10 ܩܽܘܠܳܣܶܝ̈ܶܗ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܩܽܘܠܳܣܶܝ̈ܶܗ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

Qdom Evangelion
ترتيلة قبل الإنجيل
ܩܕܳܡ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Bothar Evangelion
ترتيلة بعد الإنجيل
ܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Qatholiq
ترتيلة القاثوليق
ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܐ

Hutomo
ترتيلة الختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ
%d bloggers like this: