ܣܶܕܪܳܐ ܕܬܰܘ باب التّاء

ܣܶܕܪܳܐ ܕܬܰܘ

باب التّاء

 

ܬ: التاء هي الحرف الثاني والعشرون من حروف الهجاء، والسادس من الأحرف الغليظة والرقيقة. أمَّا وجه تغليظها فهو أن تُلفَظ كالتاء العربيّة، وأمّا وجه ترقيقها فهو أن تُلفَظ كالثاء العربيّة. وفي حساب الجُّمَّل فهي عبارة عن أربعمائة من العدد.

 • ܬܶܐܽܘܿܠܽܘܿܓ̥ܺܝܼܰܐ عِلم اللاهوت.

ܬܶܐܽܘܿܠܽܘܿܓ̥ܽܘܿܣ لاهوتيّ. عالِم اللاهوت.

 • ܬܶܐܽܘܿܦܽܘܿܪܽܘܿܣ حامِل الله. ܠܒ̥ܺܝܼܫ ܐܰܠܳܗܳܐ.
 • ܬܶܐܽܘܿܪܺܝܼܰܐ نَظَر. خِلاف عَمَل (2) تأمُّل في الإلهيّات خاصّةً.

ܬܶܐܘܿܪܺܝܼܛܺܝܼܩܳܝܳܐ نَظَريّ. خِلاف عَمَليّ.

 • ܬܶܐܰܛܪܽܘܿܢ مَشهَد. مَنظَر. مَسرَح.
 • ܬܐܶܡ ــَـ ܬܐܳܡܳܐ كان تَوأماً ومُضاعَفاً وزَوجاً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܐܶܡ. ܡܶܬ̊ܬܰܐܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܬܰܐܶܡ. ܬܽܘܼܐܳܡܳܐ أتأَم. وَلَد إثنين (2) قَرَن. ضاعَف. أزوَج.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܐܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܐܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ أجمع. اتّفق القوم على.

ܐܰܬ̥ܐܶܡ. ܡܰܬ̥ܐܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܬܰܐܶܡ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܐܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܐܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܐܳܡܳܐ تَوأَم. تئم (2) مَقرون. مُضاعَف. مُزدوَج (3) برج الجوزاء.

ܬܐܳܡ̈ܳܬ̥ܳܐ صِفقا الباب ومِصراعاهُ (2) الأصابع الخمس.

ܬܐܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ حالة التَّوأم (2) اقتران. ازدواج.

ܬܰܝܽܘܼ̈ܡܳܬ̥ܳܐ مِصراعا الباب (2) عِباءة.

ܬܐܽܘܿܡܳܐ تَوأم (2) تُوما الرَّسول مُؤسِّس كرسي بطريركيّة الكلدان عليهِ السلام[1].

 • ܬܐܳܢܬ̊ܳܐ ج ܬܐܳܢ̈ܳܬ̥ܳܐ عُروة.
 • ܬܺܐܢ݈ܬ̊ܳܐ ج ܬܺܐܢ̈ܳܬ̥ܳܐ[2] تينة. شجرة وثمرها (2) دُمَّلة. قُرحة. خُراجة كبيرة.

ܬܹܺܐܬ̊ܳܐ و ܬܹܺܬ̊ܳܐ ج ܬܹܺܐܢ̈ܶܐ[3] مثلهُ.

ܬܹܺܬ̊ܳܐ[4] ܦܰܟ̊ܺܝܼܗܬ̊ܳܐ جُمَّيزة شبيهة بالتين أو تينة بَطَلتْ عن الحَمل.

ܬܹܺܬ̊ܳܐ[5] ܚܰܪܫܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ  مثلهُ. وكذا في لغة السَّواد.

ܬܹܺܐܢ̈ܶܐ[6] ܕܰܒܓܰܓܰܪܬ̊ܳܐ اللَّوزَتان وهما لَحمتان في جانبيّ الحَلق.

ܒܶܝܬ̥ ܬܹܺܐܢ̈ܶܐ[7] مَغرَسة التين.

ܬܹܺܐܢ̈ܶܐ[8] ܚܶܘܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ضَرب من التين يُسمَّى بالفارسيّة شاهنجير.

ܬܹܺܐܢܳܝܳܐ[9] تينيّ (2) دُمَّلة. خُراجة.

 • ܬܹܺܐܩܳܐ[10] غِمد السيف. ܚܦܳܝܳܐ.
 • ܬܐܰܪ ــَـ ܬܐܳܪܳܐ نَظَر. لَحَظ. تأمَّل.

ܬܰܐܰܪ. ܬܽܘܼܐܳܪܳܐ أثأر. لاحَظ. أحَدّ النَّظَر.

ܬܰܐܺܝܼܪܳܐ مُلاحِظ. ناظِر. مُتأمِّل.

ܬܹܺܐܪܬ̊ܳܐ[11] ضَمير. نِيّة. قَصد. خاطِر.

 • ܬܰܐܪܡܳܐ اللَّوزتان وهما لَحمتان في جانبي الحَلق (2) ܬܰܪܳܡܳܐ.
 • ܬܒ̥ܰܗ ــَـ ܬܒ̥ܳܗܳܐ هَلَك. باد. فَني. عُدِم.

ܬܒ̥ܺܝܼܗܳܐ هالك. بائد. فانٍ.

ܬܹܺܒ̊ܶܝܠ و ܬܹܺܐܒ̊ܶܝܠ[12]  (ث) مَسكونة.

ܬܹܺܒܶܝܠܳܝܳܐ[13] عامّ. مَسكونيّ (2) الشريف الـمُتقدِّم من سُكّان البلاد.

 • ܬܶܒ̥ܠܳܐ كاشم (2) لوح ܬܶܦܠܳܐ.

ܬܶܒ̥ܠܳܐ ܦܰܬ̥ܝܳܐ كاشم روميّ. فطر. أساليون (نبت).

ܬܶܒ̥ܠܳܐ ܪܽܗ݈ܘܿܡܳܝܳܐ كاشم روميّ. أنجدان روميّ.

 • ܬܶܒ̥ܢܳܐ تِبن.

ܬܰܒ̊ܶܢ. ܬܽܘܼܒ̊ܳܢܳܐ تَبَن. عَلَق الدَّابّة تِبناً (2) تبَّن. جعل تِبناً في الـمَتبَن.

ܬܰܒ̊ܳܢܳܐ تَبّان. بائع التِّبن.

ܬܽܘܼܒ̊ܳܢܳܐ. ܬܽܘܼܢܒ̊ܳܢܳܐ تُبّان. سَراويل صغيرة للمَلّاحين.

 • ܬܒ̥ܰܥ ــَـُـ ܬܒ̥ܳܥܳܐ تَبِع. لَحَق (2) بَغى. أراد (3) طَلَب. سأل. اقتضى (4) سأل. استخبر (5) ثأر. انتقم (6) لَفَظ الحَرف. ܪܬ̥ܰܡ.

 ܒܺܐܝܼܕ̥ܶܗ ܚܽܘܼܫܒ̊ܳܢܳܐ حاسَبهُ. طالَبهُ.

 ܡܶܢ مثلهُ (2) عاقَب. قاصّ. انتقم.

 ܡܶܢܶܗ ܬܒ̥ܰܥܬ̥ܳܐ انتقم. ثأر. أخذ ثأرهُ.

 ܢܩܰܡܬ̥ܳܐ. ܥܝܳܪܬ̊ܳܐ. ܕܡܳܐ مثلهُ.

 ܬܰܒ̥ܥܶܗ ܡܶܢ ܦܠܳܢ انتقم. انتصف لهُ من فُلان.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܒ̥ܰܥ (مج) وانتقم. ثأر. قاصّ.

ܬܳܒ̥ܽܘܿܥܳܐ طالِب. مُطالِب. مُنتَقِم إلخ.

ܬܳܒ̥ܥܳܐ. ܬܶܒ̥ܥܳܐ تابِع. جِنّي يتبع الإنسان حيث ذَهَب.

ܬܒ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ج ܬܰܒ̥̈ܥܳܬ̥ܳܐ طَلبة. مَسألة (2) نَقمة. ثأر. طائلة (3) عِقاب. تأديب.

ܚܰܘ̈ܒ̊ܳܬ̥ܳܐ ܕܰܬܒ̥ܰܥܬ̥ܳܐ جِزية. خَراج.

ܬܒ̥ܳܥܬ̥ܳܐ ج ܬܒ̥̈ܳܥܳܬ̥ܳܐ اسم مرّة.

 • ܬܒ̥ܰܪ ــُـَـ ܬܒ̥ܳܪܳܐ تَبَر. هَلَك. فَني (2) انكسر. انسحق (3) انكسر. فَرّ. انهزم (4) خَسِر. أفلس. افتقر (5) كَسَر. سَحَق. حَطَم (6) افترس. مزَّق (7) كَسَر. هزَّم (8) هَدَم. دَكّ.

 ܠܶܒ̊ܳܐ آلَم. أوجَع. أحزن. كَسَر القلبَ.

ܬܰܒ̊ܰܪ. ܬܽܘܼܒ̊ܳܪܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܒ̥ܰܪ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܒ̊ܰܪ (مج. مط).

ܬܒ̥ܺܝܼܪܳܐ مف (2) خاشِع. مُتألِّم. مَغموم. حَزين. مُتنَدِّم (3) وَضيع. حَقير.

ܬܒ̥ܺܝܼܪ ܠܶܒ̊ܳܐ مثلهُ (2) جامد القلب.

ܬܒ̥ܺܝܼܪ ܚܰܝܠܳܐ عاجز. واهي القوّة.

ܬܒ̥ܺܝܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ قُروح. دَماميل. خُراجات.

ܬܶܒ̥ܪܳܐ تِبر. كِسرة. قِطعة.

ܬܒ̥ܳܪܳܐ مثلهُ (2) فريسة (3) كَسرة. هزيمة.

ܬܒ̥ܳܪܬ̊ܳܐ مرّة (2) قِطعة. نَبذة من الشِّعر.

 • ܬܳܓ̥ܳܐ تاج (2) مدير. مُدَبِّر. رئيس.

 ܕܓܰܢ݈ܒ̊ܳܪܳܐ تاج الجبّار. اسم نجم.

ܬܳܓ̥ܳܢܳܐ رئيس. زعيم. ذُو التاج.

ܬܰܓ̊ܶܓ̥. ܬܽܘܼܓ̊ܳܓ̥ܳܐ توَّج. ألبس تاجاً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܓ̊ܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܓ̊ܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܬܰܓ̊ܳܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ خَمر. شراب.

 • ܬܶܓ̥ܡܳܐ (ذ. ث) طُغمة. جَوقة. كتيبة (3) جُملة. مَجموع.

 ܝܳܩܽܘܿܕ̥ܳܐ طُغمة الملائكة النُّورانيّين.

 ܒܰܪ ܬܶܓ̥ܡܳܐ قَرين. رَفيق. مَثيل.

 • ܬܓ̥ܰܪ ــُـ ܬܶܓ̥ܪܳܐ. ܬܶܓ̥ܪܬ̥ܳܐ شاجَر. نازَع. خاصَم.

ܬܓ̥ܰܪ ــُـ ܬܶܐܓ̥ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ تَجَر. باع واشترى (نادر).

ܬܰܓ̊ܰܪ. ܬܽܘܼܓ̊ܳܪܳܐ تَجَر. تاجَر (2) أكسب. أربح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܓ̊ܰܪ تَجَر. تاجَر (2) اكتسب. رَبِح. استفاد.

ܬܰܓ̊ܳܪܳܐ تَجّار. تاجِر (2) اسم كوكب.

ܬܰܓ̊ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ تجارة. بيع وشراء.

ܬܶܐܓ̥ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܬܶܐܓ̥ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ تجارة (2) رِبح. مَكسَب (3) بِضاعة. سِلعة.

ܒܶܝܬ̥ ܬܶܐܓ̥ܽܘܼܪܬ̥ܳܐ مَتجَرة. مَوضِع الإتجار.

ܬܶܓ̥ܪܳܐ مُشاجَرة. خُصومة. قِتال.

 • ܬܰܕ̥ ــُـ ثار. غَلا. ܬܰܙ. ܪܬ̥ܰܚ (2) نَقَص. ܚܣܰܪ.
 • ܬܕ̥ܳܐ ج ܬܕ̥ܰܝ̈ܳܐ (ذ) ثَدي.
 • ܬܰܕ̥ܐܳܐ[14] عُشب. كَلَأ (2) ربيع (3) خِصب. سِمَن.

ܬܰܕ̥ܐܳܝܳܐ. ܬܰܕ̥ܐܳܢܳܝܳܐ[15] عُشبيّ. رَبيعيّ.

 • ܬܽܘܼܕ̥ܪܳܐ توذِريّ. قُرّة العين. كَرَفْس مائيّ (2) لسان الثور وهو أيضاً نَبت.
 • ܬܗܺܝܼܗܳܐ خالٍ. فارغ (من ܬܽܘܿܗ).

ܬܗܺܝܼܗܽܘܼܬ̥ܳܐ خُلوّ. فَراغ.

 • ܬܗܳܐ ــِـ ܬܗܳܝܳܐ تَها. غَفَل. تباطأ. تأخَّر (2) تاه. ضَلّ (3) عطَّل. عوَّق.

ܬܰܗܺܝܼ. ܬܽܘܼܗܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) عاق. أخَّر. مَنَع.

 ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒ̊ܰܘܗܝ تاب. رَجَع عن ذُنوبهِ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܗܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܬܗܺܝܼܠܳܐ مَفضوح. ܗܠܺܝܼܠܳܐ. ܒܙܺܝܼܚܳܐ.
 • ܬܗܽܘܿܡܳܐ غَور. قَعر. لجُّة. دُردور (2) هُوّة. هَوتة (3) عُمق. ضِدّ ܪܰܘܡܳܐ (4) الماء الكثير الغَمر.

ܬܗܽܘܿܡܽܘܼܬ̥ܳܐ غَمر. لجُّة. عُمق. هَوتة.

 • ܬܗܰܪ ــَـ ܬܗܳܪܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ[16]. ܒ. ܡܶܢ. ܥܰܠ تعجّب. دُهِش. بُهِت. تحيَّر.

ܐܰܬ̥ܗܰܪ عجَّب. أدهش. أبهت. حيَّر.

ܬܗܺܝܼܪܳܐ عجيب. مُدهِش. مُحيّر. مُبهِت.

ܬܰܗܺܝܼܪܳܐ مثلهُ (2) مُتعَجِّب. مُندَهِش.

ܬܗܺܝܼܪܬ̊ܳܐ أعجوبة. معجزة. آية.

ܬܗܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَجَب. دَهشة. حَيرة.

ܬܗܳܪܳܐ خُلوّ الشجر من الثمر (2) داء السِّلّ. حُمَّى الدِّقّ (3) فَساد في التَّخيُّل. عِلّة تتولَّد من السوداء.

 • ܬܘܺܝܼ ــِـ ܬܘܳܝܳܐ نَدِم. تأسَّف. تحسَّر.

ܬܘܳܐ ــِـ ܬܘܳܝܳܐ مثلهُ (2) أندم. غَمّ. أحزن (3) حرَّك. حَثّ. رغَّب.

ܬܘܳܬ̥ܶܗ ܬܹܺܐܪܬ̊ܶܗ[17] بَكَّتهُ. أنَّبهُ ضميرهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܘܺܝܼ (مج) وتندّم. تأسّف. تحسّر (2) رَغِب. تاق.

ܬܰܘܺܝܼ. ܬܽܘܼܘܳܝܳܐ أندم. غَمّ. أحزن. آلَم (2) أنَّب. بكَّت (3) نَدِم. أَسِف.

ܐܰܬ̥ܘܺܝܼ. ܡܰܬ̥ܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܬܳܘܝܳܐ مُتندِّم. مُتأسِّف. حزين. مُغتَمّ (2) مُنَدِّم. مُحزِن. غامٌّ. مُرَغِّب إلخ.

ܬܰܘܝܳܐ مف (2) مُتنَدّم. مَغموم (3) مُحزِن.

ܡܰܬ̥ܘܝܳܐ مف (2) مُتنَدِّم. مُتأسِّف. حَزين.

ܬܘܳܬ̥ܳܐ ج ܬܘ̈ܳܬ̥ܶܐ مصدر (2) ضمير. نِيّة. خاطر.

 • ܬܳܒ̥ ــُـ ܬܰܘܒ̊ܳܐ. ܬܘܳܒ̥ܳܐ. ܬܝܳܒ̥ܳܐ ثاب. رَجَع. عاد (2) تاب. تندَّم (3) قاء. تقيّأ (4) اجتمع. حَضَر. جاء (5) ثاب المريض. أقبل الى البُرء (6) جَزَر البحرُ. ضدّ مَدّ (7) طَلَب المغفرة والعَفو.

 ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܟ̥ܪܺܝܼܗܳܐ ثاب إلى المريض جِسمهُ. صَلَح حالُهُ.

ܬܰܝܶܒ̥. ܬܽܘܼܝܳܒ̥ܳ مبالغتهُ (2) توَّب. أعاد إلى التوبة.

ܐܰܬ̥ܺܝܼܒ̥ أثاب. أعاد. أرجع (2) جاوَب. رَدّ جواباً (3) تقيّأ (4) مَلأ. أترَع (5) ثاب. صَلَح حال المريض (6) جَزَر البحرُ.

 ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܙܰܦܠܳܢ خَطَر ببالهِ كذا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܬ̊ܺܝܼܒ̥. ܡܬ̊ܬ̊ܬ̊ܺܝܼܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܳܝܒ̊ܳܐ فاعل (2) مَكدود. مَتعوب.

ܬܰܝܳܒ̥ܳܐ تائب. عائد. راجع (2) تائب. مُتنَدِّم (3) التَّوّاب تعالى.

ܬܳܝܽܘܿܒ̥ܳܐ مثلهُ (2) قاءٍ. مُتقيّء.

ܬܳܝܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) عِفّة. قَناعة. إمساك.

ܬܝܽܘܿܒ̥ܳܐ و ܬܝܽܘܿܒ̥ܬ̊ܳܐ قَيء.

ܬܝܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܬܶܒ̥ܬ̊ܳܐ قَيء.

ܬܝܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ ܥܰܝ̈ܢܶܐ كَلال البصر.

ܬܝܳܒ̥ܬ̊ܳܐ اسم مرّة (2) قَيء.

ܬܝܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ عَود. رُجوع (2) تَوبة. نَدامة.

ܬܰܘܒ̊ܳܐ ثائب. غَمر. ماء فائض بعد الجَّزْر.

ܬܰܘܒ̊ܳܐ ܘܡܶܠܐܳܐ جَزْر ومَدّ البحر.

ܬܰܘܒ̊ܳܐ. ܬܽܘܿܒ̊ܳܐ شجرة البقّ (2) تينة برّيّة.

ܬܘܳܒ̥ܳܐ جواب. ܦܽܘܼܢܳܝܳܐ. ܥܶܢܝܳܢܳܐ.

ܬܽܘܼܒ̥ ثُمّ. أيضاً. ثانيةً (2) بَعدُ. ما عدا ذلك.

ܬܽܘܼܒ̥ ܩܰܠܺܝܼܠ عَمّا قليل.

ܬܽܘܼܒܰܢ ثانيةً. من جديد. هَلُمّوا بنا.

 • ܬܽܘܿܓ̊ܳܐ بَرَد دقيق.

ܬܰܘܓܳܐ مثلهُ (2) تَقطير. قَطر. رَشح (3) نَفي. طَرد (من ܝܼܺܓ̥ܳܐ).

 • ܬܰܐܽܘܼܓ̥ܳܐ نُقطة. قَطرة.
 • ܬܘܺܝܼܓ̥ܳܐ دَنيء. حَقير. ذَليل.
 • ܬܰܘܓ̊ܳܢܳܐ سَداد. رُشد. إصابة. تَحفُّظ. فِكر عميق. صلة (2) طَبّاخ. خَبّاز (3) فِتنة. ثورة. قِتال. خِصام (4) حُزن. غَمّ. هَمّ (5) دَثار. خَراب. ضَرَر جسيم (6) اعوجاج عُضوٍ خاصّةً.
 • ܬܘܰܗ ــَـ ܬܘܳܗܳܐ. ܬܰܘܗܳܐ. ܬܘܽܘܼܗܝܳܐ. ܬܰܘܗܬ̥ܳܐ تاه. تعجَّب. دُهِش. بُهِت. قَلِق. تحيَّر.

 ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܬܳܗܘܳܐ فَرَغ. خَرِب المكان. حَلّ فيهِ الدَّمار والبَلبلة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܘܰܗ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܬܰܘܰܗ. ܬܽܘܼܘܳܗܳܐ أتاه. عجَّب. أدهش. أبهت. أقلق. حيَّر (2) بَغَت. فاجأ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܰܗ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܘܰܗ. ܡܰܬ̥ܘܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܬܰܘܰܗ.

ܬܘܺܝܼܗܳܐ. ܬܰܘܺܝܼܗܳܐ مَدهوش. مُتحيّر. مُتعجِّب.

ܬܘܺܝܼܗܽܘܼܬ̥ܳܐ اندهاش. حَيرة. تَعجُّب إلخ.

ܬܰܘܗܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) هَول. فَزَع (3) خَراب. دَمار (4) حَسرة. نَدامة.

ܬܘܳܗܳܐ ج ܬܘ̈ܳܗܳܬ̥ܳܐ اسم مرّة.

ܬܰܘܗܳܐ تِيه. قَفر. بَلبَلة.

ܬܽܘܿܗ خُلوّ. فَراغ. خَراب (2) قوموا بنا. حَرفٌ للحَثّ (يا الله).

ܬܽܘܿܗ ܠ إيهِ. وَيلٌ. وَيحٌ (للزَّجر والدُّعاء على).

 • ܬܳܙ ــُـ ܬܝܳܙܳܐ ܰغلى. سَخُن. ܬܰܙ.

ܬܘܰܙ ــَـ ܬܘܳܙܳܐ وَثَب. قَفَز. رَقَص.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܘܶܙ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܬ̥ܘܶܙ أقفز. أقمز. أرقص.

 • ܬܘܰܚ ــَـ ܬܘܳܚܳܐ. ܬܘܰܚܬ̥ܳܐ. ܬܰܘܚܬ̥ܳܐ نَدَم. تأسَّف. تحسَّر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܘܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܰܚ مثلهُ (2) اغتمّ. لم يستحسن.

ܐܰܬ̥ܘܰܚ. ܡܰܬ̥ܘܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أندَم.

ܬܘܺܝܼܚܳܐ. ܬܰܘܺܝܼܚܳܐ نَدمان. مُتأسِّف.

ܬܘܳܚܬ̊ܳܐ نَدامة. أَسَف. حَسرة.

ܬܳܚ ــُـ ܬܰܘܚܳܐ. ܬܝܳܚܳܐ تاخ. ثاخ. غاص في الطين وغيرهِ كما تغوص الإصبع في الوَرَم (2) تَخّ. أنتن. عَفِن. فَسَد (3) سَكَن. هَدَأ.

ܬܰܝܰܚ. ܬܽܘܼܝܳܚܳܐ أثاخ. أتاخ. غَمَس (2) أتخّ. أنتن. أفسد (3) سكَّن. هدّأ (4) أرخى. ليَّن. هرَّى. فتَّت.

ܐܶܬ̊ܰܬ̊ܰܝܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܝܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܬܳܟ̥ ــُـ ܬܝܳܟ̥ܳܐ ارتخى. هَمَد. فَتَر. سَكَن. هَدَأ (2) امتنع. كَفّ. بَطَل (3) خَجِل. استحى (4) نَقَص.

ܬܰܝܶܟ̥. ܬܽܘܼܝܳܟ̥ܳܐ أرخى. همَّد. سكَّن (2) مَنَع. صَدّ. كَفّ (3) أخجل (4) حدَّد. سيَّج. أحاط. حَجَز (5) خيَّب. أضَرّ. خسَّر (6) جفَّف. أيبس (7) نقَّص.

ܐܰܬ̥ܺܝܼܟ. ܡܬ̥ܺܝܼܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܝܰܟ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܺܝܼܟ (مج. مط).

ܬܺܝܼܟ̥ܳܐ رَخو. فاتر. ساكن. هادئ إلخ.

ܬܝܳܟ̥ܳܐ إفريز. حاجز. سِياج. حائط. سُور (2) حَظيرة. صِيرة (3) مَترَس.

ܬܝܳܟ̥ܬ̊ܳܐ مرّة (2) زَقّ. قُربة. راوية.

 • ܬܰܘܠܥܳܐ. ܬܰܘܠܰܥܬ̥ܳܐ ج ܬܰܘ̈ܠܥܶܐ دودة (2) دودة القَزّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܠܰܥ دوَّد. ولَّد دوداً. أكلهُ الدود.

 • ܬܽܘܼܡܳܐ ثوم (2) قزّوح. ܚܳܫܳܐ (3) دُمَّلة. قُرحة.
 • ܬܽܘܼܡܒ̊ܳܪܳܐ. ܬܪܽܘܼܡܒ̥ܳܐ. صَعتَر.
 • ܬܘܰܢ ــَـ ܬܘܳܢܳܐ نَمِل. خَدِر.

ܬܳܢ ــُـ ܬܝܳܢܳܐ مثله (2) بال (3) رَشَح. ذاب.

ܬܝܳܢܳܐ. ܬܽܘܼܢܳܐ. ܬܺܝܼ̈ܢܶܐ بَول.

ܬܝܳܢܬ̊ܳܐ اسم مرّة (2) بَول.

ܡܬ̥ܳܢܬ̊ܳܐ مَثانة. وِعاء البَول.

 • ܬܰܘܳܢܳܐ مَخدَع. مَنزِل. انظر ܐܰܘܳܢܳܐ.
 • ܬܰܘ̈ܥܶܐ ܕܡܽܘܼܚܳܐ خَزائن الدماغ.
 • ܬܽܘܼܘܳܥܳܐ انفتاح الشرايين. ܦܬ̥ܳܚܳܐ ܕܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ.
 • ܬܰܘܩܕ̥ܳܐ صَولَجان الملك (2) ضَرب من الخشب تُتّخَذ منهُ المغازل.
 • ܬܰܘܩܺܝܼܥܳܐ تَوقيع. مِثال.
 • ܬܘܰܪ ــَـ ܬܘܳܪܳܐ. ܬܘܽܘܼܪܝܳܐ تعجَّب. دُهِش. تحيَّر. دَلِه. وَلِه.

ܬܰܘܰܪ. ܬܽܘܼܘܳܪܳܐ عجَّب. أدهَش. حيَّر.

ܐܰܬ̥ܘܰܪ. ܡܰܬ̥ܘܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أدهَش. حيَّر.

ܬܰܘܺܝܼܪܳܐ مُتعجِّب. مَدهوش. مَبهوت. مُتحيِّر.

ܬܰܘܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَجَب. دَهشة. حَيرة.

 • ܬܳܪ ــُـ ܬܝܳܪܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ. ܬܰܘܪܳܢܳܐ ثار. هاج. فار. نَهَض. وَثَب. هَجَم. ارتفع.

 ܠܶܒ̊ܶܗ. ܢܰܦܫܶܗ تهوَّع. تقيَّأ.

ܬܰܝܰܪ. ܬܽܘܼܝܳܪܳܐ. ܬܰܬ̥ܘܺܝܼܪܳܐ ثوَّر. أثار. هيَّج. أنهض.

ܐܰܬ̥ܺܝܼܪ. ܡܬ̥ܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) نَخَز. لَكَز. هَمَز الثَّورَ (3) حَرَث. فَلَح الأرض.

ܬܽܘܿܪ. ܬܰܘܪܳܐ ثَور (2) بُرج الثور.

 ܒܰܪ ܬܰܘܪܳܐ عِجل. ܥܶܓ̥ܠܳܐ.

 ܒܶܝܬ̥ ܬܰܘܪ̈ܶܐ إسطَبل الثيران.

ܬܽܘܲܪܬ̊ܳܐ ج ܬܰܘܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ثَورة. بقرة (2) غُدّة في اللحم.

ܬܰܘܪܳܝܳܐ. ܬܰܘܪܳܢܳܝܳܐ ثَوريّ. بَقَريّ.

ܬܽܘܼܪܳܐ شطيب. نَبت غَضّ مائيّ تُنسَج منهُ السِّلال.

ܬܰܘܪܳܐ. ܬܝܳܪܳܐ مَصيدة. شَبَكة.

ܬܝܽܘܿܪܳܐ الباب. ܬܰܪܥܳܐ.

ܬܺܝܼܪܳܐ صَيّاد. قَنّاص (2) سَبع (3) فريسة.

ܬܺܝܼܪ̈ܶܐ شاطئ البحر.

ܬܺܝܼܪܬ̊ܳܐ غُدّة. عُقدة في اللحم.

ܬܺܝܼܪܝܳܐ سَبع. ܚܰܝܘܰܬ̥ ܫܶܢܳܐ.

ܬܝܳܪܳܐ خَطّ الفَدّان. تَلَم (2) صَيد. ما يُصاد.

ܬܝܳܪܬ̊ܳܐ مرّة (2) تَلَم. خَطّ الفَدّان.

 • ܬܳܫ ــُـ ܬܝܳܫܳܐ طاش. تاه. ضَلّ. غَلِط. تحيَّر. أحَنّ.

ܬܘܰܫ ــَـ ܬܰܘܫܳܐ. ܬܘܳܫܳܐ مثلهُ لكنّهُ آنس.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܘܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ طاش. تاه. ضَلّ. غَلِط. تحيَّر (2) أوعَث. وَقَع في الوَعث (3) اطمأنّ. سَكَن (4) تحلَّل. تلاشى. فَني.

 ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ فَتَر. غَفَل. تقاعَد عن كذا.

ܐܰܬ̥ܘܶܫ أطاش. أتاه. أضلّ.

ܬܰܘܫܳܐ تِيه. مَفازة. بَيداء (2) الوَعث. الطَّريق الخَشِن الغَليظ العَسِر. مَضَلّة.

 • ܬܽܘܼܬ̥ܳܐ (ذ) توت. شجر وثمرهُ (2) ضمير. ܬܹܺܐܪܬ̊ܳܐ[18].

ܬܽܘܼܬ̥ܳܐ (ذ) توتة. بَثرة مُتقَرِّحة تأخذ في عُمق الخَدّ والوَجنة خاصّةً.

 • ܬܽܘܿܬ̊ܝܳܐ توتياء. حجر يُكتحَل بهِ.
 • ܬܰܙ ــُـ ܬܙܳܙܳܐ ثار. هاج. غَلا. فار (2) اضطرم. استعر (3) نَزِق. طاش. استعلى. احتدّ. غَضِب. شَكِس. عَسُر. ضاق خُلقهُ.

 ܠܶܒ̊ܶܗ ܡܶܢ ܚܰܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ استُطِير قلبهُ فَرحاً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܶܙ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܬܰܙܶܙ. ܬܽܘܼܙܳܙܳܐ أثار. هيَّج. أغلى. أفار. أضرَم. أنزَق إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܰܙ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̊ܶܙ. ܡܰܬ̊ܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܬܰܙܶܙ.

ܬܰܙܬ̊ܶܙ. ܬܽܘܼܙܬ̊ܳܙܳܐ ثار. فار. غَلا غير مرّة.

ܬܰܙܺܝܼܙܳܐ فائر. ثائر. هائج (2) مُضطَرِم. مُستَعِر (3) نَزِق. مُتكبِّر. مُفتَخِر. تَرِف. نَزّ. طَيّاش. كثير التَّحرُّك.

ܬܰܙܺܝܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ هَيَجان. اضطرام. نَزَق. طَياشة إلخ (2) نَخوة. حَماسة (3) عِشق. حُبّ الملاذ.

 • ܬܰܚ ــُـَـ ܬܚܳܚܳܐ تَخّ. نَتِن. فَسَد. بَلي. أرَمّ.

ܬܰܚܺܝܼܚܳܐ نَتِن. فاسد. بالٍ. مُرِمّ.

ܬܰܚܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ نَتانة. فساد. بلاء. إرمام.

 • ܬܚܳܐ ــِـ ܬܚܳܝܳܐ نَزَل. هَبَط. سَقَط (2) لَهَث (3) اِمّحى. انحكّ. زال (4) مَحا. حَكّ. أزال.

ܬܰܚܺܝܼ. ܬܽܘܼܚܳܝܳܐ مَحا. حَكّ. أزال (2) أنزل. أهبط. أسقط.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܐ (مج. مط).

ܬܚܳܝܳܐ رَبو. لَهث (2) زَفير. تَنفُّس الصُّعَداء (3) صُعود. ارتقاء. طُلوع. ارتفاع.

ܬܶܚܳܐ بُخار. ܠܰܗܓ̊ܳܐ. ܥܶܛܪܳܐ.

 • ܬܚܶܒ̥ ــَـ ܬܚܳܒ̥ܳܐ نَحُف. هَزُل. ضَعُف. مَرِض (2) تَعِب. كَلّ. عَجَز.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܬ̥ܚܶܒ̥ أنحف. أضعف. أمرض (2) أتعب. أكَلّ (3) قَهَر. أخضع. أذَلّ.

ܬܳܚܽܘܿܒ̥ܳܐ[19] نحيف. ضعيف. مريض. عاجز (2) دنيء. حقير. خسيس. سخيف.

ܬܳܚܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ[20] نَحافة. ضَعف. مَرَض. عَجز. دَناءة إلخ.

 • ܬܰܚܠܳܐ (ذ. ث) حُرْف. قُرّة العين. حَبّ الرَّشاد.

ܬܰܚܠܳܐ ܒܳܒ̥ܠܳܝܬ̊ܳܐ حُرْف بابليّ أبيض.

 • ܬܶܚ̈ܠܳܝܶܐ كَذّابون. غَشّاشون. غَدّارون.
 • ܬܽܘܼܚܠܳܐ قالب جُبن (2) دَوخَلّة. سَفيفة من خُوص يُجعَل فيها التَّمر.

ܬܚܳܠܳܐ طِحال. لغةً في ܛܚܳܠܳܐ.

 • ܬܰܚܶܡ. ܬܽܘܼܚܳܡܳܐ تَخَم. حَدّ. حدَّد. فَصَل (2) صَدّ. مَنَع. نَهى (3) حَصَر. حَبَس (4) عيَّن. خصَّص (5) حَتَم. قَضى. جَزَم. أَمَر. قدَّر (6) أفرز. فَصَل. حَرَم (7) تعقَّب. تطلَّب.

 ܠܰܦܠܳܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ناشَد فُلاناً بالله.

 ܢܰܦܫܶܗ ܒܙܰܦܠܳܢ تحتَّم على نفسهِ بكذا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܬܰܚܽܘܼܡܳܢܳܐ مُحدَّد. مُعيَّن. ناهٍ.

ܬܚܽܘܼܡܳܐ تُخم. حَدّ. آخِر. نهاية (2) قَدَر. أمر مَحتوم (3) حَدّ. تحديد. تعريف.

 ܬܚܽܘܼܡܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ الحَدّ الأوسط.

 ܬܚܽܘܼܡܳܐ ܕܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ حجم الكتاب.

 ܒܰܪ ܬܚܽܘܼܡܳܐ مُتاخِم. مُجاوِر.

ܬܚܽܘܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ حَدّ. نهاية. آخِر.

ܬܽܘܼܚܳܡܳܐ حَدّ. تحديد. تعريف. تُخم إلخ.

 • ܬܚܰܢ ثَخُن. غَلُظ (أصل مُمات).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܰܢ أو ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܢܰܢ ܥܰܠ ܣܽܘܼܣܝܳܐ ܒܫܰܒ̥ܛܳܐ أثخَن الفارس في الحِصان أي بالَغ في ضَربهِ ليعدو (أنطون التكريتيّ).

 • ܬܚܽܘܿܬ̥ تحت (يُضاف إلى البارز والـمُضمَر بصيغة الجمع).

ܬܚܶܝܬ̥. ܬܰܚܬ̊. ܬܰܚܬ̊ܰܝ مثلهُ (يُضاف إلى البارز فقط).

 ܬܚܶܝܬ̥ ܫܳܒ̥ܽܘܿܪ في عَهد شابور.

 ܠܬ̥ܰܚܬ̊ تحت. إلى تحت. من أسفل.

 ܠܰܬ̥ܚܶܝܬ̥. ܠܬ̥ܰܚܬ̊ܺܝܼܢ. ܠܒܶܝܬ̥ ܬܰܚܬ̊ܺܝܼܢ مثلهُ.

 ܡܶܢ ܠܬ̥ܰܚܬ̊ من تحت. من أسفل.

 ܡܶܢ ܬܰܚܬ̊. ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ̥ من تحت. من أسفل.

 ܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ تحت كذا.

ܬܰܚܬ̊ܳܝܳܐ. ܬܰܚܬ̊ܺܝܼܢܳܝܳܐ تَحتيّ. سُفليّ. أرضيّ (2) واطئ. سافل. دَنيء (3) بيت تحتانيّ (4) أسفل. قَعر (5) اسم نقطة عند الكُتّاب (܆).

ܬܰܚܬ̊ܳܝܬ̊ܳܐ مُؤنّث الصفة (2) أسفل. قَعر. عُمق (3) بيت تحتانيّ (4) سِرداب (5) إناء. وِعاء يُجعَل فيهِ أحد طَرَفي الإنبيق.

ܬܰܚܬ̊ܳܝܳܐ ܕܪ̈ܶܓ̥ܠܶܐ أسفل الرِّجل.

ܬܰܚܬ̊ܳܝܳܐ ܕܰܡܣܳܢܳܐ أسفل المداس.

ܬܰܚ̈ܬ̊ܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ أسافل الأرض.

ܬܰܚܬ̊ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ سُفل. سُفول. وُطوء. دَناءة. حَقارة.

ܬܰܚܬ̊ܺܝܼ. ܬܽܘܼܚܬ̊ܳܝܳܐ سفَّل. حَطّ. خَفَض. طأطأ. نزَّل. حدَّر (2) أذَلّ. واضَع. أخضع.

 ܝܳܬ̥ܶܗ نَزَل. انحدر. تنازَل. تصاغَر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܬ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܬ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܬ̥ܰܚܬ̊ܝܳܐ مف (2) دَنيء. حقير. نَذِل. خَسيس.

 • ܬܛܰܪ ــَـ ܬܶܛܪܳܐ كَدِر. عَكِر (2) كدَّر. عكَّر. خَلَط الشيء بكَدرهِ وحرَّكهُ.

ܬܰܛܰܪ. ܬܽܘܼܛܳܪܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܛܰܪ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܛܰܪ (مج. مط).

ܬܛܺܝܼܪܳܐ. ܬܰܛܺܝܼܪܳܐ مف (2) كَدِر. عَكِر. ثَخين.

ܬܛܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ كُدورة. عُكورة.

ܬܶܛܪܳܐ عَكَر. وَعَك. كَدَر. دُرديّ (2) وقيل: دُبُر. مِقعَدة.

ܬܶܛܪܳܢܳܐ. ܬܶܛܪܳܢܳܝܳܐ عَكِر. كَدِر.

ܬܶܛܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَكَر. كَدَر. كُدورة. عُكورة.

ܬܶܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܬܶܛܪܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܬܝ̈ܐ زِرنيخ أصفر وأبيض.
 • ܬܝܳܐ و ܬܺܝܼܽܘܿܢ كبريت أو كبريت أخضر.
 • ܬܰܝܡܰܢ. ܬܰܝܡܢܳܐ (ث. ذ) تَيمَن. جَنوب (2) ريح الجَّنوب.

ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ جَنوبيّ (2) الجهة الجنوبيّة.

 • ܬܰܝܫܳܐ تَيس. ذَكَر الظِّباء والماعز (2) ثَنيّ من الشَّاء ذُو شَعر (3) صوت الغِلمان المتغيّر عند بُلوغهم.

 ܬܰܝܫ ܐܰܝܠܳܐ تَيس الأيائل.

ܬܰܝܫܳܢܳܐ نَبت ذو صُنان ورائحة كريهة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܝܰܫ عُقِم الكَرمُ خاصّةً. لم يُثمِر (2) والغُلامُ: راهَق. قارَب الحُلُم (3) وصوت الغُلام: خَشُن عند المراهقة.

 • ܬܰܟ̥ ــُـ ܬܟ̥ܳܟ̥ܳܐ. ܬܽܘܼܟܳܐ. ܬܽܘܼܟܳܢܳܐ أضرّ. آذى (2) خسَّر. أجرَم. أغرَم (3) غَدَر. أَفِك. انقلب عن الخير. خان. مَكَر (4) خَجِل. استحى.

ܬܰܟ̊ܶܟ̥. ܬܽܘܼܟ̊ܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ لكنّهُ نادر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܟ̥ܶܟ̥. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܟ̊ܰܟ̥ (مج).

ܐܰܬ̥ܟ̊ܶܢ ضَرّ. آذى (2) غَدَر. مَكَر.

ܐܰܬ̊ܶܟ أيبس. جفَّف (2) مثل ܬܰܟ̥.

 ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ نَقَص. خَسِر في كذا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̊ܰܟ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̊ܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܰܟ̥ܬ̊ܶܟ̥. ܬܽܘܼܟ̥ܬ̊ܳܟ̥ܳܐ أضَرّ. آذى. خسَّر. غَدَر غير مرّة (2) هَدَر البَعير.

ܬܽܘܼܟ̊ܳܐ ضُرّ. أذىً (2) خُسران. غَرامة (3) غَدر. مَكر. إفك. خِداع (4) نُقصان. عَيب (5) رِبا. سَلَف.

ܬܶܟ̊ܬ̥ܳܐ ج ܬܶܟ̈ܶܐ تِكّة. رِباط السَّراويل (2) نِطاق. حِزام من فضّة أو ذهب. أو مجزع. حِزام مُرصَّع بالجَّزع وهو الخَرَز اليمانيّ والصينيّ (3) شُرفة السُّور (4) خيوط تدور شعر المرأة وتشدّهُ.

 • ܬܟ̥ܶܒ̥ ــَـ ܬܟ̥ܳܒ̥ܳܐ واتَر. واظَب. لَزِم. وَرَد. تردَّد غير مرّة (2) لَجّ. ألحّ (3) عذَّب. آلَم. ضايق. أحزن (4) نَكَب. دَهَم (5) سارَع. بادَر (6) عجَّل. جعلهُ يسرِع (7) ܥܰܠ تفاقَم. تراكَم. اشتدّ.

ܬܰܟ̊ܶܒ̥. ܬܽܘܼܟ̊ܳܒ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) قاصّ. عاقَب. عذَّب.

ܬܰܟ̊ܶܒ̥ ܘܶܐܡܰܪ أكثر من القَول.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܟ̥ܶܒ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܟ̊ܰܒ̥ (مج) وألحّ. واظَب.

ܐܰܬ̥ܟ̊ܶܒ̥ أكثر. زاد. رَكَم (2) مثل ܬܟ̥ܶܒ̥.

ܬܟ̥ܺܝܼܒ̥ܳܐ مُواظِب. مُتواتِر. مُترَدِّد (2) حريص. مُجتهد. لَجوج (3) خفيف. حثيث (4) مُحزِن.

ܬܟ̥ܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مُواظَبة. تَواتر. حِرص. لَجاجة إلخ.

ܬܟ̥ܺܝܼܒ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ بمواظبة. بتواتر. بلَجاجة إلخ.

 • ܬܟ̥ܶܠ ــَـ ܬܟ̥ܳܠܳܐ. ܬܽܘܼܟ̥ܠܳܐ. ܬܟ̥ܳܠܳܐ ثَكِلَتْ. فَقَدتْ المرأة أولادها (2) ܥܰܠ. ܒ وَكَل. اتّكل. وَثِق. أَمَن. اطمأنّ. رَجا. أمَّل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܟ̥ܶܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܟ̥ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܬ̥ܟ̊ܶܠ أثكَل المرأة (2) وكَّل. سلَّم. فوَّض (3) وكَّل. ائتمن. استأمن (4) جعلهُ يتَّكل ويرجو ويطمئن.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܟ̊ܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܟ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܟ̥ܺܝܼܠܳܐ مُتكِّل. واثق. مُطمَأنّ. أمين. راجٍ. مُتأمِّل.

ܬܟ̥ܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ اتّكال. ثِقة. طُمأنينة. أمان. رَجاء. أَمَل.

ܬܽܘܼܟ̥ܠܳܢܳܐ مثلهُ (2) وَعد. مَوعِد.

ܒܶܝܬ̥ ܬܽܘܼܟ̥ܠܳܢܳܐ مَلجأ. حمِىً. مَلاذ.

ܬܶܟ̥ܠܬ̥ܳܐ ج ܬܶܟ̥̈ܠܳܬ̥ܳܐ. ܬܶܟ̥ܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ برفير. اسمانجونيّ. لون سماويّ. حرير. قَزّ (2) هُدب. ذَيل الثوب.

 • ܬܟ̥ܰܣ ــُـَـ ܬܟ̥ܳܣܳܐ دَفَع. أبعد (2) رَفَس. رَمَح. ضَرَب (3) مَنَع. صَدّ. رَدَع (4) فنَّد. زَجَر. بكَّت. أنَّب. وبَّخ (5) رَمى. طَرَح (6) قَمَع. أخضع. أذلّ (7) سَجَر. مَلأ التَّنُّور وُقوداً (المعنى الأخير سواديّ أثبتهُ).

 ܢܰܦܫܶܗ ܠܒ̥ܶܣܬ̊ܪܳܐ اندفع إلى الوراء.

ܬܶܟ̥ܣܰܬ̥݀ ܐܺܝܼܕ̥ܶܗ شُلَّتْ. يَبِستْ يدهُ.

ܬܰܟ̊ܶܣ. ܬܽܘܼܟ̊ܳܣܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܟ̥ܶܣ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܟ̊ܰܣ (مج. مط).

 ܚܽܘܼܡܪ̈ܶܐ ܕܚܰܨܶܗ انصدَمتْ خَرَزات ظهرهِ فتأذَّتْ.

ܬܳܟ̥ܽܘܿܣܳܐ دافِع. مُبعِد. رافس إلخ (2) قوّة دافعة.

ܬܳܟ̥ܣܳܐ مثلهُ (2) نقطتين عند الكُتّاب نحو ܠܳܐ܆ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܼܕ̥.

ܬܟ̥ܳܣܳܐ حَطَب. تِبن. وُقود تُلقَى في التَّنُّور (سواديّة).

 • ܬܟ̥ܰܫ ــُـ ܬܟ̥ܳܫܳܐ صارَع. هيَّج. أقلق. ܟܬ̥ܰܫ.

ܬܟ̥ܺܝܼܫܳܐ مُضطَرِب. هائج. ܟܬ̥ܺܝܼܫܳܐ.

ܬܟ̥ܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ اضطراب. هَيَجان.

 • ܬܰܠ ــُـ ܬܰܠܳܐ تَلّ. طَلّ. بَلّ. رطَّب.

 ܓܽܘܼܫܡܶܗ عَرِق. ابتلّ. ترطَّب جسمهُ.

ܬܰܠܶܠ. ܬܽܘܼܠܳܠܳܐ بلَّل. رطَّب. ندَّى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܬܰܠܺܝܼܠܳܐ مُبتَلّ. رَطِب. نَديّ.

ܬܰܠܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ رُطوبة. نُدوّة. نَداوة.

ܬܰܠܬ̥ܳܐ رُطوبة. نُدوّة. نَداوة.

ܬܶܠܳܐ. ܬܶܠܠܳܐ تَلّ. رَبوة. كَومة.

ܬܶܠܳܠܳܐ مثلهُ (2) مِئذَنة. مَنارة الـمُؤذِّن.

ܬܶܠܳܠܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ كِناية عن الفيل.

ܬܶܠܽܘܿܠܬ̊ܳܐ ج ܬܶܠܽܘܼ̈ܠܝܳܬ̥ܳܐ تَلّ صغير.

ܬܶܠܽܘܿܢܬ̊ܳܐ ج ܬܶܠܽܘܿܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ رَبوة. تَلّ صغير.

ܬܽܘܼܠܳܐ جَفن العين.

 • ܬܠܳܐ ــِـ ܬܠܳܝܳܐ تَلا. قرَّر. قرأ (2) رَفَع. شال. حَمَل (3) علَّق. أناط. رَبَط (4) أتبع. ألحق (5) رغَّب. شوَّق (6) مَطَل. أخَّر. أوقف. أبطل (7) تَلا. تَبِع. عَقَب.

 ܒܳܬ̥ܰܪ تتبَّع. تلمَّس. تطلَّب. رَغِب.

 ܠܰܦܠܳܢ ܛܰܥܢܳܐ حمَّل الحِملَ فُلاناً.

 ܠܰܦܠܳܢ ܒܣܰܒ̥ܪܳܐ رجَّى. أمَّل فُلاناً.

 ܒܙܰܦܠܳܢ ܥܶܠܬ̥ܳܐ تعلَّل. احتجّ بكذا.

 ܚܝܳܪܶܗ شَخَص. نَظَر. رَفَع. طَرفهُ.

 ܡܰܪܢܺܝܼܬ̥ܶܗ ܥܰܠ نَغَل قلبَهُ على.

 ܬܠܳܐ ܦܳܬ̥ܽܘܿܪܳܐ رَفَع المائدة.

 ܬܠܳܐ ܩܳܠܶܗ رَفَع عَقيرتهُ أي صوتهُ.

ܬܰܠܺܝܼ. ܬܽܘܼܠܳܝܳܐ. ܡܬܰܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܺܝܼ (مج) وتعلَّق. تشبَّث. ناط. تَبِع. لَزِم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܰܘܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܠܰܘܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܬ̥ܠܺܝܼ. ܡܰܬ̥ܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جعلهُ يعلق ويتلو إلخ.

ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܝܳܢܳܐ مفعول وفاعل (2) قوّة جاذبة.

ܬܠܳܝܳܐ عَلاق. طَرَف الغُصن المتُعلّق بهِ الثمر والورق (2) شَنف. قُرط (3) ما يُعلَّق من قناديل ونحوها.

ܬܠܳܝܬ̊ܳܐ مرّة (2) عِلاقة. عُروة.

ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܬܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ صَلوة تُرتَّل بصوت عالٍ.

ܡܬ̥ܰܠܰܝܬ̊ܳܐ ما عُلِّق في البيت من حبالٍ ونحوها.

ܬܳܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܬܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ انياط. مِعلاق.

ܬܶܠ̈ܝܰܘܳܬ̥ܳܐ أَوج. أعلى جُزء من منطقة البروج.

 • ܬܰܠܒ̊ܽܘܿܢ̈ܶܐ تَلبينة. منقوعات خَليّة (2) سِلق.
 • ܬܰܠܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ مُخاطَبة. مُحادَثة.
 • ܬܠܰܓ̥ ــَـ ܬܠܳܓ̥ܳܐ ثَلَج. أمطر ثَلجاً (2) ثَلِج. بَرُد (3) ابيضّ.

ܬܰܠܶܓ̥. ܬܽܘܼܠܳܓ̥ܳܐ ثلَّج. برَّد. بيَّض.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܠܶܓ̥ أثلج. أمطر ثَلجاً (2) ثلَّج. برَّد (3) بيَّض. حوَّر (4) ابيضّ. احورّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܠܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܠܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܰܠܓ̊ܳܐ ثَلج. ما يتجمّد ويسقط من السماء.

ܬܰܠܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܬܽܘܼܠܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ ثَلج نازل (2) ثَلج. خَصَر. قُرحة حادثة بسبب البَرد. ܩܶܪܫܳܐ (3) نِقرِس. داء المفاصل.

ܬܰܠܓ̊ܳܝܳܐ. ܬܰܠܓ̊ܳܢܳܐ ثَلجيّ. ذو ثَلج.

ܬܰܠܳܓ̥ܳܐ ثَلّاج. بَيّاع الثَّلج.

ܬܰܠܳܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ثِلاجة. بيع الثَّلج.

 • ܬܰܠܗܳܝܳܐ آكلة. داء السَّرَطان.
 • ܬܰܠܙܽܘܼܙܳܐ أبلَه.
 • ܬܠܰܚ ــَـ ܬܠܳܚܳܐ انهدم. خَرِب (2) انصدع. انشقّ. تمزّق. بَلي (3) انفتق الثوب (4) أدِر الرجل. انفتق صِفاقهُ فوقع قُصبهُ في صَفَنهِ.

ܬܠܰܚ ــُـ ܬܠܳܚܳܐ. ܬܶܠܚܳܐ. ܬܠܽܘܼܚܝܳܐ ثَلَع. هَدَم. دَكّ. خرَّب (2) صَدَع. شَقّ. مزَّق (3) فَتَق الثوب (4) فَتَق الرَّجُل.

ܬܰܠܰܚ. ܬܽܘܼܠܳܚܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܰܚ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܰܚ (مج. مط) وقيل: بَلَغ. وَصَل.

ܐܰܬ̥ܠܰܚ. ܡܰܬ̥ܠܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جعلهُ يهدم إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܠܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܠܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܶܠܚܳܐ. ܬܠܳܚܳܐ شَقّ. صَدع (2) افتضاض. افتراع (3) كالتابع.

ܬܽܘܼܠܳܚܳܐ قَروة. أُدرَة. فَتقة. فَتق.

 • ܬܰܠܡܳܐ و ܬܰܠܡܬ̥ܳܐ جَرّة. قُلّة (2) قُربة (3) رَغوة. زَبَد البحر. وهذا عن كتاب المقتطفات.
 • ܬܰܠܶܣ. ܬܽܘܼܠܳܣܳܐ. ܒ سَخِر. استهزأ.

ܐܰܬ̥ܠܶܣ طَنَز. سَخِر. استهزأ (2) حمَّل.

ܬܰܠܺܝܼܣܳܐ تَلّيسة. كِيس. خُرج.

 • ܬܰܠܰܐܣܰܐ[21] بحر. يَمّ. ܝܰܡܳܐ.
 • ܬܰܠܥܙܳܐ دائم. أبديّ. سَرمَديّ.
 • ܬܠܺܝܼܦܳܐ جَفن العين (2) هُدب. شَعر الجَّفن.

ܬܰܠܺܝܼܦܳܐ. ܬܶܠܦܳܐ جَفن. هُدب.

 • ܬܠܰܫ ــُـ ܬܠܳܫܳܐ. ܬܠܽܘܼܫܝܳܐ قَلَع. نَزَع. استأصل (2) نَتَف. نَتَش. جَرّ. قَطَع (3) مزَّق. جَرَح (4) صاح. صَرَخ.

ܬܰܠܶܫ. ܬܽܘܼܠܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܶܫ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܰܫ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܠܶܫ. ܡܰܬ̥ܠܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جعلهُ يقلع إلخ.

 • ܬܠܳܬ̥. ܬܠܳܬ̥ܳܐ ثلاث. ثلاثة.

 ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ثالث (2) مُثلَّث. ذو ثلاثة أقسام.

 ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܬܠܳܬ̥ܳܐ ثلاثةً ثلاثة.

 ܬܠܳܬ̥ و ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܒܫܰܒ̊ܳܐ يوم الثلاثاء.

ܬܠܳܬ̥ ܨܶܒ̥̈ܥܳܢ عند الأطبّاء: دِرهَمان.

ܬܳܠܬ̊ܰܬ̥ السنة السابقة للسنة التي أنت فيها وما قبلها. عام عام الأوّل (2) السنة التابعة للمُقبِلة.

ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܝܳܐ ثالث (2) مُثلَّث. ذو ثلاثة أجزاء (3) وسيط. حَكَم. قاضٍ عُرفيّ.

ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܝܬ̊ܳܐ ثالثة (2) جُزء من الزمان أصغر من الثانية.

ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد الثلاثة (2) الثالوث الأقدس.

ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ ثالثاً. ثالثةً.

ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ ثُلاثيًّا. ثلاث مرّات.

ܕܳܘܝܰܝ̈ ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ مُثلَّثوا الشقاء.

ܬܠܳܬ̥ܰܥܣܰܪ ثلاثة عشر.

ܬܠܳܬ̥ܰܥܶܣܪܳܐ الثالث عشر من الشهر.

ܬܠܳܬ̥ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ثلاث عشرة.

ܬܠܳܬ̥ܰܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ ثالث عشر.

ܬܠܳܬ̥ܰܥܣܺܝܼܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد الثالث عشر .

ܬܠܳܬ̥ܺܝܼܢ ثلاثون (للمذكّر والمؤنّث).

ܬܠܳܬ̥ܺܝܼܢܳܝܳܐ. ܬܠܳܬ̥ܺܝܼܢܳܝܬ̊ܳܐ ثلاثينيّ.

ܬܠܳܬ̥ܺܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد الثلاثين.

ܬܠܳܬ̥ܡܳܐܐ ثلاثمائة.

ܬܰܠܶܬ̥. ܬܽܘܼܠܳܬ̥ܳܐ ثلَّث. قسَّم شيئاً ثلاثة أجزاء (2) أخذ ثُلثهُ (3) جعلهم ثلاثة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܰܬ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܬ̥ܰܠܬ̥ܳܐ مُثلَّث.

ܬܽܘܼܠܬ̥ܳܐ ثُلث. جزء من الثلاثة.

ܬܽܘܼܠܬ̊ܳܐ ذو ثلاث سنين من الشاء وغيرها.

 • ܬܠܳܬ̥ܠܽܘܿܢܳܐ لغة في ܬܰܪܬ̊ܠܽܘܿܢܳܐ.
 • ܬܰܡ ــُـ ܬܡܳܡܳܐ تَمّ. كَمُل (استعملهُ).

ܬܰܡܶܡ. ܬܽܘܼܡܳܡܳܐ أتمّ. أكمل (2) زكَّى. جعلهُ وديعاً ساذجاً عفيفاً إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܬܰܡܬ̊ܶܡ. ܬܽܘܼܡܬ̊ܳܡܳܐ تَمتَم.

ܬܰܡܺܝܼܡܳܐ وديع. زَكيّ. حليم. سليم القلب. ساذج. عفيف. خَشوع. مُخبِت. أبله.

ܬܰܡܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ وَداعة. زَكاوة. حِلم. سَلامة إلخ.

ܬܰܡܬ̊ܡܳܢܳܐ تَمتام. طِمطِم.

ܬܰܡܬ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَمتَمة. كلام غير مفهوم.

 • ܬܡܰܗ ــَـ ܬܶܡܗܳܐ. ܬܡܳܗܳܐ تعجَّب. دُهِش. بُهِت. تحيَّر. فُحِم (2) تعطَّل. بَطَل (3) جُذِب. خُطِف بالروح.

 ܬܶܡܗܰܬ̥ ܥܰܝܢܳܐ شُخِصتْ. فُتِحتْ. جَهِرتْ العين.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܗ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج) ومثلهُ.

ܬܰܡܰܗ. ܬܽܘܼܡܳܗܳܐ عجَّب. أدهش. حيَّر. أفحم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܗ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܡܰܗ. ܡܰܬ̥ܡܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عجَّب. أدهش. حيَّر. أفحم.

 ܠܰܦܠܳܢ نوَّه بفُلان. دعاهُ برفع الصوت ورَفَع ذِكرهُ ومَدَحهُ وعظَّمهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܡܰܗ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܡܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܬ̥ܡܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ التَّنويه (عن ابن بهلول).

ܬܰܡܺܝܼܗܳܐ مُتعجِّب. مُندهش. مُتحيّر.

ܬܰܡܺܝܼܗܽܘܼܬ̥ܳܐ تعجُّب. اندهاش. تحيُّر.

ܬܡܺܝܼܗܳܐ عجيب. مُدهِش. غريب.

ܬܡܺܝܼܗܽܘܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) أعجوبة. مُعجزة.

ܬܡܺܝܼܗܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) أعجوبة (3) شُخوص. عِلّة تذهب بالبصر والعين مفتوحة (4) شُخوص العين. وَرَم شديد في جَفنَيها.

 • ܬܡܰܙ ــَـُـ ܬܡܳܙܳܐ. ܬܶܡܙܳܐ تعجَّب. دُهِش. ارتاب (2) تقَمقَم. توامَر.

ܬܡܺܝܼܙܳܐ. ܬܰܡܺܝܼܙܳܐ مُتعجِّب. مُندهش.

ܬܡܺܝܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ دَهشة. حَيرة. ارتياب.

ܬܰܡܽܘܼܙ. ܬܰܡܽܘܼܙܳܐ شهر تمّوز.

ܬܰܡܽܘܼܙܳܐ اسم رجل صَيّاد (2) مِرّيخ (كوكب).

 • ܬܰܡܚܺܝܼ. ܬܽܘܼܡܚܳܝܳܐ جمَّم. أطفَح الكَيل (2) عيَّر. كال (3) غيَّر.
 • ܬܡܳܠܝ وقليلاً ܬܡܳܠ البارحة.
 • ܬܰܡܢ. ܗܳܪ ܬܰܡܳܢ ثَمَّ. هناك.

ܬܰܡܳܢܳܝܳܐ نسبةً إلى هُناك وثَمَّ.

 • ܬܡܳܢܶܐ. ܬܡܳܢܝܳܐ ثمانٍ. ثمانية.

ܬܡܳܢܝܳܬ̥ܳܐ الثامن من الشهر خاصّةً.

ܬܡܳܢ̈ܝܳܬܰܝܟ̊ܽܘܿܢ ثمانيتكم (وقِسْ باقي الضمائر).

ܬܡܺܝܼܢܳܝܳܐ. ܬܡܺܝܼܢܳܝܬ̊ܳܐ ثامن. ثامنة.

ܬܡܺܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد الثمانية.

ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ثمانية عشر.

ܬܡܳܢܬ̊ܰܥܣܰܪ ثمانية عشر.

ܬܡܳܢܰܥܶܣܪܳܐ ثامن عشر من الشهر خاصّةً.

ܬܡܳܢܰܥܶܣܪ̈ܶܐ. ܬܡܳܢܬ̊ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ثماني عشرة.

ܬܡܳܢܰܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ. ܬܡܳܢܬ̊ܰܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ ثامن عشر.

ܬܡܳܢܰܥܣܺܝܼܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد الثامن عشر.

ܬܡܢܳܐܺܝܼܢ ثمانون (للمذكّر والمؤنّث).

ܬܡܳܢܺܐܝܼܢܳܝܳܐ. ܬܡܳܢܺܐܝܼܢܳܝܬ̊ܳܐ ثمانينيّ.

ܬܡܳܢܺܐܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد الثمانين.

ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ثمانمائة.

ܬܰܡܶܢ. ܬܽܘܼܡܳܢܳܐ ثمَّن. قَسَم شيئاً ثمانية أجزاء (2) أخذ ثُمنَهُ (3) جعلهم ثمانية.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܬܽܘܼܡܢܳܐ ثُمن (2) فَلس. ܦܽܘܼܠܣܳܐ.

 • ܬܰܡܣܺܝܼܚ. ܬܶܡܣܰܐܚ تِمساح.
 • ܬܡܰܪ ــَـ ܬܡܳܪܳܐ طَرَفتْ العين. انطبقتْ أهدابها (2) يَبِس. جَفّ.

ܬܡܰܪ ــُـ ܬܡܳܪܳܐ يبَّس. جفَّف (2) تمَّر. قَطَع اللحم صِغاراً ثم جفَّفهُ (2) طَرَف عَينَهُ.

ܐܰܬ̥ܡܰܪ غَمَز. أشار بجَفن عينهِ (2) طَرَف عَينَهُ.

ܬܡܺܝܼܪܳܐ مف (2) لَحم مُقطَّع ومُجفَّف.

ܬܶܡܪܳܐ (ذ. ث) جَفن (2) هُدب العين.

ܬܶܡܪܳܐ. ܬܰܡܪܳܐ (ذ. ث) تَمر.

ܬܶܡܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܽܘܼܩܳܬ̥ܳܐ القَسب. اليابس من التَّمر.

 ܪ̈ܽܗ݈ܘܡܳܝܳܬ̥ܳܐ قَسب عَنبَريّ.

 ܗܶܢ̈ܕ̊ܘܳܝܳܬ̥ܳܐ حُمِر. تَمر هنديّ.

ܬܶܡܪܬ̥ܳܐ ج ܬܶܡܪ̈ܶܐ تَمرة.

ܬܰܡܳܪܳܐ تامر. بَيّاع التَّمر.

ܬܰܡܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ تِمارة. حِرفة التامر.

 • ܬܡܺܝܼܫܳܐ ذكرهُ ابن بهلول وكتاب المقتطفات. غير مشروح، ولعلّهُ بمعنى المتموش. المجموع.
 • ܬܰܢ ــَـ ܬܢܳܢܳܐ دَخَن (2) دخَّن. قَذَف دُخاناً.

ܬܰܢܶܢ. ܬܽܘܼܢܳܢܳܐ. ܡܬ̥ܰܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܢܶܢ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܢܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܢܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̊ܶܢ دَخَن. دخَّن (2) جعلهُ يدخّن.

ܬܰܢܬ̊ܶܢ. ܬܽܘܼܢܬ̊ܳܢܳܐ دَخَن. دخَّن غير مرّة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܢܬ̊ܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܢܬ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܬܶܢܳܢܳܐ و ܬܶܢܳܢܬ̊ܳܐ دُخّان.

ܬܶܢܳܢܳܝܳܐ دُخانيّ. خاصّ بالدُّخّان.

ܬܰܢܺܝܼܢܳܐ تِنّين. ثُعبان (2) حُوت (3) تِنّين. مَوضِع في السماء (4) قِدر لطيفة مُثقَّبة الأسفل في عُرف أهل الكيمياء.

 • ܬܢܳܢ هُنا (2) في هذا العالم. ܗܳܪܟ̊ܳܐ.

ܬܢܳܢܳܝܳܐ حاضر. ما كان هُنا.

 • ܬܢܳܐ ــِـ ܬܢܳܝܳܐ. ܬܶܢܝܳܐ. ܬܶܢܝܳܢܳܐ ثَنى. عَطَف. لَوى. ضاعَف (2) كرَّر. أعاد (3) فَلَح. كَرَب ثانيةً (4) قَصّ. حَكى. رَوى. أخبر (5) أثنى. وَصَف. مَدَح (6) تَلا. قرَّر[22]. أورد.

 ܩܶܪܝܳܢܶܗ دَرَس مُدوّنتهُ[23]. هَذّ فيها غير مرّة.

 ܡܶܢ ܠܶܒ̊ܶܗ أخذ غَيباً. عن ظَهر قلبهِ.

ܬܰܢܺܝܼ. ܬܽܘܼܢܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) ܥܰܡ خاطَب. كلَّم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝܼ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܢܺܝܼ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܢܺܝܼ جعلهُ يثني ويكرّر ويخبر إلخ.

ܡܬ̥ܰܢܝܳܢܳܐ فاعل (2) راوية. مُؤرِّخ (3) نَوع الإخبار.

ܬܢܳܝܳܐ استثناء عند النُّحاة.

ܬܶܢܝܳܐ مثلهُ (2) خَبَر. قِصّة. حكاية. رواية.

 ܕܝܰܡܺܝܼܢܳܐ مُكافأة مُضاعَفة.

ܕܺܐܝܼܕ̥ܳܐ مثلهُ (2) عُقوبة مُضاعفة. مُكرَّرة.

ܒܬ̥ܶܢܝܳܐ ܡܶܢ ܬܶܢܝܳܐ ثانيةً. أيضاً.

ܬܶܢܝܳܝܳܐ مُضاعَف (2) استثنائيّ (2) ثَنيّ. ذو سَنَتَين.

ܬܶܢܝܳܢܳܐ ثانٍ (2) ثَنيّ. ذو سَنَتَين.

ܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܽܘܿܣܳܐ كتاب تَثنية الاشتراع.

ܬܶܢܝܳܢܬ̊ܳܐ. ܬܶܢܝܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ثانية (2) ثَنية.

ܬܶܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَثنية. إعادة. تِكرار. تَكرير.

ܬܶܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ ثانيةً. أيضاً. تِكراراً. من جديد.

ܬܶܢܝܳܢܳܝܳܐ استثنائيّ عند النُّحاة.

ܬܽܘܼܢܳܝܳܐ خَبَر. قِصّة. حِكاية. رواية (2) نَوع الإخبار عند النُّحاة.

 ܡܓ̥ܰܚܟ̥ܳܢܳܐ قِصّة. حكاية هَزليّة مُضحِكة.

 ܬܽܘܼܢܳܝܳܐ ܣܦܺܝܼܩܳܐ تُرَّهة. خُرافة.

ܡܰܬ̥ܢܝܳܐ اسم مفعول ومصدر ميميّ.

 ܒܺܝܼܫܳܐ ثَلَب. نَميمة. تُهمة.

 • ܬܢܰܒ̥ ــَـ ܬܢܳܒ̥ܳܐ خَدِر. نَمِل.

ܐܰܬ̥ܢܶܒ̥. ܡܰܬ̥ܢܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ خدَّر. نمَّل.

ܬܰܢܽܘܼܒ̥ܳܐ. ܬܢܺܝܼܒ̥ܳܐ خَدِر. نَمِل.

ܬܰܢܽܘܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܬܢܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ خَدَر. نَمَل.

 • ܬܽܘܼܢܒ̊ܳܝܳܐ وَباء. مَجاعة. هَلاك. غَلاء. خَسارة. نَقص.
 • ܬܰܢ̈ܓ̊ܶܐ ضَرب من النقود عند الفُرس.
 • ܬܰܢ̈ܓܳܝܳܬ̥ܳܐ. ܬܰܢ̈ܩܳܝܳܬ̥ܳܐ مَحلَب. شجر وحَبّهُ (2) دُخان يتعلّق بالسَّفُّود.
 • ܬܰܢܓ̊ܳܪܳܐ دُخّان (2) سِناج. أَثَر دُخان السِّراج في الحائط وغيرهِ.
 • ܬܰܢܘܰܝ[24] (ث) شَرط. واحد الشُّروط (2) عَهد. اتّفاق (3) حُجّة.

ܥܰܠ ܬܰܢܘܰܝ[25] بشَرط. بحُجّة.

ܬܰܢܘܳܝܳܐ[26] شَرطيّ. خاصّ بالشَّرط.

ܬܰܢܘܺܝܼ. ܬܽܘܼܢܘܳܝܳܐ شَرَط. اشترط.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܢܘܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܢܽܘܼܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܬܢܰܚ ــَـ ܬܢܳܚܳܐ. ܥܰܠ تنهَّد. تنفَّس. تزفَّر. تحسَّر. تلهَّف. تأسَّف. تندَّم.

ܬܰܢܰܚ. ܬܽܘܼܢܳܚܳܐ مبالغتهُ (2) جعلهُ يتنهَّد ويتنفَّس إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܢܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܢܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܢܰܚ. ܡܰܬ̥ܢܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܬܰܢܰܚ.

ܬܢܺܝܼܚܳܐ مُتنهِّد. مُتحسِّر. مُتأسِّف. مُتندِّم.

ܬܶܢܚܬ̥ܳܐ ج ܬܶܢ̈ܚܳܬ̥ܳܐ زَفرة. حَسرة. تَنَفُّسة. تَنفُّس الصُّعَداء.

ܬܶܢܚܳܐ رَبو. لَهث. ضِيق النَّفَس.

ܬܽܘܼܢܳܚܬ̊ܳܐ ج ܬܽܘܼ̈ܢܳܚܳܬ̥ܳܐ زَفرة. تَنَفُّسة.

 • ܬܢܽܘܼ̈ܡܶܐ جُنجُل. جُلجُلان. حَبّ السِّمنة.

ܬܰܢܽܘܼܡܳܐ تَنُّوم. شجر القِنَّب أو الشاهدنج.

ܬܰܢܽܘܼܡܬ̊ܳܐ أحد مِصراعَي الباب.

 • ܬܽܘܼܢܦܳܐ نَكبة. مُصيبة. بَليّة (2) وَلوَلة. حَيرة.
 • ܬܰܢ̈ܩܳܝܳܬ̥ܳܐ مثل ܬܰܢ̈ܓ̊ܳܝܳܬ̥ܳܐ.
 • ܬܰܢܽܘܼܪܳܐ تَنُّور. آتون (2) مَنارة. مِئذَنة مُحاطة بجدار يُقرَأ عليها في البِيَع (3) نَثرة. دِرع واسعة (4) ثَوب واسع ينزل من الخَصر الى القَدَمين (تَنُّورة).

 ܕܦܳܢ̈ܣܶܐ مَنار. مَنارة.

ܬܰܢܽܘܼܪܬ̊ܳܐ تَنُّور. آتون صغير.

 • ܬܽܘܼܣܪ̈ܶܐ ضَرب من الأدوية.
 • ܬܰܥܠܳܐ ثَعلَب. ثُعالة (2) داء الثَّعلَب.

ܬܰܥܠܬ̥ܳܐ ثَعلَبة. أنثى الثَّعلَب.

ܬܰܥܠܽܘܼܬ̥ܳܐ رَوَغان. مَكر (2) داء الثَّعلَب.

ܬܰܥܶܠ. ܬܽܘܼܥܳܠܳܐ راغ. مَكَر. خَدَع.

 • ܬܥܰܫ. ܬܥܶܫ ــَـ ܬܥܳܫܳܐ. ܬܶܥܫܳܐ تَعِس. عَثَر. زَلّ. وَقَع (2) عُني. كَدّ. تَعِب. شَقي (3) أتعب. أضجر. شوَّش.

ܐܰܬ̥ܥܶܫ أتعس. أعثر. أزَلّ (2) أتعب أشقى.

ܬܥܺܝܼܫܳܐ تعيس. شَقيّ. تَعِب. شاقّ. مُتعَب إلخ (2) مَعتوه. ܟܬ̥ܺܝܼܫܳܐ.

ܬܥܺܝܼ̈ܫܳܬ̥ܳܐ مَتاعِب. مَشاقّ. مَصائب. بَلايا.

ܬܥܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܬܥܳܫܳܐ تَعاسة. مَتعَبة. مَشقّة.

ܬܳܥܽܘܿܫܳܐ فاعل (2) تَعيس. شَقيّ. تَعِب.

 • ܬܰܦܳܐ (ذ. ث) ضِفّة. ساقية. جَدوَل. مَجرىً.

ܬܰܦܶܦ. ܬܽܘܼܦܳܦܳܐ أجرى ماءً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܦܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܬܦܳܐ ــِـ ܬܦܳܝܳܐ ثفَّى. جَعَل القِدر على الأثافيّ.

ܬܰܦܺܝܼ. ܬܽܘܼܦܳܝܳܐ ثفَّى مِراراً عديدة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝܼ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܺܝܼ (مج. مط).

ܬܰܦܝܳܐ ج ܬܦܰܝ̈ܳܐ أُثفيّة. أثافيّ.

ܬܦܰܝܳܐ. ܬܦܳܝܳܐ. ج ܬܦܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ أُثفيّة. مَوقِد. تَنُّور. فُرن.

ܬܦܰܝܳܐ ܕܶܐܫܳܬ̥ܳܐ اتّقاد الحُمَّى.

ܒܶܝܬ̥ ܬܦܳܝܳܐ أُثفيّة. مَوقِد (2) مَطبَخ.

 • ܬܶܦܠܳܐ صَحيفة. رُقعة كانت تُكتَب عليها تعاويذ العَشر الوصايا وتُعلَّق في الصُّدور (2) كاشِم. أنجدان (نبت).

ܬܶܦܠܬ̥ܳܐ ج ܬܶܦ̈ܠܳܬ̥ܳܐ و ܬܶܦ̈ܠܶܐ رِداء. ذَيل. هُدب. طَرَف الثُّوب (2) ضَرب من العِلَل.

 • ܬܦܶܢ ــَـ ܬܦܳܢܳܐ جاع. ܟܦܶܢ.
 • ܬܰܦܢܟ̥ܳܐ مِثال. شَكل. شِبه. ذات. حقيقة. أصل.

ܬܰܦܢܟ̥ܳܝܳܐ مِثاليّ. ذاتيّ. حقيقيّ. أصليّ.

 • ܬܰܦܣܳܝܳܐ فَيجَن. سَذاب. نَبت رائحتهُ مَكروهةٌ.
 • ܬܦܰܫ ــُـَـ ܬܦܳܫܳܐ غَرَز. رَكَل. رَفَس. لَكَز. نَطَح باليد (2) فَرَغ. بَطَل عن العمل (3) قُتِل. سَقَط في الحَرب.

ܬܰܦܶܫ. ܬܽܘܼܦܳܫܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܦܶܫ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܦܰܫ (مج).

 • ܬܰܩܳܐ عِقد من ذهب ونحوهُ (2) طاقة من الثياب المضاعَفة الـمُبطَّنة.
 • ܬܩܳܐ ܘܰܐܗܦܶܟ̥ حاوَل ورَدّ.
 • ܬܰܩܕ̊ܳܐ عَصا. قَضيب. صَولَجان. عُكّازة (2) لِواء مَمدود. عَلَم.
 • ܬܩܶܠ. ܬܩܰܠ ــَـ ܬܩܳܠܳܐ. ܬܶܩܠܳܐ عَثَر. تَعِس (2) شَكّ. تشكَّك.

ܬܩܰܠ ــُـ ܬܩܳܠܳܐ. ܬܩܽܘܼܠܝܳܐ رَجَح. كان ثقيلاً وأثقل (2) ثَقُل. اشتدّ المرض (3) ساوى. عادَل بالثِّقل (4) ثَقَل. وَزَن. زار. اختبر ثِقل شيء (5) انتقد. فَحَص. وَزَن (6) وَزَن. مَسَح. هَندَس. سوَّى الأرض (7) أقرّ. ثبَّت. أرسَخ (8) وفَّى. دَفَع. أدَّى.

 ܠܰܦܠܳܢ ܪܹܺܫܶܗ[27] ثَقُل على فُلان رأسُهُ.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܰܘܬ̊ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ وُجِد بين الموت والحياة.

 ܒܶܝܬ̥ ܬܪܶܝܢ ܚܽܘܼ̈ܫܳܒ̥ܶܐ قدَّم رِجلاً وأخَّر أخرى. ارتاب.

 ܬܶܩܠܰܬ̥݀ ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ ثَقُلتْ المرأة. استبان حَبَلُها.

 ܪܽܘܼܚܳܐ ܠܺܐܝܼܠܳܢܳܐ هَزَّتْ الريح الشجرة.

ܬܰܩܶܠ. ܬܽܘܼܩܳܠܳܐ ثقَّل. وَزَن. راز (2) أعثر. أزَلّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܩܶܠ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܰܠ (مج) وعَثَر. تَعِس.

ܐܰܬ̥ܩܶܠ ثَقُل. رَجَح. عادَل (2) ثقَّل. وَزَن. راز (3) أعثر. أزَلّ.

ܬܳܩܠܳܐ فاعل (2) شَريف. حَسيب. كبير قَومٍ.

ܬܳܩܽܘܿܠܳܐ فاعل (2) وَزّان. قَبّانيّ (3) وَزّان البِنّاء والساعة.

ܬܳܩܽܘܿܠܬ̊ܳܐ أُحبولة. مَصيدة. شَرَك.

ܬܩܺܝܼܠܳܐ مف (2) ثقيل. راجح. باهظ.

ܬܶܩܠܳܐ. ܬܩܽܘܼܠܳܐ. ܬܽܘܼܩܠܳܢܳܐ ثِقَل.

ܬܩܽܘܼܠܳܐ خَراج. جِزية. ضَريبة.

ܬܩܳܠܳܐ مِثقال. وَزن عِشرين دِرهماً.

ܬܰܩܠܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܬܰܩܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مِثقال.

ܡܰܬ̥ܩܽܘܼܠܬ̊ܳܐ ج ܡܰܬ̥ܩܽܘܼ̈ܠܝܳܬ̥ܐ مِثقال. ميزان (2) ثِقل. زِنة (3) تاقول. وَزّان البَنّاء.

ܡܰܬ̥ܩܠܽܘܼܬ̥ܳܐ مِثقال. ميزان.

ܡܰܬ̥ܩܳܠܳܐ مثلهُ (2) مِقياس. قاعدة (3) أَجر. مُكافأة (4) ميزان الدَّراهم والدَّنانير (5) ثِقل. مِثقال. زِنة.

 ܕܡܰܠܟܳ̊ܐ عِشرون دِرهماً.

 ܕܩܽܘܼܕ̥ܫܳܐ مثلهُ وقيل أربعة أو ستّة دراهم.

 ܫܰܠܡܳܐ مِثقال. ميزان مُعيَّر.

ܡܰܬ̥ܩܳܠܳܢܳܝܳܐ مِثقاليّ. مِيزانيّ. مِقياسيّ.

ܬܽܘܼܩܰܠܬ̥ܳܐ[28]. ܬܽܘܼܩܠܳܐ. ܬܽܘܼܩܳܠܳܐ عَثَرة. زَلّة. شَكّ.

ܬܶܩܠܰܬ̥ من أسماء السُّنبُل الجبليّ.

 • ܬܩܶܢ ــَـ ܬܩܳܢܳܐ. ܬܽܘܼܩܢܳܐ كان. وُجِد. نشأ (2) ثَبَت. قَرّ. استقام (3) بَرِئ. تعافى. صَحّ. صَلُح (4) قَوي. اشتدّ (5) انتصب. قام.

 ܥܰܠ ܒܥܺܝܼܪܳܐ استوى على ظَهر الدابّة.

 ܒܰܣܢܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ ܦܠܳܢ شَفَع. أسعف فُلاناً في حاجَتهِ.

ܬܰܩܶܢ. ܬܽܘܼܩܳܢܳܐ كوَّن. أوجَد. أنشأ. خَلَق. أبدع (2) قرَّر. ثبَّت (3) ألقَن. أحكَم (4) ركَّب. رتَّب. أصلح. سوَّى (5) أعَدّ. هيَّأ (6) نَصَب. جَعَل (7) أرشد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܩܶܢ. ܡܰܬ̥ܩܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܬܰܩܶܢ.

ܬܰܩܺܝܼܢܳܐ مُتقَن. ثابت. مُحكَم. صالح. مَحمود. مُستَقيم.

ܬܰܩܢܳܐ مثلهُ (2) صَفصَف. سَهل. أرض مُستَوية (3) وَحل. حَمأة.

 ܕܛܽܘܼܪܳܐ سَهل في قِمّة جبل.

ܬܰܩܺܝܼܢܬ̊ܳܐ. ܬܩܰܢܬ̥ܳܐ مُتقَنة. صالحة إلخ.

ܬܰܩܺܝܼ̈ܢܳܬ̥ܳܐ. ܬܰܩ̈ܢܳܬ̥ܳܐ فَضائل. مَحامد.

ܬܰܩܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܬܰܩܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ثَبات. صَلاح. استقامة إلخ.

ܬܽܘܼܩܢܳܐ استقامة. ثَبات. صَلاح (2) أرض مُستوية. مِهاد (3) كالتابع.

ܬܽܘܼܩܳܢܳܐ. ܬܶܩܢܳܐ وَحل. حَمأة. طين رقيق.

ܬܽܘܼܩܳܢܳܐ سَهل. أرض مَبسوطة (2) خِلقة. خَليقة. عَمَل (3) إعداد المائدة. أطعمة (4) وَليمة. دَعوة. مَأدُبة (5) مَعجون. ما يُركَّب ويُعَدّ من الأدوية (6) مَحَطّ. مَركَز.

ܡܰܬ̥ܩܢܳܐ مف (2) قاعدة. أساس (3) مَقَرّ. مَحَلّ. مَحَطّ. مَجلِس (4) عَمود يُجعَل عليهِ التمثال (5) هَيكل. مَعبَد.

 • ܬܰܩܢܕ̥ܳܝܳܐ هَرِم. شَيخ فانٍ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܰܕ̥ هَرِم. عمَّر طويلاً.

 • ܬܩܶܦ ــَـ ܬܩܳܦܳܐ. ܬܽܘܼܩܦܳܐ قَوي. اشتدّ. اعتزّ. مَنُع.

ܬܰܩܶܦ. ܬܽܘܼܩܳܦܳܐ قوَّى. شدَّد. منَّع. عزَّز.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܩܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܩܶܦ. ܡܰܬ̥ܩܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܬܰܩܶܦ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܩܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܩܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܰܩܺܝܼܦܳܐ قَويّ. شديد. عزيز. مَنيع.

ܬܰܩܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ قُوّة. شِدّة. عِزّة.

ܬܽܘܼܩܦܳܐ قُوّة. عِزّة. بأس. مَراس. صَولة.

 • ܬܰܪ عِند. لِدى. قُرب. ܠܘܳܬ̥.

 ܬܰܪܰܝ. ܬܰܪܰܝܟ̥ عِندي. عِندك.

 • ܬܰܪ ــُـ ܬܪܳܪܳܐ تُرّ. انقطع. انفصل (2) أتَرّ. قَطَع. فَصَل.

ܬܰܪܬ̊ܰܪ تَرتَر. ثَرثَر. كثَّر الكلام وخَلَطهُ واسترخى بكلامهِ.

ܡܬ̥ܰܪܬ̊ܪܳܐ كلام كثير مَخلوط رَخو مَليخ.

ܡܬ̥ܰܪܬ̊ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ تَرتَرة. ثَرثَرة. كَثرة الكلام ورَخاوتهُ ومَلاختهُ.

ܬܰܪܺܝܼܪܳܐ تَفِه. مَسيخ. مَليخ. بلا طَعم.

ܬܰܪܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ تَفاهة. مَساخة. مَلاخة.

ܬܪܳܪܳܐ زؤان. ܙܺܝܼܙܳܢܳܐ.

 • ܬܰܪܰܐ. ܬܽܘܼܪܳܐܳܐ علَّم. هذَّب. أدَّب. أرشد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܰܐ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܪܐܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܬܳܪܐܳܐ مُعلِّم. مُهذِّب. مُرشِد. مُؤدِّب.

ܡܬ̥ܰܪܐܳܢܳܐ مُعلِّم. مُهذِّب. مُرشِد. مُؤدِّب.

 • ܬܪܺܝܼ ــِـ ثَري. ابتلّ. تنقَّع.

ܬܪܳܐ ــِـ ܬܪܳܝܳܐ. ܬܶܪܝܳܐ مثلهُ (2) بَلّ. نَقَع.

ܬܰܪܺܝܼ. ܬܽܘܼܪܳܝܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܪܺܝܼ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܺܝܼ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܪܺܝܼ. ܡܰܬ̥ܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ بلَّل. نقَّع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܪܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܰܪܝܳܐ مف (2) مُبتَلّ. نَديّ. رَطِب.

ܬܶܪܝܳܐ سائِل. مَشرَب. مُسكِر. نَبيذ. نَقيع. عَصير كلّ شيء.

ܬܶܪܝܳܢܳܐ مثلهُ (2) بُقول مَنقوعة مَكبوسة.

ܬܽܘܼܪܰܝܰܐ ثُرَيّا. سبعة كواكب في عُنُق الثور (2) مَنارة تُعلَّق في البِيَع.

 • ܬܪܰܒ̥ ــَـ ܬܪܳܒ̥ܳܐ أثرَب. شَحُم. سَمِن.

ܬܪܶܒ̥ ــَـ ܬܪܳܒ̥ܳܐ انجذب (2) جَذَب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܪܶܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܪܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܪܶܒ̥ أثرَب. شَحُم. سَمِن.

ܬܰܪܒ̊ܳܐ ثَرب. شَحم. سَمن (2) شَحم الرُّمّان وغيرهِ من الأثمار (3) كالتابع.

ܬܰܪܒ̊ܳܢܳܐ. ܬܪܺܝܼܒ̥ܳܐ أثرَب. شَحيم. سَمين.

ܬܰܪܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ثرب. تَشحُّم. سِمَن.

ܬܪܽܘܿܒ̥ܳܐ (ث) ضَجّة. فِتنة. شَغَب.

 • ܬܰܪܒ̊ܳܢܩܳܐ قَميص بلا أكمام (2) وَزرة. سَراويل من الحَقَوَين إلى الفَخذ.
 • ܬܽܘܼܪܓ̊ܳܝܳܐ طُنبور. آلة للطَّرَب.
 • ܬܰܪܓ̊ܶܡ. ܬܽܘܼܪܓ̊ܳܡܳܐ تَرجَم. شَرَح. فسَّر (2) عبَّر. استخرج كتاباً (3) حَكى. أورد خُرافةً (4) ܥܰܠ بيَّن. أعرَب. أوضَح.

 ܥܰܠ. ܥܰܡ خَطَب. وَعَظ (2) خاطَب. كلَّم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܓ̊ܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܪܓ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܰܪܓ̊ܳܡܳܐ. ܬܽܘܼܪܓ̊ܡܳܢܳܐ تُرجُمان.

ܬܰܪܓ̊ܡܳܢܳܐ مثلهُ (2) واعِظ. خَطيب (3) كناية عن ناسوت السيّد المسيح.

ܬܰܪܓ̊ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ وظيفة التُّرجُمان والواعظ.

ܬܽܘܼܪܓ̊ܳܡܳܐ تَرجمة. خُطبة. مَوعظة. مَقالة.

 • ܬܪܰܕ̥ ــُـ ܬܪܳܕ̥ܳܐ ثَرَد. فَتّ خبزاً ثمّ بلَّلهُ بمَرَق.

ܬܰܪܶܕ̥. ܬܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ ثرَّد. فتَّت.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܪܶܕ̥. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܰܕ̥ (مج. مط).

ܬܪܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) ثَريدة. كِسَر خبز مَبلولة بمَرَق أو لَبَن.

ܬܪܺܝܼܕ̥ܳܐ خَسّ الحمار (يونانيّة).

 • ܬܰܪܘܳܕ̥ܳܐ مِلعَقة يُلعَق بها (2) صَحفة صغيرة (3) وَزن.
 • ܬܪܰܙ ــَـ ܬܪܳܙܳܐ. ܬܪܽܘܼܙܝܳܐ تَرِز. يَبِس. جَفّ. جَمَد (2) انبعج. انشقّ. فُري (3) امتلأ. أُفعِم البطن طعاماً (4) شَبِع.

ܬܪܰܙ ــُـ ܬܪܳܙܳܐ. ܬܪܽܘܼܙܝܳܐ بَعَج. شَقّ. فَرى (2) مَلأ. أفعم. أشبع.

ܬܰܪܶܙ. ܬܽܘܼܪܳܙܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܪܶܙ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܰܙ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܪܶܙ شَقّ. بَعَج. فَرى (2) مَلأ. أفعم. أشبع (3) أيبس. صلَّب. جمَّد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܪܰܙ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܪܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܰܪܙܺܝܼ. ܬܽܘܼܪܙܳܝܳܐ شَقّ. بَعَج إلخ.

 • ܬܳܪܚܳܐ. ܬܰܪܽܘܼܚܳܐ أُيَّل. وَعل. تَيس جبليّ.

ܬܳܪܰܚܬ̥ܳܐ. ܬܰܪܽܘܼܚܬ̊ܳܐ أيلة. عَنزة الجبل.

 • ܬܰܪܚܰܝܢܳܐ طُرخون. كَشك.
 • ܬܪܺܝܢ. ܬܰܪܬ̊ܶܝܢ اثنان. اثنتان.

 ܕܰܬ̥ܪܶܝܢ. ܕܬܰܪܬ̊ܶܝܢ الثاني. الثانية.

 ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒ̊ܳܐ يوم الاثنين.

 ܬܪܶܝܢ ܒܓܰܒ̥ܪ̈ܶܐ بيغاميّ. رَجُل ناكِح امرأتين معاً.

 ܬܪܶܝܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ برج الجوزاء.

 ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ اثنين اثنين.

 ܬܰܪܬ̊ܶܝܢ ܒܢ̈ܶܫܶܐ بيغامية. امرأة ذات زَوجين معاً.

 ܕܬܰܪܬ̊ܶܝܢ. ܬܰܪܬ̊ܺܝܼܰܐ ثانيةً. أيضاً.

ܕܬܰܪܬ̊ܺܝܼܰܐ. ܡܶܢ ܬܰܪܬ̊ܺܝܼܰܐ ثانيةً. أيضاً.

ܬܪܰܝܳܢܳܐ ثانٍ (2) ثُنيان. من كان دون السيّد أو الملك في المرتبة.

ܬܪܰܝܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ثانية (2) الثانية من الزَّمان.

ܬܪܰܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد الاثنين (2) تَضعيف.

ܬܪܰܝܳܢܳܝܳܐ ثانويّ. ثانٍ.

 ܬܪܰܝܳܢܳܝ ܢܰܦܫܳܐ مُراءٍ. مُحابٍ.

 ܐܰܦ̈ܶܐ. ܠܶܫܳܢܳܐ كَذّاب. خَدّاع. مَكّار.

ܬܪܰܝܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ اليوم الثاني من الشهر.

ܬܪ̈ܰܝܰܝ ܟܝܳܢܳܐ المعتقدون طَبيعتين بالمسيح.

ܬܪ̈ܰܝܰܝ ܩܢܽܘܿܡܳܐ المعتقدون أقنومين بالمسيح.

ܬܪܶܥܣܰܪ اثنا عشر (للمذكّر).

ܬܰܪܬ̊ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ اثنتا عشرة.

ܬܪܶܥܣܰܪܬ̊ܳܐ عدد الاثني عشر (2) كالتابع.

ܬܪܰܥܶܣܪܳܐ ثاني عشر من الشهر خاصّةً.

ܬܪܰܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ الثاني عشر.

ܬܪܰܥܣܺܝܼܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد الاثني عشر.

 • ܬܪܰܟ̥ ــُـ ܬܪܳܟ̥ܳܐ. ܬܪܽܘܼܟ̥ܝܳܐ تَرَك. أهمل (كلدانيّة قديمة).

ܬܰܪܶܟ̥. ܬܽܘܼܪܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

 • ܬܰܪܟ̥ܰܝܢܳܐ طُرخون. كَشك (الكاف رقيقة).
 • ܬܰܪܳܡܳܐ تِبن. كَومة تِبن.
 • ܬܰܪܡܽܘܼܕ̥ܳܐ. ܬܰܪܡܽܘܼܙܳܐ فَقير. صُعلوك.
 • ܬܰܪܡܽܘܼܛܳܐ كَسلان. غَفلان.

ܬܰܪܡܽܘܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ كَسَل. إغفال.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܡܰܛ تكاسَل. تغافَل.

 • ܬܰܪܡܳܠܳܐ (ذ. ث) مِزوَد. مِخلاة. كيس.
 • ܬܽܘܼܪܡܳܣܳܐ تُرمُس. نَبات ذو حَبّ مُفَرطَح مُرّ الطَّعم يُؤكَل بعد أن يُنقَع في الماء أيّاماً (2) جُمَّار. شَحم النَّخل (3) زَنبَق. سَوسَن برّيّ.
 • ܬܰܪܢܳܐ مَصل اللَّبَن.
 • ܬܪܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ جَرّة. قُلّة ماءٍ.
 • ܬܽܘܼܪܢܺܝܼܬ̥ܳܐ سَرو. ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ.
 • ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܳܐ. ܬܰܪܢܽܘܼܓ̥ܠܳܐ ديك.

ܬܰܪܢܳܓ̥ܽܘܿܠ ܒܰܪܳܐ هُدهُد.

ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܬ̥ܳܐ. ܬܰܪܢܳܓ̥ܽܘܿܠܬ̊ܳܐ دَجاجة (2) مجموع كواكب مَخلوطة مع المجرّة تُسمَّى ذَنَب الدَّجاجة.

ܬܰܪܢܽܘܼܓ̥ܠܬ̥ܳܐ. ܬܰܪܢܳܓ̥ܽܘܼܠܺܝܼܬ̥ܳܐ دجاجة.

 • ܬܰܪܢܺܝܼܩܳܐ مَصل اللَّبَن (2) كامِخ. مَضيرة.
 • ܬܰܪܢܰܣܩܳܐ سرج. مَنَبر. كُرسيّ.
 • ܬܰܪ̈ܢܰܣܩܳܬ̥ܳܐ دَعائم.
 • ܬܰܪܣܺܝܼ. ܬܽܘܼܪܣܳܝܳܐ قات. عال. غذَّى (2) أسعف. أعان (3) تشجَّع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܣܺܝܼ (مج) واقتات. اغتذى.

ܬܽܘܼܪܣܳܝܳܐ قُوت. غِذاء. مَؤونة. ذَخيرة.

ܬܰܪܣܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܬܽܘܼܪܣܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܬܰܪܣܳܝܬ̊ܳܐ قُوت. غذاء.

ܠܳܐ ܬܰܪܣܳܝܬ̊ܳܐ هُزال. حَوَص. ضيق. ضُعف العين.

 • ܬܪܰܥ ــُـ ܬܪܳܥܳܐ تَرَع. شَقّ. مزَّق. خزَّق (2) خَرَق. فَلَق. نَقَب. ثَلَم. ثَغَر. فَتَح (3) هَدَم. نَقَض. خرَّب (4) بَثَق. بَجَس. فجَّر الماء (5) فَصَد. أفرى. شَقّ الوريد (6) أبعد. رَذَل (7) انشقّ. تفجَّر. جَرى.

 ܒܶܗ ܬܽܘܼܪܥܬ̥ܳܐ بَطَش. فَتَك بهِ.

 ܟܰܪܣܳܐ أسهل البطن.

 ܠܚܰܝ̈ܠܰܘ̥ܬ̥ܳܐ شَقّ. شتَّت. هزَّم العساكر.

 ܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܶܗ هَدَم مُلكهُ. أساء فيهِ.

 ܦܽܘܼܡܶܗ تشدَّق. لَوى شِدقهُ للتَّفصُّح.

 ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ أكَبّ. انعكف على الدَّرس.

ܬܰܪܰܥ. ܬܽܘܼܪܳܥܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܪܰܥ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܰܥ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܪܰܥ جعلهُ يترع ويشقّ ويخرق إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܪܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܬ̥ܪܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܬܪܺܝܼܥܳܐ مف (2) الجمع الـمُكسَّر عند النُّحاة.

ܬܪܺܝܼܥܰܬ̥ ܕܡܳܐ امرأة نازفة دَمٍ.

ܬܰܪܥܳܐ باب. مَدخَل (2) باب. رأس. فَصل.

 ܕܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ دار المملكة. الباب العالي.

 ܒܶܝܬ̥ ܬܰܪ̈ܥܶܐ دِهليز. مَجاز. مَدخَل.

 ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ سِتر. حِجاب.

ܬܰܪܥܳܝܳܐ نسبةً إليهِ (2) كالتالي.

ܬܳܪܥܳܐ. ܬܰܪܳܥܳܐ بَوّاب. حاجِب. تَرّاع (2) بَوّاب. وَريد غليظ يخرج من الكَبِد وقيل عَظم المعدة.

ܬܰܪܥܬ̥ܳܐ. ܬܰܪܥܽܘܿܢܳܐ باب صغير.

ܬܰܪܥܬ̥ܳܐ اسم الآلهة لأهل حَرّان.

ܬܰܪܥܽܘܼܬ̥ܳܐ أُسكُفّة. عَتَبة الباب.

ܬܪܳܥܳܐ شَقّ. خَرق (2) تَلَم. خَطّ الفَدّان.

ܬܽܘܼܪܰܥܬ̥ܳܐ[29] تُرعة. ثُلمة (2) فجرة. فُوَّهة. جَدوَل ماء (3) خَلَل. شائبة (4) ضَربة.

 • ܬܰܪܥܽܘܼܙܬ̊ܳܐ ج ܬܰܪ̈ܥܽܘܼܙܶܐ فَقوس. قِثَّاء (ترعوز).
 • ܬܪܰܦ ــُـ ܬܪܳܦܳܐ تَرِف. تنعَّم. بَطِر (2) سَبَح. عام. طَفا (3) غاص. ܥܡܰܕ̥ (4) نظَّف. نقَّى. طهَّر (5) طَرَد. أبعد. نَفى (6) شنَّع. شَتَم. فَضَح. شيَّع عليهِ الباطل والـمُنكَر (7) غوَّص. سبَّح. غطَّس.

 ܫܹܺܐܕ̥ܳܐ[30] ܒܰܦܠܳܢ استفزّ. استغوى. أطغى. أبطَر. دَخَل الشيطانُ فُلاناً.

ܐܰܬ̥ܪܶܦ جعلهُ يترف ويسبح ويغوص إلخ.

ܬܰܪܦܳܐ صورة. تمثال. صَنَم. وَثَن.

ܬܽܘܼܪܦܳܐ عِهْن. صوف مُلوَّن.

 • ܬܪܰܨ ــُـ ܬܽܘܼܪܳܨܳܐ. ܬܪܳܨܳܐ تَرُص. استقام. اعتدل. صَلُح (2) توجَّه. تقبَّل (3) ترَّص. قوَّم. سوَّى. عدَّل (4) وجَّه. صوَّب. دَلّ. هَدى (5) صَنَع. فَعَل (6) أتقن. أحكم. أصلح. صحَّح (7) هذَّب. ثقَّف. درَّب.

 ܣܽܘܼܣܝܳܐ ܐܶܕ̥ܢܰܘ̈ܗܝ صَرّ. نَصَب الفَرَس أُذُنيهِ للسَّماع.

ܬܰܪܶܨ. ܬܽܘܼܪܳܨܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܪܶܨ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܪܰܨ (مج. مط).

ܐܰܬ̥ܪܶܨ أصلح. أعَدّ. هيّأ. حضَّر.

ܡܬ̥ܰܪܨܳܢܳܐ مُحتَسِب. مَأمور من قِبَل الوالي لضبط الموازين ونحو ذلك.

ܬܳܪܽܘܿܨܳܐ مُقَوِّم. تارِص. مُتقِن. مُرشِد. قائد إلخ.

ܬܪܺܝܼܨܳܐ مف (2) تَرِيص. مُستقيم. عَدِل. صحيح. صَوابيّ.

ܬܪܺܝܼܨ ܫܽܘܼܒ̥ܚܳܐ مُستقيم. صحيح الاعتقاد.

ܬܪܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ استقامة. صِحّة. صَواب إلخ (2) مِسطَرة.

ܬܪܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ ܫܽܘܼܒ̥ܚܳܐ استقامة. صِحّة الإيمان.

ܬܪܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ ܢܶܫܡܳܐ انتصاب. امتداد. ضيق النَّفَس.

ܬܽܘܼܪܳܨܳܐ استقامة. صِحّة. عِلاج.

ܬܽܘܼܪܳܨ ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ نَحو. إصلاح الكلام.

ܬܽܘܼܪܨܳܐ استقامة. عَدْل. صَواب.

 • ܬܽܘܼܪܝܳܩܳܐ تِرياق. دواء ضدّ السُّمّ.

ܬܰܪܝܳܩܳܐ. ܬܶܪܝܳܩܳܐ. تِرياق. ܫܩܳܝܬ̊ܳܐ.

 • ܬܪܰܫ ــُـ ܬܪܳܫܳܐ تَرِش. ساء خُلُقاً. تهدَّد. توعَّد.
 • ܬܰܪܫܺܝܼܫ يَشب. حجر كريم أبيض اللون.
 • ܬܰܪܬ̊ܠܽܘܿܢܳܐ. ܬܰܪܬ̊ܠܽܘܿܠܳܐ سَيكَران. شُويلاء. ܫܽܘܼܘܰܝܠܳܐ.
 • ܬܫܰܥ. ܬܶܫܥܳܐ تِسع. تِسعة.

 ܬܶܫܥܳܐ ܬܶܫܥܳܐ تُساع ومتسع.

ܬܫܰܥܬ̥ܳܐ التاسع من الشهر خاصّةً.

ܬܶܫܥܰܬ̥ ܝܰܪ̈ܚܶܐ تسعة أشهر.

ܬܶܫܥܳܬ̊ܰܝ̈ܟ̊ܽܘܿܢ تِسعَتُكم (وقِسْ باقي الضمائر).

ܬܫܺܝܼܥܳܝܳܐ. ܬܫܺܝܼܥܳܝܬ̊ܳܐ تاسع. تاسعة.

ܬܫܺܝܼܥܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد التسعة.

ܬܫܰܥܣܰܪ. ܬܫܰܬ̊ܰܥܣܰܪ تسعة عشر.

ܬܫܰܥܶܣܪܳܐ تاسع عشر من الشهر خاصّةً.

ܬܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ. ܬܫܰܬ̊ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ تسع عشرة.

ܬܫܰܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ. ܬܫܰܬ̊ܰܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ تاسع عشر.

ܬܫܰܥܣܺܝܼܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد التاسع عشر.

ܬܶܫܥܺܝܢ تُسعون (للمذكّر والمؤنّث).

ܬܶܫܥܺܝܼܢܳܝܳܐ. ܬܶܫܥܺܝܼܢܳܝܬ̊ܳܐ تسعينيّ.

ܬܶܫܥܺܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد التسعين.

ܬܫܰܥܡܳܐܐ تسعمائة.

ܬܰܫܰܥ. ܬܽܘܼܫܳܥܳܐ تسَّع. قَسَم شيئاً تسعة أجزاء (2) أخذ تُسعهُ (3) جعلهم تسعة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܫܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܫܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܬܹܺܬ̊ܳܐ[31] خِثي. رَجيع. سِرجين. زِبل (2) انظر ܬܐܢ.
 • ܬܶܬ̊ܳܐ غِراء. دَبَق (2) مِفطَمة. مَكَمّة.
 • ܬܶܬ̥ܩܳܐ غِمد السيف. ܬܹܺܐܩܳܐ[32].
 • ܬܰܬ̊ܽܘܪܐ رُجمة. كَومة. مُسَنَّاة. عَرِم. ما يُبنَي في وَجه السَّيل (2) لَحظة. حِين. وقت (3) بُعد. مَسافة.

 

 

 

 

[1]  بحسب اعتقاد الكنيسة الكلدانيّة.

[2]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܢܬܵܐ ج ܬܹܐ̈ܢܵܬ̥ܵܐ.

[3]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܬܵܐ و ܬܹܬܵܐ ج ܬܹܐܢܹ̈ܐ.

[4]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܬܵܐ.

[5]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܬܵܐ.

[6]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܢܹ̈ܐ.

[7]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܢܹ̈ܐ.

[8]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܢܹ̈ܐ.

[9]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܢܵܝܵܐ.

[10]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܩܵܐ.

[11]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܪܬܵܐ.

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܒܹܝܠ و ܬܹܐܒܹܝܠ.

[13]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ.

[14]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܸܕ̥ܐܵܐ.

[15]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܸܕ̥ܐܵܝܵܐ. ܬܸܕ̥ܐܵܢܵܝܵܐ.

[16]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܲܗܪܵܐ.

[17]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܪܬܹ̊ܗ.

[18]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܪܬܵܐ.

[19]  أو ܬܰܚܽܘܿܒ̥ܳܐ.

[20]  أو ܬܰܚܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ.

[21]  لم يُورد أوكين منّا أنّها أعجميّة.

[22]  غير واضحة.

[23]  غير واضحة.

[24]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܸܢܘܲܝ.

[25]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܸܢܘܲܝ.

[26]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܸܢܘܵܝܵܐ.

[27]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܹܗ.

[28]  تُكتَب أيضاً ܬܽܘܼܩܠܬ̥ܳܐ كما أرودها أوكين منّا.

[29]  تُكتَب أيضاً ܬܽܘܼܪܥܬ̥ܳܐ كما أرودها أوكين منّا.

[30]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܫܹܐܕ̥ܵܐ.

[31]  غير أكيد تحريكها إن كانت ܬܹܺܬ̊ܳܐ أم ܬܶܬ̊ܳܐ.

[32]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܩܵܐ.