ܣܶܕܪܳܐ ܕܠܳܡܰܕ باب اللّام

ܣܶܕܪܳܐ ܕܠܳܡܰܕ

باب اللّام

 

ܠ: اللام هي الحرف الثاني عشر من حروف الهجاء وفي حساب الجُّمَّل عبارة عن ثلاثين من العدد.

 • ܠ اللام المفردة تأتي لجملة معانٍ. أوّلاً: للمُلك نحو ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܼܒܚܳܐ܆ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܺܝܼܩܳܪܳܐ. ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܶܗܬ̊ܬ̥ܳܐ. ܠܰܨܠܺܝܼܒ̥ܳܐ ܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ لله المجد. للملائكة الكرامة. للشيطان الخزي. للصليب السجود. ونحو ܠܡܰܢ ܗ݈ܘ ܟܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ لمن هذا الكتاب. وقد تدخل بهذا المعنى على دال الـمُلك نفسها نحو ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܼܬ̥ܰܘܗܝ ܠܕܰܦܠܳܢ هذا لفُلان. غير أنّ ذلك من الكلام الغليظ. ثانياً: للتمليك نحو ܦܩܰܕ̥ ܠܶܗ ܬܠܳܬ̥ܡܳܐܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ أمر لهُ بثلاثمائة دينار. ثالثاً: للاستحقاق نحو ܠܳܟ ܬܶܫܒ̊ܽܘܿܚܬ̊ܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܠܳܟ ܬܰܘܕ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ ܥܳܒ̥ܽܘܿܕܰܢ لك المجد يا إلهنا. لك الحمد يا خالقنا. رابعاً: للاختصاص نحو ܠܫܳܩܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ ܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܘܰܠܓ̥ܺܝܼܠܺܝܼܪ̈ܶܐ ܦܽܘܼܓ̊ܳܕ̥ܳܐ لسُلالة الملوك الـمُلك وللرُّعاع الرِّقّ. خامساً: للتعليل بمعنى (ل) و(لأجل) نحو ܕܰܠܥܽܘܼܕ̥ܪܳܢܰܢ ܪܳܕܶܐ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܐܰܒ̥ܳܐ ܕܰܡܚܰܟ̊ܶܡ ܠܰܢ فإنّهُ لفائدتنا يؤدّبنا الأب الذي يعلّمنا. سادساً: للتعليل بمعنى (حتّى) و(لكي) و(كَي) السابقة الفعل المنصوب نحو ܐܳܬ̥ܶܐ ܠܰܡܕ̥ܳܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ الآتي لكي يدين الأرض. سابعاً: للوَصل بمعنى (أن) المسبوكة مع المصدر نحو ܨܒܺܝܬ̥ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ أردتُ أن أسكن بيت الله. ثامناً: لانتهاء الغاية بمعنى (إلى) المكانيّة نحو ܡܰܛܺܝܼ ܠܰܫܡܰܝܳܐ وَصَل إلى السماء. أو الزمانيّة نحو ܠܳܐ ܬܰܘܬ̊ܰܪܽܘܼܢ ܡܶܢܶܗ ܠܨܰܦܪܳܐ لا تُبقوا منهُ إلى الغد. تاسعاً: لانتهاء الغاية بمعنى (حتّى) نحو ܘܶܐܬ̥ܟ̊ܪܰܗ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܰܡܡܳܬ̥ ومَرِض حزقيا حتّى الموت. عاشراً: للصيرورة نحو ܐܶܗܘܶܐ ܠܟ̥ܽܘܿܢ ܠܰܐܒ̥ܳܐ أكون لكم أباً. ܐܰܩܺܝܼܡܘ ܠܫܳܐܽܘܿܠ ܠܡܰܠܟ̊ܳܐ أقاموا شاول مَلكاً. الحادي عشر للتعجُّب نحو ܐܽܘܿ ܠܳܟ ܟܳܗܢܳܐ ܟܡܳܐ ܪܰܒ̊ ܕܰܪܓ̥ܳܐ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܐܰܢ݈ܬ̊ يالك من كاهن ما أعظم الدرجة التي أنت مُتقلِّدها. الثاني عشر: للاتجاه نحو ܠܡܰܕ̥ܢܚܳܐ إلى المشرق. ܠܡܰܥܪܒ̥ܳܐ إلى المغرب.  ܠܥܶܠ إلى فوق. ܠܬܰܚܬ̊ إلى تحت. الثالث عشر: للإضافة بمعنى (الدال) نحو ܘܰܫܡܳܗ̇ ܠܰܒ̥ܬ̥ܽܘܼܠܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ واسم البتول مريم. الرابع عشر: تدخل المفعول بهِ نحو ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ̥ܽܘܼܟ ܘܠܶܐܡܳܟ أكرم أباك وأمّك. الخامس عشر: تدخل مفعول المصدر نحو ܚܕ̥ܺܝܼܬ̥ ܒܡܶܫܬ̊ܰܡܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ فَرِحتُ بطاعتك الله. ܪܶܚܡܬ̥ܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܢܰܟ̥ܦܽܘܼܬ̥ܳܐ محبّة يوسف العفّة. والأحسن أن تُسبَق بالدال الإضافيّة نحو ܬܶܗܪܶܬ̥ ܒܰܡܝܰܩܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܟ ܕܠܺܝܼ عَجِبتُ من إكرامك إيّاي. السادس عشر: تدخل الاسم الـمُصرَّح الواقع بَدَلاً أو تخصيصاً لضمير المفعوليّة نحو ܚܽܘܼܢܰܝܢܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ارحمني أنا الخاطئ. السابع عشر: تدخل ضمير فاعل الفعل اللازم نحو ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ذَهَب. ܡܺܝܼܬܘ ܠܗܽܘܿܢ ماتوا. الثامن عشر: تدخل ضمير الفاعل الأصيل للأفعال المستعمَلة بصيغة المؤنّث الغائب نحو ܡܶܐܢܰܬ̥݀ ܠܺܝܼ سَئِمتُ. ܥܳܩܰܬ̥݀ ܠܗܽܘܿܢ حَزِنوا إلخ. التاسع عشر: تدخل فاعل الماضي المستعمَل بصيغة اسم المفعول نحو ܫܡܺܝܼܥ ܠܺܝܼ سَمِعتُ. ܐܰܟ̥ܺܝܼܠ ܠܺܝܼ أكلتُ. ܡܩܰܒ̊ܰܠ ܠܰܢ قَبِلنا إلخ. العشرون: تدخل المعطوف على اسم ܒܶܝܬ̥ و ܒܰܝܢܰܝ بمعنى واو العطف نحو ܒܶܝܬ̥ ܟܹܺܐܢܽܘܼܬ̥ܳܐ[1] ܠܛܰܝܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܬܝܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܛܰܠܡܳܐ إنّ التوبة لا تخيب بين العدل والنعمة. وأما إذا كان المعطوف ضميراً فتسبقها واو وجوباً نحو ܒܰܝܢܰܝܢ ܘܰܠܟ̥ܽܘܿܢ بيننا وبينكم. الحادي والعشرون: تكون للجرّ بمعنى (مِن) نحو ܡܺܝܼܬ̥ ܠܟ̥ܰܦܢܳܐ مات من الجوع. ܬܶܫܒ̊ܽܘܿܚܬ̊ܳܐ ܕܰܥܒ̥ܺܝܼܕ̥ܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ النشيدة المؤلَّفة من مار أفرام. الثاني والعشرون: بمعنى (اللام) نحو ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ قال لهُ. الثالث والعشرون: بمعنى (إلى التابعة للأفعال الدالّة على حركة نحو ܚܙܰܩ ܠܰܐܬ̥ܪܳܐ ܪܰܚܺܝܼܩܳܐ سافر إلى بَلد بعيد. ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ̊ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܿܟ أنت تراب وإلى التراب تعود. الرابع والعشرون: بمعنى (حَسَب) نحو ܓܒ̥ܰܪ ܠܠܶܫܳܢܶܗ كُلٌّ بحسب لغتهِ. الخامس والعشرون: بمعنى (على) نحو ܠܳܐ ܐܺܝܼܬ̥ ܠܗܽܘܿܢ ܕܽܘܼܡ̈ܣܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܫܶܬ̥ܶܐܣܬ̥ܳܐ[2] ܕܣܺܝܼܡܳܐ ܠܫܽܘܿܥܳܐ لا بناء لهم في الأرض ولا إسًّا موضوعاً على صخرة. السادس والعشرون: بمعنى (عِوَض) نحو ܙܒ̥ܰܢ ܙܓ̥ܽܘܿܓ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ ܠܡܰܪܓ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ اشترى زجاجة عِوَض مُرجانة. السابع والعشرون: بمعنى (بَعد) نحو ܩܳܡ ܠܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ قام بعد ثلاثة أيّام. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܬܰܪܬ̊ܶܝܢ ܠܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬܶܗ ܕܰܢܒ̥ܽܘܼܟܰܕ̥ܢܰܨܰܪ في السنة الثانية بعد مُلك نبوخذنصّر. الثامن والعشرون: بمعنى (لام) التاريخ نحو ܐܶܬ̥ܟ̊ܬ̥ܶܒ̥ ܠܚܰܡܶܫܬ̊ܳܐ ܒܺܝܼܪܰܚ ܢܺܝܼܣܳܢ كُتِب لخمسٍ خَلَوْنَ من شهر نيسان. التاسع والعشرون: بمعنى (في) الظرفيّة. نحو ܠܳܐ ܬܶܫܩܠܽܘܼܢ ܠܽܐܘܼܪܚܳܐ ܠܳܐ ܫܰܒ̥ܛܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܪܡܳܠܳܐ لا تحملوا في الطريق عَصاً ولا ترمالاً.  ܐܶܙܰܠܘ ܐ݈ܢܳܫ ܠܽܐܘܼܪܚܶܗ ذَهَب كُلٌّ في سبيلهِ. الثلاثون: بمعنى (يجب) و(ينبغي) نحو ܠܟ̥ܽܠ ܚܰܟ̊ܺܝܼܡ ܠܡܰܠܳܦܽܘܼ ينبغي لكلّ حكيم أن يُعلِّم. الحادي والثلاثون: للمقابَلة والمقايَسة نحو ܡܳܢܰܘ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܕܰܒ̥ܪܺܝܼܬ̥ܳܐ܆ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝܼ̈ܥܶܐ ܕܛܰܝܒ̊ܽܘܿܬܳܟ ما هو إثم الخليقة بالمقابَلة إلى مَراحِم نِعمتك الغزيرة.
 • ܠܳܐ لا. حرف يأتي لمعانٍ شتّى منها. أوّلاً: لنفي الفعل كلّهِ. نحو ܠܳܐ ܩܳܡ لم يَقم. ܠܳܐ ܢܹܺܐܬܶܐ[3] لن يأتي. ثانياً: للنهي نحو ܠܳܐ ܬܹܺܐܙܰܠ[4] لا تذهبْ. ثالثاً: لنفي الصفة بمعنى (ليس) نحو ܠܳܐ ܓܠܺܝܼܙܳܐ ܓܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܼܪܫܳܢܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥܬ̥ܳܐ فإنّ البشر ليسوا مَحرومين من النور المعرفة. أو بمعنى (غير) ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܿܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝܼܠܳܐ غير مائت غير ناطق الخ. رابعاً: لنفي النكرة فتدخلها الباء أو الدال أو كلتاهما معاً نحو ܒܠܳܐ أو ܕܠܳܐ أو ܒܰܕ̥ܠܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ بدون عِلم. خامساً: للاستفهام المنفي نحو ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܰܫܛܝܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ أليس أنّ الله استجهل حكمة هذا العالم. ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ̥݁ ܠܳܟ ܠܳܐ ܦܰܩܕ̊ܬ̊ܳܟ ܠܳܐ ܙܰܗܰܪܬܳܟ ألم أقُل لك ألم أوصِك ألم أحذّرك. سادساً: للرَّدع نحو ܠܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܗܰܘ̇ ܙܰܕ̊ܺܝܼܩܳܐ ما لك وذاك الصدّيق. سابعاً: للقَسَم المنفيّ ܠܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܟ̊ܽܘܿܢ ولا بحياتكم. ܠܳܐ ܙܳܟ̥ܽܘܼܬ̥ܗܽܘܿܢ ܕܡܳܪ̈ܰܝܢ ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ لا بظَفَر أسيادنا الملوك. ثامناً: للعطف، ولذلك ثلاثة شروط أوّلها أن يتقدّمها إثبات نحو ܩܳܡ ܐܰܒ̥ܽܘܼܟ ܠܳܐ ܐܰܚܽܘܼܟ قام أبوك لا أخوك. أو أمر نحو ܐܰܝܬ̊ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܰܘ̇ أيتِ بهذا لا بذاك. ثانيها أن لا تُقتَرن بعاطف كما في قول ܣܰܥܪܰܢܝ ܐܰܒ̥ܽܘܼܟ ܘܠܳܐ ܐܰܚܽܘܼܟ زارني أبوك ولا أخوك. أو ܚܙܺܝܼܬ̥ ܦܶܛܪܽܘܿܣ ܠܳܐ ܒܪܰܡ ܦܰܘܠܽܘܿܣ رأيتُ بطرس لا بل بولس. فالعاطف في هذين المثالين الواو و ܒܪܰܡ. ثالثاً أن يتعاند متعاطفاها نحو ܣܰܥܪܰܢܝ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܠܳܐ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ زارني الملك لا عبد. تاسعاً: تكون جواباً مُتناقِضاً لنَعَم فتُحذَف الجملة بعدها كثيراً نحو ܠܡܳܐ ܐܶܬ̥ܳܐ ܐܰܒ̥ܽܘܼܟ ܠܳܐ هل جاء أبوك، لا. أي لم يجئ. عاشراً: تتألّف مع أسماء كثيرة فتضحي معها شيئاً واحداً نحو ܠܳܐ ܝܼܺܕ̥ܥܬ̥ܳܐ جَهل. ܠܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ عَدَم. ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܿܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ خُلود الخ. الحادي عشر: تأتي مُكرَّرة فتضحي إيجابيّة نحو ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܿܬ̥ܰܐ ܗ݈ܘ الإنسان مائت. الثاني عشر: قد تُسبَق بالدال بمعنى لئَلّا نحو ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ̥݁ ܠܳܟ ܕܗܳܢ ܐܺܝܼܠܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܿܒ̥ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ̥ ܐܰܢ݈ܬ̊ أَلم أقُل لك لا تدنونّ من هذا الشجر لئَلّا تموت. الثالث عشر: تكون زائدة نحو ܟܳܠܶܐ ܕܰܟ̥ܣܶܦ ܪܹܺܫܳܐ[5] ܠܩܶܣܰܪ ܠܳܐ ܢܶܬ̊ܶܠ ينهي أن نؤدّي الجِّزية لقيصر.

 ܕܠܳܐ بِلا. بِدون (2) لئَلّا. لكي لا. خوفَ أن.

 ܠܳܐ.. ܘܠܳܐ أو ܐܳܦܠܳܐ لا.. ولا.

 • ܠܐܳܐ و ܠܐܺܝܼ ــِـ ܠܶܐܘܬ̥ܳܐ تَعِب. كَدّ.

ܐܶܬ̥ܠܐܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܠܰܐܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܠܐܺܝܼ أتعَب. عَنَّى. أكَدّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܐܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܐܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܐܶܐ. ܠܰܐܝܳܐ ج ܠܐܰܝ̈ܳܐ تَعِب. كادّ.

ܠܳܐܶܐ. ܠܳܐܝܳܐ ج ܠܳܐܰܝ̈ܳܐ مثلهُ.

 • ܠܐܶܟ̥ ــَـ ܠܐܳܟ̥ܳܐ لَأك. أرسَل. بَعَث.

ܠܰܐܶܟ̥. ܠܽܘܼܐܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܐܶܟ. ܐܶܬ̥ܠܰܐܰܟ (مج).

ܐܰܠܐܶܟ لَأك. أرسَل. بَعَث.

ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ مَلأك. رَسول. سَفير (2) ملاك.

 ܢܳܛܽܘܿܪܳܐ. ܕܰܒ̥ܛܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ الملاك الحارس.

 ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ زُمَر. طُغمات الملائكة.

 ܡܰܠܰܐܟ̥ ܡܰܘܬ̊ܳܐ ملاك الموت.

ܡܰܠܰܐܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ رِسالة. سَفارة.

 • ܠܐܶܡ ــَـ ܠܐܳܡܳܐ التأم. اجتمع. التحم. التصق. اقترن.

ܐܰܠܐܶܡ ألأم. جَمَع. لَصَق. قَرَن.

 • ܠܶܒ̊ܳܐ ج ܠܶܒ̊̈ܶܐ و ܠܶܒ̊ܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ لُبّ. قَلب (2) عَقل. ذِهن. خاطر (3) إرادة. مَيل (4) قوّة. شجاعة (5) قَلب. وَسَط. جَوف. داخل (6) لُباب. لُبّ الحِنطة والجوز ونحو ذلك.

 ܕܰܐܪܝܳܐ قلب الأسد. جُملة كواكب أو كوكب عظيم ساطع في برج الأسد.

 ܕܰܚܙܺܝܼܪܬ̊ܳܐ زِنجار (2) بَياض البيضة.

 ܕܚܶܛܬ̥ܳܐ لُباب ونَشا الحِنطة.

 ܛܰܠܝܳܐ ܕܠܶܒ̊ܳܐ غُلام عاقل. لَبيب. شُجاع.

 ܕܠܳܐ ܠܶܒ̊ܳܐ. ܫܡܺܝܼܛ ܠܶܒ̊ܳܐ غبيّ. جَبان. جاهل.

 ܒܰܪ ܠܶܒ̊ܳܐ لَبيب (2) لُباب (3) لَبّة. حَيزوم. أعلى الصَّدر.

 ܡܶܢ ܠܶܒ̊ܳܐ قَلبيًّا. بطِيب خاطر (2) غبيًّا. عن ظاهر القلب.

 ܠܶܒ̊ܰܝܟ لبَّيك. كلمة إجابة. ܒܹܺܝܢ[6].

 ܠܶܒ̊ܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ قطائف. زلابياء (سَنبُوسَك).

ܠܶܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܠܶܒ̊ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ زلابياء (2) لُبّ. جمُّار. شَحم النَّخل خاصّةً (3) مِلبَن. آلة لقطع اللَّبِن.

ܠܶܒ̊ܳܢܳܝܳܐ قَلبيّ. باطنيّ. داخليّ.

ܠܰܒ̊ܶܒ̥. ܠܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ܳܐ شجَّع. قوَّى (2) سلَّى. عزَّى.

ܐܶܬ̥ܠܰܒ̊ܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܠܰܒ̊ܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܠܒ̥ܺܝܼܒ̥ܳܐ لبيب. شَهِم. شُجاع. جَريء. قويّ.

ܠܒ̥ܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ لَبابة. شَهامة. جُرأة إلخ.

ܠܰܒ̊ܽܘܼܒ̈ܶܐ رؤوس. أطراف القَصَب.

 • ܠܒ̥ܰܕ̥ ــُـ ܠܶܒ̥ܕ̊ܳܐ لبَّد. كثَّف. جعَّد.

ܠܰܒ̊ܶܕ̥. ܠܽܘܼܒ̊ܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ وهو أكثر.

ܐܶܬ̥ܠܒ̥ܶܕ̥. ܐܶܬ̥ܠܰܒ̊ܰܕ̥ (مج. مط).

ܐܰܠܒ̊ܶܕ̥ لبَّد. كثَّف. جعَّد (2) جعلهُ يُلبّد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܒ̊ܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܳܒ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ مُلبِّد. مُكثِّف. مُجعِّد.

ܠܒ̥ܺܝܼܕ̥ܳܐ مُتلبِّد. مُكثَّف. مُجعَّد.

ܠܒ̥ܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تَلبُّد. كثافة. جُعودة.

ܠܶܒ̥ܕ̊ܳܐ. ܠܒ̥ܳܕ̥ܳܐ لِبد. بِساط من صُوف مُلبَّد.

ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ܘܰܡܥܺܝܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ مَرَض كالمغس.

 • ܠܰܒ̥ܕ̊ܳܪܳܐ لبدار. زِيار يُزيّر بهِ البيطار شَفة الدابّة.
 • ܠܒ̥ܰܛ ــُـ ܠܒ̥ܳܛܳܐ. ܠܶܒ̥ܛܳܐ لَبَط. تحرّك. اضطرب. هاج (2) أقلق. هيَّج.

ܠܰܒ̊ܶܛ. ܠܽܘܼܒ̊ܳܛܳܐ لبَّط. حرَّك. هيَّج. حرَّض. حَثّ. أغرى (3) جَمَع. لَصَق.

ܐܶܬ̥ܠܰܒ̊ܰܛ. ܡܶܬ̥ܠܰܒ̊ܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܠܒ̊ܶܛ. ܡܰܠܒ̊ܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حرَّك. هيَّج. حرَّض.

ܠܳܒ̥ܽܘܿܛܳܐ فاعل (2) نَصيف. مِكيال. كَيل طافح فائض.

ܠܰܒ̊ܽܘܼܛܳܐ. ܠܰܒ̊ܽܘܼܣܛܳܐ نَصيف. مِكيال.

ܠܶܒ̥ܛܳܐ قَبسة. شَرارة نار.

 • ܠܒ̥ܰܟ ــُـ ܠܒ̥ܳܟ̥ܳܐ. ܠܒ̥ܽܘܼܟ̥ܝܳܐ لَبَخ. مَسَك. قَبَض. ضَبَط (2) أخذ. نال. حاز. استولى (3) وَسَع (4) حَفَظ. اذَّخَر (5) استأجر. استكرى (6) قبَّض. خِلاف أسهل (7) صَدّ. مَنَع. أوقف. أبقى (8) لَحِق. أدرك (9) تمسَّك. تحرَّى. اختار (10) غيَّب. أمسك في ذاكرتهِ (11) رنَّم. رتَّل (12) تلبّخ. تلاءم. تلاحَم. تلاصَق (13) تأصَّل. ترسَّخ (14) دام. بَقي. استمرّ (15) عَلِق. التصق. تشبَّث.

 ܐܽܘܼܪܚܳܐ سَلَك. شَرَع يسير.

 ܒܺܐܝܼ̈ܕܰܝܳܐ صفَّق.

 ܕܽܘܼܟ̊ܰܬ̥ ܦܠܳܢ خَلَف. عَقَب فُلاناً.

 ܕܰܘܨܳܐ. ܪܶܩܕ̥ܳܐ[7] طَرِب. رَقَص.

 ܒܰܦܠܳܢ تعرَّض. أُغري بفُلان.

 ܙܰܒ̥ܢܳܐ عيَّن. حدَّد. قدَّر الزمان.

 ܢܽܘܼܪܳܐ عَلِقت. اشتعلت النار.

 ܢܽܘܼܡܹܺܐ[8] نَما. تأصَّل. تمكَّن.

 ܥܶܠܬ̥ܳܐ احتَجّ. تعلَّل. تعذَّر.

 ܥܶܩ̈ܒ̥ܳܬ̥ܳܐ ܕܰܦܠܳܢ اقتفى آثار فُلان.

 ܪܶܗܛܳܐ[9]. ܪܗܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ رَكَض. أسرَع.

 ܫܶܬ̥ܩܳܐ سَكَت. صَمَت.

ܠܰܒ̊ܶܟ̥. ܠܽܘܼܒ̊ܳܟ̥ܳܐ مبالغة المتعدّي (2) سلَّم. قلَّد (3) علَّم الألحان (4) لبَّخ. ألحم. لأم. لَصَق.

ܐܶܬ̥ܠܒ̥ܶܟ̥ (مج) وتكاثَف. تلبَّد. تلاحَم. تلاءم.

 ܒܰܥܝܳܕ̥ܳܐ جَرى بالعادة. صار عادةً.

ܐܶܬ̥ܠܰܒ̊ܰܟ̥. ܡܶܬ̥ܠܰܒ̊ܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܠܒ̊ܶܟ̥ جعلهُ يلبخ ويأخذ ويمسك إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܒ̊ܰܟ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܒ̊ܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܳܒ̥ܽܘܿܟ̥ܳܐ لابِخ. آخِذ. ماسِك إلخ.

 ܠܳܒ̊ܶܟ̥ ܐܶܠܦܳܐ حيوان بحريّ من جِنس السمك.

ܠܒ̥ܺܝܼܟ̥ܳܐ مفعول وفاعل (2) مُعقَّد. مُبهَم.

 ܠܒ̥ܺܝܼܟ̥ ܟܬ̥ܳܒ̈ܶܐ حافِظ خِزانة الكتب.

ܠܽܘܼܒ̊ܳܟ̥ܳܐ احتجاج. تَعلُّل. اعتذار.

ܡܰܠܒ̊ܟ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) مُعلِّم الألحان.

 ܡܰܠܒ̊ܶܟ̥ ܣܺܝܼ̈ܥܳܬ̥ܳܐ مُعلِّم التراتيل.

ܡܰܠܒ̊ܟ̥ܳܐ. ܡܰܠܒ̊ܰܟ̥ܬ̊ܳܐ مِقبَض.

ܠܒ̥ܳܟ̥ܬ̊ܳܐ مرّة ومصدر (2) لَحن. ترتيلة (3) مِقبَض. نِصاب (4) ما يُتَعلَّم غَيباً (5) حِجّة. عِلّة. فُرصة. واسطة. مَمسَك.

 ܕܢܶܫܡܳܐ حَصر. ضِيق النَّفَس.

 • ܠܰܒ̥ܠܰܒ̥ܬ̊ܳܐ لَهاة. لَحمة في أصل اللسان.
 • ܠܒ̥ܰܢ ابيَضّ (أصل قديم مُمات).

ܠܰܒ̊ܶܢ. ܠܽܘܼܒ̊ܳܢܳܐ عَمِل. ضَرَب لَبِناً.

ܠܶܒ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ لُبنى. شجرة لها لَبَن كالعسل وربّما يتَبخَّر بهِ.

ܡܰܠܒ̊ܳܐ مَلاب. كلّ عِطر مائع.

ܠܒ̥ܽܘܿܢ݈ܬ̊ܳܐ لُبان. كُندُر.

ܠܒ̥ܶܢ݈ܬ̊ܳܐ و ܠܒ̥ܶܬ̊ܳܐ ج ܠܶܒ̥ܢ̈ܶܐ لُبنة طِين (2) صَفيحة من ذَهَب خاصّةً.

ܠܰܒ̊ܳܢܳܐ لَبّان. ضارِب اللَّبِن.

ܠܰܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ صِناعة عَمَل اللَّبِن (2) لَبِن. رائِب. ترويب.

ܡܰܠܒ̊ܢܳܐ. ܡܰܠܒ̊ܳܢܳܐ مِلبَن. قالب اللَّبِن (2) محمل اللَّبِن (3) مقطع اللَّبِن (4) آتون يُشوى بهِ اللَّبِن(5) قوائم الباب من لَبِن خاصّةً.

 • ܠܰܒ̥ܩܳܐ ضَرب من الشجر.
 • ܠܒ̥ܶܫ ــَـ ܠܒ̥ܳܫܳܐ. ܠܒ̥ܽܘܼܫܝܳܐ لَبِس (2) تسلَّح. تدجَّج (3) شَمَل. غَشى. اعترى. أحاق (4) أخذ. قَبِل. حاز. استولى.

 ܠܰܦܠܳܢ اقتدى. تمثَّل بفُلان.

 ܚܽܘܼܬ̥ܪܳܐ افتخر. تعاظم. انتفخ.

 ܢܽܘܼܪܳܐ ܠܙܰܦܠܳܢ عَلِقت النار بكذا.

 ܫܹܺܐܕ̥ܳܐ[10] ܠܰܦܠܳܢ اعترى الشيطان فُلاناً.

ܐܶܬ̥ܠܒ̥ܶܫ (مج) ولَبِس. تَردَّى. اشتمل. اعترى.

ܠܰܒ̊ܶܫ. ܠܽܘܼܒ̊ܳܫܳܐ. ܬܽܘܼܠܒ̊ܳܫܳܐ لبَّس. ردَّى (2) دجَّج. سلَّح.

ܐܰܠܒ̊ܶܫ مثلهُ (2) أنال. أحاز. أذاق.

ܐܶܬ̥ܠܰܒ̊ܰܫ. ܡܶܬ̥ܠܰܒ̊ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܒ̊ܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܒ̊ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܳܒ̥ܽܘܿܫܳܐ لابِس. مُتسلِّح. شامل إلخ.

ܠܒ̥ܺܝܼܫܳܐ مفعول وفاعل.

ܠܰܒ̊ܳܫܳܐ مُسلَّح. مُدجَّج. مُدرَّع (2) جنديّ. عسكريّ.

ܡܠܰܒ̊ܫܳܐ مُلبَّس. مُسلَّح. مُدجَّج.

 ܡܠܰܒ̊ܰܫ ܒܰܐܠܳܗܳܐ حامِل الله. مُقتدي بالله.

ܡܰܠܒ̊ܫܳܐ مفعول ومصدر ميميّ.

ܠܒ̥ܽܘܼܫܳܐ لِباس. كِساء. ثَوب.

ܠܒ̥ܳܫܳܐ. ܬܰܠܒ̊ܽܘܼܫܳܐ. ܬܽܘܼܠܒ̊ܳܫܳܐ مثلهُ.

ܬܰܠܒ̊ܶܫܬ̊ܳܐ[11] مثلهُ (2) سِلاح. دِرع (3) خِلعة.

 ܒܰܪ ܬܰܠܒ̊ܶܫܬ̊ܳܐ[12] مَن نال خِلعة.

 • ܠܰܒ̊ܬ̥ܳܐ لغيّة في ܠܰܦܬ̥ܳܐ.
 • ܠܰܓ̥ ــُـ ܠܓ̥ܳܓ̥ܳܐ لَجّ. لَثَغ (كلد. قد).

ܠܰܓ̥ܠܶܓ̥. ܠܽܘܼܓ̥ܠܳܓ̥ܳܐ لَجلَج. لَثَغ (2) غَمغَم. غرَّد. ناغى الرَّضيع (3) خَرمَش. أفسد الكتابة (4) جعلهُ يُلجلِج ويُغمغِم.

ܐܶܬ̥ܠܰܓ̥ܠܰܓ̥ (مج) ولَثَغ. غَمغَم. ناغى.

ܠܓ̥ܺܝܼܓ̥ܳܐ لَجلاج. ألثَغ. ألكَن. طَمطَم.

ܠܰܓ̊ܳܐ. ܠܳܓ̊ܳܐ. ܡܠܰܓ̥ܠܓ̥ܳܐ مثلهُ.

ܠܰܓ̥ܠܽܘܼܓ̥ܳܐ مثلهُ (2) مَثعَب. قَناة.

ܡܰܠܓ̥ܳܐ لسان. آلة التكلُّم.

ܠܶܓ̊ܳܐ غَلوة أو مسافة أربعة أميال ونصف.

ܠܰܓ̊ܬ̥ܳܐ ج ܠܰܓ̊ܶـ̈ܐ لَقَن. قَصعة. صاع (2) مِكيال ما (3) مجموع كواكب. ܟܠܺܝܼܠܳܐ ܓܰܪܒ̊ܝܳܝܳܐ.

ܠܰܓ̊ܰܬ̥ ܡܶܣ̈ܟܹ̊ܺܢܶܐ[13] دائرة الكواكب المذكورة.

ܠܰܓ̊ܽܘܿܢܬ̊ܳܐ ج ܠܰܓ̊ܽܘܿܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ قَصعة صغيرة.

ܠܰܓ̊ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܠܰܓ̊ܬ̥ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܠܰܓ̊ܽܘܿܣܬ̊ܳܐ ج ܠܰܓ̊ܽܘܿܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܠܓ̥ܶܙ ــُـ ܠܓ̥ܳܙܳܐ. ܠܶܓ̥ܙܳܐ. ܠܓ̥ܽܘܼܙܝܳܐ ألغَز. مثَّل. عمَّى كلامهُ.

ܠܰܓ̊ܶܙ. ܠܽܘܼܓ̊ܳܙܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܓ̥ܶܙ. ܐܶܬ̥ܠܰܓ̊ܰܙ (مج).

ܠܓ̥ܳܙܳܐ. ܠܶܓ̥ܙܳܐ لُغز. أُلغوزة. أُحجُوّة. مَثَل.

 • ܠܓ̥ܰܡ ــُـ ܠܓ̥ܳܡܳܐ. ܠܽܘܼܓ̥ܡܳܐ لَجَم. بَكَم.

ܠܰܓ̊ܶܡ. ܠܽܘܼܓ̊ܳܡܳܐ لَجَم. بَكَم (2) مَضَغ. عَلَك. أكل. حرَّك فَكَّيهِ.

ܐܶܬ̥ܠܓ̥ܶܡ. ܐܶܬ̥ܠܰܓ̊ܰܡ (مج).

ܠܓ̥ܳܡܳܐ. ܠܽܘܼܓ̥ܡܳܐ لِجام.

ܠܽܘܼܓ̥ܡܳܐ (ذ) الفَكّ الأعلى.

 • ܠܰܓ̊ܢܳܐ عَكّوب[14]. حَرشَف. ܥܰܟ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ.
 • ܠܶܓ̥ܢܳܐ قَطيفة. قُرصة تُتَّخذ للحلواء.
 • ܠܓ̥ܺܝܼܝܳܐ دَنّ. بِرميل. خابئة. قُلّة (2) جَدول ماء.

ܠܓ̥ܺܝܼܢܬ̊ܳܐ دَنّ. بِرميل صغير.

 • ܠܶܓ̥ܝܽܘܿܢܳܐ (ذ. ث) طُغمة. فَوج. فِئة (2) حَشد شياطين.
 • ܠܓ̥ܶܬ̊ܳܐ ج ܠܶܓ̥ܢ̈ܶܐ دِبَارة. مَشارة. قطعة أرض تُزرَع.
 • ܠܳܕ̥ܳܢ. ܠܳܕ̥ܳܢܳܐ لاذَن. ضَرب من العُلوك والأدوية.
 • ܠܰܕ̥ܢܳܐ شجر لهُ ثمر يُؤكَل يُذكر بين الفُستُق والبُندُق.
 • ܠܶܗ لهُ. إليهِ. إيّاهُ.

ܠܳܗ̇ لها. إليها. إيّاها.

ܠܗܽܘܿܢ لهم. إليهم. إيّاهم.

ܠܗܶܝܢ لهنّ. إليهنّ. إيّاهنّ.

 • ܠܰܗܠܰܗ. ܠܽܘܼܗܠܳܗܳܐ أدهَش. أبهَت. حيَّر. أخجل (2) تلظّى. اشتعل. التهب.

ܐܶܬ̥ܠܰܗܠܰܗ. ܡܶܬ̥ܠܰܗܠܗܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܠܽܘܼܗܠܳܗܳܐ حَيرة. دَهشة.

 • ܠܗܳܐ. ܠܗܺܝܼ ــِـ ܠܗܳܝܳܐ لَها. تَعِب (مُمات).

ܫܰܠܗܺܝܼ. ܫܽܘܼܠܗܳܝܳܐ أقفَر. أخلى. أخوى. أفرغ (2) نَفَث. رَقى.

ܐܶܫܬ̊ܰܠܗܺܝܼ. ܡܶܫܬ̊ܰܠܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܰܠܗܝܳܐ. ܡܠܰܗܝܳܐ تَعِب. ضَجِر (2) أبلَه. لاهٍ. مُغفَّل.

ܡܠܰܗܝܽܘܼܬ̥ܳܐ تَعَب. ضَجَر. بَلَه. إغفال.

ܡܰܠܗܳܝܳܐ مُتعِب. مُضجِر.

ܡܫܰܠܗܝܳܐ مُقفِر. خالٍ. فارغ (2) نَفّاث. رَقّاء (3) عميق (4) بئر عميقة.

 • ܠܗܶܒ̥ ــَـ ܠܗܳܒ̥ܳܐ لَهِب. التهب (مُمات).

ܫܰܠܗܶܒ̥. ܫܽܘܼܠܗܳܒ̥ܳܐ ألهب. أحرق.

ܐܶܫܬ̊ܰܠܗܰܒ̥. ܡܶܫܬ̊ܰܠܗܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܫܰܠܗܒ̥ܳܐ مف (2) حارّ. مُحرِق. سَخين.

ܡܫܰܠܗܒ̥ܳܝܳܐ حارّ. مُحرِق. سَخين.

ܫܽܘܼܠܗܳܒ̥ܳܐ لَهبة. ضَرَم. حَرارة.

ܫܰܠܗܶܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) سُخونة. حُمّى مُحرِقة (3) حَدّ السِّكّين. شَفرة. حديدة مَشحوذة.

 • ܠܰܗܓ̊ܳܐ بُخار (2) وَهج. حرارة.

 ܠܰܗ̈ܓ̊ܰܝ ܨܰܦܪܳܐ شُقوق الفَجر.

ܠܰܗܓ̊ܳܝܳܐ. ܠܰܗܓ̊ܳܢܳܝܳܐ بُخاريّ. وَهجيّ.

ܐܶܬ̥ܠܰܗܰܓ̥ استحال الماء بُخاراً.

ܐܰܠܗܶܓ̥ أحال الماء بُخاراً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܗܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܗܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܠܗܶܛ ــَـ ܠܗܳܛܳܐ. ܠܶܗܛܳܐ تلظَّى. اشتعل. اتّقد.

ܠܗܰܛ ــُـ  ܠܗܳܛܳܐ شَعَل. أوقد. أضرم.

ܠܰܗܶܛ. ܠܽܘܼܗܳܛܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܠܗܶܛ. ܐܶܬ̥ܠܰܗܰܛ (مج. مط).

ܐܰܠܗܶܛ شَعَل. أوقد. أضرم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܗܰܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܗܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܰܗܛܳܐ. ܠܽܘܼܗܳܛܳܐ لَهيب. شَبيب.

 • ܠܶܗܦܪܳܐ بَرَص أسود.
 • ܠܗܶܩ ــَـ ܠܗܳܩܳܐ اشتاق. ظَمِئ (2) اشتعل. اتّقد.

ܠܗܰܩ ــُـ ܠܗܳܩܳܐ. ܠܶܗܩܳܐ لَهَج. اشتاق (2) ظَمِئ. احترق عطشاً (3) احترق. اشتعل.

ܠܰܗܶܩ. ܠܽܘܼܗܳܩܳܐ شوَّق. رغَّب (2) أظمأ. أحرق عطشاً (3) حَرَق.

ܐܶܬ̥ܠܗܶܩ. ܐܶܬ̥ܠܰܗܰܩ (مج. مط).

ܐܰܠܗܶܩ شوَّق. رغَّب (2) أظمأ. عطَّش. ألهب (3) هيَّج. حرَّك.

ܠܗܺܝܼܩܳܐ تائق. راغب. ظَمآن (2) هائج. شَبِق (3) حارّ. مُلتهِب.

ܠܗܺܝܼܩܽܘܼܬܳܐ تَوق. شَوق. ظَمَأ إلخ.

 • ܠܗܰܬ̥ ــَـ ܠܗܳܬ̥ܳܐ. ܠܶܗܬ̥ܳܐ لَهَث. ضاق نَفَسهُ (2) عَطِش.

ܠܰܗܶܬ̥. ܠܽܘܼܗܳܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܰܠܗܶܬ̥. ܡܰܠܗܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܠܶܗܬ̥ܳܐ لَهَث. رَبو. ضِيق النَّفَس (2) عَطَش.

ܠܶܗܬ̥ܳܢܳܐ. ܡܰܠܗܬ̥ܳܢܳܐ مُصاب باللَّهَث.

 • ܠܰܘ لا. ليس. غير (2) أليس. أما (أصلهُ ܠܰܐ ܗ݈ܘ) .

 ܠܰܘ ܠܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ليس لا شيء. شيء ما.

 ܠܰܘ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ليس غير مُمكِن. مُمكِن.

 ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܿܕ̥.. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ليس فقط. لكن أيضاً.

 • ܠܘܳܐ ــِـ ܠܘܳܝܳܐ. ܠܶܘܝܳܐ رافَق. صاحَب. تَبِع (2) ودّعَ. شيَّع. بلَّغ.

ܠܰܘܺܝܼ. ܠܽܘܼܘܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܘܺܝܼ (مج) ورافَق. شيَّع.

ܐܶܬ̥ܠܰܘܺܝܼ مثلهُ (2) اتّفق. اتّحد.

ܐܰܠܘܺܝܼ رافَق. صاحَب (2) شبَّع. ودَّع. (3) أضاف. ألحق. ساعد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܘܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܘܶܐ. ܠܰܘܝܳܐ مُرافِق. مُصاحِب. مُشيِّع.

ܠܳܘܝܳܐ. ܠܳܘܽܘܿܝܳܐ مثلهُ (2) رُفقة. صُحبة.

ܠܶܘܝܳܐ رفيق. صاحب. قَرين. مُشيِّع.

ܠܶܘܺܝܼܬ̥ܳܐ رفيقة. صاحبة. مُشيِّعة.

ܠܰܘܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܠܶܘܝܽܘܼܬ̥ܳܐ رُفقة. صُحبة.

ܠܽܘܼܘܳܝܳܐ رُفقة. صُحبة. رَفيق.

ܠܽܘܼܘܳܝܬ̊ܳܐ امرأة تُشيِّع الجنازة.

ܠܘܺܝܼܬ̥ܳܐ رُفقة. صُحبة. شِيعة.

 ܒܰܪ ܠܘܺܝܼܬ̥ܳܐ رَفيق. مصاحب.

ܠܘܳܝܳܐ مُرافَقة. مُصاحَبة. تشييع.

 ܬܠܳܬ̥ ܠܘܳܝ̈ܶܐ شُويلاء. حَبَق الراعي.

 • ܠܶܘܳܝܳܐ لاويّ. شَمّاس. خادم الله.
 • ܠܘܰܝ لَو. لَيت. حَرف تَمَنٍّ.
 • ܠܶܘܝܳܬ̥ܳܢ ثُعبان. تِنّين أو حوت عظيم.
 • ܠܽܘܿܓ̥ܽܘܿܣ كلام. نُطق.
 • ܠܽܘܿܓ̥ܺܝܼܩܺܝܼ عِلم المنطق.
 • ܠܽܘܼܕ̊ܽܘܿܢ مَسرح. مَحلّ اللعب.
 • ܠܽܘܼܕ̊ܳܪܳܐ لاعب. مُصارع. قاطع الطُّرق.

ܠܰܕ̊ܰܪ لَعِب. صارَع. قَطَع الطُّرق.

 • ܠܽܘܼܕ̊ܬ̥ܳܐ فَوج. جيش. جماعة.
 • ܠܽܘܿܙ. ܠܰܘܙܳܐ (ذ. ث) لَوز. شجر وثمرهُ.

ܠܰܘܙܳܢܳܝܳܐ لَوزيّ. نسبةً إليهِ.

 • ܠܽܘܼܚܳܐ ج ܠܽܘܼܚ̈ܶܐ (ث. ذ) لَوح. صَحيفة (2) عَظم الكَتِف الرقيق.

 ܕܗܶܓ̥ܝܳܢܳܐ. ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ سَبّورة. لَوح يتعلّم بهِ الصبيان القراءة.

ܠܽܘܼܚܬ̊ܳܐ ج ܠܽܘܼܚ̈ܝܳܬ̥ܳܐ لَوح. صَحيفة صغيرة.

 • ܠܳܛ ــُـ ܠܝܳܛܳܐ. ܠܳܐܽܘܿܛܽܘܼܬ̥ܳܐ لَعَن (2) حَرَم.

ܠܰܝܶܛ. ܠܽܘܼܝܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼܛ. ܐܶܬ̥ܠܰܝܰܛ (مج).

ܐܰܠܺܝܼܛ لَعَن. حَرَم (2) جعلهُ يلعن.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܳܝܛܳܐ. ܠܳܝܽܘܿܛܳܐ لَعّان. شَتّام.

ܠܰܝܳܛܳܐ. ܡܠܰܝܛܳܢܳܐ. ܡܠܺܝܼܛܳܢܳܐ مثلهُ.

ܠܺܝܼܛܳܐ. ܡܠܰܝܛܳܐ. ܡܠܳܛܳܐ مَلعون.

ܠܰܘܛܬ̥ܳܐ لَعنة. شتيمة.

 • ܠܰܘܛܶܣ. ܠܽܘܼܘܛܳܣܳܐ أغرى. حرَّك.
 • ܠܽܘܼܟ̊ܬ̥ܳܐ. ܠܽܘܼܟ̊ܳܝܬ̊ܳܐ قارورة.
 • ܠܽܘܿܟ̊ܳܝܬ̊ܳܐ ܠܽܘܿܟ̊ܝ̈ܳܬ̥ܳܐ حَربة. رُمح.
 • ܠܽܘܿܠܺܝܼܬ̥ܳܐ زُجّ. نَصل. سِنان. نَشّاب.

ܠܽܘܿܠܺܝܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مُسَنّن. ذو زُجّ. حادّ.

 • ܠܳܡ ــُـ ܠܝܳܡܳܐ لَأم. جَمَع. حوَّش. حَوى. أخذ (2) قَرُب. دَنا (3) انتهز فُرصةً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܠܰܘܰܡ قَرُب. دَنا (2) التأم. اجتمع (3) لامَم. وافَق. شاكَل.

ܠܺܝܼܡܳܐ مف (2) مُقترِب. دانٍ (3) بُندًق. بُطم. ضَرو (4) مَيعة (5) شاه بَلُّوط.

ܠܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ اِلتِئام. تحويش. جَمع (2) اقتراب. دُنوّ.

ܠܽܘܼܡܳܐ. ܠܽܘܼܡܛܳܐ فَلس. دِرهَم.

ܠܽܘܼܠܳܡܳܐ…

 • ܠܽܘܼܣܬ̥ܳܐ قُلفة. غُرلة (2) رَحِم. قُبُل. هَن.
 • ܠܳܥ ــُـ ܠܝܳܥܳܐ. ܠܽܘܿܥܺܝܼܬ̥ܳܐ لَعَق. وَلَغ. لَطَع. لَحَس. حَسا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܳܥܬ̥ܳܐ لَعقة. لَطعة. لَحسة.

ܡܰܠܳܥܽܘܼܬ̥ܳܐ لَعق. لَطع. لَحس.

ܠܽܘܿܥܳܐ فَكّ (2) طُحلُب. خُضرة تعلو الماء.

 • ܠܳܦ ــُـ ܠܝܳܦܳܐ لَفّ. نَظَم. قَرَن. وَصَل. ضَمّ. أدرج (2) تَبِع. لازَم (3) ألَّف. جَمَع.

ܠܰܝܶܦ. ܠܽܘܼܝܳܦܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܼܦ. ܐܶܬ̊ܠܰܝܰܦ (مج. مط).

ܐܰܠܺܝܼܦ. ܡܠܺܝܼܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܠܳܦ.

ܠܺܝܼܦܳܐ مَلفوف. مَنظوم. مَوصول إلخ.

ܠܺܝܼܦܽܘܿܢ لاسِيَّما. بالأحرى. ܡܰܠܽܘܿܢ.

ܠܰܘܦܳܐ خُضرة تنبت في الجُّدران خاصّةً (2) لُوف. طُرخون. ܢܽܘܼܒ̥ܳܐ (3) دَقيق الشَّعير.

 • ܠܰܘܪܳܐ سَرج. إكاف (2) ضَرب من الحُبوب (3) وَنَج. مِعزَف (4) مَجموع 13 كوكباً منها النَّسر الواقع.

ܠܰܘܠܳܪܳܐ سَرّاج. أكّاف.

ܠܰܘܠܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَمَل السُّروج خاصّةً.

 • ܠܳܫ ــُـ ܠܝܳܫܳܐ لاثَ. عَجَن. جَبَل.

ܠܰܝܶܫ. ܠܽܘܼܝܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬܬ̊ܠܺܝܼܫ. ܐܶܬ̥ܠܰܝܰܫ (مج).

ܠܳܝܽܘܿܫܳܐ. ܠܰܝܳܫܳܐ عاجِن. عَجّان.

ܠܳܝܫܳܐ. ܠܺܝܼܫܳܝܳܐ مثلهُ.

ܠܰܝܫܳܐ. ܠܺܝܼܫܳܐ عَجين.

 ܪܥܺܝܼܥܳܐ رشتة. طعام يُصنَع من رُقاق الحِنطة مُقطَّعة تقطيعاً ناعماً.

ܠܝܳܫܬ̊ܳܐ مرّة (2) عَجنة. جَبلة.

 • ܠܘܳܬ̥ عند. لِدى (2) إلى. لِ (3) لأجل. على (4) نظراً إلى.

 ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬ̥ بالنظر إلى.

 ܠܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕ بما أنّ. مِن حيث أنّ.

 ܠܘܳܬ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ إضافة.

ܠܘܳܬ̥ ܡܶܕ̊ܶܡܳܝܳܐ إضافيّ.

ܠܘܳܬ̥ ܡܶܕ̊ܶܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ إضافة.

ܠܰܘܶܬ̥. ܠܽܘܼܘܳܬ̥ܳܐ أضاف. قَرَن. ضَمّ. وحَّد. ألّف. زاد.

ܐܰܠܘܶܬ̥. ܡܰܠܘܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ وهو آنس.

ܐܶܬ̥ܠܰܘܰܬ̥. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܘܰܬ̥ (مج. مط).

ܡܠܰܘܬ̥ܳܐ. ܡܰܠܘܬ̥ܳܐ مُضاف. مَقرون إلخ.

ܡܰܠܽܘܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ إضافة. قَرن. ضَمّ الخ.

 • ܠܙܰܙ. ܢܶܠܙܰܙ لغة في التابع.

ܠܰܙ ــَـ ܠܶܙܬ̥ܳܐ لَزّ. ضايق. ضَغَط (2) لزَّز. لبَّد. قلَّص (3) آذى. أضرّ. ألّم (4) لَجّ. ألحّ.

ܠܰܙܶܙ. ܠܽܘܼܙܳܙܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܙܶܙ. ܐܶܬ̊ܠܰܙܰܙ (مج. مط).

ܐܰܠܶܙ. ܡܰܠܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܠܰܙ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܰܙ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܳܙܽܘܿܙܳܐ. ܡܰܠܙܳܢܳܐ لازّ. مُضايق. مُؤَلِّم. مُؤذٍ إلخ.

ܠܙܺܝܼܙܳܐ مف (2) لازّ. مُؤذٍ. مُضايق (3) لَجوج. قَلِق (4) مُتلزِّز. مُتقلِّص. مُتلبِّد. ܪܨܺܝܼܦܳܐ.

ܠܙܺܝܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ إيذاء. لَجاجة. تَلزُّز إلخ.

ܠܶܙܬ̥ܳܐ ج ܠܶܙ̈ܬܶܐ و ܠܶܙ̈ܘܳܬ̥ܳܐ شِدّة. ضيقة. مَضَرّة. أذيّة. مُصيبة. خسارة. لَجاجة.

 • ܠܚܳܐ ــِـ ܠܚܳܝܳܐ لَحى. مَحا. مَحَق.

ܐܰܠܚܺܝܼ. ܡܰܠܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܠܚܺܝܼ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܚܺܝܼ (مج).

 • ܡܰܠܚܳܒ̥ܳܐ. ܡܠܰܚܒ̥ܳܐ مِلحَب. مِذراة.
 • ܠܚܽܘܿܕ̥ وَحد. فقط. لا غير.

ܠܚܽܘܿܕ̥ܰܝ. ܠܚܽܘܿܕ̥ܰܝܟ وَحدي. وَحدكَ.

ܠܚܽܘܿܕ̥ܳܝܳܐ واحد. وَحيد. فريد. مُفرَد. خاصّ (2) مُتوحِّد. مُنفرِد. مُعتزِل.

ܠܚܽܘܿܕ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وَحدة. فَرديّة. وَحدانيّة (2) إفراد. توحيد (3) عُزلة. انفراد.

ܠܚܽܘܿܕ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ خاصّةً. على خَلوة.

 • ܠܚܰܟ̥ ــُـ ܠܚܳܟ̥ܳܐ لَحِك. لَطَع. لَحَس. لَفَح.

ܠܰܚܶܟ̥. ܠܽܘܼܚܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܚܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܠܰܚܰܟ̥ (مج).

ܠܶܚܟ̊ܳܐ. ܠܳܚܟ̊ܳܐ لسان الحَمَل (2) شَعر الجبّار. طُحلُب (نبت).

 • ܠܰܚܟ̊ܶܫ. ܠܽܘܼܚܟ̊ܳܫܳܐ تملَّق. تلطَّف. تودَّد. خَدَع (2) بَصبَص. هَزّ الكلب بذَنَبِه.

ܐܶܬ̥ܠܰܚܟ̊ܰܫ (مج) وتملَّق. تلطَّف.

ܠܰܚܟ̊ܽܘܼܫܬ̥ܳܢܳܐ مَلّاق. خَدّاع.

ܠܰܚܟ̊ܽܘܼܫܳܐ. ܠܰܚܟ̊ܽܘܼܫܳܢܳܐ مثلهُ.

ܠܰܚܟ̊ܽܘܼܫܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَملُّق. خِداع.

ܠܽܘܼܚܟ̊ܳܫܬ̊ܳܐ مرّة ومصدر.

 • ܠܚܰܡ ــُـ ܠܚܳܡܳܐ لَفَح. لوَّح. أحرق الحرُّ المسافرَ وغيرهِ.

ܠܚܶܡ ــَـ ܠܚܳܡܳܐ التحم. صَلَح. لاءَم. شاكَل. وافَق. ناسَب (2) التحم. التأم. التصق (3) سَخِط. تهدّد. توعّد (4) خَبَز.

ܐܶܬ̥ܠܚܶܡ التحم. صَلَح. لاءم (2) التأم. التصق (3) توعّد. تهدّد (4) لُفِح. لُوِّح. اسمَرّ.

ܠܰܚܶܡ. ܠܽܘܼܚܳܡܳܐ لَحَم. طبَّق. وفَّق. نظَّم. رتَّب. لفَّق. ألَّف. ضَمّ (2) وَصَل. قَرَن. لَحم الفِضّة خاصّةً (3) صاغَ. عَمِل (4) نَسَب. عَزا (5) خَبَز (6) سَخَط. توعَّد. تهدَّد.

ܐܶܬ̥ܠܰܚܰܡ (مج) والتحم. التصق (2) ائتلف. اتّفق (3) أَلِف. تعوَّد (4) سَخِط. تهدَّد.

ܠܳܚܡܳܐ. ܠܳܚܡܳܝܳܐ صالح. مُلائِم.

ܠܳܚܡܽܘܼܬ̥ܳܐ مُطابَقة. مُلاءَمة إلخ.

ܠܰܚܡܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܠܳܚܡܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܠܳܚܽܘܿܡܽܘܼܬ̥ܳܐ لِحام. تَلفيق. تطبيق. توفيق.

ܠܚܺܝܼܡܳܐ غَضبان. حَنِق. مُتوعِّد. مُتهدِّد (2) مَلفوح. مُلوَّح. مُحترق بالحرّ.

ܠܚܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ غَضَب. حَنَق. تَوعُّد. تَهدُّد (2) تَلوُّح. سُمرة.

ܡܠܰܚܡܳܢܳܐ فاعل (2) صانع. عامل.

ܡܠܰܚܡܳܐ مف (2) مُلائِم. مُطابِق.

ܡܠܰܚܰܡܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) امرأة رَتقاء.

ܡܠܰܚܡܽܘܼܬ̥ܳܐ مُلاءَمة. مُطابَقة. نِظام إلخ. (2) رَتق. انسداد القُبُل.

 ܕܩܺܝܼ̈ܢܳܬ̥ܳܐ إيقاع. اتّفاق الأصوات.

ܠܚܳܡܳܐ لِحام الفِضّة والذهب.

ܠܰܚܡܳܐ خُبز. رُقاق. قُرصة (2) طعام. غذاء. مَأكَل. زاد (3) وَليمة (4) وظيفة توزيع الخبز على الشعب في المسرَح عند أهل القسطنطينيّة.

 ܕܰܐܦ̈ܶܐ خُبز التَّقدمة والقربان.

 ܕܦܽܘܼܪܫܳܢܳܐ. ܕܰܣܝܳܡܽܘܼܬ̥ ܩܕ̥ܳܡܳܐ خُبز التقدمة.

 ܕܡܰܝ̈ܳܐ حَزازة الجبل والصخر.

 ܡܡܰܟ̊ܟ̥ܳܐ خُبز فطير عند اليهود.

 ܪܽܗ݈ܘܿܡܳܝܳܐ كَعك. خُبز الحُوَّارى.

 ܫܰܪܝܳܐ خبز اعتياديّ غير مُقدَّس.

 ܕܫܰܠܺܝܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ ما يؤدّى للحكومة من الأثمار والجِّزية.

ܠܰܚܡܳܢܳܝܳܐ خُبزيّ. طَعاميّ.

 • ܠܚܺܝܼܣܳܐ أظنّهُ: لاحوس. رَجل مَشؤوم معدوم من كلّ خير.
 • ܠܚܰܨ ــُـ ܠܚܳܨܳܐ لحَّص. شدَّد. ضيَّق (كلد. قد).

ܠܰܚܶܨ. ܠܽܘܼܚܳܨܳܐ. ܬܰܠܚܺܝܼܨܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܚܶܨ. ܐܶܬ̥ܠܰܚܰܨ (مج).

 • ܠܚܰܫ ــُـ ܠܚܳܫܳܐ سارَّ. وَشوَش. خَفَض صَوتهُ. تكلَّم في الأذن (2) عوَّذ. رَقَى (3) ناغَتْ المرأة وَلَدها.

ܠܰܚܶܫ. ܠܽܘܼܚܳܫܳܐ مبالغتهُ (2) تآمَر. تسارَّ. تواطأ. تشاور.

 ܦܽܘܼܡܶܗ فَغَر. فَتَح فاهُ.

 ܐܶܬ̥ܠܚܶܫ. ܐܶܬ̥ܠܰܚܰܫ (مج) وتآمَر. توشوَش. تشاوَر. سارَّ.

ܠܳܚܽܘܿܫܳܐ فاعل (2) رَقَّاء. ساحر. حاوٍ.

ܠܽܘܼܚܫܬ̥ܳܐ مُسارَّة. وَشوَشة. مُؤامرة (2) رُقية. عُوذة.

ܠܚܳܫܳܐ ثُؤلول. بَثر صغير أحمر.

 • ܠܰܚܬ̥ܳܐ ج ܠܰܚ̈ܳܬ̥ܳܐ (ذ) كَفّ. راحة (2) ظَهر القدم (3) لَهث. نَفَس. ريح الفم.
 • ܠܛܳܐ ــِـ ܠܛܳܝܳܐ لَطى. كَمِن. اختفى. استتر (2) جَرَد. قَشَر. حَلَق (3) كَسَر.

ܐܶܬ̥ܠܛܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܠܰܛܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܰܛܺܝܼ. ܠܽܘܼܛܳܝܳܐ لَطَى. كَمِن (2) جَرَد. قَشَر (3) حدَّد. سنَّن.

ܠܰܛܝܳܐ مف (2) لاطٍ. مُلتصِق. مُختفٍ.

ܠܛܳܝܳܐ لِيطة. قِشرة. جُلفة حادّة من قَصَب وغيرهِ (2) زُجّ. نَصل الرُّمح (3) وَتَد. خازوق.

 • ܠܛܰܚ ــُـ ܠܛܳܚܳܐ لَطَخ. طَلى. لوَّث. دنَّس.

ܠܰܛܰܚ. ܠܽܘܼܛܳܚܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܛܰܚ. ܐܶܬ̥ܠܰܛܰܚ (مج. مط).

 • ܠܛܰܟ̥ ــُـ ܠܛܳܟ̥ܳܐ مثل ܠܛܰܚ. مَعنىً واشتقاقاً.
 • ܠܳܛܡܳܐ فُستُق. بُطم أو حَبّة خضراء كبيرة.
 • ܠܽܘܼܛܣܳܐ لَعّاب. مَزّاح. خَدّاع. مُغرٍ (2) مَفسود. مُعلِّم الـمُسايَفة والغناء (3) مُتسوِّل. شَحّاذ.
 • ܠܛܰܦ ــُـ ܠܛܳܦܳܐ جَرَد. قَشَر. حَكّ (2) حَفّ. حَلَق (3) جَلا. صَقَل.

ܐܶܬ̥ܠܛܶܦ. ܡܶܬ̥ܠܰܛܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܠܰܛܪܶܕ̥. ܠܽܘܼܛܪܳܕ̥ܳܐ رنَّم. رتَّل.
 • ܠܛܰܫ ــُـَـ ܠܛܳܫܳܐ. ܠܛܽܘܼܫܝܳܐ لَطَس. ضَرَب بالمِطرَقة (2) سَنّ. حَدّ. شَحَذ (3) حرَّك. هيَّج. حَثّ (4) لَطَخ. لوَّث.

ܠܰܛܶܫ. ܠܽܘܼܛܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܛܶܫ. ܐܶܬ̥ܠܰܛܰܫ (مج).

ܠܛܺܝܼܫܳܐ مف (2) حادّ. ماضٍ (3) حاذِق العقل.

ܡܰܠܛܰܫܬ̊ܳܐ مِسَنّ. ܡܫܰܢܳܐ.

 • ܠܺܝܼܓ̥ حالاً. سريعاً. عاجِلاً (2) نادراً. قليلاً (مُكرّرة غالباً).

ܠܺܝܼܓ̥ܳܐܺܝܼܬ̥ مثلهُ (2) بجَسارة.

 • ܠܺܝܼܛܪܳܐ رَطل. حُقّة[15].
 • ܠܶܟ̊ܰܐ. ܠܺܝܼܟܰܐܢ[16] حَزازة الصخر. خُضرة مُلتصِقة بالحجارة (2) قُوباء. كَنَب. شُثُونة في رُكَب الخيل.
 • ܠܰܝܠܳܐ انظر ܠܹܺܠܝܳܐ[17].
 • ܠܺܝܼܡܣܳܐ نِمس. حيوان يخنق الدجاج.
 • ܠܺܝܼܢܽܘܿܦܰܪ تحريف ܢܺܝܼܠܽܘܿܦܰܪ.
 • ܠܺܝܼܦܽܘܿܪܳܐ لِصّ. قَطّاع الطريق.
 • ܠܺܝܼܦܪܳܐ مُدلَّل. مُتنعِّم. عاهِر (2) مَرذول. مَحروم. مَنفيّ.
 • ܠܰܝܬ̊ ليس. لايوجد. انظر ܐܺܝܼܬ̥.

ܠܰܝܬ̊ܥܶܢܝܳܐ بَطالة. ܒܶܛܠܳܢܳܐ.

ܠܰܝܶܬ̥. ܠܽܘܼܝܳܬ̥ܳܐ لاشَى. أعدَم.

ܐܶܬ̥ܠܰܝܰܬ̥. ܡܶܬ̥ܠܰܝܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܠܰܝܬ̥ܳܐ لَيث. أسد (كلد. قد).

 • ܠܟ̥ܳܐ ها. إلى هنا. إلى جانب.

 ܠܟ̥ܳܐ ܘܰܠܟ̥ܳܐ هنا وهنا.

 ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܰܠܟ̥ܳܐ من ذلك الزمان فصاعداً.

 • ܠܶܟ̊ܰܐ حَزازة. قُوباء. ܠܺܝܼܟܰܐܢ.
 • ܠܟ̥ܰܚ ــُـ ܠܟ̥ܳܚܳܐ لَحَس. لَطَع. لَفَح.

ܠܰܟ̊ܰܚ. ܠܽܘܼܟ̊ܳܚܳܐ مبالغتهُ.

 • ܠܰܟ̥ܚܶܫ. ܠܰܟ̊ܶܫ لغيّتان في ܠܰܚܟ̊ܶܫ.
 • ܠܶܟ̊ܣܺܝܼܣ[18] لَفظ. قَول. لُغة.
 • ܠܶܟ̊ܣܺܝܼܩܽܘܿܢ[19] كتاب اللغة. قاموس.
 • ܠܰܟ̊ܣܺܝܼܪܳܐ إكسير أو زِئبَق.
 • ܠܟ̥ܽܘܼܫܳܐ اضطراب.
 • ܠܰܟ̊ܬ̥ܳܐ قَصعة. صاع.
 • ܠܰܠ ــَـ جَهِل. حَمُق. رَعُن.

ܠܰܠܶܠ. ܠܽܘܼܠܳܠܳܐ جهَّل. حمَّق (2) استجهل. استحمق.

ܐܶܬ̥ܠܰܠܰܠ. ܡܶܬ̥ܠܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܠܶܠ. ܠܶܠܳܐ جاهل. أحمق. أرعَن. سخيف.

 ܕܥܶܣܒ̊ܳܐ بهيمة. وَحش يأكل العُشب.

ܠܶܠܬ̥ܳܐ ج ܠܶܠ̈ܳܬ̥ܳܐ جاهِلة. حَمقاء. رَعناء.

ܠܳܠܽܘܿܠܳܐ جاهل. أحمَق. أرعَن.

ܠܶܠܽܘܼܬ̥ܳܐ حَماقة. رُعونة. سَخافة.

 • ܠܸܺܠܝܳܐ[20] ج ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ و ܠܸܺܠ̈ܝܶܐ[21] لَيل. ليلة.

ܠܰܝܠܝܳܐ. ܠܶܠܝܳܐ. ܠܺܝܼܠܝܳܐ لُغات فيهِ.

 ܒܰܪ ܠܹܺܠܝܳܐ[22] لِصّ. سارق. فاسق. مَفسود.

 ܒܢ̈ܳܬ̥ ܠܹܺܠܝܳܐ[23] شَري[24]. ܪܦܳܦܺܝܼܬ̥ܳܐ.

ܠܹܺܠܝ[25] و ܠܰܝܠܳܐ ترخيم. ܠܰܝܠܝܳܐ.

ܠܹܺܠܰܝ[26] ܐܺܝܼܡܳܡ ليلاً ونهاراً.

ܠܹܺܠܰܝ[27] و ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܼܡܳܡ  مثلهُ.

 ܬܪܶܝܢ ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܝܼܡܳܡ ليلتان ونهاران.

ܠܹܺܠܝܳܝܳܐ[28] لَيليّ. خلاف نهاريّ.

ܠܹܺܠܳܝܳܐ[29]. ܠܰܝܠܳܝܳܐ. ܠܹܺܝܠܝܳܝܳܐ[30] مثلهُ.

 • ܠܶܠܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܠܶܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ جِنّيّة. غُول.
 • ܠܰܡ حرف يأتي بعد أول كلمة من القول المنقول (2) أي. أعني (3) يكون زائداً.
 • ܠܰܡ ــُـ ܠܡܳܡܳܐ. ܠܰܡܬ̥ܳܐ لَمّ. جمع. التقط (2) تكلّم. لَفَظ. حَكى. تحدَّث. تكلّم كلاماً ضعيفاً (3) دَنا. اقترب. أحاط.

ܐܶܬ̥ܠܡܶܡ. ܡܶܬ̥ܠܰܡܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܰܡܶܡ. ܠܽܘܼܡܳܡܳܐ تكلّم. نَطَق. تحدَّث. تلجلَج.

ܠܰܡܠܶܡ. ܠܽܘܼܡܠܳܡܳܐ مثلهُ (2) لَثَغ. لَكَن (3) جعلهُ يتكلّم وينطق.

ܐܶܬ̥ܠܰܡܠܰܡ (مج) ولَثَغ. ولَكَن.

ܐܰܠܡܶܡ سَمَر. تسامَر. جلس ليلاً خاصّةً وتحدّث.

ܠܡܺܝܼܡܳܐ مف (2) ناطق. مُتكلِّم. عاقل.

ܠܰܡܬ̥ܳܐ كَلِمة. لَفظ. حديث.

 • ܠܡܹܺܐܢܳܐ[31] مِيناء. مَرسىً (2) حِمىً. مَلجَأ.

ܠܰܡܶܢ. ܠܽܘܼܡܳܢܳܐ أوصل إلى الميناء.

 • ܠܡܰܕ̥ ــُـ ܠܡܳܕ̥ܳܐ جَمَع. ضَمّ. قَرَن. أضاف. لصق. ألَّف.

ܠܰܡܶܕ̥. ܠܽܘܼܡܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ وهو آنس.

ܐܶܬ̥ܠܡܶܕ̥. ܐܶܬ̥ܠܰܡܰܕ̥ (مج. مط).

ܬܰܠܡܶܕ̥. ܬܽܘܼܠܡܳܕ̥ܳܐ تلمذ. أرشد. هذَّب. وَعَظ. علَّم أصول الدين خاصّةً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܡܰܕ̥ (مج. مط) وتَبِع. التصق. لازَم (2) زَهِد. ترهَّب.

ܠܡܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) مجموع الأفكار. غير طائش (3) كُتيِّب. مُؤلَّف.

ܡܠܰܡܕ̥ܽܘܿܢܳܐ كُتيِّب. مُؤلَّف صغير.

ܠܳܡܰܕ̥ (ث) حرف اللام.

ܠܳܡܰܕ̥ܝܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ لام صغيرة.

ܠܳܡܰܕ̥ܳܝܳܐ لاميّ. خاصّ باللام.

ܬܰܠܡܺܝܼܕ̥ܳܐ تلميذ. تابع. مُتعلِّم. طالب. مُبتدئ.

 ܒܰܪ ܬܽܘܼܠܡܳܕ̥ܳܐ تلميذ. تابع. طالب.

ܬܰܠܡܺܝܼܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تَلمَذة. ابتداء في الديانة والرَّهبنة والعلوم خاصّةً (2) التلاميذ الحواريّون.

ܬܽܘܼܠܡܳܕ̥ܳܐ التعليم المسيحيّ خاصّةً (2) تهذيب. إرشاد. مدرسة (3) شِيعة. أتباع. تَلامذة (4) ابتداء في الرَّهبانيّة (5) دير. عُمر.

 • ܠܰܡܛܳܐ لُبَّادة. لِبد. نَمَط. بساط من الصُّوف مُتبلِّد (2) لِجام. مَكَمّة (3) بَغل لم يُرَض (عن بهلول).
 • ܠܡܰܥ ــَـ ܠܡܳܥܳܐ لَمَع. أضاء. أشرق.

ܐܰܠܡܰܥ ألمع. جعلهُ يلمع إلخ.

 • ܠܰܡܦܹܺܐܕ̥ܳܐ. ܠܰܡܦܹܺܝܕ̥ܳܐ[32] (ذ. ث) مِصباح.
 • ܠܶܣܛܳܐ. ܠܶܣܛܳܝܳܐ لِصّ. قَطّاع الطُّرق.

ܠܶܣܛܽܘܿܢܳܐ لِصّ صغير حقير.

ܠܶܣܛܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ لُصوصيّة. قَطع الطُّرق.

ܠܰܣܛܺܝܼ. ܠܽܘܼܣܛܳܝܳܐ نَهَب. قَطَع الطُّرق.

ܐܶܬ̥ܠܰܣܛܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܠܰܣܛܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܡܠܰܣܟ̥ܳܐ غاشّ. داهية. نَمّام.
 • ܠܳܐܣܟ̊ܳܐ. ܠܳܐܣܬ̊ܳܐ عَباءة.
 • ܠܳܣܽܘܿܡܽܘܼܬ̥ܳܐ جَسارة. وَقاحة.
 • ܠܽܘܼܣܬ̥ܳܐ قُلفة. غُرلة.
 • ܠܰܥ ــُـ ܠܥܳܥܳܐ نَزّ. نَبَع. فار. نَضَح (2) لَقّ. وَلَغ. ܠܳܥ.
 • ܠܥܳܐ ــِـ ܠܥܳܝܳܐ لَقّ. وَلَغ. ܠܳܥ.

ܠܳܥܳܐ مُنجِّم. عَرّاف. ساحِر. مُقسِّم.

 • ܠܥܰܒ̥ ــَـُـ ܠܥܳܒ̥ܳܐ لَعِب (2) نَهِم. شَرِه (3) شَبِق.

ܐܶܬ̥ܠܰܥܰܒ̥ نَهِم. شَرِه في الأكل خاصّةً.

ܠܰܥܒ̊ܳܐ. ܠܳܥܽܘܿܒ̥ܳܐ شَرِه. نَهِم.

ܠܰܥܒ̊ܬ̥ܳܐ. ܠܳܥܽܘܿܒ̥ܬ̊ܳܐ شَرِهة. نَهِمة.

ܠܰܥܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ شَراهة. نَهَم (2) شَبَق. فساد (3) لَعِب.

ܠܳܥܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ شَراهة. شَبَق. لَعِب إلخ.

ܠܰܥܽܘܼܒ̥ܳܐ. ܠܽܘܼܥܒ̊ܳܐ. ܠܽܘܼܥܳܒ̥ܳܐ لُعاب.

ܠܰܥܽܘܼܒ̥ܳܝܳܐ. ܠܽܘܼܥܒ̊ܳܢܳܐ مَن يسيل لُعابهُ.

ܠܥܽܘܼܒ̥ܬ̊ܳܐ اللُّعبة.

 • ܠܥܶܓ̥ ــَـ لَثَغ. عَيِيَ في كلامهِ.

ܠܰܥܶܓ̥. ܠܽܘܼܥܳܓ̥ܳܐ لَثَغ. لَكَن. عَيِيَ.

ܐܶܬ̥ܠܰܥܰܓ̥. ܡܶܬ̥ܠܰܥܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܠܰܥܓ̊ܳܐ ألكَن. ألثَغ. عَيِيّ عن الكلام.

ܠܰܥܓ̊ܬ̥ܳܐ. ܠܥܰܓ̥ܬ̥ܳܐ لَكناء. لَثغاء. عَيّة.

ܠܰܥܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ لَكنة. لَثغة. فأفأة.

 • ܠܥܶܙ ــَـ ܠܶܥܙܳܐ لَغَز. تكلَّم كلاماً خَشِناً بربريًّا (2) لَفَظ. نَطَق. تكلَّم (3) سارَّ. وَشوَش (4) رتَّل. رنَّم. نغَّم. هَتَف (5) غرَّد. صوَّت السُّنونو خاصّةً.

 ܪܽܘܼܚܩܽܘܼܕ̥ܫܳܐ ܒܰܦܠܳܢ ألهَم الروح القدس فُلاناً.

ܠܰܥܶܙ. ܠܽܘܼܥܳܙܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܥܶܙ. ܐܶܬ̥ܠܰܥܰܙ (مج).

ܠܳܥܽܘܿܙܳܐ فاعل (2) خَشِن. بربريّ.

ܠܶܥܙܳܐ لُغز. غَمغَمة (2) كلام. لَفظ. لُغة (3) ترنيمة. ترتيلة. نَغمة. أُغرودة.

ܠܶܥܙܳܢܳܝܳܐ نسبةً إليهِ.

ܠܥܶܙܬ̥ܳܐ أُلغوزة (2) كَلِمة. لَفظة (3) ترنيمة. أُغرودة. أُنشودة.

ܬܠܥܙܐ دائِم.

 • ܠܥܰܛ ــُـ ܠܥܳܛܳܐ. ܠܽܘܼܥܛܳܐ لَغَط. صوَّت. جلَّب. هَذَر. بَذَر (2) لَعَط. لَحَس. أكل بشراهة (الأخيرة كلدانيّة قديمة).

ܠܰܥܶܛ. ܠܽܘܼܥܳܛܳܐ مبالغتهُ بكلا المعنَيين.

ܠܽܘܼܥܛܳܐ. ܠܽܘܼܥܳܛܳܐ فَكّ. شِدْق (2) لجام. حكمة.

 • ܠܥܹܺܝܢ[33]. ܠܥܶܠ انظر ܥܹܺܝܢ[34] و ܥܰܠ.
 • ܠܽܘܼܥܡܳܐ فَكّ. شِدْق.
 • ܠܥܶܣ ــَـ ܠܥܳܣܳܐ لَعَس. لَعَص. مَضَغ. لاكَ. عَلَك (2) أكل. نَهِم في الأكل (3) لَجلَج. هَذى. بَذى. لَثَغ. خَرِس.

ܠܰܥܶܣ. ܠܽܘܼܥܳܣܳܐ مبالغتهُ (2) نَمّ. ثَلَب. أهلك.

 ܡ̈ܶܠܶܐ هَذر. بَذى (عَلَك).

ܐܶܬ̥ܠܥܶܣ. ܐܶܬ̥ܠܰܥܰܣ (مج).

ܐܰܠܥܶܣ أطعم. أكَّل (2) لَعِص. أكَل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܥܰܣ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܥܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܠܰܥܣܳܐ مف (2) مُحتال. مَكّار. خبيث.

ܡܰܠܥܣܳܐ مفعول ومصدر ميميّ (2) مَأكَل. طَعام (3) عود زعفران للصبّاغين.

ܡܰܠܥܰܣܬ̊ܳܐ طَعام. مَأكَل.

ܠܽܘܼܥܳܣܳܐ شَراهة. نَهَم.

 • ܠܥܶܨ ــَـ ܠܶܥܨܳܐ تلعَّص. لَجلَج. لَثَغ. هَذَر. بَذى.

ܠܰܥܶܨ. ܠܽܘܼܥܳܨܳܐ مبالغتهُ.

ܠܽܘܼܥܳܨܬ̊ܳܐ مرّة (2) لَعص. كلام عَسِر بارد تافِه.

 • ܠܳܥܫܳܐ. ܠܥܳܫܳܐ طويل اللِّحية.

ܬܰܠܥܽܘܿܫܬ̊ܳܐ حَزازة. حَكّة (2) ذَرق. رَوث العصافير.

ܬܰܠܥܽܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ حَزازة. حَكّة. ذَرق. رَوث.

 • ܠܰܥܫܺܝܼ ارتبك. حَرَص. عَني. وَقَع في كلام ابن العبري إذ يقول ܠܡܳܢܳܐ ܬܠܰܥܫܶܐ ܒܟ̥ܽܘܼܢܳܫ ܢܶܟ̥̈ܣܶܐ ܐܳܦ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕܗܳܪܟܳܐ ܦܳܝܫܺܝܼܢ ܐܳܦ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܐܳܦ ܒܶܢ̈ܝܳܢܶܐ وهو مَحفوظ في السواديّة.

ܡܠܰܥܫܝܳܐ لَعوَس. حَريص. مُرتبِك.

 • ܠܰܥܬ̥ܳܐ راحة اليد. ܠܰܚܬ̥ܳܐ.
 • ܠܰܦ ــُـ ܠܦܳܦܳܐ لَفّ. ضَمّ. نَظَم. قَرَن. أدرَج.

ܠܰܦܶܦ. ܠܽܘܼܦܳܦܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܦܶܦ. ܐܶܬ̥ܠܰܦܰܦ (مج. مط).

ܠܦܳܦܳܐ دَرج. كتاب مَلفوف (2) غِلاف. ظَرف الرسالة.

 • ܠܽܘܼܦܕ̊ܳܐ شجر لهُ ثمر يُؤكَل يُذكَر بين الفُستُق والبُندُق.
 • ܠܦܰܛ. ܠܰܦܶܛ لغة في ܠܒ̥ܰܛ. ܠܶܦܛܳܐ. دَقيقة (2) فَلس. دِرهم.
 • ܠܽܘܼܦܢܳܐ بَكَرة داخل بَكَرة. لَولَب.
 • ܠܶܦܳܣܺܝܼܢܳܐ طاووس. طائر معروف.
 • ܠܰܦܶܩ (ذ) وَدَع. خَرَز بحريّ أبيض.

ܡܰܠܦܰܩܬ̊ܳܐ…

 • ܠܽܘܼܦܪܳܐ تمثال. وَثَن. صَنَم صغير (2) غَنيّ. مُوسِر.

 ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ كُشّ النَّخل. ܓܽܘܼܦܪܳܐ.

 • ܠܺܝܼܦܪܳܐ مُدلَّل. مُتنعِّم.

ܠܺܝܼܦܪܽܘܼܬ̥ܳܐ دَلال. تَنعُّم.

 • ܠܽܘܼܦܫܳܐ آلة لتعذيب المجرمين.
 • ܠܦܽܘܼܬ̥ حَسَب. بالنظر إلى. بما أنّ.

 ܠܦܽܘܼܬ̥ܳܟ. ܠܦܽܘܼܬ̥ܟ̥ܽܘܿܢ بموجبك إلخ.

 • ܠܰܦܬ̥ܳܐ. ܠܶܦܬ̥ܳܐ لِفت. سَلجَم (2) خَردَل.
 • ܠܶܨܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܠܨܽܘܿܨܺܝܼܬ̥ܳܐ شَرارة. قَبسة نار.

ܠܨܺܝܼܬ̥ܳܐ و ܠܰܨ̈ܝܳܬ̥ܳܐ شَرارة. قَبسة.

 • ܠܹܺܩܳܐ[35] (ذ. ث) مِجداف. مِقذاف السفينة (2) فأس. مِطرَقة.

 ܕܰܡܕ̥ܰܒ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ زِمام التَّدبير.

 • ܠܰܩܚܳܐ ساحة. بُقعة. قُرى حول المدينة (2) جِهة. مَصْر(3) مَشيمة. رَحِم.
 • ܠܩܰܛ ــُـَـ ܠܩܳܛܳܐ لَقَط. التقط. جَمَع. لَمّ (2) لَقَط. أخذ الحَبّ بمنقارهِ (3) لَقَط. رَقَع الثوب (4) قَطَف. جَنى (5) قَطّ. قَرَض الفَتيلة (6) طرَّز. نَقَش الثوب.

ܠܰܩܶܛ. ܠܽܘܼܩܳܛܳܐ مبالغتهُ (2) اختار. انتخب.

ܐܶܬ̥ܠܩܶܛ. ܐܶܬ̥ܠܰܩܰܛ (مج) واجتمع. التأم.

ܐܰܠܩܶܛ بَذَر البِذار حَبّةً فحَبّة (2) أطعم ألقَط.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܩܰܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܩܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܠܳܩܛܳܐ. ܠܳܩܽܘܿܛܳܐ فاعل (2) كلّ طائر آكِل الحَبّ.

 ܠܳܩܛܰܬ̥ ܡ̈ܶܠܶܐ بَبغاء. طائر معروف.

 ܠܳܩܛܰܬ̥ ܦܳܪ̈ܶܐ كهرباء.

ܠܰܩܳܛܳܐ طَرّاز. نَقّاش الثياب خاصّةً.

ܡܠܰܩܛܳܢܳܐ ملُتقِط. جامِع. لاقِط إلخ.

 ܡܠܰܩܶܛ ܡ̈ܶܠܳܐ مِهذار. بَذّاء. هَذّاء.

 ܡܠܰܩܛܰܬ̥ ܡ̈ܶܠܳܐ بَبغاء. ܒܰܒ̊ܟ̊ܳܐ.

ܡܠܰܩܛܳܐ مف (2) ثوب خَلِق مُرقَّع.

ܠܩܳܛܳܐ لُقاط. سُنبل خاصّةً.

ܠܶܩܛܳܐ طُعمة. حَبّ يُصاد بهِ الطائر أو السمك.

ܠܶܩܛܽܘܼܛܳܐ. ܠܳܩܛܽܘܼܛܳܐ لُقَيط (2) لُقاطة. سُقاطة حَطَب. عِيدان.

ܡܰܠܩܛܳܐ مِلقَط. مِنقاش. مِقَطّ. مِقراص. مِنتَف.

ܡܰܠܩܳܛܳܐ. ܡܰܠܩܛܳܢܳܐ مثلهُ.

ܠܶܩܛܽܘܿܢܳܐ بُقول مختلفة.

ܠܰܩܺܝܼܛܳܐ مُحترِق أو جافّ.

ܠܩܽܘܼܛܢܳܐ اجتماع.

 • ܠܶܩܛܺܝܼܩܺܝܼܢ مِحَفّة. هَودَج. كُرسيّ. تابوت.
 • ܠܰܩܠܳܩܳܐ لَقلاق. لَقلَق. أبو حُدَيج. أو هي عربيّة.
 • ܠܰܩܢܳܐ (ث) لَقَن. لَكَن. صَحن. طِشت.
 • ܠܩܰܫ ــَـ ܠܶܩܫܳܐ أَفَل[36]. تأخَّر.

ܠܰܩܶܫ. ܠܽܘܼܩܳܫܳܐ أفَل[37]. تأخَّر. أبطأ.

ܐܶܬ̥ܠܰܩܰܫ. ܡܶܬ̥ܠܰܩܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܠܩܶܫ مثلهُ (كلّ ذلك عن المطر والنَّبت والثمر).

ܠܩܺܝܼܫܳܝܳܐ مُتأخِّر. أخير. خِلاف وَسميّ وأوَّليّ.

ܠܶܩܫܳܐ نَبت. زَرع. ثمر مُتأخِّر.

ܠܩܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܠܩܺܝܼܫܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ تأخُّر.

 • ܠܶܪܕ̊ܳܐ. ܠܰܪܕ̊ܳܐ غِرارة. خُرج كبير.
 • ܠܳܪܣܳܐ جاهل. أحمق. غَمر. غبيّ.

ܠܳܪܽܘܿܣܳܐ. ܠܳܪܣܳܝܳܐ جاهل. غبيّ.

ܠܳܪܣܽܘܼܬ̥ܳܐ جَهالة. حَماقة. هَذَيان.

ܐܰܠܪܶܣ تجرّأ. ازدرى. استهزأ.

 • ܠܶܫܳܢܳܐ لسان (2) لُغة. كلام (3) شَعب. أُمّة (4) سَبيكة بشكل لسان (5) خليج. مَضيق. بوغاز (6) مِلعقة يتناول بها الكاهن المقدِّس الأسرار.

 ܐܰܬ̥ܪܳܝܳܐ لغة سواديّة. وطنيّة. دارجة.

 ܦܰܬ̥ܝܳܐ لسان الحَمَل (نبت).

 ܬܠܺܝܼܬ̥ܳܝܳܐ نَميمة. ثَلب (2) نَمّام. ثَلّاب.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܠܶܫܳܢܳܐ غَلصَمة. أصل اللسان.

 ܠܶܫܳܢ ܐܶܡܪܳܐ لسان الحَمَل (نبت).

 ܟܰܠܒ̊ܳܐ لسان الكلب. بِزر قطونا.

 ܟܰܠܒ̊ܬ̥ܳܐ زُؤان. شَيلَم.

 ܨܶܦܪܳܐ لسان العُصفور (نبت).

 ܬܰܘܪܳܐ لسان الثور (نبت).

ܠܫܺܝܼܢܳܐ سَليط. فصيح. ذَرِب اللسان.

ܠܶܫܳܢܳܢܳܐ. ܠܶܫܳܢܳܢܳܝܳܐ مثلهُ (2) مِهذار. مُخاصِم.

ܠܫܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ فَصاحة. سَلاطة. ذَرَب اللسان.

ܠܶܫܳܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) هَذَر. مُخاصَمة.

ܠܶܫܳܢܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ فَصاحة. سَلاطة. هَذَر. خِصام (2) لُغة.

ܠܰܫܶܢ. ܠܽܘܼܫܳܢܳܐ لَفَظ. ܪܬ̥ܰܡ.

ܐܶܬ̥ܠܰܫܰܢ. ܡܶܬ̥ܠܰܫܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܠܶܫܬ̊ܳܐ عُروة من القميص وغيرهِ.
 • ܠܬ̥ܰܟ̥ ــُـ ܠܬ̥ܳܟ̥ܳܐ لَتَخ. لَطَخ (2) لاقَ. ناسَب. شاكَل. لاءَم (3) اتّفق. ائتَمَر. طابَق.

ܠܰܬ̊ܶܟ̥. ܠܽܘܼܬ̊ܳܟ̥ܳܐ لطَّخ. لوَّث. دنَّس (2) احتال .مَكَر. غَشّ.

ܐܶܬ̥ܠܬ̥ܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܠܰܬ̊ܰܟ̥ (مج) واحتال. مَكَر. ائتمر.

ܠܳܬ̥ܟ̊ܳܐ. ܠܳܬ̥ܟ̊ܳܝܳܐ لائِق. مُناسِب. مُلائِم.

ܠܳܬ̥ܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ لِياقة. مُطابَقة. مُوافَقة إلخ.

ܠܳܬ̥ܟ̊ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ لِياقة. مُطابَقة. مَوافَقة إلخ.

ܡܠܰܬ̊ܟ̥ܳܐ مف (2) مُحتال. غاشّ. خبيث.

ܡܠܰܬ̊ܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ حِيلة. مَكر. غِشّ. خُبث.

ܠܬ̥ܶܟ نصف كُرّ. نصف طغار.

 • ܠܬ̥ܰܡ ــُـ ܠܬ̥ܳܡܳܐ. ܠܶܬ̥ܡܳܐ لثَّم. غطَّى فَمهُ بلِثام (2) لَفَظ. تلفَّظ (3) دَمدَم. تقَمقَم. هَذَر. نَمّ. ثَلَب (4) جَمَع. كوَّم. لَمّ.

ܠܰܬ̊ܶܡ. ܠܽܘܼܬ̊ܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܠܬ̥ܶܡ. ܐܶܬ̥ܠܰܬ̊ܰܡ (مج. مط).

ܡܠܰܬ̊ܡܳܐ مف (2) مُحتال. مَكّار. نَمّام.

ܡܠܰܬ̊ܡܽܘܼܬ̥ܳܐ حِيلة. مَكر. نَميمة إلخ.

ܠܬ̥ܳܡܳܐ. ܠܽܘܼܬ̊ܳܡܳܐ لِثام.

 • ܠܰܬ̥ܡܰܪ. ܠܽܘܼܬ̥ܡܳܪܳܐ يَبِس. جَفّ.

ܡܠܰܬ̊ܪܳܐ… (في الشبدنيّ).

 

 

[1]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܟܹܐܢܘܼܬ̥ܵܐ.

[2]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܫܲܬ̥ܐܸܣܬ̥ܵܐ.

[3]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܢܹܐܬܸܐ.

[4]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܹܐܙܲܠ.

[5]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܵܐ.

[6]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܒܹܝܢ.

[7]  ܪܶܩܕ̥ܳܐ حسب الغربيّين، ܪܰܩܕ̥ܳܐ حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 235).

[8]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܢܘܼܡܹܐ.

[9]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܲܗܛܲܐ.

[10]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܫܹܐܕ̥ܵܐ.

[11]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܲܠܒܲܫܬܵܐ.

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܲܠܒܲܫܬܵܐ.

[13]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܡܸܣ̈ܟܹ̊ܢܹܐ.

[14]  بَقلة معروفة، وهي شَوك الجِّمال.

[15]  غير واضحة.

[16]  أو ܠܺܝܼܟ̊ܺܝܼܢ. ܠܺܝܼܟ̊ܢܰܐ.

[17]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܸܠܝܵܐ.

[18]  أو ܠܶܗ݈ܟ̊ܣܺܝܼܣ.

[19]  أو ܠܶܗ݈ܟ̊ܣܺܝܼܩܽܘܿܢ.

[20]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܸܠܝܵܐ.

[21]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܸܠܝܹ̈ܐ.

[22]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܸܠܝܵܐ.

[23]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹܠܝܵܐ.

[24]  حَنظَل.

[25]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹܠܝ.

[26]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹـܠܲܝ.

[27]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹـܠܲܝ.

[28]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܸܠܝܵܝܵܐ. ܠܹܠܝܵܝܵܐ.

[29]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹܠܵܝܵܐ.

[30]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹܝܠܝܵܝܵܐ.

[31]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܡܹܐܢܵܐ.

[32]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܲܡܦܹܐܕ̥ܵܐ. ܠܲܡܦܹܝܕ̥ܵܐ.

[33]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܥܹܝܢ.

[34]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܝܢ.

[35]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܹܩܵܐ.

[36]  قد لا تكون بالمعنى المراد.

[37]  قد لا تكون بالمعنى المراد.