ܣܶܕܪܳܐ ܕܛܶܝܬ باب الطّاء

ܣܶܕܪܳܐ ܕܛܶܝܬ

باب الطّاء

 

ܛ: الطاء هي الحرف التاسع من حروف الهجاء. وفي حساب الجُّمَّل عبارة عن تسعة من العدد.

 • ܛܐܶܒ̥ ــَـ ܛܳܐܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ طاب. حَسُن. جاد. صَلُح (2) نَعَم. فَرِح. طَرِب (3) نَجَح (4) أرضى. أحسن السيرة.

 ܠܰܦܠܳܢ نال فُلان خيراً. حَسُن حالهُ. نجح أمرهُ.

 ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܙܰܦܠܳܢ راق. لَذّ لهُ كذا. نَعَم بكذا.

ܐܶܬ̊ܛܐܶܒ̥ مثلهُ (2) سَعِد. كان سعيداً.

ܐܰܛܐܶܒ̥ أحسَن. أنعَم. جاد. أصلح (2) فضَّل. قدَّم. رجَّح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܐܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܐܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܛܐܒ̥ܳܢܳܐ مُحسِن. مُنعِم. جَوّاد. مُصلِح. مُفضِّل إلخ.

ܡܰܛܐܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ إحسان. جُود. تَفضيل إلخ.

 • ܛܳܐܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَلالة. طُغيان.
 • ܛܳܐܠܺܝܼܣܳܐ طَيلَسان.
 • ܛܰܐܡܬ̥ܳܐ طامَّة. داهية عظيمة.
 • ܛܰܒ̥ ــَـ ܛܒ̥ܳܒ̥ܳܐ سَمِع. عَرَف. بَلَغهُ الخبر (2) استخبر. سأل (3) شاع. ذاع. انتشر.

ܐܶܬ̊ܛܒ̥ܶܒ̥ (مج) وشاع. ذاع. انتشر.

ܛܰܒ̊ܶܒ̥. ܛܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ܳܐ أذاع. نَشَر. شَهَر (2) أخبر. أعلم.

ܐܶܬ̊ܛܰܒ̊ܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܛܰܒ̊ܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܛܶܒ̥ أذاع. أشاع. نَشَر (2) أخبر. أنبأ. أعلم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܰܒ̊ܳܒ̥ܳܐ مُخبِر. مُعلِم. مُنبئ.

ܡܛܰܒ̊ܒ̥ܳܐ مف (2) مشهور بالشرّ خاصّةً.

ܛܒ̥ܺܝܼܒ̥ܳܐ شهير. مجيد. شائع الصِّيت (2) عظيم. وافر (3) عامّ. شائع. اعتياديّ.

ܛܒ̥ܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ شُهرة. صِيت إلخ.

ܛܒ̊ܳܒ̥ܬܳܐ مرّة ومصدر.

ܛܶܒ̊ܳܐ خَبَر. نَبَأ. صِيت. شُهرة (2) أمر. شأن (3) خَبَر عند النُّحاة.

ܛܰܒ̊. ܛܰܒ̊ܳܐ ضَبّ. حيوان برّيّ شبيه بالوَرَل. ܐܰܒ̊ܳܐ.

 • ܛܰܒ̊ܰܐܫܺܝܼܪ طباشير. دواء. ܐܰܪܒ̊ܽܘܼܒ̊ܝܳܐ.
 • ܛܰܒ̥ܓ̊ܳܐ كامِخ. طعام مَكبوس بالحَمض.
 • ܛܰܒ̊ܙܳܪܳܐ طبرزين. آلة من السلاح (2) مِلح أبيض بِلَّوريّ.
 • ܛܒ̥ܰܚ ــُـَـ ܛܒ̥ܳܚܳܐ طَبَخ. أنضج (2) قَصَب. جَزَر. ذَبَح (3) هَبَر. قطع اللحم (4) فَدَغ. شَدَخ. سَحَق (5) طَفَح. رَشّ. نَضَح (6) قَطَر. هَطَل.

ܛܰܒ̊ܰܚ. ܛܽܘܼܒ̊ܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܒ̥ܰܚ. ܐܶܬ̊ܛܰܒ̊ܰܚ (مج. مط).

ܛܰܒ̊ܳܚܳܐ طَبّاخ. خَبّاز (2) قَصّاب. جَزّار.

ܛܰܒ̊ܳܚܽܘܼܬ̥ܳܐ طِباخة. خِبازة. قِصابة.

ܛܒ̥ܳܚܳܐ طَبيخ (2) مَقصَبة. مَجزَرة.

 • ܒܶܝܬ̥ ܛܒ̥ܳܚܳܐ و ܛܰܒ̊ܳܚ̈ܶܐ مَطبَخ.
 • ܛܰܒ̥ܝܳܐ ج ܛܒ̥ܰܝ̈ܳܐ. ܛܒ̥ܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ظَبْي. غَزال.

ܛܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܛܰܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ ظَبية. غَزالة.

 • ܛܒܰܠ ــُـ ܛܒ̥ܳܠܳܐ طَبَل. نَقَر الطَّبل.

ܛܰܒ̊ܶܠ. ܛܽܘܼܒ̊ܳܠܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܒ̥ܶܠ. ܐܶܬ̊ܛܰܒ̊ܰܠ (مج).

ܛܰܒ̊ܳܠܳܐ طَبّال. ناقِر الطَّبل.

ܛܰܒ̊ܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ طِبالة. صِناعة نَقر الطَّبل.

ܛܒ̥ܳܠܳܐ ضَرب من حُليّ النساء.

ܛܰܒ̥ܠܳܐ طَبل. آلة للطَّرَب معروفة.

ܛܰܒ̥ܠܳܝܳܐ. ܛܰܒ̥ܠܳܢܳܐ استسقاء طَبليّ.

ܛܰܒ̥ܠܽܘܼܠܳܐ طُبَيل. طَبل صغير.

 • ܛܰܒ̥ܠܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܛܒ̥ܶܠܳܝܬܳܐ خِوان مُربَّع من كلّ شيء ويُراد بهِ: (1) رُقعة الشِّطرَنج (2) صخرة يُقدَّس عليها (3) مَذبَح التقديس (4) سُفرة. مائدة (5) جَدوَل من الكتاب.
 • ܡܛܰܒ̥ܠܛܳܐ جاحظ. ناتئ العين.
 • ܛܒܠܣܪܝܐ هِلاليّ. ذو شكل الهلال.
 • ܛܒ̥ܶܠܳܪܳܐ[1] فَيج. بَريد راجل (2) جُنديّ يعدو أمام السلطان.

ܛܰܒ̥ܠܳܪܳܐ. ܛܒ̥ܰܠܳܪܳܐ لغتان فيهِ.

ܛܒ̥ܶܠܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ فيوجة. جنديّة.

 • ܛܒ̥ܽܘܼܠܳܪܳܐ مُؤتمَن حساب الخَراج.
 • ܛܒ̥ܳܣܪܳܐ نَعل الدابّة. ܢܰܥܠܳܐ.
 • ܛܒ̥ܰܥ ــَـ ܛܒ̥ܳܥܳܐ غَرِق. غاص. غَطّ (2) نام. استغرق. انهمك في النَّوم والشَّهوة.

ܛܒ̥ܰܥ ــُـ ܛܒ̥ܳܥܳܐ طَبَع. خَتَم (2) ضَرَب. سَكّ الدَّراهم (3) غرز. دَحّ. دَسّ. شَكّ (4) خَلَق. فَطَر. صوَّر. صَنَع (5) نوَّم. أغرق في النَّوم والبحر.

ܛܰܒ̊ܰܥ. ܛܽܘܼܒ̊ܳܥܳܐ مبالغتهُ (2) مَحَق. أهلك. أباد. ورَّط (3) خَسَف. قلَّب.

ܐܶܬ̊ܛܒ̥ܰܥ. ܐܶܬ̊ܛܰܒ̊ܰܥ (مج. مط).

ܛܳܒ̥ܽܘܿܥܳܐ فاعل (2) طابَع. خاتَم.

ܛܒ̥ܺܝܼܥܳܐ مف (2) شَبيه. مُماثِل (3) كالتالي.

ܛܰܒ̊ܺܝܼܥܳܐ غارِق. غائِص. مُستغرِق. نائم. مُنهمِك.

ܛܒ̥ܺܝܼܥܬ̊ܳܐ باب الشُّبّاك (2) شُبّاك.

ܡܛܰܒ̊ܥܳܢܳܐ فاعل (2) دَواء مُخدِّر. مُنوِّم.

ܛܽܘܼܒ̥ܥܳܐ قُرصة. رَغيف. خَبزة (2) برشانة التقديس.

ܛܰܒ̥ܥܳܐ مثلهُ (2) طابَع. خاتَم يُختَم بهِ (3) خَتم. سِمة. علامة (4) فَصّ. حَجَر كريم (5) دِرهم. دينار. سِكّة (6) كُتلة طين خاصّةً (7) طَبع. ماهية. هَيئة. شَكل. شاكلة. سَجيّة. فِطرة (8) وَزن الشِّعر (9) أسلوب. قَلَم. نوع الإنشاء (10) وَتَد. عِماد (خازوق) (11) مَطبعة.

 ܕܰܒ̥ܬ̥ܽܘܼ̈ܠܶܐ. ܕܰܒ̥ܬ̥ܽܘܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ خَتم البَكارة.

 ܓܠܺܝܼܦܳܐ. ܣܩܺܝܼܠܳܐ إنشاء ظريف. حَسَن.

ܛܶܒ̥ܥܳܐ لغيّة رديّة فيهِ.

ܛܰܒ̊ܽܘܼܥܳܐ طَبُّوع. قُراد (2) فَلْكة. كُرة صغيرة تُشدّ بالزِّقّ.

ܛܶܒ̊ܽܘܿܥܳܐ. ܛܽܘܼܒ̥ܥܳܐ لغيّتان فيهِ.

ܛܽܘܼܒ̊ܳܥܳܐ هَلاك. وَرطة (2) خُسوف. انقلاب (3) غَرَق (4) سُبات. نوم ثقيل طويل.

 ܫܰܗܪܳܢܳܝܳܐ سُبات سَهَريّ. نوم ثقيل وكَسَل لسبب وَرَم في الدِّماغ ناشئ من الصَّفراء والبَلغم (2) سَهَر سُباتيّ. هَذَيان قِلّة نوم لزوال العِلّة المذكورة.

 • ܛܳܒ̥ܩܳܐ طَابَق. طاجِن (2) خبز الطَّابَق.

ܛܰܒ̥ܩܳܐ. ܛܰܒ̊ܳܩܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܛܰܒ̊ܪܳܙܳܐ طبرزين. ܛܰܒ̊ܙܳܪܳܐ.
 • ܛܽܘܼܒܰܪܩܳܐ مِخلاة تُعلَّق برأس الدابّة.
 • ܛܶـܓ̊ܳܐ مؤنّثهُ ܛܶـܓ̊ܬ̊ܳܐ مَنتوف. أَحَصّ الجناح (2) رَميم. مَقتول. رابخ.
 • ܛܽܘܼܓ̊ܳܠܳܐ. ܛܽܘܼܓ̊ܠܳܐ حَسرة. نَدامة.
 • ܛܶـܓ̥ܢܳܐ طاجِن. طَابَق. مِقلاة (2) ضيق. شِدّة. عُسر (3) هاون. مِهراس.

ܛܺܝܼܓ̥ܢܳܐ لغة غربيّة فيهِ.

ܛܰـܓ̊ܶܢ. ܛܽܘܼܓ̊ܳܢܳܐ طجَّن. قَلَى اللحم خاصّةً.

ܐܶܬ̊ܛܰـܓ̊ܰܢ (مج. مط) وتقلَّى. تحرَّق. تعذَّب. تغيَّظ.

ܛܽܘܼܓ̊ܳܢܳܐ لَوعة. حُرقة. ضيق القلب.

 • ܛـܓܰܪ دواء هنديّ يُستعمل في الرُّقية والتَّعويذ.
 • ܐܶܬ̊ܛـܓ̥ܰܪ. ܒ خاصَم. عانَد. قاتَل. صارَع (2) ظَلَم. جار. قَسا على (3) قَهَر. أجبر (4) عنَّف. بكَّت. وبَّخ. عاتَب. عَذَل.

ܐܶܬ̊ܛܰـܓ̊ܰܪ وهو آنس (2) تشبَّك. تعرقَل.

ܡܶܬ̊ܛܰـܓ̊ܪܳܢܳܐ مُخاصِم. مُشاجِر. مُعانِد إلخ.

ܛܶـܓ̥ܽܘܿܪܳܐ مُخاصِم. مُعانِد. مُقاتِل. ظالم. مُوبِّخ إلخ.

ܛܰـܓ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) نمّام. ثلّاب. واشٍ.

ܛܽܘܼܓ̥ܳܪܳܐ خُصومة. عِناد. قِتال. ظُلم. تَوبيخ (2) مَكيدة. مَكر.

ܛܽܘܼܓ̥ܪܳܐ طُغرى. رَسم.

ܛـܓ̥ܳܪܳܐ كُرّ. عشرون وَزنة (طَغار).

 • ܛـܓ̥ܰܫ ــُـ ܛـܓ̥ܳܫܳܐ بَتَر. قَطَع الذَّنَب خاصّةً.

ܐܶܬ̊ܛـܓ̥ܶܫ (مج) وبُتِر. كان أبتَر.

ܛܰܓ̥ܫܳܐ أبتَر. أقطع الذَّنَب (2) قيل: أقطَع. مَقطوع اليد.

 • ܛܗܳܐ ــِـ ܛܗܳܝܳܐ تاه. ضَلّ.

ܛܰܗܺܝܼ. ܛܽܘܼܗܳܝܳܐ أتاه. أضلّ.

ܐܶܬ̊ܛܰܗܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܳܗܝܳܐ ج ܛܳܗܰܝ̈ܳܐ تائِه. ضالّ.

 • ܛܽܘܿܗܡܳܐ عَشيرة. قبيلة. جِنس. أصل. ذُرّيّة (2) جيل (3) نَوع. صِنف من كلّ شيء.

 ܒܰܪ ܛܽܘܿܗܡܳܐ نَسيب. ذو قرابة (2) شريف الجنس.

ܛܽܘܿܗܡܳܢܳܝܳܐ جنسيّ. أصليّ (2) شريف. حَسيب.

ܛܰܗܶܡ. ܛܽܘܼܗܳܡܳܐ. ܒ. ܠ. ܥܰܡ جنَّس. نَسَب. جعلهُ من ذَوي قرابة.

ܐܶܬ̊ܛܰܗܰܡ (مج. مط) وتشبَّه. تمثَّل.

ܡܛܰܗܡܳܢܳܐ فاعل (2) نَسيب. ذو قَرابة (3) شريف. حَسيب.

ܡܛܰܗܡܳܐ مف (2) حَسيب. شريف. أصيل.

ܡܛܰܗܡܽܘܼܬ̥ܳܐ حَسَب. شَرَف الأصل.

 • ܛܰܗܪܳܐ ظُهر. نصف النهار (2) حَرّ الظُّهر.

 ܛܰܗܪ̈ܰܝ ܠܹܺܠܝܳܐ[2] نصف الليل.

ܛܰܗܪܳܝܳܐ. ܛܰܗܪܳܢܳܝܳܐ ظُهريّ.

ܛܰܗܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ هاجرات الحرّ. نصف النهار.

ܛܰܗܪ̈ܘܳܬ̥ܳܐ هاجرات الحرّ.

 • ܛܽܘܼܗܪܳܙܳܐ ظُلمة في العَين.
 • ܛܘܳܐ ــِـ ܛܘܳܝܳܐ طَوى. كَفَل. واصَل الصوم. بات صائماً (2) شَوَى.

ܛܰܘܺܝܼ. ܛܽܘܼܘܳܝܳܐ شَوَى. حَرَق (2) كَفَل. صام.

ܐܶܬ̊ܛܘܺܝܼ. ܐܶܬ̊ܛܰܘܺܝܼ (مج. مط).

ܛܰܘܳܝܳܐ شَوّاء اللحم خاصّةً.

ܛܘܳܝܳܐ لحم مَشويّ (كَباب).

ܛܘܳܬ̥ طاوياً. صائماً. على الرِّيق.

 ܥܰܠ ܒܶܛܘܳܬ̥ و ܛܘܳܬ̥ ܘܪܺܝܼܩܳܢ مثلهُ.

ܡܛܰܘܝܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ آلة كشَبَكة يُنشَل بها ما يقع في البئر والجُّبّ.

 • ܛܳܒ̥ ــُـ طاب. حَسُن. صَلُح. لغيّة في ܛܐܶܒ̥.

ܛܰܝܶܒ̥. ܛܽܘܼܝܳܒ̥ܳܐ أحسَن (2) أعدّ. أهَّب. أحضر (3) مهَّد. وطَّأ (4) استعدّ. تأهَّب.

ܐܶܬ̊ܛܰܝܰܒ̥ (مج) واستعدّ. تأهَّب. تهيّأ (2) أتى. أقبَل (3) حَضَر. وُجِد (4) فاز. نال. أصاب.

ܡܛܰܝܒ̥ܳܐ مف (2) مُستعدّ. مُتأهِّب (3) حاضر. ضدّ غائب (4) كريم. شريف. سَخيّ.

 ܒܰܡܛܰܝܒ̥ܳܐ حالاً. على الفور.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܡܛܰܝܒ̥ܳܐ كريمة. شريفة. سَخيّة.

ܡܛܰܝܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ حُضور. استعداد. تأهُّب إلخ.

 ܡܛܰܝܒ̥ܽܘܼܬ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ طلاقة اللسان. سهولة في الكلام.

ܛܽܘܼܝܳܒ̥ܳܐ تدبير. ترتيب. نظام (2) مَطلوب. مَرغوب. مُلتمِس (3) حادث. صُدفة.

ܛܳܒ̥ܳܐ خَيّر. جيّد. جَوّاد. حَسَن. فاضل. صالح. كريم. فاخر. ثمين.

 ܒܰܪ ܛܳܒ̥ܳܐ ابن الصالح. المسيح.

 ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܕ̥ܺܝܼܢ݈ܬܳܐ أشراف. وجوه البلد.

ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) خَير. حَسَنة. نِعمة. مَعروف.

 ܛܳܒ̥ ܙܰܦܠܳܢ يُساوي. يُعادل. يَسوى كذا.

 ܛܳܒ̥ܳܐ ܙܰܦܠܳܢ تُساوي. تُعادل. تَسوى كذا.

 ܛܳܒ̥ و ܕܛܳܒ̥ كثيراً. جدًّا.

 ܛܳܒ̥ ܛܳܒ̥ كثيراً. جدًّا.

 ܛܳܒ̥ ܡܶܢ أكثر. أفضل. خيرٌ من.

 ܟܰܕ̥ ܛܳܒ̥ ولو. وإن. مع أنّ (2) وإن كان كثيراً وعظيماً.

 ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܛܳܒ̥ ليكن لك ذلك خيراً.

ܛܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ خير. جُودة. صلاح. كَرَم إلخ.

ܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ نِعمة. حَسَنة. مِنّة. صَدَقة (2) شُكر. حَمد (3) جَبلة من زيت مُكرَّس وماء وتراب ذخائر قدّيس. ܚܢܳܢܳܐ.

 ܕܰܥܡܳܕ̥ܳܐ زَيت يُمسَح بهِ المعمَّد.

 ܡܶܫܚܳܐ ܕܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܩܽܘܼܒܳܠܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ شُكر. مَعرفة الجميل. حَمد.

ܛܽܘܼܒ̥ܳܐ طوبى. خَير. فَوز. غِبطة. سعادة (2) جَنىً. خَير. ثمرة.

 ܛܽܘܼܒ̥. ܛܽܘܼܒ̥ܳܐ ܠ الطوبى لِ. يا لِسَعدِ.

 ܛܽܘܼܒ̥ܰܝܟ. ܛܽܘܼܒ̥ܰܝܟ̊ܽܘܿܢ طوباك. طوباكم إلخ.

 ܝܰܗ݈ܒ̥ ܛܽܘܼܒ̥ܳܐ طوَّب. غبَّط.

ܛܽܘܼܒ̥ܳܢܳܐ مَغبوط. سعيد. طوباويّ.

ܛܽܘܼܒ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) لقب العذراء عليها السلام.

ܛܽܘܼܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ مَغبوط. سعيد. مَحظوظ.

ܛܽܘܼܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܛܽܘܼܒ̥ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غِبطة. سعادة. حَظّ.

ܛܰܘܒܳܐ خِيَار. أفضل الشيء. ܓܰܒ̥ܝܳܐ.

 • ܛܽܘܼܒ̥ܝܳܐ مِسماة. جَورب. ران. ساق.
 • ܛܽܘܼܒ̥ܰܪܩܳܐ مِخلاة. ܩܽܘܼܪܥܳܐ.
 • ܛܰܘܙܺܝܼܬ̥ܳܐ كبرياء. خُيَلاء. زُهوّ. استِنان (2) ثروة. غِنىً. يَسار.
 • ܛܳܚ ــُـ ܛܝܳܚܳܐ طاح. بَعُد. تاه في الأرض أو ذهب هنا وهنا (2) سَطَع. انتشر النور في الهواء.

ܐܰܛܺܝܼܚ أطاح. توَّه. أذهَب هنا وهنا (2) أسطَع. نَشَر النور والأشعّة.

ܛܘܰܚ ــَـ ܛܘܳܚܳܐ. ܛܰܘܚܳܐ طاح. بَعُد. نأى.

ܛܰܘܰܚ. ܛܽܘܼܘܳܚܳܐ طوَّح. أبعد. أنأى.

ܛܰܘܚܳܐ. ܛܘܳܚܳܐ بُعد. مسافة. ساحة (2) بُرهة. مُدّة (3) صوت أمواج البحر.

 • ܛܰܘܶܛ. ܛܽܘܼܘܳܛܳܐ سلَّم. أعطى (2) تضرَّع. ابتهل.

ܛܰܘܛܺܝܼ. ܛܽܘܼܘܛܳܝܳܐ ابتهل. توسَّل. تخشَّع. تضرَّع.

ܐܶܬ̊ܛܰܘܛܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܘܛܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܛܽܘܼܛܝܰܐ تُوتِياء (2) مَوج. نَوء البحر.
 • ܛܽܘܿܛܺܝܼܬ̥ܳܐ عُنَيقيد. خُصلة عِنَب (2) أوّل عِنَبة تنضج في الشِّمراخ.

 ܒܰܪ. ܒܰܪ݈ܬ̥ ܛܽܘܿܛܺܝܼܬ̥ܳܐ قُرحة شِبه عِنَبة في العين.

 • ܒܰܪ ܛܽܘܼܛܪܳܐ وَزير. وَكيل.
 • ܛܰܝܶܠ. ܛܽܘܼܝܳܠܳܐ تمشَّى. تنزَّه. انشرح (2) تغوَّط. خَرِئ (3) لَعِب (الأخير سواديّ).

ܐܶܬ̊ܛܰܝܰܠ. ܡܶܬ̊ܛܰܝܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܛܺܝܼܠ تمشَّى. تنزَّه. انشرح (2) دخل الكَنيف. تغوَّط.

 ܒܶܝܬ̥ ܛܽܘܼܝܳܠܳܐ كَنيف. بيت الخَلاء.

 • ܛܽܘܼܠܽܘܼ ثُؤلُول. بَثر. حَصَف.
 • ܛܳܣ ــُـ ܛܰܘܣܳܐ. ܛܝܳܣܳܐ طار. تحلَّق. حام (2) هَبَط. انقضّ.

ܛܳܝܽܘܿܣܳܐ طائر. حائِم. مُنقَضّ.

ܛܰܝܳܣܳܐ. ܛܝܳܣܳܝܳܐ مثلهُ.

ܛܰܘܣܳܐ طاووس. طائر معروف.

ܛܽܘܝܳܣܳܐ طَيران. تحلُّق. انقضاض.

 • ܛܰܘܣܰܪ. ܛܽܘܼܘܣܳܪܳܐ ضَرَط.
 • ܛܳܦ ــُـ ܛܰܘܦܳܐ. ܛܝܳܦܳܐ طاف. جال. دار (2) طفا. عام (3) سَبَح (4) سَبَح الطائر في الهواء (5) ترجرج فوق الماء (6) سار. رَكِب البحر (7) طَما. طَفى. فاض (8) طرح. ألقى. رَمى (9) خَفّ. قَلّ العقلُ خاصّةً.

 ܐܰܬ̥ܪܳܐ انغمر. غَرِق البلد بالماء.

ܛܰܝܶܦ. ܛܽܘܼܝܳܦܳܐ طَفا. فاض (2) رَكِب البحر (3) غرَّق. غمَّر (4) أفاض (5) جعلهُ يطفو ويعوم إلخ.

ܐ̥ܬ̊ܛܰܝܰܦ. ܡܶܬ̊ܛܰܝܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܛܺܝܼܦ أفاض (2) غرَّق. غَمَر. جَرَف (3) شتَّت. فرَّق. حيَّر (4) جعلهُ يطفو ويعوم إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܛܺܝܼܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܛܺܝܼܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܳܝܽܘܿܦܳܐ فاعل (2) ثَرْب. حِجاب يغطّي الأمعاء (3) كالتالي.

ܛܰܝܳܦܳܐ طَوّاف. دَوّار. جَوّال (2) طافٍ. عَوّام. سَبّاح (3) مُغيَّب. عديم الفِطنة والرَّويّة في أمورهِ. ضعيف العقل.

ܛܰܘܦܳܐ طَوف. رَمَث (كلك).

ܛܰܘܦܳܢܳܐ طَوفان. سَيل عَرَمرَم.

ܛܰܘܦܳܢܳܝܳܐ طَوفانيّ. خاصّ بالطَّوفان.

ܛܰܝܽܘܼ̈ܦܶܐ أغذية. أطعمة. أقوات.

ܛܽܘܼܦܬ̥ܳܐ ج ܛܽܘܼ̈ܦܶܐ نُقطة. قَطرة (2) نُطفة (3) نُقطة خَطّيّة.

ܛܺܝܼܦܬ̊ܳܐ. ܛܝܳܦܬ̊ܳܐ طائفة. شظيّة ؟

 • ܛܰܘܩܳܐ. لغة في ܛܳܒ̥ܩܳܐ.
 • ܛܳܪ ــُـ ܛܝܳܪܳܐ. ܛܰܘܪܳܐ طار. تعلَّى. ارتفع الطائر.

ܛܰܝܰܪ. ܛܽܘܼܝܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) طيَّر. رَفَع.

ܐܶܬ̊ܛܰܝܰܪ. ܡܶܬ̊ܛܰܝܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܛܺܝܼܪ طيَّر. أطار (2) رَفَع بَصَرهُ وعقلهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܛܺܝܼܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܛܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܳܝܽܘܿܪܳܐ. ܛܳܝܪܳܐ طائر. مُرتفِع.

ܛܰܝܪܳܐ ج ܛܰܝܪܳܐ و ܛܰܝܪ̈ܶܐ (ث) طائر. طير جارح.

 ܛܰܝܪܳܐ ܡܨܰܝܰܪܬ̊ܳܐ طاووس.

ܛܝܳܪܳܐ حَظيرة. صِيرة (2) دار. دير الرهبان.

ܛܝܳܪܬ̊ܳܐ مرّة (2) حالِب. أصل الفَّخذ. ما بين الفَّخذ والحالِب.

ܛܰܘܪܳܐ طَور. حَدّ (2) وقت. بُرهة. هُنَيهة. مُدّة. زمان (3) بُعد. مسافة (4) قَدْر. مِقدار.

ܛܽܘܼܪܳܐ طُور. جَبَل.

 ܡܓ̥ܰܒ̊ܢܳܐ جَبل ذو قِمَم.

 ܒܰܪ ܛܽܘܼܪܳܐ صَخرة (2) كالتالي.

ܛܽܘܼܪܳܝܳܐ جَبَليّ (2) مُتوحِّد. ناسك (3) قائمة النَّول.

ܛܽܘܼܪܳܝܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) جِهة جَبَليّة.

 • ܛܳܫ ــُـ ܛܝܳܫܳܐ. ܛܰܘܫܳܐ طَلى. لَطَخ (2) نَسَب. عَزا كَذِباً.

 ܒܝܳܬ̊ܶܗ ܙܰܦܠܳܢ انتحل. ادّعى لنفسهِ كذا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܛܺܝܼܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܛܺܝܼܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܰܘܶܫ. ܛܽܘܼܘܳܫܳܐ لَطَخ. لوَّث (2) دنَّس. نجَّس. قذَّر.

ܐܶܬ̊ܛܰܘܰܫ. ܡܶܬ̊ܛܰܘܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܝܳܫܳܐ دَواء. عِلاج يُلطَخ لَطخاً.

ܛܝܳܫܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) اسم مرّة. طَياشة.

ܛܰܘܫܳܐ دَنَس. قَذَر (2) طَيش. طَياشة. غَيظ. نَزَق (3) جاموس أو ثور كبير. فَحل (4) ضَرب من الأطعمة (5) طائش. مُغتاظ. سَكران.

ܬܰܛܘܰܫܬ̊ܳܐ. ܛܘܰܫܬ̊ܳܐ دَنَس. دَرَن. نَجاسة.

 • ܛܰܚ ــُـَـ هيَّج. كدَّر. سجَّس. شوَّش. أقلق. دارَ بهِ (2) هاج. اضطرب (3) دِيرَ بهِ. أصابهُ الدُّوار.

ܛܰܚܛܰܚ. ܛܽܘܼܚܛܳܚܳܐ تعديد المتعدّي.

ܐܶܬ̊ܛܰܚܛܰܚ. ܡܶܬ̊ܛܰܚܛܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܰܚܺܝܼܚܳܐ هائج. مُضطرِب. مُشوَّش. مُصَاب بدُوار الرأس.

ܛܽܘܼܚܛܳܚܳܐ اضطراب البحر والعقل خاصّةً.

 • ܛܚܳܐ ــِـ ܛܚܳܝܳܐ (ممات).

ܐܶܬ̊ܛܰܚܺܝܼ تلاءَم. تلاحَم. التصق.

ܛܚܳܠܳܐ طِحال.

ܛܚܳܠܳܢܳܐ. ܛܚܳܠܳܢܳܝܳܐ طِحاليّ (2) مَطحول.

 • ܛܚܰܢ و ܛܚܶܢ[3] ــَـ ܛܚܳܢܳܐ طَحَن. جَرَش. سَحَق (2) أفسد. حرَّف الكلام (3) هَضَم الطعام.

ܛܰܚܶܢ. ܛܽܘܼܚܳܢܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܚܶܢ. ܐܶܬ̊ܛܰܚܰܢ (مج).

ܐܰܛܚܶܢ جعلهُ يطحن ويجرش إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܚܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܚܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܳܚܽܘܿܢܳܐ طَحّان (2) طاحون. رَحىً.

ܛܰܚܳܢܳܐ مؤنّثهُ ܛܰܚܳܢܬ̊ܳܐ طَحّان.

 ܛܰܚܳܢ̈ܳܬ̥ܳܐ أرحاء. طَواحِن (جَواريش).

ܛܰܚܺܝܼܢܳܐ طَحين. دَقيق.

ܛܚܽܘܼܢܳܐ بُرّ يُعدّ ليُطحن (2) طَحين. دَقيق.

 • ܛܚܰܪ ــُـ ܛܚܳܪܳܐ. ܛܚܽܘܿܪܳܐ طَحَر. زَحَر. مُغِص. أَنَّ.

ܛܰܚܰܪ. ܛܽܘܼܚܳܪܳܐ. ܬܰܛܚܺܝܼܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܚܰܪ. ܐܶܬ̊ܛܰܚܰܪ طَحَر. زَحَر.

ܛܳܚܪܳܐ طاحِر. زاحِر (2) باسور. قُرحة. دُمَّلة في السُّرم.

ܛܚܺܝܼܪܳܐ مُزدَحِر. مُصاب بالزَّحير.

ܛܽܘܼܚܳܪܳܐ طُحار. زَحير شديد.

ܛܳܚܽܘܿܪܳܐ مِقعَدة. سُرم (2) باسور. ثُؤلُول في الدُّبُر.

 • ܛܶܛܪܰܪܟ̊ܳܐ[4] رئيس الرُّبع.
 • ܛܺܝܼܙܳܐ دُبُر. مِقعَدة. إست.

ܛܺܝܼܙܬ̊ܳܐ ج ܛܺܝܼ̈ܙܳܬ̥ܳܐ و ܛܺܝܼܙ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܛܺܝܼܛܳܐ عَمَش. ضُعف العين (2) رَمَص. وَسَخ العين (3) صَمغ الشجر.

ܛܺܝܼܛܳܝܳܐ. ܛܺܝܼܛܳܢܳܐ مثلهُ.

ܛܺܝܼܛܳܢܳܝܳܐ أعمَش. أرمَص.

ܛܰܝܶܛ. ܛܽܘܼܝܳܛܳܐ وسَّخ (2) حَسَد (3) أضرّ بِه. نَكَتهُ. ألقاهُ على رأسهِ (من كتاب خميس).

 • ܛܺܝܼܛܽܘܿܣ و ܛܺܝܼܛܺܝܼܣ طِيطَوَى. طائر معروف.
 • ܛܺܝܼܛܠܳܐ شِيز[5]. ܩܰܝܣܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ.
 • ܛܺܝܼܛܰܪܬ̊ܺܝܼܢܳܐ ضرب من الشجر.
 • ܛܰܝܳܝܳܐ طائيّ. عربيّ. مُسلِم.

ܛܰܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ طَيّ. عَرَب. إسلام.

 • ܛܺܝܼܛܟ̊ܽܘܿܣ و ܛܺܝܼܛܺܝܼܟ̊ܽܘܿܣ (ث) طائر رخيم الصوت قيل هو البُلبُل.
 • ܛܺܝܼܠܳܝܬ̊ܳܐ فَراشة. حيوان ذو جناحين يتهافت على السِّراج (2) فِراش. مصلَّى.
 • ܛܺܝܼ̈ܡܶܐ (ث) قيمة. ثَمَن.
 • ܛܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ زُهَرة. جَوزاء. ܒܶܠܰܬ̊ܺܝܼ.
 • ܛܺܝܼܢܳܐ طين. وَحل. تراب.

ܛܺܝܼܢܳܝܳܐ طينيّ. وَحليّ. تُرابيّ.

ܛܺܝܼܢܳܢܳܐ. ܛܺܝܼܢܳܢܳܝܳܐ مثلهُ.

ܛܺܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ طِينيّة. وَحل.

ܛܺܝܼܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܛܺܝܼܢܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܕܟܰܒ̥ܕ̊ܳܐ صَلابة الكَبد. مرض يُضحي بهِ الكبدُ كطين.

 • ܛܳܟ̥ لَعلّ. عَسى. رُبّما.
 • ܛܰܟ̥ܛܶܟ̥. ܛܽܘܼܟ̥ܛܳܟ̥ܳܐ غَلا. فار. غَطغَط. بَقبَق.
 • ܛܶܟ̥ܢܳܐ. ܛܽܘܼܟ̥ܢܳܐ صِناعة. عِلم. اصطلاح (2) حِيلة. مَكيدة. خَديعة لطيفة. وسيلة.

ܛܶܟ̥ܢܳܢܳܝܳܐ. ܛܽܘܼܟ̥ܢܳܢܳܝܳܐ صِناعيّ. عِلميّ. اصطلاحيّ إلخ.

ܛܰܟ̊ܶܢ. ܛܽܘܼܟ̊ܳܢܳܐ احتال. مَكَر. خَدَع.

ܐܶܬ̊ܛܰܟ̊ܰܢ (مج) ومثلهُ (2) توهَّم. تصوَّر. اخترع.

 • ܛܶܟ̥ܣܳܐ[6] نِظام. ترتيب (2) مَنزِلة. رُتبة. مَقام. درجة. حالة (3) طُغمة. صَفّ (4) قانون. قاعدة (5) طَقْس. مجموع صلوات واحتفالات (6) زِينة. ثياب رسميّة (7) سلاح العساكر (8) شُرَط. حَشَم. أعوان الرؤساء وما يختصّ بهم.

 ܛܰܟ̊ܣܺܝܼܣ ج ܛܰܟ̊ܣܺܝܼ̈ܰܣ مثلهُ.

 ܒܰܪ ܛܶܟ̥ܣܳܐ[7] شُرطيّ. عَون. جُنديّ.

ܛܰܟ̊ܶܣ. ܛܽܘܼܟ̊ܳܣܳܐ رتَّب. نظَّم. صَفّ (2) هذَّب. أصلح (3) جَعَل. وَضَع (4) رَسَم. كرَّس. سام (5) فَرَض. أمر. عيَّن. حَكَم. حَتَم (6) ألَّف. صنَّف كتاباً (7) تناول الأسرار.

ܐܶܬ̊ܛܰܟ̊ܰܣ (مج) وترتَّب. انتظم. تهذَّب. ارتسم.

ܡܛܰܟ̊ܣܳܐ مف (2) أديب. مُحتشِم. مُهذَّب.

ܡܛܰܟ̊ܣܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) طُغمة. جَوقة. صَفّ. رُتبة.

 • ܛܰܠ ــَـ ܛܠܳܠܳܐ ظَلّ. دام ظِلّه (2) ظلَّل (3) ندَّى. رطَّب.

ܛܰܠܶܠ. ܛܽܘܼܠܳܠܳܐ ظلَّل. سَتَر. حَجَب. نَشَر ظِلًّا (2) سقَّف البيت.

ܐܶܬ̊ܛܰܠܰܠ (مج) وتظلَّل. استظلّ. قَعَد في الظِّلّ.

ܐܰܛܶܠ أظلّ. سَتَر. شَمَل (2) أطَلّ. أشرف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܶܠܳܠܳܐ ظِلّ. فَيء (2) سَقف البيت (3) كَنَف (4) طَيف. شَبَح. خيال (5) رَمز. مثال. إشارة.

 ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ظِلال الموت. لَيالٍ حالِكة.

ܛܶܠܳܠܳܝܳܐ. ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ نسبةً إليهِ.

ܛܶܠܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ظِلّ. فَيء (2) طَيف. شَبَح (3) رَمز. مثال (4) يَراعة. ذُبابة تضيء في الليل.

ܛܶܠܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ لغيّة فيهِ.

ܡܛܰܠܬ̥ܳܐ ج ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ (ث. ذ) مِظَلّة. سَقيفة. مَأوى. عِرزال.

ܬܰܛܠܺܝܼܠܳܐ سَقف البيت (2) سَماء.

ܛܰܠܽܘܿܢܳܐ. ܐܰܛܠܽܘܿܢܳܐ مثل ܛܰܠܦܽܘܿܢܳܐ.

ܡܰܛܠܳܢܳܐ فاعل (2) سَقف البيت (3) وِقاية. عِمامة النساء.

ܡܰܛܰܠܠ. ܡܰܛܰܠ. ܡܰܛܠܰܠ. ܡܰܛܠ݈ܠܳܐ. ܡܰܛܠܳܐ مف (2) ظِلّ. فَيء (2) مِظَلّة. وِقاية. مِظَلّ (4) سَقف البيت (5) وَكر. عُشّ. غار.

ܡܰܛܠܳܝܬ̊ܳܐ دُكّان. حانوت.

ܛܶܠܳܐ ظِلّ. فَيء (سواديّة لكنّي أثبتها).

ܛܰܠܳܐ طَلّ. نَدىً (2) مَنّ السماء.

 ܕܰܓ̥ܒ̥ܺܝܼܢ مَن. طرنجبين.

ܛܰܠܳܢܳܝܳܐ نسبةً إليهِ.

 • ܛܠܺܝܼ ــِـ صَغُر. عاد فَتىً.

ܛܠܳܐ ــِـ ܛܠܳܝܳܐ مثلهُ (2) طَلى. لطَّخ. مَسَح. دَلَك.

ܐܶܬ̊ܛܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܰܠܺܝܼ صغَّر. جدَّد. قلَّل (2) طَلى. لطَّخ. مَسَح (3) لطَّف. دقَّق. ضدّ غلَّط.

ܐܶܬ̊ܛܰܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܛܠܰܘܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܠܰܘܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تعديد السابق.

ܛܠܶܐ. ܛܰܠܝܳܐ ج ܛܠܰܝ̈ܳܐ و ܛܠܳܝ̈ܶܐ طَلو. طَلاً. جديد. حَدِث. صغير. لطيف. قليل (2) فَتىً. شابّ. صبيّ. وَلَد (3) غُلام. خادم. عَبد.

ܛܠܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܛܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ و ܛܠܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܛܠܳܝܳܐ ج ܛܠܳܝ̈ܶܐ غُلام. عَزَب.

ܛܠܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܛܠܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

 ܛܠܶܐ ܗܰܘܢܳܐ وَلَد. خفيف العقل.

 ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ صغير السِّنّ.

 ܬܽܘܼܠܡܳܕ̥ܳܐ حديث في الإيمان.

ܛܰܠܝܽܘܿܢܳܐ طُفَيل. فُتَيّ. صُبَيّ إلخ.

ܛܠܳܝܽܘܿܢܳܐ. ܛܰܠܝܽܘܿܣܳܐ. ܛܰܠܝܽܘܿܣܽܘܿܢܳܐ طُفَيل. فُتَيّ. صُبَيّ.

ܛܰܠܝܽܘܿܣܳܝܳܐ طُفَيليّ. وُلَيديّ. فتويّ.

ܛܰܠܝܽܘܿܣܬ̊ܳܐ و ܛܰܠܝܽܘܿܣܬ̥ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ فُتَيّة. بُنَيّة.

ܛܰܠܝܽܘܼܬ̥ܳܐ فُتوّة. صَبوة. حَداثة إلخ.

ܛܠܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ شَبيبة. صِبيان. شُبّان.

ܛܰܠܝܽܘܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ فَتَويّ. وَلَديّ.

 • ܛܠܰܒ̊ܣܳܪܳܐ غَلَق. مُخل. مَترَس (2) نَعل الدابّة خاصّةً (3) قيل: عارِضة. الخشبة العليا التي يدور فيها الباب.
 • ܛܰܠܓ̊ܝܳܕ̥ܳܐ طرجهالة. مِحَسّة من جِلد يُمسَح بها عَرَق البدن.
 • ܛܰܠܗܶܛ. ܛܽܘܼܠܗܳܛܳܐ تكاسَل. تباطَأ. تأخَّر.

ܐܶܬ̊ܛܰܠܗܰܛ تكاسَل. تأخَّر.

ܡܛܰܠܗܛܳܐ مُتكاسِل. مُتأخِّر.

 • ܛܰܠܙܳܐ سمكة صغيرة.
 • ܛܠܰܚ ــَـ طَلَح. ضَني. هُزِل (2) انبسط. عَرُض. تسطَّح.

ܛܠܰܚ ــُـ ܛܠܳܚܳܐ. ܛܠܽܘܼܚܝܳܐ قَطَر. نَقَط. نَضَح. رَشَح (2) بَسَط. سطَّح. عرَّض. غلَّظ. قعَّر.

ܛܰܠܰܚ. ܛܽܘܼܠܳܚܳܐ مبالغة المتعدّي (2) أقطر. نقَّط. أنضح (3) غلَّظ. فخَّم الحرف.

ܐܶܬ̊ܛܰܠܰܚ. ܡܶܬ̊ܛܰܠܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܠܺܝܼܚܳܐ طَليح. مَهزول. ضعيف (2) مُسطَّح. عَريض (3) مُسفَّط طويل الرأس عريضهُ (4) أفطس الأنف (5) غليظ. مُفخَّم (6) مُقعَّر. عميق ذو تَقعير خِلاف مُحدَّب.

ܛܠܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ هُزال. تَسطُّح. تَسفُّط. غَلاظة. تَقعُّر.

 • ܛܠܰܛ ــُـ ܛܠܳܛܳܐ حمُق. تكاسُل.

ܛܰܠܶܛ. ܛܽܘܼܠܳܛܳܐ تكاسَل. تقاعَد. تقاعَس.

ܛܶܠܳܛܳܐ كَسلان. مُتقاعِد. مُحبّ الفَيء والبَطالة.

 • ܛܠܰܡ ــُـ ܛܠܽܘܼܡܝܳܐ. ܛܠܳܡܳܐ ظَلَم. غَشَم. جار (2) سَلَب. خطف (3) افترى. اتّهم (4) جَحَد. أنكر (5) خدع. غَشّ (6) عَقَمت الأرض.

 ܐܰܓ̥ܰܪ ܦܠܳܢ جَحَد. لم يَفِ أجر فُلان.

 ܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ نَكَر. غَمَط النعمة.

 ܢܰܦܫܶܗ ܒܙܰܦܠܳܢ تنكَّر. تظاهر بكذا.

 ܫܽܘܼܘܕ̊ܳܝܶܗ لم يَفِ. لم يَقُم بوعدهِ.

ܛܰܠܶܡ. ܛܽܘܼܠܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܠܶܡ. ܐܶܬ̊ܛܰܠܰܡ (مج).

ܛܳܠܽܘܿܡܳܐ ظالم. ناكر النعمة إلخ.

ܛܳܠܽܘܿܡܽܘܼܬ̥ܳܐ ظُلم. تَعَدٍّ. نُكران الجميل.

ܛܽܘܼܠܡܳܐ طُلمة. رَغيف. قُرصة. خُبز الـمَلّة (2) طُلم. خِوان.

ܛܽܘܼܠܡܬ̥ܳܐ طُلمة. قُرصة. جَردَقة.

 • ܛܰܠܺܝܼܣܡܳܐ طِلَسم. عمليّة سحريّة. خَطّ سحريّ.
 • ܛܠܰܥ ــُـ ܛܽܘܼܠܥܳܐ نام. سَبَت.

ܐܶܬ̊ܛܠܰܥ نام. سَبَت. استغرق في النوم. لَحِقهُ سُبات.

ܛܰܠܰܥ. ܛܽܘܼܠܳܥܳܐ نوَّم. أغرق في النوم. ألحق سُباتاً.

ܐܶܬ̊ܛܰܠܰܥ. ܡܶܬ̊ܛܰܠܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܛܰܠܥܳܢܳܐ فاعل (2) دواء مُبرِّد مُسبِّب سُباتاً.

ܡܛܰܠܥܳܐ نائم. مُصاب بسُباتٍ ثقيل.

ܛܽܘܼܠܳܥܳܐ نوم مُستطيل. سُبات ثقيل مُسبَّب من أمراض باردة أو أدوية مُبرِّدة.

ܛܳܠܰܥܬ̥ܳܐ غَدير. بَطيحة (2) وَحل. موحلة.

 • ܛܠܳܦܚܳܐ ج ܛܠܳܦ̈ܚܶܐ عَدَسة (2) نَمَش. بَثر.

ܛܠܳܦܚܽܘܿܢܳܐ عُدَيسة (2) نَمَش. بَثر صغير.

 ܛܠܳܦܚܽܘܿܢ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ طُحلُب. خُضرة تعلو الماء.

 ܕܕܰܒ̥ܪܳܐ عَدَس برّيّ (2) قُوَيسة. حشيشة طيّبة الرائحة.

ܛܠܳܦܚܽܘܼܬ̥ܳܐ عَدَس (2) نَمَش. بَثر.

 • ܛܰܠܦܽܘܼܢܳܐ قُراد. ذُباب الباقلّاء. خُنفُسة صغيرة. بَقّة مُنتِنة.
 • ܛܠܰܦ̈ܣܳܢܶܐ شِطرَنج.
 • ܛܠܰܦܣܳܪܳܐ مثل ܛܠܰܒ̥ܣܳܪܳܐ.
 • ܛܽܘܼܠܦܣܰܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مُعارَضة. مُناقَضة. قَطع.
 • ܛܠܶܩ. ܛܠܰܩ ــَـ ܛܠܳܩܳܐ. ܛܠܽܘܼܩܝܳܐ باد. فَني. نَفَد. هَلَك. زال. تلاشى. تبدَّد. انكسف. نَقَص نور الشمس والقمر.

ܐܶܬ̊ܛܠܶܩ. ܡܶܬ̊ܛܰܠܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܛܰܠܶܩ. ܛܽܘܼܠܳܩܳܐ طلَّق المرأة (2) أطلق. رَشَق سهاماً (3) فَرَغ. أتمّ. أكمل (4) أباد. أفنى. أزال. أهلك. لاشى (5) بدَّد. بذَّر. أتلف.

 ܝܰܨܺܝܼܦܽܘܼܬܶܗ أفرغ جُهدَهُ.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰܪܺܝܼܟ̥ܬܳܐ أسهَب في الكلام.

ܐܶܬ̊ܛܰܠܰܩ. ܡܶܬ̊ܛܰܠܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܽܘܼܠܝܳܩܳܐ. ܛܽܘܼܠܺܝܼܩܳܐ طَلِق. حاذق. ماهر.

ܛܽܘܼܠܝܳܩܽܘܼܬ̥ܳܐ طَلاقة. حَذاقة. مَهارة.

ܛܽܘܼܠܩܳܐ جَيش. فَوج. مَوكِب. مَحفَل من الناس خاصّةً (2) مسافة بين عَسكَرين (3) راية. أُمّ الحرب وهي أكبر من اللواء (4) رأس. ܪܹܺܫܳܐ[8].

ܛܳܠܽܘܿܩ̈ܶܐ ثلاثة رجال كانوا يُختارون من ثلاثة أسباط بني إسرائيل.

ܛܽܘܼܠܩܬ̥ܳܐ قُرصة. رَغيف.

ܡܛܰܠܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عند أهل المنطق. تحليل. ضدّ تركيب.

ܛܽܘܼܠܳܩܳܐ فَناء. هَلاك. زَوال. اضمِحلال (2) كُسوف. مُحاق. تناقص البَّدر خاصّةً.

 • ܛܶܠܳܪܳܐ نَعل. خُفّ. مَداس.
 • ܛܽܘܼܠܳܪܳܐ طاجِن. مِقلاة. مِرجَل (2) مِغرَفة (كفكير).

ܛܠܽܘܼܪܳܐ و ܛܠܽܘܼܪܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) مِصفاة. رَاووق مُثَقَّب.

 • ܛܠܰܫ ــَـ لَزِج. دَبِق. كان لَزِجاً (2) وَسِخ. تدنَّس.

ܛܠܰܫ ــُـ طَلَس. وسَّخ. دنَّس (2) قذَّر.

ܛܰܠܶܫ. ܛܽܘܼܠܳܫܳܐ مبالغتهُ (2) لزَّج. جعلهُ لَزِجاً.

ܐܶܬ̊ܛܰܠܰܫ. ܡܶܬ̊ܛܰܠܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܰܠܽܘܼܫܳܐ لَزِج. دَبِق.

ܛܰܠܽܘܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ لُزوجة. دَبَق.

ܛܠܺܝܼܫܳܐ وَسِخ. دَنِس. قَذِر.

ܛܠܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ توسُّخ. تدنُّس. قَذَر.

ܛܽܘܼܠܫܳܐ طَلَس. وَسَخ. دَنَس.

ܛܽܘܼܠܫܬ̥ܳܐ و ܬܰܛܠܽܘܼܫܬ̊ܳܐ مثلهُ.

ܛܽܘܼܠܫܳܢܳܝܳܐ مُوسَّخ. مُدنَّس.

ܛܽܘܼܠܳܫܳܐ تَسييع (2) سَدّ. طَمّ.

 • ܛܳܠܶܫܢܳܐ طَيلَسان.
 • ܛܽܘܼܠܰܬ̊ܳܐ مثل ܛܠܽܘܼܪܳܐ.
 • ܛܰܡ ــُـ ܛܡܳܡܳܐ طَمّ. رَدَم. سَدّ.

ܛܰܡܶܡ. ܛܽܘܼܡܳܡܳܐ مبالغتهُ (2) زَجَر. رَدَع. قَمَع.

ܐܶܬ̊ܛܡܶܡ. ܐܶܬ̊ܛܰܡܰܡ (مج. مط).

ܐܰܛܶܡ طَمّ. ردَّم. سَدّ (2) أصمَت. أصَمّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܡܺܝܼܡܳܐ مف (2) أصمّ. مُصمَت. غير مُجوَّف (3) صَلد. صَلب (4) ثابت. مَكين (5) كثيف. غليظ. جامد.

 ܛܡܺܝܼܡ ܠܶܒ̊ܳܐ أعمى القلب. فاقد البصيرة.

 • ܛܰܡܛܶܡ. ܛܽܘܼܡܛܳܡܳܐ تَمتَم. تكلّم كلاماً غليظاً غير مفهوم وبُصاقهُ يترشَّش (2) تقمقم. تذمَّر. تشكَّى.

ܛܰܡܛܡܳܢܳܐ طِمطِم. غليظ الكلام (2) مُتقمقِم. مُتذمِّر.

ܛܰܡܛܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ طُمطُمانيّة. غلاظة الكلام (2) تَقمقُم. تَذمُّر.

 • ܛܡܰܐ ــَـ تدنَّس. قَذُر. تنجَّس (نادر).

ܐܶܬ̊ܛܡܰܐ مثلهُ وهو المأنوس.

ܛܰܡܰܐ. ܛܽܘܼܡܳܐܳܐ دنَّس. نجَّس (2) عَدَّهُ. اتّخذهُ نَجِساً (3) افتَضّ. أفسد.

ܐܶܬ̊ܛܰܡܰܐ. ܡܶܬ̊ܛܰܡܐܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܡܰܐ. ܛܰܡܐܳܐ طَمِث. دَنِس. نَجِس. قَذِر.

ܛܰܡܐܬ̥ܳܐ ج ܛܰܡ̈ܐܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܛܰܡܐܽܘܼܬ̥ܳܐ طَمَث. نَجَس. قَذَر.

ܛܰܡܐܳܢܳܝܳܐ دَنِس. نَجِس. قَذِر.

ܡܛܰܡܐܳܢܳܐ مُدنِّس. مُنجِّس. مُفسِد إلخ.

ܡܛܰܡܐܳܐ مف (2) دَنِس. قَذِر.

 • ܛܰܡܓ̥ܳܐ طامِغة. عَلامة.
 • ܛܰܡܙܽܘܿܢܳܐ مَنديل.
 • ܛܡܰܚ ــُـ ܛܡܳܚܳܐ مثل ܛܡܰܟ̥ مَعناً واشتقاقاً.
 • ܛܡܰܛ ــُـ ܛܡܳܛܳܐ كَتَم. سَتَر. أخفى.

ܐܶܬ̊ܛܡܶܛ. ܡܶܬ̊ܛܰܡܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܛܡܳܝܳܐ. ܛܰܡܝܳܐ ظِلف. حافر الدابّة.
 • ܛܡܰܟ̥ ــُـ ܛܡܳܟ̥ܳܐ شَدّ. جلَّد كتاباً بلا خشب.

ܐܶܬ̊ܛܡܶܟ. ܡܶܬ̊ܛܰܡܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܰܡܟ̥ܳܐ كتاب مُجلَّد بلا خشب.

ܛܡܺܝܼܟ̥ܳܐ. ܛܺܝܼܡܟ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܛܡܰܠ ــُـ ܛܡܳܠܳܐ طَمَل. لَطَخ. لوَّث. دنَّس.

ܛܰܡܶܠ. ܛܽܘܼܡܳܠܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܡܶܠ. ܐܶܬ̊ܛܰܡܰܠ (مج. مط).

 • ܛܰܡܣܳܐ و ܛܰܡܣܬ̥ܳܐ خَيط يُضفَر عليهِ نِير النَّول.
 • ܛܽܘܼܡܣܳܐ (ذ. ث) رُقعة. مَدرَج. رسالة. كتاب.
 • ܛܡܰܪ ــُـ ܛܡܳܪܳܐ. ܛܡܽܘܼܪܝܳܐ. ܛܡܽܘܼܪܳܐ طَمَر. دَفَن. طَمّ (2) دَسّ. دَجّ (3) غَطّ. غرَّق. غَمَس. غَمَر (4) خبَّأ. سَتَر. أخفى (5) شَمَل. استولى (6) انقضّ. هَجَم (7) اختفى. اختبأ. استتر.

 ܒܟ̥ܶܢܫܳܐ وَغَل. دخل في مُعظم الملأ.

ܛܰܡܰܪ. ܛܽܘܼܡܳܪܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̊ܛܡܰܪ. ܡܶܬ̊ܛܰܡܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̊ܛܰܡܰܪ مثلهُ (2) اختبأ. اختفى. استتر.

ܛܡܺܝܼܪܬ̊ܳܐ طرموس. خُبز الـمَلّة (2) دَفينة. خَزينة. مَخبأ.

ܛܶܡܪܳܐ دَفينة. خَزينة. كَنز. كلّ ما طُمِر (2) سَريرة. حَلم. شيء غامض (3) قُراد. طَبّوع (4) خِروَع. ܨܠܰܘܠܳܒ̥ܳܐ (5) جُثّة. مَيّت يبقى تحت الرَّدم.

ܛܡܳܪܳܐ حُلم. سُبات. نوم ثقيل.

ܛܡܳܪܳܐ. ܛܰܡܪܽܘܿܢܳܐ مِئزَر. سِتر. سِروال.

ܛܰܡܪܳܐ قِرْدَع. قُراد. قَمل للإبل والدجاج والثيران.

ܛܰܡܪܽܘܼܪܳܐ مِئزر (2) مَنديل. مِنشفة (3) مَنديل يغطّي رأس المرأة.

ܡܰܛܡܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܡܰܛܡܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مَطمورة. مخبأة. مَدفَن. دَفينة. كَنز.

 • ܛܡܰܫ ــُـ ܛܡܳܫܳܐ طَمَس. غَمَس. غَطَس. غَطّ.

ܛܰܡܶܫ. ܛܽܘܼܡܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܡܶܫ. ܐܶܬ̊ܛܰܡܰܫ (مج).

ܛܰܪܡܶܫ. ܛܽܘܼܪܡܳܫܳܐ لطَّخ. لوَّث. وسَّخ. بلَّل (2) خَرمَش الكتابة.

ܐܶܬ̊ܛܰܪܡܰܫ. ܡܶܬ̊ܛܰܪܡܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܡܳܫܳܐ إِرَة. لَحم يُغلى بخَلّ فيُجفَّف ويُحمَل في السَّفر.

 • ܛܰܢ ــَـ ܛܢܳܢܳܐ. ܒ. غار. اغتار. تحمَّس (2) حَسَد (3) غَبَط. نافس. اقتدى (4) مال. صَبا. حَنا (5) عنَّف. بكَّت.

ܐܶܬ̊ܛܢܶܢ (مج) واغتار. تحمَّس.

ܛܰܢܶܢ. ܛܽܘܼܢܳܢܳܐ أغار (2) هيَّج. أغاظ (3) عنَّف. بكَّت.

ܐܶܬ̊ܛܰܢܰܢ. ܡܶܬ̊ܛܰܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܛܶܢ. ܡܰܛܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܛܰܢܶܢ.

 ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܙܰܦܠܳܢ أمعن نظرهُ بكذا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܰܢܳܢܳܐ غَيور. أحمَس. ذو نَخوة (2) حَسود. مُتغيِّظ.

ܛܰܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غَيرة. حماسة. نَخوة (2) حَسَد. غَيظ.

ܛܢܳܢܳܐ. ܛܰܢܬ̥ܳܐ. ܛܽܘܼܢܳܢܳܐ مثلهُ.

ܛܽܘܼܢܛܳܢܳܐ غَيرة. نَخوة. حماسة.

ܛܰܢܺܝܼܢܳܐ مُغتار. مُتحمِّس (2) مُغتاظ. مُحتَدّ.

ܛܰܢܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غَيرة. حماسة. غَيظ.

ܛܢܺܝܼܢܳܐ مف (2) غَيور. مُغتار (3) حَسود (4) غابط. مُتنافِس (5) مائل. صابٍ (6) مُنخُل. ܡܚܽܘܼܠܬ̊ܳܐ.

ܛܢܺܝܼܢܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) مُنخُل (3) سَفيقة. خشبة عريضة دقيقة طويلة تُوضع ثمّ تُلَفّ عليها البواري.

 • ܛܢܰܒ̥ ــُـ طَنَب (مُمات).

ܛܰܢܶܒ̥. ܛܽܘܼܢܳܒ̥ܳܐ طنَّب. شدّ بالأطناب.

ܐܰܛܢܶܒ̥. ܡܰܛܢܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̊ܛܰܢܰܒ̥. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܢܰܒ̥ (مج).

ܛܽܘܼܢܒ̊ܳܐ طُنُب. حَبل الخيمة خاصّةً.

 • ܛܰܢܒ̊ܽܘܼܪܳܐ طُنبُور. آلة للطَّرَب.
 • ܛܰܢܓ̊ܺܝܼܪܳܐ طِنجِير[9]. تِنكِير.
 • ܛܢܰܙ ــُـ ܛܢܳܙܳܐ شَدّ. رَبَط. حَزَق. عَكَم (2) طَنَز. سَخِر.

ܛܰܢܶܙ. ܛܽܘܼܢܳܙܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܢܶܙ. ܐܶܬ̊ܛܰܢܰܙ (مج).

ܛܢܺܝܼܙܳܐ مَشدود. مَربوط. مَعكوم.

 • ܒܰܪ ܛܰܢܝܳܐ قار. قير. ܩܺܝܼܪܳܐ.
 • ܛܘܳܢܰܣܩܳܐ أو ܛܒ̥ܳܢܰܣܩܳܐ لَطمة.
 • ܛܢܶܦ ــَـ طَنِف. نَجِس. كان فاحشاً.

ܐܶܬ̊ܛܢܶܦ. ܡܶܬ̊ܛܰܢܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܛܰܢܶܦ. ܛܽܘܼܢܳܦܳܐ نجَّس. دنَّس. لطَّخ. لوَّث (2) أفسد. افتَضّ.

ܐܶܬ̊ܛܰܢܰܦ. ܡܶܬ̊ܛܰܢܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܰܢܦܳܐ مؤنّثهُ ܛܰܢܦܬ̥ܳܐ طَنِف. دَنِس. فاحش. نَجِس.

ܛܰܢܦܽܘܼܬ̥ܳܐ نجاسة. دَنَس. فَحشاء.

ܛܰܢܺܝܼܦܳܐ طَنِف. نَجِس. رَجِس. فاحش.

 • ܛܰܢܦܶܣܬ̊ܳܐ طَنفَسة. مَحفورة. طرّاحة.
 • ܛܢܰܫ ــَـ ܛܢܳܫܳܐ دَنِس. نَتِن (مُمات).

ܐܶܬ̊ܛܢܶܫ دَنِس. توسَّخ (2) تزهَّم. تزنَّخ. نَتِن.

ܛܰܢܽܘܼܫܳܐ دَنِس. قَذِر. وَسِخ (2) زَهِم. زَنِخ. نَتِن.

ܛܰܢܽܘܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ دَنَس. قَذَر. وَسَخ. زَناخة.

ܛܽܘܼܢܳܫܳܐ الغمس في الماء البارد خاصّةً.

 • ܛܰܣܳܐ صفيحة من الذهب (2) طَسّ. إناء لغسل الأيدي.

ܛܰܣܳܢܳܝܳܐ مُصفَّح.

ܛܰܣܶܣ. ܛܽܘܼܣܳܣܳܐ صفَّح. طرَّق الحديد ونحوهُ.

ܐܶܬ̊ܛܰܣܰܣ. ܡܶܬ̊ܛܰܣܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܛܰܣܽܘܼܓ̥ܳܐ طَسُّوج. دِرهم. دينار.
 • ܛܰܣܩܳܐ طَسْق. جِزية. خَراج (2) مِكيال.

ܛܰܣܶܩ. ܛܽܘܼܣܳܩܳܐ جَبا الخَراج.

 • ܛܰܣܪܳܪܳܐ مُحارِب. بَطَل. باسل.

ܛܰܣܪܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مُحارَبة. بُطولة. بَسالة.

 • ܛܥܳܐ ــِـ ܛܥܳܝܳܐ طَغى. ضَلّ. غَوي (2) طَفى. طَما. ارتفع. فار الماء (3) ضاع. تاه (4) فُقِد. باد. هَلَك (5) غَلِط. أخطأ. لم يُصب (6) نَسي. سَها. ذَهَل (7) أهمل. تغافل (8) أضلّ. أغوى. غَشّ (9) مَحا. طَمَس. دَرَس الشيء.

 ܐܽܘܼܪܚܳܐ و ܡܶܢ ܐܽܘܼܪܚܳܐ ضَلّ. أضاع الطريق.

 ܛܥܳܬ̥ܶܗ ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ فاتهُ الأمرُ. لم يعرفهُ.

ܐܶܬ̊ܛܥܺܝܼ (مج) وضَلّ. غَوي (2) ضاع. باد. فُقِد.

ܐܰܛܥܺܝܼ أضلّ. أغوى (2) أتاه. أضاع (3) أغلط. أخطأ (4) أنسى. أذهل (5) مَحا. مَحَق. طَمَس. دَرَس (6) خَدَع. غَشّ. غَرّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܥܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܥܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܛܥܰܘܥܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܥܰܘܥܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تعديدهُ.

ܛܳܥܝܳܐ ضالّ. غاوٍ. هَرطوقيّ (2) ضائع. مَفقود. تائِه إلخ.

 ܝܽܘܼܠ̈ܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ تعاليم. هَرطقات فاسدة.

ܛܳܥܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَلال. هَرطقة. غَلَط. خطأ (2) نِسيان. تَغافُل (3) غِشّ. كَذِب.

ܛܽܘܼܥܝܰܝ (ث) مثلهُ ولا جمع لهُ.

 ܒܰܪ ܛܽܘܼܥܝܰܝ ضالّ. هَرطوقيّ.

ܛܽܘܼܥܝܳܢܳܐ طُغيان. ضَلال.

ܛܰܥܳܝܳܐ ضَليل. مُضلّ. كَذّاب. غَشّاش.

ܛܰܥܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَلالة. إضلال. كَذِب. غِشّ.

ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ فاعل (2) مُغالطيّ. سَفسَطيّ.

ܡܰܛܥܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) أُضلولة. مُغالَطة. سَفسَطة.

ܛܰܥܘܳܢܳܐ سَهو. إغفال. طَياشة. خطأ. غَلطة. نِسيان. خسارة. غَرامة. جَزاء نقديّ.

 • ܛܰܥܛܰܥ. ܛܽܘܼܥܛܳܥܳܐ فاح. انتشر. سَطَع العَرف (2) غَصّ. أحسّ. تأذّى بشِدّة الرائحة.
 • ܛܰܥܠܽܘܼܠܳܐ مِزمار. ܨܶܦܽܘܿܢܝܳܐ.
 • ܛܥܶܡ ــَـ ܛܥܳܡܳܐ طَعِم. ذاق. أكل (2) قاسى. احتمل. كابد (3) جرَّب. اختبر. عَلِم.

ܛܥܰܡ ــِـ ܛܥܳܡܳܐ. ܛܥܽܘܿܡܳܐ كالتالي.

ܛܥܶܡ ــَـ طَعِم. لَقِح الغصن (2) طعَّم. لقَّح. ركَّب الغُصنَ في غيرهِ.

ܐܶܬ̊ܛܥܶܡ (مج) وطَعِم. ذاق (2) طعِم. لَقِح. تركَّب.

ܛܰܥܶܡ. ܛܽܘܼܥܳܡܳܐ أطعم. أذاق (2) طعَّم. لقَّح. ركَّب.

ܐܶܬ̊ܛܰܥܰܡ (مج) وطَعِم. لَقِح. تركّب.

ܐܰܛܥܶܡ أطعم. أذاق. أكل (2) طعَّم. لقَّح (3) استطعم. استلذّ. استمرأ (4) حمَّل. جعلهُ يقاسي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܥܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܥܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܳܥܽܘܿܡܳܐ فاعل (2) مُغَذٍّ. مُقيت (3) غُصن مُلقَّح في غيرهِ.

ܛܥܺܝܼܡܳܐ مف (2) لذيذ. حُلو. طيّب. عَذب (3) لطيف. ظريف الأخلاق (4) غُصن مُلقَّح.

 ܚܠܺܝܼܡ ܛܥܺܝܼܡ صحيح سليم.

ܛܥܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ مَذاق. مَذاقة. لَذّة إلخ (2) تطعيم. تلقيح.

ܛܥܳܡܳܐ غُصنٌ يُطعَّم في غيرِه.

ܛܥܳܡܬ̊ܳܐ مرّة ومصدر (2) طَعم. ذَوق (3) قوّة الذَّوق (4) طعام. مَأكَل (5) لَذّة. حَلاوة. عُذوبة (6) تطعيم. تلقيح (7) شأن. أمر. حال. خاصّة (8) تجربة. خِبرة. مِثال (مسطرة).

ܛܥܰܡܬ̥ܳܐ ج ܛܰܥ̈ܡܳܬ̥ܳܐ لغيّة فيهِ.

ܛܽܘܼܥܡܳܐ طُعم. طعام. مَأكَل.

ܛܥܽܘܼܡܳܐ مثلهُ (2) طَعم (3) ذَوق. أكل.

ܛܰܥܡܳܐ طَعم. ذَوق. لَذّة (2) قوّة الذَّوق (3) خِبرة. معرفة. فِطنة. حِكمة (4) وَقار. كرامة (5) فَم. ܦܽܘܼܡܳܐ.

ܛܰܥܡܳܢܳܐ طيّب. لذيذ. عَذب (2) خبير. حكيم. فَطِن (3) لطيف. ظريف. جميل. وَقور.

ܛܰܥܡܳܢܽܘܼܬܳܐ لَذّة. عُذوبة. طَلاوة (2) خِبرة. فِطنة. لطافة.

ܛܰܥܡܳܢܳܝܳܐ لذيذ. عَذب (2) وَسِخ. دَنِس. تَفِه. مُستنكَف.

ܛܰܥܡܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ لَذّة. عُذوبة (2) وَسَخ. دَنَس.

ܡܰܛܥܰܡܬ̊ܳܐ قُوت. غذاء. طعام (2) زَرافة. حيوان أشبه بالجَّمَل (3) زَرّاقة[10]. آلة تُرمى بها النار بالنَّفط الأبيض (4) مِلعقة وهذا سواديّ.

ܡܶܬ̊ܛܰܥܡܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مَطاعِم. مَآكِل.

 • ܛܥܶܢ[11] ــَـ ܛܥܽܘܼܢܬ̊ܳܐ ظَعَن. حَمَل. نَقَل (2) حَمِل. أثمر (3) حَمِل. حَبِل (4) حَوى. دَلّ على معنى (5) تحمَّل. عانى. كابد. قاسى (6) احتمل. صَبَر.

ܐܶܬ̊ܛܥܶܢ. ܡܶܬ̊ܛܰܥܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܰܥܶܢ. ܛܽܘܼܥܳܢܳܐ ظعَّن. حمَّل.

ܐܶܬ̊ܛܰܥܰܢ. ܡܶܬ̊ܛܰܥܢܳܢܽܘܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܛܥܶܢ. ܡܰܛܥܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ظعَّن. حمَّل.

ܐܶܬ̊ܬܰܛܰܥܰܢ. ܡܶܬ̊ܬܰܛܥܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܳܥܽܘܿܢܳܐ فاعل (2) حمَّال. عَتّال.

ܛܳܥܽܘܿܢܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) حُمولة. راحِلة. دابّة.

ܛܳܥܽܘܿܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حَمل. حِمالة. عِتالة. صَبر إلخ.

ܛܥܺܝܼܢܳܐ مف (2) حامِل. مُثمِر إلخ.

 ܛܥܺܝܼܢ ܚܰܝ̈ܶܐ فَلَك البروج.

ܛܥܺܝܼܢܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) حامل. حُبلى.

ܛܥܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) إثمار. حَمل الثمر.

ܛܥܽܘܼܢܬ̊ܳܐ حِمل. كارة (2) حَمْل. ثمر الشجر.

ܛܥܰܢܬ̥ܳܐ ج ܛܰܥ̈ܢܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܛܰܥܢܳܐ حِمْل (2) عناية. اهتمام. كلفة.

 • ܛܥܰܫ. ܛܥܶܫ ــَـ ܛܥܳܫܳܐ. ܛܥܽܘܼܫܝܳܐ تَعِس. عَثَر. زَلّ (2) طاش. سَها. ذَهَل (3) غَلِط. أخطأ (4) ضَلّ. زاغ. انحرف.

 ܣܰܒ̥ܪܶܗ خاب أملهُ. يَئِس.

ܛܰܥܶܫ. ܛܽܘܼܥܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܥܶܫ. ܐܶܬ̊ܛܰܥܰܫ (مج) ومثل ܛܥܰܫ.

ܐܰܛܥܶܫ مثل ܛܥܰܫ (2) أتعس. أعثر (3) أطاش. أذهل (4) أغلط. أخطأ (5) أضلّ. أزاغ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܥܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܥܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܳܥܽܘܿܫܳܐ تاعس. عاثر. زالّ. طائش. مُخطئ إلخ (2) عَديم الرُّشد.

 ܠܳܐ ܛܳܥܽܘܿܫܳܐ سَديد. قَويم. مَعصوم.

ܛܰܥܫܳܐ كثير العِثار والغَلَط إلخ.

ܛܥܺܝܼܫܳܐ مثل ܛܳܥܽܘܿܫܳܐ.

ܛܳܥܽܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ عِثار. زَلَل. طَياشة. انحراف. غَلَط إلخ.

ܛܰܥܫܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܛܥܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܠܳܐ ܛܳܥܽܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ سَداد. استقامة. عِصمة.

 • ܛܰܦ ــُـ ܛܦܳܦܳܐ فاض (2) طَفِئ.

ܐܰܛܶܦ أفاض. غرَّق. غَمَر. جَرَف (3) أطفأ.

ܛܰܦܛܶܦ. ܛܽܘܼܦܛܳܦܳܐ طَفّ. طَفَل. مال إلى الغروب (2) نَشّ. طَقطَق السِّراج (3) غَرغَر الماء.

ܐܶܬ̊ܛܰܦܛܰܦ مثلهُ (2) تعذَّب. تململ.

ܛܦܳܦܳܐ سَيل. هَطل عظيم.

ܛܰܦܛܳܦܳܐ طبطابة. خشبة يُلعَب بها بالكُرة.

 • ܛܦܳܐ. ܛܦܺܝܼ. ܛܦܳܝܳܐ طَفِئ. خَمَد (ك. قد).

ܛܦܳܐ ــِـ ܛܦܳܝܳܐ. ܛܦܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ أغلق. أوصد. رَدّ الباب (2) طَبَق. أغمض العين (3) ضمّ. قَرَن. جعل. لَصَق (4) زَحَم. ضَغَط. حَصَر (5) لَحِق. أدرك. لَقي (6) لَصِق. لَزِق (7) استتر. اختبأ (8) عَلِقت النار.

 ܐܳܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ أطبَق. لَفَظ الحرف.

 ܪܶܥܝܳܢܶܗ جمع أفكارهُ.

ܛܰܦܺܝܼ. ܛܽܘܼܦܳܝܳܐ مبالغة المتعدّي.

 ܘܳܝܳܐ ܠ وَيْلٌ. أعطى الوَيلَ لِ.

ܐܶܬ̊ܛܦܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܦܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̊ܛܰܦܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܦܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 ܒܰܦܠܳܢ التصق بفُلان. التجأ إلى فُلان.

 ܠܰܦܠܳܢ ܣܽܘܼܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ فاز فُلان بما يسرّه.

ܡܛܰܦܝܳܢܳܐ فاعل (2) خُطيط مُطبِق لَفظ الحرف.

ܛܰܦܳܝܳܐ سَفح. لَحف. مُرتَقىً (2) قاعدة.  أصل.

ܛܦܳܝܳܐ. ܛܦܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܛܽܘܼܦܳܝܳܐ لازوق. دواء يُلصَق على الجرح (2) حشيشة ذات ورود كثيرة لها ورق شَبيه بورق الشَّعير تنبت في الماء.

 • ܛܦܰܚ ــَـ ܛܦܳܚܳܐ طَفَح. قَطَر. نَضَح (2) انبسط. امتدّ (3) سَقَط. أكَبّ. وَقَع على وجههِ (4) تلألأ. أزهر.

ܛܦܰܚ ــُـ ܛܦܳܚܳܐ طفَّح. أقطر. أنضح (2) بَسَط. مَدّ. نَشَر (3) كَبّ. أسقط. أوقع (4) لَطَم. صَفَع (5) خَدَش. شَدَخ. شَجّ.

ܛܰܦܰܚ. ܛܽܘܼܦܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܦܰܚ. ܡܶܬ̊ܛܰܦܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̊ܛܰܦܰܚ. ܡܶܬ̊ܛܰܦܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܦܳܚܳܐ. ܛܽܘܼܦܳܚܳܐ جَلَبة. ضَوضاء (2) سَقطة (3) شَجّة. شَدخة (4) ضربة. لَطمة. صَفعة. صَدمة.

 • ܛܳܦܹܺܛܳܐ[12] طَنفَسة. مَحفورة. بِساط.
 • ܛܦܰܠ ــُـ ܛܦܳܠܳܐ طَفَل. لوَّث. لطَّخ. دنَّس. قذَّر.

ܛܰܦܶܠ. ܛܽܘܼܦܳܠܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܦܶܠ. ܐܶܬ̊ܛܰܦܰܠ (مج. مط).

ܛܦܳܠܳܐ طِفل. أطفال (مُفرداً وجمعاً).

ܛܰܦܳܠܳܐ مثلهُ (2) مُلطِّخ. مُلوِّث. مُدنِّس.

ܡܛܰܦܠܳܢܳܐ مُلطِّخ. مُدنِّس (2) كالتالي.

ܛܦܺܝܼܠܳܐ دَنِس. قَذِر. مُتلوِّث. مُتلطِّخ.

ܛܦܳܠܳܐ. ܛܶܦܠܳܐ دَنَس. قَذَر. وَسَخ.

 • ܛܰܦܢܳܐ. ܛܦܺܝܼܢܳܐ طَنفَسة. مَحفورة.
 • ܛܦܰܣ ــُـَـ ܛܦܳܣܳܐ. ܛܦܽܘܼܣܝܳܐ التجأ. استغاث.

ܐܶܬ̊ܛܦܶܣ. ܡܶܬ̊ܛܰܦܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܛܰܦܶܣ. ܛܽܘܼܦܳܣܳܐ مثَّل. صوَّر. رَمَز. أشار (2) اشتقّ. صاغ فعلاً.

ܐܶܬ̊ܛܰܦܰܣ. ܡܶܬ̊ܛܰܦܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܽܘܼܦܣܳܐ مثال. نَموذج (2) رَمز. إشارة (3) صيغة.

 ܒܛܽܘܼܦܣܳܐ ܕ بمقام. بمنزلة.

ܛܽܘܼܦܣܳܢܳܝܳܐ مِثاليّ. نَموذجيّ. رَمزيّ.

 • ܛܰܦܣܬ̥ܳܐ طَنفَسة. دُرنُوك. مَحفورة.
 • ܛܳܦܩܳܐ طابق. خُبز رقيق.
 • ܛܶܦܪܳܐ (ث) ظُفر (2) مِخلَب (3) ظِلف. حافر (4) ظَفرة. جِلدة رقيقة تغشي العين (5) ظُفر الطِّيب (6) حجر ألماس (7) حجر كريم. فيروز. كلّ ما لهُ شكل الظُّفر.

ܛܽܘܼܦܪܳܐ (ذ). ظُفر. مِخلَب. ظِلف إلخ.

 ܒܰܪ ܛܽܘܼܦܪܳܐ. ܛܶܦܪܳܐ ثَفَر الدابّة.

 ܛܶܦܪܳܐ ܕܰܫܩܺܝܼܦܳܐ حَرف. سِنّ الكهف.

 ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܕܡܰܓ̥ܪ̈ܒ̥ܳܢ بَياض الأظفار.

 ܕܕܹܺܐܒ̥ܳܐ[13] أظفار الذئب. كواكب صغار قُدّام الذِّئبَين وهما كوكبان كبيران بين العوائذ والفَرقَدين.

 ܡܶܢ ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܟ̊ܺܝܼܟ̥ܳܬ̥ܳܐ من نُعومة الأظفار.

 ܛܶܦܪܳܐ ܢܩܺܝܼܒ̥ܬ̊ܳܐ تَخريم. نَقش شبيه بالظُّفر.

ܛܶܦܪܳܢܳܝܳܐ نسبةً إليهِ.

 • ܛܦܰܫ ــَـ ܛܦܳܫܳܐ طَفِس. قَذُر. دَنِس (2) غَلُظ. سَمِن (3) حَمُق. جَهِل.

ܐܶܬ̊ܛܦܶܫ. ܡܶܬ̊ܛܰܦܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܛܰܦܶܫ. ܛܽܘܼܦܳܫܳܐ طفَّس. دنَّس. قذَّر (2) غلَّظ. سمَّن (3) حمَّق. جهَّل.

ܐܶܬ̊ܛܰܦܰܫ (مج. مط) كلّها كلدانيّة قديمة لكنّني أوجبتها لوجود فروعها في كلدانيّتنا الحاليّة.

ܛܰܦܽܘܼܫܳܐ طَفِس. دَنِس. قَذِر. وَسِخ.

ܛܰܦܽܘܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ طَفاسة. دَناسة. قَذَر. وَسَخ.

ܛܰܦܫܳܐ سَفُّود. مِنضَج. سِيخ.

 • ܛܰܨܥܳܪܳܐ برّيّة. قَفر (2) صَقر. طائر صَيّاد.
 • ܛܳܩܳܐ طاق. رِواق. قَنطَرة.
 • ܛܰܪ ــُـ لغيّة في ܛܳܪ.

ܛܰܪܳܐ إطار الغِربال و نحوهِ.

 • ܛܪܳܐ. ܛܪܺܝܼ ــِـ ܛܪܳܝܳܐ. ܛܶܪܝܳܢܳܐ نَبَذ. طَرَح. ألقى (2) سيَّع. طيَّن (3) ساق الماشية (4) طرد. نفى. نحّى. أبعد (5) غَرَب. ابتعد. تنحّى.

 ܒ صَدَم. لَطَم. ضرب. دفع (2) صادم. قاوم. عارض (3) انصدم. عَثَر.

 ܥܰܠ طرأ. حدث. عَرَض. أصاب (2) هجم. انقضّ (3) صرع. تخبّط الشيطان أحداً.

 ܛܪܳܬ̥ܶܗ ܬܹܺܐܪܬ̊ܶܗ[14]. ܢܰܦܫܶܗ نَدِم. بَكَّتهُ ضميرهُ.

ܛܰܪܺܝܼ. ܛܽܘܼܪܳܝܳܐ مبالغة المتعدّي.

 ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܪܹܺܫܶܗ[15] لَظلَظ. حرَّك الثعبان رأسهُ.

ܐܶܬ̊ܛܪܺܝܼ (مج) وصَدَم. لَطَم. ضرب. دفع (2) غَضِب. حَنِق. احتدّ. انزعج (3) هجم. انقضّ (4) عَثَر. تشكَّك (5) اضطرب. تأذّى. نالهُ ضَرّ (6) أعثر. شكَّك.

ܐܶܬ̊ܛܰܪܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܛܰܪܝܳܐ مف (2) مُضطرِب. قَلِق. مُنزعِج. غَضبان.

ܛܶܪܝܳܢܳܐ خِوان. طَبَق من خُوص خاصّةً (2) سِياع.

ܛܪܳܝܬ̊ܳܐ مرّة (2) سِياع. طِين.

 • ܛܰܪܒ̊ܳܐ أطراف العَوسَج الغَضّ.
 • ܛܰܪܒ̊ܰܚܫܳܐ جَلَبة. خُصومة. اضطراب. تشويش.
 • ܛܰܪܒ̊ܶܠ. ܛܽܘܼܪܒܳܠܳܐ أقلق. سجَّس.

ܐܶܬ̊ܛܰܪܒܰܠ. ܡܶܬ̊ܛܰܪܒ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܛܽܘܼܪܒ̊ܳܠܳܐ قَلَق. سَجَس. اضطرب. وَلَه. عَجَلة.

 • ܛܪܰܓ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ مُغَنٍّ. مُصنِّف الغناء.
 • ܛܰܪܓ̊ܽܘܼܚܟ̊ܳܐ أهدَل. مُسترخي الشَّفة السُّفلى.
 • ܛܪܒܣܝܡܐ هِندِباء.
 • ܛܽܘܿܪܺܝܼܓ̥ ابن آوى. ܝܳܪܽܘܿܪܳܐ.
 • ܛܪܰܕ̥ ــُـ ܛܪܳܕ̥ܳܐ. ܛܪܽܘܼܕ̥ܝܳܐ طَرَد. دفع. أبعد. نَفى (2) طَرَد. ساق. أعدى. رَكَل (3) ܒܳܬܰܪ تَبِع. لَحِق.

 ܚܙܳܬ̥ܶܗ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ طَرَد نظرهُ في القراءة. قرأ حَثيثاً.

ܛܰܪܶܕ̥. ܛܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܪܶܕ̥. ܐܶܬ̊ܛܰܪܰܕ̥ (مج).

ܛܰܪܽܘܼܕ̥ܳܐ. ܛܰܪܽܘܼܕ̥ܬ̥ܳܢܳܐ أحوَل. أزوَر.

ܛܰܪܽܘܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܛܰܪܽܘܼܕ̥ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حَوَل.

 • ܛܪܽܘܼܓܳܐ تُرُنج. ܐܶܛܪܽܘܼܓ̊ܳܐ.
 • ܛܪܰܙ ــُـ ܛܪܳܙܳܐ سَمَل. حَوَل العين.

ܐܶܬ̊ܛܪܶܙ. ܡܶܬ̊ܛܰܪܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܛܪܶܙ حَوَل. سَمَل العين.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܪܰܙ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܪܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܰܪܽܘܼܙܳܐ بارد (2) أحوَل. أزوَر. أشوَص (3) جاحِظ. ناتئ العين.

ܛܰܪܽܘܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ بُرودة (2) حَوَل. شَوصة (3) جُحوظ. نُتوء العين.

 • ܛܽܘܼܪܛܳܐ ضُراط (2) قَرقَرة البطن.
 • ܛܰܪܛܶܡ. ܛܽܘܼܪܛܳܡܳܐ دَمدَم. تقمقم. تذمَّر.
 • ܛܰܪܛܶܣ. ܛܽܘܼܪܛܳܣܳܐ ضَرَط (2) قَرقَر البطن.

ܛܽܘܼܪܛܳܣܳܐ ضُراط. قَرقَرة البطن.

 • ܛܰܪܛܰܥ. ܛܽܘܼܪܛܳܥܳܐ غَلا. غَطغَط. بَقبَق. جاش. فار (2) ثار. هاج (3) قَصَف. رَعَد.

ܐܶܬ̊ܛܰܪܛܰܥ. ܡܶܬ̊ܛܰܪܛܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܛܰܪܛܶܩ. ܛܽܘܼܪܛܳܩܳܐ وَلوَل. ناح.
 • ܛܪܳܛܩܶܠ. ܛܪܳܛܩܶܠܳܐ طابق مُثَقَّب.
 • ܛܰܪܛܰܪ. ܛܽܘܼܪܛܳܪܳܐ ضَرَط. قَرقَر البطن.
 • ܛܰܪܛܶܫ انظر ܛܪܰܫ.
 • ܛܰܪܝܳܢܩܳܐ[16] مَصل. ماء قاطِر من اللبن (2) قيل: مُضَارة. لَبَن حامض.
 • ܛܪܰܟ̥ ــُـ ܛܪܳܟ̥ܳܐ نَمّ. غَدَر. سجَّس. خاصم.

ܛܰܪܟ̊ܳܐ فِتنة. خُصومة. مَكر. نَميمة.

ܛܰܪܟ̊ܳܢܳܐ فَتّان. مُخاصِم. مَكّار. نَمّام. ثَلّاب.

 • ܛܳܪܺܝܼܟ̥ܳܐ طِرّيخ. سمك صِغار يُملَّح.
 • ܛܰܪܟܰܝܢܳܐ طُرخون. كَشك. ܐܰܪܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ.

ܛܪܺܝܼܟ̥ܽܘܿܢܳܐ لغيّة في ܕܪܺܝܼܟ̥ܽܘܿܢܳܐ.

 • ܛܪܰܟ̥ܣܺܝܼܡܳܐ هِندِباء.
 • ܛܪܽܘܼܠܳܐ جام. كأس. مِغرفة أو مِصفاة مُثَقَّبة.
 • ܛܪܰܘܡܳܐ قُرصة. جَرح.
 • ܛܪܺܝܼܡܳܐ كُمَّثرى. ܟܳܡܰܬ̥ܪܳܐ.
 • ܛܪܺܝܼܡܺܝܼܢܳܐ مَخدعَ. قَلّاية.
 • ܛܰܪܡܽܘܼܣܳܐ طرموس. خُبز الـمَلّة.

ܛܰܪܡܽܘܼܣܬ̊ܳܐ مثلهُ.

ܛܰܪܡܺܝܼܣܳܐ هِندِباء (2) إستار.

ܛܰܪܡܳܣܬ̊ܳܐ ج ܛܰܪ̈ܡܳܣܝܳܬ̥ܳܐ و ܛܰܪ̈ܡܣܳܬ̥ܳܐ بَطيط. خُفّ بدون ساق.

ܛܰܪܡܺܝܼܣܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܛܰܪ̈ܡܺܝܼܣܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܛܰܪܳܢܳܐ ظِرّ. صَوّان. حجر صَلد يقدح ناراً.

ܛܰܪܳܢܳܝܳܐ صَوّانيّ. صَلد. قاسٍ.

ܛܰܪܽܘܼܢܳܐ يابس. صَلْد. صُلب (2) نَديّ. رَطِب. طَري.

ܛܰܪܽܘܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ يُبوسة. صَلابة. نَداوة إلخ.

ܛܪܽܘܼܢܳܐ رئيس. مُقدَّم. مُسلَّط (2) ظالم. طاغٍ. عاتٍ.

ܛܪܽܘܼܢܳܝܳܐ ظالم. قاسٍ. جائر.

ܛܪܽܘܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ رِئاسة. تَقدُّم. تَسلُّط (2) ظُلم. عُتوّ إلخ.

ܛܰܪܶܢ. ܛܽܘܼܪܳܢܳܐ يبَّس. صلَّب. حجَّر.

ܐܶܬ̊ܛܰܪܰܢ. ܡܶܬ̊ܛܰܪܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܛܶܪܣܳܐ فَلس. ܫܳܡܽܘܿܢܳܐ.
 • ܛܪܰܦ ــُـَـ ܛܪܳܦܳܐ طَرَف. ضَرَب. لَطَم. قَرَع. خَبَط (2) صفَّق (3) صفَّق الطائر بجناحيهِ (4) خَضّ. مَخَض اللَّبَن (5) نَدَف. ܚܛܰܪ.

 ܒܥܰܛܡ̈ܳܬ̥ܶܗ ضَرَب. قَرَع فَخذَيهِ حُزناً وتفجُّعاً ونَدامةً.

ܛܰܪܶܦ. ܛܽܘܼܪܳܦܳܐ مبالغتهُ (2) كَرَب. غَمّ (3) عذَّب. عنَّى. أنهك. أتعب (4) قَطَف. قطع. جَنى الورق والثمر.

 ܠܰܐܬ̥ܪܳܐ زيَّن الموضع بالورق وجعل فيهِ ورقاً.

ܐܶܬ̊ܛܪܶܦ. ܡܶܬ̊ܛܰܪܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̊ܛܰܪܰܦ مثلهُ (2) اغتمّ. حَزِن (3) تعذَّب. تعنَّى. تضيَّق. اضطرب.

ܐܰܛܪܶܦ طَرَف. ضَرَب. لَطَم. قَرَع. خَبَط. صفَّق (2) خَضّ. مَخَض (3) نَدَف (4) كَرَب. غَمّ (5) عذَّب. عنَّى. أنهك. أتعب (6) قَطَف. قَطَع. جَنى الورق والثمر (7) التفت. وجَّه نظرهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܪܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܪܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܪܺܝܼܦܳܐ مف (2) مَخيض اللَّبن.

ܡܛܰܪܦܳܐ مف (2) مَنهوك. مُعذَّب. مَتعوب. مَكروب. مُغتَمّ. مُضطرِب إلخ.

ܛܽܘܼܪܳܦܳܐ كَرَب. غَمّ. اضطراب. قَلَق. عَناء. شَقاء.

ܛܪܳܦܳܐ طَرفة. بُرهة. دقيقة. هُنَيهة.

 ܛܪܳܦܳܐ ܕܫܳܥܬ̥ܳܐ طَرفة. بُرهة.

ܛܪܳܦܬ̊ܳܐ مرّة (2) دَقيق. طَحين ناعم (3) غُبار الدَّقيق.

ܛܪܰܦܬ̥ܳܐ نَقيلة. رُقعة الخُفّ.

ܛܰܪܦܳܐ ورقة من الشجر والكتاب (2) طَرَف الشيء.

 ܕܶܐܕ̥ܢܳܐ شَحمة الأُذن.

 ܕܩܰܡܚܳܐ نُخالة. ܦܳܪܬ̊ܳܐ.

 ܕܚ̈ܶܛܶܐ مثلهُ (2) دَقيق الحنطة.

 ܕܟܰܒ̥ܕ̊ܳܐ زائدة الكَبد.

 ܕܰܢܚܺܝܼܪܳܐ أرنبة الأنف.

 ܛܰܪ̈ܦܰܝ ܟܽܘܿܬ̊ܺܝܼܢܳܐ ذَلاذِل القَميص.

ܛܰܪܦܳܢܳܝܳܐ وَرَقيّ. نُخاليّ.

ܛܪܽܘܿܦܳܐ قُوت. غِذاء. طعام (2) كَرب في المعدة.

ܡܰܛܪܽܘܿܦܺܝܼܬ̥ܳܐ طَرفة. هُنيهة. بُرهة (2) لَطمة. صَفقة. صَدمة (3) مِغرَفة.

ܡܰܛܪܦܳܐ مفعول ومصدر ميميّ.

 ܡܰܛܪܰܦ ܬܶܡܪܳܐ رَفّة جَفن. بُرهة.

 • ܛܪܺܝܼܦܺܝܼܕ̥ܳܐ طَبَق. خِوان من خُوص خاصّةً.

ܛܪܺܝܼܦܽܘܿܕ̥ܳܐ آلة. ماكينة مُغطّاة بأطباق وجُلود كان يستتر بها الهاجمون على أسوار المدن.

 • ܛܰܪܦܶܙܳܐ مائدة. سُفرة.
 • ܛܰܪܦܰܟ̥ܣܳܐ مِنخَز. مِهماز في خُفّ الفارس.
 • ܛܪܺܝܼܦܽܘܿܢܳܐ مؤنّثهُ ܛܪܺܝܼܦܽܘܿܢܬ̊ܳܐ شهير.
 • ܛܰܪܦܳܢܣܳܐ صُدرة. جَوشن. دِرع (2) عِباءة. بُرنُس.
 • ܛܰܪܦܽܘܿܣܳܐ ضَرب من الشجر.
 • ܛܰܪܦܰܣܩܳܐ شَمع. ܫܥܽܘܿܬ̥ܳܐ.
 • ܛܰܪܦܳܫܬ̊ܳܐ ج ܛܰܪ̈ܦܳܫܳܬ̥ܳܐ و ܛܰܪ̈ܦܳܫܝܳܬ̥ܳܐ طَفطَفة. لَحم رَخو مَهزول.
 • ܛܪܶܩ ــَـ جاد. صَلُح. فَضُل (2) صَلَح. نَفَع. أفاد. كان أهلاً.

ܛܪܰܩ ــُـ طَرَق. جَلَد. ضرب بالمطارق (2) خَلَط شيئاً بآخر (3) اختار. انتقى (4) جمع. حَشَد (5) جوَّد. جعلهُ جيّداً صالحاً.

ܛܰܪܶܩ. ܛܽܘܼܪܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܛܪܶܩ. ܐܶܬ̊ܛܰܪܰܩ (مج. مط).

ܛܪܰܩ. ܛܰܪܩܳܐ جَيّد. فاضل. صالح (2) حَسَن. فاخر (3) طريق. شريف. حَسيب. رئيس قوم (4) بطل. شُجاع. باسل (5) ماهر. حاذق (6) طِرّيقة. أرض مُخصِبة.

ܛܰܪܩܬ̥ܳܐ. ج ܛܰܪ̈ܩܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܛܰܪܩܽܘܼܬ̥ܳܐ جُودة. فَضل. حُسن إلخ.

ܛܽܘܼܪܰܩ ابن آوى. ܝܳܪܽܘܿܪܳܐ.

ܡܰܛܪܩܳܐ مِطرَقة. سُوط. مِجلَدة.

 • ܛܪܰܩܠܺܝܼܢܳܐ عُلّيّة. غُرفة. مَنزل فَوقانيّ.
 • ܛܰܪܩܰܢܬ̥ܳܐ كثيراء. ܪ̈ܗܶܛܢܶܐ.
 • ܛܪܰܫ ــُـ ܛܪܳܫܳܐ طرَّس. لوَّث. لطَّخ. دنَّس (2) رَشّ. نَضَح (3) قيل: شارَط.

 ܡܶܕ̊ܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ لَطَس. لَطَخ. ضَرَب شيئاً بالأرض.

ܛܰܪܶܫ. ܛܽܘܼܪܳܫܳܐ مبالغتهُ (2) أكل زَفَراً.

ܐܶܬ̊ܛܪܶܫ. ܐܶܬ̊ܛܰܪܰܫ (مج. مط).

ܛܰܪܛܶܫ. ܛܽܘܼܪܛܳܫܳܐ طرَّس. لطَّخ. لوَّث. دنَّس (2) خَرمَش الكتابة.

 ܦܠܳܢ ܥܰܡ ܦܠܳܢ حرَّش. ضَرَب بين فُلان وفُلان.

ܐܶܬ̊ܛܰܪܛܰܫ (مج. مط) وأكل زَفَراً.

ܛܽܘܼܪܫܳܐ. ܛܽܘܼܪܳܫܳܐ زَفَر. كاللَّحم واللَّبن.

ܛܰܪܳܫܳܐ ضَرب من شجر البَلّوط قصير لا يحمل ثمراً.

ܛܰܪܺܝܼܫܳܐ و ܛܰܪܺܝܼܫܬ̊ܳܐ مثلهُ.

ܛܶܪܫܳܐ طِرس. صَحيفة. بِطاقة.

ܛܪܽܘܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَريب. لَبَن حامض.

 • ܛܰܪܫܩܽܘܼܩܳܐ هِندِباء برّيّة.
 • ܛܰܪܬ̊ܶܩ. ܛܽܘܼܪܬ̊ܳܩܳܐ وَلوَل. أعوَل. ناح.
 • ܛܰܫ ــُـ ܛܫܳܫܳܐ. لغيّة في ܛܳܫ.
 • ܛܫܳܐ. ܛܫܺܝܼ ــِـ ܛܽܘܼܫܝܳܐ اختبأ. اختفى. تَوارى.

ܐܶܬ̊ܛܫܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܫܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܛܰܫܺܝܼ. ܛܽܘܼܫܳܝܳܐ خبّأ. سَتَر. وارى.

ܐܰܛܫܺܝܼ. ܡܰܛܫܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̊ܛܰܫܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܛܰܫܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܫܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܛܫܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܛܳܫܝܳܐ. ܛܰܫܝܳܐ خَفيّ. مُستَتِر. مُختبِئ.

 ܛܳܫܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܛܫܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) كالتالي.

 ܒܶܝܬ̥ ܛܳܫܺܝܼܬ̥ܳܐ خِزانة. مَخبأ. مَدفَن.

 ܛܳܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܛܰܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مَغاور. كُهوف (2) كالتالي.

ܡܛܰܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܡܰܛܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ خَفايا. خَبايا. مَخازِن. كُنوز. أسرار.

ܛܽܘܼܫܝܳܐ مَخبأ. مُستَتَر. خِفية.

ܛܽܘܼܫܝܰܝ (ث) خِفيةً. ضدّ علانيةٍ.

 ܒܛܽܘܼܫܝܳܐ. ܒܛܽܘܼܫܝܰܝ خِفيةً. سِرًّا.

 • ܛܰܫܡܺܝܼܩܬ̊ جَوزاء. زُهَرة. ܒܶܠܰܬ̊ܺܝܼ.
 • ܛܰܫܬ̊ܳܐ آلة تُطفأ بها القناديل.
 • ܛܳܫܬ̊ܝܼ حَقًّا. صحيحاً.

[1]  ܛܒ̥ܰܠܳܪܳܐ حسب الغربيّين، ܛܒ̥ܶܠܳܪܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 235).

[2]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹܠܝܵܐ.

[3]  ܛܚܶܢ حسب الغربيّين، ܛܚܰܢ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 235).

[4]  أو ܛܶܛܪܰܪܟ̊ܰܐ.

[5]  خَشب أسود للقِصاع.

[6]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܛܲܟ̥ܣܵܐ.

[7]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܛܲܟ̥ܣܵܐ.

[8]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܵܐ.

[9]  وعاء يُعمَل فيهِ الخَبيص ونحوهُ.

[10]  أُنبوبة من الزُّجاج ونحوهِ، أحد طرفيها واسع والآخر ضَيِّق، في جَوفها عُود يَجذب السائل ثمّ يدفعهُ.

[11]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܛܥܲܢ.

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܛܵܦܹܛܵܐ.

[13]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܕܹܐܒ̥ܵܐ.

[14]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܪܬܹ̊ܗ.

[15]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܹܗ.

[16]  أو ܛܳܪܝܳܢܩܳܐ.