17 ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܙܰܖ̈ܥܶܐ

ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܙܰܖ̈ܥܶܐ

Qdom Evangelion
ترتيلة قبل الإنجيل
ܩܕܳܡ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Bothar Evangelion
ترتيلة بعد الإنجيل
ܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Qatholiq
ترتيلة القاثوليق
ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܐ

Hutomo
ترتيلة الختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ
%d bloggers like this: