ܣܶܕܪܳܐ ܕܡܺܝܡ باب الميم

ܣܶܕܪܳܐ ܕܡܺܝܡ

باب الميم

 

ܡ: الميم هي الحرف الثالث عشر من حروف الهجاء وفي حساب الجُّمَّل عبارة عن أربعين من العدد.

 • ܡܳܐ ما. ماذا (2) ما. كم. حرف استفهام وتعجُّب.

 ܡܳܐ ܕ ما. الذي. الشيء الذي (2) لـمَّا. عند ما. متى. بقدر ما.

 ܠܡܳܐ لِمَا. لماذا (2) كالتالي.

 ܕܰܡ. ܕܰܠܡܳܐ أ. هل (2) أَليسَ. أَمَا (3) لَعلّ. عَسى (4) أَن. أَن لا. لِئَلّا.

 ܠܡܳܐ ܚܰܝ العام المقبِل.

 ܡܳܐ ܠܺܝܼ ܘܠܳܟ ما لي ولكَ.

 ܡܳܐ ܠܶܟ̥ܝ ما بِكِ.

 ܠܳܟ ܡܳܐ ܠܳܟ أنتَ ما بكَ.

 ܡܳܐ ܛܶܒ̊ܳܟ ما شأنك. ما خَبَرك.

 ܡܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܠܳܢ بحياة فُلان.

 • ܡܳܐܐ ج ܡ̈ܳܐܐܳܬ̥ܳܐ (ث) مِئة.

ܡܰܐܬ̥ܳܐ و ܡܰܐܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܡ̈ܰܐܘܳܬ̥ܳܐ مِئة.

ܡܰܐܬ̥ܶܝܢ مائتان.

ܬܠܳܬ̥ܡܳܐܐ. ܐܰܪܒ̊ܰܥܡܳܐܐ ثلاثمائة. أربعمئة إلخ.

ܡܳܐܢܳܝܳܐ. ܡܳܐܢܳܝܬ̊ܳܐ مِائي. مئيّ.

ܡܳܐܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عدد المائة.

 • ܡܳܐܐ. ܡܳܐܬ̥ܳܐ ج ܡܳܐܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ انظر ܡܳܬ̥ܳܐ.
 • ܡܰܐܘܝܳܢܳܐ ابن آوى (2) ماسوفة.
 • ܡܳܐܙܳܐ سَوِيق شعير مَلتوت بعسل (2) خُبز من سَوِيق الشَّعير وحليب.
 • ܡܐܶܢ ــَـ ܡܶܐܢܬ̥ܳܐ ضَجِر. نَفَر. كَرِه (2) تهاون. تكاسل.

 ܡܶܐܢܰܬ̥݀ ܠܶܗ ضَجِر. سَئِم. تهاون إلخ.

ܐܰܡܐܶܢ. ܡܰܡܐܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܡܐܶܢ. ܡܶܬ̥ܡܰܐܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܐܺܝܼܢܳܐ ضَجِر. سَئِم. مَلُول (2) مُتهاوِن. كَسلان.

ܡܰܐܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَجَر. مَلَل. كَسَل إلخ.

 • ܡܳܐܢܳܐ و ܡܳܢܳܐ إناء. وِعاء. أثاث (2) ثوب. لِباس (3) أداة. آلة (4) مَؤونة. عُدّة. سِلاح (5) أداة. ظَرف. حَرف.

 ܥܦܺܝܼܦܳܐ إناء يُجعَل في إناء آخر مملوءٍ ماء فيصلح فيهِ الدواء.

 ܡܩܰܕ̊ܫܳܢܳܐ بَرّادة. مزمّلة. مِغسَل يُتَّخذ في الكنائس خاصّةً لغسل أيدي الكهنة.

 ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܪܥܳܐ أُنثَيَين. خِصيَتين.

 ܓܰܘܳܐ. ܟܰܪܣܳܐ أحشاء. أمعاء.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܳܐܢ̈ܶܐ مَخزَن الثياب والأثاث.

 • ܡܶܐܪܺܝܼܬ̥ܳܐ سُلافة. عصير العِنَب أو الخمر.

ܡܶܐܪܺܝܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ نسبةً إليهِ (2) حُلو.

 • ܡܰܐܪܡܳܢܳܐ سَبَذَة. سَلّة. زَنبيل.
 • ܡܰܓ̥ ــُـ ܡܓ̥ܳܓ̥ܳܐ مَجّ. تَفِه. مَلُخ. خَمّ. فَسَد.

ܐܰܡܶܓ̥ مثلهُ (2) أتفَه. ملَّخ. أفسد الطَّعم.

ܡܓ̥ܺܝܼܓ̥ܳܐ تَفِه. مَليخ. مَسيخ. بلا طَعم.

ܡܰܓ̊ܺܝܼܓ̥ܳܐ. ܡܰܓ̊ܽܘܼܓ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܓ̥ܺܝܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تَفاهة. مَلاخة. مَزازة إلخ.

ܡܰܓ̊ܺܝܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܓ̊ܽܘܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܓ̊ܳܐ. ܡܳܓ̊ܳܐ مَجّ. حَبّ الماش.

 • ܡܶܓ̥ܕ̊ܳܐ ثمر. فاكهة يابسة أو طريّة.

ܡܰܓ̥ܕ̊ܳܐ. ܡܰܓ̥ܕ̊ܽܘܿܢܳܐ مثلهُ.

ܡܰܓ̊ܕ̥ܽܘܿܢܳܐ مِنجَل ذات سِنَّين (أصلهُ ܓܰܕ̥).

ܡܓ̥ܽܘܼܕ̥ܳܐ عُمود. دِعام.

 • ܡܰܓ̥ܪܣܳܐ. ܡܰܓ̥ܺܝܼܪܣܳܐ طَبّاخ.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܰܓ̥ܪ̈ܣܶܐ مَطبَخ.

ܡܰܓ̥ܪܰܣܬ̊ܳܐ طَبّاخة.

 • ܡܰܓ̊ܠܳܐ. ܡܰܓ̊ܰܠܬ̊ܳܐ ج ܡܰܓ̊ܠ̈ܶܐ مِنجَل.
 • ܡܽܘܼܓ̥ܠܳܐ قَيح. مِدَّة (2) بَلغَم (3) مَخاض. مُجتمَع الماء.

ܡܽܘܼܓ̥ܠܳܢܳܐ مُتَقيِّح. ذو البَلغَم.

ܡܓ̥ܰܠ ــُـَـ ܡܓ̥ܳܠܳܐ مَجَل الجرحُ ونحوه. امتلأ قَيحاً ودَماً.

ܐܶܬ̥ܡܓ̥ܶܠ مَجَل. قاح. تقيَّح.

ܐܰܡܓ̊ܶܠ أمجَل. قاح. تقيَّح.

 ܐܰܣܶܩ ܡܽܘܼܓ̥ܠܳܐ قاح. تقيَّح.

 • ܡܰܓ̥ܡܳܐ زعفران. ܙܰܥܦܪܳܢܳܐ.
 • ܡܰܓ̊ܳܢ مجّاناً. جِزافاً. باطلاً. عَبَثاً. بلا ثمن. بلا سبب.

ܡܰܓ̊ܳܢܳܝܳܐ مجّانيّ. جِزافيّ.

 • ܡܰܓ̊ܰܢܽܘܿܢ[1] مَنجَنُون. دولاب الناعورة.
 • ܡܰܓ̥ܢܰܛܺܝܼܣ[2] حجر مَغناطيس.
 • ܡܳܓ̥ܽܘܼܣ مَجوسيّ. ܡܓ̥ܽܘܼܫܳܐ.
 • ܡܓ̥ܽܘܼܣܳܐ طعام. فَطُور[3]. غَداء. عَشاء.

ܡܰܓ̊ܽܘܼܣܳܐ خَبّاز. طَبّاخ. ܡܰܓ̥ܪܣܳܐ.

ܡܰܓ̊ܽܘܼܣܬ̊ܳܐ. ܡܰܓ̊ܺܝܼܣܬ̊ܳܐ خَبّازة. طَبّاخة.

 • ܡܰܓ̥ܦܽܘܿܣܬ̥ܳܢܳܐ مَحبوس في دار المرضى.
 • ܡܓ̥ܰܫ ــُـ ܡܓ̥ܳܫܳܐ زَمزَم. دَمدَم. تَمتَم. استعمل السحر.

ܡܰܓ̊ܶܫ. ܡܽܘܼܓ̊ܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܰܡܓ̊ܶܫ. ܡܰܡܓ̊ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܡܰܓ̊ܰܫ تمجَّس. صار مَجوسيًّا.

ܡܓ̥ܽܘܼܫܳܐ مَجوسيّ. عابد النجوم والنار (2) ساحر. فيلسوف.

ܡܓ̥ܽܘܼܫܳܝܳܐ مَجوسيّ. سِحريّ.

ܡܓ̥ܽܘܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ مَجوسيّة. سِحر. مَذهَب المجوس.

ܡܓ̥ܽܘܼܫܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مَجوسيّة. عبادة المجوس.

ܡܓ̥ܽܘܼܫܝܳܐ فَحص. جَسّ.

ܡܰܓ̥ܫܳܐ جِزية. خَراج.

ܡܓܫ أصل الكَثيراء.

ܡܰܓ̊ܰܫܬ̊ܳܐ دَست. مِرجَل. خِلقِين.

ܡܓ̥ܺܝܼܫܳܐ مَسحُور. مَقولة عليهِ كلمات سحريّة.

 • ܡܰܕ̥ و ܡܰܕ̊ܶܕ̥ (مُماتان).

ܐܰܡܶܕ̥ نَجا. أفلت. تخلّص (2) استطاع. قَدِر. أطاق. كان كُفُؤاً (3) بَلَغ. أدرك. نال. حاز (4) نجَّى. خلَّص (5) نَفَد. فَني. زال.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܰܡܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܡܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ نَجاة. خلاص إلخ.

 • ܡܕ̥ܳܐ ــِـ ܡܕ̥ܳܝܳܐ نَجا. أفلت. تخلَّص (2) نجَّى. خلَّص. أنقذ.

ܡܰܕ̥ܝܳܐ. ܡܳܕ̥ܝܳܐ ناجٍ. مُفلِت.

ܡܰܕ̊ܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) مُخلِّص. مُنقِذ.

ܡܰܕ̥ܝܽܘܼܬ̥ܳܐ نَجاة. خلاص. إفلات.

ܡܰܕܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) تخليص. إنقاذ.

ܡܰܕ̊ܰܐܬ̥ܳܐ ج ܡܰܕ̈ܰܐܬ̥ܶܐ خَراج. جِزية.

ܡܽܘܼܕ̥ܝܳܐ ج ܡܕ̥ܰܝ̈ܳܐ و ܡܕ̥ܳܝ̈ܶܐ و ܡܕ̥̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ. مُدّ. مِكيال.

ܡܰܕ̥ܝܽܘܿܢܳܐ بَربَخ. قَناة. طريق البول من الكُلى إلى المثانة خاصّةً.

 • ܡܳܕ̊ܶܝܢ إِذَن. إِذاً.
 • ܡܰܕ̊ܶܟ̥. ܡܽܘܼܕܳܟ̥ܳܐ تبَّل. ملَّح. طيَّب. أصلح الطعام (2) خَلَط. ركَّب. عَجَن. أعدّ. هيّأ الدواء خاصّةً.

 ܦܰܚ̈ܶܐ. ܢܶܟ̥̈ܠܶܐ نَصَب فِخاخاً. مَكائد.

ܐܶܬ̥ܡܰܕ̊ܰܟ̥. ܡܶܬ̥ܡܰܕ̊ܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܰܕ̊ܟ̥ܽܘܿܢܳܐ تابِل. مِلح. كَمّون. فُلفُل إلخ.

ܡܰܕ̊ܟ̥ܳܐ. ܡܽܘܼܕ̊ܳܟ̥ܳܐ مثلهُ (2) طعام مُركَّب (3) دواء مُركَّب. مَعجون.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܰܕ̊ܟ̥ܽܘܿܢ̈ܶܐ دُكّان التوابل (2) إبزاردان. وِعاء التوابل والطُّيوب والـمِلح.

ܡܕ̥ܳܟ̊ܬ̥ܳܐ ج ܡܕ̥ܳܟ̈ܳܬ̥ܳܐ مِهراس. هاون.

 • ܡܰܕ̊ܳܠܳܐ. ܡܕ̥ܳܠܳܐ شَبَث. دَخّال الأُذن.

ܡܰܕ̥ܠܳܐ رِتاج. دِعامة الباب (2) مُخل يُحرَّك بهِ الباب.

ܡܶܕ̥ܠܳܐ مثلهُ (2) دَلو.

 • ܡܶܕ̊ܶܡ ج ܡܶܕ̊ܶܡ. ܡܶܕ̊ܶܡ̈ܶܐ (ذ. ث) شيء. موجود (2) بعض. جِزء. قِسم (3) مال. مُقتَنىً. مُلك (4) ما. أداة تنكير.

 ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ ما. الشيء الذي.

 ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܕ̊ܶܡ بعض أشياء. أشياء مُختلفة. مُتنوِّعة.

 ܠܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ لا شيء. عَدَم.

 ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ بعض أُناس.

 ܟܬ̥ܳܒ̈ܶܐ ܡܶܕ̊ܶܡ بَعض كُتب.

 ܐܽܘܼܡܬ̥ܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ أُمّة ما.

 ܨܶܒ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܕ̊ܶܡ أمور مُتنوِّعة.

 ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܒܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܕ̊ܶܡ من أجل أسباب مختلفة.

 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܕ̊ܶܡ هذه بعض الأشياء.

 ܡܶܕ̊ܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܓ̊ܳܠܳܐ بعض الناس كَذّاب.

ܡܶܕ̊ܶܡܳܝܳܐ شَيئيّ. مَوجوديّ (2) جِزئيّ.

ܡܶܕ̊ܶܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ شَيئيّة. وُجوديّة. جِزئيّة.

 • ܡܰܕ̥ܣܳܐ أوّل خيط اللُّحمة في السَّدى.
 • ܡܳܕ̥ܺܝܼܩܳܐ (ذ. ث) خُرج. غِرارة. مِخلاة.
 • ܡܕ̥ܺܝܼܩܳܐ أُترُج. ܚܰܙܽܘܼܪܳܐ ܡܳܕ̥ܳܝܳܐ.
 • ܡܕܰܪ ــُـ ܡܽܘܼܕ̥ܪܳܐ مَذِر. فَسَد (2) وَلَد. وَضَع. لَفَظ.

ܡܰܕ̊ܰܪ. ܡܽܘܼܕ̊ܳܪܳܐ أمذر. أفسد. عفَّن (2) جعلهُ تُراباً. طِيناً (3) سيَّع. طيَّن.

ܐܶܬ̥ܡܰܕ̊ܰܪ (مج). ومَذِر. فَسَد (3 ) تمطّى.

ܐܰܡܕ̊ܰܪ يَبِس. قَحِل. تشقَّق. تحطّم كالـمَذَر (2) مَذِر. فَسَد. أرَمّ.

ܡܰܕ̊ܽܘܼܪܳܐ مَذِر. فاسِد. عَفِن (2) فِضّة فاسدة. خَبَث الفضّة.

ܡܰܕ̊ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) بيضة مَذِرة فاسدة.

ܡܰܕ̊ܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مَذَر. فَساد (2) خِفّة. هَذَيان.

ܡܰܕ̊ܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܕ̥ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ وِلادة.

ܡܶܕ̥ܪܳܐ (ذ. ث) مَدَر. تُراب. طين يابس وعلِك.

ܡܶܕ̥ܪܳܝܳܐ تُرابيّ. أرضيّ. طينيّ.

ܡܶܕ̥ܪܳܢܳܐ. ܡܶܕ̥ܪܳܢܳܝܳܐ مثلهُ.

ܡܶܕ̥ܪܬ̥ܳܐ مَدَر. تُراب. أرض.

ܡܰܕ̥ܪܳܐ رِواء. حَبل. ܡܰܣܓ̥ܳܐ.

ܡܳܕ̥ܽܘܿܪܬ̊ܳܐ مِقنَعة. وِقاية الرأس.

ܡܰܕ̥ܪܽܘܿܢܳܐ مِيل أملَس.

ܡܰܕ̥ܪܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ أُسطوانة. عَمود (مندرونة).

ܡܕ̥ܳܪܢܳܐ تحريف ܡܰܪܕ̊ܢܳܐ.

 • ܡܰܕ̊ܫܳܐ مِدَقّ. يد الهاون.
 • ܡܰܗ مَه. حَذارِ. إيّاك. إيّاكم إلخ.
 • ܡܗܳܐ ــِـ ܡܗܳܝܳܐ. ܡܗܳܢܳܐ نَضِج. تهرَّأ (2) فارَ. غَلا. بَقبَق.

ܐܶܬ̥ܡܗܺܝܼ نَضِج. انطبخ. تهرّأ.

ܐܰܡܗܺܝܼ أنضَج. هرَّأ (2) أفار. أغلى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܗܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܗܳܢܳܐ تَفِه. مَسيخ. بلا طَعم.

ܡܰܗܝܳܐ ناضج. مُنطبِخ. مُتهرِّئ.

ܡܰܗܝܽܘܼܬ̥ܳܐ نُضج. انطباخ. تَهرُّؤ.

ܡܰܗܳܝܳܐ مَهو. مائي. ܡܰܝܳܢܳܐ.

ܡܰܗܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مائيّة. ܡܰܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ.

 • ܡܰܗ̈ܟ̊ܶܢܰܐܣ[4] مَنجَنيق. ܡܩܰܠ̈ܥܳܢܶܐ.
 • ܡܶܗܣܰܐܪ̈ܺܝܼܩܶܐ[5] عُروق دقيقة تنزل إلى الكَبِد.
 • ܡܰܗܩܳܐ. ܡܰܗܩܠܳܐ مِثل. شِبه. قياس.
 • ܡܗܰܪ ــَـ ܡܗܳܪܳܐ مَهَر. حَذَق (2) مَهَر. جَعَل. أدَّى مَهراً.

ܡܰܗܰܪ. ܡܽܘܼܗܳܪܳܐ مهَّر. حذَّق. علَّم. ثقَّف (2) مَهَر. أدّى مَهراً.

ܐܶܬ̥ܡܗܰܪ. ܐܶܬ̥ܡܰܗܰܪ (مج. مط).

ܡܗܺܝܼܪܳܐ ماهر. حاذق. مَجيد.

ܡܗܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مَهارة. حَذاقة. خِبرة.

ܡܰܗܪܳܐ مَهر. صِداق. جِهاز. نَقد (2) أُجرة.

ܡܳܗܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܗܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ تجهيز. إعطاء الـمَهر.

ܡܽܘܼܗܪܳܐ مُهر. وَلَد الفرس.

ܡܽܘܼܗܪܬ̥ܳܐ مُهرة. بنت الفرس.

 • ܡܰܗܪܳܦܳܠܳܐ سُوط. مِجلَدة. مِقرَعة.
 • ܡܶܗܬܳܕ̊ܽܘܿܣ مَذهَب. طريقة. نَسَق.
 • ܡܽܘܼܓ̊ܳܐ مِشحَرة. مِدخَنة.
 • ܡܽܘܼܓܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تنشيف. تنظيف.
 • ܡܽܘܼܙܳܐ مَوز. شجر وثمرهُ.
 • ܡܽܘܿܙܺܝܼܩܳܐ مِنقار الطائر.
 • ܡܳܚ ــُـ ܡܝܳܚܳܐ شَمّ. لغة في ܡܰܚ.
 • ܡܳܛ ــُـ ܡܰܘܛܳܐ. ܡܝܳܛܳܐ ماد. مال إلى السقوط (2) ماد. تحرَّك. تزلزل. اهتزّ (3) تمايل. تبختَر. تثنّى (4) زَلّ. زاغ (5) خاف. خَشي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܝܶܛ. ܡܽܘܼܝܳܛܳܐ مال. ماد. تمايل. تثنّى (2) أماد. أمال. أزاغ (3) هَزّ. زلزل. حرَّك.

ܐܶܬ̥ܡܰܝܰܛ. ܡܶܬ̥ܡܰܝܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܡܺܝܼܛ أماد. دَفَع. أمال. أحاد. أزاغ (2) أبعد. أطرح. نَبَذ. رَذَل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܝܽܘܿܛܳܐ مائد. مائل. مُتزلزِل إلخ.

ܡܰܝܺܝܼܛܳܐ مائل. زائغ. مُتزلزِل إلخ.

 • ܡܽܘܿܝܠܳܐ. ܡܽܘܿܝܳܠܳܐ مَوئِل. مَلجأ. دار. منزل. خان. فُندق.
 • ܡܰܘܝܳܢܳܐ ابن آوى. ܝܳܪܽܘܿܪܳܐ.
 • ܡܳܟ لغة قليلة في ܡܰܟ.
 • ܡܽܘܼܠܳܐ بَغل (2) سحارة. مِغرَفة للخمر. كُوز مَنقوب الأسفل (3) اسم حشيشة أو شَجرة.

ܡܽܘܼܠܬ̊ܳܐ. ܡܽܘܼܠܺܝܼܬ̥ܳܐ بَغلة.

 • ܡܽܘܼܡܳܐ عَيب. شائبة. نَقيصة. إثم (2) وَسَخ. وَصمة (3) جُرح. كَلم (4) عاهة. آفة.

ܡܽܘܼܡܳܝܳܐ مَعيب. أثيم. وَسِخ. قَبيح إلخ.

ܡܽܘܼܡܬ̥ܳܢܳܐ مَعيب. أثيم. مَؤوف. وَسِخ.

ܡܽܘܼܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَيب. إثم. آفة إلخ.

ܡܽܘܼܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ عَيب. وَصمة. إثم إلخ.

 • ܡܽܘܼܡܺܝܼܰܐ[6] قَبر. كَفر (2) مُومياء.
 • ܡܽܘܿܢ. ܡܽܘܿܢܳܐ ماذا. انظر ܡܳܢܳܐ.
 • ܡܽܘܿܢܝܳܐ حُمّى يكون معها سَهو.
 • ܡܽܘܿܢܹܺܝܛܺܐ[7] سِمة. صورة (2) طابَع. خاتَم. سِكّة دراهم (3) دِرهم.
 • ܡܽܘܼܣܳܐ شَموس (2) خُفّ. مُوق. مَداس (3) دَواة. مِحبَرة.

ܡܽܘܼܣܳܢܳܐ شَموس. رَفَّاس (2) مُوق. خُفّ.

ܡܽܘܼܣܬ̊ܳܐ. ܡܽܘܼܣܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ شُموسة. رِفاسة.

 • ܡܽܘܼܣܛܳܐ. ܡܽܘܼܣܛܳܪܳܐ نَبيذ حلو[8].
 • ܡܽܘܿܣܺܝܼܩܺܝܼ موسيقى. ܙܰܡܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ.

ܡܽܘܿܣܺܝܼܩܳܐ. ܡܽܘܿܣܺܝܼܩܳܪܳܐ موسيقيّ.

 • ܡܽܘܼܣܰܪܕ̊ܳܐ نَورُوز. أوّل يوم من السنة عند الفُرس (2) رَشاش الماء في النَّوروز.
 • ܡܽܘܼܣܪܳܝܳܐ قَبيح. قَذِر. مَخوف.
 • ܡܳܥ ــُـ ܡܝܳܥܳܐ. ܡܰܘܥܳܐ ماع. ذاب. سال. رَشَح (2) مَخَض. خَضخَض اللَّبَن خاصّةً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܡܽܘܼܦܛܳܐ. ܡܽܘܼܗܦܛܳܐ رئيس. قاضٍ. مُفتي الفُرْس.
 • ܡܰܘܦܬ̥ܳܐ غُرلة. قُلفة.
 • ܡܳܨ ــُـ ܡܝܳܨܳܐ. ܡܰܘܨܳܐ مَصّ. رَضَع (2) عَصَر. استقطر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܨ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܘܨܳܐ عَصير. عُصارة.

 • ܡܳܩ ــُـ ܒ. ܥܰܠ استهزأ. سَخِر (قليل).

ܡܰܝܶܩ. ܡܽܘܼܝܳܩܳܐ هَزَأ. استخفّ. ازدرى. احتقر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܩ. ܐܶܬ̥ܡܰܝܰܩ (مج).

ܡܰܝܩܳܐ خَطِر. مُتبختِر. مُتكبِّر (2) خِطْر. نَبت يُجعَل ورقهُ في الخِّضاب الأسود.

ܡܽܘܼܩܳܐ مُوق. خُفّ. مَداس لهُ ساق.

 • ܡܳܪ ــُـ ܡܝܳܪܳܐ اِمتار. ابتاع. اشترى بُرًّا (2) بادَل. قايَض.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܡܺܝܼܪ باع البُرّ (2) أبدَل شيئاً أيًّا كان.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܝܳܪܳܐ مِيرة. ما يُمتار ويُبدَل من البُّرّ وغيرهِ.

 • ܡܽܘܼܪܳܐ مُرّ. صَبِر. مِسك. عَنبَر.
 • ܡܽܘܼܪܳܐ[9] ج ܡܽܘܼܪ̈ܰܣ درجة من دائرة الأفلاك (2) شجرة التوت.
 • ܡܽܘܿܪܽܘܿܢ مَيرون. سِرّ الميرون.

ܐܶܬ̥ܡܰܘܪܰܢ دُهِن بالميرون.

 • ܡܽܘܼܪܳܐܢܳܐ مرينة. سمك حيّات.
 • ܡܽܘܼܪܙܬ̥ܳܢܳܐ حَقود. ܡܽܘܼܪܣܬ̥ܳܢܳܐ.
 • ܡܽܘܼܪܝܳܐ مري. ماء مُملَّح (2) سمك. فطر. زيتون إلخ مَكبوس.
 • ܡܽܘܼܪܝܳܐ. ܡܽܘܼܪܺܝܼܢܳܐ آس (2) هيل. حَبّ الآس. ܪܰܚܫܽܘܿܫܬ̊ܳܐ.
 • ܡܽܘܿܪܺܝܼܩܳܐ[10] غار. طَرفاء (2) عُصفُر.
 • ܡܳܫ ــُـ ܡܰܘܫܳܐ. ܡܝܳܫܳܐ مَسّ. جَسّ (2) بحث. فحص. عَلِم. فَهِم. اختبر.

 ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ تسكَّع في الظلام. خَبَط خَبْط عَشواء.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܝܶܫ. ܡܽܘܼܝܳܫܳܐ جَمَع. لَمّ. كوَّم.

ܐܶܬ̥ܡܰܝܰܫ. ܡܶܬ̥ܡܰܝܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܡܺܝܼܫ جعلهُ يمسّ ويلمس ويبحث (2) سكَّع. أعمى. جعلهُ يتسكَّع.

ܡܘܰܫ ــَـ ܡܘܳܫܳܐ استخفّ. هَزَأ (2) هَذَر. مَخرَق (3) مَدّ عُنقهُ. أخرج وأدخل رأسهُ في الغار والتراب (4) نَشَل. نَزَع.

ܡܰܘܶܫ. ܡܽܘܼܘܳܫܳܐ مبالغتهُ (2) مَسّ. فَحَص.

ܡܰܘܫܳܐ حَشَف. أردأ التَّمر.

ܡܰܝܫܳܐ مَيس. شجرة لها حَبّ أسود أكبر من الفُلفُل حُلو يُؤكَل (2) حَبّ الـمَيس (3) شجرة البلُّوط والعَفْص. (4) كَعب كبير يلعب بهِ الصبيان (5) زَبيب أحمر طويل (6) بُندُق أو فُستُق (7) سَير مُقدَّد أو سَير الخُفّ.

 • ܡܽܘܼܫܟ. ܡܽܘܼܫܰܟ مِسك.
 • ܡܺܝܼܬ̥ وقليلاً ܡܳܬ̥ ــُـ ܡܰܘܬ̊ܳܐ. ܡܰܘܬ̊ܳܢܳܐ مات. توفيّ.

ܡܰܘܶܬ̥. ܡܽܘܼܘܳܬ̥ܳܐ موَّت. أمات. قَتَل.

ܐܰܡܺܝܼܬ̥. ܡܡܺܝܼܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أمات. قَتَل.

ܐܶܬ̥ܡܰܘܰܬ̥. ܐܶܬ̊ܬ̊ܡܺܝܼܬ̥ (مج).

ܡܳܝܽܘܿܬ̥ܳܐ مائِت. قابل الموت.

ܡܳܝܽܘܿܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مَوت. مَيتوتة. قُبول الموت.

ܡܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܝܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܐܺܝܼܬ̥ܳܐ ميّت.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܺܝܼܬ̥ ܠܚܰܝ بين ميّت وحَيّ.

ܡܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مَوت. مَيتوتة. حال الميّت.

ܡܰܝܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܐܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܽܘܿܬ̥. ܡܰܘܬ̊ܳܐ مَوت (2) ميّت. جُثّة.

 ܡܽܘܿܬ̥ ܢܰܦܫܳܐ قَتل النَّفس (2) حَتفَ أَنفٍ. مَوت طبيعيّ.

 ܒܰܪ ܡܰܘܬ̊ܳܐ مُستحقّ الموت.

 ܡܳܐܶܬ̥ ܡܰܘܬ̊ܳܐ ܒܺܝܼܫܳܐ مُستوجِب شَرّ مِيتة.

ܡܰܘܬ̊ܳܢܳܐ مَوَتان. وَباء. فَناء.

 • ܡܙܰܓ̥ ــُـ ܡܙܳܓ̥ܳܐ مَزَج. خلَّط (2) صَبّ. أراق. استقى.

ܡܰܙܶܓ̥. ܡܽܘܼܙܳܓ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) خَلَط. شوَّش. بَلبَل (3) عدَّل. أصلح. جعلهُ مُعتدِلاً.

ܐܶܬ̥ܡܙܶܓ̥. ܐܶܬ̥ܡܰܙܰܓ̥ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܡܙܰܓ̥ܙܰܓ̥ تكرارهُ غير مرّة.

ܡܳܙܽܘܿܓ̥ܳܐ فاعل (2) باطية. كأس. قَدَح.

ܡܳܙܽܘܿܓ̥ܬ̊ܳܐ فاعلة (2) باطية. كأس. قَدَح.

ܡܰܙܽܘܼܓ̥ܳܐ و ܡܰܙܽܘܼܓ̥ܬ̊ܳܐ باطية. كأس.

ܡܙܳܓ̥ܳܐ مثلهُ (2) مُشَعشَعة. خَمر مَمزوجة بالماء.

ܡܙܳܓ̥ܬ̊ܳܐ مرّة (2) مُشَعشَعة. خَمر (3) باطية. كأس. قَدَح خَمر (4) مُزعَة. قليل من الخَمر.

ܡܡܰܙܓ̥ܳܐ مف (2) مُعتدِل (3) مِزاج. مَشروب يُمزَج من مواد مختلفة.

ܡܡܰܙܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ امتزاج. اختلاط (2) اعتدال (3) مُعادَلة الليل والنهار.

ܡܽܘܼܙܳܓ̥ܳܐ اختلاط. اعتدال. نِظام (2) مِزاج. صِحّة. عافيّة.

 ܕܟ̥ܰܘ̈ܟ̊ܒ̥ܶܐ قِران. اجتماع كَوكَبين في جُزء واحد من فَلَك البروج.

 • ܡܰܙܕ̊ܳܐ مَسَد. رِواء. حَبل. ܡܰܣܓ̥ܳܐ.
 • ܡܳܙܺܝܼܕ̥ܳܐ مِزوَدة. انظر ܙܘܕ.
 • ܡܶܙܢܳܐ سَبيكة طويلة من ذهب أو فضّة.
 • ܡܰܙܳܢܳܐ قَتّ. قُرْط. نبات كالرَّطبة.
 • ܡܙܳܢܳܐ مَزَن. سَجيّة. طبيعة. عادة. نَوع. مِنوال.
 • ܡܳܙܽܘܿܥܳܐ مِطرَقة. طَبَر. فأس. دَبُّوس.
 • ܡܙܰܪ ــُـ ܡܙܳܪܳܐ تمطَّى. تمطَّط (2) شدّ. حَزَم. حَزَق. ربط. لبَّد (3) انتصب على الدابّة. رَكِب واقفاً.

ܡܰܙܰܪ. ܡܽܘܼܙܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܙܰܪ. ܐܶܬ̥ܡܰܙܰܪ (مج). وتمطَّى.

ܡܳܙܽܘܿܪܳܐ فاعل (2) عَصا. مِقصَرة. طَبَر.

ܡܰܙܽܘܼܪܳܐ عَصا غليظة. مِقصَرة. مِدَقّة القصَّار (2) طَبَر. فأس. دَبّوس.

ܡܳܙܽܘܿܪܬ̊ܳܐ. ܡܰܙܽܘܼܪܬ̊ܳܐ مثلهُ.

ܡܙܺܝܼܪܳܐ مف (2) مُمتَدّ. مُتمَطِّط (3) مائل. مُنحرِف.

ܡܳܙܪܳܐ غليظ. جسيم. ضخم.

ܡܳܙܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ جُمَّيز برّيّ. ܫܰܩ̈ܡܶܐ.

ܡܽܘܼܙܳܪܳܐ خَبَث الفضّة والحديد خاصّةً.

ܡܙܳܪܳܐ. ܡܰܙܳܪܳܐ عَصا رفيعة. مَسّاس (2) دَهَق. خشبتان تُجعَل على أعضاء المجرم وتُغمَز.

ܡܳܙܺܝܼܪܳܐ خُرج. تحريف ܡܳܙܺܝܼܕ̥ܳܐ.

 • ܡܰܡܙܺܝܼܪܳܐ نَغل. وَلَد الزنية.
 • ܡܰܝܙܳܪܳܐ. ܡܰܝܙܪܳܢܳܐ مِئزَر. إزار.
 • ܡܶܙܬ̥ܳܐ ج ܡܶܙ̈ܶܐ و ܡܶܙ̈ܬܶܐ شَعرة (2) خُصلة. ضَفيرة.
 • ܡܰܚ ــُـ مَحّ. بَلي. فَسَد (2) شَمّ. نَشَق (3) دَقّ. صَحَن. سَحَق. نعَّم. جعلهُ تُراباً.

ܡܰܚܰܚ. ܡܽܘܼܚܳܚܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܡܚܰܚ. ܡܶܬ̥ܡܰܚܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܡܰܚܰܚ مثلهُ (2) اختلط. امتزج (3) رَخَف. استرخى. اختمر العجين.

ܐܰܡܰܚ شَمّ. نشَّق. جعلهُ يشمّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܚܡܰܚ. ܡܽܘܼܚܡܳܚܳܐ دَقّ. سَحَق.

ܐܶܬ̥ܡܰܚܡܰܚ. ܡܶܬ̥ܡܰܚܡܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܚܺܝܼܚܳܐ مف (2) ماحّ. بالٍ. خَلِق. فاسد (3) سَحيق. مُتتَرِّب.

ܡܰܡܚܽܘܼܬ̥ܳܐ إشمام. تَنشيق.

ܡܽܘܼܚܳܐ مُخّ. دماغ (2) مُحّ. صُفرة البيضة (3) عَقل. ذِهن (4) هامة. أُمّ الرأس.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܡܽܘܼܚܳܐ…

ܡܽܘܼܚܳܝܳܐ مُخّيّ. دِماغيّ إلخ.

 • ܡܚܳܐ ــِـ ܡܚܳܝܳܐ ضَرَب. جَرَح (2) لَسَع. لَدَغ (3) فَتَك. بَطَش. قَتَل. غَلَب. انتصر (4) دَقّ. غَرَز. نَصَب (5) أصاب. ألَمّ. اعترى (6) هَجَم. وَثَب (7) مَحا. أزال (هذا أثبتهُ لوجود فروعهِ).

 ܒܽܘܼܪܟ̊ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ خَرّ. سَجَد.

 ܕܰܪܳܐ. ܩܪܳܒ̥ܳܐ ܥܰܡ حارَب. قاتَل.

 ܙܽܘܼܙ̈ܶܐ طَبَع. ضَرَب. سَكّ الدراهم.

 ܚܶܒ̥̈ܠܶܐ غَشي. أصاب. أخذ الطَّلْق المرأة.

 ܛܺܝܼܡ̈ܶܐ شارَط. عيَّن الثمن.

 ܝܳܪ̈ܺܝܼܥܳܬ̥ܶܗ ضَرَب. نَصَب مَضارِبهُ.

 ܟܰܢܳܐ تأصَّل. قَوي. تمكَّن.

 ܟܰܦܳܐ صَفَق يَديهِ. ܛܰܪܶܦ.

 ܦܰܟ̊ܳܐ لَطَم. صَفَع. ܫܰܩܶܦ.

 ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ هَجَم. وَثَب. حارب.

 ܢܽܘܼܪܳܐ ܥܰܠ لَفَحتْ النارُ شيئاً.

 ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ تأزّر. تنطّق.

 ܪܺܝܚܳܐ فاحَتْ. عَبِقتْ الرائحة.

 ܪܹܺܫܳܐ[11] ܒ. هَجَم. ناقَض (2) زار. افتقد.

 ܡܚܰܘ ܒܰܚ̈ܕ̥ܳܕܶܐ تشابكا. تضاربا.

ܐܶܬ̥ܡܚܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܡܰܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܚܺܝܼ. ܡܽܘܼܚܳܝܳܐ ضَرَب. جَلَد (2) جَرَح. كَلَم. مزَّق.

ܐܶܬ̥ܡܰܚܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܡܰܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܡܚܺܝܼ جعلهُ يضرب ويلسع إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܚܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܚܽܘܿܝܳܐ. ܡܰܚܳܝܳܐ ضارِب. جالِد إلخ.

 ܡܳܚܶܐ ܛܠܳܦ̈ܚܶܐ آلة لدَقّ العَدَس.

 ܠܹܺܩ̈ܶܐ[12]. ܡܰܓ̥ܪ̈ܽܘܿܦܝܳܬ̥ܳܐ سائق السفينة بالمجداف.

ܡܡܰܚܝܳܐ مف (2) مُصاب. مُبتلىً. مريض. سقيم.

ܬܰܡܚܺܝܼܬ̥ܳܐ فَناء. زوال. مَحو. تَغيُّر (2) كالتالي.

ܡܰܚܘܳܐ. ܡܚܽܘܿܬ̥ܳܐ ج ܡܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مرّة (2) ضَربة. عِقاب. مُصيبة. بَلوى. تأديب (3) جُرح. كَلم (4) كَسرة في الحرب.

 ܕܡ̈ܶܠܶܐ تقريع. تبكيت. توبيخ.

ܬܽܘܼܡܚܳܐ تَغيُّر. مَحو.

ܡܡܰܚܽܘܼܬ̥ܳܐ ضَرب. جُرح. كَلم.

ܡܳܚܽܘܿܬ̥ܳܐ. ܡܰܚܽܘܼܬ̥ܳܐ حاجِز. سُترة. درابزين. قوائم من خشب أو حديد.

 • ܡܶܚܕ̥ܳܐ حالاً. عاجلاً.
 • ܡܳܚܽܘܿܙܳܐ حِصن. قَلعة. مَعقَل (2) بَلدة. مدينة صغيرة مُسوَّرة (3) عاشق.

 ܕܰܩܒ̥ܺܝܼܪ̈ܶܐ مَقبَرة. مَحلّ الموتى.

 ܡܳܚܽܘܿܙ̈ܶܐ المدائن. مدينة سلوقية وقطسفون. كانت كرسي بطريركيّة الكلدان.

ܡܳܚܽܘܿܙܬ̊ܳܐ عاشقة.

ܡܰܚܽܘܼܙܳܐ. ܡܰܚܽܘܼܙܳܢܳܝܳܐ عَشيق. مَعشوق.

ܡܰܚܽܘܼܙܬ̊ܳܐ. ܡܰܚܽܘܼܙܳܢܳܝܬ̊ܳܐ مَعشوقة.

 • ܡܚܰܛ ــُـ ܡܚܳܛܳܐ مَخَط. أخرج مُخاطاً من أنفهِ.

ܡܚܽܘܼܛܳܐ. ܡܳܚܽܘܼܛܳܐ مُخاط. وَسَخ الأنف.

ܡܚܽܘܼܛܳܢܳܝܳܐ مُخاطيّ. بَلغَميّ (2) ضعيف. مهزول.

 • ܡܚܶܠ ــَـ ܡܚܳܠܳܐ مَحُل. نَحُل. ضَعُف (2) وقع. سقط. تهدَّم (3) فَشِل. يَئِس.

ܐܶܬ̥ܡܚܶܠ. ܡܶܬ̥ܡܰܚܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܚܶܠ. ܡܽܘܼܚܳܠܳܐ أضعَف. أنحَل. أنحَف.

ܐܶܬ̥ܡܰܚܰܠ (مج. مط). وفَشِل. يَئِس.

ܐܰܡܚܶܠ أضعف. أنحل (2) ضَعُف. نَحُف. فَشِل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܚܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܚܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܚܺܝܼܠܳܐ ضعيف. نحيف. فَشِل. مهزول (2) حقير. فقير.

ܡܚܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ ضُعف. نَحافة. فَشَل. هُزال (2) حَقارة. فَقر.

 • ܡܚܰܪ ــُـ ܡܚܳܪܳܐ هَندَس. مَسَح الأرض (2) خمَّن. حَدَس (3) شَعَر. ألَّف أشعاراً.

ܡܰܚܰܪ. ܡܽܘܼܚܳܪܳܐ مبالغتهُ وهو المأنوس.

ܐܶܬ̥ܡܚܰܪ. ܐܶܬ̥ܡܰܚܰܪ (مج).

ܡܳܚܽܘܿܪܳܐ شاعر. واحد الشُّعراء (2) كالتالي.

ܡܰܚܳܪܳܐ مُهندِس. مَسّاح (2) مُخمِّن. حادِس.

ܡܰܚܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ هندسة. مَساحة (2) تخمين. حَدس. حَزر.

ܡܚܺܝܼܪܳܐ مف (2) مُمتخِر. مُختار (هذا وقع في كلام خميس).

ܡܰܚܪܳܐ شِعر. واحد الأشعار.

ܡܚܳܪ. ܐܰܡܚܰܪ. ܡܚܳܪܬ̊ܳܐ غداً.

 ܒܰܡܚܳܪ. ܠܰܡܚܳܪ غداً.

 ܒܠܰܡܚܳܪ. ܠܰܡܚܳܪܬ̊ܳܐ غداً.

 • ܡܚܰܬ̥ ــُـ ܡܚܳܬ̥ܳܐ شَمِت. فَرِح ببليّة عَدُوّه (كذا وجدتهُ).

ܐܰܡܚܶܬ̥. ܡܰܡܚܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ شَمِت.

 • ܡܛܳܐ ــِـ ܡܛܳܝܳܐ مضى. وصل. بَلَغ. انتهى. قَرُب. دَنا. حان. حَضَر (2) أصاب. ألَمّ (3) أصاب. نال. مَلَك. وَرِث (4) استفاد. انتفع.

 ܝܳܪܬ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܠܰܦܠܳܢ وَصَل فُلاناً بالميراث.

 ܡܛܳܬ̥ܶܗ بَلَغت نَوبتهُ.

 ܡܛܳܬ̥݀ ܒܺܐܝܼܕ̥ܰܘ̈ܗܝ قَدِر. استطاع. تيسَّر لهُ.

 ܡܳܢܳܐ ܢܶܡܛܶܝܟ ماذا تستفيد.

ܡܰܛܺܝܼ. ܡܽܘܼܛܳܝܳܐ بَلَغ. وَصَل. قَرُب (2) أوصل. قرَّب. أدنى (3) ساوى. عادل.

ܐܶܬ̥ܡܛܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܡܰܛܺܝܼ (مج). وبَلَغ. وَصَل.

ܐܰܡܛܺܝܼ أبلغ. أوصل. أنهى. أدنى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܛܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܛܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܶܬ̥ܡܰܛܝܳܢܳܐ قابل البُلوغ إليهِ.

ܡܰܛܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܡܰܛܘ̈ܳܬ̥ܳܐ حِصّة. نصيب. قُرعة (2) قطعة لحم (3) وظيفة. نَوبة.

ܡܛܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܳܛܽܘܼܬ̥ܳܐ لغتان فيهِ.

ܒܰܪ ܡܳܛܝܳܐ كِساء مُخيَّط على كَتِف السَّقّاء[13].

 • ܡܶܛܽܘܿܢܺܝܼܰܐ ج ܡܶܛܽܘܿܢܺܝܼ̈ܰܣ[14] انحناء. سَجدة.
 • ܡܛܰܚ ــُـَـ ܡܛܳܚܳܐ مَطَخ. لَعَق. لَطَع. لَحَس (2) مارَ. دافَ. جَبَل الدواء ليَثخُن.

ܡܰܛܰܚ. ܡܽܘܼܛܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܛܰܚ. ܐܶܬ̥ܡܰܛܰܚ (مج).

ܐܰܡܛܰܚ جعلهُ يمطخ ويلطع إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܛܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܛܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܛܽܘܿܚܳܐ ماطِخ. لَعّاق. لَطّاع إلخ.

ܡܳܛܽܘܿܚܬ̊ܳܐ. ܡܰܛܽܘܼܚܬ̊ܳܐ سَبّابة. إصبع تَلي الإبهام.

ܡܛܳܚܬ̊ܳܐ مرّة (2) لَطعة. لَعوق.

ܡܶܬ̥ܡܰܛܚܳܢ̈ܶܐ لَعوقات. أدوية ونحوها تُلعَق.

 • ܡܶܛܽܠ. ܡܶܛܽܘܿܠ من أجل. لأجل (2) عِوَض. بَدَل (3) عن. في.

 ܡܶܛܽܠ ܕ لأنّ. من أجل أنّ (2) لكي. حتّى.

 ܡܶܛܽܘܿܠܳܬ̥ܳܟ. ܡܶܛܽܘܿܠܳܬ̥ܟ̥ܽܘܿܢ إلخ. (بواو ودونها).

 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ و ܡܶܛܽܠ ܟܶܢ من أجل ذلك.

 • ܡܰܛܳܠܳܐ ثِقل. انظر ܢܛܰܠ.
 • ܡܰܛܠܳܢܳܐ خَندَق. جزيرة (2) وِقاية الرأس. انظر ܛܰܠ.
 • ܡܛܰܦܬ̥ܳܐ خَطمي. لغة في ܢܛܰܦܬ̥ܳܐ.
 • ܡܛܰܪ ــَـ مَطَرَ. هَطَل المطر (2) أمطر. صَبّ المطر.

ܐܶܬ̥ܡܛܰܪ (مج). ومَطَر. هَطَل.

ܡܰܛܰܪ. ܡܽܘܼܛܳܪܳܐ مطَّر. أمطر.

ܐܶܬ̥ܡܰܛܰܪ. ܡܶܬ̥ܡܰܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܡܛܰܪ مطَّر. أمطر. صَبّ (2) وفَّر. كثَّر. أغزر.

 ܐܰܡܛܪܰܬ̥݀ هَطَل. نَزَل المطر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܛܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܛܽܘܿܪܳܐ. ܡܛܺܝܼܪܳܐ ماطِر. مُمطِر. ذو مَطَر.

ܡܛܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ رُطوبة. حالة الهواء الـمَطِرة.

ܡܶܛܪܳܐ مَطَر. غَيث.

ܡܶܛܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܪܳܢܳܝܳܐ مَطَريّ. مُمطِر.

ܡܶܛܪܳܐ و ܡܛܳܪܬ̊ܳܐ نَعل. خُفّ. مَداس.

 • ܡܰܝ̈ܳܐ ماء. مياه (2) بَول.

 ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܕܒܹܺܥܬ̊ܳܐ[15] بَياض البيضة.

 ܒܳܚܪ̈ܶܐ. ܒܚܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܩܰܕ̊ܺܝܼܫ̈ܶܐ ماء المحنة[16]. كان اليهود يسقونهُ لإمرأة وقعت عليها رِيبة الزِّنا فإن آذاها وإلّا فهي بريئة.

 ܓܢܺܝܼܒ̥̈ܶܐ. ܢܽܘܼܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ كناية عن الزِّنا.

 ܕܰܓ̊ܳܠ̈ܶܐ أهواء النَّفس.

 ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ماء التطهير.

 ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܰܠܳܟ̈ܶܐ ماء جارٍ.

 ܕܚܳܪܬ̊ܳܐ. ܫܚܺܝܼܪ̈ܶܐ حِبر. مِداد.

 ܕܚܳܪܥܳܐ كَيلُوس[17].

 ܟܰܕ̊ܳܒ̈ܶܐ سَراب. ܗܰܪܗܳܪܳܐ.

 ܚܰܬ̊ܺܝܼ̈ܬܶܐ ماء قَراح. زُلال. خالِص.

 ܕܟ̥ܶܦܣܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ حَيض.

 ܡܰܝ̈ و ܡܰܝܰܝ̈. ܡܺܝܼ̈ܢ. ܡܰܝܺܝܼ̈ܢ ترخيمهُ.

 ܡܰܝ̈ ܕܰܘܠܳܐ كواكب في بُرج الدَّلو.

 ܙܰܝܬ̊ܳܐ عَكَر. ثُفل الزيت.

 ܥܰܝ̈ܢܶܐ حَياء. احتشام.

 ܩܶܛܡܳܐ ماء الرَّماد (2) مَيعة. عِطر طيّب الرائحة.

 ܪ̈ܶܓ̥ܠܶܐ غائط. زِبل. دِمْن.

 ܪܹܺܫܳܐ[18] ماء قَراح. زُلال. خالِص.

 ܫܰܟ̊ܪܳܐ ماء السُّكَّر (شَربَت).

ܡܰܝܳܝܳܐ. ܡܰܝܳܢܳܐ. ܡܰܝܳܢܳܝܳܐ مائيّ.

ܡܰܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مائيّة. حالة الماء.

ܡܰܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܰܝܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مائيّة.

 • ܡܺܝܼܓ̥ܒ̊ܳܢܳܐ نِيْل. ܩܢܳܥܳܐ.
 • ܡܺܝܼܕ̥ܝܳܐ فَرسَخ. مِيل.
 • ܡܺܝܼܙܳܗܳܒ̥ سَبّاك. صائغ الذهب.
 • ܡܺܝܼܙܳܛܪܳܢܳܐ[19] غريب. بعيد. مَنفيّ.
 • ܡܺܝܼܛܰܟ̊ܣܳܐ خَزّ. حَرير. ܬܶܟ̥ܠܬ̥ܳܐ.
 • ܡܺܝܼܛܪܳܦܽܘܿܠܹܺܝܛܳܐ[20] مطران. رئيس أساقفة.
 • ܡܺܝܼܠܳܐ (ذ. ث) مِيل. ألف باع (2) مَنار يبنى في الطريق للمسافر (3) جيل. قرن (4) مِيل. مُلمُول. مِكحَل (5) تُفّاح.
 • ܩܽܘܼܪܕ̊ܳܢܳܝܳܐ سَفَرجَل. ܣܦܰܪܓ̊ܠܳܐ.
 • ܡܺܝܼܠܬ̊ܳܐ مَلاءة. مِلحَفة. طَنفَسة.
 • ܡܺܝܼܠܛܽܘܿܡܳܐ تُخمة. هَيضة.
 • ܡܺܝܼܠܺܝܼܕ̥ܳܐ مِنشار. ܡܰܣܳܪܳܐ.
 • ܡܺܝܼܡ ميم. حرف الميم.

ܡܺܝܼܡܳܝܳܐ مِيميّ. ذو ميم.

 • ܡܰܝܽܘܼܡܳܐ مِيناء. مَرسى السُّفن.
 • ܡܺܝܼܡܢܳܐ قالِب. ܐܳܡܽܘܿܡܳܐ.
 • ܡܺܝܼܡܣܳܐ مُشَعوِذ. مُضحِك. مِخناث. صاحب لَهو ومَجون (2) زانٍ. فاسق. مَفضوح.

ܡܺܝܼܡܣܽܘܼܬ̥ܳܐ شَعوَذة. مَجون. فُجور إلخ.

 • ܡܺܝܼܢܳܐ قبيلة. عشيرة. نَسل. أصل.
 • ܡܰܝܣܳܐ لِيف. ܪܳܒ̥ܠܳܐ.
 • ܡܰܝܣܽܘܼܟ̥ܳܐ طائر مائيّ شِبه البَطّ.
 • ܡܰܝܣܽܘܿܪܳܐ مُوم. مَكُّوك. خشبة تُلَفّ عليها اللَّحمة (2) لَحمة مَلفوفة على خشبة[21].
 • ܡܺܝܼܦܬ̥ܳܐ فِراش. ܬܶܫܘܺܝܼܬ̥ܳܐ.
 • ܡܰܝܩܽܘܿܢܳܐ خَشخاش. أفيون.
 • ܡܰܟ̥ ــُـَـ ܡܟ̥ܳܟ̥ܳܐ صَغُر. نَقَص. كان دون (2) ذَلّ. سَفَل. وُضِع. نَزَل (3) التصق. دَبِق (4) نزَّل. خَفَض. طأطأ. نقَّص (5) ܡܶܢ كان أنقص وأدنى من.

 ܠܶܗ و ܬܚܽܘܿܬ̥ܰܘܗܝ ܙܰܦܠܳܢ فَرَش تحتهُ كذا.

 ܟܰܪܣܶܗ ܥܰܠ انبطح. افترش على.

ܡܟ̊ܰܟ̥ ــُـ مثلهُ لكنّهُ قليل.

ܐܶܬ̥ܡܟ̥ܶܟ̥. ܡܶܬ̥ܡܰܟ̥ܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܰܟ̊ܶܟ̥. ܡܽܘܼܟ̊ܳܟ̥ܳܐ واضَع. خَفَض. طأطأ (2) نزَّل. سفَّل. أذَلّ (3) أخضع. غَلَب. قَهَر (4) رَدّ. صَرَف. مَنَع (5) عَزَل.

 ܠܰܐܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ أذَلّ. واقَع المرأة سِفاحاً.

 ܩܳܠܶܗ خَفَض صَوتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܰܟ̊ܰܟ̥. ܡܶܬ̥ܡܰܟ̊ܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܡܶܟ̥. ܡܰܡܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܡܰܟ̊ܶܟ̥.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܟ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܟ̥ܺܝܼܟ̥ܳܐ مَفروش. مُفترِش.

ܡܟ̥ܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ افتراش. بَسط.

ܡܳܟ̊ܳܐ. ܡܳܐܟ̊ܳܐ وَضيع. سافل. حقير. ذليل. دَنيء.

ܡܳܟ̊ܬ̥ܳܐ. ܡܳܐܟ̊ܬ̥ܳܐ وَضيعة. سافلة إلخ.

ܡܳܟ̊ܽܘܿܬ̥ܳܐ تواضع (2) وَضاعة. حَقارة. ذُلّ. دَناءة (3) حجر مَثقوب يُجعَل على فم البئر (4) زِقّ. ظَرف منفوخ يُسبَح عليهِ (6) سفينة.

ܡܰܟ̊ܺܝܼܟ̥ܳܐ متواضع (2) وضيع. ذليل. حقير (3) واطئ. مُنخفِض.

 ܡܰܟ̊ܺܝܼܟ̥ ܩܰܘܡܬ̥ܳܐ قصير القامة.

 ܡ̈ܳܟ̊ܳܬ̥ܳܐ. ܡܰܟ̊ܺܝܼ̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ دَنايا.

ܡܰܟ̊ܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تواضع. لِين. ذُلّ إلخ.

ܡܽܘܼܟ̊ܳܟ̥ܳܐ تواضع. لِين. ذُلّ إلخ.

ܡܟ̥ܽܘܼܟ̥ܳܐ مُتواضع. ذَليل. حقير. واطئ.

ܡܟ̥ܳܟ̥ܳܐ مثلهُ (2) فِراش.

ܡܰܟ̊ܳܐ. ܡܰܟ̊ܽܘܼܟ̊ܳܐ مَكّوك. مِكيال ما.

 • ܡܶܟ̊ܳܐ من هنا (2) من الآن.

 ܡܶܢ ܗܳܐ ܡܶܟ̊ܳܐ مثلهُ (2) ها هوذا من الآن.

 ܡܶܟ̊ܳܐ ܘܰܠܗܰܠ من الآن فصاعداً.

 • ܡܶܟܹ̊ܺܝܠ[22] الآن. الساعة (2) ها قد. من الآن. من الآن فصاعداً (3) إذن. إذاً.

ܡܶܟܹ̊ܺܝܠ[23] ܕ بعد أن (2) من حيث أنّ.

 • ܡܰܟ̊ܒ̥ܳܐ مِثقَب. ܡܰܩܒ̥ܳܐ.
 • ܡܽܘܼܟ̥ܠܳܐ مُخل. عَمود من حديد (2) مِحوَر الرَّحى (3) غَلَق. مَترَس. مِصراع الباب (4) مِنزَع المسامير.

ܡܰܟ̊ܶܠ. ܡܽܘܼܟ̊ܳܠܳܐ ثبَّت. قرَّر.

 • ܡܟ̥ܽܘܼܠܳܐ شَكّ. شِقاق.
 • ܡܟ̥ܰܘܢܳܐ بَلَد. رُستاق.
 • ܡܰܟ̥ܣܳܐ مَكس. عُشر (2) جِزية. خَراج.

ܡܳܟ̥ܣܳܐ ماكِس. عَشّار.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܳܟ̥̈ܣܶܐ دار الـمَكس (جُمرك).

ܡܳܟ̥ܣܽܘܼܬ̥ܳܐ وظيفة. حالة العَشّار.

ܡܰܟ̥ܣܶܢ أدَّى. وَفَّى العُشور.

 • ܡܟ̥ܰܪ ــُـ ܡܟ̥ܳܪܳܐ. ܡܟ̥ܽܘܼܪܝܳܐ. ܡܟ̥ܽܘܼܪܳܐ مَخَر. سَقى. أرسل الماء في الأرض لتجود (2) اشترى. ابتاع. مَلَك (3) خَطَب امرأة (4) مَخِرَت. سُقيت. جادَت الأرض.

ܐܶܬ̥ܡܟ̥ܰܪ. ܡܶܬ̥ܡܰܟ̥ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܟ̊ܰܪ. ܡܽܘܼܟ̊ܳܪܳܐ مبالغة ܡܟ̥ܰܪ (نادر).

ܐܶܬ̥ܡܰܟ̊ܰܪ. ܡܶܬ̥ܡܰܟ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج). وصار خَطيباً.

ܐܰܡܟ̊ܰܪ وَعَد أن يُزوِّج (2) جعلهُ يَمخر الأرض.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܟ̊ܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܟ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܟ̥ܽܘܿܪܳܐ فاعل (2) ماخور. مَن يقود أولادهُ وغيرهم إلى بيت الرِّيبة لأجل التجارة.

ܡܳܟ̥ܽܘܿܪܳܐ. ܡܟ̥ܺܝܼܪܳܐ خَطيب.

ܡܟ̥ܺܝܼܪܬ̊ܳܐ خَطيبة.

ܡܟ̥ܳܪܳܐ مَغَرة. صبغ (2) جَرّة ضيّقة الرأس.

ܡܟ̥ܳܪܬ̊ܳܐ مَغَرة (2) كارة. حُزمة.

ܡܽܘܼܟ̊ܪܳܝܳܐ انظر ܐܶܟ̥ܰܪ.

 • ܡܰܠܶܠ. ܡܰܡܠܠܳܐ تكلّم. قال. تحدّث. حَكى. أخبر. وَصَف (2) رَعَد. قَصَف. هَدَر (3) قَرقَر البطن (4) طَنّ. رَنّ. حَنّ السَّهم والقوس (5) ثَلَب. قَذَف. اغتاب. سَبّ. قَهَر (6) جعلهُ يتكلّم ويقول (7) تعرَّض. تصدّى.

 ܥܰܠ ܟܳܣܳܐ قدَّس الكأس.

 ܕܺܝܼܢܳܐ ܥܰܡ حاكَم. شَجَب.

 ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ خَطَب. وَعَظ الشعب.

ܐܶܬ̥ܡܰܠܰܠ (مج). وتكلّم. حَكى.

ܡܡܰܠܠܳܢܳܐ مُتكلِّم. قائل. مُتحدِّث إلخ.

 ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ لاهوتيّ.

 ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬ̥ܳܐ مُعلِّم الأمور المقدّسة من الوثنيّين وغيرهم.

 ܟܝܳܢ̈ܶܐ طبيعيّ. عالم الطبيعيّات.

 ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܟܝܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܟܰܘ̈ܟ̊ܒ̥ܶܐ فَلَكيّ. عالِم بشرائع النجوم.

 ܒܰܙܟ̊ܽܘܼܪ̈ܶܐ عَرّاف. مُتكلّم من قِبَل البَطن.

ܡܡܰܠܠܳܐ مف (2) مُتكلّم. ناطق. تِكلام.

ܡܡܰܠܠܽܘܼܬ̥ܳܐ تَكلُّم. نُطق. تَحدُّث إلخ.

 ܡܡܰܠܠܽܘܼܬ̥ ܐܰܠܳܗܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ لاهوت.

 ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ عِلم الطبيعيّات.

 ܟܰܘ̈ܟ̊ܒ̈ܶܐ عِلم الفَلَك. عِلم النجوم.

 ܙܰܟ̊ܽܘܼܪ̈ܶܐ. ܟܰܪܣܳܐ تَكلُّم من قِبَل البطن.

 ܕܳܪ̈ܶܐ. ܫܰܪ̈ܒ̥ܳܬ̥ܳܐ عِلم الأنساب.

 ܥܝ̈ܳܕ̥ܶܐ عِلم اللاهوت الأدبيّ.

ܡܰܠܳܠܳܐ ناطق. عاقل (2) مُتكلِّم. تِكلام. فصيح. بليغ (3) مِهذار. بَذّاء.

ܡܰܠܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ نُطق. عَقل. تَكلُّم. فصاحة. بلاغة. هَذَر.

ܡܰܠܳܠܳܝܳܐ نُطقيّ. ناطق. عاقل.

ܡܠܺܝܼܠܳܐ ناطق. عاقل (2) فصيح. بليغ. بيانيّ (3) منطقيّ. عالم المنطِق (4) نُطقيّ. عَقليّ. روحيّ. ما كان بموجب العقل (5) مَعنَويّ. ذو مَعنىً.

ܡܠܺܝܼܠܳܝܳܐ مثلهُ (2) فاحِص. مُختبِر عِلم غيرهِ من الأطبّاء خاصّةً.

ܡܠܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ نُطق. عَقل. فضيلة الفِطنة (2) تَكلُّم. لَفظ (3) عِلم الأدب والبيان (4) عِلم المنطق.

ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܳܐ قابل الوَصف إلخ.

 ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܳܐ غير موصوف.

ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ أخبار. أحاديث.

ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ كلام. قَول. لُغة (2) خُطبة. مَبحَث (3) حديث. حِكاية (4) مقالة. مَيمَر (5) أسلوب الكلام. إنشاء.

 ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ لُغة سواديّة. عاميّة.

 ܕܰܩܕ̥ܳܡ ܡܹܺܐܡܪܳܐ[24] مُقدّمة. فاتحة.

 ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ̥ܳܐ كلام باطل. كاذب.

 ܕܠܳܐ ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ أخرَس. أبكَم. عَيّ.

 ܕܡܰܡܠ݈ܠܳܐ تِكلام. فصيح. بليغ.

ܡܰܡܠܠܽܘܿܢܳܐ تصغيرهُ (2) كِلَم عند النُّحاة.

ܡܰܡܠܰܠܬ̊ܳܐ كلام. خطاب.

ܡܶܠܬ̥ܳܐ ج ܡ̈ܶܠܶܐ و ܡܶܠ̈ܳܬ̥ܳܐ عَقل. نُطق (2) كلمة. قَول. كلام. خطاب (3) شريعة. ميثاق. عَهد (4) وَعد. أمان. تأمين. كلام شَرَف (5) أمر. مَصلحة. قضيّة. حُكم (6) حُجّة. عِلّة. سَبَب (7) حَدّ. تحديد. تعريف (8) مَدح. ذِكر. وَصف (9) هِمّة. عناية.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ (ذ. ث) الكلمة. الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس.

 ܓܳܙܽܘܿܡܬ̥ܳܐ قَضيّة. قَضاء. حُكم جازم.

 ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ و ܚܳܫܽܘܿܫܬ̊ܳܐ فِعل مَعلوم ومَجهول.

 ܕܰܒ̊ܺܝܼܩܬ̊ܳܐ و ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ فِعل لازم ومُتَعدٍّ.

 ܕܰܣܒ̥ܰܪܬ̥ܳܐ بُشرى. الإنجيل الشريف.

 ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܫܘܺܝܼܬ̥ܳܐ على حَدٍّ سواء.

 ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ حالاً. من ساعتهِ.

 ܥܰܠ ܡܶܠܬ̥ܳܐ مفعول مُطلَق.

 ܡܶܠܰܬ̥ ܫܡܳܐ فعل اسم. صفة مُرخَّمة.

 ܒܡܶܠܰܬ̥ ܙܰܦܠܳܢ بسَبَب. من أجل كذا.

 ܒܰܪ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ الـمُتحزِّب لفُلان.

 ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬ̥ܳܐ الكُتب المقدّسة.

 ܡܓ̥ܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ كلام مُمكِن. قابل التصديق.

ܡܶܠܬ̥ܳܝܳܐ نُطقيّ. عَقليّ. قَوليّ إلخ.

ܡܶܠܬ̥ܳܢܳܐ. ܡܶܠܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مثلهُ (2) فصيح. تِكلامة. بليغ. مِهذار.

ܡܶܠܬ̥ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ كُلَيمة. قُوَيل.

ܡܶܠܽܘܿܣܬ̊ܳܐ ج ܡܶܠܽܘܿܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ هَذَر. هَزَل. تُرَّهة. تفاقيع الكلام.

 • ܡܠܳܐ ــِـ ܡܠܳܝܳܐ مَلأ. أفعم. أترع (2) وضع. شَحَن. وَسَق (3) رَتَق. رَفأ. رَقَع (4) استقى ماء (5) أتمّ. أكمل (6) امتلأ. أُفعِم. أُترِع (7) كَفى. كَفُؤ. قَدِر (8) عادَل. وازى. ساوى (9) شَغَل المكان (10) تمّ. كَمُل (11) أملى الكتاب.

 ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ كرَّس. رَسَم فُلاناً كاهناً.

 ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ ܠܰܦܠܳܢ قدَّم. أهدى هدايا لفُلان.

 ܒܠܶܒ̊ܳܐ عزَّى. سلَّى. طيَّب الخاطر (2) خَدَع. غَشّ. لاطَف.

 ܥܰܝܢܳܐ تلذّذ. تنعّم. شَبِع.

 ܩܶܫܬ̊ܳܐ أوتَر. مَلأ القوس.

ܡܰܠܺܝܼ. ܡܽܘܼܠܳܝܳܐ مبالغة المتعدّي.

 ܕܽܘܼܟ̊ܬ̥ܳܐ ناب عن. قام مَقام.

 ܣܽܘܼܢܩܳܢܳܐ ساعَد. سَدّ عَوَزاً.

 ܠܰܦܬ̥ܰܟ̥ܪ̈ܶܐ ضحَّى. قرَّب للأوثان.

ܐܶܬ̥ܡܠܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܡܰܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܡܰܠܺܝܼ مثلهُ (2) تشبّه. اقتدى.

ܐܰܡܠܺܝܼ مَلأ. أتمّ. أكمل (2) أملى. الكتاب.

 ܒܠܶܒ̊ܳܐ عزَّى. سلَّى. لاطف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܫܰܡܠܺܝܼ. ܫܽܘܼܡܠܳܝܳܐ أكمل. أتمّ. أنجز. قَضى. وَفى (2) توفّى. أمات. قَبَض على (3) رَسَم. رقَّى إلى درجة مُقدَّسة (4) أثبت. أعطى سِرّ التثليث (5) رتَّل. تَلا صَلوة. ترتيلة (6) تمّ. كَمُل. انتهى.

 ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ كرَّس. رَسَم فُلاناً كاهناً.

 ܠܶܐܦܶܣܩܽܘܿܦܳܐ[25] أثبَت الأُسقف. أعطى البطريركُ الأسقفَ حَقّ التَّصرُّف.

 ܠܰܦܠܳܢ ܡܰܠܟ̊ܳܐ بايَع فُلاناً بالـمُلك.

 ܒܳܬ̥ܰܪ تَبِع. خَضَع. انقاد. أطاع.

 ܕܶܒ̥ܚܬ̥ܳܐ قرَّب. قدَّم ذبيحة.

 ܥܹܺܐܕ̥ܳܐ[26] احتفل العيد.

ܐܶܫܬ̊ܰܡܠܺܝܼ (مج. مط) وبَلَغ. أدرك الرُّشد (2) ܒ تَبِع. لَحِق.

ܡܰܠܳܝܳܐ رَفّاء. رَقّاع. خَيّاط (2) حائِك. نَسّاج.

ܡܰܠܝܳܐ مف (2) مَلآن. مُمتلىء. تامّ (3) تامّ. كامل (4) مِلء. مِقدار.

 ܡܠܶܐ ܚܽܘܼܦܢܳܐ مِلء حُفنة.

 ܡܠܶܐ ܚܰܝܠܳܐ بقَدر القوّة والاستطاعة.

 ܡܠܶܐ ܝܰܕ̥ و ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ مِلء اليد.

 ܡܠܶܐ ܝܰܘܡܳܐ مُدّة. مِقدار يوم.

 ܡܠܶܐ ܙܰܒ̥ܢܳܐ مُدّة يَسيرة.

 ܡܠܶܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ. ܫܳܥܳܐ. ܩܰܠܺܝܼܠ مثلهُ.

 ܡܠܶܐ ܥܰܝܢܳܐ و ܥܰܝ̈ܢܶܐ مثلهُ (2) بلِذّة. بهنَأ. بشَبَع.

 ܒܰܡܠܶܐ ܚܰܝܠܳܐ بقَدر القوّة. بقوّة عظيمة.

 ܕܰܡܠܶܐ ܙܒ̥ܰܢ وَقتيّ. مُؤقَّت.

ܡܰܠܝܽܘܼܬ̥ܳܐ امتلاء. كَمال. كِفاية إلخ.

 ܡܰܠܝܽܘܼܬ̥ ܟܶܣܐܳܐ. ܣܰܗܪܳܐ  تمام البَدر.

ܡܰܠܝܳܐܺܝܼܬ̥ بفَيض. بكمال إلخ (2) نعم. أجل بالإيجاب.

ܡܶܠܐܳܐ مِلء. فَيض. سَيل (2) تُفّاح أو أُترُج أو مِشمِش.

 ܡܶܠܐܳܐ ܘܬ̥ܰܘܒ̊ܳܐ مَدّ وجَزر البحر.

 ܡܠܶܐܳܐ مِلء. غزارة. كَثرة. كُلّيّة (2) أنجدان. زَيت. دُهن الزَّيت.

 ܡܠܳܐܳܐ. ܡܶܠܶܐܳܐ. ܡܶܠܶܐܝܳܐ لغات غربيّة فيهِ.

 ܡܶܠܐܳܐ ܕܰܕ̥ܡܳܐ نَزيف دَمٍ.

ܡܠܽܘܿܳܐ. ܡܠܽܘܿܐܳܐ جُملة. مِقدار. مال. بِضاعة. قُوت. كِفاية (2) مادّة. هُيولى (3) موضوع. مَدار الكلام (4) عُدّة. أداة. آلة (5) فُرصة. نُهزة. واسطة (6) فُضول البَدَن.

ܡܠܳܝܬ̊ܳܐ. ܡܠܺܝܼܬ̥ܳܐ[27] مِلء. امتلاء. كُلّيّة.

ܡܠܺܝܼܬ̥ܳܐ كَمال. تَمام. نَجاز.

ܡܰܠܽܘܼܬ̥ܳܐ مَورِد. مَشرَعة. مُستَقىً (2) كُمَّثرى (3) كالتالي.

ܡܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ لَقَن. لَكَن (2) ناعورة. مِنشَل ماء (3) جَرّة.

ܡܳܠܺܝܼܬ̥ܳܐ شنبر. عِصابة. قِماط (2) قيل: جنبر. آلة للطَّرَب. ܩܦܺܝܼܙܽܘܿܢܬ̊ܳܐ ܕܰܓ̥ܠܺܝܼܠܳܐ.

ܡܽܘܼܠܳܝܳܐ كمال. تمام. مِلء. كُلّيّة (2) آخِر. نهاية (3) عِلم الجَّبر. قسم من الرياضيّات.

ܡܳܠܳܐ مال. ما ملكتهُ من الأشياء.

 ܪܹܺܫ[28] ܡܳܠܳܐ رأس المال. ܩܰܪܢܳܐ.

ܡ̈ܳܠܶܐ كآبة. حُزن. فاجعة (2) حِداد. ثياب الحزن.

 ܡ̈ܳܠܶܐ ܥܠܰܝܟ لحاك الله وأهلك قَومك.

ܡܠܳܐ. ܡܶܠܳܐ لِبَأ. ܐܰܠܒ̥ܳܐ.

ܡܰܡܠܝܳܐ مفعول مصدر ميميّ.

 ܡܰܡܠܶܐ ܒܠܶܒ̊ܳܐ تعزية. تسلية. قܰضاء وَطَر.

ܡܰܠܶܐ ما لم. أقَلُّهُ. على الأقَل (2) إِذَن. إذاً (3) وإِنْ. ولَو. حينئذٍ.

ܡܫܰܡܠܝܳܐ مف (2) كامل. تامّ (3) زَوج. خِلاف فَرد.

ܫܽܘܼܡܠܳܝܳܐ كمال. تمام (2) خِتام. خاتمة. غاية. نهاية. آخِر (3) سِرّ التَّثبيت.

ܫܽܘܼܡܠܳܢܳܝܳܐ كماليّ. نهائيّ. غائيّ.

ܫܽܘܼܡܠܳܝܳܢܳܐ. ܫܽܘܼܡܠܳܝܳܢܳܝܳܐ مثلهُ.

 • ܡܰܠܒ̊ܳܐ زعفران (2) مَلاب. ضرب من العُطور (3) مِلبَن. ܡܰܠܒ̊ܳܢܳܐ.
 • ܡܠܰܓ̥ ــُـ ܡܠܳܓ̥ܳܐ استأصل. قَلَع. نَزَع (2) نَتَش. نَتَف (3) نَزَع. قطع الرأس (4) حَلَق. سَبَت (5) خَرَط. قَشَر. سَلَخ (6) فَرَك السُّنبل.

ܡܠܰܓ̥ ــَـ ܡܠܳܓ̥ܳܐ مثلهُ (2) نُتِف. نُزِع. جُرِد. تقشَّر. انتثر الشَّعر خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܡܠܶܓ̥. ܡܶܬ̥ܡܰܠܓ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܠܽܘܿܓ̥ܳܐ. ܡܰܠܳܓ̥ܳܐ نَزّاع. نَتّاق. حَلاّق إلخ.

ܡܠܺܝܼܓ̥ܳܐ مف (2) مَنهوب. مَسلوب (3) أمعَط. أجرَد.

ܡܶܠܓ̊ܳܐ. ܡܠܳܓ̥ܳܐ وَبَر. شَعر (2) ريش ناعم.

 • ܡܳܠܰܓ̥ܡܳܐ مَرهَم. طِلاء لَيّن (2) ضِماد. خِرقة يُشَدّ بها العُضو المؤوف (3) لَزقة. لَبيخة.
 • ܡܰܠܽܘܿܢ لا بل (2) لاسِيَّما. بالأحرى. خاصّةً (3) ولكن. على أنّ.

 ܠܰܘ ܡܰܠܽܘܿܢ.. ܐܶܠܳܐ لا فقط.. لكن.

 • ܡܠܰܚ ــُـ ܡܠܳܚܳܐ مَلَح. ملَّح (2) مرَّغ. لوَّث (3) مالَح. آكَل (4) أملَح. كان مِلحاً.

ܐܶܬ̥ܡܠܰܚ (مج). وتمرّغ. تلوّث (2) أملَح. كان مِلحاً (3) مالَح. آكَل.

ܡܰܠܰܚ. ܡܽܘܼܠܳܚܳܐ ملَّح (2) ساس. دبَّر. قاد السفينة خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܡܰܠܰܚ (مج. مط) ومالَح. آكَل. عاشَر (2) رَكِب البحر. كان مَلّاحاً.

ܡܠܺܝܼܚܳܐ مف (2) مِلح. مَليحٍ. ذو مِلح.

ܡܰܠܺܝܼܚܳܐ مِلح. مَليح (2) مُدبِّر. مِقوَد.

ܡܰܠܳܚܳܐ مَلّاح. نُوتيّ (2) مُدبِّر. قائد (3) ضَرب من السمك. ܣܰܓ̊ܺܝܼ ܪ̈ܶܓ̥ܠܶܐ.

ܡܰܠܳܚܽܘܼܬ̥ܳܐ مِلاحة. تدبير السُّفن (2) ذكاء. فِطنة في التدبير (3) مَلّاحة. مَنبَت الملح (4) مُلوحة (5) سَبَخة. أرض مِلحة.

ܡܳܠܚܳܐ مالِح. مِلح (2) عَقيم.

ܡܳܠܰܚܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) مَلاّحة. مَنبَت الملح (3) سَبَخة. أرض ذات نَزّ ومِلح.

ܡܰܠܽܘܼܚܳܐ مُلاَّح. نَبت مالح يشبه الأشنان.

ܡܶܬ̥ܡܰܠܚܳܢܳܐ قابل أن يُملَّح ويؤآلَف ويُسار فيهِ (2) فَطِن. حكيم. ذو ذَوق.

 ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܚܳܢܳܐ عكسهُ (2) فَظّ. قاسٍ. شديد. شاقّ. غريب.

ܡܶܠܚܳܐ (ث. ذ) مِلح (2) مُمالَحة. طعام. مائدة.

 ܕܕܹܺܐܒ̥ܳܐ[29] عَندَم. دَم الأخوين.

 ܕܟܹܺܐܦܳܐ[30] سورج الملح (شوره).

 ܕܢܳܪܓ̊ܳܐ مِلح ذَرآنيّ شديد البياض.

 ܕܰܩܝܳܡܳܐ عَهد. عَهد الصُّلح.

 • ܡܠܰܛ ــُـ ܡܠܳܛܳܐ مَلَط. طيَّن. لَطَخ. سيَّع (2) خضَّب. بَلّ. رطَّب (3) حَذَق. مَهَر (4) زخرف. زيَّن (5) توشّح. لَبِس (6) حاجَّ. دافع. قاوم.

 ܒܙܰܦܠܳܢ تعرّض. تفاضَل. تداخل في كذا (2) اهتمّ. اعتدى.

ܐܶܬ̥ܡܠܶܛ (مج) وحَذَق. مَهَر.

ܡܰܠܶܛ. ܡܽܘܼܠܳܛܳܐ ملَّط. سيَّع. طيَّن. دَلَك.

ܐܶܬ̥ܡܰܠܰܛ. ܡܶܬ̥ܡܰܠܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܠܽܘܿܛܳܐ فاعل (2) قيل: مِنقاش.

ܡܠܺܝܼܛܳܐ مف (2) حاذق. ماهر. ذَرِب. لَسِن. أديب. مُدرَّب. خبير. عارف.

ܡܠܺܝܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ حَذاقة. مَهارة. خِبرة إلخ.

ܡܠܳܛܳܐ حاذق. ماهر. أديب (2) مِلاط. طِين. سِياع (3) شَمع. صَمغ يطلي بهِ النَّحل ثقوب شُهدهِ (4) عناية. اهتمام (5) تَعَب. تَمرُّن. تَخرُّج. تَدرُّب (6) احتقار.

ܡܰܡܠܰܛܬ̊ܳܐ لِيف. قِشر النَّخل ونحوهِ.

 • ܡܰܠܺܝܼܣܛܰܐ لاسِيَّما. خاصّةً.
 • ܡܶܠܝܳܪܳܐ. ܡܺܝܼܠܝܳܪܳܐ كُوارة النَّحل (2) مِحَمّ. قُمقُم.
 • ܡܠܰܟ̥ ــُـ مَلَك. استولى (2) وَعَد (3) أشار. نَصَح. أقنع.

ܐܶܬ̥ܡܠܶܟ̥ (مج). واستشار.

ܡܰܠܶܟ̥. ܡܽܘܼܠܳܟ̥ܳܐ ملَّك. سلَّط (2) أشار. نَصَح. أقنع (3) وَعَد (4) ملَّك. أوقف وَقفاً.

ܐܶܬ̥ܡܰܠܰܟ̥ (مج). وتملّك. تسلّط (3) استشار (3) أشار. نَصَح (4) تشاور. ائتمر.

ܐܰܡܠܶܟ̥ مَلَك. تسلّط. استولى (2) ِأشار. نَصَح (3) أملك. سلَّط (4) أملك. أوقف أوقافاً (5) امتلك. اقتنى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܠܰܟ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܠܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܠܟ̊ܳܐ مالك. واعد. ناصح إلخ.

ܡܳܠܽܘܿܟ̥ܳܐ مثلهُ (2) مُشير. وَزير.

ܡܰܠܟ̊ܳܐ مَلِك. قَيْل (2) خمير. خبز التقديس عند المشارقة.

ܡܰܠܟ̊ܬ̥ܳܐ ملكة. أميرة. سُلطانة.

ܡܰܠܟ̊ܽܘܿܢܳܐ مُلَيك. مَلِك صغير (2) أفعى. صَلّ.

ܡܰܠܟ̊ܽܘܿܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܡܰܠܟ̊ܬ̥ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مُلَيكة.

ܡܰܠܟ̊ܰܬ̥ ܫܡܰܝܳܐ زُهَرة. ܒܶܠܰܬ̊ܺܝܼ.

ܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ مُلك. مملكة. دولة. سَلطنة (2) عَظَمة ملكيّة (3) ملكوت. فِردَوس.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ج ܒܶܝܬ̥ ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ بَلاط. صَرح. قَصر الملك.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) مُلك. مملكة.

 ܒܰܪ ܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ وارث الـمُلك (2) مَملوك. عبد. مَرؤوس. خاضع.

ܡܰܠܟܳܝܳܐ مَلَكيّ. سُلطانيّ (2) مَلَكيّ. تابع المجمع الخلقيدونيّ.

ܡܰܠܟܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مُلك. سُلطان.

ܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܝܳܐ. ܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مَلَكيّ. سُلطاني. مَلَكوتيّ.

ܡܶܠܟ̊ܳܐ مَشورة. نصيحة. رأي.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܶܠܟ̊ܳܐ دار المشورة.

 ܒܰܪ ܡܶܠܟ̊ܳܐ شَيِّر. مُشاوِر. وَزير.

 ܡܳܠܶܟ̥ ܡܶܠܟ̊ܳܐ شَيِّر. مُشاوِر. وَزير.

ܡܶܠܟ̊ܳܝܳܐ. ܡܶܠܟ̊ܳܢܳܝܳܐ شوريّ. نُصحيّ.

ܡܽܘܼܠܟ̊ܳܢܳܐ مَشورة. نصيحة (2) مُلك. مملكة (3) مُلك. عَقار. قِنية ثابتة (4) مُلك. وَقف (5) وَعد.

 ܒܰܪ ܡܽܘܼܠܟ̊ܳܢܳܐ وَليّ العَهد.

 ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܼܠܟ̊ܳܢܳܐ أرض الميعاد.

ܡܰܡܠܽܘܼܟ̥ܳܐ مَملوك. عَبد (صيغة عربيّة).

 • ܡܶܠܰܢܟ̥ܽܘܿܠܺܝܼܰܐ مُرّة سوداء (2) حُزن. غَمّ. فساد العقل.
 • ܡܳܠܽܘܿܣܳܐ قَوّاد. ܡܕ̥ܰܘܛܪܳܢܳܐ.

ܡܰܠܽܘܿܣܳܐ. ܡܽܘܿܠܺܝܼܣܳܐ. ܡܽܘܿܠܽܘܿܣܳܐ مثلهُ.

ܡܽܘܼܠܣܳܐ خُنثى. عِنّين. ܥܶܢܳܢܳܐ.

 • ܡܶܠܥܳܐ بَياضة. غَشاوة (2) رَمَص سَيّال.

ܡܰܠܥܳܐ مثلهُ (2) مَن في عينهِ غشاوة (3) أرمَص.

 • ܡܰܠܦܽܘܿܢܳܐ[31]. ܡܶܠܽܘܿܦܶܦܽܘܿܢܰܐ بَطّيخة طويلة.
 • ܡܠܰܫ ــُـ ܡܠܳܫܳܐ مَلَس. نَزَع. نَتَف. نَتَش (2) حَلَق. سَبَت (3) خَرَط. قشَّر (4) مَسّ. فَرَك. دَعَك. دَلَك.

ܡܰܠܶܫ. ܡܽܘܼܠܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܠܶܫ. ܐܶܬ̥ܡܰܠܰܫ (مج).

ܡܳܠܽܘܿܫܳܐ مالس. نازع. ناتف إلخ.

ܡܰܠܳܫܳܐ مَلّاس. نَزّاع. نَتّاف (2) كَدود. كثير الكَدّ.

ܡܰܠܫܳܐ أصلع. أقرع. أمعط. أسمط.

ܡܠܳܫܳܐ مثلهُ (2) مَسمَط. مَنتَف. مَوضع نَتف شَعرهِ.

ܡܳܠܫܳܐ (ث) إجّانة نحاس. مِخضَب الثياب (2) هاون. مِهراس.

ܡܰܠܘܳܫܳܐ بُرج من الأبراج الإثني عشر (2) طالع.

ܡܰܠܘܳܫܳܢܳܝܳܐ خاصّ بالأبراج والطالع.

 • ܡܳܡܽܘܿܠܳܐ سَيل. طَوَفان. غَمر (2) مَدّ. نَوء. مَوج.
 • ܡܳܡܽܘܿܢܳܐ مال. فضّة. غِنًى. ثَروة.
 • ܡܰܡܙܺܝܼܪܳܐ نَغل. وَلَد الزنية.
 • ܡܰܡܝܳܪܳܐ شجر يُذكَر بين اللَّوز والـمَحلَب ونحوهما.
 • ܡܰܡܺܝܼܪܰܐܢ[32] ماميران (نبت).
 • ܡܰܡܺܝܼܬ̥ܳܐ ماميثا (حشيشة).
 • ܡ̣ܶܢ مِن. حرف يأتي لمعانٍ شتّى. منها أولاً: لابتداء الغاية في الزمان نحو ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ من الصباح إلى المساء. أو في المكان نحو ܚܙܰܩ ܡܶܢ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ سافر من المشرق. ثانياً: للتبعيض نحو ܒܡܶܢܗܽܘܿܢ ܕܰܨܚܳܚ̈ܶܐ في بعض النُّسَخ. ܡܶܢܗܽܘܿܢ ܐܶܒ̥ܰܕ̥ܘ بعضهم هلكوا. ثالثاً. للتعليل بمعنى (لأجل. من أجل. لسبب. على) نحو ܕܚܶܠܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܰܢ خفنا على أو من أجل أنفسنا. ܡܺܝܼܬ̥ ܡܶܢ ܨܰܗܝܳܐ مات من أو لسبب العطش. ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܿܢ ܐܶܬ̊ܛܰܪܰܦܘ مِن أثامهم عُذِّبوا. رابعاً: للفَصل نحو ܩܕ̥ܳܡ ܕܢܶܕ̊ܰܥ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܼܫܬ̊ܳܐ قبل أن يعرف الخير من الشرّ. خامساً: لبيان الجِّنس نحو ܡܶܢ ܫܳܩܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ من سُلالة الملوك. سادساً: لبيان المادّة نحو ܥܒ̥ܺܝܼܕ̥ ܡܶܢ ܐܳܢܟ̥ܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ مصنوع من آنُك أبيض. سابعاً: بيان العلّة الفاعلة نحو ܐܶܫܬܰܕ̊ܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̊ܳܐ أُرسِل مِن قِبل الملك. ثامناً: للتفضيل في الارتفاع. نحو ܝܰܘܣܶܦ ܚܰܟ̊ܺܝܼܡ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܼܗܝ يوسف أحكَم من أخيهِ. ܡܝܰܬ̊ܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ أفضل الجميع. أو في الانحطاط نحو ܝܰܘܣܶܦ ܣܟ̥ܰܠ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܼܗܝ يوسف أجهَل من أخيهِ. تاسعاً: للتقسيم. نحو ܫܩܰܠܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܿܢ ܡܶܢ ܠܺܝܼܛܪܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܪܬ̊ܶܝܢ أخذوا هم أيضاً رَطلاً أو رَطلَين. ܫܰܕ̊ܰܪ ܠܽܘܼܩܒ̊ܰܠܗܽܘܿܢ ܡܶܢ ܬܠܳܬ̥ܺܝܼܢ ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܫܺܝܼܢ أرسل ضدّهم ثلاثين ألفاً أو خمسين. عاشراً: للتَحزُّب والاتِّباع نحو ܡܰܢܽܘܼ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ مَن هو مِن تبعة الله. الحادي عشر: للمضادّة نحو ܡܰܘܬ̊ܪܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܼ̈ܟ̥ܬ̊ܳܬ̥ܳܐ ܕܳܐܟ̥ܶܕ̥ܢ̈ܶܐ تفيد ضدّ لسعات الأفاعي. الثاني عشر: للتعدية نحو ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ يخاف الله. ܐܶܬ̥ܢܰܩܰܡ ܡܶܢܶܗ انتقم منهُ. ܚܛܰܦ ܡܶܢܶܗ ܙܰܦܠܳܢ غصبهُ كذا. الثالث عشر: لمرادفة الباء نحو ܡܕ̥ܺܝܼܩ ܡܶܢ ܟܰܘܬ̥ܳܐ ينظر من الكُوّة أو بالكُوّة. ܥܰܠ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ دَخَل من الباب أو بالباب. الرابع عشر: للواسطة بمعنى (الباء) نحو ܡܶܢ ܐܺܝܼܕ̥ܶܗ ܐܰܘܫܶܛ ܠܗܽܘܿܢ ܛܽܘܼܡܣܳܐ قدَّم لهم الكتاب بيدهِ. الخامس عشر: لمرادَفة (عن) نحو ܦܪܰܫ ܡܶܢܶܗ انفصل عنهُ. ܐܰܗܡܺܝܼ ܡܶܢܶܗ تغافل عنهُ. السادس عشر: بمعنى (مذ) و(منذ) أو (بعد أن) أو (حالما) فتتبعها الدال نحو ܡܶܢ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܪܺܝܼܡ ܩܳܠܶܗ ܒܰܒ̥ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ حالما دَعاهُ ولم يجبهُ رَفَع صوتهُ بالبكاء.

 ܡܶܢ ܕܰܦܠܳܢ مِمّا لفُلان.

 ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕ.. مِن حيث أنّ. لِما.

 ܡܶܢ ܕܪܹܺܫ[33] ثانياً. تكراراً. من جديد.

 ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ أو ܘܰܥܠܰܘܗܝ منهُ وإليهِ. وحدهُ. على حِدَتهِ.

 • ܡܰܢ حرف تحسين يأتي زائداً بعد أوّل كلمة من الجملة.
 • ܡܰܢ مَن. اسم يأتي لثلاثة معانٍ. أولاً: للاستفهام عن العاقل كلّهِ. نحو ܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ̊ ܡܳܪܝ مَن أنت يا سيدي. ܡܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܟ مَن أخواتك إلخ. ثانياً: اسماً مَوصولاً نحو ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܰܚܶܒ̥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܪܶܡ ܗ݈ܘܼ مَن لا يحبّ الله فليكن مُحروماً. ثالثاً: للشَّرط بمعنى (مَن) نحو ܡܰܢ ܕܪܳܗܶܛ ܡܰܕ̥ܪܶܟ مَن سَعى أدرك.

 ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗ݈ܒ̥ أو ܥܒ̥ܰܕ̥ لَيت. يا لَيتَ.

 ܡܰܢ ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܺܝܼ ܡܰܒ̊ܽܘܼܥܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ مَن لي بيَنبوع الدُّموع.

 ܡܰܢ ܕܗܽܘܼ أيًّا كان.

 ܟܽܠܡܰܢ ܕܗܽܘܼ كلّ مَن كان.

 ܡܰܢܽܘܼ مَن هو (بَدَل ܡܰܢ ܗܽܘܼ ).

 ܡܰܢܚܰܝ قابِل. العام الـمُقبِل.

 ܠܡܰܢܚܰܝ و ܡܰܢ ܚܰܝ مثلهُ.

 ܡܳܢܳܐ ما. ماذا. أيّ (2) لماذا (3) كيف.

 ܡܳܢ. ܡܽܘܿܢ. ܡܽܘܿܢܳܐ مثلهُ.

 ܡܳܢ ܕ.. ما. مَهما. الشيء الذي.

 ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ عَلامَ. لِمَ. لماذا.

 ܠܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ. ܠܡܽܘܿܢ مثلهُ.

 ܡܳܢܳܐ ܘܠܳܟ ما شأنك.

ܡܳܢܰܘ. ܡܳܢܰܐ ܗ݈ܘܼ ما هو.

ܡܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ماهيّة. ذاتيّة. جَوهر.

 • ܡܢܳܐ ــِـ ܡܢܳܝܳܐ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ عَدّ. حَسَب. أحصى.

ܡܰܢܺܝܼ. ܡܽܘܼܢܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) مَنَّ. وَهَب.

ܐܶܬ̥ܡܢܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܡܰܢܺܝܼ (مج).

ܐܶܬ̥ܡܢܰܘܢܺܝܼ تكرارهُ غير مرّة.

ܡܳܢܝܳܐ عادّ. حاسَب. مَحَص.

 ܡܳܢܶܐ ܟܰܘ̈ܟ̊ܒ̥ܶܐ فَلَكي. مُنجِّم.

ܡܰܢܳܝܳܐ عَدّاد. حَسّاب. رياضيّ.

ܡܰܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَدّ. حِساب. عِلم الحِّساب والرياضة.

ܡܰܢܝܳܐ ج ܡܢܰܝ̈ܳܐ مف (2) مَناً. وزن يعادل رَطلَين (3) وَزنة. بَدرة (4) عيار للسائلات.

ܡܶܢܝܳܢܳܐ عَدَد (2) حِساب. عِلم الحساب (3) تاريخ (4) دَرَجة في عُرف أهل الهندسة والفَلَك.

 ܨܶܒ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ أشياء قليلة.

 ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ كثير. لا يُحصى.

ܡܶܢܝܳܢܳܝܳܐ عَدَديّ. حِسابيّ.

ܡܢܳܬ̥ܳܐ ج ܡܢܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ جُزء. قِسم (2) حِصّة. نصيب. قُرعة (3) نوع. جهة. ضَرب. وَجه (4) ذخيرة. بقايا القدّيسين (5) دَرَجة في عُرف أهل الفَلَك والهندسة.

ܡܢܳܬ̥ܳܝܳܐ. ܡܢܳܬ̥ܳܢܳܝܳܐ جُزئيّ. خاصّ.

ܡܢܳܬ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܢܳܬ̥ܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ جُزئيّة.

ܡܰܢܶܬ̥. ܡܽܘܼܢܳܬ̥ܳܐ جزَّأ. قسَّم.

 • ܡܰܢ݈ܢܳܐ. ܡܰܢܳܐ مَنّ. طَلّ مُنعقِد عَسَلاً.

ܡܢܺܝܼܢܳܐ سُوسة. دودة رَقطاء تفسد البُّرّ (سون) (2) بَقيّة. فَضلة قليلة (3) عَون (4) ضعيف. حقير.

 • ܡܶܢܬ̥ܳܐ ج ܡܶܢ̈ܶܐ شَعرة (2) وَتَر القيثار (3) قيثار.

ܡܶܢܬ̥ܳܝܳܐ. ܡܶܢܳܝܳܐ شَعريّ. وَتَريّ.

 • ܡܰܢܽܘܼܬ̥ܳܐ جهة (2) ܩܒ̥ܺܝܼܥܬ̊ܳܐ.
 • ܡܰܢܓ̊ܰܢܺܝܼܩܳܐ (ذ. ث) مَنجَنيق. آلة حربيّة.
 • ܡܰܢܕ̊ܺܝܠܳܐ (ذ. ث) مَنديل. مِنشَفة.
 • ܡܢܺܝܼܫܟ̥ܳܐ[34] بَنَفسَج.
 • ܡܢܰܥ ــَـ ܡܢܳܥܳܐ وصل. بلغ. انتهى. حَضَر (2) مَنَع. صدّ (هذه كلد. قد).

ܐܶܬ̥ܡܢܰܥ وصل. بلغ. انهى. حَضَر.

ܡܰܢܰܥ. ܡܽܘܼܢܳܥܳܐ مثلهُ (2) كاد. أوشك (3) أوصل. أبلغ. أدّى (4) ܡܶܢ نَجا. أفلت. تخلَّص.

ܐܶܬ̥ܡܰܢܰܥ (مج). وبَلَغ. وصل (2) أوشك. كاد.

ܡܡܰܢܥܳܐ مف (2) ميناء. مَرسى السُّفن.

ܡܶܢܥܳܐ نهاية. مُنتَهى. آخِر (2) شاطئ. ميناء. مَرسى.

 • ܡܢܶܩܺܝܼܬ̥ܳܐ و ܡܢܳܪܬ̊ܳܐ انظر ܢܩܐ. ܢܘܪ.
 • ܡܢܳܬ̥ܡܳܠܝ أوّل أمس.
 • ܡܰܣܳܣܳܐ مِنسَأة. مِهمَزة. عَصا الفدّان.

ܡܰܣܳܐ. ܡܣܳܣܳܐ لِيف. خُوص. بَرديّ (2) مَسَد. حَبل. زُنّار من خُوص (3) جلجل. قَيد. مِقطَرة.

ܡܶܣܳܐ وَسَط. داخل. ܡܶܨܥܳܐ.

ܡܶܣܬ̥ܳܐ كِفاية. قَناعة (2) كَمّيّة. مِقدار. قَدر. حسب.

 ܪܶܚܡܰܬ̥ ܡܶܣܬ̥ܳܐ قَناعة. محبّة القناعة.

 ܡܶܣܰܬ̥ ܙܰܒ̥ܢܳܐ بُرهة. هُنَيهة من الزمان.

 ܡܶܣܰܬ̥ ܕ.. لكي. حتّى. لأجل (2) حَسَب. بقَدر. ما يكفي.

 ܠܰܘ ܡܶܣܰܬ̥.. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ليس فقط. لكن أيضاً.

 • ܡܣܳܐ ــِـ ܡܣܳܝܳܐ تماسى. تهرَّى. تقطَّع. تفتَّت. تناثر (2) فَسَد. عَفِن. نَتِن (3) جَمَد. راب. تجبّن. تخثّر (4) جمَّد. روَّب. خثَّر. جبَّن (5) بلَّل. غَسَل. رَحَض (6) فَسَد اللَّبن ومَضَر وشَخَب ماء.

ܐܶܬ̥ܡܣܺܝܼ (مج) وتماسى. تهرَّى (2) عَفِن. نَتِن (3) بَلي. عَتَق. هَلَك (4) مُني. أُبتلي (5) ذَوى. ذَبَل.

 ܠܶܒ̊ܶܗ ܒܓ̥ܰܘܶܗ جَبُن. فَشِل. طار قلبهُ شُعاعاً.

ܡܰܣܺܝܼ. ܡܽܘܼܣܳܝܳܐ تماسى. تهرَّى (2) نَتِن. عَفِن. فَسَد (3) جَمَد. راب. تجبّن (4) هرّى. قطَّع (5) أفسد. عفَّن. نتَّن (6) روَّب. جبَّن (7) بلَّل. غَسَل. رَحَض.

ܐܶܬ̥ܡܰܣܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܡܰܣܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܡܣܺܝܼ أفسد. عفَّن. نتَّن (2) بلَّل. نَضَح. ليَّن. أرخى. ذوَّب (3) خَلَع. فكّ (4) سَخِر. هَزأ (هذا من ܡܺܝܼܡܣܳܐ).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܣܺܝܼ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܣܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܣܝܳܐ مف (2) مُتماسٍ. مُتهَرّئ. بالٍ. عَفِن. جامد إلخ.

ܡܰܣܝܽܘܼܬ̥ܳܐ تماسٍ. تُهرُّؤ. عُفونة. جُمود.

ܡܡܰܣܝܳܢܳܐ فاعل (2) عَظاءة. وَزَغ.

ܡܰܣܬ̥ܳܐ خاثِرة. لَبَن مُروَّب. رائب.

ܡܣܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) إنفَحة. مُجبِّنة. مُجمِّدة اللَّبَن.

ܡܰܣܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܳܣܽܘܼܬ̥ܳܐ خاثِرة. رائب (2) إنفَحة.

ܡܣܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) سُعد. نَبت ذو عُجَر سود.

ܬܰܡܣܽܘܼܬ̥ܳܐ فَساد. عُفونة. نَتانة. رُطوبة.

ܬܰܡܣܺܝܼ. ܬܽܘܼܡܣܳܝܳܐ أفسد. عفَّن. نتَّن.

 • ܡܰܣܰܐܬ̥ܳܐ انظر ܢܣܳܐ.
 • ܐܶܬ̥ܡܰܣܰܓ̥. ܡܶܬ̥ܡܰܣܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تقطَّع.

ܡܰܣܓ̊ܳܐ رِواء. حَبل تُشدّ بهِ الأمتعة على الدابّة.

 • ܡܰܣܚܳܐ و ܡܰܣܚܬ̥ܳܐ إسطام. يَد النار.
 • ܡܰܣܛܳܐ نشتر. مِبضَع. مِشراط الحَجّام (2) شَبّ يمانيّ.
 • ܡܰܣܛܰܒ̊ܬ̥ܳܐ مِسطَبة. دِكّة.
 • ܡܰܣܝܽܘܿܢܳܐ مَرحلة. مَبيت. مِيل. فَرسَخ.
 • ܡܣܰܟ̥ ــُـ ܡܣܳܟ̥ܳܐ حَقَن. كلمة مُشتقّة من ܡܰܣܟ̥ܳܐ التي أصلها ܢܣܰܟ.
 • ܡܰܣܟ̥ܳܐ و ܡܰܣܟ̥ܬ̥ܳܐ إسطام.
 • ܡܰܣܟ̊ܬ̥ܳܐ نافور. غِطاء الكأس.
 • ܡܶܣܟܹ̊ܺܢܳܐ[35]. ܡܰܣܡܳܐ انظر. ܣܟܢ. ܣܰܡ.
 • ܡܣܳܢܳܐ. ܡܣܰܢܬ̥ܳܐ انظر ܣܐܶܢ. ܣܰܢ.
 • ܡܰܣܦܺܝܼܠܳܐ زِرنيخ (2) زَعرور. شجر وثمرهُ (3) رِبّة. وهو نَبت آخر.
 • ܡܣܰܪ ــُـ ܡܣܳܪܳܐ. ܡܣܽܘܼܪܝܳܐ سلَّم. شَجَب (2) غَضَب. انتهر. زَجَر (3) ألَّم. عذَّب. عاقب (4) كتَّف. قيَّد (5) تهاون. استخفّ. احتقر. رَذَل (6) تجرّأ. تجاسر. أقدم.

 ܠܰܦܠܳܢ ܒܰܦܠܳܢ نَمّ. ثَلَب. اتّهم. اشتكى. سَعى بفُلان.

ܡܰܣܰܪ. ܡܽܘܼܣܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܣܰܪ. ܐܶܬ̥ܡܰܣܰܪ (مج).

ܐܰܡܣܰܪ ܥܰܠ تهاون. استخفّ. احتقر. رَذَل (2) تجاسر. تجرّأ. أقدم. قَحَم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܣܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܣܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܣܽܘܿܪܳܐ. ܡܳܣܪܳܐ مُسلِّم. مُستَخفّ إلخ.

ܡܣܳܪܳܐ سكّرة. غَلَق الباب.

ܡܣܪܝܐ هيل. حَبّ طيّب الرائحة.

 • ܡܰܥ ــُـ ܡܥܳܥܳܐ مَعّ. ماع. ܡܳܥ (2) مَخَط.

ܐܰܡܰܥ ميَّع (2) مَخَط. أَخرج مُخاط أنفهِ ورماهُ (3) جعلهُ يمخط.

ܡܰܥܡܰܥ. ܡܽܘܼܥܡܳܥܳܐ مَخَض. خَضخَض (2) أمرض. أدنف (3) خَضخَض. قَرقَر البطن.

ܡܡܰܥܡܥܳܐ دَنِف. مُدنِف. قريب من الموت.

ܡܡܰܥܡܥܽܘܼܬ̥ܳܐ دَنَف. دُنوّ من الموت.

ܡܡܰܥܡܥܳܢܳܐ فاعل (2) مِمراض. مِسقام كثير الأمراض والأسقام.

ܡܳܥܳܐ (ذ. ث) دانق. دِرهم. فَلس.

 • ܡܥܰܕ̥ ــَـ ܡܥܳܕ̥ܳܐ ارتجّ. اضطرب. تزعزع القَدَم.

ܡܰܥܕ̊ܳܐ فاكهة. ثمار رَطِبة خاصّةً.

ܡܶܥܕ̊ܳܐ. ܡܶܥܕ̊ܽܘܿܢܳܐ مثلهُ.

 • ܡܶܥܙܳܐ شَعرة. خُصلة شَعر.
 • ܡܥܶܐ. ܡܰܥܝܳܐ ج ܡܥܰܝ̈ܳܐ مِعىً. مُصران (2) حَشا. جَوف. صُلب.

 ܡܰܥܝܳܐ ܥܘܺܝܼܪܳܐ المِعى الأعور.

 ܨܰܝܳܡܳܐ المِعى الصائم.

 ܬܪܺܝܼܨܳܐ المِعى المستقيم.

 ܡܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ شقوق الأرض (2) خراطين. ديدان طِوال.

ܡܥܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܡܥܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ مِعى. مُصران. حَشا.

 • ܡܥܰܛ ترأّف. أشفق. تحنَّن.
 • ܡܥܰܟ̥ ــُـ ܡܥܳܟ̥ܳܐ مَعَك. دَعَك. دَلَك. خَضخَض (2) حَصَر. عَصَر. زَحَم. ضغط (3) بلبل. شوَّش. خَلَط (4) صَرَع. تخبّط الشيطان أحداً.

ܡܰܥܶܟ. ܡܽܘܼܥܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܥܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܡܰܥܰܟ̥ (مج. مط).

ܡܥܺܝܼܟ̥ܳܐ مف (2) سَمِج. قبيح. مُبلبَل.

 • ܡܥܽܘܼܢܳܐ بَلَد. مَوضِع. رُستاق.
 • ܡܥܺܝܼܢܳܐ ج ܡܥܺܝܼ̈ܢܶܐ و ܡܥܺܝܼ̈ܢܳܬ̥ܳܐ (ث. ذ) مَعين. عَين. يَنبوع. بئر (2) ثَدي.

ܡܥܺܝܼܢܽܘܿܢܳܐ و ܡܥܺܝܼܢܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ تصغيرهُ.

ܡܥܺܝܼܢܳܝܳܐ مَعينيّ. يَنبوعيّ إلخ.

 • ܡܥܰܣ ــُـ ܡܥܳܣܳܐ ܡܥܳܣܽܘܼܬ̥ܳܐ مَعَس. عَصَر. مَرَس. مَرَث. سَحَق. داف (2) آذى. أضرّ. ظَلَم (4) مَغِص البَطن (5) ثبَّج. طَرمَش. خَرمَش. عمَّى الكتابة (6) صَرَع. تخبّط الشيطان أحداً.

ܡܰܥܶܣ. ܡܽܘܼܥܳܣܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܥܶܣ. ܐܶܬ̥ܡܰܥܰܣ (مج).

ܡܥܺܝܼܣܳܐ مف (2) مُشوَّش. مُخبَّل. سَخيف (3) دَنيء. حقير.

 ܡܥܺܝܼ̈ܣܳܬ̥ܳܐ كوارث. ضِيقات.

ܡܥܺܝܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ مَغص. صَرَع. جُنون إلخ.

ܡܥܳܣܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) اسم مرّة.

ܡܥܺܝܼܣܳܢܳܐ سَخيف. مُشوَّش. مُخبَّل (2) مَصروع. مَمسوس. مجنون.

 • ܡܥܽܘܿܥܳܐ صَبيّ. طِفل صغير.
 • ܡܥܰܪܳܐ عَلامة. رَسم. أثَر (نوت).
 • ܡܰܥܳܪܳܐ راصِد. مُكمِن. دبدبان.
 • ܡܥܰܪܬ̥ܳܐ مغارة. انظر ܥܘܪ.
 • ܡܰܨ ــُـ ܡܨܳܨܳܐ مَصّ. رَضَع (2) عَصَر. أقطر. رَشَف.

ܡܰܨܶܨ. ܡܽܘܼܨܳܨܳܐ مبالغتهُ (2) جعلهُ يمصّ إلخ.

ܐܶܬ̥ܡܨܶܨ. ܐܶܬ̥ܡܰܨܰܨ (مج).

ܐܰܡܶܨ مَصّ. رَضَع (2) عَصَر. أقطر (3) جعله يمصّ ويعصر.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܨ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܨܽܘܿܨܳܐ فاعل (2) مُسعط. آلة بها يُصَبّ السَّعوط في الأنف (3) نتف الشَّعر (4) كالتالي.

ܡܰܨܽܘܼܨܳܐ صاوٍ. ذابل. يابس. ضعيف. شائب.

ܡܨܺܝܼܨܳܐ مف (2) صاوٍ. ذابل. ضعيف.

ܡܨܳܨܳܐ مَصّاصة تُمَصّ (2) دواء يمسك في الفم ويمجّ.

 • ܡܨܳܐ ــِـ ܡܨܳܝܳܐ مضى على الأمر. قَدِر. استطاع. أمكن. غَلَب (2) عَصَر. أقطر. صفَّى. رَشَف. روَّق (3) مَصّ. رَضَع (4) ذَوى. ذَبَل. ضَعُف. ضَمَر (5) نَشَف البئر.

ܐܶܬ̥ܡܨܺܝܼ (مج). وقَدِر. استطاع. تمكَّن (2) أمكَن. كان مُمكناً (3) نَشَف.

 ܚܹܺܝܠ[36] ܙܰܦܠܳܢ قَدِر. استطاع كذا.

 ܚܰܝܠܳܐ أو ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܙܰܦܠܳܢ مثلهُ.

 ܥܰܠ. ܒ مثلهُ (2) غَلَب. قَوي على.

ܡܰܨܺܝܼ. ܡܽܘܼܨܳܝܳܐ مَصّ. رَضَع (2) عَصَر. أقطر. صفَّى. رَشَف. أراق (3) ذَبُل. ذَوى. ضَني. ضَمَر. ضَعُف.

ܐܰܡܨܺܝܼ مثلهُ (2) قَدِر. استطاع.

ܐܶܬ̥ܡܰܨܺܝܼ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܨܺܝܼ (مج).

ܡܨܶܐ. ܡܰܨܝܳܐ مف (2) قادر. مُستطيع (3) مُمكِن. مُستطاع (4) يابس. ضعيف. ضامر.

 ܡܨܶܐ ܚܹܺܝܠ[37] ܟܽܠ القادر على كلّ شيء.

 ܡܨܶܐ ܟܽܠ القادر على كلّ شيء.

 ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ بقَدر الإمكان.

ܡܶܬ̥ܡܰܨܝܳܢܳܐ مف (2) قادر. مُستطيع (3) مُمكِن. مُستطاع.

 ܡܶܬ̥ܡܰܨܝܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مُمكِنات.

ܡܶܬ̥ܡܰܨܝܳܢܳܝܳܐ مُمكِن. مُستطاع. قادر.

ܡܶܬ̥ܡܰܨܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قُدرة. طاقة. استطاعة (2) إمكانيّة. قوّة. قابليّة.

ܡܶܬ̥ܡܰܨܝܳܢܽܘܼܬ̥ ܚܰܝܠܳܐ مثلهُ.

ܡܶܨܝܳܢܳܐ. ܡܰܨܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܨܳܝܬ̊ܳܐ. ܡܰܨܺܝܼܬ̥ܳܐ مِصفاة. راووق (2) وَعَك. عَكَر. دُرديّ. ثُفل.

 • ܡܶܨܛܰܒ̊ܬ̥ܳܐ مِصطَبة. دِكّة. دُكّان. دَرَج المذبَح خاصّةً.
 • ܡܨܰܥ ــَـ توسَّط. كان وَسيطاً (2) توسَّط. كان في الوسط (3) انتصف. انقسم نِصفَين.

ܐܶܬ̥ܡܨܰܥ. ܡܶܬ̥ܡܰܨܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܨܰܥ. ܡܽܘܼܨܳܥܳܐ وسَّط (2) توسَّط.

ܐܶܬ̥ܡܰܨܰܥ (مج). وتوسَّط. كان وَسيطاً وفي الوسط (2) انتصف. انقسم.

ܐܰܡܨܰܥ. ܡܰܡܨܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ توسَّط.

ܡܶܨܥܳܝܳܐ أوسَط. مُتوسِّط (2) وَسيط. شفيع (3) واسطة. وَسيلة (4) مُحكِّم. قاضٍ عُرفيّ.

ܡܶܨܥܳܝܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) الإصبع الوُسطى.

 ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܨܥܳܝܬ̊ܳܐ البِنصَر.

ܡܶܨܥܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وَسَط. مُنتصَف. وَساطة. واسِطة. وَسيلة. توسُّط.

 ܡܶܨܥܳܝܽܘܼܬ̥ ܣܝܳܡܳܐ اسم الصوت.

ܡܶܨܥܳܢܳܝܳܐ وَسطانيّ.

ܡܶܨܥܳܐ. ܡܨܰܥܬ̊ܳܐ وَسَط. داخل. مُنتصَف (2) مَركَز.

 ܡܨܰܥܬ̥ܗܽܘܿܢ و ܡܶܨܥܰܬ̥ܗܽܘܿܢ إلخ.

 ܒܰܡܨܰܥܬ̥ܳܐ في الوسط. في أثناء ذلك.

 ܡܶܨܥܰܬ̥ ܙܰܦܠܳܢ في وسط كذا. بين كذا.

 ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ الجزيرة. بلاد ما بين النَّهرَين.

 • ܡܨܰܪ ــُـ ܡܶܨܪܳܐ تمطَّط. تمطَّى (2) تثاءَب.

ܡܰܨܰܪ. ܡܽܘܼܨܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܨܰܪ. ܐܶܬ̥ܡܰܨܰܪ مثلهُ.

ܡܽܘܼܨܳܪܬ̊ܳܐ اسم مرّة.

 • ܡܰܩܽܘܼܩ. ܡܰܩܽܘܼܓ̥ مَكّوك. مِكيال.
 • ܡܩܽܘܼܩܝܳܐ (ث) دَجاجة (2) هُدهُد. بُومة.
 • ܡܳܩܽܘܿܙܳܐ مِنقار الطائر.
 • ܡܽܘܼܩܠܳܐ مُقل. كُندُر (2) صُفرة البيضة.
 • ܡܰܩܶܠܽܘܿܢ سُوق القَصّابين.
 • ܡܰܩܥܳܐ قَدَح. طاس.
 • ܡܽܘܼܩܪܳܐ مُحّ. صَفار البيضة.

ܐܶܬ̥ܡܰܩܪܺܝܼ اصفَرّ.

 • ܡܰܩܪܳܢܳܐ جُرن من رُخام.
 • ܡܰܩܪܽܘܼܢܳܐ سَبَذة. زَنبيل. انظر ܩܪܢ.
 • ܡܰܪ ــَـ ܡܪܳܪܳܐ مَرّ. كان مُرّاً.

 ܡܶܪܰܬ̥݀ ܠܶܗ حَزِن. مَضَّهُ الحُزن. شَقّ عليهِ.

ܡܰܪܰܪ. ܡܽܘܼܪܳܪܳܐ أمَرّ. صيَّرهُ مُرًّا.

ܡܰܪܺܝܼ. ܡܽܘܼܪܳܝܳܐ لغيّة شاذة فيهِ.

ܐܶܬ̥ܡܰܪܰܪ. ܐܶܬ̥ܡܰܪܺܝܼ (مج. مط).

ܐܰܡܰܪ أمَرّ. صيَّرهُ مُرّاً (2) نكَّد. نغَّص. أحزن. مَرمَر. كدَّر. آذى (3) توجّع. حَزِن. تفجّع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܪܡܰܪ. ܡܽܘܼܪܡܳܪܳܐ أمَرّ. صيَّرهُ مُرّاً (2) نكَّد. نغَّص. أحزن. مَرمَر. أسخط (3) غَضِب. اغتاظ (4) تمرَّد. عَصا. خالف.

ܐܶܬ̥ܡܰܪܡܰܪ (مج). وتمرمَر. غَضِب. سَخَط (2) حَزِن. توجَّع.

 ܒܶܗ نكَّدهُ. أغاظهُ. نغَّص عَيشهُ.

ܡܰܪܺܝܼܪܳܐ مُرّ (2) كئيب. حزين (3) شديد. صَعب. قاسٍ (4) عنيف. غضوب. خبيث (5) كَريه. نَتِن.

 ܡܰܪܺܝܼܪ ܚܶܢ̈ܟ̊ܶܐ كئيب. مَكروب (2) نَمّام. ثَلاّب. مُنغِّص.

 ܢܰܦܫܳܐ حزين. كئيب (2) فَظّ. عنيف. غَضوب. حقود.

 ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ كارِه. عائِف. نافِر عن كذا.

 ܒܢܰܝ̈ و ܒܢ̈ܳܬ̥ ܡܰܪܺܝܼܪ حَنظَل (2) حَبّ. شَحم الحَنظَل.

ܡܰܪܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مَرارة (2) حُزن. كآبة. كُربة (3) قَساوة. صُعوبة. عُنف إلخ.

 ܡܰܪܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ ܚܶܢ̈ܟ̊ܶܐ حُزن. كآبة (2) نَميمة. ثَلب.

 ܢܰܦܫܳܐ حُزن. كُربة (2) عُنف. غَضَب. حِقد.

ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ مُمِرّ. مُنكِّد. مُنغِّص إلخ.

ܡܡܰܪܡܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) مَرارة.

ܡܪܳܪܳܐ مَرارة (2) حُزن. شِدّة. ضيقة (3) حَنظَل. عَلقَم. كلّ نَبت مُرّ (بصيغة الجمع غالباً).

ܡܪܳܪܬ̊ܳܐ مَرارة. ضدّ حَلاوة (2) مَرارة. مِرّة. خِلْط (3) سَمّ (4) مَريرة. عزيمة النَّفس.

 ܡܪܳܪܰܬ̥ ܕܰܒ̥ܪܳܐ مُرّ الصحارى. حَنظَل.

 ܟܹܺܐܦܳܐ[38] قِنّة. بيرَزْد (دواء).

 ܦܺܝܼܠܳܐ حُضَض مُرّ. نَبت لهُ حَبّ أسود كالفُلفُل. ܚܽܘܼܕ̥ ܚܽܘܼܕ̥.

 ܫܡܰܝܳܐ قوس وقُزح.

ܡܶܪܬ̥ܳܐ ج ܡܶܪ̈ܳܬ̥ܳܐ مَرارة مُرّة (2) سَمّ (3) مُرّ الصحارى (4) جنطيانة.

 ܒܢ̈ܳܬ̥ ܡܶܪܬ̥ܳܐ حَبّ النيل.

ܡܽܘܼܪܬ̥ܳܢܳܐ غَضوب. فَظّ. حَقود.

ܡܶܪܬ̥ܳܢܳܐ. ܡܶܪܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مثلهُ (2) صفراويّ. سَوداويّ.

ܡܽܘܼܪܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مُرّ. ضدّ حُلو.

ܡܽܘܼܪܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غَضَب. فَظاظة. حِقد.

ܡܶܪܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) سَوداويّة. صَفراويّة.

ܡܶܪܬ̥ܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ غَضَب. حِقد. سَوداويّة. صَفراويّة.

ܡܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܶܐܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مَرارة. ضدّ حَلاوة.

ܡܽܘܼܪܳܐ مُرّ. صَبِر. مِسك. عَنبَر.

ܡܽܘܼܪܳܢܳܐ مُرّان. شجر الرِّماح. له أوراق شبيهة بأوراق التوت وثمرهُ أحمر بحجم التوت فيهِ نَواة مُستطيلة.

ܡܽܘܼܪܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مُرّانة. عُكّازة (2) صَولَجان (3) حَربة. مِزراق.

ܡܪܽܘܿܪܬܳܐ. ܡܪܽܘܿܪܺܝܼܬ̥ܳܐ مروريّة. لُعاعة. هِندِباء (2) خَس برّيَ.

ܡܰܪܡܽܘܼܪܝܳܢܳܐ كَمّون. أَنِيسون برّيّ.

ܡܽܘܼܪܡܳܪܳܐ هَيَجان. اشتداد الحُمّى.

ܡܰܪܳܐ مَرّ. آلة لحفر الكُروم خاصّةً.

 • ܡܪܳܐ ــِـ ܡܪܳܝܳܐ اقتدى (مُمات).

ܡܰܪܺܝܼ. ܡܽܘܼܪܳܝܳܐ. ܒ. ܥܰܡ مارَى. خاصم. بارى. غالَب (2) اقتدى. تمثّل. تشبّه. احتذى. نافس (3) أشبَه. كان شَبيهاً (4) مَرّ. كان مُرًّا.

ܐܶܬ̥ܡܰܪܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܡܰܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܡܪܺܝܼ ܥܰܡ مارَى. خاصَم.

ܡܳܪܝܳܐ الربّ. السيّد تعالى (لا جمع له ولا مؤنّث).

ܡܳܪܳܐ ج ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ و ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ و ܡܳܪ̈ܶܐ مَرء. مَولى. سيّد. رَبّ. صاحب. مالك (2) خَواجَه.

 ܡܳܪܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ كنية المشتري عند الوثنيّين.

 ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬ̊ܳܐ أبو العائلة.

 ܗܰܘܢܳܐ أخو النُّهى. صاحب العقل.

 ܚܰܘܒ̊ܳܐ غَريم. صاحب الدَّين.

 ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ رَبّ الأرباب تعالى.

 ܩܽܘܼܪ̈ܝܳܐ دِهقان. ܕܶܗܩܳܢܳܐ.

 ܫܡܳܐ شهير. ذائع الصِّيت.

 ܫܳܥ̈ܶܐ طالع. نَجم. فال.

ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ صِنف من أصناف الملائكة.

ܡܳܪܝ ماري. مار. قدّيس. لَقَب القدّيسين والرؤساء الروحيّين خاصّةً.

ܡܳܪܬ̊ܳܐ امرأة. مَولاة. سيّدة. رَبّة. صاحبة. مالكة. خاتون.

 ܡܳܪܰܬ̥ ܒܰܝܬ̊ܳܐ رَبّة البيت.

 ܓܰܙ̈ܶܐ غنيّة. صاحبة كنوز.

 ܚܰܝܠܳܐ قويّة. صاحبة قوّة.

ܡܳܪܬ̊ܝ قدّيسة. سيّدة. خاتون. لقب القدّيسات خاصّةً.

 ܡܳܪܬ̊ܝ ܡܰܪܝܰܡ السيّدة مريم عليها السلام.

ܡܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ سِيادة. رُبوبيّة. حَقّ امتلاك.

ܡܳܪܰܢ سيّدنا. لَقَب المخلِّص جَلّ شأنهُ.

ܡܳܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سِيادة. رُبوبيّة. حَقّ امتلاك.

ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ مَلَكيّ. مَملوك (2) مارانيّ. رَبّيّ خاصّ بالمسيح (3) خاصّ. ذاتيّ. أصليّ. أوّليّ. رأسيّ. شخصيّ (4) حقيقيّ. خِلاف استعاريّ (5) فاخر. ثمين.

 ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ خَواصّ خاصّة ذاتيّة.

ܡܳܪܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر (2) حَقّ امتلاك.

ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܼܬ̥ حَسَب الربّ (2) بسُلطان. بقوّة. بقدرة (3) بنَوعٍ خُصوصيّ. ذاتيّ. حُقوقيّ.

ܐܶܬ̥ܡܰܪܰܢ ساد. ترأّس. تسلّط.

 • ܡܰܪܒ̊ܳܒ̥ܳܐ باب. مَدخَل (2) عَتَبة. أُسكُفَّة.
 • ܡܪܰܓ̥ ــُـ ܡܪܳܓ̥ܳܐ مَرِج. ضَعُف (2) مَرَج. خَلَط. مَرَغ (3) زَلّ. زَلِق. سَقَط (4) زاغ. حاد السَّهم وغيرهُ.

ܐܰܡܪܰܓ̥ مثلهُ (2) أضعف (3) أزَلّ. أزلَق. أسقط (4) أزاغ. أحاد (5) جعلهُ مرجاً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܪܳܓ̥ܳܐ تَمرُّغ. تَلوُّث.

ܡܰܪܓ̊ܳܐ[39] مَرج (2) مَغرة. طِين أحمر.

ܡܰܪ̈ܓ̊ܽܘܦܢܹܺܐ[40] القُطن في جَوزتهِ.

ܡܳܪܰܓ̥ܢܳܐ سُوط. مِجلَدة (2) قضيب للجَّلد.

ܡܰܪܓ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مُرجانة. لؤلؤة. دُرّة. جَوهرة (2) كِسرة. جُزء من القربان (3) بَتوليّة (4) ذخيرة. جُزء من بقايا القدّيسين.

ܡܰܪܓܳܢܳܝܳܐ مَرجيّ. خاصّ بالمرج (2) مُرجانيّ. جَوهريّ.

 • ܡܪܰܕ̥ ــُـَـ ܡܶܪܕ̊ܳܐ. ܡܪܳܕ̥ܳܐ. ܥܰܠ. ܡܶܢ. ܒ مَرَد. تمرّد. عَصا (2) تحصَّن. التجأ (3) أشكل. أعضل. فاق الطاقة (4) نَفَر. هَرَب. أفلت. نَجا.

 ܡܶܢ ܫܽܘܼܠܛܳܢ ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܶܐ استقلّ. قام بذاتهِ. طَلَع الصبيّ من الحِجر.

ܐܶܬ̥ܡܪܶܕ̥ تمرّد. عَصا (2) غُلِب. اُفتُتح (3) عُنِّيَ. أُبتلي.

ܡܰܪܶܕ̥. ܡܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ مرَّد. عَصى (2) حصَّن. قوَّى (3) تمرَّد. عَصا.

ܐܶܬ̥ܡܰܪܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܡܰܪܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܡܪܶܕ̥ مرَّد. عصَّى (2) حصَّن. قوَّى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܪܽܘܿܕ̥ܳܐ مارد. عاصٍ. طاغٍ (2) جَسور. وَقِح (3) صَعب. عَسِر. شاقّ.

ܡܳܪܽܘܿܕ̥ܝܳܐ. ܡܳܪܽܘܿܕ̊ܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ.

ܡܳܪܽܘܿܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تَمرُّد. عَصاوة. جَسارة. صُعوبة.

ܡܰܪܺܝܼܕ̥ܳܐ مارد. عاصٍ (2) قاسٍ. طاغٍ (3) كالتالي.

ܡܪܺܝܼܕ̥ܳܐ حَصين. منيع (2) مُشكِل. مُعضِل. عَسِر. وَعِر.

ܡܰܪܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تَمرُّد. قَساوة. مَناعة إلخ.

ܡܪܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تَمرُّد. مَناعة. وُعورة. عُسر إلخ.

ܡܰܪܕ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ تَمرُّد. عِصيان (2) جُرأة. جَسارة (3) انظر ܪܕ̥ܳܐ.

ܡܰܪܕ̊ܝܳܢܳܐ مارد. عاصٍ.

ܡܶܪܕ̊ܳܐ حِصن. قلعة (2) حَدّ. تُخم.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܶܪܕ̊ܳܐ حِصن. قلعة. مَعقَل.

ܡܪܳܕ̥ܳܐ رِواء. حَبل تُشدّ به الأمتعة على البعير.

 • ܡܽܘܼܪܕܳܐ شَوكَران (نبت).
 • ܡܽܘܼܪܕ̊ܺܝܼܢ حَرمَل. ܒܫܳܫܳܐ.
 • ܡܰܪܕ̊ܽܘܼܓ̥ مُغاث. رُمّان برّيّ.
 • ܡܰܪܕ̊ܰܟ̥. ܡܰܪܕ̊ܟ̥ܳܐ مَرتَك. مُردَاسَنْج.
 • ܡܰܪܘܳܐ خُزامى. رَيحان.
 • ܡܰܪܙܳܐ حَدّ. تُخم. نهاية (2) مَشارة. دِبارة (3) خَطّ. تَلَم.

ܡܰܪܶܙ. ܡܽܘܼܪܳܙܳܐ تَلَم. جَرّ خَطًّا قَويماً.

 • ܡܰܪܙܳܒ̊ܳܢܳܐ مَرزَبان. والٍ. حافظ الحدود.

 ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ضَرب من الشَّعير أو بالأحرى ضَرب من الشَّيلم، وهو حَبّ ناعم مُرّ يشبه الشَّعير تعلفهُ الدوابّ.

 • ܡܰܪܙܳܒ̥ܳܐ مِئزاب. مِرزاب. قناة.

ܡܰܪܙܺܝܼܒ̥ܳܐ مثلهُ. والأصل فيهما ܪܙܰܒ̥.

 • ܡܰܪܙܽܘܼܡܳܐ خُرطوم. بُوز.
 • ܡܰܪܙܰܩ. ܡܰܪܙܩܳܐ شَوبَك. مِرقاق.
 • ܡܪܰܚ ــَـُـ مَرِح. تجاسَر. تجرّأ. تمرّد.

ܐܰܡܪܰܚ تجاسَر. تجرّأ. أتقح.

ܐܶܬ̥ܡܰܪܰܚ. ܡܶܬ̥ܡܰܪܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܰܚ مثلهُ (2) فُعِل بجسارة.

ܡܰܪܳܚܳܐ جَسور. جَريء (2) وَقِح. صفيق.

ܡܰܪܳܚܽܘܼܬ̥ܳܐ جَسارة. جَراءة. وَقاحة.

ܡܡܰܪܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܡܰܪܚܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܡܪܰܛ ــُـ ܡܪܳܛܳܐ. ܡܶܪܛܳܐ. ܡܪܽܘܼܛܝܳܐ مَرَط. نَتَف. سَلّ. نَزَع. مَلَس (2) قَلَع. استأصل.

ܡܰܪܶܛ. ܡܽܘܼܪܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܪܶܛ. ܐܶܬ̥ܡܰܪܰܛ (مج).

ܡܶܪܛܳܐ مِرْط. ثوب فاخر ناعم (2) مُراطة. نُتفة (3) ريش. شَعر. مِرعِزّ.

ܡܶܪܛܽܘܿܢܳܐ تصغيرهُ (2) ريشة.

ܡܳܪܛܳܐ ثوب فاخر ناعم.

ܡܰܪܛܽܘܼܛܳܐ رِداء. ثوب خارجيّ.

 • ܡܰܪܢܳܐ هُرْي. مَخزَن القمح.
 • ܡܰܪܢܳܝܳܐ جَرّة ماء. ܬܰܠܡܳܐ.
 • ܡܪܰܣ ــُـ ܡܪܳܣܳܐ. ܡܪܽܘܼܣܝܳܐ مَرَس. غَمَز. عَصَر. فَعَس (2) مَرَث. نَقَع الدواء والخبز بالماء لتُحلَّل أجزاؤه (3) دَعَك. رَحَض الثوب (4) صَرَع. تخبّط الشيطان أحداً (5) مَرَث الصبيّ إصبعهُ (6) ساء خُلقهُ.

ܡܰܪܶܣ. ܡܽܘܼܪܳܣܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܡܪܶܣ (مج). ووُلِع. أزبد. جُنّ.

ܐܶܬ̥ܡܰܪܰܣ. ܡܶܬ̥ܡܰܪܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܡܪܶܣ فَسَد. نَتِن. خَبُثتْ رائحتهُ (2) مَرَس. فَرَك. مَرَث (3) أساء الخُلق.

ܡܰܪܣܳܐ مِرساة. أَنجَر (2) مَرسَة[41].

ܡܪܽܘܼܣܝܳܐ ثَيِّل. ܝܰܒ̥ܠܳܐ (نبت).

ܡܽܘܼܪܳܣܳܐ غَيظ دائم. رَداءة الخُلق.

ܡܽܘܼܪܣܬ̥ܳܐ غَيظ. غَضَب. فظاظة. حِقد. سُوء الخُلق. إفك.

ܡܽܘܼܪܣܬ̥ܳܢܳܐ غَضوب. فَظّ. رَديء الخُلق.

ܡܰܪܽܘܼܣܬ̥ܳܢܳܐ مثلهُ (2) مُتخبَّط. مَصروع (3) مَعتوه. مُخبَّل.

 • ܡܰܪܣܽܘܼܦܳܐ كيس. خريطة (2) إستار (3) كيس الميزان.
 • ܡܪܰܥ ــَـُـ مَرِض. سَقُم. وَجِع. تألّم.

ܐܶܬ̥ܡܪܰܥ. ܡܶܬ̥ܡܰܪܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܡܰܪܰܥ. ܡܽܘܼܪܳܥܳܐ مبالغتهُ (2) أمرض. أسقم. وجَّع.

ܐܶܬ̥ܡܰܪܰܥ. ܡܶܬ̥ܡܰܪܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܡܪܰܥ أمرض. أسقم (2) فَطَم. قَطَع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܪܥܳܐ و ܡܳܪܥܳܐ مريض. سقيم. مَعلول.

ܡܰܪܥܬ̥ܳܐ و ܡܳܪܰܥܬ̥ܳܐ مريضة. مَعلولة.

ܡܰܪܥܳܐ مَرَض. سَقَم. عِلّة. وَباء.

ܡܽܘܼܪܥܳܢܳܐ. ܡܽܘܼܪܳܥܳܐ. ܡܰܪܥܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܡܪܰܨ ــُـ ܡܪܳܨܳܐ مثل ܡܪܰܣ معنىً واشتقاقاً.

ܡܰܪܽܘܼܨܬ̥ܳܢܳܐ مثل ܡܰܪܽܘܼܣܬ̥ܳܢܳܐ.

 • ܡܪܰܩ ــُـ ܡܪܳܩܳܐ. ܡܪܽܘܼܩܝܳܐ رَحَض. غسل. نظَّف. طهَّر (2) جَلا. صَقَل (3) حَدّ. سَنّ. شَحَذ (4) مَرَج. خَلَط. دَعَك الطينَ ونحوهُ.

ܡܪܰܩ ــَـ ܡܪܳܩܳܐ مَرِق. فَسُد اللون والبيض (سواديّة).

ܡܰܪܶܩ. ܡܽܘܼܪܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܪܶܩ. ܐܶܬ̥ܡܰܪܰܩ (مج. مط).

ܐܰܡܪܶܩ. ܡܰܡܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܡܪܰܩ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܪܺܝܼܩܳܐ مف (2) نظيف. طاهر. جَليّ.

ܡܪܺܝܼܩܳܢܳܐ راحِض. مُغسِّل. مُنظِّف. صاقِل إلخ.

ܡܪܺܝܼܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غَسل. تنظيف. صَقل إلخ.

ܡܪܳܩܳܐ مصدر (2) غُمرة[42]. ܡܰܨܡܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ.

 ܕܚܳܫܽܘܼ̈ܠܶܐ جَلاء الصَّاغة.

 • ܡܰܪܩܰܫܺܝܼܬ̥ܳܐ مرقشيثا. حجر صَلد.
 • ܡܰܪܫܳܐ رِشاء[43]. مَرسَة[44]. انظر ܪܰܫ.
 • ܡܰܫ ــُـ ܡܫܳܫܳܐ مَسّ. لَمَس. جَسّ. اختبر.

ܐܶܬ̥ܡܫܶܫ. ܡܶܬ̥ܡܰܫܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܳܫܽܘܿܫܳܐ فاعل (2) خِنزير ناعص.

ܡܰܡܫܽܘܼܬ̥ܳܐ مَسّ. لَمْس. جَسّ.

ܡܳܫܽܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) نعيص. قِباع الخِنزير[45].

 • ܡܫܳܐ ــِـ ܡܫܳܝܳܐ مَشى (2) جَمَع. لَمّ. حوَّش. التقط السُّنبل خاصّةً (3) مَسَح. خَرَط الكيل.

ܡܰܫܺܝܼ. ܡܽܘܼܫܳܝܳܐ مبالغة المتعدّي (2) بيَّن أنّ الشيء لا طائل فيه ويستحقّ الرَّذل.

ܐܶܬ̥ܡܫܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܡܰܫܺܝܼ (مج).

ܡܳܫܝܳܐ ماشٍ. جامِع. ماسِح إلخ.

ܡܳܫܽܘܿܝܳܐ. ܡܰܫܳܝܳܐ مثلهُ.

 ܡܳܫܶܐ ܬܰܘܪ̈ܶܐ سائِس. خادم الثيران.

ܡܳܫ̈ܶܐ و ܡܰܫܳܝ̈ܶܐ تين برّيّ (2) موش. حَشَف. رُذالة العِنَب والتمر.

ܡܫܳܝܳܐ لُقاط. سُنبل. عفارة (2) نُفاية. رُذالة. كُناسة (3) تِبن مُلتصِق بجدران الهُري (4) خَلَق. ثوب رَثّ.

 • ܡܫܰܓ̥ܪܰܦܬ̊ܳܐ ج ܡܫܰܓ̥ܪ̈ܰܦܝܳܬ̥ܳܐ نسيج. ثوب بالٍ. مِلحَفة خَلِقة.
 • ܡܫܰܚ ــُـ ܡܫܳܚܳܐ مَسَح. مَرَخ. دَهَن (2) مَسَح. قاس. كال. قدَّر. عدَّل. ساوى (3) بَسَط. مَدّ (4) طَلا. لَطَخ (5) وَزَن الكلام (6) ادَّهن. تضمّخَ.

ܡܰܫܰܚ. ܡܽܘܼܫܳܚܳܐ مبالغتهُ (2) عدَّل. جعلهُ مُعتدِلاً (3) اقتصد. وفَّر.

ܐܶܬ̥ܡܫܰܚ. ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̥ܡܰܫܰܚ مثلهُ (2) اعتدل. انتظم. ترتّب.

ܡܳܫܽܘܿܚܳܐ ماسِح. مارِخ. داهِن إلخ (2) مُهندِس. مَسّاح الأرض (3) شاعر. ناظر.

ܡܫܺܝܼܚܳܐ مف (2) المسيح جَلّ شأنهُ.

ܡܫܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) خاصِّيّة المسيح (3) نَصرانيّة. الديانة المسيحيّة.

 ܡܫܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ هَندسة. مساحة.

ܡܫܺܝܼܚܳܝܳܐ مسيحي. نَصرانيّ.

ܡܫܺܝܼܚܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مسيحيّة. نَصرانيّة.

ܡܡܰܫܚܳܐ مف (2) مُعتدِل. مُنتظِم. مُتوسِّط. مُرتَّب.

ܡܡܰܫܚܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) اعتدال. انتظام. اقتصاد.

 ܡܡܰܫܚܽܘܼܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ هندسة. مساحة.

ܡܶܫܚܳܐ ج ܡܶܫ̈ܚܶܐ و ܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ زيت (2) دُهن. مَشحة (3) سَمن.

 ܕܰܐܪܙܳܐ قَطران[46].

 ܒܕ̥ܺܝܼܪܳܐ دُهن ساطع الرائحة.

 ܕܒ̥ܶܣܡܳܐ و ܡܒ̥ܰܣܡܳܐ دُهن مُطيَّب.

 ܕܕܰܘܒ̊ܳܐ شَحم مُذاب.

 ܕܚܶܘܳܪܳܐ دُهن الأسفِيداج. زِئبَق.

 ܚܰܠܝܳܐ دُهن الحلّ. شَيرَج. زيت.

 ܕܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ زيت النعمة. مَشحة المرضى.

 ܕܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܕܩܰܕ̊ܺܝܼܫܳܐ مثلهُ. هذا يُخلَط بهِ قليل من ذخائر قدّيس.

 ܕܰܡܫܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ دُهن المسحة. كان يُمسَح بهِ الكهنة وآنية بيت المقدِس (2) زيت الميرون يُمسَح بهِ المعمَّدون المثبَّتون عند المشارقة.

 ܣܽܘܼܡܳܩܳܐ دُهن الخَطّار. دُهن يُتَّخذ من الزيت بأوعية الطِّيب.

 ܕܰܨܠܽܘܿܬ̥ܳܐ زيت يُدهَن بهِ المرضى والأطفال قبل تَعميدهم عند اليعاقبة[47].

 ܩܰܕ̊ܺܝܼܫܳܐ زيت الميرون.

 ܕܩܽܘܼܕ̥ܫܳܐ زيت المعموديّة.

 ܕܪܽܘܼܚܳܐ حجر أبيض يربطهُ الخَدَم والفيوجة في أرجلهم يُسمَّى بالفارسية: باد مُهرَه.

 ܕܪ̈ܰܫܺܝܼܥܶܐ دُهن تُذكَر عليهِ أسماء الشياطين.

 ܕܫܽܘܼܫ̈ܡܶܐ شَيرَج. طحينة (طحيني).

 ܬܪܰܝܳܢܳܐ زيت عقب. يُعصَر تكراراً.

 ܡܫܰܚ ܩܽܘܼܢܝܳܐ صَبغ الأجاجين الخضر ونحوها.

ܡܶܫܚܳܢܳܐ ج ܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ زيت. دُهن.

ܡܫܳܚ̈ܶܐ دُهونات. مُسوحات. أدوية يُمسَح بها البَدَن.

ܡܰܫܳܚܳܐ زَيّات. بَيّاع الزيت (2) مَسّاح. مُهندِس.

ܡܳܫܽܘܿܚܬ̊ܳܐ وِعاء الزيت والدُّهن.

ܡܳܫܚܽܘܼܬ̥ܳܐ و ܡܰܫܚܽܘܼܬ̥ܳܐ مَسح. دَهن.

ܡܽܘܼܫܳܚܳܐ عاتِق. مَوضِع الرِّداء من الـمَنكِب.

ܡܽܘܼܫܚܳܐ (ث) عِجلة. بَقَرة. كلّ فتيّة.

ܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ ج ܡܽܘܼܫ̈ܚܳܬ̥ܳܐ و ܡܫܽܘܼ̈ܚܳܬ̥ܳܐ. مَساحة. قياس. حَدّ (2) مِقياس. مِقدار (3) قامة. قَدّ. سِنّ. عُمر (4) دَرَجة. مَنزِلة. مَرتَبة. طَبَقة (5) اعتبار. شَرَف (6) طاقة. قُدرة. استطاعة (7) وَزن بحر شِعريّ وموسيقيّ (8) شِعر. كلام مَنظوم (9) مُسَنّاة. سدّة تمنع الماء (10) قافلة. كَتيبة. عَسكَر (11) حجم. كتاب.

 ܕܰܐܪܥܳܐ مساحة الأرض. جغرافية.

 ܐܰܪܺܝܼܟ̥ܬܳܐ البحر أو الوزن الطويل.

 ܦܫܺܝܼܛܬ̊ܳܐ البحر. الوزن البسيط.

 ܡܶܬ̥ܩܰܪܒ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ الوزن المتقارب.

 ܡܣܰܪܗܰܒ̥ܬ̊ܳܐ الوزن السريع.

 ܡܶܬ̥ܪܰܚܩܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ الوزن المتفاوت.

 ܡܫܰܘܰܝܬܳܐ الوزن المتساوي.

 ܐܰܦܪܶܝܡܳܝܬܳܐ الوزن السباعيّ.

 ܢܰܪܣܳܝܬ̊ܳܐ الوزن الإثنا عُشريّ.

 ܡܶܫܬ̊ܰܘܛܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ الوزن الـمُدرَّج.

 ܒܰܪ ܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ ابن عُمر. مُسارٍ في العُمر.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܽܘܼܫ̈ܚܳܬ̥ܳܐ بيت رَحب واسع.

 ܕܠܳܐ ܒܰܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ بلا حَدٍّ وقياسٍ.

 ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ فَوق الحَدّ والطاقة.

 ܠܒ̥ܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܐܰܥܒ̊ܰܪ ܒܰܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ أذَلّ. خَذَل. عذَّب بضَربٍ من العذاب شديد.

 ܐܰܥܒ̊ܰܪ ܬܚܶܝܬ̥ ܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܓܰܒ̥ܪܳܐ ܕܰܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ رجل طويل القامة (2) شريف.

 • ܡܫܰܛ ــُـ ܡܫܳܛܳܐ سَلَخ. لغة في ܢܫܰܛ.

ܡܳܫܽܘܿܛܳܐ فاعل (2) جُندُب. ضَرب من الجَّراد الزَّحّاف (3) قادحة. ذراريح. دودة تفسد الزروع والبقول والشجر والأسنان (4) نير الفَدّان.

ܡܰܫܛܳܐ مَسِيط. فَحل لا يُلقِح (2) دابّة حائل لا تَلقَح.

 • ܡܫܰܟ̥ ــَـ ܡܫܳܟ̥ܳܐ مَسَك. قَبَض (2) يَبِس. ذَبَل. جَفّ. ضَمَر. تحشَّف.

 ܒܶܣܪܳܐ انزوى اللّحم في النار.

ܡܰܫܶܟ̥. ܡܽܘܼܫܳܟ̥ܳܐ أهمل. أغفل (2) لم يفطن في عملهِ.

ܐܰܡܫܶܟ̥. أيبس. أذبل. جفَّف. أضمر.

ܡܳܫܽܘܿܟ̥ܳܐ ماسك. قابض. جاسّ. ضامّ (2) ذابل. ضامر.

ܡܳܫܽܘܿܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مَسك. قَبض. جَسّ. لَمس (2) ذُبول. ضُمور (3) إغفال. إهمال.

ܡܫܺܝܼܟ̥ܳܐ مف (2) ذابل. ضامر (2) خَيمة. مِظلّة. كوخ. مَسكَن مُظلَّل بوَرق.

ܡܫܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ذُبول. ضُمور.

ܡܫܺܝܼ̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ أكاليل من صُوف.

ܡܫܳܟ̥ܳܐ مَسك. قَبض (2) جُزاف. عَدَم رَويّة (3) باطل. كَذِب. زُور. عَبَث. بلا طائل (4) جوع. ضَور (5) وَضيعة. جِزية. خَراج. عُشر (6) كالتالي.

ܡܫܳܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ إهمال. إغفال. تَوانٍ. عَدَم رَويّة.

ܡܫܳܟ̥ܳܝܳܐ مُهمَل. مَرتجَل. مَعمول بلا رَويّة (2) باطل. كاذب. بلا طائل (3) مَجازيّ. استعاريّ.

ܡܫܳܟ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ بتغافُل. بلا رَويّة (2) باطلاً. عَبَثاً. كَذِباً (3) مَجازيًّا. استعارياً.

ܡܳܫܰܟ̥ مِسك. عَنبَر.

ܡܶܫܟ̊ܳܐ مَسْك. جِلد (2) قِلف. قِشر الشجر والثمر.

 ܕܓ̥ܰܒ̥ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ قُلفة. غُرلة.

ܡܶܫܟ̊ܬ̥ܳܐ جِلدة يغرز فيها الجراد خاصّةً بيضهُ.

ܡܶܫܟ̊ܳܢܳܝܳܐ جِلديّ. قِلفيّ. قِشريّ.

ܡܶܫܟ̊ܳܢܳܐ. ܡܶܫܟܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مُسكان. عُربون. رَهن. رَهينة.

ܡܰܫܟ̊ܶܢ. ܡܽܘܼܫܟ̊ܳܢܳܐ رَهَن. أرهن.

ܐܶܬ̥ܡܰܫܟ̊ܰܢ (مج). وصار رَهينة.

 • ܡܫܰܥ ــُـ ܡܫܳܥܳܐ ملَّس. مسَّد. صَقَل. سيَّع (2) ليَّن. ܪܰܟ̊ܶܢ.

ܡܰܫܰܥ. ܡܽܘܼܫܳܥܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܫܰܥ. ܐܶܬ̥ܡܰܫܰܥ (مج. مط).

ܡܳܫܽܘܿܥܳܐ فاعل (2) مشيعة. مَالَج البناء.

ܡܳܫܥܳܐ مثلهُ (2) مِحَكّ. مجلىً. مِكشَط.

ܡܽܘܼܫܳܥܳܐ جَزَر برّيّ.

 • ܡܶܫܩܳܐ مِشق. مَغَرة يُصبَغ بها. جَلاء الصَّاغة.

 ܕܚܳܫ̈ܽܘܿܠܶܐ جَلاء الصَّاغة. ܡܪܳܩܳܐ.

 • ܡܳܫܪܳܐ ماشرة. حُمرة في الكَبِد والبَدَن.

ܡܳܫܪܳܢܳܐ أحمر. شديد الحُمرة.

ܡܫܳܪܳܐ مَشارة. دِبارة (لاحة).

ܡܫܳܪܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) خَربَق. نبت مُسِمّ.

 • ܡ̥ܳܬ̥ܳܐ ج ܡ̈ܳܬ̥ܶܐ. ܡܳـ̈ܬ̥ܳܬ̥ܳܐ وَطَن. مَولِد بَلَد الأُمّ (2) ضَيعة. قرية.

ܡܳܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܡܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) مَوت.

 • ܡܬ̥ܰܚ ــُـ ܡܬ̥ܳܚܳܐ مَدّ. بَسَط. نَشَر. فتح (2) طوَّل الحرف وغيره (3) شدّ. ربط (4) امتدّ. انبسط. انتشر (5) طال (6) دام. بَقي (7) احتجّ. تعلّل. تعذّر.

 ܥܰܡ تخاصَم. تشاجَر (2) تساوى. عادَل.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ بَسَط. أسهب الكلام.

 ܩܶܫܬ̊ܳܐ مَغَط. وتَّر القوس.

ܐܶܬ̥ܡܬ̥ܰܚ. ܡܶܬ̥ܡܰܬ̥ܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܬ̥ܳܚܳܐ صورة. مِثال. شِبه.

ܡܶܬ̥ܚܳܐ مُدّة. امتداد. مَدىً. مسافة.

ܡܶܬ̥ܚܳܢ̈ܶܐ امتدادات. مسافات.

ܡܶܬ̥ܚܳܢܳܝܳܐ امتداديّ. ذو مسافة ومُدّة.

 • ܡܰܬ̥ܝܳܐ ج ܡܰܬ̥ܝ̈ܶܐ مِسلَّة. خِياط كبير.
 • ܡܬ̥ܰܠ ــُـ ܡܬ̥ܳܠܳܐ مثَّل. شبَّه (2) رَمَز. ضَرَب مثلاً.

ܡܰܬ̊ܶܠ. ܡܽܘܼܬ̊ܳܠܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܬ̥ܶܠ. ܐܶܬ̥ܡܰܬ̊ܰܠ (مج. مط).

ܐܰܡܬ̊ܶܠ مثَّل. شبَّه (2) رَمَز. ضَرب مثلاً (3) ابتدع. اخترع خُرافات (4) أشبَه. كان مُشابهاً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܬ̊ܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܬ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܰܬ̥ܠܳܐ و ܡܽܘܼܬ̥ܠܳܐ مَثَل (2) خُرافة.

ܡܰܬ̥ܠܳܝܳܐ و ܡܰܬ̥ܠܳܢܳܝܳܐ مَثَلّي. خُرافيّ.

 • ܡܬ̥ܽܘܿܡ أحياناً. مِراراً (2) كالتالي.

ܡܶܡܬ̥ܽܘܿܡ قَطّ. عوض. أبداً. قَطعاً.

 ܡܶܢ ܡܬ̥ܽܘܿܡ مثلهُ (2) منذ الأزَل.

 ܡܶܢ ܡܬ̥ܽܘܿܡܰܘܗܝ مِن بدايتهِ. دائماً.

ܡܬ̥ܽܘܿܡܳܝܳܐ أزَليّ. أبديّ. سَرمديّ. دائِم. أوّل.

ܡܬ̥ܽܘܿܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ أزَليّة. أبديّة. سَرمديّة. دَوام.

ܒܰܪ ܡܬ̥ܽܘܿܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ شَريك. مُساوٍ في الأزَليّة.

 ܡܶܢ ܡܬ̥ܽܘܿܡܳܝܽܘܼܬ̥ܗܽܘܿܢ مِن بَدء أمرهم.

 • ܡܬ̥ܰܢ. ܡܰܬ̊ܶܢ مَتَن. تأخّر (مُماتان).

ܐܶܬ̥ܡܰܬ̊ܰܢ تباطَأ. تَريَّث. تأخّر. توانى. تغافل.

ܐܰܡܬ̊ܶܢ أراث. أخَّر. عوَّق. أطال.

ܡܰܬ̊ܺܝܼܢܳܐ بَطيء. ثَقيل (2) بَليد. مَثلوج الفؤاد (3) كَسول. فَشِل. رَخو. جَبان. واهي العزيمة (4) رَخو. لَيّن. غَير حادّ أو حِرّيف (5) مُتأنٍّ. صَبور. حَليم. رَؤوف. هادئ.

ܡܰܬ̊ܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ثِقَل. إبطاء. بَلادة. كَسَل. فَشَل. جَبانة. رَخاوة. تَأنٍّ. حِلم إلخ.

ܡܰܬ̥ܢܬ̥ܳܐ مَتن الظَّهر. صُلب. وَرِك (2) لَحف. جانب. مُرتَقى الجبل ونحوهِ.

 • ܡܶܬ̥ܣܳܐ خَيط يُضفَر عليهِ نِير النَّول.
 • ܡܬ̥ܰܩ ــُـ ܡܬ̥ܳܩܳܐ. ܡܶܬ̥ܩܳܐ امتصّ. رَضَع. شَرِب. كَرَع.

ܡܰܬ̊ܶܩ. ܡܽܘܼܬ̊ܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܡܬ̥ܶܩ. ܐܶܬ̥ܡܰܬ̊ܰܩ مبالغتهُ.

ܐܰܡܬ̊ܶܩ جعلهُ يمتصّ ويكرع.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܡܬ̊ܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܡܬ̊ܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܡܺܝܼܬ̥ܩܳܐ حُلو. حَلواء (2) ضَرب من الحَشيش.
 • ܡܳܬ̥ܽܘܿܪܳܐ ماثور. مِحراك (2) سَفُّود. عَمود من حديد تُحرَّك بهِ لحوم القرابين.

ܡܳܬ̥ܪܳܐ. ܡܰܬ̊ܳܪܳܐ. ܡܰܬ̊ܽܘܼܪܳܐ مثلهُ.

ܡܳܬ̥ܺܝܼܪܳܐ. ܡܳܬ̥ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܡܰܬ̥ܪܺܝܼܬ̥ܳܐ فَرْق. مِكيال يسع ثلاثة آصُع.

 

[1]  أو ܡܰܓ̊ܢܽܘܿܢ.

[2]  أو ܡܰܓ̥ܢܰܐܛܺܝܼܣ.

[3]  أوردها أوكين منّا (فطرة).

[4]  أو ܡܶܗ̈ܟܰܢܰܐܣ.

[5]  أو كما أوردها أوكين منّا ܡܰܗܣܰܐܪ̈ܺܝܼܩܶܐ.

[6]  أوردها أوكين منّا ܡܽܘܼܡܝܵܐ.

[7]  أو ܡܽܘܿܢܹܺܝܛܺܝ. وأوردها أوكين منّا ܡܘܿܢܹܝܛܵܐ.

[8]  في مراجع أخرى ورد: نَبيذ حامض.

[9]  أو ܡܽܘܼܪܰܐ.

[10]  أو ܡܽܘܼܪܺܝܼܩܺܝܼ.

[11]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܵܐ.

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹܐܩܹ̈ܐ.

[13]  غير واضحة.

[14]  أو كما أوردها أوكين منّا ܡܰܛܽܘܿܢܺܝܼܰܐ ج ܡܰܛܽܘܿܢܺܝܼ̈ܰܣ.

[15]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܒܹܥܬܵܐ.

[16]  ماء الغَيرة.

[17]  كَيمُوس. مُجمَل المواد الغذائيّة المتجمِّعة في المعدة على شكل كُتلة عجينيّة قبل أن تدخل في الأمعاء الدقيقة.

[18]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܵܐ.

[19]  أو كما أوردها أوكين منّا ܡܺܝܼܙܰܛܪܳܢܳܐ.

[20]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ.

[21]  خشبة نَول يُلفّ عليها السَّدى.

[22]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܸܟܹ̊ܝܠ.

[23]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܸܟܹ̊ܝܠ

[24]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܹܐܡܪܵܐ.

[25]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ.

[26]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܐܕ̥ܵܐ.

[27]  غير واضحة.

[28]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫ.

[29]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܕܹܐܒ̥ܵܐ.

[30]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܟܹܐܦܵܐ.

[31]  أو كما أرودها أوكين منّا ܡܶܠܦܽܘܿܢܳܐ.

[32]  أو ܡܰܡܺܝܼܪܰܢ.

[33]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܪܹܫ.

[34]  أو ܡܰܢܺܝܼܫܟ̥ܳܐ.

[35]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܸܣܟܹ̊ܢܵܐ.

[36]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܝܠ.

[37]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܝܠ.

[38]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܟܹܐܦܵܐ.

[39]  ܡܰܪܓ̊ܳܐ بتقسية الجيم حسب الغربيّين، ܡܰܪܓ̥ܳܐ بترقيقها حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237).

[40]  أو ܡܰܪ̈ܓܽܘܢܶܐ. وعند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܲܪ̈ܓ̊ܘܦܢܹܐ.

[41]  حَبل المركَب.

[42]  طلاء تطلي بهِ المرأة وجهها ليصفو لونها.

[43]  حَبل الغسيل.

[44]  حَبل المركَب.

[45]  صوت الخِنزير.

[46]  إفرازات شجر الأرز.

[47]  كما للخلقيدونيّين عادة في تسمية السريان الأرثوذكس.