ܣܶܕܪܳܐ ܕܳܐܠܰܦ
باب الألف

ܐ: الألف هي الحرف الأوّل من حروف الهجاء. وفي حساب الجُّمَّل عبارة عن واحد من العدد. وهي على ضربين: إمّا معلولة نحو ܒ̣ܢܳܐ بنى. وإمّا صحيحة ملفوظة كهمزة العرب نحو ܩ̣ܢܰܐ قَنَأ.
• ܐܶܐܰܢ. ܢܶܐܰܢ. ܐܽܘܼܢܬ̥ܳܐ أنّ. اغتمّ. ܐܰܢ.
• ܐܳܐܰܪ ج ܐܳܐܰܪ̈ܰܣ (ذ. ث) هواء.
ܐܳܐܰܪܳܝܳܐ. ܐܳܐܰܪܳܢܳܐ هوائيّ.
• ܐܳܒ̊ (ذ) شهر آب.
• ܐܰܒ̊ܳܐ ضَبّ. حِرذَون. حيوان برّيّ يشبه الوَرَل. أو دُوَيِّبة على حَدّ التمساح الصغير وذَنَبهُ كثير العُقَد.
• ܐܰܒ̊ܳܐ ج ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ أنبا. رئيس دير.
• ܐܶܒ̊ܳܐ. ܐܶܒ̊ܒ̊ܳܐ (ذ. ث) ج ܐܶܒ̊̈ܶܐ. ܐܶܒ̊ܒ̊ܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܒ̊ܒ̊ܳܢ̈ܶܐ زهرة (2) ثمرة. فاكهة (3) غُصن.
• ܐܰܒ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ أُنبوب. ما بين عقد القصب أو كلّ مُجوَّف مُستدير (2) أُنبوب. قناة الماء (3) مِزمار. ناي.
ܐܰܒ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ ܕܪܳܬ̥ܳܐ قَصَبة الرئة.
ܐܰܒ̊ܽܘܼܒ̥ ܚܰܪܒ̊ܳܐ نفير. بوق.
ܐܰܒ̊ܽܘܼܒ̥ܬܳܐ ج ܐܰܒ̊ܽܘܼܒ̥̈ܝܳܬ̥ܳܐ أُنبوبة. قَصَبة (2) مِزمار صغير (3) عُقدة مُستديرة.
• ܐܰܒ̥. ܐܰܒ̥ܳܐ ج ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ أب. والد (2) الآب. أوّل أقنوم من الثالوث الأقدس (3) جدّ.
ܐܰܒ̥ܳܐ ܕܰܐܒ̥ܳܐ أبو الأب. جدّ. ܣܳܒ̥ܳܐ.
ܕܰܐܒ̥ܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ أبو الآباء. بطريرك.
ܕܓ̥ܰܘܳܐ. ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ أبٌ عامّ. بطريرك.
ܕܢܰܗܺܝܼܪ̈ܶܐ أبو الأنوار. كُنيتهُ تعالى وكُنية الشمس.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ج ܒܶܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܶܐ عائلة.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ دار البطريركيّة.
ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ مبادئ الكون. عناصر.
ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ آباء. رؤساء الشعوب.
ܐܰܒ̥ܳܝܳܐ قَيْلٌ. رئيس. ملك. ܡܰܠܟܳܐ.
ܐܰܒ̥ܳܗܳܝܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܢܳܝܳܐ أبويّ.
ܐܰܒ̥ܳܗܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܗܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ أُبوّة.
ܐܰܒ̊ܰܗ. ܐܽܘܼܒ̊ܳܗܳܐ. جعل. اتّخذ أباً.
ܐܶܬ̥ܰܐܒ̊ܰܗ. ܡܶܬ̥ܰܐܒ̊ܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܶܬ̥ܐܰܒ̥ صار. كان أباً.
• ܐܰܒ̥ܓ̊ܳܐ بيضة. ܒܺܝܥܬ̊ܳܐ .
• ܐܰܒ̥ܓ̊ܳܪܳܐ أعرج. زَمِن.
ܐܰܒ̥ܓ̊ܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَرَج. زَمانة.
• ܐܶܒ̊ܰܕ̥ ــَـ ܐܰܒ̥ܕ̊ܳܢܳܐ. ܐܰܒ̥ܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ باد. هَلَك. تلاشى. مات (2) ضاع. تَلِف. ضلَّ. فُقِد.
ܒܰܦܠܳܢ فَرِح. سُرّ بفُلان. أحبّ فُلاناً محبّة شديدة.
ܒܪܶܚܡܰܬ ܦܠܳܢܺܝܼܬ̥ كَلِف. أُغرِم بفُلانة.
ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ فَقَد. عُدِم كذا.
ܡܶܢ ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ ارتفع. زال. مضى.
ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ارتفع. زال. مضى.
ܐܰܘܒ̊ܶܕ̥ أباد. أهلك إلخ (2) أنفق. بدَّد.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܒ̊ܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܰܒ̊ܺܝܼܕ̥ܳܐ بائد. هالك. ضالّ. ضائع إلخ.
ܐܰܒ̊ܺܝܼܕ̥ ܗܰܘܢܳܐ مَعتوه. عادم العقل.
ܫܡܳܐ ملعون (2) خامل الذِّكر.
ܐܰܒ̊ܺܝܼܕ̥ ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ عادمٌ كذا. خالٍ من كذا.
ܐܰܒ̊ܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ هلاك. تَلَف. فُقدان. ضلال إلخ.
ܕܛܳܥܝܽܘܼܬ̥ܳܐ فَظاعة. شَناعة الضَّلالة.
ܐܰܒ̊ܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ ܥܽܘܼܗܕ̊ܳܢܳܐ نسيان. ذُهول.
ܐܰܘܒ̊ܳܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ هلاك. تَلَف. فُقدان. تَهلُكة.
ܐܰܒ̥ܕ̊ܳܢܳܐ هلاك. فُقدان. خَراب. دَمار إلخ.
ܒܰܪ ܐܰܒ̥ܕ̊ܳܢܳܐ ابن الهلاك. كنية الدَّجّال ويهوذا الاسخريوطيّ.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܕ̊ܳܢܳܐ دار الهلاك. قَبر. جَهنَّم.
ܐܰܒ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ هلاك إلخ (2) ضالّة. شيء مفقود.
ܐܽܘܼܒ̥ܕ̊ܳܐ وَجنة. خَدّ من الحيوان.
• ܐܰܒ̥ܽܘܿܬ̥ܳܐ ج ܐܰܒ̥ܽܘܼ̈ܬ̊ܶܐ آلةٌ يسوّي بها البنّاء اللَّبِن (2) مِنفَضة الفَدّان. مِسحاة في أسفل مِنسأة الفَدّان (3) تِرعة. قناة.
• ܐܰܒ̊ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ آراء. تقاليد (2) شفاعة. مُحاماة (3) شُفَعاء. نُصَراء.
ܕܛܽܘܼܥܝܰܝ آراء. تقاليد الضَّلالة.
ܕܢܳܡܽܘܿܣܳܐ تقاليد السُّنّة والشريعة.
ܐܶܚܰܕ̥ ܐܰܒ̊ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ حامى. ناضَل. شَفَع.
• ܐܰܒ̊ܙܳܪܳܐ سِجِلّ. صَكّ. سَنَد (2) جناح. دولاب العَرَبة (3) أداة. مِحراث الفَدّان (4) بَزّار. بَيّاع البُزور (5) آلة حياكة تُخلَّل فيها خيوط السَّدى (إبزار).
ܐܰܒ̊ܙܰܪ سجَّل. قيَّد. كَتَب. أصدر حُكماً.
• ܐܰܒܳܟ̊ܳܐ. ܐܳܒܰܟ̊ܳܐ ديك كبير ذو عِرفَين.
ܐܶܬ̥ܰܐܒ̊ܰܟ تكبّر. تعظّم. تبختر.
• ܐܶܒ̥ܰܠ ــَـ أبِل. ترهَّب. نَسَك (2) حَزِن. اغتمّ (3) صام.
ܐܶܬ̥ܶܐܒ̊ܶܠ. ܡܶܬ̥ܰܐܒ̥ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.
ܐܰܒ̥ܺܝܼܠܳܐ أبيل. زاهد. ناسك (2) حزين. مغموم (3) صائم.
ܐܰܒ̥ܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ زُهد. حُزن. غَمّ. صوم.
ܐܶܒ̥ܰܠ. ܐܶܒ̥ܠܳܐ زُهد. حُزن. غَمّ. كُربة. صوم (2) حِداد. ثياب الحزن.
ܐܶܒ̥̈ܠܶܐ شدائد. كوارث. مصائب.
ܐܶܒ̥ܠܳܢܳܝܳܐ غامّ. مُحزن. شَجيّ.
ܐܰܒ̥ܺܝܼܠܳܝܳܐ محزون. مغموم. مكروب.
ܐܰܒ̥ܺܝܼܠܳܢ̈ܶܐ مَوضِع كان يبكي فيهِ الزُّهّاد.
ܐܰܒ̥ܠܳܝܳܐ و ܐܰܒ̥ܠܳܝܬܳܐ عُلّيّة. غُرفة.
ܐܽܘܼܒ̥ܠܳܐ ثَيِّل (2) هَراوة. خشبة تُحمَل بها الأثقال.
ܐܰܒ̥ܽܘܿܠܳܐ رَحبة الدار (2) دِهليز. مَدخَل الباب (3) باب (4) وقيل: عمود.
ܐܰܒ̥ܽܘܿܠ. ܐܰܒ̥ܽܘܿܠܽܘܿܢ ترخيم السابق.
ܐܰܒ̥ܽܘܿܠܬ̊ܳܐ رَحبة صغيرة. دِهليز. مدخل. باب صغير.
ܐܰܒ̊ܽܘܼܠܳܐ أَبُول. قافلة من إبِل (2) سمين.
ܐܶܒ̥ܠܬ̥ܳܐ ج ܐܶܒ̥̈ܠܳܬ̥ܳܐ قافلة إبِل.
ܐܰܒ̊ܳܠܳܐ أبّال. راعي الإبِل.
ܐܰܒ̊ܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ إبالة. رعاية الإبِل.
• ܐܰܒ̥ܢܳܐ حجر (2) قطعة لَبِن مشويّ (3) كومة حجارة (4) عمود. مَنارة تُبنى للمسافر (5) وقيل: بيت للأصنام.
ܕܟܶܫܠܳܐ. ܟܶܫܠܳܝܳܐ حَجر عَثَرة وشَكّ.
ܕܫܳܥ̈ܶܐ حَجر تُوضَع عليهِ خطوط لمعرفة مقدار الساعات.
ܐܰܒ̥ܢܽܘܿܣܳܐ حَجر صغير (2) أبنوس. خشب مُصمَت معروف.
• ܐܰܒ̥ܩܳܐ غُبار. هَباء. قَتام. رَمل (2) صَدَأ الحديد الناعم (3) وقيل: حَرّ.
ܐܰܒ̥ܩܳܐ ܕܪܰܚܝܳܐ غُبار الرَّحى.
• ܐܰܒ̥ܳܪܳܐ أُسرُب. رصاص أبيض.
ܐܰܒ̥ܳܪܳܢܳܝܳܐ أُسرُبيّ. رصاصيّ.
ܐܰܒ̊ܰܪ. ܐܽܘܼܒ̊ܳܪܳܐ رصَّص (2) انظر ܒܪܳܐ.
• ܐܶܒ̥ܪܳܐ ناهضة. خافية. واحدة الخوافي. وهي ريشات إذا ضَمّ الطائر جناحيهِ خَفِيَتْ (2) ريشة. جناح (3) ساعِد. ذراع (4) إبرة. طَرَف الذِّراع.
• ܐܺܝܼܒ̥ܪܳܐ شاروفة حَبْل رفيع أو غليظ.
• ܐܰܒ̥ܳܪܬܳܐ أَسَل. بَرديّ.
• ܐܰܒ̥ܪܙܳܐ فأس ذات رأس. أو سِنّ في رأس الفأس.
• ܐܰܒ̥ܪܺܝܼܩܳܐ إبريق. كوز. ܟܽܘܼܙܳܐ.
• ܐܰܒ̥ܪܫܳܐ عَوسَج (2) ورق العَوسَج وثمرهُ.
• ܐܰܒ̥̈ܫܳܬ̥ܳܐ زَبيب (2) عَجَم الزَّبيب (3) زَبيب مُتناثِر من الكرمة.
• ܐܰܓ̥ܽܘܿܓ̥ܳܐ قناة. مَجرىً. فَوّارة. نُهَير.
ܐܰܓ̥ܽܘܿܓ̥ܳܐ ܕܬܰܦܫܽܘܼܪܬ̊ܳܐ قناة البول.
ܐܰܓ̥ܽܘܿܓ̥ܳܝܳܐ قناقن. مُفتِّش عن الماء أو بَصير في حفر القُنيّ.
• ܐܰܓ̊ܬ̥ܳܐ قَصعة. صاع. غَضارة (2) بَلادة. حَيرة. تَحيُّر.
• ܐܰܓ̥ܒ̊ܳܪܳܐ فأر. ذَكَر الفأر.
ܐܰܓ̥ܒ̊ܳܪܬܳܐ فأرة. أنثى الفأر.
• ܐܰܓ̥ܕ̊ܳܐ سعيد. بخيت. محظوظ.
ܐܰܓ̥ܕ̊ܺܝܼ. ܡܰܓ̥ܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أسعد. أغبط.
• ܐܰܓ̊ܕ̥ܳܢܳܐ أنجدان. نبات أسود وأبيض وأصلهُ أغلظ من الإصبع يتفرّع كثيراً وله قرون كقرون اللُّوبياء فيها بِزرٌ أسود وأبيض.
• ܐܰܓ̥ܙܳܐ ضرب من الأدوية.
• ܐܶܓ̊ܳܛܳܐ ذو خُصية واحدة.
• ܐܶܓ̥ܠܡܳܐ وثن. صنم. تمثال.
• ܐܶܓ̥ܡܳܐ أَجَم. حوض. غدير (2) بَرديّ. قَصَب.
• ܐܰܓ̊ܳܢܳܐ (ث) إجّانة (2) حُبّ. دَنّ (3) هاون. مِهراس.
ܐܰܓ̊ܳܢܬ̊ܳܐ. ܐܰܓ̊ܽܘܿܢܬܳ̊ܐ إجّانة صغيرة.
ܕܩܰܝܣܳܐ جَفنة. قَصعة من خشب.
• ܐܰܓ̥ܽܘܿܢܳܐ جهاد. حرب (2) نِزاع في ساعة الموت (3) وَرطة. تَهلُكة.
ܐܰܓ̥ܽܘܿܢܺܝܣܛܳܐ مُجاهِد. مُصارِع. مُحارِب.
ܐܰܓ̥ܽܘܿܢܺܝܼܣܳܐ مثلهُ (2) جهاد. حرب.
• ܐܰܓ̥ܺܝܼܣܳܐ سِلف. عَديل. ܝܰܒ̊ܡܳܐ .
• ܐܰܓ̥ܦܬ̥ܰܘܠܳܐ. ܐܰܓ̥ܦܬ̥ܳܠܳܐ راسَن. ܥܓ̥ܰܪܫܳܐ.
• ܐܶܓ̥ܰܪ ــُـ أجَر. استأجر. استكرى.
ܐܶܓ̥ܰܪ ܕܰܝܳܢܳܐ رَشا. بَرطَل القاضي.
ܐܶܬ̥ܶܐܓ̥ܰܪ (مج) وصار أجيراً. خادماً.
ܐܰܓ̊ܰܪ. ܐܽܘܼܓ̊ܳܪܳܐ استأجر (2) أجَّر. أكرى (3) انظر ܢܓ̥ܰܪ.
ܐܶܬ̥ܰܐܓ̊ܰܪ. ܡܶܬ̥ܰܐܓ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܰܘܓ̊ܰܪ. ܡܰܘܓ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أجَّر. أكرى.
ܥܰܡ ܦܠܳܢ خَدَم. كان أجيراً لفُلان.
ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܒܙܰܦܠܳܢ صَرَف. قضى أيّامه في كذا.
ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ أباحَتْ المرأة نفسها بأجرة.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܓ̊ܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܓ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܳܓ̥ܽܘܼܪܳܐ فاعل (2) آجُرّ. لَبِنة مشويّة (3) سوق. ܫܽܘܼܩܳܐ.
ܐܰܓ̥ܺܝܼܪܳܐ أجير. خادم. مُستَكرىً. مُستأجَر (3) موعوظ. غير مُعمَّد.
ܐܰܓ̥ܺܝܼܪܬ̊ܳܐ مؤنّثة (2) أُجرة. جَزاء (3) رَهن. دِرهم. بَدَل.
ܐܰܓ̥ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) أُجرة. جَزاء.
ܐܰܓ̥ܰܪ. ܐܰܓ̥ܪܳܐ أَجر. جَزاء. ثَواب (2) أُجرة. كِراء.
ܕܠܳܐ ܐܰܓ̥ܪܳܐ مجّاناً. بلا أُجرة.
ܐܶܓ̊ܳܪܳܐ إجَّار. سَطح البيت.
ܒܰܪ ܐܶܓ̊ܳܪ̈ܶܐ شيطان يَمسّ في رؤوس الأهِلّة (2) مَصروع. مَمسوس من الشيطان.
ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ج ܐܶܓ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ رسالة. بطاقة.
ܓܰܘܳܢܳܝܬ̊ܳܐ رسالة عامّة. كاثوليكيّة.
ܕܡܰܓ̥ܥܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܕܦܽܘܼܩܳܕ̥̈ܶܐ رسالة التَّوصية.
ܕܕ̥ܽܘܼܠܳܠܳܐ. ܕܰܦܛܽܘܼܪܝܳܐ كتاب الطلاق.
ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܪܟܳ̊ܢܺܝܼܬ̥ܳܐ رسالة عامّة. كاثوليكيّة.
ܕܦܽܘܼܢܳܝܳܐ كتاب. رسالة العَود إلى الوطن.
ܐܶܓ̊ܰܪܬ̊ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ رُسَيلة. رسالة صغيرة.
ܐܶܓ̊ܰܪܬ̊ܳܢܳܝܳܐ رساليّ (2) كاتب الرسائل.
• ܐܰܓ̥ܪܺܝܼܰܐ دُهن الزيت (2) قُرم الكُرُنب.
• ܐܰܓ̥ܪܽܘܼܪܳܐ حَلق. حُلقوم. ܙܰܓ̥ܪܽܘܼܪܳܐ.
• ܐܰܓ̥ܽܘܼܪܣܳܐ ضيعة. قرية. حقل.
ܐܰܓ̥ܽܘܼܪܣܳܝܳܐ قَرَويّ. بَدَويّ. صحراويّ (2) جاهل. غبيّ.
• ܐܰܓ̥ܰܪܺܝܼܩܽܘܿܢ أغاريقون. نَبت طبيّ.
• ܐܰܓ̥ܽܘܼܪܬ̥ܳܢܳܐ دون الشَّمّاس. شمّاس رسائليّ.
• ܐܰܕ̥ܳܐ لعنة. زَجر.
• ܐܳܕ̥ܽܘܼܕ̥ܳܐ. ܕܽܘܼܕ̥ܳܐ مِرجَل. قِدر.
ܐܰܕ̊ܽܘܼܕ̥ܳܐ مِرجَل. قِدر كبير (2) ضعيف.
• ܐܰܕ̊ܽܘܼܓ̥ܳܐ حُفرة فيها نار. آتون. تَنُّور (2) جحيم. جهنّم (3) نصير. شفيع.
ܕܚܽܘܒ̊ܳܐ خليل. صديق شديد الوِدّ.
• ܐܰܕ̥ܛܰܪ قاد. انظر ܕܰܘܛܰܪ.
• ܐܰܕ̊ܺܝܼ قاد. جَلَب. هدى. أوصل.
ܐܰܘܕ̊ܺܝ قاد. هدى. أوصل (2) اعترف. انظر ܝܼܺܕ̥ܳܐ.
ܐܶܕ̥ܝܳܐ عِذْي. لُغيَّة في ܥܶܕ̥ܝܳܐ.
• ܐܰܕ̥ܠܳܐ شيطَرَج. دواء نافع لوجع المفاصل والبَرَص والبَهَق .
• ܐܳܕ̥ܠܳܐ بنات نعش الكبرى. الدُّبّ الأكبر. العجلة الكبيرة من أبراج السماء.
• ܐܳܕ̥ܽܘܿܠܳܐ. ܐܰܕ̊ܽܘܼܠܳܐ لِيف. قِشر النخل وما شاكلهُ.
• ܐܳܕ̥ܰܠܬ̊ܳܐ. ܐܳܕ̥ܽܘܿܠܬ̊ܳܐ زُنجُفر. معدن متفتّت بصّاص يُعمل منهُ الحبر الأحمر ويُصبغ بهِ .
• ܐܳܕ̥ܰܡܬ̥ܳܐ آدم. تراب أحمر حُرّ.
ܐܳܕ̥ܰܡܬ̥ܳܢܳܐ. ܐܳܕ̥ܰܡܬ̥ܳܢܳܝܳܐ آدميّ. ترابيّ.
• ܐܳܕ̥ܳܡ ج ܐܳܕ̥ܳܡ̈ܶܐ آدم. أبو البشر.
ܬܪܰܝܳܢܳܐ آدم الثاني. كنية السيّد المسيح.
ܒܰܪ ܐܳܕ̥ܳܡ ابن آدم. إنسان.
ܐܳܕ̥ܳܡܳܝܳܐ آدميّ. بشر. إنسان.
• ܐܰܕܰܡܽܘܿܣ حجر أصمّ. ألماس.
• ܐܶܕ̥ܢܳܐ ج ܐܶܕ̥ܢ̈ܶܐ. ܐܶܕ̥ܢ̈ܳܬ̥ܳܐ (ث) أُذُن.
ܐܶܕ̥ܢܳܐ ج ܐܶܕ̥ܢ̈ܳܬ̥ܳܐ عُروة. مِقبض.
ܐܶܕ̥ܢܳܐ. ܐܶܕ̥ܢܬ̥ܳܐ ج ܐܶܕܢ̈ܳܬ̥ܳܐ زَكْرة. زِقّ. ظَرف. وَطْب.
ܐܶܕ̥ܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ خليج.
ܐܶܕ̥ܢ̈ܶܐ ܕܓ̥ܽܘܼܡ̈ܶܐ آذان الباقلّاء. أسد العَدَس. نَبت يخنق الحبوب.
ܐܶܕ̥ܢ̈ܰܝ ܐܰܪܢܒ̥ܳܐ آذان الأرنب. نَبت في أصلهِ خشونة يَلصَق بالثياب.
ܓܰܕ̥ܝܳܐ آذان الجدي. الصِّنف الكبير من لسان الحَّمَل.
ܕܶܒܳܐ آذان الدُّبّ. الصِّنف الكبير من البُوصير.
ܚܡܳܪ آذان الحمار. نبت أصلهُ كالجزر الكبار.
ܥܽܘܼܩܒ̊ܪܳܐ آذان الفأر. حشيشة المرْزَنْجُوش.
ܦܺܝܼܠܳܐ آذان الفيل. نبت يُعرف باللُّوف.
ܬܰܘܪܳܐ آذان الثور. نبت يُسمّى لسان الثور.
ܒܢ̈ܳܬ̥ ܐܶܕ̥ܢ̈ܶܐ خُراجات. أورام في أصول الآذان.
ܐܶܕ̥ܢܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ أُذَينة. أُذُن صغيرة.
• ܐܰܕ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ جنس من القُرْطُم. جُلْجُل. حَبّ السُّمنة يُشبه الفُلفُل وتأكلهُ النساء لتسمن عليهِ.
• ܐܰܕ̥ܽܘܿܢܰܝ. ܐܰܕ̥ܳܢܰܝ السيّد. الربّ.
• ܐܰܕ̥ܽܘܼܦܢܳܐ شراهة. نَهَم.
• ܐܳܕ̥ܳܪ شهر آذار.
• ܐܳܕ̥ܰܪ. ܐܳܕ̥ܪܳܐ سِندِيان. ܪܹܺܫ ܥܳܒ̥ܳܐ.
• ܐܶܕ̥ܪܳܐ. ܐܺܝܼܕ̥ܪܳܐ ج ܐܶܕ̥ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ (ث) كَلَف. حِكّة. قُوباء. حَزَاز. داء يظهر في الجلد يتقشّر ويتّسع يُعالج بالرِّيق.
• ܐܶܕ̊ܰܪ. ܐܶܕ̊ܪܳܐ أندَر. بَيدَر.
ܐܶܕ̊ܪ̈ܶܐ ܕܰܡܕ̥ܺܝܼܢ݈ܬܳܐ قُرى. حقول المدينة.
ܐܶܕ̊ܪ̈ܶܐ ܕܥܹܺܕ̈ܳܬ̥ܳܐ مخازن الكنائس.
ܒܶܝܬ̥ ܐܶܕ̊ܪ̈ܶܐ أندَر. بَيدَر.
• ܐܶܕ̊ܪܽܘܿܢܳܐ مخدع. عُلّية.
• ܐܰܕ̥ܪܝܰܢܛܳܐ تمثال. صَنم. صورة.
• ܐܰܕ̥ܪܽܘܼܩܳܐ أظنّهُ بيتاً للأصنام.
• ܐܶܕ̥ܰܫ ــَـ سَكُن. سَكَت. تغافَل.
ܐܶܕ̥ܫܰܬ̥݀ ܐܶܕ̥ܢܳܐ سَكُنتْ. انسدّتْ الأُذُن.
ܐܰܕ̊ܶܫ. ܡܰܕ̊ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سَكُن. هَدَأ (2) سَكَت (3) تغافَل. تهاوَن. تكاسَل (4) أهمل. تَرَك. خلَّى (5) راءى. خادَع. مَكَر (6) سَدّ. صَمّ. (7) نوَّع. شكَّل. صوَّر. مثَّل.
ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ أمسك. امتنع عن كذا.
ܐܶܬ̥ܰܐܕ̊ܰܫ. ܡܶܬ̥ܰܐܕ̊ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܳܕ̥ܽܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ سُكون. سُكوت. غَفلة. تهاون. خِداع. رِياء.
ܐܳܕ̥ܶܫ. ܐܳܕ̥ܫܳܐ مثلهُ (2) نوع. صِنف. ضَرب (3) صورة. ضدّ مادّة وهُيولى (4) ثمرة. فاكهة (5) فائدة. مَنفَعة (6) ذات. شخص (7) فَضل. مَزِيّة. سَجيّة. خُلُق.
ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ نوع. كيفيّة الكلام والإنشاء.
ܪܳܡܳܐ النوع العالي عند أهل المنطق.
ܐܳܕ̥ܶܫ ܐܳܕ̥ܫܺܝܼ̈ܢ نوع الأنواع عندهم.
ܒܰܪ ܐܳܕ̥ܫܳܐ نِدّ. شبيه. مثيل. نظير.
ܐܳܕ̥ܫ̈ܶܐ ܕܰܛܥܽܘܼ̈ܡܶܐ أصناف الأطعمة.
ܐܳܕ̥ܫ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ أشكال الخبز والخمر في القُربان.
ܕܫܰܢ݈ܬܳܐ أصناف الغَلّات والفواكه.
ܐܳܕ̥ܫܳܝܳܐ. ܐܳܕ̥ܫܳܢܳܝܳܐ نَوعيّ. صُوريّ. ذاتيّ. خصوصيّ.
ܐܳܕ̥ܫܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ نوعيّة. صُوريّة. ذاتيّة.
ܐܳܕ̥ܫܳܐܺܝܼܬ̥ خاصّةً. ذاتيًّا. صُوريًّا.
ܐܳܕ̥ܶܫܬ̊ܳܐ نَوع. صِنف. ضَرب. صورة.
• ܐܳܗ نِعِمًّا. بَخٍ. كلمة رِضىً واستحسان وفرح وتَعجُّب (2) زِه. كلمة تَهكُّم (3) أوّاه. آهٍ. كلمة تَوجُّع.
ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ نِعِمًّا. بَخٍ (2) زِهْ.
• ܐܰܗܺܝܼ. ܡܰܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أنضج. هرَّى.
• ܐܰܗܝܰܗ ܐܰܫܰܪ ܐܰܗܝܰܗ الموجود الكائن.
• ܐܰܗܪܶܙܡܳܐ نَعناع. ܢܳܢܥܳܐ.
• ܐܳܘ̄ يا. أَيا. للنداء (2) يا لهُ مِن . للتَّعجُّب (3) يا . للمدح والذَّمّ.
• ܐܽܘܿ ܡܶܢ. ܠ آهْ. يا. للنُّدبة والتَّوجُّع (2) وَيلٌ. وَيحٌ. واه. للتهديد.
ܐܽܘܿܢܹܺܐ. ܐܽܘܿܐܰܪܰܐ يا هذا. يا فُلان.
• ܐܰܘ̇ أو. أمّا (2) هل. أم (3) أفضل. أكثر.
• ܐܽܘܼܗ ܡܶܢ. ܥܰܠ. ܠ يا. آهٍ. واهاً. للتَّوجُّع والتَّلهُّف والنُّدبة (2) وَيْ. يا لهُ مِن. للتَّعجُّب.
• ܐܰܘܰܗ أوّاه. للنُّدبة والاستغاثة.
• ܐܰܘܺܝܼ ܥܰܡ. ܠ. ܒ. وفَّق. أصلح. آلف. آخى. قَرَن. ضَمّ.
ܐܶܬ̥ܰܐܘܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܰܐܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܙܰܦܠܳܢ اتّفق. أجمع القوم على كذا.
ܐܰܘܝܳܐ مُتّفِق. مُتّحِد. مُوافِق. مُطابِق إلخ.
ܐܰܘܺܝܼܬܳܐ مؤنّثهُ (2) جُلَّنار. زهر الرُّمّان.
ܐܰܘܝܽܘܼܬ̥ܳܐ اتّفاق. اتّحاد. صُلح. أُلفة. مُساواة. إجماع إلخ.
ܒܰܪ ܐܰܘܝܽܘܼܬ̥ܳܐ أليف. حليف. رفيق.
ܒܰܪ݈ܬ̥ ܐܰܘܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܒܢ̈ܳܬ̥ ܐܰܘܝܽܘܼܬ̥ܳܐ حليفة. أليفة.
ܐܰܘܝܳܝܳܐ مُوافِق. مُطابِق. مُشاكِل.
ܐܰܘܳܢܳܐ مأوىً. منزل. مَثوىً. مَخدَع.
ܐܰܘܳܢܳܐ ܒܰܐܘܳܢܶܗ آونةً. وقتاً بعد وقت.
ܬܰܘܳܢܳܐ مَخدَع. مَخزَن. خِزانة. منزل.
• ܐܰܘܳܐ جَيب. ܥܰܝܒ̊ܳܐ. ܒܶܚܫܳܐ .
• ܐܽܘܼܒ̥ܝܳܐ بَيِرَم. مِبخرة. مِجمرة.
ܐܽܘܿܒ̊ܺܝܰܐ ܡܶܢ آهٍ مِن. ويلٌ مِن.
• ܐܽܘܼܒ̥ܪܳܐ مثلهُ (2) بيض السمك.
• ܐܰܘܓ̊ܳܐ شجرة السُّمّاق (2) شجرة البَلّوط والـمَيس (3) ثِيل. حَلفاء (4) باذَرُوج. حَوك. حَبَق. رَيحان.
ܐܰܘܓ̊ܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ شجرة الكَرم.
• ܐܽܘܼܕ̥ܳܐ عُود. جَذوة. مِحراك التَّنُّور.
• ܐܽܘܼܕ̥ܢܳܐ أُذُن ܐܶܕ̥ܢܳܐ (2) كَمأة. فَقع. ܥܰܪܕ̊ܳܐ.
• ܐܽܘܼܘܳܫܳܐ أُفٌ. ثُفل. وَسَخ الأُذُن.
• ܐܽܘܿܙܢܳܐ أُنبوب. تابوت. مِرجَل. جُرن. حَوض.
• ܐܽܘܼܚܬ̊ܳܐ من أسماء السَّوسَن البرّيّ.
• ܐܶܘܛܪܳܢܳܐ وجيه. شَريف قَوم.
• ܐܰܘܺܝܼܠܳܐ زُجاج. زُجاجة. دَبَّة.
• ܐܽܘܿܝ ويل. للوعيد (2) ويح. للرحمة (3) يا. أَيا. للنداء (4) آه. للتوجُّع (5) يا. يا لهُ من. للتَّعجُّب.
ܐܳܘܺܝܼ. ܐܰܘܳܝ لُغيَّتان فيهِ.
• ܒܢ̈ܳܬ̥ ܐܰܘܰܝ بنات آوى. ܝܳܪܽܘܿܪ̈ܶܐ.
• ܐܽܘܿܟ. ܐܽܘܿܟ̥ܺܝܰܐ آخُ. كلمة تَوجُّع وتَأوُّه وتَكرُّه.
• ܐܽܘܼܟ̊ܬ̥ܳܐ حُزن. غَمّ. كُربة. حِقد.
• ܐܰܘܟܹ̊ܺܝܬ̥ أي. أعني. حرف تفسير.
• ܐܰܘܟ̊ܶܢ. ܡܰܘܟ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تضايق. حَزِن.
• ܐܰܘܟ̊ܣܳܢܳܐ مِحوَر. قُطب. ܣܰܪܢܳܐ (2) بَكَرة. كُرة.
• ܐܶܘܟ̥ܰܪܺܣܛܺܝܼܰܐ شُكر. قُربان.
• ܐܰܘܠܶܓ̥ فَسُد. رَقّ اللَّونُ. ܦܟ̊ܰܗ (2) ابيضّ (3) جَهِر البَصرُ. عَلَتهُ بَياضةٌ.
• ܐܰܘܡܳܐ لَبَنٌ. رائِب. كامِخ. مَخيض. (2) فَودَج. هَودَج.
• ܐܽܘܿܢ يا. أيّها. حرف نداء واستغاثة وتَوجُّع ومديح واستهزاء.
• ܐܶܘܰܢܓ̊ܶܠܺܝܼܽܘܿܢ إنجيل. بشارة.
ܐܶܘܰܢܓ̊ܶܠܳܝܳܐ إنجيليّ. خاصّ بالإنجيل.
ܐܶܘܰܢܓ̊ܶܠܺܝܣܛܳܐ. إنجيليّ. بَشير. مُبشِّر.
• ܐܶܘܢܽܘܼܟ̥ܣܳܐ خَصيّ. خُنثى. ܡܗܰܝܡܢܳܐ.
• ܐܽܘܼܢܩܺܝܼܰܐ ج ܐܽܘܼ̈ܢܩܺܝܼܰܐܣ واقية.
• ܐܽܘܼܣܺܝܼܰܐ ج ܐܽܘܼܣܺܝܼ̈ܰܣ جوهر. ذات. طبيعة (2) مُلك. رِزق. قِنية.
ܐܽܘܼܣܺܝܼܳܝܳܐ جوهريّ. ذاتيّ. طبيعيّ.
• ܐܶܘܦܰܪܟ̊ܳܐ والٍ. حاكم. ܗܶܘܦܰܪܟ̊ܳܐ.
• ܐܶܘܩܺܝܼܢܳܐ ج ܐܶܘܩܺܝܼ̈ܢܽܘܿܣ سُكّان. مِرساة السفينة.
• ܐܽܘܿܩܺܝܼܬ̥ܳܐ وِقاية رأس المرأة. ܓܽܘܼܫܰܡܩܳܐ.
• ܐܽܘܿܪܳܐ نور.ضوء. ضياء.
• ܐܽܘܼܪܳܐ لَكمة. لَطمة. كَفّ مقبوض.
• ܐܽܘܿܪܝܳܐ ج ܐܽܘܿܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ مِذوَذ.
• ܐܽܘܿܪܺܝܼܬ̥ܳܐ حديقة. رَوضة مرتفعة.
• ܐܽܘܿܪܳܝܬ̊ܳܐ توراة. كتاب التوراة.
• ܐܽܘܿܪܓ̊ܰܢܽܘܿܢ أُرغُن (2) آلة. أداة.
ܐܽܘܿܪ̈ܓ̊ܰܢܶܐ ܕܰܙܡܳܪܳܐ آلات الغِناء.
ܕܦܰܓ̥ܪܳܐ آلات. حواسّ الجسد.
ܐܽܘܿܪܓ̊ܰܢܳܝܳܐ آليّ.
• ܐܽܘܿܪܺܝܼܓܰܢܽܘܿܢ فُوذَنْج الجبل. نَدغ. صَعتَر برّيّ.
• ܐܽܘܿܫܰܥܢܳܐ انظر ܫܥܢ.
• ܐܰܘܫܶܦ أسعف. ساعد. أعان.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܫܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܫܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܽܘܼܫܦܳܐ إسعاف. مُساعدة. عَون.
• ܐܶܘܬ̊ܡܳܢܳܐ ظُلمة دامسة. حِنْدِس.
• ܐܶܘܬ̥ܰܢܛܺܝܼܰܐ (ث) سُلطة. وِلاية. قُوّة.
• ܐܰܙܳܐ من أسماء عِلك الأنباط.
• ܐܶܙܒ̊ܳܐ إِسب. عانة (2) شَعر.
ܐܰܙܒ̊ܳܐ. ܐܶܙܒ̊ܳܢܳܐ. أَزَبّ. مُشعِر.
• ܐܶܙܒ̊ܰܪܟ̊ܳܐ ثور كبير (2) فَحل الجاموس. جاموس هَرِم عظيم.
ܐܺܝܼܙܒ̊ܰܪܟ̊ܳܐ. ܐܺܝܼܙܒ̊ܽܘܼܪܟ̊ܳܐ لُغيَّتان فيهِ.
• ܐܶܙܒ̊ܰܪܢܳܐ قيل: أسد أو أسد عظيم مَزْبَرانيّ.
• ܐܰܙܓ̊ܳܐ أَزَج. قَبْو. عَقد. رِواق. مِصيَف (2) قلِادة. مِخنَقة. ܥܶܩܳܐ.
• ܐܺܝܼܙܓ̊ܰܕܳܐ رسول. سفير. قاصد. شفيع.
ܐܺܝܼܙܓ̊ܰܕ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ رسالة. سِفارة. قِصادة.
• ܐܶܙܓ̊ܽܘܿܡܳܐ مَترَس. عارضة الباب.
• ܐܶܙܰܠ ــَـ ܐܶܙܠܳܐ. ܐܺܝܼܙܳܠܳܐ. ذَهَب. انطلق. مَضى (2) مَشى. سار. سافر. (3) قَطَع. عَبَر. اجتاز (4) اضمحلّ. زال. مات. فُقِد. ضاع (5) نَفَع. صَلَح. أفاد (6) أُنفِق. صُرِف.
ܒܽܐܘܼܪܚܳܐ رَحَل. سافر. سار.
ܒܽܐܘܼܪܚܳܐ ܕܰܦܠܳܢ اقتفى آثار فُلان.
ܒܳܬܰܪ ܦܠܳܢ تَبِع. لَحِق. صاحب فُلاناً.
ܒܙܰܦܠܳܢ انطلق. ذهب بكذا.
ܠܰܩܕ̥ܳܡ. ܠܪܹܺܫ نَجَح. أفلح.
ܠܪܶܓ̥ܠܳܐ ܕܰܦܠܳܢ تَبِع. لَحِق. رافق فُلاناً.
ܒܫܶܒ̥ܝܳܐ. ܒܓ̥ܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ سُبيَ.
ܐܳܙܶܠ ܘܝܳܪܶܒ̥ يتزايد. يتعاظم.
ܐܳܙܶܠ ܘܙܳܥܰܪ يتناقص.
ܐܰܘܙܶܠ أدّى. قاد. مَشى. ذهب بــــ.
ܐܳܙܽܘܿܠܳܐ ذاهب. مُنطلِق. مُسافر إلخ.
ܐܳܙܽܘܿܠܽܘܼܬ̥ܳܐ ذهاب. انطلاق. سَفَر إلخ.
ܐܰܙܺܝܼܠܳܐ مَن قد ذهب وانطلق وسافر إلخ.
ܐܰܙܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ ذهاب. انصراف. سَفَر إلخ.
ܐܶܙܰܠ. ܐܶܙܠܳܐ. ܐܺܝܼܙܠܳܐ شبكة. مِصيَدة.
ܡܹܺܐܙܠܳܐ و ܡܹܺܐܙܰܠܬ̊ܳܐ مصدران ميميّان.
ܡܹܺܐܙܰܠ ܝܰܘܡܳܐ مسافة. مَسير يوم.
ܡܹܺܐܙܰܠܬ̊ܳܐ ܨܠܽܘܿܬ̥ܳܢܳܝܬ̊ܳܐ حَجّ. زيارة المعابد والأماكن المقدّسة.
ܩܪܰܒ̥ܬ̥ܳܢܳܝܬ̊ܳܐ زَحفة. حَملة. غَزوة.
ܫܰܗܪܳܢܳܝܬ̊ܳܐ سُرىً. سَير في الليل.
ܡܰܘܙܰܠܬ̊ܳܐ فَلَك (2) كُرة. كوكب سَيّار (3) جَلَد. سماء.
ܡܰܘܙܰܠܬ̊ܳܢܳܝܳܐ فَلَكيّ. كُرَويّ. سماويّ.
• ܐܺܝܼܙܡܳܐ شَوك الحاجّ. عاقول .
• ܐܶܙܡܰܪܓ̊ܕ̥ܳܐ زَبَرجَد. زُمُرُّد. حجر كريم أخضر اللون شفّاف.
• ܐܶܙܰܪ ــَـ أزَر. أحاط. لَفّ. نَطّق (2) قوَّى. أيَّد.
ܐܰܙܰܪ و ܝܰܙܰܪ. ܐܽܘܼܙܳܪܳܐ و ܝܽܘܼܙܳܪܳܐ مبالغتُهُ.
ܐܶܬ̥ܶܐܙܰܪ. ܐܶܬ̥ܰܐܙܰܪ. ܐܶܬ̥ܝܰܙܰܪ (مج. مط).
ܐܰܘܙܰܪ أزَّر. أحاط. لَفّ. نَطّق (2) قوّى. أيّد (3) طَرَح. رَشَق بعزم وقوّة.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܙܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܙܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܶܙܳܪܳܐ إزار. مِئزَر. مِئزار.
ܡܰܝܙܳܪܳܐ. ܡܰܝܙܪܳܢܳܐ مِئزَر. مِئزار.
ܡܺܐܙܰܪܬ̊ܳܐ مِئزَرة. مِئزَر (سَواديّة أُثبِتُها).
• ܐܳܙܰܪܡܳܐ صَولة. ضَغطة. قُوّة. شِدّة.
• ܐܰܚ. ܐܰܚܳܐ أخٌ (2) قريب الجِّنس (3) صديق. خليل. نظير (4) راهب.
ܐܰܚܳܐ ܕܰܐܒ̥ܳܐ أخو الأب. عَمّ.
ܐܰܚܳܐ ܕܶܐܡܳܐ أخو الأُمّ. خال.
ܐܰܚܽܘܿܢܳܐ. ܐܰܚܽܘܿܣܳܐ. أُخَيّ. أخ صغير.
ܐܰܚܽܘܿܢܽܘܿܢܳܐ. ܐܰܚܽܘܿܣܽܘܿܢܳܐ أُخَيّ صغير.
ܚܳܬ̥ܳܐ ج ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ أُخت (2) قريبة (3) صديقة. خليلة. نظيرة (4) راهبة.
ܚܳܬ̥ܳܐ ܕܰܐܒ̥ܳܐ أُخت الأب. عَمّة.
ܚܳܬ̥ܳܐ ܕܶܐܡܳܐ أُخت الأُمّ. خالة.
ܚܰܡܶܫ ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ كناية عن الأصابع الخمس.
ܐܰܚܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ أُخُوّة (2) قرابة. صداقة (3) أَخَويّة. رَهبانيّة (4) جماعة الأُخوة والرُّهبان.
ܐܰܚܳܝܳܐ. ܐܰܚܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܚܽܘܼܬ̥ܳܢܳܐ أَخَويّ.
ܐܰܚܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܚܽܘܼܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أُخُوّة.
ܐܰܚܰܚ. ܐܰܚܰܗ اتّخذ. جعل أخاً.
ܐܶܬ̥ܰܐܚ. ܐܶܬ̥ܰܐܚܰܚ. ܐܶܬ̥ܰܐܚܰܗ (مج. مط).
ܐ݈ܚܝܳܢܳܐ قريب. نسيب. عشير. أخ (2) رفيق. صديق. أليف. واحد المعارف (3) مُناسب. مثيل. شبيه (4) مُتحزِّب. تابع. شِيعة.
ܐ݈ܚܝܳܢܬܳܐ ج ܐ݈ܚܝ̈ܳܢܳܬ̥ܳܐ قريبة. نسيبة إلخ.
ܐ݈ܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ نَسابة. أُخُوّة. قَرابة دمويّة (2) صداقة. رُفقة. أُلفة (3) مُناسَبة. نِسبة. علاقة. إضافة (4) مُشابَهة. مُماثَلة.
ܐ݈ܚܝܳܢܳܝܳܐ مُناسِب. إضافيّ. مُشاكِل. مُماثِل. مُقارِب. مُشابِه.
ܐ݈ܚܝܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مُناسَبة. إضافة. مُشاكَلة إلخ.
ܚܰܝܶܢ. ܚܽܘܼܝܳܢܳܐ قَرَن. اتّحد. وَصَل. أضاف (2) جَعلهُ مُناسِباً. مُجانِساً. مُقارِباً. مُلائِماً. مُشاكِلاً إلخ.
ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܢ. ܡܶܬ̥ܚܰܝܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܠܰܦܠܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ اقترن. اتّحد. تزوّج بفُلانة.
ܡܚܰܝܢܳܐ مُناسِب. مُقارِب. مُشاكِل. مُطابِق. مُماثِل. مُوافِق. مُلائِم.
ܡܚܰܝܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مُناسَبة. مُشاكَلة. مُقارَبة إلخ.
• ܐܶܚܰܕ̥ ــُـ ܐܶܚܕ̊ܳܐ. ܐܽܘܼܚܕ̊ܳܢܳܐ أخذ. أمسك. قَبَض (2) مَلَك. ضَبَط. تسلَّط (3) استولى. اعترى (4) حَبَس. اصطاد. اقتنص (5) وَعى. وَسِع. حَوى. تضمّن. شَمَل (6) فَهِم. أدرك (7) ظَنّ. حَسِب. خال (8) أغلق. سَدّ. أطبق (9) صَدّ. مَنَع. أوقف. قَمَع (10) حَفِظ. راعى (11) أخذ. شَرَع. باشَر (12) تمكَّن. تأصَّل (13) بَقي. دام.
ܒ تَبِع. لَحِق (2) تعلَّق. تشبَّث.
ܥܰܡ حارَب. قاتَل. صارَع. بارَز.
ܕܰܪܳܐ. ܩܪܳܒ̥ܳܐ. ܬܰܟ̥ܬ̊ܽܘܼܫܳܐ حارَب. قاتَل. صارَع. بارَز.
ܐܽܘܼܚܕ̊ܬ̥ܳܐ حاجى. طَرَح أُحجيَّة (2) حَدَس. حَزَر الأُحجيَّة.
ܐܽܘܼܪܚܳܐ سار. سافر (2) قَطَع الطريق.
ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ. ܒܺܐܝܼܕ̥ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ ساعَد فُلاناً.
ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ امتنع عن كذا.
ܒܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܠܰܦܠܳܢ اعتبر. أكرم فُلاناً.
ܐܰܟ̊ܬ̥ܳܐ ضَغِن. حَقَد. كَمَت حِقداً.
ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ اتّخذ. تزوّج امرأةً.
ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܙܰܦܠܳܢ قَصَد. عَزَم. صمَّم على كذا.
ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܦܠܳܢ أغلق الباب بوجه فُلان.
ܓܰܒ̊ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ تحزَّب. ناضَل عن فُلان.
ܓܰܘܣܳܐ ܕܰܦܠܳܢ اتّكل. التجأ إلى فُلان.
ܒܶܝܬ̥ ܓܰܘܣܳܐ. ܣܰܒ̥ܪܳܐ ܒܰܦܠܳܢ اتّكل. التجأ إلى فُلان.
ܕܽܘܼܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ خَلَف. قام مَقام فُلان.
ܙܰܦܠܳܢ ܒܠܶܒ̊ܶܗ كَتَم. أَسَرّ كذا.
ܙܰܦܠܳܢ ܒܥܽܘܼܗܕ̊ܳܢܶܗ حَفِظ. تذكَّر كذا.
ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܦܠܳܢ رَبَط خطايا فُلان.
ܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܠܰܦܠܳܢ شَكَر فَضل فُلان.
ܟܳܣܳܐ ܠܰܦܠܳܢ قدَّم الكأس لفُلان.
ܟܬ̥ܳܒ̥ܳܐ طَوى. أطبق الكتاب.
ܢܽܘܼܡܹܺܐ تأصَّل. تمكَّن. سَرى. دَبّ.
ܣܰܡܳܐ ܠܟ̥ܰܪܣܳܐ قَبَض الدَّواءُ البطنَ.
ܥܶܠܬ̥ܳܐ ܒܙܰܦܠܳܢ احتجّ. تعلَّل بكذا.
ܦܰܪܨܽܘܿܦ ܦܠܳܢ فعل شيئاً باسم فُلان.
ܥܝܳܕ̥ܳܐ ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ جَرَتْ العادة في مكان.
ܥܰܝ̈ܢܶܐ شَعوذ. استعمل الشَّعوذة وهي خِفَّة في اليد وأخذٌ كالسِّحر يُري الشيءَ في رأي العين بغير ما هو عليهِ أصلُهُ.
ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܪܹܺܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قَبَض على أزِمَّة الرئاسة.
ܪܰܚܡܳܐ ܕܢܶܩܒ̊ܬ̥ܳܐ أعقَم. أعقَر الأنثى.
ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܡܰܪܒ̊ܥܳܐ أعقَر. أعقَم.
ܫܰܪܒ̊ܳܐ حاز. امتلك أمراً.
ܐܶܚܕ̊ܰܬ̥݀ ܢܽܘܼܪܳܐ عَلِقتْ. اشتعلتْ النار.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܕܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مجهول شاذّ.
ܡܰܡܠ݈ܠܶܗ انقطع كلامهُ. انعقد لسانهُ.
ܒܡܰܡܠ݈ܠܶܗ أُفحِم. شُجِب من كلامهِ.
ܒܪܶܚܡܰܬ̥ ܦܠܳܢܺܝܼܬ̥ كَلِفَ. شُغِف بفُلانة.
ܐܰܚܶܕ̥. ܐܽܘܼܚܳܕ̥ܳܐ جعلهُ يأخذ ويَقبِض إلخ (2) وَلّى. سلَّط.
ܐܶܬ̥ܰܐܰܚܰܕ̥ أو ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܰܕ̥ (مج).
ܐܰܘܚܶܕ̥ سلَّم. ناوَل. جعلهُ يأخذ ويَقبِض (2) ثبَّت. وثَّق. قرَّر. رصَّع (3) ضمَّن. جَعَل. ألحم. ألصق.
ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܦܠܳܢ أجَّر. أكرى بيتاً لفُلان.
ܢܽܘܼܪܳܐ شَعَل. أضرم ناراً (2) شَغَب. أوقع فِتنةً.
ܙܰܦܠܳܢ ܒܢܽܘܼܪܳܐ أحرق. شَعَل كذا بالنار.
ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܦܠܳܢ خَضَع. انقاد. سلَّم نفسهُ لفُلان.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܚܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܚܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܳܚܕ̊ܳܐ فاعل (2) زِقّ. دَنّ. إجّانة للخمر.
ܐܳܚܶܕ̥ ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ مُساعِد. عاضِد. مُعاون.
ܐܳܚܽܘܿܕ̥ܳܐ فاعل (2) شرطيّ. جنديّ.
ܕܰܩܠܺܝܼܕ̈ܶܐ ضابط المقاليد. بطريرك.
ܐܳܚܽܘܿܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ أخذ. إمساك. استيلاء إلخ.
ܐܰܚܺܝܼܕ̥ܳܐ مفعول وفاعل (2) والٍ. أمير. عزيز. قويّ. شريف. سيّد.
ܐܰܚܺܝܼܕ̥ ܟ̊ܽܠ ضابط الكلّ. من أسماء الجلالة.
ܠܹܺܐܩ̈ܶܐ ܕܰܡܕ̥ܰܒ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ القابض على أزِمَّة التدبير.
ܥܰܪ̈ܩܶܐ مثلهُ (2) جَبهة. أربعة كواكب كالنَّعش.
ܚܶܘܝܳܐ حاوٍ. رَقّاء (2) حَوّاء. مجموع سبعة وثلاثين كوكباً تُشبه رَجُلاً قابضاً على حيّةٍ.
ܣܳܟ̥ܳܐ محيط. غير محدود. غير مُتناهٍ.
ܒܫܶܢܬ̥ܳܐ وَسنان. مُستَغرِق في النوم.
ܐܰܚܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) ولاية. إمارة. رئاسة.
ܡܰܘܚܕ̥ܳܐ مُسَلَّم. مُوثَّق. مُرصَّع إلخ.
ܡܰܘܚܰܕ̊ܬ̊ܳܐ مُؤنّثة (2) طَوق. مِخنَقة (3) مَوضِع الفَصّ من الخاتَم ونحوهِ.
ܒܶܝܬ̥ ܡܰܘܚܰܕ̥ ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ الـمِقبَض من كلّ شيء.
ܐܶܚܳܕ̥ܳܐ زِرفين. حَلَقة الباب. حَلَقة تدور فيها عارضة الباب تُسمّى نَجْران (2) غَلَق الباب (3) الباب نفسهُ.
ܐܶܚܳܕ̥ܳܐ مثلهُ (2) غنيمة. ܕܒ̥ܳܪܬ̥ܳܐ.
ܐܶܚܰܕ̥. ܐܶܚܕ̊ܳܐ مصدر من ܐܶܚܰܕ̥.
ܐܽܘܼܚܕ̊ܳܢܳܐ وِلاية. سُلطة. عَظَمة. قوّة. عِزّة (2) صَقع. قُطر. أُفُق. مملكة (3) مُلك. قِنية (4) حَيِّز. حَوزة. طَور.
ܐܽܘܼܚܕ̊ܬ̥ܳܐ أُحجيَّة. أُلغوزة. مَثَل (2) غَلق الباب (3) اشتعال النار.
ܬܰܘܚܳܕ̥ܳܐ لَهبة. شُعلة. وَقود (2) اشتعال.
ܬܰܘܚܳܕ̊ܬ̊ܳܐ ج ܬܰܘ̈ܚܳܕ̥ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.
ܬܽܘܼܘܚܳܕ̥ܳܐ لُهبة. اشتعال. وُقود.
ܡܶܐܚܕ̥ܳܐ مَأخَذ. مصدر ميميّ.
ܡܶܐܚܰܕ̥ ܥܶܠܬ̥ܳܐ احتجاج. اعتذار.
ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ عَقد يَد (2) مساعدة.
ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܕ̊ܳܢܳܐ قابِل القَبض والإدراك إلخ.
ܡܶܬ̊ܬܰܚܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قابليّة الأخذ والإدارك.
• ܐܚܛܘܒܐ. ܐܚܘܒܛܐ هِنْدِباء وخَسّ مَسلوقان.
• ܐܳܚܠܳܐ حُرْض. أُشْنان.
ܐܽܘܼܚܠܳܐ مثلهُ (2) ضَرب من عِنَب الثعلب.
ܒܰܪ݈ܬ̥ ܐܽܘܼܚܠܳܐ أُشْناندانة. وعاء الأُشْنان.
• ܐܳܚ̈ܢܶܐ بُسر التَّمر الغَضّ الجافّة أعذاقهُ.
• ܐܶܚܰܪ ــَـ أَخُر. تأخَّر. تعوَّق (مُمات).
ܐܰܘܚܰܪ تأخَّر. أبطأ. تعوَّق (2) مَكَث. لَبِث (3) أخَّر. مَطَل. عاق.
ܒܚܰܡܪܳܐ داوم. أدمن الخمر.
ܒܡܰܡܠ݈ܠܳܐ أسهب. أطال الكلام.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܚܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܚܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܫܰܘܚܰܪ. ܫܽܘܼܘܚܳܪܳܐ مثل ܐܰܘܚܰܪ.
ܐܶܫܬ̊ܰܘܚܪܰ. ܡܶܫܬ̊ܰܘܚܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܶܫܬ̊ܚܰܪ استأخر. تأخَّر. تعوَّق (2) لَبِث. مَكَث. ثَبَت (3) فَضَل. بَقي.
ܐܶܫܬܰܚܪܺܝܼ مثلهُ ( 2) تناقَص. تخلَّف.
ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ آخِر. أخير. ضدّ أوّل.
ܐ݈ܚܪܳܝܬ̊ܳܐ أخيرة (2) آخرة. نهاية. عاقبة (3) مُؤخِّر الشيء.
ܐ݈ܚܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ عواقب الإنسان.
ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ̥ ܙܰܒ̥ܢ̈ܶܐ آخِر. مُنتَهى الأزمان.
ܐ݈ܚܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ آخريّة. آخرة. نهاية.
ܕܝܰܘܡܳܐ آخرة. مُنتَهى النهار.
ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ̥ أخيراً. في الآخِر. في التالي.
ܐ݈ܚܪܹܺܝܢ. ܐ݈ܚܪܹܺܢܳܐ ج ܐ݈ܚܪ̈ܳܢܶܐ آخَر. غَير.
ܐ݈ܚܪܹܺܢܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܹܺܢܳܐ مختلف. مُتنوِّع. مُغاير. مُخالِف.
ܐ݈ܚܪ̈ܳܢܶܐ.. ܘܰܐ݈ܚܪ̈ܳܢܶܐ البعض.. والبعض.
ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܹܺܢܳܐ بعد غدٍ.
ܩܰܠܺܝܼܠ ܐ݈ܚܪܹܺܝܢ عَمّا قليل. بعد قليل.
ܐ݈ܚܪܹܺܢܝܳܐ. ܐ݈ܚܪܹܺܬ̥ܳܐ ج ܐ݈ܚܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ أخرى.
ܐ݈ܚܪܹܺܬ̥ܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܹܺܬ̥ܳܐ مختلفة. متنوّعة.
ܚܕ̥ܳܐ.. ܘܰܐ݈ܚܪܹܺܬ̥ܳܐ أمّا أوّلاً.. وثانياً.
ܐ݈ܚܪܺܬ̥ܳܐ ܗ݈ܝܼ.. ܘܰܐ݈ܚܪܹܺܬ̥ܳܐ شيءٌ.. وشيٌ آخر.
ܙܒܰܢ݈ܬ̊ܳܐ ܐ݈ܚܪܹܺܬ̥ܳܐ مرّة. دُفعة أخرى.
ܫܰܢ݈ܬ̊ܳܐ ܐ݈ܚܪܹܺܬ̥ܳܐ العام الـمُقبِل. قابل.
ܐ݈ܚܪܳܢܳܝܳܐ غريب (2) مختلف. مُتَنافٍ.
ܐ݈ܚܪܳܢܳܝ ܓܶܢܣܳܐ غريب الجِّنس. أجنبيّ.
ܣܽܘܼ̈ܟ̊ܳܠܶܐ ܐ݈ܚܪ̈ܳܢܳܝܶܐ معانٍ متنافية.
ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐ. ܐ݈ܚܪܹܺܢܝܳܐ . ܐ݈ܚܪܳܢܳܝܬ̊ܳܐ مُؤنّثة.
ܐ݈ܚܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ ܫܡܳܐ متباينة الأسماء.
ܐ݈ܚܪܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ اختلاف. مُغايَرة. مُبايَنة.
ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܼܬ̥ بالخلاف. بالعكس.
ܐܶܢ.. ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܼܬ̥ إِنْ.. وإلّا.
ܚܰܪܬ̥ܳܐ ج ܚܰܪ̈ܳܬ̥ܳܐ آخرة. عاقبة. نهاية. مُؤخَّر (2) زاج.
ܕܶܐܫܟ̊ܳܦ̈ܶܐ زاج الأساكِفة.
ܕܛܽܘܼܒ̥ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ نهاية الغِبطة والسعادة.
ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ̥ܳܐ إلى الغاية.
ܬܰܘܚܰܪܬ̊ܳܐ ج ܬܰܘܚܪ̈ܳܬ̥ܳܐ تأخُّر. إمهال.
ܫܽܘܼܚܰܪܬ̊ܳܐ تأخُّر. تباطؤ. مُهلة.
• ܐܰܛܳܕ̥ܳܐ. ܐܶܛܳܕ̥ܳܐ أَطَد. عَوسَج. عُلَّيق.
• ܐܰܛܺܝܼܬ̥ܳܐ طين. سياع (2) تَسييع.
• ܐܰܛܽܘܼܠܳܐ أظنُّهُ زُجاجةً للخمر (وقع في كلام خميس).
• ܐܰܛܠܰܣ أَطلَس.
• ܐܰܛܺܝܼܡܳܐ مُصمَت. غير مُجوَّف (2) شديد. قويّ (3) مَطموم. مَسدود (4) راسخ. ثابت. غير مُتزَعزِع (5) ضَيِّق. حَرِج (6) كثيف. مادّيّ (7) خفيف. حقير. دنيء. بَخْس القيمة.
ܟܰܘܬ̥ܳܐ ܐܰܛܺܝܼܡܬ̊ܳܐ كُوّة ضيّقة مُورَّبة.
ܫܡܳܐ ܐܰܛܺܝܼܡܳܐ اسم جامد.
ܒܰܐܛܺܝܼ̈ܡܳܬ̥ܳܐ بالاختصار. بالإيجاز.
ܐܰܛܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ صَلابة. قَساوة. قوّة إلخ.
• ܐܰܛܽܘܿܡܳܐ ذَرّة (2) فرد. شخص. جسم.
ܐܰܛܽܘܿܡܽܘܼܬ̥ܳܐ فرديّة. شخصيّة. جسميّة.
ܐܰܛܽܘܿܡܽܘܿܠܽܘܿܓ̥ܺܝܼܰܐ أصل اللَّفظ خاصّةً.
• ܐܰܛܽܘܼ̈ܢܶܐ جوانب متساوية.
• ܐܽܘܼܛܢܳܐ أُذُن. ܐܽܘܼܕ̥ܢܳܐ.
• ܐܶܛܰܪ ــَـ ܐܶܛܳܪܳܐ ضَعُف. نَحُف (2) تَثبَّط. تأخّر.أبطأ.
• ܐܶܛܪܽܘܼܓܳܐ (ذ. ث) تُرُنْج. شجر وثمرهُ.
ܐܶܛܪܽܘܼܓܳܢܳܐ تُرُنْجان. نَبت رائحتهُ كرائحة الليمون الحامض.
• ܐܺܝܼܓܳܐ شِدّة سيل ماء النّهر خاصّةً.
• ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ انظر ܝܰܕ̥.
• ܐܰܝܼܕ̊ܳܐ انظر ܐܰܝܢܳܐ.
• ܐܺܝܼܳܘ يَهوه. من أسماء الله تعالى.
• ܐܹܺܝܘ نِعِمًّا. بَخٍ. كلمة استحسان ورضىً.
• ܐܺܝܼܛܳܐ خُصلة شَعر.
• ܐܺܝܼܛܰܐ أيضاً. ثُمّ. بعد ذلك (2) كذا. هكذا.
• ܐܰܝܟ كَ. مِثل. نَظير. حرف تشبيه (2) حَسْب. بِموجِب (3) نَحو. زَهاء. مِقدار.
ܐܰܝܟ ܕ.. كما. مِثلما (2) لكي. حتّى.
ܐܰܝܟ ܗܰܘ̇ ܕ كأنّ. كما أنّ. لأنّ.
ܐܰܝܟ ܡܰܢ. ܐܰܟ̥ܡܰܢ مثلهُ (2) لكي. حتّى.
ܐܰܝܟ ܟܡܳܐ ܕ.. ما دام. بما أنّ.
ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ.. مثلهُ (2) كما. مِثلما (3) مهما. بقدر ما.
ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ.. ܗܳܟܰܢܳܐ.. كما.. هكذا.
ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܙܰܒ̥ܢܺܝܼ̈ܢ مراراً عديدة. أحياناً.
ܐܰܝܟ ܕܗܽܘܼ كما هو.
ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܢܳܐ كيف.
ܕܰܐܝܟ و ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ كيف.
ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ كيف (2) مثلاً.
ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ و ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ كهذا.
ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ و ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ نَظير ذلك.
ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܹܺܐܡܰܪ مثلاً. لكي نقول كذا.
ܐܰܝܟ ܐܰܝܬ̊ܳܐ ܠܡܹܺܐܡܰܪ مثلاً.
ܐܰܝܟ ܕܰܒ̥ܣܽܘܿܓ̥ܳܐܐ غالباً. على الأغلب.
• ܐܰܝܟ̊ܳܐ أينَ. كلمة استفهام عن المكان.
ܐܰܝܟ̊ܰܐ ܗ݈ܘܼ و ܐܰܝܟ̊ܰܘ أين هو (2) لماذا. كيف.
ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܕ.. حَيثُ. حَيثُما (2) إِذ.
ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܕܗܽܘܼ أينما. حَيثُما كان.
ܐܺܝܼܬ̥ ܐܰܝܟܳ̊ܐ.. ܘܺܐܝܼܬ̥ ܐܰܝܟ̊ܳܐ أحياناً.. وأحياناً.
ܐܺܝܼܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ.. ܘܺܐܝܼܬ̥ ܐܰܝܟ̊ܳܐ مراراً.. ومراراً.
• ܐܰܝܟ̊ܰܢ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ كيف. لماذا. مِن أين.
ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ لأنّ. مِن حيث أنّ (2) لكي. حتّى. كما. كما أنّ. مثلما أنّ.
ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܐܺܝܼܬ̥ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܼܠܳܟ كيف أحوالكَ؟
ܐܰܝܟ̊ܰܢ و ܐܰܝܟ̥ܰܢܳܐ ܕܗܽܘܼ كيفَما كان.
ܟܽܠ ܐܰܝܟ̊ܰܢ ܕܗܽܘܼ كيفَما كان.
ܐܰܝܟܰܢܳܝܳܐ كيفيّ. نوعيّ. وصفيّ.
ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ كيفيّة. نوعيّة. حالة.
ܐܰܝܟܰܢܽܘܼܬ̥ܳܐ كيفيّة. نوعيّة. حالة.
• ܐܰܝܟ̥ܽܘܼܣܳܐ شِنجار. خَسّ الحِّمار. ܚܰܣܡܪܳܪ̈ܶܐ.
• ܐܹܺܝܠ الله جَلّ وعَلا.
ܐܹܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ اللَّهُمَّ. أيّها الربّ الإله.
• ܐܰܝܠܳܐ (ذ. ث) أُيَّل. ظَبي. غزال.
ܐܰܝܠܬ̥ܳܐ أُيَّلة. ظَبية. غزالة.
• ܐܺܝܼܳܠܳܐ مُعين. مُساعد. نَصير (2) كالتالي.
ܐܺܝܼܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ مَعونة. مساعدة. غَوث. نَصر.
• ܐܺܝܼܠܬ̊ܳܐ شجرة صغيرة (2) دَوم. دَوحة. شجرة ضخمة (3) فَنَن. غُصن.
ܐܺܝܼܠܳܢܳܐ شجرة.
ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܚܰܩܠܳܐ شجرة ذات ثمر.
ܕܟܹܺܐܦܳܐ شجرة البَسد والـمَرجان.
ܕܡܶܫܚܳܐ شجرة البَلَسان.
ܕܥܳܒ̥ܳܐ شجرة الغاب. أو شجرة كثيفة الأغصان.
ܩܰܕ̊ܺܝܼܫܳܐ بنجكشت. شجرة حَبّ الفَقَد.
ܐܺܝܼܠܳܢܳܝܳܐ شجريّ. خاصّ بالشجر.
• ܐܰܝܠܶܝܢ أيّ. انظر ܐܰܝܢܳܐ.
• ܐܺܝܼܠܳܪܣܳܐ. ܐܺܝܼܠܳܣܪܳܐ البُندُق وشجرهُ.
• ܐܰܝܡܶܟ̊ܳܐ مِن أين (2) مِن حيث.
ܗܰܝܡܶܟ̊ܳܐ. ܗܶܡܶܟܳ̊ܐ لَغيَّتان فيهِ.
• ܐܹܺܝܢ نعم. بلى (2) يا. أيا. للنداء (3) هل. للاستفهام (4) لكن. إلّا. غير أنّ.
ܒܺܐܹܝܢ لَبَّيك. انظر ܒܹܺܝܢ .
• ܐܰܝܢܳܐ أيُّ. اسم استفهام للمفرد المذكّر العاقل وغير العاقل.
ܐܰܝܕ̊ܳܐ أيُّ. أيّة. للمفردة العاقلة وغير العاقلة.
ܐܰܝܠܶܝܢ أيُّ. لجمع العاقل وغير العاقل مُذكَّراً ومُؤنَّثاً.
ܐܰܝܢܳܐ ܕ.. الذي. مَن.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘܼ أيًّا كان.
ܐܰܝܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܕ̊ܳܝܳܐ كيفيّ. نوعيّ. وصفيّ.
ܐܰܝܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ كيفيّة. نوعيّة. وصفيّة.
ܐܰܝܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܕ̊ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ كيفيّة.
ܐܰܝܶܢ. ܐܰܝܢܶܢ كَيَّف. نَوَّع. وَصَف.
ܐܶܬ̥ܰܐܝܰܢ. ܐܶܬ̥ܰܐܝܢܰܢ (مج. مط).
• ܐܺܝܼܣܒ̊ܳܢܳܐ مُؤدَّب. مُهذَّب. ܬܳܪܐܳܐ.
• ܐܺܝܼܣܰܓ̥ܽܘܿܓ̥ܺܝܼ مَدخَل المنطق والفلسفة.
• ܐܺܝܼܰܣܦܽܘܿܢ يَشْب. نوع من الزَّبَرجَد.
• ܐܺܝܼܩܹܺܐ عَبثاً. باطلاً. ܣܪܺܝܼܩܳܐܺܝܼܬ̥.
• ܐܺܝܼܩܰܢܬ̊ܽܘܿܢ ضَرب مِن الحجارة الكريمة.
• ܐܺܝܼܳܪ شهر أيّار.
• ܐܺܝܼܪܳܐ (ذ. ث) قِدر. خِلقين. قُمقُم.
ܐܺܝܼܪܬ̊ܳܐ قِدر صغير. خِلقين صغير.
• ܐܺܝܼܪܰܐ أيارِج. شَيلَم. معجون مُسَهِّل (2) زُوَان.
• ܐܺܝܼܪܰܦܺܝܼܩܪܳܐ أيارِج. معجون مُسَهِّل.
• ܐܺܝܼܬ̥ فعل جامد معناهُ: كائن. يوجد (انظر شرحه في كتب التصريف).
ܐܺܝܼܬ̥ ܕܳܐܡ̇ܪܺܝܼܢ البعض يقولون.
ܐܺܝܼܬ̥ ܠܳܟ. ܠ. ܕ لَكَ. يجب عليك أن.
ܐܺܝܼܬ̥ ܐܰܝܟ̊ܳܐ في بعض أماكن.
ܐܺܝܼܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ بعض الأحيان.
ܠܳܐ ܐܺܝܼܬ̥ أو ܠܰܝܬ̊ ليس. لا يوجد (حُكمها كحُكم ܐܺܝܼܬ̥).
ܠܰܝܬ̊ܺܝܼ (ܠܽܘܼܝܬ̊ܳܝܳܐ) لاشى. أفنى.
ܐܶܬ̥ܠܰܝܬ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܠܰܝܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܺܝܼܬ̥ܝܳܐ كائن موجود من ذاتهِ. أزليّ. دائم. الله خاصّةً (2) مبدأ. جوهر.
ܕܚܶܫܟ̊ܳܐ مبدأ الظُّلمة. إبليس لعنه الله.
ܐܺܝܼܬ̥ܝܳܝܳܐ دائم. سَرمَديّ. وجوديّ.
ܐܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ وجود. كِيان. قِوام (2) جوهر. ماهيَّة. ذات (3) لاهوت. الذّات الإلهيّة (4) أزليّة. أبديّة.
ܒܰܪ ܐܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ الـمساوي في الجّوهر.
ܐܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ وجوديّ. جوهريّ. ذاتيّ.
ܐܺܝܼܬ̥ܝܳܐܺܝܼܬ̥ قِدَماً. أزلاً (2) وجوديًّا. جوهريًّا.
ܠܰܝܬ̊ܳܝܳܐ مَعدوم. مَفقود. غير موجود.
ܠܰܝܬܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَدَم. نقيض الوجود.
ܠܰܝܬ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ عَدَم. فُقدان.
• ܐܺܝܼܬ̥ܺܝܼܩܽܘܿܢ حُسن الأخلاق.
• ܐܶܟ̥ܰܕ̥ ــَـ وَكَد. أكَّد. أوثق (2) صلَّب. غلَّظ (3) صلَّب. غلَّظ.
ܐܰܟ̊ܶܕ̥. ܐܽܘܼܟ̊ܳܕ̥ܳܐ صلَّب. غلَّظ. كنَّب.
ܐܰܘܟ̊ܶܕ̥ تصلَّب. قَسا. كَنِب. ثَفِن.
ܐܽܘܼܟ̊ܕ̥ܳܐ كَنَب. ثَفَن. غِلَظ اليد أو الرُّكبة من العمل والركوع خاصّةً (2) قساوة.
ܐܰܟ̊ܺܝܼܕ̥ܳܐ خشبة يُلَفّ عليها غَزل السَّداة (2) نَول الحاكة.
• ܐܰܟ̊ܕ̥ܳܝܳܐ. ܐܰܟ̊ܕ̥ܳܢܳܐ ديك.
ܐܰܟ̊ܕ̥ܳܝܬܳܐ. ܐܰܟ̊ܕ̥ܳܢܬ̊ܳܐ دجاجة.
• ܐܳܟ̥ܶܕ̥ܢܳܐ (ث) أفعى. حيّة خبيثة.
ܐܳܟ̥ܶܕ̥ܢܳܝܳܐ خبيث. نسبةً إليهِ.
• ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ نَظير. مِثل. كاف التَّشبيه.
ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ ܝܰܘܣܶܦ مِثل. نَظير يوسف.
ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ܳܟ. ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ مِثلَك. مِثلَكم إلخ.
ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ܳܝܳܐ مُماثِل. مُشابِه.
• ܐܰܟ̥ܙܶܢ. ܐܰܟ̥ܙܢܳܐ كما. مِثلما. مثلاً.
ܐܰܟ̥ܙܢܳܐ ܕ.. ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܦ كما.. كذلك.
• ܐܰܟ̥ܚܰܕ̥. ܐܰܝܟ ܚܰܕ̥ معاً. سَويّةً. جُملةً.
ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ (ث) مثلهُ (2) وِحدة. مَعيّة.
ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܝܳܐ. ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܢܳܝܳܐ مَعيّ.
ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وِحدة. مَعيّة. جُملة.
ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐܺܝܼܬ̥. ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܢܳܐܺܝܼܬ̥ مَعاً. جُملةً.
• ܐܶܟ̥ܰܠ ــُـ ܐܺܝܼܟ̥ܳܠܳܐ. ܐܽܘܼܟ̥ܠܳܐ. ܐܽܘܼܟ̥ܠܳܢܳܐ. ܐܰܟ̥ܠܳܢܳܐ أكل (2) قَرَض. قَطَع (3) افترس. مزَّق (4) أفنى. أهلك (5) حَكّ. جَرَد.
ܐܶܟ̥ܰܠ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܦܠܳܢ اغتاب. ظَلَم فُلاناً.
ܐܶܟ̥ܰܠ ܩܰܪ̈ܨܶܐ اغتاب. افترى. وَشى.
ܐܶܟ̥ܰܠ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܦܠܳܢ أنكر. بدَّد فِضّة فُلان.
ܐܶܟ̥ܰܠ ܪܶܒ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ أكل رِباً. رابى.
ܐܶܟ̥ܰܠ ܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ غَمَط. أنكر النعمة.
ܐܶܟ̥ܰܠ ܨܶܒ̥ܥ̈ܳܬ̥ܶܗ عَضّ أناملهُ. تندَّم. تحسَّر ندامةً.
ܐܶܬ̥ܶܐܟ̥ܶܠ. ܡܶܬ̥ܰܐܟ̥ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܶܬ̥ܰܐܟ̊ܰܠ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܟ̊ܰܠ مجهول ܐܰܟ̊ܶܠ.
ܐܰܘܟ̊ܶܠ آكَل. أطعم. جعلهُ يَقرِض إلخ.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܟ̊ܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܟ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܳܟ̥ܽܘܿܠܳܐ فاعل (2) نامِس. ناموس. دُوَيِّبة كالذَّرّة غَبراء تَلسع لَسعاً أليماً.
ܐܳܟ̥ܽܘܿܠܽܘܼܬ̥ܳܐ أكل. قَرَض. افتراس إلخ.
ܐܳܟ̥ܽܘܿܠܽܘܼܬ̥ ܩܰܪ̈ܨܶܐ نَميمة. سِعاية.
ܐܳܟ̥ܠܳܐ فاعل (2) سُوسة. أرَضة (2) آكِلة. داء معروف.
ܐܳܟ̥ܶܠ ܒܶܣܪܶܗ آكِل لَحمهِ. جاهل.
ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܶܗ شَيخ مِبطان. شَرِه. أكول.
ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܶܗ مُستَلِب أموال جنودهِ.
ܝܳܬܶܗ آكِل نفسهِ. كافور. نفظ أو نَبت يصلح للأعين .
ܠܰܚܡܳܐ حاشية. حَشَم. مُواكِل.
ܡܳܪܶܗ عَبد سارق أموال مَولاهُ.
ܦܳܬ̥ܽܘܿܪܳܐ مُواكِل. نَديم. جليس المائدة.
ܩܰܪܨܳܐ ج ܐܳܟ̥ܠܰܝ̈ ܩܰܪ̈ܨܶܐ واشٍ. ثَلّاب. نَمّام (2) شيطان.
ܐܰܟ̥ܺܝܼܠܳܐ مف (2) طعام كالعَصيدة والخَبيصة والحَسو.
ܐܳܟ̥ܠܳܐ مِطرَقة. مِرزَبة (2) عُثَّة. أرَضة. قَملة البُرّ.
ܐܰܟ̥ܠܽܘܿܢܳܐ مِطرَقة. مِرزَبة صغيرة.
ܐܰܟ̥ܠܳܐ. ܐܰܟ̊ܳܠܳܐ سَفوف. دَواء. ܣܦܳܝܳܐ.
ܐܳܟ̥ܽܘܿܠܬ̊ܳܐ. ܐܳܟ̥ܶܠܬ̊ܳܐ آكِلة. داء.
ܐܳܟ̥ܠܳܢܳܐ. ܐܳܟ̥ܽܘܿܠܺܝܼܬ̥ܳܐ الآكِلة المذكورة.
ܐܳܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕܫܶܢ̈ܶܐ آكِلة تجويف الأسنان (2) سَنَخ. منفت الأسنان.
ܐܽܘܼܟ̥ܠܳܐ مَأكَل. طعام. أكل.
ܐܽܘܼܟ̥ܠܬ̥ܳܐ اسم مرّة (2) آكِلة. داء.
ܡܶܐܟ̥ܠܳܐ مصدر ميميّ (2) مَأكَل. طعام.
ܡܶܐܟ̥ܽܘܼܠܬܳܐ ج ܡܶܐܟ̥ܠ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܡܶܐܟ̥ܽܘܼܠ̈ܳܬ̥ܳܐ مصدر ميميّ (2) طعام.
ܡܶܐܟ̥ܠܬ̥ܳܐ ج ܡܶܐܟ̥̈ܠܳܬ̥ܳܐ طعام. مَأكَل.
ܡܶܐܟ̥ܰܠ ܩܰܪܨܳܐ نَميمة. ثَلْب. وِشاية.
ܡܶܐܟ̥̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܕܰܡܕ̥ܺܝܼܢ݈ܬ̊ܳܐ قُرى وحقول تحيط بالمدينة.
ܡܰܘܟ̊ܠܳܐ مفعول (2) مَأكَل. أكل.
ܡܶܬ̥ܰܐܟ̥ܠܳܢܳܐ قابل. صالح للأكل.
• ܐܰܟ̥ܠܽܘܿܣ جماعة. جُمهور. ܟ̊ܶܢܫܳܐ.
• ܐܶܟ̥ܰܡ ــَـ ܐܽܘܼܟܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ اسودَّ.
ܐܶܬ̥ܶܐܟ̥ܶܡ. ܡܶܬ̥ܰܐܟ̥ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ اسودَّ.
ܐܰܟ̊ܶܡ. ܐܽܘܼܟܳܡܳܐ سوَّد. ضدّ بيَّض.
ܐܶܬ̥ܰܐܟ̊ܰܡ. ܡܶܬ̥ܰܐܟ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܰܘܟ̊ܶܡ سوَّد. ضدّ حوَّر (2) اسودَّ.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܟܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܟ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܳܟ̥ܶܡ. ܐܳܟ̥ܡܳܐ أسود. ضدّ أبيض.
ܐܳܟ̥ܶܡ ܒܚܶܘܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ أبلق. أبقع. أشهب. مُنمَّر (2) الأسود من الضَّأن.
ܐܽܘܼܟ̊ܳܡܳܐ أسود (2) زِنجيّ. حَبَشيّ. عبد. خَصيّ (3) شيطان.
ܕܕ̥ܺܝܼܢܳܐ سادوران.
ܕܥܰܝܢܳܐ سواد العين. حَدَقة.
ܐܽܘܼܟ̊ܳܡ ܛܰܪܦܳܐ سود. نَبت ذو عَرف.
ܐܽܘܼܟ̊ܳܡ ܪܹܺܫܳܐ (سَواديّة) طائر صغير.
ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܐܽܘܼܟ̊ܳܡܳܐ كلام مُبهَم. غامض.
ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܐܽܘܼܟ̊ܳܡ̈ܶܐ أيّام مَشؤومة.
ܐܽܘܼܟ̊ܳܡ̈ܶܐ ماعِز (2) ثياب سُود. حِداد. ثياب الحزن (3) لقب الخلفاء العبّاسيّين لتسويدِهم ثيابَهم.
ܐܽܘܼܟ̊ܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ سواد. ضدّ بياض.
ܐܽܘܼܟ̊ܳܡܽܘܼܬ̥ ܐܰܦ̈ܶܐ اسوداد الوجه. حُزن. كآبة. خِزْي.
ܐܰܟ̊ܽܘܼܡܳܐ أسود. ضد أبيض.
ܐܰܟ̊ܽܘܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ سواد. ضدّ بياض.
• ܐܰܟ̊ܶܢ ثُمّ. بعد ذلك. ܟܶܢ.
• ܐܰܟ̊ܣܶܕ̥ܪܳܐ (ث) رِواق (2) سَرادِق. مَخدع. غرفة. عُلّيّة (3) كُندُوج. مخزن الـمَؤونة.
• ܐܶܟ̥ܣܽܘܿܣܺܝܼܬ̥ܳܐ رِبا. فائِض. ܪܶܒ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ.
• ܐܶܟ̊ܣܽܘܿܪܺܝܼܰܐ نَفي. طَرد. إبعاد.
ܐܶܟ̊ܣܽܘܿܪܶܣܬ̊ܺܝܼܢܳܐ مَنفيّ. مَطرود.
ܐܰܟ̊ܣܰܪ نفى. أبعد عن الوطن.
• ܐܰܟ̊ܣܺܝܼܕ̥ܳܐ مِنقار. فأس تُنقَر بها الرَّحى (2) مِحَكّ. مِكشَط (3) مِقبَض (4) صَيف (5) ضَعف (6) خشبة يُعبر عليها.
• ܐܰܟ̊ܣܺܝܼܣ مَلَكة. غريزة. ܩܰܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ.
• ܐܰܟ̥ܣܢܳܕ̊ܽܘܿܟ̥ܺܝܼܢ (ث) دار الضُّيوف.
ܐܰܟ̥ܣܢܳܕ̊ܽܘܿܪܳܐ قَيِّم الضُّيوف والمرضى.
• ܐܰܟ̥ܣܶܢܝܳܐ (ث) غُربة. عُزلة. مَنفى (2) فُندُق. ضِيافة.
ܐܰܟ̥ܣܢܳܝܳܐ غريب. ضَيف. مُعتزِل. مَنفيّ.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܟ̥ܣܢܳܝ̈ܶܐ مأوى الضُّيوف والغرباء.
ܐܰܟ̥ܣܶܢ نَفى. طَرَد. عَزَل. أبعد.
• ܐܶܟ̥ܰܦ ــَـ ܐܽܘܼܟ̥ܦܳܐ. ܥܰܠ. ܒ اعتنى. تحفَّظ (2) لجَّ. ألحّ (3) حَثّ. حرَّض (4) غَصَب. أجبر (5) أشفق. تحنَّن.
ܠܙܰܦܠܳܢ اكترث. همَّهُ كذا.
ܐܶܟ̥ܦܰܬ̥݀ ܠܶܗ اهتمّ. اجتهد.
ܐܶܬ̥ܶܐܟ̥ܶܦ. ܡܶܬ̥ܰܐܟ̥ܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܰܟ̊ܶܦ. ܐܽܘܼܟ̊ܳܦܳܐ حَثّ. حرَّك. (2) غَصَب.
ܐܶܬ̥ܰܐܟ̊ܰܦ. ܡܶܬ̥ܰܐܟ̊ܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܰܟ̥ܺܝܼܦܳܐ مف (2) مُجتَهِد. حَريص (3) مُهِمّ. مُعتبَر.
ܐܰܟ̥ܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ اجتهاد. اعتناء (2) اعتبار.
ܐܰܟ̊ܽܘܼܦܬ̥ܳܢܳܐ. ܐܰܟ̥ܺܝܼܦܳܢܳܐ مُجتهِد. نشيط.
ܐܰܟ̊ܽܘܼܦܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܟ̥ܺܝܼܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ اجتهاد. عناية. نشاط.
ܐܽܘܼܟ̥ܦܳܢܳܐ. ܐܽܘܼܟ̥ܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مصدران (2) سُهولة.
ܐܽܘܼܟ̥ܦܳܐ إكاف. بَرذَعة (3) حِداجة. هَودَج (3) وقيل: محصول. مُعوَّل. مرجوع. غِبّ. عاقِبة (4) وَيل.
ܐܰܟ̊ܳܦܳܐ. ܐܺܝܼܟ̥ܦܳܐ بَرذَعة. حِداجة.
• ܐܰܟ̊ܰܪ حَرَث. فَلَح. زَرَع (2) أثمر. غَلّ. أفاد (3) نَدَب. بَكى.
ܣܽܘܼܢܩܳܢܳܐ اكتسب. استفاد. نال.
ܦܰܪ̈ܽܘܼܓ̥ܶܐ أنتج فراريج. فرَّخ.
ܐܶܬ̥ܰܐܟ̊ܰܪ. ܡܶܬ̥ܰܐܟ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܰܟ̊ܳܪܳܐ أكّار. زَرّاع (2) خَشِن. بَليد.
ܐܰܟ̊ܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ إكارة. فِلاحة (2) خُشونة. بَلادة (3) أرض مُهيّأة للفِلاحة.
ܡܽܘܼܟ̊ܪܳܝܳܐ مُواكِر. مُزارِع. خادم. أجير (2) مُكارٍ. مُكري الدَّوابّ.
ܡܽܘܼܟ̊ܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مُؤاكَرة. مُزارَعة على نصيبٍ معلوم ممّا يُزرع (2) مُكاراة الدَّوابّ.
ܐܽܘܿܟ̊ܪܳܐ طين أصفر. جَلاء الصّاغة.
ܐܽܘܿܟ̊ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ بُقعة من الأرض.
ܐܽܘܼܟ̊ܳܪܳܐ شيء تستعملهُ الطبيعة وتشبّههُ بالعظم ليَصِل أجزاءَهُ المكسورة.
• ܐܰܟ̊ܬ̥ܳܐ ج ܐܰܟ̊ܬ̥̈ܶܐ (ث) حِقد. ضَغينة.
ܐܰܟ̊ܬ̥ܳܢܳܐ حَقود. غَضوب.
ܐܰܟ̊ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حِقد. ضَغينة.
ܐܶܬ̥ܰܐܟ̊ܬ̥ܰܢ حَقَد. غَضِب.
• ܐܶܠܳܐ إلّا. لكن. بَل. (2) إذاً. إذَن (3) إنْ لم. أمَا (4) عدا. سِوى. غير.
ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ إلّا. عدا. سِوى. غَير.
ܐܶܢ.. ܘܶܐܠܳܐ إنْ.. وإلّا.
ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܿܕ̥.. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ليس فقط.. لكن أيضاً.
• ܐܶܠܰܠ ــُـ ألَّ. ضَعُف. مَرِض (2) حَمُق. جَهِل.
ܐܶܬ̥ܶܐܠܶܠ تَمارَض (2) تَسافَه. تَحامَق.
ܐܰܠܶܠ (ܐܽܘܼܠܳܠܳܐ) أضعف. أمرض (2) حمَّق. جهَّل. (3) أقلق. أراب. واضَع (4) هذَّب. أرشد. علَّم.
ܐܶܬ̥ܰܐܠܰܠ. ܡܶܬ̥ܰܐܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܰܠܺܝܼܠܳܐ ضعيف. نحيف. مريض. متخلخِل (2) أحمق. جاهل (3) وضيع. حقير. لئيم (4) دليل. مُرشِد (5) جاسوس. مُفَتِّش (6) مُساعد. وقيل: نُخاع الصُّلب.
ܐܰܠܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ ضُعف. مَرَض. حماقة إلخ.
ܐܰܠܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ ܚܙܳܝܳܐ ضُعف البَصَر.
ܐܺܝܼܠܽܘܿܠ. ܐܰܝܠܽܘܿܠ. ܐܶܠܽܘܿܠ شهر أيلول.
• ܐܰܠܳܐ ــِـ ܐܽܘܿܠܺܝܼܬ̥ܳܐ وَلوَل. رَثى. ناح.
ܐܰܠܺܝܼ. ܐܽܘܼܠܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) أناح. أبكى. أحزن.
ܐܶܬ̥ܶܐܠܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܰܐܠܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܰܐܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).
ܐܰܠܳܝܳܐ رَثّاء. بَكّاء. نَدّاب. نَوّاح.
ܐܰܠܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ رِثاء. بُكاء. نَدْب. نَوح.
ܐܰܠܝܳܐ مفعول (2) حزين. شَجيّ.
ܐܶܠܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܠܺܝܼܬ̥ܳܐ أَلية. عَجيزة الشاة.
ܐܶܠܝ. ܐܶܠܝܳܐ رِثاء. بُكاء. نَدب. نَوح.
ܐܽܘܿܠܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܐܽܘܿܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ رِثاء. مَرثاة.
• ܐܰܠܒ̥ܳܐ لِبَأ. أوّل اللَّبَن في النِّتاج.
• ܐܰܠܓ̊ܳܐ حَماقة. جَهالة (2) حمار شَبِق هائج (3) حصان مَشدود في العربة.
• ܐܰܠܓ̊ܽܘܼܛܳܐ كُور. ܟܽܘܼܪܳܐ.
• ܐܽܘܼܠܕ̊ܳܐ. ܐܽܘܼܠܳܕ̥ܳܐ كَومة تِبن خاصّةً (2) مِشنَقة. كُلّابة.
ܐܽܘܼܠܕܳܐ دود القَزّ.
• ܐܰܠܳܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ الله سبحانهُ وتعالى.
ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ الإله الأزليّ.
ܣܳܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ كُنية الزُّحَل والكَيوان.
ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ آلهة الشعوب. أصنام.
ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ أَرز عظيم عالٍ.
ܛܽܘܼܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ طُور عظيم شامخ.
ܢܽܘܼܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ صاعقة. ܣܩܳܥܬ̊ܳܐ.
ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ رُعود عظيمة.
ܓܰܢ݈ܒܳܪܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ جَبّار شهير.
ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ مُلحِد. كافر. مُعطِّل.
ܐܰܠܳܗܽܘܿܢܳܐ وَثن. تمثال. صَنم.
ܐܰܠܳܗܬ̊ܳܐ إلاهة. صَنم بصورة امرأة.
ܐܰܠܳܗܽܘܼܬ̥ܳܐ ألوهيّة. لاهوت (2) عِلم اللّاهوت.
ܕܽܘܼܒܳܪܳܝܬ̊ܳܐ عِلم اللّاهوت الأدبيّ.
ܚܽܘܼܫܳܒ̥ܳܝܬ̊ܳܐ عِلم اللّاهوت النظريّ.
ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ إلهيّ. مُقدَّس (2) ما وراء الطبيعة (3) مُعلِّم اللّاهوت.
ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ الإلهيّات (2) عِلم اللّاهوت.
ܐܰܠܰܗ (ܐܽܘܼܠܳܗܳܐ) ألَّه. اتّخذ. جَعل إلهاً.
ܐܶܬ̥ܰܐܠܰܗ. ܡܶܬ̥ܰܐܠܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
• ܐܶܠܽܘܼ لَو. أداة شرط الامتناع.
ܐܶܠܽܘܼܠܳܐ لَولا. أداة شرط الامتناع المنفيّ.
• ܐܶܠܰܘܳܐ. ܐܰܠܘܳܐ لِبَأ. ܐܰܠܒ̥ܳܐ.
• ܐܰܠܘܳܐ عُود صينيّ ذو عَرْف طيّب.
• ܐܶܠܽܘܼܬ̥ܳܐ مُرديّ. مِجداف السفينة أو خشبة يُجَسّ بها عُمق الماء.
• ܐܶܠܰܙ ــَـ اضطرّ. ألزَم. ܠܰܙ.
• ܐܶܠܝܽܘܿܣ شمس. ܫܶܡܫܳܐ.
• ܐܶܬ̥ܰܐܠܰܟ ألِقَ. احتال. كَذَب. ܐܶܬ̥ܠܰܬ̊ܰܟ.
ܐܳܠܽܘܿܟ̥ܳܐ اللوكة. قُطن خَشِن.
• ܐܶܠܰܡ ــُـ ܐܶܠܡܳܐ. ܐܰܠܡܳܐ ضَغَن. حَقَد. غَضَب (2) أغضب. أسخط.
ܐܳܠܽܘܿܡܳܐ حَقود. غَضوب (2) مُسخِط.
ܐܰܠܺܝܼܡܳܐ مف (2) حَقود. غَضوب.
ܐܶܠܰܡ. ܐܶܠܡܳܐ. ܐܰܠܡܳܐ ضَغينة. حِقد. غَضَب (2) جَهل. حماقة.
ܐܶܠܡܳܐܡܳܐ حِقد على حِقد.
• ܐܽܘܿܠܽܘܿܢܳܐ وادٍ. مَرج. أرض خصبة. نُزهة بين جَبَلين.
ܐܽܘܿܠܽܘܿܢܳܝܳܐ ساكن الأرض المذكورة.
• ܐܶܠܽܘܿܣܝܳܐ. ܐܶܠܽܘܿܣܺܝܼܢܳܐ مارد. عاصٍ.
• ܐܶܠܰܥ ــُـ ܐܶܠܥܳܐ نَبَع. فاض (2) أنبع. أفاض. أراق.
ܐܶܠܥܳܐ (ث) ضِلْع. عَظم صغير من عظام الجَّنب مُنحَنٍ.
ܢܽܘܼܟ̥ܪܳܝܬ̊ܳܐ شرسوف. طَرف الضِّلع الـمُشرِف على البطن.
ܦܳܪܰܚܬ̥ܳܐ خشبة تُلقى إلى الحائط يُسنَد إليها جسر البيت.
ܐܶܠܥ̈ܶܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ خَشَبتان تُلقيان إلى الدِّعام يُسنَد إليهما جسر البيت.
ܐܶܠܥܳܢܳܝܳܐ ذو أضلاع. مُضلَّع. مُنحَنٍ.
ܐܶܣܟܹ̊ܺܡܳܐ ܐܶܠܥܳܢܳܝܳܐ شكل هندسيّ مُضلَّع.
• ܐܳܠܰܦ ألف. أوّل حُروف الهجاء.
ܐܳܠܰܦ ܒܶܝܬ̥ حُروف الهجاء.
• ܐܳܠܶܦ ألْف. للمذكّر والمؤنّث.
ܐܰܠܦܳܐ ألْف. للمذكّر فقط.
ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ أُلوف. آلاف.
ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝܼ̈ܢ ألف ألف.
• ܐܶܠܰܦ. ܐܶܠܦܳܐ (ث) سفينة. فُلك (2) كواكب السفينة. الثُّريَّا.
ܐܶܠܦܳܪܳܐ . ܐܶܠܦܳܝܳܐ سَفّان. بحريّ.
ܐܶܠܦܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ . ܐܶܠܦܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ سِفانة. مِلاحة.
• ܐܰܠܽܘܿܦܺܝܼܬ̥ܳܐ داء الثعلب.
• ܐܶܠܦܳܫܪܳܐ فاشِريّ . ܓܽܘܼܦܢܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ.
• ܐܶܠܰܨ ــُـ ܐܽܘܼܠܨܳܢܳܐ ضَيَّق. حَرّج (2) ضايَق. زَحَم. أمرض (3) حَبَس. حاصَر (4) أجبر. اضطرّ (5) اضطهد. عذَّب (6) ضمّ الحرفَ (7) لَجّ (8) ضُغِط. تضايَق. انحبس. التزم.
ܐܶܠܰܨܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ تزاحَم. تضايَق القَومُ.
ܐܳܠܨܳܐ ܠܳܟ يلزمك. يجب عليك.
ܐܰܠܶܨ. ܐܽܘܼܠܳܨܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.
ܐܶܬ̥ܶܐܠܶܨ. ܐܶܬ̥ܰܐܠܰܨ (مج. مط).
ܐܳܠܨܳܐ. ܐܳܠܽܘܿܨܳܐ فاعلان.
ܐܰܠܺܝܼܨܳܐ مف (2) ضَيِّق. حَرِج (3) مريض. مُدنِف.
ܐܰܠܺܝܼܨ ܝܰܨܪܳܐ سَيّئ الخُلق. مغلوب على هواهُ.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܠܺܝܼ̈ܨܶܐ حَبس. سِجن ضَيّق.
ܐܰܠܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) ضِيق. حَرَج. شِدّة (3) مَرَض. دَنَف. عَذاب (4) فاقة. ضَرورة. بؤس. شقاء.
ܐܽܘܼܠܨܳܢܳܐ مثلهُ (2) صِيرَة. حظيرة الغَنَم (3) مَضيق. مَوضِع حَرِج.
ܐܳܠܨܳܝܳܐ. ܐܰܠܺܝܼܨܳܝܳܐ ضَروريّ. واجب.
ܐܳܠܨܳܝ ܐܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ واجب الوجود.
ܐܳܠܨܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ضَروريّات. لَوازِم. حَوائِج.
ܐܳܠܨ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܠܺܝܼ̈ܨܳܬ̥ܳܐ ضَروريّات.
ܡܶܢ ܐܳܠܨܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ من الضَّرورة والواجب.
ܡܶܢ ܐܳܠܨ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܡܶܢ ܐܰܠܺܝܼ̈ܨܳܬ̥ܳܐ من الواجب.
ܐܳܠܨܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܳܠܨܽܘܼܬ̥ܳܐ وجوب. حاجة.
ܐܳܠܨܳܝܽܘܼܬ̥ ܐܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ وجوب الوجود.
• ܐܶܠܽܘܿܪܳܐ دُخان. ܬܶܢܳܢܳܐ.
• ܐܺܝܼܠܳܪܣܳܐ بُندُق. شاه بَلُّوط. فُستُق (2) مِثقال واحد.
ܐܺܝܼܠܳܣܪܳܐ. ܐܺܝܼܠܣܳܪܳܐ لُغيّتان فيهِ.
• ܐܶܠܺܝܼܫܳܐ خَروف. حَمَل. ܐܶܡܪܳܐ.
• ܐܶܡ. ܐܶܡܳܐ ج ܐܶܡ̈ܗܳܬ̥ܳܐ. ܐܶܡܳܗ̈ܶܐ. أُمّ. والدة. مُرَبّية (2) مبدأ. أصل. ينبوع. مصدر.
ܐܶܡܳܐ ܕܐ݈ܪ̈ܳܙܶܐ أُمّ الأسرار. معموديّة.
ܕܓܰܡ̈ܳܠܶܐ طُنبُور. قيثار. دَفّ. آلة.
ܕܰܡܕ̥ܺܝܼ̈ܢܳܬܳܐ أُمّ المدن. عاصمة.
ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ أُمّ المؤمنين. الكنيسة.
ܕܡܰܝ̈ܳܐ بِركة. ينبوع. قناة. جدول.
ܕܢܰܗܺܝܼܪ̈ܶܐ أُمّ الأنوار. المشرق.
ܪܳܡܰܬ̥ ܫܽܘܼܡܳܗ̈ܶܐ الأُمّ الرَّفيعة الشأن. لقب العذراء.
ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܢܽܘܼܗܪܳܐ لقب العذراء عليها السلام.
ܕܪܹܺܫܳܐ أُمّ الرأس. قَمَحْدُوَة. هامة.
ܕܰܫܪܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ أُمّ الشَّبَق. حنجرة.
ܕܬ̥ܽܘܼܪܣܳܝܳܐ أُمّ الغذاء. الكبد.
ܐܶܡܗܳܝܳܐ نسبةً إلى ܐܶܡܳܐ.
ܐܶܡܗܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ أُمومة. والديّة.
• ܐܰܡܽܘܼܡܳܐ. ܐܳܡܽܘܿܡܳܐ قالب. مِلبَن (2) مَكمّة من حديد. مِخطَم (3) مثال. صورة. نموذج (4) الفَصّ من الخاتم (5) خَرّاط. فَخّاريّ.
• ܐܽܘܼܡܬ̥ܳܐ ج ܐܶܡ̈ܘܳܬ̥ܳܐ. ܐܽܘܼܡ̈ܘܳܬ̥ܳܐ أُمّة. قبيلة. شعب.
ܒܰܪ ܐܽܘܼܡܬ̥ܳܐ فَردٌ من الأُمّة.
ܐܶܡ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕܰܒ̥ܥ̈ܳܬ̥ܶܐ وجوه. أساليب. مَراتِب المباحث.
ܐܽܘܼܡܬ̥ܳܝܳܐ أُمميّ. قَبَليّ. شعبيّ.
• ܐܰܡܳܐ. ܐܰܡܬ̥ܳܐ ج ܐܰܡ̈ܗܳܬ̥ܳܐ أَمَة. جارية. خادمة.
ܐܰܡܗܽܘܼܬ̥ܳܐ وظيفة. خدمة. حالة الأَمَة.
ܐܰܡܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܐܰܡ̈ܘܳܬ̥ܳܐ حالة الأَمَة.
• ܐܰܡܳܐ. ܐܰܡܬ̥ܳܐ ج ܐܰܡ̈ܶܐ ذراع. ساعد.
ܐܰܡܬ̥ܳܝܳܐ ذراعيّ. ساعديّ.
• ܐܰܡܒ̊ܳܓ̥ܳܐ طعام يُصنَع من ثمر بعض أشجار هنديّة.
• ܐܰܡܒ̊ܽܘܿܢܳܐ كُرسيّ. مِنبَر.
• ܐܰܡܒ̊ܺܝܼܩܳܐ قَرعة. إمبيق .
• ܐܰܡܒ̊ܪܳܐ أنبار. كومة تِبن وغيرهِ (2) بُرج الحَمَل.
• ܐܰܡܓ̊ܳܐ ذراع. لعلّهُ تحريف ܐܰܡܳܐ.
• ܐܶܡܰܕ̥ ــَـ نَجا. أفلت.(ܡܰܕ).
ܐܰܡܺܝܼܕ̥ܳܐ ناجٍ. خالص. مُفلِت.
ܐܰܡܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ نجاة. خلاص. إفلات.
• ܐܰܡܙܰܪܬ̊ܳܐ ج ܐܰܡܙܰܪ̈ܬ̊ܶܐ القصير من الناس والسِّباع.
• ܐܳܡܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܐܳܡ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مَرّ. مِجرَفة. مِكنَسة.
ܐܳܡܬ̥ܳܐ. ܐܰܡܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܐܰܡ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.
• ܐܳܡܶܠܳܐ (ث) طَنفَسة. قَطيفة. سِتارة.
• ܐܶܡܰܢ ــَـ دام. داوَم. واظَب. لَبَث.
ܒܥܳܠܡܳܐ ذاع. شاع. انتشر ذِكرهُ.
ܐܶܬ̥ܶܐܡܶܢ داوَم. واظَب. ثابَر. لَبِث.
ܐܶܬ̥ܰܐܡܰܢ داوَم. واظَب. واصَل.
ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ دائم. خالد. سَرمَديّ (2) ثابت. مُواظِب. مُستقرّ.
ܐܰܡܺܝܼܢ ج ܒܰܐܡܺܝܼܢ دائماً. أبداً. سَرمداً.
ܐܰܡܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ دوام. خُلود. ثبات إلخ.
ܐܽܘܼܡܳܢܳܐ صانع. عامل (2) حاذق. ماهر (3) مُتصنِّع. مَكّار (4) آلة.
ܐܽܘܼܡܳܢܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝܳܐ العامل بيديهِ.
ܐܽܘܼܡܳܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ صانع العوالم جَلّ وعلا.
ܐܽܘܼܡܳܢܳܝܳܐ صناعيّ. عمليّ (2) ماهر. خبير.
ܥܶܠܬ̥ܳܐ ܐܽܘܼܡܳܢܳܝܬ̊ܳܐ علّة فاعلة.
ܐܽܘܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ صِناعة. حِرفة. عَمَل (2) حَذاقة. مَهارة (3) حيلة. تَصنُّع.
ܓܳܒ̥ܽܘܿܠܬ̊ܳܐ صناعة عَمَل الخَزَف (2) صناعة الطَّبع في الطين والشَّمع ونحوهما.
ܕܚܽܘܼܫܳܒ̈ܶܐ صناعة القياس.
ܪܰܒ̊ܬ̥ܳܐ عِلم الكيمياء. ܟܶܡܶܠܶܐܰܐ .
ܒܰܪ ܐܽܘܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܟ رَصيفُك. نَظيرُك في الصناعة.
ܐܰܡܳܢܳܐ صانع. عامل. فاعل.
ܐܰܡܢܳܐ صناعة. مِهنة (2) فَنّ. صِنف. طريقة. حالة. سيرة (3) رُتبة. وظيفة (4) سَجيّة. خُلُق (5) جبل ونهر في دمشق.
ܐܰܡ̈ܢܶܐ أعيان. أشراف. جبابرة. سُكّان البلد.
ܒܰܪ ܐܰܡܢܳܟ رَصيفُك. مَثيلُك في الصناعة.
• ܐܳܡܽܘܿܢܳܐ ضَبّ. ܐܰܒ̊ܳܐ (2) خُشْف . غزال (3) ضَباب. غبرة. غمام.
• ܐܰܡܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ قرية. دَسكرة. دار صغيرة.
• ܐܳܡܹܺܝܢܳܐ مِشط من حديد يُسرَّح به الكَتّان وغيرهُ (2) مِغرَفة ذات أصابع.
• ܐܳܡܺܝܼܢܳܐ غدير. سَيل. مُستنقَع.
ܐܳܡܺܝܼܢܬܳܐ مثلهُ (2) مِشط من حديد (3) مَرّ. مِغرَفة ذات أصابع.
• ܐܰܡܹܺܝܢ آمين. حقًّا. حقيقةً.
ܒܰܐܡܹܺܝܢ ܕܰܦܠܳܢ برأي. برِضى فُلان.
ܐܰܡܹܺܝܢ ܐܰܡܹܺܝܢ حقًّا حقًّا.
• ܐܰܡܽܘܿܢܝܰܩܽܘܿܢ نشادر. مادّة صَلبة ذات طَعم حامض حادّ.
• ܐܰܡܽܘܼܣܛܳܐ حمقاء. بقلة الفَرفَخ.
• ܐܰܡܦܽܘܼܡܳܐ أسفيداج تُبيَّض بهِ البيوت أو قِلىً.
• ܐܰܡܦܽܘܼܦܳܐ جامّ. زُجاج يُجعَل في الكُوى لينير البيوت (2) قالب.
• ܐܰܡܦܽܘܼܫܳܐ لغة في ܐܰܡܦܽܘܼܡܳܐ.
• ܐܰܡܦܪܳܪܳܐ شرطيّ. حارس المدينة.
• ܐܳܡܨܳܐ آمِص. طعام من لحم نيّ وخَلّ.
• ܐܳܡܰܩܬ̥ܳܐ ضَبّ. سامّ أبرص.
• ܐܶܡܰܪ ــَـ ܡܹܺܐܡܪܳܐ . قال. حَكى (2) أخبر. قَصّ (3) حَكم. ارتأى (4) أمر (5) وَصَف. مَدَح (6) وَعَظ. أنشد.
ܥܰܡ ܕܺܝܼܢܳܐ و ܥܰܡ ܦܠܳܢ حاكَم فُلاناً.
ܕܺܝܼܢܳܐ ܕܰܦܠܳܢ ناضَل. دافَع عن فُلانٍ.
ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ افترق. اعتزل عن كذا.
ܡܶܢ ܠܶܒ̊ܶܗ قال عن ظَهر قلبهِ (2) لفَّق.
ܡܹܺܐܡܪܳܐ أنشد. ألَّف مَقالةً. خُطبةً.
ܦܽܘܼܫܳܩܳܐ ܕܰܟ̥ܬ̥ܳܒܳܐ تَرجَم. شَرَح كتاباً.
ܒܡܰܬ̥ܠܳܐ أورد. ضَرَب مثلاً.
ܐܳܡܰܪܢܳܐ أي. أعني. ܟܶܐܡܰܬ̥.
ܕܢܹܺܐܡܰܪ مثلاً. لكي نقول كذا.
ܐܶܬ̥ܶܐܡܰܪ. ܡܶܬ̥ܰܐܡܪܳܢܽܘܼܬܳܐ (مج).
ܐܳܡܽܘܿܪܳܐ فاعل (2) قَوّال. شاعر. مُرنِّم (3) مُعلِّم. كاتب. مُنشِئ (4) واعظ.
ܐܳܡܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) إنشاء. كلام. مقالة. خُطبة. مَوعِظة.
ܐܰܡܺܝܼܪܳܐ مفعول (2) أمير. قائد. رئيس.
ܐܰܡܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ فَصل الخِطاب. صناعة الخَطابة (2) إمارة. رئاسة.
ܡܹܺܐܡܪܳܐ كلام. حديث (2) جُملة. قَضيّة (3) مَقالة. خُطبة. قصيدة.
ܠܡܹܺܐܡܰܪ مثلاً. أي. أعني. ܐܰܘܟܹ̊ܺܝܬ̥ .
ܒܰܚܕ̥ܳܐ ܠܡܹܺܐܡܰܪ بالاختصار. بحَصر الكلام.
ܣܳܟ̥ܳܐ ܠܡܹܺܐܡܰܪ قُصارى القول. خُلاصة الكلام.
ܡܹܺܐܡܰܪܬ̊ܳܐ مقالة. خُطبة. قصيدة صغيرة.
ܡܶܬ̥ܰܐܡܪܳܢܳܐ قابل أن يُقال ويُوصَف إلخ.
ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܰܐܡܪܳܢܳܐ غير مَقول إلخ.
ܡܶܬ̥ܰܐܡܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قَول. كلام. خِطاب (2) مَقولة من المقولات العشر.
• ܐܶܡܰܪ. ܐܶܡܪܳܐ إمَّر. خَروف. حَمَل (2) برج الحَمَل.
ܐܶܡܰܪ ܥܳܒ̥ܳܐ خَروف. كَبش برّي.
ܐܶܡܪܽܘܿܢܳܐ عُمروس. خَروف صغير.
ܐܶܡܪܽܘܿܣܳܐ. ܐܶܡܪܽܘܿܣܽܘܿܢܳܐ مثلهُ.
ܐܶܡܪܬ̥ܳܐ رِخلَة. أنثى الخَروف.
ܐܶܡܪܽܘܿܣܬܳܐ ج ܐܶܡܪ̈ܽܘܿܣܝܳܬ̥ܳܐ رُخَيلة.
ܐܶܡܪܳܢܳܐ صِيرة. حظيرة الخِراف.
ܐܰܡܳܪܳܐ ج ܐܰܡܳܪ̈ܰܐܣ مَوضِع مُنتِن. مَزبَلة.
• ܐܳܡܺܝܼܫܳܐ ج ܐܳܡܺܝܼ̈ܫܶܐ. ܐܳܡܺܝܼ̈ܫܳܢܶܐ غدير. سَيل. مُستنقَع. حَوض.
ܐܰܡܫܳܐ. ܐܰܡܺܝܼܫܳܐ لغيّتان فيهِ.
• ܐܳܡܬ̊ܳܐ متى. لغيّة في التالي.
ܐܶܡܰܬ̥ܝ ج ܐܶܡ̈ܳܬ̥ܶܐ متى. وقت. زمان.
ܐܶܡܰܬ̥ܝ متى. حرف استفهام عن الزمان.
ܐܶܡܰܬ̥ܝ ܠܶܐܡܰܬ̥ܝ أحياناً. مراراً.
ܐܶܡܰܬ̥ܝ ܕ.. لمــّــــا. عندما. وقت.
ܡܶܢ ܐܶܡܰܬ̥ܝ متى. من أيّ زمان.
ܡܶܢ ܐܶܡܰܬ̥ܝ ܕ.. مُذ. مُنذ. مِن.
ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ̥ܝ حتّى متى.
ܐܶܡܰܬ̥ܝ ܕܗܽܘ̣ متى ما كان.
ܐܶܡܰܬ̥ܝ ܕܶܝܢ يا ليتَ. حرف تَمَنٍّ.
ܐܺܝܼܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ أحياناً. مراراً.
ܐܺܝܼܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ.. ܘܺܐܝܼܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ. مرّة.. وأخرى.
ܐܺܝܼܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ.. ܘܺܐܝܼܬ̥ ܐܰܝܟ̊ܳܐ. مرّة.. وأخرى.
• ܐܰܢ و ܐܶܢܰܢ ܢܶܐܽܘܿܢ ܢܶܐܢܽܘܿܢ. ܐܽܘܿܢܬ̥ܳܐ. ܐܺܝܼܢܬ̥ܳܐ. ܐܶܢܰܢܬ̊ܳܐ أنّ. زَفَر. تأوَّه. تنهَّد (2) حَزِن. تأسَّف (3) صاح. صَرَخ. أعوَل. ضَجّ (4) ثَغى.
ܒܰܐܒ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ هَتَف. نَفَخ بالمزمار.
ܡܶܢܰܝ̈ ܩܺܝܼܬ̥ܳܪܳܐ رنَّتْ. دَوَتْ أوتار القيثار.
ܐܶܬ̥ܰܐܢܰܢ. ܡܶܬ̥ܰܐܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أنّ. زَفَر إلخ.
ܐܰܢܳܢܳܐ أنّان. كثير الأنين والزَّفَرات.
ܐܰܢܺܝܼܢܳܐ مصدر (2) رَطِب. نَديّ.
ܐܰܢܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ رُطوبة. نُدُوّة.
ܕܰܡܥܰܝ̈ܳܐ مرض يأخذ بالأمعاء فيصيبها شيء كالغشاء.
ܐܰܢܢܳܐ سِكّة أو مِقوَم الفَدّان. ܚܰܪܒ̊ܳܐ.
ܐܽܘܼܢܳܐ أُنَن. طائر شبيه بالحمام (2) وقيل: حمار.
ܐܽܘܼܢܳܐ. ܐܽܘܼܢܬ̥ܳܐ ج ܐܽܘܼ̈ܢܳܬ̥ܳܐ مصدر (2) فِطنة. بَصيرة (3) عناية. هِمّة.
ܐܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ فِطنة. بَصيرة (2) عناية. حِرص (3) خشبة. جِذع. ساق. النَّخلة. أصل الشجرة.
ܡܶܬ̥ܰܐܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ رَخاوة. فُتور. حماقة النَّفس.
ܐܰܢܽܘܿܢܳܐ ج ܐܰܢܽܘܿܢ̈ܰܣ. ܐܰܢܽܘܿܢ̈ܶܐ جِزية. خَراج (2) مَؤونة.
• ܐܶܢ إن. إذا. أداة شَرط الوجود (2) يا. أَيا. للنداء (3) أ. هل. للاستفهام (4) لا. للنفي.
ܐܶܢܗܽܘܼ ܕ.. إذا. إن. إن كان.
ܐܶܢ ܠܳܐ و ܐܶܠܳܐ إن لا وإلّا.
ܐܶܢ.. ܘܶܐܢ إن كان.. وإن كان.
• ܐܶܢܳܐ أنا. ضمير المتكلّم مذكّراً ومؤنّثاً.
ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ أو ܐܶܢܰܐ ܗ݈ܘܼ أنا هو.
ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ أو ܐܶܢܳܐ ܗ݈ܝܼ أنا هي.
ܚܢܰܢ نحن. ضمير المتكلّمين مذكّراً ومؤنّثاً.
ܐܰܢܰܚܢܰܢ و ܐܰܢܚܢܰܢ و ܐܰܚܢܰܢ و ܐܰܚܢܽܘܼ مثلهُ.
• ܐܰܢܰܒ̊ܺܝܼܒ̊ܙܽܘܿܢ أوج. جزء فلك البروج الأعلى.
• ܐܰܢܒ̊ܺܝܼܩܳܐ قَرعة. إمبيق.
• ܐܰܢܒ̊ܳܪܳܐ خيط غليظ تُقاس بهِ الأبنية.
• ܐܰܢܓ̊ܳܐ أنف (2) أَنفة. إباء.
• ܐܰܢܺܝܼܓ̥ܳܐ مَختون. مَقطوع القُلفة.
ܐܰܢܺܝܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ خِتانة. انظر ܢܘܓ.
• ܐܰܢܕ̊ܪܽܘܿܡܺܝܼܕ̥ܰܐ المرأة المتسلسلة (بُرج).
• ܐܶܢܰܚ ــَـ زَفَر. انظر ܬܢܰܚ.
• ܐܰܢܛܪܽܘܼܩܳܐ خِراطة الأمعاء. إسهال.
• ܐܳܢܟ̥ܳܐ آنُك. قصدير. رصاص أبيض خالص أو أسود.
ܐܳܢܟ̥ܳܝܳܐ أنكيّ. قصديريّ. رصاصيّ.
ܐܶܢܰܟ ــُـ طَلى. لَطَخ. بيَّض بالآنُك.
ܐܶܬ̥ܶܐܢܶܟ. ܡܶܬ̥ܰܐܢܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܰܢܺܝܼܟ̥ܳܐ مَطليّ. مَلطوخ. مِبيَضّ بالآنُك (2) قِدر.
ܐܰܢܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) قِدر نُحاس.
ܕܰܡ̈ܥܰܝܳܐ مرض يطرأ على الأمعاء فيصيبها شيء كالغشاء.
• ܐܰܢܟ̊ܽܘܼܣܳܐ خَطميّ. خَسّ الحمار.
• ܐܰܢܟ̊ܺܝܼܦܳܐ و ܐܰܢܟ̊ܺܝܼܪܳܐ مَنديل خامّ. خِرقة. ܦܰܣܬ̊ܳܐ.
• ܐܰܢܰܠܽܘܿܓ̥ܺܝܼܰܐ مُناسَبة. مُجانَسة. ܐ݈ܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ.
• ܐܰܢܢܰܦܽܘܿܪܰܐ (ث) نافور. صلوات القُدّاس (2) غِطاء الكأس.
• ܐܰܢܰܢܩܺܐ (ث) ضَرورة. حاجة.
ܐܰܢܰܢܩܳܝܳܐ ضَروريّ. واجب. لازم.
ܐܰܢܰܢܩܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَرورة. حاجة (2) مُتَوَضَّأ.
ܐܰܢܰܢܩܽܘܿܢ مُتَوَضَّأ. مِرحاض. بيت الخلاء.
• ܐܶܢܰܣ ــَـ ܐܰܢܽܘܼܣܝܳܐ. ܐܽܘܼܢܣܳܐ. ܐܽܘܼܢܣܳܢܳܐ ضَجِر. سَئِم (2) اغتمّ. كَئِب. تضايَق (3) ضَعُف. سُقِم.
ܐܶܢܣܰܬ̥݀ ܠܶܗ ضَجِر. سَئِم. حَزِن إلخ.
• ܐܶܢܰܣ ــُـ ܐܰܢܽܘܼܣܝܳܐ. ܐܽܘܼܢܣܳܐ. ܐܽܘܼܢܣܳܢܳܐ رَغَم. غَصَب. ألزم.
ܐܶܬ̥ܶܐܢܶܣ ( مج ) وسَئِم. ضَجِر (2) حَزِن. كَئِب (3) ضَعُف. سُقِم (4) امتنع.
ܐܰܢܶܣ. ܐܽܘܼܢܳܣܳܐ أضجر (2) أحزن. غَمّ (3) أضعف. أسقم (4) أجبر. اضطرّ.
ܐܶܬ̥ܰܐܢܰܣ. ܡܶܬ̥ܰܐܢܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܰܢܺܝܼܣܳܐ مف (2) نسنوس أو زُرَّق. طائر.
ܐܰܢܽܘܼܣܝܳܐ كُربة. ضيقة. مِحنة. تجربة.
• ܐܰܢܦܳܐ هُدهُد. طائر معروف (2) نوع من النُّسور (3) مقساس. شجر كبير يحمل حَبًّا مُستديراً فيه مادّة إلى الحلاوة يُعمَل منه الدَّبَق.
ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܐܰܢ̈ܦܳܝܳܬ̥ܳܐ عِنَب مِقساسيّ.
• ܐܶܢܰܩ ــُـَـ ܐܶܢܰܩܬ̥ܳܐ أنّ. أوَّه. تلهَّف. تحسَّر. توجَّع (2) تعنَّى. تعذَّب (3) رَضَع. ܝܼܺܢܶܩ.
ܐܶܬ̥ܶܐܢܶܩ. ܡܶܬ̥ܰܐܢܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) رُضِع.
ܐܰܢܶܩ. ܐܽܘܼܢܳܩܳܐ عنَّى. عذَّب. أتعب.
ܐܶܬ̥ܰܐܢܰܩ (مج. مط) وأنّ. تلهَّف. أوَّه.
ܐܳܢܽܘܿܩܳܐ فاعل (2) غالب. قاهر. مُنتصِر.
ܐܰܢܳܩܳܐ أُنان. كثير الأنين والتَّأوُّه.
ܐܶܢܰܩܬ̥ܳܐ شدّة. حَسرة. كآبة. عَذاب (2) ظُلم. جَور.
ܐܶܢܩܰܬ̥݀ ܐܰܝܠܳܐ كَثيراء. رُطوبة تخرج من أصول بعض الشجر.
ܐܶܢܩܰܬ̥݀ ܐܺܝܼܠܳܢܳܐ كَثيراء (كذا وجدتهُ في أحد كتب المقتطفات ܟܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕܠܽܘܼܩܳܛ̈ܶܐ وهو الصحيح عندي دون السابق).
• ܐܰܢܩܠܳܐ (ث) عُروة. ܬܳܐܢܬ̊ܳܐ.
• ܐܳܢܪܳܐ خَنجَر. ܓܰܠܳܒ̥ܳܐ.
• ܐ݈ܢܳܫ. ܐ݈ܢܳܫܳܐ إنسان. رَجُل. مَرء.
ܐ݈ܢܳܫܳܐ. ܐ݈ܢܳܫܰܝ̈. ܐ݈ܢܳܫܺܝܼ̈ܢ ناس. رجال (2) أهل. أقارب. عشيرة. عائلة (3) صُدقان. وطنيّون.
ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ كلّ واحد (2) بعضٌ.
ܓܰܒ̥ܪܳܐ. ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ رَجل. امرأة ما.
ܒܶܝܬ̥ ܐ݈ܢܳܫܳܐ عائلة. أهل. عشيرة.
ܐ݈ܢܳܫܺܝܼ̈ܢ قوم. بعض من الرجال.
ܐ݈ܢܳܫܺܝܼ̈ܢ ܚܰܟ̊ܺܝܼ̈ܡܶܐ أو ܚܰܟ̊ܺܝܼ̈ܡܶܐ ܐ݈ܢܳܫܺܝܼ̈ܢ بعض الحكماء.
ܐ݈ܢܳܫܺܝܼ̈ܢ ܡܶܢ ܚܰܟ̊ܺܝܼ̈ܡܶܐ البعض من الحكماء.
ܐ݈ܢܳܫܰܝ̈ ܛܰܥܡܳܐ أهل. أصحاب الذوق.
ܐ݈ܢܳܫܰܝ̈ ܝܽܘܼܠܦܳܢܳܐ أرباب. أصحاب العلم.
ܐ݈ܢܳܫܰܝ̈ ܠܶܒ̊ܳܐ عُقَلاء. فَطِنون. شُجعان.
ܐ݈ܢܳܫܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ قوم قليلو العدد.
ܐ݈ܢܳܫܽܘܿܢܳܐ أُنَيسان. رُجَيل. مُرَيء.
ܐ݈ܢܳܫܳܝܳܐ إنسانيّ. بشريّ.
ܐ݈ܢܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ ناسوت. بشريّة (2) بشر. جماعة الناس (3) جودة. رأفة. مُروّة. كَرَم (4) أقارب. عشيرة. عائلة.
ܐ݈ܢܳܫܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ إنسانيّة. بشريّة.
ܒܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ج ܒܢܰܝ̈ ܐ݈ܢܳܫܳܐ برنَساء . إنسان. رَجل. آدميّ.
ܒܰܪܢܳܫܳܐ ج ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܰܪ̈ܢܳܫܶܐ مثلهُ.
ܕܓ̥ܰܘܳܐ الإنسان الداخليّ. أخلاق النَّفس.
ܒܰܪ݈ܬ̥ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒܢ̈ܳܬ̥ ܐ݈ܢܳܫܳܐ امرأة. أُنثى.
ܒܰܪܢܳܫܽܘܿܢܳܐ أُنَيسان. رُجَيل.
ܒܰܪܢܳܫܳܝܳܐ برنسائيّ . انسانيّ.
ܒܰܪܢܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ إنسانيّة. طبيعة بشريّة.
ܐ݈ܢܳܫܬ̊ܳܐ امرأة (عوضهُ ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ).
ܐܰܢܶܫ. ܐܽܘܼܢܳܫܳܐ أنَّس. جعل إنساناً (2) انظر ܢܺܝܼܫܳܐ.
ܐܶܬ̥ܶܐܢܶܫ. ܐܶܬ̥ܰܐܢܰܫ تأنّس. صَار إنساناً.
ܒܰܪܢܶܫ. ܒܽܘܼܪܢܳܫܳܐ أَنُس. جعّل إنساناً.
ܐܶܬ̥ܒ̊ܰܪܢܰܫ. ܡܶܬ̥ܒ̊ܰܪܢܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
• ܐܰܢܽܘܼܫܩ̈ܶܐ ضَفائر. قصابات الشَّعر .
• ܐܰܢ݈ܬ̊ ج ܐܰܢ݈ܬ̊ܽܘܿܢ أنتَ ج أنتم.
ܐܰܢ݈ܬ̊ܝ ج ܐܰܢ݈ܬ̊ܶܝܢ أنتِ ج أنتُنَّ.
• ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ ج ܢܶܫ̈ܶܐ أنثى. امرأة (2) زوجة (أصلهُ ܐܰܢܫܬ̥ܳܐ).
ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مُرَيئة. زُوَيجة.
• ܐܰܢܬ̊ܺܝܼܪܳܐ دواء يُنثَر على الدَّمامل والقُروح.
• ܐܶܣܳܐ. ܐܶܣܬ̥ܳܐ ج ܐܶܣ̈ܶܐܶܐ . ܣܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ أُسّ. أساس (2) حائط. جدار.
ܫܶܬ̥ܶܐܣܬ̥ܳܐ ج ܫܶܬ̥ܶܐܣ̈ܶܐ أساس. قاعدة.
• ܐܳܣܳܐ آس. شجر معروف (2) طِيب.
ܐܳܣܬ̊ܳܐ آسة. شجرة الآس.
ܒܰܪ ܐܳܣܳܐ. ܒܰܪ݈ܬ̥ ܐܳܣܳܐ غُرلة. بَظَر.
ܒܢ̈ܳܬ̥ ܐܳܣܳܐ حَبّ الآس.
• ܐܳܣܬ̊ܳܐ هاون. مِهراس. ܣܶܬ̊ܳܐ.
• ܐܰܣܺܝܼ أسا. داوى. عالج (2) شفى. أبرأ (3) أخصب. أصلح. رمّ (4) لَذّ. أطرَب.
ܐܶܬ̥ܰܐܣܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܰܐܣܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܳܣܝܳܐ سج ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ آسٍ. طبيب.
ܐܳܣܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثة (2) مِهراس. هاون.
ܐܳܣܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܐܳܣܺܝܼ̈ܘܳܬ̥ܳܐ. ܐܳܣ̈ܘܳܬ̥ܳܐ شفاء. صحّة (2) صناعة الطبّ (3) دواء. علاج (4) أعجوبة.
ܐܳܣܝܳܝܳܐ شفائيّ. طبّيّ. خاصّ بالطِّبّ.
ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ شافٍ. آسٍ. طبيب إلخ.
ܡܶܬ̥ܰܐܣܝܳܢܳܐ قابل للشفاء والمعالجة إلخ.
ܐܽܘܼܣܳܝܳܐ مصدر (2) دواء. علاج.
• ܐܶܣܓ̊ܽܘܿܡܳܐ مَترَس الباب (2) عارضة. خشبة الباب العُليا التي يدور عليها.
• ܐܶܣܳܕ̥ܳܐ وِسادة. مِسنَد. مِخَدّة.
• ܐܰܣܺܝܼܕ̥ܳܐ قُبَّر أو كَركَدَنّ أو لَقلَق.
ܐܰܣܺܝܼܕ̊ܬ̊ܳܐ قُبَّرة. نوع من العصافير.
• ܐܳܣܽܘܿܛܳܐ شَرِه. نَهِم (2) ضالّ. فاسق.
ܐܳܣܽܘܿܛܝܳܐ. ܐܳܣܽܘܿܛܬ̊ܳܐ ج ܐܳܣ̈ܽܘܿܛܳܬ̥ܳܐ.
ܐܳܣܽܘܿܛܝ̈ܳܬ̥ܳܐ مؤنّثة.
ܐܳܣܽܘܿܛܽܘܼܬ̥ܳܐ شَراهة. فِسق. ضَلالة.
ܐܰܣܶܛ. ܐܽܘܼܣܳܛܳܐ بدَّد. أسرَف (2) أضَلّ. أغوى.
ܐܶܬ̥ܰܐܣܰܛ (مج) وضَلّ. غَوي. فَسَق (2) أشطّ. أفرط.
• ܐܶܣܛܰܒ̊ܠܳܐ إسطَبل. ܓܳܙܪܳܐ.
ܐܶܣܛܰܒ̊ܠܳܪܳܐ سائس الدَّوابّ.
• ܐܶܣܛܰܒ̥ܪܳܐ استَبرَق. غليظ الديباج.
• ܐܶܣܛܕ̥ܳܐ ج ܐܶܣܛܕ̥ܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ غَلوة.
ܐܶܣܛܰܕ̥ܺܝܼܽܘܿܢ ܐܶܣܛܕ̥ܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ميدان.
ܐܶܣܛܰܕ̥ܝܽܘܼܬ̥ܳܐ غَلوة (2) صناعة إعداء الخَيل.
• ܐܶܣܛܘܳܐ رواق. إيوان. طاق.
• ܐܶܣܛܽܘܼܟ̥ܣܳܐ عُنصر. مادّة. هُيولى (2) مبدأ. أصل (3) حَرف.
• ܐܶܣܛܽܘܼܟ̥ܣܳܝܳܐ. ܐܶܣܛܽܘܼܟ̥ܣܳܢܳܝܳܐ مادّيّ. عُنصريّ إلخ.
• ܐܶܣܛܠܳܐ (ث) حُلّة. رداء. لباس.
ܐܰܣܛܶܠ جَلبَب. ألبس حُلّةً وبدلةً.
ܐܶܬ̥ܰܐܣܛܰܠ (مج. مط).
• ܐܶܣܛܳܡܳܐ فولاذ. ذُكرة الحديد.
• ܐܶܣܛܽܘܼܡܟܳܐ (ذ. ث) مَعِدة.
• ܐܶܣܛܽܘܿܢܳܐ أُسطُوانة. عَمود (2) كِرح. صَومَعة الراهب.
ܐܶܣܛܽܘܿܢܳܝܳܐ. ܐܶܣܛܽܘܿܢܳܪܳܐ عَموديّ. صَومعيّ.
• ܐܶܣܛܰܣܺܝܼܣ فتنة. ثورة. شَغَب.
ܐܶܣܛܰܣܺܝܼܪܳܐ مُفتِن. مُثير. ثَلّاب.
• ܐܣܛܦܐ (ث) نواة. عَجَم. ܓܺܝܼܓ̥ܠܳܐ.
• ܐܶܣܛܰܦܠܺܝܼܢ (ث) جَزَر. ܓܶܙܳܪܳܐ.
• ܐܶܣܛܽܘܼܦܕ̥ܳܐ قائمة النَّول. ܩܳܝܡܳܐ.
• ܐܶܣܛܰܩܛܳܐ لُبنى. شجر لَبنُهُ كالعَسَل.
• ܐܶܣܛܪܳܐ بطانة الجُبّة وغيرها.
• ܐܶܣܛܪܶܛ سِراط. طريق. سبيل.
• ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܼܰܐ جُنديّة. ܦܳܠܚܽܘܼܬ̥ܳܐ.
ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܼܓ̥ܳܐ دِحية. رئيس الجُّند.
ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܼܽܘܿܛܳܐ جُنديّ. عسكريّ.
• ܐܶܣܛܽܘܿܪܟܳܐ مَيعة. عِطر طيّب الرائحة.
• ܐܶܣܛܪܽܘܿܠܽܘܿܓ̥ܺܝܼܰܐ عِلم الفلك والتَّنجيم.
• ܐܶܣܛܪܰܢܓ̊ܶܠܳܐ إسطرنجيليّ. حرف آراميّ قديم مُستدير.
• ܐܶܣܛܪܶܢܝܳܐ تَبرُّج. زَهْو. تَنعُّم (2) فِسق. لَعِب مَفسود.
• ܐܶܣܛܪܽܘܿܢܽܘܿܡܺܝܼܰܐ عِلم الفلك.
• ܐܰܣܟ̊ܳܐ فضّة (2) اسم ساراي امرأة ابراهيم.
• ܐܶܣܟ̊ܽܘܿܠܺܐ ج ܐܶܣ̈ܟ̊ܽܘܿܠܰܣ مدرسة.
ܒܰܪ ܐܶܣܟ̊ܽܘܿܠܺܐ تلميذ. دارس.
ܐܶܣܟ̊ܽܘܿܠܳܝܳܐ تلميذ. طالب (2) مُعلِّم. مُدرِّس.
ܐܶܣܟ̊ܽܘܿܠܶܣܛܺܝܼܩܳܐ مَدرَسيّ. جَدَليّ.
ܐܶܣܟ̊ܽܘܿܠܺܝܼܽܘܿܢ شرح. إيضاح. بيان.
ܐܶܣܟ̊ܽܘܿܠܳܪܳܐ حارس قصر الملك.
• ܐܶܣܟܹ̊ܺܝܡ. ܐܶܣܟܹ̊ܺܝܡܳܐ شَكل. صورة. مِثال. سِيماء (2) زيّ. حِلية (3) نوع. حالة (4) أدب. وقار. كرامة (5) صورة. ضدّ مادّة (6) مَكر. خديعة (7) عِلّة. سَبب (8) زيّ. ثوب. نَذر الرهبانيّة (9) وزن الشِّعر وغيرهِ (10) عَورة. سَوءة.
ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ الصليب المقدّس.
ܒܶܐܣܟܹ̊ܺܡܳܐ بالظاهر. بالخارج.
ܒܶܐܣܟܹ̊ܺܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ظاهراً. خارجاً.
ܒܶܐܣܟܹ̊ܺܝܡ ܐܶܣܟܹ̊ܺܝܡ بوجوه مختلفة.
ܐܶܣܟܹ̊ܺܡܬ̥ܳܢܳܐ مُراءٍ. خَدّاع. مَكّار (2) مُصنَّع (3) أديب. وَقور. مُحتشِم.
ܐܶܣܟܹ̊ܺܡܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مُراءٍ. خَدّاع. أديب إلخ.
ܐܶܣܟܹ̊ܺܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ رِياء. مَكر. تَصنُّع. احتشام إلخ.
ܣܰܟ̊ܶܡ شكَّل. صوَّر. مثَّل (2) خَدَع. مَكَر (3) غيَّر. حرَّف (4) نَسَب. عَزا.
ܐܶܣܬ̊ܰܟ̊ܰܡ (مج. مط) وماثَل. شاكَل.
ܐܰܣܟ̊ܶܡ. ܡܰܣܟ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܣܰܟ̊ܶܡ.
ܣܽܘܼܟ̊ܳܡܳܐ مصدر (2) صورة. شَكل. مِثال.
• ܐܶܣܟ̊ܽܘܼܦܬ̥ܳܐ ج ܐܶܣ̈ܟ̊ܦܳܬ̥ܳܐ أُسكُفَّة.
• ܐܶܣܟ̊ܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ مَرّ. مِعوَل. مِجرَفة.
• ܐܶܣܟܳܦܺܝܼܬ̥ܳܐ مَرّ. مِعوَل. مِجرَفة.
• ܐܶܣܟ̊ܰܪܬ̊ܳܐ ج ܐܶܣܟ̊ܰܪ̈ܳܬ̥ܳܐ عسكر.
• ܐܰܘܣܠܳܐ أسَل. نبات دقيق الأغصان. غُصن. خُصلة (2) ثِني. مُنعطَف وادٍ أو جبل (3) رَقّة. رَقاق. أرض مُستوية نَشَف عنها الماء فكانت مَكرَمة للنبات (4) مَعصَرة (وهذه سوادية).
• ܐܰܣܽܘܼܡܛܳܐ روح. ملاك.
• ܐܶܣܰܢ ــَـ ܐܰܣܳܢܳܐ ذَخَر. خَزَن. احتكر البُرَّ خاصّةً (2) حَشَد. كدَّس. كوَّم.
ܐܶܣܰܢ ܐܰܟ̊ܬ̥ܳܐ كَمَت حِقداً. حَقَد.
ܐܰܣܶܢ. ܐܽܘܼܣܳܢܳܐ مبالغتهُ (2) سَتَر. حَجَب (3) حَشا. مَلأ. عبَّأ.
ܐܶܬ̥ܶܐܣܶܢ. ܐܶܬ̥ܰܐܣܰܢ (مج. مط).
ܐܰܣܳܢܳܐ ذخيرة. مَؤونة. رِزق (2) مادّة. بِضاعة (3) آلة. عُدَّة الصانع (4) هُرْي. مَخزَن البُرّ خاصّةً.
ܐܰܣܳܢܳܐ ܕܝܽܘܼܠܦܳܢܳܐ موادّ العِلم.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܣܳܢܳܐ مَخزَن. هُرْي.
ܐܰܣܽܘܿܢܳܐ عروب. طاحون. رَحىً يديرها الماء.
• ܐܶܣܦܽܘܼܓ̊ܳܐ (ث) إسفنج. حيوان بحريّ نباتيّ (2) مادّة رَخوة مُتخَلخِلة (3) لَزقة. مَرهَم (لبخة).
• ܐܶܣܦܕ̥ܳܐ جَرّة واسعة الحَلق. قَرقارة رصاصيّة.
• ܐܶܣܦܺܝܼܕ̥ܟ̥ܳܐ أسفيداج.
• ܐܶܣܦܽܘܿܟ̊ܳܐ بريد. ساعٍ. رسول.
• ܐܶܣܦܠܳܐ. ܐܶܣܦܠܺܝܼܕ̥ܳܐ رواق. مِصيف.
• ܐܶܣܦܠܳܢܺܝܼܰܐ . ܐܶܣܦܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مَرهَم. دواء.
• ܐܶܣܦܹܺܢܳܐ (ث) إسفين. خِلال. وَتَد.
• ܐܶܣܦܰܝܢܺܝܼܩܳܐ أديم. جلد أحمر قرمزيّ.
• ܐܶܣܦܶܣ (ث) أفعى. صِلّ. حيّة.
• ܐܶܣܦܣܳܐ جَزاء. ثَواب.
• ܐܶܣܦܶܣܬ̊ܳܐ فِصفِصة. رَطْبة. قَتّ. (2) نَبت تَعلفهُ الدوابّ.
• ܐܶܣܦܽܘܼܩܠܰܛܪܳܐ جَلاّد. جُنديّ.
• ܐܶܣܦܹܺܝܪ. ܐܶܣܦܹܺܝܪܳܐ (ث) كُرة. دائرة. فَلَك (2) ذُؤابة مُجعَّدة فوق الأُذن (3) قُرصة. بَيض مقليّ (4) جماعة. مَحفَل (5) كَعب يُلعَب بهِ.
ܛܳܥܺܝܼܬ̥ܳܐ فَلَك الكواكب الثابتة.
ܐܶܣܦܹܺܝܪ ܟܳܢܽܘܼܢܳܐ مَوقِد. كانون.
ܐܶܣܦܹܺܪܳܝܳܐ. ܐܶܣܦܹܺܝܪܳܢܳܝܳܐ كُرَويّ إلخ.
• ܐܶܣܦܰܪܓ̊ܠܳܐ سَفَرجَل. شجر وثمرهُ.
• ܐܶܣܦܪܺܝܼܕ̥ܳܐ صَنّ. زَنبيل. سَلّة.
• ܐܶܣܦܰܪܘܳܐ رَيحان (2) ياسمين.
ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ جَعدة. نَبتة طيّبة الرائحة.
• ܐܶܣܦܰܪܣܳܐ سفر. غَزوة أو اسم مدينة.
• ܐܶܣܦܬ̥ܳܐ مِحراك القُدور وغيرها (2) سَعَفة النَّخل.
• ܐܶܣܦܰܬ̥ܡܠܳܐ مِلعَقة. ܬܰܪܘܳܕ̥ܳܐ.
• ܐܶܣܩܕ̥ܳܐ جَرادة مُذَنَّبة.
• ܐܶܣܩܹܺܛܳܐ مِجلَدة (2) برّيّة إسقيط.
• ܐܶܣܩܽܘܼܛܠܳܐ فرزل. حديد.
• ܐܶܣܩܹܺܝܠ إسقيل. ضَرب من البَصَل.
• ܐܶܣܩܽܘܿܡܳܐ دَلو البئر. ܡܰܕ̊ܠܳܐ.
• ܐܶܣܩܰܣܪܳܐ شيح. نَبت طَيّب الرائحة.
• ܐܶܣܩܦܳܐ كأس (2) صينيّة المنارة.
• ܐܶܣܰܪ ــُـ ܐܶܣܳܪܳܐ . ܐܰܣܽܘܼܪܳܐ. ܐܰܣܽܘܼܪܝܳܐ أسَر. سَبى (2) سَجَن. قيَّد (3) كتَّف. عَقَل. رَبَط (4) شَدّ. علَّق (5) حَزَم. نَطَق (6) سَدّ. أغلق. (7) نَذَر. ألزم. أجبر (8) ارتبط. تعلَّق. اقترن. اتّحد.
ܐܶܣܳܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ قيَّد نفسهُ بنَذر.
ܐܶܣܳܪܳܐ ܥܰܡ ܦܠܳܢ ضَرَب عَهداً مع فُلانٍ.
ܕܳܪܬܳܐ ܠܰܦܠܳܢ أوقف داراً لفُلانٍ.
ܙܰܝܢܳܐ تدجَّج بالسلاح. تسلَّح.
ܐܰܣܪܶܗ ܚܰܝܠܳܐ أيَّدهُ. قَوّاهُ.
ܚܛܳܗ̈ܶܐ رَبَط. أمسك الخطايا.
ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ تنطَّق. تحزَّم (2) شمَّر للعمل.
ܠܓ̥ܰܒ̥ܪܳܐ مَنَع الرَّجُل عن الجِّماع.
ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܦܠܳܢ ضَرَب عَهداً مع فُلانٍ.
ܐܶܬ̥ܶܐܣܰܪ. ܡܶܬ̥ܰܐܣܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܥܰܡ ܦܠܳܢ اتّحد. ارتبط مع فُلانٍ.
ܒܰܦܠܳܢ مثلهُ (2) تشبَّث بفُلانٍ.
ܟܰܠܒ̊ܳܐ ܒܟܰܠܒ̊ܬ̥ܳܐ عَلِق الكلبُ بالكلبة.
ܒܪܶܚܡܰܬ̥ ܦܠܳܢܺܝܼܬ̥ أُغرِم بحبِّ فُلانة.
ܐܳܣܽܘܿܪܳܐ فاعل (2) مُرتَبِط. مُتعلِّق. مُقتَرِن (2) رابط. حرف عَطف.
ܐܰܣܺܝܼܪܳܐ مأسور. مَسبيّ. مَسجون إلخ.
ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܼܪ̈ܶܐ أسماء إضافيّة.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܣܺܝܼܪ̈ܶܐ سِجن. حَبس.
ܐܶܣܳܪܳܐ حِزام. رِباط (2) وِثاق. قَيد. غُلّ (3) نَذر. وَعد. عَقد. عَهد (4) رابط. حرف رابط (5) مِنطَقة البروج (6) ܐܰܣܳܪܳܐ فَلس. دِرهم (7) مَترَس الباب (8) عَقد. عشر سنوات.
ܐܶܣܳܪܳܐ ܓܳܙܽܘܿܡܳܐ حرف التَّهديد.
ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܬ̥ܳܐܡ̈ܶܐ منطقة الجوزاء.
ܐܶܣܳܪ ܚܰܨ̈ܶܐ حِزام. نِطاق. زُنّار.
ܐܶܣܳܪ ܟܰܬ̥ܦ̈ܳܬ̥ܳܐ كِتاف.
ܐܶܣܳܪܳܝܳܐ رِباطيّ. وِثاقيّ. نذريّ إلخ.
ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܣܳܪ̈ܳܝܶܐ روابط الكلام.
ܐܰܣܽܘܼܪܳܐ رِباط. وِثاق (2) قَيد. غُلّ (3) خَتم البَكارة.
ܐܰܣܽܘܼܪܝܳܐ مثلهُ (2) ساجور. خشبة تُعلَّق في عُنُق الكلب.
ܡܶܐܣܪܳܐ مصدر ميميّ.
ܡܶܐܣܳܪܳܐ رِباط. وِثاق.
ܡܶܐܣܰܪ ܚܰܨ̈ܶܐ نِطاق. حِزام.
ܡܶܐܣܳܪܬ̊ܳܐ ج ܡܶܐܣܳܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ حُزمة (2) عِصابة. جماعة من الناس وغيرهم.
ܡܶܐܣܳܪܬ̊ܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ميزان.
• ܡܺܝܼܣܽܘܿܪܳܐ خشبة يُلَفّ عليها السَّدى (2) سَربس .
• ܐܺܝܼܣܳܪܳܐ حوض الدَّقيق ونحوهُ (2) ضرب من الأدوية (3) صخرة. سِنّ الجبل.
ܐܺܝܼܣܳܪܬ̊ܳܐ زَند. مِقدَحة (3) صخرة عالية (3) بُندُقيّة. بارودة.
• ܐܶܣܬ̊ܳܢܳܐ جهة قطبيّة. قُطب.
• ܐܶܣܬ̊ܽܘܼܩܳܐ شَقّ. اشتقاق.
• ܐܶܣܬ̊ܩܳܐ مِقبَض. نِصاب (2) قائمة السيف.
• ܐܶܣܬ̊ܪܳܐ. ܐܶܣܬ̊ܰܪܬ̊ܳܐ زهرة. نجم (2) صنم بصورة امرأة.
• ܐܶܣܬ̊ܽܘܼܪܳܐ مَأبِض. باطن الرُّكبة . قَفا الساق.
• ܐܶܣܬܹ̊ܺܝܪܳܐ إستار. دِرهم. وزن أربعة مثاقيل.
• ܐܶܥܰܦ ــَـ ܐܰܥܦܳܐ ضاعَف (2) لَوى.
ܐܶܬ̥ܶܐܥܶܦ. ܡܶܬ̥ܰܐܥܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܰܥܺܝܼܦܳܐ مُضاعَف. مَلويّ. مَثنيّ.
ܐܰܥܦܳܐ ضِعف. مثل الشيء بمقدار.
• ܐܰܦ. ܢܶܐܽܘܿܦ أُفٍّ. قال أُفٍّ مِن كَربٍ أَو ضَجَرٍ أو ألمٍ (تقدر أن تستعملهُ).
ܐܽܘܼܦܬ̥ܳܐ أَفَف. ضَجَر. كُربة. ألم.
ܐܽܘܿܦ ܡܶܢܶܗ أُفٍّ لهُ وعليهِ. كلمة تَكرُّه وتَضجُّر.
• ܐܳܦ أيضاً. واو أو فاء العَطف.
ܠܳܐ… ܐܳܦܠܳܐ لا… ولا.
ܠܳܐ.. ܘܳܐܦ.. ܘܳܐܦ لا.. ولا.. ولا.
ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ أيضاً الآن.
ܐܳܦܶܢ ولو. وإن (2) أقلُّهُ.
ܐܳܦܶܢ ܗܳܫܳܐ أقلُّهُ الآن.
ܘܳܐܦܶܢ أو ܘܳܐܦ ܟܰܕ̥ وإن. وإن كان.
• ܐܰܦ̈ܶܐ. ܐܰܦܰܝ̈ܳܐ (ث) أنف. خَشم (2) وَجه. ظاهِر. صورة (3) أنواع. ضُروب. أشكال (4) درجة القرابة.
ܓܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܢܰܗܺܝܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ وَجه بشوش.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܦ̈ܶܐ سَبَل. أنف. وَجه. جَبهة.
ܒܰܐܦ̈ܶܐ بالظاهر. بالخارج (2) جَهراً. علانيةً.
ܒܰܐܦܰܝ̈ ܦܠܳܢ من أجل. في شأن فُلان.
ܠܰܐܦܰܝ̈ نحوَ. مُقابَل (2) نظراً إلى.
ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ لأجل (2) فوق. على وجه.
ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ سِتر باب الهيكل.
ܐܰܦܰܝ̈ ܢܰܘܣܳܐ سِتر قُدس الأقداس.
ܐܰܦܺܝܼ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝܼ̈ܢ وَجهاً بإزاء وَجه.
ܐܰܦܺܝܼ̈ܢ ܠܽܘܼܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝܼ̈ܢ مثلهُ.
ܐܰܦܺܝܼܦܳܐ أنمش. مُخدَّش الوجه (2) نَمَش.
ܐܰܦܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ آثار. قُروح. جِراحات. نَمَش.
ܐܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ جَبهة. جَبين.
• ܐܶܦܳܐ ــِـ ܐܶܦܝܳܐ. ܐܶܦܳܝܳܐ. ܐܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ خَبَز.
ܐܶܬ̥ܶܐܦܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܰܐܦܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܳܦܝܳܐ خابز. خَبّاز.
ܐܰܦܳܝܳܐ خَبّاز (2) خُبز. قُرصة (3) سِتر.
ܐܰܦܺܝܼܳܐ. ܐܰܦܺܝܼܐܳܐ مخبوز.
ܐܰܦܶܐ. ܐܰܦܝܳܐ مثلهُ (2) خُبز. قُرصة.
ܐܰܦܺܝܼܬ̥ܳܐ مَخبوزة (2) خُبز. رغيف. قُرصة.
ܐܳܦܺܝܼܬ̥ܳܐ خَبّازة (2) مَدرَعة. رداء الراهب.
ܐܰܦܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܦܝܽܘܼܬ̥ܳܐ خِبازة. حِرفة الخبّاز.
ܡܶܐܦܝܳܐ. ܡܶܐܦܺܝܼܬ̥ܳܐ مصدران ميميّان.
• ܐܰܦܳܐܢܳܐ ضَرب من العذاب.
• ܐܰܦܽܘܼܕ̥ܳܐ دُرَّاعة. غُفَّارة. قميص.
ܕܦܽܘܼܩܝܳܪܳܐ مَصنَفة. ܡܰܨܢܰܦܬ̥ܳܐ.
ܐܰܦܽܘܼܕ̊ܬ̊ܳܐ دُرَّاعة. غُفَّارة. بَدلة.
• ܐܰܦܽܘܼܕ̥ܝܳܐ مثلهُ (2) مِزمار. ناي.
• ܐܰܦܽܘܿܕ̊ܺܝܼܟ̊ܣܺܝܼܣ بُرهان. ܚܽܘܼܘܳܝܳܐ.
• ܐܳܦܰܕ̥ܢܳܐ. ܐܳܦܕܳܢܳܐ (ذ. ث) فَدَن. قَصْر.
• ܐܳܦܰܙܓ̊ܳܐ. ܐܳܦܽܘܼܙܓ̊ܳܐ فرد من العدد.
• ܐܶܦܶܛܪܽܘܿܦܳܐ وكيل. زعيم. ܩܳܝܽܘܼܡܳܐ .
• ܐܰܦܝܽܘܼܢ. ܐܽܘܿܦܝܽܘܼܢ أفيون.
• ܐܳܦܶܠܳܐ إناء من زجاج.
• ܐܰܦܢܳܐ خِصب. أرض مُخصِبة (2) مَشرَقة الشَّمس.
• ܐܳܦܢܳܐ سِتر. حِجاب (2) خِباء. مَخبأ (3) دِهليز. مَدخَل (4) نُثارة.
• ܐܽܘܼܦܢܳܐ بَكَرة. لَولَب.
• ܐܰܦܶܣܛܡܳܐ خُراجة. دُمَّلة.
• ܐܰܦܽܘܼܣܳܝܳܐ ذَوق. طَعم (2) مُخاط.
• ܐܰܦܽܘܼܣܺܝܼܰܐ فُضول. أقذار البدن (2) تُخمة. هَيضة.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܦܽܘܼܣܺܝܼܰܐ مُغتَسَل. كَنِيف.
• ܐܰܦܽܘܼܣܳܝܬ̊ܳܐ جَبهة. جَبين.
• ܐܰܦܣܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܦܣܽܘܼܢܬ̊ܳܐ رِزق. أُجرة (2) فَضل. عَطاء. هديّة. بَرَكة (3) نزل. طعام الضَّيف.
• ܐܰܦܣܰܢܬ̊ܺܝܼܢ أفسَنتين. نَبت مُرّ.
• ܐܶܦܶܣܩܽܘܿܦܳܐ أُسقف. ܕܰܘܩܳܐ.
• ܐܰܦܣܳܪܳܐ رَسَن الدابّة (2) صُدرَة. مَدرَعة. جُبّة. بُرنُس.
ܐܶܦܣܳܪܳܐ. ܐܽܘܼܦܣܳܪܳܐ لغتان فيهِ.
• ܐܰܦܥܳܐ (ث) ضَبعة. أُمّ عامر.
• ܐܽܘܼܦܥܳܐ ثُنَّة. ما بين العانة والسُّرّة.
• ܐܰܦܳܦܰܣܺܝܼܣ قَضاء. حُكم. سَلب.
• ܐܰܦܨܳܐ عَفص. شَجر وثمرهُ.
ܟܽܘܼܪܰܣܢܳܝܳܐ عَفص أصفر اللون.
• ܐܰܦܩܳܐ غُبار. هَباء. ܐܰܒ̥ܩܳܐ.
• ܐܳܦܩܳܐ يَنبوع. قناة (2) قاع النهر.
• ܐܶܦܩܳܝܳܐ حَيّة.
• ܐܳܦܰܩܬ̥ܳܐ قُطن مَحلوج.
• ܐܳܦܰܩܢܳܐ. ܐܳܦܩܰܥܬ̥ܳܐ قُطن مَحلوج.
• ܐܰܦܩܰܪܣܳܐ عِمامة. مَنديل (2) إزار. طَيلَسان. رداء أو لباس مَحشوّ يُلبَس فوق الثياب.
• ܐܽܘܼܦܪܳܐ بَرنيَّة صغيرة مُدوَّرة .
• ܐܰܦܪܽܘܿܕ̥ܺܝܼܛܳܐ (ث) زُهَرَة. نجم وصنم (2) نُحاس أشقر أو أبيض (3) زِنا (4) خُنثى.
• ܐܳܦܰܪܣܢܳܐ مَكيدة. حيلة. مَشورة. مَكر. مُؤازَرة.
• ܐܳܦܰܪܬ̥ܳܐ مدينة بيت لحم.
• ܐܶܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ (على الجمع) زَبيب.
ܕܛܽܘܼܪܳܐ زَبيب الجبل. حَبّ كالحِمَّص الأسود.
• ܐܶܦܫܶܦܳܐ انظر ܦܫܦܫ.
• ܐܰܦܬ̊ܳܪܳܐ (ث) هَيضة. تُخمة.
ܐܰܦܬ̊ܰܪ أصابتهُ تُخمة وهَيضة.
• ܐܶܨܳܐ مَؤونة. غَلّة (2) قِماش. خُرثيّ. أثاث حقير (3) رُذالة من الناس.
• ܐܳܨܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܐܳܨܘ̈ܳܬ̥ܳܐ مِعجَن. جَفنة. قَصعة (2) عجين (3) خِزانة. مَخزَن.
• ܐܶܨܛܽܘܼܒ̊ܕ̥ܳܐ قائمة النَّول.
• ܐܶܨܛܡܽܘܼܡܳܐ لغة في ܐܶܣܛܳܡܳܐ.
• ܐܶܨܰܪ ــُـ خَزَن. ذَخَر البُرَّ.
ܐܰܘܨܰܪ مثلهُ (2) أُعتِق. تحرَّر (3) أعتق. حرَّر.
ܐܰܨܺܝܼܪܳܐ مَخزون. مَذخور (2) طائر كالعُصفور أصفر.
ܐܰܘܨܪܳܐ مَخزَن. هُرْي. كَنز.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ مثلهُ.
ܐܰܘܨܰܪܬ̊ܳܐ مَخزَن. هُرْي صغير.
• ܐܰܨܳܪ̈ܶܐ تَوابل الطعام.
• ܐܰܩܰܚ ناقَح . وَقِح . ماحَك. لَجّ.
ܡܰܩܚܳܢܳܐ وَقِح. صَفيق. مُخاصِم. لَجوج.
ܡܰܩܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ وَقاحة. صَفاقة. لَجاجة إلخ.
• ܐܳܩܺܝܼܬ̥ܳܐ حُمرة. ضَرب من الصَّبغ الأحمر.
• ܐܶܩܠܳܐ وَعلة. عُروة القميص.
• ܐܰܩܠܳܐ مثلهُ (2) انفصال. انثقاب. انفعال المفاصل.
• ܐܰܩܠܳܐ. ܐܰܩܠܬ̥ܳܐ ج ܐܰܩ̈ܠܳܬ̥ܳܐ رِجل.
ܐܰܩܠܳܢܳܐ. ܐܰܩܠܺܝܼܢܳܐ خَلخال. سِوار. طَوق.
• ܐܶܩܠܺܝܣܺܝܼܰܐ (ث) كنيسة. بَيعة.
• ܐܶܩܠܺܝܦܣܺܝܼܣ (ث) كُسوف الشمس والقمر.
• ܐܰܩܳܠܽܘܿܬ̥ܺܝܼܰܐ انضمام. اتّفاق. اقتران.
• ܐܰܩܡܳܐ قامة (2) فَنّ. صِنف. نَوع (3) مِهنة. حالة. وظيفة.
• ܐܰܩܢܳܐ و ܐܰܩܳܢܳܐ مَحَكّ الذهب والفضّة.
• ܐܰܩܽܘܿܢܳܐ مَرفِق. كُوع. ذراع (2) وَلَد. طِفل.
• ܐܽܘܼܪܳܪܳܐ هرّار. بَطرَشيل.
• ܐܰܪܰܐ يا. أيا. للنداء (2) ليت. لعلّ (3) هل (4) إذن. إذاً.
ܐܰܪܰܐ ܡܳܕ̊ܶܝܢ إذاً.
• ܐܰܪܒ̊ܽܘܿܒ̥ܝܳܐ تُراب أبيض. طباشير.
• ܐܰܪܒ̊ܽܘܿܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܐܰܪ̈ܒ̊ܽܘܿܒ̥ܝܳܬ̥ܳܐ وَرِك. حالب. أصل الفَخذَين (2) نُفَاخ. وَرَم. طاعون (3) مَجرى البول من الكُليَتين إلى المثانة. رقبة الكُلية.
• ܐܰܪܰܒ̥ܺܝܼܰܐ جزيرة العرب.
ܐܰܪܒ̥ܳܝܳܐ أو ܐܰܪܰܒ̥ܳܝܳܐ عربيّ.
• ܐܰܪܒ̊ܳܠܳܐ مِنخَس الفَدّان.
• ܐܰܪܒ̥ܳܢܳܐ بَرديّ. ܐܳܒܰܪܬ̊ܳܐ.
• ܐܽܘܼܪܳܓ̥ܳܐ. أورَق. أبلَق بغير بياض. أشهَب. كَميت. حصان قانئ (2) ضِفدَع. ܦܰܩܥܳܐ (3) مَهاة. بِلَّور.
ܐܽܘܼܪܳܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ وُرقَة. كُمتَة. سَواد أو حُمرة إلى غُبرة. بُلقة بغير بياض.
• ܐܰܪܓ̊ܽܘܼܒ̥ܠܳܐ نَقّار. نَحّات. بَنّاء.
• ܐܰܪܓ̊ܽܘܳܢܳܐ أُرجُوان.
ܐܰܪܓ̊ܘܳܢܳܝܳܐ أُرجُوانيّ.
ܐܰܪܓ̊ܘܳܢܳܝܽܘܼܬܳܐ لون الأُرجُوان.
• ܐܰܪܓ̊ܳܙܬ̊ܳܐ ج ܐܰܪ̈ܓ̊ܳܙܳܬ̥ܳܐ خُرج. جُوالِق.
• ܐܰܪܓ̊ܽܘܼܪܳܐ فضّة. نِطاق من فضّة.
• ܐܰܪܕ̊ܒ̥ܳܐ إِردَبّ. مِكيال ضَخم .
• ܐܰܪܕ̊ܒܰܟ̊ܳܐ مِزهَر. دَفّ كبير (2) ناقوس.
• ܐܽܘܼܪܕ̊ܚܳܐ و ܐܽܘܼܪܕ̊ܟ̥ܳܐ مِسَلّة كبيرة.
ܐܰܪܽܘܼܕ̊ܚܳܝܳܐ خَيّاط.
• ܐܰܪܕ̊ܺܝܟ̥ܠܳܐ مُهندس. رئيس البنّائين.
ܐܰܪܕ̊ܺܝܟ̥ܠܽܘܼܬ̥ܳܐ هَندسة. حِرفة البِناء.
• ܐܽܘܼܪܕ̊ܡܳܐ نَجَف. تَلّ. رَبوة.
• ܐܽܘܼܪܕ̊ܳܢܳܐ إناء الطِّيب.
• ܐܽܘܼܪܕ̊ܥܳܐ (ذ. ث) ضِفدَع (2) نَسر. لَحمة أو عَظم في باطن حافر الفرس (3) قُلاع اللِّسان. بَثر أو شِقاق يعرض في اللِّسان يرشح بالـمِدّة والماء الأصفر.
• ܐܰܪܕ̊ܩܰܡܚܳܐ سَميذ. لُبّ الحِنطة.
• ܐܰܪܕ̊ܺܝܼܩܳܦܳܐ خَبّاز. طَحّان.
ܐܰܪܕ̊ܩܳܦܳܐ مثلهُ (2) لِسان الحَمَل أو الجَدْي.
• ܐܰܪܳܗܳܐ قُلاعة. مَدَرة. قِطعة طين يابس. قطعة من لَبِن مَشويّ.
• ܐܰܪܗܳܢܳܐ تَيس من الظِّباء والماعز.
• ܐܰܪܘܳܢܳܐ ثَور. عِجل (2) جاموس.
ܐܰܪܘܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ بقرة. عِجلة (2) جاموسة.
• ܐ݈ܪܳܙܳܐ سِرّ. انظر ܪܰܙ.
• ܐܺܝܼܪܽܘܿܙ و ܒܰܪ ܐܺܝܼܪܽܘܿܙ ابن عِرْس.
• ܐܰܪܙܳܐ أرز. صَنَوبر. شجر عظيم.
ܐܰܪܙܬ̥ܳܐ أرزة. صَنَوبرة.
ܒܢ̈ܳܬ̥ ܐܰܪܙܳܐ حَبّ الأرز والصَّنَوبر.
• ܐܰܪܙܽܘܼܡܳܐ نَعنَع.
• ܐܰܪܙܳܢ رَخيص.
• ܐܰܪܙܺܝܼܪܳܐ زُرزُور. طائر معروف.
• ܐܰܪܙܰܦܬ̥ܳܐ مِطرَقة. انظر ܪܙܰܦ.
• ܐܶܪܰܚ ــَـ انصرف. رَحَل. ابتعد (2) ضاف. نَزَل.
ܐܰܪܰܚ. ܐܽܘܼܪܳܚܳܐ مثلهُ (2) نحَّى. أبعد. صَرَف.
ܥܰܠ اجتَرأ. وَقِح على.
ܐܶܬ̥ܰܐܪܰܚ (مج. مط).
ܐܳܪܰܚ. ܐܳܪܚܳܐ ضَيف. نَزيل (2) عابر. مُسافِر. غَريب. (3) طَريق.
ܒܶܝܬ̥ ܐܳܪ̈ܚܶܐ دار الضيافة. مأوى الغرباء.
ܐܳܪܚܽܘܼܬ̥ܳܐ ضيافة (2) سَفَر. غُربة.
• ܐܰܪܳܚܳܐ قُلاعة. مَدَرة. نصف آجُرَّة. قطعة من لَبِن مَشويّ. ܐܰܪܳܗܳܐ.
• ܐܽܘܼܪܰܚ. ܐܽܘܼܪܚܳܐ ج ܐܽܘܼܪ̈ܚܳܬ̥ܳܐ (ث) طريق (2) مَسير. سَفَر (3) طريقة. حالة (4) ديانة. مَذهَب (5) قِبلة (6) مرّة. دَفعة (7) عادّة (8) سَبيل وحَقّ على الادّعاء بشيء أو امتلاكِه.
ܕܪܺܝܼܫܬ̊ܳܐ لاحِب. طريق واضح مَسلُوك.
ܕܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ̥ مَسير يوم.
ܕܡܰܠܟ̊ܳܐ. ܡܰܠܟ̊ܳܝܬ̊ܳܐ مَهيَع. طريق واسع. رَحب.
ܕܣܳܒ̥̈ܽܘܿܠܶܐ. ܕܬܰܒ̊ܳܢ̈ܶܐ دَرب التبّانة.
ܒܶܝܬ̥ و ܦܳܠܫܰܬ̥ ܐܽܘܼܪ̈ܚܳܬ̥ܳܐ مَفرِق الطُّرق.
ܚܕ̥ܳܐ ܐܽܘܼܪܚܳܐ مَعاً. جُملةً. جميعاً.
ܒܰܪ ܐܽܘܼܪܚܳܐ ابن السَّبيل. مُسافِر.
ܐܽܘܪܚܳܝܳܐ مثلهُ (2) سائر. دارج. عاميّ.
• ܐܰܪܳܛܳܐ فاضل. صالح.
• ܐܶܪܶܛܺܝܼܩܳܐ هَرطُوقيّ.
• ܐܰܪܛܒ̥ܳܐ لغة في ܐܰܪܕ̊ܒ̥ܳܐ.
• ܐܰܪܛܶܡܺܝܼܣ زُهرة أو مُشتري. كَوكب وصَنَم.
• ܐܰܪܛܶܪܝܳܐ مَريء الحنجرة.
• ܐܰܪܺܝܼ. ܐܽܘܼܪܳܝܳܐ أدَّب. هذَّب (2) زيَّن. زَخرَف.
ܐܶܬ̥ܰܐܪܺܝܼ (مج. مط) وتشبَّه. تمثَّل.
• ܐܰܪܝܳܐ ج ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ̥ܳܐ أسد (2) بُرج الأسد (3) جُذام. داء كالجَّرَب. (4) أسد العَدَس.
ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܥܰܦܪܳܐ أسد الأرض. حِرباء. أُمّ حُبَين. ܚܽܘܼܠܡܳܛܳܐ (2) نَبت يدور مع الشمس ويتلوَّن بألوانها.
ܕܓ̥ܽܘܼܡ̈ܶܐ أسد العَدَس. نَبت يَخنق الحُبوب.
ܕܕܶܒ̊ܳܒ̥̈ܶܐ أسد الذُّباب. حشرة تقتات ذُباباً ونَملاً.
ܐܰܪܝܳܝܳܐ أسَديّ. قَويّ.
ܐܰܪܝܳܢܳܐ أجرَب. مُجذَّم.
ܐܰܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جَرَب. جُذام.
ܐܰܪܝܽܘܿܬ̥ܳܐ ج ܐܰܪ̈ܺܝܼܘܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܪ̈ܝܽܘܿܬ̥ܳܬ̥ܳܐ لَبُؤة.
• ܐܰܪܺܝܼܽܘܿܣ أريوس الملحد.
ܐܰܪܺܝܼܰܢܳܐ أريوسيّ. تابع أريوس.
• ܐܰܪܺܝܼܣ مِرّيخ. كَوكب (2) حديد.
• ܐܶܪܰܟ̥ ــَـ ܐܽܘܼܪܟ̊ܳܐ طال. سَبَغ.
• ܐܰܪܶܟ̥. ܬܰܘܪܺܝܼܟ̥ܳܐ أطال. طوَّل. بَسَط. مَدّ (3) جعلهُ خِزانةً.
ܐܰܘܪܶܟ̥ أطال (2) بَسَط. مَدّ.
ܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܥܰܠ أسبغ نعمةً على.
ܠܰܦܠܳܢ طوَّل لفُلان. أمهلهُ.
ܪܽܘܼܚܳܐ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܰܦܠܳܢ مثلهُ.
ܠܶܫܳܢܶܗ سَلِط. كان سَليط اللِّسان.
ܡܶܠܬ̥ܳܐ أسهَب في الكلام.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܪܰܟ̥ (مج. مط).
ܐܰܪܺܝܼܟ̥ܳܐ طويل. سابغ. مُسهَب.
ܒܰܐܪ̈ܺܝܼܟ̥ܳܬ̥ܳܐ بالإطالة. بالإسهاب.
ܐܰܪܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر.
• ܐܰܪܳܟ̥ܳܐ قُلاعة. مَدَرة. نصف آجُرَّة. قطعة من آجُرَّة. ܐܰܪܳܚܳܐ.
• ܐܽܘܼܪܰܟ̥. ܐܽܘܼܪܟ̊ܳܐ طُول (2) شَرَف. فَضل. سُموّ.
ܐܽܘܼܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܐܽܘܼܪܟ̊ܳܢܳܝܳܐ نسبةً إليهِ.
ܬܰܘܪܺܝܼܟ̥ܳܐ أناة. مُهلة. صَبر.
• ܐܰܪܟ̊ܳܐ ج ܐܰܪ̈ܟ̊ܶܐ. ܐܰܪ̈ܟ̊ܽܘܿܣ. ܐܰܪ̈ܟ̊ܰܣ مَبدأ (2) رئيس. زعيم.
ܐܰܪ̈ܟ̊ܶܐ و ܒܶܝܬ̥ ܐܰܪ̈ܟ̊ܶܐ خِزانة الكتب وغيرها.
ܐܰܪܟ̊ܳܝܳܐ قُهرَمان. حافظ الخِزانة.
• ܐܰܪܟ̊ܽܘܿܢܳܐ رئيس. زعيم. قائد.
• ܐܰܪܟ̊ܽܘܿܢܛܳܐ رئيس. مُقدَّم. قائد.
• ܐܰܪܟ̊ܺܝܼܕ̥ܝܰܩܽܘܿܢ رئيس الشمامسة.
• ܐܰܪܟ̊ܺܝܼܰܛܪܳܐ رئيس الأطبّاء.
• ܐܰܪܟ̊ܺܝܼܣܛܳܐ رَقّاص.
• ܐܳܪܽܘܿܠܳܐ لِيف. قِشر النَّخل وما شاكَلهُ.
• ܐܳܪܳܡ آرام بن سام (2) بلاد الآراميّين.
ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ آراميّ. سريانيّ.
ܐܰܪܡܳܝܳܐ مثلهُ (2) وَثنيّ. أُمميّ.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ بلاد آرام. بلاد الكلدان.
ܒܰܪ݈ܬ̥ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ الأُمّة الآراميّة (2) الشعوب الوثنيّة.
• ܐܰܪܡܳܐ (ث) عَرَبة. عَجَلة.
• ܐܰܪܡܽܘܼܛܳܐ رئيس الفَعَلة.
• ܐܰܪܡܰܠ. ܐܰܪܡܠܳܐ أرمَل. مَتروك.
ܐܰܪܡܰܠܬ̊ܳܐ أرمَلة. مَتروكة.
ܐܰܪܡܶܠ تَرمَّل (2) فَرِغ. خَلا (3) تَرَك.
ܐܶܬ̥ܰܐܪܡܰܠ تَرمَّل (2) فَرِغ. خَلا (3) تُرِك.
• ܐܰܪܡܶܢܽܘܿܢ ج ܐܰܪ̈ܡܶܢܶܐ سفينة (2) شِراع السفينة.
• ܐܰܪܡܽܘܿܢܺܝܼܰܐ اعتدال. اتّفاق الألحان.
• ܐܰܪܢܳܐ تَيس الجبل. ܬܰܪܽܘܼܚܳܐ.
• ܐܳܪܽܘܿܢܳܐ تابوت. قُبّة الشهادة.
• ܐܰܪܢܰܒ̥. ܐܰܪܢܒ̥ܳܐ (ذ. ث) أرنب.
ܐܰܪܢܰܒ̥ܬ̊ܳܐ أرنبة. واحدة الأرانب.
ܐܰܪܢܽܘܼܒ̥ܳܐ مجموع 12 كوكباً أسفل الجوزاء.
• ܐܰܪܢܓ̥ܳܐ و ܐܰܪܢܥܳܐ جُرَذ كبير.
• ܐܽܘܼܪܢܳܓ̥ܳܐ فُوْذَنج. شَعِير العَدَس.
• ܐܺܝܼܪܣܳܐ سَوسَن أبيض (2) أصل السَّوسَن.
• ܐܺܝܼܪܽܘܿܣܳܐ خُلد أو ابن عِرس.
• ܐܶܪܶܣܺܝܼܣ هَرطقة.
ܐܶܪܶܣܝܽܘܿܛܳܐ هَرطوقيّ.
• ܐܰܪܣܳܢܳܐ كَشك. ماء الشَّعير (2) شَعير أو شَعير مَطبوخ.
• ܐܰܪܣܶܢܺܝܼܩܽܘܿܢ زِرنيخ.
• ܐܰܪܰܥ ــُـ ܐܽܘܼܪܥܳܐ. ܐܽܘܼܪܥܽܘܼܬ̥ܳܐ. عَرَض. حَدَث (2) لاقى. قابَل (3) صادَم. قاوَم. ناقَض (4) جادَل.
ܐܰܪܰܥ أو ܐܰܘܪܰܥ مثلهُ.
ܐܳܪܽܘܿܥܳܐ فاعل (2) مِجدَال. كثير الجِّدال والخُصومة.
ܐܳܪܽܘܿܥܽܘܼܬ̥ܳܐ مُلاقاة. مُصادَمة. مُجادَلة إلخ.
ܐܳܪܽܘܿܥܳܝܳܐ جَدَليّ. خِصاميّ.
ܐܽܘܼܪܰܥ. ܐܽܘܼܪܥܳܐ مُلاقاة (2) ضِفدَع.
ܐܳܪܥܽܘܼܬ̥ܳܐ مُلاقاة (2) مُصادَمة. جِدال.
ܡܰܘܪܥܽܘܼܬ̥ܳܐ لِقاء. مُصادَمة. جِدال.
ܐܰܪܰܥ. ܐܰܪܥܳܐ ج ܐܰܪ̈ܥܳܬ̥ܳܐ (ث) أرض (2) قاع (3) حَقل (4) أسفل (5) بَلَد. وَطَن. جِهة.
ܐܳܓ̥ܶܒ̥ܛܳܝܬ̊ܳܐ أرض بيضاء. فِضّة.
ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ أرض المذبَح.
ܐܰܪܡܢܳܝܬ̊ܳܐ زِرنيخ.
ܟܽܘܼܒ̊ܳܢܳܝܬ̊ܳܐ زِئبَق (2) زِرنيخ أو قِلي.
ܣܰܐܡܺܝܼܰܐ طباشير.
ܩܡܺܝܼܠܬ̊ܳܐ أرض مَعدنيّة.
ܕܫܰܒ̊ܬ̥ܳܐ مَدار الأسبوع.
ܒܰܪ ܐܰܪܥܳܐ وطنيّ (2) نَبات يُؤكَل كأنّه شَعير .
ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ عالميّون.
ܒܶܝܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ بيت في الصحراء.
ܐܰܪܥܳܝܳܐ أرضيّ. تُرابيّ (2) إنسان.
ܐܰܪܥܳܢܳܐ و ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ مثلهُ.
• ܐܰܪܳܦܳܐ أَرْفيّ. مَن يمسح الأراضي ويُعيّن حدودها.
ܐܰܪܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر (2) كَشك. طُرخون.
• ܐܰܪܽܘܼܦܳܐ فَصل السنة (2) دَوران الأفلاك.
• ܐܰܪܦܶܣܢܳܐ دَواة أو دَواة من صُفر .
• ܐܽܘܼܪܨܳܢܳܐ رِيباس . ܝܰܥܡܺܝܼܨܳܐ.
• ܐܶܪܰܫ ــُـ ܐܽܘܼܪܫܳܐ رَضّ. حطَّم. دَقّ (2) هَزّ . خَبَط. نَفَض الشجر (3) طرَّق الحديد.
ܒܥܺܝܼܪܳܐ ܒܺܐܝܼܕ̥ܳܗ̇ خَبَطتْ. حَفَرتْ الدابّة بيدها.
ܐܶܬ̥ܶܐܪܶܫ. ܡܶܬ̥ܰܐܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܳܪܽܘܿܫܳܐ فاعل (2) مِطرَقة. مِدَقّة.
ܐܳܪܽܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر.
• ܐܺܝܼܪܽܘܿܫܳܐ عاقول. شَوك الحاج.
• ܐܳܪܶܫܟ̥ܳܐ مِعَى طويل. سُرم.
• ܐܰܪܫܟ̥ܳܝܳܐ رئيس الملوك. عظيم قَومٍ (2) قويّ. شديد (3) مُخصِب. غنيّ.
• ܐܳܪܬ̥ܳܕ̥ܽܘܼܟ̊ܣܳܐ أُرثوذكسيّ. قويم الإيمان.
• ܐܰܪܬ̊ܠܳܝܳܐ مِغرَفة الطعام (كفكير).
ܐܰܪܬ̊ܳܠܳܢܳܐ لغة فيهِ.
• ܐܰܫܺܝܼ. ܐܽܘܼܫܳܝܳܐ أَسا. شَفى (2) داوى. عالَج (3) هدَّأ. سكَّن (4) صالَح. وفَّق (5) أمَّن (6) بكَّت. عنَّف. شَتَم (7) أضلّ. أطغى. خَدَع (8) هَزأ. سَخِر.
ܐܰܫܳܝܳܐ آسٍ. شافٍ. مُعالِج إلخ.
ܐܰܫܝܽܘܼܬ̥ܳܐ شِفاء (2) سُكون. سَلام (3) صُلح. رِضىً (4) دَواء. عِلاج.
ܐܶܫܝܳܐ شِفاء. سُكون. صُلح إلخ.
• ܐܳܫܳܐ عُثَّة. سُوسة (2) دودة تتولَّد تحت الجِّرار.
• ܐܶܫܰܕ̥ ــُـ ܐܶܫܳܕ̥ܳܐ صَبّ. سَكَب (2) هَرَق. سَفَك (3) نَشَر. بَثّ الخبر والنور وغيرهما (4) أذاب. أماع. أسال (5) ألقى. طَرَح (6) هال. ذرَّى. بدَّد (7) فاض. انسكب.
ܓܽܘܼܚܟ̊ܳܐ ܥܰܠ ضَحِك. هَزَأ. سَخِر.
ܠܶܒ̊ܶܗ ܠܰܦܠܳܢ كَشَف قَلبهُ لفُلان.
ܨܶܒ̥ܝܢܶܗ ܠܙܰܦܠܳܢ عَزَم. صمَّم على كذا (2) قدَّم نفسهُ لكذا.
ܐܶܬ̥ܶܐܫܶܕ̥. ܡܶܬ̥ܰܐܫܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܒܳܬܰܪ ܦܠܳܢ التحق بفُلان.
ܥܰܠ ܦܠܳܢ هَجَم. وَقَع على فُلان.
ܒܳܬܰܪ أو ܥܰܠ ܙܰܦܠܳܢ أكبّ على كذا.
ܗܰܠ̈ܟ̥ܳܬ̥ܶܗ ذَلَّتْ قدماهُ.
ܢܰܦܫܶܗ ܒܙܰܦܠܳܢ طاب نفساً بكذا.
ܣܰܒ̥ܪܶܗ خاب أملهُ. انقطع رجاؤهُ.
ܐܳܫܽܘܿܕ̥ܳܐ صابّ. ساكِب. سافِك إلخ.
ܐܳܫܽܘܿܕ̥ و ܐܳܫܶܕ̥ ܕܡܳܐ سَفّاك الدَّم.
ܐܳܫܽܘܿܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر (2) سَعَة. مَندُوحة.
ܐܰܫܺܝܼܕ̥ܳܐ مَسفوك. مائع. ذائب. مُنتَشِر (2) خَبيث رديء. مَشؤوم (3) ذاهل. طائش.
ܒܙܰܦܠܳܢ مُكِبّ. مُغرَم. مُنصَبّ على كذا.
ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ مُجرَّد. خالٍ من كذا.
ܐܰܫܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر (2) نُدحة. سِعة. حُرّيّة. قِبَل. خِبرة.
ܐܰܫܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ ܒܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ ܚܙܳܬ̥ܳܐ انتشار. اتّساع العين أكثر من طَبعها.
ܕܡܳܐ اختناق الدَّم تحت الجِّلد.
ܡܰܝ̈ܳܐ الماء النازل في العين. رُطوبة جامدة على بؤبؤ العين.
ܡܶܬ̥ܰܐܫܕ̊ܳܢܳܐ مفعول (2) سائل. مائع (3) خِلط. كَيْمُوس .
• ܐܶܫܛܠܰܘܓ̥ܺܝܼܰܐ و ܐܶܫܛܰܠܓܰܘܢܳܐ. لغيّتان في ܫܛܰܠܥܽܘܿܢܳܐ.
• ܐܶܫܛܳܪܳܐ ( ذ. ث) صَكّ. سِجِلّ. سَنَد.
• ܐܶܫܟ̊ܳܐ ج ܐܶܫ̈ܟ̊ܶܐ (ث) خُصية.
ܐܶܫܟ̊ܬ̥ܳܐ ج ܐܶܫ̈ܟ̊ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) اسكة . جانب الرَّحِم.
ܐܶܫܟ̊ܰܝ̈ ܓܳܪܕ̊ܳܐ خُصَى كلب الماء (دواء).
ܟܰܠܒ̊ܳܐ أو ܟܠܶܒ̥ خُصَى الكلب (نبت).
ܬܰܥܠܳܐ أو ܬܥܶܠ خُصَى الثعلب (نبت).
ܕܰܚܕ̥ܳܐ ܐܶܫܟ̊ܶܗ ذو خُصية واحدة.
ܐܶܫܟ̊ܳܢܳܐ كبير الخُصَى.
• ܐܶܫܟ̊ܰܚ انظر ܫܟܰܚ.
• ܐܶܫܟܳ̊ܦܳܐ انظر ܫܟܰܦ.
• ܐܶܫܟ̊ܳܪ. ܐܶܫܟ̊ܳܪܳܐ ج ܐܶܫܟ̊ܳܪ̈ܶܐ (ث) دِبارة. قطعة أرض تُزرَع (2) قَطيع.
ܐܶܫܟ̊ܳܪܬ̊ܳܐ ج ܐܶܫܟ̊ܳܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.
• ܐܶܫܟ̊ܰܪܥܳܐ قَرَظ أو شمشار أو ساج أو سَرْو.
• ܐܰܫܠܳܐ قَلْس. حَبل السفينة (2) هُيول حَبل الشمس الداخل من الكُوّة.
• ܐܰܫܺܝܼܠܳܐ لغيّة غربيّة في ܫܐܺܝܼܠܳܐ.
• ܐܽܘܼܫ̈ܠܶܐ دودٌ يُقال لهُ حَبّ القَرع.
• ܐܰܫܺܝܼܡܳܐ تَيس فَحل (2) اسم صَنَم.
• ܐܽܘܼܫܢܳܐ و ܐܳܫܢܳܐ فَحل. شَبِق. هائج.
• ܐܰܫܢܳܐ إسْن. حيوان سمين.
• ܐܽܘܼܫܳܢܳܐ ظُلمة (2) حرارة.
• ܐܰܫܺܝܼܢܳܐ رَعي الحَمام (نبت).
• ܐܰܫܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ لغة في ܐܰܫܝܽܘܼܬ̥ܳܐ.
• ܐܶܫܰܦ ــُـ ܐܶܫܦܳܐ رَقى. نَفَث في عُوذَتهِ (2) دَبّ. زَحَف.
ܐܰܫܶܦ. ܐܽܘܼܫܳܦܳܐ مبالغتهُ (2) انظر ܫܰܦ.
ܐܳܫܽܘܿܦܳܐ رَقّاء (2) دَبّاب.
ܐܰܫܳܦܳܐ. ܐܳܫܦܳܐ رَقّاء. دَبّاب.
ܐܳܫܽܘܿܦܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر.
ܐܶܫܰܦ. ܐܶܫܦܳܐ رُقيَة. عُوذَة.
• ܐܶܫܦܙܳܐ بيت. منزل (2) دار الضيافة.
ܐܶܫܦܰܙܟ̥ܳܢܳܐ رَبّ البيت (2) قابل الضيوف (فيهِ لغات أخرى).
• ܐܰܫܦܳܪܳܐ انظر ܫܦܰܪ.
• ܐܰܫ ــُـ ܐܶܫܳܐ أَسّ. أسَّس.
ܐܰܫܶܫ. ܐܽܘܼܫܳܫܳܐ مبالغتهُ (كلّهُ مُمات).
ܐܶܫܰܬ̥. ܐܶܫܬ̊ܳܐ ج ܐܶܫ̈ܬ̊ܶܐ. ܐܶܫ̈ܬ̊ܳܬ̥ܳܐ. أُسّ. أساس. قاعدة (2) قَعر. أسفل (3) إست. دُبر (4) مُؤخَّر.
ܐܶܫܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܐܶܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ أُسّ. قاعدة (2) حائط عظيم. سُور (3) بُرج (4) إفريز. ما أشرف خارجاً عن البناء.
ܐܶܫܺܝܼܬ̥ܳܐ أو ܐܳܫܺܝܼܬ̥ܳܐ كَومة عظيمة من الثلج وغيرهِ.
• ܐܶܫܳܬ̥ܳܐ ج ܐܶܫܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ حُمّى. سُخونة.
ܕܰܩܺܝܼܩܬܳܐ حُمّى الدِّقّ. سُلّ.
ܥܳܒ̥ܕܰܬ̥ ܦܰܘ̈ܫܶܐ حُمّى ذات الفترات.
ܡܰܘܩܕ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܡܫܰܠܗܰܒ̥ܬ̥ܳܐ حُمّى مُحرِقة.
ܩܰܛܺܝܼܢܬ̊ܳܐ حُمّى الدِّقّ. سُلّ.
ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܝܬ̊ܳܐ حُمّى مُثلَّثة.
ܐܶܫܳܬ̥ ܝܰܘܡܳܐ حُمّى يوميّة.
• ܐܶܫܬ̊ܰܠܓ̊ܽܘܿܢܳܐ صَولَجان (جُوكان).
• ܐܶܫܬ̊ܝܳܡܳܐ صاحب وَسق السفينة (2) خليفة تاجر الصحراء ووكيلهُ يَحمل لهُ الأثمار إلى الأهراء لوقت الغلاء بأُجرة معلومة.
• ܐܶܫܬ̊ܩܰܕ̥ܝ عام أوّل.
ܐܶܫܬ̊ܩܰܕ̥ܳܝܳܐ نسبةً إليهِ.
• ܐܶܫܬ̊ܰܪܟ̊ܳܐ مِبضَع. مِشراط.
• ܐܶܬ̥ܳܐ ــِـ ܡܶܐܬ̥ܝܳܐ. ܡܶܐܬ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܐܶܬ̥ܝܳܐ. ܐܺܝܼܬ̥ܳܝܳܐ. ܐܰܝܬ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ أتى. وَرَد. حَضَر (2) حَدَث. طرأ (3) تأتّى. صَدَر. اشتقّ (4) خَضَع. انقاد. امتثل (5) كَفى. كان كافياً. ܡܠܳܐ.
ܒܺܐܝܼ̈ܕ̥ܰܘܗܝ أمكنه. تيسَّر لهُ.
ܒܳܬ̥ܪܶܗ ܙܰܦܠܳܢ تيسَّر لهُ كذا. كان لهُ قِبَل بكذا.
ܒܳܬ̥ܰܪ ܦܠܳܢ تَبِع. لَحِق بفُلان.
ܠܓ̥ܶܠܝܳܐ اتّضح. ظَهَر. بانَ.
ܕܶܡ̈ܥܰܘܗܝ فاضَتْ. سالَتْ دُموعهُ.
ܠܰܗܘܳܝܳܐ كان. وُجِد.
ܠܰܚܛܳܗܳܐ ارتكب خَطيّةً.
ܠܶܒ̊ܶܗ فَرِح. سُرّ. طاب نَفساً.
ܠܝܰܠܕ̊ܳܐ وُلِد.
ܠܘܳܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ استفاق. انتبه.
ܠܗܰܘܢܶܗ أو ܥܠܰܘܗܝ ܗܰܘܢܶܗ مثلهُ.
ܠܘܳܬ̥ ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ غَشي. جامَع المرأة.
ܠܣܳܟ̥ܳܐ تَمّ. كَمُل. بَلَغ النهاية.
ܠܣܽܘܼܥܪܳܢܳܐ و ܠܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ حَقّ. صَحّ. حَدَث.
ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ خَطَر ببالهِ. ذَكَر. فَطِن.
ܥܰܠ ܥܽܘܼܗܕܳܢܶܗ خَطَر ببالهِ. تذكَّر.
ܠܰܩܕ̥ܳܡܰܘܗܝ نَجَح. أفلح.
ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܠܳܢ لاقَى. استقبل فُلاناً.
ܐܶܬ̥ܳܬ̥݀ ܠܶܗ خَطَر لهُ. تفطَّن. ذَكَر.
ܐܰܝܟ ܕܳܐܬ̥ܝܳܐ جِزافاً. بدون رَويَّة.
ܐܰܬ̊ܺܝ. ܐܽܘܼܬ̊ܳܝܳܐ أتى. جاء (2) صَدَر. اشتقّ (3) جاء بِ. أحضر. أورد.
ܐܶܬ̥ܰܐܬ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܰܐܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܰܝܬ̊ܺܝܼ أتى بِ. أحضر. أورد. جَلَب (2) ذَكَر. رَوى.
ܦܠܳܢ ܠܽܐܘܼܠܨܳܢܳܐ ضيَّق على فُلان. عذَّبهُ.
ܠܓ̥ܶܠܝܳܐ أوضح. أظهر. أبان.
ܠܰܗܘܳܝܳܐ كوَّن. خَلَق.
ܡܰܪܫܽܘܼܬ̥ܳܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ثَلَب. قَذَف. لام.
ܥܶܕ̥ܠܳܝ̈ܶܐ ܒܳܬ̥ܰܪ لام. عاتَب.
ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ تفطَّن. خَطَر ببالهِ.
ܠܳܐ ܐܰܝܬ̊ܺܝܼ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ لم يُبالِ.
ܥܰܠ ܠܶܒ̊ܶܗ ܙܰܦܠܳܢ أمَل كذا. أمعن النَّظَر في كذا.
ܠܣܽܘܼܥܪܳܢܳܐ. ܠܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ أتمّ. صَنَع. أكمل.
ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ أثمَرتْ. أغلَّتْ الأرض.
ܦܠܳܢ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒܳܐ أقرأ فُلاناً الكتابَ.
ܙܰܦܠܳܢ ܠܬ̥ܰܚܘܺܝܼܬ̥ܳܐ بَرهَن. أوضح كذا.
ܐܰܝܬ̊ܳܐ ܠܡܹܺܐܡܰܪ مَثَلاً. كقَولك.
ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܝܬ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܝܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).
ܐܳܬ̥ܝܳܐ و ܐܳܬ̥ܽܘܿܝܳܐ آتٍ. جاءٍ. وارِد إلخ.
ܐܰܬ̥ܺܝܼܐܳܐ مَن قد أتى وجاء إلخ.
ܡܰܝܬ̊ܝܳܢܳܐ فاعل (2) قَناة. تُرعة (3) والِد. أب.
ܡܰܝܬ̊ܝܳܐ مفعول (2) إتيان. دخول.
ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܝܬ̊ܝܳܢܳܐ صادر. مُشتَقّ. مُتَأتٍّ إلخ.
ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܝܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر.
ܕܰܠܘܳܬ̥ ܚܽܘܼܨܦܳܐ مَيل إلى الوَقاحة.
ܬܰܚܘܺܝܼܬ̥ܳܢܳܝܬ̊ܳܐ استقراء.
• ܐܳܬ̥ܳܐ ج ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ عَلامة. دَلالة (2) راية. بَيرَق (3) صُوَّة. نُصبة تُنصَب في الطريق (4) طُغراء. علامة السُّلطان في مَناشيرهِ ومَسكوكاتهِ (5) أثَر. خَطّ في الجبهة واليد (6) خال. نقطة سوداء في البدن (7) أُعجوبة. آية (8) عِبرة. (9) حَصبة. بَثر كالجُّدَريّ.
ܕܰܨܠܺܝܼܒ̥ܳܐ رَسم. علامة الصليب.
ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ نُجوم. كواكب السماء.
ܐܳܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ حرف من حروف الهِجاء (2) علامة. أَثَر.
ܓܒ̥ܺܝܼܠܬ̊ܳܐ حَرف يُلفَظ ولا يُكتَب.
ܐܳܬܽܘܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ حَرفيّ.
• ܐܳܬܶܐܽܘܿܢ و ܐܳܬܶܐܽܘܿܣ الله.
• ܐܶܬ̥ܰܐܘܛܰܒ̥ أُغِني. اغتنى الرَّجُل بعد فَقرهِ بجبايات جمعها لهُ قومهُ من ضَأن ونحوها كما يفعل العرب. رُحِم. أُحسِن إليه.
• ܐܶܬ̥ܟ̊ܠܰܝ (ث) حِفراة. زُؤان.
• ܐܶܬ̊ܶܠ مضارع من ܢܬ̥ܰܠ (أعطى. وَهَب) المفقود. ويُعوَّض عنهُ بِفعل ܝܰܗ݈ܒ̥. المصدر الميميّ ܡܶܬ̊ܰܠ. الأمر ܬܶܠ. المصدر الاسميّ ܡܰܬ̊ܠܳܐ.
• ܐܰܬܠܺܝܼܰܐ كُسوف الشمس والقمر.
• ܐܰܬ̥ܠܹܺܝܛܳܐ بَطَل. شُجاع. مُجاهد.
ܐܰܬܠܹܺܝܣܳܐ بَطَل. شُجاع. مُحارب.
• ܐܶܬ̥ܡܳܠܝ أمس. البارحة.
ܡܢܳܬ̥ܡܳܠܝ أوّل أمس. أوّل البارحة.
• ܐܰܬ̊ܳܢܳܐ (ث) أتان (2) فَرَس (3) ضَرب من النبات.
• ܐܰܬ̥ܽܘܼܢܳܐ (ث) كُركُم. زَعفَران.
• ܐܰܬ̊ܽܘܿܢܳܐ أَتون. تَنُّور.
• ܐܰܬ̥ܰܪ. ܐܰܬ̥ܪܳܐ ج ܐܰܬ̥ܪ̈ܶܐ. ܐܰܬ̥ܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ مكان. مَحَلّ (2) بَلَد. وَطَن (3) أَثَر (4) فُرصة. فُسحة. سُلطان.

ܐܰܬ̥ܰܪ ܕ.. حيث. في الموضع الذي.
ܒܰܐܬ̥ܰܪ ܐܰܬ̥ܰܪ في أماكن مختلفة.
ܒܰܪ ܐܰܬ̥ܪܳܐ بَلَديّ. وَطنيّ.
ܐܰܬ̥ܪܳܝܳܐ بَلَديّ. مَكانيّ. وَطنيّ.
ܐܰܬ̥ܪܳܢܳܝܳܐ مثلهُ (2) سُفليّ. ضدّ فَلكيّ.
ܐܰܬ̥ܪܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ حَيثيّة. بَلَديّة. وَطنيّة.
• ܐܰܬ̥ܺܝܼܪ (ذ. ث) جَوّ. فَضاء. فَلَك.
ܐܰܬ̥ܺܝܼܪܳܝܳܐ و ܐܰܬ̥ܺܝܼܪܳܢܳܝܳܐ جَوّيّ. فَلَكيّ.
• ܐܰܬ̥ܺܝܼܪܳܐ خَبيصة. عَصيدة.