ܣܶܕܪܳܐ ܕܗܶܐ باب الهاء

ܣܶܕܪܳܐ ܕܗܶܐ

باب الهاء

 

ܗ: الهاء هي الحرف الخامس من حروف الهجاء وفي حساب الجمَّل عبارة عن خمسة من العدد وتكون ضمير الغائب والغائبة.

ܗܳܐ حرف تنبيه يأتي بمعنى: (1) ها. هُوَذا (2) قَد (3) مُذ. منذ (4) والحال التي يستعملها أهل المنطق (5) زائداً لزخرفة الكلام.

 ܠܳܐ ܗܳܐ أليس. أوَ مَا.

 ܡܶܢ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ مِن الآن.

 ܡܶܢ ܗܳܐ ܡܶܟ̊ܳܐ من الآن.

 ܡܶܢ ܗܳܐ ܡܶܟ̊ܳܐ ܘܰܠܟ̥ܳܐ مِن الآن فصاعداً.

 ܡܶܢ ܗܳܐ ܡܶܟ̊ܳܐ ܘܰܠܗܰܠ مثلهُ.

 • ܗܰܒ̥ ــَـ ܗܒ̥ܳܒ̥ܳܐ أزهر. أنار الوردُ (2) فاح. سَطَع العَرفُ.

ܗܰܒ̊ܶܒ̥. ܗܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) تلألأ. سَنا. أسفر. نَضَر (3) ظهر. نبع (4) زيَّن. زخرف بالزهور.

 ܒܢܰܚܬ̊ܳܐ تلفَّح. التفّ بالثوب.

 ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ أبهج الله وجهَهُ.

ܐܶܬ̥ܗܰܒ̊ܰܒ̥ (مج) وتلألأ. أزهر. سَنا. سَطَع. نَضَر. نَبَغ. ابتهج.

 ܡܗܰܒ̊ܒ̥ܳܐ مف (2) مُزهِر. مُتلألئ. سَنيّ إلخ (3) فاكهة. ثمر.

ܡܗܰܒ̊ܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ حُسن. سَناء. نضارة إلخ.

ܗܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ܳܐ سَناء. نضارة. بهجة إلخ.

ܗܰܒ̊ܬ̥ܳܐ ܗܰܒ̊ܶـ̈ܐ زهرة. وردة.

ܗܰܒ̊ܳܒ̥ܳܐ زَهر. وَرد. فُقَّاح. فاغية.

 ܕܰܒ̥ܢܰܝ̈ ܐܰܒ̥ܺܝܼܓ̥ دواء يُنثر على القُلاع.

 ܕܕܰܒ̥ܪܳܐ جُلَّنار. ورد الرمّان.

 ܕܚܰܪܽܘܼܥ دوّار الشمس.

 ܕܝܰܒ̥ܠܳܐ. ܕܕܰܒ̥ܪܳܐ إِذْخِر.

 ܕܟܹܺܐܦܳܐ[1] جَوز جَندَم لهُ قوّة مُبرِّدة.

 ܕܟ̥ܽܘܼܦܪܳܐ فاغية. نور الِحنّاء.

 ܕܟ̥ܰܠܬ̥ܳܐ شقائق النُّعمان.

 ܕܟ̥ܰܫܽܘܼܒ̈ܶܐ عُصفُر. نَبت حبّهُ القُرطُم.

 ܕܠܰܚܡܳܐ عُفونة. تَكرُّج الخبز.

 ܕܡܶܠܚܳܐ زهرة. سورج الملح. مِلح شديد البياض يُستَخلَص من سَبَخَة يُعمَل منهُ البارود (شورة).

 ܕܰܢܚܳܫܳܐ توبال النحاس. ما تساقط منهُ عند الطرق.

ܗܰܒ̊ܳܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ دواء يُنثَر على القُلاع (2) قُلاع. بُثور الفم واللسان.

ܗܰܒ̊ܺܝܼܒ̥ܳܐ تُرعة. قناة. ܒܺܝܼܒ̥ܳܐ.

 • ܗܰܒ̊ܳܓ̥ܳܐ عدوّ. مُبغِض. حَسود (2) شيطان. إبليس.

ܗܽܘܼܒ̊ܳܓ̥ܳܐ عداوة. بُغضة. حَسَد.

 • ܐܶܬ̥ܗܒ̥ܶܠ بَطَل. اضمحلّ. تلاشى.

ܗܒ̥ܺܝܼܠܳܐ باطل. كاذب. غير حقيقيّ.

ܗܒ̥ܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ بُطلان. كَذِب.

ܗܒ̥ܶܠ. ܗܶܒ̥ܠܳܐ هَباء. بُخار. وَهج (2) لَهَث. نَفَس (3) باطل.كَذِب.

ܗܶܒ̥ܠܳܢܳܝܳܐ باطل. كاذب. غير حقيقيّ.

 ܗܶܒ̥̈ܠܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ أباطيل. أكاذيب.

ܗܶܒ̥ܠܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ بُطلان. كَذِب.

ܗܒ̥ܳܠܳܐ إبل. قِطار. قافلة جِمال.

ܗܒ̥ܳܠܬ̊ܳܐ. ܗܰܒ̊ܳܠܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) قطيع الخنازير وغيرها.

ܗܰܒ̊ܳܠܳܐ بُخار. وَهج (2) لَهَث. نَفَس (3) حادٍ. راعي الإبل والخنازير والمعز وغيرها.

 • ܗܰܒ̊ܺܝܼܪܳܐ. ܗܰܒ̊ܳܪܳܐ ظُلمة (لغة بعض الآراميّين).
 • ܗܰܒ̊ܽܘܼܫܬ̊ܳܐ أحدَب. ܟܽܘܼܣܬ̥ܳܢܳܐ.
 • ܗܓ̥ܳܐ ــِـ ܗܓ̥ܳܝܳܐ. ܗܶܓ̥ܝܳܐ. ܗܶܓ̥ܝܳܢܳܐ هَجا. هَذّ. فكَّر. تأمَّل (2) دَرَس. تهجَّى. قرأ.

ܗܰܓ̊ܺܝܼ. ܗܽܘܼܓ̊ܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) هجَّى. لَفَظ. حرَّك حَرفاً (3) أدَّب. هذَّب. درَّس. علَّم تهجئة.

ܐܶܬ̥ܗܰܓ̊ܺܝܼ (مج) وتأمَّل . هَذّ. فكَّر (2) نَوى. قَصَد. عَزَم (3) هجَّى. حرَّك الحرف.

ܐܰܗܓ̊ܺܝܼ مثلهُ (2) هَجا. قَدَح. ذَمّ. شَتَم بالشِّعر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܓ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܓ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܗܰܓ̊ܝܳܢܳܐ فاعل (2) خُطَيط يُرسم تحت أوّل حرف من الساكنين[2].

ܗܓ̥ܳܝܳܐ ألم. وَجَع شديد.

ܗܶܓ̥ܝܳܢܳܐ هِجاء. مَقطَع. حَركة (2) كَلِمة. لَفظة. لُغة (3) هِجاء. حروف الهجاء (4) قراءة. صوت لفظيّ.

 • ܗܰܓ̥ ــُـ ܗܓ̥ܳܓ̥ܳܐ تخَّيل. تصوَّر.

ܗܓ̥ܰܓ̥ ــُـ ܗܓ̥ܳܓ̥ܳܐ تخَّيل. تصوَّر. توهَّم.

ܗܰܓ̊ܶܓ̥. ܗܽܘܼܓ̊ܳܓ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) جعلهُ يتخَّيل ويتوهَّم.

ܐܶܬ̥ܗܓ̥ܶܓ̥. ܡܶܬ̥ܗܓ̥ܓ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܗܰܓ̊ܰܓ̥ مثلهُ (2) تخيَّل. تصَّور. توهَّم.

ܐܰܗܓ̊ܶܓ̥ تخيَّل. توهَّم (2) جعلهُ يتخيَّل إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܓ̊ܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬܰܗܓ̊ܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܶܬ̥ܗܰܓ̊ܓ̥ܳܢܳܐ مفعول وفاعل (2) مُخيّلة.

ܡܶܬ̥ܗܰܓ̊ܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) مُخيّلة.

ܗܓ̥ܳܓ̥ܳܐ هَذيان. وَهم.

ܗܶܓ̊ܓ̥ܳܐ خيال. ظَنّ. وَهم. شَبَح (2) واهمة. مُخيّلة. قوة تصوُّر المحسوسات.

ܗܰܓ̊ܳܓ̥ܳܐ. ܗܰܓ̊ܓ̥ܳܐ وَهم. واهمة.

ܗܰܓ̊ܳܓ̥ܳܐ خَيال. وَهم. شَبَح. طَيف.

ܗܰܓ̊ܳܓ̥ܬ̊ܳܐ ج ܗܰܓ̊ܳܓ̊ܳـ̈ܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܗܰܓ̊ܳܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) سَفسَطة (3) كَبكَبة.

 ܡܰܠܟ̊ܳܝܬ̊ܳܐ كَبكَبة. أُبَّهة مَلَكيّة.

 ܕܡܽܘܿܢܹܺܝܛܺܐ[3] لَون. صورة منقوشة على الدِّرهم.

ܗܰܓ̊ܳܓ̥ܳܝܳܐ. ܗܰܓ̊ܳܓ̥ܳܢܳܝܳܐ وَهميّ. خياليّ. سَفسَطيّ. كاذب.

 • ܗܓ̥ܰܕ̥ ــُـ ܗܓ̥ܳܕ̥ܳܐ هَجَد. سَهِر. صلَّى بالليل (2) رَكَع.

ܗܳܓ̥ܕ̊ܳܐ هاجد. ساهر. مُصَلٍّ بالليل (2) راكع.

ܗܳܓ̥ܕ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ هُجود. سَهَر (2) رُكوع.

 • ܗܓ̥ܰܡ ــُـ ܗܓ̥ܳܡܳܐ. ܗܓ̥ܽܘܼܡܝܳܐ هَدَم. خرَّب. نَقَض.

ܗܰܓ̊ܶܡ. ܗܽܘܼܓ̊ܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܗܓ̥ܶܡ. ܐܶܬ̥ܗܰܓ̊ܰܡ (مج).

ܐܰܗܓ̊ܶܡ جعلهُ يهدم ويَدكّ إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܓ̊ܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܓ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܗܶܓ̥ܡܽܘܿܢܳܐ[4] والٍ. حاكم.

ܗܶܓ̥ܡܽܘܿܢܽܘܼܬ̥ܳܐ[5] وِلاية. حُكم.

ܐܶܬ̥ܗܰܓ̥ܡܰܢ صار والياً.

 • ܗܓ̥ܰܢ ــُـ ܗܓ̥ܳܢܳܐ ألحق (كذا وجدتُهُ).

ܗܓ̥ܰܢ ــَـ ܗܓ̥ܳܢܳܐ هَجُن. كان هجيناً.

ܗܰܓ̊ܶܢ. ܗܽܘܼܓ̊ܳܢܳܐ هجَّن. جعلهُ هجيناً (2) قبَّح. عابَ.

ܐܶܬ̥ܗܰܓ̊ܰܢ. ܡܶܬ̥ܗܰܓ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܗܓ̥ܺܝܼܢܳܐ هَجين. فَرَس من برذونة وحصان عربيّ (2) هَجين. عَبد. مَن وُلِد من أب حرّ وأمّ أَمة (3) نَغل. وَلد زنا (4) لَئيم. حقير. خَسيس. مُزيَّف.

ܗܽܘܼܓ̥ܢܳܐ. ܗܶܓ̥ܢܳܐ هِجان. جَمَل بَختيّ أبيض كريم. أو جَمَل من أب خُرَاسانيّ كريم وأمّ مألوفة.

ܗܽܘܼܓ̊ܳܢܳܐ مثلهُ (2) حمار غليظ عظيم (3) قويّ.

ܗܶܓ̥ܢܬ̥ܳܐ. ܗܽܘܼܓ̊ܳܢܬ̊ܳܐ ناقة بَختيّة. خُراسانيّة. كريمة (2) أتان ضخمة قويّة.

 • ܗܽܘܼܓ̊ܳܪܳܐ بُرود العين.
 • ܗܳܓ̥ܳܪ هاجر. سُرِّيّة ابراهيم.

 ܒܢܰܝ̈ ܗܳܓ̥ܳܪ بَنو هاجر. عَرَب.

ܗܳܓ̥ܳܪܳܝܳܐ عربيّ. اسماعيليّ. مُسلِم.

ܗܳܓ̥ܳܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ إسلاميّة. ديانة الإسلام.

ܐܰܗܓ̊ܰܪ أسلم لدين مُحمَّد.

ܐܶܬ̥ܗܰܓ̊ܰܪ. ܡܶܬ̥ܗܰܓ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܗܓ̊ܪܳܐ. ܡܰܗܓ̊ܪܳܝܳܐ مُسلِم.

 • ܗܳܕ̥ܶܐ انظر ܗܳܢܳܐ.
 • ܗܕ̥ܳܐ ــِـ ܗܕ̥ܳܝܳܐ. ܗܶܕ̥ܝܳܐ هَدى. قاد. دَلّ. أرشد (2) هَذى. بَذى (3) هدأ. سكن (4) هَذّ. تأمّل.

ܐܶܬ̥ܗܕ̥ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܗܰܕ̥ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܰܕ̊ܺܝܼ. ܗܽܘܼܕ̊ܳܝܳܐ هَدى. أرشد (2) هدَّأ. سكَّن.

ܐܶܬ̥ܗܰܕ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܗܰܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܗܕ̊ܺܝܼ جعلهُ يهدي ويهذي ويهدأ الخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܕ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܳܕ̥ܽܘܿܝܳܐ هادٍ. قائد. مُرشِد (2) هاذٍ. باذٍ.

ܗܰܕ̊ܳܝܳܐ هادٍ. مرُشد (2) هذّاء. بذّاء.

ܗܰܕ̊ܝܳܢܳܐ. ܗܰܕ̊ܝܳܝܳܐ هادٍ. مُرشِد. قائد. دَليل.

ܗܰܕ̊ܺܝܼܐܳܐ مثلهُ(2) هادئ. ساكن. حَليم.

ܗܳܕ̥ܝܳܐ دَلّال. سِمسار. ܣܰܡܣܳܪܳܐ.

 • ܗܕ̥ܳܐܶܝܠ مَذبَح (2) مَنبَر تُقرأ عليهِ الكتب في الكنيسة.
 • ܗܶܕ̥ܝܽܘܿܛܳܐ أُمّيّ. ساذَج.  غَبيّ. أبله.

ܗܶܕ̥ܝܽܘܿܛܽܘܼܬ̥ܳܐ سَذاجة. غَباوة. جَهل.

 • ܗܰܕ̊ܳܡܳܐ عُضو (2) جِزء. قِسم.

 ܕܙܽܘܼܘܳܓ̥ܳܐ عُضو التناسل.

 ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ. ܝܽܘܼܒ̊ܳܠܳܝܳܐ مثلهُ.

 ܕܝܽܘܼܒ̊ܳܠܳܐ. ܡܝܰܒ̊ܠܳܢܳܐ. ܡܰܘܠܕ̊ܳܢܳܐ مثلهُ.

 ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ عُضو رئيسيّ كالقلب.

 ܥܰܡܺܝܼܩܳܐ. ܣܰܡܝܳܐ عَورة. سوءة.

 ܗܰܕ̊ܳܡ ܗܰܕ̊ܳܡ عُضواً عُضواً. إرَباً إرَباً.

ܗܕ̥ܰܡ ــُـ ܗܕ̥ܳܡܳܐ هَدَم. فَصَل (نادر).

ܗܰܕ̊ܶܡ. ܗܽܘܼܕ̊ܳܡܳܐ بَضَع. أرَّب. قطَّع (2) كوَّن أعضاءً (3) هَدَم. هَدّ. خرَّب.

ܐܶܬ̥ܗܰܕ̊ܰܡ (مج) وتكوَّن. كان لهُ أعضاء.

ܐܰܗܕ̊ܶܡ جعلهُ يقطع ويهدم إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܕ̊ܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܕ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܗܰܕ̊ܗܰܡ قُطِّع مرةً بعد مرّة.

ܗܳܕ̊ܡܳܐ هادم. مُفصِّل. مُخرِّب.

 • ܗܕܰܣ ــُـ ܗܕ̥ܳܣܳܐ. ܗܶܕ̥ܣܳܐ فكَّر. تروَّى. تبحَّر. أمعن النظر (2) اهتمّ. اعتنى (3) هَذَر. بَذى. جُنّ.

ܗܰܕ̊ܶܣ. ܗܽܘܼܕ̊ܳܣܳܐ مبالغتهُ (2) ܒ. ܥܰܠ شَغَل. جعلهُ يُفكِّر إلخ.

ܐܰܗܕ̊ܶܣ شَغَل. جعلهُ يُفكِّر إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܕ̊ܰܣ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܕ̊ܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܳܕ̥ܽܘܿܣܳܐ مُفكِّر. مُتَروٍّ. مُتبحِّر(2) مُهتمّ. مُجتهد(3) هَذّار. بَذّاء (4) فُضوليّ.

 • ܗܕ̥ܰܪ ــَـ بجَّل. عظَّم. سبَّح.

ܗܰܕ̊ܰܪ. ܗܽܘܼܕ̊ܳܪܳܐ بجَّل. عظَّم. مجَّد. وقَّر. جمَّل. زيَّن.

ܐܶܬ̥ܗܰܕ̊ܰܪ (مج. مط) وتباهى. تفاخر.

ܗܕ̥ܺܝܼܪܳܐ جليل. مُبجَّل. فاخر. بَهيّ. سَنيّ. جميل. وَقور. مَهيب. كريم.

ܡܗܰܕ̊ܪܳܐ مفعول (2) مثلهُ.

ܗܰܕ̊ܳܪܳܐ جليل. سَنيّ. بَهيّ (2) مُباهٍ. مُفاخِر.

ܗܕ̥ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ جَلال. بَهاء. سَناء. مَجد. جمال. وَقار. هَيبة.

ܡܗܰܕ̊ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܗܰܕ̊ܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܗܶܕ̥ܪܳܐ مثلهُ (2) نَوح. مَناحة. تعديد (3) فَيشلة. رأس الذَّكَر (4) سُرْم. طرف المعي المستقيم (5) دُبر. مِقعدة.

 • ܗܽܘܼܕ̥ܪܳܐ بَبَّغاء. طائر معروف.

ܗܽܘܼܕ̥ܪܳܐ ܠܶܘܝܳܬ̥ܳܢ مجموع كواكب أشبهُ بحيّة مُعوجَّة.

ܗܕ̥ܽܘܪܺܝܼܰܐ[6] ܗܶܕ̥ܪܽܘܿܝܳܐ  قُمرْي. طائر أشبه بالحمام.

ܗܰܕ̥ܪܽܘܿܠܳܐ[7]  مِزمار. أُرغُن. آلة موسيقيّة.

 ܕܰܢܚܳܫܳܐ تَنُّور أو مِنفَخ.

ܗܰܕ̥ܪܶܠ. ܗܽܘܼܕ̥ܪܳܠܳܐ زمَّر. رتَّل.

 • ܗܽܘ̣ هو. ضمير الغائب المرفوع.

 ܗܽܘ̣ܝܽܘܼ هو هو بعينهِ (بدل ܗܽܘܼ ܗܽܘܼ).

 ܗܽܘܼ ܟܰܕ ܗܽܘܼ هو هو بعينهِ.

ܗܺܝܼ هي. ضمير الغائبة المرفوع.

 ܗܺܝܼ ܗ݈ܝ هي هي بعينها.

 ܗܺܝܼ ܟܰܕ̥ ܗܺܝܼ هي هي بعينها.

ܗܶܢܽܘܿܢ هُم. ضمير الغائبين المرفوع.

 ܗܶܢܽܘܿܢ ܐܶܢܽܘܿܢ ܟܰܕ̥ ܗܶܢܽܘܿܢ هم بأنفسهم.

ܗܶܢܶܝܢ هُنّ. ضمير الغائبات المرفوع.

 ܗܶܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟܰܕ̥ ܗܶܢܶܝܢ هُنّ بأنفسهنّ.

ܗܰ݀ܘ ذلك. اسم الإشارة البعيد للغائب (2) ال التعريف.

 ܗܰ݀ܘ ܕ مَن. الذي.

 ܐܰܝܟ ܗܰ݀ܘ ܕ.. كما. كأنّهُ.

 ܥܰܠ ܗܰ݀ܘ من أجل ذلك . لذلك.

ܗܳܢܽܘܿܢ أولئك. اسم الإشارة البعيد للغائبين.

ܗܳܢܽܘܿܟ. ܗܳܠܽܘܿܟ مثلهُ.

ܗܳ݀ܝ تلك. اسم الإشارة البعيد للغائبة.

 ܗܳ݀ܝ ܕ.. أَن. أَنّ (2) التي. أمّا ما.

 ܐܰܝܟ ܗܳ݀ܝ ܕ.. كما. مِثلما. كأنّ.

 ܒܗܳ݀ܝ ܕ. ܥܰܠ ܗܳ݀ܝ ܕ لأنّ. مِن حيث أنّ.

ܗܳܝܕ̊ܶܝܟ̥ حينئذٍ. إذ ذاك (للماضي غالباً).

ܗܳܝܕ̊ܶܟ̥. ܗܳܝܕ̊ܟ̥ܶܝܢ مثلهُ.

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ حينئذٍ. إذ ذاك (للماضي والمستقبل).

ܗܳܢܶܝܢ أولئك. اسم الإشارة البعيد للغائبات.

ܗܳܢܶܝܟ̥. ܗܳܢܶܟ̥ مثلهُ.

ܗܳܢ. ܗܳܢܳܐ هذا. اسم الإشارة للمفرد القريب.

 ܗܳܢܰܘ هذا هو (2) أي. أعني.

 ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ أي. أعني (تفسيريّة).

 ܗܳܢܳܐ ܟܽܠ هذا العالم. هذا الكون.

 ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ بهذا المقدار. بهذا الحدّ.

 ܕܰܐܝܟ̥ ܗܳܢܳܐ كهذا. مِثل هذا.

ܗܳܕ̥. ܗܳܕ̥ܶܐ هذه. اسم الإشارة للمفردة القريبة.

 ܗܳܕ̥ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ كلّ ذلك. بهذا المقدار.

 ܕܰܐܝܟ ܗܳܕ̥ܶܐ كهذهِ. مِثل هذهِ.

ܗܳܠܶܝܢ هولاء. لجمع المذكَّر والمؤنَّث القريب.

ܗܳܠܶܝܟ̥ هؤلاء أو أولئك.

ܗܺܝܼܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ هويّة. ماهيّة. ذاتيّة. ذات.

ܗܺܝܼܟ̊ܰܕ̥ܺܗܝܼܳܝܳܐ واحد. مُتساوٍ. غير مُختلِف. هو نفسهُ.

ܗܺܝܼܟ̊ܰܕ̥ܺܗܝܼܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وحدة. مساواة. عدم اختلاف.

 • ܗܘܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ و ܢܗܶܐ. ܗܘܳܝܳܐ كان (2) صار(3) حَدَث. عَرَض (4) وُلِد (هذا الفعل يأتي للاستعانة فَدُونَكَهُ في كتب التصاريف).

 ܗܘܳܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܦܠܳܢ تَبِع. اقتفى فُلاناً.

 ܚܠܳܦ ܦܠܳܢ خَلَف. قام مَقام فُلان.

 ܒܚܰܨܳܐ ܕܰܦܠܳܢ ساعد. تحزَّب لفُلان.

 ܒܠܶܒ̊ܶܗ نَوى. قَصَد. أراد.

 ܩܕ̥ܳܡ ܦܠܳܢ خَدَم. قام بخدمة فُلان.

 ܡܶܢ ܦܠܳܢ تَبِع. انضمّ إلى فُلان.

 ܥܰܡ ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ باضَع. جامَع المرأة.

 ܠܘܳܬ̥ ܦܠܳܢ مَكَث. أقام عند فُلان.

 ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘܢܶܗ افتكر.تأمَّل. انتبه.

 ܠܘܳܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ مثلهُ (2) انفرد. اختلى بنفسهِ.

 ܠܢܰܦܫܶܗ حَذِر. اهتمّ لنفسهِ.

 ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ عَنّ. خَطَر لهُ قَصد.

 ܠܶܗ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܡ عاهد. حالف.

 ܒܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ. ܒܣܽܘܼܥܪܳܢܳܐ صَحّ. تَمّ فعلاً.

 ܛܠܺܝܼܬ̥ܳܐ ܠܓ̥ܰܒ̥ܪܳܐ بَلَغت الجارية إبّان الزواج (2) تزوَّجت.

 ܗܘܳܬ̥ܶܗ أو ܠܶܗ طَرأ. حدث لهُ. أصابهُ.

 ܗܘܳܝܗܝ أو ܠܶܗ مثلهُ.

 ܢܶܗܘܶܐ ليَكُن. لنَفرِض.

ܐܶܬ̥ܗܘܺܝܼ كان. حَدَث. خُلِق. صار.

ܐܰܗܘܺܝܼ كوَّن. خَلَق. أبدع. صَنَع (2) أولَد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܘܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܗܰܘܝܳܐ ج ܗܘܰܝ̈ܳܐ مَخلوق. مُحدَث.

 ܗܘܰܝ̈ܳܐ مَخلوقات.كائنات فعليّة فقط.

ܗܘܳܝܳܐ ج ܗܘܳܝ̈ܶܐ عُنصر. كائن. جَوهر.

 ܗܘܳܝ̈ܶܐ كائنات فعليّة ومُمكنة أيضاً.

ܗܰܘܺܝܼܳܐ. ܗܰܘܺܝܼܐܳܐ كائن. صائر. مَخلوق.

ܗܘܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ خِلقة. حُدوث.

ܗܰܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ خَلق. تكوين. إحداث.

ܗܰܘܬ̥ܳܐ ج ܗܰܘ̈ܶܐ. ܗܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ هُوّة. هاوية. وَهدة. هَوتة.

 ܗܰܘ̈ܶܐ أهوية. جمع هواء.

 • ܗܽܘܼܢܒ̊ܳܪܳܐ أو ܗܽܘܼܒ̥ܢܳܪܳܐ ضَرب من الخبّازي.
 • ܗܳܘܳܝ. ܗܶܘܳܝ[8] وَيلاً. تبًّا. تِعساً (2) أوّاه. واويلاه. أسَفاً.
 • ܗܽܘܼܠܺܐ[9] ܗܽܘܼܠܳܐ ج ܗܽܘܼ̈ܠܶܐ و ܗܽܘܼ̈ܠܰܣ (ث) هُيولى. مادّة. عُنصر.

ܗܽܘܼܠܳܢܳܐ. ܗܽܘܼܠܳܢܳܝܳܐ هُيوليّ. مادّيّ. عُنصريّ.

ܗܽܘܼܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܗܽܘܼܠܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ هُيوليّة. مادّيّة.

 • ܗܽܘܿܢ. ܗܰܘܢܳܐ عَقل. فَهم. ذِهن (2) مَعنىً. فَحوى (2) رأي. عقيدة.

 ܡܒ̥ܰܪܝܳܐ عَقل مُجرَّد غير هُيوليّ.

 ܗܽܘܼܠܳܢܳܝܳܐ عَقل هُيولانيّ. استعداد مَحض لإدراك المعقولات.

 ܕܒܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ العقل بالفعل.

 ܕܰܩܢܶܐ العقل المستَفاد.

 ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ. ܪܰܒ̊ܳܐ كناية عن الله تعالى.

 ܬܪܰܝܳܢܳܐ عَقلٌ ثانٍ. كناية عن الملاك.

 ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܝܳܐ عَقل ثالث. كناية عن الإنسان.

ܗܰܘܢܳܢܳܐ عاقل. حكيم. فَطين. رَصين.

ܗܰܘܺܝܼܢܳܐ. ܗܘܺܝܼܢܳܐ مثلهُ.

 ܗܘܺܝܼܢܳܐ قويّ. شديد. مَنيع.

ܗܰܘܢܳܝܳܐ. ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ عَقليّ. فَهميّ.

ܗܰܘܶܢ. ܗܽܘܼܘܳܢܳܐ عَقَل. فَهِم. أدرك.

ܗܰܘܢܶܢ. ܗܽܘܼܘܢܳܢܳܐ مثلهُ (2) ذَكَر. انتبه.

ܐܶܬ̥ܗܰܘܰܢ (مج) وعَقَل. فَهِم (2) أفاق. ذَكَر. انتبه.

ܐܶܬ̥ܗܰܘܢܰܢ. ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܗܰܘܢܳܢܳܐ عاقل. فَطِن. فَهِم. رَصين.

ܡܗܰܘܢܳܐ مثلهُ وهو آنس (2) مفعول.

ܡܗܰܘܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عَقل. فَهم. فِطنة. رَصانة.

ܡܗܰܘܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ وهو آنس.

ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܳܐ معقول أو قابل أن يُعقَل ويُدرَك (2) عاقل. فاهم. فَطِن.

 ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬ̥ܗܰܘ̈ܢܳܢܶܐ قِوى عقليّة.

 ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܗܰܘ̈ܢܳܢܶܐ قُوّات معقولة. ملائكة.

 ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬ̥ܗܰܘ̈ܢܳܢܶܐ جواهر عقليّة.

ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ معقوليّة (2) تَعقُّل.إدراك.

 • ܗܰܘܦܳܐ وَهج. بُخار. دُخّان (2) نَسمة. نَفخة (3) رائحة خفيفة (4) بُرهة. هُنَيهة (5) قوّة. عَزم. شِدّة (6) ضياء. شُعاع. حرارة. أجيج (7) زَهيد. يَسير. شيء طَفيف.
 • ܗܽܘܦܳܕ̥ܝܰܩܢܳܐ[10] شمّاس رسائليّ.

ܗܽܘܦܳܕ̥ܝܰܩܢܽܘܼܬ̥ܳܐ[11] شمّاسيّة.

 • ܗܽܘܦܰܪܟ̊ܳܐ والٍ. حاكم. مُدبِّر.

ܗܽܘܦܰܪܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ[12] وِلاية. حُكم.

ܗܽܘܦܰܪܟ̊ܺܝܰܐ ج ܗܽܘܦܰܪ̈ܟ̊ܺܝܼܰܣ[13] ولاية. صَقع. حدود. أعمال. أبرشيّة.

 • ܗܰܘܪܳܢܳܐ[14] الحَرّ. ܚܽܘܼܡܳܐ.
 • ܗܶܙܒ̊ܳܐ قالب (2) هازباء. صِنف من السمك.
 • ܗܶܙܓ̊ܳܐ الـمُرّة الصفراء.
 • ܗܶܙܡܳܐ حاج. عاقول.

ܗܺܝܼܙܡܳܐ ج ܗܺܝܼܙܡ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܗܺܝܼܙܡܳܐ. ܗܺܝܼܙܡܬ̥ܳܐ امرأة. ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ.

 • ܗܰܛܛܳܐ أَطَد. عَوسَج. عُلَّيق. أُمّ غَيلان.

ܗܰܛܶܛ. ܗܽܘܼܛܳܛܳܐ شاكَ. نَخَز.

 • ܗܰܛܺܝܼܬ̥ܳܐ استِنان. زُهوّ. عَجَب. نَزَق (2) غِنى. ثَروة. يَسار.
 • ܗܶܛܪܽܘܼܬ̥ܳܐ فِتنة. شَغَب. اضطراب.
 • ܗܺܝܼ وفروعها. انظر ܗܽܘܼ.
 • ܗܺܝܼܽܘܼܠܺܐ[15] (ث) هُيولى. مادّة. عنصر.

ܗܺܝܼܠܳܐ. ܗܝܳܠܳܐ. ܗܳܝܠܳܐ[16] مثلهُ (2) وَهدة. هُوّة.

 • ܗܹܺܝܰܠܳܐ ܗܹܺܝܰܠܳܐ زِه. كلمة استهزاء وشماتة.
 • ܗܰܝܟ̊ܰܠ. ܗܰܝܟ̊ܠܳܐ هيكل (2) صَرح. قَصر.
 • ܗܺܝܼܡܳܐ تَيس جبليّ (2) خَوف.
 • ܗܰܝܡܶܢ. ܗܽܘܼܝܡܳܢܳܐ آمَن. أيقن. صدَّق (2) وَثِق. رَكَن. اعتمد على (3) ائتمن. وكَّل. أمَّن. سلَّم. قلَّد (4) صَنَع. عَمِل. صاغ. مكَّن. ثبَّت (5) خَصى.

 ܝܰܡܺܝܼܢܳܐ صَدَق في الوَعد واليمين.

ܐܶܬ̥ܗܰܝܡܰܢ (مج) وتسلَّم. تقلَّد (2) أقسم. حَلَف.

ܡܗܰܝܡܢܳܐ مفعول وفاعل (2) صادق. مُخلِص. أمين. ذُو ذِمام (3) أمين. خِلاف  مُخطِر (4) وَكيل. قَهرَمان. خادم (5) خِصيّ (6) ثابت. دائم.

ܡܗܰܝܡܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܡܗܰܝܡܰܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ سمص.

ܡܶܬ̥ܗܰܝܡܢܳܢܳܐ قابل التصديق والإيمان بهِ إلخ.

ܡܶܬ̥ܗܰܝܡܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) أمانة. صِدق. خِلاف خيانة.

ܗܽܘܼܝܡܳܢܳܐ وَديعة. أمانة. ܓܽܘܼܥܠܳܢܳܐ.

ܗܰܝܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ إيمان. تصديق. ثِقة إلخ (2) إيمان. مَذهَب. تعليم. ديانة. قانون الإيمان (3) أمانة. صِدق. خُلوص. حَقّ (4) عَهد. ميثاق (5) ذِمام. ذِمار. حُرمة (6) ثَبات (7) تصديق. حُكم عقليّ في عُرف أهل المنطق.

 ܬܪܺܝܼܨܰܬ̥ ܫܽܘܼܒ̥ܚܳܐ إيمان أرثوذكسيّ.

 ܒܗܰܝܡܳܢ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ وأَيمُ الله. وعَهد الله عليَّ (قَسَم).

 • ܗܳܟ. ܗܳܟ̥ܳܐ هُنا. ܗܳܪܟ̊ܳܐ.
 • ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ كذا. كذلك. هكذا. مِثل.

 ܗܽܘܼ ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ مثلهُ.

 ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܘܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ كَيتَ وكَيتَ.

 ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܙܽܘܼ̈ܙܶܐ كذا دِرهم.

 ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ܳܟ. ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ܶܗ مِثلك. مِثلهُ إلخ.

 • ܗܳܟ̥ܹܺܝܠ[17] حرف يتبع أوّل كلمة من الجملة بمعنى الآن. السَّاعة (2) إذا. فاء الجزائيّة (3) لكنّ (4) أَمّا (5) زائداً لزخرفة الكلام.

 ܟܡܳܐ ܗܳܟ̥ܹܺܝܠ[18] فَكَم بالحَرِي.

 ܗܳܟ̥ܰܢ. ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ كَذا. وهكذا. كذلك.

 ܗܽܘܼ ܗܳܟ̥ܰܢ. ܗܽܘܼ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ مثلهُ.

 ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ كَذا وكَذا. كَيت وكَيت.

 ܡܶܛܽܠ. ܥܰܠ ܗܳܟ̥ܰܢ عن ذلك (2) من أجل ذلك.

 ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܕ.. حتّى أنّهُ. إلى حَدّ أنّهُ.

 ܗܳܟ̥ܰܢ ܕ.. ܗܳܟ̥ܰܢ ܐܳܦ كما… كذلك أيضاً.

 ܡܶܢ ܗܳܟ̥ܰܢ مِن الآن. مِن الآن فصاعداً.

ܗܳܟ̥ܰܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ كَذَويّة. حالة.

 • ܗܳܟ̥ܰܢܝܽܘܿܟ̥ܳܐ لغيّة في ܗܶܢܝܽܘܿܟ̥ܳܐ.
 • ܗܟ̥ܰܪ ــُـ ܗܟ̥ܳܪܳܐ. ܗܰܟ̥ܪܳܐ هَذَر. هَمَر. بَذا (2) ضَجّ. أزبد. أرغى. هاج. صات الفيلُ خاصّةً.
 • ܠܗܰܠ هُناك. إلى هُناك. بعيداً (2) حِينئذٍ. وَقتَئذٍ (اللام زائدة).

 ܠܗܰܠ ܡܶܢܳܟ̥ بعيداً عنك. على مسافةٍ عنك (2) ما خَلاك. ما عَداك (3) بدونك. بمعزلٍ عنك (4) فضلاً عنك. زيادةً. عَلاوةً عليك.

 ܠܗܰܠ ܘܰܠܗܰܠ هُنا وهُنا.

 ܠܟ̥ܳܐ ܘܰܠܗܰܠ هُنا وهُنا.

 ܡܶܟ̊ܳܐ ܘܰܠܗܰܠ مِن الآن فصاعداً.

 ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ أو ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܠܗܰܠ مِن الآن فصاعداً.

 ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܠܗܰܠ العالم العتيد الـمُزمِع.

ܠܗ̈ܰܠܶܐ بُعد. مسافات. الأماكن البعيدة.

ܠܗܰܠܳܝܳܐ الذي هناك. بَعيد. قاصٍ.

ܗܰܠܗܶܠ. ܗܽܘܼܠܗܳܠܳܐ أبعد. نَفى (2) طَرَح. نَبَذ. أرخى. ترك (3) لوَّث. مرَّغ. ضرَّج.

ܐܶܬ̥ܗܰܠܗܰܠ.ܡܶܬ̥ܗܰܠܗܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܗܽܘܼܠܗܳܠܳܐ تغيير. تبديل.

 • ܗܰܠ ــُـَـ هلَّل. مَدَح. عظَّم. رتَّل (2) هَزأ. سَخِر. ازدرى.

ܗܰܠܶܠ. ܗܽܘܼܠܳܠܳܐ مبالغتهُ وهو المأنوس.

ܐܶܬ̥ܗܠܶܠ. ܐܶܬ̥ܗܰܠܰܠ (مج. مط).

ܐܰܗܶܠ. ܒ. ܥܰܠ ازدرى. سَخِر. هَزأ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܰܠ و ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܠܰܠ (مج) وسَخِر. هَزأ.

ܗܰܠܗܶܠ. ܗܽܘܼܠܗܳܠܳܐ ازدرى. استخفّ. سَخِر.

ܐܶܬ̥ܗܰܠܗܰܠ. ܡܶܬ̥ܗܰܠܗܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܽܘܼܠܳܠܳܐ جُملة من مزامير داود (2) عار. فَضيحة. سُخرية.

ܬܰܗܠܳܠܳܐ. ܬܽܘܼܗܠܳܠܳܐ هُزء. عار. فَضيحة. سُخرية.

ܬܰܗܠܰܠܬ̊ܳܐ ج ܬܰܗ̈ܠܠܳܬ̥ܳܐ عار. فَضيحة. سُخرية.

ܗܰܠܶܠܽܘܼܝܰܐ هَلِّلويا. أي سَبِّحوا الله.

ܗܰܠܶܠܽܘܼܝܰܗ مثلهُ وهو الأصل فيهِ.

 • ܗܠܰܒ̥ ــُـ ܗܠܳܒ̥ܳܐ هَلَب. هَجا. شَتَم القومَ بلسانهِ وسَخِر منهم.

ܗܰܠܶܒ̥. ܗܽܘܼܠܳܒ̥ܳܐ هلَّب. سَخِر.

ܐܰܗܠܶܒ̥ هَلَب. هَجا. شَتَم. سَخِر.

 • ܒܰܪ ܗܰܠܝܳܐ شمرة. رَازيَانج.
 • ܗܠܺܝܼܠܩ̈ܶܐ إهلِيلَج[19] (2) تَزويق[20]. ܗܶܠ̈ܩܶܐ.
 • ܗܶܠܛܳܐ نَورة. ܢܽܘܼܪܬ̊ܳܐ.
 • ܗܳܠܶܝܢ هؤلاء. انظر ܗܽܘܼ .
 • ܗܰܠܶܟ. ܗܽܘܼܠܳܟ̥ܳܐ مَشى. خَطا. سار (2) جَرى. سال (3) دَبّ. سَرى (4) تصرَّف. تدبَّر. تقلَّب. سَلَك (5) هَلَك. باد (6) مشَّى. خطَّى. سيَّر. قاد (7) أسهل. استَطلق البطنَ.

 ܒܰܐܪܥܳܐ حارب. حَمَل السلاح ضدّ العالم.

 ܙܰܒ̥ܢܳܐ مَضى. انقضى الزمان.

 ܟܶܣܦܳܐ صُرِفت. أُنفِقت الدَّراهم.

 ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ نُفِّذ. جرى الأمر.

 ܒܝܰܡܳܐ رَكِب البحرَ. سار فيهِ.

ܐܶܬ̥ܗܰܠܰܟ̥. ܡܶܬ̥ܗܰܠܟ̥ܳܢܳܐ (مج).

ܗܰܠܳܟ̥ܳܐ ماشٍ. مَشّاء. سَيّار. عَدّاء (2) رَجّال. خِلاف فارس.

 ܗܰܠܳܟ̥̈ܶܐ مُشاة. رواقيّون. تُبَّاع أرسطو.

ܗܰܠܽܘܼܟ̥ܳܐ سَيّار. مَشّاء. عَدّاء. سريع. خفيف (رهوان).

ܗܰܠܽܘܼܟ. ܗܰܠܽܘܼܟ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ سَريعاً. حَثيثاً. عاجلاً.

ܡܶܬ̥ܗܰܠܟ̥ܳܢܳܐ قابل السَّير فيهِ إلخ (2) مُمكِن. مُستطاع.

ܗܰܠܶܟ̥. ܗܶܠܟ̥ܳܐ[21] مَشي. سَير. خَطْو. رَحيل.

ܗܶܠܰܟ̥ܬ̥ܳܐ[22] ج ܗܰܠ̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) خُطوة. مابين القَدَمين (3) طُحلُب. خُضرة تعلو الماء المزمن (4) سيرة. تَصرُّف. سُلوك.

 ܒܶܝܬ̥ ܗܶܠܟ̥ܳܐ[23] مَمشىً. مَدرَج. رِواق.

 ܒܶܝܬ ܗܶܠܰܟ̥ܬ̥ܳܐ[24] مثلهُ.

 • ܗܶܠܳܢܳܐ مَنديل يجعلهُ أسقف الرُّوم فوق قُلنسوتهِ.
 • ܗܶܠܩܳܐ إهليلَج. عُقَّار من الأدوية أصفر وأسود (2) فيروزج. تَزويق بشكل الإهليلَج والنَّرجس وشقائق النُّعمان (3) براعيم. زُهور غير مُفتَّحة (4) شجر يَنبت مَنقوشاً مُلوَّناً طبعاً.

ܗܶܠܩܳܢܳܐ مثلهُ (2) نَسج كالشبكة.

ܗܰܠܺܝܼܩܳܐ حَشيشة. بَقلة ما حِرّيفة تُؤكَل مطبوخة.

 • ܗܰܡ هَمّ. اضطرب (ك. قد).

ܗܰܡܗܶܡ. ܗܽܘܼܡܗܳܡܳܐ هَمهَم. ردَّد الزَّئير في صدرهِ من الهَمّ (2) تكلَّم كلاماً خَفيًّا (3) المرأةُ أهدَأتْ وَلدَها ونوَّمتهُ مُغنيّةً لهُ وضاربةً عليهِ رُويداً.

 • ܗܡܳܐ ــِـ ܗܡܳܝܳܐ رَذَل. ازدرى. احتقر. استخفّ (نادر).

ܐܰܗܡܺܝܼ. ܠ. ܒ. ܡܶܢ مثلهُ (2) تغافل. توانى. تَرَك. أبى (3) أذِن. سَمَح.

 ܚܝܳܪܶܗ عَدَل. صَرَف نظرهُ.

 ܒܠܶܒ̊ܶܗ لم يَحفَل ويُبالِ ويَكترِث.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܡܺܝܼ (مج) وتغافل. توانى إلخ.

ܡܰܗܡܝܳܢܳܐ مُتغافِل. مُتوانٍ إلخ.

ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تغافُل. تَوانٍ. كَسَل إلخ.

ܗܽܘܿܡܺܝܼܬ̥ܳܐ قَشّ. قِماش يجمعهُ السَّيل.

ܗܶܡܳܝܳܐ قِسط. مِكيال يَسَع نصف رَطل (2) فَضلة. بَقيّة (3) بَغل. بِرذَون.

 • ܗܡܽܘܼܬ̥ هُوّة. هَوتة. وَهدة. لُجّة.
 • ܗܶܡܺܝܼܢܳܐ قِسط. مِكيال للسائلات.
 • ܗܶܡܝܳܢܳܐ هِميان. زُنّار. مِنطَقة.
 • ܗܡܰܝܪܳܐ رَهن. عُربون. رَهينة (2) رَسول. سَفير.

ܗܡܰܝܪܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ وبمعناهُ.

 • ܗܳܡܳܢ[25] (ث) جحيم. قَبر. مَوت. هُوّة.
 • ܗܰܡܢܺܝܼܟ̥ܳܐ طَوق. مِخنَقة. قِلادة.
 • ܗܡܰܣ ــُـ ܗܡܳܣܳܐ. ܗܶܡܣܳܐ فكَّر. تأمَّل (2) نقَّب. بَحَث (3) أدرك. فَهِم (4) شَكّ. ارتاب (5) رام. أراد. قَصَد. حاول. اجتهد (6) مَسّ. صَدَم (7) تجرّأ. تَجاسَر (8) حارب. قاوم. صارع.

 ܥܰܝܢܳܐ أقذى. طَرَف العين بالإصبع وغيرها.

 ܒܶܗ ܒܺܝܼܫܳܐ سوَّل لهُ. أغواهُ الشيطان.

 ܒܶܗ ܕܰܝܘܳܐ تخبَّطهُ. صَرَعهُ الشيطان.

ܐܶܬ̥ܗܡܶܣ. ܡܶܬ̥ܗܰܡܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܗܡܶܣ فكَّر. تأمَّل. هَمّ (2) شكّ. ارتاب (3) جاهد. حارب. صارع (4) تَعِب. مَلّ. كَلّ (5) جعلهُ يُفكِّر ويتأمَّل إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܡܰܣ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܡܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܰܡܽܘܼܣܬ̥ܳܢܳܐ شديد التفكير والتأمُّل إلخ.

ܗܰܡܽܘܼܣܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ شِدّة تَفكُّر وبَحث إلخ.

ܗܡܺܝܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ افتكار. تأمُّل. تَنقيب إلخ.

 • ܗܡܳܪܳܐ يوم. ܝܰܘܡܳܐ.
 • ܗܽܘܼܡܫܳܐ
 • ܗܳܢܳܐ وفروعها. انظر ܗܽܘܼ.
 • ܗܢܳܐ ج ܗܢ̈ܶܐ ذكرهُ ابن العبري في كتاب الأشعّة غير مشروح، وأنا أظنّهُ بمعنى الهَن أَي الفَرْج.
 • ܗܰܢ ــَـ لَذّ. طاب (نادر).
 • ܗܢܳܐ ــِـ ܗܶܢܝܳܢܳܐ هَنَأ. لَذّ. طاب (2) نَفَع. أفاد.

ܐܶܬ̥ܗܢܺܝܼ (مج) واستفاد. انتفع (2) ܒ تهنَّأ. التَذّ.

ܗܰܢܺܝܼ. ܗܽܘܼܢܳܝܳܐ هنَّأ. لذَّذ. طيَّب (2) نَفَع. أفاد.

ܐܶܬ̥ܗܰܢܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܗܰܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܗܢܺܝܼ نَفَع. أفاد (2) انتفع. استفاد. رَبِح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܢܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܗܢܝܳܢܳܐ مُفيد. نافع.

ܗܰܢܺܝܼ. ܗܰܢܺܝܼܐܳܐ هَنيء. لذيذ. عَذْب (2) طَيّب. ذَكيّ الرائحة.

ܗܰܢܺܝܼܐܽܘܼܬ̥ܳܐ لَذّة. عُذوبة. تَنعُّم (2) ذَكاوة الرائحة.

ܗܶܢܝܳܢܳܐ فائدة. مَنفَعة. رِبح (2) لَذّة. عُذوبة.

 • ܗܰܢܒ̊ܳܐ مِعوَل. مِجزَر للحجارة.

 ܗܰܢ̈ܒ̊ܶܐ أمراض مكانيّة خُصوصيّة.

 • ܗܶܢܕ̊ܽܘܿ بلاد الهند (2) نهر في الهند.

ܗܶܢܕ̊ܘܳܝܳܐ هِنديّ (2) ثمر كالبَطّيخ أخضر القشر أحمر اللُّبّ (شمزي. جبس. رقّي).

 • ܗܰܢܕ̊ܽܘܼܙܳܐ تعيس. شقيّ (لُغة قومٍ من الآراميّين).
 • ܗܰܢܕ̊ܺܝܼ̈ܡܶܐ أمراض مكانيّة خُصوصيّة.
 • ܗܰܢܕ̊ܰܩܽܘܼܩܳܐ حَندَقوق.
 • ܗܶܢܝܽܘܿܟ̥ܳܐ مُدبِّر العَجَلة والمركَب (2) رائض الخيل.
 • ܗܰܣܟ̊ܳܪܳܐ قُشور تكون على الجرح تُسمّى بالآراميّة ܫܽܘܼܪܢܳܩܳܐ.
 • ܗܦܰܟ̥ ــُـ ܗܦܳܟ̥ܳܐ. ܗܦܽܘܼܟ̥ܝܳܐ رَجَع. عاد. عَطَف (2) استحال. صار. فَسَد (3) تقلَّب. أثنى (4) خَرِب. خَسَف. هُدِم (5) هَدَم. خرَّب. خَسَف (6) قَلَب. قلَّب. سَكَب. كَبّ. هَرَاق (7) عَكَس. غيَّر. بدَّل. أحال (8) تقيَّأ. قَذَف.

 ܒܙܰܦܠܳܢ أفَك. خالف. نَقَض كذا.

 ܣܥܰܪ ܙܰܦܠܳܢ عاد ففعل كذا.

 ܠܒ̥ܶܣܬ̊ܪܶܗ التفت إلى وراءهِ (2) بَطُل (3) فَرّ. هَرَب (4) خَزي.

 ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ نَبَش عظامهُ. هَدّ أركانهُ.

 ܠܚܰܨܶܗ ܘܰܠܟ̥ܰܪܣܶܗ تقلَّب ظَهراً لبَطن (2) غَدَر. مَكَر. غَشّ.

 ܪܽܘܼܚܳܐ ܠܝܰܡܳܐ هيَّجتْ الريحُ البحرَ.

ܐܶܬ̥ܗܦܶܟ̥ (مج) ورَجَع. عَطَف (2) العكس. انحرف. التوى. انقلب. ارتدّ (3) تغيَّر. استحال. فَسَد (4) خان. غَدَر.

 ܓܰܘܶܗ ܥܠܰܘܗܝ غُشِي. أُغمي عليهِ.

 ܚܶܒ̥̈ܠܶܐ ܥܰܠ ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ أخذ الطَّلَق المرأة.

 ܡܥܰܘ̈ܗܝ. ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ حَنّ. رَقّ ل.

 ܠܶܒ̊ܶܗ ܥܰܠ مثلهُ (2) تغيَّر رأيهُ في.

 ܬܺܐܪܬ̊ܶܗ غَثَت نفسهُ. هاج فيهِ القَيء.

ܗܰܦܶܟ̥. ܗܽܘܼܦܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ ܗܦܰܟ̥ المتعدّي (2) ردّ. أرجع (3) ألوى. عوَّج الكلام. غشّ (4) فرَّع. صرَّف الفعلَ (5) رَعى. قاد الماشية إلى المرعى.

 ܐܺܝܼܕ̥ܶܗ ܒܕ̥ܽܘܼܟ̥ تصرَّف بسلطتهِ في مكانٍ.

 ܠܶܫܳܢܶܗ غشّ. غَدَر بلسانهِ.

 ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܡ طارح الكلام. ناقش. خاطب.

ܐܶܬ̥ܗܰܦܰܟ̥ (مج) وجال. طاف. دار (2) سار. سَلَك. تصرَّف. تدبَّر (3) انقلب. تقلَّب (4) استحال. صار (5) ارتدّ. رَجَع. عاد (6)  ܥܰܠ تعطَّف. رَأَف. حَنّ (7) ܠܘܳܬ̥ تردَّد إلى. عاد. زار.

 ܒܰܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ استولى. تصرَّف بالشيء (2) ارتاب. تردَّد. شكّ. تأمَّل الشيءَ.

ܐܰܗܦܶܟ̥ مثل ܗܦܰܟ̥ المتعدّي (2) رَدّ. أرجع. أعاد (3) اعترض. خالف. ناقض (4) أنقذ. خلَّص (5) استخرج. ترجَم. أجاب.

 ܐܺܝܼܕ̥ܶܗ ܡܶܢ امتنع. أمسك يَدَهُ عن.

 ܐܺܝܼܕ̥ܶܗ ܥܰܠ قاتَل. صادَم. حارَب.

 ܐܰܦ̈ܶܐ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܢ أعرَض.أغضى عن.

 ܐܰܦ̈ܶܐ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܦܠܳܢ أخزى. خيَّب فُلاناً.

 ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠ. ܥܰܠ توجَّه. دار وجههُ إلى.

 ܚܰܨܳܐ أدبر. نَكَص. وَلَّى. فَرّ.

 ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ ܡܶܢ أمسك الجوابَ عن.

 ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܠܙܰܦܠܳܢ حَسِب. ظَنّ. فسَّر الأمر كذا.

 ܪܶܓ̥ܠܶܗ ܡܶܢ كَفّ. عَفّ. امتنع عن.

 ܫܽܘܼܐܳܠܳܐ ܥܰܠ ألقى سُؤالاً على.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܦܰܟ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܦܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܳܦܽܘܿܟ̥ܳܐ عائد. راجع. عاطف إلخ.

ܗܰܦܳܟ̥ܳܐ مُتقلِّب. غَدّار. مَكّار. أَلوَد. عَنيد. مُضادّ. مُخالِف.

ܗܰܦܽܘܼܟ̥ܳܐ. ܗܰܦܽܘܼܟ̥ܬ̥ܳܢܳܐ مثلهُ.

ܗܰܦܟ̊ܳܐ مُلتَوٍ. مَعكوس. مُتقلِّب. أعوَج.

ܗܰܦܟ̊ܳܝܳܐ. ܗܰܦܟ̊ܳܢܳܐ مثلهُ (2) سَيِّء. رديء. لَئيم. عَنيد. مُنكَر. خَبيث. غَدّار.

ܗܰܦܟ̊ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ رَداوة. غَدر إلخ (2) اعتراض.

ܗܦܺܝܼܟ̥ܳܐ مف (2) مُنحرِف. مُلتَوٍ. مُتغيّر. مَفسود. مُداهِن. مُمَخرِق. غَدّار.

 ܗܦܺܝܼܟ ܓܰܪ̈ܡܶܐ هَدّ الله أركانهُ (مَنبوش الصفحة).

ܗܦܺܝܼܟ̥ܬܳܐ مؤنّثهُ (2) عَكس. خَراب (3) خِربة (4) غَزوة. كَرّة. حَملة. هَجمة.

ܗܦܺܝܼܟ̥ܳܝܳܐ مَعكوس. مُلتَوٍ. أعوج.

ܗܦܽܘܼܟ̥ܝܳܐ. ܗܶܦܟ̊ܳܐ مصدران (2) انعكاس القضايا عند أهل المنطق (3) عند الأدباء الذَّمّ في ظاهر المدح والمدح في ظاهر الذَّمّ.

 ܒܗܶܦܟ̊ܳܐ بالعكس. بالخلاف. بالضِّدّ.

ܗܶܦܟ̊ܬ̥ܳܐ رَجعة. عَودة. عَطفة.

 ܕܫܰܢ݈ܬܳܐ القابل. السنة الآتية.

 ܕܝܰܘܡܳܐ الغَد. اليوم الآتي.

ܗܦܳܟ̥ܬ̊ܳܐ مرّة ومصدر (2) كَرّة. حَملة. غَزوة (3) اعتراض. كلام مُلتَوٍ (4) جواب (5) تفاوت. اختلاف (6) قَيء (7) رَدّة. ترتيلة.

 ܕܫܰܢ݈ܬܳܐ القابل. السنة الـمُقبِلة.

 ܕܝܰܘܡܳܐ غداً. اليوم المقبل.

ܡܰܗܦܟ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) نُقطة عند الكُتّاب.

ܡܰܗܦܟ̥ܳܐ مفعول ومصدر ميميّ.

ܗܽܘܼܦܳܟ̥ܳܐ سِيرة. طَريقة. تَصرُّف.

 ܕܟ̥ܰܘ̈ܟ̊ܒ̥ܶܐ سَير. دَوران الكواكب.

 ܕܰܡ̈ܥܰܝܳܐ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ حُنوّ. رِقّة قلب.

 ܗܽܘܼܦܳܟ̥ ܡ̈ܶܠܶܐ جِدال. مُناظرة. مُباحثة.

 ܚܽܘܼ̈ܫܳܒܶܐ مثلهُ (2) بُرهان. انتقال فِكريّ.

 • ܗܰܦܠܽܘܿܣ جِزافاً. عَبَثاً. باطلاً.
 • ܗܦܰܪ ــُـ ܗܦܳܪܳܐ هَذَر. هَذى. بَذى (2) تبدَّخ. تعظَّم. افتخر. تكبَّر (3) حَفَر. بَحَث. نقَّب. فَحَص (4) تَقَمقَم. تذمَّر.

ܐܰܗܦܰܪ مثلهُ (2) جعلهُ يهذر إلخ.

ܐܶܬ̥ܗܰܦܰܪ (مج) وافتخر. تبدَّخ. تعظَّم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܦܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܦܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܳܦܽܘܿܪܳܐ هَذّار. بَذّاء (2) مُفتَخِر. مُتكبِّر. سَفيه (3) باحث. مُنقِّب (4) مُتذمِّر. مُتقَمقِم.

ܗܰܦܳܪܳܐ. ܗܰܦܪܳܢܳܐ. ܗܦܺܝܼܪܳܐ مثلهُ.

ܗܰܦܪܳܢܳܐ قيل من يحفر الأرض بيدهِ.

ܡܶܬ̥ܗܰܦܪܳܢܳܐ مُفتخِر. مُتكبِّر. مُتبدِّخ.

 • ܗܰܪ ــَـُـ ܗܪܳܪܳܐ. ܗܪܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ هَرّ الكلب. صوَّت دون النُّباح (2) ضَرّ. آذى (3) هَرهَر. حرَّك. هيَّج.

 ܥܰܡ خاصم. قاوم. ناقض.

ܗܰܪܰܪ. ܗܽܘܼܪܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܰܗܰܪ أضرّ. آذى. أزعج (2) ضُرّ. تأذّى (2) ܥܰܡ خاصم. قاوم. جادل.

 ܒܠܶܫܳܢܳܐ آذى. لَذَع. لَسَع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܰܪܗܰܪ. ܗܽܘܼܪܗܳܪܳܐ أضرّ. آذى. خاصم. قاوم غير مرّة (2) سَرَب. جَرى. خَرّ. صوَّت الماء (3) هَرهَر. هيَّج. أثار فِتنة.

ܐܶܬ̥ܗܰܪܗܰܪ. ܡܶܬ̥ܗܰܪܗܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܰܪܳܪܳܐ مُخاصِم. مُقاوِم. مُناقِض. ممُاحِك. مُقلِق.

 ܐܶܣܛܽܘܼܟ̥ܣ̈ܶܐ ܗܰܪܳܪ̈ܶܐ عناصر مُتنافرة.

ܗܰܪܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ خُصومة. مُماحَكة إلخ (2) هَرطقة.

ܗܶܪܬ̥ܳܐ هَرير الكلب (2) خُصومة. مُقاومة. فِتنة.

ܗܶܪܬ̥ܳܢܳܐ مُخاصِم. مُماحِك. شاغِب. مُفتِن.

ܗܰܪܳܐ هِرّ. قِطّ. سِنَّور. ضَيغَل.

ܗܰܪܳܪܬ̊ܳܐ هِرّة. قِطّة. سِنَّورة (2) هروة. مالِك الحزين. طائر يصيد السمك (3) فاختة.

ܗܶܪܳܐ شَيلَم. زُؤان.

ܗܰܪܗܳܪܳܐ. ܗܽܘܼܪܗܳܪܳܐ سَراب. ماء كاذب (2) خَرير الماء.

ܗܰܪܗܽܘܼܪܳܐ. ܗܰܪܽܘܼܪܳܐ لغيتّان فيهِ.

 • ܗܪܳܐ ــِـ ܗܪܳܝܳܐ خاصَم. قاوَم.
 • ܗܳܪ هُنا (2) هُناك (نادر وحدهُ).

 ܗܪܶܟ̥. ܗܪܳܟ̥. ܗܳܪܶܟ̥. ܗܳܪܟ̊ܳܐ هُنا. هَهُنا.

 ܡܶܢ ܗܳܪܟ̊ܳܐ مِن ثَمّ. مِن أجل ذلك.

ܗܳܪܶܟ̥ܡܰܢ هُنا. هَهُنا.

ܗܳܪܬ̊ܰܡܳܢ. ܗܳܪ ܠܗܰܠ هُناك. هُنالك.

ܗܳܪܟ̊ܳܢܳܝܳܐ الذي هَهُنا.

 • ܗܪܰܒ̥ ــُـ ܗܪܳܒ̥ܳܐ ضَجّ. وَقِح[26]. خاصم. ماحَك (سواديّة لكنّي أثبتها لوجود مصدرها).

ܗܪܳܒ̥ܳܐ. ܗܪܽܘܼܒ̥ܳܐ ضَجّة. غَوغاء.

 • ܗܪܰܓ̥ ــُـ ܗܪܳܓ̥ܳܐ. ܗܶܪܓ̊ܳܐ هَرَج. ضَجّ. افتَتن (2) فكَّر. تأمّل. تروَّى. دَرَس (3) واظب. داوم. تشغَّل (4) رام. حاول. اجتهد. تطلَّب.

ܐܶܬ̥ܗܪܶܓ̥. ܡܶܬ̥ܗܰܪܓ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܗܪܶܓ̥ جعلهُ يهرج ويتأمّل إلخ (2) شَغَل. ألهى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܪܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܪܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܗܳܪܓ̊ܳܐ فاعل (2) لَقلَق أو عَقعَق.

ܗܶܪܓ̊ܳܐ هَرَج. ضَجيج (2) فِكر. رَوِيّة (3) وَعَك[27]. دُرديّ. وَسَخ (4) بَلغَم.

 • ܗܰܪܓ̊ܳܠܳܐ هُرجُل. لَقلَق.
 • ܗܶܪܽܘܿܕ̥ܳܐ مالِك الحزين. ܗܶܬ̥ܘܳܐ (2) وَروار. ܘܰܪܘܳܪܳܐ.
 • ܗܶܪܙܡܳܐ نَعنَع برّيّ.

ܗܰܪܙܽܘܼܡܳܐ مثلهُ (فيهِ لغات أخرى).

 • ܗܶܪܶܛܺܝܼܩܳܐ[28] هَرطوقيّ. مَخالِف. مُماحِك.

ܗܶܪܶܛܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ[29] هَرطَقة. مُروق من الدِّين.

ܗܰܪܛܶܩ. ܐܶܬ̥ܗܰܪܛܰܩ تَهرطَق.

 • ܗܶܪܽܘܿܡܳܐ عِطر. طِيب.

ܗܶܪܽܘܿܡܬ̥ܳܢܳܐ مثلهُ (2) عَطّار.

ܗܶܪܽܘܿܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عِطارة (2) مادّة عِطريّة.

 • ܗܶܪܡܺܝܼܣܳܐ عُطَارد. نَجم (2) زِئبَق.

ܗܶܪܡܺܝܼܣ. ܗܶܪܡܶܣ مثلهُ.

 ܪܰܓ̥ܝܳܐ إله المطر للكلدان القدماء.

ܗܶܪܡܳܣܳܐ. ܗܶܪܡܺܝܼܣܳܐ خشبة تُعلَّق بها يَدا المجرم فيُجلَد (2) وَتيرة البيت. خشبة كبيرة تعترض على جداريهِ طُولاً ثمّ يُسقَّف عليها.

 • ܗܰܪܢܳܓ̥ܳܐ ابن آوى. ܝܳܪܽܘܿܪܳܐ.
 • ܗܶܪܢܺܝܼܩܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܗܶܪ̈ܢܺܝܼܩܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.
 • ܗܪܰܣ ــُـ ܗܪܳܣܳܐ هل هو بمعنى هَرَس؟
 • ܗܶܪܶܣܝܽܘܿܛܳܐ هَرطوقيّ. مُبتدِع.

ܗܶܪܶܣܺܝܼܣ ج ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܼܣ[30] هَرطقة. بِدعة.

 • ܗܪܰܦ ــُـ ܗܪܳܦܳܐ كَرَع. جَرَع دَفعةً (2) ازدَرَد. ابتلع الطعام دون مَضغهِ.

ܐܶܬ̥ܗܪܶܦ. ܡܶܬ̥ܗܰܪܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܗܪܰܩ ــُـ ܗܪܳܩܳܐ. ܗܪܽܘܼܩܝܳܐ هَرَق. صَبّ. سَكَب.

ܗܰܪܶܩ. ܗܽܘܼܪܳܩܳܐ هرَّق. صبَّب.

ܐܶܬ̥ܗܪܶܩ. ܐܶܬ̥ܗܰܪܰܩ (مج. مط).

ܐܰܗܪܶܩ أهرق. صَبّ. سَكَب. أفاض.

 • ܗܶܪܰܩܠܳܐ حجر مَغناطيس.
 • ܗܳܫܳܐ ج ܗܳܫ̈ܶܐ و ܗܳܫ̈ܘܳܬ̥ܳܐ (ث) آنٌ. نُقطة غير مُنقسمة من الزمان.
 • ܗܳܫܳܐ. ܗܳܫܬ̊ܳܐ الآن. الساعة.

 ܗܳܫܳܐ ܡܰܢ.. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ تارةً.. وطَوراً.

ܗܳܫܳܝܳܐ حاليّ. آنيّ. حاضر.

ܗܳܫܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ حاليّة. آنيّة.

ܗܳܫܳܐܺܝܼܬ̥ الآن. الساعة.

 • ܗܶܫܠܳܐ. ܗܶܫܢܳܐ ماء الشَّعير. ܐܰܪܣܳܢܳܐ.
 • ܗܶܬ̥ܘܳܐ. ܗܶܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ (ذ) مالِك الحزين. طائر مائيّ يصطاد السمك.
 • ܗܶܬ̥ܺܝܼܩܺܝܼ سِيرة. سُلوك. أدب. عِلم الآداب.

ܗܶܬ̥ܺܝܼܩܳܐ. ܗܶܬ̥ܺܝܼܩܳܝܳܐ أدبيّ.

 • ܗܰܬ̥ܺܝܼܪ. ܗܰܬ̥ܺܝܼܪܳܐ أثير. الهواء الأعلى.
 • ܗܰܬܰܡ هُناك. هُنالك (ك. قد).

 

 

[1]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܟܹܐܦܵܐ.

[2]  شكلهُ  ܒ̱ .

[3]  أو ܡܽܘܿܢܹܺܝܛܺܝܼ. وعند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܘܿܢܹܝܛܵܐ.

[4]  أو ܗܺܓ̥ܡܽܘܿܢܳܐ.

[5]  أو ܗܺܓ̥ܡܽܘܿܢܽܘܼܬ̥ܳܐ.

[6] أو ܗܕ̥ܰܪܘܺܝܼܰܐ. ܗܶܕ̥ܳܪܘܺܝܰܐ. أو كما أوردها أوكين منّا  ܗܸܕ̥ܪܘܿܝܵܐ.

[7]  وأوكين منّا أوردها ܗܸܕ̥ܪܘܿܠܵܐ.

[8]  ܗܳܘܳܝ حسب الغربيّين، ܗܶܘܳܝ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 236).

[9]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܗܘܼܠܹܐ.

[10]  أو ܗܽܘܦܶܕ̥ܝܰܩܢܳܐ. أو كما أوردها أوكين منّا ܗܹܘܦܲܕ̥ܝܵܩܢܵܐ.

[11]  أو ܗܽܘܦܶܕ̥ܝܰܩܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. أو كما أوردها أوكين منّا ܗܹܘܦܲܕ̥ܝܵܩܢܘܼܬ̥ܵܐ.

[12]  أو كما أوردها أوكين منّا ܗܹܘܦܲܪܟ̊ܘܼܬ̥ܵܐ.

[13]  أو كما أوردها أوكين منّا ܗܹܘܦܲܪܟ̊ܝܼܵܐ ج ܗܹܘܦܲܪ̈ܟ̊ܝܼܵܣ.

[14]  أوكين منّا أوردها (ܗܰܘܪܳܝܳܐ) خطأً على الأغلب.

[15]  أو كما أوردها أوكين منّا ܗܝܼܘܼܠܵܐ.

[16]  أيضاً ܗܺܝܼܠܺܐ.

[17]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܗܵܟܹܝܠ.

[18]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܗܵܟܹܝܠ.

[19]  نَبت.

[20]  نَقش.

[21]  ܗܶܠܟ̥ܳܐ حسب الغربيّين، ܗܰܠܟ̥ܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 235).

 

[22]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܗܠܲܟ̥ܬ̥ܵܐ.

[23]  ܗܶܠܟ̥ܳܐ حسب الغربيّين، ܗܰܠܟ̥ܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 235).

[24]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܗܠܲܟ̥ܬ̥ܵܐ.

[25]  ܗܳܡܳܢ حسب الغربيّين، ܗܶܡܳܢ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 236).

[26]  أوكين منّا أورد (اتقح). والأصحّ (وَقِحَ).

[27]  لا تأتي بالمعنى المراد.

[28]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܗܲܪܵܛܝܼܩܵܐ.

[29]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܗܲܪܵܛܝܼܩܘܼܬ̥ܵܐ.

[30]  أو كما أوردها أوكين منّا ܗܹܪܹ̈ܣܝܼܵܣ.