ܣܶܕܪܳܐ ܕܥܶܐ باب العين

ܣܶܕܪܳܐ ܕܥܶܐ

باب العين

 

ܥ: العين هي الحرف السادس عشر من حروف الهجاء. وفي حساب الجُّمَّل عبارة عن سبعين من العدد.

 • ܥܹܺܐܕ̥ܳܐ[1] عيد. انظر ܥܘܕ.
 • ܥܳܐܠܳܐ ضالّ. عَوسَج.
 • ܥܰܒ̊ܳܐ ضَبّ. ܐܰܒ̊ܳܐ.
 • ܥܰܒ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ قرون. شَوك. ܥܰܟ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ.
 • ܥܽܘܼܒ̊ܳܐ عُبّ. حِضن (2) رَحِم. بَطن. حَشا (3) وَسَط. داخل (4) قُبُل. هَن. فَرج (5) حِجر. غار. غَور (6) غُبّ. خليج. بحر. بُحَيرة (7) كِيس. وِعاء. مَخزون (8) باسور. ناصور (9) مَجرى القُرحة ونحوها (10) رندَج النجّار (11) أبزَن. جُرن معموديّة (12) فضاء بين السماء والأرض (13) عِرق. وريد الشجرة (14) في عُرف أهل الهندسة، عُبّ. داخل الدائرة كلّهُ.

 ܫܰܘܝܳܐ عُبّ مُتساوٍ.

 ܦܫܺܝܼܛܳܐ عُبّ بسيط. نصف القطر.

 ܗܦܺܝܼܟ̥ܳܐ خَطّ مُنعكِس.

 ܥܽܘܼ̈ܒ̊ܶܐ ܕܡܽܘܼܚܳܐ بُطون الدماغ.

 • ܥܒ̥ܳܐ و ܥܒ̥ܺܝܼ ــِـ ܥܒ̥ܳܝܳܐ. ܥܽܘܼܒ̥ܝܳܐ. ܥܽܘܼܒ̥ܝܳܢܳܐ تَعبَّأ. وَرِم. غَلُظ. انتفخ. كَثُف. ثَخُن (2) قَسا. جَفا.

ܐܶܬ̥ܥܒ̥ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܥܰܒ̥ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܒ̊ܺܝܼ. ܥܽܘܼܒ̊ܳܝܳܐ عبَّأ. ورَّم. غلَّظ. كثَّف. ثخَّن (2) قسَّى. صلَّب.

ܐܰܥܒ̊ܺܝܼ. ܡܰܥܒ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܥܰܒ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܥܰܒ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܒ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܒ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܒ̥ܝܳܐ كثيف. ثخين. غليظ. خَشِن. سمين. وارِم. مُنتفِخ (2) غبيّ. بليد. أحمق. جاهل (3) قاسٍ. شديد.

ܥܰܒ̥ܝܽܘܼܬ̥ܳܐ كَثافة. غَلاظة. خُشونة. غَباوة إلخ.

ܥܒ̥ܳܝܳܐ وَرَم. دُمَّلة. خُراجة فَجّة.

ܥܽܘܼܒ̊ܝܳܢܳܐ مثلهُ (2) التهاب الحَنجَرة واللَّهاة (3) كالتالي.

ܥܽܘܼܒ̊ܳܝܳܐ أو ܥܽܘܼܒ̊ܝܳܐ ثِخَن. عُمق الجسم عند العلماء.

ܥܶܒ̥ܝܳܢܳܐ وَرَم. دُمَّلة. خُراجة (2) وَحل. طين.

ܥܒ̥ܳܝܬ̊ܳܐ عِباءة (2) فَرَزدَق. ضَرب من الخبز ثَخين.

ܥܳܒ̥ܳܐ غاب. غابة. غَيضة. أَجَمة.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܳܒ̥̈ܶܐ غِياض (2) دَير مار يعقوب وراء جبل ألفاف.

ܥܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ج ܥܳܒ̥̈ܳܬ̥ܳܐ غابة. غَيضة. أَجَمة.

 • ܥܒ̥ܰܕ̥ ــِـ ܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ عَمِل. فَعَل. صَنَع (2) خَلَق. بَرأ (3) جعل. أقام. نَصَب. ولَّى. سلَّط (4) صَلُح. نَفَع (5) اقتنى. مَلَك. اكتسب (6) ساعد. أسعف (7) احتفل. بالى بأمرٍ (8) قَضَى. صَرَف. مَكَث مُدّةً في مَوضِعٍ.

 ܒܰܐܦܰܝ̈ ܦܠܳܢ أكرَم. راعى فُلاناً.

 ܐܶܣܟܹ̊ܺܡܳܐ[2] تظاهَر. خَدَع. غَشّ.

 ܠܰܐܒ̥ܕ̊ܳܢܳܐ أهلَك. أباد. أتلَف.

 ܕܒ̥ܺܝܼܫ أساء. عَمِل شرًّا.

 ܒܰܝܬ̊ܳܐ ܠܰܦܠܳܢ أغنى. عمَّر بيت فُلان.

 ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ̊ܳܐ أهمل. تَرَك الأمر.

 ܓܰܒ̊ܳܐ تحزّب. تعصّب (2) أنشأ عُصبةً.

 ܠܰܦܠܳܢ ܓܰܢܳܒ̥ܳܐ حَسَب. اعتبر فُلاناً لِصًّا.

 ܕܺܝܼܢܳܐ حاكَم. انتقم. انتصف. عاقب.

 ܕܽܘܼܒ̊ܳܪܳܐ ܥܰܠ تشاوَر. ائتمر على.

 ܚܶܘܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ شاخ. ابيَضّ شَعرهُ. امتخطهُ الشَّيب.

 ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ. ܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ أحسن. أنعم.

 ܢܰܦܫܶܗ تظاهر (2) حَسَب. جَعَل. اعتبر نفسهُ.

 ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ أثار. هيَّج الشعبَ على.

 ܦܰܪܨܽܘܿܦܳܐ مثَّل. ناب. قام مَقام.

 ܪܹܺܫܳܐ[3] ابتدأ. باشَر. شَرَع.

 ܠܶܗ ܫܡܳܐ اكتسب شُهرةً. خلَّد لهُ ذِكراً.

 ܬܝܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تاب (2) طَلَب العَفو.

 ܬܒ̥ܰܥܬ̥ܳܐ انتقم. عاقَب. قاصّ. ثأر.

 ܬܚܶܝܬ̥ خَضَع. أطاع. انقاد.

 ܬܰܪܥܳܐ أغلق. أوصد الباب.

ܐܶܬ̥ܥܒ̥ܶܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܒ̊ܶܕ̥. ܥܽܘܼܒ̊ܳܕ̥ܳܐ استعبد. استَرقّ.

ܐܶܬ̥ܥܰܒ̊ܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܒ̊ܶܕ̥ فَعَل. عَمِل. صَنَع. أثّر (2) حَثّ. حرَّك. حَمَل (3) سَحَر (4) تخبّط. صَرَع الشيطان أحداً (5) جعلهُ يفعل ويصنع إلخ.

 ܐܰܥܒ̊ܕ̥ܰܬ̥݀ ܠܶܗ عَزَم. قَصَد. نَوى. أزمع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܒ̊ܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܕ̥. ܥܽܘܼܒ̥ܕ̊ܳܕ̥ܳܐ استعبد. استَرقّ (2) قَمَع. قَهَر. أذلّ (3) اجتذب. جَذَب بالهدايا.

ܐܶܬ̥ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܕ̥. ܡܶܬܥܰܒ̥ܕ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܫܰܥܒ̊ܶܕ̥. ܫܽܘܼܥܒ̊ܳܕ̥ܳܐ استعبد. استَرقّ (2) أخضع. قَهَر. أذلّ (3) أكره. أجبر.

ܐܶܫܬ̊ܰܥܒ̊ܰܕ̥ (مج. مط) وأطاع. انقاد.

ܐܶܫܬ̊ܬ̊ܰܥܒܰܕ̥. ܡܶܫܬ̊ܬ̊ܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܒ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ فاعل. عامل. صانع إلخ (2) خالق. بارئ (3) فاعل. ضدّ مفعول.

ܥܳܒ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ. ܥܳܒ̥ܽܘܿܕ̥ܳܝܳܐ فِعل مُتعدٍّ. مَعلوم.

ܥܒ̥ܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) اسم مفعول (3) خَليقة. مَخلوق (4) مُصاب. مُبتَلىً. مَؤوف. والٍ. عامل (6) مَوضوع. خِلاف مَحمول.

 ܥܒ̥ܺܝܼܕ̥ ܒܺܝܼܫܳܐܺܝܼܬ̥ هو في حال شَقيّة. مُبتَلىً.

ܥܒ̥ܺܝܼܕ̊ܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) صَنيعة. عَمل. أمر. مَصلحة.

ܥܒ̥ܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ عَمَل. فِعل. اصطناع. خِلقة إلخ.

 ܕܒܰܐܦ̈ܶܐ رِياء. مُحاباة. مَكر.

 ܥܒ̥ܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ ܛܽܘܼܦܣܳܐ. ܦܶܚܡܳܐ مَجاز. استعارة.

 ܐܶܣܟܹ̊ܺܡܳܐ[4]. ܦܰܪܨܽܘܿܦܳܐ استحضار. استشخاص. وهو عند الأُدباء أن يجعل الخطيبُ شخصاً غائباً أو ميّتاً أو شيئاً لا نُطق لهُ ينطق عوضهُ.

ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ عَبد. رَقيق (2) خادم. أجير (3) عابد (4) جُنديّ. عسكريّ.

ܥܰܒ̥ܕ̊ܬ̊ܳܐ عَبدة. رقيقة. خادمة إلخ.

ܥܰܒ̥ܕ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ عُبوديّة. رِقّ. خِدمة. عِبادة إلخ.

ܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ عَمَل. فِعل. أمر. شيء مَصنوع (2) صَنعة. مِهنة. حِرفة (3) مال. قِنية. ثروة (4) عَمَل. ولاية. مُتعلِّقات بَلَد.

ܥܒ̥ܳܕ̊ܬ̊ܳܐ ثِقل. قِنية. مَتاع. عَيِّل الرَّجُل.

ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܳܐ و ܡܰܥܒ̊ܳܕ̥ܳܐ سِحر. ܚܰܪ̈ܫܶܐ.

ܥܰܒ̊ܺܝܼܕ̥ܳܐ عابد. مُتعبِّد.

ܥܰܒ̊ܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ عِبادة. تَعبُّد.

ܡܫܰܥܒ̊ܕ̥ܳܐ مف (2) خاضع. مُنقاد. خادم. مَرؤوس.

ܫܼܽܘܥܒ̊ܳܕ̥ܳܐ عُبوديّة. رِقّ. ذُلّ (2) خُضوع. طاعة.

 • ܥܒ̥ܰܛ ــُـ ܥܒ̥ܳܛܳܐ كَثُف. تلبَّد (2) ثَخُن. غَلُظ. سَمِن. أخصب (3) كَثُر. وَفُر.

ܥܰܒ̊ܶܛ. ܥܽܘܼܒ̊ܳܛܳܐ كثَّف. لبَّد (2) غلَّظ. ثخَّن. سمَّن. أخصب (3) كثَّر. وفَّر.

ܐܶܬ̥ܥܰܒ̊ܰܛ. ܡܶܬ̥ܥܰܒ̊ܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܰܒ̊ܺܝܼܛܳܐ كَثيف. مُتلبِّد. مُحتَبِك. مُخصِب (2) غليظ. ثخين. سمين (3) وافر. غزير.

ܥܰܒ̊ܽܘܼܛܳܐ مثلهُ (2) حَشيشة مُرّة مالحة.

ܥܽܘܼܒ̊ܳܛܳܐ كَثافة. تَلبُّد. احتباك. خِصب (2) غَلاظة. ثِخَن. سِمَن (3) كَثرة. وُفور. غَزارة.

ܥܰܒ̊ܺܝܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܰܒ̊ܽܘܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܒ̥ܺܝܼܛܳܐ غَبيط. قَتَب. رَحل. حِداجة.

 • ܥܒ̥ܰܡ ــُـ ܥܒ̥ܳܡܳܐ حارب. قاتل. قاوم.

ܐܶܬ̥ܥܒ̥ܶܡ. ܡܶܬ̥ܥܰܒ̥ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܒ̥ܺܝܼܡܳܐ مُحارَب. مُقاتَل. مُقاوَم.

 • ܥܒ̥ܰܪ ــَـ ܥܒ̥ܳܪܳܐ. ܥܶܒ̥ܪܳܐ. ܥܒ̥ܽܘܼܪܝܳܐ عَبَر. مَضى. فات. انقضى (2) بَطَل. زال (3) ذَهَب. انطلق. سافر (4) قطع مسافة (5) غَلَب. فاق. سَبَق (6) تعدّى الفِعلُ. كان مُتعدّياً (7) نَفَع. صَلَح. أفاد (8) تعدّى. تجاوز. خالف. أذنب (9) عَدى المرضُ.

 ܒ مَرّ. اجتاز. عَبَر على (2) دَخَل. وَلَج.

 ܥܰܠ اجتاز. مَرّ (2) تعدّى. خالف (3) زار. افتقد. ضاف (4) طَرأ. حَدَث. جَرى (5) زَحَف. حارب.

 ܡܶܢ تَرَك. غادر. تخلّى. تنحّى عن.

 ܡܶܢ ܒܳܠܶܗ نَسي. ذَهَل. سَها عن.

 ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ واظَب. أدمَن على الخمر.

 ܚܰܡܪܳܐ ܥܰܠ ܦܠܳܢ غَلَب. أخذتْ فُلاناً الخمرةُ.

 ܐܽܘܼܪܚܳܐ جاز. عَبَر (2) تجاوز الحدود.

 ܐܽܘܼܪܚܳܐ ܥܰܠ خان. تعدّى. نَقَض العهد.

 ܙܰܦܠܳܢ ܒܰܪܳܝܬ̊ܳܐ تغافَل عن كذا. أهمل كذا.

 ܠܡܶܠܬ̥ܳܐ فاق الوَصف. كان غير مَوصوف.

 ܒܩܰܘܡܬ̥ܳܐ. ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ طَعَن في السِّنّ.

 ܕܰܥܒ̥ܰܪ الماضي عند أهل الصَّرف.

 ܥܳܒ̥ܰܪ ܘܬ̥ܳܐܶܒ̥ الصادي والغادي.

ܐܶܬ̥ܥܒ̥ܰܪ (مج) وزاغ. خالَف. اعتدى. جار. أذنب (2) توجَّه. ذَهَب. انطلق.

 ܡܶܢ غادر. تَرَك. تنحَّى عن.

ܐܰܥܒ̊ܰܪ عبَّر. قَضى. صَرَف. أمضى (2) أبطل. أزال (3) أجاز. أمَرّ (4) ألقى. أطرح. تَرَك. أبعد (5) عبَّر. ترجم. استخرج (6) أدخل. أولج (7) تعدّى. تجاوز. خالف (8) نَسَب. عَزا. حَمَل (9) عَفا. صَفَح. غَفَر (10) قاسى. احتمل. تجرَّع (11) نَزَع. خَلَع.

 ܥܠܰܘܗܝ ܫܶܢ̈ܕ̊ܶܐ أجرى عليهِ العذاب.

 ܠܰܦܠܳܢ ܡܶܢ ܪܹܺܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ[5] عَزَل فُلاناً من الرِّئاسة.

 ܩܳܠܳܐ ܒܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ أعلن. نادى في عَساكرهِ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܒ̊ܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܒ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܒ̥ܪܳܐ عابِر. ماضٍ. مُسافِر. ذاهِب. زائِل إلخ.

ܥܳܒ̥ܽܘܿܪܳܐ مثلهُ (2) عِلّة يكثر منها البَول.

ܥܳܒ̥ܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܥܰܒ̥ܽܘܿܪ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܥܳܒ̥ܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

 ܥܳܒ̥ܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ أباطيل. أمور عابرة زائلة.

ܥܳܒ̥ܰܪܬ̥ܳܐ و ܥܒ̥ܳܪܬ̊ܳܐ خِلفة. زَحير. ذَرَب. زَلَق في الأمعاء.

ܥܰܒ̊ܺܝܼܪܳܐ مَن قد عَبَر واجتاز ودَخَل وسَبَق إلخ.

ܥܒ̥ܺܝܼܪܳܐ مف (2) مَن قد عَبَر وذهب.

ܡܰܥܒ̊ܪܳܢܳܐ فاعل (2) مَضيق. بُوغاز. مَجاز. مَخاضة. طريق. باب (3) مَعبَر. زَورَق. قارب. طَرّادة. جِسر. قَنطَرة (4) مَنفَذ. قَناة (5) جُزء من رِتبة القدّاس وصلاة الموتى.

 ܡܰܥܒ̊ܪ̈ܳܢܶܐ ܕܦܰܓ̥ܪܳܐ مَنافذ البَدَن.

ܡܰܥܒ̊ܪܳܐ مف (2) مَضيق. بُوغاز. مَجاز. طريق. مَخاضة. باب (3) مَعبَر. زَورَق. قارِب. جِسر. قَنطَرة (4) مَنفَذ. قناة (5) أسلوب نوع التَّصرُّف والتَّكلُّم.

ܡܰܥܒ̊ܰܪܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) عِلّة يكثر منها البَول مع شِدّة العَطَش.

ܡܶܬ̥ܥܰܒ̥ܪܳܢܳܐ قابل أن يُعبَر إلخ (2) مُتعدٍّ. مُخالِف. مُذنِب.

ܡܶܬ̥ܥܰܒ̥ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مُخالَفة. تَعدٍّ. ذَنب إلخ.

ܥܽܘܼܒ̊ܳܪܳܐ عُبر. عاقِر. امرأة لا تلد أو ثَكلى.

ܥܰܒ̥ܪܳܐ عائلة. ذُرّيّة. نَسل.

ܥܒ̥ܽܘܼܪܳܐ بُرّ. قَمح. حِنطة.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܒ̥ܽܘܼܪܳܐ هُري. مَخزَن البُرّ.

ܥܶܒ̥ܪܳܐ عَبر. شاطئ. ساحل (2) حَدّ. تُخم. مُنتَهى. قُطر. مَصر (3) مَدخَل. مَجاز. مَضيق. مَخاضة (4) مَعبَر. زَورَق. قارب. طَرّادة (5) حَدّ في عُرف أهل المنطق. ܣܳܟ̥ܳܐ (6) عُروة. إبزيم أو وَتَد يُدخَل فيهما.

 • ܥܒ̥ܰܫ ــُـ ܥܒ̥ܳܫܳܐ بَلِق. كان فيهِ سواد وبياض (2) خَشُن الثوب.

ܥܳܒ̥ܽܘܿܫܳܐ أبلَق. أرقَط. أنمَر (2) أجلَح. أجَمّ. ما لا قُرون لهُ من الضَّأن.

ܥܒ̥ܳܫܳܐ مثلهُ (2) حنيف. ثوب غليظ. غير مَقصور.

ܥܳܒ̥ܽܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܒ̥ܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ بُلقة. رُقطة إلخ.

 • ܥܰܓ̊ܶܒ̥. ܥܽܘܼܓ̊ܳܒ̥ܳܐ أعرَج. أقعَد.

ܡܥܰܓ̊ܒ̥ܳܐ أعرَج. مُقعَد. مَحلول.

ܡܥܰܓ̊ܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ عَرَج. استرخاء (2) لَكنة اللسان (3) جَهالة.

 • ܥܓ̥ܰܕ̥ ــُـَـ ܥܓ̥ܳܕ̥ܳܐ. ܥܓ̥ܽܘܼܕ̥ܝܳܐ خَدِر. أصابهُ خَدَر.

ܐܶܬ̥ܥܓ̥ܶܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܓ̥ܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܓ̊ܶܕ̥. ܥܽܘܼܓ̊ܳܕ̥ܳܐ خدَّر. سبَّب خَدَراً.

ܐܶܬ̥ܥܰܓ̊ܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܓ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܰܓ̊ܽܘܼܕ̥ܳܐ خَدِر. مُصاب بالخَدَر.

ܥܰܓ̊ܽܘܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ خَدَر. تَشنُّج الأعضاء من بَردٍ ونحوهِ.

 • ܥܓ̥ܰܠ ــُـ ܥܓ̥ܳܠܳܐ عجل. استدار. تدحرَج (2) دار. أحاط.

ܥܰܓ̊ܶܠ. ܥܽܘܼܓ̊ܳܠܳܐ دَحرَج. قلَّب (2) دوَّر. جعلهُ مُستديراً (3) نجَّل. سوَّى. سهَّل الطريق.

ܐܶܬ̥ܥܰܓ̊ܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܓ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܥܓ̊ܶܠ دَحرَج. قَلَب. زَحزَح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܓ̊ܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܓ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܪܓ̊ܶܠ. ܥܽܘܼܪܓ̊ܳܠܳܐ دَحرَج. قَلَب. زَحزَح (2) لَتّ. لوَّث. مرَّغ (3) أزلق (4) شبَّك.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܓ̊ܰܠ (مج. مط) وابتهل. تضرّع. تذلّل.

ܥܓ̥ܽܘܼܠܳܐ مُدوَّر. مُستدير. ܓܠܺܝܼܠܳܐ.

ܥܓ̥ܽܘܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ تَدوُّر. استدارة.

ܥܽܘܼܓ̊ܳܠܬ̊ܳܐ دَحرجة. زَحزحة. اسم مرّة.

ܥܶܓ̥ܠܳܐ عِجل. ابن البقرة (2) صنم بشكل عِجل (3) فَرخ النَّحل.

ܥܶܓ̥ܠܬ̊ܳܐ و ܥܓ̥ܶܠܬ̊ܳܐ[6] عِجلة. بنت البقرة.

ܥܳܓ̥ܶܠܬ̊ܳܐ عَجَلة. مَركَبة (2) بنات نَعش. الدبّ الأكبر (3) قُطب السماء.

ܥܽܘܼܓ̥ܠܬ̥ܳܐ لغيّة فيهِ (2) دَحرجة (3) دُحروجة. ما يدحرجهُ الجُّعَل من بنادق الزِّبل.

ܥܶܓ̥ܠܽܘܿܢܳܐ عُجَيل. عِجل صغير (2) عَجَلة. مَركبة صغيرة.

ܥܰܪܓ̊ܠܳܢܳܐ مُدَّور. مُستدير. مُتدحرِج.

ܥܽܘܼܪܓ̊ܳܠܳܐ كِماد. لُطُوخات. خِرقة تُلَتّ وتُلطَّخ بالأدوية لتَجعَل مُحماةً على البدن (2) نَضح الماء الحارّ على البدن (3) تَدلُّل. تَنعُّم. تَفنُّق.

ܥܓ̥ܰܠ و ܒܰܥܓ̥ܰܠ عاجِلاً. سريعاً. حالاً (2) بسهولة. بلا صعوبة.

 • ܥܓ̥ܰܡ ــَـ ܥܓ̥ܳܡܳܐ تَكرَّه. تهوَّع. تقيّأ.

ܥܓ̥ܺܝܼܡܳܐ كَريه. مَعوف. بَشِع.

ܥܓ̥ܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ كَراهة. تَأنُّف. تَقزُّز.

 • ܥܓ̥ܰܢ و ܥܓ̥ܶܢ ــُـ ܥܓ̥ܳܢܳܐ عَجَن. لوَّث. مرَّغ. ضرَّج (2) أسقط. هوَّر. ورَّط. أهلك (3) سَقَط. تورّط. أهوى. تهوّر. هَلَك.

ܥܰܓ̊ܶܢ. ܥܽܘܼܓܳܢܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܥܓ̥ܶܢ. ܐܶܬ̥ܥܰܓ̊ܰܢ (مج. مط).

ܐܰܥܓ̊ܶܢ مثل ܥܓ̥ܰܢ المتعدّي (2) جعلهُ يُلوِّث إلخ.

ܥܓ̥ܺܝܼܢܳܐ مف (2) ساقِط. مُتورِّط. هالك. ميّت.

ܥܓ̥ܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سَقطة. وَرطة. تَهلُكة إلخ.

ܥܓ̥ܳܢܳܐ مثلهُ (2) قَبر. جَحيم. جَهنَّم.

 • ܥܓ̥ܰܪ ــَـ ܥܓ̊ܳܪܳܐ عَجُر. غَلُظ. ضَخُم. ثَخُن. خَشُن.

ܐܶܬ̥ܥܓ̥ܰܪ. ܡܶܬ̥ܥܰܓ̥ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܓ̥ܪܳܐ ضَخم. غليظ. ثخين (2) فَظّ. خَشِن. أحمق. جاهل.

ܥܳܓ̥ܽܘܿܪܳܐ. ܥܓ̥ܺܝܼܪܳܐ ضَخم. فَظّ إلخ.

ܥܰܓ̥ܽܘܼܪܳܐ مثلهُ (2) خَدِر. مُتقبِّض من البَرد خاصّةً.

ܥܰܓ̊ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܥܰܓ̊ܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܥܰܓ̥ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَخامة. غَلاظة. فَظاظة. خُشونة إلخ.

ܥܳܓ̥ܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܓ̥ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܓ̊ܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) خَدَر. تَشنُّج من البرد.

ܥܳܓ̥ܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ حَركة. عَجيج البُكاء. خَفَقان القلب.

 • ܥܓ̥ܰܪܫܳܐ راسَن. نَبت طويل الورق تعلفهُ الغَنَم في الشتاء.
 • ܥܓ̥ܰܫ ــُـ ܥܓ̥ܳܫܳܐ. ܥܓ̥ܽܘܼܫܝܳܐ نَطَح (2) لَسَع. لَذَع. غَرَز.

ܐܶܬ̥ܥܓ̥ܶܫ. ܡܶܬ̥ܥܰܓ̥ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܓ̥ܽܘܿܫܳܐ نَطّاح. لَسّاع. لَذّاع.

ܥܓ̥ܳܫܳܐ سُقوط إلى القدّام.

 • ܥܰܕ̥ حتّى. إلى. لانتهاء الغاية (2) ما دام (3) بينما. فيما. عندما (4) قبل ما. قبل أن (5) هو الحاليّة أو وهو بعدُ.

 ܥܰܕ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ حتَى مَ. الى مَ.

 ܥܰܕ̥ ܩܰܠܺܝܼܠ عَمّا قليل. بعد قليل.

 ܥܰܕ̥ ܟܡܳܐ حتّى مَتى. إلى كَم.

 ܥܰܕ̥ܠܳܐ سابقاً. قبل أن.

ܥܕ̥ܰܟܹ̊ܺܝܠ[7] بعدُ. إلى الآن. حينئذٍ.

ܥܕ̥ܰܡܳܐ حتّى. إلى. إلى أن.

 ܠܰܐܝܟ̊ܳܐ حتّى أين (2) حتّى أنّهُ. بنوع أنّهُ.

 ܠܶܐܡܰܬ̥ܝ حتّى مَ. حتّى مَتى.

 ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܗܳܝ حتّى أنّهُ.

 ܥܰܕ̥ܡܶܫ إلى الآن. بعدُ.

 • ܥܰܕ̥ ــُـ ܥܕ̥ܳܕ̥ܳܐ قَلَع. استأصل الدَّغَل (2) نقَّى. نظَّف من الدَّغَل (3) جَزّ. قَطَع. قلَّم. كَسَح (4) شَدّ. رَبَط. حَزَم. حَزَق. عَكَم الحِملَ خاصّةً.

ܥܕ̥ܰܕ̥ ــُـ ܥܕ̥ܳܕ̥ܳܐ لغة شاذّة فيهِ.

ܥܰܕ̊ܶܕ̥. ܥܽܘܼܕ̊ܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) مارَ. زبَّد. نفَّش الصُّوفَ ونحوهُ.

ܐܶܬ̥ܥܕ̥ܶܕ̥. ܐܶܬ̥ܥܰܕ̊ܰܕ̥ (مج).

ܥܽܘܼܕ̊ܳܕ̥ܳܐ زِئبَر. قِطعة ثوبٍ أو صُوفٍ (2) ما دُقّ من الشَّعر والصُّوف (3) خَملة النسيج والنبات (4) عُود. كَمَنجة (5) عُود. قَشّة. تِبنة. لِيطة (6) حمولة. فَتيلة صُوف تُصلَح بالدواء وتُحمَل (7) نُطفة. زَرع. مَذي (8) دواء يصلح لأوجاع الرَّحِم (9) قُرحة في العين.

ܥܽܘܼܕ̊ܳܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ زِئبَر. قِطعة ثوب أو صُوف (2) سِدَادة. قِطعة ثوب يُحبَس بها الماء القادح من ثُقبٍ ما.

ܥܕ̥ܳܕ̥ ܟܰܠܒ̊ܳܐ ذُباب الكلب.

ܥܶܕ̊ܳܐ ما يُكسَح من فُروع أصل الكَرمة الدقيقة (سواديّة).

 • ܥܕ̥ܳܐ ــِـ ܥܕ̥ܳܝܳܐ عَدا. رَكَض (2) سَرى. جَرى (3) عَرَض. حَدَث. طَرأ. أصاب (4) عاذ. نَجا. تخلَّص (5) انتابت الحُمّى (6) اقترب. دَنا.

 ܒ. ܥܰܠ  وَثَب. تسلَّط. أخذ. أمسك.

 ܪܺܝܚܳܐ[8] ܒܙܰܦܠܳܢ عَبِقتْ الرائحة بكذا.

ܐܶܬ̥ܥܕ̥ܺܝܼ أُمسِك. أُخِذ (2) خُلِّص. أُنقِذ.

ܥܰܕ̊ܺܝܼ. ܥܽܘܼܕ̊ܳܝܳܐ خلَّص. أنقذ. نحَّى (2) قَهَر. أجبر. ألزم (3) صَبَر. احتمل.

ܐܶܬ̥ܥܰܕ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܥܰܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܕ̊ܺܝܼ اختطف. سَلَب (2) خلَّص. أنقذ. نحَّى (3) استردّ. استرجع. استوفى (4) حوَّل. نَقَل (5) أبعد. أنأى. أقصى (6) مَدّ. بَسَط (7) حاز. نال. أخذ (8) طَلَب. بَغى. رام (9) نجا. تخلّص. أفلت (10) تحوّل. انتقل.

 ܣܰܝܦܳܐ ܪܹܺܫܶܗ[9] حَزّ. قَطَع السيفُ رأسهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܕ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܶܕ̥ܝܳܐ غُربة (2) عِذي. زَرع لا يسقيهِ إلّا المطر.

ܥܽܘܼܕ̥ܝܳܝܳܐ غَريب. طارق. ضيف. دخيل (2) نادر. غير اعتياديّ (3) مُخالِف. مُغاير.

ܥܶܕ̥ܝܳܝܳܐ. ܥܶܕ̥ܝܳܢܳܐ. ܥܳܕ̥ܝܳܝܳܐ مثلهُ.

ܥܶܕ̥ܝܳܝܳܐ زَرع عِذويّ يسقيهِ المطر.

ܥܽܘܼܕ̥ܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ غُربة. غَرابة. نُدور.

 ܕܠܶܥܙܳܐ غَرابة. بربريّة اللغة.

ܥܶܕ̥ܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܶܕ̥ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܕ̥ܳܝܳܐ عِدّ. سَيل. مَدّ البحر (2) قَلد. نَوبة الحُمّى. حُمّى يوميّة (3) جُبّ. بئر (4) بُعد. فُسحة. مسافة.

ܥܕ̥ܳܝܬ̊ܳܐ سَبَل. انتفاخ. احمرار. امتلاء عُروق العين دَماً (2) رائحة السَّبَل أي الناردين.

 ܥܕ̥ܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ بَلايا. مَصائب. كَوارث.

 • ܥܶܕ̥ܝܽܘܿܛܳܐ رَجُل يتغوّط في مَنامهِ وهو نائم.

ܥܶܕ̥ܝܽܘܿܛܽܘܼܬ̥ܳܐ التَّغوُّط في النوم.

 • ܥܰܕ̥ܒ̥ܳܐ قُرعة. ܦܶܣܳܐ.
 • ܥܶܕ̥ܒ̊ܳܪܳܐ وَرَشان[10]. فاخِتة (فختيّ).

ܥܶܕ̥ܒ̊ܳܪܬ̊ܳܐ وَرَشانة. فاخِتة.

ܥܰܕ̥ܒ̊ܳܪܳܐ وَرَشان (2) لَحم رخيص.

ܥܽܘܼܕ̥ܒ̊ܳܪܳܐ وَرَشان (2) خفيف. مِلَزّ. نشيط.

 • ܥܰܕ̥ܘܳܐ أرض رديئة ذات دَغَل.
 • ܥܕ̥ܰܠ ــُـ ܥܶܕ̥ܠܳܝܳܐ. ܥܽܘܼܕ̥ܠܳܝܳܐ عَذَل. ذَمّ. لامَ. تشكّى. بكَّت. وبَّخ. ثَلَب.

ܥܰܕ̊ܶܠ. ܥܽܘܕ̊ܳܠܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܕ̥ܶܠ. ܐܶܬ̥ܥܰܕ̊ܰܠ (مج) ومثلهُ.

ܐܰܥܕ̊ܶܠ عَذَل. ذَمّ. لام. تشكّى إلخ.

ܥܰܪܕ̊ܶܠ. ܥܽܘܼܪܕ̊ܳܠܳܐ عَذَل. لام. بكَّت. ثَلَب إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܕ̊ܰܠ. ܐܶܬ̥ܥܰܪܕ̊ܰܠ (مج).

ܥܶܕ̥ܠܳܝܳܐ. ܥܽܘܼܕ̊ܳܠܳܐ مَلامة. لَوم. مَذَمّة. ذَنب.

ܥܕ̥ܺܝܼ̈ܠܳܬ̥ܳܐ رَذائل. نَقائص.

ܥܕ̥ܶܢ. ܥܕ̥ܶܝܢ عَدَن. أرض الفردوس (3) مَحلّ النعيم.

ܥܕ̥ܶܝܢܳܝܳܐ. ܥܕ̥ܶܢܳܝܳܐ عَدَنيّ. فِردَوسيّ.

ܥܕ̥ܶܝܢܽܘܼܬ̥ܳܐ نعيم. تنعُّم. مَلَذّة.

ܥܰܕ̊ܶܢ. ܥܽܘܼܕ̊ܳܢܳܐ نعَّم. رفَّه. فنَّق. دلَّل. أخصب.

ܐܶܬ̥ܥܰܕ̊ܰܢ. ܡܶܬ̥ܥܰܕ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܥܰܕ̊ܢܳܐ مُتنعِّم. مُتفنِّق. مُتلذِّذ. مُدلَّل. مُخصِب.

ܡܥܰܕ̊ܢܽܘܼܬ̥ܳܐ نعيم. تَنعُّم. تَفنُّق. لَذّة. خِصب إلخ.

ܥܽܘܼܕ̊ܳܢܳܐ مثلهُ (2) زِينة الصَّدر خاصّةً.

ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ (ذ. ث) عِدّان. وَقت. حين. أوان. (2) سَنة. حَول (3) نصف سنة (4) فُرصة. نُهزة (5) صلاة قبل الظُّهر عند المشارقة والرهبان.

 ܕܥܶܕ̊ܳܢܳܐ مُؤقَّت. وَقتيّ. سريع الزوال.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ خِزانة الأوراق والقيودات ونحوها.

 ܥܶܕ̊ܳܢ ܥܶܕ̊ܳܢܺܝܼ̈ܢ ܘܦܶܠܓ̊ܽܘܼܬ̥ ܥܶܕ̊ܳܢ ثلاث سنين ونصف أو سبع سنين ونصف.

 ܥܶܕ̊ܳܢ ܒܥܶܕ̊ܳܢ سنة كاملة. حَول تامّ.

 ܡܶܢ ܥܶܕ̊ܳܢ ܠܥܶܕ̊ܳܢ كلّ سنة. من حَول إلى حَول.

ܥܶܕ̊ܳܢܳܝܳܐ وَقتيّ. مُؤقَّت. زائل.

 • ܥܕ̥ܰܩ ــُـ ܥܕ̥ܳܩܳܐ غَدَق. مَلأ. جمَّم. طفَّح (2) عَذَق. قَطَف (3) نظَّف. نقَّى (4) مشَّط. خصَّل الشَّعر خُصَلاً خُصَلاً.

ܥܰܕ̊ܶܩ. ܥܽܘܼܕ̊ܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܰܥܕ̊ܶܩ. ܡܰܥܕ̊ܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܥܕ̥ܰܩ.

ܥܕ̥ܺܝܼܩܳܐ مف (2) مَلآن. طافح. فائض.

ܥܶܕ̥ܩܳܐ ج ܥܶܕ̥̈ܩܶܐ (ث) عِذْق. عُنقود عِنَب وتمر (2) كالتالي.

ܥܶܕ̥ܩܬ̥ܳܐ ج ܥܶܕ̥̈ܩܳܬ̥ܳܐ ذُؤابة. خُصلة شَعر (2) حَبل العَجَلة.

 • ܥܕ̥ܰܪ ــَـُـ ܥܶܕ̥ܪܳܐ. ܥܽܘܼܕ̥ܪܳܢܳܐ عَزَر. أعان. ساعد. أسعف. نَصَر (2) نَفَع. صَلَح. أفاد.

ܥܰܕ̊ܰܪ. ܥܽܘܼܕ̊ܳܪܳܐ. ܬܰܥܕ̊ܺܝܼܪܳܐ. ܬܰܥܕ̊ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) عالج. داوى.

ܐܶܬ̥ܥܰܕ̊ܰܪ (مج) وانتفع. اصطلح. استفاد (2) استعان (3) شُفي. تعافى.

 ܠܽܘܼܩܒ̊ܰܠ حارَب. كافَح. قاتَل.

 ܐܶܬ̥ܥܰܕ̊ܰܪ قَوّاك الله (كلمة يُسَلِّم بها الزائر).

ܥܳܕ̥ܽܘܿܪܳܐ. ܡܥܰܕ̊ܪܳܢܳܐ مُساعِد. مُعين. نافع. مُفيد.

ܥܳܕ̥ܪܳܐ مثلهُ (2) دِعامة. مِسماك (3) دَقَل. صاري السفينة (4) خشبة كبيرة يُربَط ويُسنَد بها بناء السفينة (5) وَتيرة. مِعبر. خشبة تسند سَقف البيت.

ܥܶܕ̥ܪܳܐ فائدة (2) دِعامة. عِماد (3) كالتالي.

ܬܰܥܕ̊ܺܝܼܪܳܐ مُساعد. نَصير. مُنجِد في الحرب خاصّةً.

ܒܰܪ ܥܶܕ̥ܪܳܐ مُساعد. نصير. مُنجِد.

ܥܽܘܼܕ̥ܪܳܢܳܐ مَعونة. نَجدة. مُساعَدة (2) عائِدة. فائدة. مَنفَعة (3) صَلوة. ترتيلة في طقس المشارقة (4) علاج. دواء.

ܡܥܰܕ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مُساعَدة. إفادة (2) علاج.

ܥܳܕ̥ܰܪܝܳܐ كُندُس. نَبت العُطاس.

ܥܽܘܼܕ̥ܽܘܼܪ̈ܶܐ أسمال. أطمار. ثياب بالية.

 • ܥܶܗܰܕ̥[11] ــَـ ܥܗܳܕ̥ܳܐ. ܥܽܘܼܗܕܳܢܳܐ عَهَد. ذَكَر. تذكّر (2) ذَكَر. أورد. رَوى.

 ܢܰܦܫܶܗ استفاق. أفاق من غَفلتهِ.

ܥܰܗܶܕ̥. ܥܽܘܼܗܳܕ̥ܳܐ ذكَّر. فطَّن.

ܐܶܬ̥ܥܗܶܕ̥. ܐܶܬ̥ܥܰܗܰܕ̥ (مج) وذَكَر. تذكّر (2) أورد. رَوى.

ܐܰܥܗܶܕ̥ ذكَّر. فطَّن (2) ذَكَر. رَوى. أورد (3) نَصَح. وَعَظ. نبَّه (4) شَرَح. فسَّر الكتاب المقدّس.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܗܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܗܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܗܽܘܿܕ̥ܳܐ فاعل (2) ذو ذاكرة حادّة.

ܥܰܗܽܘܼܕ̥ܬ̥ܳܢܳܐ حاذِق. ذو ذاكرة حاذِقة.

ܥܗܺܝܼܕ̥ܳܐ. ܥܰܗܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) ذاكِر. مُتذكِّر (3) مَشهور. مَجيد.

ܡܥܰܗܕ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) مُسجِّل. كاتب. حافظ القيودات.

ܡܰܥܗܕ̥ܳܢܳܐ مثلهُ (2) راوية. مُؤرِّخ.

ܡܰܥܗܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) شَرح الكتاب المقدّس.

ܥܽܘܼܗܕ̊ܳܢܳܐ ذِكر (2) ذاكرة. قوّة مُتذكِّرة (3) صورة مُستحضَرة في الذاكرة (4) دفتر. قائمة. جدول (5) جريدة. عَرض حال (6) فَهرَست الكتاب (7) أثَر من بناء وغيرهِ.

 ܣܦܰܪ. ܟܬ̥ܳܒ̥ ܥܽܘܼܗ̈ܕ̊ܳܢܶܐ كتاب التواريخ.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܽܘܼܗܕ̊ܳܢܳܐ تذكرة (2) خِزانة الأوراق والقيودات ونحوها.

 • ܥܗܰܢ ــَـ ܥܗܳܢܳܐ صَلَح. لاءم. ناسَب. لاق. شاكَل.

ܥܳܗܢܳܐ صالِح. مُلائِم. لائِق. مُشاكِل.

ܥܳܗܢܳܝܳܐ صالح. مُناسِب. مُوافِق.

ܥܳܗ̈ܢܳܬ̥ܳܐ أمور مُلائِمة. مُناسِبة. نافعة.

ܥܳܗܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مُلاءَمة. مُناسبة إلخ (2) قابليّة. قُدرة.

ܥܳܗܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ لِياقة. مُوافَقة إلخ (2) قِبَل. قُدرة.

 • ܥܗܰܪ ــَـُـ ܥܗܳܪܳܐ عَهِر. هاج. اغتلم (2) جُنّ. كَلِب.

ܐܶܬ̥ܥܗܰܪ. ܐܶܬ̥ܥܰܗܰܪ مثلهُ.

ܥܳܗܪܳܐ عاهر. هائج. مُغتلِم. كَلِب.

ܥܗܺܝܼܪܳܐ. ܥܳܗܪܳܢܳܐ عاهر. مُغتلِم. مجنون.

ܥܳܗܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَهارة. اغتلام. غُلمة. كَلَب.

ܥܗܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܳܗܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܥܘܳܐ. ܥܘܺܝܼ ــِـ ܥܘܳܝܳܐ عَوى (2) وَلوَل. ناح. بكى. صَرَخ.

ܥܰܘܺܝܼ. ܥܽܘܼܘܳܝܳܐ عَوى (2) وَلوَل. ناح إلخ.

ܐܶܬ̥ܥܘܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܥܰܘܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܥܰܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عَوى. وَلوَل.

ܐܰܥܘܺܝܼ. ܡܰܥܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أعوى. أبكى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܘܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܘܳܝܳܐ عَوّاء. نَوّاح. بَكّاء.

ܥܘܳܬ̥ܳܐ ج ܥܘ̈ܳܬ̥ܶܐ عُواء. عَويل. بُكاء.

ܥܘܳܘܳܐ. ܥܽܘܼܘܳܘܳܐ. ܥܽܘܼܝܳܐ لغيّات بمعناهِ.

ܥܘܺܝܼܬ̥ܳܐ عُواء. عَويل (2) غَمّ. كآبة (3) عِباءة. رِداء.

 • ܥܳܒ̥ ــُـ ܥܝܳܒ̥ܳܐ عاب. غاب (ممات).

ܥܰܝܶܒ̥. ܥܽܘܼܝܳܒ̥ܳܐ عاب. عيَّب. سَخِر. مَزَح. هَزَل (2) غيَّب. وارى. عتَّم (3) غيَّم.

ܐܶܬ̥ܥܰܝܰܒ̥ (مج) وتغيّم. تجلّل بالغُيوم.

ܐܰܥܺܝܼܒ̥ أظلم. عتَّم (2) غيَّم (3) شدَّد. ضيَّق (4) غيَّب. وارى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܝܒ̥ܳܐ غَيم. ܥܰܝܡܳܐ.

ܥܰܝܒܳܐ عيبة. زنبيل. كيس دراهم. سفط من جلد (2) جيب (3) عيب. خلل. نقص.

ܥܽܘܼܒܳܐ غُب انظر ܥܒܒ.

ܥܽܘܼܝܳܒ̥ܳܐ غباوة. كثافة. إشكال.

 • ܥܳܕ̥ ــُـ ܥܝܳܕ̥ܳܐ. ܥܳܐܽܘܿܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ قَلَع. استأصل. نظَّف. نقَّى من الدَّغَل (2) عاد. رَجَع.

ܥܰܝܶܕ̥. ܥܽܘܼܝܳܕ̥ܳܐ عوَّد. مرَّن. درَّب. آلَف.

 ܥܰܡ ܦܠܳܢ اعتاد. عاشَر. آلَف فُلاناً.

ܐܶܬ̥ܥܰܝܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܝܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܺܝܼܕ̥ عوَّد. مرَّن. درَّب (2) تعوّد. تمرّن.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܥܰܝܕ̥ܳܐ. ܡܥܳܕ̥ܳܐ مف (2) مُتعوِّد. مألوف.

ܥܝܳܕ̥ܳܐ عادة. مَلَكة (2) خُلُق. أدب. سُلوك (3) أسلوب. طريقة. قاعدة (4) طَقس. رُتبة.

 ܒܰܪ ܥܝܳܕ̥ܳܐ أليف. أنيس. مُعاشِر.

 ܕܰܥܝܳܕ̥ܳܐ اعتياديّ. مألوف. جارٍ.

 ܕܠܳܐ ܥܝܳܕ̥ و ܕܠܳܐ ܒܰܥܺܝܼܕ̥ غير اعتياديّ.

 ܡܶܢ ܕܰܥܝܳܕ̥ܳܐ فوق العادة. كثيراً.

ܥܝܳܕ̥ܳܝܳܐ اعتياديّ. مألوف. مأنوس. أدبيّ.

ܥܝܳܕ̥ܳܢܳܝܳܐ اعتياديّ. مأنوس. أدبيّ.

ܥܹܺܐܕ̥ܳܐ[12] عيد (2) حَفلة. جَمع. مَلَأ.

 ܕܢܽܘܼܗܪܳܐ دِنح. عيد الغَّطاس. عيد الظُّهور.

ܥܹܺܐܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ[13] تَعييد. احتفال العيد.

ܥܹܺܐܕ̥ܳܝܳܐ[14] عِيديّ (2) إكليريكيّ عالميّ.

ܥܰܕ̥ܥܹܺܕ̥ܳܐ و ܥܰܕ̥ܥܹܺܐܕ̥ܳܐ[15] عيد.

ܥܰܕ̥ܥܶܕ̥. ܥܽܘܼܕ̥ܥܳܕ̥ܳܐ عيَّد. احتفل العيد.

ܐܶܬ̥ܥܰܕ̥ܥܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܕ̥ܥܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܹܺܕ̊ܬ̊ܳܐ (بدل ܥܹܺܐܕ̊ܬ̊ܳܐ) [16]. جماعة. جُمهور. مَحفَل (2) بَيعة. كنيسة.

 ܪܰܒ̊ܬ̥ܳܐ البيعة العظمى. كاتدرائيّة.

ܥܹܺܕ̊ܬ̊ܳܢܳܐ. ܥܹܺܕ̊ܬ̊ܳܢܳܝܳܐ[17] بَيعيّ. كنسيّ.

ܥܹܺܕ̊ܬܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ[18] حالة كَنَسيّة. عِلم. حَقّ كنسيّ.

ܥܽܘܿܕ̥ و ܥܽܘܼܕ̥ عَوداً. ثُمّ. أيضاً (2) أي. أعني (3) حرف تحسين زائد.

ܥܽܘܿܕ̥ܳܐ بُومة (2) صوفة. خِرقة صغيرة (3) عُود. قَشّة. تِبنة (4) عُود يُتبَخَّر بهِ (5) عَقّار ينفع من لَسع العقرب.

 • ܥܳܙ ــُـ اعتزّ. قَويَ. ܥܰܙ.

ܥܘܰܙ ــَـ ܥܘܳܙܳܐ مثلهُ (2) رَفَس. شَمَس.

ܥܰܘܳܙܳܐ رَفّاس. شَموس.

 • ܥܽܘܿܙܰܝܠܳܐ غُزَيّل. خُشْف. وَلَد الظَّبي.
 • ܥܰܘܙܢܳܝܳܐ عَوسَج. شَوك لهُ زهر أبيض.
 • ܥܳܛ ــُـ ܥܰܘܛܳܐ. ܥܝܳܛܳܐ غاظ. أسخط (2) اعتاط. اعتاص. امتنع. صَعُب الأمر والكلام (3) نَسَل (4) ضَجِر. سَئِم.

ܥܰܝܶܛ. ܥܽܘܼܝܳܛܳܐ أغاظ. أسخط. أغضب (2) عيَّط. صَرَخ.

 ܕܶܚܠܳܐ ܠܰܦܠܳܢ استفزّ الخوف فُلاناً.

ܐܶܬ̥ܥܰܝܰܛ (مج) وعيَّط أي تغيَّظ. تسخَّط.

ܥܰܘܶܛ. ܥܽܘܼܘܳܛܳܐ اغتاظ. غَضِب.

ܥܰܝܺܝܼܛܳܐ غَضبان. مُغتاظ. مُتسخِّط.

ܥܰܝܛܳܐ غَيظ. غَضَب (2) عِياط. جَلَبة. صُراخ (3) هَفوة. زَلّة.

 • ܥܽܘܼܛܰܪܶܕ̊ عُطَارد. نجم. ܢܳܒ̥ܽܘܿ.
 • ܥܳܟ̥ ــُـ ܥܝܳܟ̥ܳܐ عاق. عطَّل. مَنَع.

ܥܘܰܟ̥ ــَـ ܥܘܳܟ̥ܳܐ عاق. عطَّل. صَدّ.

ܥܰܘܶܟ̥. ܥܽܘܼܘܳܟ̥ܳܐ عوَّق. عطَّل. أخَّر. مَنَع. صَدّ.

ܐܶܬ̥ܥܰܘܰܟ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܘܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܥܰܘܟ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) عائق. مانع.

ܡܥܰܘܟ̥ܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ عَوائق. مَوانع.

ܡܥܰܘܟ̥ܳܐ. ܡܥܰܝܟ̥ܳܐ مُعوَّق. مُعطَّل إلخ.

 • ܥܘܰܠ ــَـ ܥܰܘܠܳܐ ظَلَم. أثِم. أساء. كان ظالماً أثيماً.

ܐܶܬ̥ܥܘܶܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܘܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܘܶܠ. ܥܽܘܼܘܳܠܳܐ ظَلَم. أثِم. أساء.

ܐܶܬ̥ܥܰܘܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܘܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܥܘܶܠ مثلهُ (2) أثَّم. جعلهُ أثيماً ظالماً.  خطَّأ.

 ܕܺܝܼܢܳܐ عوَّج الحُكم والقضاء.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܘܰܠ (مج) ظُلِم. أُسيء إليهِ.

ܥܘܺܝܼܠܳܐ مَظلوم. مُتعدًّى عليهِ.

ܥܰܘܳܠܳܐ ظالم. أثيم. مُنافِق.

ܥܰܘܠܳܐ. ܥܰܘܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܰܘܠܽܘܼܬ̥ܳܐ ظُلم. إثم. نِفاق.

 ܒܰܪ ܥܰܘܠܳܐ ظالم. أثيم. مُنافِق.

ܥܽܘܼܠܳܐ و ܥܘܶܠܳܐ جَنين (2) طِفل. وَليد. رَضيع.

ܥܽܘܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ أيّام الجنين. طُفوليّة.

ܥܺܝܼܠܳܐ جَحش. عَفو. فَلو. مُهر. كُرّ (2) سَهم. نَبل.

 • ܥܳܡ ــُـ غام. غيَّم. تجلَّل بالغيوم.

ܥܰܝܶܡ. ܥܽܘܼܝܳܡܳܐ غيَّم. جلَّل أو تجلَّل بالغيوم.

ܐܶܬ̥ܥܰܝܰܡ. ܐܶܬ̥ܥܰܝܡܰܡ تغيّم. تجلّل بالغيوم.

ܐܰܥܺܝܼܡ غيَّم (2) عتَّم. أظلم. حَجَب (3) مَحا. مَحَق.

 ܢܽܘܼܪܳܐ أخمد. أطفأ النار.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܝܺܝܼܡܳܐ مُغيَّم. مُجلَّل بالغيوم.

ܥܰܝܡܳܐ غَيم (2) غِطاء الكأس.

 • ܥܳܣ ــُـ ܥܝܳܣܳܐ. ܥܰܘܣܳܐ عاس. عاش. تقوّى. ܐܰܣܳܐ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܪ̈ܣܺܝܼܣܶܐ ܢܥܽܘܼܣܽܘܼܢ ܩܰܠܺܝܼܠ ܕܰܡܚܺܝܼܠܺܝܼܢ (ܐܰܦܪܶܝܡ).
 • ܥܰܘܥܺܝܼ. ܥܽܘܼܘܥܳܝܳܐ استهَلّ. بَكى. ضَجّ الطِّفلُ.
 • ܥܳܦ ــُـ ܥܰܘܦܳܐ. ܥܝܳܦܳܐ ضَعَف. ضاعَف. زاد (2) طَوى. لَفّ (3) هَصَر. ثَنى. لَوى الغُصن خاصّةً (4) رَبِح. اكتسب (5) قَسَم. طَرَح العدد (6) تضاعف. ازداد (7) ضَعُف. خارت قُوّتهُ. أُغمي عليهِ (8) جَفّ. ذَبَل (9) طار الطائر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܦ (مج) وتضوَّر. تلوّى جُوعاً ووَجعاً (2) انضوى. انضمّ. ائتلف (3) فَزِع. فَرِق. خاف.

ܥܰܝܶܦ. ܥܽܘܼܝܳܦܳܐ أضعف. أوهن. غَشي (2) طَوى. لَوى. ثَنى (3) هَزّ. أمال (4) شَذَب. قلَّم.

ܐܶܬ̥ܥܰܝܰܦ. ܡܶܬ̥ܥܰܝܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܺܝܼܦ ضاعَف. زاد (2) أضعف. أوهن.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܺܝܼܦܳܐ مُضاعَف. مَطويّ. مَلويّ إلخ.

ܥܰܝܺܝܼܦܳܐ. ܥܰܐܺܝܼܦܳܐ مثلهُ (2) ضعيف. واهٍ.

ܥܽܘܼܝܳܦܳܐ ضَعف. تَعَب. تَضوُّر. زَوال القوّة.

ܥܰܝܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܰܐܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) طَيّ. لَفّ.

ܥܝܳܦܳܐ عُرف الدابّة والديك. ܥܢܳܦܳܐ.

ܥܝܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ عُرف الدابّة (2) مُضاعَفة. زِيادة.

ܥܳܦܬ̊ܳܐ غَشوة. سُقوط القوّة (2) لُفافة مكتوبٍ خاصّةً.

ܥܰܘܦܳܐ طائر (2) غُصن. فَنَن. طَرَف الغُصن (3) حَشيش. بَقل (4) أطراف. أنوار الحشيش (5) شَبَكة. مِصيَدة. ܓܰܘܦܳܐ (6) غاب (حرش).

 ܒܰܪ ܥܰܘܦܳܐ فَرخ كلّ طائر.

 • ܥܳܨ ــُـ ܥܝܳܨܳܐ. ܥܰܘܨܳܐ عَوَص. ضَمّ. حَصَر. زَحَم. عَصَر. ضَغَط (2) لَزّ. لَجّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܨ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܘܰܨ ــَـ ܥܘܳܨܳܐ بَكى الطِّفل (2) صَرَخ جَرو الكلب.

ܥܰܘܶܨ. ܥܽܘܼܘܳܨܳܐ مبالغتهُ.

ܥܺܝܼܨܳܐ مَضموم. مَحصور. مَزحوم إلخ.

ܥܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) لَجاجة. إلحاح (3) ازدحام. ضَوضاء.

ܥܺܝܼܨܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَحفُّظ. هَمّ. فِكر عميق.

 • ܥܳܩ ــُـ ܥܳܩܬ̥ܳܐ ضاق. ضدّ رَحُب (2) تضايق. كَرِب. حَزِن. اغتمّ (3) تَعِب. تكلَّف.

 ܥܳܩܰܬ̥݀ ܠܶܗ تضايق. كَرِب. حَزِن.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܩ تضايق. كُرِب. اغتمّ.

 ܥܰܠ غَضِب. اغتاظ. احتدّ.

ܥܰܝܶܩ. ܥܽܘܼܝܳܩܳܐ ضيَّق. ضايق. أحزن. أكرب. أضجر.

ܐܶܬ̥ܥܰܝܰܩ. ܡܶܬ̥ܥܰܝܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܺܝܼܩ ضايق. أحزن. أكرب (2) تضايق. حَزِن.

ܥܺܝܼܩܳܐ. ܥܰܝܺܝܼܩܳܐ ضَيِّق. حَرِج (2) مُتضايق. كَئيب.

 ܥܰܝܺܝܼܩܰܬ̥ ܥܰܝܢܳܐ حَريصة (2) حِرص. بُخل.

ܡܥܺܝܼܩܳܢܳܐ. ܡܥܺܝܼܩܳܐ مُضايق. مُحزِن. مُكرِب إلخ.

ܡܥܺܝܼܩܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ضِيقات. أحزان. شَدائد.

ܥܳܩܳܐ. ܥܳܩܬ̥ܳܐ ضِيقة. شِدّة. بَليّة. كُربة. كآبة إلخ.

ܥܰܝܽܘܼܩܬ̥ܳܢܳܐ كالتالي (الفظ القاف مثل الكاف).

ܡܥܳܩܳܐ. ܡܥܺܝܼܩܳܐ مُتضايق. حَزين. مَغموم إلخ.

ܡܰܥܶܩ. ܡܽܘܼܥܳܩܳܐ ضايَق. غَمّ. أحزن.

ܐܶܬ̥ܡܰܥܰܩ (مج. مط. مُشتَقّ من  ܡܥܳܩܳܐ).

 • ܥܘܰܪ ــَـ ܥܘܳܪܳܐ اعوَرّ. عَمي (2) أعوَر. أعمى.

ܐܶܬ̥ܥܘܰܪ (مج) واعوَرّ. عَمي.

ܥܰܘܰܪ. ܥܽܘܼܘܳܪܳܐ أعور. أعمى. قَلَع العين.

ܐܶܬ̥ܥܰܘܰܪ. ܡܶܬ̥ܥܰܘܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܘܰܪ. ܡܰܥܘܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أعور. أعمى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܘܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܘܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܘܺܝܼܪܳܐ. ܥܘܳܪܳܐ أعور. أعمى.

 ܐܽܘܼܪܚܳܐ ܥܘܺܝܼܪܬ̊ܳܐ شارع غير نافِذ.

ܥܘܳܪܳܐ. ܥܘܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَوَر. عَمىً. كَمَه.

ܥܽܘܼܪܳܐ عُوَّار. هَشيم. عُصَافة. تِبن دقيق (2) غُبار. هَباء. ذَرّة.

ܥܶܘܪܳܐ أقلَف. أغرَل. ذُو قُلفة.

ܥܽܘܼܪܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܥܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ عُروة.

ܥܰܘܪܬ̥ܳܐ ج ܥܰܘܪ̈ܳܬ̥ܳܐ قِماش. أثاث. قِنية.

 • ܥܳܪ ــُـ ܥܝܳܪܳܐ غار. انتبه. تيقَّظ (2) غار. دَخَل غارهُ (3) ضَجِر. سَئِم.

ܥܰܝܰܪ. ܥܽܘܼܝܳܪܳܐ أيقظ. نبَّه (2) أغار. أثار. هيَّج. حرَّك (3) أقلق. أزعج.

ܐܰܥܺܝܼܪ. ܡܥܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܥܰܝܰܪ. ܡܶܬ̥ܥܰܝܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܪ (مج) واستيقظ. انتبه (2) ثار. هاج. أغار. هَجَم.

ܥܺܝܼܪܳܐ مُستيقِظ. مُنتبِه (2) نَبيه. حَريص. حازم (3) ثائر. هائج (4) مَلاك (5) النَّبيه جَلّ وعَلا.

 ܕܥܶܢ̈ܒ̊ܶܐ برواق. شراس. ܥܺܝܼܪܽܘܿܢܳܐ.

 ܥܺܝܼܪ ܕܰܡܺܝܼܟ بين ساهر ونائم.

ܥܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ يَقَظة. نَباهة. حِرص. حَزم إلخ.

ܡܥܺܝܼܪܳܢܳܐ فاعل (2) مِحراك التَّنُّور (3) صلاة النُّهوض.

 ܡܥܺܝܼܪ ܒܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ جَوّاد. سَخيّ. كَريم.

 ܒܡܰܘ̈ܗܒ̥ܳܬ̥ܳܐ وَهّاب. مِعطاء.

ܥܝܳܪܳܐ ج ܥܝܳܪ̈ܶܐ (ث) ترخيم التالي.

ܥܝܳܪܬ̊ܳܐ ج ܥܝܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ثأر. طائلة. نَقمة. دِيّة دَمٍ.

ܥܺܝܼܪܽܘܿܢܳܐ برواق. خنثى. نَبت يُتّخذ منهُ الشراس (2) شراس. غِراء الأساكِفة.

ܡܥܰܪܳܐ. ܡܥܰܪܬ̥ܳܐ ج ܡܥܰܪ̈ܶܐ مغارة.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܥܰܪܬ̥ܳܐ مغارة.

 • ܥܘܰܫ ــَـ ܥܘܳܫܳܐ. ܥܰܘܫܳܐ مَزح. هَزَل. هَذَر. هَذى.

ܥܰܘܫܳܐ. ܥܽܘܼܫܳܐ مَزّاح. مِهذار. خَرفان (2) طين. وَحل. أرض نَديّة (3) رُطوبة. نُدوّة (4) حَشيش. قُضبان. عِيدان عَفِنة نَديّة (5) غابة. أجَمة كثيفة (6) كثافة. احتباك الشجر (7) خِربة. مَوضِع خَرِب (8) مَوضِع مُزيَّن (9) أرض صَلبة مُحجِرة.

ܥܰܘܫܬ̥ܳܐ. ܥܽܘܼܫܬ̊ܳܐ مَزّاحة. مِهذار.

 • ܥܰܙ ــَـ ܥܽܘܼܙܳܐ. ܥܶܙܬ̥ܳܐ عَزّ. قَوي. اشتدّ (2) ܥܰܠ غَلَب على.

ܐܶܬ̥ܥܙܶܙ. ܡܶܬ̥ܥܰܙܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܙܶܙ. ܥܽܘܼܙܳܙܳܐ عزَّز. قوّى. شدَّد.

ܐܶܬ̥ܥܰܙܰܙ (مج. مط) واحتدّ. تغيَّظ. تسخَّط.

 ܒܪܽܘܼܚܶܗ جاشَتْ نفسهُ.

ܥܰܙܺܝܼܙܳܐ عزيز. قويّ. شديد. بَطَل. غَضوب.

ܥܰܙܺܝܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ عِزّة. شِدّة. بُطولة. غَضَب.

ܥܽܘܼܙܳܙܳܢܳܐ شديد القوّة والبأس.

ܥܽܘܼܙܳܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ شِدّة. قُوّة. بأس.

ܥܽܘܼܙܳܐ عِزّة. شِدّة. فَورة. سَورة.

 ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܼܬ̥ܳܐ عُنفُوان الشبوبيّة.

 ܒܰܪ ܥܽܘܼܙܳܐ رَجل مُجتَمع. بالِغ أَشُدَّهُ.

ܥܳܙܳܐ عِزّة. قِوّة. شِدّة. بأس.

ܥܶܙܳܐ (ث. ذ) عَنز. عَنزة. انظر ܥܶܢܙܳܐ.

ܥܳܙܬ̊ܳܐ ج ܥܳـ̈ܙܳܬ̥ܳܐ عَذاة. عَذيّة. أرض طيّبة مُرتفِعة عن الماء والوَخَم.

 • ܥܙܳܐ. ܥܙܺܝܼ ــِـ عَزي. صَبَر (مُمات).
 • ܥܰܙܺܝܼ. ܥܽܘܼܙܳܝܳܐ صبَر. تجلَّد. احتمل (2) تشدّد. تقوّى (3) اشتدّ. احتدّ. احتدم (4) ثَبَت. لَبِث. دام (5) قَدِر. استطاع (6) عانَد. قاوَم. ضادّ (7) تباهى (8) قَهَر. غَلَب (9) شدَّد. قوَّى. ثبَّت.

ܐܶܬ̥ܥܰܙܺܝܼ صَبَر. تجلَّد (2) اعتزّ. تشدّد. تقوّى.

ܥܰܙܝܳܐ غَوّاص. بَلَشُون. طائر يصيد السمك يُتخَّذ من ريشهِ أقلام للكتابة.

 • ܥܙܰܠ ــُـ ܥܙܳܠܳܐ. ܥܙܽܘܼܠܝܳܐ غَزَل (2) جَدَل. ضَفَر.

 ܙܰܦܠܳܢ ܒܰܟ̥ܝܳܢܳܐ غَرَز. خَصّ. فَطَر الطبيعة على كذا.

ܐܶܬ̥ܥܙܶܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܙܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܪܙܶܠ. ܥܽܘܼܪܙܳܠܳܐ شبَّك. عقَّد. خَلَط. قَرَن (2) كبَّل. قيَّد (3) أشغل. رَبَك (4) عَقَد الكلام.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܙܰܠ (مج. مط) وتزوّج. تقيّد بالزواج.

ܥܶܙܠܳܐ. ܥܙܳܠܳܐ غَزْل. خَيط.

ܥܙܽܘܼܠܳܐ مثلهُ (2) بَكَرة. حَلَقة.

ܡܰܥܙܳܠܳܐ مِغزَل. مِردَن (2) فَلَكة المِغزَل.

ܡܽܘܼܥܙܳܠܳܐ مثلهُ (2) سُكُرُّجة. قَدَح الـمُكَدّي.

ܡܰܥܙܽܘܼܠܬ̊ܳܐ ج ܡܰܥܙܽܘܼ̈ܠܝܳܬ̥ܳܐ فَلَكة المِغزَل.

ܥܽܘܼܙܠܳܐ خِنزير. ܚܙܽܘܼܪܳܐ.

ܥܽܘܼܪܙܳܠܳܐ أُحجُوّة. كلام مُعقَّد (2) هَمّ. اشتباك. ارتباك. انشغال.

ܥܰܪܙܳܠܳܐ (ذ. ث) عِرزالة. كُوخ.

 • ܥܰܙܢܳܐ غَوّاص. بَلَشُون. ܥܰܙܝܳܐ.
 • ܥܙܰܦ ــُـ ܥܙܳܦܳܐ صفَّى. نقَّى. سَبَك الذهب (2) رَصَف حجارةً.

ܥܳܙܦܳܐ. ܥܳܙܽܘܿܦܳܐ سَبّاك. رَصّاف.

ܥܰܙܽܘܼܦܳܐ خَشِن. شائك. مُكفَهِرّ. شَرِس.

ܥܰܙܽܘܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ اكفهرار. شَراسة. خُشونة الصوت والحليب ونحو ذلك.

 ܕܥܰܝܢܳܐ غِلَظ. خُشونة العين.

 • ܥܶܙܰܩܬ̥ܳܐ خاتَم. خَتم (2) قُزعة. حلقة شَعر (3) دُبُر. ِمقعدة. سُرم.

 ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܥܶܙܰܩܬ̥ܳܐ حافظ الخُتوم والقيودات.

 • ܥܙܰܪ ــَـ ܥܙܳܪܳܐ أزَّر. لَفّ. قمَّط.

ܥܰܙܰܪ. ܥܽܘܼܙܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܙܰܪ. ܐܶܬ̥ܥܰܙܰܪ (مج. مط).

ܥܰܙܪܰܪ. ܥܽܘܼܙܪܳܪܳܐ أزَّر. لَفّ. قمَّط.

ܐܶܬ̥ܥܰܙܪܰܪ. ܡܶܬ̥ܥܰܙܪܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܙܳܪܳܐ إزار النساء خاصّةً.

ܥܰܙܪܽܘܿܪܳܐ لِفافة. قِماط (2) زَعرور. شجر وثمرهُ.

ܥܰܙܪܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܥܰܙܪܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܙܪܳܪܳܐ و ܥܰܙܪܳܪܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) نَبِق. شجر وثمرهُ.

ܥܰܙܪܳܪܬ̊ܳܐ إزار الفتيات الأبكار خاصّةً (2) سِنّ. عُمر الأبكار (3) بِكر. فتاة.

ܥܰܙܽܘܼܪܳܐ خِلال. ܣܦܹܺܢܳܐ[19] (2) كالتالي.

ܥܰܙܽܘܼܪܬ̊ܳܐ قَصَبة. قَصَب (2) ورق القَصَب.

 • ܥܶܛܳܐ عُشب. حشيش تُعمَل منهُ سشلال وقُفَف.
 • ܥܛܳܐ ــِـ ܥܛܳܝܳܐ. ܥܶܛܝܳܢܳܐ غَطا. مَحا. مَحَق (2) أهلك. أباد. دمَّر (3) أبعد. نحَّى (4) غَفَر الذَّنبَ.

ܥܰܛܺܝܼ. ܥܽܘܼܛܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܛܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܥܰܛܺܝܼ (مج. مط).

ܐܰܥܛܺܝܼ جعلهُ يمحو ويمحق ويهلك إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܽܘܿܛܺܝܼܬ̥ܳܐ مَحوة. مَحقة. تَهلُكة إلخ.

 • ܥܛܶܠ. ܥܛܰܠ ــَـ ܥܛܳܠܳܐ. ܥܶܛܠܳܐ عَطِل. عَجَز (2) عَضُل. صَعُب. عَسُر (3) ثَقُل. وَقِر (4) حَمُق. جَهِل.

ܐܶܬ̥ܥܛܶܠ مثلهُ (2) تعطّل. صُدّ. مُنِع.

ܥܰܛܶܠ. ܥܽܘܼܛܳܠܳܐ عطَّل. عجَّز. صَدّ. مَنَع. عاق (2) عضَّل. صعَّب. عسَّر (3) ثقَّل. وقَّر (4) حمَّق. جهَّل.

ܐܶܬ̥ܥܰܛܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܛܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܰܛܠܳܐ مؤنّثهُ ܥܛܰܠܬ̥ܳܐ عاطل. عاجز (2) عُضال. صَعب. عَسِر (3) أحمق. جاهل. غبيّ. أبله (4) عنيد. سَيّء الخُلُق.

 ܥܛܶܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ألثَغ. ألكَن. فأفأ.

 ܠܶܒ̊ܳܐ جاهل. أحمق. غبيّ. أبله.

 ܫܶܡܥܳܐ أصَمّ. ثقيل السَّمع.

ܥܰܛܠܽܘܼܬ̥ܳܐ عَطالة. عَجز (2) صُعوبة. عُسر (3) حَماقة. جَهل. غَباوة (4) عِناد. سُوء الخُلُق.

ܥܛܺܝܼܠܳܐ صَعب. عَسِر.

ܥܛܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ صُعوبة. عُسر.

 • ܥܰܛܡܳܐ. ܥܛܰܡܬ̥ܳܐ ج ܥܰܛܡ̈ܳܬ̥ܳܐ عَظم الفَخذ. فَخذ. وَرِك (2) ساق الشجرة (3) عشيرة. نَسل.

 ܕܛܽܘܼܪܳܐ جانب. لَحف الجبل.

 • ܥܛܰܦ ــُـ ܥܛܳܦܳܐ. ܥܛܽܘܼܦܝܳܐ عَطَف. رَجَع. عاد (2) تعطّف. توشّح. التحف. لَبِس (3) لبَّس. وشَّح (4) التفت (5) انعكس النور.

 ܥܛܰܦ ܡܰܠܶܠ عاد فتكلّم.

ܥܰܛܶܦ. ܥܽܘܼܛܳܦܳܐ أعطف. أعاد. أرجع (2) عطَّف. وشَّح. لبَّس (3) عَكَس النور.

ܐܶܬ̥ܥܛܶܦ (مج) وتوشّح. لَبِس. التحف.

ܐܶܬ̥ܥܰܛܰܦ. ܡܶܬ̥ܥܰܛܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ التثم. تلثّم (2) سَكَت. تحيّر. اغتمّ. حَزِن.

ܐܰܥܛܶܦ أعطف. أعاد. أرجع (2) وشَّح. ألبس (3) عَكَس النور (4) زاد. ضَمّ. أضاف (5) أجاب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܛܽܘܿܦܳܐ عاطف. راجع. مُتوشِّح إلخ.

ܥܛܺܝܼܦܳܐ مف (2) عاطف. مُتوشِّح إلخ.

 ܥܛܺܝܼܦ ܙܳܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مُظفَّر. غالب.

ܥܛܺܝܼܦܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) عِطاف مُبطَّن. وِشاح. رِداء.

ܥܛܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) عِطاف مُبطَّن.

ܥܛܳܦܳܐ عِطاف. وِشاح. رِداء.

ܡܰܥܛܦܳܐ مثلهُ (2) مفعول ومصدر.

ܥܛܳܦܬ̊ܳܐ مرّة ومصدر (2) عِطاف. وِشاح. مَدرَعة (3) دِرع (4) كَفَن (5) مُلحَق كتاب.

ܥܛܽܘܼܦܝܳܐ عَطف في عُرف النُّحاة.

 ܥܛܽܘܼܦܝܳܐ ܕܚܽܘܼܘܳܝܳܐ عَطف البيان.

ܡܶܬ̥ܥܰܛܦܳܢܳܐ مف (2) مُتوشِّح. مُلتحِف (3) المعطوف إليهِ.

 • ܥܛܰܪ ــَـ ܥܛܳܪܳܐ. ܥܶܛܪܳܐ عطر. فاح. سَطَع (2) دخَّن. ارتفع. تصاعد الدخّان خاصّةً (3) تكدّر. تغبّر. غَضِب.

ܥܰܛܰܪ. ܥܽܘܼܛܳܪܳܐ عطَّر. أفاح. بخَّر (2) دخَّن (3) كدَّر.

ܐܶܬ̥ܥܰܛܰܪ. ܡܶܬ̥ܥܰܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܛܰܪ عطَّر. أفاح. أسطع. بخَّر (2) دخَّن (3) كدَّر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܛܽܘܿܪܳܐ. ܥܛܺܝܼܪܳܐ عَطِر. فائح. ساطع (2) نَتِن. قَذِر (3) مُتدخِّن. مُتصاعِد. ذو أبخرة (4) مُكدَّر. مُتغبِّر. أغبَر. أقتَم.

ܥܰܛܽܘܼܪܳܐ مثلهُ (2) عَبِس. غَضوب. مُغتاظ (3) نِمس. دَلَق وهو دُويِّبة.

ܥܰܛܳܪܳܐ عَطّار. بَيّاع العطور خاصّةً.

ܥܰܛܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عِطارة. حِرفة العَطّار.

ܥܶܛܪܳܐ رائحة (2) دُخّان (3) بُخار (4) عِطر. غُبار. دُخّان البَخور.

ܥܶܛܪܳܝܳܐ. ܥܶܛܪܳܢܳܝܳܐ عِطريّ. عَطِر. دُخانيّ. بُخاريّ.

ܥܶܛܪܳܢܳܐ مثلهُ (2) سُخام السِّراج خاصّةً (3) قَطران.

ܥܶܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَعطُّر. تَبخُّر. غُبار. دُخان البَخور.

ܥܶܛܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܶܛܪܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܝܛܪܳܢܳܐ. ܥܰܛܪܳܢܳܐ قَطران. دُهن الأرْز والشربين والأبهَل ونحو ذلك.

 • ܥܛܰܫ ــُـ ܥܛܳܫܳܐ عَطَس.

ܥܰܛܶܫ. ܥܽܘܼܛܳܫܳܐ عطَّس.

ܡܥܰܛܫܳܢܳܐ فاعل (2) دواء مُعطِّس (3) كُندُس. نَبت مُعطِّس.

ܥܽܘܼܛܫܳܐ. ܥܽܘܼܛܫܬ̥ܳܐ عُطاس. عَطسة.

 • ܥܳܝ. ܥܳܝܳܐ وَيلٌ. وَيحٌ. ܘܳܝܳܐ.
 • ܥܰܝܽܘܼܩ عَيّوق. كوكب.
 • ܥܺܝܼܽܘܿܬ̥ܳܐ دَبران وقيل عَيّوق أو الجوزاء.
 • ܥܺܝܼܙܳܢܳܐ بَلَشُون. عُلجُوم. طائر يصيد السمك. ܥܰܙܳܢܳܐ.
 • ܥܳܢ ــُـ ܥܝܳܢܳܐ عاين. نَظَر. رأى. شاهَد.

ܥܰܝܶܢ. ܥܽܘܼܝܳܢܳܐ مبالغتهُ (2) عيَّن. خصَّص (3) أعان. ساعد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܼܢ. ܐܶܬ̥ܥܰܝܰܢ (مج).

ܐܶܬ̥ܥܰܝܢܰܢ. ܡܶܬ̥ܥܰܝܢܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ اتّسعتْ عَينهُ.

ܥܰܝܢܳܐ ج ܥܰܝ̈ܢܶܐ و ܥܰܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ (ث) عَين. باصِرة. نَظَر (2) وَجه. مَنظَر. لَون (3) نَقرة الرُّكبة (4) عَين. نَفس. ذات (5) قَوس. مَنطقة الجِّسر ونحوهُ (6) دَيدَبان. دَليل (7) سُمّ. خُرم. ثُقب الإبرة والتَّنّور ونحو ذلك (8) عَين. مَعين ماء (9) بَصيرة. عقل (10) زهرة. فَخر. حُشاشة. مَجد قومٍ.

 ܕܙܰܒ̥ܢܶܗ زهرة. فَخر زمانهِ.

 ܒܺܝܫܬ̊ܳܐ عَين رديئة. حَسَد. بَخل.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝ̈ܢܶܐ جَبهة. جَبين.

 ܒܥܰܝܢܳܐ ܓܠܺܝܼܬ̥ܳܐ واضحاً. جَليًّا.

 ܥܹܺܝܢ[20] ܒܰܓ̥ܠܶܐ عَلانيةً. عَلَناً. جَهراً.

 ܥܹܺܝܢ[21] ܥܶܓ̥ܠܳܐ جَزْع يمانيّ. حجر كريم.

 ܫܶܡܫܳܐ عَين. قُرص الشمس.

 ܬܰܘܪܳܐ عَين البقر. بَهَار.

 ܥܹܺܝܢ ܒܥܹܺܝܢ[22] أو ܒܰܐܦܺܝܼ̈ܢ عَياناً. وَجهاً بإزاء وَجهٍ.

 ܥܹܺܝܢ و ܠܥܹܺܝܢ[23] أمام. قُدّام. تُجاه.

 ܗܽܘܼ ܒܥܰܝܢܶܗ هو بعينهِ. هو بنفسهِ.

 ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܙܰܦܠܳܢ مُقابَلةً. نظراً إلى كذا.

 ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܢܰܦܫܶܗ عِند نفسهِ. في رأي نفسهِ.

 ܩܕ̥ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ أمامهُ. قُدّامهُ. بإزائهِ.

ܥܰܝܢܳܢܳܐ أعيَن. مُتَّسِع العينين (2) تطعيم الشجرة.

ܥܰܝܢܽܘܿܢܬ̊ܳܐ. ܥܰܝܢܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ عُيَينة. عين صغيرة.

 • ܥܰܟ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ عَكّوب. قرون. حَرشَف. ܠܰܓ̊ܢܳܐ (2) ثُؤلول. بَثر (3) أنجدان. كاشم روميّ.
 • ܥܟ̥ܰܢ ــَـ ܥܟ̥ܳܢܳܐ طُفِئ.

ܥܰܟ̊ܶܢ. ܥܽܘܼܟܳ̊ܢܳܐ أطفأ.

 • ܥܟܰܪ ــُـ ܥܟ̥ܳܪܳܐ حَجَر. مَنَع. عطَّل. صَدّ. عاق.

ܥܰܟ̊ܰܪ. ܥܽܘܼܟ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ وهو المأنوس.

ܐܶܬ̥ܥܟ̥ܰܪ. ܐܶܬ̥ܥܰܟ̊ܰܪ (مج. مط).

ܥܳܟ̥ܽܘܿܪܳܐ. ܡܥܰܟ̊ܪܳܢܳܐ عائق. مُعكِّر إلخ.

ܡܥܰܟ̊ܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ مَوانِع. عَوائق.

ܥܟ̥ܺܝܼܪܳܐ ممنوع. مَعوق.مُعطَّل إلخ.

ܥܰܟ̥ܪܳܐ ذُرّيّة. سُلالة. قبيلة (2) نهاية. جملة.

ܥܰܟ̊ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ إعاقة. مَنع (2) شقو[24]. تَفريق شَعر الرأس بالمِشط.

 • ܥܟ̥ܰܪܫܳܐ لغة في ܥܓ̥ܰܪܫܳܐ.
 • ܥܰܠ ــُـ ܥܠܳܠܳܐ غَلّ. دَخَل. وَلَج. ضَّ خَرَج (2) وَرَد. دخل الدَّخلُ.

 ܒܕ̥ܺܝܼܢܳܐ ܥܰܡ حاكَم. خاصَم. دان.

 ܒܰܦܠܳܢ اقتحم. هَجَم على فُلانٍ.

 ܒܙܰܦܠܳܢ فَهِم. أدرك كذا (2) عُدّ. أُحصي في كذا (3) تداخل. باشَر. تفاضل في كذا.

 ܠܙܰܦܠܳܢ مثلهُ (2) تفرّغ. أكَبّ على كذا.

 ܠܘܳܬ̥ و ܥܰܠ ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ وَطِئ المرأة.

 ܒܣܰܟ̥ܠܽܘܼܬ̥ܶܗ اعترف. أقرّ بذَنبهِ.

 ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ شاخ. طَعَن في السِّنّ.

 ܠܰܫܢܰܘ̈ܗܝ بَلَغ الرُّشد. بَلَغ سِنّ التمييز.

 ܠܫܶܢ̈ܕ̊ܶܐ تحمّل. قاسى عذابات.

 ܬܚܶܝܬ̥ خَضَع. تعبّد. دان.

 ܥܠܰܘܗܝ ܙܰܦܠܳܢ طَرأ. حَدَث لهُ كذا.

 ܥܶܠܰܬ̥݀ ܠܶܗ تيسّر. سَنَح لهُ.

 ܥܶܠܰܬ̥݀ ܐܺܝܼܕܶܗ قَدِر. استطاع. نَفَذ.

 ܥܰܠ ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܠ تعاطى مع.

ܐܶܬ̥ܥܠܶܠ (مج) وعُلَّ. مَرِض (2) وَرَد. دخل الدَّخلُ.

ܥܰܠܶܠ. ܥܽܘܼܠܳܠܳܐ أدخل. أولج (2) علَّل. سبَّب. احتجّ.

ܐܶܬ̥ܥܰܠܰܠ (مج) ودَخَل. وَلَج (2) تعلَّل. احتجّ (3) عُلَّ. تعذَّب بالمرض (4) داخَل. تخبَّط الشيطان أحداً.

ܐܰܥܶܠ أدخل. أولج (2) أغَلَّ. أورد. أثمر.

 ܐܺܝܼܕ̥ܶܗ. ܢܰܦܫܶܗ ܒܙܰܦܠܳܢ تداخَل. تفاضَل في كذا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܠܥܶܠ. ܥܽܘܼܠܥܳܠܳܐ عَصَف. هيَّج. أثار (2) أعَلَّ. أفسد. أمرض.

ܐܶܬ̥ܥܰܠܥܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܠܥܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܳܠܽܘܿܠܳܐ داخِل. عارِض. طارئ إلخ (2) غريب. دخيل. أجنبيّ (3) زُقاق.

ܥܳܠܽܘܿܠܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) شارع. زُقاق ضيّق.

ܥܠܺܝܼܠܳܐ مف (2) داخِل. مَن قد دَخَل إلخ.

ܥܰܠܺܝܼܠܳܐ مَن قد دَخَل وشاخ وطَعَن في السِّنّ إلخ (2) دَخيل. غريب. أجنبيّ.

ܥܠܳܠܳܐ دَخْل. وارد. ثمر. غَلّات.

ܥܠܰܠܬ̥ܳܐ ج ܥܰܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ غَلّة. دَخْل. وارد.

ܥܰܠܠܳܢܳܐ. ܥܰܠܳܢܳܐ راعي الغنم (2) رئيس. مُدبِّر (3) كَنَسيّ. شَمّاس (4) مَرؤوس.

ܥܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ رِعاية الغنم (2) رئاسة. تدبير إلخ.

ܡܰܥܠܳܢܳܐ فاعل ومصدر ميميّ (2) مَدخَل. باب (3) مَضيق. خَليج (4) وِشاح الراهب.

 ܐܰܠܺܝܼܨܳܐ مَضيق. بُوغاز.

ܡܰܥܠܳܐ مفعول ومصدر ميميّ (2) مَدخَل. باب (3) دَخل. وارد.

ܡܰܥܰܠܬ̊ܳܐ مؤنّث المفعول ومصدر ميميّ (2) مُقدِّمة. فاتحة. مَدخَل كتاب (3) غَلّة. دَخل. وارد (4) غَزوة. زَحفة (5) تقديس البَيعة في طقس المشارقة.

ܡܰܥܳܠܳܐ دُخول. شُروع. بِداية.

ܥܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ دُخول. وُلوج.

ܥܽܘܿܠܽܘܼܬ̥ܳܐ مَدخل. طريق. مَجاز.

ܥܳܠܳܐ عَوسَج. أطَد. أُمّ غَيلان.

ܥܳܠܬ̥ܳܐ ج ܥܳܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ عَوسَج. أطَد.

ܥܶܠܳܐ. ܥܶܠܬ̥ܳܐ ج ܥܶܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ و ܥܶܠ̈ܠܶܐ عَلّة. سَبَب (2) باعث. داعٍ. حُجّة. عُذر. احتجاج (3) مَبدأ. مصدر (4) فُرصة. وَسيلة (5) أمر. شأن. شيء. حاجة (6) ذَنب. خطيئة (7) مُقدِّمة. فاتحة (8) حُليّ. مَصاغ. مَتاع.

 ܥܶܠܬ̥ܳܐ ܡܳܘܠܕ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ عِلّة فاعلة.

 ܥܳܒ̥ܽܘܿܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܫܽܘܼܡܠܳܢܳܝܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) عِلّة غائيّة.

 ܒܥܶܠܰܬ̥ و ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ بسبب. من أجل.

ܥܶܠܬ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ عِلّة. سَبَب. علية.

ܥܶܠܬ̥ܳܢܳܐ. ܥܶܠܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مَعلول. مُسبَّب.

ܥܶܠܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܶܠܬ̥ܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مَعلوليّة.

ܥܰܠܥܽܘܼܠܳܐ أعوَج.

ܡܥܰܠܥܠܳܐ مف (2) كئيب. حزين.

ܥܰܠܥܳܠܳܐ (ث) زَوبَعة. ريح عاصفة.

 • ܥܰܠ حرف يأتي لجملة معانٍ. أوّلاً: للاستعلاء حقيقةً نحو ܝܼܺܬܶܒ̥ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ جلس على الأرض. أو معنىً نحو ܩܰܕ̊ܡܶܗ ܥܠܰܘܗܝ فَضَّلهُ عليهِ. ثانياً: لموافقة (عن) نحو ܥܰܩܶܒ̥ܘ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ابحثوا عن الصبي. ثالثاً: لموافَقة الباء نحو ܥܰܠ ܚܰܪܒ̊ܳܟ ܬܺܚܶܐ[25] بسيفك تعيش. رابعاً: لموافَقة (في) للظرفيّة المكانيّة نحو ܢܶܥܒ̊ܪܽܘܼܢ ܥܰܠ ܩܪܺܝܼܬ̥ܳܐ يجتازون في القرية. أو الزمانيّة نحو ܥܰܠ ܫܶܢܬ̥ܶܗ في نومهِ. ܥܰܠ ܕܬܰܪܬ̊ܶܝܢ ܫܢܺܝܼ̈ܢ في مدّة سنتين. خامساً: لموافَقة (مع) نحو  ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܕܺܐܝܼܬ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܳܛܺܝܼܦܬ̊ܳܐ ܕܒܶܣܡܳܐ امرأة معها قارورة طِيب. سادساً: لموافَقة (فوق) و(زيادة على) نحو ܚܰܡܶܫ ܐ݈ܚܪ̈ܳܢܝܳܢ ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܓ̊ܶܪܶܬ̥ ܥܠܰܝܗܶܝܢ رَبِحتُ خمس وزنات أُخَر فوقها. سابعاً: لموافَقة (إلى) و(عِند) نحو  ܣܒ̥ܺܝܼܪܺܝܼܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ الطبائع مُعتبَرة عند الناس. ثامناً: لموافَقة (مَوضِع) و(بدلاً عن) نحو  ܡܰܥܠܳܐ ܪܒ̥ܺܝܼܥܳܝܽܘܼܬܳܐ ܥܰܠ ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ تدس التربيع بدلاً عن التثليث. والصحيح أن هذا عائد إلى السادس. تاسعاً: لموافَقة (قُرب) و(جانب) و(عند) و(لِدى) نحو ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܒܹܺܪܳܐ[26] واقف جانب البئر. عاشراً: لموافَقة (على مسافة) نحو ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܡܺܝܼܠܺܝܼ̈ܢ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ على مسافة ميلين من بابل. الحادي عشر: تتبع الأفعال المتضمنِّة ثِقة واتّكالاً وقراراً نحو ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ نبدأ بقوّة ربّنا. ܥܰܠ ܬܽܘܼܟ̥ܠܳܢܰܐ ܗ݈ܘ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܳܒ̥ܽܘܿܕܰܢ اللَّهُمّ ندعوك مُتَّكلين على حُنُوّك. ܐܰܩܺܝܼܡ ܥܰܠ ܩܝܳܡܳܟ قُمْ بوعدك. الثاني عشر: تتبع الأفعال المتضمّنة معنى الاستيلاء والتوصية والمكاشَفة نحو ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܿܢ تملَّك عليهم. ܦܰܩܶܕ̥ ܥܰܠ ܒܰܝܬ̊ܳܟ أوصِ على بيتك. ܐܰܩܺܝܼܡܶܗ ܥܰܠ ܐ݈ܪܳܙܶܗ أطلعهُ على سِرّهِ. ܐܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘܿܢ أتراءى لكم. الثالث عشر: تتبع الأفعال المتضمّنة حركة ومقاومة نحو ܐܶܙܰܠ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝܼܕ̥ܰܘ̈ܗܝ ذهب إلى تلاميذه. ܫܰܕ̊ܰܪ ܥܠܰܘܗܝ أرسل إليهِ. ܢܦܰܩ ܥܠܰܘܗܝ ܠܰܩܪܳܒ̥ܳܐ بَرَز لمحاربتهِ. ܗܳܢܳܐ ܠܳܟ ܗ݈ܘ ܐܰܘ ܥܠܰܝܟ هذا لك أم عليك. الرابع عشر: تتبع الأفعال المتضمّنة محبّة أو بُغضة نحو ܐܶܬ̥ܩܰܒ̊ܰܠ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ سُرّ بهِ سيّده. ܪܚܺܝܼܡ ܥܠܰܝ عزيز عليّ. ܕܰܥܠܰܝܟ ܣܢܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒ̊ܶܕ̥ لا تصنع ما تكرههُ. الخامس عشر: تتبع بعض الأفعال المتعدّية. نحو  ܐܰܡܣܰܪܘ ܥܰܠ ܢܶܓ̥̈ܕ̊ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕ̊ܶܐ استخَّفوا بالجَّلد والعذاب. السادس عشر: تتركَّب مع بعض الكلمات فتضحي معها كلمة واحدة نحو  ܥܰܠ ܡܶܠܬ̥ܳܐ أو ܥܰܠ ܡܹܺܐܡܪܳܐ[27] مفعول مُطلَق.

 ܥܰܠ ܕ لأنْ. لانْ (2) فيما. عندما.

 ܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ و ܥܰܠ ܗܳܝ لذلك. لأجل ذلك.

 ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ من أجل. لأجل.

 ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ لِمَ. لماذا. على مَ.

 ܥܠܰܝ. ܥܠܰܝܟ. ܥܠܰܝܟ̊ܽܘܿܢ إلخ.

 ܠܥܶܠ فوق. أعلى. ضدّ تَحت.

 ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬ̥ܳܐ فوق الوَصف.

 ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ فوق الطبيعة.

 • ܥܠܳܐ و ܥܠܺܝܼ ــِـ ܥܠܳܝܳܐ. ܥܶܠܝܳܐ عَلا. سَما. ارتفع (2) صَعِد. ارتقى (3) استعلى. تكبّر. تطاول. ظَلَم.

ܐܶܬ̥ܥܠܺܝܼ عَلا. ارتفع.

ܥܰܠܺܝܼ. ܥܽܘܼܠܳܝܳܐ رَفَع. رقَّى. أصعد (2) رَفَع. شال. أزال (3) ܥܰܠ غَلَب. زاد بالمزاد والهراج.

ܐܶܬ̥ܥܰܠܺܝܼ (مج) وارتفع. سَما (2) صَعِد. ارتقى. عَظُم (3) زال. تلاشى (4) تطاول. تكبّر. استعلى (5) سَلِم. نَجا. أفلت. تنزّه.

ܐܰܥܠܺܝܼ. ܒ. ܥܰܠ أثِم. أذنَب (2) أساء. ظَلَم (3) استعلى. تطاول.

 ܒܡܰܣܰܐܬ̥ܳܐ أغلى. غَدَر بالوَزن.

ܫܰܥܠܺܝܼ. ܫܽܘܼܥܠܳܝܳܐ رَفَع. فضَّل. قدَّم (2) استعلى. تطاول.

ܐܶܫܬܰܥܠܺܝܼ (مج) استعلى. تطاوَل. تكبّر. تعظّم (2) تجاسر. تجرّأ (3) استولى.

ܡܥܰܠܝܳܢܳܐ فاعل (2) وِشاح. عَباءة الراهب.

ܡܥܰܠܝܳܐ مف (2) سامٍ. عالٍ. رفيع (3) مُتعالٍ. مُنزَّه.

ܡܥܰܠܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عُلوّ. سُموّ. ارتفاع. رِفعة. نِزهة (2) غَلاء الثمن.

ܥܶܠܳܝܳܐ العليّ تعالى (2) رَفيع. سامٍ. أعلى (3) فاخر. كريم (4) سابق. مُتقدِّم (5) الطبقة العالية من الدار (6) عنوان الكتاب (7) نقطتان عند الكُتّاب (܇).

 ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ جمعهُ (2) عُلويوّن. ملائكة.

 ܥܶܠܳܝ ܡܶܢ مُتعالٍ. مُنزَّه عن.

ܥܶܠܳܝܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) فَخذ. وَرِك (3) ساعد. عَضُد (4) شُرفة البناء.

 ܥܶܠܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ جمعهُ (2) السابق من الكلام.

ܥܶܠܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عُلوّ. سُموّ. رِفعة.

ܥܶܠܺܝܼܬ̥ܳܐ عُلِّيّة. غُرفة (2) شُرفة البناء.

ܥܽܘܼܠܳܝܳܐ انخطاف. ارتفاع. ارتقاء العقل.

ܥܶܠܝܳܐ. ܡܰܥܠܽܘܼܬ̥ܳܐ ظُلم. غَشم. غَدر. إثم.

ܫܽܘܼܥܠܳܝܳܐ كِبرياء. جَسارة. استطالة.

ܥܠܳܬ̥ܳܐ ج ܥܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ صَعيدة. ضَحيّة. مُحرَقة (2) مَذبَح (3) صَنَم (4) مَشرَف. رَبوة. تَلّة.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ هياكل الأصنام.

ܥܶܠܘܳܐ. ܥܰܠܘܳܐ زِقّ, زَكرة. ظَرف.

ܥܶܠܳܘܳܐ. ܥܠܳܘܳܐ يَقَظة. بين اليَقَظة والنوم (2) حِلم (3) رؤيا. عَيان.

ܥܶܠܰܘܰܝ[28] على. فوق. ܥܰܠ.

 ܥܶܠܰܘܰܝ[29] ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ عنوان الرسالة.

 ܥܶܠܰܘܰܝܟ[30] عليك. ܥܰܠܰܘܰܝܢ[31] علينا إلخ.

ܥܰܠܘܰܝ[32] (ث. ذ) مُرّ. صَبِر. عُود. ضَرب من الطِّيب.

ܡܰܥܠܘܳܐ لغة في ܡܰܥܠܒ̥ܳܐ.

 • ܥܠܰܒ̥ ــُـ ܥܠܳܒ̥ܳܐ. ܥܠܽܘܼܒ̥ܝܳܐ. ܥܽܘܼܠܒ̊ܳܢܳܐ. ܥܽܘܼܠܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غَلَب. قَهَر (2) غَلَب. فاق. فَضُل. كان أفضل (3) زَحَم. ظَلَم. غَشَم. غَدَر. غَبَن.

ܥܰܠܶܒ̥. ܥܽܘܼܠܳܒ̥ܳܐ مبالغتهُ لكنّهُ قليل.

ܐܶܬ̥ܥܠܶܒ̥. ܐܶܬ̥ܥܰܠܰܒ̥ (مج).

ܥܳܠܽܘܿܒ̥ܳܐ فاعل (2) حريص. طَمّاع.

ܥܳܠܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) حِرص. طَمَع.

ܥܽܘܼܠܒ̊ܳܐ (ث) عُلبة. مِكتَل.

ܥܰܠܒ̥ܳܐ زِقّ. ظَرف. قُربة.

ܡܰܥܠܒ̥ܳܐ. ܡܥܰܠܒ̥ܳܐ سُوط. مِقرَعة. قضيب (2) رَسَن الدابّة.

 • ܥܠܰܓ̥ ــُـ ܥܠܳܓ̥ܳܐ نَتَف. نَتَش (عن السيّد توما أودو).

ܥܰܠܶܓ̥. ܥܽܘܼܠܳܓ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܠܶܓ̥. ܐܶܬ̥ܥܰܠܰܓ̥ (مج).

 • ܥܠܶܡ. ܥܠܰܡ ــَـ ܥܠܳܡܳܐ غَلِم. كان قَويًّا ضخماً (2) عَلِم.

ܥܰܠܶܡ. ܥܽܘܼܠܳܡܳܐ أشَبّ. جدَّد. قوّى (2) خلَّد. دوَّم (3) علَّم. فقَّه. هذَّب (4) زيَّن. حسَّن. مَدَح (5) في الاصطلاح البَيعيّ: قال ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

ܐܶܬ̥ܥܰܠܰܡ. ܡܶܬ̥ܥܰܠܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܠܰܝܡܳܐ غُلَيِّم. غُلام. فتىً. شابّ (2) قويّ. ضخم (3) غُلام. خادم.

ܥܠܰܝܡܬ̥ܳܐ ج ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ فتاة. شابّة إلخ.

ܥܠܰܝܡܽܘܼܬ̥ܳܐ شَباب. شبيبة. فُتوّة إلخ.

ܥܠܺܝܼܡܳܐ حَدَث. فتىً. شابّ. غُلام.

 ܥܠܺܝܼܡ ܝܼܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ حديث العِلم. قليل الخِبرة.

ܥܰܠܡܳܐ جديد. حَدَث. فتىً.

ܥܳܠܰܡ و ܥܳܠܶܡ. ܥܳܠܡܳܐ عالَم. دُنيا (2) جيل. دَهر. زمان. أبديّة (3) مَلَأ. جُمهور الناس. أهل العالَم (4) حِرفة. صَنعة. عَمَل.

 ܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ رَجُل عالَميّ. عَلمانيّ.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܳܠܡܳܐ ج ܒܶܝܬ̥ ܥܳܠ̈ܡܶܐ رَمس. قَبر.

 ܠܥܳܠܰܡ إلى الأبد. إلى الدهر.

 ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ إلى الآبدين. إلى الداهرين.

 ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܼܢ إلى أبد الآبدين.

ܥܳܠܡܳܝܳܐ عالَميّ. عَلمانيّ. غير كنسيّ.

ܥܳܠܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عالَميّة. حالة العالَميّ.

ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ عالَميّ. دُنيَويّ. خاصّ بالعالَم.

ܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ أمور عالَميّة. دُنيَويّة.

ܥܳܠܡܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ذاتيّة. كَيفيّة. حالة العالَم.

ܥܳܠܡܺܝܼܢܳܝܳܐ. ܠܥܳܠܡܺܝܼܢܳܝܳܐ أبديّ. خالد. دائم.

ܥܳܠܡܺܝܼ̈ܢܳܝܳܬ̥ܳܐ أمور أبديّة. خالدة. دائمة.

ܥܳܠܡܺܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܠܥܳܠܡܺܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ أبديّة. دَوام.

ܥܽܘܼܠܳܡܳܐ فُتوّة. شَباب. شبيبة.

ܥܰܠܡܶܡ. ܥܽܘܼܠܡܳܡܳܐ سَمَر. تسامَر. تحدَّث ليلاً خاصّةً.

 • ܥܠܰܩ ــُـ ܥܠܳܩܳܐ عَلِق. تشبّث. التصق (2) أحمى. غَلى. ܐܰܪܬ̊ܰܚ.

ܥܰܠܶܩ. ܥܽܘܼܠܳܩܳܐ علَّق (2) نافَق.

ܐܶܬ̥ܥܰܠܰܩ (مج) وتعلَّق. تشبَّث (2) قاوَم. ضادّ (3) شَرِه. نَهِم.

ܥܰܠܽܘܼܩܳܐ علقة (2) عَلِك. دَبِق. لَزِج (3) شَرِه. نَهِم (4) نَفط. ܢܶܦܛܳܐ (5) شراهة.

ܥܰܠܽܘܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ دَبَق. لُزوجة (2) نَهَم. شراهة.

 ܕܡ̈ܶܠܶܐ تعقيد الكلام.

ܥܰܠܩܳܐ علقة. دودة تمتصّ دَماً (2) زَحير. مَغص يصيب المواشي خاصّةً.

ܥܠܰܩܬ̥ܳܐ ج ܥܰܠ̈ܩܳܬ̥ܳܐ علقة (2) زَحير. مَغص (3) مِعلاق الباب. كلّ ما يُعلَّق بهِ شيء آخر.

 • ܥܰܡ حرف يأتي لأربعة معانٍ. أوّلاً: بمعنى (مع) للاجتماع والمصاحَبة نحو ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܟ̥ܽܘܿܢ ܐܺܝܼܬ̥ܰܝ هوذا أنا معكم. ثانياً: للزمان نحو ܥܰܡ ܪܰܡܫܳܐ أتى مع المغرب. ثالثاً: لمرادَفة (عِند) نحو ܦܶܠܚܶܬ̥݁ ܥܰܡܳܟ اشتغلتُ عندك. ܥܰܡ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ̥ عِند نهر الفرات. رابعاً: تتبع أفعال المشارَكة والمحبّة والبُغضة خاصّةً نحو ܐܰܩܪܶܒ̥ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ حارب الشهداء. ܚܽܘܼܒ̊ܳܐ ܕܺܐܝܼܬ̥ ܠܺܝܼ ܥܰܡܳܟ محبّتي لك. وقد يأتي عاطِفاً نحو ܝܶܫܽܘܿܥ[33] ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ ܐܳܙܺܠ݈ܝܼܢ يسوع وأُمّهُ يذهبان.

 ܥܰܡ ܕ حالاً. حالَما.

 ܥܰܡ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ مع ذلك كلّهِ.

 ܥܰܡ ܫܡܳܐ تَواطُؤ. حَمل لَفظٍ واحد إلى مَعانٍ مُتباينة.

ܥܰܡ ܫܡܳܗܳܝܳܐ مُتواطِئ. ذو مَعانٍ مُتباينة.

 • ܥܰܡܳܐ ج ܥܰܡ̈ܡܶܐ و ܥܰܡ̈ܶܐ شَعب. قَوم. أُمّة (2) عَمّ. أخو الأب.

ܥܰܡܬ̥ܳܐ ج ܥܰܡ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܥܰܡ̈ܡܳܬ̥ܳܐ عَمّة. أُخت الأب.

 ܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ابن العَمّ (2) عالَميّ (3) مَن كان من شَعب الرَّجُل.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܥܰܡܳܐ مؤنّثهُ (2) أُمّة. قبيلة.

 ܒܰܪ ܥܰܡ̈ܡܶܐ وَثنيّ. صابئ. شعوبيّ. أُمميّ.

ܥܰܡܡܳܝܳܐ مثلهُ (2) عالَميّ. عامّيّ. أُمّيّ.

ܥܰܡܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ شعوبيّة (2) حالة العالميّ. والعامّيّ.

ܥܡܺܝܼܡܳܐ لَقيط. نَغل. وَلَد الزنية (2) وقيل نَعل منبوذ ومَرَمّة الحيطان أيضاً.

ܥܡܳܡܬ̊ܳܐ عِمامة. لِفافة الرأس.

 • ܥܡܺܝܼ ــِـ عَمي. كان أعمى.

ܥܡܳܐ ــِـ ܥܡܳܝܳܐ مثلهُ (2) كَنّ. سَتَر. حَجَب.

ܐܶܬ̥ܥܡܺܝܼ (مج) وعَمي.

ܥܰܡܺܝܼ. ܥܽܘܼܡܳܝܳܐ أعمى. غمَّض (2) سَتَر.

ܐܶܬ̥ܥܰܡܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܥܰܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܡܺܝܼ أعمى. غمَّض (2) أخمد. أطفأ (3) كَنّ. حَجَب. سَتَر. غطَّى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܡܝܳܐ مف (2) أعمى. فاقد البصر.

ܥܰܡܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَمىً. فُقدان البصر.

 • ܥܰܡܒ̊ܰܪ عَنبَر. طِيب ساطع.
 • ܥܡܰܕ̥ ــَـ ܥܡܳܕ̥ܳܐ. ܥܡܽܘܼܕ̥ܝܳܐ. ܡܰܥܡܽܘܿܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ عمد. غاص. انغمس (2) اغتسل. استحمّ. سَبَح (3) اعتمد. اصطبغ (4) غَمَض. دَخَل. غاص. نَفَذ (5) استتر. احتجب. توارى. غاب.

 ܗܰܒ̊ܳܒ̥ܳܐ ذَبُل. ذَوى الزهر.

ܐܶܬ̥ܥܡܶܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܡܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܥܡܶܕ̥ غَطَس. غَمَس. غوَّص (2) غَسَل. سبَّح (3) عمَّد. صَبَغ (4) عَمَد. دَعَم. سَنَد (5) وارى. حَجَب. غيَّب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܡܽܘܿܕ̥ܳܐ غَوّاص. سَبّاح. مُغتسِل إلخ (2) مُتعمِّد.

ܥܡܺܝܼܕ̥ܳܐ مَن قد غاص واغتسل وتوارى إلخ (2) مُتعمِّد.

ܥܰܡܺܝܼܕ̥ܳܐ مَن قد غاص واغتسل وتعمّد إلخ.

ܡܰܥܡܕ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) معمدان. يوحنّا المعمدان.

ܥܡܳܕ̥ܳܐ عِماد. مَعموديّة في عُرف النَّصارى.

ܡܰܥܡܽܘܿܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) غَسل. رَحض (3) بِركة. عَين.

 ܒܰܪ ܡܰܥܡܽܘܿܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ ابن روحيّ بالمعموديّة.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܡܳܕ̥ܳܐ و ܡܰܥܡܽܘܿܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ بيت المعموديّة.

ܥܰܡܽܘܼܕ̥ܳܐ عَمود. دِعامة. أُسطوانة (2) مَنبَر.

 ܕܰܨܠܺܝܼܒ̥ܳܐ عَمود الصليب. كوكب.

 • ܥܡܰܛ ــَـ ܥܡܳܛܳܐ. ܥܰܡܛܳܢܳܐ غمط. أظلم. ادلَهمّ (2) كَمِه البصر (3) غيَّمتْ السماء (4) غَمُض الكلامُ (5) عمد. غاص. غار.

ܐܶܬ̥ܥܡܶܛ. ܡܶܬ̥ܥܰܡܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܡܶܛ. ܥܽܘܼܡܳܛܳܐ أظلم. عتَّم (2) غيَّم. جلَّل بالغيوم (3) أكمه البصر (4) أغمض. عمَّى الكلام.

ܐܰܥܡܶܛ. ܡܰܥܡܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܥܰܡܰܛ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܰܛ (مج. مط).

ܥܰܡܽܘܼܛܳܐ مُعتِم. مُظلِم. مُدلَهِمّ. غامض (2) قَشِف. صَعب. قاسٍ.

ܥܰܡܽܘܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ عَتَمة. غُموض. ظُلمة إلخ.

ܥܰܡܛܳܢܳܐ ظلام. عَتَمة.

ܥܰܡܛܳܐ. ܥܽܘܼܡܛܳܢܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܥܡܰܠ ــَـ ܥܡܳܠܳܐ عَمِل. اشتغل (2) كَدّ. اجتهد. اعتنى (3) تَعِب. نَصِب (4) أتعب. ابتلى. أجهد (5) تسلّط. استولى. بَلا. اعترى (6) تعنّى. أُبتلي. أُصيب.

ܐܶܬ̥ܥܡܶܠ (مج) ومثلهُ بالمعنى اللازم.

ܥܰܡܶܠ. ܥܽܘܼܡܳܠܳܐ عمَّل. شغَّل (2) أتعب. أجهد.

ܐܶܬ̥ܥܰܡܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܡܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܥܡܶܠ أتعب. أجهد. عنَّى. شَغَل (2) ظَنّ. خال. حَسَب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܡܠܳܐ تَعِب. كَدود. شَغّال (2) عامِل. والٍ. نائب. رئيس (3) شقيّ. تعيس.

ܥܳܡܽܘܿܠܳܐ تَعِب. كَدود. شَغّال.

ܥܰܡܽܘܼܠܬ̥ܳܢܳܐ كَدود. شَغّال. كثير التعب.

ܥܡܺܝܼܠܳܐ مثلهُ (2) مُجتهِد. مُعتَنٍ. مُشتغَل (3) متُعَب. مُجهَد. عَيّان (4) مُتعِب. ثقيل. صَعب. شاقّ.

ܥܰܡܠܳܐ تَعَب. كَدّ. مَشَقّة (2) عَمَل. تَصرُّف. سيرة (3) عَمَل. ما يُعمَل (4) عَمَل. أعمال البلد.

ܡܰܥܡܰܠܬ̊ܳܐ قَطيفة. مِشمَلة. طَنفَسة.

 • ܥܡܰܣ ــُـ ܥܡܳܣܳܐ بَثّ. بدَّد. بذَّر (كذا وجدتهُ).
 • ܥܡܰܨ ــَـُـ ܥܡܳܨܳܐ غَمَض. انطبق. انطمّ (2) غمَّض. أغمَض. طَبَق (3) أنكر. جَحَد.

 ܗܰܒ̊ܳܒ̥ܳܐ أغلق. انطبَق الزهرُ.

ܥܰܡܶܨ. ܥܽܘܼܡܳܨܳܐ مبالغة المتعدّي.

 ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ غَضّ الطَّرف. أهمل. تغافل.

ܐܶܬ̥ܥܡܶܨ. ܐܶܬ̥ܥܰܡܰܨ (مج. مط).

ܐܰܥܡܶܨ أغمض. غمَّض. طَبَق. طَمّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܰܨ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܽܘܼܡܨܳܐ آمِص. عامِص. لحم نصف ناضج (2) لُقمة. طُعمة. قِطعة.

ܥܽܘܼܡܳܨܳܐ لُقمة. طُعمة (2) ظُلمة. عَتَمة.

ܥܡܺܝܼܨܳܐ رِيباس. لغة في ܝܰܥܡܺܝܼܨܳܐ.

ܥܳܡܽܘܿܨܽܘܼܬ̥ܳܐ تغميض. انطباق إلخ (2) عَمَص. عُماص. مرض في العين يجعلها تسيل مادّة لَزِجة.

ܥܡܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ اغتماض. انطباق. عُماص إلخ.

 • ܥܡܰܩ ــَـ ܥܡܳܩܳܐ عَمُق. كان عَميقاً وغَويصاً.

ܥܰܡܶܩ. ܥܽܘܼܡܳܩܳܐ عمَّق (2) بالغ. أغرق. بحَّر. أفرط (3) حدَّر. نزَّل. خَفَض.

 ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ حدَّق. أحَدّ نَظَرهُ.

 ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ أغمض. عمَّى كلامهُ.

ܐܶܬ̥ܥܰܡܰܩ. ܡܶܬ̥ܥܰܡܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 ܒܝܽܘܼܠܦܳܢܳܐ توغَّل. تبحَّر في العِلم.

ܐܰܥܡܶܩ عمَّق. جعلهُ عميقاً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܰܩ (مج) وأُدرِك. مُسّ. سُبِر.

ܥܡܺܝܼܩܳܐ. ܥܰܡܽܘܼܩܳܐ عميق (قليلان).

ܥܰܡܺܝܼܩܳܐ عميق. غائر (2) غامض. غَويص (3) عظيم. ثقيل. زائد. في الغاية (4) الوتين الأجوف (عِرق).

ܥܰܡܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ عُمق. غَور. غُموض. تَجويف.

ܥܰܡܽܘܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) راحة اليد (3) أخمص القدم.

ܥܽܘܼܡܩܳܐ عُمق. غَور. قَعر. لُجّة (2) سَهل. بُقعة. أرض بين الجبال (3) شأو. حَدّ. نهاية. آخِر الشيء (4) حادث جَويّ. نار لامعة ليلاً.

 ܕܣܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ حَدّ. نهاية الشيخوخة.

 ܕܡܰܠܟ̊ܳܐ مَلعَب. مِضمار. مَيدان.

ܥܡܳܩܳܐ عُمق (2) ضَمّة ممدودة (ܘܼ).

ܥܰܡܩܽܘܿܩܺܝܼܬ̥ܳܐ عُمق. سَهل (2) حادث جويّ. أثَر عُلويّ.

 • ܥܡܰܪ ــَـ ܥܡܳܪܳܐ. ܥܽܘܼܡܪܳܐ. ܥܡܽܘܼܪܝܳܐ عَمَر. سَكَن. قَطَن. حَلّ (2) عَمَر. كان عامراً مُزهِراً (3) عَمِر. عاش مدّة طويلة (4) عَمَر. بَنى (5) لَبِث. أقام.

 ܠܘܳܬ̥ܶܗ ساكَنَهُ (2) ضافَهُ. نزل إليهِ.

 ܥܰܡ مثلهُ (2) اقترن. تزوّج.

ܐܶܬ̥ܥܡܰܪ (مج) ومثلهُ بالمعنى اللازم.

ܥܰܡܰܪ. ܥܽܘܼܡܳܪܳܐ عمَّر. جعلهُ عامراً مُزهِراً (2) عمَّر. بنى. شيَّد (3) أعمر. أسكن.

ܐܶܬ̥ܥܰܡܰܪ. ܡܶܬ̥ܥܰܡܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܡܰܪ عمَّر. جعلهُ عامراً (2) عمَّر.  أسَّس. شيَّد. بَنى (3) أعمر. أسكن. أحلّ (4) عَمَر. سَكَن. قَطَن.

 ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ تزوّج. اتّخذ امرأةً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܡܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܡܽܘܿܪܳܐ عامر. ساكن. قاطن (2) غريب. ضيف. نزيل (3) حَضَريّ ضدّ بَدَويّ.

ܥܳܡܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܥܳܡܽܘܿܪ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܥܳܡܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) امرأة غير شرعيّة.

ܥܳܡܪܳܐ ساكن. عامر. قاطن.

ܥܳܡܰܪܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) أرض مَعمورة. مَسكونة.

ܡܶܬ̥ܥܰܡܪܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ المعمورة. المسكونة.

ܥܡܺܝܼܪܳܐ مَعمور. مَسكون (2) عامر. مُزهر (3) عامر. ساكن. حالّ (4) حشيش. عُشب. كَلَأ. هَشيم. قَشّة.

ܥܽܘܼܡܪܳܐ دار. مَسكَن. مَحَلّ (2) بيت. عائلة (3) عُمر أي دَير (4) عُمر. حَيوة. سيرة. عِيشة (5) قُوت.

ܥܽܘܼܡܪܳܝܳܐ راهب. ساكن الدير.

ܥܡܽܘܼܪܝܳܐ تجديد دَير خَرِب.

ܥܽܘܼܡܪܳܢܳܐ عُمران. بُنيان.

ܡܰܥܡܪܳܐ مَسكَن. مَنزِل. مَحَلّ (2) سُكنى في الغربة خاصّةً.

ܡܰܥܡܰܪܬ̊ܳܐ و ܒܶܝܬ̥ ܡܰܥܡܪܳܐ مَسكَن.

ܥܰܡܪܳܐ عِهْن. صُوف (2) ثوب من صُوف.

 ܕܰܐܪܒ̥ܳܢܳܐ نفاشة البَرديّ.

 ܕܽܐܘܼܪ̈ܕ̊ܥܶܐ خُضرة تطفو فوق الماء.

 ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ وَبَر الجِّمال.

 ܕܫܶܠܚܳܐ نُتافة سِلخ الشاة (2) الشَّوكة اليهوديّة وصوفها.

 ܥܡܰܪ ܓܽܘܼܦ̈ܢܶܐ. ܟܽܘܼܒ̊ܳܐ قُطن.

 ܝܰܡܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ إذخِر. نَبت طيّب الرائحة.

 ܥܶܙ̈ܶܐ شَعر الماعز. مِرعِزَّى.

ܥܡܰܪܡܳܪ̈ܶܐ عُهود. عُقود.

ܥܰܡܪܳܝܳܐ. ܥܰܡܪܳܢܳܝܳܐ عَهنيّ. صُوفيّ.

ܥܰܡܪܳܢܳܐ أصوَف. كثير الصُّوف.

 • ܥܡܰܫ ــَـ ܥܡܳܫܳܐ غَمَس. غاص. انغطس (2) ضاق. ذَوى. ضُغِط القلبُ.

ܐܶܬ̥ܥܡܶܫ. ܡܶܬ̥ܥܰܡܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܥܰܢ ــَـ ܥܢܳܢܳܐ غيَّم. تظلّل بالسُّحُب.

ܥܰܢܶܢ. ܥܽܘܼܢܳܢܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܰܢܰܢ. ܡܶܬ̥ܥܰܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܢܥܶܢ. ܥܽܘܼܢܥܳܢܳܐ غيَّم. ظلَّل بالسُّحُب.

ܐܶܬ̥ܥܰܢܥܰܢ. ܡܶܬ̥ܥܰܢܥܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط ).

ܥܢܳܢܳܐ (ث) عَنان. سَحابة. مُزنَة (2) زِئبَق.

 ܟܐܺܝܼܪܬ̊ܳܐ. ܬܟ̥ܺܝܼܒ̥ܬ̊ܳܐ سَحابة كثيفة.

 ܡܒ̥ܰܕ̊ܰܪܬ̊ܳܐ سَحابة خفيفة مُتقطِّعة.

ܥܶܢܳܢܳܐ. ܥܰܢܳܢܳܐ عِنّين. عاجز عن الجِّماع.

ܥܶܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قُصور. عَجز عن الجِّماع.

 • ܥܢܳܐ ــِـ ܥܢܳܝܳܐ. ܥܶܢܝܳܢܳܐ غنَّى. رتَّل. رنَّم (2) أجاب. رَدّ جواباً (3) استجاب (4) أجاب. ارتضى. قَبِل. انقاد (5) شَرَع. أنشأ يقول (6) عَنَى. دَلّ الكلام على مَعنىً (7) صاح. صرخ (8) عَنِي. تَعِب (9) ܥܰܡ حادَث. فاوَض. ناجى. جالَس (10) ܒ عُني. اعتنى. اشتغل. اهتمّ.

 ܒܳܬ̥ܰܪ ܦܠܳܢ وافَق فُلاناً. انقاد لفُلان.

 ܙܰܡܢܳܐ ܠܰܦܠܳܢ وافَق. ساعد الزَّمانُ فُلاناً.

ܐܶܬ̥ܥܢܺܝܼ (مج) وحادَث. ناجى. جالَس. عاشَر (2) عُني. اهتمّ. اشتغل (3) تفرّغ لأمرٍ (4) اقترن. امتزج. اختلط (5) أجاب.

 ܥܰܡ ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ عَرَف. جامَع المرأة.

ܥܰܢܺܝܼ. ܥܽܘܼܢܳܝܳܐ غنَّى. رنَّم. رتَّل. رَدّ.

ܐܶܬ̥ܥܰܢܺܝܼ (مج) وأجاب. خاطب.

ܐܰܥܢܺܝܼ غنَّى. رتَّل (2) شَغَل (3) خَلَط. قَرَن (4) جعلهُ يغنّي ويرتّل (5) جعلهُ يحادث ويناجي (6) أجاب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܢܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܢܘܺܝܼ مرَّن. درَّب. زهَّد.

ܐܶܬ̥ܥܰܢܘܺܝܼ تمرّن. تدرّب. تزهّد. تنسّك. تعبّد (2) تفرّغ. أكَبّ. أدمَن على (3) اكتسب. حصَّل. نال.

ܥܢܶܐ. ܥܰܢܝܳܐ مف (2) مُشتغِل. مُهتمّ.

ܥܰܢܳܝܳܐ. ܡܥܰܢܝܳܐ مُغَنٍّ. مُرنِّم. مُرتِّل.

ܥܰܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ صِناعة الغناء والترتيل.

ܥܳܢܘܳܝܳܐ بائس. مِسكين (2) زاهد. ناسك. عابد.

ܥܳܢܘܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ بُؤس. مَسكَنة (2) زُهد. نُسك. عِبادة.

ܥܶܢܝܳܢܳܐ عِشرة. صُحبة. خِلطة (2) جواب (3) شُغل. حِرفة. صَنعة (4) مَعنىً. فَحوىً (5) كالتالي.

ܥܽܘܼܢܳܝܳܐ رَدّة. ترتيلة تُعاد.

 ܒܰܪ ܥܶܢܝܳܢܳܐ نَجيّ. مُسامِر. مُعاشِر.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܶܢܝܳܢܳܐ دِيوان. مَحَلّ المحادَثة.

ܥܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ أغنية. ترتيلة. قصيدة.

ܥܢܳܝܬ̊ܳܐ مرّة (2) أغنية. ترتيلة. رَدّة.

ܡܰܥܢܺܝܼܬ̥ܳܐ عِشرة. صُحبة. مُحادَثة (2) أغنية. ترتيلة. رَدّة (3) جواب.

 ܒܰܪ ܡܰܥܢܺܝܼܬ̥ܳܐ نَديم. عَشير. جَليس. نَجيّ.

ܥܰܢܳܘܺܝܼܬ̥ܳܐ قُبّة. بنات لَبِن (2) قانصة الطائر (3) عَظم ولَحم النَّخَب (4) مَعِدة من الإنسان.

ܥܳܢܳܐ ج ܥܳܢ̈ܳܐ وقليلاً ܥܳܢ̈ܳܬ̥ܳܐ (ث) ضأن. غَنَم. رَعيّة.

 ܒܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ حارس الضأن. كلب.

ܥܳܢܬ̊ܳܐ بُقعة. ܦܩܰܥܬ̥ܳܐ.

 • ܥܶܢܒ̥ܳܐ ج ܥܶܢ̈ܒ̥ܶܐ (ث) عِنَب. ثمر معروف.

ܥܶܢܒ̊ܬ̥ܳܐ عِنَبة (2) باسور (3) بَثرة تخرج في حَدَقة العين.

 ܥܶܢ̈ܒ̥ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ يَبرُوح. لُفّاح.

 ܗܰܛܛܳܐ عِنَب الأطَد. عِنَب العَوسَج.

 ܚܶܘܝܳܐ. ܬܰܥܠܳܐ عِنَب الثعلب.

ܥܶܢܒ̊ܬ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ عُنَيبة. عِنَبة صغيرة.

 • ܥܢܰܕ̥ ــَـ ܥܢܳܕ̥ܳܐ. ܥܶܢܕ̊ܳܐ. ܥܽܘܼܢܕ̊ܳܢܳܐ عَنَد. مال. حاد. زاغ (2) انتقل. انصرف. غاب. توارى. تغرَّب (3) مات. تُوفّي (4) فَني. زال. نَفَذ. انقطع (5) لَفّ. قمَّط.

ܐܶܬ̥ܥܢܶܕ̥ (مج) وفُقِد. تُوفّي. مات.

ܥܰܢܶܕ̥. ܥܽܘܼܢܳܕ̥ܳܐ أعنَد. أزاغ. نَقَل. أبعد إلخ (2) لَفّ. قمَّط. حنَّط.

ܐܶܬ̥ܥܰܢܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܢܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܢܶܕ̥ أعند. أزاغ. أبعد (2) حَرَم. أعدم (3) تَوفّى. أمات (4) أفنى. أزال.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܢܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܢܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܢܽܘܿܕ̥ܳܐ عاند. مائل. مُنتقِل. مُتغرِّب. مُرتحِل (2) مائت. متُوفًّى.

ܥܰܢܺܝܼܕ̥ܳܐ مَن قد عَنَد وزاغ وتغرَّب ومات إلخ.

ܥܶܢܕ̊ܳܐ عَندَليب. هَزار. طائر يُصوِّت ألواناً.

ܥܰܢܙܳܐ. ܥܶܢܙܳܐ (ث. ذ) عَنز. عَنزة (2) عَنزة. كوكب. برج العَنز.

ܥܶܙ. ܥܶܙܳܐ مثلهُ لكنّهُ آنس (2) سمكة ما (قيل هي لوياثان).

 ܕܒ̥ܰܪܳܐ. ܕܕܰܒ̥ܪܳܐ تَيس برّيّ.

 ܕܛܽܘܼܪܳܐ تَيس جبليّ.

 ܥܢܰܙ و ܥܢܶܙ ܐܰܝܠܳܐ عَنزة. ظَبي.

 ܛܽܘܼܪܳܐ عَنز الجبل. وَعل.

 ܩܰܪܢܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ العَنز القَرناء. من أبراج السماء.

ܥܰܢܳܙܳܐ راعي الماعز.

ܐܶܬ̥ܥܰܢܰܙ صار راعي ماعز.

 • ܥܰܢܙܽܘܼܪܳܐ. ܥܰܢܙܰܪܽܘܼܬ̊ عَنزَروت.
 • ܥܢܰܛ ــَـ ܥܢܳܛܳܐ عَفِن. خَمّ. أصَنّ (2) هيّأ. سهَّل. هوَّن.
 • ܥܢܰܦ ــَـ ܥܢܳܦܳܐ عَنُف. قَسا (2) عنَّف. وبَّخ (3) مَسّ. تخبَّط الشيطان أحداً.

ܐܶܬ̥ܥܢܶܦ (مج) وعُومِل بعُنف وقساوة (2) عَنُف. قَسا. اشتدّ. غَلُظ.

ܐܶܬ̥ܥܰܢܰܦ أعرَف. طال عُرفهُ (2) عَنُف. جَفا. اشتدّ.

ܥܢܺܝܼܦܳܐ مف (2) مَمسوس. مَصروع.

ܥܢܳܦܳܐ (ث) طَرَف الغُصن (2) طُمأنينة. ثِقة. اتّكال (3) عُرف الدابّة والديك.

ܥܰܢܦܳܐ عُرف الدابّة والديك.

ܥܢܳܦܬ̊ܳܐ ج ܥܢ̈ܳܦܳܬ̥ܳܐ غُصن. طَرَف الغُصن.

 • ܥܢܳܩܳܐ (ث) فَنَن. غُصن (2) عِرق. أصل. رباط (3) عُنُق الماعز خاصّةً.

ܥܰܢܩܳܐ أو ܥܢܳܩܳܐ عَنقاء. طائر.

 ܕܪܽܘܼܚܳܐ عَنقاء مُغرِب. ܨܶܦܰܪܦܺܝܼܠܳܐ.

ܥܶܩܳܐ عُنُق (2). قِلادة. مِخنَقة. عِقد. طَوق. بغمة (3) مَوضع مُستدير في شاطئ البحر ترسي فيهِ السفن.

ܐܶܬ̥ܥܰܢܰܩ صار لهُ أغصان وعُروق.

ܥܰܩܶܩ. ܥܽܘܼܩܳܩܳܐ طوَّق. قلَّد.

 • ܥܰܢܩܽܘܼܕ̥ܳܐ شِمراخ. عُنقود عِنَب.
 • ܥܢܰܬ̥ ــُـ تعنَّت. زَنى. فَجَر.

ܥܰܢܳܬ̥ܳܐ عَنيت. عَنيد. قاسٍ. ظالم. زانٍ. فاجر.

ܥܰܢܳܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ عِناد. قَساوة. ظُلم. فِسق إلخ.

 • ܥܰܣ ــُـ ܥܣܳܣܳܐ اشتغل. ارتبك. اهتمّ (2) رأف. شَفِق (3) بَحَث. فَحَص.

ܐܶܬ̥ܥܣܶܣ (مج) واشتغل. ارتبك. اهتمّ (2) اغتمّ. ضاق صَدرهُ.

ܥܰܣܶܣ. ܥܽܘܼܣܳܣܳܐ شَغَل. رَبَك (2) اشتغل. ارتبك. اهتمّ. اعتنى (3) بَحَث. فَحَص (4) جرَّب. ابتلى.

ܐܶܬ̥ܥܰܣܰܣ (مج. مط) واشتغل. اهتمّ.

ܥܰܣܥܶܣ. ܥܽܘܼܣܥܳܣܳܐ شَغَل. رَبَك.

ܐܶܬ̥ܥܰܣܥܰܣ (مج. مط) واشتغل. اهتمّ. اعتنى (3) انشقّ. انفتح.

ܥܰܣܽܘܼܣܳܐ بائس. ذليل (2) شِرّير. سَيّء. خبيث.

ܥܰܣܽܘܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ بُؤس. ذُلّ. شَرّ. خُبث.

ܥܣܺܝܼܣܳܐ مف (2) مَشغول. مُرتبِك. مُهتمّ. حريص.

ܥܣܺܝܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ شُغل. انشغال. ارتباك. هَمّ. غَمّ.

ܥܣܳܣܳܐ مثلهُ (2) هَزَل. هَذَيان. كلام سَفهٍ (3) مِخلَب بعض الطيور كالديك (4) شَرّ. خُصومة. بَلوى.

 • ܥܶܣܒ̊ܳܐ عُشب. كَلَأ. حشيش. بَقل.

 ܕܰܐܪܝܳܐ كَرسَنّة الأسد. حشيش يخنق الحبوب.

 • ܥܣܰܛ ــَـ ܥܣܳܛܳܐ صَعُب.

ܐܶܬ̥ܥܣܶܛ صَعُب. عَسُر.

 • ܥܰܣܟ̊ܰܪܬ̊ܳܐ ج ܥܰܣܟܰܪ̈ܳܬ̥ܳܐ عَسكر. جَيش.
 • ܥܣܰܩ ــَـ ܥܣܳܩܳܐ عسق. صَعُب. عَسُر (2) استصعب. استعسر (3) عسَّر. خالف. ضادّ (4) تَعِب. عُني. تكلَّف.

 ܥܶܣܩܰܬ̥݀ ܥܰܠ صَعُب. شَقّ على.

ܐܶܬ̥ܥܣܶܩ صَعُب (2) استصعَب.

ܥܰܣܶܩ. ܥܽܘܼܣܳܩܳܐ عسَّر. صعَّب. شدَّد (2) تعسّر. تصعّب. خالَف. شاجَر.

ܐܶܬ̥ܥܰܣܰܩ (مج) وصَعُب. عَسُر. شَقّ. ثَقُل (2) استصعب. استعسر (3) خالف. ضادّ. شاجر. ماحك. عاند (4) تصعَّب. غَضِب. ساء خُلُقهُ (5) فتَّش. فَحَص. بَحَث. نقَّب.

ܥܰܣܩܶܣ جعَّد. مقلوب من ܥܰܩܣܶܩ.

ܥܰܣܩܳܐ صَعب. عَسِر. شاقّ (2) شَرِس. سَيّء الخُلُق (3) عُضال. عَسر الشفاء (4) غَويص. غامض (5) وَعِر. حَرِج (6) مَنيع. حَصين.

 ܥܰܣ̈ܩܰܝ ܥܳܠܡܳܐ مَشاقّ. مَهامّ.

ܥܣܰܩܬ̥ܳܐ و ܥܰܣܩܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܥܰܣ̈ܩܳܬ̥ܳܐ صُعوبات. مَوانع (2) أثاث. خَرْثيّ.

ܥܰܣܩܽܘܼܬ̥ܳܐ صُعوبة. شَراسة. وُعورة إلخ (2) مُشكِل.

 ܥܰܣܩܽܘܼܬ̥ ܢܶܫܡܳܐ بُهر. ضِيق النَّفَس.

 ܫܶܡܥܳܐ وَقر. ثِقَل السمع.

 ܬܰܦܫܽܘܼܪܬ̊ܳܐ أُسر. عُسر البول.

ܥܣܺܝܼܩܳܐ صَعب. عَسِر. غَويص. غامض إلخ.

ܥܣܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ صُعوبة. عُسر. غُموض إلخ.

ܥܽܘܼܣܳܩܳܐ صُعوبة. عُسر. شِدّة (2) شَراسة. سُوء الخُلُق (3) شَوك. عَوسَج.

ܥܽܘܼܣܩܳܢܳܐ صُعوبة. عُسر. شَراسة.

 • ܥܶܣܪܳܐ عَشرة (للمذكّر).

ܥܣܰܪ عَشرٌ (للمؤنّث).

 ܥܣܰܪ ܐܶܠܥܺܝܼ̈ܢ طُرخون (نبت).

ܥܣܰܪܬ̊ܳܐ ج ܥܶܣܪ̈ܳܬ̥ܳܐ عَشَرة (2) العاشر من الشهر.

 ܥܶܣܪܰܬ̥ ܡܕ̥ܺܝܼ̈ܢܳܬ̥ܳܐ العشر المدن.

 ܥܶܣܪ̈ܳܬ̊ܰܝܢ. ܥܶܣܪ̈ܳܬ̊ܰܝܟ̊ܽܘܿܢ عَشرَتُنا. عَشرَتُكم إلخ.

ܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ مؤنّثهُ ܥܣܺܝܼܪܳܝܬ̊ܳܐ عاشِر.

ܥܣܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܣܺܝܼܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد العشرة.

ܥܶܣܪܺܝܼܢ عِشرون (للمذكّر والمؤنّث).

ܥܶܣܪܺܝܼܢܳܝܳܐ مؤنّثهُ ܥܶܣܪܺܝܼܢܳܝܬ̊ܳܐ عِشرينيّ.

ܥܶܣܪܺܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد العشرين.

ܥܰܣܰܪ. ܥܽܘܼܣܳܪܳܐ عشَّر. جعلهم عشرةً (2) قسَّم شيئاً إلى عشرة أجزاء (3) وفَّى العُشرَ (4) استوفى العُشرَ (5) هَجَد. سَهِر. تكلَّف.

ܐܶܬ̥ܥܰܣܰܪ (مج) وباين. انفصل.

ܡܰܥܣܳܪܳܐ عُشر. زَكوة.

ܥܽܘܼܣܪܳܐ. ܥܽܘܼܣܳܪܳܐ. ܥܶܣܪܽܘܿܢܳܐ مثلهُ.

ܥܶܣܪܽܘܿܢܳܐ عَشّار. جابي العُشور.

ܡܰܥܣܳܪܳܝܳܐ. ܡܰܥܣܳܪܳܢܳܐ عُشريّ.

 • ܥܳܥܺܝܼܬ̥ܳܐ شُرفة البناء (2) خَندَق.
 • ܥܰܦ ــُـ ܥܦܳܦܳܐ ضاعَف. كرَّر. زاد. كثَّر (2) طَوى. لَفّ. ثَنى.

ܥܰܦܶܦ. ܥܽܘܼܦܳܦܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܦܶܦ. ܐܶܬ̥ܥܰܦܰܦ (مج. مط).

ܐܰܥܶܦ. ܡܰܥܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ضاعَف. كرَّر. زاد إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܦܺܝܼܦܳܐ مُضاعَف. مُكرَّر. مَطويّ. مَلويّ إلخ.

ܥܦܺܝܼܦܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) مُبطَّنة. مَحشُوّة من الثياب.

 ܥܦܺܝܼܦ ܚܽܘܼܪܒ̊ܳܐ حجر معمول يشبه التُوتياء.

 ܥܦܺܝܼܦܰܝ̈ ܫܬ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ نُسَخ من الكتاب المقدَّس مَعمولة بستِّ لغات.

 ܬܡܺܝܼܢܳܐܺܝܼܬ̥ نُسخ مَعمولة بثماني لغات.

ܥܶܦܳܐ. ܥܰܦܳܐ ضِعف (2) أَزَج. قَبو.

ܥܶܦܬ̥ܳܐ. ܥܰܦܬ̥ܳܐ لِفافة. طَيّة. غِلاف.

 • ܥܦܳܐ ــِـ ܥܦܳܝܳܐ تضاعَف. كَثُر. وَفُر. ازداد (2) أزهر. أخصب (3) عَفِن. تكرَّج. نَتِن (4) ضاعَف. زاد. وفَّر. كثَّر (5) عفَّن. أنتن (6) رَبِح. كَدَح. اكتسب. اجتنى (7) ܒ اشتغل. ارتبك. التهى.

ܐܶܬ̥ܥܦܺܝܼ (مج) واشتغل. ارتبك.

ܥܰܦܺܝܼ. ܥܽܘܼܦܳܝܳܐ لَفّ. كفَّن. جنَّز (2) طَمَر. دَفَن.

ܐܶܬ̥ܥܰܦܺܝܼ (مج) واشتغل. ارتبك.

ܐܰܥܦܺܝܼ تضاعف. تكاثر. وَفُر (2) أزهر. نَبَت. نَجَم (3) ضاعَف. كرَّر. كثَّر (4) جعلهُ يُزهر وينبت (5) ܥܰܠ أوضح. بيَّن. أعرب عن.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܦܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܦܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܦܶܐ. ܥܰܦܝܳܐ مف (2) فاسد. عَفِن. مُكرَّج (3) مَشغول. مُرتبِك.

ܥܰܦܝܽܘܼܬ̥ܳܐ نَتانة. عُفونة. انشغال. ارتباك إلخ.

ܥܦܳܝܳܐ عُفونة. نَتانة. تَكرُّج. فَساد.

ܥܽܘܼܦܝܳܐ. ܥܽܘܼܦܝܳܢܳܐ مثلهُ (2) نَبت. عُشب. كَلَأ. بَقل.

ܥܽܘܼܦܝܳܢܳܐ جَمع. رِبح. اكتساب (2) مَعدِن كبريت وزِفت خاصّةً (3) شُغل. عائق.  ܥܣܳܣܳܐ.

ܥܽܘܿܦܺܝܼܢܳܐ قيل: رَجُل وامرأتهُ.

 • ܥܦܶܢ ــَـ ܥܦܳܢܳܐ عَفِن. نَتِن.
 • ܥܰܦܨܳܐ عَفص. عَفصة. ܐܰܦܨܳܐ.
 • ܥܦܰܩ ــُـ ܥܦܳܩܳܐ. ܥܦܽܘܼܩܝܳܐ عانَق. احتضن (2) أحاق. أحاط.

ܥܰܦܶܩ. ܥܽܘܼܦܳܩܳܐ مبالغتهُ (2) تناوَش. تناوَل.

ܐܶܬ̥ܥܦܶܩ. ܐܶܬ̥ܥܰܦܰܩ (مج) وتحاضَن. تعانَق.

ܐܰܥܦܶܩ جعلهُ يعانق ويحضن إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܦܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܦܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܦܺܝܼܩܳܐ مف (2) مُحتضِن. مُحيط. مُحيق.

ܥܰܦܽܘܼܩܳܐ مُعانَقة. احتضان (2) ذَقن. أصل اللِّحية.

 • ܥܦܰܪ غَفَر. أَزَّر (2) عفَّر. مرَّغ بالعَفَر.

ܥܰܦܰܪ. ܥܽܘܼܦܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) عفَّر. ترَّب. أحالهُ تُراباً (3) عفَّر. كَنَس البَيدَر (4) ماشَ. التقط السُّنبل وخُصاصة الكَرم.

ܐܶܬ̥ܥܰܦܰܪ (مج) وتترَّب. استحال تُراباً (2) اتّشح. تأزّر. تغفَّر. تعمَّم.

ܥܦܺܝܼܪܳܐ مَغفور. مُوشَّح. مُتأزِّر (2) مُعفَّر. مُمرَّغ بالعَفَر.

ܥܰܦܪܳܐ عَفَر. تُراب. غُبار.

ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܥܰܦܪܳܢܳܝܳܐ تُرابيّ. أرضيّ.

ܥܦܳܪܳܐ. ܥܰܦܳܪܳܐ غِفارة. عِمامة.

ܥܰܦܽܘܼܪܳܐ مِشمَلة. كِلّة تقي من البعوض.

ܡܰܥܦܽܘܼܪܬ̊ܳܐ مِشمَلة. مَحفورة.

ܡܰܥܦܰܪܬ̊ܳܐ غُفَّارة. وِشاح الأحبار.

ܥܽܘܼܦܪܳܐ عَفَر. تُراب (2) صنم. تمثال.

ܥܽܘܼܦܳܪܳܐ و ܥܽܘܼܦܳܪܬ̊ܳܐ لُقاط. سُنبُل (2) خُصاصة. بقايا الكَرم بعد قَطفهِ (3) كُناسة البَيدَر.

ܡܰܥܦܪܳܐ مِغفَر. خِمار. عِمامة. مَنديل الرأس (2) غُفَّارة. بُرنُس يغطّي رأس الكاهن وبَدَنهُ كلّهُ (3) عِباءة. جُبّة (4) هرّار. بَطرَشيل. ܐܽܘܼܪܳܪܳܐ.

ܐܶܬ̥ܡܰܥܦܰܪ تغفَّر. توشَّح بالغُفَّارة.

 • ܥܰܨ ــُـ ܥܨܳܨܳܐ عصَّص. ضَغَط. زَحَم. ضايَق (2) ألزَم. اضطرّ. أكرَه (3) ضَمّ الحرفَ (4) عَضّ. لَدَغ.

 ܨܶܒ̥̈ܥܳܬ̥ܶܗ عَضّ أنامِلهُ. تندَّم شديداً.

ܥܰܨܶܨ. ܥܽܘܼܨܳܨܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܨܶܨ. ܐܶܬ̥ܥܰܨܰܨ (مج. مط).

ܥܨܺܝܼܨܳܐ مُعصَّص. مَزحوم. مُجبَر. مَضموم إلخ.

ܥܰܨܺܝܼܨܳܐ مثلهُ (2) مُعصِّص. غاصِب. ظالِم.

ܥܨܳܨܳܐ ضَمّ في عُرف النُّحاة.

ܥܨܽܘܿܨܳܐ كُشنى. خُلَّر. جُلَبَّان. حَبّ كالعَدَس.

 • ܥܨܳܐ ــِـ ܥܨܳܝܳܐ. ܥܶܨܝܳܢܳܐ. ܥܶܨܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عَصا. تمرَّد. أبى. خالَف. قاوَم. تعنَّد. غَضِب (2) ألزم. أجبر. قَسَر. قَهَر. غَلَب (3) نَبَش. أخرج (4) خلَّل أسنانهُ. أزال ما تخلّلها من الطعام.

 ܨܶܒ̥ܝܳܢܶܗ كَسَر إرادتهُ.

ܥܰܨܺܝܼ. ܥܽܘܼܨܝܳܢܳܐ مبالغتهُ (2) قَلَع. استأصل (3) قوَّر. حَفَر البَصَل ونحوهُ.

ܐܶܬ̥ܥܨܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܥܰܨܺܝܼ (مج) وعَصا. قاوَم.

ܐܰܥܨܺܝܼ عَصا. أبى. قاوم (2) جعلهُ يعصو ويقاوم إلخ (3) قَهَر. اضطرّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܨܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܨܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܥܰܨܝܳܢܳܐ فاعل (2) مِسواك. خِلال تُخلَّل بهِ الأسنان.

ܥܶܨܝܳܝܳܐ. ܥܶܨܝܳܢܳܝܳܐ عاصٍ. مارد. عنيد. مُماحِك.

ܥܶܨܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَصاوة. تَمرُّد. عِناد. مُماحَكة.

ܥܨܳܬ̥ܳܐ ج ܥܨ̈ܳܬ̥ܶܐ مصدر ܥܨܳܐ.

ܥܶܨܝܳܢܳܐ نقطتان كبيرتان عند الكُتّاب (2) فضيلة التَّجلُّد. مُقاومة الهوى. كَسر الإرادة.

 • ܥܨܰܒ̥ ــُـ ܥܨܳܒ̥ܳܐ. ܥܨܽܘܼܒ̥ܝܳܐ عَصَب. ضَمَد. لَأم. جَبَر الجُّرحَ والكَسرَ (2) عالَج. داوى. شَفى (3) أصلح. رمَّم.

ܥܰܨܶܒ̥. ܥܽܘܼܨܳܒ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܨܶܒ̥. ܐܶܬ̥ܥܰܨܰܒ̥ (مج).

ܥܳܨܽܘܿܒ̥ܳܐ فاعل (2) جَرّاح. طبيب.

ܥܨܳܒ̥ܳܐ ضِماد. خِرقة تُشَدّ على الكَسر (2) مَرهم. دواء لَيّن.

ܥܨܳܒ̥ܬ̊ܳܐ مرّة (2) عِصابة الرأس.

 • ܥܨܰܡ ــُـ ܥܨܳܡܳܐ اختصم. خاصَم.
 • ܥܽܘܼܨܦܽܘܼܪ عُصفُر. ܗܰܒ̊ܳܒ̥ܳܐ ܕܟ̥ܰܫܽܘܼܒ̈ܶܐ.
 • ܥܨܰܪ ــُـ ܥܨܳܪܳܐ عَصَر (2) ضَغَط. زَحَم. داس (3) ضيَّق. قَهَر. ظَلَم.

ܥܰܨܰܪ. ܥܽܘܼܨܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܨܰܪ. ܡܶܬ̥ܥܰܨܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܥܰܨܰܪ مثلهُ (2) تضايق. استصعب. تعنَّى.

ܐܰܥܨܰܪ. ܡܰܥܨܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جعلهُ يَعصُر إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܨܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܨܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܨܽܘܿܪܳܐ فاعل (2) غَضارة. طيفوريّة. لَقَن. صَحن كبير (3) رِزمة. باقة بُقول رَطِبة.

ܥܰܨܽܘܼܪܳܐ جُبن. قالب جُبن (2) رِزمة. باقة.

ܥܳܨܽܘܿܪܬ̊ܳܐ. ܥܰܨܽܘܼܪܺܝܼܬ̥ܳܐ جُبنة طَريّة.

ܥܨܺܝܼܪܳܐ مف (2) عَصير. عُصارة.

ܥܶܨܪܳܐ عُصارة. عَصير (2) رُطوبة.

ܥܽܘܼܨܳܪܳܐ عُصارة (2) ثُفل الزَّبيب ونحوهِ.

ܥܨܳܪܳܐ عُصارة. عَصير.

 ܕܰܐܪܣܳܢܳܐ جِعة. عُصارة الشَّعير (بيرة).

 ܕܓ̥ܰܘ̈ܙܶܐ عُصارة الجَّوز.

 ܕܰܛܪܰܟ̊ܣܺܝܼܡܳܐ عُصارة الهِندِباء.

 ܕܰܦܫܺܝܼ̈ܫܶܐ رُبّ الحِصرِم إلخ.

ܥܨܳܪܬ̊ܳܐ اسم مرّة (2) عِيد. مَحفَل لتقديم الضحايا (3) ضَحيّة. ذبيحة (4) مَعصَرة (5) دَم يُنضَح على الضحايا. ܢܽܘܼܩܳܝܳܐ.

 • ܥܶܩܳܐ طَوق. انظر ܥܢܰܩ.
 • ܥܩܳܩܳܐ أعوَج. أحدَب. مائل. مُنطَوٍ.
 • ܥܩܳܐ ــِـ ܥܩܳܝܳܐ ألقى إلى الوراء (2) عَطَف. لَوى. عوَّج إلى الوراء.

ܥܰܩܺܝܼ. ܥܽܘܼܩܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܩܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܥܰܩܺܝܼ (مج. مط).

ܐܰܥܩܺܝܼ ألقى إلى القَفا (2) عَطَف. لَوى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܩܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܩܝܳܢܽܘܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܩܝܳܐ مف (2) مُستَلقٍ إلى قَفاهُ.

 • ܥܩܰܒ̥ ــُـ ܥܩܳܒ̥ܳܐ. ܥܶܩܒ̥ܳܐ عَقَب. آبَ. رَجَع على عَقِبِهِ (2) عَقَب. خَلَف. رَدَف (3) أمسك العَقِب (4) أمسك. نال. أبقى عِندهُ (5) تَبِع. اقتفى الأثَر (6) تعقّب. تتبّع العثرة (7) تعقَّب. فَحَص. بحث (8) عاقَب. قاصَص (9) توجّه. ذهب (10) امتلك. استرجع شيئاً بعد فقدهِ وخسارتهِ.

 ܕܽܘܼܟ̊ܰܬ̥ ܦܠܳܢ تخلَّف مَكان فُلان.

ܐܶܬ̥ܥܩܶܒ̥ (مج) وعَقَب. عاد. رَجَع (2) تأخّر.

ܥܰܩܶܒ̥. ܥܽܘܼܩܳܒ̥ܳܐ أمسك. تعلّق بالعَقِب (2) فَحَص. بحث. فتَّش. استقصى (3) سأل. استخبر (4) باحَث. جادَل. ناظَر (5) عاقَب. قاصّ (6) انطلق. ذهب (7) زار. افتقد (8) امتحن. اختبر (9) جعلهُ يمشي ويذهب ويرجع إلخ.

ܐܶܬ̥ܥܰܩܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܩܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܥܩܶܒ̥. ܡܰܥܩܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أخَّر. جعلهُ أخيراً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܩܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܩܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳ (مج).

ܥܩܺܝܼܒܳܐ مفعول (2) عاقِب. مُتخلِّف. تابِع (3) مُغادِرٌ أثَراً.

ܥܩܳܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ. ܥܰܩܽܘܼܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ فاحِص. باحِث (2) تابِع. عاقِب. خَليفة.

ܥܩܶܒ̥. ܥܶܩܒ̥ܳܐ (ذ. ث) عَقِب. مُؤخَّر القَدَم والخُفّ (2) قَدَم. رِجل. حافِر (3) أثَر القَدَم (4) أَثَر. ذِكر (5) نهاية. مُؤخَّر (6) أصل. لَحف الجبل خاصّةً (7) صَلوة قصيرة عند المغاربة (8) أسفل. قاعدة الشيء.

ܥܶܩܒ̥ܬ̥ܳܐ. ܥܶܩ̈ܒ̥ܳܬ̥ܳܐ. ܥܶܩ̈ܒ̥ܶܐ مثلهُ (2) طريقة. مِنهاج.

ܥܶܩܒ̥ܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ رَصد. مَكر. خَديعة. غِشّ.

 • ܥܽܘܼܩܒ̊ܪܳܐ فأر. جُرَذ (2) خُراجة. دُمَّلة. بَثرة (3) دودة تتولَّد في الأثمار.

 ܦܳܪܽܘܿܚܳܐ خُفّاش. وَطواط. ܦܪܰܚܕ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ.

 ܦܳܪܣܳܝܳܐ فأر فارسيّ تفوح منهُ رائحة مِسكيّة.

 ܕܩܰܢܝܳܐ عِقدة. أصل القَصَبة.

 ܕܪܶܓ̥ܠܳܐ عَضَلة. لَحمة الساق.

 ܥܽܘܼܩܒ̊ܰܪ ܟܳܟ̥ܽܘܿܫܬ̊ܳܐ ابن عِرْس.

ܥܽܘܼܩܒܰ̊ܪܬ̊ܳܐ فأرة (2) عَضَلة. عَصَبة مَكسوّة بلَحمٍ غليظ.

 • ܥܩܰܕ̥ ــُـ ܥܩܳܕ̥ܳܐ. ܥܶܩܕ̊ܳܐ عَقَد. فَتَل.

ܥܰܩܶܕ̥. ܥܽܘܼܩܳܕ̥ܳܐ عقَّد. فتَّل.

ܐܶܬ̥ܥܩܶܕ̥. ܐܶܬ̥ܥܰܩܰܕ̥ (مج. مط).

ܥܰܘܩܶܕ̥. ܥܽܘܼܘܩܳܕ̥ܳܐ. ܥܽܘܼܩܳܕ̥ܳܐ. ܥܽܘܼܝܩܳܕ̥ܳܐ عَقَد. فَتَل. بَرَم. عوَّج. لَوى (2) تعقَّد. تفتَّل. تعوَّج. التَوى.

ܐܶܬ̥ܥܰܘܩܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܘܩܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܩܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) جِسم مُستَقرّ مُعيَّن في عُرف أهل الكيمياء.

ܥܽܘܼܩܳܕ̥ܳܐ ܕܰܡܥܰܝ̈ܳܐ التواء الأمعاء. قُولَنج.

 • ܥܩܰܠ ــُـ ܥܩܳܠܳܐ عَقَل. كتَّف. شَدّ. رَبَط. حَبَس (2) تَعِب (3) مَغِص. أصابهُ مَغص مع التواء وانقباض البطن.

ܥܰܩܶܠ. ܥܽܘܼܩܳܠܳܐ مبالغتهُ (2) عوَّج. لَوى.

ܐܶܬ̥ܥܩܶܠ. ܐܶܬ̥ܥܰܩܰܠ (مج. مط).

ܥܩܰܠܩܶܠ. ܥܩܽܘܼܠܩܳܠܳܐ عوَّج. فتَّل. لَوى.

ܐܶܬ̥ܥܩܰܠܩܰܠ (مج. مط).

ܥܰܪܩܶܠ. ܥܽܘܼܪܩܳܠܳܐ. ܥܰܪܩܶܠܬ̊ܳܐ عَقَل. شَكَل. كَتَف (2) عوَّج. فَتَل. لَوى (3) عاق. مَنَع (4) عثَّر. أوقع (5) رَبَك. حيَّر (6) عقَّد. أنشَب. شبَّك الكلام وغيرهُ.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܩܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܩܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܳܩܽܘܿܠܳܐ فاعل (2) عاقول. ܟܽܘܼܒ̊ܳܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ.

ܥܳܩܽܘܿܠܳܐ. ܥܩܽܘܼܠܳܐ فَتلة. عَوجة. لَفتة.

 ܕܶܐܕ̥ܢܳܐ أُصموخ. خَرق الأذن.

ܥܰܩܠܳܐ رِجل. قَدَم. ساق.

ܥܽܘܼܩܳܠܳܐ عَوجة. فَتلة الطريق (2) عَثَرة.

ܥܩܳܠܳܐ مَغص مع التواء ويُبوسة (2) كُربة. بُؤس. عَناء. تَعَب (3) نَباهة. صَفاوة العقل (4) هَيَجان. جَهالة. جُنون.

ܡܰܥܩܳܠܳܐ مَعقِل. رِباط (2) قَضيب مَعطوف الرأس.

ܡܥܰܩܠܳܐ مف (2) أعوَج. مُلتَوٍ.

ܥܩܰܠܩܠܳܐ أعوَج. مُلتَوٍ. مَفتول.

ܥܩܰܠܩܠܽܘܼܬ̥ܳܐ اعوِجاج. التواء.

ܥܰܪܩܠܳܐ وَذَح. بَعر يتعلّق بأصواف الغنم.

 • ܥܰܩܶܡ. ܥܽܘܼܩܳܡܳܐ عوَّج. لَوى.

ܐܶܬ̥ܥܰܩܰܡ (مج. مط) وحاد. زاغ.

ܥܰܩܺܝܼܡܳܐ أعوج (2) خبيث. مَكّار. داهية.

ܥܩܺܝܼܡܳܐ. ܡܥܰܩܡܳܐ مثلهُ (2) مفعول.

ܥܶܩܡܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ خُبث. مَكر. مَكيدة. دَهاء.

 • ܥܩܰܣ ــَـ ܥܩܳܣܳܐ عَكَش. عَقَص. فَتَل. ضَفَر. جَعَد (2) عوَّج. فَتَل. لَوى (3) نَخَز. شَكّ (4) لَسَع. لَدَغ. عَضّ.

ܥܰܩܶܣ. ܥܽܘܼܩܳܣܳܐ مبالغتهُ (2) عَضَد. سَنَد. رَفَع (3) انتزع. أخرج الحُمَة.

ܐܶܬ̥ܥܩܶܣ. ܐܶܬ̥ܥܰܩܰܣ (مج. مط).

ܥܩܰܣܩܶܣ. ܥܩܽܘܼܣܩܳܣܳܐ عَقَص. ضَفَر. فَتَل. جعَّد الشَّعرَ.

ܐܶܬ̥ܥܩܰܣܩܰܣ (مج. مط).

ܥܰܘܩܶܣ لَسَع (2) شوَّك.

ܥܩܺܝܼܣܳܐ مف (2) أعوَج. مُنحرِف. مائل (3) خبيث. مَكّار (4) إرْبِيان[34].

ܥܰܩܺܝܼܣܳܐ. ܥܩܳܣܳܐ إرْبِيان. سمك أبيض كالدود أو ضَرب من السلاحف.

ܥܳܩܽܘܿܣܳܐ. ܥܩܽܘܿܣܳܐ غَلَق ومِفتاح الباب.

ܥܽܘܼܩܣܳܐ مِنخَز. مِهماز (2) حُمَة. شَوكة العقرب ونحوها (3) شَوك. شَوكة.

ܥܩܰܣܩܣܳܐ مُعقَّص. مُجعَّد. جَعِد.

ܥܩܰܣܩܣܽܘܼܬ̥ܳܐ عُقوصة. جُعودة الشَّعر.

 • ܥܩܰܪ ــُـ ܥܩܳܪܳܐ. ܥܩܽܘܼܪܝܳܐ عَقُر. عُقِم (2) قَلَع. استأصل (3) هَدَم. خرَّب (4) انقلع. استُؤصل (5) أعقَر. أعقَم (6) رَحَل. ضعن.

ܥܰܩܰܪ. ܥܽܘܼܩܳܪܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܥܩܰܪ. ܐܶܬ̥ܥܰܩܰܪ (مج).

ܐܰܥܩܰܪ أعقر. أعقم (2) جعلهُ يقلع إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܩܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܩܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܩܪܳܐ عاقر. عَقيم (2) غير قادر.

ܥܩܰܪܬ̊ܳܐ امرأة عاقر عَقيم غير قادرة.

ܥܰܩܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عُقر. عُقم. عَدَم القُدرة.

ܥܳܩܪܳܐ. ܥܳܩܽܘܿܪܳܐ قالِع. مُستأصِل إلخ.

ܥܰܩܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) مِنزَع. مِنتَف المسامير.

 ܥܳܩܰܪ ܥܰܪ̈ܫܶܐ كِلبَتان. مِنزَع الأسنان.

ܥܳܩܪܳܐ برّيّة. قَفر. مَوضِع خراب.

ܥܩܳܪܳܐ مِنقار (2) أصل عرطانيثا.

ܥܶܩܪܳܐ أصل النبات (2) دواء يُتّخَذ من جُثَث الموتى.

ܥܶܩܳܪܳܐ أصل كلّ شيء. جُرثومة (2) عَقّار. واحد العقاقير (3) حشيشة تُسمّى غِرغِر (4) مَعدِن الذهب والملح ونحوهما (5) دواء.

 ܕܰܐܒ̥ܓ̊ܰܪ و ܕܒܶܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܓ̊ܰܪ غافت (نبت).

 ܕܳܐܕ̥ܳܡ مُغاث. عروق الرُّمّان البرّيّ.

 ܕܰܐܪܝܳܐ نَبت يخنق العَدَس والباقلّاء.

 ܕܰܒ̥ܣܰܪ ܥܳܒ̥ܳܐ أصل الهَليُون. ملوكيّ.

 ܕܓܰܒ̥ܪܳܢܳܐ أو ܓܰܒ̥ܪܳܝܳܐ عَقّار مُذكَّر. حشيشة بيضاء مُرّة من ذكور البقول.

 ܕܰܗܒ̥ܳܢܳܝܳܐ فُوَّة. ܦܽܘܿܬ̥ܳܐ.

 ܚܶܘܳܪܳܐ خَربَق أبيض.

 ܕܚܰܡܽܘܼܨܬ̊ܳܐ رَاوَند صينيّ.

 ܕܝܰܘܢܳܐ رَعي الحمام.

 ܕܝܳܪܽܘܿܪ̈ܶܐ أصل الجواشير. دواء عَميم النَّفع.

 ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ العَقّار الخَصب. عَقّار يرتفع من الأرض ذِراعاً يشبه الباقلّاء زهرهُ أحمر ينسبون إليهِ خواصًّا عجيبة.

 ܟܳܗܢܳܝܳܐ فاديا. ورد الحمير. عُود الصليب.

 ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܼܡܳܢܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ مثلهُ.

 ܕܰܥܕ̥ܰܪܝܳܐ أصل المازريون.

 ܕܥܰܪܛܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ أصل شجرة بَخور مريم.

 ܕܰܦܩܰܪܬ̥ܳܢܳܐ أصل الكَلب.

 ܕܰܪܓ̥ܶܠܬ̊ܳܐ عَبر الرِّجلة. عَبر الغَدير.

 ܥܶܩܳܪ ܓܽܘܼܦܢܰܘ̈ܗܝ…

 ܚܶܘܝܳܐ عَقّار الحيّة ينفع من العَمى.

 ܟܽܘܼܪܗܳܢ طُرخون. رُمّان الأنهار. عاقِر قَرحَا.

 ܩܰܪܚܳܐ عاقِر قَرحَا. نَبت يكثر بأفريقية يشتعل وقيل عَكُّوب. حَرشَف.

 • ܥܩܰܪܒ̥ܳܐ. ܥܶܩܰܪܒ̥ܳܐ[35] (ذ. ث) عَقرَب (2) برج العقرب (3) عَقرَبة. حديدة ككُلَّاب تُعلَّق بالسَّرج والجَرجَر ونحوها (4) عقربانة (حشيشة).

 ܕܢܰܗܪܳܐ رَقّ. سُلُحْفاة.

 ܒܢ̈ܳܬ̥ ܥܶܩܰܪ̈ܒ̥ܶܐ[36] حَبّ الجِّرجير أو العَرعَر.

ܥܰܩܪܰܒ̥ܬܳܐ عَقربة الحمار.

ܥܰܩܪܰܒ̥ ܚܡܳܪ عَقربة الحمار.

ܥܩܰܪܒ̥ܳܝܳܐ عَقرَبي (2) عقربانة. ذَنَب العقرب (حشيشة).

 • ܥܰܩܪܽܘܼܩܳܐ ضِفدَع. ܐܽܘܼܪܕ̊ܥܳܐ.
 • ܥܰܩܪܶܫ. ܥܽܘܼܩܪܳܫܳܐ. ܥܰܩܪܳܫܳܐ شَمَس. رَفَس.

ܥܰܩܪܳܫܳܐ. ܥܰܩܽܘܼܪܫܳܢܳܐ شَمُوس. جَموح.

 • ܥܩܰܫ ــُـ ܥܩܳܫܳܐ. ܥܰܩܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ انتصب. نَعَظ. انتشر الذَّكرُ.
 • ܥܰܪ ــُـ ܥܪܳܪܳܐ ضَجِر. مَلّ. سَئِم. أنَّ (2) كَسِل. غَفَل. أهمل. استغفل. (3) رَغا. أزبَد الجَّمَل (4) ثَغَتْ. صوَّتتْ الشاة (5) أفنى. بدَّد. فرَّق.

ܥܰܪܰܪ. ܥܽܘܼܪܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) أضجر. أسأم إلخ.

ܥܰܪܥܰܪ. ܥܽܘܼܪܥܳܪܳܐ غَرغَر. ردَّد الماء في حَلقهِ (2) بدَّد. فرَّق (3) افترس. مزَّق (4) مرَّغ. لوَّث.

ܥܳܪܳܐ. ܥܰܪܳܐ غار. طَرفاء. أَثْل (2) عذبة حَبّ الطَّرفاء (3) قُوّة. مَنعة. شِدّة. صعوبة (4) زِقّ. ظَرف (5) صَوت الغنم والنُّوق.

ܥܰܪܬ̥ܳܐ ج ܥܰܪ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܥܰܪܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ضَرّة المرأة أي امرأة زوجها.

ܥܽܘܼܪܳܐ غرّ. طائر مائيّ.

ܥܪܳܪܳܐ صاري. دَقَل السفينة (2) شِراع (3) عَلَم. خشبة طويلة تُنصَب في مكان مرتفع تُنشَر عليها راية (4) راية. بَيرَق (5) قِماش. هَشيم. عُشب يابس تجمعهُ الريح على الجبال (6) ريح. غُبار (7) نُصبة أو رُجمة حجارة (8) عَرارة. جَرادة (9) صوت الغنم والنُّوق إذا رَعَتْ أو ثَغَتْ.

ܥܪܽܘܿܪܳܐ قَتام. ضَباب. غيم رقيق أسود (2) غُبار (3) إعصار. أُمّ زَوبَعة (4) مَنّ.

ܥܰܪܥܽܘܼܪܳܐ غُرّة. بَياض في الجبهة (2) مَنّ. ܡܰܢ݈ܢܳܐ.

ܥܰܪܥܶܪܝܳܢܳܐ عَرَن. نَبت معروف.

 • ܥܪܺܝܼ ــِـ عُري. أُغمي عليهِ. ضَعُف  (2) أُعتري. أخذتهُ حُمّى باردة (3) غيَّم. تجلَّل بالغيوم (4) فَطَر. أكل أوّل أكلة.

ܥܪܳܐ ــِـ ܥܪܳܝܳܐ مثلهُ (2) عَرا. أخذ. استولى. عَرَض. أصاب (3) أمسك. قَبَض (4) ضَبَط. حَفَظ (5) وَسِع. حَوى. احتمل. اشتمل. أحاط (6) عَدّ. حَسَب. أحصى (7) فَهِم. أدرك (8) حاصر. كَبَس. حَبَس (9) نَزَع. عرَّى الثياب (10) اعتزّ. قَدِر. أطاق (11) مَنَع. صَدّ. عاق. أوقف (12) لَفَق. رَتَق. خاط (13) ضيَّق. حرَّج. عضَّل. صعَّب (14) علَّق. شَدّ. صَلَب (15) راب. خَثَر. جَمَد (16) عَلِقتْ. اتّقدتْ النار.

 ܚܰܡܪܳܐ ܠܰܦܠܳܢ أثمل. أسكر فُلاناً الخمرُ.

 ܥܰܠ ܦܠܳܢ أخذ فُلاناً بذَنبهِ.

 ܥܶܠܬ̥ܳܐ احتجّ. تعلَّل. تعذَّر.

 ܒܪܹܺܫ[37] ܦܠܳܢ فاجَأ. باغَت فُلاناً (طبَّق برأسهِ).

ܐܶܬ̥ܥܪܺܝܼ (مج) وتشبّث. تعلّق. تدلّى.

ܥܰܪܺܝܼ. ܥܽܘܼܪܳܝܳܐ عرَّى (2) برَّد. أقَرّ. ثلَّج.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܺܝܼ (مج) وتعرّى (2) قُرّ. بَرُد. تثلَّج.

ܐܰܥܪܺܝ جعلهُ يُعرَى ويضعف ويمسك إلخ (2) أخذ. أمسك. ضَبَط (3) فَطَر. أكل أوّل أكلة النهار (4) خثَّر. روَّب. جبَّن. جمَّد (5) أعلق. أوقد النار(6) نَقَل. أدَّى. ذهب ب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܪܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܪܝܳܐ مف (2) عُريان. مُجرَّد. مَقرور. مُصاب بالبَرد (3) مُسَرسَم. مُصاب بشِبه الصَّرَع (4) شاخِص العينين في نَومهِ.

ܥܰܪܝܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) قُرّ. بَرُد (3) عُرَواء. نُفضة. رَعدة. قُشعَريرة (4) صَلابة. قَساوة.

ܥܰܪܝܰܬ̥ عُريانةً. بَردانةً. مَقرورةً (مفعول مُطلق).

ܥܝܳܪܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عُري. تَجرُّد.

ܥܰܪܳܝܳܐ. ܥܰܪܝܳܝܳܐ بارد. قَرير (2) قاسٍ. شديد. صَلب.

ܥܰܪܝܳܐ. ܥܰܪ̈ܝܶܐ قُرّ. بَرد شديد (2) صَلابة. قَساوة.

ܥܪܳܝܳܐ سِرسام. عِلّة في الدماغ. شِبه صَرَع لا يسقط صاحبهُ ولا يَعرَق (2) شُخوص العينين في النوم.

ܥܪܳܝܬ̊ܳܐ و ܐܰܥܪܳܝܬ̊ܳܐ مرّة ومصدر (2) فَطُور[38]. أوّل أكلة وتُطلق أيضاً على الغَداء والعَشاء (3) صَبر. إطاقة. احتمال (4) رُقعة. خِرقة (5) إلصاق النار بالوقود (6) تَرويق. تَصفية.

ܥܽܘܼܪܳܝܬ̊ܳܐ مصدر واسم مرّة من ܥܰܪܺܝܼ.

ܥܽܘܼܪܺܝܼܬ̥ܳܐ عُروة (2) شَوكة من العَوسَج ونحوهِ تتعلّق بالثوب.

ܥܰܪܳܘܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܥܰܪܘܺܝܼܬ̥ܳܐ عُرَواء. نافِض. رَعدة.

ܥܳܪܽܘܿܝܬ̊ܳܐ إبرة في النَّول يُمسَك بها النَّسيج.

ܬܰܥܪܺܝܼܬ̥ܳܐ قُرّ. بَرد (2) وَقش. قَشّ. حَطَب. شُعلة (3) رَوبة. إنفَحة. خُمرة يُروَّب بها اللَّبَن.

 • ܥܪܰܒ̥ ــَـ ܥܪܳܒ̥ܳܐ. ܥܳܪܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ غَرَب. غاب. أفَل. توارى.

ܥܪܰܒ̥ ــُـ ܥܪܳܒ̥ܳܐ. ܥܽܘܼܪܒ̊ܳܢܳܐ عرَّب. ضَمِن. كَفَل (2) عرَّب. كان عَرّاباً (3) غَربَل. نَخَل (4) خَلَط. مَزَج. شوَّش. بلبل (5) أعار أو استعار. قَرَض (6) فَرّ. هَرَب. نَفَر.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܒ̥ (مج) وغَرَب. غاب. توارى (2) اختلط (3) كان عَرّاباً.

ܥܰܪܶܒ̥. ܥܽܘܼܪܳܒ̥ܳܐ غرَّب. غيَّب. وارى (2) غَربَل. نَخَل (3) خَلَط. بَلبَل.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܪܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܪܶܒ̥ غرَّب. غيَّب. وارى (2) أخفى. سَتَر (3) أزال. أفنى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܪܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܪܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܪܒ̊ܳܐ. ܥܳܪܽܘܿܒ̥ܳܐ غارِب. غائِب. ضامِن إلخ.

ܥܰܪܳܒ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) عَرّاب. كَفيل. إشبين. قريب.

ܥܰܪܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ كَفالة. ضَمانة. قَرابة. التزام إلخ.

ܥܶܪܒ̊ܳܐ خَروف. غَنَمة. كَبش. شاة.

ܥܽܘܼܪܒ̥ܳܐ ج ܥܽܘܼܪ̈ܒ̥ܶܐ و ܥܽܘܼܪ̈ܒ̥ܳܢܶܐ غُراب.

ܥܰܪܒ̊ܽܘܼܢܳܐ. ܥܽܘܼܪܒ̊ܳܢܳܐ عُربون. رَهن.

ܥܰܪܽܘܼܒ̥ܳܐ خَلط من الهَوامّ (2) خَلط. حَشد. جَمع (3) خليط من الحبوب.

ܥܰܪܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ كَفالة. ضَمان (2) غَربَلة. تَنقية.

ܥܪܺܝܼܒ̥ܳܐ مَكفول. مَضمون. مَخلوط. مُغربَل إلخ.

ܥܪܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) دواء معجون.

ܥܰܪܒ̥ܳܐ (ث) غَرَب. خِلاف. صَفصاف (2) غَرب. مَغرِب (3) عَرَبة. طاحون. رَحىً يُديرها الماء (4) قَصعة. مِعجَن. جَفنة طويلة (5) نَقير حجر. إجّانة. مِعصَرة (6) أبزَن. جُرن المعمودية (7) حِمَّص (8) هَليُون.

 ܕܝܰܡܳܐ من أسماء حَبّ العروس.

ܥܰܪܒ̊ܬ̥ܳܐ ج ܥܰܪ̈ܒ̥ܳܬ̥ܳܐ غَرَبة. صَفصافة.

ܥܰܪܒ̊ܬ̥ܳܐ. ܥܶܪܰܒ̊ܬ̥ܳܐ هَليُون. نبات لهُ قُضبان رَخصة فيها لَبَن وورق كالكَبَر وزهر إلى بياض.

 ܥܰܪܒ̊ܰܬ̥ ܘܰܪܕ̊ܳܐ شجرة الورد. بَهارة. شَجرة مريم.

ܥܳܪܳܒ̥ܳܐ (ث) عَرباء. صَحراء. بَيداء.

ܥܰܪܰܒ̥ܺܝܼܰܐ جزيرة العرب. عربيّة.

 ܟܰܗܺܝܼܢܬ̊ܳܐ العربيّة السعيدة.

ܥܰܪܒ̥ܳܝܳܐ. ܥܰܪܰܒ̥ܳܝܳܐ. ܥܽܘܼܪܳܒ̥ܳܐ عربيّ.

ܡܰܥܪܒ̥ܳܐ (ث. ذ) مَغرِب (2) غربيّ. الجانب الغربيّ (3) دَبُور[39].

ܡܰܥܪܒ̥ܳܝܳܐ غربيّ (2) الجانب الغربيّ.

ܡܰܥܪܰܒ̥ܳܝܬܳܐ غربيّة (2) دَبُور. ريح غربيّة.

ܡܰܥܪܰܒ̥ܬ̊ܳܐ مَغرِب. غُروب.

ܡܰܥܪܳܒ̥ܳܐ مَغرِب. مَوضِع ووَقت غروب الشمس (2) غربيّ. الجانب الغربيّ.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܰܥܪ̈ܳܒ̥ܰܝ ܫܶܡܫܳܐ وقت غروب الشمس.

ܥܪܽܘܼܒ̥ܬ̊ܳܐ عَرُوبة. يوم الجمعة.

ܥܰܪܳܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܥܳܪܽܘܿܒ̥ܬ̊ܳܐ نافِض. رَعدة. قُشعَريرة.

ܥܶܪܒ̊ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ شُوَيهة. نُعَيجة.

ܥܰܪܒ̥ܽܘܿܢܳܐ طاحون. عروب. رَحىً يُديرها الماء.

 • ܥܶܪܒ̊ܳܕ̥ܳܐ. ܥܰܪܒܳ̊ܕ̥ܳܐ يمامة. فاخِتة.
 • ܥܰܪܒ̊ܙܰܙ خصي الثعلب. نَبت.
 • ܥܰܪܒ̊ܳܠܳܐ غِربال.

ܥܰܪܒ̊ܶܠ. ܥܽܘܼܪܒ̊ܳܠܳܐ غَربَل.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܒ̊ܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܒ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܥܪܰܕ̥ ــَـ عرد. كان عَرْداً أي حِماراً وَحشيًّا (2) عَرَد. قَرَض. عَرَق العَظم (3) خَدَش. ܐܶܬ̥ܥܪܶܕ̥ وعرد. توحَّش.

ܥܰܪܶܕ̥. ܥܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ عرد. توحَّش. صلب. عانَد. تمرَّد (2) خدَّش. خمَّش.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܰܕ̥ (مج) وعرد. توحَّش. تمرَّد. هاج. تصلَّب.

ܐܰܥܪܶܕ̥ عرد. توحّش. تمرّد. هاج.

ܥܰܪܕ̊ܶܕ̥. ܥܽܘܼܪܕ̊ܳܕ̥ܳܐ عَرَق. مَرَح العَظم (كَردَش).

ܐܶܬ̥ܥܰܪܕ̊ܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܪܕ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܥܰܪܕ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) هائج. شهوانيّ. مُتهتِّك.

ܥܰܪܕ̊ܳܐ كَمأة. ܒܰܪ݈ܬ̥ ܪܰܥܡܳܐ.

ܥܽܘܼܪܕ̊ܳܐ استيذاق. ذَوق الطَّعام.

ܥܪܳܕ̥ܳܐ (ذ. ث) عَرد. عَير. حمار وَحش.

ܥܪܳܕ̊ܬ̊ܳܐ عَردة. حمارة وَحش.

ܥܪܳܕ̥ܳܐ. ܥܪܰܕ̥ܳܐ عَراد. كَلَأ. عُشب. نَبت. شجر مُنتصِب صَلب (2) عَرّادة. آلة حربيّة أصغر من الـمَنجَنيق (3) عِماد. عَمود. مِسماك (4) صاري. دَقَل السفينة (5) وَتَد. خِلال (6) شَطيب يُشَدّ بطَرَف العصا يُخبَط بهِ الزيتون (7) عُشب. كَلَأ لم تصلهُ ماشية.

ܥܰܪܳܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܥܰܪܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ خَلاعة. اهتياج. تَهتُّك.

 • ܥܰܪܕ̊ܳܠܳܐ غَنَمة مَهزولة تتخلّف عن القطيع.
 • ܥܪܰܙ ــُـ ܥܪܳܙܳܐ عَرَز. خَلخَل. هَدَم. دَكّ.

ܥܰܪܶܙ. ܥܽܘܼܪܳܙܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܙ. ܐܶܬ̥ܥܰܪܰܙ (مج. مط).

 • ܥܪܰܛ ــُـ ܥܪܳܛܳܐ ضَرَط. خَرَط. هوَّى.

ܥܰܪܶܛ. ܥܽܘܼܪܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܥܰܪܳܛܳܐ. ܡܥܰܪܛܳܢܳܐ ضَرّاط.

ܥܽܘܼܪܳܛܳܐ. ܥܽܘܼܪܛܬ̥ܳܐ ضُراط. ضَرطة.

ܥܽܘܼܪܛܳܐ. ܥܽܘܼܪܛܺܝܼܬ̥ܳܐ ضَرطة.

 • ܥܰܪܛܶܠ. ܥܽܘܼܪܛܳܠܳܐ عرَّى. جرَّد (2) نزَّه. جرَّد عن المادّة.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܛܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܛܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ عُريان. مُجرَّد (2) مُنزَّه.

ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عُري. تَجرُّد (2) عَورة. سَوءة.

ܥܰܪܛܶܠ عارياً. عُرياناً. مُجرَّداً.

ܥܰܪܛܶܠܳܝ. ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܼܬ̥ مثلهُ.

 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܪܛܶܠ إله مَحض.

 • ܥܰܪܛܳܢܳܐ. ܥܶܪܛܢܳܝܳܐ كالتابع.

ܥܰܪܛܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ عرطانيثا. شجرة بَخور مريم وأصلها. كُندُر (2) هَبيد. ܩܒ̥ܰܠܥܳܐ.

 • ܥܪܰܟ̥ ــُـ ܥܪܳܟ̥ܳܐ عَرَك. دَلَك. فَرَك العجين خاصّةً.

ܥܰܪܶܟ̥. ܥܽܘܼܪܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܥܰܪܰܟ̥ (مج).

 • ܥܪܰܠ ــَـ ܥܪܳܠܳܐ غَرِل. قَلِف. كان أغرَل (2) خَتَن. قَطَع الغُرلة.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܠ (مج) وغَرِل. قَلِف (2) جامَع. تزوَّج.

ܐܰܥܪܶܠ غَرِل. قَلِف (2) جعلهُ أقلَف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܪܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܪܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܽܘܼܪܠܳܐ أغرَل. أقلَف. أغلَف. غير مختون (2) وثنيّ.

ܥܽܘܼܪܠܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܥܽܘܼ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ غُرلة. قُلفة.

 • ܥܪܰܡ ــُـَـ ܥܪܳܡܳܐ أَرُم. تكوَّم. تجمَّع (2) طَمى. طَغى. عَلا الماء (3) وَعُر. كان وَعِراً (4) اعتزّ. اشتدّ. قَوي (5) حَذِق. لَبِق. احتال. مَكَر.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܡ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܪܶܡ. ܥܽܘܼܪܳܡܳܐ كوَّم. جَمَع (2) عزَّز. شدَّد. قوَّى (3) لبَّق. حذَّق (4) هيَّج. أثار (5) تدهّى. احتال.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܰܡ (مج. مط) وطَمى. طَغى. عَلا الماء (2) وَعُر. كان وعراً (3) استعلن. تكبّر. تجبّر.

 ܒܪܽܘܼܓ̥ܙܳܐ هاج. اتّقد غضباً.

ܥܪܺܝܼܡܳܐ لَبِق. حاذق. ذكيّ. لطيف. عالِم (2) خبيث. مَكّار. حَيّال. داهية (3) عظيم. رفيع. جَلَل. صَعب.

ܥܪܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ لَباقة. دَهاء. عَظَمة إلخ.

ܡܥܰܪܡܳܐ مف (2) مَكّار. داهية (3) عديد. عَرَمرَم (4) عَظيم. جَلَل. صَعب. وَعِر (5) مُتكبِّر. مُتعجرِف (6) خَشِن. فَظّ. شَرِس.

ܥܰܪܡܳܐ وَعِر. صَعب. خَشِن (2) حَزن. نجدة. ضدَ سَهلٍ وبُقعةٍ (3) غيم كثيف أسود (4) إناء. مِعصَرة الزيت.

ܥܰܪܡܬ̥ܳܐ وَعِرة. صَعبة. خَشِنة.

ܥܰܪܡܽܘܼܬ̥ܳܐ وُعورة. صُعوبة. خُشونة. حُزونة (2) برد شديد قاسٍ.

ܥܪܰܡܬ̥ܳܐ ج ܥܰܪ̈ܡܳܬ̥ܳܐ عُرمة. صُبّة. كَومة البُرّ (2) كُدس (3) كَومة حجارة (4) كُرة صغيرة. كُرَيّة.

ܥܪܳܡܬ̥ܳܐ ج ܥܪ̈ܳܡܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܥܰܪܡܶܫ. ܥܽܘܼܪܡܳܫܳܐ لوَّث. قذَّر. وسَّخ.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܡܰܫ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܡܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܥܰܪܢܳܐ قاسٍ. صَلب. عَنيد. مارد (2) عديم الفِطنة.

ܥܰܪܢܳܢܳܐ. ܥܰܪܢܳܝܳܐ مثلهُ.

ܥܰܪܢܬ̥ܳܐ. ܥܰܪܢܳܢܬ̊ܳܐ قاسية. عنيدة إلخ.

ܥܰܪܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قَساوة. صَلابة. عِناد. عَدَم الفِطنة.

 • ܥܰܪܢܳܒ̥ܳܐ سَرير. عَرش.
 • ܥܽܘܼܪܢܺܝܼܛܳܐ جَبهة (2) صَلعة.
 • ܥܰܪܣܳܐ ج ܥܰܪ̈ܣܳܬ̥ܳܐ (ث. ذ) عَرش. سرير. تَخت (2) فِراش. مَنام (3) نَعش (4) نَعش. أربعة كواكب في الدبّ الأصغر.

 ܒܢ̈ܳܬ̥ ܥܰܪܣܳܐ بنات نَعش. ثلاثة كواكب تتبع النَّعش.

 ܡܳܪܰܬ̥ ܥܰܪܣܳܐ ذات الكرسيّ (كواكب).

ܥܰܪܣܽܘܿܢܳܐ و ܥܰܪܣܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ سرير صغير.

 • ܥܪܰܦ ــُـ ܥܽܘܼܪܦܳܢܳܐ صَرَف. قايَض. بدَّل الدراهم (2) بَحَث. فَحَص. فتَّش. سأل.

ܥܰܪܶܦ. ܥܽܘܼܪܳܦܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܦ. ܐܶܬ̥ܥܰܪܰܦ (مج).

ܥܰܪܳܦܳܐ. ܡܥܰܪܦܳܢܳܐ صَرّاف (2) بَحّاث.

ܥܽܘܼܪܦܳܢܳܐ رِبح. مَكسَب (2) دراهم. ورق. صَرف (خردة).

ܥܪܽܘܼܦܬ̊ܳܐ لغة في ܥܪܽܘܼܒ̥ܬ̊ܳܐ.

ܥܰܪܦܬ̥ܳܐ ضَرِف. غَرَب. صَفصاف.

 ܒܶܝܬ̥ ܥܰܪ̈ܦܳܬ̥ܳܐ مَوضِع الغَرَب. مَنبَتهُ.

 • ܥܰܪܦܶܠܳܐ (ث) ضَباب كثيف (2) ظِلّ. فَيء

ܥܰܪܦܶܠ. ܥܽܘܼܪܦܳܠܳܐ أثار الضَّبابَ (2) غَفَل. سَتَر. لَفّ (3) مرَّغ. لوَّث أو جعل الدابّة تتمرّغ (4) أحاط. أدخل في الضَّباب.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܦܰܠ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܦܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܥܪܰܨ ــَـ ܥܪܳܨܳܐ عَرَض. حَدَث (2) فاجأ. هَجَم (3) لَزِم. كان ضَروريًّا (4) نَزَل. طَرَق. وافى. ضاف (5) زَحَم. ضيَّق. أجبر.

 ܩܪܳܒ̥ܳܐ اشتدَّ اللَّدَد أي الحَرب.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܨ (مج) وكاللازم منهُ.

ܐܰܥܪܶܨ زَحَم. ضيَّق. شدَّد. ضَغَط. ألزم (2) جعلهُ يعرض إلخ.

ܥܪܳܨܳܐ ضَيف. طارق. نَزيل.

ܥܳܪܨܽܘܼܬ̥ܳܐ ضِيافة. نُزول (2) ضَرورة.

ܥܰܪܨܬ̥ܳܐ حادثة. عارضة. أمر طارق.

ܥܪܺܝܼܨܳܐ عارِض. حادِث (2) ضَروريّ. لازِم (3) مَغموم. مَكروب. مُتضايق.

ܥܪ̈ܺܝܼܨܳܬ̥ܳܐ عَوارِض. طَوارِق. بَلايا (2) ضَروريّات.

ܥܪܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ عَرَض. حَدَث (2) ضَرورة. لُزوم (3) عُنف. شِدّة. غَمّ. قَساوة. ضِيق.

ܥܪܺܝܼܨܳܐܺܝܼܬ̥ عَرَضاً. ضَرورةً. كُرهاً. جَبراً بدون سَبَب.

ܥܽܘܼܪܳܨܳܐ غُرْضة. قِطعة لَحم طريّ.

 • ܥܪܰܩ ــُـ ܥܪܳܩܳܐ. ܥܪܽܘܼܩܝܳܐ عَرَق. جرَّد العظمَ (2) غَرِق. غاص (3) هَرَب. فَرّ (4) َنجا. أفلت (5) ابتعد. تجنَّب (6) عَبَر. زال.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܩ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܪܶܩ. ܥܽܘܼܪܳܩܳܐ عرَّق. جرَّد لَحم العَظم (2) غرَّق. غطَّس (3) هرَّب. هزَّم.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܰܩ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܥܪܶܩ هرَّب. هزَّم (2) أنقذ. خلَّص (3) أزال.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܪܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܳܪܽܘܿܩܳܐ فاعل (2) زِئبَق. ܦܳܪܽܘܿܚܳܐ.

ܥܪܺܝܼܩܳܐ. ܥܰܪܺܝܼܩܳܐ مَعروق. مُجرَّد (2) غارق. غائص (3) هارب. فارّ.

ܥܽܘܼܪܳܩܳܐ عُراق. عَظم مَعروق (2) مُشاش غُضروف. عَظم لَيّن.

ܥܰܪܽܘܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ وَسَخ الأسنان خاصّةً.

ܡܰܥܪܩܳܐ مفعول ومصدر ميميّ واسم زمان ومكان.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܰܥܪܩܳܐ و ܥܪܽܘܼܩܝܳܐ مَهرَب. مَلجأ.

ܥܰܪܩܳܐ عَرَقة. عَرَق (2) شجر الساج أو العَرعَر.

ܥܰܪܩܳܐ. ܥܶܪܰܩܬ̥ܳܐ[40] ج ܥܰܪ̈ܩܶܐ و ܥܰܪ̈ܩܳܬ̥ܳܐ ساجة (2) قِدّة. سَير. زِمام (3) عِمامة (4) عَرَق. عَرَقة. خشبة تُعرَّض بين ساقي البناء لتمكّنهُ (5) خُصلة شَعر (6) منطقة. دائرة (7) طبقة من تراب ونحوهِ (8) مِفصَل. ضِلع من البناء (9) شجرة غليظة (10) غُصن شجرة.

 ܒܢ̈ܬ̥ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ثمر الساج أو حَبّ العَرعَر.

ܥܽܘܼܪܩܳܐ قَصّ الزَّور (كذا وجدتهُ).

 • ܥܰܪܩܽܘܼܒ̥ܳܐ عُرقُوب. كَعب.
 • ܥܪܰܫ ــَـ ܥܪܳܫܳܐ ضَرِس الضِّرس (2) سَمِن. غَلُظ. تقوّى.

ܐܶܬ̥ܥܪܶܫ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܪܶܫ. ܥܽܘܼܪܳܫܳܐ ضرَّس (2) عَلَف. سمَّن.

ܐܶܬ̥ܥܰܪܰܫ. ܡܶܬ̥ܥܰܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ  (مج. مط).

ܥܰܪܫܳܐ سمين. مَعلوف. غليظ. قويّ.

ܥܰܪܫܬ̥ܳܐ سمينة. معلوفة. غليظة.

ܥܰܪܫܽܘܼܬ̥ܳܐ سِمَن. غَلاظة. قوّة.

ܥܰܪܫܳܐ (ث) ضِرس. سِنّ. ܛܰܚܳܢܬ̊ܳܐ.

ܥܰܪܫܳܢܳܐ ضِرس. سِنّ كبير (جاروشة).

 • ܥܫܳܝܳܐ حجر المِسَنّ (2) حرارة (3) مُعظَم. شِدّة. قوّة الشيء.
 • ܥܫܰܡ ــُـ ܥܫܳܡܳܐ. ܥܫܽܘܼܡܝܳܐ غَشَم. ظَلَم (2) غَصَب. أكره. أجبر (3) ثَلَب. افترى.

ܥܰܫܶܡ. ܥܽܘܼܫܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܫܶܡ. ܐܶܬ̥ܥܰܫܰܡ (مج).

 • ܥܫܶܢ ــَـ ܥܫܳܢܳܐ. ܥܽܘܼܫܳܢܳܐ عَظُم. كَبُر (2) اعتزّ. قَوي. اشتدّ (3) انتصر. قَهَر. غَلَب. فاق (4) كَثُر. ازداد. تفاقَم.

ܐܶܬ̥ܥܫܶܢ. ܡܶܬ̥ܥܰܫܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܥܰܫܶܢ. ܥܽܘܼܫܳܢܳܐ عظَّم. جلَّل. مجَّد (2) عزَّز. قوّى. أيّد. شدَّد. حصَّن (3) نَصَر. ظفَّر (4) قسَّى. صلَّب. غلَّظ (5) وفَّر. كثَّر.

ܐܶܬ̥ܥܰܫܰܢ. ܡܶܬ̥ܥܰܫܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܫܶܢ. ܡܰܥܫܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܥܰܫܶܢ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܫܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܫܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܫܺܝܼܢܳܐ شديد. قَويّ. عزيز. قاهر. مَنيع. حصين. عظيم. كبير. وافر. عَسير. غير مُستطاع.

ܥܰܫܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ شِدّة. قوّة. عِزّة. مَنعة إلخ.

ܥܽܘܼܫܢܳܐ قوّة. بأس. عِزّة. عَظَمة. وُفرة إلخ.

 • ܥܫܰܦ ــُـ ܥܫܳܦܳܐ نقَّى. نظَّف الزرع من الدَّغَل والزُؤان (2) َنحَت. قَشَر. قَطَع بالقَدُّوم (3) بيَّن. أوضح. أظهر.

ܥܰܫܶܦ. ܥܽܘܼܫܳܦܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܫܶܦ. ܐܶܬ̥ܥܰܫܰܦ (مج. مط).

ܐܰܥܫܶܦ جعلهُ ينقّي وينحت ويبيّن إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܫܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܫܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܶܫܦܳܐ (ذ. ث) قَدُّوم. فأس النَّجّار.

 • ܥܫܰܩ ــُـ ܥܫܳܩܳܐ. ܥܫܽܘܼܩܝܳܐ. ܥܽܘܼܫܩܳܐ فَسَد. نافَق (2) ظَلَم. غَشَم. قَهَر. غَصَب (3) كَذِب. قرَّف. افترى. عَضَه. اتّهم (4) ألَحّ. لَجّ. (5) عَشَق (والأخير لست بمتأكدٍ منهُ).

ܥܰܫܶܩ. ܥܽܘܼܫܳܩܳܐ مبالغتهُ (2) استعلى. تكبّر. تبختر. تثنّى.

ܐܶܬ̥ܥܫܶܩ (مج) وخَدِر. أصابهُ خَدَر.

ܐܶܬ̥ܥܰܫܰܩ (مج) وتكبّر. تصلّف. تمايل.

ܐܰܥܫܶܩ ظَلَم. غَشَم (2) ثَلَب. افترى. اتّهم (3) تكبّر. تعظّم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܫܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܫܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܫܺܝܼܩܳܐ مف (2) فاسِد. مُنافِق (3) مُتعجرِف. مُتشامِخ. مُتكبِّر.

 • ܥܽܘܼܫܪܳܐ عُشر. ܥܽܘܼܣܪܳܐ.

ܥܰܫܳܪܳܐ عَشّار. جابي العُشور.

ܥܰܫܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ وَظيفة العَشّار.

 • ܥܰܬ̥ ــَـ ܥܶܬ̊ܬ̊ܳܐ غَشّ. خان. أضَرّ. ظَلَم.

ܥܰܬ̊ܶܬ̥. ܥܽܘܼܬ̊ܳܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܥܬ̥ܶܬ̥. ܡܶܬ̥ܥܰܬ̊ܬ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܥܰܬ̊ܰܬ̥ مثلهُ (2) غَشّ. خان. أكل مال الأيتام والأرامل.

ܥܶܬ̥ܳܐ غِشّ. خِيانة. مَكر. إفك. ظُلم.

 • ܥܬ̥ܳܐ ــِـ ܥܬ̥ܳܝܳܐ عَتا. ظَلَم. أضَرّ. غَشّ. خان. غَدَر.

ܥܰܬ̊ܺܝܼ. ܥܽܘܼܬܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) زَها. تكبّر. تعاظَم. تصلَّف (3) ܥܰܡ جنَّح. ذنَّب.

ܐܶܬ̥ܥܬ̥ܺܝܼ (مج) وعَتا. ظَلَم. أفَك.

ܐܶܬ̥ܥܰܬ̊ܺܝܼ (مج) ومثل ܥܰܬ̊ܺܝܼ.

 • ܥܬ̥ܰܕ̥ ــَـ ܥܬ̥ܳܕ̥ܳܐ عَتُد. استعدّ. تهيّأ.

ܥܰܬ̊ܶܕ̥. ܥܽܘܼܬ̊ܳܕ̥ܳܐ. ܬܰܥܬ̊ܽܘܼܕ̥ܳܐ أعَدّ. حضَّر. هيّأ. أهَّب (2) أصلح. ضدّ أفسد (3) حَمَل. حرَّك. احتَثّ. جَعَل (4) ܥܰܠ سعى. وَشى. دبَّر مَكيدة.

ܐܶܬ̥ܥܰܬ̊ܰܕ̥ (مج. مط) واستعدّ. عَزَم. قَصَد.

ܥܬ̥ܺܝܼܕ̥ܳܐ عتيد. مُستقبَل (2) مُستَعدّ. مُتأهِّب. مُتهيِّء. (3) قاصِد. عازِم. مُزمِع (4) مُضارع. فعل مُستقبَل (5) مُجتهد. نشيط. رَزين.

 ܥܬ̥ܺܝܼܕ̥ ܠ أو ܕ عَتيد. مُزمِع. قاصد أن.

 ܒܕܰܥܬ̥ܺܝܼܕ̥ܺܝܼܢ في المستقبل. من الآن فصاعداً.

 ܥܬ̥ܺܝܼ̈ܕ̥ܳܬ̥ܳܐ مُستقبَلات. أمور عتيدة وحاضرة.

 ܥܬ̥ܺܝܼܕ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ عَتيداً. باستعداد (2) عن قريب.

ܥܬ̥ܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ استقبال. استعداد. قَصد.

ܥܽܘܼܬ̊ܳܕ̥ܳܐ عُدّة. أُهبة (2) عَزم. قَصد (3) حِيلة. مَكر (4)  مُقدِّمة. فاتحة.

ܬܰܥܬ̊ܽܘܼܕ̥ܳܐ خَوزَرى. مَشية فيها تَبختُر وتَفكُّك (2) عُدّة. أُهبة.

 • ܥܰܬ̊ܶܢ. ܥܽܘܼܬ̊ܳܢܳܐ زَها. تعظَّم. تصلَّف.
 • ܥܬ̥ܶܩ ــَـ ܥܽܘܼܬ̥ܳܩܳܐ عَتق. قَدُم (2) شاخ. هَرِم (3) خَلَق. بَلي.

ܥܰܬ̊ܶܩ. ܥܽܘܼܬܳܩܳܐ عتَّق. أشاخ. أبلى.

ܐܶܬ̥ܥܰܬ̊ܰܩ. ܡܶܬ̥ܥܰܬ̊ܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܥܬ̊ܶܩ أعتق. أشاخ. أبلى (2) عتق. شاخ. بَلي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܬ̊ܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܬ̊ܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܬ̊ܺܝܼܩܳܐ عتيق. قديم (2) شَيخ. هَرِم (3) خَلِق. بالٍ (4) مُعتَّقة. خَمر عتيقة.

 ܒܥܰܬ̊ܺܝܼܩܳܐ في الزمان القديم.

 ܥܰܬ̊ܺܝܼܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ شَيخ. هَرِم (2) قديم الأيّام. السَّرمَديّ تعالى.

ܥܰܬ̊ܺܝܼܩܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) العَهد القديم من الكُتب المقدَّسة (3) عتيقة (أنتيكة).

ܥܰܬ̊ܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ عَتاقة. قِدَم. شَيخوخة إلخ.

ܥܶܬ̥ܩܳܐ ضَفيرة. لغة في ܥܶܕ̥ܩܳܐ.

 • ܥܬ̥ܰܪ ــَـ ܥܽܘܼܬ̥ܪܳܐ. ܥܬ̥ܳܪܳܐ. ܥܶܬ̥ܪܳܐ أثرى. اغتنى. تموَّل (2) اكتسب. استفاد (3) كَثُر. وَفُر. غَزُر.

ܐܰܥܬ̊ܰܪ أغنى. موَّل. أثرى.

 ܢܰܦܫܶܗ تظاهَر بالغِنى واليَسار.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܥܬ̊ܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܬ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܥܰܬ̊ܺܝܼܪܳܐ غَنيّ. مُوسِر. مُتموِّل (2) وافر.

 ܥܰܬ̊ܺܝܼܪ ܒܺܐܝܼܕ̥ܳܐ طَلِق اليدين. سَخيّ. مِعطاء.

ܥܽܘܼܬ̥ܪܳܐ غِنىً. ثَروة. مال. يَسار (2) غزارة.

ܥܰܬ̊ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܥܶܬ̥ܪܳܐ مثلهُ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܐܕ̥ܵܐ.

[2]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܐܸܣܟܹ̊ܡܵܐ.

[3]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܵܐ.

[4]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܐܸܣܟܹ̊ܡܵܐ.

[5]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܵܢܘܼܬ̥ܵܐ.

[6]  ܥܶܓ̥ܠܬ̊ܳܐ و ܥܓ̥ܶܠܬ̊ܳܐ بتقسية التاء حسب الغربيّين، ܥܶܓ̥ܠܬ̥ܳܐ و ܥܓ̥ܶܠܬ̥ܳܐ بترقيقها حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237).

[7]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܕܲܟܹ̊ܝܠ.

[8]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܝܚܵܐ.

[9]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܹܗ.

[10]  حمام برّيّ.

[11]  ܥܶܗܰܕ̥ حسب الغربيّين، ܥܗܰܕ̥ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 238).

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܐܕ̥ܵܐ.

[13]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܐܕ̥ܵܢܘܼܬ̥ܵܐ.

[14]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܐܕ̥ܵܝܵܐ.

[15]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܲܕ̥ܥܹܕ̥ܵܐ و ܥܲܕ̥ܥܹܐܕ̥ܵܐ.

[16]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܕ̊ܬܵܐ بَدَل ܥܹܐܕ̊ܬܵܐ.

[17]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܕ̊ܬܵܢܵܐ. ܥܹܕ̊ܬܵܢܵܝܵܐ.

[18]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܕ̊ܬܵܢܵܝܘܼܬ̥ܵܐ.

[19]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܣܦܹܢܵܐ.

[20]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܝܢ.

[21]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܝܢ.

[22]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܝܢ ܒܥܹܝܢ.

[23]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܝܢ و ܠܥܹܝܢ.

[24]  غير واضحة.

[25]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܸܚܸܐ.

[26]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܒܹܪܵܐ.

[27]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܹܐܡܪܵܐ.

[28]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܶܠܰܘܰܝ.

[29]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܶܠܰܘܰܝ.

[30]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܶܠܰܘܰܝܟ.

[31]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܶܠܰܘܰܝܢ.

[32]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܸܠـܘܲܝ.

[33]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܝܼܫܘܿܥ.

[34]  حيوانات بحريّة صغيرة من جِنس السَّرَطان، من القِشريّات العُشاريّة.

[35]  ܥܶܩܰܪܒ̥ܳܐ حسب الغربيّين، ܥܩܰܪܒ̥ܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237).

[36]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܩܲܪ̈ܒܹܐ.

[37]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܒܪܹܫ.

[38]  أوردها أوكين منّا (فطرة).

[39]  ريح غربيّة.

[40]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܪܲܩܬ̥ܵܐ.