ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܫܡܝ̈ܥܬܐ

ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܫܡܝ̈ܥܬܐ ܠܦܘܬ ܚܘܕܪܐ ܫܢܬܢܝܐ

ܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܪܘܓܝܗ ܐܟܪܣ

ܡܕܒܪܢܐ ܕܗܘ̈ܓܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ 

1 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ

عظة أحد تقديس الكنيسة 3 تشرين الثاني 2019

عظة أحد تقديس الكنيسة 5 تشرين الثاني 2023

2 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ ܥܕܬܳܐ

عظة أحد تجديد الكنيسة 8 / 11 / 2020

عظة أحد تجديد الكنيسة 7 / 11 / 2021

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ̥ ܥܺܕܬܳܐ 6 / 11 / 2022

عظة أحد تجديد الكنيسة 12 / 11 / 2023

3 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ.

عظة أحد بشارة زكريا 19 تشرين الثاني 2017

عظة أحد بشارة زكريا 18 تشرين الثاني 2018

عظة أحد بشارة زكريا 13 / 11 / 2022

عظة أحد بشارة زكريا 19 تشرين الثاني 2023

4 أحد بشارة السيدة العذراء

عظة بشارة السيدة العذراء 2016 دير مار أفرام

عظة أحد بشارة السيدة العذراء 24 تشرين الثاني 2019

عظة أحد بشارة السيدة العذراء 21 تشرين الثاني 2021

5 ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ

عظة زيارة السيدة العذراء لأليصابات 3 كانون الاول 2017

عظة زيارة السيدة العذراء لأليصابات 2 كانون الاول 2018

عظة زيارة السيدة العذراء لأليصابات وتذكار مار يعقوب السروجي 29 تشرين الثاني 2020

عظة زيارة السيدة العذراء لأليصابات 27 تشرين الثاني 2022

6 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ

7 أحد وحي يوسف

عظة أحد الوحي ليوسف 2017

عظة أحد وحي يوسف 15 كانون الأول 2019

عظة أحد وحي يوسف 12 كانون الأول 2021

عظة أحد وحي يوسف 11 كانون الأول 2022

8 أحد قبل الميلاد

عظة الأحد السابق للميلاد 2018 احد النسب

عظة الأحد السابق للميلاد 20 كانون الأول 2020

9 ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ

عظة عيد ميلاد الرب بالجسد 25 كانون الأول 2022

10 ܩܽܘܠܳܣܶܝ̈ܶܗ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

عظة تهنئة العذراء 2017

عظة تهنئة العذراء 2018

عظة تهنئة السيدة العذراء 26 كانون الأول 2020

عظة تهنئة السيدة العذراء 2021

11 ܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ

12 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܳܬ̣ܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ

عظة الأحد الأول بعد الميلاد 29 / 12 / 2019

13 عيد ختان الرب ورأس السنة الميلادية

عظة رأس سنة 2018 مع الإنجيل

عظة رأس السنة 1 كانون الثاني 2022

عظة عيد ختان الرب 1 كانون الثاني 2023

14عيد الدنح (الغطاس)

عظة عيد الدنح 2017

15 ܕܽܘܟܪܳܢ ܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܳܕܳܢܳܐ

عظة عن يوحنا المعمدان 27 آب 2017

عظة تذكار قطع رأس يوحنا المعمدان 2018

16 تذكار استشهاد مار اسطيفانوس

عظة قداس تذكار مار اسطيفانوس 2019

عظة قداس تذكار مار اسطيفانوس 2023

17 ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܙܰܖ̈ܥܶܐ

18 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

عظة الأحد الأول بعد الدنح 12 كانون الثاني 2020

19 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

موعظة الأحد الثاني بعد الدنح 16 كانون الثاني 2022

20 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܕܒܳܬ̣ܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

عظة الأحد الثالث بعد الدنح 2018

عظة الأحد الثالث بعد الدنح 26 كانون الثاني 2020

21 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܒܳܬ̣ܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

عظة الأحد الرابع بعد الدنح 29 كانون الثاني 2023

22 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܒܳܬ̣ܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

عظة قداس الأحد الخامس بعد الدنح 2019

عظة يوم الأحد الخامس بعد الدنح 9 شباط 2020

23 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܒܳܬ̣ܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

عظة الأحد السادس بعد الدنح 13 شباط 2022

24 ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܫܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ

25 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ

26 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ

عظة احد الراقدين ١٩ شباط ٢٠١٧

عظة أحد الموتى 2018

عظة أحد الموتى 23 شباط 2020

عظة أحد الموتى 27 شباط 2022

عظة أحد الموتى 19 شباط 2023

27 ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ

تذكار مار سويريوس الكبير

قداس صوم نينوى 16 شباط 2022

قداس صوم نينوى 8 شباط 2023

28 الأحد الأول من الصوم الكبير – أحد قانا الجليل

عظة أثنين المسامحة 27 شباط 2023

عظة أثنين المسامحة 7 آذار 2022

عظة أثنين المسامحة 14 آذار 2021

عظة عيد مار أفرام 25 شباط 2018

عظة عيد مار أفرام وثاودورس 4 آذار 2023

29 الأحد الثاني من الصوم الكبير – شفاء الأبرص

عظة الأحد الثاني من الصوم – شفاء الأبرص 13 آذار 2022

عظة أحد شفاء الأبرص 17 آذار 2019

30 الأحد الثالث من الصوم الكبير – شفاء المخلع

31 الأحد الرابع من الصوم الكبير – شفاء ابنة الكنعانية

عظة أحد الكنعانية ١٩ آذار 2017

عظة أحد الكنعانية 11 آذار 2018

عظة الأحد الرابع من الصوم (أحد الكنعانية) 4 نيسان 2021

عظة الأحد الرابع من الصوم (أحد الكنعانية) 19 آذار 2023

32 منتصف الصوم

عظة منتصف الصوم 30 آذار 2022

33 الأحد الخامس من الصوم الكبير – السامري الصالح

عظة الأحد الخامس من الصوم إحياء ابن أرملة ناين 26 آذار 2017

عظة الأحد الخامس من الصوم السامري الصالح 7 نيسان 2019

عظة الأحد الخامس من الصوم على السامري الصالح 11 نيسان 2021

34 الأحد السادس من الصوم الكبير – شفاء ابن طيما

عظة الأحد السادس من الصوم على شفاء أعمى ابن طيما 18 نيسان 2021

عظة الأحد السادس من الصوم على شفاء أعمى ابن طيما 10 نيسان 2022

عظة الأحد السادس من الصوم على شفاء أعمى ابن طيما 2 نيسان 2023

35 جمعة الأربعين

جمعة الأربعين 2019

36 سبت إقامة لعازر

عظة سبت إقامة لعازر 2023

37 عيد بشارة السيدة العذراء مريم 25 آذار

عظة عيد البشارة 25 آذار 2021

عظة عيد البشارة 25 آذار 2023

38 الأحد السابع من الصوم الكبير – عيد الشعانين

عظة أحد الشعانين 2016

عظة أحد الشعانين 2018

عظة أحد الشعانين 2019

عظة أحد الشعانين 2022

39 حفلة الناهيرة

عظة الوصول إلى الميناء 2023

40 خميس الأسرار وغسل أرجل التلاميذ

الأفخارستيا قداس عيد الفصح 13 نيسان 2017

عظة غسل الارجل صيدنايا 13 نيسان 2017

موعظة خميس الأسرار (الفصح) 21 نيسان 2022

41 الجمعة العظيمة

عظة جمعة الآلام 2023

42 سبت النور

عظة قداس سبت البشارة (النور) 23 نيسان 2022

43 أحد القيامة المجيدة

عظة عيد القيامة 2023

عظة ليلة عيد القيامة 15 نيسان 2017

عظة أثنين البياض 29 نيسان 2019

عظة أثنين القيامة 20 نيسان 2020

عظة أثنين القيامة 25 نيسان 2022

44 الأحد الجديد

عظة أحد توما 15 نيسان 2018

عظة أحد توما 23 نيسان 2023

45 الأحد الثاني بعد القيامة

عظة الأحد الثاني بعد القيامة 8 آيار 2022

عظة الأحد الثاني بعد القيامة 30 نيسان 2023

46 الأحد الثالث بعد القيامة

عظة الاحد الثالث بعد القيامة 7 أيار 2017

عظة الأحد الثالث بعد القيامة 2018

عظة الأحد الثالث بعد القيامة 10 آيار 2020

عظة الأحد الثالث بعد القيامة 23 آيار 2021

47 الأحد الرابع بعد القيامة

عظة الأحد الرابع بعد القيامة 18 أيار 2014

عظة الأحد الرابع بعد القيامة 31 أيار 2016

عظة الأحد الرابع بعد القيامة 26 آيار2019

عظة الأحد الرابع بعد القيامة 22 آيار 2022

عظة الأحد الرابع بعد القيامة 14 أيار 2023

48 الأحد الخامس بعد القيامة

عظة الأحد الخامس بعد القيامة 2 حزيران 2019

49 عيد صعود الرب إلى السماء

عظة عيد صعود الرب إلى السماء 28 آيار 2020

عظة عيد الصعود 10 حزيران 2021

عظة عيد الصعود 2 حزيران 2022

عظة عيد الصعود 25 أيار 2023

50 الأحد السادس بعد القيامة

عظة الاحد السادس بعد القيامة عن التذمر 2018

عظة الاحد السادس بعد القيامة 9 حزيران 2019

51 جمعة الذهب

عظة جمعة الذهب 2016

52 عيد العنصرة

عظة أحد العنصرة 2022

عظة أحد العنصرة 2023

53 الأحد الثامن بعد القيامة

عظة الأحد الثامن بعد القيامة 30 حزيران 2013

عظة الأحد الثامن بعد القيامة 3 حزيران 2018

عظة الأحد الثامن بعد القيامة 14 حزيران 2020

54 عيد بركة السيدة العذراء مريم على السنابل

عظة عيد بركة العذراء على السنابل 2018

55 الأحد الأول المتوسطة بعد القيامة

عظة الأحد الأول من الآحاد المتوسطة 17 نيسان 2014

عظة الأحد الأول من المتوسطة 22 حزيران 2014 عن الأب

عظة الأحد الأول من الآحاد المتوسطة 26 حزيران 2022

56 الأحد الثاني المتوسطة بعد القيامة

عظة الأحد الثاني من المتوسطة 24 حزيران 2012

عظة الأحد الثاني من الآحاد المتوسطة 14 تموز 2013

عظة عن الشهداء 17 حزيران 2018

عظة الأحد الثاني من الأحاد المتوسطة 11 تموز 2021

عظة الأحد الثاني من الأحاد المتوسطة 2 تموز 2023

57 الأحد الثالث المتوسطة بعد القيامة

عظة الأحد الثالث من الآحاد المتوسطة 5 تموز 2020

عظة الأحد الثالث من الآحاد المتوسطة 2022

58 الأحد الرابع المتوسطة بعد القيامة

عظة الأحد الرابع من الآحاد المتوسطة 8 تموز 2012

عظة الاحد الرابع من الاحاد المتوسطة انجيل المساء 2018

عظة الاحد الرابع من الاحاد المتوسطة 21 تموز 2019

عظة الأحد الرابع من الأحاد المتوسطة 25 تموز 2021

عظة الأحد الرابع من الأحاد المتوسطة 9 تموز 2023

59 الأحد الخامس المتوسطة بعد القيامة

عظة الأحد الخامس من الآحاد المتوسطة 2017

عظة الأحد الخامس من الأحاد المتوسطة 16 تموز 2023

60 الأحد السادس المتوسطة بعد القيامة

عظة قداس الأحد السادس من الآحاد المتوسطة 2017

عظة الأحد السادس من الآحاد المتوسطة 26 تموز 2020

عظة الأحد السادس من الآحاد المتوسطة 31 تموز 2022

61 الأحد السابع المتوسطة بعد القيامة

عظة الأحد السابع من الآحاد المتوسطة 29 تموز 2012

عظة الاحد السابع من الآحاد المتوسطة 2018

62 الأحد الثامن المتوسطة بعد القيامة

عظة الأحد الثامن المتوسطة بعد القيامة 18 آب 2019

63 عيد التجلي

عظة عيد التجلي 6 آب 2021

عظة عيد التجلي 6 آب 2023

64 الأحد الأول من الزمن الأخير للقيامة

عظة الأحد الأول من الآحاد الأخيرة 12 آب 2012

عظة الأحد الأول من الآحاد الأخيرة 25 آب 2019

عظة الأحد الأول من الآحاد الأخيرة 13 آب 2023

65 الأحد الثاني من الزمن الأخير للقيامة

عظة الاحد الثاني من الآحاد الاخيرة 2018

66 عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء

عظة عيد انتقال العذراء 2018

عظة عيد انتقال السيدة العذراء مريم إلى السماء 15 آب 2022

عظة عيد انتقال السيدة العذراء مريم إلى السماء 15 آب 2023

67 الأحد الثالث من الزمن الأخير للقيامة

68 الأحد الرابع من الزمن الأخير للقيامة

عظة الأحد الأول بعد الانتقال الرابع من الآحاد الاخيرة 2023

69 الأحد الخامس من الزمن الأخير للقيامة

عظة الأحد الثاني بعد انتقال السيدة 2016 اسألوا تُعطوا

عظة الاحد الخامس من الاخيرة 26 آب 2018

عظة الأحد الثاني بعد عيد إنتقال السيدة العذراء مريم 23 آب 2020

عظة الأحد الثاني بعد عيد إنتقال السيدة العذراء مريم 29 آب 2021

ܫܽܘܢܳܝܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ 27 آب 2023

70 الأحد السادس من الزمن الأخير للقيامة

عظة الأحد السادس من الزمن الأخير للقيامة 2022

Homily on the Third Sunday after the Feast of the Assumption of the Virgin Mary 3 September 2023

71 الأحد السابع من الزمن الأخير للقيامة

عظة يوم الأحد السابع من الزمن الأخير للقيامة 2022

72 الأحد الثامن من الزمن الأخير للقيامة

عظة يوم الاحد 13 أيلول 2020

73 عيد اكتشاف الصليب المقدس

74 الأحد الأول بعد عيد الصليب

عظة الأحد الأول بعد الصليب 2016

عظة الاحد الاول بعد الصليب 2018

عظة الأحد الأول من الآحاد العامة 17 أيلول 2021

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 2023

75 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 2018

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 22 أيلول 2019

76 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬ̥ܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬ̥ܳܝܳܐ ܕܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ 29-9-2013

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬ̥ܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 4 تشرين الأول 2020

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬ̥ܳܝܳܐ ܕܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ. 3 تشرين الأول 2021

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬ̥ܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. 2 تشرين الأول 2022

77ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ .

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ- ܥܛܫܐܢܗ. 2017

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 10 / ܬܫܪܝ ܩܕܡܝܐ / 2021

عظة الأحد الرابع بعد عيد الصليب وعيد مارت شموني 2023

78 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ .

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 2018

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 13 / 10 / 2019

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ . 17 / 10 / 2021

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. 16/ 10/ 2022

79 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ .

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ . 26 ܬܫܪܝ ܩܕܡܝܐ 2014

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ . 25 ܬܫܪܝ ܩܕܡܝܐ 2020

عظة الأحد السادس بعد عيد الصليب 24 تشرين الأول 2021

عظة الأحد السادس بعد عيد الصليب 22 تشرين الأول 2023

80 ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ .

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 2017

عظة الأحد السابع بعد عيد الصليب 29 تشرين الأول 2023

81 ܫܽܘܢܳܝܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

82 ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. 8 ܐܝܠܘܠ 2016

ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. 8 ܐܝܠܘܠ 2023

83 ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ 2023

84 ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ

%d bloggers like this: