة. قِناع. طَيلَسان.

ܩܽܘܼܢܥܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) قَلَنسُوة.

 • ܩܢܳܦܳܐ. ܩܢܰܦܳܐ قِنَّب.
 • ܩܽܘܼܢܦܺܝܼܙܳܐ طَريدة. امرأة مَطرودة مَرذولة.
 • ܩܢܰܨ ــُـ ܩܢܳܨܳܐ غَرَف. حَفَن.

ܩܢܳܨܬ̊ܳܐ ج ܩܢܳܨ̈ܝܳܬ̥ܳܐ غُرفة. مِلء حَفنة.

 • ܩܢܳܩܳܐ قُراد. فَسافِس. طَبُّوع.
 • ܩܽܘܼܢܩܳܐ دارصِينيّ (2) شِراع. ܩܽܘܼܢܒ̊ܳܐ.
 • ܩܢܺܝܼ̈ܩܠܶܐ تَمر كبير.
 • ܩܽܘܼܢܩܶܠܳܐ قَفَص (2) درابزون. حاجِز.
 • ܩܰܣ ــُـ ܩܣܳܣܳܐ قَسّ. كَسّ. كسَّر. حَطَم. حرَّك العِظام فسُمِع لها صوت.

ܩܰܣܩܶܣ. ܩܽܘܼܣܩܳܣܳܐ مبالغتهُ.

 • ܩܰܣܽܘܼܒ̥ܳܐ شارِث. كَنِب. خَشِن. يابس. مُتشقِّق.

ܩܰܣܽܘܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ قُوباء. حَزاز. بَرَص (2) كالتالي.

ܩܰܣܽܘܼܒ̥ܳܐ شُثونة. شَرَث. كَنَب. يُبوسة. تَشقُّق الجِّلد. ثُؤلول.

 • ܩܰܣܕ̥ܳܐ خُوذة. بَيضة (2) تَنُّور. دِرع من حديد (3) سلاح صُلب.

 ܕܰܫܡܰܝܳܐ قُبّة. تَحدُّب السماء.

ܩܰܣܕ̥ܳܢܳܐ مُقبَّب. مُتحدِّب (2) أجرَد. أجرب. ذو حَصَف. قَحِل البدن (3) وقيل: أقرَع وأعرَج.

ܩܰܣܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَقبُّب. تَحدُّب (2) جَرَب. حَصَف. قُحولة إلخ.

 • ܩܶܣܛܳܐ (ذ. ث) قِسط. كُوز. كأس. طاس (2) مِكيال يسع رَطلاً ونِصف رَطلٍ.
 • ܩܣܽܘܿܛܳܐ كأس صغيرة رقيقة.
 • ܩܰܣܛܠܳܐ قَسطَل[42]. عَين ماء.
 • ܩܰܣܛܳܢܝܳܐ شاه بَلُّوط. ܒܰܠܽܘܼܛ ܡܰܠܟ̊ܳܐ.
 • ܩܶܣܛܽܘܿܢܳܪܳܐ[43] مُستَنطِق (2) خَفير. حارس (3) سَيّاف.
 • ܩܰܣܛܳܪܳܐ قَسطَريّ. مُنتَقِد الدراهم.
 • ܩܰܣܛܪܳܐ حِصن. مُعسكَر. مَحَطّ.
 • ܩܶܣܛܪܽܘܿܡܳܐ مِصطَبة. دَرَج المذبح (2) درابزون. حاجز.
 • ܩܰܣܝܳܐ ج ܩܣܰܝ̈ܳܐ (ث) سَليخة. مَيعة (2) كُوز. قُمقُم. دَورَق.
 • ܩܽܘܼܣܳܠܳܐ بُرنُس. رِداء. بَدلة. عِباءة.

ܩܽܘܼܣܠܳܐ. ܩܰܣܽܘܼܠܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܩܰܣܡܺܝܼܢܳܐ مؤنّثهُ ܩܰܣܡܺܝܼܢܬ̊ܳܐ مَتهُوم. مُستَحٍ. حَقير.
 • ܩܽܘܿܣܡܽܘܿܣ عالَم. كَون. دُنيا.
 • ܩܰܣܡܶܣ زيَّن. زَخرَف. نمَّق. جمَّل.

ܩܽܘܼܣܡܳܣܳܐ مصدر (2) زِينة. حِلية. جمال.

 • ܩܽܘܼܣܪܳܐ حمار هَرِم أو فَتيّ. دابّة هالكة هُزالاً.
 • ܩܽܘܼܣܰܪܬ̊ܳܐ قَوصَرة. قِدر صغيرة.
 • ܩܥܳܐ ــِـ ܩܥܳܝܳܐ صاح. صَرَخ. هَتَف. نادى. ضَجّ. نَدَب (2) تضرّع. ابتهل (3) صوَّت النَّسر والديك والبُوق.

 ܒܓ̥ܳܢ ܦܠܳܢ استغاث بفُلان. استأنف. رفع دَعواهُ إلى فُلان.

ܩܰܥܺܝܼ. ܩܽܘܼܥܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) لَعَن. شَتَم.

ܐܶܬ̥ܩܥܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܩܰܥܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܩܥܺܝܼ. ܡܰܩܥܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جعلهُ يصيح ويصرخ إلخ.

ܩܰܥܳܝܳܐ صَيّاح. صَرّاخ. مُنادٍ. هاتف.

ܩܳܥܽܘܿܝܳܐ. مثلهُ (2) عَوّاء. ܢܳܛܰܪ ܓܰܪܒ̊ܝܳܐ.

ܩܥܳܬ̥ܳܐ ج ܩܥ̈ܳܬ̥ܶܐ صِياح. صُراخ. هُتاف إلخ (2) تَصفيق ومَدح عند استحسان أمر.

 • ܩܥܶܕ̥[44] ــَـُـ ܩܽܘܼܥܕܳܢܳܐ. ܩܥܳܕ̥ܳܐ قَعَد. جَثا. رَكَع.

 ܒܽܘܼܪܟ̊ܳܐ بَرَك. جَثا. رَكَع.

ܩܰܥܶܕ̥. ܩܽܘܼܥܳܕ̥ܳܐ أقعد. أجثى. ركَّع.

ܐܶܬ̥ܩܰܥܰܕ̥ (مج. مط) وتضرّع. توسّل.

ܐܰܩܥܶܕ̥. ܡܰܩܥܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أقعد. أجثى. ركَّع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܥܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܥܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܥܳܕ̥ܳܐ مَجلِس. مَحفَل. دائرة الجالسين لينظروا لَعِباً أو أمراً آخر.

ܝܳܬ̥ܒ̊ܰܝ̈ ܩܥܳܕ̥ܳܟ جُلساؤُك.

ܩܥܳܕ̊ܬ̊ܳܐ قَعدة. رَكعة. جَثوة. سَجدة.

 • ܩܥܰܛ قَطَع. صَلَم الأذن. ܩܛܰܥ.
 • ܩܥܽܘܿܠܳܐ ما كان مَضفوراً ومُجعَّداً ويمكن مَدّهُ.

ܡܰܩܥܳܠܳܐ عَصا مَعطوفة الرأس.

ܩܥܺܝܼܠܬ̊ܳܐ عَقيصة. ضَفيرة (2) سلسلة فضّة ونحوها (3) شِبه سلسلة منحوتة في حجر (4) رِباط. عِصابة (5) زَنبَق. زَنبَقة.

ܩܰܥܠܳܝܳܐ مَوقِد. كانون من حديد (2) من الأوصاف المذمومة.

ܩܰܥܠܳܝܬ̊ܳܐ مؤنّث الصفة (2) سلسلة.

 • ܩܥܰܪ ــَـ ܩܥܳܪܳܐ انقلع. تخلّع. تفكّك. استُؤصِل.

ܩܥܰܪ ــُـ ܩܥܳܪܳܐ قَعَر. قَلَع. استأصل. قَطَع. فَسَخ (2) عمَّق (3) قَمَع. أذَلّ. أخضع.

 ܒܰܠܽܘܼܛܳܐ قمَّع. أزال قِمع البَلُّوط.

 ܦܰܓ̥ܪܶܗ قَمَع. قَهَر. رَدَع جسدهُ.

ܐܶܬ̥ܩܥܰܪ. ܡܶܬ̥ܩܰܥܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܩܰܥܪܳܐ. ܩܰܥܪܳܢܳܐ مُقعَّر. مُجوَّف.

ܩܰܥܪܳܐ جَفنة. قَصعة. نَقيرة خشب.

ܩܽܘܼܥܳܪܳܐ قِمع البَلُّوط والبُسر ونحو ذلك (2) قعر. نَقيرة خشب.

ܩܥܪܳܬ̊ܳܐ مرّة (2) قِمع (3) قرمية. أصل الشجرة (4) قَعر. عُمق. أسفل (5) بئر. جُبّ (6) جوف الوذعة (7) قِشرة البيضة (8) غِدّة. عُقدة. وَرَم يكون في البدن.

 • ܩܰܦ ــُـَـ ܩܦܳܦܳܐ قَفّ. انضم. اجتمع. تراكَم (2) انتصب. وَقَف. ارتفع. عَلا. طَمى. غَمَر (3) حَضَن. أرخم البيض والفِراخ (4) رَسَب. ذَهَب في العُمق.

ܩܰܦܶܦ. ܩܽܘܼܦܳܦܳܐ أرخم. حَضَن.

 ܩܰܦܩܶܦ. ܩܽܘܼܦܩܳܦܳܐ مثلهُ.

ܩܰܦܺܝܼܦܳܐ مُنضَمّ. مُرتفِع. طامٍ. مُرخِم. حاضِن.

ܩܰܦܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ انضمام. ارتفاع. إرخام.

ܩܰܦܽܘܼܦܳܐ بُوم. ܩܽܘܼܦܬ̊ܳܐ ولا صِحّة لخلافهِ.

 • ܩܦܳܐ ــِـ ܩܦܳܝܳܐ. ܩܶܦܝܳܐ قَفّ. أجمع. تراكَم (2) طَفا. عامَ (3) وَصَل. بَلَغ. ناهَز الشَّطّ (4) جَمَع. ضَمّ. رَكَم (5) قَبَض. التصق. تشبّث (6) نَزَع رَغوة الحليب.

 ܠܘܳܬ̥. ܨܶܝܕ̥ أوى. نَزَل. ضاف. لَبِث.

ܐܶܬ̥ܩܦܺܝܼ (مج. مط) وأرسى. بَلَغ الميناء (2) انقشع. تبدّد الغيم.

ܩܰܦܺܝܼ. ܩܽܘܼܦܳܝܳܐ جَمَع. حَشَد. رَكَم (2) والطائرُ الجَّرادَ التقطهُ. اختطفهُ.

ܐܶܬ̥ܩܰܦܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܩܰܦܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܽܘܼܦܺܝܼ ضَرب من الُعطور. مَعجون يَصلُح لتنقية آلات الصوت وتقويتها (2) قُفّة. صَنّ.

ܩܽܘܼܦܳܝܳܐ طُفاوة. قُمامة. غُثاء. قِماش يَطفو فوق الماء (2) كَومة. هدم. ردم (3) فقاع. دُهن. دَسَم يعلو القِدر (4) زيت القناديل.

ܩܳܦܝܳܐ قَفا. أعلى أو مُؤخِر القَذال.

ܩܶܦܝܳܐ. ܩܦܝܳܐ مثلهُ (2) كَومة. ردم. رُجمة. كُدس (3) جَمع. فَوج. مَوكِب.

ܩܽܘܼܦܺܝܼܬ̥ܳܐ قُفّة. زَنبيل. صَنّ.

 • ܩܦܽܘܿܕ̥. ܩܦܰܕ̥. ܩܦܳܕ̥ܳܐ. ܩܦܽܘܼܕ̥ܝܳܐ تشنَّج. تقبَّض. تغضَّن. تجعَّد (2) اقشعرّ. ارتعد (3) ذَوى. ذَبُل (4) شنَّج. قبَّض. غضَّن. جعَّد (5) أرجف. أرعد (6) أذوى. يبَّس. أذبل (7) اقتطف. جَمَع. كدَّس (8) بَضَع. هَبَر. قَطَع اللحم (9) اختصر. أوجز. قصَّر (10) قَبَض. حَوى. حَصَر. حَجَب النور وغيرهُ.

ܩܰܦܶܕ̥. ܩܽܘܼܦܳܕ̥ܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܩܦܶܕ̥. ܐܶܬ̥ܩܰܦܰܕ̥ (مج. مط).

ܩܽܘܼܦܕ̊ܳܐ هَبرة. قِطعة. بِضعة لحم خاصّةً (2) قضيب طويل.

ܩܽܘܼܦܕ̥ܳܐ (ذ. ث) قُنفُذ (2) قُنفُذ بحريّ. دُلدُل.

 ܕܝܰܡܳܐ تِنّين. ثُعبان. دُلدُل.

 • ܩܦܰܙ ــُـ ܩܦܳܙܳܐ قَفَز وأسرع في العَدو.

ܩܰܦܶܙ. ܩܽܘܼܦܳܙܳܐ مبالغتهُ (2) قفَّز.

ܩܳܦܺܝܼܙܳܐ قَفيز. مِكيال يسع تسعة مكاكيك.

ܩܦܺܝܼܙܽܘܿܢܬ̊ܳܐ شنبر. عِصابة رأس المرأة.

 • ܩܦܰܚ ــُـَـ ܩܦܳܚܳܐ. ܩܦܽܘܼܚܝܳܐ قَفَخ. كَفَخ. لَطَم (2) قَمَع. رَدَع. أذَلّ. رَدّ. هجَّن (3) زَجَر. أنَّب (4) أحزن. غَمّ.

ܩܰܦܰܚ. ܩܽܘܼܦܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܦܰܚ. ܐܶܬ̥ܩܰܦܰܚ (مج. مط).

ܩܦܺܝܼܚܳܐ مَكفوخ. مَلطوم. مَردوع إلخ.

ܩܦܺܝܼܚܳܐ ܦܳܬܰܟ تبًّا وتِعساً لك.

ܩܽܘܼܦܳܚܳܐ مصدر (2) إماتة. تَقشُّف.

ܩܰܦܽܘܼܚܳܐ كَفخة. لَطمة. ضَربة على الرأس.

 • ܩܦܰܛ ــَـ ܩܦܳܛܳܐ قَفَز. طَفَر. نَطّ.

ܐܶܬܩܦܶܛ. ܡܶܬܩܰܦܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܦܳܛܳܐ قَفّاز. ظَفّار. نَطّاط. وَثّاب.

ܩܽܘܼܦܛܳܐ قُنَّبِيط. أغلظ أنواع الكُرُنب (2) قُبَّيط. ناطِف. ضَرب من الحَلواء.

 • ܩܦܰܠ ــُـ ܩܦܳܠܳܐ قَفَل. أغلق. سكَّر (2) قَفَل. احتكر. حَوى. خَزَن. اذَّخَر (3) جَمَع. حَضَن. رَفَع (4) أزال. بدَّد. أقشع الغيمَ والظلام والسِّتر ونحو ذلك (5) أوضح. جَلا. أبان. كَشَف (6) خَرَق. نَقَض. تعدّى الأمر (7) قَفَل. جَمَد. يَبِس الجِّلد (8) سَلَب. نَهَب (9) دَرَج. طَوى. لَفّ.

 ܐ݈ܪܳܙܳܐ زَوى. كَتَم السِّرّ.

ܩܰܦܶܠ. ܩܽܘܼܦܳܠܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܩܦܶܠ. ܐܶܬ̥ܩܰܦܰܠ (مج. مط).

ܐܰܩܦܶܠ جعلهُ يقفل ويغلق إلخ (2) ارتحل. رَجَع (3) درَّج. طَوى السماء خاصّةً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܦܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܦܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܳܦܽܘܿܠܳܐ فاعل (2) قَفّال. صانع وبَيّاع الأقفال.

ܩܳܦܠܳܐ فاعل (2) كَنَف. حُضن (3) مِلء الحُضن (4) غِطاء. بُرقُع. سِتر (5) دَسيسة. مَكر.

ܩܳܦܠܳܐ (ث) قافِلة. كروان. ضَعن.

ܩܦܳܠܳܐ كَنَف. حُضن (2) مِلء الحُضن وغيرهُ (3) مَنديل. عِصابة الرأس (4) جُلاء. حُسن (5) كون وفَساد.

ܩܽܘܼܦܠܳܐ قُفل. غَلَق. سكَّرة (2) قائد القافلة (3) فُوفَل. جَوز الهند.

ܩܶܦܠܳܐ هُري. مَخزَن. مَخبأ (2) طَيّة. لَيّة (3) سِرّ. أمر غامض (4) كَنز. مَطمورة (5) غَضَن. تجعيدة في الجِّلد ونحوهِ.

 ܩܶܦ̈ܠܶܐ ܕܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ طَبَقات. دَرَجات. مَراتب. فُصول الحكمة وأبوابها وكنوزها.

 ܒܶܝܬ̥ ܩܶܦ̈ܠܶܐ فُندُق. خان. خَمّارة.

ܩܦܰܠܦܳܠܳܐ كلّ شيء مختلف الأنواع والضُّروب (2) خِلط من الهَوامّ وغيرها (3) هَشيم.

 ܩܦܰܠ̈ܦܳܠܶܐ رؤوس كثيرة. رؤوس داخل رؤوس.

ܩܰܦܺܝܼܠܳܐ حانويّ. خَمّار. طَبّاخ. قَصّاب (2) زاد. مَؤونة. طعام (3) ضَرب من الأردية (4) قافلة (5) غُفّارة. بُرنُس يشمل كلّ البدن (6) حانوت.

 ܒܰܪܬ̥ ܩܰܦܺܝܼ̈ܠܶܐ خَمّارة. حانوت. فُندُق (لوكندة).

ܩܰܦܺܝܼܠܳܝܳܐ نسبةً إليهِ (2) مَفسود. رديء. خَبيث. نَغل.

ܩܰܦܳܠܳܐ حانويّ. خَمّار. طَبّاخ اللحوم. رَوّاس. قَصّاب (2) باغٍ. مُباضِع الغِلمان. دَيُّوث (3) ماخور. بيت الرِّيبة (4) مُكدِّس.  ܡܩܰܒ̊ܪܳܢܳܐ.

 • ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܿܢ ج ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܶܐ فَصل. إصحاح. باب.
 • ܩܰܦܠܽܘܿܢ بالاختصار. خُلاصة الكلام.
 • ܩܰܦܠܺܝܼܕ̥ܳܐ قبع. رأس الأُسطوانة.
 • ܩܰܦܠܽܘܼܛܳܐ مِسمار كبير مُقبَّب (2) أصل الكُرّاث الشاميّ والنَّبَطيّ.
 • ܩܰܦܠܽܘܼܫܳܐ فانيذ. قُرصة تُصلَح من زَبيب وبعض نباتات عَطِرة تُجعَل طَعاماً للنَّحل.
 • ܩܰܦܽܘܼܢܳܐ صابون. ܨܰܦܽܘܼܢܳܐ.
 • ܩܦܽܘܼܢܝܳܐ هَدم. رَدم. ܣܬ̥ܽܘܼܪܝܳܐ. ܩܶܦܠܳܐ.
 • ܩܦܰܣ ــُـ ܩܦܳܣܳܐ. ܩܶܦܣܳܐ خَزَن. اذَّخَر. احتكر (2) اختصر. أوجَز. قصَّر. لخَّص (3) صَدّ. مَنَع. رَدّ (4) قَبَض. ضدّ مَدّ وبَسَط (5) قَبَض. أمسك (6) جَرّ. جَذَب إليهِ يدهُ وغير ذلك (7) كوَّم. جَمَع. رَكَم (8) كفَّن. لَفّ (9) حَجَب. سَتَر. دَفَن (10) انقبض. ثاب. خَلاف انبسط وانتشر (11) تجعَّد. تشنَّج (12) تقبّض. انجرّ (13) استحى. خَجِل (14) استتر. اختبأ (15) امتنع. كَفّ. شَحّ. بَخِل (16) ضاق. حَرِج. ضدّ اتّسع (17) انكمش الورد (18) حَوى. شَمَل (19) رَفَع. حوَّل. نَقَل. أزال (20) قَفَز. نَطّ.

 ܠܶܫܳܢܶܗ ضَبَط. كَفّ لسانهُ.

 ܢܰܦܫܶܗ ضَبَط. ثَنى نفسهُ.

ܩܰܦܶܣ. ܩܽܘܼܦܳܣܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܩܦܶܣ. ܐܶܬ̥ܩܰܦܰܣ (مج. مط). واغتمّ. شَقّ عليهِ.

ܐܰܩܦܶܣ مثل ܩܦܰܣ المتعدّي (2) أزال. أباد. أعدم (3) بلَّط. فَرَش المكان بالبَلاط.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܦܰܣ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܦܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܪܦܶܣ. ܩܽܘܼܪܦܳܣܳܐ مثل ܩܦܰܣ.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܦܰܣ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܦܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܳܦܣܳܐ فاعل (2) فُتات. كِسرة (3) كَعب.

ܩܽܘܼܦܣܳܐ كَعب. عُرقوب (2) قَعب. قَدَح (3) نَرد مُسدَّس. شِطرَنج (4) كلّ مُكعَّب (5) مِغلاق. مَترَس (6) بَلاط. قِرميد. كلّ ذي شكل مُربَّع كالبرد (7) نِصف شَطر من الشِّعر (8) فَصّ الخاتَم (9) صُندوقة. عُلبة (10) حَصاة. صَفاة.

ܩܰܦܣܳܐ قُفّة (2) قَفَص. ܩܠܽܘܼܒ̥ܝܳܐ.

ܩܦܳܣܳܐ هُري. مَخزَن (2) ذِراع (3) كَعب. عُرقوب (4) فُتات. كِسرة خبز (5) قُفّة. مِخلاة. وِعاء الخبز.

ܩܦܶܣ. ܩܶܦܣܳܐ مثلهُ (2) ثَنية. طَيّة عَين الرُّكبة (3) راحة اليد. حَفنة.

ܩܦܳܣܳܐ ܟܰܠܒ̊ܳܢܳܝܳܐ لَقوة. استرخاء أحد الخَدَّين.

ܒܶܝܬ̥ ܩܦܳܣܳܐ ج ܒܶܝܬ̥ ܩܦܳܣ̈ܶܐ هُري.

ܡܰܩܦܳܣܳܐ ثَنية. عَطفة عَين الرُّكبة.

ܩܽܘܼܦܰܣܬ̊ܳܐ جُبّة من صُوف.

 • ܩܽܘܼܦܨܳܐ بُخل. لُؤم. ܩܽܘܼܨܦܳܐ.

ܩܦܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ انقباض. جَمع. إيجاز.

 • ܩܰܦܩܳܦܳܐ نَبت طبّيّ.
 • ܩܰܦܰܪ (ث) كَبَر. أَصَف.
 • ܩܰܦܽܘܼܪ. ܩܰܦܦܽܘܼܪ. ܩܰܦܽܘܼܪܳܐ كافُور.

ܩܰܦܳܪܳܐ  خِنزير برّيّ.

 • ܩܽܘܼܦܪܳܐ. ܩܶܦܪܳܐ كُفر. قِير. نَفط (2) حِنّاء. شجر الحِنّاء.

ܩܰܦܰܪ. ܩܽܘܼܦܳܪܳܐ قِير. زِفت.

ܐܶܬ̥ܩܰܦܰܪ. ܡܶܬ̥ܩܰܦܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܩܰܦܽܘܼܫܳܐ خَربَق. نَبت مُسِمّ ودواء.
 • ܩܽܘܼܦܳܫܳܐ كلّ طائر يصيد الذُّباب والبَقّ.
 • ܩܽܘܿܦܫܺܝܼܢܳܐ قُبَّرة (2) هُدهُد. عُصفور التين (3) وقيل أيضاً: قُنفُذ.
 • ܩܰܨ ــُـَـ ܩܨܳܨܳܐ. ܩܨܽܘܼܨܳܐ. ܩܶܨܳܐ قَصّ. جَزّ. قَطَع (2) حدَّد. قدَّر. عيَّن الثمن (3) حَسَب. آخَذ (4) شَرَط. وَضَع شَرطاً (5) رابى. أخذ رِباً (6) غَفَر. صَفَح. عَفا (7) ܥܰܠ حَتَم. اشترط. فَرَض (8) ܥܰܡ شارَط. عاقَد.

 ܠܶܗ ܙܶܕ̊ܩܶܗ أدَّى. وَفاهُ حَقّهُ.

ܐܶܬ̥ܩܨܶܨ. ܡܶܬ̥ܩܰܨܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܨܶܨ. ܩܽܘܼܨܳܨܳܐ قصَّص. جزَّز. قطَّع (2) أربى. أخذ رِباً (3) قلَّم الأظفار.

ܐܶܬ̥ܩܰܨܰܨ. ܡܶܬ̥ܩܰܨܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܩܶܨ نَسَب. حَمَل. عَزا (2) آخَذ. حَسَب. قاصَص. أخذ حَقّهُ. وَفى (3) أكل. أنهى. بلَّغ النهاية (4) انتهى. بَلَغ أجَلُهُ (5) شارَط (6) حَمَل. ألحق شيئاً بآخَر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܰܨ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܨܩܶܨ. ܩܽܘܼܨܩܳܨܳܐ قصَّص غير مرّة.

ܐܶܬ̥ܩܰܨܩܰܨ. ܡܶܬ̥ܩܰܨܩܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܨܺܝܼܨܳܐ مف (2) نحيل. مَهزول.

ܩܳܨܽܘܿܨܳܐ فاعل (2) دودة تُفسِد الزُّروع.

ܩܰܨܳܨܳܐ قَصّاص. جَزّاز. قَطّاع (2) مُرابٍ.

ܩܨܳܨܳܐ ربا. سَلَف مع مُشارَطة. عَيِّنة بها يعيّن الـمُقرِض كميّة الرِّبح إلى أجل مُسمًّى فإذا انقضى الأجَل فَقَد الـمُستَقرِض الرَّهن والتزم بدَفع رِبحٍ مُضاعَف.

ܩܹܺܨܳܐ[45] خابِئة. دَنّ. ܕܰܢܳܐ.

ܩܶܨܳܐ نهاية. أَجَل. قَضاء. آخِرة. غاية (2) أسفَل. قَعر الشيء (3) شُفرة. حافة. فَم.

ܩܶܨܳܢܳܝܳܐ نهائيّ. غائيّ. أخير.

ܩܶܨܬ̥ܳܐ نهاية. غاية. آخِرة. أَجَل. موت.

 ܩܶܨܰܬ̥ بسبب. من أجل. لأنّ.

 ܒܩܶܨܰܬ̥. ܡܶܢ  ܩܶܨܰܬ̥ من مثلهُ.

 ܒܩܶܨ. ܡܶܢ ܩܶܨ مثلهُ.

ܩܽܘܼܨܬ̥ܳܐ ج ܩܽܘܼ̈ܨܳܬ̥ܳܐ قُصّة. ناصية. طُرّة. جُمّة. مُجتمَع شَعر الرأس.

ܩܽܘܼܨܬ̥ܳܢܳܐ ذو قُصّة. طويل القُصّة.

ܩܽܘܼܨܬ̥ܳܢܳܝܳܐ طويل القُصّة حَسَنُها.

ܩܨܳܨܬ̊ܳܐ ج ܩܨ̈ܳܨܳܬ̥ܳܐ. ܩܨܳܨ̈ܝܳܬ̥ܳܐ قُصاصة. كِسرة.

 • ܩܨܳܐ ــِـ ܩܨܳܝܳܐ. ܩܨܳܬ̥ܳܐ قَصا. كَسَر. قَطَع. قَسَم الخبز خاصّةً (2) كرَّس. قدَّس القُربان.

 ܠܓ̥ܰܪܡܳܐ كَسَر. قَصَف. دَقّ العَظم.

ܐܶܬ̥ܩܨܺܝܼ (مج. مط) واشتُرِط. عُقِد الشَّرط.

ܩܰܨܺܝܼ. ܩܽܘܼܨܳܝܳܐ قصَّى. كسَّر. قطَّع. قسَّم.

ܐܶܬ̥ܩܰܨܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܩܰܨܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܨܝܳܐ ج ܩܨܰܝ̈ܳܐ كِسرة. فُتات. جِزء من القُربان.

ܩܨܳܬ̥ܳܐ ج ܩܨ̈ܳܬ̥ܶܐ كِسرة. فُتات. جِزء (2) ما يُعَدّ من العجين أو الخبز لعمل القُربان (3) ܩܨܳܨܳܐ.

ܩܨܳܝܬ̊ܳܐ اسم مرّة (2) كِسرة. فُتات. جِزء.

 • ܩܰܨܳܒ̥ܳܐ قَصّاب. جَزّار.

ܩܰܨܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ قِصابة. جِزارة.

ܩܨܺܝܼ̈ܒܶܐ قَصَب. ثياب رِقاق ناعمة من كَتّان.

 • ܩܨܰܠ ــُـ ܩܨܳܠܳܐ. ܩܨܽܘܼܠܝܳܐ قَصَل. فَصّ. قَطَع.

ܩܰܨܶܠ. ܩܽܘܼܨܳܠܳܐ قصَّل. قصَّص. قطَّع.

ܐܶܬ̥ܩܨܶܠ. ܐܶܬ̥ܩܰܨܰܠ (مج. مط).

 • ܩܨܰܡ ــُـَـ ܩܨܳܡܳܐ. ܩܶܨܡܳܐ كَهن. عَرَف. سَحَر. ادّعى معرفة المستقبلات (2) سأل العَرّاف.

 ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ هَمَس. خافَتَ صَوتهُ. تكلّم من قِبَل بَطنهِ.

 ܒܡܺܝܼ̈ܬ̥ܶܐ استدعى أرواح الموتى.

 ܗܰܓ̊ܳܓ̈ܶܐ تخيَّل الباطل. توهَّم. ضَلّ.

ܩܰܨܶܡ. ܩܽܘܼܨܳܡܳܐ مبالغتهُ (2) أقسم. عزَّم. استحلف.

ܩܳܨܽܘܿܡܳܐ. ܩܰܨܳܡܳܐ كاهن. عَرّاف. ساحر. زاجِر.

ܩܳܨܽܘܿܡܬ̊ܳܐ ج ܩܳܨܽܘܿܡ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܩܳܨܽܘܿܡܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܨܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ كِهانة. عِرافة. زَجر.

ܩܶܨܡܳܐ (ث. ذ) مثلهُ (2) هاتف الغَيب (3) أُجرة العِرافة (4) خُبزة وغيرها تُتَّخَذ في العِرافة (5) أُحجُوّة. أُلغوزة (6) وَحي إلهيّ (7) دَقيق الشَّعير أو الذُّرة البيضاء (8) وَهج. شَرار. سُخام التَّنّور.

 ܒܝܶܬ̥ ܩܶܨ̈ܡܶܐ مَحَلّ الكِهانة والعِرافة.

ܩܶܨܡܳܢܳܐ سُخام. شَرار (2) غُبار الرَّحى.

ܩܶܨܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܶܨܡܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܨܡܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܶܨܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ظُلمة. عَتَمة (2) حِفظ. رِعاية.

ܩܰܨܡܬ̥ܳܐ العنز. طائر مائيّ.

 • ܩܨܰܥ ــُـ ܩܨܳܥܳܐ قَصَع. قَتَل القَملة بظُفرهِ (2) كَسَر. سَحَق. قَطَع. قَصّ. قَصَف الشيء الطريّ خاصّةً.

ܩܰܨܰܥ. ܩܽܘܼܨܳܥܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܨܰܥ. ܐܶܬ̥ܩܰܨܰܥ (مج. مط).

ܩܳܨܽܘܿܥܳܐ فاعل (2) مَيعة. سَليخة.

ܩܰܨܽܘܼܥܳܐ. ܩܶܨܽܘܿܥܳܐ مَيعة. سَليخة.

 • ܩܨܰܦ ــُـَـ ܩܨܳܦܳܐ قَصِف. قَضُف. نَحُل. هُزِل (2) شَفّ. رَقّ (3) خاف. فَزِع (4) حَزِن. اغتمّ. كَرِب. تأسّف. شَقّ عليهِ (5) غَضِب. اغتاظ (6) حَسَد. بَخِل. شَحّ. قَتَر (7) نَفَر. أنِف. سَئِم. اشمأزّ (8) انتهر. زَجَر (9) قَصَف. كَسَر. قَشَر.

ܩܰܨܶܦ. ܩܽܘܼܨܳܦܳܐ مبالغتهُ (2) أزعج. أكرب. غَمّ. عذَّب.

ܐܶܬ̥ܩܨܶܦ. ܐܶܬ̥ܩܰܨܰܦ (مج) ومثل ܩܨܰܦ.

ܐܰܩܨܶܦ حَسَد. بَخِل. شَحّ. قَتَر. جَمَد.

ܩܳܨܽܘܿܦܳܐ حزين. مُغتَمّ. غَضوب. حَسود إلخ.

ܩܰܨܺܝܼܦܳܐ مُغتَمّ. حزين (2) خائف. فَزِع (3) غَضبان. مُغتاظ (4) قَضيف. نحيل. مَهزول (5) شَفّاف. رَقيق.

ܩܨܺܝܼܦܳܐ مثلهُ (2) اسم مفعول (3) ثوب رقيق صيفيّ (4) قَصيف. قِشرة البيضة إذا خَرَج منها الفَرخ.

ܩܽܘܼܨܦܳܐ بُخل. شَحّ. طَمَع. حَسَد. لُؤم.

 • ܩܨܰܪ ــُـ ܩܨܳܪܳܐ. ܩܨܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܩܨܳܪܳܐ قَصَر. بيَّض. حوَّر (2) قَصَر. خَفَض. جعلهُ قصيراً أو صغيراً (3) قَصَر. عَجَز. كان قاصِراً عاجِزاً (4) قَصُر. كان قصيراً (5) سَمِع مَكروهاً وأمراً جافياً غليظاً.

ܩܰܨܰܪ. ܩܽܘܼܨܳܪܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܩܨܰܪ. ܐܶܬ̥ܩܰܨܰܪ (مج. مط) وتقاصَر. غَلُظ. ثَخُن.

ܩܳܨܽܘܿܪܳܐ قاصِر. مُبيِّض. مُحوِّر. قَصّار.

ܩܳܨܽܘܿܪܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) مقصرة. مَوضع وآلة القَصر.

ܩܳܨܪܳܐ. ܩܰܨܳܪܳܐ قَصّار. مُبيّض.

ܩܳܨܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܨܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ قِصارة. تَبييض.

ܩܨܺܝܼܪܳܐ مف (2)  قصير. صغير (3) قاصر. عاجز. ضعيف (4) ضَعف. عَجز. مَرَض.

ܩܰܨܪܳܐ قَصر. صَرح. فادِن.

ܒܶܝܬ̥ ܩܰܨܪܳܐ قَصر. قَلعة. مَعقَل.

ܩܶܨܪܳܐ قَصَر. قُصالة. عُقدة الزَّرع.

ܩܽܘܼܨܪܳܐ حمار هَرِم أو فَتيّ عاجز عن الحَمل.

 • ܩܳܩܳܐ قِيق. أبو زُرَيق. بَجَع. طائر مائيّ أبيض في صَدرهِ حُمرة يُحبّ فراخهُ حُبًّا شديداً، فإذا مات أحدها يشقّ صدرهُ ويرشّ عليهِ من دمهِ فيعيدهُ حيًّا ولذا قد شُبِّه بهِ السيّد المسيح.
 • ܩܰܩܒ̥ܳܐ مِرجَل. خِلقين كبير.
 • ܩܰܩܒ̥ܳܢܳܐ حَجَل. قَبج. يعقوب.
 • ܩܳܩܽܘܿܙܳܐ. ܩܳܩܽܘܿܙܳܢܳܐ دَبّة. زُجاجة. قارورة.
 • ܩܰܩܽܘܼܠ شجر القَرَظ. أقاقيا.
 • ܩܳܩܽܘܿܠܳܐ قاقلّى (نبات).
 • ܩܳܩܽܘܿܠܰܓ̥ قاقُلّة. هيل. ثمر نبات عَطِر الرائحة.
 • ܩܺܩܰܠܬ̥ܳܐ[46] مَزبَلة. أصلهُ ܩܶܠܩܶܠܬܳܐ.
 • ܩܰܩܽܘܢܳܐ[47] قِيق. قَبج. حَجَل.
 • ܩܰܩܽܘܿܢܬ̊ܳܐ صَحفة. صينيّة. قارورة.
 • ܩܹܺܩܢܳܐ[48] مِحراث. خشبة طويلة أحد طرفيها مُلتصِق بركبة الفَدّان والآخر داخل في حلقة النِّير (2) الفَدّان (3) مِهماز. مِنخَزة (4) مَرّ[49]. ܡܰܪܳܐ.
 • ܩܳܩܽܘܿܦܳܐ هُدهُد. ܬܰܪܢܳܓ̥ܽܘܿܠ ܒܰܪܳܐ.
 • ܩܰܪ ــَـ ܩܰܪܬ̥ܳܐ قُزّ. بَرُد. وَجَد البَرد (2) ارتخى. فَشِل.

ܩܰܪܰܪ. ܩܽܘܼܪܳܪܳܐ برَّد. جعلهُ بارداً.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܪ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܩܰܪ برَّد. جعلهُ بارداً (2) قُرّ. بَرُد.

 ܛܰܗܪܳܐ قَضَى المسافر الظُّهر في مَوضِعٍ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܘܪܰܪ. ܩܽܘܼܘܪܳܪܳܐ برَّد (2) قُرّ. بَرُد.

ܐܶܬ̥ܩܰܘܪܰܪ. ܡܶܬ̥ܩܰܘܪܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܪܺܝܼܪܳܐ قَرير. بارد (2) فَطير (3) رَخو. فَشِل. عاجز. كَسلان. سَئِم (4) ماء بارد.

ܩܰܪܺܝܼܪܬ̊ܳܐ مؤنّث الصفة (2) نافِض. حُمّى باردة.

ܩܰܪܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ قُرّ. بَرد. بُرودة. رَخاوة. فَشَل.

ܩܰܪܳܐ مؤنّثهُ ܩܰܪܬ̥ܳܐ مَقرور. مُصاب بالقُرّ.

ܩܰܪܳܪܳܐ مُدبِّر. سائق العَرَبة (2) فَيج. ܦܰܝܓ̊ܳܐ.

ܡܰܩܪܳܢܳܐ فاعل (2) كُوز. إناء يُبرَّد بهِ الماء.

ܡܩܰܪܪܳܐ مف (2) مُخزَّق. مُخرَّق.

ܡܩܽܘܼܪܳܪܳܐ غدير. ماء يجتمع من المطر.

ܩܰܪܬ̥ܳܐ ج ܩܰܪ̈ܬ̥ܶܐ و ܩܰܪ̈ܳܬ̥ܳܐ قُرّ. بَرد (2) كُزاز. نافِض (3) مِئزاب (4) بارد.

ܩܽܘܼܪܳܐ قُرّ. بَرد (2) جامور. شَحم النَّخل (3) باقة. كَفّ من حِنطة ونحوها (4) نِمس.  ܢܶܡܣܳܐ (5) مَجرى الصُّندوقة والرَّبعة.

ܩܽܘܼܪܬ̥ܳܐ قُرّ. بَرد. بُرودة.

ܩܽܘܼܪܰܬ̥ ܥܰܝܢܳܐ قُرّة العين. فَرَح. تَعزية.

ܩܽܘܼܪܰܬ̥ ܠܶܒ̊ܳܐ. ܪܽܘܼܚܳܐ فَرَح. تَعزية.

ܩܽܘܼܪܳܪܳܐ قُرّ. بَرد (2) نَزلة. زُكام.

ܩܽܘܼܪܽܘܿܙܳܐ زُكام. بُرودة. نَزلة (2) خَشخاش.

ܩܪܽܘܿܪܳܐ قُرّة. وَلَد الضِّفدَع.

ܩܳܪܽܘܼܪܳܐ. ܩܳܪܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܩܳܪܽܘܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ قارورة.

 • ܩܪܰܐ. ܩܰܪܐܳܐ يَقطين. قَرعة (2) وِعاء من قَرعة.
 • ܩܪܳܐ ــِـ ܩܪܳܝܳܐ قَرأ. دَرَس (2) قَرى. دَعا. دَأَب (3) صاح. صَرَخ (4) أعلن. نادى (5) جلَّب. هَتَف. زَعَق. بوَّق (6) صاح. صَقَع الديك (7) دعا. استدعى (8) سمَّى. لقَّب (9) وَصَف. نَعَت (10) استصرخ. استغاث (11) اختار. انتخب. اصطفى (12) أمر. استحثّ. حَضّ.

 ܠܽܐܘܼܪܥܶܗ خرج لمساعدتهِ ونجدتهِ.

 ܡܶܢ ܦܠܳܢ قرأ. دَرَس على فُلان.

 ܥܰܠ ܦܠܳܢ مثلهُ (2) دَعا. لَعَن. شَتَم فُلاناً.

 ܒܓ̥ܳܢ ܦܠܳܢ استأنف. رَفَع دَعواهُ إلى فُلان.

 ܚܹܺܐܪܽܘܼܬ̥ܳܐ[50] أعتق. حرَّر عبيداً.

 ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠ سلَّم. قَرأ سَلاماً على.

 ܫܠܳܡܳܐ ܒܪܹܺܫܶܗ[51] سلَّم. أحنى رأسهُ مُسَلِّماً.

 ܒܫܶܡ ܡܳܪܝܳܐ نوَّه باسم الربّ. صلَّى. سَجَد. عَبَد الربّ.

 ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕ.. نَسَب إلى نفسهِ. ادّعى أنّهُ.

 ܩܪܳܬ̥݀ ܥܶܠܬ̥ܳܐ دَعَتْ. مسَّتْ. ألجأتْ الحاجة.

ܐܶܬ̥ܩܪܺܝܼ (مج) ودعا إلى القتال. حارّب بعَزم.

ܩܪܺܝܼ ــِـ ܩܶܪܝܳܐ احتلم. أمذى. نَزَف (2) سال. رَشَح. قَطَر (3) ماحَك. خاصَم. قاوَم.

ܐܰܩܪܺܝܼ قرأ. علَّم (2) جعلهُ يقرأ ويدرس ويدعو إلخ (3) قاتَل. قاوَم. خالَف. عانَد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܺܝܼ (مج) وخاصم. حارب. قاوم.

ܩܳܪܽܘܿܝܳܐ. ܩܳܪܝܳܐ قارئ. دارس. صائح إلخ.

ܩܳܪܽܘܿܝܳܐ شَمّاس قارئ (2) ديك (3) كلمة نِداء (4) مِنبَر. عَمود يُقرأ عليهِ (5) بُلبُلة. إناء ذو بُلبُل خاصّ بالبّيعة (6) نقطة عند الكُتّاب نحو ܩܪܰܘ̇ ܠܢܳܬ̥ܳܢ.

ܩܳܪܽܘܿܝܬ̊ܳܐ مِنبَر. عَمود يُقرأ عليهِ في البِيَع (2) بُلبُلة. دَبّة ذات مِنقار.

ܩܰܪܝܳܐ مف (2) شهير. مُمتاز (3) مُقدَّس. عظيم (عيد).

ܡܰܩܪܝܳܢܳܐ مُعلِّم. مُقرِئ. أستاذ.

ܡܰܩܪܝܳܐ مفعول ومصدر ميميّ واسم مكان وزمان.

ܡܰܩܪܶܐ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܳܐ صِياح الديك. وقت صِياح الديك.

ܡܶܬ̥ܩܰܪܝܳܢܳܐ قابل القراءة إلخ (2) مُنادى عند النُّحاة.

ܩܶܪܝܳܢܳܐ قراءة. دَرس. عِلم (2) أمثولة. فَصل يتعلّمه الدارس (3) كتاب القراءات البَيعيّة (4) دَعوة (5) خِصام. مُماحَكة.

ܩܪܳܝܬ̊ܳܐ مرّة (2) وَزن شِعريّ (3) قراءة. لفظة. كلمة (4) دَعوة. نَصّ (5) دودة. دُويِّبة تُفسد البُرّ. ضَرب من السون وقيل ضَرب من الجَّراد.

 ܐܽܘܿܪܗܳܝܬ̊ܳܐ اللهجة الرهاويّة الغربيّة.

 ܨܽܘܿܒ̥ܳܝܬ̊ܳܐ اللهجة الصوباويّة. الشرقيّة.

 ܕܰܐܪܒ̊ܰܥ وَزن مار أفرام السباعيّ.

 ܕܬܰܪܬ̊ܶܝܢ وَزن مار نرسي الإثني عشريّ.

ܩܰܪܳܝܬ̊ܳܐ لَجَأة. سُلُحفاة. ܣܰܠܽܘܿܦܺܝܼܬ̥ܳܐ.

ܩܳܪܺܝܼܬ̥ܳܐ قَرِيَّة. خَشَبة كبيرة (2) فَصّ الخاتم أو حجر يُخرَط منهُ فُصوص (3) شِبه ظَفَرة في بياض العين.

ܩܪܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܩܽܘܼܪ̈ܝܳܐ و ܩܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ و ܩܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ قَرية. ضَيعة (2) مدينة. بَلدة (3) حَقل. مَزرَعة.

ܩܪܶܐ. ܩܰܪܝܰܬ̥. ܩܽܘܼܪܝܰܬ̥ ج ܩܽܘܼܪ̈ܝܳܢ. ܩܽܘܼܪ̈ܝܰܝ. ܩܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ ترخيم.

ܩܽܘܼܪ̈ܝܰܣ جمع ܩܪܺܝܼܬ̥ܳܐ لكن يجب اجتنابهُ.

ܩܪܺܝܼܬ̥ܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ مدينة مُحصَّنة.

 ܕܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ و ܩܽܘܼܪܝܰܬ̥ ܡܰܠܟ̊ܳܐ قاعدة المملكة.

ܩܽܘܼܪܝܰܬ̥ ܡܕ̥ܺܝܼܢܳܐ ج ܩܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ ܡܕ̥ܺܝܼ̈ܢܳܬ̥ܳܐ مَدينة صغيرة.

ܩܽܘܼܪܝܳܝܳܐ قَرَويّ. فَلّاح. ساذَج. بَليد.

ܩܽܘܼܪܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ قُرَويّة. سَذاجة. بَلادة. جَهل (2) خُصومة. مُماحَكة. عِناد.

ܩܶܪܝܳܐ مَذي. زَرع. حَيض (2) خُصومة. مُماحَكة. عِناد.

ܩܶܪܝܳܝܳܐ مذييّ. زَرعيّ. حَيضيّ (2) مُخاصِم. مُماحِك. عَنيد.

ܩܶܪܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ إمذاء. نَزيف (2) خِصام. مُماحَكة. عِناد.

 • ܩܹܺܪܽܘܼܬ̥ܳܐ[52] شمع ܫܥܽܘܿܬ̥ܳܐ.
 • ܩܶܪܝܽܘܿܢܳܐ شَمعة تُوقَد.
 • ܩܪܶܒ̥ ــُـ ܩܪܳܒ̥ܳܐ. ܩܽܘܼܪܒ̊ܳܐ. ܩܪܽܘܼܒ̥ܝܳܐ قَرُب. اقترب. دَنا. تقدّم (2) أوشك. كاد (3) مَسّ. لَمَس (4) حضر. استعدّ. تهيّأ. أزمع (5) هَجَم. وَثَب (6) باضَع. جامَع (7) تناول. اشترك في القُربان الأقدس (8) أصاب. عَرَض. طرأ. تهدَّد.

ܐܶܬ̥ܩܪܶܒ̥. ܡܶܬ̥ܩܰܪܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܪܶܒ̥. ܩܽܘܼܪܳܒ̥ܳܐ قرَّب. أدنى (2) قدَّم. أهدى (3) قدَّم. قرَّب ذبيحة.

 ܐܺܝܼܩܳܪܳܐ ܠܰܦܠܳܢ أكرم. احترم فُلاناً.

 ܡܶܢ أبعد. أقصى. أنأى. ضدّ قرَّب.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܩܰܪܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج) ومثل ܩܪܶܒ̥.

ܐܰܩܪܶܒ̥. ܥܰܡ. ܠܽܘܼܩܒ̊ܰܠ. ܥܰܠ حارَب. قاتَل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܳܪܽܘܿܒ̥ܳܐ فاعل (2) مُتناوِل القُربان الـمُقدَّس.

ܩܰܪܺܝܼܒ̥ܳܐ قريب. ضدّ بعيد (2) قريب. عشير (3) رفيق. صديق (4) قريب. عَرّاب. إشبين (5) حاضر. غير غائب.

ܩܰܪܺܝܼܒ̥ ܕ مُوشِك. قَريب. مُناهِز. مُستعِدّ أن.

ܩܰܪܺܝܼܒ̥ܳܐ ܗ݈ܝ من المحتمل. ليس بغريب.

ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܼܒ̥ ܐ݈ܢܳܐ ما يخصّني. لا يعنيني الأمر.

ܩܰܪܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ قُرب. قُربى. حُضور. قَرابة. استعداد.

ܩܪܳܒ̥ܳܐ (ذ. ث) حَرب. قِتال. معركة. كِفاح.

ܩܪܽܘܼܒ̥ܝܳܐ مثلهُ (2) عَرض حال يُقدَّم للحاكم.

ܩܪܳܒ̥ܳܝܳܐ حَربيّ. قِتاليّ (2) ثياب أو عُدّة الحرب.

ܩܪܰܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ. ܡܰܩܪܒ̥ܳܢܳܐ مُحارِب. مُقاتِل. بَطَل. باسل.

ܩܪܰܒ̥ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مُحارَبة. بُطولة. بَسالة. قوّة في الحرب.

ܩܽܘܼܪܒ̊ܳܐ قُرب. ضدّ بُعد.

ܒܩܽܘܼܪܒ̊ܳܐ بقُرب. بجانب (2) قريباً. عن قريب.

ܠܩܽܘܼܪܒ̊ܳܐ قريباً. عن قريب (2) تقريباً. زَهاء.

ܡܶܢ ܩܽܘܼܪܒ̊ܳܐ من قريب (2) بالجِّوار.

ܩܽܘܼܪܒ̊ܳܢܳܐ قُربان. ذبيحة القُداّس خاصّةً (2) كلّ ما يُقرَّب لله (3) تَقدِمة. هَديّة عَطيّة. تُحفة.

ܒܶܝܬ̥ ܩܽܘܼܪܒ̊ܳܢܳܐ حُقّ. صُندوق. بيت القُربان.

ܩܽܘܼܪܳܒ̥ܳܐ رُتبة طَقس القُدّاس (2) قُربان. ذَبيحة.

 • ܩܰܪܒ̊ܽܘܼܢܝܳܐ فَحم (2) طعنة. جَمرة. نار فارسيّة (مرض).

ܐܶܬ̥ܩܰܪܒ̊ܰܢ تفحَّم. استحال فَحماً.

 • ܩܰܪܒ̊ܳܐ. ܩܰܪܰܒ̊ܺܝܳܢ[53] قارِب. سفينة صغيرة.

ܩܰܪܒ̊ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ قُوَيرب. قارِب صغير.

 • ܩܰܪܰܕ̥ شجر القَرَظ.
 • ܩܰܪܕ̊ܳܐ خِروَع (2) قُراد. فَسافِس (3) قِرد.
 • ܩܶܪܕ̊ܳܐ قِرد. حيوان معروف (2) خِروَع (3) حَبّة قُطن.
 • ܩܽܘܿܪܺܝܼܕ̥ܳܐ قَعب. قَدَح ضخم. إناء من صُفر.
 • ܩܽܘܼܪܺܝܼܢܳܐ. ܩܽܘܼܪܺܝܼܢܕ̊ܳܐ قَعب. قَدَح ضخم.
 • ܩܰܪܕ̊ܘܳܝܳܐ كرديّ. ساكن جِبال قَردو.
 • ܩܰܪܕ̊ܰܚ. ܩܽܘܼܪܕ̊ܳܚܳܐ كَفَخ. لَطَم. صَفَع (2) قان. استعمل الحِدادة (3) جلَّب. عَمِل عَمَلاً ذا جَلَبة وطَقطَقة خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܕ̊ܰܚ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܕ̊ܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܪܕ̊ܳܚܳܐ قَين. حَدّاد يعمل حوائج صغيرة خاصّةً. صَفّار. عامل النحاس.

ܩܰܪܕ̊ܳܚܽܘܼܬ̥ܳܐ حِدادة. كلّ عمل من صِفارة وعمل النحاس إلخ.

ܩܽܘܼܪܕ̊ܳܚܳܐ حِدادة (2) مَرَمَّة. شُغل اليدين. عمل البيت الشاقّ من كَنس وغَسل وفَرش ونحو ذلك.

 • ܩܽܘܿܪܕ̊ܰܚܢܳܐ مَلّاق. خَدّاع. مُراءٍ. غاشّ. مُنافِق.
 • ܡܩܰܪܕ̊ܝܳܢܳܐ مثلهُ (2) مُعقِّل. مشبِّك. مُعرقِل. سَفسَطيّ.
 • ܩܰܪܕ̊ܺܝܠ[54] ثعلب. ܬܰܥܠܳܐ.

ܩܰܪܕ̊ܺܝܠܽܘܼܬ̥ܳܐ[55] خُبث. حِيلة. مَكر.

ܩܰܪܕ̊ܺܝܠܳܐܺܝܼܬ̥[56] بخُبث. بحِيلة. بمَكر.

ܩܰܪܕ̊ܺܝܠܳܐ[57] صِناعة. ܐܽܘܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ.

 • ܩܰܪܕ̥ܳܠܳܐ (ذ. ث) دَست. خِلقين. مِرجَل كبير.
 • ܩܽܘܼܪܕ̊ܰܠܚܳܢܳܐ ثُؤلول. نُتُؤ. وَرَم في البدن والعين (2) كُبّة غَزل.
 • ܩܽܘܼܪܕܰܡܳܢܳܐ قردمانيّ. نَبت طبّيّ.
 • ܩܰܪܕ̊ܰܥ. ܩܽܘܼܪܕ̊ܳܥܳܐ قَرَع. سَلَط. جَلَد.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܕ̊ܰܥ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܕ̊ܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܽܘܼܪܕ̊ܳܥܳܐ مِقرَعة. مِجلَدة (2) مَكر. حِيلة. كَيد.

 • ܩܰܪܕ̊ܩܳܐ كَبابة. دَواء صينيّ.
 • ܩܽܘܼܪܽܘܿܐܳܐ خَشخاش. أفيون.
 • ܩܪܽܘܿܙܳܐ. ܩܽܘܿܪܺܝܼܙܳܐ نَزلة. زُكام.
 • ܩܰܪܙܶܠ. ܩܽܘܼܪܙܳܠܳܐ مثل ܠܰܡܠܶܡ.

ܩܰܪܙܳܠܳܐ كُبّة غَزل.

 • ܩܰܪܙܳܢܳܐ أقرع. ܩܰܪܚܳܐ.
 • ܩܪܰܚ ــَـُـ ܩܪܳܚܳܐ. ܩܪܽܘܼܚܝܳܐ قَرِع. صَلِع (2) ابيَضّ (3) كَشَف. أوضَح. صرَّح. أظهر (4) نوَّه. لَفَظ.

ܐܰܩܪܰܚ مثلهُ (2) جعلهُ أقرع وأصلع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܪܺܝܼܚܳܐ مف (2) أقرع. أصلع (3) واضح. صريح. جَليّ (4) شهير. ذائع (5) شريف. مُقدَّم. وَجيه. كبير قوم (6) أكيد. مُعيَّن (7) ماهر. فَطِن. كامل. صاحب مُروّة. بليغ. فصيح.

ܩܪܺܝܼܚܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) دواء ينفع من وَرَم الأعين.

ܩܪܳܚܳܐ. ܩܽܘܼܪܚܳܐ أقرع. أصلع (2) أجَمّ. خَروف لا قرون لهُ (3) أحمر. أشقر. أغَرّ (4) جبل أجرد بلا شجر (5) رَضّة. شَجّة. خَدشة.

ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܪ̈ܳܚܶܐ ماء قَراح خالص لا يخالطهُ شيء.

ܩܰܪܚܳܐ مثل ܩܪܳܚܳܐ (2) زَوبَعة. إعصار (3) حِمَّص (4) فَقار. خَرَزات الظَّهر.

ܩܪܳܚܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܪܚܽܘܼܬ̥ܳܐ قَرَع. صَلَع جَمَم.

ܡܰܩܪܚܳܢܳܐ فاعل (2) فصيح. بليغ في الكلام.

ܩܽܘܼܚܬ̥ܳܐ قَرعة. صَلعة (2) جَبهة. هامة جَرداء (3) صورة صَنَم.

 • ܩܪܰܛ ــُـ ܩܪܳܛܳܐ قَرَض. أَرَض. قَضَم. كَسَر شيئاً بأطراف أسنانه (2) مزَّق. خَدَش. خمَّش (3) بَضَع. قَطَع. هَبَر (4) نَحَت. حَفَر. نَقَر. رَقَم. كَتَب. نَقَش في الحجر.

 ܫܪܳܓ̥ܳܐ قرَّط. نَزَع ما احترق من ذُبالة السِّراج.

ܩܰܪܶܛ. ܩܽܘܼܪܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܪܶܛ. ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܛ (مج. مط).

ܐܰܩܪܶܛ. ܡܰܩܪܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جعلهُ يقرض ويقضم إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܰܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܳܪܽܘܿܛܳܐ فاعل (2) مِقراض. مِنقار. مِنحَت. مِنقاش. مِرقَم (3) مِداد. حِبر. صَبغ (4) قيروطيّ. مَرهم من شَمع وزَيت (5) جُبّة من صوف (6) كالتالي.

ܩܰܪܽܘܼܛܳܐ غُضروف. عَظم لَيّن (2) مَري. قَصَبة في الحَلق هي مَجرى الطعام والشراب.

ܩܰܪܽܘܼܛܳܝܳܐ غُضروفيّ. هَشّ. لَيّن.

ܩܽܘܼܪܛܳܐ جُبّة من صُوف (2) حَبّة. ذَرّة من الكُندُر (الأخير في الكلدانيّة القديمة).

ܩܽܘܼܪܛܬ̥ܳܐ مرّة (2) هَبرة. بِضعة. قِطعة لَحم.

ܡܰܩܪܛܳܐ مِقراض السِّراج وغيرهِ.

ܩܰܪܛܳܐ قُرط. ضَرب من الكُرّاث لطيف.

ܩܶܪܰܛܳܐ قيراط. شجر الخَرُّوب وحَبّهُ (2) قَرَظ. ورق السَّلَم (3) قِيراط. نصف دانق.

ܡܰܩܪܽܘܼܛܳܐ العامل بالكِراء والأُجرة.

 • ܩܽܘܼܪܛܒ̥ܳܐ قُرطُب. نَبت شائك وحَبُّهُ (2) حَسَك. عَوسج. أُمّ غَيلان.

 ܕܚܰܩܠܳܐ شجرة الكلب (2) حَرشَف. ܥܰܟ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܛܰܒ̥ أنبت قُرطُباً. استحال قُرطُباً.

 • ܩܰܪܛܳܠܳܐ قِرطَلّة. سَلّة. سَبَذة.

ܩܰܪܛܳܠܺܝܼܬ̥ܳܐ قِرطَلّة (كلدانيّة قديمة).

 • ܩܰܪܛܶܡ. ܩܽܘܼܪܛܳܡܳܐ دَمدَم. تقَمقَم. أغلَظ في الكلام (2) قَطَع. قَرطَم.

ܩܽܘܼܪܛܡܳܐ قُرطُم. حَبُّ العُصفُر (2) قُرطُب (3) هُرطُمان. حَبّ بين الحِنطة والشَّعير.

ܩܰܪܛܳܡܳܐ و ܩܰܪܛܳܡܬ̊ܳܐ ضَباب كثيف.

ܩܰܪܛܳܡܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܪܛܺܝܼܡܬ̊ܳܐ مثلهُ.

ܩܰܪܛܺܝܼܡܳܐ خَطّ. ܣܽܘܼܪܛܳܐ.

 • ܩܽܘܼܪܛܰܝܣܳܐ جَرو الكلب أوّل مَولدهِ.
 • ܩܰܪܛܰܝܣܳܐ (ذ. ث) قِرطاس. ورقة.
 • ܩܰܪܛܰܥ. ܩܽܘܼܪܛܳܥܳܐ قَفَز (كلد. قد).
 • ܩܰܪܛܶܩ نَمَش الوجه بآثار حُمْرٍ.
 • ܩܳܪܽܘܿܟ̥ܳܐ قورخ. عَرَبة يسحبها حِصانان (2) فَرَسان يُشدّان في القورخ.
 • ܩܰܪܟ̊ܶܕ̥ܢܳܐ كَركَند. عَقيق. حجر كريم.
 • ܩܰܪܟ̊ܣܳܐ أبقع. غُراب أسود وأبيض.
 • ܩܽܘܿܪܠܳܐ قِرِلّي. كُركيّ (2) مَرفِق (3) عَقِب الرِّجل. كَعب.
 • ܩܪܰܡ ــَـ ܩܪܳܡܳܐ انقرم. تغطّى. تجلّل.

ܩܪܰܡ ــُـ ܩܪܳܡܳܐ. ܩܪܽܘܼܡܝܳܐ طَلى. لطَّخ. صفَّح (2) غطَّى. غشَّى. جلَّل. قَرَم (3) لَفّ. ألبس (4) بَسَط. فَرَش.

 ܠܰܦܠܳܢ ܒܛܳܒ̥̈ܳܬ̥ܳܐ أغزر الخيرات لفُلان.

ܩܰܪܶܡ. ܩܽܘܼܪܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܪܶܡ. ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܡ (مج. مط).

ܩܳܪܽܘܿܡܳܐ فاعل (2) أقرَن. مُتَّصِل شَعر الحاجِبَين.

ܩܪܺܝܼܡܳܐ مف (2) حُكم. قَضاء. ܕܺܝܼܢܳܐ.

ܩܪܺܝܼܡܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) طلاء. عَصير عِنَب طُبِخ فذهب ثُلثاه.

ܩܪܳܡܳܐ قِرام. غِشاء. غِطاء فيهِ نُقوش خاصّةً (2) نَقش. وَشي (3) طِلاء. ما يُطلى بهِ. صَفيحة ذهب ونحو ذلك (4) غِشاء الأمعاء (5) غاشية السَّرج.

ܡܰܩܪܡܳܐ مف (2) مِقرَمة. قِرام. غِطاء (3) غِشاء الأمعاء والقلب خاصّةً.  حِجاب. صِفاق.

ܡܰܩܪܰܡܬ̊ܳܐ مِقرَمة. عِصابة الرأس.

ܡܩܰܪܡܳܐ خبيث. داهية. مَكّار.

ܩܽܘܼܪܳܡܳܐ خبث. دَهاء. مَكر.

ܩܽܘܿܪܡܳܐ قرميّة. جُرثومة (2) عَكَدة. أصل اللسان (3) قَفَص الجُّثّة.

ܩܽܘܿܪܡܬ̥ܳܐ قرميّة. جُرثومة. أصل الشجرة.

ܩܰܪܡܳܐ زاج. مِلح يُصبَغ بهِ (2) قِرام. مِقرَم وهو سِتر أحمر أو ثوب مُلوَّن فيهِ رقم ونُقوش (3) دَواة من صُفر.

 • ܩܪܰܡܒܳܐ كُرُنب. مَلفوف. لَهانة (2) قِثّاء. ܒܽܘܿܨܺܝܼܢܳܐ.
 • ܩܰܪܡܳܚܳܐ حشيشة مُرّة كأنها أفسَنتين.
 • ܩܰܪܡܶܛ. ܩܽܘܼܪܡܳܛܳܐ جعَّد. شنَّج. قبَّض. غضَّن (2) عبَّس. قطَّب وجههُ.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܡܰܛ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܡܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܽܘܼܪܡܳܛܳܐ غَضن. ثَني. شَنج (2) خُبث. مَكر. حِيلة.

ܩܽܘܪܡܛܳܢܳܐ مُغضَّن. مُشنَّج (2) خَبيث. مَكّار. حَيّال.

 • ܩܰܪܡܺܝܼܕ̥ܳܐ قِرميد. آجُرّ. لَبِن مَشويّ (2) خَزَف مَطبوخ (3) خَزَف يُطبَّق على السطوح (4) قيل: جاون.
 • ܩܰܪܡܳܠܳܐ. ܩܰܪܡܳܠܳܐ مِقَلمة. دَواة من نُحاس.
 • ܩܰܪܡܳܢܝܳܐ[58] كرمانيّ. كَمّون.
 • ܩܰܪܡܳܣܳܐ قُلّة. جَرّة ضيّقة الحَلق (2) مَوج.

ܩܰܪܡܺܝܼܣܳܐ و ܩܰܪܡܺܝܼܣܬ̊ܳܐ قُلّة. جَرّة.

 • ܩܽܘܼܪܡܺܝܼܩܳܐ ثوب مُبطَّن مَحشوّ.
 • ܩܰܪܢܳܐ ج ܩܰܪ̈ܢܶܐ و ܩܰܪ̈ܢܳܬ̥ܳܐ قَرن الحيوان (2) بُوق. صُور (3) قارورة (4) زاوية (5) قِمّة. جناح مكان عالٍ (6) هُدب. طَرَف كلّ شيء (7) كَعب. عَظم ناشِز فوق القدم (8) ذُؤابة. ضَفيرة في قرن الرأس (9) جَنح. كَتِف. فِرقة من العسكر (10) قوّة. بأس (11) كبرياء. رِفعة (12) أصل. رأس المال (13) ثُؤلول (14) ضَرب من الصَّعتَر.

 ܕܥܶܙܳܐ حُلبة. نَبت يحلّل الرياح والإدرار.

 ܕܥܰܝܢܳܐ ظَفَرة. جِلدة تجلّل العين.

 ܩܰܪ̈ܢܰܝ ܕܶܟ̥ܪܳܐ جَدي.

 ܝܰܡܳܐ قرون البحر. مَرجان. كَهرَباء.

 ܫܶܒ̊ـ̈ܠܶܐ قرون السُّنبُل. أُصول الشَّوكَران.

ܚܕ̥ܳܢܳܝ ܩܰܪܢܳܐ وحيد القرن. كَركَدَنّ.

ܩܰܪܢܳܝܳܐ. ܩܰܪܢܳܢܳܐ. ܩܰܪܢܳܢܳܝܳܐ ذو قرون.

ܩܰܪܢܳܝ ܢܚܺܝܼܪ̈ܶܐ كَركَدَنّ.

ܩܰܪܢܳܢܳܝܳܐ يَشب. حجر كريم. ܝܰܫܦܳܐ.

ܡܩܰܪܢܳܐ مُعوَّج. مَفتول كالقَرن.

ܩܪܽܘܿܢܳܐ أقرن. مُتَّصل شَعر الحاجِبَين (2) خشبة بغِلَظ إبهام تنزل في حفرة الـمِغلاق عند غَلق الباب ( لسان القُفل. زِلاج. سَقَّاطة).

ܩܪܽܘܿܢܬ̊ܳܐ قَرناء (2) جَرّة ذات بُلبُل. دُبّة ذات مِقبَض.

ܩܳܪܽܘܿܢܳܐ زاغ. عَقعَق. أبقع. غُراب (2) وَرَشان (3) قُبَّر.

ܡܰܩܪܽܘܼܢܳܐ سَبَذة مقرونة بسَبَذة أخرى.

ܩܽܘܼܪܢܺܝܼܬ̥ܳܐ حَبَق. صَعتَر. نَبت معروف.

 ܕܛܽܘܼܪܳܐ فُوذَنج الجبل.نَدغ. صَعتَر برّيّ.

 ܕܚܰܩܠܳܐ. ܕܢܰܗܪܳܐ فُوتَنج (2) نَعناع. حَبَق. صَعتر برّيّ.

 • ܩܰܪܢܳܒ̥ܳܝܳܐ بُستانيّ. حارس البستان.
 • ܩܽܘܼܪܢܳܙܳܐ خَبطة من البرد.
 • ܩܽܘܼܪܢܳܣܳܐ مِطرَقة. مِرزَبة (2) مِكواس. آلة يُسَوّى بها حجر الرَّحى.

ܩܰܪܢܶܣ. ܩܽܘܼܪܢܳܣܳܐ طرَّق. مَدّ الحديد.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܢܰܣ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܢܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܩܰܪܢܰܥ. ܩܽܘܼܪܢܳܥܳܐ عوَّج. لَوى. ܥܰܩܶܡ.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܢܰܥ (مج. مط) وخَبُث. كان خَبيثاً.

ܩܽܘܼܪܢܳܥܳܐ خبيث. مَكّار (2) خُبث. مَكر. شَرّ (3) نميمة. سِعاية.

ܩܽܘܼܪܢܰܥܬ̥ܳܐ قِناع. مِقنَعة. مَنديل.

 • ܩܰܪܢܦܶܠ. ܩܰܪܢܦܽܘܼܠ قَرَنفُل. نَبت معروف.
 • ܩܪܰܣ ــُـ ܩܪܳܣܳܐ قَرَس. بَرُد. جَمَد. تجلَّد (2) يَبِس. قَحِل. تصلَّب. قَسا (3) خَشُن. كان خَشِناً (4) تشنَّج. تقبَّض. تغضَّن (5) دُهِش. تحيَّر. طاش.

ܩܰܪܶܣ. ܩܽܘܼܪܳܣܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܪܶܣ. ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܣ مثلهُ.

ܐܰܩܪܶܣ. مثل ܩܪܰܣ (2) قرَّس. برَّد. جمَّد (3) يبَّس. قحَّل (4) خشَّن. جعلهُ خَشِناً (5) شنَّج. قبَّض (6) أدهش. حيَّر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܰܣ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܪܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܩܰܪܣܳܐ قَرِس. جامِد. بارِد (2) يابس. قَحل. صَلب. قاسٍ (3) خَشِن. فَظّ. جافٍ (4) قَشِف. صَعب. عَسِر (5) مُتشنِّج. مُتقبِّض. مُتغضِّن.

ܩܰܪܣܳܢܳܐ. ܩܰܪܽܘܼܣܬ̥ܳܢܳܐ مثلهُ.

ܩܳܪܣܳܢܳܐ مُخاصِم. مُشاجِر. حَسود. شهوانيّ. طَمّاح (2) بَرد قارس.

ܩܰܪܣܬ̥ܳܐ. ܩܰܪܣܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܪܽܘܼܣܬ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثات.

ܩܰܪܣܽܘܼܬ̥ܳܐ قَرس. جُمود. بُرودة. يُبوسة. خُشونة إلخ.

ܩܰܪܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܪܽܘܼܣܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܩܪܽܘܼܣܳܐ. ܡܰܩܪܽܘܼܣܪܳܐ زَمِن. أعرج. مَؤُوف. مُبتَلىً.

ܩܹܺܐܪܣܳܐ. ܩܹܺܪܣܳܐ[59] خُصومة. حَرب. قِتال (2) شِدّة. رَزيّة. خَطَر. شرّ. مَكروه (3) بأس. صَولة. قوّة في الحرب (4) زمان.

ܩܪܳܣܬ̊ܳܐ عَتَلة. هَراوة غليظة تُقلَع بها الحجارة.

 • ܩܪܽܘܿܣܝܳܐ وَشي. زُخرُف. نَقش في الثوب (2) هُدب أو خيوط في طَرَف الثوب.
 • ܩܰܪܣܒ̥ܳܢܳܐ خِلعة. ثوب. لِباس.
 • ܩܰܪܣܶܡ قَرصَم. قَطَع (كلدانيّة قديمة. منها اللفظة التابعة).

ܩܰܪܣܶܡܬ̊ܳܐ غُصن مقطوع.

 • ܩܪܰܥ ــَـ ܩܪܳܥܳܐ قَرِع. كان أقرَع (2) قَرَع. جَلَد. ساط.

ܩܰܪܰܥ. ܩܽܘܼܪܳܥܳܐ قرَّع. جعلهُ أقرع (2) قَرَع. جَلَد.

ܩܰܪܥܳܐ أقرع (2) قَرع. قَرعة. ܩܰܪܐܳܐ.

ܩܰܪܥܽܘܼܬ̥ܳܐ قَرَع. ذهاب شَعر الرأس.

ܩܪܰܥܬ̥ܳܐ قَرعة. مَوضِع القَرَع من الرأس (2) هامة قَرعاء.

ܩܽܘܼܪܥܳܐ مِخلاة. عليقة (2) خُرج. عِدل. فَردة (3) رَحل. قَتَب. حِداجة. بَرذَعة (4) قَصعة. صَحن (5) مِصفاة. راووق (6) خُبث. مَكر.

ܩܽܘܼܪܥܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) قِناع. مِقنَعة.

ܡܩܰܪܥܳܢܳܐ فاعل (2) مَكّار. غَشوش.

ܩܰܪܥܽܘܿܢܬ̊ܳܐ ج ܩܰܪ̈ܥܽܘܿܢܝܳܬ̥ܳܐ حَنظَل. فُقيَّع. صَبِر.

ܡܰܩܪܳܥܳܐ مِقرَعة. مِجلَدة. مِخصَرة. سُوط.

ܡܰܩܪܥܳܐ مثلهُ (2) خبيث. مَكّار. داهية.

 • ܩܪܰܦ ــُـ ܩܪܳܦܳܐ قَرَف. كَسَب. جَمَع. حَشَد. رَكَم (2) غطَّى. سَتَر (3) سقَّف البيت (4) اجتمع. تراكَم القوم.

ܩܰܪܶܦ. ܩܽܘܼܪܳܦܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܪܶܦ. ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܦ (مج. مط).

ܩܽܘܼܪܦܳܐ مُقرِف. ابن الأَمة.

ܩܰܪܦܳܐ سِتر. رِداء. عِباءة. عِصابة. نِقاب.

ܩܰܪܦܬ̥ܳܐ. ܩܪܳܦܬ̊ܳܐ مِصباح. سِراج.

ܩܪܺܝܼܒ̥ܛܳܐ. ܩܪܺܝܼܦܛܳܐ مثلهُ.

ܩܺܝܼܪܦܳܐ ضَرب من الأدوية.

 • ܩܰܪܦܺܝܼܣܳܐ جُمجُمة. هامة.
 • ܩܰܪܦܰܣܬ̊ܳܐ كَبابة. دَواء صينيّ.
 • ܩܰܪܦܶܣ. ܩܽܘܼܪܦܳܣܳܐ. انظر ܩܦܰܣ.
 • ܩܽܘܼܪܦܩܳܐ قَلَنسُوة.
 • ܩܰܪܦܫܽܘܼܫܳܐ قَربَشُوش. خُرثيّ. قِماش البيت (2) بَقّ. بَعوض. فَسافِس (3) كالتالي.

ܩܰܪܦܫܽܘܼܫܳܢܳܝܳܐ بَيّاع الخُرثيّ والعتائق والخَرَز ونحو ذلك.

 • ܩܪܰܨ ــَـ ܩܪܳܨܳܐ. ܩܰܪܨܳܐ ثَلَب. نَمّ. اشتكى.

ܩܪܰܨ ــُـ ܩܪܳܨܳܐ قَرَص. أخذ الجلد بظُفرَيهِ (2) قَرَض. فَتَل. بَرَم. قَطَع (3) لَسَع. عَضّ (4) ألَّم. أوجع. آذى (5) بَسَط. مَدّ. رقَّق العجين (6) قرَّص. قطَّع العجين مُستديراً (7) رَمَز. غَمَز بعينيهِ. سَخِر.

ܩܰܪܶܨ. ܩܽܘܪܳܨܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܪܶܨ. ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܨ (مج).

ܩܳܪܨܳܐ. ܩܳܪܽܘܿܨܳܐ فاعلان.

ܩܰܪܳܨܳܐ صفة المبالغة.

ܩܳܪܽܘܿܨܳܐ. ܩܰܪܽܘܼܨܳܐ مِسمار كبير.

ܩܪܺܝܼܨܳܐ مف (2) ماهر. حاذق (3) مِسمار (4) قُرَيص. طعام يُصلَح من لَحم وخَلّ ومِلح.

ܩܰܪܨܳܐ ثَلب. نميمة. وَقيعة. غَيبة (2) قُرصة. خِبزة.

ܩܽܘܼܪܨܳܐ خُشونة أو قعب. كعب (كذا وجدتهُ. قد ذكره ابن بهلول غير مشروح).

ܩܽܘܼܪܨܬ̥ܳܐ قُصّة. لغة في ܩܽܘܼܨܬ̥ܳܐ.

ܩܰܪܨܬ̥ܳܐ. ܩܪܺܝܼܨܬ̊ܳܐ قُرصة. رَغيف.

ܩܰܪܨܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܪܨܝܳܢܳܐ قُشعَريرة. رَعدة.

ܩܰܪܨܺܝܼܢܳܐ صَقيع. جَليد. ثلج ناعم. بَرَد دقيق.

ܩܰܪܨܳܢܳܐ مثلهُ (2) قارس. بَرد شديد.

ܩܰܪܨܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܪܨܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ صَقيع. جَليد. دِقاق البَرَد (2) داحوس (قرفيصة).

ܩܰܪܺܝܼܨܬ̊ܳܐ صُبح. أوّل شروق الشمس (كلد. قد).

 • ܩܰܪܨܰܒ̥ܬ̊ܳܐ قُرَّيص. عُشب ذو وَبَر حادّ إذا أُكِل منهُ يقرص (2) بِزر القُرَّيص.

ܩܰܪܨܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ أو ܩܰܪܨܒ̥ܳܝܬ̊ܳܐ ج ܩܰܪ̈ܨܒ̥ܳܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܰܪܨܺܝܼܒ̥ܬ̊ܳܐ ج ܩܰܪ̈ܨܺܝܼܒ̥ܝܳܬ̥ܳܐ قُرَّيص. بِزر الخَردَل.

 • ܩܽܘܼܪܨܠܳܐ كَعب. عُرقوب (2) مَوصِل. مِفصَل (3) عَظم يُلعَب بهِ (4) مَرفِق (5) كُوّارة النَّحل (6) عُقدة الزَّرع والقَصَب.

ܩܰܪܨܶܠ. ܩܽܘܼܪܨܳܠܳܐ كعَّب.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܨܰܠ (مج. مط).

 • ܩܰܪܨܰܥܢܳܐ قِرصَعنة. قُرَّيص.
 • ܩܰܪܨܰܦܬ̊ܳܐ ج ܩܰܪ̈ܨܰܦܝܳܬ̥ܳܐ ضَباب. غَمام.

ܩܰܪܳܨܽܘܿܦܬ̊ܳܐ قُشعَريرة. نافض. رَعدة.

 • ܩܪܰܩ ــُـ ܩܪܳܩܳܐ تجاسَر. تجرّأ (2) أبغض.

ܩܪܰܩ ــَـ ܩܪܳܩܳܐ قَرَق. صوَّت (الدجاجة).

ܩܰܪܶܩ. ܩܽܘܼܪܳܩܳܐ قَرَق. صوَّت.

ܩܰܪܩܰܪ. ܩܽܘܼܪܩܳܪܳܐ قَرَق غير مرّة (2) قَرقَر البطن (3) دَوَتْ الأُذن.

ܩܪܺܝܼܩܳܐ رَديء. خَبيث. شِرّير. جَسُور (2) وقيل: راهب. ܕܰܝܪܳܝܳܐ.

ܩܪܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ قِرق. رَداوة. خُبث. جَسارة.

ܩܰܪܺܝܼܩܳܝܳܐ هارب. مُنهزِم.

ܩܰܪܨܳܐ نَعل. خُفّ. مَداس.

ܩܰܪܩܳܝܳܐ إسكاف. صانِع النِّعال.

ܩܽܘܼܪܩܳܐ قرق. صَوت الدجاجة (2) قَهقَهة. ضَحِك (3) إشفَى. مِثقَب. مِقدَحة. مِخصَف (4) خِطام. مِقوَد. بُرة. حَلَقة تُجعَل في أنف البعير (5) وَشم. أثَر كَيّ خاصّةً.

ܩܪܽܘܿܩܳܐ و ܩܪܽܘܿܩܬ̊ܳܐ عَرَقِيّة. قَلَنسُوة.

ܩܽܘܼܪܩܳܪܳܐ صِماخ. ثَقب الأُذن (2) قَرقَرة البطن.

 • ܩܰܪܩܽܘܼܪܳܐ (ث. ذ) قَرقور. زَورَق كبير (2) معبر يعبر بهِ النهر.

ܩܰܪܩܽܘܼܪܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ زَورَق صغير.

 • ܩܰܪܩܒ̥ܳܐ مَخاضة. وادٍ. ماء قليل (2) سِنّ الجبل.
 • ܩܰܪܩܒ̥ܳܢܳܐ مَعِدة. حُلقوم. حَوصَلة الطائر.

ܩܽܘܼܪܩܒ̥ܳܢܳܐ و ܩܽܘܼܪܩܒ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܩܰܪܩܰܒ̥ܬ̥ܳܐ جُمجُمة. رأس الذُّبابة خاصّةً.
 • ܩܽܘܪܩܳܚܳܐ رَسَن. زِمام. مِقوَد.
 • ܩܰܪܩܽܘܼܚܳܐ سطح. وجه. ظاهر. بُقعة (2) نَفَق أي مَصرِف. وقرأتهُ نَفْق أي فَرخ حين خروجهِ من البيضة وهو الأرجح عندي.
 • ܩܰܪܩܶܛ. ܩܽܘܼܪܩܳܛܳܐ سوَّد. لوَّث وَجههُ بنُقَط حُمر أو رَماد.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܩܰܛ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܩܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܪܩܳܛܳܐ سَواد. سُخام. صَبغ (2) مِداد. حِبر.

 • ܩܰܪܩܶܠ (ث) مِشواة لحم مُثقَّبة كالشَّبَكة.
 • ܩܰܪܶܩܠܳܐ مثلهُ (2) مِحجَن يُعلَّق بهِ اللحم. كُلّاب (3) قَرقَل.
 • ܩܰܪܩܳܠܳܐ قَرقَل. شَفّ. ثوب رقيق شَفّاف.
 • ܩܰܪܩܽܘܼܠܳܐ دَبَق. غِراء يُعمَل من سمك وجُلود.
 • ܩܽܘܼܪܩܳܠܳܐ قِرِلَّى. كُركيّ. طائر معروف.
 • ܩܰܪܩܠܺܝܼܢ طَوق مُرصَّع بالجواهر.
 • ܩܽܘܼܪܩܳܡܳܐ و ܩܽܘܼܪܩܳܡܬ̊ܳܐ قُمقُم. مِحَمّ (2) حَكمة. ما أحاط بحَنَكَي الفَرَس من لِجامهِ (3) جَورب.
 • ܩܽܘܼܪܩܣܳܐ زِرّ. كُرة تدخل في العُروة.
 • ܩܰܪܩܣܳܐ أبقع. غُراب أبلق (2) نَرد. لِعبة للفُرس (3) حَطَب. أصول أخشاب يغادرها السَّيل.

ܩܰܪܩܰܣܬ̊ܳܐ (ث) عَقعَق. غُراب البَيْن (قاق).

ܩܰܪܩܽܘܼܣܝܳܐ صانع الأقرطة والعُرى.

ܡܩܰܪܩܣܳܢܳܐ صانع الأقرطة (2) نقطة كبيرة عند الكُتّاب. ܡܰܗܦܟ̥ܳܢܳܐ.

 • ܩܽܘܼܪܩܥܳܢܳܐ دودة طويلة تتكوّن في البطن خاصّةً.
 • ܩܰܪܩܰܦܬ̥ܳܐ ج ܩܰܪ̈ܩܦܳܬ̥ܳܐ و ܩܰܪ̈ܩܰܦܝܳܬ̥ܳܐ جُمجُمة. هامة (2) قِمّة. رأس جبل ونحوهِ (3) جبل الجُّلجُلة (4) هامة. رئيس. زعيم. مِقدام.

ܩܰܪܩܶܦ. ܩܽܘܼܪܩܳܦܳܐ حَزّ. قَطَع الرأس (2) علا. ارتقى قِمّة الجبل.

 • ܩܰܪܩܳܦܳܐ. ܩܰܪܩܳܦܠܳܐ سِنّ. حَرف الجبل.
 • ܩܰܪܩܦܳܢܳܐ ناعورة (2) ساقي الجِّنان بالناعورة.
 • ܩܰܪܩܶܫ. ܩܽܘܼܪܩܳܫܳܐ قَرقَش. صوَّت: قَرْقِشْ. قَرْقِشْ (2) تحرَّك. اهتزّ الشجر مع حَفيف (3) هَذَر. بَذى. هَرَج (4) قرَّش. حرَّك. هَزّ شيئاً ذا قَرقَشة (5) حطَّم. كسَّر. سحَّق (6) أرهب. أقلق. أفزع (7) دَغدَغ. حرَّك الضَّحِك.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܩܰܫ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܩܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܪܩܰܫܬ̊ܳܐ قَرقَشة. طَقطَقة. صوت الرُّعود والحجارة والجَّوز ونحو ذلك (كلدانيّة قديمة وسواديّة يجب استعمالها).

 • ܩܪܰܫ ــُـَـ ܩܪܳܫܳܐ قَرَس. بَرُد. جَمَد. تجلَّد (2) قُرِش الحليب. عَلاهُ القريش (3) قَرَش. قَرمَش. جَمَع حَطَباً خاصّةً من هنا وهنا (4) سقَّف البيت.

ܩܶܪܫܰܬ̥݀ ܫܡܰܝܳܐ تجلّلتْ السماء بالغيوم.

ܐܶܬ̥ܩܪܶܫ (مج) ومثلهُ بالمعنى اللازم.

ܩܰܪܶܫ. ܩܽܘܼܪܳܫܳܐ قرَّس. برَّد. جمَّد. جلَّد (2) قَرَش. قَرمَش. جمَّع (3) طبَّق. سقَّف البيت.

ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܫ. ܡܶܬ̥ܩܰܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܪܽܘܿܫܳܐ قَرَس. بارِد. جامِد.

ܩܰܪܺܝܼܫܳܐ مثلهُ (2) بَرد شديد.

ܩܰܪܫܳܐ قارِس. بارِد.

ܩܽܘܼܪܫܳܐ قَرَس. قُرّ. بَرد (2) نَزلة. زُكام (3) قريش.

ܩܶܪܫܬ̥ܳܐ قَشّ. قُمامة. يَبيس النبات (2) مَزبَلة (3) نَزلة. زُكام.

ܩܶܪܫܳܐ مثلهُ (2) قرس. قُرحة حادثة بسبب البَرد. ثَلج. مَرَض يُسمَّى  ܬܰܠܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ.

ܩܪܺܝܼܫܳܐ مف (2) مَقرور. بَردان. جامد.

ܩܪܺܝܼܫܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) قريش. غِشاء يعلو الحليب. لِبَأ (3) نحاس مُحرَق عند أهل الكيمياء.

ܩܰܪܫܽܘܼܬ̥ܳܐ رَغوة. كَرَج. خُضرة تعلو الشراب ونحوهُ.

ܩܪܳܫܬ̊ܳܐ مرّة (2) قريش (3) تَطبيق. سَقف (4) لِبَأ. ܐܶܠܳܒ̥ܳܐ.

ܩܰܪܽܘܼܫܳܐ قَرش. غَرش. أربعون فَلساً.

 • ܩܽܘܼܪܫܰܥܢܳܐ كُرَيّة. كُرة صغيرة.
 • ܩܰܪܬ̊ܚܳܐ مِئزاب. ܡܰܪܙܺܝܼܒ̥ܳܐ.
 • ܩܰܪܬ̊ܳܠܳܐ ج ܩܰܪ̈ܬ̊ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ لغة في ܩܰܪܛܳܠܳܐ.
 • ܩܰܫ ــَـُـ ܩܫܳܫܳܐ قَشّ. جَمَع القَشّ. احتطب (2) قَدُم. عَتِق. شاخ (3) قَسا. تصلَّب.

ܐܶܬ̥ܩܫܶܫ (مج) وقَدُم. عَتِق. شاخ.

ܩܰܫܶܫ. ܩܽܘܼܫܳܫܳܐ قَشّ. جمَّع (2) قدَّم. سبَّق. حسبهُ وجعلهُ قديماً. سابقاً. شيخاً (3) قدَّم. فضَّل (4) رسمهُ. سامهُ. جعلهُ قِسّيساً.

ܐܶܬ̥ܩܰܫܰܫ. ܡܶܬ̥ܩܰܫܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܳܫܽܘܿܫܳܐ. ܩܰܫܳܫܳܐ قَشّاش. جامِع القَشّ.

ܩܰܫܺܝܼܫܳܐ قديم. شيخ (2) أقدم. أكبر عُمراً (3) قِسّيس. كاهن (4) جَدّ. أبو الأب (5) فَرْد من الـمَشيَخة.

ܩܰܫܳܐ شَيخ. قديم. جَدّ. قَسّ. كاهن.

ܩܰܫܺܝܼܫܬ̊ܳܐ. ܩܰܫܬ̊ܳܐ شَيخة. قديمة. جَدّة إلخ.

ܩܰܫܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ شَيخوخة. قِدَميّة. قُسوسيّة. أسبَقيّة إلخ.

ܒܰܪ ܩܰܫܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܟ تِربُكَ. عِدلُك في العُمر والقُسوسيّة.

ܩܰܫܺܝܼܫܳܢܳܐ شَيخ. قِسّيس. كاهن.

ܩܰܫܺܝܼܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ شَيخوخة. كَهَنوت. قُسوسيّة.

ܩܫܳܫܳܐ. ܩܶܫܳܐ. و ܩܶܫܬ̥ܳܐ قَشّ. حَطَب. قِماش. تِبن. يَبيس كلّ نبات (2) ورق تين أو كرمة يُجعَل على أفواه الجِّرار.

ܩܫܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ زَبَد البحر.

 • ܩܫܺܝܼ ــِـ قَسا. صَلُب. غَلُظ (2) قَسا. ظَلَم. كان قاسياً ظالماً (3) اشتدّ. صَعُب.

ܩܫܳܐ ــِـ ܩܫܳܝܳܐ مثلهُ (2) قَشّ. جَمَع. احتطب (3) غلَّظ الحرف.

ܩܰܫܺܝܼ. ܩܘܼܫܳܝܳܐ قسَّى. صلَّب (2) قسَّى. جعلهُ قاسياً ظالماً (3) شدَّد. صعَّب (4) غلَّظ لَفظ الحرف.

ܐܶܬ̥ܩܰܫܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܩܰܫܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܩܫܺܝܼ قَسا. كان قاسياً ظالماً (2) قسَّى. صلَّب (3) شدَّد (4) غلَّظ الحرف والكلام.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܫܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܫܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܫܝܳܐ قاسٍ. صُلب. قَوي (2) ظالم. جافٍ. عاتٍ. فَظّ. عنيد (3) شديد. صَعب. عَسِر. شاقّ (4) غليظ. خَشِن.

ܩܫܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) نَواة. عَجَم (3) حَبّة قُطن.

ܩܰܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مَشاقّ. مَصاعَب (2) كلام فَظّ.

ܩܰܫܝܽܘܼܬ̥ܳܐ قَساوة. جَفاوة. صَلابة. خُشونة إلخ.

ܩܽܘܼܫܳܝܳܐ نُقطة تُرسَم فوق حرف مُغلَّظ.

ܡܰܩܫܺܝܼܬ̥ܳܐ مرقشيثا. صَوّان. حجر صَلد.

ܩܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ كَشُوث. لغة في ܟܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ.

 • ܩܫܰܒ̥ ــُـ ܩܫܳܒ̥ܳܐ استدلّ. عَرَف من علامات.

ܩܰܫܒ̊ܳܐ دَلالة. عَلامة (2) قَسب. تَمر (3) نَواة (4) كِسرة خبز ونحوهِ تُرمَى للكلب.

ܩܰܫܒ̊ܳܐ ܪܽܗ݈ܘ̇ܡܳܝܳܐ أحد الأدوية.

ܩܰܫܒ̊ܬ̥ܳܐ قَسبة. تَمرة.

 • ܩܶܫܕ̊ܰܝܪܳܐ رئيس الرُّعاة. ܢܳܩܕ̊ܳܐ.
 • ܩܫܰܛ ــُـ ܩܫܳܛܳܐ مثل ܟܫܰܛ معنًى واشتقاقاً.
 • ܩܫܳܥܳܐ هَدَف. غَرَض. نِيشان.
 • ܩܫܰܦ ــُـ ܩܫܳܦܳܐ تغيّر. فَسَد. ابيَضّ اللون.

ܩܰܫܶܦ. ܩܽܘܼܫܳܦܳܐ غيَّر. أفسد اللون.

ܐܶܬ̥ܩܰܫܰܦ. ܡܶܬ̥ܩܰܫܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܳܫܦܳܐ مُتغيِّر. فاسد (2) أحوَل. أشوَص.

ܩܳܫܦܽܘܼܬ̥ܳܐ تَغيُّر. فَساد اللون (2) حَوَل. شَوَص.

 • ܩܽܘܼܫܪܳܐ جُثّة. جِيفة.
 • ܩܺܝܼܫܪܳܐ شُجيرة ذات أشواك.
 • ܩܫܰܬ̥ ــُـ ܩܫܳܬ̥ܳܐ رَمى نِبالاً. رَشَق. ܟܫܰܛ.

ܩܰܫܶܬ̥. ܩܽܘܼܫܳܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܩܫܶܬ̥. ܐܶܬ̥ܩܰܫܰܬ̥ (مج).

ܩܰܫܳܬ̥ܳܐ قَوّاس. رامي السِّهام.

ܩܰܫܳܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ صِناعة رَمي النِّبال.

ܩܶܫܬ̊ܳܐ ج ܩܶܫ̈ܬ̊ܶܐ و ܩܶܫ̈ܬ̊ܳܬ̥ܳܐ (ث. ذ) قَوس. آلة تُرمَى بها النِّبال (2) قَوس من أبراج السماء (3) مَنطِقة البِناء (4) زُمرة. طُغمة. دائرة من الناس (5) حَلَقة الباب (6) نصف دائرة.

 ܕܚܳܛܽܘܿܪܬ̊ܳܐ قَوس نَدْف. قَوس النَّدّاف.

 ܕܡܳܪܰܢ. ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ و ܩܶܫܰܬ̥ ܪܳܡܳܐ قَوس قُزَح.

 ܢܟ̥ܺܝܼܠܬ̊ܳܐ قَوس مُخطِئة لا تصيب الهدف.

ܩܶܫܬ̊ܳܢܳܝܳܐ أقوَس. مُنحَنٍ (2) حَلَقة الباب (3) قَوّاس.

ܩܶܫܬ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّث الصفة (2) حَلَقة الباب.

ܩܳܫܬ̊ܳܐ حَلَقة يُقرَع بها الباب.

ܩܰܫܬ̊ܳܐ صانع السِّهام والنِّبال.

ܩܽܘܼܫܬ̊ܳܐ قِسط. عَدل. حَقّ. صِدق.

ܩܽܘܼܫܬ̊ܳܢܳܐ عادل. صادق. مُستقيم. حَقّ.

ܩܽܘܼܫܬ̊ܳܢܳܝܳܐ. ܩܽܘܼܫܬ̊ܺܝܼܢܳܝܳܐ. ܠܩܽܘܼܫܬ̊ܺܝܼܢܳܝܳܐ مثلهُ.

ܩܽܘܼܫܬ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عَدل. حَقّ. صِدق. استقامة.

ܠܩܽܘܼܫܬ̊ܺܝܼܢ عَدلاً. حَقًّا. صِدقاً. صَواباً.

ܕܰܠܩܽܘܼܫܬ̊ܺܝܼܢ عادل. حَقّ. صادق. صائب.

ܩܽܘܿܫܬ̊ܳܐ قِسط. عُود هنديّ وعربي يُتداوى بهِ (2) جُونة. وعاء للطِّيب.

 • ܩܰܬ̥ ــُـَـ ܩܬ̥ܳܬ̥ܳܐ نَشِب. انتشب. تعلّق. تسمَّر. ترسّخ. دُسّ في الأرض (2) مَسّ. لَمَس (3) تفرّس. حدَّق. أمعن نظرهُ. بقي بلا حركة.

ܩܰܬ̊ܶܬ̥. ܩܽܘܼܬ̊ܳܬ̥ܳܐ تفرّس. حدَّق (2) أنشَب. شبَّك. سمَّر. أرسخ (3) أيبس. جفَّف.

ܐܰܩܶܬ̥ مثلهُ (2) غَرَز. شَكّ.

 ܗܰܘܢܶܗ ܒܙܰܦܠܳܢ تروّى. تمعّن. تبحّر بكذا.

ܩܰܬ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ مُنتَشِب. مُتعلِّق (2) ثابت. مُستقرّ. راسخ (3) مُحدِّق. مُتفرِّس. مُتمَعِّن.

ܩܳܬ̊ܳܐ ج ܩܳـ̈ܬ̊ܶܐ و ܩܳـ̈ܬ̊ܳܬ̥ܳܐ مِقبَض. نِصاب. غِمد (2) يَد (المعنى الأخير آثوريّ).

ܩܰܬ̊ܳܐ ج ܩܰـ̈ܬ̊ܶܐ و ܩܰـ̈ܬ̊ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܩܬ̥ܳܬ̥ܳܐ ج ܩـ̈ܬ̥ܳܬ̥ܶܐ قناة يأتيها الماء من الخَندَق (2) سَرَب. سِرداب. مَغارة.

ܩܬ̊ܳܬ̥ ܡܳܓ̥ܳܠ يَراعة. ذُبابة تلمع ليلاً.

 • ܩܬ̥ܳܐ ــِـ ܩܬ̥ܳܝܳܐ. ܩܶܬ̥ܝܳܐ قَهقَه. ضَحِك. سُرّ. جَذِل (2) عَجّ. بَكى بُكاءً شديداً طويلاً مع سَكرة (3) طَرَف الصَّبي عَينَهُ.

 ܩܬ̊ܳܬ̥݀ ܥܰܝܢܳܐ جَحَظتْ. نتأتْ العين.

ܩܰܬ̊ܺܝܼ. ܩܽܘܼܬ̊ܳܝܳܐ أضحك. سَرّ. فرَّح (2) أعَجّ. أبكى (3) طَرَف العين (4) جَحَظ العين.

ܐܶܬ̥ܩܰܬ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܩܰܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܬ̥ܩܶܬ̥. ܩܽܘܼܬ̥ܩܳܬ̥ܳܐ قَهقَهة. ضَحِك.

ܩܰܬ̥ܩܬ̥ܳܢܳܐ مُقهقهة. ضُحكة. كثير القَهقَهة.

ܩܬ̥ܳܝܳܐ جُحوظ. نُتوء العين (2) قَناة. سَرَب.

ܩܽܘܼܬ̥ܝܳܐ. ܩܽܘܼܬ̥ܽܘܿܢܳܐ سَوسَنة. عروق. من أسماء الماميران.

 • ܩܳܬ̥ܕ̊ܳܪܳܐ. ܩܳܬ̥ܕ̊ܳܪܺܝܼܢ مِنبَر. كُرسيّ. سُدّة.
 • ܩܰܬܺܝܛܳܐ تاقول. شاقول البناء.
 • ܩܰܬ̥ܽܘܿܠܺܝܼܩܺܝܼ كاثوليكيّ. كُلّيّ. عامّ (2) عظيم. مجيد.

ܩܰܬ̥ܽܘܿܠܺܝܼܩܳܐ. ܩܰܬ̥ܽܘܿܠܺܝܼܩܳܝܳܐ مثلهُ.

ܩܰܬ̥ܽܘܿܠܺܝܼܩܳܐ جاثاليق. أب عامّ. بطريرك.

ܩܰܬ̥ܽܘܿܠܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܩܰܬ̥ܽܘܿܠܺܝܼܩܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ كَثلَكة.

ܩܰܬ̥ܽܘܿܠܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ جَثلَقة. أُبوّة عامّة.

ܐܶܬ̥ܩܰܬ̥ܠܰܩ تَكثلَك (2) صار جاثاليقاً.

 • ܩܬ̥ܰܪ ــُـَـ ܩܬ̥ܳܪܳܐ قَتَر. تقتّر. غَضِب. تهيّأ للقتال (2) ارتفع. تشامَخ. تكبَّر.

ܩܰܬ̊ܰܪ. ܩܽܘܼܬ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܩܰܬ̊ܳܪܳܐ صخرة عظيمة. كَهف (2) رُتبة ما كنسيّة (3) قَتِر. مُتكبِّر. مُتقتِّر. مُتهيّئ للقتال (4) عالٍ. مُرتفِع (5) مَعبَر. مَسرَب. باب يكون في الدِّجلة.

ܩܰܬ̥ܪܳܐ مِصباح. قِنديل (2) شجرة عظيمة على النهر (3) قَتِر. مُتكبِّر. عالٍ. رفيع.

ܪ̈ܰܟ̥ܫܳܐ ܩܰܬ̥ܪ̈ܶܐ خيول عالية كريمة.

ܩܺܝܼܬ̥ܳܪܳܐ قِيثار. آلة للطَّرَب معروفة (2) مجموع 13 كوكباً منها النَّسر الواقع.

ܩܺܝܼܬ̥ܳܪܝܳܐ قِيثاريّ. خاصّ بالقِيثار.

ܩܺܝܼܬ̥ܳܪܽܘܿܕ̥ܳܐ الضارب بالقِيثار.

ܩܰܝܬ̊ܰܪ ضَرَب. دَقّ بالقِيثار.

ܩܰܬ̊ܰܪ مثلهُ (2) صلَّب. حجَّر.

ܩܬ̥ܺܝܼܪܬ̊ܳܐ صَوت القِيثار.

 • ܐܶܬ̥ܩܰܬ̥ܪܰܒ̥ اقترن. تزوَّج.
 • ܩܬ̥ܳܪܡܳܐ زِبل. دِمن. رَجيع.
 • ܩܰܬ̥ܪܺܝܼܢܳܐ مِئزاب. قَناة. مَثعَب.
 • ܩܰܬ̥ܪܶܣ. ܩܽܘܼܬ̥ܪܳܣܳܐ قَثرَس. حَرَم. عَزَل.

ܐܶܬ̥ܩܰܬ̥ܪܰܣ. ܡܶܬ̥ܩܰܬ̥ܪܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܩܰܬ̥ܰܪܰܣܺܝܼܣ (ث) حُرم. عَزل.

 

 

[1]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܐܒ̥ܘܿܬ̥ܵܐ. ܩܹܒ̥ܘܿܬ̥ܵܐ .

[2]  أو ܩܹܺܐܛܽܘܿܣ. ܩܺܝܛܽܘܿܣ. وعند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܐܛܵܐ.

[3]  غير أكيد تحريكها.

[4]  وعند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܐܦܵܐ.

[5]  وعند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܒ̥ܘܿܬ̥ܵܐ.

[6]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܐܕ̥ܵܐ.

[7]  أو ܩܽܘܒܶܪܢܺܛܳܐ. ܩܽܘܒܶܪܢܺܝܛܺܐ. أو كما أوردها أوكين منّا ܩܹܘܒܲܪܢܹܝܛܵܐ.

[8]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܐܚܵܐ.

[9]  غير واضحة.

[10]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܒܪܹܫܵܐ.

[11]  عند الغربيّين بهذا المعنى تكون التاء مُرقَّقة ܩܝܳܡܬ̥ܳܐ (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237).

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܘܲܢܕ̊ܝܹܢܘܿܣ ج ܩܹܘܲܢܕ̊ܝܹ̈ܢܘܿ.

[13]  تُكتَب بأشكال أخرى كثيرة.

[14]  قِشر شجرٍ نَحيف مِن فَصيلة الغَارِيّات يشبه القِرفة.

[15]  مُجتمَع شَعر الرأس الـمُتدلّي إلى شَحمة الأذن.

[16]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܘܼܪܹܐܡܲܛܵܐ.

[17]  مَوضِق القِثَّاء يُزرَع فيه وينبت، والأرض الكثيرة القِثَّاء.

[18]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܛܹܐܓ̥ܪܵܢܵܐ.

[19]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܹܐܒ̥ܵܐ.

[20]  نَبت.

[21]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܵܐ.

[22]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܛܹܪܓ̥ܵܢܵܐ.

[23]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܵܛܹܓ̥ܘܿܪܝܼܵܐ.

[24]  أوردها أوكين منّا ܩܸܛܪܵܢ.

[25]  أو ܩܛܺܝܪܩܳܐ. وعند الشرقيّين ܩܛܹܪܩܵܐ.

[26]  أو ܩܛܺܝܪܩܳܝܳܐ. وعند الشرقيّين ܩܛܹܪܩܵܝܵܐ.

[27]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܐ݇ܚܪܹܝܢ.

[28]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܲܠ̈ܝܵܬ̥ܵܐ.

[29]  وَتين القلب: الشَّريان الحيويّ النابض من القلب، بواسطتهِ تتمَ تغذية الجسم بالدَّم، ومنهُ تستمدّ العروق قوّتها.

[30]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܠܹܝܡܵܐ.

[31]  حَجَر بَرّاق كالزجاج يُلطَّخ به الوجه ليَحسُن.

[32]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܠܹܝܪܘܿܣ.

[33]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܐܡܵܐ.

[34]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܘܿܡܹܛܵܐ.

[35]  غير أكيد تحريكها.

[36]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܵܡܹܝܢܵܐ.

[37]  أمير. وأوردها أوكين منّا (قمس).

[38]  القُنّ في العربية هو الجبل الصغير.

[39]  غير أكيد تحريكها.

[40]  أوردها أوكين منّا ܩܲܢܟܹ̊ܢܘܿܢ.

[41]  صِباغ أزرق يُستخرَج من نبات النِّيل.

[42]  إنبوب من خَزَف أو حديد أو غيرهما يجري فيه الماء.

[43]  ܩܰܣܛܽܘܿܢܳܪܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ 235).

[44]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܥܲܕ̥.

[45]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܨܵܐ.

[46]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܸܠܩܬ̥ܵܐ.

[47]  أوردها أوكين منّا ܩܵܩܘܵܢܵܐ.

[48]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܩܢܵܐ.

[49]  آلة لحفر الكُروم خاصّةً.

[50]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܘܼܬ̥ܵܐ.

[51]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܒܪܹܫܹܗ.

[52]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܪܘܼܬ̥ܵܐ.

[53]  أوردها أوكين منّا ܩܵܪܵܒ̊ܝܵܢ. وهي أعجمية.

[54]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܲܪܕ̊ܝܹܠ.

[55]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܲܪܕ̊ܝܹܠܘܼܬ̥ܵܐ.

[56]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܲܪܕ̊ܝܹܠܵܐܝܼܬ̥.

[57]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܲܪܕ̊ܝܹܠܵܐ.

[58]  أو ܩܰܪܡܳܢܳܝܳܐ. ܩܰܪܡܢܳܝܳܐ.

[59]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܐܪܣܵܐ. ܩܹܪܣܵܐ.