13 ܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܐ – ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܝܽܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܘܪܝܽܘܣ

ܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܐ

ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܘܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܝܽܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܘܪܝܽܘܣ

Zmirotho bzabno dqoryono Eoangelion
ترتيلة أثناء قراءة الإنجيل
ܙܡܝܪܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܝܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

Bothar Evangelion
ترتيلة بعد الإنجيل
ܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Qatholiq
ترتيلة القاثوليق
ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܐ

Hutomo
ترتيلة الختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ
%d bloggers like this: