ܣܶܕܪܳܐ ܕܦܶܐ باب الفاء

ܣܶܕܪܳܐ ܕܦܶܐ

باب الفاء

 

ܦ: الفاء هي الحرف السابع عشر من حروف الهجاء والخامس من الأحرف الغليظة والرقيقة. ووجه تغليظها فهو أن تُلفَظ كالباء الفارسيّة كما في ܦܰܓ̥ܪܳܐ وأمّا وجه ترقيقها فهو أن تُلفَظ كالفاء العربية كما في ܢܰܦܫܳܐ نَفس. فلفظها الأصليّ الحقيقي نَفشو. وفي حساب الجُّمَّل هي عبارة عن ثمانين من العدد.

 • ܦܐܺܝܼ ــِـ ܦܐܳܝܳܐ بَها. جَمُل. حَسُن (2) لاق.

ܦܰܐܺܝܼ. ܦܰܐܰܐ جمَّل. حسَّن. بهَّى.

ܐܶܬ̥ܦܐܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܦܰܐܰܐ (مج. مط).

ܐܰܦܐܺܝܼ. ܡܰܦܐܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جمَّل. حسَّن.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܐܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܐܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܐܝܳܐ جميل. حَسَن. بهيّ (2) لائق. جَدير.

ܦܰܐܝܽܘܼܬ̥ܳܐ جَمال. بَهاء. لِياقة. جَدارة.

ܦܰܐܝܽܘܼܬ̥ܳܢܳܐ جميل. حَسَن. بَهيّ.

 • ܦܶܐܳܐ ضَبع. ضَبعة. ܐܰܦܥܳܐ.
 • ܦܳܐܣܳܐ فاخِتة. ܨܽܘܼܨܠܳܐ.
 • ܦܰܐܣܝܳܢܳܐ دُرّاج. ܕܰܪܳܓ̥ܳܐ.
 • ܦܹܺܐܩܳܐ[1] ألثَغ. ألكَن. أخرَس.

ܦܹܺܐܩܽܘܼܬ̥ܳܐ[2] لَثغة. لَكنة. خَرَس.

 • ܦܹܺܐܪܳܐ[3] ثمر. ثمرة (2) نَسل. ذُرّيّة (3) عاقِبة. حاصِل. فائدة.

 ܕܒܶܛܡܬ̥ܳܐ حَبّة الخضراء.

 ܕܕܶܦܪܳܢܳܐ حَبّ البان.

 ܕܟ̥ܽܘܼܒ̊ܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ جُلَّنار مصريّ. رُمّان برّيّ.

 ܣܽܘܼܡܳܩܳܐ ماء قريب من الزُّوم.

 ܣܰܪܝܳܐ كُرّاث. بَصَل برّيّ.

 ܕܩܳܛܶܠ ܐܰܒ̥ܽܘܼܗܝ حَبّة الخضراء.

ܦܹܺܐܪܳܝܳܐ. ܦܹܺܐܪܳܢܳܝܳܐ[4] مُثمِر. مُفيد.

ܦܹܺܐܪܬ̊ܳܐ[5] ثمرة. ثمر.

ܦܐܰܪ ــَـ ܦܐܳܪܳܐ أثمر. أعطى ثمراً.

ܦܰܐܰܪ. ܦܽܘܼܐܳܪܳܐ أثمر.

ܐܶܬ̥ܦܐܰܪ. ܡܶܬ̥ܦܰܐܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܦܰܐܬ̥ܳܐ ج ܦܰܐ̈ܬ̥ܳܬ̥ܳܐ ذَقن. أصل اللِّحية (2) وَجه. خَدّ. عارِض (3) جَبهة (4) عَنفَقَة. شُعَيرات بين الشَّفة السُّفلى واللِّحية (5) شارب (6) صَفحة. وَرَقة.

ܦܳܬ̥ܳܐ. ܦܰܬ̥ܳܐ لغتان فيهِ.

ܦܰܐܬ̥ܳܢܳܐ وَقِح. جَسور. صَفيق الوجه.

ܦܰܐܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ وَقاحة. جَسارة. صَفاقة.

 • ܦܰܓ̊ܳܐ. ܦܳܓ̊ܳܐ فِجّ. فقّوس. عَجّور. ثمر غير ناضج (2) حِنّاء. فاغية. نور الحِنّاء (3) بَطّيخ شاميّ.

ܦܰܓ̊ܽܘܿܢܳܐ فِجّ. فقّوس. بَطّيخ شاميّ.

ܦܳܓ̥ܳܐ تينة فِجّة أو جُمَّيزة (2) مَفرِق الطُّرُق.

 • ܦܓ̥ܳܐ ــِـ ܦܓ̥ܳܝܳܐ. ܦܶܓ̥ܝܳܐ انشرح. تفرَّج. فَرِح (2) تملَّق. خَدَع (3) خَذَل. شوَّش.

ܦܰܓ̊ܺܝܼ. ܦܽܘܼܓ̊ܳܝܳܐ مبالغة المتعدّي (2) فرَّج. شَرَح. فرَّح (3) شَغَل. رَبَك.

ܐܶܬ̥ܦܰܓ̊ܺܝܼ وتفرّج. تنزّه. فَرِح. انشرح (2) انشغل. ارتبك.

ܦܰܓ̥ܝܳܐ فَوج. فِئة. عَسكَر.

 • ܦܓ̥ܰܕ̥ ــُـ ܦܓ̥ܳܕ̥ܳܐ كالتالي لكنّهُ أقلّ.

ܦܰܓ̊ܶܕ̥. ܦܽܘܼܓ̊ܳܕ̥ܳܐ ألجَم (2) رَبَط. مَنَع. قَمَع. رَدَع. بَكَم (3) فتح الحرف.

ܐܶܬ̥ܦܓ̥ܶܕ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܓ̊ܰܕ̥ (مج. مط).

ܦܳܓ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ لاجِم. رابِط. قامِع إلخ.

ܡܦܰܓ̊ܕ̥ܳܢܳܐ مبالغتهُ (2) اسم نقطتين كما في (ܫ̇ܘ̣ܐ).

ܦܶܓ̥ܕ̊ܳܐ. ܦܓ̥ܳܕ̥ܳܐ فَكّ. ܦܰܟ̊ܳܐ.

ܦܓ̥ܽܘܼܕ̥ܳܐ (ذ. ث) لِجام (2) غَلَق. قُفل. مِرتاج.

ܦܓ̥ܽܘܼܕ̊ܬ̊ܳܐ ج ܦܓ̥ܽܘܼܕ̈ܶܐ. ܦܓ̥ܽܘܼ̈ܕ̥ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܽܘܼܓ̊ܳܕ̥ܳܐ مثلهُ (2) فَتح في عُرف النُّحاة.

 • ܦܓ̥ܰܚ ــَـ ܦܓ̥ܳܚܳܐ مَنَع. عاق. شَغَل. عطَّل.

ܦܰܓ̊ܰܚ. ܦܽܘܼܓ̊ܳܚܳܐ مبالغتهُ وهو أكثر.

ܐܶܬ̥ܦܓ̥ܰܚ. ܐܶܬ̥ܦܰܓ̊ܰܚ (مج. مط).

ܦܰܓ̊ܳܚܳܐ عائق. مانع. شاغل. مُعطِّل.

 • ܦܽܘܼܓ̥ܠܳܐ. ܦܶܓ̥ܠܳܐ فِجلة.

ܦܰܓ̥ܠܽܘܼܠܳܐ ألثَغ. ألكَن. فأفأ.

ܦܰܓ̥ܠܽܘܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ لَثغة. لَكنة. فأفأة.

 • ܡܦܰܓ̥ܠܫܳܐ مَشلول. أشَلّ.
 • ܦܓ̥ܰܡ ــُـ ܦܓ̥ܳܡܳܐ. ܦܓ̥ܽܘܼܡܝܳܐ أدرَد. ذَهَب بالأسنان (2) كَسَر. قَصَف العظمَ (3) تمّ البَدرُ (4) تأخّر. نَقُص القمر.

ܐܶܬ̥ܦܓ̥ܶܡ (مج) ودَرِد. ذَهَبتْ أسنانهُ.

ܦܓ̥ܺܝܼܡܳܐ مف (2) أدرَد.

ܦܓ̥ܽܘܼܡܳܐ أدرَد. ذاهِب الأسنان.

ܦܽܘܼܓ̊ܳܡܳܐ وَرَم. قُرحة.

 • ܦܶܓ̥ܢܳܐ فَيجَن. سَذاب. نَبت معروف.

ܦܹܺܝܓ̥ܢܳܐ. ܦܹܺܝܓ̥ܰܢܳܐ. ܦܹܺܓ̥ܰܢܳܐ[6] مثلهُ.

 • ܦܓ̥ܰܥ ــَـ ܦܓ̥ܳܥܳܐ. ܒ. وَجَد. لاقى. صادَف (2) استقبل. خرج للقاء. واجَه. زار (3) وَثَب. هَجَم (4) فَجَع. طَرأ. عَرَض.

ܐܰܦܓ̊ܰܥ طرأ. عَرَض (2) جعلهُ يصادف ويلاقي إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܓ̊ܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܓ̊ܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܶܓ̥ܥܳܐ مُصادَفة. استقبال. مُواجَهة. مُلاقاة (2) هَجمة. وَثبة. حَملة (3) حُضور. مَنظَر. وَجه (4) حادِثة. نازِلة. عارِض. صُدفة (5) جَمع. حَفلة. زُمرة. جَيش.

 ܥܹܺܐܕ̥ܳܐ[7] ܕܦܶܓ̥ܥܳܐ عيد التطهير.

 ܒܰܣܺܝܼܡ ܦܶܓ̥ܥܳܐ لَيّن العَريكة. بَشوش. أنيس.

 • ܦܰܓ̥ܪܳܐ جِسم. جَسَد. بَدَن (2) جُثّة. لَحم نَيّ (3) حقيقة. ضدّ خيال.

ܦܰܓ̥ܪܳܢܳܐ. ܦܰܓ̥ܪܳܢܳܝܳܐ جِسميّ. جَسَديّ. بشريّ.

ܦܰܓ̥ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جِسميّة. جَسَديّة. بشريّة (2) سِرّ التَّجسُّد.

ܦܰܓ̊ܽܘܼܪܳܐ يابس. صاوٍ. حافّ. قَحل (2) فَظّ. شَرِس.

ܦܰܓ̊ܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ يُبوسة. جَفاف. قُحولة. فَظاظة.

ܦܰܓ̊ܰܪ. ܦܽܘܼܓ̊ܳܪܳܐ جسَّم. جسَّد. بدَّن (2) يبَّس. جفَّف. قحَّل الخبزَ خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܦܰܓ̊ܰܪ. ܡܶܬ̥ܦܰܓ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܓ̥ܪܶܫ. ܦܽܘܼܓ̥ܪܳܫܳܐ جسَّد. ألبس جَسَداً.

ܐܶܬ̥ܦܰܓ̥ܪܰܫ. ܡܶܬ̥ܦܰܓ̥ܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܦܽܘܼܓܰܪܡܳܐ عَورة. سَوءة. إست (2) مَكشوف العَورات.
 • ܦܰܓ̥ܪܺܝܼܣܳܐ. ܦܰܓ̥ܪܽܘܼܣܳܐ حُكم. قَضاء. عُقوبة. شِدّة.
 • ܦܰܓ̥ܪܶܦ. ܦܽܘܼܓ̥ܪܳܦܳܐ سطَّر. كَتَب (2) رتَّب. هذَّب (3) مثَّل. شبَّه.

ܐܶܬ̥ܦܰܓ̥ܪܰܦ. ܡܶܬ̥ܦܰܓ̥ܪܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܦܰܕ̥ ــَِـ ܦܰܕ̥ܳܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ زاغ. حاد (2) سَها. ذَهَل. ضَلّ. غَلِط (3) زَلّ. أخطأ. أذنب (4) عَجِز. كَلّ. تَعِب. أعيا (5) تأخّر (6) ضَعُف. زال. انقطع. بَطَل (7) أخطأ. لم يُصب الهدف والغرض (8) مَرِقتْ البيضة وخَلَتْ من الفَرخ.

 ܡܶܢ نَجا. تخلّص. أفلت. فَرّ (2) كَفّ. امتنع. أخَّر عملهُ (3) فَقَد. أضاع.

 ܣܰܒ̥ܪܶܗ يَئِس. خاب أملهُ.

ܐܶܬ̥ܦܕ̥ܶܕ̥ كُتِب. عُمِل سَهواً وغَلَطاً.

ܦܰܕ̊ܶܕ̥. ܦܽܘܼܕ̊ܳܕ̥ܳܐ أزاغ. أحاد. غلَّط. أسهى. أزَلّ. أكَلّ. خيَّب إلخ.

ܐܶܬ̥ܦܰܕ̊ܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܕ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܶܕ̥. ܡܰܦܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܦܰܕ̊ܶܕ̥.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܕ̥ܦܶܕ̥. ܦܽܘܼܕ̥ܦܳܕ̥ܳܐ مثل ܦܰܕ̊ܶܕ̥.

ܐܶܬ̥ܦܰܕ̥ܦܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܕ̥ܦܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܳܕ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ زائِغ. ساهٍ. ذاهِل إلخ.

ܦܰܕ̊ܺܝܼܕ̥ܳܐ. ܦܕ̥ܺܝܼܕ̥ܳܐ مَن قد زاغ وسَها وغَلِط إلخ.

ܦܶܕ̊ܬ̥ܳܐ ج ܦܶܕ̈ܳܬ̥ܳܐ مَدرَعة. صُدرة. جُبّة. حُلّة الكاهن خاصّةً (2) كِسرة خُبز. لغة في ܦܶܬ̊ܬ̊ܳܐ.

ܦܶܕ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܦܶܕ̊ܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. كُمّ. رُدن (2) قميص. قميص ذو أكمام (3) زَند يلبسهُ الكاهن المقدِّس. ܙܰܢܕ̊ܳܐ.

 • ܦܕ̥ܳܐ ــِـ ܦܕ̥ܳܝܳܐ. ܦܕ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ لغة في ܦܰܕ̥.

ܦܰܕ̊ܺܝܼ. ܦܽܘܼܕ̊ܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܡܦܰܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܦܰܕ̊ܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غَلَط.

 • ܦܶܕ̥ܰܓ̥ܽܘܿܓ̥ܳܐ مُعلِّم. مُؤدِّب. مُهذِّب.

ܦܰܕ̥ܓ̊ܶܓ̥. ܦܽܘܼܕ̥ܓ̊ܳܓ̥ܳܐ علَّم. أدَّب. هذَّب.

 • ܦܽܘܿܕܰܓ̥ܪܳܐ. ܦܶܕ̥ܓ̊ܰܪܳܐ[8] نِقِرس. داء الملوك.
 • ܦܕ̥ܰܟ̥ ــُـ ܦܕ̥ܳܟ̥ܳܐ فَدَخ. فَدَغ. شَجّ. شَدَخ.

ܦܰܕ̊ܶܟ̥. ܦܽܘܼܕ̊ܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܕ̥ܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܕ̊ܰܟ̥ (مج. مط).

ܦܰܕ̥ܟ̊ܳܐ مَعبَد. بيت صغير للأصنام.

 • ܦܰܕ̥ܟ̊ܳܣ̈ܶܐ[9] شُرَف البناء.
 • ܦܰܕ̥ܟ̊ܶܣ ܦܽܘܼܕ̥ܟܳܣܳܐ. ܦܕ̥ܰܟ̊ܣܽܘܼܬ̥ܳܐ بَرهَن. أوضَح.
 • ܦܕ̥ܰܡ ــُـ ܦܕ̥ܳܡܳܐ. ܦܕ̥ܽܘܼܡܝܳܐ لَفّ رأسهُ وفمهُ بالفِدام ليدفأ.

ܦܰܕ̊ܶܡ. ܦܽܘܼܕ̊ܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܕ̥ܶܡ. ܐܶܬ̥ܦܰܕ̊ܰܡ (مج).

ܦܽܘܼܕ̊ܳܡܳܐ فِدام. مَنديل يُلَفّ بهِ الرأس.

ܦܺܝܼܕ̥ܡܳܐ جَبلة. عَجنة. ܓܒ̥ܶܠܬ̊ܳܐ.

 • ܦܰܕ̊ܳܢܳܐ (ث) فَدّان. ثَوران يُقرَنان لحَرث الأرض (2) آلة الَحرث (3) مسافة أربعمائة أو ثلاثمائة وثلاثين قَصَبة مُربَّعة.

ܦܺܝܼܕ̥ܢܳܐ برّيّة. بُقعة. صحراء (2) قاع الخان.

 • ܦܕ̥ܰܥ ــَـ ܦܕ̥ܳܥܳܐ. ܦܶܕ̥ܥܳܐ فَدَغ. شَجّ. فَجّ.

ܦܰܕ̊ܰܥ. ܦܽܘܼܕ̊ܳܥܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܕ̥ܰܥ. ܐܶܬ̥ܦܰܕ̊ܰܥ (مج. مط).

ܐܰܦܕ̊ܰܥ. ܡܰܦܕ̊ܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جعلهُ يفدغ ويفجّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܕ̊ܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܕ̊ܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܕ̥ܽܘܿܥܳܐ فَدّاغ. فاجّ (2) دَبّوس. عَمود من حديد (3) فأس. مِعوَل.

 • ܦܕܰܩ ــُـ ܦܕ̥ܳܩܳܐ. ܦܶܕ̥ܩܳܐ زَنبَق. خَنَق. شَنَق.

ܦܰܕ̊ܶܩ. ܦܽܘܼܕ̊ܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܕ̥ܶܩ. ܐܶܬ̥ܦܰܕ̊ܰܩ (مج).

ܦܶܕ̥ܩܳܐ مِخنَقة.

ܦܽܘܼܕ̥ܩܳܐ خان. فُندُق.

 • ܦܕ̥ܳܪܳܐ تفريق. تبديد. تشتيت. بَذر.

ܦܳܕ̥ܪܳܐ خُبز. رغيف. كَعك (2) قِمع الخيّاط.

ܦܳܕ̥ܽܘܿܪܳܐ و ܦܰܕ̊ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ طَبل. طُنبُور. كَنّارة. نقارة.

ܦܳܕ̥ܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܦܳܕ̥ܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܶܕ̊ܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܦܶܕ̊ܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܕ̥ܘܳܪܳܐ طِرز. صُفّة. إيَوان.

ܦܽܘܼܕ̥ܪܳܐ مثلهُ (2) باشِق (3) عَظاءة. وَزَغة.

 • ܦܽܘܿܕ̊ܺܝܪܳܐ. ܦܕ̥ܺܝܼܪܳܐ ثوب يلبسهُ الكاهن المقدِّس.
 • ܦܗܳܐ ــِـ ܦܗܳܝܳܐ. ܦܶܗܘܳܐ تاه. ضَلّ. زاغ (2) ذَهَل. سَها. طاش. تحيّر (3) ساح. جال. دار. طاف.

 ܫܶܡܥܳܐ شاع. ذاع الصِّيت.

ܐܰܦܗܺܝܼ أتاه. أضَلّ. أذهل. أطاش. حيَّر. أساح إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܗܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬܰܦܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܗܝܳܐ تائه. ضالّ. زائغ. طائش إلخ.

ܦܰܗܝܳܐ. ܦܰܗܳܝܳܐ تائه. زائغ. طائش. جَوّال.

ܦܰܗ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ كواكب مُتحيّرة (2) آثار عُلويّة جَوّيّة (3) طياشات البال.

 ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܰܗ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ أكاذيب. تُرَّهات.

ܦܶܗ̈ܝܳܬ̥ܳܐ تَنعُّمات. مَلَذّات.

ܦܗܳܝܳܐ شِبه غَمامة تعلو قارورة ماءٍ أو بَولٍ.

 • ܦܰܗܕ̊ܳܐ فَهد. حيوان معروف.
 • ܦܶܗܕ̊ܺܝܼܩܳܐ تَدلُّل. تَنعُّم. تَفنُّق.
 • ܦܗܰܪ ــَـ ܦܗܳܪܳܐ تثاءَب.

ܦܰܗܰܪ. ܦܽܘܼܗܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܗܰܪ. ܡܶܬ̥ܦܰܗܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تثاءَب.

ܦܶܗܽܘܼܪܳܐ مَصروع. مَجنون. مُخترِع.

ܦܶܗܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ܳܐ صَرَع. جُنون. اختراع.

 • ܦܽܘܿܐܹܺܛܳܐ. ܦܶܐܘܹܺܛܳܐ[10] شاعر. ܡܳܚܽܘܿܪܳܐ.
 • ܦܳܓ̥ ــُـ ܦܝܳܓ̥ܳܐ فاج. بَرُد. ترطَّب (2) فَتَر. فَشِل. ارتخى. مَلّ. انكَفّ (3) خَمَد. انطفأ (4) هدأ. سَكُن (5) فاج. فاح العَرفُ (6) مَضى. زال. نَفَد. فَني. فَسَد. تَلِف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܝܶܓ̥. ܦܽܘܼܝܳܓ̥ܳܐ برَّد. رطَّب. فتَّر. أرخى. أخمد. هدّأ. أفاح إلخ.

ܐܶܬ̥ܦܰܝܰܓ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܝܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܺܝܼܓ̥. ܡܦܺܝܼܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܦܰܝܶܓ̥.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܝܽܘܼܓ̥ܳܐ فَيّاح. بارد. رَطب. فاتر إلخ.

ܦܽܘܼܝܳܓ̥ܳܐ تسلية. تعزية (2) انشراح. تَنزيه (3) غَسل.

ܦܽܘܼܝ̈ܳܓ̥ܶܐ مُبرِّدات. مُرطِّبات. نسيم بارد طيّب إلخ.

ܦܰܘ̈ܓ̊ܺܝܼܢ فَوج. جَمع. حَشد.

 • ܦܳܕ̥ ــُـ ܦܰܘܕܳܐ. ܦܝܳܕ̥ܳܐ. ܦܝܳܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ زاغ. حاد. ضَلّ. أخطأ (2) سَها. ذَهَل. غَلِط (3) نجا. تخلّص. أفلت.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܕ̥. ܐܶܬ̥ܦܘܶܕ̥ عُمِل بالخطأ والغَلَط.

ܦܰܝܶܕ̥. ܦܽܘܼܝܳܕ̥ܳܐ أزاغ. أضلّ. أذهل إلخ.

ܐܶܬ̥ܦܰܝܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܝܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܳܝܽܘܿܕ̥ܳܐ زائغ. ضالّ. ساهٍ. غالط إلخ.

ܦܰܝܺܝܼܕ̥ܳܐ. ܦܰܐܺܝܼܕ̥ܳܐ مَن زاغ وغَلِط وضَلّ إلخ.

ܦܰܘܕ̊ܳܐ غَلطة. أُغلوطة. لَحن.

 • ܦܽܘܼܕܳܓ̥ܳܐ عِصابة يُشَدّ بها فَكّ الميّت.
 • ܦܘܕܝܢܐ طين يُجعَل على رأس الدَّنّ.
 • ܦܰܘܕ̊ܳܐ. ܦܰܘܕ̊ܬ̥ܳܐ قَدَم. رِجل.

ܦܽܘܿܕ̥ܝܳܐ مِقدار قَدَم.

ܦܽܘܿܕ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) قَدَم. رِجل (3) دقيقتان. بُرهة.

 • ܦܰܘܗܳܐ أُفٍّ. بِئسَ. ܦܽܘܿܝ.
 • ܦܰܘܗܳܐ قُلاع. بَثر يخرج في الشِّفاه عُقَيب الحُمّى.

ܦܰܘܗܳܢܳܐ مُصاب بالقُلاع.

 • ܦܳܙ ــُـ ܦܝܳܙܳܐ لغة قليلة في ܦܰܙ.
 • ܦܽܘܼܙܓ̊ܳܪܳܐ حُقّ. حُقّة من خشب.
 • ܦܽܘܼܙܳܡܳܐ وَصيّة. أمر. ܦܽܘܼܩܕ̊ܳܢܳܐ.
 • ܦܳܚ ــُـ ܦܰܘܚܳܐ. ܦܝܳܚܳܐ فاح. انتشر. عَبِق (2) فاج. نَسَم. هَبّ (3) أفاج. فاض (4) بَرُد. كان بارداً طيّباً (5) غَلا. جاش. فار (6) أنتن. أراح (7) تزاحم القومُ. خرجوا بازدحام (8) نَشَق. اشتمّ (9) هَرَب. فَرّ.

ܦܰܝܰܚ. ܦܽܘܼܝܳܚܳܐ فاح. انتشر. عَبِق (2) برَّد. روَّح. فرَّج. نسَّم.

ܦܰܘܰܚ. ܦܽܘܼܘܳܚܳܐ مثلهُ.

ܐܰܦܺܝܼܚ مثلهُ (2) جَذَب. استمال.

ܐܶܬ̥ܦܰܝܰܚ. ܐܶܬ̥ܦܰܘܰܚ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܝܺܝܼܚܳܐ فائح. عابق. مُنتشِر الرائحة.

ܦܰܝܽܘܼܚܳܐ مثلهُ (2) فَيّاح. بارد. هَويّ. مُنشَرِح (3) فَسحة. مسافة.

ܦܰܘܚܳܐ رائحة لطيفة (2) نسيم. برد لطيف (3) مِروَحة (4) حُقّ. وِعاء الطِّيب (5) قُلاع. بَثر. ܦܰܘܗܳܐ.

ܦܽܘܿܚܳܐ و ܦܽܘܼܚܳܐ لغتان فيهِ.

ܦܽܘܼܚܬ̊ܳܐ ج ܦܽܘܼ̈ܚܳܬ̥ܳܐ خُشْف. خُشْفة. وَلَد الظبي.

ܦܽܘܿܚܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) سارية. خشبة كبيرة.

ܦܳܚܳܐ رائحة كريهة. صُنان التَّيس.

ܡܦܺܝܼܚܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مِروَحة يُتروَّح بها.

 • ܦܳܛ ــُـ ܦܰܘܛܳܐ. ܦܝܳܛܳܐ احتقر. استخفّ. أهان. رَذَل (2) زاغ. انحرف العَظم عن موضعهِ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܛ (مج) وزاغ. انحرف العَظم.

ܦܰܝܶܛ. ܦܽܘܼܝܳܛܳܐ حَقَر. استخفّ. تهاون. رَذَل. عَفَط (2) أزاغ العَظم.

ܐܰܦܺܝܼܛ مثلهُ (2) تجاسر. تجرّأ (3) بَصَق. تَفَل (4) صاح. زَجَر.

ܐܶܬ̥ܦܰܝܰܛ. ܡܶܬ̥ܦܰܝܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܘܛܳܐ حَقير. دَنيء. مَهين.

ܦܺܝܼܛܳܐ مف (2) مِتراس (3) وَسَخ. كُناسة. زَبَل.

ܦܰܝܳܛܳܐ فَلس. ܦܽܘܼܠܣܳܐ.

 • ܦܽܘܿܝ ܡܶܢ. ܥܰܠ أُفٍّ. بِئسَ.
 • ܦܽܘܼܝܳܡܳܐ غِطاء الحَلَزون.
 • ܦܳܠ ــُـ ܦܝܳܠܳܐ لوَّث. مرَّغ (2) لَتّ. دَعَك. عَجَن (3) نَثَر. ذرَّى (4) فلَّى. ܦܠܳܐ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܝܳܠܳܐ مَعجون. ما يُعجَن بالدُّهن وغيرهِ.

 • ܦܽܘܿܠܽܘܿܛܺܝܼܰܐ مُلك. وِلاية. جمهوريّة.
 • ܦܽܘܿܠܽܘܿܣ ج ܦܽܘܿܠ̈ܽܘܿ قُطب.
 • ܦܽܘܼܡܳܐ فَم (2) شاطئ. شُفرة. حافة. قارِعة (3) لُقمة. جُرعة. كرعة (4) وَجه. ظاهر. خارج (5) حَدّ السيف ونحوهِ (6) كلام (7) مَدخَل. مَبدأ.

 ܡܠܺܝܼܠܳܐ لقب مار أفرام عليهِ السلام.

 ܣܰܪܝܳܐ افتراء. تُهمة.

 ܕܰܦܪܳܙܽܘܿܡܳܐ شَرج. مَوضع التِّكّة من السراويل.

 ܕܢܽܘܼܢܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ فم الحوت الجَّنوبيّ. كوكب.

 ܡܶܢ ܦܽܘܼܡ حَسَب. بمُوجِب (2) مِن قِبَل. باسم (3) غَيباً. عن ظاهر القلب (4) بسبب.

 ܡܶܢ ܦܽܘܼܡ ܠܦܽܘܼܡ مُشافَهةً.

 ܒܦܽܘܼܡ. ܦܽܘܼܡܳܐܺܝܼܬ̥ مُشافَهةً.

 ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܼܡ برأي واحد. باتّفاق.

ܦܰܡܶܡ و ܦܰܘܡܶܡ لَفَظ. تفوَّه. نَطَق.

ܐܶܬ̥ܦܰܘܰܡ. ܡܶܬ̥ܦܰܘܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܦܽܘܼܬ̥ حَسَب. بمُوجِب. على رأي.

 ܠܦܽܘܼܬ̥ ܕ مثلهُ (2) من أجل. بسبب.

 • ܦܽܘܼܢܦܳܫܳܐ قَمل الطيور.
 • ܦܳܥ ــُـ ܦܝܳܥܳܐ ثَغا. صات الخروف ونحوه (3) بكى الطفل.

ܦܰܝܰܥ. ܦܽܘܼܝܳܥܳܐ غَسَل. خَضخَض. فَرَك (فيَّع).

ܐܰܦܺܝܼܥ. ܡܦܺܝܼܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܝܰܥ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܥ (مج).

ܦܽܘܿܥܳܐ قيل الحبين وهو في اللغة الدفلى ولعلّهم أرادوا بذلك المحبون اي المستسقي (2) الوَجه. الوَجنَتان.

 ܒܰܪ ܦܽܘܿܥܳܐ وِعاء. إناء.

 • ܦܰܘܶܩ. ܦܽܘܼܘܳܩܳܐ تفاوَق (2) تثاءَب. تمطَّط

ܦܰܝܶܩ. ܦܽܘܼܝܳܩܳܐ. ܐܶܬ̥ܦܰܝܰܩ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܘܰܩ و ܐܶܬ̥ܦܰܘܘܰܩ مثلهُ.

ܦܽܘܿܩ طائر. ܥܽܘܿܕ̥ܳܐ. ܩܰܦܽܘܼܦܳܐ. ܟܽܘܿܟ̊ܒܰܝ.

ܦܽܘܿܩܳܐ غُضروف. قَصَبة الأنف.

ܦܽܘܼܩܬ̊ܳܐ. ܦܽܘܼܘܳܩܬ̊ܳܐ فَواق[11].

 • ܦܳܪ ــُـ ܦܝܳܪܳܐ فار. غَلا (2) احتدّ. غَضِب. اغتاظ (3) نَفَر. اشمأزّ (4) انتهر. زَجَر (5) استعلى. تطاول.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܪܦܰܪ. ܦܽܘܼܪܦܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) انظر ܦܰܪ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܪܰܬ̥݀ ܟܰܠܬ̥ܳܐ جُهِّزَتْ العروس وهذا مُشتقّ من ܦܶܪܢܺܝܼܬ̥ܳܐ.

ܦܰܝܽܘܼܪܬ̥ܳܢܳܐ غَضوب. شَرِس (2) نافر. عائف. مُتكرِّه.

ܦܰܝܽܘܼܪܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غَضَب. شَراسة. حِدّة. نُفور.

ܦܽܘܼܝܳܪܳܐ غَيظ. احتداد (2) نُفور (3) زَجَر. انتهار.

ܦܽܘܼܪܬ̥ܳܐ ج ܦܽܘܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܦܽܘܼܪ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܝܳܪܬ̊ܳܐ ج ܦܝܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ اسم مرّة.

ܦܽܘܼܪܬ̥ܳܢܳܐ غَضوب. مُتغيِّظ. شَرِس.

ܦܰܝܽܘܼܪܳܐ. ܦܝܽܘܿܪܳܐ نار (2) ملويّ. إسفِين. آلة يحفر أو يثقب بها النجّار الخشب.

 • ܦܽܘܼܪܣܳܡܳܐ مثل ܐܳܦܽܘܼܪܣܡܳܐ.
 • ܦܳܫ ــُـ ܦܰܘܫܳܐ. ܦܝܳܫܳܐ مَكَث. لَبِث. استمرّ. دام. تأخّر (2) صار. أضحى. استحال (3) بقي. فَضَل. ازداد.

 ܡܶܢ امتنع. كَفّ. ترك. غادر. افترق (2) عَجَز. قَصُر (3) نَجا. أفلت. تخلّص.

 ܦܽܘܼܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ الوداع. أودَعتُكُ.

ܐܰܦܺܝܼܫ أبقى. ألبث. ترك. أخَّر (2) مَنَع. صَدّ (3) كَفّ. امتنع (4) عَجَز. قَصُر (5) حرّك الشيء.

 ܒܰܫܠܳܡܳܐ ودَّع. قال أودَعتُكَ.

 ܡܶܢ ܢܺܝܼܫܳܐ أخطأ. لم يُصب الهدف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܝܽܘܿܫܳܐ باقٍ. لابث. ماكث إلخ.

ܦܳܝܽܘܿܫܳܐܺܝܼܬ̥ بنوعٍ باقٍ ودائم (2) بنوع زائل.

 ܠܳܐ ܦܳܝܽܘܿܫܳܐܺܝܼܬ̥ بلا انقطاع. بلا زوال.

ܦܺܝܼܫܳܐ. ܦܰܝܺܝܼܫܳܐ ما بقي ومَكَث ولَبِث إلخ.

ܦܰܘܫܳܐ مصدر (2) وَقفة. سُكون. فَترة.

ܦܝܳܫܳܐ عِلّة. سَبَب. داعٍ. مُحرِّك.

 • ܦܽܘܿܬ̥ܳܐ (ث) فُوَّة. صَبغ أحمر معروف.
 • ܦܰܙ ــُـَـ ܦܙܳܙܳܐ فَزّ. فَزِع (2) طاش. نَزِق. كان عَجولاً (3) قَفَز. نَطّ. رَقَص (4) نَفَر.

ܐܶܬ̥ܦܙܶܙ. ܡܶܬ̥ܦܰܙܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܙܶܙ. ܦܽܘܼܙܳܙܳܐ فزَّز. أفزع. أطاش. نزَّق. أقفز.

ܐܰܦܶܙ. ܡܰܦܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܙܰܙ. ܡܶܬ̥ܦܰܙܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܰܙ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܙܺܝܼܙܳܐ فازّ. فَزِع (2) قَفّاز. وَثّاب (3) طائش. نَزِق. عَجول. عديم التَّروّي.

ܦܰܙܺܝܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ فَزَع. قَفز. طَياشة. نَزَق. عَجَلة.

ܦܶܙܳܐ جِعة. نَبيذ. ماء الشَّعير.

 • ܦܰܙܝܳܐ بَطين. أَكُول. شَرِه. نَهِم.

ܦܰܙܢܳܐ مؤنّثهُ ܦܰܙܢܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܙܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܦܰܙܢܽܘܼܬ̥ܳܐ بِطنة. شَراهة.

 • ܦܰܙܓ̊ܳܐ فَردٌ من العدد. ضدّ زَوج.

ܦܰܙܓ̊ܺܝܼ. ܦܽܘܼܙܓ̊ܳܝܳܐ فرَّد العدد.

 • ܦܽܘܼܙܳܓ̥ܳܐ حُقّ مَخروط من خشب أو رصاص.

ܦܽܘܼܙܓ̊ܳܙܳܐ. ܦܽܘܼܙܓ̊ܳܪܳܐ مثلهُ.

 • ܦܰܚ ــَـ ܦܚܳܚܳܐ فَخّ. هَشّ. تخلخل. استرخى. ضَعُف. اضمحلّ (2) سَخُف. رَعُن.

ܐܶܬ̥ܦܚܰܚ. ܡܶܬ̥ܦܰܚܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܚܰܚ. ܦܽܘܼܚܳܚܳܐ أفَخّ. أهَشّ. خَلخَل. أرخى. أضعف (2) سخَّف (3) صاد بالفَخّ.

ܐܶܬ̥ܦܰܚܰܚ. ܡܶܬ̥ܦܰܚܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܚܺܝܼܚܳܐ هَشّ. مُتخَلخِل. رَخو. واهٍ. خفيف (2) رَخص. غَضّ (3) سخيف. أرعن (4) مُستَرخٍ. مُخلَّع. مُقعَد.

ܦܰܚܽܘܼܚܳܐ. ܦܳܚܽܘܿܚܳܐ مثلهُ.

ܦܰܚܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ هَشاشة. رَخاوة. سَخافة. استرخاء إلخ.

ܦܰܚܳܐ (ذ. ث) فخّ. فَخت. مِصيَدة.

ܦܰܚܶܢ. ܦܽܘܼܚܳܢܳܐ صاد بالفَخّ. عَرقَل (2) صَنَع فَخًّا.

ܐܶܬ̥ܦܰܚܰܢ. ܡܶܬ̥ܦܰܚܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܦܽܘܼܚܕ̊ܳܐ كلّ عَظم غليظ. فَخذ. ضِلع. مَتن (2) خُصية (3) أخدَع. عِرِق غليظ في العُنُق.
 • ܦܚܶܙ ــَـ ܦܶܚܙܳܐ. ܦܚܳܙܳܐ فخَز. عَهِر. شَبِق.

ܦܰܚܶܙ. ܦܽܘܼܚܳܙܳܐ فخز. عَهِر. شَبِق (2) نجَّس. قذَّر. طفَّس. هيَّج إلى العهارة والشَّبَق.

ܐܶܬ̥ܦܰܚܰܙ. ܡܶܬ̥ܦܰܚܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܚܶܙ. ܡܰܦܚܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܦܰܚܶܙ.

ܦܰܚܙܳܐ و ܦܳܚܙܳܐ فَخِز. نَجِس. قَذِر. طَفِس. عاهر. شَبِق.

ܦܰܚܙܳܐ و ܦܳܚܶܙܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܡܦܰܚܙܳܐ. ܡܰܦܚܙܳܐ مف (2) نَجِس. شَبِق إلخ.

ܦܰܚܙܽܘܼܬ̥ܳܐ نَجاسة. طَفاسة. عَهارة. شَبَق.

 • ܦܳܚܠܳܐ. ܦܰܚܠܳܐ فَحل (2) شديد. قويّ.

ܦܳܚܶܠܬ̥ܳܐ. ܦܰܚܠܬ̥ܳܐ قويّة. شديدة (2) خُصية.

ܦܚܰܠܬ̥ܳܐ. ܦܚܺܝܼܠܬ̊ܳܐ لغيّتان فيهِ.

ܦܰܚܠܽܘܼܬ̥ܳܐ فُحولة (2) قوّة. شَدّة (3) خُصية.

 • ܦܚܰܡ أو ܦܚܶܡ ــَـُـ ܦܚܳܡܳܐ. ܦܽܘܼܚܡܳܐ ماثَل. شابَه. شاكَل. عادَل (2) لاق. لاءَم (3) صدق. صَحّ.

ܦܰܚܶܡ. ܦܽܘܼܚܳܡܳܐ فَهِم. تمثَّل. تمعَّن. اعتبر (2) مثَّل. شبَّه (3) قاس. عدَّل. سوَّى (4) عبَّر. ترجم. استخرج (5) قابَل كتاباً بغيرهِ (6) نقَّط. شكَّل كتاباً بعلامات.

 ܡܶܢ قابَل. قايَس. عادَل بين.

ܐܶܬ̥ܦܰܚܰܡ. ܡܶܬ̥ܦܰܚܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܚܡܳܐ فَحم. ܫܶܚܽܘܿܪ̈ܶܐ.

ܦܶܚܡܳܐ شِبه. مِثل. نَظير. مَثيل. عَديل. نِدّ. كُفُؤ (2) تسوية. تساوي (3) إضافة. نِسبة. علاقة (4) قِصّة. رِواية. خَبَر.

 ܕܶܐܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ صورة. مِثال. نُسخة الرسالة.

 ܒܰܪ ܦܶܚܡܳܐ عَديل. نِدّ. نَظير. مَثيل.

 ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ̥ نِسبةً. نظراً إلى.

ܦܽܘܼܚܳܡܳܐ شِبه. مِثل (2) علامة. نقطة أو خُطَيط.

 • ܦܚܰܪ ــُـ ܦܚܳܪܳܐ خزَّف. شَوى. جفَّف الخَزَف (2) دَقّ. سَحَق.

ܐܶܬ̥ܦܚܰܪ. ܡܶܬ̥ܦܰܚܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܚܰܪ. ܦܽܘܼܚܳܪܳܐ احترف الفِخارة (2) دَقّ. كَسَر. سَحَق (3) أرخى. أوهى. حلَّل (4) جفَّف. شَوى الخَزَف. خزَّف.

ܐܶܬ̥ܦܰܚܰܪ. ܡܶܬ̥ܦܰܚܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܚܳܪܳܐ. ܦܰܚܳܪܳܝܳܐ فَخّاريّ. خَزّاف.

ܦܰܚܳܪܳܐ (ذ. ث) فَخّار. خَزَف. ܚܶܨܦܳܐ.

ܦܳܚܪܳܐ فَخّاريّ. خَزّاف (2) كالتالي.

ܦܰܚܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ صِناعة. عَمَل الفَخّار والخَزَف.

ܦܽܘܼܚܪܳܐ فُهر. دَعوة. وَليمة. مَأدُبة. عيد. أكلةٌ يَدفَع فيها كُلٌّ حِصَّتهُ (2) جماعة المأدوبين (3) جماعة.

 ܒܶܝܬ̥ ܦܽܘܼܚܪܳܐ مَحَلّ الدعوة والمأدُبة.

 • ܦܰܚܫܽܘܼܫܳܐ مُغبَّر. مُعفَّر. ما فيهِ تُراب (2) هَشّ. سَهل الدَّقّ والفَتّ.
 • ܦܚܰܬ̥ ــَـ ܦܚܳܬ̥ܳܐ فَخَت. نَقَب. ثَقَب (2) خَسَف. شَقّ. فَلَق (3) رَضّ. شَجّ. مزَّق.

ܦܰܚܶܬ̥. ܦܽܘܼܚܳܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܚܶܬ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܚܰܬ̥ (مج. مط).

ܦܶܚܬ̊ܳܐ[12] خسفة. هَوتة. هاوية. جَهنَّم (2) فَخت. فَخّ.

ܦܰܚܬ̊ܬ̥ܳܐ نار. علامة. أثَر عُلويّ جَوّيّ. شِبه هَوتة ناريّة تظهر في الجوّ.

 • ܦܰܛ ــُـ ܦܛܳܛܳܐ فَتّ. شخَّت. أنخر. أضمر. أبلى (2) شَخُت. نَخِر. ضَمُر. بَلي.

ܦܰܛܶܛ. ܦܽܘܼܛܳܛܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܦܛܶܛ. ܐܶܬ̥ܦܰܛܰܛ (مج. مط).

ܦܰܛܽܘܼܛܳܐ شجرة مَنخورة بالية (2) شَخِت. نَخِر. بالٍ (فَطُّوط).

ܦܰܛܛܳܐ بَطّ. بَطّة. ܒܰܛܳܐ.

 • ܦܰܛܝܳܐ اسم طائر.

ܦܳܛܽܘܿܝܳܐ فَرَزدَق. خُبز. سُقاطة التَّنُّور.

ܦܽܘܿܛܝܳܐ إنفَحة. مُجبِّنة. خُمرة اللَّبَن.

 • ܦܰܛܒ̥ܳܓ̥ܳܐ طَبيخ. طعام فاخر ملكيّ (2) ثمر طَريّ بلا قِشر.

ܦܰܛܒ̥ܳܓ̥ܬ̊ܳܐ طعام فاخر. ثمر طَريّ.

ܦܰܛܒ̊ܓ̥ܳܐ طَبّاخ. مُصلِح الأطعمة.

 • ܦܶܛـܓ̥ܳܪܳܐ نِقرِس. داء المفاصل.
 • ܦܛܰܚ ــَـ ܦܛܳܚܳܐ فَطِح. عَرُض. كان عَريضاً مُفلطَحاً.

ܐܶܬ̥ܦܛܰܚ. ܡܶܬ̥ܦܰܛܚܳܢܽܘܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܛܰܚ. ܦܽܘܼܛܳܚܳܐ فطَّح. فَلطَح. عرَّض.

ܐܶܬ̥ܦܰܛܰܚ. ܡܶܬ̥ܦܰܛܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܛܽܘܿܚܳܐ. ܦܰܛܽܘܼܚܳܐ مُفطَّح. مُفَلطَح. مُسطَّح.

ܦܛܺܝܼܚܳܐ مثلهُ. دُملُج. سِوار.

ܦܛܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ تَفلطُح. تَسطُّح. عِرَض.

ܦܰܛܺܝܼܚܳܐ بَطّيخ. بَطّيخة. ܒܰܛܺܝܼܟ̥ܳܐ.

 • ܦܰܛܚܳܫܳܐ أمير. وزير (فارسيّة).
 • ܦܳܛܽܘܿܠ̈ܶܐ أشكال. ألوان الطَّبيخ.
 • ܦܽܘܿܛܺܝܼܠܳܐ قار. زِفت. ܙܶܦܬ̊ܳܐ.
 • ܦܛܰܡ ــُـ ܦܛܳܡܳܐ. ܦܶܛܡܳܐ فَطَم. قَطَع عن الرِّضاع (2) قَطَع (3) عَلَف. سمَّن.

ܐܶܬ̥ܦܛܶܡ. ܡܶܬ̥ܦܰܛܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܦܰܛܶܡ. ܦܽܘܼܛܳܡܳܐ عَلَف. سمَّن. أخصب (2) لذَّذ. نعَّم. رفَّه.

ܐܶܬ̥ܦܰܛܰܡ. ܡܶܬ̥ܦܰܛܡܳܢܽܘܼܬ̥ܐ (مج).

 • ܦܛܰܢ ــُـ ܦܛܳܢܳܐ فَطِن. أفرز. فَهِم. أدرك.

ܦܰܛܶܢ. ܦܽܘܼܛܳܢܳܐ فطَّن. فهَّم. حكَّم. علَّم.

ܐܶܬ̥ܦܰܛܰܢ. ܡܶܬ̥ܦܰܛܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܛܺܝܼܢܳܐ فَطِن. حكيم. فَهِم. ذكيّ. بصير.

ܦܛܺܝܼܢܳܐ. ܦܳܛܢܳܐ. ܦܳܛܽܘܿܢܳܐ. ܦܰܛܽܘܼܢܳܐ مثلهُ.

ܦܶܛܢܳܐ فِطنة. حِكمة. فَهم. ذكاء. خِبرة.

ܦܰܛܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܦܰܛܽܘܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܦܳܛܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܦܰܛܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) تَهاوُن. تَغافُل.

 • ܦܛܰܥ ــَـ ܦܛܳܥܳܐ فَظُع. حَمُق. جَهِل. سَخُف. رَعُن. بَلِه.

ܦܰܛܰܥ. ܦܽܘܼܛܳܥܳܐ مبالغتهُ (2) حمَّق. جهَّل.

ܐܶܬ̥ܦܛܰܥ. ܐܶܬ̥ܦܰܛܰܥ (مج. مط).

ܦܰܛܥܳܐ فظيع. مَفسود (2) أحمق. جاهل. سخيف. أرعن. غبيّ.

ܦܰܛܥܬ̥ܳܐ فَظيعة. حمقاء. جاهلة إلخ.

ܦܰܛܥܽܘܼܬ̥ܳܐ فَظاعة. حَماقة. جَهالة. رُعونة.

ܦܰܛܽܘܼ̈ܥܶܐ أطعمة فاخرة. ألوان الطَّبيخ.

 • ܦܶܛܩܳܐ (ذ. ث) بِطاقة. رسالة (2) صفيحة. أو وَزنة ذهب أو فضّة.
 • ܦܛܰܪ ــَـ ܦܛܳܪܳܐ. ܦܛܽܘܼܪܝܳܐ فطر. كان فَطيراً (2) فَطَر. أكل وشَرِب. ذاق (3) ذهب. انصرف. انطلق. انتقل (4) تُوفّي. مات (5) مَضى. عَبَر. زال. فَني. اضمحلّ (6) بَطَل. كَفّ. امتنع (7) أزال. عبَّر. مضَّى.

 ܣܶܦܬ̥ܳܐ سَخِر. استهزأ. ازدرى.

ܐܶܬ̥ܦܛܰܪ. ܡܶܬ̥ܦܰܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܦܰܛܰܪ مَضى. عَبَر. زال. فَني. تلاشى.

ܐܰܦܛܰܪ فَطَر. ذاق. أكل وشَرِب (2) انصرف. انطلق. انتقل (3) تُوفّي. مات (4) أفطر. أطعم. أذاق (5) صَرَف. أطلق. نَقَل (6) أزال. عبَّر. مضَّى (7) سَخِر.

 ܣܶܦܬ̥ܶܗ و ܒܣܶܦܘ̈ܳܬ̥ܶܗ سَخِر. هَزأ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܛܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܛܳܪܳܐ فَطير. مَسيخ. بلا طَعم (2) جاهل. أرعَن. أبله.

ܦܰܛܺܝܼܪܳܐ فَطير. ضدّ خَمير (2) فَطير. غير مُختَمِر (3) فَطير. طَريّ. رَطِب. غَضّ (4) جِلد غير مَدبوغ.

ܦܰܛܺܝܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ فطائر. قُرص فَطيرة.

ܦܶܛܪܳܐ عِصابة. لِفافة تُلَفّ على ساقَي الخَيّال.

ܦܶܛܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܦܶܛܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ فُطر. فَقع. ضَرب من الكَمأة مُسِمّ.

 • ܦܰܛܪܽܘܼܢܳܐ شَفيع. مُحامٍ. ܣܢܹܺܐܓ̥ܪܳܐ[13].
 • ܦܰܛܪܺܝܼܰܪܟܳܐ بطريرك. أب الآباء.

ܦܰܛܪܺܝܼܰܪܟܽܘܼܬ̥ܳܐ بطريركيّة. أُبوّة.

 • ܦܛܰܫ أو ܦܛܶܫ ــَـ ܦܛܳܫܳܐ فَطِس. كان أفطَس.

ܦܰܛܫܳܐ أفطَس. مُنفَرِش الأنف أو أقطَعهُ.

ܦܛܳܫܳܐ. ܦܳܛܽܘܿܫܳܐ. ܦܛܺܝܼܫܳܐ مثلهُ.

ܦܰܛܫܬ̥ܳܐ. ܦܛܳܫܬ̊ܳܐ فَطساء. قَطعاء.

ܦܰܛܫܽܘܼܬ̥ܳܐ فَطَسة. انفراش الأنف وقِصَرهُ.

ܦܶܛܫܳܐ قَباء (2) تاج (3) ران. لِفافة تُلبَس فوق السراويل.

 • ܦܺܝܼܒ̥ܠܳܐ إبزيم (2) خيط غليظ.
 • ܦܺܝܼܒ̥ܽܘܿܪܳܐ سياج. درابزين.
 • ܦܰܝܓ̊ܳܐ. ܦܰܝܓ̊ܳܢܳܐ فَيْج. شُرطيّ رَجّال (2) بريد.
 • ܦܺܝܼܓ̊ܳܢܳܐ. ܦܳܓ̊ܳܢܳܐ قَرَويّ. جاهل.
 • ܦܰܝܙܳܪܳܐ تاجر طَوّاف مُبدِّد.
 • ܦܰܝܛܳܪܳܐ بَيطار. طبيب الخيل.
 • ܦܺܝܼܠܳܐ فيل. حيوان ضخم عظيم الجثّة.

ܦܺܝܼܠܳܐ. ܦܺܝܼܠܬ̊ܳܐ أُنثى الفيل.

ܫܶܢܳܐ. ܓܰܪܡܳܐ ܕܦܺܝܼܠܳܐ عاج.

ܦܺܝܼܠ ܬܰܝܫܳܐ حيوان وَهميّ مُركَّب من فيل وتَيس.

 • ܦܝܳܠܳܐ كأس. جام. طاس. صينيّة.

ܦܺܝܼܠܳܣܳܐ و ܦܺܝܼܠܳܣܬ̊ܳܐ مثلهُ.

 • ܦܺܝܼܠܽܘܿܢܳܐ حُلّة التقديس.
 • ܦܺܝܼܠܳܣܽܘܿܦܳܐ فيلسوف. مُحبّ الحكمة.

ܦܺܝܼܠܳܣܽܘܿܦܽܘܼܬ̥ܳܐ فلسفة. مَحبّة الحكمة.

ܦܺܝܼܠܳܣܽܘܿܦܺܝܼܣܹܺܐ[14] بحث فلسفيّ.

 • ܦܺܝܼܠܳܪܓ̊ܳܐ لَقلَق. ܚܽܘܼܪܒ̥ܳܐ.
 • ܦܺܝܼܻܠܳܪܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ بِرّ. مَحبّة وإكرام الوالدين.
 • ܦܰܝܢܳܐ بُرنُس. حُلّة التقديس. قميص.
 • ܦܝܳܣܳܐ إقناع. اقتناع. تَيقُّن. بُرهان (2) تَضرُّع. ضَراعة.

ܦܝܳܣܬ̊ܳܐ ج ܦܝܳܣ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܦܺܝܼܣ. ܡܦܺܝܼܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أقنع. برهن (2) تضرّع. ابتهل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼܣ (مج) واقتنع. أذعن. خَضَع. أطاع.

ܐܶܬ̊ܛܦܺܝܼܣ. ܡܶܬ̊ܛܦܺܝܼܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܦܳܣܳܐ مف (2) مُقتنِع. عارف. مُتيقِّن. مُتأكِّد. خبير.

ܡܦܳܣܽܘܼܬ̥ܳܐ اقتناع. معرفة. خِبرة. عِلم إلخ.

 • ܦܰܝܣܽܘܼܪܳܐ و ܦܰܝܣܽܘܼܪܬ̊ܳܐ قُبّة. قانصة الطير.
 • ܦܰܝܣܟ̥ܳܝܳܐ أبلق. أبقع. أنمر. أرقط.

ܦܳܝܣܟ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ بُلقة. بُقعة. تَنمُّر. رُقطة.

 • ܒܰܪ ܦܺܝܼܪܳܐ خِلعة. صلة.
 • ܦܺܝܪܡܳܐ[15] مِجمَرة. مِبخَرة.
 • ܦܺܝܼܪܳܢܳܐ كَسلان. مُتوانٍ.
 • ܦܰܟ̥ ــُـ ܦܟ̥ܳܟ̥ܳܐ. ܦܰܟ̊ܬ̥ܳܐ فَكّ. فَصَل. حَلّ (2) رَضّ. سَحَق. صَحَن (3) فَجّ. فَدَغ. شَجّ (4) أعتق. خلَّص. أنقذ.

 ܓܰܪܡܳܐ فَكّ. أزال العَظمَ عن مَوضعهِ.

 ܡܶܫܟ̊ܳܢܳܐ فَكّ. خلَّص الرَّهن.

ܦܰܟ̊ܶܟ̥. ܦܽܘܼܟ̊ܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܟ̥ܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܟ̊ܰܟ̥ (مج. مط).

ܦܰܟ̥ܦܶܟ̥. ܦܽܘܼܟ̥ܦܳܟ̥ܳܐ فَكّ. رَضّ. فَجّ غير مرّة.

ܐܶܬ̥ܦܰܟ̥ܦܰܟ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܟ̥ܦܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܪܟ̊ܶܟ̥. ܦܽܘܼܪܟ̊ܳܟ̥ܳܐ فكَّك. رضَّض. حطَّم. سَحَق. فتَّت. كَسَر (2) عاق. مَنَع. صَدّ.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܟ̊ܰܟ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܪܟ̊ܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܟ̥ܺܝܼܟ̥ܳܐ. ܦܰܟ̊ܺܝܼܟ̥ܳܐ مَفكوك. مَرضوض. مَفدوغ إلخ.

ܦܰܟ̊ܽܘܼܟ̥ܳܐ مَفكوك. مَفتوت. مُتخَلخِل. مُتكَوِّخ.

ܦܰܪܟ̊ܽܘܼܟ̥ܳܐ فُتات. كِسرة (2) عَبيط. دم جامد.

ܦܶܟ̊ܬ̥ܳܐ ج ܦܶܟ̈ܳܬ̥ܳܐ فاكهة رَطبة لا قِشر لها.

ܦܰܟ̊ܬ̥ܳܐ خشبة تُركَّب في زُجّ مِنقار النَّجّار.

ܦܰܟ̊ܳܐ فَكّ. خَدّ (2) جانب. جهة (3) لَطمة.

ܦܰܟ̊ܳܢܳܐ وَقِح. جَسور. صفيق الوجه.

ܦܰܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ وَقاحة. جَسارة. صَفاقة.

ܦܰܟ̊ܶܢ. ܦܽܘܼܟܳܢܳܐ فكن. لجَّ. وَقِح[16]. كان وَقِحاً.

ܐܶܬ̥ܦܰܟ̊ܰܢ. ܡܶܬ̥ܦܰܟ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܦܟ̥ܰܗ ــَـ ܦܟ̥ܳܗܳܐ. ܦܶܟ̥ܗܳܐ تَفِه. مَسِخ. فَسَد. خَبُث. مَذِر (2) جَهِل. حَمُق (3) قَلّ. نَقُص. ارتخى. ذَبُل. خَمَد. زال (4) رَقّ. فَسَد اللون (قَلَع. كَشَف).

ܦܰܟ̊ܰܗ. ܦܽܘܼܟܳܗܳܐ أتفه. أفسد. خبَّث الطَّعمَ (2) حمَّق. جهَّل (3) نقَّص. قلَّل. أضعف. أزال قوّة الخمر والظلام وغير ذلك (4) رقَّق. أفسد نَصاعة اللون.

ܐܰܦܟ̊ܰܗ. ܡܰܦܟ̊ܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܟ̊ܰܗ. ܡܶܬ̥ܦܰܟ̊ܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܟ̊ܰܗ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܟ̊ܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܟ̊ܺܝܼܗܳܐ. ܦܰܟ̊ܽܘܼܗܳܐ تَفِه. مَسيخ. مَليخ. فاسد. بلا طَعم (2) جاهل. أحمق. فاقد الذَّوق (3) قليل. زهيد.

ܦܰܟ̊ܺܝܼ̈ܗܳܬ̥ܳܐ خُرافات. تُرَّهات. كلام تَفِه.

ܦܰܟ̊ܺܝܼܗܽܘܼܬ̥ܳܐ تَفاهة. غَثاثة. حَماقة إلخ.

 • ܦܟ̥ܰܪ ــُـ ܦܟ̥ܳܪܳܐ. ܦܟ̥ܽܘܼܪܝܳܐ. ܦܶܟ̥ܪܳܐ كَتَف. رَبَط. أوثق (2) صَدّ. عاق. شَغَل. رَبَك (3) سَدّ. رَتَج. أوصد الباب.

ܦܰܟ̊ܰܪ. ܦܽܘܼܟ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) رَبَك. شبَّك. أشكَل.

ܐܶܬ̥ܦܟ̥ܰܪ. ܐܶܬ̥ܦܰܟ̊ܰܪ (مج. مط).

ܦܟ̥ܳܪܳܐ رِباط. وِثاق (2) مُشكِل. مسألة غَويصة. كلام مُعقَّد.

ܦܰܟ̊ܳܪܳܐ مَترَس. رِتاج الباب.

ܦܳܟ̥ܪܳܐ. ܦܳܟ̥ܳܪܳܐ مَترَس. رِتاج.

ܦܽܘܼܟ̥ܪܳܢܳܐ كانون. مَوقِد النار.

 • ܦܟ̥ܰܬ̥ ــَـ ܦܟ̥ܳܬ̥ܳܐ فَخَت. رَضّ. شَجّ. ܦܚܰܬ̥.

ܦܰܟ̊ܶܬ̥. ܦܽܘܼܟ̊ܳܬ̥ܳܐ فخَّت. رَضّ. سَحَق. شَقّ.

 • ܦܰܠ ــُـ ܦܠܳܠܳܐ مرَّغ. لوَّث. لطَّخ. ضرَّج.

ܦܰܠܦܶܠ. ܦܽܘܼܠܦܳܠܳܐ مرَّغ. لوَّث. ضرَّج غير مرّة.

ܐܶܬ̥ܦܠܶܠ. ܡܶܬ̥ܦܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܦܰܠܦܰܠ. ܡܶܬ̥ܦܰܠܦܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܠܺܝܼܠܳܐ مُمرَّغ. مُلوَّث. مُلطَّخ. مُضرَّج.

ܦܠܺܝܼܠܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) حُلبة. نَبت له حَبّ أصفر يُتعالَج به ويُؤكَل.

ܦܳܠܳܐ. ܦܶܠܬ̥ܳܐ عُثَّة. سُوسة.

ܦܶܠܳܐ. ܦܰܠܳܐ. ܦܳܠܳܐ دَبّة. زجاجة. قِنّينة كبيرة (2) كالتالي.

ܦܶܠ فُلّ. ساذَج هنديّ (شجر).

ܦܶܠܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܦܰܠܬ̥ܳܐ. ܦܳܠܬ̥ܳܐ دَبّة. قِنّينة صغيرة.

ܦܶܠܦܶܠ. ܦܶܠܦ̈ܠܶܐ (ث) فُلفُل.

 ܐܰܪ̈ܺܝܼܟ̥ܳܬ̥ܳܐ دار فُلفُل. أوّل ثمرهِ.

 ܕܡܰܝ̈ܳܐ قِلقِل. فُلفُل الماء.

 • ܦܠܳܐ ــِـ ܦܠܳܝܳܐ فلَّى (2) فتَّش. بحث. فحص.

ܦܰܠܺܝܼ. ܦܽܘܼܠܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܠܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܦܰܠܺܝܼ (مج).

ܐܰܦܠܺܝܼ فلّى (2) بحث. فحص (3) جعلهُ يفلّي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܠܽܘܿܝܳܐ. ܦܰܠܳܝܳܐ فَلّاء. بَحّاث.

ܦܶܠܐܬ̥ܳܐ ج ܦܶܠܳܐ̈ܬ̥ܳܐ مَثَل. مِثال. رَمز. لُغز. أُحجُوّة.

ܦܶܠܐܬ̥ܳܢܳܐ. ܦܶܠܐܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مَثَليّ. رَمزيّ. لُغزيّ.

ܦܰܠܐܶܬ̥ مثَّل. ضَرَب مَثَلاً (2) مثَّل. شبَّه.

ܐܶܬ̥ܦܰܠܐܰܬ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܠܐܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܦܠܰܓ̥. ܦܠܶܓ̥ ــَـ ܦܶܠܓܳܐ فَلِج. انقسم. انتصف. توسَّط.

ܦܠܰܓ̥ ــُـ ܦܠܳܓ̥ܳܐ. ܦܠܽܘܼܓ̥ܝܳܐ فَلَج. شَطَر. شَقّهُ فِلجَين (2) قَسَم. وزَّع. نَصَف. فرَّق (3) فَرَز. فَصَل. عَزَل. فَرَق (4) قاسَم. ناصَف.

 ܐܺܝܼܩܳܪܳܐ أكرم. وقَّر. أدّى كرامةً.

 ܐܰܪܥܳܐ فَجّ. شَقّ. حَرَث الأرض.

ܐܶܬ̥ܦܠܶܓ̥ (مج. مط) وضادّ. خالَف. انشقّ (2) شَكّ. ارتاب.

ܦܰܠܶܓ̥. ܦܽܘܼܠܳܓ̥ܳܐ فلَّج. جزّأ. شطَّر. قَسَمهُ شَطرَين (2) قسَّم. وزَّع. فرَّق (3) أنصف (4) ܥܰܡ قاسم. ناصف (5) ܥܰܠ شكّ. ارتاب.

ܐܶܬ̥ܦܰܠܰܓ̥ (مج. مط) وضادّ. خالف. انشقّ (2) شَكّ. ارتاب.

ܐܶܬ̥ܦܠܰܓ̥ܠܰܓ̥ قُسِم. جُزِّئ غير مرّة.

ܦܳܠܓ̊ܳܐ فاعل (2) رَجُل يجلس في مَفرِق الطُّرق (3) فِلْج. مِكيال (4) فالِج. داء معروف (5) فالِج. جَمَل ذو سَنامين.

ܦܳܠܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ تقسيم. تَجزئة. تفريق (2) قِسم. جِزء. حِصّة (3) انقسام. انشقاق. اختلاف آراء (4) رَيب. شَكّ (5) صَفّ من العسكر ونحوهِ.

ܦܠܺܝܼܓ̥ܳܐ. ܦܰܠܺܝܼܓ̥ܳܐ مف (2) مُنتصِف. مُتوسِّط (3) مُنقسِم. مُنشَقّ. مُخالف. مُضادّ (4) شاكّ. مُرتاب.

 ܦܠܺܝܼܓ̥ ܠܶܒ̊ܳܐ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ شاكّ. مُرتاب.

 ܦܠܺܝܼܓ̥ و ܦܠܶܓ̥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ كَهْل. رَجُل كامل.

ܦܠܺܝܼܓ̥ܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) قارورة للخَمر مفتوحة الرأس.

ܦܠܺܝܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) شَكّ. رَيب (3) اختلاف. انشقاق. انقسام.

 ܦܠܺܝܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ كُهولة. عُمر مُتوسِّط.

ܦܳܠܺܝܼܓ̥ܳܐ…

ܡܦܰܠܓ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) مُحكِّم. قاضٍ عُرفيّ.

ܡܦܰܠܓ̥ܳܐ مف (2) شاكّ. مُرتاب (3) كاذب. مَلِق. خَدّاع.

ܦܠܳܓ̥ܳܐ جِزء. قِسم. نِصف (2) شَكّ. ريب.

ܦܶܠܓ̊ܳܐ فِلج. شَطر. نِصف. قِسم. جِزء (2) وَسَط (3) داء الفالِج. جَمَل ذو سَنامَين.

ܦܶܠܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ شَطر. نِصف. قِسم. جِزء (2) وَسَط (3) داء الفالِج (4) حِصّة. نصيب. ميراث (5) مُجلَّد. قِسم كتابٍ.

 ܦܶܠܓ̊ܽܘܿ ܡܺܝܼܬ̥ܳܐ نِصف مائت.

 ܦܶܠܓ̊ܽܘܼܬ̥ ܪܹܺܫܳܐ[17] شَقيقة. داء يأخذ نِصف الرأس.

 ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ دون الشَّمّاس. شَمّاس رسائليّ.

 ܫܢܳܐ كُهولة. عُمرٌ بين الشَّبيبة والشيخوخة.

 ܒܰܪ ܦܶܠܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ قَسيم. شَريك. قَرين.

ܦܽܘܼܠܳܓ̥ܳܐ انقسام. شِقاق. اختلاف آراء (2) رَيب. شَكّ (3) فَلْس. دِرهم. (4) إنصاف.

ܦܰܠܓ̊ܬ̥ܳܐ مُنتصف الشهر خاصّةً (2) صَفّ. عسكر.

ܦܽܘܼܠܓ̥ܳܝܳܐ فِجل برّيّ.

ܦܶܠܓ̥ܺܝܼܢܳܐ. ܦܠܶܓ̥ܢܳܐ راسَن. ܥܓ̥ܰܪܫܳܐ.

ܦܠܰܓ̊ܳܐ[18] (ذ) دَفّ. مِعزَف. نِصف طَبل.

ܦܠܰܓ̊ܳܐ (ث. ذ) جَوقة. كَتيبة. فَوج (2) جماعة قُعود في مَفرِق الطُّرق.

ܦܠܰܓ̊ܬ̥ܳܐ جَوقة. فِئة. كَتيبة. جماعة.

 • ܦܠܶܓ̥ܡܳܐ ج ܦܠܶܓ̥ܡ̈ܶܐ و ܦܠܶܓ̥ܡ̈ܰܛܰܐ بَلغَم.
 • ܦܠܳܕ̥ܳܐ. ܦܳܠܳܕ̥ܳܐ فُولاذ. مَعدِن معروف.

ܦܽܘܼܠܳܕ̥ܳܐ مثلهُ (2) بلاذة. ثُفل. فِرصِد[19] العِنَب ونحوهِ.

 • ܦܰܠܗܶܕ̥. ܦܽܘܼܠܗܳܕ̥ܳܐ بدَّد. شتَّت (2) فرَّق. أضاع (3) أدهش. حيَّر. أطاش. شوَّش (4) حلَّل تركيب شيء (5) عاق. عطَّل (6) خالف. تعدَّى. أفسد الشريعة.

ܐܶܬ̥ܦܰܠܗܰܕ̥ (مج. مط) وتاه. ذهب في الأرض.

 • ܦܠܰܚ ــُـَـ ܦܠܳܚܳܐ. ܦܽܘܼܠܚܳܢܳܐ فَلَح. حَرَث (2) فعل. عَمِل. صَنَع (3) اشتغل. كَدّ. جَدّ. تَعِب (4) استعمل. مارس. مَهَن (5) خَدَم. خَضَع (6) عَبَد. تعبّد. سَجَد (7) هَذّ. دَرَس. تمعّن. تدرّب. تردّد (8) مَضَغ. أنضج الطعام (9) داف. حرَّك. خَلَط. جَبَل الدواء (10) تجنّد. كان جُنديًّا (11) أفلح. نجح (12) أدَب. قَرى. عَمِل مَأدُبة.

 ܥܰܡ خَدَم. كان أجيراً خادماً عند.

 ܐ݈ܪܳܙܳܐ تآمر. دبَّر مكيدة على.

 ܐ݈ܪ̈ܳܙܶܐ. ܩܽܘܼܕ̥ܫܳܐ احتفل الأسرار.

 ܟܹܺܐܦܳܐ[20] نَحَت. خَرَط. صَقَل الحجر.

 ܒܟ̥ܰܪܣܶܗ خَدَم مجّاناً. بأكل بَطنهِ.

 ܒܰܦܠܳܢ استخدم. أجهد فُلاناً.

ܦܰܠܰܚ. ܦܽܘܼܠܳܚܳܐ مثلهُ لكنّهُ نادر.

ܐܶܬܦܠܰܚ. ܐܶܬ̥ܦܰܠܰܚ (مج) وتجنّد.

ܐܰܦܠܰܚ جعلهُ يفلح ويحرث (2) أعمل. شغَّل. أجهد. أتعب (3) استخدم. استعمل. مارس (4) جنَّد. اتّخذ. جمع جنوداً (5) جَعَل. صيَّر. عَمِل (6) تجنّد. خدم الجنديّة.

 ܡܳܡܽܘܿܢܳܐ شغَّل. استثمر المال.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܠܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܠܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܠܽܘܿܚܳܐ فالح. حارث. فاعل. عامل إلخ.

ܦܳܠܚܳܐ مثلهُ (2) خادم. عَبد. أجير (3) عابد. مُتعبِّد (4) جنديّ. عسكريّ.

 ܦܳܠܰܚ ܒܝܰܡܳܐ صَيّاد. سَمّاك.

 ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܼܰܐ عَون. جُنديّ. شُرطيّ.

 ܐܽܘܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܟܶܡܶܠܰܐܰܐ[21] كيميائيّ.

 ܙܓ̥ܽܘܿܓ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ زُجاجيّ. عامل الزُّجاج.

 ܡܶܫ̈ܟ̊ܶܐ دَبّاغ. جلوديّ.

ܦܳܠܚܽܘܼܬ̥ܳܐ فِلاحة. حِراثة (2) خِدمة. عَمَل. مِهنة. حِرفة (3) عبادة. تَعبُّد. تَديُّن (4) عُبوديّة. خُضوع (5) جُنديّة. عسكريّة (6) عَسكَر. جَيش (7) قِرىً. مَأدُبة. وَليمة.

 ܒܰܪ ܦܳܠܚܽܘܼܬ̥ܳܐ جنديّ. خادم. عَبد (2) تلميذ. شِيعة. مُساعِد.

ܦܳܠܚܳܝܳܐ جنديّ. عسكريّ. خِدَميّ.

ܦܳܠܚܳܢܳܝܳܐ مثلهُ (2) فَلّاح. أكّار. حَرّاث.

ܦܰܠܳܚܳܐ فَلّاح. أكّار. حَرّاث (2) جنديّ.

ܦܰܠܳܚܽܘܼܬ̥ܳܐ فِلاحة. إكارة. حِراثة. جُنديّة.

ܦܠܺܝܼܚܳܐ مف (2) مَفلوح. مُستعمَل. دارج (3) مُتعِب. شاقّ.

ܦܽܘܼܠܚܳܢܳܐ عَمَل. شُغل. خِدمة (2) عَمَل. ما يُعمَل (3) حِرفة. مِهنة. صناعة (4) مُمارسة (5) مادّة العمل من ورق وجُلود وزُجاج وغير ذلك (6) أثاث. خُرثيّ (7) ثمرة. تأثير. حاصل. نتيجة.

 ܒܰܪ ܦܽܘܼܠܚܳܢܳܐ عَميل. شَريك في العمل.

 ܦܽܘܼܠܚܳܢ ܕܶܒ̥ܚ̈ܶܐ رُتبة. طَقس التقديم.

 ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ تَعاقُب. تناوب أيّام الخدمة.

ܦܶܠܽܘܿܚܳܐ زِرفين. غَلَق. حَلَقة الباب.

ܦܠܰܚܬ̥ܳܐ خِدمة. مِهنة. حِرفة (2) قُرصة رقيقة (3) لبخة من الدواء.

 • ܦܰܠܚܶܕ̥. ܦܽܘܼܠܚܳܕ̥ܳܐ أظنُّها فرَّد. عَزَل. فَرَق.

ܐܶܬ̥ܦܰܠܚܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܠܚܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܦܠܰܛ ــَـُـ ܦܠܳܛܳܐ أفلت. تخلَّص. نَجا. هَرَب (2) انسَلّ. خرج خِفيةً. استَرَق (3) شَذّ. شَرَد. حاد. زاغ. ضَلّ (4) وَلَد. وَضَع (5) قَذَف. لَفَظ. مَجّ. قاء. طرح (6) أنجى. أنقذ. خلَّص (7) خَرَج. طَلَع (8) ترك. غادر. تخلّى عن. عَبَر.

 ܓܰܪܡܳܐ انفكّ. زال العَظمُ عن مَوضعهِ.

 ܥܽܘܼܠܳܐ خَرَج. سَقَط. زَلِق الجَّنين.

 ܫܰܪܒ̊ܳܐ ܠܰܦܠܳܢ و ܡܶܢ ܦܠܳܢ فات الأمرُ فَهم فُلانٍ.

ܦܰܠܶܛ. ܦܽܘܼܠܳܛܳܐ أخرج. قَذَف. مَجّ. لَفَظ (2) أنجى. أنقذ. خلَّص.

ܐܶܬ̥ܦܠܶܛ. ܐܶܬ̥ܦܰܠܰܛ (مج) وأفلت. نَجى. تخلّص. هَرَب (2) شَذّ. شَرَد. زاغ. زال (3) تملّص. زَلِق (4) فات. فاق.

ܐܰܦܠܶܛ جعلهُ يفلت ويتخلّص إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܠܰܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܠܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܫܰܦܠܶܛ. ܫܽܘܼܦܠܳܛܳܐ أخرج. طلَّع. نجَّى.

ܐܶܫܬ̊ܰܦܠܰܛ. ܡܶܫܬ̊ܰܦܠܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܦܠܰܛܠܰܛ نَجا. أفلت. تخلّص.

ܦܰܠܺܝܼܛܳܐ مُفلِت. مُتخلِّص. ناجٍ. هارب (2) شاذّ. ضالّ. زائغ إلخ.

ܦܰܠ̈ܺܝܼܛܶܐ الكواكب المتحيّرة السيّارة.

ܦܽܘܼܠܳܛܳܐ نجاة. خلاص (2) تَخلُّع.  انفكاك. زوال المفاصل.

 ܒܶܝܬ̥ ܦܽܘܼܠܳܛܳܐ مَهرَب. مَفَرّ. مَلاذ.

ܦܠܺܝܼܛܳܢܳܐ ضَلالة. ܛܽܘܼܥܝܰܝ.

 • ܦܶܠܽܘܿܛܳܐ. ܦܺܝܼܠܽܘܿܛܳܐ لَبَد. كلّ شَعر أو صُوف مُتلبِّد (2) لُبّادة. ما يُلبَس من اللُّبود وِقايةً من المطر (3) بِساط أو غِرارة من صُوف (4) لُبّادة تُجعَل تحت السِّراج (5) حِزام الدابّة.
 • ܦܠܳܛܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ (ث) شَوارع. طُرُق رَحبة.
 • ܦܳܠܳܛܺܝܼܢ بَلاط. قَصر ملكيّ.
 • ܦܠܰܟ̥ܡܳܢܳܐ شديد السَّواد.
 • ܦܠܰܟ̊ܣܽܘܼܡܳܐ أشغى. أفلَج. المتباعِد ما بين الأسنان (2) عِصابة يُشَدّ بها حَنَك الميّن.
 • ܦܠܰܡ ــُـ ܦܠܳܡܳܐ اعوَجّ. كان أعوج (2) عوَّج. لَوى.

ܦܰܠܶܡ. ܦܽܘܼܠܳܡܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܦܠܶܡ. ܐܶܬ̥ܦܰܠܰܡ (مج. مط).

ܦܠܺܝܼܡܳܐ مف (2) أعوج. مُلتَوٍ. مُنحَرِف.

ܦܠܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ اعوجاج. التواء. انحراف (2) اعوجاج اللِّحية.

 • ܦܠܽܘܿܡܢܺܝܼ فُلان (2) ملاك حارس.
 • ܦܠܳܢ ج ܦܠܳܢܺܝܼ̈ܢ فُلان. فُلانيّ (2) كذا.

ܦܠܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܦܠܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ فُلانة. فُلانيّة.

ܦܠܳܢܺܝܼܬ̥ و ܦܠܳܢܝܰܬ̥ ج ܦܠܳܢ̈ܝܳܬ̥ مثلهُ.

 • ܦܠܰܢܓ̊ܬ̥ܳܐ فلنجة. حَبّ الحَبَق.
 • ܦܽܘܠܣܳܐ فَلس مصريّة.

ܦܽܘܼܠܣܽܘܿܢܽܘܿܢܳܐ فُلَيس.

 • ܦܰܠܣܰܪ. ܦܽܘܼܠܣܳܪܳܐ هَذَر. بَذَى. كَذَب.

ܦܰܠܣܳܪܳܐ مِهذار. بَذّاء. كَذّاب. سَليط. سَفيه.

ܦܰܠܣܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ هَذَر. هَذَيان. كَذِب. سَفاهة.

ܦܰܠܣܽܘܼܪܳܐ تَخت تُشَدّ فيهِ الثياب (2) مِلزَم. مِلزَمة العَصّارين ومُجَلّدي الكُتب (منكنة).

 ܕܓܰܡܠܳܐ كناية عمَّن يُقهَر ويُؤخَذ بتعبٍ شديد.

ܦܰܠܣܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَصر. صُعوبة. شِدّة. مَشَقّة. تَعَب. حَصافة. تَقشُّف.

 • ܦܠܰܥ ــَـ ܦܠܳܥܳܐ. ܦܶܠܥܳܐ فَلَع. خَلَع. نَزَع. طَرَح النِّير واللِّجام ونحوها (2) تمرّد. عَصا. استقلّ (3) فَكّ. فَرَق. فَصَل.

 ܐܽܘܼܪܚܳܐ ܡܶܢ أبعد. قَطَع الطريق.

 ܟܰܬ̥ܦܶܗ تمرّد. عَصا. خَلَع الطاعة.

ܦܰܠܰܥ. ܦܽܘܼܠܳܥܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܠܰܥ. ܐܶܬ̥ܦܰܠܰܥ (مج) وانتهز فُرصةً. ܐܰܦܠܰܥ خَلَع. نَزَع. طَرَح. أخرج. طلَّع (2) أعتق من النِّير خاصّةً (3) مرَّد. عصَّى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܠܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܠܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܶܠܥܳܐ فُرصة. نُهزة. حيلة. وَسيلة (2) ضَرب من الأَنُك والرصاص.

 • ܦܰܠܦܶܛ. ܦܽܘܼܠܦܳܛܳܐ عذَّب. مَلمَل (2) تعذّب. تململ. عَجّ من شِدّة الوجع.

ܐܶܬ̥ܦܰܠܦܰܛ. ܡܶܬ̥ܦܰܠܦܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܽܘܼܠܦܳܛܳܐ جَريدة. فَهرَست. جَدول.

 • ܦܠܳܨܽܘܿܪܳܐ لغة في ܦܠܳܣܽܘܿܪܳܐ.
 • ܦܠܰܩ ــُـ ܦܠܳܩܳܐ. ܦܶܠܩܳܐ فَلَق. شَقّ. فَصَل (2) قَطَع. جَذَم.

ܦܰܠܶܩ. ܦܽܘܼܠܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܠܶܩ. ܐܶܬ̥ܦܰܠܰܩ (مج. مط).

ܦܶܠܩܳܐ مِفلَق. مِعوَل. فأس. طَبَر ذو حَدّين (2) حُقّ الرُّكبة والوَرِك (3) فِلق. شَقّ (4) فلق. لَوح.

ܦܶܠܩܳܐ. ܦܺܝܼܠܩܳܐ فَلَكة المِغزَل (2) مِغزَل.

ܦܰܠܳܩܬ̊ܳܐ حَليلة. قَعيدة. زَوجة (2) زوجة غير شرعيّة.

ܦܰܠܳܩܳܐ. ܦܶܠܩܳܐ لغتان فيهِ.

ܦܽܘܼܠܩܳܐ حَبس. سِجن.

ܦܶܠܩܺܝܼܢܳܐ مِفلَق. مِعوَل. فأس.

 • ܦܶܠܩܳܚܳܐ زُرفِين. سكّرة. غَلَق.
 • ܦܠܰܩܣܽܘܼܡܳܐ مثل ܦܠܰܟ̊ܣܽܘܼܡܳܐ.
 • ܦܽܘܼܠܳܪܳܐ عُصارة. ثُفل. عَجَم. ܦܽܘܼܠܳܕ̥ܳܐ.
 • ܦܠܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ افتخار. عَجرفة. كبرياء.
 • ܦܠܰܫ ــُـ ܦܠܳܫܳܐ. ܦܽܘܼܠܫܳܢܳܐ نَقَب. ثَقَب. ثَغَر. خَرَق. فَتَح. دخل (2) سَرَق. نَهَب (3) فتَّش. بحث (4) نَظَر. لَحَظ. اتّجه (5) جَذَب. استلّ. استحلّ شيئاً (6) حارب. قاتل (المعنى الأخير سواديّ لكنّي أثبتهُ لوجود مصدرهِ).

 ܙܽܘܼܘܳܓ̥ܳܐ فَسَق. فَجَر. زَنى.

ܦܰܠܶܫ. ܦܽܘܼܠܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܠܶܫ. ܐܶܬ̥ܦܰܠܰܫ (مج).

ܦܳܠܫܳܐ. ܦܳܠܽܘܿܫܳܐ ناقِب. ثاقِب إلخ.

 ܦܳܠܫܰܬ̥ ܐܽܘܼܪ̈ܚܳܬ̥ܳܐ مَفرِق الطُّرق.

ܦܰܠܳܫܳܐ نَقّاب. ثَقّاب. ثَغّار إلخ.

ܡܦܰܠܫܳܢܳܐ فاعل (2) كابوس النوم. ܢܳܠܳܐ.

ܦܠܳܫܳܐ حَرب. معركة (2) سِفاح. فِسق.

ܦܽܘܼܠܫܬ̥ܳܐ نَقب. خَرق. ثَغرة. ثَلمة.

 • ܦܶܡܠܳܝܳܐ عَبد. وَغد. نَذل. حقير. جنديّ.
 • ܦܰܢܬ̥ܳܐ ج ܦܰܢ̈ܳܬ̥ܳܐ نَقيلة. رُقعة الخُفّ (2) ظَهر اليد والقدم (3) راحة. باطن الكفّ.
 • ܦܢܳܐ وقليلاً ܦܢܺܝܼ ــِـ ܦܢܳܝܳܐ رَجَع. عاد (2) ارعوى. اهتدى. تاب (3) اتّجه. التفت. نَظَر. أشرف. أطَلّ (4) مال. حاد (5) عَطَف. رأف.

 ܝܰܘܡܳܐ مال. انحدر النهار.

ܐܶܬ̥ܦܢܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܦܰܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܢܺܝܼ. ܦܽܘܼܢܳܝܳܐ أرجع. أعاد. رَدّ (2) صَدّ. صَرَف. مَنَع (3) أجاب. جاوب (4) أعدّ. سهَّل. مهَّد الطريق.

 ܚܽܘܼܒ̥̈ܠܶܐ جازى. كافأ خيراً أو شرًّا.

 ܫܶܐܠܬ̥ܳܐ استجاب. قَبِل طَلبة.

ܐܶܬ̥ܦܰܢܺܝܼ (مج) ورَجَع. عاد. ارتدّ.

ܐܰܦܢܺܝܼ أرجع. أعاد. رَدّ (2) صَدّ. صَرَف. مَنَع (3) هدى. قاد. توَّب (4) عطَّف. أمال (5) أجاب. جاوب (6) استعدّ.

 ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠ اتّجه. نَظَر. التفت.

 ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ صَرَف وجههُ. تغافَل عن.

 ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ ܥܰܠ ساعَد. أعان.

 ܚܰܨܳܐ. ܩܕ̥ܳܠܳܐ أدبَر. نَكَص. فَرّ.

 ܢܰܦܫܳܐ عَضَد. سَنَد. عال نَفساً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܢܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܢܳܝܳܐ راجِع. عائد. مُرتَدّ. مُلتَفِت.

ܦܰܢܝܳܐ مَن رَجَع وعاد وارتد والتفت إلخ.

ܦܳܢܝܳܐ فاعل (2) مَيَلان. نُزول النهار. عَصر.

ܦܳܢܝܳܝܳܐ عَصريّ. خاصّ بالعَصر.

ܦܳܢ̈ܝܳܝܳܬ̥ܳܐ أوقات بعد الظُّهر (عَصريّات).

ܦܽܘܼܢܳܝܳܐ رُجوع. عَود. ارتداد. توبة. اهتداء إلخ (2) جواب. احتجاج.

 ܦܽܘܼܢܳܝ ܩܳܠܳܐ صَدى. ܨܰܘܬ̊ܳܐ.

ܦܢܳܝܬ̊ܳܐ مرّة (2) جواب (3) مَيل. انعطاف (4) أكلة العَصر (عَصرونيّة).

ܦܢܺܝܼ. ܦܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܦܶܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ جِهة. ناحية. قُطر. مَصر (2) زاوية.

 ܡܶܢ ܦܢܺܝܼܬ̥ ܦܠܳܢ من جِهة. من قِبَل فُلان.

ܡܰܦܢܶܐ ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ ارتداد اليد (2) سرعة. خِفّة.

ܦܳܢܳܐ. ܦܳܐܢܳܐ حَقّ. طريق. صِراط.

 • ܦܳܢܕ̊ܩܳܐ فُندق. خان.

ܦܶܢܕ̊ܩܳܐ مثلهُ (2) بُندُق. شجر وثمرهُ.

 • ܦܰܢܛܳܐ مِصباح. نِبراس. فانوس.
 • ܦܰܢܛܽܘܿܢܳܐ قَنطرة. جِسر. عَبّارة (2) قَرقورة. سفينة نهريّة عظيمة.
 • ܦܰܢܛܰܣܺܝܼܰܐ ج ܦܰܢܛܰܣܺܝܼ̈ܣ خيال. وَهم (2) مُخيِّلة. وَاهِمة (3) أُبَّهة. كَبكَبة.

ܦܰܢܛܶܣ. ܦܽܘܼܢܛܳܣܳܐ تخيَّل. وَهَم.

 • ܦܶܢܛܺܝܩܽܘܼܣܛܹܺܐ[22] عنصرة. عيد حلول الروح القدس.
 • ܦܢܰܟ̥ ــَـُـ ܦܢܳܟ̥ܳܐ فَنَخ. أذلّ. قَهَر (2) أرخى. أضعف (3) صَدّ. مَنَع. أخَّر.

ܦܰܢܶܟ̥. ܦܽܘܼܢܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) صوَّر. رَسَم.

ܐܶܬ̥ܦܢܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܢܰܟ̥ (مج. مط).

ܦܢܰܟ̥ܢܺܝܼܟ̥ܳܐ فَنيخ. رَخو. ضعيف (2) لَقيط. وَلَد الزنية. عبد ابن عبد.

ܦܰܢܟ̥ܺܝܼܟ̥ܳܐ. ܦܰܢܟ̥ܺܝܼܢܟ̥ܳܐ لغتان فيهِ.

ܦܰܢܟ̊ܳܢܳܝܬ̊ܳܐ مُرَيّة مِهذارة بَذّاءة.

ܦܺܝܼܢܟ̥ܳܐ طَبَق. صَحفة. قَصعة (2) حجر الرَّحى الأعلى (3) لوح التصوير (4) لوح. جدول الأسماء.

 • ܦܽܘܼܢܦܳܫܳܐ قَمل الطيور.
 • ܦܰܢܶܩ. ܦܽܘܼܢܳܩܳܐ. ܬܰܦܢܺܝܼܩܳܐ فنَّق. نعَّم. لذَّذ. رفَّه. دلَّل.

ܐܶܬ̥ܦܰܢܰܩ. ܡܶܬ̥ܦܰܢܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܢܶܩ فنَّق. رفَّه. لذَّذ. متَّع (2) تفنّق. ترفّه. تلذّذ. تنعّم. تمتّع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܢܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܢܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܽܘܼܢܳܩܳܐ. ܬܰܦܢܺܝܼܩܳܐ نعيم. لَذّة. مَلَذّة إلخ.

 • ܦܶܢܩܺܝܼܬ̥ܳܐ سبّارة. لوح يُكتَب عليهِ. دفتر (2) مُجلَّد كتابٍ.

ܦܶܢܩܝܳܝܳܐ كاتب الألواح.

 • ܦܰܣ ــِـ ܦܣܳܣܳܐ فَصّ. عَرَق. جرَّد العَظم (2) اقترع. ألقى قُرعةً (3) أَذِن. أجاز.

ܐܶܬ̥ܦܣܶܣ. ܡܶܬ̥ܦܰܣܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܣܶܣ. ܦܽܘܼܣܳܣܳܐ أَذِن. أجاز. أباح. سَمَح.

ܐܰܦܶܣ مثلهُ (2) اقترع. ألقى قُرعةً.

ܐܶܬ̥ܦܰܣܰܣ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܰܣ (مج).

ܦܰܣܦܶܣ. ܦܽܘܼܣܦܳܣܳܐ فَصّ. عَرَق. عَضّ. نَهَش. مزَّق (2) بذَّر. بدَّد. بَدرَق.

ܐܶܬ̥ܦܰܣܦܰܣ. ܡܶܬ̥ܦܰܣܦܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܣܳܣܳܐ. ܦܣܳܣܽܘܼܬ̥ܳܐ إذن. إجازة. إباحة.

ܦܶܣܳܐ (ذ) قُرعة (2) حِصّة. نَصيب. شَرِكة. سَهم (3) انتخاب. اختيار. صوت (4) جوقة. جماعة. فئة.

ܦܶܣܳܐ. ܦܶܣܬ̥ܳܐ. ج ܦܶܣ̈ܶܐ مثلهُ.

ܦܣ̈ܐ كَلَف. نَمَش. ܬܰܪ̈ܩܡܳܬ̥ܳܐ.

ܦܰܣܬ̥ܳܐ ج ܦܰܣ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܦܰܣ̈ܶܐ راحة اليد (2) باطن. أسفل القدم.

ܦܰܣܬ̊ܳܐ ج ܦܰܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ و ܦܰܣ̈ܶܐ مَنديل. مِشمَلة. مَلاءة. إزار (2) خِرقة.

ܦܽܘܼܣܳܐ (ذ) فَسوة. ضُراط.

ܦܽܘܼܣܬ̥ܳܐ ج ܦܽܘܼܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) فأس. طَبَر.

ܦܳܣܽܘܿܣܳܐ أشغى. أفلَج الأسنان.

ܦܳܣܽܘܿܣܬ̊ܳܐ ج ܦܳܣܽܘܿܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ شَغياء. فَلجاء.

 • ܦܰܣܓ̊ܳܐ تَلّ. رَبوة (2) زَوجٌ من العدد (3) مَنحوتة. ܦܣܺܝܼܠܬ̊ܳܐ.
 • ܦܰܣܓ̊ܕ̥ܳܐ غُمَر. قَدَح. وِعاء الأشنان والحمّام.
 • ܦܰܣܛܳـܓ̥ܳܐ طعام. زُوّادة.
 • ܦܰܣܛܺܝܼܠܳܐ رِواق. دَرَوَند.

ܦܰܣܛܶܠ أقام. بنى أروقة.

 • ܦܶܣܛܳܪܳܐ رندَج طويل (2) مِكسَح.
 • ܦܰܣܝܳܐ مِسَنّ (2) مِبرَد. مِسحَل.

ܦܳܣܝܽܘܿܢܳܐ. ܦܽܘܼܣܝܳܢܳܐ لغتان فيهِ.

ܦܳܣܽܘܿܢܳܐ. ܦܳܣܳܢܳܐ لغتان أُخرَيان فيهِ.

 • ܦܰܣܝܽܘܿܢܳܐ قَعر. أسفل النهر.
 • ܦܳܣܺܝܼܢܳܐ. ܦܰܣܺܝܼܢܳܐ دُرّاج. يَمام.
 • ܦܣܺܝܼܢ. ܦܣܺܝܼܢܳܐ لُبّ. فُتات الخبز.
 • ܦܣܰܟ̥ ــَـ ܦܣܳܟ̥ܳܐ فَسَخ. فَصَل. فَكّ العَظم (2) فَشَخ. فرَّج بين رجليهِ (3) تخطّى. مَشى. سافر.

ܦܺܝܼܣܟ̊ܳܐ شَكّ. رَيب.

 • ܦܣܰܠ ــُـ ܦܣܳܠܳܐ. ܦܣܽܘܼܠܝܳܐ فَسَل. قَطَع. نَحَت. نَقَر الحجر (2) خَرَط. قَطَع الخشب (3) بَرَد. سَحَل الحديد (4) دَكّ. هَدَم.

ܦܰܣܶܠ. ܦܽܘܼܣܳܠܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܣܶܠ. ܐܶܬ̥ܦܰܣܰܠ (مج).

ܦܳܣܽܘܿܠܳܐ قَطّاع. نَحّات. نَقّار. خَرّاط إلخ (2) قَطّاعة. فأس. مِعوَل (3) بَنّاء. رئيس البَنّائين.

ܦܣܺܝܼܠܺܝܼܢ (ذ) مَقطَع حجارة ونحوها.

ܦܣܺܝܼܠܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) حجر منحوت مُنهَدِم.

 • ܦܰܣܰܠܝܳܐ طرشقوق. خَسّ مُرّ. هِندِباء. ܚܰܠܝ̈ܳܬ̥ܳܐ.
 • ܦܰܣܡܳܐ شارب. شَعر الشَّفة العُليا.
 • ܦܣܳܢܳܐ صَفاة. حَصاة. ܫܥܳܥܳܐ.
 • ܦܰܣܢܶܣ كُشّ النَّخل. ما يُلقَح بهِ النَّخل.
 • ܦܣܰܥ ــُـَـ ܦܣܳܥܳܐ خَطا. سَلَك. جَرى (2) عَبَر. جاز (3) تعدّى. تخطّى. تجاوز. خالف (4) تطاول. تجرّأ. أقدم. ازدرى. تهاون.

ܐܶܬ̥ܦܣܰܥ (مج)  وخَطا. سَلَك.

ܦܰܣܰܥ. ܦܽܘܼܣܳܥܳܐ بَسَط. مَغَط. مَدّ (2) أرخى. خَلخَل. لَطَف. رقَّق (3) أبعد. فرَّق. فرَّج بين أجزاء جِسم. ضدّ لزَّز وقلَّص.

ܦܰܪܣܰܥ. ܦܽܘܼܪܣܳܥܳܐ مثلهُ وهو المأنوس.

ܐܶܬ̥ܦܰܣܰܥ (مج. مط) وخَطا. سَلَك.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܣܰܥ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܣܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܣܳܥܳܐ. ܦܣܳܥܬ̊ܳܐ مرّة (2) خُطوة (3) شَقّ في دِخرِص الثوب (4) مِقياس. قَدر نِصف القَصَبة (5) خَرق. ثَقب الأذن و العين (6) سِفاح. مُباضَعة.

ܦܽܘܼܣܥܳܐ مِنقَل نار.

ܡܦܰܪܣܥܳܐ مف (2) مُنبسِط. مُفترِش. رَخو. مُتخلخِل. مُنفَرِج. ضدّ مُتأزِّز (3) شَبِق. مُغتلِم. شهوانيّ.

ܦܰܪܣܽܘܼܥܳܐ ظِلف البقر والماعز ونحو ذلك.

 • ܦܶܣܦܣܳܐ فَصّ. فُسَيفساء (2) نَرد. مَيس. شِطرَنج.
 • ܦܰܣܦܶܣܬ̊ܳܐ إسفَست. برسيم. قِرط (نبت).
 • ܦܰܣܦܳܪ̈ܶܐ شَعوذة. ܡܶܐܚܰܕ̥ ܥܰܝ̈ܢܶܐ.
 • ܦܣܺܝܼܦܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَرب من اللَّعِب.
 • ܦܣܰܩ ــُـ ܦܣܳܩܳܐ. ܦܽܘܼܣܩܳܢܳܐ قَطَع. جَذَم. صَرَم (2) بَتّ. حَكَم. أوجب (3) حَتَم. فَرَض. شَرَط (4) قَصَد. نَوى (5) اختصر. لخَّص. أوجز (6) حدَّد. قدَّر. عيَّن الثمن (7) فَصَل. أفرز. حَرَم (8) أبطل. أزال. لاشى (9) صَدّ. مَنَع. كَفّ. (10) افترس. مزَّق (11) فصَّل الثوب (12) خَصى. أزال الرُّجولة (13) بَطَل. امتنع. انقطع. انكف. زال.

 ܐܽܘܼܪ̈ܚܳܬ̥ܳܐ قَطَع الطُّرق.

 ܐܶܫܳܬ̥ܳܐ قَطَع. أزال الحُمّى.

 ܚܰܕ̥̈ܬ̥ܳܬ̥ܳܐ ابتدع اختراع أموراً جديدة.

 ܠܶܒ̊ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ أرعب. أفزع فُلاناً.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ قَطَع كلام فُلان.

 ܡܥܰܘ̈ܗܝ قَطَع مَصارينهُ. عذَّب قلبهُ.

 ܣܰܒ̥ܪܳܐ يَئِس. قَطَع الرجاء.

 ܨܶܒ̥ܝܳܢܶܗ عَصا هواهُ. كَسَر إرادتهُ.

 ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ فَشِل. سَئِم. يَئِس.

 ܦܶܣܩܰܬ̥݀ ܠܳܗ̇ تحتّم. انتهى. تأكّد الأمرُ.

ܐܶܬ̥ܦܣܶܩ (مج. مط) وتقطّع. تخزّق. بَلي.

ܦܰܣܶܩ. ܦܽܘܼܣܳܩܳܐ قطَّع. أرَّب. شقَّق (2) حَكَم. حَتَم (3) حطَّم. دَكّ. كسَّر. سَحَق.

ܐܶܬ̥ܦܰܣܰܩ. ܡܶܬ̥ܦܰܣܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܣܶܩ قَطَع. جَذَم. حطَّم. سَحَق (2) جعلهُ يقطع ويصرم ويسحق إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܣܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܣܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܣܽܘܿܩܳܐ فاعل (2) فَصل كتاب (3) نَقّار. نَحّات. قَطّاع حجارة (4) رأي. قضيّة مُوجَزة (5) نُقطة فاصلة. ܫܚܺܝܼܡܳܐ.

ܦܳܣܩܳܐ فاعل (2) سِكّين (3) نُقطة فاصلة.

 ܦܳܣܶܩ ܕܰܗܒ̥ܳܐ صائغ. قَين.

 ܦܳܣܶܩ ܟܺܝܼ̈ܣܶܐ طَرّاز.

ܦܳܣܽܘܿܩܳܐܺܝܼܬ̥ حَتماً. مُطلَقاً. على الإطلاق (2) بالإيجاز إلخ.

ܦܣܺܝܼܩܳܐ مَقطوع. مَجذوم. مَحتوم. مَفروض إلخ.

ܦܣܺܝܼ̈ܩܳܬ̥ܳܐ جِنس من الحيوانات كالنَّحل والزُّنبور ونحو ذلك.

ܦܳܣܺܝܼܩܳܐ مُوجَز. مُختصَر. قصير (2) مُعيَّن. مُحدَّد.

 ܦܳܣܺܝܼ̈ܩܳܬ̥ܳܐ اختصار. إيجاز. إجمال (2) أمور مُبرُومة. مَقضِيّة (3) أمور نهائيّة. أخيرة. شديدة. رهيبة (4) بُرهة. زمن يسير.

ܦܳܣܺܝܼܩܳܝܳܐ مُختصَر. مُوجَز. قصير.

ܡܶܬ̥ܦܰܣܩܳܢܳܐ قابل الانقطاع والتَّجزُّؤ إلخ.

 ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܣܩܳܢܳܐ في عُرف الفلاسفة: غير مُتجزِّئ. فَرد. واحد. أُقنوم. ذَرَّة.

ܦܶܣܩܳܐ جُزء. قطعة. بِضعة. نَبذة. قطيع. شِرذِمة ونحو ذلك (2) خِرقة. لِفافة. كَفَن.

ܦܣܳܩܳܐ مثلهُ (2) ترخيم عند النُّحاة.

ܦܽܘܼܣܩܳܢܳܐ جُزء. قطعة. بِضعة. نَبذة (2) قَضاء. قَدَر.

ܦܽܘܼܣܳܩܳܐ شِقاق (2) شراب رديء (3) قِشر البيض (4) جِزء. قِطعة. نَبذة.

ܦܽܘܼܣܩܳܐ سكنجبين. دواء. مَشروب يُصنَع من توابل مُخلَّلة.

ܦܶܣܩܺܝܼܬ̥ܳܐ قِماط. لِفافة. خِرقة.

 • ܦܶܣܩܺܝܼܢ (ث) قناة. بِركة. صِهريج.
 • ܦܣܰܪ ــُـ ܦܣܳܪܳܐ ازدرى. حَقَر (قليل).

ܦܰܣܰܪ. ܦܽܘܼܣܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) أبطل. نَقَض. فَسَخ الشهادة خاصّةً.

ܦܣܳܪܳܐ رَسَن. مِقوَد الدابّة.

ܦܣܰܘܪܳܐ حَكّة. بَرَص. جَرَب.

ܦܣܳܪܺܝܼܢ (ث) حُبوب. عامّة الحُبوب.

 • ܦܰܣܬ̊ܩܳܐ. ܦܶܣܬ̊ܩܳܐ فُستُق. شجر وثمرهُ.

 ܕܰܫܝܽܘܿܠ حَبّ البان.

 • ܦܰܣܬ̊ܽܘܼܩܳܐ بستوقة[23]. كُوز.
 • ܦܰܥ ــَـُـ ܦܥܳܥܳܐ فَضّ. رَضّ. سَحَق. حَطَم. هَشَم (2) شَدَخ. فَجّ (3) شَقّ. فَلَق (4) ضَرَب. جَلَد بالقَضيب (5) حَضَن. فَقَس البيض (6) فَتَح. ثَقَب. نَقَب (7) فُقِسَتْ البيضة.

 ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܽܘܼܡܶܗ حَطَم. نَثَر الله أسنانهُ.

 ܒܬ̥ܽܘܼܠܬ̊ܳܐ افتضّ. اقتصّ البِكر.

ܦܰܥܰܥ. ܦܽܘܼܥܳܥܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܥܰܥ. ܐܶܬ̥ܦܰܥܰܥ (مج. مط).

ܐܰܦܰܥ مثل ܦܰܥ (2) ܥܰܠ أهان. شَتَم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܥܺܝܼܥܳܐ مف (2) ضعيف. مَهزول.

ܦܥܳܥܬ̊ܳܐ مصدر واسم مرّة.

 • ܦܥܳܐ. ܦܥܺܝܼ ــِـ ܦܥܳܝܳܐ ثَغى. جأر الثور والشاة (2) بَكى. صَرَخ.

ܦܰܥܺܝܼ. ܦܽܘܼܥܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܰܦܥܺܝܼ أثغى. أجأر. أبكى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܥܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܥܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܥܳܝܳܐ ثَغّاء. جائر. بَكّاء.

 • ܦܥܰܠ ــُـ ܦܥܳܠܳܐ. ܦܶܥܠܳܐ. ܦܰܥܠܳܐ. ܦܥܽܘܼܠܝܳܐ فَعَل. عَمِل. صَنَع. اشتغل (2) استكرى. استأجر.

ܐܶܬ̥ܦܥܶܠ. ܡܶܬ̥ܦܰܥܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܥܶܠ. ܦܽܘܼܥܳܠܳܐ فعَّل. عمَّل. شغَّل.

ܐܰܦܥܶܠ. ܡܰܦܥܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܬ̥ܦܰܥܰܠ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܥܰܠ (مج).

ܦܳܥܠܳܐ. ܦܳܥܽܘܿܠܳܐ فاعل. عامل. صانع إلخ.

ܦܳܥܠܽܘܼܬ̥ܳܐ فعولة. عَمَل. شُغل (2) حِرفة. مِهنة (3) أُجرة.

ܦܥܳܠܳܐ عَمَل. شُغل (2) أُجرة.

 • ܦܥܰܪ ــُـ ܦܥܳܪܳܐ. ܦܶܥܪܳܐ. ܦܥܽܘܼܪܝܳܐ فَغَر. فَتَح (2) شَقّ. فَلَق. فَلَع (3) تثاءب.

 ܠܘܳܬ̥ ܙܰܦܠܳܢ اشتاق. ارتاح إلى كذا.

ܦܰܥܰܪ. ܦܽܘܼܥܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܥܰܪ. ܐܶܬ̥ܦܰܥܰܪ (مج. مط).

ܦܥܺܝܼܪܳܐ مَفغور. مَفتوح. مَشقوق إلخ.

ܦܥܺܝܼܪܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) شَقّ. فَسخ (3) تثاءُب.

ܦܰܥܪܳܐ. ܦܶܥܪܳܐ[24] شَقّ. ثَقب. خَرق. سَرَب. كَهف. حُفرة عميقة.

ܦܥܰܪܬ̥ܳܐ ج ܦܰܥܪ̈ܳܬ̥ܳܐ فاغِرة. كَبابة تشبهُ الحِمَّص وهي من أدوية الطِّيب الحارّة.

 • ܦܽܘܼܦܳܦܳܐ طَبّوع. ܛܰܒ̊ܽܘܼܥܳܢܳܐ.
 • ܦܽܘܼܦܳܓ̥ܳܐ كُسوف الشمس والقمر.
 • ܦܳܦܹܺܪܽܘܿܢ[25] بَرديّ. أصول البَرديّ (2) قِرطاس.

ܦܳܦܹܺܪܳܝܳܐ[26] بَرديّ. قِرطاسيّ. وَرَقيّ.

 • ܦܶܨܬ̥ܳܐ ج ܦܶܨ̈ܶܐ قُرعة (2) حِصّة. نصيب. جِزء (3) قِسم من الكتاب. حَقل. عَمود من الكتاب (5) رُقعة. مدرج (6) حُكم. قضاء. عِقاب (7) خِرقة. قِماط.
 • ܦܨܳܐ ــِـ ܦܨܳܝܳܐ فَصى. فَصَل. فَرَق. خلَّص.

ܦܰܨܺܝܼ. ܦܽܘܼܨܳܝܳܐ فصَّى. خلَّص. أنقذ. نجّى (2) فَرَق بين المقاتلَين.

ܐܶܬ̥ܦܰܨܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܦܰܨܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܰܦܨܝܳܢܳܐ فاعل (2) جَمَل بَختيّ كريم.

ܦܨܳܝܳܐ ܦܨܳܝܬ̊ܳܐ خِلاص. نَجاة.

ܦܨܳܝܳܐ. ܦܶܨܝܳܐ شَقّ. نَشر خشبٍ.

 • ܦܰܨܓ̊ܪܺܝܼܒ̥ܳܐ قائد. رئيس. مِقدام.
 • ܦܨܰܕ̥ ــُـ ܦܽܘܼܨܳܕ̥ܳܐ فَصَد. شَقّ الوريد (2) شَقّ. فتح الأرض لتجري ماءً.

ܦܰܨܶܕ̥. ܦܽܘܨܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܨܶܕ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܨܰܕ̥ (مج. مط).

ܐܰܦܨܶܕ̥ جعلهُ يفصد ويشقّ ويفتح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܨܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܨܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܨܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) غَدير. عَين. بِركة. جدول.

 • ܦܨܰܚ ــَـ ܦܨܳܚܳܐ. ܦܨܽܘܼܚܝܳܐ فَصُح. كان فَصيحاً (2) فَصَح. سَني. تلألأ. ضاء (3) أفصح. راق. صَفا الصوتُ (4) فَرِح. جَذِل. بَشّ. تهلّل.

ܐܶܬ̥ܦܨܰܚ. ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܨܰܚ مثلهُ (2) عيَّد الفِّصح.

ܐܰܦܨܰܚ أفصح. تكلّم بفصاحة (2) لألأ. أشرق. نوَّر (3) صفَّى الصوتَ (4) فرَّح. أبهج (5) مَزَح. فاكَه. ضَحِك. داعَب (6) جاز. عَبَر على (7) عيَّد. أكل الفِّصح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܨܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܨܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܨܺܝܼܚܳܐ فصيح. مُتلألئ. سَنيّ. رائِق. صافٍ. فَرِح. بَشوش.

ܦܰܨܽܘܼܚܳܐ فصيح. مُشرِق. مُنير. رائق. جَذلان إلخ.

ܦܨܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܦܰܨܽܘܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص.

ܦܨܽܘܿܚܺܝܼܬ̥ܳܐ غُرّة. بَياضة في جَبهة الفرس.

ܦܶܨܚܳܐ فِصح. عيد الفِّصح.

 • ܦܨܰܠ ــُـ ܦܨܳܠܳܐ. ܦܶܨܠܳܐ. ܦܨܽܘܼܠܝܳܐ فَصَل. عَزَل. فَرَق (2) فصَّل. شَرَح. فسَّر (3) شَقّ. خَرَق. فتح طريقاً (4) فَلَق. نَشَر خشباً (5) فَطَم. قَطَع عن الرِّضاعة (6) فتح. نشر أجنحتهُ (7) أفرز. ميَّز.

 ܟܬ̥ܳܒ̥ܳܐ فتح. فكّ الكتاب.

 ܠܟ̥ܶܢ̈ܫܶܐ شَقّ. خَرَق الجموع.

 ܦܳܪܰܚܬ̥ܳܐ ܠܳܐܰܪ شَقّ الطائر الهواء.

ܦܰܨܶܠ. ܦܽܘܼܨܳܠܳܐ. ܬܰܦܨܺܝܼܠܳܐ مبالغتهُ (2) فصَّل ثوباً.

ܐܶܬ̥ܦܨܶܠ. ܐܶܬ̥ܦܰܨܰܠ (مج. مط).

ܦܳܨܽܘܿܠܳܐ فاصل. عازل. مُفصِّل إلخ.

ܦܳܨܠܳܐ مثلهُ (2) فاصلة. علامة. نُصبة (نيشان).

 • ܦܨܰܢ ــَـ ܦܨܳܢܳܐ اقترع. ألقى قُرعةً.
 • ܦܰܩܶܩ. ܦܽܘܼܩܳܩܳܐ بَقّ. هَذَر. هَرَج (2) ثَلَب. افترى.

ܦܰܩܳܩܳܐ مِهذار. هَرّاج. عَلّاك. ثَلّاب.

ܦܰܩܳܩܽܘܼܬ̥ܳܐ هَذَر. هَرج. ثَلب. افتراء.

ܦܩܺܝܼܩܳܐ مِهذار. خفيف العقل.

ܦܩܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ هَذَر. هَرج. خِفّة عقلٍ.

ܦܩܳܩܳܐ. ܡܰܦܩܰܩܬ̊ܳܐ هَرج. كَثرة الكلام.

ܦܹܺܩܳܐ. ܦܹܺܩܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܦܹܺܐܩܳܐ[27].

 • ܦܩܰܕ̥ ــُـ ܦܩܳܕ̥ܳܐ. ܦܩܽܘܼܕ̥ܝܳܐ. ܦܽܘܼܩܕܳܢܳܐ. ܦܳܩܰܕ̊ܬܳܐ فَقَد. أضاع. أحسّ. شَعَر بفُقدان شيء (2) افتقد. زار. عاد (3) افتقد. انتقم. قاصّ (4) ذَكَر. تذكّر (5) أمَر. أوصى. فَرَض. حَتَم. اشترع (6) أمَر بكتابةٍ. عَمِل الميت وَصيّةً أخيرة (7) بحث. فتَّش. فحص (8) طلب. اشتاق. رَغِب (9) حاسَب. طالَب (10) صَدّ. عاق. مَنَع (11) أمَّر. رأّس. سلَّط. ولَّى (12) لَحَظ. رأف. أشفق (13) فُقد. ضاع. باد. هَلَك. مات (14) تآمر. ترأّس. توّلى.

 ܦܩܽܘܿܕ̥ تفضَّلْ. شَرِّفْ (كلمة تأدُّب).

ܐܶܬ̥ܦܩܶܕ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܩܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܩܶܕ̥. ܦܽܘܼܩܳܕ̥ܳܐ أمر. أوصى (2) أوصى. كتب وصيّةً أخيرة (3) أمَّر. ولَّى. رأّس (4) نبَّه. نَصَح. حذَّر (5) مَنَع. صَدّ (6) كتب. فَرَض. اشترع.

ܐܶܬ̥ܦܰܩܰܕ̥ (مج) وافتُقِد. عُوقِب (2) اضّجع. نام. رَقَد.

ܐܰܦܩܶܕ̥ أمر. أوصى (2) أمَّر. ولَّى. سلَّط (3) قوّى. أيّد. عَضَد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܩܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܩܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܩܽܘܿܕ̥ܳܐ فاعل (2) أمير. مُدبِّر. رئيس. قائد (3) وَصيّ. وكيل. قَيِّم (4) صيغة الأمر (5) اسم نقطة كبيرة.

ܦܳܩܽܘܿܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ أمر. تَوصية. إمارة. قيادة إلخ.

ܦܰܩܳܕ̥ܳܐ أمَّار. رئيس. أمير. قائد.

ܦܩܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) والٍ. أمير. مأمور. مُباشِر (3) وَصيّ. وَكيل.

ܦܽܘܼܩܕ̊ܳܢܳܐ أمر. وصيّة. فريضة. سُلطة.

ܦܽܘܼܩܳܕ̥ܳܐ مثلهُ (2) وصيّة الميّت.

ܦܩܳܕ̥ܳܐ فَقَد. شراب زَبيب أو عَسَل أو كَشُوث.

 • ܦܩܰܚ ــَـُـ ܦܩܳܚܳܐ فَقَح. قَدَح. نَبَت. أزهر (2) ضاء. تلألأ. بَشّ. فَرِح (3) نَفَع. أفاد.

ܦܰܩܰܚ. ܦܽܘܼܩܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܩܰܚ أزهر. تلألأ. بَشّ (2) انتفع. استفاد.

ܐܰܦܩܰܚ أنار. أزهر (2) أضاء. فرَّح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܩܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܩܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܩܽܘܼܚܳܐ فَرِح. جَذلان. بَشوش. مُتلألئ.

ܦܳܩܚܳܐ نافع. مُفيد. صالح. مُلائِم. واجب.

ܦܳܩܚܳܝܳܐ. ܦܰܩܳܚܳܐ مثلهُ.

ܦܰܩܳܚ أو ܦܳܩܰܚ ܠܳܟ أصلَح. أولَى. خَيرٌ لك.

ܦܶܩܚܳܐ نُور. زَهر. وَرد. قَدّاح. جُنبُذ.

ܦܽܘܼܩܳܚܳܐ رأي. مَشورة.

 • ܦܩܰܛ ــَـ ܦܩܳܛܳܐ نَطّ. قَفَز. طَفَر.

ܦܩܳܛܳܐ انشغال. ارتباك. ܩܽܘܼܛܠܳܒ̥ܳܐ.

ܦܶܩܛܳܐ قال بهلول: زدف الخدود أو الحدود وغيره زوف الخدود والوجنات ولا يُصَحّ شيءٌ من ذلك.

 • ܦܳܩܽܘܼܛܠܳܝ̈ܶܐ قيل: العَدَس.
 • ܦܰܩܺܝܼܬ̥ܳܐ ثِقَل شيء. شيء ثقيل.
 • ܦܰܩܝܳܠܳܐ مِغفَر. رِداء. حُلّة (2) عِمامة.

ܐܶܬ̥ܦܰܩܝܰܠ تغفَّر. التَحف (2) لَفّ رأسهُ بالعِمامة.

 • ܦܩܰܥ ــَـ ܦܩܳܥܳܐ فَقَع. مات (2) فَقَع. ضَرَط (3) عَطَس (4) انشقّ. تفطَّر. انفلق (5) قَصَف. رَعَد. تفرقع (6) شَقّ. فَلَق. صَدَع (7) فَقَأ. قذَّى العين (8) نَبَذ. طَرَح (9) فسَّر. شَرَح المثل (10) فَقَس البيض (11) انفقس البيض.

 ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ اختلفتْ. لم تتّفق الآراء.

 ܫܳܩܰܘ̈ܗܝ فَحَج. تدانتْ صُدور قدميهِ وتباعد عَقِباهُ.

ܦܰܩܰܥ. ܦܽܘܼܩܳܥܳܐ فَقَع. ضَرَط (2) عَطَس (3) رَعَد. قَصَف. تفرقَع (4) شَقّ. فَلَق. صَدَع (5) فَرقَع أصابعهُ (6) مزَّق. جَلَد (7) فَقَأ. قذَّى (8) فَقَس.

 ܘܰܪܕ̊ܳܐ فَرقَع الوردَ ضارباً ورقةً منهُ بيدهِ ليُسمع لها صوتٌ.

 ܒܰܢܚܺܝܼܪܶܗ نَخَر. غَطّ. عَطَس.

ܐܶܬ̥ܦܩܰܥ. ܐܶܬ̥ܦܰܩܰܥ (مج. مط).

ܐܰܦܩܰܥ شَقّ. فَلَق. صَدَع (2) فَرقَع أصابعهُ (3) صوَّت الفيل (4) ضَرَب بالـمِقلاع.

 ܒܰܢܚܺܝܼܪܶܗ غَطّ. نَخَر. عَطَس (2) نَفَر غَيظاً.

 ܛܺܝܼܢܳܐ دَعَك. جَبَل. شَقّ الطينَ بحيث يُسمَع لهُ صوت.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܩܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܩܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܪܩܰܥ. ܦܽܘܼܪܩܳܥܳܐ رَعَد. قَصَف. تفرقع (2) انشقّ. انفلق. تفطّر (3) أرعد. أقصف (4) شقَّق. فطَّر. فَلَق (5) فَرقَع أصابعهُ لاوياً إيّاها أو ضارباً إيّاها الواحدة على الأخرى.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܩܰܥ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܩܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܳܩܽܘܿܥܳܐ فاقِع. عاطِس. مُنشَقّ. مُتفَطِّر إلخ.

ܦܰܩܳܥܳܐ فَقّاع. عَطّاس. فَلّاق. رَعّاد إلخ.

ܦܩܺܝܼܥܳܐ مف (2) مُتشقِّق. مُتفطِّر. مُنفَلِق (3) زَهر. نُور (4) دِكّة (5) رأس الأُسطوانة المشقوق الطرفين (6) نَقش. تخريم. ܓܠܳܦܳܐ.

ܦܰܩܽܘܼܥܳܐ أفحَج (2) حَنظَل (3) فَقيع عَجّور. تين غير ناضج (4) دودة الجُّبن.

ܦܰܩܽܘܼܥܽܘܼܬ̥ܳܐ فَحَج. تداني صُدور القَدمَين وتباعد العَقِبَين.

ܦܶܩܥܳܐ شَقّ. خَرق. فَطرٌ في الرِّجل وغيرها.

ܦܰܩܥܳܐ مثلهُ (2) فقع. دودة حمراء أو ضِفدَع (3) مُفَقِّعة. طائر أسود أصل ذَنَبهِ أبيض (4) صاعقة. رَعد شديد (5) خُثّ نبات الماء. طُحلُب يابس قديم العهد.

ܡܦܰܩܥܳܢܳܐ فاعل (2) فَيج. حارس يدور ليلاً في أزقّة المدينة.

ܡܰܦܩܰܥܬ̊ܳܐ صوت حُرّاس المدينة (2) مِقلاع (3) مِدفَع. بُندُقيّة (تفنك).

ܡܦܰܩܰܥܬ̊ܳܐ بَثر. دُمَّلة. خُراجة.

ܦܩܰܥܬ̊ܳܐ ج ܦܰܩ̈ܥܳܬ̥ܳܐ بُقعة. سَهل. صحراء.

ܦܩܰܥܬ̥ܳܝܳܐ برّيّ. صحراويّ. بَدَويّ.

 • ܦܩܰܪ ــَـ ܦܩܳܪܳܐ. ܦܩܽܘܼܪܝܳܐ كَلِب. جُنّ. هاج (2) شَبِق. عَهِر. اغتلم (3) احتدم غَيظاً.

ܐܶܬ̥ܦܩܰܪ. ܐܶܬ̥ܦܰܩܰܪ مثلهُ.

ܐܰܦܩܰܪ أكلب. جنَّن. هيَّج. أغلم إلخ.

ܦܰܩܪܳܐ كَلِب. مجنون. هائج (2) شَبِق. مُغتلِم (3) فَظّ. شَرِس (4) شجر مُركَّب يُذكر مع الفُستُق والموز لعلّهُ فَقْرة.

ܦܩܰܪܬ̥ܳܐ كَلِبة. هائجة. مُغتلِمة إلخ.

ܦܩܰܪܬ̥ܳܢܳܐ كَلِب. هائج. مُغتلِم. فَظّ. مجنون.

ܦܰܩܺܝܼܪܳܐ. ܦܩܺܝܼܪܳܐ مثلهُ (2) فقير.

ܦܰܩܪܽܘܼܬ̥ܳܐ غِلَظ الرَّقبة (2) كالتالي.

ܦܩܰܪܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ كَلَب. جُنون. فَظاظة. شَبَق.

ܦܰܩܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) فَقر. مَسكَنة.

ܦܰܩܳܪܳܐ فَقار. خَرَز الظَّهر والرَّقَبة (2) مِغزَل. مِردَن.

ܦܳܩܰܪܬ̊ܳܐ ج ܦܳܩܪ̈ܳܬ̥ܳܐ فَقار. فَقارة.

ܦܳܩܰܪܢܳܐ. ܦܽܘܼܩܪܳܢܳܐ كانون. مَوقِد. مِنقَل.

 • ܦܽܘܼܩܝܳܪܳܐ. ܦܶܩܝܳܪܳܐ عِمامة.

ܐܶܬ̥ܦܰܩܝܰܪ لَفّ رأسهُ بالعِمامة.

 • ܦܰܪ ــُـَـ ܦܪܳܪܳܐ فَرّ. هَرَب (2) طار (3) كَثُر. نَما. نَسَل. فاض (4) فَرفَر. سَخُف. طاش. سَها.

ܐܰܦܰܪ. ܡܰܦܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أفرّ. هرَّب (4) أطار. طيَّر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܪܦܰܪ. ܦܽܘܼܪܦܳܪܳܐ فَرفَر. خَلَط بكلامهِ (2) رَفرَف الطائر (3) تنفَّض. نَفَض جسدهُ (4) تخنّق الميّت (5) تغَرغَر. تمَضمَض (6) تملَّل. تمَلمَل. تقلّب. سُلِب قلبهُ من شِدّة الوجع (7) حرَّك. هَزّ. أقلق. سجَّس (8) عذَّب. نكَّل. جرَّح. مزَّق (9) تعوّق.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܦܰܪ (مج) ومثلهُ بمعنى اللازم.

ܦܪܺܝܼܪܳܐ. ܦܰܪܺܝܼܪܳܐ فَرفار. سَخيف. ساهٍ (2) أشعَث. مَنقوش.

ܦܪܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ سَخافة. طَياشة. خِفّة (2) شَعَث. انتشار الشَّعر.

ܦܰܪܳܐ فَرور. خَروف. حَمَل.

ܦܰܪܬ̥ܳܐ ج ܦܰܪ̈ܳܬ̥ܳܐ رِخلة. جعدة. (فطيمة).

ܐܳܦܰܪܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) اسم مدينة.

ܦܳܪܳܐ. ܦܰܪܳܐ فَرد من العدد.

ܦܪܽܘܿܪܳܐ حَسوٌ. حَساء. حَريرة. عَصيدة. خَبيصة (2) كالتالي.

ܦܰܪܘܳܪܳܐ فروار. سَطح. جِسر.

ܦܰܪܦܳܪܳܐ شَرارة نار وسُخام (2) ورق. قطعة رقيقة من ذهب أو فضّة (3) حَزازة.

ܦܳܪܬ̊ܳܐ ج ܦܳܪ̈ܶܐ و ܦܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ نُخالة (2) حَزازة. قَشرة الرأس.

ܦܳܪܬ̊ܳܢܳܝܳܐ نُخاليّ. حَزازيّ.

ܦܰܪܢܳܝܬ̊ܳܐ نُخالة الحِنطة ونحوها.

ܦܽܘܼܪܦܳܪܳܐ عَذاب. شِدّة. نَكال. مَلمَلة. فَرفَرة إلخ (2) فرفير وهو حيوان (3) عَجرَفة. تَشامُخ.

ܦܽܘܼܪܦܽܘܼܪܳܐ. ܦܰܪܦܽܘܼܪܳܐ برفير (2) فَرفُور. طائر قيل هو الحَجَل.

ܦܰܪܦܰܪܕ̊ܰܟ̊ܺܝܼܢ مَن ينظّف فَمهُ مُخضخِضاً إيّاهُ بالماء.

 • ܦܪܺܝܼ ــِـ ܦܽܘܼܪܝܳܐ نَما. كَثُر. ازداد. أخصب (2) حَبِل. وَلَد. نَسَل. أثمر (3) فُريَ. انشقّ.

ܦܪܳܐ ــِـ ܦܪܳܝܳܐ. ܦܶܪܝܳܐ. ܦܪܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) فَرى. بَعَج. شَقّ.

ܐܶܬ̥ܦܪܺܝܼ (مج) ونَما. كَثُر (2) انبعج. انشقّ.

ܦܰܪܺܝܼ. ܦܽܘܼܪܳܝܳܐ أنمى. كثَّر. أخصب (2) أحبل. أولد. نسَّل (3) فَرى. بَعَج (4) ذاع. انتشر.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܺܝܼ (مج. مط) وارتفع. تقدّم. ارتقى إلى درجة المفريان.

ܐܰܦܪܺܝܼ نَما. كَثُر. ازداد (2) نَبَت. طَلَع (3) أنمى. كثَّر. أخصب. أنبت (4) أولد. أنسل. أصدر. أنشأ.

 ܫܽܘܼܩܪܳܐ افترى. اختلق كَذِباً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܪܽܘܿܝܳܐ فارٍ. باعِج. شاقّ (2) مُنبَعِج.

ܦܰܪܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) فَرّاء. عامِل. بَيّاع الفِراء.

ܦܰܪܝܳܐ مف (2) نامٍ. كثير. وافر. مُخصِب.

ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ فاعل (2) مفريان. أسقف يلي البطريرك عند اليعاقبة[28]. بطريرك.

ܐܶܬ̥ܡܰܦܪܰܢ صار مَفِرياناً.

ܦܪ̈ܘܢܐ مَربوطات. سُيور.

ܦܶܪܝܳܐ نَسل. سُلالة. بِذر.

ܦܶܪܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܦܶܪ̈ܝܰܘܳܬ̥ܳܐ سَرير. مَهد. أُرجوحة. مِحَفّة.

ܦܪܽܘܿܬ̥ܳܐ. ܦܽܘܼܪܝܳܐ. ܦܶܪܝܽܘܿܢܳܐ مثلهُ.

ܦܪܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܦܰܪ̈ܘܳܬ̥ܳܐ فَروة. لِبس معروف (2) سَلخ. جِلد الشاة.

ܦܪܺܝܼܢܳܐ. ܦܶܪܝܳܢܳܐ عُصارة. عصير الزيتون.

ܡܰܦܪܳܐ كاثّ. ܟܳܬ̥ܳܐ.

 • ܦܰܪܒ̊ܶܠ. ܦܽܘܼܪܒ̊ܳܠܳܐ حذَّر. نبَّه (2) عاق. مَنَع (3) قيَّد. رَبَك.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܒ̊ܰܠ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܒ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܦܪܰܓ̥ ــَـ ܦܶܪܓܳܐ تلألأ. أضاء. سَني.

ܦܪܰܓ̥ ــُـ ܦܪܳܓ̥ܳܐ فرَّج. رحَّب. وسَّع (2) فَصَل. فرَّج بين شيئين (3) فَرَج الهمَّ (4) تفرَّج. تلذَّذ. تفكَّه.

ܐܶܬ̥ܦܪܶܓ̥ (مج) وتلألأ. أضاء. سَني.

ܦܰܪܶܓ̥. ܦܽܘܼܪܳܓ̥ܳܐ فرَّج. وسَّع. رحَّب. فَصَل. دَفَع الهمَّ.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܓ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܪܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܪܶܓ̥ تلألأ. أضاء. سَني. سَطَع. أشرق. تباهى (2) تفرّج. تلذّذ. تفكّه. سُرّ (3) نوَّر. جمَّل. أشرق. أسطع (4) فرَّج. لذَّذ. فكَّه. سَرّ. أبهج (5) فرَّخ الطائرُ.

 ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ جَلا. نقَّى. نظَّف أسنانهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܪܓ̊ܺܝܼ. ܦܽܘܼܪܓܳܝܳܐ فرَّج. لهَّى. أبهج. لذَّذ. فكَّه. نزَّه. شَرَح خاطرهُ (2) فرَّج. فَرَق (3) لاشى. أزال (4) تفرّج. تنزّه. تلذّذ.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܓ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܓ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܰܦܪܓ̥ܳܐ اسم فاعل ومفعول.

ܡܰܦܪܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) أُبَّهة. عَظَمة. كَبكَبة. مَجد.

ܦܽܘܼܪܓ̊ܳܝܳܐ فَرجة. انشراح. لَهو. لِذّة.

ܦܶܪܓ̊ܳܐ. ܦܶܪܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܦܽܘܼܪܳܓ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܪܽܘܼܓ̥ܳܐ فَرُّوج. فَرخ كلّ طائر.

ܦܰܪܓ̊ܳܐ. ܦܰܪܽܘܼܓ̥ܝܳܐ فَرخ. فَرُّوج.

ܦܰܪܽܘܼܓ̥ܬ̊ܳܐ. ܦܰܪܽܘܼܓ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ فَرُّوجة.

ܦܰܪܽܘܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ عُمر الفَرُّوج.

ܦܪܰܓ̊ܳܐ. ܦܪܳܓ̊ܳܐ جَاوَرس. دَخن. ذُرة بيضاء.

 • ܦܰܪܓ̊ܽܘܿܢܳܐ فِرجَون. مِحَسّة.
 • ܦܰܪܓ̊ܺܝܼܢܳܐ مَجرى أقذار المدينة.
 • ܦܰܪܓ̊ܺܝܼܓ̥ܳܐ بُلّ. ذريرة. قَصَب هنديّ.
 • ܦܰܪܓ̊ܽܘܼܕ̥ܺܝܼܢ بُرجُد. كِساء من صُوف أحمر أو كِساء مُخطَّط.
 • ܦܰܪܓ̊ܶܠ. ܦܽܘܼܪܓ̊ܳܠܳܐ حذَّر. نبَّه (2) نَصَح. وَعَظ. حَثّ. أمَر (3) صَدّ. عاق. مَنَع. قيَّد. شبَّث (4) جَلَد. ساط.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܓ̊ܰܠ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܓ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܪܓ̊ܽܘܼܠܬ̊ܳܐ سِيادة. تَدبير.

 • ܦܪܳܓ̊ܶܠܳܐ مِجلَدة. مِقرَعة. مِخصَرة. قَلس.
 • ܦܰܪܓ̊ܽܘܼܡܳܐ وارِم. مَنفوخ الفم والشَّفَتين.
 • ܦܪܰܓ̥ܡܰܛܺܝܼܰܐ (ث) تِجارة (دخيل).

ܦܪܰܓ̥ܡܰܛܽܘܿܛܳܐ تاجِر. ܬܰܓ̊ܳܪܳܐ.

 • ܦܰܪܓ̊ܳܢܳܐ بُلّ. ذريرة. قَصَب هنديّ.
 • ܦܪܰܕ̥ ــُـَـ ܦܪܳܕ̥ܳܐ. ܦܶܪܕ̥ܳܐ فَرَد. اعتزل. افترق (2) فَرّ. هَرَب. نَفَر (3) طار النوم خاصّةً (4) تبدّد. تفرّق. تشتّت (5) فَزِع. خاف. قَلِق. استوحَش (6) فرَّد. عَزَل. فَصَل. فَرَق (7) فرَّق. شتَّت. بدَّد (8) فَتَت. قطَّع. جزّأ.

ܐܶܬ̥ܦܪܶܕ̥ (مج. مط) ومثلهُ بالمعنى اللازم.

ܦܰܪܶܕ̥. ܦܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ. ܬܰܦܪܺܝܼܕ̥ܳܐ فرَّد. عَزَل. فَرَق (2) فرَّق. قسَّم. شتَّت. بدَّد (3) فتَّت. سَحَق. دَقّ (4) فرَّد. (فرَّط) فَرَك. حبَّب الرُّمّان خاصّةً (5) أفزع. خوَّف. أقلق (6) هرَّب. أفَرّ. نفَّز (7) أطار. طيَّر (8) بَعَج. شَقّ البطن.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܪܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܪܶܕ̥ أفرد. عَزَل (2) بدَّد. شتَّت (3) أرهب. أفزع (4) نفَّر (5) هرَّب. أطار (6) أدهش. أتبَل. سَلَب العقل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܪܕ̊ܶܕ̥. ܦܽܘܼܪܕ̊ܳܕ̥ܳܐ مثل ܦܰܪܶܕ̥.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܕ̊ܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܪܕ̊ܰܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܪܕ̊ܺܝܼ. ܦܽܘܼܪܕ̊ܳܝܳܐ هرَّب. نفَّر (2) طيَّر (3) رَفَع.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܕ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܪܺܝܼܕ̥ܳܐ. ܦܰܪܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) مُنفرِد. مُعتزِل. فارّ. هارب إلخ (3) سخيف. طائش. ساهٍ. تائِه العقل (4) هَشّ. مُتطائِر (5) مُتهتِّك. مَفضوح.

ܡܦܰܪܕ̥ܳܐ مف (2) حَبّ الرُّمّان (3) هارب.

ܡܦܰܪܕ̊ܕ̥ܳܐ مف (2) خَبيصة. طعام مُفتَّت مَلتوت بعسل وسَمن.

ܦܶܪܕ̊ܳܐ فَزَع. قَلَق. رَهبة (2) سَهَر. أرَق.

ܦܪܳܕ̥ܳܐ مثلهُ (2) حَبّ الرُّمّان خاصّةً.

ܦܶܪܕ̊ܳܐ ج ܦܶܪ̈ܕ̊ܶܐ (ث) ترخيم التالي.

ܦܪܶܕ̊ܬ̥ܳܐ. ܦܶܪܕ̊ܬ̥ܳܐ حَبّة. ذَرّة (2) عَجَم. نَواة (3) حَبّة رُمّان خاصّةً (4) قليل. زهيد من كلّ شيء.

ܦܰܪܕ̊ܳܐ قُرصة. رغيف. كَعك (2) فَرد. ضدّ زوج (3) جُزء.

ܦܰܪܕ̊ܳܐ ج ܦܰܪ̈ܕ̊ܳܬ̥ܳܐ (ث) قِطعة. فَصل. ترتيلة. أُنشودة.

ܦܰܪܕ̊ܽܘܼܕ̥ܳܐ جِزء. كِسرة. فُتات.

 • ܦܰܪܕ̊ܘܳܐ وَرد. زَهر. ܗܰܒ̊ܳܒ̥ܳܐ.
 • ܦܰܪܕ̊ܺܝܼܰܐ (ث) سَجَس. اضطراب. خَوف.
 • ܦܰܪܕ̊ܺܝܼܢ (ذ) فَهد. نَمِر.
 • ܦܰܪܕ̊ܰܝܣ. ܦܰܪܕ̊ܰܝܶܣ. ܦܰܪܕ̊ܰܝܣܳܐ فِردَوس. بُستان. جَنّة.

ܦܰܪܕ̊ܰܝܣܳܝܳܐ فِردَوسيّ. بُستانيّ.

ܦܰܪܕ̊ܰܝܣܦܳܢܳܐ بُستانيّ. حارس البُستان.

 • ܦܰܪܕ̊ܰܝܣܩܳܐ رَوزَنة. مَخزَن في الحائط (دولاب).

ܦܰܪܕ̊ܶܣܩܳܐ. ܦܽܘܼܪܕ̊ܰܣܩܳܐ مثلهُ.

 • ܦܰܪܕ̊ܩܳܐ خَيمة الصيّادين (برده).
 • ܦܰܪܕ̊ܰܫ. ܦܽܘܼܪܕ̊ܳܫܳܐ بيَّن. أوضح. كَشَف. شَرَح.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܕ̊ܰܫ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܕ̊ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܦܪܺܝܼܗܳܐ سَخاء. وَفرة (2) سَرير.
 • ܦܽܘܼܪܗܳܒ̥ܳܐ بمعنى ܛܽܘܼܪܒ̊ܳܠܳܐ.
 • ܦܰܪܗܶܙ. ܦܽܘܼܪܗܳܙܳܐ انتبه. تحذّر. تيقّظ. توقَّى. حَرَص.
 • ܦܰܪܶܗ݈ܣܺܝܼܰܐ (ث) طُمأنينة. دالّة. جاه. شجاعة.

ܦܰܪܶܗ݈ܣܺܝܼܳܐܺܝܼܬ̥. ܦܰܪܶܗ݈ܣܺܝܼܣܬ̥ܳܢܳܐܺܝܼܬ̥ بدالّة.

 • ܦܪܽܘܿܛܰܣܺܝܼܣ (ث) قَضيّة. ܡܹܺܐܡܪܳܐ[29].
 • ܦܪܽܘܿܡܺܝܼܽܘܿܢ مُقدِّمة. فاتحة. ܦܽܘܼܬ̊ܳܚܳܐ.
 • ܦܪܽܘܼܣܛܰـܓ̥ܡܰܐ مَنشور. توقيع السُّلطان.
 • ܦܪܽܘܼܣܬ̊ܕ̥ܳܐ عَتَبة. أُسكُفَّة (2) قائمة الباب.
 • ܦܪܽܘܼܬ̊ܕ̊ܩܳܐ مِرحاض. كَنيف (2) سِجِلّ. توقيع.
 • ܦܪܽܘܿܬܶܣܡܺܝܼܰܐ أَجَل. وَقت مُعيَّن.
 • ܦܳܪܙܽܘܼܙܳܐ خَبيصة. عَصيدة. حَلاوة.
 • ܦܰܪܙܠܳܐ فرزل. حديد (2) قَيد. كَبل (3) مِجزَر. سِكّين. كَلبَتان. مُخل. آلة حديديّة.

ܦܰܪܙܠܳܝܳܐ. ܦܰܪܙܠܳܢܳܝܳܐ فرزَليّ. حديديّ.

ܦܰܪܙܶܠ. ܦܽܘܼܪܙܳܠܳܐ فَرزَل. قيَّد.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܙܰܠ (مج) وتصلّب كالحديد.

 • ܦܰܪܙܽܘܿܡܳܐ مِئزَر. سِتر. سِروال.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܙܰܡ تأزّر. تستّر. لَبِس سراويل.

 • ܦܰܪܙܥܳܐ. ܦܰܪܙܽܘܼܥܳܐ كِسرة. فُتات.

ܦܰܪܙܽܘܼܥܬ̊ܳܐ عَصيدة خبزٍ ولبنٍ خاصّةً.

ܦܰܪܙܰܥ. ܦܽܘܼܪܙܳܥܳܐ فتَّت. كسَّر. سَحَق.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܙܰܥ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܙܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܦܪܰܚ ــَـ ܦܪܳܚܳܐ طار. حام (2) عَبَر. زال (3) نَفَر. اشمأزّ.

 ܛܶܒ̊ܳܐ انتشر. ذاع الخبرُ.

 ܣܰܡܳܐ ܒܓ̥ܽܘܼܫܡܳܐ سَرى السُّمّ في البدن.

ܦܰܪܰܚ. ܦܽܘܼܪܳܚܳܐ طار هنا وهنا (2) طيَّر (3) بدَّد. بذَّر. بَدرَق (4) صَرَف. قَضى الزمان.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܚ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܦܪܰܚ طار (2) طيَّر (3) شيَّع. أذاع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܪܰܚܪܰܚ. ܦܪܽܘܼܚܪܳܚܳܐ تطاير شَرار النار ونحوهُ.

ܦܳܪܽܘܿܚܳܐ فاعل (2) زِئبَق.

ܦܳܪܽܘܿܚܽܘܼܬ̥ܳܐ طَيَران. عُبور. زوال. نُفور. انتشار (2) تبذير. تبديد. إسراف.

ܦܳܪܚܳܐ فاعل (2) جَراد طيّار.

ܦܳܪܰܚܬ̥ܳܐ طَير. كلّ طائر.

 ܕܓܶܦܳܐ طائر ذو أجنحة.

 ܕܢܽܘܼܗܪܳܐ ديك. ܐܳܒܰܟ̊ܳܐ.

 ܕܬܶܡܪ̈ܶܐ عَنقاء مُغرب. ܥܰܢܩܳܐ.

ܦܰܪܳܚܳܐ طَيّار. عابِر إلخ (2) مُبذِّر. مُبدِّد. مُبَدرِق. تَلّاف.

ܦܰܪܳܚܬ̥ܳܢܳܐ تِبذارة. مُسرِف. مُبَدرِق.

ܦܪܺܝܼܚܳܐ مُنتَشِر. ذائع. سارٍ.

ܦܶܪܚܳܐ فِرع. فَنَن. فَرخ كلّ نَبت.

ܦܰܪܳܚܳܐ. ܦܰܪܚܳܐ كَبَر (2) ورق. ثمر الكَبَر.

ܦܪܰܚܪܽܘܿܚܺܝܼܬ̥ܳܐ قَبسة. شَرارة نارٍ (2) جَمرة. خُراجة مُحرِقة.

ܦܪܰܚܪܽܘܿܚܬ̊ܳܐ ج ܦܪܰܚܪ̈ܽܘܿܚܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܦܪܰܚܕ̊ܽܘܿܕ̥ܳܐ وَطواط. خُفّاش (2) صنم يُعبَد ليلاً.
 • ܦܪܰܛ ــُـ ܦܪܳܛܳܐ. ܦܶܪܛܳܐ فَتَق. نَقَض خياطة الثوب (2) شَقّ. مزَّق (3) فرَّط. نَثَر. خَبَط الثمر.

 ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ وجَّه كلامهُ. تكلّم مُفرِطاً.

 ܣܶܦܬ̥ܳܐ عَلَم. شَقّ الشَّفةَ.

ܦܰܪܶܛ. ܦܽܘܼܪܳܛܳܐ مبالغتهُ (2) فَرَض. مثَّل.

ܐܶܬ̥ܦܪܶܛ. ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܛ (مج. مط).

ܐܰܦܪܶܛ جعلهُ يفتق وينقض إلخ (2) أفرط. أعطى. وَهَب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܰܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܶܪܛܳܐ فَتق. شَقّ (2) عَلم. شَقّ في الشَّفة العُليا.

 • ܦܰܪܛܺܝܼܡܳܐ كُمَّثرَى. ܟܳܡܰܬ̥ܪܳܐ.
 • ܦܪܶܛܽܘܿܪ وزير. أمير. والٍ.
 • ܦܪܶܛܽܘܿܪܺܝܼܢ دار الوزارة إلخ.
 • ܦܰܪܛܶܫ. ܦܽܘܼܪܛܳܫܳܐ فَرطَس. َمدّ فُرطُوستهُ.

ܦܰܪܛܽܘܼܫܳܐ فُرطوسة. فِنطِيسة. بُوز (2) مِنقار. مِنسَر الطائر.

 • ܦܶܪܝܳܕ̥ܽܘܼܛܳܐ خوريّ. زائر. ܣܳܥܽܘܿܪܳܐ.
 • ܦܰܪܝܽܘܼܟ̥ܬ̊ܳܐ عجوز. شَيخة. هَرِمة.
 • ܦܰܪܝܽܘܼܫܳܐ شَيخ. هَرِم. ܦܰܪܢܽܘܼܫܳܐ.
 • ܦܪܰܟ̥ ــُـ ܦܪܳܟ̥ܳܐ. ܦܪܽܘܼܟ̥ܝܳܐ فَرَك. فَتّ. نَثَر.

ܦܰܪܶܟ̥. ܦܽܘܼܪܳܟ̥ܳܐ فَرَك. فَتَت. نَثَر.

ܐܶܬ̥ܦܪܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܟ̥ (مج. مط).

ܦܼܰܪܟ̊ܶܟ. ܦܽܘܼܪܟ̊ܳܟ̥ܳܐ. انظر ܦܰܟ̥.

ܦܪܺܝܼܟ̥ܳܐ مف (2) يابس. قَحل. صُلب.

ܦܪ̈ܺܝܼܟ̥ܳܬ̥ܳܐ فَريك. سُنبُل مَفروك.

ܦܰܪܟ̊ܳܐ يابس. قَحل. صُلب (2) قاسٍ. عاتٍ.

ܦܰܪܟ̊ܬ̥ܳܐ يابسة. قَحلة. قاسية. عاتية.

ܦܰܪܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ يُبوسة. قُحولة. قَساوة. فَظاظة.

ܦܶܪܟ̊ܳܐ فِرْك. ما يُفَتّ بسهولة من لَوزٍ ونحوهِ.

ܦܪܰܟ̊ܳܐ. ܦܪܰܟ̊ܬ̥ܳܐ ج ܦܪ̈ܰܟ̊ܶܐ (ث) بيت. مَعبَد للأصنام (2) مِحراب. مَنبَر. عَمود يُجعل عليهِ الصَّنم (3) صورة. تمثال. وَثَن.

 ܒܶܝܬ̥ ܦܪ̈ܰܟ̊ܶܐ مَعبَد. هيكل الأصنام.

ܦܪܽܘܼܟ̥ܬ̊ܳܐ سِتر (2) حُلّة من حرير أو أُرجُوان.

ܦܪܽܘܼܟ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ زَرزُور. طائر معروف.

ܦܽܘܼܪܟ̊ܳܐ ضَرب من الثياب.

 • ܦܰܪܟ̊ܶܠ. ܦܽܘܼܪܟ̊ܳܠܳܐ حذَّر. عاق. صَدّ. مَنَع (2) عَقَل. قيَّد. رَبَك. نشَّب.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܟ̊ܰܠ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܟ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܦܰܪܟ̊ܶܣ. ܦܽܘܼܪܟ̊ܳܣܳܐ بدَّد. شتَّت. مَحَق (2) خَبَص. خَلَط.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܟ̊ܰܣ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܟ̊ܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܽܘܼܪܟ̊ܣܳܐ بُرج. حِصن. ܒܽܘܼܪܓ̊ܳܐ.

 • ܦܪܰܟ̊ܣܺܝܼܕ̥ܳܐ مَوضِع خَفيّ.
 • ܦܪܰܟ̊ܣܺܝܼܣ. ܦܪܰܟ̊ܣܽܘܼܬ̥ܳܐ قِصّة. خَبَر. عَمَل.
 • ܦܽܘܼܪܠܳܐ دودة طَيّارة تُذكَر مع النَّمل الطيّار واليَراع.
 • ܦܪܰܡ ــُـ ܦܪܳܡܳܐ. ܦܪܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ فَرَم. قَطَع. هَبَر. فَسَخ (2) فَرَم. ثَغَر. دَقّ. حطَّم الأسنان (3) قطَّع. ثَرَم العَقّار وغيرهُ (4) خَرَم. شَقّ وَتَرة الأنف (5) قَرضض. نَخَر. أرَض (6) شَقّ. خزَّق. فَصَل (7) خَرَق. ثَقَب (8) نَخَر. ذَبَح (9) أراق. صَبّ الشراب ونحوهُ في الدَّنّ (10) نقَّى. نظَّف أسنانهُ.

ܦܰܪܶܡ. ܦܽܘܼܪܳܡܳܐ مبالغتهُ (2) طرَّز. نَقَش. خرَّم.

ܦܰܪܡܳܐ. ܦܰܪܡܽܘܿܢܳܐ أفرَم. مُحطَّم الأسنان.

ܦܰܪܡܬ̥ܳܐ فَرماء (2) ظِلف. حافِر.

ܦܪܳܡܳܐ. ܦܪܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ فَرَم. ذهاب الأسنان.

ܦܶܪܡܳܐ. ܦܰܪܡܳܢܳܐ ناقوس. جَرَس.

ܦܶܪܡܺܝܼܬ̥ܳܐ زِرّ القميص  (2) زُرزُور. ܨܶܦܰܪܡܺܝܼܬ̥ܳܐ.

 • ܦܺܝܪܡܳܐ[30] بَخور. مِبخَرة. مِجمَرة.
 • ܦܰܪܡܽܘܿܢܳܪܳܐ صائغ (2) خادم. مُدبِّر البَيعة.
 • ܦܪܡܒܫܬܐ خلط. ذريرة مُمسَّكة.
 • ܦܰܪܢܳܐ بَطين. شَرِه. أكول.

ܦܰܪܢܬ̥ܳܐ بَطينة. شَرِهة. أكولة.

ܦܰܪܢܽܘܼܬ̥ܳܐ بِطنة. شَراهة.

 • ܦܽܘܼܪܢܳܐ فُرن. تَنّور.
 • ܦܽܘܼܪܢܺܝܼܬ̥ܳܐ فُرنيّة. قُرصة سميكة مُستديرة.
 • ܦܶܪܢܺܝܼܬ̥ܳܐ جِهاز. صَداق. نَقد المرأة.
 • ܦܰܪܢܶܣ. ܦܽܘܼܪܢܳܣܳܐ وزَّع. قسَّم. فرَّق (2) رَزَق. عال. قات (3) ساس. دبَّر. اعتنى. اهتمّ (4) رتَّب. نظَّم (5) سَكَب. صَبّ ماءً.

 ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܥܰܠ حَكى. سَرَد كلامهُ عن.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܢܰܣ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܢܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ و ܦܰܪܢܣܳܢܳܐ مُوزِّع. مُقسِّم إلخ.

ܦܰܪܢܳܣܳܐ مثلهُ (2) قَهرَمان. وَكيل. وَصيّ.

ܦܽܘܼܪܢܳܣܳܐ عناية إلهيّة (2) وِلاية. رَعيّة (3) قُوت. طعام. رِزق.

 • ܦܳܪܽܘܼܢܩܳܐ فُرانِق. بريد. ساعٍ.
 • ܦܰܪܢܶܫ. ܦܽܘܼܪܢܳܫܳܐ أهرَم وأضعَف.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܢܰܫ (مج) (2) هَرِم وضَعُف.

ܦܰܪܢܽܘܼܫܳܐ شَيخ. هَرِم. ضعيف. نحيف.

ܦܰܪܢܽܘܼܫܬ̊ܳܐ عجوز. شَيخة. هَرِمة. نحيفة.

ܦܰܪܢܽܘܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ شيخوخة. هَرَم. نَحافة.

 • ܦܪܰܣ ــُـ ܦܪܳܣܳܐ فَرَش. بَسَط. مَدّ (2) نَشَر. أذاع (3) فَرَس. فرَّق. وزَّع القوت وغيرهُ (4) عمَّم. أشمل (5) امتدّ. انتشر. ذاع. عَمّ. شَمَل.

ܦܰܪܶܣ. ܦܽܘܼܪܳܣܳܐ مبالغة المتعدّي (2) قات. عال.

ܐܶܬ̥ܦܪܶܣ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܣ مثلهُ (2) احتال. مَكَر. انتهز فُرصةً.

ܦܰܪܣܺܝܼ. ܦܽܘܼܪܣܳܝܳܐ كَشَف. أعلن. أظهر (2) فَضَح. هَتَك. شَهَر (3) عرَّى. شلَّح.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܣܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܣܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܪܺܝܼܣܳܐ مف (2) مُمتدّ. مُنتشِر. ذائع. شامل (3) بِساط. مِلحَفة. فِراش (4) غُفّارة. مَدرَعة (5) رشداء. جِلباب. جُبّة. طَيلَسان (6) حِجاب. سِتر (7) مَنديل الرأس خاصّةً (8) رداء صغير يجعلهُ كاهن اليهود على صَدرهِ.

ܦܪܳܣܳܐ فراشة. بِساط. طَنفَسة (2) غِشاء. غِطاء. بُرقُع (3) سِتر. حِجاب (4) خَيمة. مِظَلّة (5) غِطاء المذبح والمائدة خاصّةً.

ܦܶܪܣܳܐ مثلهُ (2) خِرقة. رِفادة (3) مَكر. حِيلة.

ܦܪܳܣܳܐ ثمر الأرز والنَّخل ونحو ذلك (2) كالتالي.

ܦܳܪܣܳܐ قُوت. رِزق (2) حِصّة. جَعالة. مَعاش (3) مُدّ. كَيل.

ܦܪܰܣܬ̊ܳܐ مَنديل النُّسوة. خِرقة. رِفادة.

ܦܪܺܝܼܣܬ̊ܳܐ قُرصة. خُبزة (2) بُرشانة التقديس (3) فراشة. طَنفَسة. مِلحَفة. بِساط. مَلاءة (4) غُفّارة. رِداء. سِتارة (5) وقيل أيضاً: صَحفة.

ܦܳܪܺܝܼܣܬ̊ܳܐ مُردِيّ. خشبة تُدفع بها السفينة.

ܦܰܪܣܳܐ ج ܦܰܪ̈ܣܶܐ (ث) ترخيم التالي.

ܦܰܪܣܬ̥ܳܐ ج ܦܰܪ̈ܣܳܬ̥ܳܐ فِرسِن. ظِلف. حافر. قَدَم (2) تُرمس. نَبت ذو حَبّ مُفَرطَح مُرّ يُنقَع ويُؤكَل.

ܦܰܪܣܳܢܳܐ ذو أظلاف وحوافر وأقدام.

ܡܦܰܪܣܳܐ مصدر ميميّ.

ܦܽܘܼܪܣܳܝܳܐ مَعرىً. مَعراة (2) عَورة. سَوءة.

ܦܽܘܼܪܣܳܐ. ܦܽܘܼܪܳܣܳܐ فُرصة. وَسيلة. واسطة. نُهزة (2) طريقة. أسلوب (3) مَشورة. قَصد. غاية. سَبَب (4) حِيلة. مَكر. لَطافة (5) استعمال.

 ܠܳܐ ܐܺܝܼܬ̥ ܦܽܘܼܪܣܳܐ ܐܶܠܳܐ لا بُدّ من.

 ܡܶܢ ܠܳܐ ܦܪܽܘܿܣ لا بُدّ. من كلّ بُدّ.

 ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܿܣ من كلّ بُدّ.

 ܠܰܝܬ̊ ܦܪܽܘܿܣ ܕ لا سبيل إلى.

ܦܽܘܼܪܣܬ̥ܳܢܳܐ حَيّال. مَكّار (2) لطيف. دقيق العقل.

ܦܽܘܼܪܣܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حِيلة. مَكر. لَطافة. دِقّة.

 • ܦܰܪܣܚܳܐ فَرسَخ. ثلاثة أميال.
 • ܦܽܘܼܪܣܡܳܐ رَطَن. تَمتَمة. غَمغَمة المجوس.
 • ܦܰܪܣܶܢ. ܦܽܘܼܪܣܳܢܳܐ ضَرّ. آذى.
 • ܦܰܪܣܝܳܢܳܐ لَعِبٌ باسم الملك.
 • ܦܪܰܣܩܽܘܼܠܳܐ لِحام أو بُرادة الذهب.
 • ܦܪܶܣܛܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ جارية. أَمَة. خادمة.

ܦܰܪܣܬ̥ܳܢܬ̊ܳܐ ج ܦܰܪ̈ܣܬ̥ܳܢܳܬ̥ܳܐ مثلهُ وهو أصحّ.

ܦܪܰܣܬ̊ܺܝܼܢܳܐ ج ܦܪ̈ܰܣܬ̊ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܦܪܶܣܬ̊ܩܳܐ سِجِلّ. توقيع السُّلطان.
 • ܦܪܰܥ ــُـ ܦܽܘܼܪܥܳܢܳܐ. ܦܽܘܼܪܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܦܶܪܥܳܐ فَرِغ. أنجز (2) كافأ. وفَّى. عوَّض. أدّى (3) جازى. عاقَب (4) سَحَق. رَضّ.

 ܪܹܺܫܶܗ[31]. ܦܪܳܥܳܐ. ܦܪܽܘܼܥܝܳܐ عرَّى. كَشَف رأسهُ (2) حَلَق. جَزّ رأسهُ.

ܦܪܰܥ ــَـ ܦܶܪܥܳܐ فَرَع. نَبَت. أورق. أزهر. أثمر (2) نَجَح. أفلح.

ܐܶܬ̥ܦܪܰܥ (مج) واستوفى. انتقم. ثأر.

ܦܰܪܰܥ. ܦܽܘܼܪܳܥܳܐ فرَّع. اشتقّ.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܥ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܪܰܥ أفرع. نَبَت. أورق. أزهر. أثمر (2) انبثق. تفجّر. نَبَع (3) فرَّع. أنبت. ورَّق (4) بَثَق. فجَّر. أنبع.

 ܚܽܘܼܒ̥̈ܠܶܐ وفَّى. جازى. كافأ. عاقب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܪܺܝܼܥܳܐ مف (2) عُصارة الزيتون.

ܦܶܪܥܳܐ فِرع. غُصن. فَنَن. زَهر (2) نَسل. ذُرّيّة (3) أوّل النَّبت (4) حشيشة الجرح. رُمّان الأنهار. وقيل: عَرَن (5) بَطّيخ (6) اسم مشتقّ.

 ܦܶܪ̈ܥܶܐ ܕܦܰܓ̥ܪܳܐ مَخارِق. مَنافِذ البدن.

ܦܽܘܼܪܥܳܢܳܐ مصدر (2) الشَّطر الثاني من الجملة.

ܦܰܪܥܳܢܬ̊ܳܐ ج ܦܰܪ̈ܥܳܢܳܬ̥ܳܐ زُرزُور.

 • ܦܶܪܥܽܘܿܢ فِرعَون. لقب ملوك مصر.
 • ܐܶܬ̥ܦܰܪܥܰܢ تَفرعَن. قَسا. طَغى. تجبّر.
 • ܦܶܪܦܳܐ طُنُف. رَفّ. إفريز الخَيمة.
 • ܦܰܪܦܰܚ. ܦܽܘܼܪܦܳܚܳܐ انتفخ. تسخَّف.

ܦܰܪ̈ܦܚܺܝܼܢܶܐ فرفَخ. فرفحين. حَمقاء.

 ܕܛܽܘܼܪܳܐ حَيّ العالَم (نبت معروف).

 • ܦܰܪܦܶܛ. ܦܽܘܼܪܦܳܛܳܐ فرَّط. فتَّت.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܦܰܛ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܦܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܪܦܽܘܼܛܳܐ فُتات. نُثارة (2) كالتالي.

 • ܦܰܪܦܠܽܘܼܛܳܐ ريشة. جناح.
 • ܦܰܪܦܶܠ مثل ܦܰܪܟ̊ܶܠ معنىً واشتقاقاً.
 • ܦܰܪܦܶܣ. ܦܽܘܼܪܦܳܣܳܐ أشقى. أتعس. أضعف.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܦܰܣ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܦܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܪܦܰܣܬ̊ܳܐ ضعيف. شقيّ. تعيس.

 • ܦܰܪܦܰܥ. ܦܽܘܼܪܦܳܥܳܐ مَضمَض. خَضخَض. رَحَض. غَسَل (2) دَعَك. مَعَك (3) نعَّم. رفَّه. لذَّذ (4) هَزأ. سَخِر (5) تغرغر. تمضمض. غَسَل فَمهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܦܰܥ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܦܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܽܘܼܪܦܳܥܳܐ اختباط. اضطراب الماء (2) حركة هنا وهنا (3) مَلذّة. تَنعُّم. تَرفُّه.

 • ܦܰܪܨܳܐ هائج. مُضطرِب. شهوانيّ.

ܦܰܪܨܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) حَبّة رُمّان خاصّةً.

ܦܰܪܨܽܘܼܬ̥ܳܐ اهتياج. اضطراب. شَهوة.

 • ܦܰܪܨܕ̥ܳܐ فِرصِد. عَجَم الزَّبيب والعِنَب.

ܦܰܪܨܶܕ̥. ܦܽܘܼܪܨܳܕ̥ܳܐ فرَّط. فرَّق. بدَّد أجزاء الشيء.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܨܰܕ̥ (مج. مط) والشِّهاب تطايرت منهُ شرارات نارٍ.

 • ܦܰܪܨܳܢܳܐ فِرصِد[32]. عَجَم الزَّبيب.

ܦܰܪܨܶܢܬ̊ܳܐ ج ܦܰܪ̈ܨܢܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) حَبّة رُمّان ونحوهُ (3) غُصن.

ܦܰܪܨܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܦܰܪܨܢܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ تصغيرهُ (2) ذَرّة. هَباء.

ܦܰܪ̈ܨܝܳܬ̥ܳܐ أغصان. أفنان. ܣܰܘ̈ܟ̊ܳܬ̥ܳܐ.

ܦܰܪܨܶܢ. ܦܽܘܼܪܨܳܢܳܐ فرَّط. حبَّب الرُّمّان (سواديّة لكنّي أثبتها).

 • ܦܰܪܨܽܘܿܦܳܐ شخص. أُقنوم (2) وَجه. صورة (3) مثال. شَبَه. شَكل. زِيّ (4) عِلّة. حُجّة (5) معنىً. فحوىً (6) جهة من فلك البروج.

 ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܿܦ مِن قِبَل. بشخص.

ܦܰܪ̈ܨܽܘܿܦܳܢܝܳܬ̥ܳܐ هَباء. ذَرّات تُرى في الكِواء.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܨܰܦ تشخّص. تقنّم. اتّخذ أقنوماً.

 • ܦܪܰܩ ــُـ ܦܪܳܩܳܐ. ܦܽܘܼܪܩܳܢܳܐ فَرَق. فَصَل. أبعد. كَفّ (2) فَتَق. شَقّ. مزَّق (3) خلَّص. أنقذ. حرَّر. أعتق. نجّى (4) افترق. انفصل. انكفّ. ابتعد. انصرف (5) نَفَد. فَني. زال.

 ܐܰܓ̥ܪܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ تقبّل. أخذ الحقل بالقَبالة.

 ܪܰܗܒ̥ܽܘܿܢܳܐ فَكّ الرَّهن.

ܐܶܬ̥ܦܪܶܩ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܰܪܶܩ. ܦܽܘܼܪܳܩܳܐ فرَّق. فَصَل. أبعد. فَكّ (2) عَزَل. أفرز (3) فَتَق. شَقّ. خزَّق (4) خلَّص. أنقذ (5) اهتمّ. شُغِل. تفاضَل.

 ܣܶܦ̈ܘܳܬ̥ܶܗ كَشَر عن أسنانهِ.

 ܣܪ̈ܺܝܼܩܳܬ̥ܳܐ هَذضر. شُغِل بكلامٍ باطل.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܩ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܪܶܩ فَرَق. فَصَل. كَفّ (2) فَرَق. فَتَق. فَتَح (3) فَلَق. شَقّ. مزَّق (4) أبعد. أنأى (5) خلَّص. أنقذ (6) افترق. ابتعد.

 ܣܪ̈ܺܝܼܩܳܬ̥ܳܐ هَذَر. تعاطى. شُغِل بالأباطيل (2) ثَلَب. أفتَن.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܪܽܘܿܩܳܐ. ܦܳܪܩܳܐ فارق. مُخلِّص. مُنقِذ إلخ.

ܦܳܪܽܘܿܩܬ̊ܳܐ ج ܦܳܪ̈ܽܘܿܩܳܬ̥ܳܐ و ܦܳܪ̈ܽܘܿܩܝܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܦܳܪܽܘܿܩܳܝܳܐ خَلاصيّ. خاصّ بالـمُخلِّص.

ܦܪܺܝܼܩܳܐ مَفروق. مَفتوق. مُخلِّص. مُنقِذ إلخ.

ܦܰܪܺܝܼܩܳܐ مُفترِق. مُنفصِل. بعيد. مُعتزِل.

ܦܰܪܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ فَرق. بُعد. مسافة.

ܦܽܘܼܪܩܳܢܳܐ فِدية. فِداء (2) حَقّ. مُلك.

ܦܶܪܩܳܐ خِرقة. رُقعة (2) نسيج. قِماش (3) لَفق. مَوصِل.

 ܥܦܺܝܼܦܳܐ رِفادة. جَدية. قِطعة مَحشُوّة تُجعل تحت السَّرج.

ܦܳܪܰܩܬ̥ܳܐ فَقارة. خَرَزة الظَّهر.

ܦܪܳܩܳܐ قَبالة. التزام. عَمَل مُقاطَعة.

 • ܦܰܪܩܺܝܼܢܳܐ خَندَق. مَجرى أقذار المدينة.
 • ܦܰܪܩܶܕ̥. ܦܽܘܼܪܩܳܕ̥ܳܐ اسلَنقَى. وَقَع على قَفاهُ (2) تمرّغ. تضرّغ.
 • ܦܪܰܩܛܺܐ[33] داربزون.
 • ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ[34] فارقليط. مُعزّي. شفيع.
 • ܦܽܘܼܪܩܣܳܐ جَوسَق. بُرج. ܒܽܘܼܪܓ̊ܳܐ.
 • ܦܪܰܫ ــُـ ܦܼܪܳܫܳܐ. ܦܽܘܼܪܫܳܢܳܐ. ܦܪܽܘܼܫܝܳܐ افترق. انفصل. ابتعد. ذهب (2) تُوفّي. مات (3) امتاز. كان مُمتازاً (4) فَرَق. فَصَل. أبعد (5) فَرَز. عَزَل. ميَّز (6) اختار. انتخب (7) خصَّص. عيَّن. حدَّد (8) فَهِم. عَلِم. فَطِن. أدرك. ارتأى. ميَّز (9) كرَّس. نَذَر. قدَّس شيئاً (10) حَرَم. قَطَع. فَصَل. شَجَب (11) جرَّد. نزَّه عن المادّة (12) قدَّم. أهدى. وَهَب. أعطى (13) عَزَم. جَزَم. حَكَم (14) فسَّر. شَرَح. فصَّل. بيَّن. أوضح.

 ܦܪܰܫ ܥܒܰܕ̥ عَمِل واضِحاً وبإفرازٍ.

 ܐܺܝܼܩܳܪܳܐ. ܘܳܠܺܝܼܬ̥ܳܐ أكرم. قدَّم كرامةً.

 ܢܶܕ̥ܪܳܐ وفَّى. أكمل. أنجز نَذراً.

 ܦܽܘܼܩܕ̊ܳܢܳܐ تعدَّى. تجاوز. خالف وصيّةً.

 ܫܡܳܐ شَتَم. أهان. جدَّف. لَعَن.

ܦܰܪܶܫ. ܦܽܘܼܪܳܫܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܦܪܶܫ (مج) وافترق. انفصل. اعتزل. ابتعد. ذهب.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܫ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܦܪܶܫ فَرَق. فَصَل. عَزَل (2) أفرز. كرَّس. نَذَر (3) نَخَز. هَمَز. لَكَز. كَسَر القلبَ خاصّةً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܪܽܘܿܫܳܐ فاعل (2) ذكيّ. عاقل. لبيب. فَطِن. بصير (3) فاضل. كريم (4) فاصلة. وَرقة أو سَفيفة تُجعل بين أوراق الكُتب (5) حركة عند النُّحاة (6) ܚܶܠܒ̊ܳܐ ܚܳܙܽܘܿܩܳܐ.

 ܦܳܪܶܫ ܚܽܘܼܒ̥̈ܠܶܐ قاضي الحُقوق. مُفتٍ.

 ܫܶܡ ܦܳܪܽܘܿܫ اسم الجلالة لا يتلفّظ بهِ اليهود.

ܦܳܪܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ ذَكاوة. فِطنة. إفراز. عَقل إلخ.

ܦܪܺܝܼܫܳܐ مف (2) فاضل. فاخر. مُمتاز. سامٍ. محبوب (3) مُختلف. مُغاير (4) خُصوصيّ. خاصّ (5) شريف. وَجيه. رئيس قوم (6) فرّيسيّ.

ܦܪܺܝܼܫܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) مادّة التُّقدِمة. تَقدِمة.

ܦܪ̈ܺܝܼܫܳܬ̥ܳܐ أعاجيب. مُعجِزات. بَيِّنات.

ܦܪܺܝܼܫܳܝܳܐ فرّيسيّ (2) مُرائي. مُحابٍ.

ܦܰܪܳܫܳܐ فارس. خَيّال. راكب.

ܦܰܪܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ فِراسة. خيولة. رَكب الخَيل.

ܦܳܪܫܳܐ. ܦܪܳܫܳܐ مِنسَأة الفَدّان.

ܡܦܰܪܫܳܐ مف (2) مُغاير. مُختلِف. مُتغاير.

ܡܰܦܪܫܳܐ مفعول ومصدر ميميّ.

 ܡܰܦܪܰܫ ܐܽܘܼܪ̈ܚܳܬܳܐ مَفرِق الطُّرق.

ܦܽܘܼܪܫܳܢܳܐ فِطنة. حِكمة. رأي. تمييز (2) فَضل. مَحمَدة. مَزيّة. خُلّة (3) فَرق. اختلاف. تغيير (4) عِبادة. خِدمة لله (5) تَقدِمة. هَديّة. عَطيّة (6) بُرشانة. خُبزة التَّقدِمة. تَقدِمة. ذبيحة (7) امتياز. حَقّ. واجب (8) نَوع. صِنف. وَجه. ضَرب. شَكل (9) حالة. طريقة (10) طعام الميّت والضَّيف (11) فَصل عند الفلاسفة.

ܦܪܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ فَصل. فَرق (2) تَقدِمة. قُربان. هَديّة.

ܦܰܪܫܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مثل ܦܰܪܫܰܚܬ̥ܳܐ.

 • ܦܰܪܫܰܓ̥ܢܳܐ دُستور. قاعدة. صَكّ (2) نُسخة.
 • ܦܰܪܫܰܚ. ܦܽܘܼܪܫܳܚܳܐ فَحَج. فَشَح. فرَّج بين رجليهِ خاصّةً.

ܦܰܪܫܶܟ. ܦܽܘܼܪܫܳܟ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܦܰܪܫܚܳܐ. ܡܦܰܪܫܟ̥ܳܐ أفحَج.

ܦܰܪܫܰܚܬ̊ܳܐ. ܦܰܪܫܰܟ̥ܬܳܐ فشحة. فُرجة بين الرِّجلَين خاصّةً.

 • ܦܽܘܼܪܫܳܠܳܐ ظِلف الماعز.
 • ܦܪܽܘܼܫܳܩܳܐ شُبّاك.
 • ܦܪܰܬ̥ ــُـ ܦܪܳܬ̥ܳܐ. ܦܪܽܘܼܬ̥ܝܳܐ فَرَث. شَقّ. بَعَج. فَتَق. فَسَخ (2) فَتّ. ثَرَد الخبز.

ܦܰܪܶܬ̥. ܦܽܘܼܪܳܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܦܪܶܬ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܪܰܬ̥ (مج).

ܦܰܪܬ̊ܺܝܼ. ܦܽܘܼܪܬܳܝܳܐ بَعَج. فَتَق. شَقّ. مزَّق إلخ.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܬ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܦܰܪܬܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܶܪܬ̥ܳܐ فَرث. بَعر. زِبل. سَرجين (2) غُبار ناعم (3) إست.

ܦܪܳܬ̥ܳܐ. ܦܰܪܬ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ فُتات. كِسرة.

ܦܰܪܬ̊ܰܚ. ܦܽܘܼܪܬ̊ܳܚܳܐ فَتّ. دَقّ. سَحَق. كسَّر. حَطَم (2) طرَّق الحديد ونحوهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܬ̊ܰܚ (مج. مط) وحَزِن. اغتمّ (2) ارتاب. شَكّ.

 • ܦܰܪܬ̊ܶܟ. ܦܽܘܼܪܬ̊ܳܟ̥ܳܐ فَتّ. دَقّ. سَحَق. كسَّر. حَطَم (2) شَكّ. ارتاب. ارتبك. احتار.

ܐܶܬ̥ܦܰܪܬ̊ܰܟ (مج. مط) وشَكّ. ارتاب. ارتبك.

ܦܶܪܬ̊ܟ̥ܳܐ فَتِيتة. كِسرة (2) ذَرّة. جِزء. نُثارة المعادن (3) ذَرّة. حَبّة دَخن.

ܦܰܪܬ̊ܽܘܼܟ̥ܳܐ فُتات. ذَرّة. نُثارة. حَبّة.

ܦܽܘܼܪܬ̊ܳܟ̥ܳܐ مثلهُ (2) شَكّ. رَيب. حَيرة (3) عند العلماء: تشكيك وهو إطلاق أمرٍ على غيرهِ بنوعٍ من المناسبة كإطلاق الصحّة على البول.

 • ܦܰܪܰܬܺܝܩܺܐ[35] (ث) وديعة. أمانة.
 • ܦܽܘܿܪܬ̊ܰܥܢܳܐ بُرغوث. بَرغَش.
 • ܦܰܫ ــُـ ܦܫܳܫܳܐ فَشّ. أرخى. حلَّل. خَلخَل. هشَّش (2) انتفخ. تورّم (3) حلَّل الدواء في الماء.

ܦܰܫܶܫ. ܦܽܘܼܫܳܫܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܦܫܶܫ. ܐܶܬ̥ܦܰܫܰܫ (مج. مط).

ܐܰܦܶܫ فَشّ. حلَّل. أرخى. خَلخَل. هشَّش (2) قَرَض. نَخَر. أرَض. أكل الخشب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܘܫܶܫ. ܦܽܘܼܘܫܳܫܳܐ فَشّ. أرخى. حلَّل. بدَّد. أفنى. لاشى.

ܐܶܬ̥ܦܰܘܫܰܫ (مج. مط) وانتفخ. تورّم.

ܦܽܘܼܫܳܫܳܐ مِرّيخ. نجم الخُنَّس.

ܦܫܺܝܼܫܬ̊ܳܐ بَسيسة. دَقيق مَلتوت بسَمن وعَسَل.

ܦܫܰܫ ــُـ لغة في ܦܰܫ.

 • ܦܫܳܐ ــِـ ܦܫܳܝܳܐ فَسا. أخرج ريحاً خفيفة من مَفساهُ.

ܦܰܫܺܝܼ. ܦܽܘܼܫܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܦܰܫܳܝܳܐ. ܡܦܰܫܝܳܢܳܐ فَسّاء. كثير الفُساء.

ܦܽܘܼܫܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܦܽܘܼܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ فَسوة.

 • ܦܫܰܓ̥ ــُـ ܦܫܳܓ̥ܳܐ فَشَح. فَشَج. فرَّج بين رجليهِ ليبول خاصّةً (2) استرخى. ضَعُف.

ܦܫܺܝܼܓ̥ܳܐ أفحَج. زَمِن. مُستَرخٍ. مُقعَد. أشلّ. أعسَم (2) ضعيف. نحيف.

ܦܫܺܝܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ فَحج. زَمانة. استرخاء إلخ.

 • ܦܽܘܼܫܕ̊ܳܐ جُلُبّان. هُرطُمان. حَبّ كالعَدَس (2) مَثعَب. مِئزاب. ساقية.
 • ܦܫܺܝܼܕ̥ܳܐ. ܦܫܺܝܼܙܳܐ فَلس (2) ظِلف الماعز.
 • ܦܫܰܚ ــُـَـ ܦܫܳܚܳܐ فَسَخ. قَسَم. شَقّ (2) فَشَج. فَحَج. فرَّج بين رجليهِ (3) فَصَل. فرَّق. أبعد (4) قلَّم. قَطَع. شذَّب. بَضَع (5) قلَّل. نقَّص. خفَّف. سهَّل (6) ارتخى. وَهَن. عَجَز. كَلّ. ضَجِر (7) سَهُل. هان. خَفّ. قَلّ (8) سَخُف. رَعُن. حَمُق (9) نَطّ. قَفَز. طَفَر (10) انفسخ. انقسم. افترق.

 ܚܰܠܒ̥ܳܐ فَسَد. لم يتخثّر الحليب.

 ܣܰܡܳܐ فَسَد الدواء. ذهبتْ قوّتهُ.

 ܠܒ̥ܽܘܼܫ̈ܰܘܗܝ خَلَع. نَزَع ثيابهُ.

 ܩܝܳܡܳܐ فَسَخ. نَقَض العَهد.

ܦܰܫܰܚ. ܦܽܘܼܫܳܚܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ (2) سخَّف. حمَّق (3) أدهش. حيَّر. سكَّت (4) فَكّ. خلَّع. أعرج (5) أرخى. أوهن (6) أفسد الحليب والدواء (7) تفحّج.

ܐܶܬ̥ܦܫܰܚ (مج. مط) ومثل ܦܫܰܚ اللازم.

ܐܶܬ̥ܦܰܫܰܚ (مج. مط) وارتبك. دُهِش. تحيّر. استورط. اضطرب.

ܦܰܫܚܰܪ. ܦܽܘܼܫܚܳܪܳܐ فَسَخ. شَقّ. فَصَل.

ܐܶܬ̥ܦܰܫܚܰܪ. ܡܶܬ̥ܦܰܫܚܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܫܺܝܼܚܳܐ مف (2) سَهل. هَيّن. خفيف (3) رَخو. كَسلان. ضَجِر. واهي العزيمة (4) معذور. غير مُؤاخَذ (5) مُخلَّع. أشَلّ ܦܫܺܝܼܓ̥ܳܐ (6) فَلس. ܦܫܺܝܼܙܳܐ.

ܦܫܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ سُهولة. رَخاوة. كَسَل. تَخلُّع إلخ.

ܦܶܫܚܳܐ فَسخ. شَطر. جُزء. شُعبة. جانب (2) فِتْر[36] (3) جُزرة. باقة (4) حِزب. شِيعة (5) فِرقة. صَفّ. عسكر (6) خَطّ. عَمود من الصليب (7) جِذع. فِرع. ساق من الشجرة.

ܦܽܘܼܫܳܚܳܐ اضطراب. هَيَجان البحر. مَوج (2) عَناء. تَعَب.

ܦܰܫܚܺܝܼܪܳܐ مَفسوخ. مَفصول. مُنفرِج إلخ.

 • ܦܫܰܛ ــُـ ܦܫܳܛܳܐ. ܦܶܫܛܳܐ بَسَط. فَرَش. نَشَر (2) مَدّ يدهُ وغيرها (3) قدَّم. أعطى (4) سوَّى. عدَّل. قوَّم. أصلح (5) شَرَع. بدأ (7) سافر. أخذ يسير (8) انبسط. انفرش. انتشر. امتدّ (9) استقام. انتصب. تعدّل (10) عَظُم. نَجَح. أفلح.

 ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ ܥܠܰܘܗܝ تجرّأ عليهِ. ضربهُ.

 ܠܶܫܳܢܶܗ بَسَط. حَلّ عُقدة لسانهِ.

 ܣܰܥܪܶܗ أرسل. أسبل شَعرهُ.

 ܥܳܩܬ̥ܶܗ فرَّج عنهُ الهمّ.

 ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗܝ مَدّ رِجليهِ (2) أقدم على أمرٍ ليس بكُفُوءٍ لهُ.

ܦܰܫܶܛ. ܦܽܘܼܫܳܛܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ (2) ودَّع. شيَّع. سفَّر.

ܐܶܬ̥ܦܫܶܛ (مج. مط) بَسُط. كان بَسيطاً ساذجاً.

 ܥܰܡ تساهَل. تسايَر. طاوَع.

ܐܶܬ̥ܦܰܫܰܛ. ܡܶܬ̥ܦܰܫܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܫܺܝܼܛܳܐ مف (2) بسيط. مَحض. غير مُركَّب (3) سليم. وديع. بشوش (4) ساذج. أبله. غَبيّ. جاهل (5) بسيط. اعتياديّ. عامّ. مألوف. غير مُقدَّس (6) مُستَوي. مُستقيم. عَدل. مُنتصِب (7) سهل. هَيّن. سَلِس (8) مَنثور. غير مَنظوم (9) مُجرَّد. أصليّ. غير مَزيد فيهِ (10) فَلس. دِرهم.

 ܦܫܺܝܼܛ ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ سَخيّ. مِعطاء. طَلِق اليد.

ܦܫܺܝܼܛܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) غُصن آسٍ (3) النُّسخة البسيطة من الكتاب المقدّس.

ܦܫܺܝܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ بَساطة. وَداعة. سَذاجة. سُهولة إلخ.

ܦܫܳܛܳܐ. ܡܦܰܫܛܽܘܼܬ̥ܳܐ بَساطة. سَذاجة.

ܦܫܳܛܬ̊ܳܐ مرّة (2) صَلوة يرتّلها الكاهن المقدِّس مُنتصباً باسطاً يديهِ.

ܦܶܫܛܳܐ قطعة نَسيج من السَّدى.

 • ܦܰܫܛܳܚܳܐ قِماط. لِفافة.
 • ܦܫܶܟ̥. ܦܫܰܟ̥ ــَـ ܦܶܫܟ̊ܳܐ فَشَج. فَحَج. فرَّج بين رِجليهِ (2) فَتَر. قاس بالفِتْر[37] (3) ارتاب. شَكّ. تحيّر.

 ܦܶܫܟ̊ܰܬ̥݀ ܒܺܐܝܼܕ̥̈ܰܘܗܝ ارتبك. تحيّر. اغتمّ. يَئِس.

ܦܰܫܶܟ̥. ܦܽܘܼܫܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) أراب. شكَّك. حيَّر.

ܐܶܬ̥ܦܫܶܟ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܫܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܦܰܫܰܟ̥ مثلهُ (2) ارتاب. شَكّ. تحيَّر.

ܐܶܬ̥ܦܰܫܟ̊ܰܟ لُطِم. صُفِع. ضُرِب على خَدّهِ.

ܦܶܫܟ̊ܳܐ فِتْر[38]. شِبْر[39] (2) داء الفالِج.

ܦܽܘܼܫܳܟ̥ܳܐ شَكّ. رَيب. دَهش. حَيرة.

 ܦܽܘܼܫܳܟ̥ ܐܺܝܼ̈ܕܰܝܳܐ مثلهُ (2) رَعَش. ارتجاف اليدين (3) يأس.

 ܦܰܫܟ̊ܶܠ. ܦܽܘܼܫܟ̊ܳܠܳܐ فَتَل. لَوى. عوَّج (2) ضدّ تفحّج. تدانى عَقِباهُ وتباعدتْ قَدَماهُ.

ܐܶܬ̥ܦܰܫܟ̊ܰܠ (مج. مط) وضدّ تفحّج.

ܡܦܰܫܟ̊ܠܳܐ مف (2) ضدّ الأفحَج. مَن تدانى عَقِباهُ وتباعدتْ قَدَماهُ.

ܡܦܰܫܟ̊ܠܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܦܰܫܟ̊ܽܘܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ مصدر.

 • ܦܫܰܠ ــُـ ܦܫܳܠܳܐ. ܦܶܫܠܳܐ فَتَل. لَوى. عوَّج. طَوى. ضَفَر. جَدَل. بَرَم (2) قَلى. طَجَن. ألهب. أنضج.

ܦܫܰܠ ــَـ ܦܫܳܠܳܐ تفتّل. التوى. تعوّج إلخ.

ܦܰܫܶܠ. ܦܽܘܼܫܳܠܳܐ مبالغة المتعدّي منهما.

ܐܶܬ̥ܦܫܶܠ. ܐܶܬ̥ܦܰܫܰܠ (مج. مط).

ܐܰܦܫܶܠ فَتَل. عوَّج. بَرَم (2) عجَّل. روَّج (3) استعجل. أسرع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܫܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܫܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܝܫܶܠ. ܦܽܘܼܝܫܳܠܳܐ فَتَل. عوَّج. بَرَم (2) طجَّن. قَلى. ألهب.

ܐܶܬ̥ܦܰܝܫܰܠ. ܡܶܬ̥ܦܰܝܫܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܫܳܠܳܐ. ܦܶܫܠܳܐ حَبل. خَيط مَبروم (2) تَقَلّي. التهاب. نُضج.

ܦܽܘܼܫܳܠܳܐ عَرَج. ܚܓ̥ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ.

ܦܫܺܝܼܠܬ̊ܳܐ فَتيلة السِّراج ونحوهِ.

 • ܦܫܰܡ ــَـ ܦܶܫܡܳܐ بَشِم. اتّخم. سَئِم الطعامَ (2) بَشِع. تَفِه. مَسِخ الطعامُ.

ܦܰܫܡܳܐ بَشِم. مُتَّخِم. تَفِه. بَشِع. مَسيخ.

ܦܰܫܡܽܘܼܬ̥ܳܐ بَشَم. تَفاهة. بَشاعة إلخ.

 • ܦܰܫܡܳܓ̥ܳܐ. ܦܰܫܡܽܘܼܓ̥ܳܐ إكاف. بَرذَعة (2) مِرشَحة. جُلّ (3) خَلَق. خِرقة.
 • ܦܫܰܥ ــَـ ܦܫܳܥܳܐ بَشِع. مَسِخ. مَلُخ (2) فَتَر. كان فاتراً.

ܦܰܫܰܥ. ܦܽܘܼܫܳܥܳܐ بشَّع. مسَّخ. أعدم الطَّعمَ (2) فتَّر. سخَّن.

ܐܶܬ̥ܦܰܫܰܥ (مج. مط) وانتبه. استيقظ.

ܦܫܺܝܼܥܳܐ. ܦܰܫܽܘܼܥܳܐ بَشِع. تَفِه. مَسيخ. كَريه (2) فاتر. سَخِن.

ܦܫܺܝܼ̈ܥܳܬ̥ܳܐ بَيض سَخِن يُحتَسى احتساءً.

ܦܰܫܽܘܼܥܽܘܼܬ̥ܳܐ بَشاعة. تَفاهة. فُتور إلخ.

 • ܦܰܫܦܰܦܳܐ قَرقُورة. سفينة عظيمة.
 • ܦܰܫܦܽܘܼܡܳܐ فَسفَس. قُرّاد. حَلَمة.

ܦܰܫܦܳܐ مثلهُ (2) ذُباب الباقلّاء (3) كُوّة. باب صغير في باب كبير.

ܦܽܘܼܫܦܳܫܳܐ قَمقام. قَمل الطيور.

 • ܦܫܰܩ ــَـ ܦܫܳܩܳܐ سَهُل. انبسط. كان مُنبَسِطاً (2) سَهُل. هان. خَفّ (3) ذاب. نَضِج. انهضم (4) بَسَط. مَدّ. جعلهُ مُنبَسِطاً (5) سهَّل. هوَّن. خفَّف.

 ܚܰܡܪܳܐ ܠܰܦܠܳܢ استفاق فُلان من سُكرهِ.

ܐܶܬ̥ܦܫܶܩ (مج) وسَهُل. انبسط. هان. خَفّ.

ܦܰܫܶܩ. ܦܽܘܼܫܳܩܳܐ سهَّل. هوَّن (2) شَرَح. فسَّر. أوَّل (3) عبَّر. استخرج. ترجم.

ܐܶܬ̥ܦܰܫܰܩ. ܡܶܬ̥ܦܰܫܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܦܰܫܩܳܢܳܐ. ܦܰܫܳܩܳܐ مُفسِّر. شارح إلخ.

ܦܫܺܝܼܩܳܐ مُنبسط. مُستَرسِل. سَهل (2) هَيّن. سَلِس.

 ܦܫܺܝܼܩ ܓܶܫܬ̥ܳܐ حَسَن الخُلُق. لَيّن العَريكة.

 ܬܰܪܥܺܝܼܬ̥ܳܐ حَسَن الأخلاق. لَيّن العَريكة.

ܦܫܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ انبساط. سُهولة. سَلاسة إلخ.

ܦܽܘܼܫܳܩܳܐ شَرح. تفسير. ترجمة.

 ܦܽܘܼܫܳܩ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܚܰܫ̈ܚܳܬ̥ܳܐ قاموس.

 • ܦܰܫܩܶܠ مثل ܦܰܫܟ̊ܶܠ معنىً واشتقاقاً.
 • ܦܫܰܪ ــَـ ܦܫܳܪܳܐ. ܦܽܘܼܫܪܳܢܳܐ. ܦܶܫܪܳܢܳܐ فَسَر. فسَّر. شَرَح (2) ذوَّب. حلَّل (3) اجترّ. هَضَم. أنضج (4) فَشَر. هَذى. بَذى (5) فَتَر. كان فاتراً (6) ذاب. تحلَّل. ضدّ جَمَد وانعقد (7) انهضم. نَضِج (8) زال. اضمحلّ.

 ܠܶܒ̊ܶܗ تململ. تعذّب. حَزِن. اغتمّ شديداً.

ܦܰܫܰܪ. ܦܽܘܼܫܳܪܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ (2) فتَّر. سخَّن (3) أخمد. برَّد. هدّأ (4) نَقَض. هَدَم. خرَّب (5) فسَّر. هَذى. بَذى.

ܐܶܬ̥ܦܫܰܪ. ܐܶܬ̥ܦܰܫܰܪ (مج. مط).

ܐܰܦܫܰܪ فسَّر. شَرَح. ترجم (2) ذوَّب. حلَّل. أسال (3) هَضَم. أنضج.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܫܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܫܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܫܽܘܿܪܳܐ مُفسِّر. شارح إلخ (2) شارح الأحلام. عَرّاف. ساحر (3) فاتر. سَخِن. رَخو (4) تَفِه. مسيخ. مليخ (5) سخيف. أبله. أحمق (6) باطل. كاذب.

ܦܰܫܳܪܳܐ فَسّار. هَذّاء. كَذّاب. بَذّاء.

ܦܫܺܝܼܪܳܐ مف (2) ذائب. مُنهَضِم. ناضج (3) فَلس.

ܡܦܰܫܪܳܐ مف (2) فاتر. رَخو. تَفِه. مليخ.

ܦܰܫܽܘܼܪܳܐ فاتر. سَخِن. رَخو. هَشّ (2) تَفِه. مليخ.

ܬܰܦܫܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܬܰܦܫܪ̈ܳܬ̥ܳܐ بَول المريض خاصّةً.

ܦܰܫܪܳܐ. ܦܫܰܪܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) دواء مُبوِّل.

 ܒܶܝܬ̥ ܬܰܦܫܽܘܼܪܬ̊ܳܐ مِبوَلة (2) كَنيف. مِرحاض.

ܬܰܦܫܰܪ. ܬܽܘܼܦܫܳܪܳܐ بال المريض خاصّةً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܫܰܪ (2) وبال المريض خاصّةً.

 • ܦܰܬ̥ ــُـ ܦܬ̥ܳܬ̥ܳܐ. ܦܶܬ̊ܬ̊ܳܐ فَتّ. ثَرَد. سَحَق. كسَّر.

ܦܰܬ̊ܶܬ̥. ܦܽܘܼܬ̊ܳܬ̥ܳܐ فتَّت. ثَرَد. سحَّق.

ܐܶܬ̥ܦܬ̥ܶܬ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܬ̊ܰܬ̥ (مج. مط).

ܦܰܬ̊ܦܶܬ̥. ܦܽܘܼܬ̥ܦܳܬ̥ܳܐ فتَّت. ثَرَد. سحَّق (2) دَمدَم. نَمّ. ثَلَب.

ܐܶܬ̥ܦܰܬ̥ܦܰܬ̥. ܡܶܬ̥ܦܰܬ̥ܦܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܦܶܬ̊ܳܐ. ܦ̈ܶܬ̊ܶܐ (ث) فُتات. كِسرة. نُثارة.

ܦܶܬ̊ܳܬ̥ܳܐ ج ܦ̈ܶܬ̊ܳܬ̥ܳܐ. ܦܰܘܬ̊ܳܐ ج ܦܰܘ̈ܬ̊ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܳܬ̥ܳܐ. ܦܰܬ̥ܳܐ انظر ܦܰܐܬ̥ܳܐ.

 • ܦܬ̥ܳܐ. ܦܬ̥ܺܝܼ ــِـ ܦܬ̥ܳܝܳܐ. ܦܶܬ̥ܘܳܐ عَرُض. رَحُب. اتّسع.

ܐܶܬ̥ܦܬ̥ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܦܰܬ̥ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܦܰܬ̊ܺܝܼ. ܦܽܘܼܬܳܝܳܐ عرَّض. رحَّب. وسَّع (2) أخصب. كثَّر. كبَّر. أغنى. عظَّم. سمَّن (3) أجَّل. أمهل (4) انتهز فُرصةً.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ أطال. أسهب في الكلام.

ܐܶܬ̥ܦܰܬ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܦܰܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܦܬ̊ܺܝܼ. ܡܰܦܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܦܰܬ̊ܺܝܼ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܬ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܶܬ̥ܝܽܘܿܢ أنبوب البَرّادة (حَنَفيّة).

ܦܰܬ̥ܝܳܐ عَريض. رَحب. واسع (2) غزير. وافر (3) مُسهَب. مُطوَّل (4) استعاريّ. مجازيّ.

 ܦܬ̥ܶܐ ܛܰܪ̈ܦܶܐ لَبلاب. ܚܒ̥ܶܠܒ̊ܠܳܐ.

ܦܰܬ̥ܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَرض. اتّساع. غَزارة إلخ.

ܦܶܬ̥ܘܳܐ عَرض. ضدّ طُول.

ܦܬ̥ܳܝܳܐ مثلهُ (2) بُعد مَحَلٍّ عن خَطّ الاستواء.

ܦܰܬ̥ܝܳܝܳܐ. ܦܰܬ̥ܝܳܢܳܝܳܐ عريض. واسع. رَحب.

ܐܰܦܬ̥ܳܐ فُرصة. مُهلة. أَجَل (2) سبيخ. قُطنة أو صُوفة مُعرَّضة يُجعل عليها الـمَرهم ونحوهُ أو تُجعَل على الأذن الـمَؤوفة.

 • ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ جواب (2) جُملة. عبارة. كلام. فَقَرة (3) شهادة. آية. بَيِّنة (4) أمر. شأن. شيء. مَسألة. مادّة (5) وَصيّة. قضيّة. أمر. حُكم (6) وَحي. نَبَأ.
 • ܦܬ̥ܰܚ ــَـُـ ܦܬ̥ܳܚܳܐ فَتَح. ضدّ أطبق وطَمّ وأغلق (2) فجَّر القناة ليجري الماء (3) فَتَح الحرفَ (4) بيَّن. أظهر. أوضح. فسَّر (5) افتتح. ضَبَط المدينة (6) انفتح. تفتّح.

 ܐܺܝܼܕܶܗ فَتَح يدهُ (2) جاد. سَخا. كان سَخيًّا.

 ܛܰܒ̥ܥ̈ܶܐ فَتَح. فَكّ الخُتوم.

 ܠܶܒ̊ܶܗ كَشَف. فَتَح قلبهُ (2) نوَّر عقلهُ.

 ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܥܰܠ لاحَظ. نَظَر إلى.

 ܦܽܘܼܡܶܗ. ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ تفوّه. نَطَق.

 ܡܰܥܡܽܘܿܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ نَصَب. أقام المعموديّة.

 ܡܰܪܒ̊ܥܳܐ فتح مُستَودَع أمّهِ. كان بِكراً.

 ܪܶܥܝܳܢܶܗ فتح. نوَّر عقلهُ. هذَّبهُ.

ܦܰܬ̊ܰܚ. ܦܽܘܼܬ̊ܳܚܳܐ مبالغتهُ.

 ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ باشَر. افتتح الكلام.

ܐܶܬ̥ܦܬ̥ܰܚ. ܐܶܬ̥ܦܰܬ̊ܰܚ (مج. مط).

ܐܰܦܬ̊ܰܚ بيَّن. أوضح. فسَّر (2) جعلهُ يفتح إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܬ̊ܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܬ̊ܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܳܬ̥ܽܘܿܚܳܐ فاعل (2) دِمن. زِبل. رَجيع البقر.

ܦܳܬ̥ܽܘܿܚ̈ܳܬ̥ܳܐ الحُروف الحَلقيّة (ܐܗܚܥܪ).

ܦܬ̥ܺܝܼܚܳܐ مف (2) مكتوب. بطاقة. شهادة. توقيع. منشور.

ܦܬ̥ܺܝܼܚܽܘܿܢܳܐ مكتوب. مفتوح. بطاقة إلخ.

ܦܶܬ̥ܚܳܐ فُتح. باب. شَقّ. خَرق. فُرجة (2) شَرح. بيان. إيضاح. تفسير (3) قضيب. صَولَجان.

ܦܬ̥ܳܚܳܐ فُتح. خَرق. باب (2) فاتحة. مُقدّمة (3) قضيب. صَولَجان (4) مِصراع الباب (5) فَتحة (ܒܲ أو ܒܰ).

 ܦܬ̥ܳܚ̈ܶܐ ܕܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ وجهتا الكتاب عند فتحهِ.

ܦܬ̥ܳܚܳܐ خشبتان وراء النَّول يُعلَّق عليهما النِّير.

ܦܽܘܼܬ̥ܚܳܐ مثلهُ (2) سِداد. غِطاء الدَّنّ ونحوهِ.

ܦܽܘܼܬ̊ܳܚܳܐ فاتحة. مُقدِّمة (2) بُرهة. هُنَيهة. ثانية. دقيقة.

ܡܰܦܬ̊ܳܚܳܐ مِفتاح الباب ونحوهِ.

ܡܰܦܬ̊ܚܳܐ مفعول ومصدر ميميّ واسم مكان.

 ܡܰܦܬ̊ܰܚ ܓܒ̥ܺܝܼ̈ܢܶܐ عَجرَفة. تَشامُخ.

 ܡܰܦܬ̊ܰܚ ܥܰܝܢܳܐ طَرفة. لَحظة عَين.

 ܦܽܘܼܡܳܐ كلام. فَصاحة. طَلاقة (2) دالّة. قُبول.

 • ܦܬ̥ܰܟ̥ ــُـ ܦܬ̥ܳܟ̥ܳܐ خَلَط. قَرَن. ضَمّ (2) لوَّن. نوَّع. شكَّل. وشَّى. نمَّق. زخرف. زيَّن.

ܦܰܬ̊ܶܟ̥. ܦܽܘܼܬ̊ܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ لكنّهُ آنس.

ܐܶܬ̥ܦܬ̥ܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܦܰܬ̊ܰܟ̥ (مج. مط).

ܦܰܬ̊ܳܟ̥ܳܐ. ܡܦܰܬ̊ܟ̥ܳܢܳܐ خالِط. مُلوِّن. مُزَخرِف إلخ.

ܦܬ̥ܺܝܼܟ̥ܳܐ. ܡܦܰܬ̊ܟ̥ܳܐ مَخلوط. مُلوَّن. مُختلف إلخ.

ܦܶܬ̥ܟ̊ܳܐ صناعة التنميق والزخرفة.

ܦܶܬ̥ܟܳܐ استَبرَق. وَشي. دِيباج. بُردة. زَخرَف. كلّ ثوب مَخلوط.

ܦܬ̥ܰܘܬ̊ܟ̥ܳܐ مثلهُ (2) قِلادة. دُرّة مُختلفة الألوان.

 • ܦܬ̥ܰܟ̥ܪܳܐ وثن. تمثال. صنم.

ܦܬܰܟ̥ܪܬ̥ܳܐ وثن. صنم. تمثال مُؤنَّث.

ܦܬܰܟ̥ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ وَثَنيّة. عبادة الأوثان.

ܒܢܰܝ̈ ܦܬ̥ܰܟ̥ܪ̈ܶܐ وَثنيّون. عَبَدة الأوثان.

 • ܦܬ̥ܰܠ ــُـ ܦܬ̥ܳܠܳܐ. ܦܶܬ̥ܠܳܐ. ܦܬ̥ܽܘܼܠܝܳܐ فَتَل. بَرَم. لَوى. عوَّج (2) التفت. دار.

ܦܰܬ̊ܶܠ. ܦܽܘܼܬ̊ܳܠܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

 ܟܰܬ̥ܦ̈ܳܬ̥ܶܗ تمطَّط. تكاسَل. ܐܶܬ̥ܡܰܙܰܪ.

ܐܶܬ̥ܦܬ̥ܶܠ. ܐܶܬ̥ܦܰܬ̊ܰܠ (مج. مط).

ܐܰܦܬ̊ܶܠ جعلهُ يفتل ويبرم ويلوي إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܬ̊ܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܬ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܬ̥ܺܝܼܠܳܐ مف (2) أعوَج. مَفسود.

 ܦܬ̥ܺܝܼܠ ܣܶܦܬ̥ܳܐ خَدّاع. مَكّار. مُحتال.

ܦܬ̥ܺܝܼܠܬ̊ܳܐ مَفتولة. عَوجاء إلخ (2) فَتيلة.

ܦܽܘܼܬ̊ܳܠܳܐ فَتلة. عَوجة. لَفتة (2) عَذاب. عِقاب.

ܦܶܬ̥ܠܽܘܼܠܳܐ خَيط رفيع (2) ذَيل. هُدب. طَرَف الثوب.

 • ܦܬ̥ܰܢ ــَـُـ ܦܬ̥ܳܢܳܐ. ܦܬ̥ܳܢܳܐ فَتَن. خَلَب. جَذَب. سَحَر. أعجب. أدهش (2) فَتَن. شَغَب.

ܐܶܬ̥ܦܬ̥ܶܢ. ܡܶܬ̥ܦܰܬ̥ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܦܰܬ̊ܳܢܳܐ فَتّان. خالِب. جاذِب. ساحر إلخ. (2) حَيّة رَقشاء.

ܦܶܬ̥ܢܳܐ فِتنة. شَغَب. سَجَس.

ܦܰܬ̥ܢܳܐ مثلهُ (2) بثن. حَيّة رَقشاء.

 • ܦܬ̥ܰܩ ــُـ ܦܬ̥ܳܩܳܐ. ܦܬ̥ܽܘܼܩܝܳܐ بَثَق. فَتَق. فجَّر. فَتَح. شَقّ (2) رَشَق. رَمى بالقَوس (3) انبثق. انفتق. تفجّر. تفتّح. انشقّ.

ܦܰܬ̊ܶܩ. ܦܽܘܼܬ̊ܳܩܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̥ܦܬ̥ܶܩ. ܐܶܬ̥ܦܰܬ̊ܰܩ (مج. مط).

ܦܽܘܼܬ̥ܩܳܐ فَتق. فَتقة (داء).

ܦܶܬ̥ܩܳܐ. ܦܬ̥ܳܩܳܐ مثلهُ (2) فَتق. خَرق.

ܦܶܬ̥ܩܳܐ (ذ. ث) بِطاقة. رسالة. صَكّ. سَنَد.

ܦܽܘܼܬ̊ܩܳܐ فُندُق. خان. حانوت.

ܦܽܘܼܬ̊ܩܳܝܳܐ فُندُقيّ. حانوتيّ.

 • ܦܬ̥ܰܪ ــَـ ܦܬ̥ܳܪܳܐ فَطَر. أكل وشَرَب. ܦܛܰܪ.

ܐܰܦܬ̊ܰܪ أولَم. أَدَب. آكَل.

ܦܳܬ̥ܽܘܿܪܳܐ مائدة. خِوان. طَبَق (2) مَذبَح. صينيّة. منديل يُجعَل عليهِ القُربان (3) هديّة.

 ܦܳܬ̥ܽܘܿܪ ܐܰܦ̈ܶܐ خُبز الوُجوه والتَّقدِمة.

 ܦܳܬ̥ܽܘܿܪ ܒܳܒ̥ܳܐ أُسكُفّة. عَتَبة الباب.

 ܒܶܝܬ̥ ܦܳܬ̥ܽܘܿܪܳܐ قاعة. بيت المائدة.

 ܒܰܪ ܦܳܬ̥ܽܘܿܪܳܐ نَديم. مُؤاكِل.

 

 

 

 

 

 

 

[1]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܐܩܵܐ.

[2]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܐܩܘܼܬ̥ܵܐ.

[3]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܐܪܵܐ.

[4]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܐܪܵܝܵܐ. ܦܹܐܪܵܢܵܝܵܐ.

[5]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܐܪܬܵܐ.

[6]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܝܓ̥ܢܵܐ. ܦܹܝܓ̥ܵܢܵܐ. ܦܹܓ̥ܵܢܵܐ.

[7]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܐܕܵܐ.

[8]  قد يكون الأصحّ ܦܶܕܰܓܪܳܐ.

[9]  أو ܦܰܕ̥ܟ̊ܣ̈ܶܐ.

[10]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܘܿܐܹܛܵܐ. ܦܹܐܘܹܛܵܐ.

[11]  الريح تخرج عند ترديد الشَّهقة.

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܲܚܬܵܐ.

[13]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܣܢܹܐܓ̥ܪܵܐ.

[14]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܝܼܣܹܐ.

[15]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܝܪܡܵܐ.

[16]  أوكين منّا أورد (اتقح). والأصحّ (وَقِحَ).

[17]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܵܐ.

[18]  ܦܠܰܓ̊ܳܐ بتقسية الجيم حسب الغربيّين، ܦܠܰܓ̥ܳܐ بترقيقها حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237).

[19]  أوكين منّا أوردها (فِرصِن).

[20]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܟܹܐܦܵܐ.

[21]  أوردها أوكين منّا هنا ܟܹܐܡܵܠܹܐܹܐ.

[22]  أو ܦܶܢܛܺܝܩܽܘܼܣܛܺܝ. وأوردها أوكين منّا ܦܲܢܛܹܩܘܼܣܛܼܐ.

[23]  لم ترد في قواميس اللغة العربيّة، وأغلب الظنّ أنها من اللهجة العراقيّة المحكيّة (بستوكة).

[24]  ܦܶܥܪܳܐ حسب الغربيّين، ܦܰܥܪܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 235).

[25]  أو ܦܳܦܺܝܪܽܘܿܢ. وعند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܵܦܹܪܘܿܢ.

[26]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܵܦܹܪܵܝܵܐ.

[27]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܩܵܐ. ܦܹܩܘܼܬܵܐ. ܦܹܐܩܵܐ.

[28]  كما للخلقيدونيّين عادة في تسمية السريان الأرثوذكس.

[29]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܹܐܡܪܵܐ.

[30]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܹܝܪܡܵܐ.

[31]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܹܗ.

[32]  أوكين منّا أورد أيضاً (فِرصِن).

[33]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܪܲܩܛܹܐ.

[34]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܦܵܪܲܩܠܹܝܛܵܐ.

[35]  أو ܦܰܪܰܬܺܝܩܺܝ. وأوردها أوكين منّا ܦܵܪܵܬܹܩܵܐ.

[36]  ما بين طَرَف الإبهام وطَرَف السَّبَّابة عند فتحهما.

[37]  المسافة ما بين طَرَف الإبهام وطَرَف السَّبَّابة عند فتحهما.

[38]  ما بين طَرَف الإبهام وطَرَف السَّبَّابة عند فتحهما.

[39]  ما بين طَرَف الإبهام وطَرَف الخِنصَر مُمتَدَّين.