ܣܶܕܪܳܐ ܕܨܳܕܶܐ باب الصّاد

ܣܶܕܪܳܐ ܕܨܳܕܶܐ

باب الصّاد

 

ܨ: الصاد هي الحرف الثامن عشر من حروف الهجاء والثالث من أحرف الصفير. وفي حساب الجُّمَّل عبارة عن تسعين من العدد.

 • ܨܐܺܝܼ. ܨܐܳܐ ــِـ ܨܳܐܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وَسِخ. قَذُر. دَنِس.

ܨܰܐܺܝܼ. ܨܽܘܼܐܳܝܳܐ وسَّخ. قذَّر. دنَّس (2) نَصَب. غَرَس.

ܨܰܝܰܐ. ܨܰܐܰܐ لغيّتان رديئتان غربيّتان فيهِ.

ܐܶܨܛܰܐܺܝܼ. ܡܶܨܛܰܐܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܳܐܳܐ وَسِخ. قَذِر. دَنِس.

ܨܳܐܬ̥ܳܐ و ܨܳܐܺܝܼܬ̥ܳܐ وَسِخة. قَذِرة.

ܨܳܐܬ̥ܳܐ وَسَخ. قَذَر. دَنَس. دَرَن.

ܨܳܐܽܘܼܬ̥ܳܐ وقليلاً ܨܳܐܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܰܐܶܬ̥ وسَّخ. قذَّر. دنَّس.

 • ܨܹܺܐܦܳܐ حَصيرة. بارية. ܨܹܺܦܳܐ[1].
 • ܨܳܐܨܳܐ صئصئ. تمر هنديّ.
 • ܨܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ܳܐ صَبابة. شَوق. إرادة.
 • ܨܒ̥ܳܐ ــِـ ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܐ صَبا. شاء. أراد (2) رَغِب. اشتهى (3) صَوى. ذَبُل. ܨܘܳܐ (4) ܒ سُرّ. فَرِح. ارتضى.

ܐܶܨܛܒ̥ܺܝܼ (مج) وشاء. أراد. رَغِب. سُرّ. ارتضى.

 ܒܳܬ̥ܰܪ مال إلى (2) اتّفق. سلَّم. تحزَّب.

ܨܰܒ̊ܺܝܼ. ܨܽܘܼܒ̊ܳܝܳܐ شاء. أراد. قَبِل. ارتضى.

ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܐ مَشيئة. إرادة. اختيار. طَوع.

 ܒܰܪ ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܐ تابع. نَصير. مُتحزِّب.

 ܕܨܶܒ̥ܝܳܢܳܐ مَرغوب. مُراد. مَرضيّ.

ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܝܳܐ إراديّ. إختياريّ. حُرّ. طَوعيّ.

ܨܶܒ̥ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ إرادة. اختيار. شَوق. هَوى. رَغبة.

ܨܒ̥ܽܘܼ. ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܨܶܒ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ مُراد. أمر. شيء. مادّة. مَصلَحة. شأن. مال.

 ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܕܽܐܘܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ كِبريت.

 ܥܰܠ ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ من أجل. في شأن.

 ܡܶܢ ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ مِن تلقاء نفسهِ. طَوعاً. اختيارياً.

ܨܒܐ و ܨܒܺܝܼ دواء هنديّ.

 • ܨܒ̥ܰܐܽܘܼܬ̥ صَبَأوت. الربُّ القدير.
 • ܨܒ̥ܽܘܼܣܰܛܪܳܐ صَيرفيّ. صَرّاف.
 • ܨܒ̥ܰܥ ــُـ ܨܒ̥ܳܥܳܐ. ܨܽܘܼܒ̥ܥܳܐ. ܨܽܘܼܒ̥ܥܳܢܳܐ. ܨܒ̥ܽܘܼܥܬ̊ܳܐ صَبَغ (2) بَلّ. غَمَس. خضَّب (3) عمَّد.

 ܠܰܚܡܶܗ أَدَم خُبزهُ بالإدام.

ܨܰܒ̊ܰܥ. ܨܽܘܼܒ̊ܳܥܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܨܛܒ̥ܰܥ. ܐܶܨܛܰܒ̊ܰܥ (مج. مط).

ܨܳܒ̥ܽܘܿܥܳܐ. ܨܰܒ̊ܳܥܳܐ صابِغ. صَبّاغ إلخ.

ܒܰܪ ܨܰܒ̊ܳܥ̈ܶܐ لقب ماري شمعون بَر صبّاعي جاثليق المشرق القدّيس الشهيد عليهِ السّلام.

ܨܰܒ̊ܳܥܽܘܼܬ̥ܳܐ صِباغة. حِرفة الصَّبّاغ.

ܨܒ̥ܳܥܳܐ. ܨܽܘܼܒ̥ܥܳܐ صَبغ. لَون. خِضاب (2) نسيج مَصبوغ.

ܨܽܘܼܒ̥ܥܳܢܳܐ. ܨܒ̥ܽܘܼܥܬ̊ܳܐ مثلهُ.

ܨܒ̥ܳܥܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) مصدر وإسم مرّة.

ܡܰܨܒ̊ܽܘܿܥܺܝܼܬ̥ܳܐ مَصبَغة (2) مَعموديّة.

ܨܶܒ̥ܥܬ̥ܳܐ. ܨܒ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ج ܨܶܒ̥̈ܥܳܬ̥ܳܐ إصبع.

ܨܶܒ̥ܥܳܐ (ث. ذ) إصبع (2) عُضو مُجرَّد من لَحم (3) قوّة. سُلطان (4) حِصّة. تُداخُل. فُضوليّة.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܨܶܒ̥ܥܳܐ قِمع الخَيّاط (كُشتِبَانَه).

 ܨܶܒ̥̈ܥܳܬ̥ܳܐ ܕܗܰܪܡܺܝܼܣ فُقَّاح السُّورِنجَان.

 ܕܰܒ̥ܬ̥ܽܘܼ̈ܠܳܬ̥ܳܐ أصابع العذارى. عِنَب طويل الحَبّ كالبَلُّوط.

 ܝܽܘܼܪ̈ܳܩܳܬ̥ܳܐ أصابع صُفر. نَبت بهيئة كَفٍّ.

 ܕܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ أصابع العَبد. عِنَب طويل.

 ܕܦܶܪܥܽܘܿܢ أصابع فِرعَون. شِبه مُرجان طويل قَدر الإصبع يُجلَب من بحر الحِجاز.

 • ܨܒ̥ܰܪ ــُـَـ ܨܒ̥ܳܪܳܐ. ܨܶܒ̥ܪܳܐ. ܨܒ̥ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ صبَّر. أمَرّ (2) هَذى. بَذى. جُنَّ. عُتِه.

ܐܰܨܒ̊ܰܪ. ܡܰܨܒ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ خبَّل. أجَنّ. أعتَه.

ܨܳܒ̥ܽܘܿܪܳܐ مُصبِّر. مُمِرّ (2) كالتالي.

ܨܳܒ̥ܪܳܐ. ܨܰܒ̊ܳܪܳܐ هَذّاء. مَعتوه. مَجنون.

ܨܰܒ̥ܪܳܐ. ܨܶܒ̥ܪܳܐ صِبْر. شجر مُرّ وعُصارتهُ.

 ܣܩܽܘܼܛܪܳܝܳܐ صِبر سُقُوطريّ.

ܨܒ̥ܳܪܳܐ طَرفة. نُقطة دَم حمراء تحدث في العين (2) وَسواس. سِرسام حارّ. جُنون.

 • ܨܰܒ̊ܶܬ̥. ܨܽܘܼܒ̊ܳܬ̥ܳܐ. ܬܰܨܒ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ زيَّن. زَخرَف. طرَّز. جمَّل (2) مَدَح. وَصَف. أقرَظ (3) عَمِل. هيَّأ. أعَدّ. حضَّر (4) أصلح. قوَّم (5) عَجَن خُبز التقديس (6) نمَّق. حبَّر الكلام.

ܐܶܨܛܰܒ̊ܰܬ̥. ܡܶܨܛܰܒ̊ܰܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܶܒ̥ܬ̥ܳܐ (ث. ذ) زِينة. زَخرفة. حِلية. جَمال.

ܨܶܒ̊ܬ̥ܳܐ أتعاب. أعمال. مَشَقّات الرهبان (2) حَوائج. ضَروريّات المعيشة.

ܬܰܨܒ̊ܺܝܼ. ܬܰܨܒ̊ܺܝܼܬ̥. ܬܰܨܒ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ (ذ. ث) كالتالي.

ܨܽܘܼܒ̊ܳܬ̥ܳܐ زِينة. زَخرَفة. حِلية. جَمال (2) ما يُزيَّن من الأعمدة ونحوها.

ܨܶܒ̥ܬ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ تزيين. زَخرَفة.

 • ܨܰܕ̥ ــُـَـ ܨܕ̥ܳܕ̥ܳܐ. ܨܶܕ̊ܬ̥ܳܐ. ܨܽܘܼܕ̊ܬ̥ܳܐ صَدّ. حدَّق. تفَّرس. تطلَّع. أنعم نَظَرهُ (2) سَدِر. دُهِش. تحيّر. سَكَت. ارتعب (3) كَحَل (4) سَخِر. ܨܕ̥ܳܐ.

ܨܰܕ̊ܶܕ̥. ܨܽܘܼܕ̊ܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܨܛܰܕ̊ܶܕ̥. ܡܶܨܛܰܕ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܨܛܰܕ̊ܰܕ̥ مثلهُ (2) حدَّق. تفرّس. نَظَر.

ܐܰܨܶܕ̥ حدَّق. تفرّس. تطلَع. أمعن نَظَرهُ.

ܨܰܕ̊ܺܝܼܕ̥ܳܐ مُحدِّق. مُتفرِّس. مُنعِم نَظَرهُ (2) مَدهوش. مُتحيِّر. ساكت.

ܨܰܕ̊ܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تَحدُّق. تَفرُّس (2) دَهشة. حَيرة. سَكتة (3) قَشَف. يُبوسة في الدماغ.

ܨܕ̥ܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) كُحل. أُثمُد (3) حجر كَريم أُثمُدي.

 • ܨܕ̥ܳܐ. ܨܕ̥ܺܝܼ ــِـ ܨܕ̥ܳܝܳܐ. ܨܶܕ̥ܝܳܐ. ܨܰܕ̥ܘܳܐ صَدِىء (2) أقفَر. خَرِب. خَلا. خَوى (3) عَقُم. عُقِر. ثَكِل (4) لَعِب. هَزَل. مَزَح. مَجَن (5) ܡܶܢ حُرِم. عُدِم. فَقَد (6) استوحش. ارتعب. أُرعِد. اضطرب. ارتجف (7) حدَّق. نَظَر.

ܨܰܕ̊ܺܝܼ. ܨܽܘܼܕ̊ܳܝܳܐ أصدأ (2) أقفر. أخلى. خرَّب (3) أعقم. أعقر. أثكل (4) لَعِب. سَخِر. هَزَل. مَزَح (5) تنعَّم. فَسَق.

ܐܶܨܛܕ̥ܺܝܼ. ܐܶܨܛܰܕ̊ܺܝܼ (مج) وأقفر. خَلا. خَرِب (2) عُقِم. عُقِر (3) لَعِب. مَزَح. سَخِر. هَزَل (4) تنعّم. فَسَق.

ܐܰܨܕ̊ܺܝܼ أصدأ الحديد (2) أقفر. أخلى. خرَّب (3) أعقم. أعقر. أثكل (4) حدَّق.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܕ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܕ̊ܘܶܕ̥ خَرِب. بار. أقفَر. خَلا.

ܨܳܕ̥ܝܳܐ. ܨܰܕ̥ܝܳܐ مُقفِر. خالٍ. خاوٍ. فارغ. خَرِب. غامر (2) صَدِىء. مُزَنجَر (3) مَعدوم. عَقيم. عاقر. ثاكل.

ܨܳܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܨܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) خِربة. مَوضِع خَراب.

ܨܳܕ̥ܺܝܽܘܼܬ̥ܳܐ قَفر. خُلوّ. خَراب إلخ (2) صَدَأ. زِنجار (3) لَعِب. هَزَل. مُزاح.

ܨܰܕ̊ܳܝܳܐ هَزّال. مَزّاح. لَعّاب (مُشخِّص رواية).

ܡܨܰܕ̊ܝܳܢܳܐ مثلهُ (2) مُخرِّب. مُقفِر. مُعقِم إلخ (2) غَشّاش. خَدّاع.

ܨܶܕ̥ܝܳܐ صَدَأ. زِنجار (2) قَفر. خَراب. بَوار (3) خَلوة (4) وَحشة. فَزَع. بُعد الـمُؤنِس.

ܨܰܕ̥ܘܳܐ خِداع. غِشّ (2) لَعِب. هَزَل. مُزاح. ضَحِك (رواية).

 • ܨܶܕ̥ܥܳܐ (ذ. ث) ج ܨܶܕ̥ܥ̈ܶܐ. ܨܶܕ̥ܥ̈ܳܬ̥ܳܐ صُدغ. مَقتَل (2) ذُؤابة. شَعر الصُّدغ (3) شَعر الخِنزير ونحوهِ (4) شَعر بهِ تدبُّ بعض الحشرات (5) جَبهة (6) عُنُق. فَريص. وِداج العُنُق. عِرقان في العُنُق عند الغَضَب.
 • ܨܕ̥ܰܪ ــُـ ܨܕ̥ܳܪܳܐ. ܨܶܕ̥ܪܳܐ سَدِر. نَشي. َثمِل. سَكِر. دار رأسهُ (2) تخبَّل. حَمُق. جُنّ. فَسَد عَقلهُ. أُصيب بالصُّداع.

ܨܰܕ̊ܰܪ. ܨܽܘܼܕ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) أثمَل. أسكَر. دار برأسهِ (3) تَبَل. حمَّق. أفسد عقلهُ (4) استعمل الخِمارة. كان خَمّاراً.

ܐܶܨܛܕ̥ܰܪ (مج. مط) ورُصِف. بُلِّط (2) فَزِع. ارتهب. وهذا المعنى راجع إلى ܨܪܰܕ̥.

ܐܶܨܛܰܕ̊ܰܪ (مج. مط). ورُصِف. بُلِّط.

ܐܰܨܕ̊ܰܪ أسدَر. حيَّر (2) أثمل. أسكر. دار برأسهِ (3) خبَّل. أفسد عقلهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܕ̊ܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܕ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܨܰܕ̊ܪܳܢܳܐ فاعل (2) خَمّار. بَيّاع الخَمر.

ܡܨܰܕ̊ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ خُمار. سُكر. دُوار (2) فَساد العقل (3) حانوت الخَمّار.

ܨܶܕ̥ܪܳܐ صَدر (2) مِئزَر. سيدارة الرأس خاصّةً (3) سَدَر. حَيرة. هَوَس. وَسواس. صُداع الرأس.

ܨܽܘܼܕ̊ܳܪܳܐ حُمق. جُنون. سِرسام. تَخبُّل (2) كالتالي.

ܨܰܕ̥ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܨܕ̥ܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ دُوار. سُكر. خُمار. صُداع. وَجَع الرأس الدائم.

 • ܨܗܳܐ. ܨܗܺܝܼ ــِـ ܨܗܳܝܳܐ. ܨܶܗܝܳܐ. ܨܰܗܝܳܐ. ܨܰܗܘܳܐ عَطِش. ظَمِئ (2) تشوّق. تلهّف. رَغِب.

ܨܰܗܺܝܼ. ܨܽܘܼܗܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) عطّش. ظمَّأ (3) شوَّق. رغَّب.

ܐܶܨܛܗܺܝܼ. ܐܶܨܛܰܗܺܝܼ (مج. مط).

ܐܰܨܗܺܝܼ عطَّش. ظمَّأ (2) شوَّق. لهَّف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܗܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܨܗܝܳܢܳܐ فاعل (2) عِلّة تُحدِث عَطَشاً وبَولاً مُتَّصلاً (3) ضَرب من الحيّات.

ܨܳܗܝܳܐ عَطشان. ظَمآن (2) مُتشوِّق. مُتلهِّف (3) يابس. ناشف. خالٍ من الماء.

ܨܰܗܝܳܐ مثلهُ (2) فَلاة. مَفازة لا ماء فيها.

ܨܰܗܝܳܢܳܐ عَطشان. ظَمآن.

ܨܳܗܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَطَش. ظَمَأ (2) شَوق. تَلهُّف (3) حَرّ. يُبوسة الهواء والأرض.

ܨܰܗܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) فَلاة. مَفازة.

ܨܰܗܘܳܢܳܐ مثلهُ (2) عَطشان. ظَمآن (3) الفُرات وَقت نُقصانهِ (4) عِلّة تُحدث في الإنسان عَطَشاً شديداً وتجعلهُ يبول ما شَرِبهُ لوقتهِ.

 ܒܶܝܬ̥ ܨܰܗ̈ܘܳܢܶܐ مَفازة. فَلاة لا ماء فيها.

 • ܨܗܰܠ. ܨܗܶܠ ــَـ ܨܗܳܠܳܐ. ܨܰܗܠܳܐ. ܨܶܗܠܳܐ[2] صَهَل. صات الفَرَس خاصّةً (2) نَهَق. هاج. اغتلم. نَزا. طَلَب الجِّماع.

ܐܶܨܛܗܰܠܗܰܠ صَهَل. هاج. اغتلم غير مرّة.

ܨܳܗܽܘܿܠܳܐ صاهِل. صَهّال (2) مُغتلِم. شَبِق. هائج.

ܨܳܗܽܘܿܠܽܘܼܬ̥ܳܐ صَهيل. اغتلام. شَبَق. اهتياج.

 • ܨܰܗܪܺܝܼܓ̥ܳܐ صَهريجِ. ܡܳܩܽܘܿܪܳܐ.
 • ܨܗܶܪܘܳܐ شَوكَران. نَبت مُسِمّ.

ܨܶܗܪܳܐ. ܨܗܳܪܳܐ. ܨܗܺܝܼܪܳܐ لغات فيهِ.

 • ܨܘܺܝܼ ــِـ صَوى. ذَوى. ذَبَل. يَبِس. قَحِل (2) ضَوى. ضَعُف. نَحُل. يَبِس جِلدهُ (3) نأم. أنَّ (4) خَلا. خَوى. أصدى البيت. ܨܕ̥ܳܐ (صفر).

ܨܘܳܐ ــِـ ܨܘܳܝܳܐ مثلهُ (2) جَمَع. رَكَم. كوَّم (3) عَلَم. نَصَب نُصبةً (4) صَمّ. هدّ. رَدَم.

ܐܶܨܛܘܺܝܼ (مج) وصادَم.

ܨܰܘܺܝܼ. ܨܽܘܼܘܳܝܳܐ صأى. صات الفَرخُ والطائر (2) نأم. أنَّ (3) أصوى. أذوى. أيبَس. أقحَل.

ܐܶܨܛܰܘܺܝܼ. ܡܶܨܛܰܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܘܽܘܼܝܳܐ. ܨܽܘܼܘܳܝܳܐ صَويّ. الصاوي. الناضِج. الشائط. الـمُقارِب الاحتراق من الخُبز ونحوهِ (2) نحيل. ضعيف (3) صَدىً. عَصّ. يُبوسة. جَفّ. كَيّ.

ܨܳܘܝܳܐ فاعل (2) صاوٍ. يابِس. ذابِل. قَحل (3) نحيل. ضعيف.

ܨܰܘܝܳܐ مف (2) صاوٍ. يابس. نحيل إلخ.

ܨܘܳܝܳܐ صُوّة. رَبوة. تَلّة (2) رَجمة. نُصبة. علامة من حِجارة (3) شَجرة صاوية.

 • ܨܳܒ̥ ــُـ ܨܰܘܒܳܐ. ܨܝܳܒ̥ܳܐ صاب. اتّجه. أصاب السَّهمُ الغَرَض (2) صاب. انصبّ. هَطَل (3) حَضَر. أتى. أقبل. وَرَد. تردّد. تواتَر (4) اجتمع. التأم (5) نَزَل. انحدر.

ܨܰܝܶܒ̥. ܨܽܘܼܝܳܒ̥ܳܐ صوَّب. وجًّه (2) أحضر. جَلَب. أتى بهِ (3) جَمَع. لَأم (4) هيَّأ. أعَدّ. حضَّر (5) سبَّب. مَنَح.

ܐܶܨܛܰܝܰܒ̥. ܡܶܨܛܰܝܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܨܛܝܰܒ̥ܝܰܒ̥ مثلهُ (2) أعَدّ. هيَّأ.

ܨܰܝܺܝܼܒ̥ܳܐ. ܨܰܐܺܝܼܒ̥ܳܐ حاضِر.

ܨܰܘܒ̊ܳܐ صَوب. جِهة. ناحية. عَبر (2) مُجتمَع. مَورِد. مَوعِد (3) طَرَف. حَدّ. مُنتهىً (4) هَدَف. غَرَض.

 ܒܰܪ ܨܰܘܒ̊ܳܐ شريك. جليس. نديم.

 ܒܶܝܬ̥ ܨܰܘܒ̊ܳܐ مُجتمَع. مَورِد. كنيسة. مدرسة. دير.

ܨܝܳܒ̥ܬ̊ܳܐ مصدر واسم مرّة.

ܨܺܝܼܒ̥ܳܐ عُود. شَظيّة. خشبة صغيرة (2) لَحمة مُملَّحة خاصّةً.

ܨܺܝܼܒ̥ܳܝܳܐ لَحم صُلب. عَفِص.

 • ܨܰܝܒ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ أُنبوبة المزمار (2) خَيط. رِباط تُشَدّ بهِ الساق.
 • ܨܺܝܼܒ̥ܳܢܳܐ. ܨܺܝܼܒ̥ܳܢܳܝܳܐ يَمانيّ. شَبّ يمانيّ.
 • ܨܳܕ̥ ــُـ ܨܰܝܕܳܐ. ܨܝܳܕ̥ܳܐ صاد. قَنَص (2) احتال. رَصَد. قَبَض. أسقط.

ܨܰܝܶܕ̥. ܨܽܘܼܝܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܕ̥ (مج) وأُبتلي. أُصيب. تورَّط.

ܐܶܨܛܰܝܰܕ̥. ܡܶܨܛܰܝܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܨܺܝܼܕ̥ جعلهُ يصيد إلخ (2) فَحَص. بَحَث. ترصَّد.

ܨܰܝܳܕ̥ܳܐ صَيّاد. قَنّاص. سَمّاك.

ܡܨܰܝܕ̥ܳܢܳܐ مثلهُ (2) مُترصِّد. مُترقِّب. مُكمِن.

ܨܰܝܳܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ صِيادة. قِناصة.

ܨܰܝܕ̊ܳܐ صَيد. قَنص (2) صَيد. ما يُصاد.

ܨܰܝܕ̊ܳܢܳܝܳܐ صَيديّ. (2) صَيدَلانيّ. ܪܰܟ̊ܳܠܳܐ.

ܨܝܳܕ̊ܬ̊ܳܐ مصدر ومرّة (2) صَيد. ما يُصاد.

ܡܨܺܝܼܕ̊ܬ̊ܳܐ مِصيَدة. شَبَكة (2) شَبَكة تُجعَل على رأس المرأة (3) كل شيء مُثقَّب كشَبَكة.

 • ܨܘܳܕ̥ܳܐ زُوّادة (2) سَواد. كَلام.

ܨܘܳܕ̥ܳܝܳܐ سَواديّ. عاميّ. دارِج.

 • ܨܘܰܚ ــَـ ܨܘܳܚܳܐ. ܨܽܘܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ صاح. صَرَخ (2) صَقَع الديك. صَرصَر البازي. صات الثعلب ونحو ذلك (3) ناح. وَلوَل. تحرَّق قلبهُ. أعوَل. بَكى (4) وَجِع. لَمَع العَظم. تألّم شديداً (5) سُلِختْ. سُلِقتْ العين. أصابها السُّلاق (6) رَعَد. قَصَف. صَعَق (7) صفَّى. روَّق. نظَّف. غَسَل (8) والقُرحة توجعَّتْ عند لمسها.

ܨܳܚ ــُـ ܨܝܳܚܳܐ صاح. صَرَخ. صَقَع. مثل ܨܘܰܚ.

ܨܰܝܰܚ. ܨܽܘܼܝܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܨܰܘܰܚ. ܨܽܘܼܘܳܚܳܐ مثلهُ (2) صفَّى. روَّق صوتهُ.

ܐܰܨܘܰܚ. ܐܰܨܝܰܚ مثل ܨܘܰܚ.

 ܐܰܨܘܰܚ ܩܳܠܶܗ روَّق. صفَّى صوتهُ.

ܨܰܝܳܚܳܐ صَيّاح. صَرّاخ. مُصَيِّح.

ܨܽܘܼܝܳܚܳܐ ضَجَر. مَلَل. كُربة.

ܨܘܳܚܳܐ مصدر (2) مادّة مُركَّبة من نُحاس ورصاص وزجاج لا تثبت تحت المِطرَقة (3) ألَم. وَجَع. لَدغ. انسلاق العين والجرح إذا وقعتْ عليهما أدوية حادّة (4) سَدَر. تَحيُّر.

ܨܘܳܚܬ̊ܳܐ. ܨܝܳܚܬ̊ܳܐ مصدر ومرّة.

ܨܘܳܚܬ̊ܳܐ. ܒܰܪܩܳܢܳܝܬ̊ܳܐ صاعقة.

 • ܨܰܘܠܓ̥ܳܢܳܐ صَولَجان. قضيب الملك.
 • ܨܳܡ ــُـ ܨܰܘܡܳܐ. ܨܝܳܡܳܐ صام. امتنع. انقطع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܝܶܡ. ܨܽܘܼܝܳܡܳܐ صوَّم. مَنَع. قَطَع. كَفّ.

ܐܰܨܺܝܼܡ. ܡܨܺܝܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ صوَّم. مَنَع.

ܨܺܝܼܡܳܐ مف (2) صائم. مَن قد صام وامتنع.

ܨܰܝܳܡܳܐ صَوّام. صائم. قَنوع. مُحِبّ الصَّوم.

ܨܰܝܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ صِيام. امتناع. قَناعة.

ܨܽܘܿܡ. ܨܰܘܡܳܐ ج ܨܰܘ̈ܡܶܐ و ܨܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ صَوم. امتناع. قَناعة. انقطاع.

 • ܨܳܢ ــُـ ܨܝܳܢܳܐ شان. وسَّخ. قذَّر. دنَّس.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܳܝܽܘܿܢܳܐ شائِن. مُوسِّخ. مُدنِّس. مُقذِّر.

ܨܺܝܼܢܳܐ مَشون. مُوسَّخ. مُدنَّس. قَذِر.

ܨܝܳܢܳܐ وَسَخ. قَذَر. دَنَس. دَرَن.

 • ܨܰܝܰܥ. ܨܽܘܼܝܳܥܳܐ مَكا. صفَّر.

ܡܨܰܝܥܽܘܼܬ̥ܳܐ مُكآء. صَفير.

 • ܨܳܦ ــُـ ܨܝܳܦܳܐ احترق. ܨܰܦ.

ܨܰܝܺܝܼܦܳܐ. ܨܰܐܺܝܼܦܳܐ مُحتَرِق.

 • ܨܘܰܨ ــَـ ܨܘܳܨܳܐ. ܡܨܽܘܼܨܳܐ صأى. صات الفَرخ (2) زَقزَق. صَرصَر العُصفور والباز والفأر.

ܨܰܘܶܨ و ܨܰܘܨܺܝܼ. ܨܽܘܼܘܳܨܳܐ. ܨܽܘܼܘܨܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܨܛܰܘܰܨ. ܡܶܨܛܰܘܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܽܘܿܨܺܝܼܬ̥ܳܐ ذُؤابة. ضَفيرة. ذَنَب. كلّ ما لهُ هيئة ذُؤابة من أطراف ثياب أو عُروق شجر وفروعهِ ونحو ذلك (2) خيوط أردية اليهود (3) شَوارب (4) شَعر بهِ تدبُّ بعض الحشرات.

ܡܨܰܘܨܳܢܳܐ. ܡܨܰܘܨܝܳܢܳܐ فاعلان.

ܨܽܘܿܨܝܳܢܳܐ ذو ذُؤابة وذَنَب (2) كوكب مُذنَّب (3) ذُؤابة. ضَفيرة.

 • ܨܰܘܨܶܦ. ܨܽܘܼܘܨܳܦܳܐ نقَّى. صفَّى. نظَّف.

ܐܶܨܛܰܘܨܰܦ. ܡܶܨܛܰܘܨܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܨܽܘܼܨܦܬ̥ܳܐ كَلبَتان. مِلقَط. مِنقاش (2) طَجن.
 • ܨܘܰܪ ــَـ ܨܘܳܪܳܐ. ܨܰܘܪܳܢܳܐ دِير بهِ. أخذهُ الدُّوار. أظلَم. أعتَم. أُغمي عليهِ. غُشي على بَصَرهِ.

ܨܳܪ ــُـ ܨܝܳܪܳܐ مثلهُ (2) صُرِع. أصابه الصَّرَع (3) صار. صوَّر. نَقَش (4) تصوّر. تخيّل. فَهِم (5) مثَّل. شبَّه. رَمَز. أشار (6) صاغ. صَنَع. كوَّن (7) رَسَم. عَمِل إشارة الصليب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܝܰܪ. ܨܽܘܼܝܳܪܳܐ صوَّر. نَقَش. زَخرَف (2) صيَّر. كوَّن (3) جَمَعَ. حَشَد.

ܨܰܘܰܪ. ܨܽܘܼܘܳܪܳܐ صوَّر. نَقَش. زَخرَف.

ܐܶܨܛܰܝܰܪ. ܡܶܨܛܰܝܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܘܪܰܪ. ܨܽܘܼܘܪܳܪܳܐ خمَّر. أسكر. دار بالرأس (2) صَدِئ.

ܐܶܨܛܰܘܪܰܪ. ܡܶܨܛܰܘܪܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܳܝܽܘܿܪܳܐ مَن يُدار برأسهِ. مَصروع. مُصوِّر. نَقّاش إلخ.

ܨܰܝܳܪܳܐ مُصوِّر. نَقّاش. مُزَخرِف.

ܨܰܝܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ تَصوير. نِقاشة. صِناعة الـمُصوِّر.

ܨܺܝܼܪܳܐ. ܨܰܐܺܝܼܪܳܐ مف (2) مأخوذ بالدُّوار والظُّلمة.

ܡܨܰܝܪܳܐ مف (2) ظُريف. مُتأنِّق في ثيابهِ.

 ܛܰܝܪܳܐ ܡܨܰܝܰܪܬ̊ܳܐ كلّ طائر مُلوَّن الأجنحة كالطاووس والدُّرّاج.

ܨܳܝܪܳܐ قَلَم الـمُصوِّر والنَّقّاش خاصّةً. مِنقاش.

ܨܰܝܪܳܐ مثلهُ (2) صورة. تمثال. وَثَن مُصوَّر.

ܨܰܝܳܪܬ̊ܳܐ صِير. شَقّ الباب (2) َنجران. خشبة فيها رِجل الباب.

ܨܳܝܰܪܬ̊ܳܐ ج ܨܳܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ لغة فيهِ.

ܨܝܳܪܳܐ دُوار. نُقصان العقل لعِلّة في الدماغ (2) طَرفة. نُقطة دمٍ في العين من ضَربة ونحوها.

ܨܽܘܼܪܳܪܳܐ خُمار. دُوار. سَدَر (دَوخة).

ܨܘܳܪܳܐ دُوار. ظُلمة. عَمىً. وَهم. وَسوَسة. خِداع.

ܨܳܘܰܪܬ̊ܳܐ طَنين. دَويّ الأُذن.

ܨܘܳܪܬ̊ܳܐ مرّة (2) دُوار. هَذَيان. جُنون. عَمىً.

ܨܽܘܼܪܬ̊ܳܐ صورة. وَجه (2) سِيماء. رَسم. خُطوط الوَجه (3) مِثل. شَبَه (4) صُورة. أَيقونة (5) صورة. خِلاف مادّة (6) صورة عقلية. تَصوُّر (7) سَجِيّة. مَزِيّة. طَبع (8) خَطّ. كتابة (9) مَتن الكتاب المقدَّس كلّهِ (10) ثوب مَنقوش (11) الظاهر والخارج.

 ܨܽܘܼܪܰܬ̥ ܥܳܠܡܳܐ جُغرافية (خارطة).

 ܨܽܘܼܪܰܬ̥ ܟܬ̥ܳܒ̥ الـمَتن من الكتاب المقدَّس.

 ܐܺܝܼ̈ܕ̥ܰܝܳܐ. ܨܶܒ̥̈ܥܳܬ̥ܳܐ كتابة. خَطّ يد.

 ܕܨܽܘܼܪܬ̊ܳܐ مُصوِّر. مُنقِّش. مُلَوِّن. مُزَخرِف.

ܡܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَصوُّر. صورة عقليّة عند الحكماء.

ܨܰܘܪܳܐ صَور. جِيد. عُنُق. رَقَبة (2) سَنام. حَدَبة الجَّمَل (3) عَقَبة. مُرتَقى ضَيّق صعب في الجبل.

 ܒܰܪ ܨܰܘܪܳܐ زِيق. جَيب (2) قَميص (3) كالتالي.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܨܰܘܪܳܐ قِلادة. مِخنَقة.

 ܨܰܘܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ طُمَأنينة. دالّة. أمان.

 ܨܰܘܪܳܐ ܕܡܳܐ كِبرياء. خُيَلاء.

 ܨܰܘܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܼܡܳܢܶܐ قِمع الرُّمّان.

 ܒܰܓ̥ܠܶܐ ܨܽܘܿܪ عَلَناً. بدالَة. بلا خَوف.

ܨܰܘܪܳܝܳܐ صَوريّ. عُنُقيّ. خاصّ بالعُنُق.

ܨܰܘܪܳܢܳܐ أعنَق. أجيَد. طويل العُنُق.

ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ دُوار. سَدَر. ظُلمة البصر. صَرَع. خَيالات.

 • ܨܳܬ̥ ــُـ ܨܰܘܬ̊ܳܐ. ܨܝܳܬ̥ܳܐ أصغى. نَصَت. أصاخ (2) سَمِع (3) استجاب (4) أطاع. انقاد. خَضَع.

ܐܰܨܺܝܼܬ̥. ܡܨܺܝܼܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܬ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝܼܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܨܳܬ̥ܳܐ مفعول ومصدر ميميّ.

ܨܰܘܬ̊ܳܐ إصغاء. سَمَع (2) صَوت. نَغمة. صَدىً (3) تَرحُّب. بَشاشة. أُنس. حُضور (4) كلام. حديث. مُفاوَضة. مُؤانَسة. عِشرة. (بالمعنى الأخير التاء رقيقة).

ܨܰܘܶܬ̥. ܨܽܘܼܘܳܬ̥ܳܐ تَكلَّم. حادَث (سواديّة).

 • ܨܰܚ ــُـَـ ܨܚܳܚܳܐ. ܨܶܚܬ̥ܳܐ صَحّ. حَقّ (2) صَحا. ضَحي. أشرق. لَمَع. شَعشَع (3) حَرّ. اشتد حَرّهُ (4) نَسَخ. كَتَب. سجَّل.

ܐܰܨܰܚ صحَّح. حقَّق. أصلح (2) نَسَخ. كَتَب. سجَّل. قيَّد (3) صوَّر. مثَّل. شخَّص. شبَّه (4) نَشَر. أذاع. أعلن (الأخير راجع إلى ܢܨܰܚ).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܚܺܝܼܚܳܐ صحيح. كامل (2) صاحٍ. نَيِّر. مُتلألئ. مُزهِر (3) حارّ. شديد الحرّ.

ܨܰܚܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ صِحّة. كَمال. ضِياء. حرارة إلخ.

ܨܶܚܳܐ. ܨܳܚܳܐ حرارة الشمس القويّة.

ܨܚܳܚܳܐ (ذ. ث) صحاح. نُسخة. مِثال (2) فَصل. باب. رأس. مَبحَث.

ܨܚܳܚܬܳܐ ج ܨܚܳܚ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܨܰܚܬ̊ܳܐ ج ܐܰܨ̈ܚܳܬ̥ܳܐ نُسخة (2) تصحيح. تشخيص.

 • ܨܚܺܝܼ ــِـ ܨܚܳܝܳܐ صَحا. انقشع الغَيم (2) أفاق (3) تَرَك الصِّبا والباطل.

ܨܚܳܐ ــِـ مثلهُ (2) شَتَم. سَبّ. لَعَن (3) اشتمّ. استنشق.

ܨܰܚܺܝܼ. ܨܽܘܼܚܳܝܳܐ صحَّى. قَشَع الغيم (2) شَتَم. لَعَن (3) قَذَف. افترى (4) أهان. أزال كرامتهُ.

ܐܶܨܛܰܚܺܝܼ. ܡܶܨܛܰܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܨܚܺܝܼ صَحا. انقشع الغَيمُ من وَجه السماء.

ܨܰܚܘܳܐ صَحو. ضدّ الغَيم.

ܨܽܘܿܚܝܳܐ. ܨܽܘܿܚܺܝܼܬ̥ܳܐ شَتيمة. لَعنة.

ܨܽܘܼܚܳܝܳܐ ضَجَر. مَلَل. كُربة.

 • ܨܚܰܢ ــَـُـ ܨܚܳܢܳܐ صَحَن. دَقّ. رَضّ (2) احتقر. أهان (3) فَحَش. طَفَس. نَتَن.

ܨܰܚܶܢ. ܨܽܘܼܚܳܢܳܐ مبالغتهُ (2) طَفِس. شَبِق. اغتلم. هاج. زَنى (3) لَعَن. شَتَم.

ܐܶܨܛܚܶܢ. ܡܶܨܛܰܚܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܨܛܰܚܰܢ مثلهُ (2) طَفِس. شَبِق. اغتلم. أمذى باللَّمس.

ܨܰܚܢܳܐ طَفِس. قَذِر. دَنِس. نَجِس. شَبِق.

ܨܚܰܢܬ̥ܳܐ و ܨܰܚܢܬ̥ܳܐ[3] مؤنّثهُ.

ܨܰܚܢܽܘܼܬ̥ܳܐ طَفاسة. نَجاسة. دَناسة. شَبَق.

ܨܰܚܢܺܝܼܬ̥ܳܐ صَحناة. سمك صغير مُملَّح.

 • ܨܰܚܦܳܐ صَحفة. قَصعة.
 • ܨܚܰܪ ــَـ ܨܚܳܪܳܐ صَحِر. صَهِب. اغبَرّ لَونهُ في حُمرة (2) خَجِل. احمَرّ حَياءً.

ܨܰܘܚܰܪ. ܨܽܘܼܘܚܳܪܳܐ مثلهُ.

ܨܰܚܪܳܐ صَحِر. أصهَب (2) خَجلان.

ܨܽܘܼܚܪܳܐ. ܨܽܘܼܚܳܪܳܐ مثلهُ (2) كالتالي.

ܨܰܚܪܽܘܼܬ̥ܳܐ صَحَر. صَهَب. حُمرة ضاربة إلى غُبرة (2) خَجَل. حَياء.

 • ܨܝܒܚܕ. ܨܒܚܕ قليلاً. نَزراً.
 • ܡܨܰܛܦܽܘܼܬ̥ܳܐ تَمريخ. دَلك الأعضاء بالـمَرُوخ[4].
 • ܨܶܝܕ̥ صَدّ. لِدى. عِند. قُرب. إلى.

 ܨܶܐܕ̥ܰܝ. ܨܶܐܕ̥ܰܝܟ̊. ܨܰܐܕ̊ܰܝܟ̊ܽܘܿܢ إلخ.

 ܡܶܢ ܨܶܝܕ̥ من جهة. من قِبَل.

 • ܨܰܝܕ̊ܠܳܝܳܐ صَيدلانيّ. بَياّع العُطور والعَقاقير والأدوية.

ܨܰܝܕ̊ܠܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ صَيدلانيّة. حِرفة الصَّيدَلانيّ.

 • ܨܺܝܼܛܳܐ شِبر. لغة في ܣܺܝܼܛܳܐ.
 • ܨܺܝܼܠܳܐ العقل. الذِّهن. ܗܰܘܢܳܐ.
 • ܨܺܝܼܨܳܪܬ̊ܳܐ بَرَد. حَبّ الغَمام (حالوب).
 • ܨܰܟ̊ܳܐ صَكّ. سَجِلّ. وَثيقة. ܐܶܫܛܳܪܳܐ.
 • ܨܰܠ ــَـ ܨܠܳܠܳܐ. ܨܠܶܠܳܐ صَلّ. طَنّ. رَنّ. دَوى. صوَّت النُّحاس والأُذن ونحو ذلك.

ܨܰܠ ــُـ ܨܠܳܠܳܐ. ܨܽܘܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ صَلّ. نقَّى. نظَّف. طهَّر. روَّق. صفَّى (2) نَظُف. نَقي. راق. صَفا.

ܐܶܨܛܠܶܠ. ܡܶܨܛܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܰܠܶܠ. ܨܽܘܼܠܳܠܳܐ صَلّ. نظَّف. نقَّى. صفَّى. روَّق.

ܐܰܨܶܠ مثلهُ (2) جعلهُ يطنّ ويرنّ ويدوي (3) أنقذ. خلَّص. ܐܰܥܕ̊ܺܝܼ.

ܐܶܨܛܰܠܰܠ. ܡܶܨܛܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܠܨܶܠ. ܨܽܘܼܠܨܳܠܳܐ صَلّ. نظَّف. صفَّى (2) صَلصَل. صوَّت. رَنّ (3) أرَنّ. أصَلّ. صنَّج.

ܐܶܨܛܰܠܨܰܠ و ܐܶܬ̥ܨܰܠܨܰܠ (مج. مط).

ܨܠܺܝܼܠܳܐ مف (2) صافٍ. رائِق (3) نَقيّ. نظيف. طاهر (4) مَحض. خالَص. بَحت.

ܨܠܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ صَفاوة. رَوقة. نَقاوة. خُلوص إلخ.

ܨܰܠܽܘܼܠܳܐ. ܨܠܽܘܿܠܳܐ صافٍ. رائِق (2) نَقيّ. سَنيّ. طاهر (3) جَهير. طَنّان. رَنّان.

ܨܰܠܽܘܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ صَفاوة. نَقاوة. طَنين. صَفاوة الصوت إلخ.

ܡܨܰܠܠܳܐ مف (2) صافٍ. رائِق. نَقيّ. مَحض (3) صَهباء. خَمر. شَراب.

ܡܨܰܠܠܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مِصَلّة. مِصفاة. راووق.

ܡܨܰܠܬ̥ܳܐ ج ܡܨ̈ܰܠܶܐ مثلهُ (2) وَعَك. دُرديّ. ثُفل.

ܨܠܳܠܬ̊ܳܐ صَليل. طَنين. رَنين (2) وَلوَلة. عَويل (3) صَفاوة. نَقاوة. طَهارة.

ܨܠܽܘܼܠܝܳܐ صُوَّة. رُجمة. كَومة حجارة (2) لَعين. ܕܰܚܠܽܘܼܠܳܐ.

ܨܠܰܘܠܝܳܐ. ܨܠܰܘܠܳܢܳܐ لغتان فيهِ.

ܨܠܽܘܿܠܺܝܼܬ̥ܳܐ لعلّهُ جَمرة مُتّقدة.

ܨܰܠܨܽܘܼܠܳܐ بَلَشُون. طائر يبتلع السمك.

ܨܳܠܳܐ صَلّة. جِلد يابس خاصّةً.

ܨܶܠܳܐ لَعِب. لَهو.

 • ܨܠܺܝܼ ــِـ مال. ماد. انعوج (2) زاغ. حاد. عَدَل. انحرف (3) مال إلى الغروب (4) نَزَل. انحدر. حَلّ (5) اتّجه. استقام. ارتفع.

ܨܠܳܐ ــِـ ܨܠܳܝܳܐ. ܨܠܳܝܬܳܐ مثلهُ وهو آنس (2) صَلى. نَصَب شَرَكاً (3) أمال. عوَّج. حرَّف (4) حذَّر. نزَّل (5) وجَّه. قوَّم. رَفَع (6) ܥܰܠ أكمن. رَصَد. راقب.

 ܐܶܕ̥ܢܳܐ نَصَت. أصغى. أصاخ سَمَعاً.

 ܒܳܬ̥ܰܪ تَبِع. مال إلى. اقتفى. اقتدى.

 ܕܺܝܼܢܳܐ عوَّج القضاء. جار في القضاء.

 ܡܰܣܰܐܬ̥ܳܐ ثقَّل. رجَّح الميزان.

 ܠܣܽܘܼܡܳܩܽܘܼܬ̥ܳܐ مال. ضَرَب إلى الحُمرة.

ܐܶܨܛܠܺܝܼ (مج) ومثلهُ بالمعنى اللازم.

 ܒܳܬ̥ܰܪ مال إلى. تَبِع. اقتفى. اقتدى.

ܨܰܠܺܝܼ. ܨܽܘܼܠܳܝܳܐ صلَّى. تضرَّع. بارَك (2) صَلَى. نَصَب شَرَكاً (3) أمال. أحنى (4) أصلح. حَثّ على الصُّلح. رَدّ أحداً إلى مَنصبهِ.

ܐܶܨܛܰܠܺܝܼ. وقليلاً ܐܶܨܛܰܠܠܺܝܼ (مج).

ܐܰܨܠܺܝܼ أمال. عوَّج. أحاد. حدَّر. نزَّل.

ܐܶܬ̊ܰܬ̊ܨܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܨܛܠܰܘܠܺܝܼ مال. انحرف. انعوج.

ܡܨܰܠܝܳܢܳܐ فاعل (2) لَقَب الـمُشتَري. نجم (3) نُقطة خَطّيّة (4) الـمُصلّي. الحاج. قارئ القرآن عند المسلمين.

ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ مف (2) مائل. زائغ. حائد. مُنحرِف.

ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مَيل. انحراف. هَوىً. انحناء إلخ.

ܨܠܳܝܳܐ مَيل. انحراف. هَوىً خاصّةً (2) انحناء (3) مُنحَدَر. ضدّ مُرتَقىً (4) مُنحَدَر مُقارِب لخطّ الاستواء في السماء أو الأرض (5) سَبْق. زيادة حرفٍ من أحرف ܒܕ̥ܽܘܿܠ على الاسم (6) مُجتمَع الماء. غَدير.

ܨܠܳܝܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) اسم مرّة.

ܨܳܠܺܝܼܬ̥ܳܐ ܨܠܺܝܼܬ̥ܳܐ مِصيَدة. شَرَك. فَخّ.

ܨܠܳܝܳܐ. ܨܳܠܝܝܳܐ صَلابة. حجر سُحِق عليهِ الطِّيب.

ܨܠܽܘܿ. ܨܠܽܘܿܬ̥ܳܐ ج ܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ صَلوة (2) عَود إلى الـمَنصِب وشَرِكة الكنيسة.

ܒܶܝܬ̥ ܨܠܽܘܿܬ̥ܳܐ مُصلًّى. مَعبَد (2) مَقبَرة.

ܨܠܽܘܿܬ̥ لَيتَ. حرف تَمنٍّ.

 • ܨܠܰܒ̥ ــُـ ܨܠܳܒ̥ܳܐ. ܨܠܽܘܼܒ̥ܝܳܐ صَلَب. رَفَع.

ܐܶܨܛܠܶܒ̥. ܡܶܨܛܰܠܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܠܶܒ̥. ܨܽܘܼܠܳܒ̥ܳܐ صلَّب. رَسم إشارة الصَّليب.

ܐܰܨܠܶܒ̥ مثلهُ (2) جعلهُ يصلب ويرفع.

ܐܶܨܛܰܠܰܒ̥. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܠܰܒ̥ (مج).

ܨܠܺܝܼܒ̥ܳܐ مَصلوب (2) صَليب. خشبة الصليب (3) علامة الصليب (4) شِدّة. ضِيق.

 ܕܢܶܫܪܳܐ. ܕܩܽܘܼܣܛܰܢܛܺܝܼܢܽܘܿܣ أربعة كواكب على شَكل الصليب.

ܨܠܳܒ̥ܳܐ حَبل. قَلس. قِطعة حَبل (2) جَمَل. حَبل السفينة.

ܨܽܘܼܠܒ̊ܳܢܳܐ عِرق سُوس يابس.

ܨܰܠܒ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ أُنبوبة. ناي. شَبّابة. آلة طَرَب.

ܨܠܰܘܠܳܒ̥ܳܐ. ܨܠܽܘܿܠܺܝܼܒ̥ܳܐ خِروَع.

 • ܨܰܠܒ̊ܽܘܼܢܝܳܐ فَتيلة. عُودة أو حَديدة مُكبرَتة أو مُزيَّتة تُشعَل. شُعلة (2) كِبريت.

ܨܰܠܒ̊ܽܘܼܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܨܰܠܒ̊ܽܘܼܠܬ̊ܳܐ مثلهُ.

 • ܨܠܰܕ̥ ــُـ ܨܠܳܕ̥ܳܐ نَضَد. عمَّد. أسنَد. طبَّق بألواح من خشب.

ܨܶܠܕ̊ܳܐ نَضَد. لَوح. تطبيق. خشب.

 • ܨܠܰܚ ــُـ ܨܠܳܚܳܐ. ܨܠܽܘܼܚܝܳܐ صَلُح. نَجَح (2) فَلَق. شَقّ.

ܐܶܨܛܠܰܚ. ܡܶܨܛܰܠܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܠܰܚ. ܨܽܘܼܠܳܚܳܐ فلَّق. شقَّق.

ܐܶܨܛܰܠܰܚ (مج) وأفلح. نَجَح.

ܐܰܨܠܰܚ أصلح. أحسن. هيَّأ (2) نَجَح. أفلَح (3) أكرم. وقَّر (4) غَلَب. انتصر (5) تَمّ. كَمُل بنجاح (6) ܥܰܠ. ܒ حَلّ. نَزَل. حَطّ. استقرّ على.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܠܰܚ (مج) وأفلَح. نَجَح.

ܨܳܠܽܘܿܚܳܐ. ܨܰܠܳܚܳܐ فَلّاق. شَقّاق حَطَب.

ܨܠܺܝܼܚܳܐ. ܨܰܠܺܝܼܚܳܐ مَفلوق. مَشقوق.

ܨܽܘܼܠܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܨܰܠܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تشقيق.

ܨܰܠܚܳܢܳܐ فِلق. لَوح. حَطَب.

ܨܶܠܚܳܐ شَقّ. خَرق (2) فِلق. لَوح. حَطَب مَشقوق.

ܨܠܳܚܳܐ مثلهُ (2) أغَرّ (3) غُرّة. بَياضة في جبهة الفَرَس ورِجلها.

ܨܠܳܚܬ̊ܳܐ فَلقة. شَقّة. اسم مرّة.

ܨܠܰܚܬ̥ܳܐ ج ܨܰܠ̈ܚܳܬ̥ܳܐ لَوح. حَطَب (2) شَقّ. خَرق.

ܨܳܠܰܚܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) شَقيقة. وَجَع يأخذ نِصف الرأس.

ܨܠܽܘܿܚܺܝܼܬ̥ܳܐ غُرّة. بَياضة في جبهة الفَرَس (2) صَلاحيّة. صَراحيّة. قِلّة. لَقَن. جَرّة.

 • ܨܰܠܡܳܐ صنم. وثن. تمثال (2) صورة. وَجه (3) مِثال. نَموذج. شِبه. رَسم. رَمز (4) شخص. أُقنوم (5) صورة. أَيقونة (6) خَيال. شَبَح. طَيف (7) صلّام. شجر لونهُ أحمر يُتَّخذ منهُ قُضبان يسمّيها السَّواد كرازيات (هذا سواديّ).

 ܕܰܐܪܒ̊ܰܥ ܐܰܦܺܝܼ̈ܢ صَنَم ذو أربعة أوجه.

 ܪܰܒ̊ܳܐ القَوس. الرامي. مِن أبراج السماء.

 ܬܰܦܢܟ̥ܳܝܳܐ مِثال أصيل للشيء.

 ܬܪܶܝܢ ܨܰܠܡ̈ܶܐ برج الجوزاء.

ܨܰܠܡܳܢܳܐ نسبةً إليهِ (2) وَقِح. صَفيق الوجه.

ܨܰܠܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ صُورة. مِثال (2) وَقاحة. صَفاقة.

ܨܰܠܡܽܘܿܢܳܐ تصغير ܨܰܠܡܳܐ (2) صلّام. شجر (3) تُمَيثيل يُلعَب بهِ أو يُكرَم.

ܨܰܠܡܬ̥ܳܐ. ܨܠܰܡܬ̥ܳܐ تمثال. وثن مؤنّث.

ܨܰܠܶܡ. ܨܽܘܼܠܳܡܳܐ صوَّر. مثَّل. شبَّه (2) صوَّر. نقَّش (3) رَمَز. أشار. دَلّ (4) جَبَل. صوَّر. كوَّن (5) تصوّر. تخّيل.

ܨܽܘܼܠܳܡܳܐ صورة. أَيقونة. تمثال.

ܨܰܠܳܡܳܐ صلّام. شجر صَلِب.

ܡܨܰܠܡܳܢܳܐ فاعل (2) ريشة الـمُصوِّر. مِنقاش.

ܐܶܨܛܰܠܰܡ. ܐܶܨܛܠܰܡܠܰܡ (مج. مط).

 • ܨܰܠܡܽܘܿܢܝܳܐ ج ܨܰܠܡܽܘܿܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ رُتَيلاء. من الهوامّ (2) قَملة النَّسر (3) ذُبابة كبيرة. زُنبور يأكل العِنَب (4) مثل ܨܰܠܽܘܼܡܚܳܐ.
 • ܨܰܠܽܘܼܡܚܳܐ دُوَيِّبة صغيرة مُسِمّة. العقرب الجَّرّارة.

ܨܰܠܡܽܘܼܚܳܐ دَبّور. زُنبور. ܕܶܒ̊ܽܘܿܪܳܐ.

 • ܨܽܘܼܠܥܳܐ قشفة. زِبدة. مَخض الحليب.
 • ܨܠܰܦ ــُـ ܨܠܳܦܳܐ. ܨܠܽܘܼܦܝܳܐ فَلَق. شَقّ (2) فَجّ. شَجّ. فَدَغ. جَرَح. خَدَش (3) فَلحَ. حَرَث الأرض (4) وَثَب. فَصَل. خَرَق العساكر.

 ܬܰܪܥܳܐ شَقّ. فتح الباب فَتحاً قليلاً.

ܨܰܠܶܦ. ܨܽܘܼܠܳܦܳܐ مبالغتهُ (2) شَقّ. مزَّق. خَرَق (3) كَشَف. أظهر. أوضح (4) اقتحم. هَمّ (5) صَلِف. تكبّر.

ܐܶܨܛܠܶܦ. ܐܶܨܛܰܠܰܦ (مج. مط).

ܐܰܨܠܶܦ فَلَق. شَقّ (2) فَجّ. فَدَغ. خدَّش (3) فَلَح. حَرَث (4) وَثَب. فَصَل الجُّموع (5) شَقّ. مزَّق. خزَّق. خَرَق (6) أوضح. كَشَف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܠܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܠܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܠܺܝܼܦܳܐ مَفلوق. مَشقوق. مَفدوغ. مَفلوع إلخ.

 ܨܠܺܝܼܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ مُرتاب. مُترَدِّد.

ܨܠܶܦܳܐ شَقّ. خَرق. فُرجة.

ܨܠܳܦܳܐ و ܨܠܳܦܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) قِلف. قِشر الرُّمّان الـمُتشَقِّق (3) زَهر. فلع. الرُّمّان وثمرهُ. جُلَّنار.

ܨܠܳܦܬ̊ܳܐ فَلقة. شَقّة. فَجّة. فَدغة إلخ.

ܨܽܘܼܠܦܬ̥ܳܐ فَجّة. فَدغة. شَدخة. جُرح. كَلَم (2) فَلقة. شَقّة شيء (3) قِلفة. قِشر رُمّان.

ܨܠܰܦܬ̊ܳܐ صَدَف كبير. وَدْعة (2) سُلُحفاة.

ܡܰܨܠܦܳܐ مفعول ومصدر ميميّ (2) خَرق. شَقّ.

ܨܽܘܼܠܦܳܢܳܐ سَحق العُطور والتوابل. ܡܽܘܼܕ̊ܳܟ̥ܳܐ.

 • ܨܠܰܨ ــُـ ܨܠܳܨܳܐ لَصّ. سَرَق.
 • ܨܰܡ ــُـ ܨܡܳܡܳܐ صَمّ. سَدّ (2) حَفَظ. حَرَس.

ܐܰܨܶܡ. ܡܰܨܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ صَمّ. سَدّ. حَفَظ. حَرَس.

ܐܶܨܛܡܶܡ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܰܡ (مج).

ܡܰܨܡܳܢܳܐ صامّ. ساد. حافِظ. حارِس.

ܡܰܨܡܳܐ مَصموم. مَسدود. مَحفوظ. مَحروس.

ܡܰܨܰܡܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) صِمّة. سُدّة. غَلَق. قُفل أو سِجن. محفظ.

ܨܰܡܳܐ أصَمّ. أطرَش. مَسدود السَّمَع.

ܨܡܳܡܳܐ. ܨܰܡܨܳܡܳܐ صَمصام. سَيف.

 • ܨܡܳܐ ــِـ ܨܡܳܝܳܐ حدَّق. تفرَّس (2) رَقَب. رَعى. رَصَد النجوم (3) حَرَس. حامى (4) ضمَّد.

ܨܰܡܺܝܼ. ܨܽܘܼܡܳܝܳܐ حدَّق. تفرّس. رَصَد إلخ.

ܐܰܨܡܺܝܼ. ܡܰܨܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܨܡܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ صَريمة. قَطيعة.

 • ܨܰܡܒ̊ܰܓ̥ زَنبَق. دُهن الزَّنبَق.
 • ܨܰܡܒ̊ܳܪܳܐ حُليّ بهيئة نِصف دائرة. ܣܰܗܪܳܢܳܐ.
 • ܨܰܡܓ̥ܳܐ صَمغ. ܨܰܡܥܳܐ.
 • ܨܡܰܕ̥ ــُـ ܨܡܳܕ̥ܳܐ. ܨܡܽܘܼܕ̥ܝܳܐ ضَمَد. جَبَر. ألأَم (2) صمَّد. عَصَب. شَدّ. لَفّ (3) ضَمّ. قَرَن. وحَّد[5] (4) طَوى. لَفّ الثياب ونحوها (5) أغمَد السيف (6) أغمَض الميّت (7) جَمَع. حَشَد. خَزَن. حَوى (8) زيَّن. كلَّل. زوَّق. زَخرَف (9) اجتمع. انضمّ. التأم (10) اجتمع الماء خاصّةً (تصمَّد).

ܨܰܡܶܕ̥. ܨܽܘܼܡܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) آلَم. أوجع.

ܐܶܨܛܡܶܕ̥. ܐܶܨܛܰܡܰܕ̥ (مج. مط).

ܐܰܨܡܶܕ̥. ܡܰܨܡܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܨܡܰܕ̥.

ܐܶܬ̊ܬܰܨܡܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬܰܨܡܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܽܘܼܡܳܕ̥ܳܐ. ܨܽܘܼܡܕ̊ܳܐ رِباط. وِثاق.

ܨܡܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) مُجتَمِع. مُنضَمّ. مُلتَئِم (3) صَمَد. دائم (4) مَجموع كتاب وغيرهِ.

ܨܡܺܝܼܕ̊ܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) مجموع كتاب.

ܨܶܡܕ̊ܳܐ. ܨܡܳܕ̥ܳܐ صمد. صِوان. وِعاء ثياب العَروس والكتب (2) سَفَط. صُرّة. رِزمة (3) ضِماد (4) صِماد. عِصابة. مَنديل يُلَفّ بهِ الرأس (5) زِينة. حُليّ النساء.

ܨܳܡܕ̊ܳܐ سَفَط. خُرج. وِعاء. خِزانة.

ܨܳܡ̈ܕ̊ܶܐ أخشاب ذات ألسنة تُشَدّ في قائمَتي النَّول فيعُلَّق بها الثوب.

 • ܨܡܰܚ ــَـ ܨܡܳܚܳܐ. ܨܶܡܚܳܐ صَمَح. حَرّ. اشتدّ حَرّهُ (2) أضاء. أشرق. سَطَع. أزهر. تلألأ (3) لَمَع. بَرَق (4) نَبَت. بَرَض. فَرَع.

ܐܶܨܛܡܰܚ. ܡܶܨܛܰܡܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܰܡܰܚ. ܨܽܘܼܡܳܚܳܐ جعلهُ يصمح ويُشرق إلخ.

ܐܶܨܛܰܡܰܚ. ܡܶܨܛܰܡܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܨܡܰܚ مثل ܨܡܰܚ (2) جعلهُ يصمح ويضيء إلخ (3) أبهج. فرَّح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܡܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܡܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܡܽܘܼܚܳܐ صَمُوح. شديد الحرّ (2) مُضيء. مُشرِق. ساطع. مُتلألِئ. مُزهِر. سَنيّ. لَمّاع إلخ.

ܨܳܡܽܘܿܚܳܐ. ܨܡܺܝܼܚܳܐ. ܨܰܡܽܘܼܚܬ̥ܳܢܳܐ مثلهُ.

ܨܶܡܚܳܐ ضِياء. شُعاع. نُور (2) بارِض. نَبت. فِرع.

 ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ من ألقاب ماري أفرام.

ܡܰܨܡܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مصدر (2) غُمرة. مَرُوخ. طِلاء تطلي بهِ المرأة وجهها ليصفو لونها.

 • ܨܡܰܥ ــَـ ܨܡܳܥܳܐ. ܨܶܡܥܳܐ طَفِس. قَذِر. دَنِس.

ܐܶܨܛܡܰܥ. ܡܶܨܛܰܡܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܳܡܥܳܐ طَفِس. دَنِس. قَذِر.

ܨܶܡܥܝܳܐ وَسَخ. قَذَر. طَفاسة.

ܨܶܡܥܳܐ. ܨܳܡܥܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܰܡܥܳܐ. ܨܶܡܥܳܐ صَمغ.

 • ܨܰܡܥܰܪ. ܨܽܘܼܡܥܳܪܳܐ أخزى. أخجل (2) خَزي. خَجِل. استحيا (3) تجرّأ. تجاسَر (4) نَفَر. تقزّز. تكرَّه.

ܐܶܨܛܰܡܥܰܪ. ܡܶܨܛܰܡܥܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܨܶܡܨܳܐ عَمَش. مرض العين (2) رَمَص. غَمَض. وَسَخ العين.

ܨܰܡܶܨ. ܨܽܘܼܡܳܨܳܐ رَمِص. كان أعمَش وأرمَص (2) تعامَش. تعامَى.

ܐܶܨܛܰܡܰܨ. ܡܶܨܛܰܡܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܨܰܡܨܰܥ. ܨܽܘܼܡܨܳܥܳܐ نَمّ. ثَلَب. وَقَع. اغتاب.

ܨܰܡܨܳܥܳܐ نَميمة. ثَلَب. وَقيعة. غَيبة (2) وَسَخ. دَنَس. قَذَر.

 • ܨܡܰܪ ــُـ ܨܡܳܪܳܐ. ܨܡܳܪܬ̊ܳܐ صَمَر. سَكَن. وَقَف دون حركة (2) دَهِش. تحيّر. صفن[6] (3) صَمَر. حَرّ النهار. سَكَنتْ رِيحهُ (4) كَلّ. جَهِر البصر (5) اجتمع. سَكُن. استقرّ. احتبس الماء (6) دار في الدُّردُور (7) نُفِض. ارتعد. أخذتهُ رَعدة الحُمّى (8) ذُعِر. فَزِع. اضطرب (9) نَفَر. فَرّ الحيوان خَوفاً.

ܐܶܨܛܡܰܪ. ܡܶܨܛܰܡܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܰܡܰܪ. ܨܽܘܼܡܳܪܳܐ سكَّن. أوقف دون حركة (2) أدهش. حيَّر (3) أحَرّ. أركَد ريح النهار (4) أكَلّ. أجهَر البصر (5) جَمَع. حَبَس الماء (6) حَبَس البَول. اِبتلى بالأُسر (7) أوقع في هُوّة. غرَّق في دُردُور.

ܐܶܨܛܰܡܰܪ. ܡܶܨܛܰܡܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܡܺܝܼܪܳܐ. ܨܰܡܺܝܼܪܳܐ صامِر. ساكن دون حركة (2) مَدهوش. مُتحيِّر. صافِن[7] (3) حارّ. راكِد الريح (4) كَليل البصر (5) مُجتمِع. صَامر. مُحتبِس (6) غَرقان. غائص في الدُّردُور.

ܨܳܡܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ضَمران. صَمران. دَوّار الشمس (نبت).

ܨܡܳܪܳܐ أُسر. احتباس البول. داء الحَصاة.

ܨܡܳܪܬ̊ܳܐ. ܨܰܡܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ الأُسر المذكور.

ܨܡܰܪܡܳܪܳܐ أُسر (2) هُوّة. دُردُور. بالوعة (3) جَهَر. عَمىً.

ܨܳܡܰܪܬ̊ܳܐ هُوّة. بالوعة. دُردُور الماء.

ܨܳܡܰܨܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) عَمىً. جَهَر. كُلول.

ܨܽܘܼܡܳܪܳܐ دَهشة. حَيرة. فُقدان الحركة.

ܨܡܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܨܽܘܼܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܨܽܘܼܡܪ̈ܶܐ ناب. ضِرس.

ܨܡܽܘܼܪܬ̊ܳܢܳܐ أنيَب. عَظيم الناب.

 • ܨܡܰܬ̥ ــَـُـ ܨܡܳܬ̥ܳܐ صَمَت. سَكَت.

ܨܰܡܶܬ̥. ܨܽܘܼܡܳܬ̥ܳܐ أصمت. أسكت.

ܐܶܨܛܰܡܰܬ̥. ܡܶܨܛܰܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܨܡܶܬ̥ أصمت. أسكت (2) صَمَت. سَكَت.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܡܰܬ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܳܡܬ̊ܳܐ أعوج. مُلتوٍ. أحدب (2) مَفسود.

ܨܡ̈ܳܬܶܐ سِجن. حَبس. ܡܰܨ̈ܡܳܬ̥ܳܐ.

 • ܨܰܢ ــَـ ܨܢܳܢܳܐ أصَنّ. كان ذا صُنان وقُتار.

ܨܰܢܶܢ. ܨܽܘܼܢܳܢܳܐ أصَنَّ.

ܐܰܨܶܢ. ܡܰܨܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أصَنَّ.

ܨܢܳܢܳܐ. ܨܢܳܢܬ̊ܳܐ صُنان. صِنّة. ذَفَر الإبط (2) رائحة كريهة (3) قُتار. رائحة الشواء.

ܨܶܢܬ̥ܳܐ. ج ܨܶܢ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) شَرِق. هَبر. لَحم لا دَسَم فيهِ (3) طاقة أو خُصلة شَعر (4) وَسَخ السِّراج (5) صَحناة. ܨܰܚܢܺܝܼܬ̥ܳܐ (6) صَحن (صينيّة).

 • ܨܢܳܐ ــِـ ܨܢܳܝܳܐ ضَني. ضَعُف. هَزُل.

ܨܰܢܺܝܼ. ܨܽܘܼܢܳܝܳܐ أضنى. أضعف. أهزل.

ܐܶܨܛܰܢܺܝܼ. ܡܶܨܛܰܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܨܰܢܽܘܼܒܰܪ صَنَوبَر.
 • ܨܳܢܓ̊ܳܐ. ܨܢܽܘܼܓ̥ܳܐ صَنج. آلة طَرَب.
 • ܨܽܘܼܢܕ̊ܳܐ شُمرة. نبات أصفر الزهر حَبّهُ مُخضَرّ مستطيل يُعرف بالرازيانج.
 • ܨܰܢܕ̊ܰܠ. ܨܰܢܕ̊ܰܪ خشب الصَّندَل.
 • ܨܰܢܕ̊ܽܘܼܩܳܐ صُندوق. ܣܰܢܕ̊ܽܘܼܩܳܐ.

ܨܰܢܕ̊ܽܘܼܩܬ̊ܳܐ ج ܨܰܢܕ̊ܽܘܼܩ̈ܝܳܬ̥ܳܐ صُندوقة.

 • ܨܶܢܕ̥ܪܳܐ خشب الصَّندَل.
 • ܨܽܘܼܢܳܡܳܐ صَوّان. حجر صُلب (2) رُخام.
 • ܨܢܰܥ ــَـ ܨܶܢܥܳܐ صَنَع. فَعَل (2) حَذَق. لَبِق. مَكَر. احتال.

ܨܰܢܰܥ. ܨܽܘܼܢܳܥܳܐ مبالغتهُ (2) صنَّع. زيَّن. حسَّن. نمَّق.

ܐܶܨܛܢܰܥ (مج) واحتال. لَبِق.

ܐܶܨܛܰܢܰܥ (مج) واجتهد. حاول (2) احتال. مَكَر. خَدَع (3) تصنّع. أظهر حُسن السَّمت.

ܐܰܨܢܰܥ. ܡܰܨܢܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مَكَر. احتال. خَدَع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܢܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܢܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܢܺܝܼܥܳܐ مف (2) فَطِن. حكيم. لَبِق. حازم (3) مُحتال. مَكّار.

ܨܢܺܝܼ̈ܥܳܬ̥ܳܐ صَنائع. حِرَف. مِهَن.

ܨܰܢܽܘܼܥܬ̥ܳܢܳܐ مُحتال. مَكّار. خَدّاع. داهية.

ܡܨܰܢܥܳܐ مثلهُ (2) مُصنَّع. كاذِب. ظاهِر.

ܡܨܰܢܥܽܘܼܬ̥ܳܐ تَصنُّع. كَذِب. تَظاهُر (2) كالتالي.

ܨܰܢܽܘܼܥܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حِيلة. مَكر. خِداع. دَهاء.

ܨܢܺܝܼܥܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) فِطنة. حكمة. لَباقة. حَزم.

ܨܶܢܥܬ̥ܳܐ فِطنة. حكمة. حَزم. عناية (2) حِيلة. مَكر. خَديعة. دَهاء (3) صُنع. صِناعة. عَمَل.

 • ܨܢܰܦ ــُـ ܨܢܳܦܳܐ لَفّ. صَمَد رأسهُ.

ܨܰܢܶܦ. ܨܽܘܼܢܳܦܳܐ. ܬܰܨܢܺܝܼܦܳܐ صنَّف. جَمَع. ألَّف (2) عَصَب. لَفّ. صمَّد رأسه بصِماد.

ܐܶܨܛܰܢܰܦ. ܡܶܨܛܰܢܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܶܢܦܬ̥ܳܐ صَنِفة. حاشية. طَرَف الثوب.

ܡܰܨܢܰܦܬ̥ܳܐ مصنفة. مَنديل. يغطّي رأس الأسقف في القدّاس (2) نَصيف. صِماد. عِصابة. عِمامة (3) تاج. أو مَنديل شبيه بالبيرون[8].

 • ܨܶܢܳܪܬ̊ܳܐ صِنّارة. شَصّ يُصاد بهِ السمك.

ܨܰܢܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܨܶܢܳܪ̈ܶܐ و ܨܶܢܳܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܢܳܪ صِنار. من أسماء الدُّلب.

 • ܨܰܥ ــَـ ܨܰܥܬ̥ܳܐ وَسِخ. دَنِس. قَذُر.

ܨܰܥܨܰܥ. ܨܽܘܼܥܨܳܥܳܐ وسَّخ. دنَّس.  قذَّر. لطَّخ (2) نَمّ. ثَلَب. سعى بهِ.

ܐܶܨܛܰܥܨܰܥ. ܡܶܨܛܰܥܨܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܥܺܝܼܥܳܐ وَسِخ. دَنِس. قَذِر. نَجِس.

ܨܽܘܼܥܨܳܥܳܐ وَسَخ. دَنَس. دَرَن (2) ثَلب. وَقيعة. سِعاية. شَتيمة (3) إثم. وِزر.

ܨܳܥܳܐ. ܨܰܥܳܐ صاع. لَقَن. قَصعة. صَحَن (2) مِكيال قدرهُ نحو أربعة أمداد.

 • ܨܰܥܠܳܐ دَنِس. وَسِخ. قَذِر. نَجِس (2) قَذَر. دَناسة. وَسَخ.

ܨܰܥܠܬ̥ܳܐ. ܨܥܰܠܬ̥ܳܐ دَنِسة. قَذِرة إلخ.

ܕܽܘܼܟ̊ܬ̥ܳܐ ܨܰܥܠܬ̥ܳܐ مِرحاض. كَنيف.

ܨܰܥܠܽܘܼܬ̥ܳܐ دَنَس. وَسَخ. قَذَر. نَجاسة.

ܨܰܥܶܠ. ܨܽܘܼܥܳܠܳܐ دنَّس. وسَّخ. قذَّر. نجَّس.

ܐܶܨܛܰܥܰܠ. ܡܶܨܛܰܥܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܽܘܼܥܳܠܳܐ وَسَخ. دَنَس. قَذَر (2) العِلم النظريّ العقليّ.

 • ܨܰܥܢܳܐ داهية. حكيم. ذكيّ.
 • ܨܥܰܪ ــَـ ܨܥܳܪܳܐ صَغُر. هان. حَقُر. ذُلّ.

ܨܰܥܰܪ. ܨܽܘܼܥܳܪܳܐ صغّر. أهان. حَقَر. أذَلّ (2) شَتَم. سَبّ (3) فَضَح. هَتَك. سافَح. افترع المرأة.

ܐܶܨܛܰܥܰܪ. ܡܶܨܛܰܥܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܥܺܝܪܳܐ صغير. مُهان. حقير. وَضيع. ذليل (2) مَهتوك. مفضوح السِّيرة. من لا تُقبَل وصيّتهُ عند أهل الشرائع.

ܨܥܺܝܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ رَذائل. قَبائح. مآثم (2) نساء يتزوّجن قبل انقضاء عَشرة أشهر لوفاة بُعولهنّ.

ܨܰܥܪܳܐ صِغَر. هَوان. حَقارة. ذُلّ. عار. فضيحة (2) عَورة. سَوءة (3) شَتيمة. مَسَبّة.

ܨܰܥܪܬ̥ܳܐ عار. فضيحة. شتيمة.

 • ܨܰܥܬ̊ܪܳܐ صَعتَر. نَبت حِرّيف ذو رائحة لهُ زهر أبيض إلى غُبرة.
 • ܨܰܦ ــَـ ܨܦܳܦܳܐ صَفّ. نَضَم. نَضَد (2) احترق. تشيَّط (3) ثقل (4) غلَّل (5) تشوّق.

ܨܰܦܶܦ. ܨܽܘܼܦܳܦܳܐ صَفّ. نظَّم. نَضَد (2) شيَّط (3) نَطّ. قَفَز. رَقَص (4) غلَّل. جَمَع العُنق واليدَين بالغُلّ.

ܐܰܨܶܦ. ܡܰܨܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أحرق. أشاط.

ܨܳܦܽܘܿܦܳܐ فاعل (2) مُضطرِب. قَلِق.

ܨܰܦܺܝܼܦܳܐ مَصفوف. مَنظوم (2) مُحتَرِق. مُتشَيِّط. ظَمآن.

ܨܰܦܽܘܼܦܳܐ قِمَطر. مِقطَرة (2) غُلّ يجمع العنق واليدين.

ܨܦܳܦܬ̊ܳܐ جمع اليدين والعنق بالأغلال.

ܨܶܦܳܐ. ܨܰܦܳܐ صَفّ من البناء وغيرهِ.

ܨܶܦܺܝܼܢ ܨܶܦܺܝܼܢ نَبت يسمَّى ܡܒ̥ܰܕ̊ܪܳܢܳܐ.

ܨܺܝܼܦܬ̊ܳܐ ج ܨܺܝܼ̈ܦܶܐ بارية. حَصير.

ܨܶܦܬ̥ܳܐ ج ܨܶܦ̈ܶܐ مثلهُ (2) فَصّ الخاتم (3) مِحبَرة. دَواة (4) صُندوقة الكُتّاب (5) زِينة. ܨܶܒ̥ܬܳܐ.

 • ܨܦܳܐ ــِـ ܨܦܳܝܳܐ صَفا. راق. نَقي. ضدّ كَدِر (2) صفَّى. روَّق. نقَّى.

ܨܰܦܺܝܼ. ܨܽܘܼܦܳܝܳܐ صفَّى. روَّق. نقَّى. طهَّر (2) أفرغ. امتصّ.

 ܚܰܝܠܶܗ أفرغ جُهدهُ. اهتمّ.

ܐܶܨܛܰܦܺܝܼ. ܡܶܨܛܰܦܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܨܰܦܝܳܐ ج ܨܦܰܝ̈ܳܐ صافٍ. رائق. نَقيّ.

 • ܨܦܰܕ̥ ــُـ ܨܦܳܕ̥ܳܐ صَفَد. شَدّ. أوثق (كلدانية قديمة يجب استعمالها).

ܨܦܕܳܐ رَزّة. حديدة يدخل فيها القُفل.

ܨܶܦܕ̊ܳܐ. ܨܰܦܕ̊ܳܐ دَنّ. جَرّة من رصاص للخَمر.

ܨܦܳܕ̥ܳܐ مثلهُ (2) صَفَد. خشبتان تُشَدّ بها كراريس الكتاب (3) رِباط النَّسيج. ܨܳܡ̈ܕ̊ܶܐ.

 • ܨܦܰܚ ــَـ ܨܦܳܚܳܐ بَغَت. فاجأ. طَرأ. دَهَم. هَجَم.

ܨܰܦܰܚ. ܨܽܘܼܦܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܨܛܦܰܚ. ܐܶܨܛܰܦܰܚ (مج).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܦܰܚ فُوجِئ. دُهِم. أُخِذ بَغتةً.

ܨܰܪܦܰܚ. ܨܽܘܼܪܦܳܚܳܐ لَطَم. صَفَع. صَفَق. ضَرَب بكَفٍّ مبسوط.

 ܐܳܒܰܟ̊ܳܐ ܠܬ̥ܰܪܢܳܓ̥ܽܘܿܠܬ̊ܳܐ ضَرَب الديك الدجاجة بجنحهِ.

ܐܶܨܛܰܪܦܰܚ. ܡܶܨܛܰܪܦܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܪܦܽܘܼܚܳܐ صَفعة. صَفقة. ضَربة كَفّ مبسوط.

ܨܳܦܚܳܐ. ܨܳܦܽܘܿܚܳܐ. ܨܳܦܽܘܿܚܳܝܳܐ مُفاجِئ. طارئ بَغتةً.

ܨܳܦܰܚܬ̥ܳܐ حادثة. نازلة فُجائيّة (2) صاعقة (3) فَخّ.

ܨܦܳܚܳܐ. ܨܰܦܚܳܐ صَحفة. قَصعة (2) كالتابع.

ܨܦܺܝܼܚܬ̊ܳܐ صَفيحة. صَفحة.

 • ܨܶܦܽܘܿܢܳܐ. ܨܶܦܽܘܿܢܝܳܐ مِزمار. بُوق. نَفير. آلة موسيقيّة فيها عدّة أنابيب.

ܨܶܦܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܨܶܦܽܘܿܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ و ܨܶܦܽܘܿܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܰܦܽܘܼܢܳܐ. ܨܳܦܽܘܿܢܳܐ صابون. ܙܡܳܡܳܐ.

 • ܨܰܦܨܳܦܳܐ صَفصاف. خِلاف.
 • ܨܦܰܪ ــَـ ܨܰܦܪܳܐ أسفَر. أصبح الصباح.

ܨܰܦܰܪ. ܨܽܘܼܦܳܪܳܐ أسفَر. تبلَّج. أصبح.

ܐܰܨܦܰܪ. ܡܰܨܦܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أصبح. بكَّر.

ܨܦܰܪ. ܨܰܦܪܳܐ صُبح. صباح. غَدوة. بُكرة (2) الـمَشرِق. الـمُصبَح.

 ܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ الغَد. نهار الغَد.

 ܒܨܰܦܪܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ كلّ بُكرة.

 ܒܟ̥ܽܠ ܨܦܰܪ ܘܰܨܦܰܪ كلّ بُكرة.

ܨܰܦܪܳܝܳܐ صُبحيّ. صَباحيّ. غَدويّ.

ܨܰܦܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ. ܨܰܦܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ أوقات الصباح والبُكرة.

ܨܦܰܪܝܳܢܳܐ مُصبَح. وَقت ومَوضِع الإصباح. (2) إصباح. أوّل الفجر.

ܨܶܦܰܪ. ܨܶܦܪܳܐ (ث) عُصفور. طائر.

 ܒܰܪ ܨܶܦܪ̈ܶܐ و ܨܶܦܰܪ ܡܺܝܼܬ̥ܳܐ زُرزُور.

 ܨܶܦܰܪ ܓܰܡܠܳܐ نَعامة. طائر أشبه بالجَّمَل وقيل الزَّرافة.

 ܓܶܦܳܐ عُصفور. قُبَّرة. طائر.

 ܕܶܩܠܳܐ أو ܩ̈ܳܠܶܐ بُلبُل. طائر ذو صوت رَخيم.

 ܟܽܘܼܫܳܝܳܐ بَبَّغاء. ܠܳܩܛܰܬ̥ ܡ̈ܶܠܶܐ.

 ܡܳܕܰܝ سَمَرمَر. طائر مضاد للجَّراد.

 ܨܶܦܰܪ ܥܳܒ̥ܳܐ عُصفور الغاب.

 ܦܺܝܼܠܳܐ قرقش أو كَركَدَنّ. نَعامة. رُخ. زَرافة.

ܨܶܦܪܳܝܳܐ عُصفوريّ.

ܨܶܦܪܳܝܬ̊ܳܐ عُصفوريّة (2) سميق. خشبة في النِّير تحيط بعُنق الثور كالطَّوق.

ܨܹܺܦܪܳܝܳܐ[9] جَدي من الماعز. تَيس تني.

ܨܹܺܦܪܳܝܬ̊ܳܐ[10] جَدية. سَخلة.

ܨܰܦܳܪܳܐ صاحب. صَيّاد. بَيّاع العصافير (2) راعي الجِّداء.

ܨܶܦܪܽܘܿܢܳܐ عُصَيفير يصوّت قبل المطر.

ܒܰܪ ܨܶܦܪܳܐ عُصَيفير. عُصفور صغير.

ܨܽܘܼܦܪܺܝܼܢܳܐ. ܨܶܦܪܬ̥ܳܐ عُصَيفير.

ܨܶܦܪܬ̥ܳܐ ܕܛܽܘܼܪܳܐ عُصَيفير بياضهُ إلى زُرقة (فسفوسي. سواديّة).

ܨܶܦܪܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ عُصَيفير (2) زُرزُور.

 • ܨܶܦܪܶܕ̥ صِفرِد وهو طائر.
 • ܨܳܨܳܐ عشيرة (2) تمر هنديّ.
 • ܨܶܨܳܐ مِسمار (2) ثُؤلول. نُتوء مستدير يشبه رأس المسمار (3) داحِس. وَرَم حارّ يتشعّث منهُ الإصبع ويسقط الظُّفر.

ܨܰܨܶܨ. ܨܽܘܼܨܳܨܳܐ سمَّر. غَرَز.

ܐܶܨܛܰܨܰܨ. ܡܶܨܛܰܨܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܨܶܨܠܳܐ صَنج. آلة طَرَب (2) صوت الصَّنج والفَواخت ونحو ذلك (3) جَرَس. صفاقة.

ܨܶܨ̈ܠܰܝ ܫܶܡܥܳܐ صَنج حَسَن الصوت.

ܡܳܚܶܐ ܨܶܨ̈ܠܶܐ عَوَّاء[11]. ܢܳܛܰܪ ܓܰܪܒ̊ܝܳܐ.

ܨܽܘܼܨܠܳܐ. ܨܽܘܼܨܳܠܳܐ (ذ) صُلصُل. فاخِتة (2) بَطّة الماء (3) طاووس.

ܨܰܨܠܳܐ. ܨܺܝܼܨܠܳܐ صوت الفَواخت والصَّنج.

 • ܨܶܨܪܳܐ. ܨܺܝܼܨܪܳܐ صُرصُر. صَرار الليل. بنات وَردان. جُدجُد.

ܨܶܨܪܬ̥ܳܐ. ܨܺܝܼܨܪܬ̥ܳܐ صُرصُرة. أُنثى الصُّرصُر.

ܨܰܨܽܘܼܪܳܐ صُرصُور. ضَرب من الجُّندُب طَفّار.

ܨܽܘܼܨܪܳܐ مثلهُ (2) بَرَنجَاسِف. حَبَق الراعي.

ܫܘܳܨܪܳܐ (3) صَدَأ.

ܨܘܳܨܪܳܐ وَسَخ. صَدأ الحديد خاصّةً. ܫܶܚܬ̊ܳܐ.

 • ܨܰܪ ــُـ ܨܪܳܪܳܐ صَرّ. عَقَد. شَدّ. لَفّ (2) صَرّ. طَنّ. صوَّت (3) صُرَّ. بَرُد. جَلِد. جَمَد (4) تخثّر. تجبّن. رابَ (5) ضَمّ. طبَّق.

 ܡܰܕ̊ܥܳܐ تضيّق. انزحم العقل.

ܐܶܨܛܪܰܪ مثلهُ بالمعنى اللازم (2) (مج. مط).

ܨܰܪܰܪ. ܨܽܘܼܪܳܪܳܐ صَرّ. عَقَد. شَدّ. لَفّ. رَبَط (2) جمَّد. جلَّد. برَّد (3) جبَّن. خثَّر. روَّب (4) ضَمّ. طبَّق.

ܐܶܨܛܰܪܰܪ (مج. مط). وصَرّ. طَنّ. صوَّت.

ܨܰܪܨܪܰ. ܨܽܘܼܪܨܳܪܳܐ مثل ܨܰܪ (2) صَرصَر. صوَّت الجُّندُب والبازي ونحوهما.

ܨܪܺܝܼܪܳܐ مَصرُور. مَعقود إلخ (2) مَقرور. مُصاب بالبرد. جامد (3) رائِب. مُتجبِّن.

ܨܪܺܝܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ صَريرة. صرّ. دَراهم تُصَرّ.

ܨܪܳܪܳܐ صُرّة. عُقدة دراهم خاصّةً (2) صِرار. رِباط (3) نافِجة. وِعاء المِسك أي الجِلدة التي يجتمع فيها.

ܨܪܳܪܬ̊ܳܐ ج ܨܪܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܨܪܳܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܰܪܬ̥ܳܐ ج ܨܰܪ̈ܶܐ صَرّة. جَليد. ܙܡܳܝܬ̊ܳܐ.

ܨܽܘܼܪܨܳܪܳܐ قِرّة. بَرد شديد.

ܨܰܪܨܽܘܼܪܳܐ صُرصُر. حيوان طَفّار فيهِ شبه من الجَّراد يصيح صياحاً رقيقاً من جنس بنات وَردان وقيل هُو الجُّدجُد (2) يُسرُوع. دود يتولّد في البَقل.

ܨܰܪܨܳܪܳܐ مثلهُ (2) رصاص قلعيّ.

ܨܪܽܘܿܪܺܝܼܬ̥ܳܐ عَظاءة. سامّ أبرص (2) سَمَندَر. دُويِّبة لا تحرقها النار (3) قيل الوَزَغة أيضاً.

ܨܰܪܨܰܪܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܨܰܪܨܰܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܪܳܪܬ̊ܳܐ مرّة (2) طَنين. دَويّ الأُذن.

 • ܨܪܳܐ ــِـ ܨܪܳܝܳܐ صَرى. قَطَع. صَدَع. فَلَق (2) شَقّ. مزَّق. خزَّق (3) خَرَق. فَصَل. عَبَر. هَجَم (4) نَزَع. سَلَب (5) شرَّح الطبيب الجسم (6) والدَّمعُ تفجّر.

 ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܿܢ فَصَل. حَكَم بينهم.

ܨܰܪܺܝܼ. ܨܽܘܼܪܳܝܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܨܛܪܺܝܼ. ܡܶܨܛܰܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 ܒܚܶܡܬ̥ܳܐ انبعج. انبَطّ غَيظاً.

ܐܶܨܛܰܪܺܝܼ مثلهُ (2) استكبر. تطاوَل (3) ضَجّ. وَلوَل.

ܐܰܨܪܺܝܼ. ܡܰܨܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܨܪܳܐ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܳܪܽܘܿܝܳܐ فاعل (2) طبيب. عالِم التَّشريح.

ܨܳܪܽܘܿܝܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) طِبّ. عِلم التَّشريح.

ܨܪܳܝܳܐ صاعقة (2) شِهاب. كوكب مُنقَضّ (3) قِطعة (4) تَصديع. شَقّ في الرِّجل واليد.

ܨܶܪܝܳܐ مثلهُ (2) شَقّ. خَرق. فَتق (3) كُوخ. خَيمة.

ܨܪܽܘܿ. ܨܪܽܘܿܬ̥ܳܐ ج ܨܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ (ث. ذ) شِقّة. قِطعة ثوب (2) مَغارة. كَهف. خَرق.

 • ܨܽܘܼܪܒ̊ܳܐ أنجدان. كاشم روميّ (عَقّار).

ܨܰܪܽܘܼܒ̥ܳܐ مثلهُ (2) عَكُّوب. حَرشَف.

ܨܰܪܒ̊ܳܐ بُرج القوس. ܟܰܫܳܛܳܐ.

 • ܨܰܪܒ̊ܽܘܼܩܳܐ دودة القَزّ (2) قَزّ. قِرمِز.

ܨܰܪܒ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ. ܨܰܪܽܘܼܒ̥ܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܨܪܰܕ̥ ــُـَـ ܨܪܳܕ̥ܳܐ صَرِد. خاف. ذُعِر (2) فَرّ. تاه (3) فَتَل. عوَّج (4) صَرِد. أخطأ السَّهم. ܡܪܰܓ̥.

ܨܰܪܶܕ̥. ܨܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ خوَّف. أفزع (2) أفَرّ. أتاه (3) فَتَل. عوَّج (4) أصرَد السَّهم (5) دار بالرأس. خَمَر مثل ܨܰܕ̊ܰܪ.

ܐܶܨܛܪܶܕ̥. ܐܶܨܛܰܪܰܕ̥ (مج. مط).

ܨܪܺܝܼܕ̥ܳܐ أعوج. مُلتوٍ. مائل. مُنحَنٍ. مائد.

ܨܪܳܕ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ…

 • ܨܰܪܘܳܐ ضَرو. حَبّة الخضراء (2) بَلسَم (3) سَرو (4) حَبّ الصَّنوبَر.
 • ܨܪܰܚ ــُـَـ ܨܪܳܚܳܐ صَرَخ. صاح شديداً (2) قَصَف. رَعَد (3) صَهَل الفرس (4) صَرصَر البازي والصَّقر والنَّسر (5) رَنّ السَّهم المرشوق (6) اضطرم. التهب. احترق. تأجج (7) سَرَح. انتشر. عَبَث (8) أضرم. ألهب. أحرق.

ܐܰܨܪܰܚ صَرَخ. صاح (2) قَصَف. رَعَد (3) صَرصَر (4) سرَّح. أرسل. رَشَق (4) جعلهُ يصرخ إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܨܪܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܰܪܺܝܼܚܳܐ مُضطَرِم. مُلتَهِب. مُحترِق.

ܨܪܳܚܳܐ رَعد. صاعقة.

ܨܪܽܘܿܚܺܝܼܬ̥ܳܐ صَرصَرة. صياح الباز والنَّسر والطاووس والإنسان (2) إهانة. مُحقَرة. مُصيبة.

ܨܽܘܼܪܚܬ̥ܳܐ. ܨܽܘܼܪܚܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܰܪܚܺܝܼܬ̥ܳܐ اسم طائر.

 • ܨܽܘܼܪܚܳܠܳܐ غُبار. صرّ[12] (2) وَسيط. ܡܶܨܥܳܝܳܐ.

ܨܰܪܚܶܠ. ܨܽܘܼܪܚܳܠܳܐ توسَّط. كان وَسيطاً.

 • ܨܪܰܟ̥ ــُـ ܨܪܳܟ̥ܳܐ صَرَخ. لغة في ܨܪܰܚ.

ܨܪܶܟ̥. ܨܪܰܟ̥ ــُـ ܨܪܳܟ̥ܳܐ ضَرِك. أعوَز. افتقر. أفلس.

ܐܶܨܛܪܶܟ̥. ܡܶܨܛܰܪܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܨܰܪܶܟ̥. ܨܽܘܼܪܳܟ̥ܳܐ أفقر. أحوج. أعوز.

ܐܶܨܛܰܪܰܟ̥. ܡܶܨܛܰܪܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܨܪܶܟ̥ أعوز. أفقر (2) بَصبَص. هَزّ الكلب ذَنَبهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܰܟ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܪܺܝܼܟ̥ܳܐ ضَريك. مُعوِز. فَقير. مُحتاج.

ܨܪܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ عَوَز. فَقر. احتياج.

ܨܽܘܼܪܟ̊ܳܐ. ܨܽܘܿܪܟ̊ܳܢܳܐ عَوَز. فَقر. فَاقة.

 • ܨܰܪܡ. ܨܪܶܡ ــُـ ܨܪܳܡܳܐ. ܨܪܽܘܼܡܝܳܐ صَرَم. قَطَع. جَزّ (2) حَزَم. حَزَق. لَزّ. ضَغَط (3) جَفا. قَسا. تجرّأ. تجاسر (4) صَرّ. عَزَم. لَجّ.

ܨܰܪܶܡ. ܨܽܘܼܪܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܨܛܪܶܡ. ܐܶܨܛܰܪܰܡ (مج. مط).

ܐܰܨܪܶܡ. ܡܰܨܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܨܪܰܡ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܪܺܝܼܡܳܐ مف (2) جَريء. جَسور.

ܨܪܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) جُرأة. جَسارة. إقدام.

ܨܪܳܡܳܐ قَعْب. قَدَح ضخم جافٍ (2) جُرأة. جَسارة (3) عُكّة. نِصف زِقّ (4) عَزم. عزيمة (5) هِجران. مُقاطَعة بعد المواصَلة.

ܨܽܘܼܪܳܡܳܐ جُرأة. جَسارة (2) عِذق. عُنقود تمر (3) قطع الرُّطب من النَّخل (4) عَزيمة. صَريمة.

ܨܳܪܽܘܿܡܺܝܼܬ̥ܳܐ ثَنِيّة. سِنّ من الثَّناية الأربع التي في مُقدَّم الفم ثِنتان من فوق وثِنتان من أسفل.

 • ܨܰܪܡܶܠ. ܨܽܘܼܪܡܳܠܳܐ توسَّط. شَفَع.

ܨܽܘܼܪܡܳܠܳܐ وَسيط. شَفيع.

 • ܨܰܪܡܺܝܼܢܩܳܐ قارورة. زُجاجة للخَمر.
 • ܨܰܪܢܽܘܼܦܳܐ قِرمِز (2) دود القِرمِز.
 • ܨܪܰܥ ــُـ ܨܪܳܥܳܐ صَرَع. أسقط. طَرَح (2) صَرَع. جعل الباب ذا مِصراعَين.

ܨܪܳܥܳܐ صَرَع. داء الصَّرَع.

ܨܰܪܥܳܐ ضَرْع. ثَدي فيهِ حليب.

ܨܶܪܥܳܐ مثلهُ (2) مِصراع وشَقّ الباب.

ܨܪܺܝܼܥܳܐ مف (2) مِصراع وشَقّ الباب (3) مُصاب بالصَّرَع.

 • ܨܪܶܦ ــَـ ܨܪܳܦܳܐ توجَّع. تألّم (2) تقيَّض. تعفَّص.

ܨܪܰܦ ــُـَـ ܨܪܳܦܳܐ. ܨܪܽܘܼܦܝܳܐ صَرَف. سَبَك. مَحَض الذهب خاصّةً (2) نقَّى. صفَّى. طهَّر (3) بدَّل الدراهم (4) صَرّ أسنانهُ (5) لَزّ. شَدّ. عَصَر (6) ضايَق. زَحَم. ضَغَط (7) فَحَص. بَحَث (8) أوجع. ألَّم. عذَّب (9) حَرَق. كَوى. لَذَع (10) قَبَض. عَقَد. ضدّ أسهَل (11) دَبَغ. عفَّص الجِّلد (12) قَرَس. قَبَض البرد والرُّطوبة الجِّلد وحرقاهُ (13) توجّع. تألّم.

ܨܰܪܶܦ. ܨܽܘܼܪܳܦܳܐ مبالغة المتعدّي منهُ.

ܐܶܨܛܪܶܦ. ܐܶܨܛܰܪܰܦ (مج. مط).

ܐܰܨܪܶܦ مثل ܨܪܰܦ المتعدّي (2) أنَّب. قرَّع. عاقَب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܨܪܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܨܳܪܽܘܿܦܳܐ فاعل (2) صَيرَفيّ. سَبّاك.

ܨܳܪܽܘܿܦܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) سَبيكة من فِضّة أو ذهب.

ܨܳܪܦܳܐ فاعل (2) صَيرَفيّ. سَبّاك. صائغ (3) صَحن. صَحفة (4) كُور. مَسبَك.

ܨܰܪܳܦܳܐ صَيرَفيّ. صَرّاف (2) قايض. ذو عُفوصة.

ܨܰܪܽܘܼܦܳܐ. ܨܰܪܺܝܼܦܳܐ قابِض. ذو عُفوصة (2) لاذِع. حادّ. مُحرِق.

ܨܰܪܽܘܼܦܬ̥ܳܢܳܐ مبالغتهُ (2) صَيرَفيّ. صَرّاف الدراهم (3) بَشِع. تَفِه. عَفِن.

ܨܪܳܦܳܐ شَبّ[13] (2) كُور. مَسبَك الصَّاغة.

ܨܪܳܦܳܝܳܐ شَبّيّ (2) سَبّاك. صائِغ.

ܡܰܨܪܽܘܿܦܺܝܼܬ̥ܳܐ عِلّة تصيب الجِّلد فيتفطّر لسبب رُطوبة وبُرودة.

ܨܪܳܦܬ̊ܳܐ اسم مرّة.

 • ܨܰܪܦܽܘܼܢܝܳܐ لغة في ܨܶܦܽܘܿܢܝܳܐ مُحرَّفة.
 • ܨܰܪܦܽܘܼܩܳܐ لغة في ܨܰܪܒ̊ܽܘܼܩܳܐ مُحرَّفة.
 • ܨܰܪܨܺܝܼܒ̥ܳܢܳܝܳܐ شَبّ يَمانيّ.
 • ܨܰܪܨܰܦܳܐ صرصفة من الخُرثيّ والكُتُب. دَفتَر من كَراريس خاصّةً.
 • ܨܰܪܨܰܪܦܳܐ. ܨܰܪܨܰܪܳܐ. ܨܰܪܨܰܦܽܘܼܬ̥ܳܐ لغات فيهِ.
 • ܨܰܪܽܘܼܨܳܐ لُغيّة في ܨܰܪܨܽܘܼܪܳܐ.

ܨܽܘܼܪܨܦܳܐ حُمرة تحسّن بها المرأة وجهها.

ܨܰܪܨܶܦ. ܨܽܘܼܪܨܳܦܳܐ حمَّر الوجهَ بالحُمرة.

 • ܨܰܪܫܰܡ. ܨܰܪܫܽܘܼܡ ثمر الطَّرفاء.
 • ܨܪܰܬ̥ ــُـ ܨܪܳܬ̥ܳܐ شَرَط. خَزَق (كذا وجدتهُ مَشروحاً).
 • ܨܰܬ̥ܪܳܐ. ܨܽܘܼܬ̥ܪܳܐ صَعتَر. ܨܰܥܬ̥ܪܳܐ.

 

[1]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܨܹܐܦܵܐ. ܨܹܦܵܐ.

[2]  ܨܶܗܠܳܐ حسب الغربيّين، ܨܰܗܠܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 235).

[3]  ܨܰܚܢܬ̥ܳܐ حسب الغربيّين، ܨܚܰܢܬ̥ܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237).

[4]  ما يُدهَن بهِ البَدَن من دُهنٍ وغيرهِ.

[5]  أوردها أوكين منّا (أَتحد) خطأً.

[6]  لا تأتي بالمعنى المراد.

[7]  لا تأتي بالمعنى المراد.

[8]  غير معروفة في قواميس اللغة العربيّة.

[9]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܨܹܦܪܵܝܵܐ.

[10]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܨܹܦܪܵܝܬ̊ܵܐ.

[11]  خمسة كواكب.

[12]  قد لا تكون حسب المعنى المراد.

[13]  شَبّ، شَبّة: مِلح مَعدنيّ بِلَّوريّ التركيب، حامض الطَّعم، لونهُ أبيض، ومنهُ أزرق أو بنفسجيّ، يتكوّن من كبريتات الألمنيوم والبوتاسيوم يذوب في الماء، وينصهر بالحرارة، ويُستعمَل في الصِّباغة وحِفظ الجُّلود.