ܣܶܕܪܳܐ ܕܚܶܝܬ باب الحاء

ܣܶܕܪܳܐ ܕܚܶܝܬ

باب الحاء

 

ܚ: الحاء هي الحرف الثامن من حروف الهجاء والثالث من الأحرف الحلقيّة (ܐ. ܗ. ܚ. ܥ. ܪ) التي تُقلَب الكسرة قبلها فتحة. وفي حساب الجُّمَّل هي عبارة عن ثمانية من العدد.

 • ܚܰܐܒ̊ܽܘܼܙܳܐ نَبع ينبع في الكَرمة إذا شُرطت.
 • ܚܰܐܒ̊ܽܘܼܪܳܐ خابور. ܚܰܒ̊ܽܘܼܪܳܐ.
 • ܚܶܐܘܪܳܐ شجر الحَور.
 • ܚܶܐܘܬ̥ܳܐ زُبدة. سَمن.
 • ܚܶܐܡܳܐ. ܚܳܐܡܳܐ فُجلة ناعمة حادّة.
 • ܚܳܐܢܳܐ بُسرة. بَلَحة. خَلالة التَّمر.
 • ܚܰܐܥܽܘܼܙܳܐ مثل ܚܰܐܒ̊ܽܘܼܙܳܐ.
 • ܚܹܺܐܦܳܐ[1] حِدّة. قوَة. فَورة. حَمِيّة. هَجمة (2) غَريزة.

 ܕܬ̥ܰܪܢܳܓ̥ܠܳܐ صُقاع. صِياح الديك.

 ܢܣܰܒ̥. ܫܩܰܠ ܚܹܺܐܦܳܐ[2] اشتدّ. حَمي.

ܚܹܺܐܦܳܢܳܝܳܐ[3] حادّ. شديد. عَزوم.

 • ܚܹܺܐܦܰܝ. ܚܹܺܐܦܳܝܳܐ[4] جِرجِس. بَعوض.
 • ܚܹܺܐܪܳܐ[5] و ܚܶܐܪܺܝܼܬ̥ܳܐ انظر ܚܰܪ.
 • ܚܳܐܫܳܐ حاش. صَعتَر. قِزح. نَبت يُتبَّل بهِ الطعام.
 • ܚܳܐܬ̊ܳܐ. ܚܶܐܬ̊ܳܐ لُغيّتان رديئتان غربيّتان في ܚܶܬ̊ܳܐ.
 • ܚܰܒ̥ ــُـ ܚܒ̥ܳܒ̥ܳܐ. ܚܒ̥ܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܒ̥ܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ اتّقد. التهب. اضطرم (2) أحبّ. عانق (3) كان مَحبوباً.

 ܚܶܒܰܬ̥݀ ܠܶܗ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ كانت نفسهُ أحبَّ إليه مِن.

ܐܶܬ̥ܚܒ̥ܶܒ̥ إلتهب. اضطرم.

ܚܰܒ̊ܶܒ̥. ܚܽܘܼܒ̊ܳܒ̥ܳܐ أحبَّ. هَشّ. عانق. احتضن. قبَّل. لَثَم (2) أرخم. حَضَن.  البيض خاصَّةً.

ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܒ̊ܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܚܶܒ̥ أوقد. أضرم. ألهب (2) أحبّ. وَدّ. وَمَق.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܒ̥ܺܝܼܒ̥ܳܐ مف (2) مُتّقِد. مُشتعِل. مُزهِر. ساطع.

ܚܒ̥ܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ اتّقاد. اشتعال. إزهار إلخ.

ܚܰܒ̊ܺܝܼܒ̥ܳܐ حَبيب. مَوموق. صَديق.

ܚܰܒ̊ܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مَحبّة. مَودّة. صداقة.

ܚܽܘܼܒ̊ܳܐ حُبّ. مَحبّة (2) لهيب. حَرّ. حرارة (3) ذُبول النبات (4) جِسر.

 ܒܰܪ ܚܽܘܼܒ̊ܳܐ صديق. مُحِبّ.

ܚܽܘܼܒ̊ܳܢܳܝܳܐ. ܚܽܘܼܒ̊ܬ̥ܳܢܳܝܳܐ حُبّيّ. وِدّيّ.

ܚܽܘܼܒ̊ܳܐܺܝܼܬ̥. ܚܽܘܼܒ̊ܳܢܳܐܺܝܼܬ̥ بمحبّة.

ܡܰܚܒ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) صديق. وَدود.

ܚܒ̥ܳܒ̥ܳܐ. ܚܰܒ̊ܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ حَكّة. التهاب. شَرَى.

ܚܰܒ̊ܳܐ (ذ. ث) مِكيال ما (2) حَبّة. وزن شُعيرتين.

ܚܰܒ̊ܬ̥ܳܐ ج ܚܰـ̈ܒ̊ܶܐ هَشيم. قَشّ. حشيش يابس (2) قُمامة. قماش.يطفو فوق الماء (3) رُذالة. نُفاية.

ܚܰܒ̊ܽܘܼܒ̥ܳܐ. ܚܰܒ̊ܚܽܘܼܒ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܰܒ̊ܽܘܼܒ̥ܬ̊ܳܐ ج ܚܰܒ̊ܽܘܼܒ̥̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) التهاب. اتّقاد.

 • ܚܒ̥ܳܐ ــِـ ܚܒ̥ܳܝܳܐ خَبَأ. أخفى (2) اختبأ. اختفى (مُمات لكن تقدر أن تستعملهُ).

 ܩܳܠܶܗ اختبأ. بَحّ صوتهُ (سواديّة).

ܚܽܘܼܒ̥ܝܳܐ عَتَمة. ظُلمة دامسة.

ܚܳܒ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܚܰܒ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ خابِئة (2) قُلّة. دَنّ. بِرميل.

ܡܰܚܒ̊ܝܳܐ ثخن. جَسامة. ضَخامة.

 • ܚܒ̥ܰܛ ــُـ ܚܒ̥ܳܛܳܐ. ܚܶܒ̥ܛܳܐ. ܡܰܚܒ̊ܽܘܿܛܺܝܼܬ̥ܳܐ خَبَط. رَفَس. ضرب (2) خَبَط. هَزّ. نَفَض الشجرة (3) صَرَع. أسقط. جَندَل (4) تخبَّط. دخل الشيطان أحداً (5) هَطَل. وقع المطر خاصّةً شديداً.

 ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܕ̥ܽܘܼܢܒ̊ܶܗ خَبَط. نَكَث. ضرب الأرض بذَنَبه.

 ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ صَكّ. لَطَم وجههُ.

 ܥܰܠ ܚܰܕ̥ܝܶܗ قَرَع صَدرَهُ.

ܚܰܒ̊ܶܛ. ܚܽܘܼܒ̊ܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܒ̥ܶܛ. ܡܶܬ̥ܚܰܒ̥ܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܛ مثلهُ (2) هاج. ماج.

ܐܰܚܒ̊ܶܛ جعلهُ يخبط إلخ (2) خَبَط. خَلَط.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̊ܰܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̊ܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܒ̥ܺܝܼܛܳܐ مف (2) قويّ. شديد. هاطل.

ܚܒ̥ܺܝܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) شِدّة المطر.

ܡܚܰܒ̊ܛܳܐ مف (2) مُوشًّى. مُخطَّط.

ܡܚܰܒ̊ܰܛܬ̊ܳܐ مؤنثهُ (2) قميص مُوشّى. بُرْد مُخطَّط.

ܚܶܒ̥ܛܳܐ وابل. مطر شديد هاطل.

ܡܰܚܒ̊ܽܘܿܛܺܝܼܬ̥ܳܐ مِخبَطة. قضيب يُخبَط بهِ الشجر.

 • ܚܒ̥ܰܟ ــُـَـ ܚܒ̥ܳܟ̥ܳܐ. ܚܒ̥ܽܘܼܟ̥ܝܳܐ. ܚܒ̥ܽܘܿܟ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܒ. ܠ. ܥܰܡ اختلط. اقترن (2) خَلَط. قَرَن (3) بَلبَل. شوَّش.

ܚܰܒ̊ܶܟ̥. ܚܽܘܼܒ̊ܳܟ̥ܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܚܒ̥ܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܟ̥ (مج. مط).

ܡܚܰܒ̊ܟ̥ܳܐ مَخلوط. مُشوَّش. مُبلبَل إلخ.

ܡܚܰܒ̊ܰܟ̥ܬ̊ܳܐ مؤنثهُ (2) مَخلوطة. طعام مُركَّب من عَدَس وأَرزّ وحِمَّص ونحو ذلك.

 • ܚܒ̥ܰܠ ــُـَـ حَبَل. شَدّ بالحبل (2) نَظَر. رَجا. انتظر. اشتاق (3) حَوى. تضمَّن (4) حَبِل. لَقِح (5) مَخِض. طُلِق. وَلَد.

ܚܰܒ̊ܶܠ. ܚܽܘܼܒܳܠܳܐ حَبَل. شدّ بالحبل (2) حبَّل. ألقَح (2) وَلَد. طَرَح (4) أفسد. أتلف. خرَّب. أباد. أهلك. قتل. افترس (5) حرَّف. زيَّف (6) أمنَى. أمذَى (7) أفسد. فَجَر. فَسَق (8) خَبَل. فَسَد. تَلَف (9) حَبِل. لَقِح (10) تمخَّض. طُلِق (11) طرَّح. أسقط (12)  ܥܰܠ آذى. أساء إلى.

 ܚܰܒ̊ܠܰܬ̥݀ ܠܰܦܠܳܢ ارتبك. أشكل الأمر على فُلان.

ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܠ (مج) وفَسُد. تَلِف. خَرِب. باد.

ܚܰܒ̊ܳܠܳܐ مُفسِد. مُتلِف. مُفترِس إلخ (2) صانع الحِبال.

ܡܚܰܒ̊ܠܳܢܳܐ فاعل (2) مُطرِحِ. مُسقِط.

ܚܒ̥ܺܝܼܠܳܐ. ܚܰܒ̊ܺܝܼܠܳܐ مَفسود. مُتلَف إلخ.

ܡܚܰܒ̊ܠܳܐ مثلهُ (2) عَتيق. خَلِق. بالٍ.

ܡܶܬ̥ܚܰܒ̊ܠܳܢܳܐ قابل الفساد. والتَّلَف إلخ.

ܡܶܬ̥ܚܰܒ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قبول الفساد والتَّلَف إلخ.

ܚܒ̥ܳܠܳܐ فساد. تَلَف. هلاك. خَراب. دَمار (2) نَتانة. كَراهة. رَذالة.

ܚܽܘܼܒ̊ܳܠܳܐ مثلهُ (2) وَباء. عَدوى.

ܚܒ̥ܳܠ ܠ أسَفاً. وَيحاً. وَيلاً. مع الضمائر.

ܚܒ̥ܳܠܰܝܟ وَيحك. أسَفاً عليك. ܚܒ̥ܳܠܰܘܗܝ. ܚܒ̥ܳܠܶܝܗ̇ وَيحهُ. أسَفاً عليهِ إلخ.

ܚܶܒ̥ܠܳܐ مَخاض. طَلْق. وَجَع الولادة (2) ولادة (3) غَمرة. شِدّة.

ܚܽܘܼܒ̥ܳܠܳܐ حَقّ. مِنّة. حَسَنة. واجب (2) جَزاء. عِقاب. قَصاص. إساءة.

ܚܰܒ̥ܠܳܐ حَبل (2) حِصّة. نَصيب. ميراث أرضَين (3) إقليم (4) أُحبولة. شَرَك. مِصيَدة (5) مَكر. مَكيدة (6) فِئة. زُمرة. عُصبة. سِلسلة. جماعة (7) قَلَم. مِرقَم (8) آلة ما حربيّة.

 ܕܢܽܘܼܪܳܐ شِبه حَبل من نار.

 ܚܒ̥ܶܠ ܝܰܡܳܐ ساحل البحر.

 • ܚܒ̥ܶܠܒ̊ܠܳܐ (ذ. ث) لَبلاب. نَبت يتعلَّق بالشجر.
 • ܚܒ̥ܰܢ ــَـ ܚܒ̥ܳܢܳܐ اضطرم. اشتعل. تأجّج.
 • ܚܰܒ̊ܶܢ. ܚܽܘܼܒ̊ܳܢܳܐ مبالغتهُ (2) أضرَم.

ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܢ. ܡܶܬ̥ܚܰܒ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܚܒ̊ܶܢ أضرَم. شَعَل. أجَّج. ألهب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̊ܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܚܒ̥ܰܢܳܢܳܐ[6] كَسلان.

ܚܒ̥ܰܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ[7] كَسَل.

ܐܶܬ̥ܚܰܒ̥ܢܰܢ تكاسَل. تغافَل.

ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܢ. ܡܶܬ̥ܚܰܒ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܒ̥ܰܨ ــُـ ܚܒ̥ܳܨܳܐ. ܚܶܒ̥ܨܳܐ خبَّص. عَمِل خَبيصاً (2) خَبَص. خَلَط. بَلبَل. شوَّش (3) زَحَم. ضغط. عَصَر. ضايق (4) حَزَم. شَدّ. لَزّ (5) حَثّ. حَضّ (6) لَجّ. ألَحّ (7) بادر. نَشِط. اجتهد (8) ازدحم. تراكم (9) كَسَر. جَرّ. خَفَض الحرف.

ܚܰܒ̊ܶܨ. ܚܽܘܼܒ̊ܳܨܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܒ̥ܶܨ. ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܨ ­(مج) وتزاحَم. تراكَم. (2) نَشِط. اجتهد.

ܚܒ̥ܺܝܼܨܳܐ مَخلوط. مَزحوم إلخ.

ܚܒ̥ܺܝܼܨܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) شَبّ يمانيّ.

ܚܒ̥ܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ اسم مصدر (2) كالتالي.

ܚܒ̥ܳܨܳܐ حِباص. خَفض (ܝ̣ܺ).

ܚܶܒ̥ܨܳܐ جَمع. جَمٌّ من الناس مُتزاحِم.

ܚܰܒ̊ܺܝܼܨܳܐ خَبيص. حَلواء من سَميد وسَمن وعَسَل.

ܚܒ̥ܺܝܼܨܳܐ. ܚܰܒ̥ܨܳܢܳܐ. ܚܰܒ̥ܨܽܘܿܢܳܐ مثلهُ.

ܚܰܒ̥ܨܳܐ ج ܚܰܒ̥ܨ̈ܶܐ لُوبياء.

 • ܚܒ̥ܰܩ ــُـ ܚܒ̥ܳܩܳܐ. ܚܶܒ̥ܩܳܐ حَبَق. ضَمّ. احتضن. عانق. قبَّل.

ܚܰܒ̊ܶܩ. ܚܽܘܼܒܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܒ̥ܶܩ. ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܩ (مج).

ܐܰܚܒ̊ܶܩ جعلهُ يحتضن ويعانق إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̊ܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̊ܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܒ̥ܩܳܐ كُدْس. كَومة حَصيد خاصّةً.

 • ܚܒ̥ܰܪ ــَـ ܥܰܡ. ܒ. ܠ. رافق. اصطحب.

ܚܰܒ̊ܰܪ. ܚܽܘܼܒ̊ܳܪܳܐ رافق. صاحب. آلَف. شارك (2) قَرَن. أشرك. جعلهُ رَفيقاً (3) رَقَى. عَزَم. استعمل العِرافة (4) حَفَر. عمَّق (5) حدَّق. أمعَن نَظَرهُ. حمَّج. نَظَر شَزْراً.

ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܪ (مج) ورافَق. صاحَب.

ܐܰܚܒ̊ܰܪ رافَق. اشترك. كان شَريكاً.

ܚܰܒ̥ܪܳܐ رَفيق. صاحب. صديق (2) شَبيه. نِدّ. نَظير. مَثيل (3) آخَر. غَير (4) سراويل. مِئزَر[8].

ܚܒ̥ܰܪܬ̥ܳܐ ج ܚܰܒ̥ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܚܰܒ̥ܪܳܢܳܐ. ܚܰܒ̥ܪܳܢܳܝܳܐ رَفيقيّ. صاحبيّ إلخ.

ܚܰܒ̥ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ رُفقة. صَداقة. صُحبة. شِركة. أُلفة.

 ܕܝܽܗ݈ܘܼܕ̥ܳܝ̈ܶܐ[9] جماعة. كنيسة اليهود.

ܚܰܒ̊ܳܪܳܐ عَرّاف. حَوّاء. مُعَزِّم. رَقّاء (2) حُفرة. حُفيرة. هَوتة. جُبّ (3) حَوض. غَدير. بِركة.

ܚܰܒ̊ܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عِرافة. رُقية. تَعزيم (2) تحديق. إمعان نَظَر.

ܚܺܝܼܒ̥ܪܳܐ حِبر. مِداد الكتابة.

ܚܶܒ̥ܪܳܐ مثلهُ (2) ظُلمة. دُجنة (3) مَرَض الأعين.

ܚܰܒ̊ܺܝܼܪܳܐ مُظلِم. مُدلَهِمّ. حالِك.

ܚܰܒ̊ܽܘܼܪܳܐ عَمود دُخّان كثيف أو بُخار. غُبار (2) نهر خابور. سواحل خابور.

ܚܒ̥ܺܝܼܪܳܝܳܐ حُبارى. طائر. ܝܰܒ̥ܫܳܐ.

ܚܒ̥ܺܝܼܪܳܐ و ܚܒ̥ܺܝܼܪܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) صُوف مَمشوط.

ܚܒ̥ܳܪܬ̊ܳܐ ج ܚܒ̥ܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ قُرحة. دُمَّلة (2) جُرح. كَلْم (3) ذَنب. عَيب.

 • ܚܰܒ̥ܪܽܘܼܩܳܐ حُبرُج. طائر مائيّ.
 • ܚܒܰܫ ــُـ ܚܒ̥ܳܫܳܐ. ܚܶܒ̥ܫܳܐ. ܚܒ̥ܽܘܼܫܝܳܐ حَبَس. سَجَن (2) حَوى. وَسِع (3) جَمَع. أحاط. شَمَل. عَمّ (4) اصطاد. حاش (5) حَصَر. حاصر (6) أفحم. أبكم. دَحَض.

 ܢܰܦܫܶܗ حَبَس الراهب نفسهُ في قَلَّايتهِ.

 ܬܚܶܝܬ̥ و ܒܙܰܦܠܳܢ أخضع. قيَّد. ألزَم بكذا.

ܚܰܒ̊ܶܫ. ܚܽܘܼܒ̊ܳܫܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܒ̥ܶܫ. ܐܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܫ (مج. مط).

ܐܰܚܒ̊ܶܫ حَبَس. سَجَن (2) جعله يحبس إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̊ܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܒ̊ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܒ̥ܽܘܿܫܳܐ حابِس. سَجّان. جامِع إلخ.

ܚܳܒ̥ܽܘܿܫܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) حَبس. سِجن (3) كِرح. صَومَعة (4) حَبس. وَقف.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܳܒ̥ܽܘܿܫܬ̊ܳܐ سِجن (2) كِرح.

ܚܒ̥ܺܝܼܫܳܐ مَحبوس. مَجموع إلخ (2) حَبيس. راهب. ناسك.

ܚܒ̥ܺܝܼܫܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) حَبس. سِجن (3) كِرح. صَومَعة.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܒ̥ܺܝܼ̈ܫܶܐ و ܚܶܒ̥ܫܳܐ سِجن.

ܚܒ̥ܺܝܼܫܳܐܺܝܼܬ̥  كالمحبوس إلخ. (2) بالجُّملة.

ܚܒ̥ܺܝܼܫܳܝܳܐ حَبيس. مُتوحِّد. ناسك.

ܚܰܒ̊ܳܫܳܐ مَجنون.

ܚܽܘܼܒ̊ܳܫܳܐ صَومَعة. كِرح. كُوخ. قَلَّاية.

ܚܒ̥ܽܘܼܫܰܝ. ܚܒ̥ܽܘܼܫܝܳܐ مثلهُ (2) حَبس. سِجن.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܒ̥ܽܘܼܫܝܳܐ ج ܒܶܝܬ̥ ܚܒ̥ܽܘܼܫ̈ܝܶܐ مثلهُ.

ܚܰܒ̊ܽܘܼܫܳܐ تُفّاحة. شجر وثمرهُ.

ܚܰܒ̊ܽܘܼܫܬܳܐ ج ܚܰܒ̊ܽܘܼܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ تُفّاحة.

ܚܒ̥ܳܫܳܐ حبس. ما يحبسهُ الرَّجل في حفنتيهِ من نحو التِّبن والقَشّ ليحمل بهِ ناراً.

ܡܶܬ̥ܚܰܒ̥ܫܳܢܳܐ. ܡܶܬ̥ܚܰܒ̥ܫܳܢܳܝܳܐ قابل أن يُحبَس إلخ.

 • ܚܰܒ̊ܫܽܘܼܫܳܐ خُنفُس. خُنفُساء.

ܚܰܒ̊ܫܽܘܼܫܬ̊ܳܐ ج ܚܰܒ̊ܫܽܘܼܫ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܰܓ̥ ــُـ حَجا. تحذَّر. احترز من الغلط (2) حَجّ. اجتمع. احتشد. عيَّد.

ܐܰܚܶܓ̥ عيَّد. احتفل عيداً.

ܚܰܓ̊ܳܐ حَجّ. عيد. احتفال (2) زيارة. مَوسم (3) جَمع. سُوق. مَحفَل. مَأتَم (4) فرح. سُرور. نَغمة. دائرة رَقّاصين.

ܚܰܓ̊ܳܝܳܐ عيديّ. احتفاليّ (2) حاجّ. زائر مكان مُقدَّس.

ܚܰܓ̊ܳܢܳܝܳܐ حَجيّ. عيديّ. احتفاليّ.

ܚܰܓ̊ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ حَجّ. تَعييد. زيارة مكان مُقدَّس (2) فرح. سُرور.

ܚܶܓ̊ܳܐ كَهف. شقيف. سِنّ الجبل.

ܚܶܓ̊ܬ̥ܳܐ ج ܚܶـ̈ܓ̊ܶܐ دِكّة. مَسجد. بيت الأصنام.

 • ܚܓ̥ܳܐ ــِـ ܚܓ̥ܳܝܳܐ دار. طاف. جال.

ܚܰܓ̊ܺܝܼ. ܚܽܘܼܓ̊ܳܝܳܐ مبالغتهُ (2) دار في البِيعة بزياح (3) عيَّد. عظَّم. احتفل عيداً (4) احتشد. اجتمع (5) فَرِح. رَقَص.

ܐܶܬ̥ܚܰܓ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܚܰܓ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܚܓ̊ܺܝܼ حَجا. سَتَر. أورد أُحجيّة (2) احتشد. جَمَع جماعة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܓ̊ܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܓ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܚܰܓ̊ܝܳܢܳܐ فاعل (2) احتفاليّ. عيديّ.

ܚܽܘܼܓ̥ܝܳܐ دَوَران. جَوَلان (2) غَلَط.

 • ܚܽܘܼܓ̥ܒ̊ܳܐ مُصلَّى. بيت صغير للأصنام (2) صَنَم. وَثَن صغير.

ܚܽܘܼܓ̊ܒ̥ܳܢܳܐ حاجب. حارس. بَوّاب الملك خاصّةً.

ܚܽܘܼܓ̊ܒ̥ܳܐ مثلهُ (2) حاجب العين (3) سادِن. كاهن الوثن.

 • ܚܓ̥ܰܠ ــُـ ܚܓ̥ܳܠܳܐ. ܚܓ̥ܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܳܓ̥ܽܘܼܠܬ̊ܳܐ حَجَل. قيَّد (2) سوَّر. أدار. أحاط (2) دار. جال. طاف (4) استحى. خَجِل (5) استنخب. طَلَب الجِّماع.

ܚܰܓ̊ܶܠ. ܚܽܘܼܓ̊ܳܠܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܚܓ̊ܶܠ. ܐܶܬ̥ܚܰܓ̊ܰܠ (مج).

ܐܰܚܓ̊ܶܠ بمعنى ܚܓ̥ܰܠ المتعدّي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܓ̊ܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܓ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܓ̥ܠܳܐ. ܚܳܓ̥ܽܘܿܠܳܐ حاجِل. دَوّار إلخ.

ܚܰܓ̥ܠܳܐ حَجَل. يَعقُوب. ذَكَر القَبْج.

ܚܰܓ̥ܠܬ̥ܳܐ حَجَلة. أنثى القَبْج.

ܚܰܓ̥ܠܳܝܳܐ حَجَليّ. يَعقوبيّ.

ܚܽܘܼܓ̥ܠܳܐ حِجْل. خَلخال (2) حِجْل. بَياض يُحيط برِجل الفَرَس.

 • ܚܰܓ̊ܳܡܳܐ حَجّام. ܟܰܣܳܠܳܐ.

ܚܰܓܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ حِجامة. حِرفة الحَجّام.

 • ܚܓ̥ܰܣ ــُـ ܚܓ̥ܽܘܼܣܝܳܐ عَرِج كان أعرَج.

ܚܰܓ̊ܶܣ. ܚܽܘܼܓ̊ܳܣܳܐ مثلهُ (2) ابتلى بالعَرَج.

ܚܓ̥ܺܝܼܣܳܐ أعرَج. أشَلّ.

ܚܓ̥ܺܝܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ عَرَج. شَلَل.

ܚܓ̥ܳܣܳܐ قُنفُذ. دُلدُل. دُويّبة تُسمّى بالفارسية سيخور وعند العامّة دَعلَج (2) أرنب.

 • ܚܓ̥ܰܪ ــَـ ܚܓ̥ܳܪܳܐ. ܚܽܘܼܓ̥ܳܪܳܐ. ܚܽܘܼܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ عَرِج. كان أعرَج.

ܚܓ̥ܰܪ ــُـ ܚܓ̥ܳܪܳܐ حَجَر. مَنَع. كَفّ. صدّ (2) أَعرَج. ابتلى بالعَرَج (3) عطَّل. أفسد.

ܚܰܓ̥ܰܪ. ܚܽܘܼܓ̊ܳܪܳܐ مبالغتهما.

 ܠܶܫܳܢܳܐ. ܡܶܠܬ̥ܳܐ لَثِغ. لَجلَج.

ܐܶܬ̥ܚܓ̥ܰܪ. ܐܶܬ̥ܚܰܓ̊ܰܪ (مج) وعَرِج. تعطَّل. امتنع (2) نكص. تَقهقَر (3) نَشِب. صُدِم. تَرجرَج المركَب.

 ܠܶܫܳܢܳܐ. ܡܶܠܬ̥ܳܐ لَثِغ. لَجلَج.

ܐܰܚܓ̊ܰܪ حَجَر. مَنَع. كَفّ (2) أعرَج. ابتلى بالعَرَج (3) عطَّل. أفسد. أتلف. حرَّف (4) عَرِج. كان أعرج (5) شَكّ. ارتاب (6) لَثِغ. لَكِن. لَجلَج.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܓ̊ܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܓ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܓ̥ܺܝܼܪܳܐ مَحجور. مَمنوع (2) أعرَج. أشَلّ. مُقعَد. زَمِن. مُعطَّل.

 ܚܓ̥ܺܝܼܪ ܩܳܠܳܐ مُترَجرِج الصوت.

 ܠܶܫܳܢܳܐ. ܡܶܠܬ̥ܳܐ ألثَغ. ألكَن.

ܚܓ̥ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ حَجَر. مَنَع (2) عُرج. عَطَل (3) لَثغة. لُكنة.

ܚܽܘܼܓ̥ܪܳܐ أعرَج. أشَلّ. مُعطَّل.

ܚܽܘܼܓ̊ܳܪܳܐ مثلهُ (2) دائرة. كُرة الأرض.

ܚܽܘܼܓ̊ܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ عَرَج. عَطَل. شَلَل.

ܡܚܰܓ̊ܪܳܐ مف (2) أعرَج (3) ألثَغ. ألكَن.

ܡܰܚܓ̊ܳܪܳܐ مف (2) أعرَج (3) ألثَغ.

 • ܚܰܕ̥ واحد. أحَد (2) أيٌّ كان.

 ܚܕ̥ܳܐ واحدة. إحدى (2) أيّةٌ كانت.

 ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ واحداً واحداً. أُحادَ (2) كلّ واحد.

 ܚܕ̥ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ واحدة واحدة (2) كلّ واحدة.

 ܚܰܕ̥ ܠܚܰܕ̥ الواحد للآخر.

 ܘܠܳܐ ܚܰܕ̥ أو ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܰܕ̥ ولا واحد.

 ܓܰܒ̥ܪܳܐ ܚܰܕ̥ رَجلٌ ما.

 ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ امرأةٌ ما.

 ܚܰܕ̥.. ܘܰܐ݈ܚܪܹܺܝܢ[10] هذا.. وهذا.

 ܚܕ̥ܳܐ.. ܘܰܕ̊ܬܰܪܬ̊ܶܝܢ أوّلاً.. وثانياً.

 ܚܕ̥ܳܐ.. ܘܰܐ݈ܚܪܹܺܬ̥ܳܐ[11] أوّلاً.. وثانياً.

 ܚܰܕ̥ ܬܪܶܝܢ أو ܒܰܬ̥ܪܶܝܢ ضِعفان.

 ܚܰܕ̥ أو ܚܕ̥ܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ̥ܳܐ ثُلث.

 ܚܕ̥ܳܐ ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ ثُلث.

 ܚܰܕ̥ܒ̊ܫܰܒ̊ܳܐ ج ܚܰܕ̥̈ܒ̊ܫܰܒ̊ܶܐ الأحد.

 ܚܰܕ̥ܒ̊ܫܰܒ̊ܳܐ ܕܓ̥ܽܘܼܒ̥ܢܳܐ الأحد الأوّل من الصوم الكبير.

 ܚܰܕ̥ ܟܡܳܐ فَكَم بالحَرِي. فَكَم أكثر.

 ܚܰܕ̥ ܟܡܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝܼܪ أو ܝܰܬ̊ܺܝܼܪܳܐܺܝܼܬ̥ مثلهُ.

 ܚܰܕ̥ ܟܡܳܐ ܕܹܺܝܢܳܪ̈ܶܐ[12] بعض الدَّنانير.

 ܚܰܕ̥ أو ܚܕ̥ܳܐ ܠܰܟ̥ܡܳܐ أحيانا. قليلاً. نادراً (2) فَكَم بالحَرِي.

 ܚܰܕ̥ ܟܡܳܐ ܚܰܣܺܝܼܪܳܐ فَكَم أقلّ.

 ܚܰܕ̥ و ܚܕ̥ܳܐ ܙܒ̥ܰܢ مرّة. دُفعة.

 ܒܰܚܕ̥ܳܐ و ܡܶܢ ܚܕ̥ܳܐ حالاً.

 ܡܶܚܕ̥ܳܐ و ܡܶܚܕ̥ܳܗ̇ حالاً.

 ܡܶܚܕ̥ܳܐ. ܠܰܚܕ̥ܳܐ حالاً.

 ܡܶܚܕ̥ܳܐ ܕ… حالما…

 ܒܰܚܕ̥ܳܐ ܠܡܹܺܐܡܰܪ[13] قُصارى القَول. بحَصر الكلام.

ܡܶܚܕ̥ܳܝܳܐ حالّ. حاليّ. وَقتيّ. بدون تأجيل.

ܚ̈ܕ̥ܳܕ̥ܶܐ الواحد للآخر. بَعض بَعضٍ.

ܚܰܕ̥ܚ̈ܕ̥ܳܢܶܐ بَعض. قليلون.

ܚܰܕ̥ܚܕ̥ܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ بَعض. قليلات.

ܚܰܕ̥ܚܕ̥ܳܢܳܝܳܐ بَعضيّ. قَليل.

ܚܕ̥ܳܢܳܝܳܐ مُفرَد. فَرديّ (2) مُتَّحد (3) فريد.

 ܚܕ̥ܳܢܳܝ ܙܰܒ̥ܢܶܗ فريد عصرهِ.

 ܚܕ̥ܳܢܳܝܰܝ̈ ܟܝܳܢܳܐ أصحاب الطبيعة الواحدة[14].

ܚܕ̥ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وَحدة. ضدّ كَثرة (2) اتّحاد. اقتران (3) خَلوة. عُزلَة.

ܚܕ̥ܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وَحدة. أَحَديّة. فَرديّة. أفراد.

ܚܰܝܶܕ̥. ܚܽܘܼܝܳܕ̥ܳܐ وحَّد. جعلهُ واحداً (2) قَرَن. أوصل.

ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܕ̥ (مج) واتّحد. اقتَرن. اتّصل. اتّفق.

ܡܚܰܝܕ̥ܳܐ مف (2) مُتَّحِد. مُقترِن. مُتَّفِق.

ܡܚܰܝܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ اتّحاد. اقتران. اتّفاق.

ܚܽܘܼܝܳܕ̥ܳܐ اتّحاد. اقتران. اتّصال. اتّفاق.

ܡܶܬ̥ܚܰܝܕ̥ܳܢܳܐ قابل أو مُمكن أن يتّحد إلخ.

 • ܚܕ̥ܺܝܼ ــِـ ܚܰܕ̥ܘܳܐ. ܚܶܕ̥ܝܳܐ فَرِح. سُرَّ.

 ܠܶܗ شَمِت. فَرِح بشرِّهِ (2) ترحَّب بهِ.

ܚܕ̥ܳܐ ــِـ ܚܕ̥ܳܝܳܐ مثلهُ (2) حَثا. جَمَع. كوَّم.

ܐܶܬ̥ܚܕ̥ܺܝܼ (مج) وفَرِح. سُرَّ.

ܚܰܕ̊ܺܝܼ. ܚܽܘܼܕ̊ܳܝܳܐ فرَّح. سَرّ. أبهج. هنَّأ.

ܐܰܚܕ̊ܺܝܼ. ܡܰܚܕ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܚܰܕ̊ܺܝܼ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܕ̊ܺܝܼ (مج. مط).

ܚܕ̥ܺܝܼ أهلاً وسهلاً. مَرحباً.

ܚܰܕ̥ܝܳܐ مَحثوّ. مجموع. مُكوَّم (2) فَرِح. مَسرور.

ܚܰܕ̊ܳܝܳܐ فَرِح. مَسرور. جَذلان. بَشوش (2) مُفرِّح. سارّ.

ܚܳܕ̥ܝܳܐ. ܚܰܕ̊ܺܝܼܐܳܐ. ܚܰܕ̥ܝܳܝܳܐ فَرِح. مَسرور.

ܚܳܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) أَنف الباب. دَفّة مُتّصلة بأحد مِصراعيه تُغطّي فِرقَهُما.

ܚܰܕ̥ܘܳܐ. ܚܰܕ̥ܽܘܼ. ܚܰܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ج ܚܰܕ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ فَرَح (2) شَماتة.

ܚܰܕ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ عَروس. كَنّة (2) جُبّ. مَطمورة. خابِئة (3) قَذاة. سارية. أُسطُوانة. خشبة غليظة (4) قطيع خنازير خاصّةً (5) صَفّ. جيش (6) بيضة.

ܚܰܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ مُفرِّح. سارّ. مُبهِج إلخ.

ܚܰܕ̥ܝܳܐ ج ܚܕ̥ܰܝ̈ܳܐ و ܚܕ̥ܳܝ̈ܶܐ و ܚ̈ܕ̥ܰܘܳܬ̥ܳܐ و ܚܰܕ̥̈ܝܰܘܳܬ̥ܳܐ صَدر. قَصَص.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܚܰܕ̥ܝܳܐ دِرع. جَوشن. صُدرَة.

 ܒܰܪ ܚܰܕ̥ܝܳܐ مثلهُ (2) وَلَد رضيع.

ܚܰܕ̥ܝܳܢܳܝܳܐ صَدريّ. قَلبيّ.

 • ܚܰܕ̥ܒ̥ܳܐ و ܚܶܕ̥ܒ̥ܳܐ هِندِباء.

 ܕܕܰܒ̥ܪܳܐ هِندِباء برّيّة. جُلجُلان.

 • ܚܕ̥ܽܘܿܓ̥ܳܐ نَديم. جَليس. مَدعوّ إلى العُرس (2) خاطِب. إشبين. مُرافِق الخَتَن (3) عُرس. وَليمة.

ܚܕ̥ܽܘܿܓ̥ܬ̊ܳܐ نَديمة. مَدعُوّة (2) إشبينة.

ܚܕ̥ܽܘܿܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) عُرس. دَعوة. وَليمة.

 • ܚܽܘܼܕ̥ܚܽܘܼܕ̥ حُضُض. ܡܪܳܪܰܬ̥ ܦܺܝܼܠܳܐ.
 • ܚܰܕ̥ܚܺܝܼܙܳܐ بُلبُل. ܨܶܦܰܪ ܕܶܩܠܳܐ.
 • ܚܕ̥ܰܣ ــُـ ܚܕ̥ܳܣܳܐ حَدَس. ظَنّ. خمَّن.

ܐܰܚܕ̊ܶܣ حَدَس. توهَّم (كذا وجدتهُ مشروحاً).

 • ܚܰܕ̊ܽܘܼܨܳܐ رأس. طَرَف القلب الرفيع خاصّةً.
 • ܚܕ̥ܰܪ ــُـَـ ܚܕ̥ܳܪܳܐ. ܚܶܕ̥ܪܳܐ دار. طاف. جال (2) التفت (3) دار. أحاط. أحاق. حاصر (4) تسوَّل. استعطى. تكدَّى.

 ܥܒ̥ܰܕ̥ ܙܰܦܠܳܢ عاد وفَعَل كذا.

 ܥܰܠ ܦܠܳܢ أنَّب. بكَّت. وبَّخ فُلاناً.

 ܡܶܢ و ܒܡܶܠܬܶܗ نَقَض. خالف قولهُ.

ܐܶܬ̥ܚܕ̥ܰܪ (مج) وتسوَّل. استعطى.

ܚܰܕ̊ܰܪ. ܚܽܘܼܕ̊ܳܪܳܐ جال. طاف. تنزَّه (2) تدوَّر. استدار.

ܐܶܬ̥ܚܰܕ̊ܰܪ. ܡܶܬ̥ܚܰܕ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܰܚܕ̊ܰܪ جعلهُ يَدور ويَطوف إلخ (2) حوَّط. سوَّر (3) أدار. حوَّل. نَقَل (4) تصدَّق. أعطى صَدَقةً.

 ܥܒ̥ܰܕ̥ ܙܰܦܠܳܢ عاد وفعل كذا.

 ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܦܠܳܢ دجَّج فُلاناً بالسلاح.

 ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܦܠܳܢ حَفّ. وشَّح فُلاناً بالثوب.

 ܕܰܘܺܝܼܕ̥ قَرأ. تَلا سِفر المزامير.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܕ̊ܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܕ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܕ̥ܽܘܿܪܳܐ دَوّار. جَوّال (2) مُلتفِت (3) دائر. مُحيط. مُحاصِر (4) مُكَدٍّ. مُتسوِّل.

ܚܳܕ̥ܽܘܿܪܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) طَوق. مِخنَقة.

 ܚܳܕ̥ܰܪ ܠܫܶܡܫܳܐ دَوّار الشمس.

 ܟܰܕ̥ ܚܳܕ̥ܰܪ و ܟܰܕ̥ ܚܳܕ̥ܪܳܐ مِن كلّ طَرَف. مُحيطاً.

ܚܳܕ̥ܽܘܿܪܬ̥ܳܢܳܐ دَوّار. طَوّاف. جَوّال (2) مُكَدٍّ. مُتسوِّل.

ܚܕ̥ܺܝܼܪܳܐ مف (2) مُحيط. مُحيق.

ܚܰܕ̥ܪܳܐ جُرذ. ضَرب من الفأر.

ܚܶܕ̥ܪܳܐ ما يُجمَع بالتسوُّل والاستعطاء.

ܚܕ̥ܳܪ. ܚܕ̥ܳܪܰܝ حَول. حَوالي.

ܚܽܘܼܕ̥ܪܳܐ دائرة. دَورة. مَدار (2) كُرة (3) إكليل (4) إطار الغِربال خاصّةً (5) جُمهور. صَفَ. فَوج (6) مدرسة. دَير (7) مَيدان. مِضمار. مَلعَب (8) كتاب صَلوات لمدار السنة (9) دَور فاسد عند الحكماء (10) حَول. حَوالي.

 ܕܛܰܗܪܳܐ و ܛܰܗܪܳܢܳܝܳܐ دائرة الظُّهر.

 ܚܽܘܼܕ̥ܪ̈ܶܐ ܢܚܳܫܳܝ̈ܶܐ دوائر نُحاسيّة لرَصد حركات النجوم.

ܚܽܘܼܕ̥ܪܽܘܿܢܳܐ دائرة. كُرة صغيرة.

 ܚܽܘܼܕ̥ܪܳܢܳܝܳܐ كُرَوي. مُدوَّر. مُستدير.

 ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܚܽܘܼܕ̥ܪ̈ܳܢܳܝܶܐ مَآثر دَوريّة سَنويّة.

 ܚܽܘܼܕ̥ܪܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܘܳܫܶܐ دائرة الأفلاك.

ܚܽܘܼܕ̥ܪܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ استدارة.

ܚܕ̥ܳܪܬ̊ܳܐ ج ܚܕ̥ܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ كالتالي.

ܚܳܕ̥ܰܪܬ̊ܳܐ ج ܚܳܕ̥ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ مَمشى. دِهليز. رِواق. رِواق على السُّور خاصّةً (2) مَنارة. كلّ بناء مَعقود بالاستدارة (3) مِقطَرة. خشبة محروقة تُجعَل فيها أرجل المجرمين (4) فَروة. لِبس معروف (5) ذُؤابة. ضَفيرة (6) إفريز البناء (7) صَومَعة. قَلعة.

 ܕܪܽܘܼܚܳܐ إعصار. أُمّ زَوبَعة.

ܚܕ̥ܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܚܕ̥ܽܘܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܚܽܘܼܕ̥ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ نَجران. رَزّة. مِحوَر الباب (2) إجّانة (3) خِوان البَيدَر.

 • ܚܰܕ̊ܶܬ̥. ܚܽܘܼܕ̊ܳܬ̥ܳܐ أحدَث. أنشأ. اخترع. ابتدع. أوجد (2) جدَّد ما قد عَتُق (3) رمَّم البِناء (4) أقام. بَعَث الموتى (5) برَّك. قدَّس (كرَّس).

ܐܶܬ̥ܚܰܕ̊ܰܬ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܕ̊ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ حَديث. جديد (2) غريب. غير اعتياديّ.

 ܡܶܢ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ تَكراراً. ثانيةً. مِن جديد.

ܚܕ̥ܰܬ̥ܳܐ ج ܚܰܕ̥̈ܬ̥ܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) أُعجوبة. مُعجِزة (3) أمر غريب. بِدعة (4) عَروس (5) العهد الجديد.

ܚܰܕ̥ܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ جِدّة. حَداثة. غَرابة.

ܚ̈ܽܘܼܕ̊ܳܬ̥ܶܐ غَرائب. بِدَع. أمور جديدة.

 • ܚܰܘܺܝܼ. ܚܽܘܼܘܳܝܳܐ. ܬܰܚܘܺܝܼܬ̥ܳܐ أرى (2) أبان. أوضح. أظهر (3) دَلّ. أخبر. رَوى. حَكى (4) برهن. علَّم (5) أوجد. أبدع. اخترع. أنشأ. استنبط.

 ܚܰܨܳܐ أدبر. فَرّ. انكسر.

 ܟܬ̥ܳܒ̥ܳܐ شَهَر. نَشَر كتاباً.

 ܠܒ̥ܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ أظهر. أبان شجاعةً.

 ܡܰܟ̊ܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ تظاهر بالتواضع.

 ܡܰܬ̥ܠܳܐ ضَرَب مَثَلاً.

 ܚܰܘܝܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ جعلهُ. عملهُ مُعلِّماً.

ܐܶܬ̥ܚܰܘܺܝܼ (مج) وظَهَر. بانَ. اتّضح. نشأ.

ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ فاعل (2) مُفسِّر. تُرجُمان (3) فَهرَست الكِتاب (4) خِلال. مَا تُخلَّل بهِ الأسنان (5) كِساء. وِشاح (6) اصطرلاب. نَظَّارة. آلة يُنظَر بها عُلوّ الكواكب. ܕܝܽܘܿܦܰܛܪܳܐ (7) إخباريّ. إشاريّ. إظهاريّ. بُرهانيّ.

ܡܚܰܘܝܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) بُرهان. دَليل (3) فَهرَست.

ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) دَليل. بُرهان.

ܡܚܰܘܝܳܐ مف (2) اصطرلاب. نَظّارة (3) قياس. فادم. ميزان. آلة تُقاس وتُوزَّع بها السائلات.

ܬܰܚܘܺܝܼܬ̥ܳܐ دَليل. بُرهان. حُجّة (2) عِبرة. مِثال. قُدوة. نَموذج (3) مَثَل. آية. شهادة.

 ܒܟ̥ܺܝܼܪܳܝܬ̊ܳܐ بُرهان آنيّ. من المتقدّم.

 ܠܩܺܝܼܫܳܝܬ̊ܳܐ بُرهان لـمّيّ. من المتأخّر.

 ܚܽܘܼܫܳܒ̥ܳܝܬ̊ܳܐ بُرهان نظريّ.

 ܟܝܳܢܳܝܬ̊ܳܐ بُرهان طبيعيّ.

ܚܰܘܳܐ حَوّاء. أُمّ الأحياء.

ܚܶܘܝܳܐ ج ܚܘܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ (ذ. ث) حَيّة (2) شيطان (3) قُوباء. ضَرب من البَهَق (4) كواكب شِبهُ حيّة.

ܚܶܘܝܳܝܳܐ. ܚܘܳܘܳܝܳܐ خاصّ أو شَبيهٌ بالحيّة.

ܚܰܘܳܝܳܐ حاوٍ. رَقّاء (2) حَوّاء. كواكب شِبهُ رَجُل قابض على حيّة.

ܚܘܳܘܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܘܰܘ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܚܘܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ حيّة أنثى (2) عَظاءة. وَرَل شبيه بالحيّة (3) داء الحيّة.

ܚܘܳܘܬ̊ܳܐ داء الحيّة. انحسار شَعر الرأس.

ܚܶܘܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܶܘ̈ܝܳܬ̥ܳܐ سامّ أبرص. عَظاءة.

 • ܚܳܒ̥ ــُـ حاب. أثِم. أذنب (2) خاب. فَشِل. يَئِس (3) عَجَز. ضَعُف. قَصَر (4) انكسر. انهزم. غُلِب (5) شُجِب. حُكِم عليه (6) إلتزم. وَجَب عليه. كان مَديوناً (7) وَجَب. حَقّ. لاق (8) اجتمع. وقف الماء (9) خَسِر. فَقَد. أضاع.

 ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ مَلّ. سَئِم كذا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܒ̥ (مج) وحَقّ. وَجَب. لاق.

ܚܰܝܶܒ̥. ܚܽܘܼܝܳܒ̥ܳܐ خيَّب. شَجَب. خَذَل. قَضَى على (2) غُلِب (3) دَحَض. أفحم (4) ألزم. أوجب على (5) خسَّر. أعدم.

 ܦܠܳܢ ܠܡܰܘܬ̊ܳܐ قُضيَ بالموت على فُلان.

ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܒ̥ (مج) وحاب. أثِم. أخطأ. أذنب (2) ألتزم. وَجَب عليهِ.

ܐܶܬ̥ܚܰܘܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܘܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ لغيّة فيهِ.

ܐܰܚܺܝܼܒ̥ ألزم. جعلهُ مَديوناً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܘܽܘܿܒ̥ܳܐ مَديون يرفض أداء دَينهِ.

ܚܰܝܳܒ̥ܳܐ حائب. مُذنِب. خاطئ (2) خائب. مَغلوب. مُفحَم (3) مَخذول. مَشجوب (4) مَديون. غَريم (5) مُلتزِم. واجب عليهِ.

 ܚܰܝܳܒ̥ ܡܰܘܬ̊ܳܐ مُستوجِب الموت.

ܚܰܝܳܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) عُسْر. إقلال. فَقر.

ܚܽܘܿܒ̥. ܚܰܘܒ̊ܳܐ حَوبة. ذَنب. إثم. خطيئة (2) واجب. حَقّ. دَين. فَريضة.

ܚܰܘܒ̊ܽܬ̥ܳܐ ج ܚܰܘ̈ܒ̊ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܕܰܬ̥ܒ̥ܰܥܬ̥ܳܐ جِزية. خَراج. جَزاء نَقديّ.

 ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒ̊ܳܐ و ܚܰܘܒ̊ܬ̥ܳܐ دائن.

ܚܰܘܒ̊ܳܢܳܝܳܐ إثميّ. فَرضيّ. واجِب.

ܚܽܘܼܒ̊ܳܐ حُبّ الماء. ܚܶܙܒ̊ܳܐ.

 • ܚܳܓ̥ ــُـ ܚܝܳܓ̥ܳܐ اختَطّ خُطة. عَمِل دائرة (2) حَجَز. حوَّط. سوَّر. سيَّج (3) أدار. أجال. أطاف (4) دار حَول. أحاط (5) جال. طاف (6) ضَعُف. وَهُن (7) هاب. احترم. احتشم. خَجِل. استحى. احترز. ارتاع. استعفى (8) زاغ. حاد (9) قَبِل. ارتَضى. أطاع.

 ܠܶܫܳܢܶܗ لَثِغ. تَلَجلَج هَيبةً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܓ̥ (مج) ودار. طاف. جال.

ܚܰܝܶܓ̥. ܚܽܘܼܝܳܓ̥ܳܐ اختَطّ. حوَّط. سيَّج. سوَّر.

ܚܰܘܶܓ̥. ܚܽܘܼܘܳܓ̥ܳܐ لغة شاذّة فيهِ.

ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܓ̥. ܐܶܬ̥ܚܰܘܰܓ̥ (مج).

ܐܰܚܺܝܼܓ̥ حوَّط. سيَّج. سوَّر (2) أهاب. أخجَل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܝܳܓ̥ܳܐ. ܚܽܘܼܝܳܓ̥ܳܐ سِتر. حِجاب (2) سياج. سُور. كلّ حاجز (3) إبزار. حِجاب الصَّدر.

ܚܽܘܿܓ̥ܬ̥ܳܐ ج ܚ̈ܽܘܿܓ̥ܳܬ̥ܳܐ ܚܽܘܿܓ̥ܝ̈ܳܬ̥ܳܐ حَوطة. دائرة (2) كُرة (3) هالة الشمس والقمر (4) مركز. مَدار. عُنصر (5) سُور. سياج (6) عند أهل الفَلَك: أقصى دائرة الشمس أو السيّارات عن الأرض.

ܚܽܘܿܓ̥ܬ̥ܳܢܳܐ. ܚܽܘܿܓ̥ܬ̥ܳܢܳܝܳܐ  مُدوَّر. كُرويّ.

ܚܘܺܝܼܓ̥ܬ̊ܳܐ غابة. غَيضة (حويكة).

ܚܳܓ̥ܳܐ حاج. شَوك الخَرنُوب (2) شجر القَرَظ.

ܚܳܓ̥ܬ̥ܳܐ ج ܚܳܓ̥̈ܶܐ ܚܳܓ̥ܳـ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) دائرة. كُرة.

 ܣܪܺܝܼܬ̥ܳܐ يَنبُوت مُنتِن أو عاقول أو شوكة الخَرنُوب.

 • ܚܽܘܼܕ̊ܳܐ خُوذة. إكليل. تاج (2) وقيل: مَدار حِجارة.
 • ܚܘܰܚ ــَـ هَشّ. بَشّ. فَرِح. ابتهج (2) سَمُح. ائتَلف. اتّفق.

ܐܶܬ̥ܚܰܘܰܚ. ܡܶܬ̥ܚܰܘܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܘܺܝܼܚܳܐ هَشّ. بَشّ. حَلِق. فَرِح. سَموح. نشيط. حاذق. حازم. سريع. خفيف الشمائل.

ܚܘܺܝܼܚܽܘܼܬ̥ܳܐ هَشاشة. بَشاشة. حَذاقة إلخ.

ܚܰܘܚܳܐ خَوخ. شجر وثمرهُ (2) إجّاص (3) حَرشَف أو ثَيِّل. حَلفاء. شقائق النُّعمان.

ܚܽܘܼܚܬ̥ܳܐ نَحنَحة.

 • ܚܳܛ ــُـ ܚܝܳܛܳܐ خاط. رَتَق.

ܚܰܝܶܛ. ܚܽܘܼܝܳܛܳܐ مبالغته (2) لبَّس. خلَّط الأمور (3) حاكَ. نَسَج الكلامَ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܛ. ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܛ (مج).

ܐܰܚܺܝܼܛ جعلهُ يخيط ويرتق.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܝܳܛܳܐ خَيّاط.

ܚܰܝܳܛܽܘܼܬ̥ܳܐ خِيَاطة.

ܚܝܳܛܳܐ. ܚܽܘܼܝܳܛܳܐ مَوصِل عَظمَي الرأس. تَشابيك. فَروة الرأس.

ܡܚܰܛܳܐ. ܡܚܳܛܳܐ خِياط. إبرة.

ܚܰܘܛܳܐ تَنعُّم. تَفنُّق. تَرَف. دَلال. تَمليق.

ܚܰܘܛܳܢܳܐ. ܚܽܘܼܘܳܛܳܐ لغتان فيهِ.

ܚܽܘܼܛܳܐ مثلهُ (2) خَيط (3) عِصابة (4) حَدّ السيف (5) عند أهل الفَلَك: خَيط سِلسلة كواكب في منطقة البروج توصلها فيما بينها السمكة.

 ܕܚܰܝ̈ܶܐ خَيط. مُدّة الحَيوة.

 ܕܰܡܫܽܘܼܚܬ̥ܳܐ تُرّ. خَيط البِناء.

 ܕܫܰܦܪܳܐ الخيط الأبيض. بَياض الصُّبح.

 ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ خَيط مُثلَّث الفَتل.

 • ܚܳܟ̥ ــُـ ܚܰܘܟ̊ܳܐ حَكّ. لغيّة في ܚܰܟ̥.

ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܟ̥ حُكّ. جُرِد.

ܚܰܘܳܟ̥ܳܐ حائك. نَسّاج.

ܚܰܘܳܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ حِياكة. نِساجة.

ܚܰܘܟ̊ܳܐ حَوك. حَبَق. باذرُوج (نَبت).

 ܚܽܘܿܟ̥ ܚܶܘܝܳܐ قُوباء. حَكّة. جَرَد. جَرَب.

 • ܚܳܢ ــُـ لغيّة في ܚܰܢ.
 • ܚܰܘܢܳܐ مَجد. مَدح. ثَناء.
 • ܚܽܘܼܢܝܳܐ حَرشَف. كَنكَر. نبات شائك يُتداوى بهِ.
 • ܚܳܣ ــُـ ܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܥܰܠ حَنّ. أشفق. تَرحَّم. تَعطَّف (2) بَخِل. خَسّ (3) ܡܶܢ تحاشى. امتنع. حَذِر.

ܚܳܣ حاشا. كلّا. مَعاذَ الله.

ܚܳܝܽܘܿܣܳܐ حَنون. شَفيق. عَطوف إلخ.

ܚܰܝܽܘܼܣܬ̥ܳܢܳܐ مُبالغتهُ وهو المأنوس.

ܚܰܝܽܘܼܣܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حُنّو. شَفَقة. رَحمة.

ܚܰܝܽܘܼܣܬ̥ܳܢܳܐܺܝܼܬ̥ بشفَقَة (2) قليلاً. يَسيراً. بخساسة.

ܚܰܘܣܳܢܳܐ شَفَقة. رَحمة (2) قِلَّة. يَسير (3) بُخل. خَساسة.

 ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢܳܐ بدون شَفَقة (2) كثيراً جدًّا.

 • ܚܳܦ ــُـ ܚܰܘܦܳܐ. ܚܝܳܦܳܐ غَسَل. مَسَح. نظَّف. دلَّك. رَحَض (2) اغتسل. استحمّ.

ܚܰܘܦܳܐ غُسالة. يَسير. شيء طَفيق. وهو على ما أظنّ المراد في قول مار افرام خِلافاً لبعضهم. ܐܳܦܶܢ ܝܰܠܕܰܢ ܝܺܠܺܝܼܕ̥ ܗ݈ܘܼ ܡܶܢ ܥܽܘܼܒܰܢ. ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܘܦܶܗ (ܕܝܰܠܕ̊ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ).

 ܒܶܝܬ̥ ܚܰܘ̈ܦܶܐ مُغتَسَل. حَمّام.

ܚܝܳܦܬ̊ܳܐ اسم مرّة ومصدر.

ܚܝܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ استحمام. صناعة الغَسل.

 • ܚܳܨ ــُـ ܚܝܳܨܳܐ شَدّ. لَزّ. حَزَق (2) شدَّد. قوَّى (3) قَبَض. ضد أسهل (4) اشتدّ. تقوّى (5) اصطلح. ثاب جسم العليل.

 ܐܺܝܼܕ̥ܶܗ ܒܙܰܦܠܳܢ اقتصد.

 ܩܶܫܬ̊ܳܐ أوتَر القوس.

 ܪܶܓ̥ܠܶܗ عَجِل. أسرع.

 ܪܰܦܝܽܘܼܬ̥ܶܗ نَشِط. اعتنى. اجتهد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܨ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܝܶܨ. ܚܽܘܼܝܳܨܳܐ شدَّد. قوَّى. صلَّب (2) نَطَق. زَنَر. قمَّط (3) قبَّض. ضدّ أسهل (4) حَجَب. سَتَر. غطَّى (5) شدَّد. ضاعف الحرف.

ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܨ. ܡܶܬ̥ܚܰܝܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܳܝܽܘܿܨܳܐ شادّ. لازّ .مُشدِّد. قابَض إلخ.

ܚܺܝܼܨܳܐ مف (2) شديد. قوي. نشيط. بَطَل (3) مُتلبِّد. مُتلزِّز. كثيف (4) ضَيِّق. حَرِج (5) سريع خفيف.

 ܡܶܛܪܳܐ ܚܺܝܼܨܳܐ مطر شديد هاطل.

ܚܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ شِدّة. قوّة. صلابة إلخ.

 ܚܺܝܼ̈ܨܘܳܬ̥ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ قِوى النَّفس.

ܡܚܰܝܨܳܢܳܐ فاعل (2) بطروشيل. نَبت من أخصّ أنواعهِ البَقدونِس والكَرافِس.

 ܡܚܰܝܶܨ ܫܶܢ̈ܶܐ خِلال. مِسواك.

ܚܝܳܨܳܐ نِطاق. حِزام. وِثاق (2) قِماط. لِفافة. كَفَن.

ܚܽܘܼܝܳܨܳܐ مثلهُ (2) ِشِدّة.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܚܝܳܨܳܐ وَزْرَة.

ܚܽܘܼܨܳܐ خُوص. ورق النَّخل خاصّةً (2) حَصيرة. بارِيّة.

 • ܚܳܩ ــُـ ܚܝܳܩܳܐ. ܚܰܘܩܳܐ أحاق. أحاط (2) صَرّ الباب (3) طنَّت الأُذن. دَوَتْ.

ܚܰܝܶܩ. ܚܽܘܼܝܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܩ. ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܩ (مج).

ܚܰܝܳܩܳܐ مُحيق. مٌحيط. صارٍ. طَنّان.

ܚܽܘܿܩ. ܚܰܘܩܳܐ مِرقاة. دَرَجة السُّلَّم خاصّةً (2) عَمود. حَقل الكتاب.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܰܘ̈ܩܶܐ مَراقي السُّلَّم.

ܚܽܘܼܩܳܐ حُقّة. علبة مُدوَّرة (2) دائرة. حَوطة (3) سَطر من الكتاب.

 ܕܡܰܝ̈ܳܐ حُبّ الماء (2) ساعة مائيّة.

ܚܽܘܼܩܬ̥ܳܐ حُقّة. عُلبة صغيرة.

ܚܰܘܶܩ. ܚܽܘܼܘܳܩܳܐ قسَّم. جَزّ.

ܐܶܬ̥ܚܰܘܰܩ. ܡܶܬ̥ܚܰܘܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܚܳܪ ــُـ ܚܝܳܪܳܐ. ܚܰܘܪܳܐ نَظَر. تفرَّس. تطلَّع (2) اتّجه. أطلّ. أشرَف (3) توجَّه. قَصَد. عَنى (4) انتظر. توقَّع. ترجَّى (5) تأمَّل. تمعَّن. تمثَّل (6) اعتنى. اجتهد. اهتمّ. تداخل في (7) تحذَّر. تحفَّظ (8) حَسَد. بَخِل. ضَنّ.

 ܠܒ̥ܶܣܬ̊ܪܳܐ نظر إلى الوراء (2) تغافل. أهمل. تقهقر.

 ܠܽܘܼܩܒ̊ܰܠ نظر قُبال (2) ضادَد. ناضل.

 ܥܰܠ زحف. هجم. وَثَب على.

 ܠܥܶܠ نظر إلى فوق (2) طَلَب المعالي.

 ܠܬ̥ܰܚܬ̊ نظر إلى تحت (2) طَلَب الدَّنايا.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܝܰܪ. ܚܽܘܼܝܳܪܳܐ نَظَر. تفرَّس. تمثَّل.

ܐܰܚܺܝܼܪ جعلهُ ينظر (2) أرى. أظهر (3) وجَّه. أدار (4) حَثّ. رغَّب (5) نظر. رأى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܚܘܰܪ ــَـ ܚܶܘܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ حَوِر. اشتدّ بَياض عينهِ (2) ابيَضّ.

ܚܰܘܰܪ. ܚܽܘܼܘܳܪܳܐ حوَّر. بيَّض. غَسَل. طهَّر. قَصَّر (2) كلَّس الحائط.

ܐܰܚܘܰܪ مثلهُ (2) ابيَضّ. حَوِر.

ܐܶܬ̥ܚܰܘܰܪ. ܡܶܬ̥ܚܰܘܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܘܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܘܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܝܳܪܳܐ نَظَر. بَصَر (2) مَنظَر. مَرأى.

ܚܝܳܪܬ̊ܳܐ مرّة (2) خَشِنة. أرض ذات تِلال ومَغاوِر.

ܚܽܘܿܪ. ܚܰܘܪܳܐ حَور. عَقل. بصيرة (2) بَصَر. نَظَر (3) مَنظَر. مَرأى (4) قُدوة. مِثال. نَموذج (5) مَسرَح. مَشهَد (6) غَرَض. هَدَف (7) الحَوليّ من المواشي (8) فَحم غير ناضج (9) فِضّة بيضاء (10) حَور. شجر معروف (11) تعجُّب. انذهال (12) سَقف البيت (13) وقيل: قِشر الحيّة.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܰܘܪܳܐ مَنظَر. مَسرَح.

ܚܘܳܪܳܐ بَصَر. نَظَر (2) غَرَض. هَدَف (نيشان).

ܚܰܘܪܬ̥ܳܐ ج ܚܰܘܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ شجرة الحَور والدُّلب (سودايّة).

ܚܰܘܪܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ شجر الحَور.

 ܦܳܪܣܳܝܬ̊ܳܐ حَور فارسيّ أسود.

 ܪܽܗ݈ܘܿܡܳܝܬ̊ܳܐ حَور روميّ أبيض.

ܚܘܺܝܼܪܳܐ أبيض. خِلاف أسود.

ܚܶܘܳܪܳܐ أبيض (2) سَحل. ثوب أبيض (2) دِرهم من فِضّة (4) نُورة. كِلس (5) بَياض. خِلاف سَواد (6) آح. بَياض البيضة (7) بَياضة العين (8) غِشاء. ܚܶܠܒ̊ܳܐ ܚܳܙܽܘܿܩܳܐ.

 ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ حَواريّون. رُسُل المسيح.

ܚܶܘܳܪܬ̊ܳܐ بَيضاء (2) نَعجة. رِخلة بيضاء (3) دِرهم. سِكّة من الفضّة (4) حَورة روميّة. شجرة الصنوبر (5) ضَرب من الكَرم.

 ܚܶܘܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ مَشِيب. شَيبة (2) حُوَّارى. دَقيق وخُبز أبيض (3) فُلفُل أبيض.

ܚܶܘܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ بَياض (2) بَياض. غِشاء في العَين (3) بَياض الأظفار (4) بَياض. حَليب. بَيض. زَفَر.

ܚܽܘܼܘܳܪܳܐ بَياض. خِلاف سَواد.

ܚܰܘܪܳܢܳܝܳܐ سائل. مَشرَب إلى بَياضٍ.

ܚܰܘܳܪܳܐ حَسود. طمّاح النَّظَر. أحوَل (2) شَرِه. نَهِم. طَمّاع.

ܚܰܘܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ حَسَد. طُموح النَّظَر. حَوَل. قِلّة الحَياء (2) شَراهة. طَمَع.

ܚܘܰܪܘܳܪܳܐ أبيض (2) بَياض. شيء أبيض كسحابة ونحوها (3) مَجَرّة. دَرب التَّبّانة. (4) بَياض في سَواد العين (5) خُرَاجة في العين.

ܚܘܰܪܘܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ بَياض. إشراب إلى بَياض.

ܚܺܝܼܪܬ̊ܳܐ دَير. عُمر. قَلّاية. كِرح (2) مُعسكَر. مَحَطّ (3) جيش. عسكر.

 • ܚܽܘܿܫܳܐ مثل ܚܽܘܼܪܫܳܐ.
 • ܚܰܙ ــَـ ܚܙܳܙܳܐ تَقَوَّب. أُبتلي بالقُوباء. جَرِب.

ܐܶܬ̥ܚܙܶܙ. ܡܶܬ̥ܚܰܙܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܚܰܙܰܙ تَقوَّب. جَرِب (2) تدهور. هَبَط. أهوى. سَقط في القَعر.

ܚܙܳܙܳܐ. ܚܙܺܝܼܙܳܐ مُتَقوِّب. أجرَب. ذُو حَكّة.

ܚܰܙܳܙܺܝܼܬ̥ܳܐ حَزازة. نُخالة الرأس خاصّةً (2) قُوباء. حَكّة. سَعْفة. جَرَب (3) حَزاز الصَّخر. خُضرة مُلتصِقة بالحجارة (4) كنب. شُثُونة في رُكَب الخيل.

ܚܶܙܳܐ قَعر. عُمق. هاوية. سِرداب (2) شَقّ. خَرق (3) دُبر. إست (4) عند أهل الفَلَك: نُقطة مَدار الكواكب الأقرب إلى الأرض.

 ܚܶܙ̈ܶܐ ܕܦܰܓ̥ܪܳܐ مَسامّ الجسد.

ܚܶܙܺܝܼܬ̥ܳܐ مَخبَأ. خِزانة.

 • ܚܙܳܐ ــِـ ܚܙܳܝܳܐ. ܚܶܙܘܳܐ. ܚܙܳܬ̥ܳܐ رأى. نظر. أبصر. نظر العواقب (2) زار. افتقد. قابَل (3) لَقي. وجد (4) تمثَّل. فَحَص. اختبر (5) قاسى. احتمل. أُبتلي (6) حَذِر. تحرَّز.

 ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܒܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ شاعَر. جامَع المرأة.

ܐܶܬ̥ܚܙܺܝܼ (مج) وظَهَر. بان. بَدا.

 ܠܶܗ أبصر. نال البَصرَ بعد فقدهِ.

 ܣܰܟ̥ܠܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ حَسِبهُ. اتّخذهُ جاهلاً.

 ܠܺܝܼ أو ܐܶܬ̥ܚܰܙܝܰܬ̥݀ ܠܺܝܼ ظَنَنتُ. ارتأيتُ.

ܐܶܬ̥ܚܙܰܘܙܺܝܼ تَبدَّى. تجلَّى. تَرآى. تظاهَر. تباهى. تجاهى.

ܐܰܚܙܺܝܼ أرى. جعلهُ يَرى وينظر إلخ.

ܚܳܙܝܳܐ راءٍ. ناظِر. مُبصِر. مُفتقِد إلخ.

ܚܳܙܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) ناظِرة. باصِرة. عَين.

ܚܳܙܽܘܿܝܳܐ راءٍ. ناظِر إلخ (2) نَبيّ (3) عَرّاف.

ܚܰܙܳܝܳܐ نَظّار. بَصّار إلخ (2) نَبّي (3) عَرّاف (4) بَصير. حاذق. حكيم.

ܚܶܙܝܳܢܳܐ ناظِر. مُتَفرّج.

ܚܰܙܝܳܐ مف (2) شهير. بَهيّ. جميل (3) أَيكَة. دَوحة. شجرة عظيمة مُتَّسعة.

ܚܰܙܝܳܐܺܝܼܬ̥ ظاهِراً. عَلَناً. واضحاً إلخ.

ܚܰܙܝܽܘܿܢܳܐ مِسكين (2) أصَمّ. أطرش.

ܚܰܙܝܽܘܿܢܬ̊ܳܐ مِسكينة. صَمّاء.

ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܳܐ مَنظور. ظاهر. قابل أن يُرى.

ܡܶܬ̥ܚܙܰܘܙܝܳܢܳܐ مُتكبِّر. مُتباهٍ. مُراءٍ.

ܡܶܬ̥ܚܙܰܘܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَكبُّر. تَباهٍ. رِياء.

ܚܙܳܝܳܐ بَصَر. قوّة باصِرة.

ܚܙܳܬ̥ܳܐ ج ܚܙ̈ܳܬ̥ܶܐ مثلهُ (2) مَنظَر. مُحيّا. وَجه (3) مَرأى. مَسرح (4) قُدوة. مِثال. عِبرة.

 ܒܰܚܙܳܬ̥ܳܐ ظاهراً. خارجاً. رِياءً.

 ܕܰܚܙܳܬ̥ܳܐ بَهيّ. جميل (2) كبير. عظيم.

ܚܙܳܝܬ̊ܳܐ مرّة (2) سَدَر. ظُلمة العين بسبب مرض.

ܚܶܙܘܳܐ ج ܚܶܙ̈ܘܶܐ مَنظَر. صورة. هَيئة. مِثال (2) مَشهَد. مَسرَح. مَلعَب (3) رؤيا. وَحي. جِليان (4) خيال باطل. حُلم (5) عَهد. ميثاق.

ܚܶܙܘܳܢܳܐ ج ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ مثلهُ (2) لَعِب. شَعوَذة. هَزَل. لَهو.

 ܕܠܳܐ ܚܶܙܘܳܐ قبيح المنظر.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ مَلعَب. مَشهَد. مَيدان.

ܚܶܙܘܳܝܳܐ. ܚܶܙܘܳܢܳܝܳܐ نِسبة.

ܚܶܙܘܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ نَظَر. رُؤية (2) قوّة البصر.

ܡܰܚܙܝܳܐ مصدر ميمي (2) مَنظَر. مَشهَد.

 ܒܶܝܬ̥ ܡܰܚܙܝܳܐ مَنظَر. مَشهَد. مَرأى.

 ܡܰܚܙܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ رِياء. خِداع. ظَاهر.

ܡܰܚܙܘܳܐ لغة في ܡܰܚܙܝܳܐ.

ܡܰܚܙܺܝܼܬ̥ܳܐ قُدوة. مِثال (2) مِرآة.

ܡܰܚܙܺܝܼܬ̥ܳܝܳܐ. ܡܰܚܙܺܝܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ نِسبة.

 • ܚܶܙܒ̊ܳܐ حُبّ ماء (2) خابِئة. دَنّ. بِرميل (3) جُبّ. بئر.
 • ܚܳܙܒ̊ܳܐ هازباء. ضَرب من السمك.
 • ܚܙܰܡ ــُـ ܚܙܳܡܳܐ حَزَم. شَدّ. نطَّق (2) حَزّ. قَصّ. قَطَع.

ܚܰܙܶܡ. ܚܽܘܼܙܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܙܶܡ. ܐܶܬ̥ܚܰܙܰܡ (مج. مط).

ܚܙܺܝܼܡܳܐ مف (2) أصَمّ. أطرَش.

ܚܙܳܡܳܐ. ܚܽܘܼܙܳܡܳܐ حِزام الدابّة خاصّةً.

 • ܚܙܰܦ ــَـ ܚܙܳܦܳܐ ثَخُن. غَلُظ. خَشُن الشَّعر والحليب خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܚܙܶܦ مثلهُ وهو المأنوس.

ܚܰܙܶܦ. ܚܽܘܼܙܳܦܳܐ غلَّظ. ثخَّن. خشَّن.

ܐܶܬ̥ܚܰܙܰܦ. ܡܶܬ̥ܚܰܙܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܙܽܘܼܦܳܐ ثخين. غليظ. خَشِن.

ܚܰܙܽܘܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ ثُخونة. غَلاظة. خُشونة.

ܚܰܙܽܘܼܦܬ̥ܳܢܳܐ غليظ. خَشِن.

 • ܚܙܰܩ ــُـ ܚܙܳܩܳܐ. ܚܙܽܘܼܩܝܳܐ حَزَق. حَزَم. شدّ. نطَّق (2) قوَّى. أيَّد. شدَّد. دجَّج (3) سافر. ابتعد. غاب (4) انتقل. تُوفّي (5) ܒ لاقَ. طابَق. ناسَب.

ܚܰܙܶܩ. ܚܽܘܼܙܳܩܳܐ مبالغة المتعدّي (2) وشَّح. سلَّح (3) سفَّر. رحَّل.

ܐܶܬ̥ܚܙܶܩ. ܡܶܬ̥ܚܰܙܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܚܰܙܰܩ مثلهُ (2) تنطَّق. تحزَّم (3) تدجَّج. تسلَّح. توشَّح (4) تشدَّد. تقوّى. تأيَّد (5) تأهَّب. عَزَم. استعدّ للسفر.

ܐܰܚܙܶܩ سفَّر. رحَّل (2) جعلهُ يحزق ويشدّ إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܙܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܙܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܙܽܘܿܩܳܐ حازق. حازم. مُنطِّق إلخ (2) مُسافر. مُرتحِل. غائب (3) حِزام. رِباط. قِماط (4) حِجاب. غِشاء يستبطن أضلاع الصَّدر يُمنةً ويُسرة.

ܚܳܙܽܘܿܩܳܝܳܐ خاصّ بالمسافر (2) مُسافِر.

ܚܳܙܩܳܐ. ܚܰܙܳܩܳܐ مُسافِر. مُرتحِل.

ܚܳܙܽܘܿܩܽܘܼܬ̥ܳܐ حَزق. حَزم. سَفَر. رحيل إلخ.

ܚܳܙܩܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܰܙܳܩܽܘܼܬ̥ܳܐ سَفَر. رحيل.

ܚܰܙܺܝܼܩܳܐ غائب. مَن قد سافر.

ܚܙܺܝܼܩܳܐ مف (2) مُحيط. مُحيق.

ܚܙܳܩܳܐ حِزام. نِطاق. رِباط. قِماط (2) رِواء. حَبل (3) عُصبة (4) قوّة. شِدّة.

ܚܙܽܘܼܩܝܳܐ سَفَر. رحيل (2) وفاة (3) جَذب. اختطاف بالروح.

ܡܰܚܙܰܩܬ̊ܳܐ. ܡܚܰܙܰܩܬ̊ܳܐ مِنطَقة. نِطاق (2) قابلة. داية. مُربّية.

 • ܚܶܙܪܳܐ حازِر. خُشكر. دقيق خَشِن (2) دُبر. إِست.

ܚܶܙܪܳܝܳܐ حازِري. خُشكريّ. خَشِن.

ܚܙܳܪܳܐ دَرَج. خُطوط تُحدِثها الرياح في الرَّمل.

ܚܙܽܘܼܪܳܐ خِنزير (هذا نادر).

ܚܙܺܝܼܪܳܐ مثلهُ (2) خنازير. وَرَم. غُدد في العنق (3) أحمق. غبيّ. شَرِه. نَهِم. فاسق.

 ܕܒ̥ܰܪܳܐ. ܕܥܳܒ̥ܳܐ خِنزير برّيّ.

ܚܙܽܘܼܪܬ̊ܳܐ خِنزيرة (هذا نادر).

ܚܙܺܝܼܪܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) خنازير. غُدد صَلبة (2) حمقاء. غبيّة إلخ (4) مِئزاب. مُؤخِّر مِعصَرة العِنَب والزيت خاصّةً.

ܚܙܺܝܼܪܳܝܳܐ خِنزيريّ (2) قَذِر. نَتِن. شَبِق. نَهِم.

ܚܙܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ خِنزيريّة (2) غَلاظة. قَساوة.

ܚܙܺܝܼܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) شَبَق. نَهَم. شَراهة.

ܚܰܙܳܪܳܐ راعي الخنازير وصاحبها.

ܚܰܙܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ رِعاية الخنازير.

ܚܙܺܝܼܪܳܢ شهر حُزَيران.

ܚܰܙܽܘܼܪܳܐ تُفّاح. شجر وثمرهُ (2) رُمّانة. كُرة شِبه تُفّاحة تُجعَل في رأس المنارة وغيرها (2) كأس. جام. كُوز.

 ܚܰܙܽܘܼܪ ܕܰܗܒ̥ܳܐ نارَنْج.

 ܒܰܪܳܐ. ܕܰܒ̥ܪܳܐ زَعرور.

 ܐܰܦ̈ܶܐ. ܦܰـ̈ܟ̊ܶܐ تُفّاحة الوجه. وَجنة الخدّ.

 ܚܰܙܽܘܼܪ̈ܶܐ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ مِشمِش.

 ܚܰܙܽܘܼܪ̈ܶܐ ܡܳܕ̥ܳܝ̈ܶܐ أُترُجّ.

 ܚܰܙܽܘܼܪ̈ܶܐ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ خَوخ.

 ܚܰܙܽܘܼܪ̈ܰܝ ܦܰܛܺܝܼ̈ܚܶܐ فَقوس. بَطّيخ شاميّ.

ܚܰܙܽܘܼܪܬ̊ܳܐ تُفّاحة (2) وَجنة الخدّ.

ܚܰܙܽܘܼܪܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܰܙܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܳܚܳܐ إجّاص. شجر وثمرهُ.

ܚܳܚܬ̊ܳܐ ج ܚܳܚ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܚܳܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ إجّاصة.

ܚܳܚܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܳܚ̈ܝܳܬ̥ܳܐ إجّاصة.

ܚܳܚܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܳܚܽܘܿܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܳܚܶܢܬ̊ܳܐ ج ܚܳܚܶܢ̈ܚܳܬ̥ܳܐ حَنَك. حَلق. سَقف الحَلق.
 • ܚܳܚܰܪܬ̊ܳܐ ج ܚܳܚܪ̈ܳܬ̥ܳܐ قرصة. زَلابية.

ܚܳܚܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܚܳܚܽܘܿܪ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܳܚܬ̊ܽܘܼܪܳܐ مِرزَبة. مِطرَقة كَتّان وقِنَّب.
 • ܚܰܛ ــُـ ܚܛܳܛܳܐ خَطّ. شَقّ. حَرَث (2) حَفَر. عمَّق (3) نَزَح. نَبَط البئر خاصّةً (4) نَبَش. أخرج العظام (5) فَقأ. قَلَع العين (6) خاط ܚܳܛ.

ܚܰܛܶܛ. ܚܽܘܼܛܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܛܶܛ. ܐܶܬ̥ܚܰܛܰܛ (مج).

ܚܛܺܝܼܛܳܐ مف (2) مُحدَّد. مُسنَّن. حادّ.

ܚܰܛܳܐ خَطّ. شَق. تَلَم الحِراث خاصّةً.

ܚܛܳܛܳܐ مثلهُ (2) جُبّ. بئر.

ܚܛܽܘܼܛܳܐ خَطّ. شَقّ. تَلَم.

 ܢܰܚܬ̊ܳܐ ܕܰܚܛܽܘܼ̈ܛܶܐ ثوب مُخطَّط.

ܚܽܘܼܛܳܛܳܐ سُخنة. نقيض قُرّة العين.

ܡܚܰܛ. ܡܚܰܛܳܐ خِياط. إبرة.

 • ܚܛܳܐ ــِـ ܚܛܳܝܳܐ خَطِىء. أذنب (2) ܒ. ܠ أهان. أساء. أذنب إلى.

ܚܰܛܺܝܼ. ܚܽܘܼܛܳܝܳܐ ترفَّه. تنعَّم. تفاخر. تقلَّب في الخطايا (2) تجرَّأ. تكبَّر. تعظَّم. تدلَّل.

ܐܶܬ̥ܚܰܛܺܝܼ تكبَّر. تعظَّم. تدلَّل.

ܐܰܚܛܺܝܼ أخطأ. أثِم. أوقع في الخطيئة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܛܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܛܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܛܳܝܳܐ خاطئ. أثيم. مُذنِب.

ܚܰܛܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ حالة الخاطئ والأثيم.

ܚܛܳܐ خَطَأ. خَطيئة. ذَنب. إثم.

ܚܛܳܗ. ܚܛܳܗܳܐ مثلهُ (2) ذبيحة كانت تُقرَّب عن الخطايا.

 ܒܰܪ ܚܛܳܐ و ܚܛܳܗܳܐ خاطئ. أثيم.

ܚܶܛܝܳܢܳܐ نَقيصة. خَطيئة خفيفة. إثم صغير.

ܚܛܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܶܛܝ̈ܳܬܳܐ خطيئة. إثم . ذَنب.

 ܕܡܰܘܬ̊ܳܐ. ܡܡܺܝܼܬ̥ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ خطيئة مُميتة.

 ܕܓ̥ܶܕ̥ܫܳܐ. ܓܶܕ̥ܫܳܢܳܝܬ̊ܳܐ خطيئة عَرَضيّة.

 ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܗܳܝܬܳܐ الخطيئة الأصليّة.

 ܟܝܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܫܶܪܫܳܢܳܝܬ̊ܳܐ مثلهُ.

ܚܛܺܝܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ خطائي. إثميّ.

 • ܚܰܛܶܒ̥. ܚܽܘܼܛܳܒ̥ܳܐ وشَّى. لوَّن. نمَّق الثوب.

ܐܶܬ̥ܚܰܛܰܒ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܛܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܚܰܛܰܒ̥ܬ̊ܳܐ قميص مُوشًّى. مُلوَّن. مُنمَّق.

 • ܚܛܰܡ ــَـ ܚܛܳܡܳܐ يَبِس. احترق. أضحى السُّنبل رَماداً.

ܚܛܰܡ ــُـ ܚܛܳܡܳܐ حَطَم. كَسَر. سحق (2) قَطَم. عضّ. قطع (3) استخدم. استعبد.

ܚܰܛܶܡ. ܚܽܘܼܛܳܡܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܚܛܶܡ. ܐܶܬ̥ܚܰܛܰܡ (مج).

ܚܛܺܝܼܡܳܐ مف (2) يابس. مُحترِق.

ܚܳܛܡܳܐ خادم. عَبد.

ܚܶܛܡܳܐ. ܚܛܳܡܳܐ لغتان فيهِ.

ܚܳܛܶܡܬ̥ܳܐ خادمة. جارية.

ܚܶܛܡܬ̥ܳܐ. ܚܛܳܡܬ̊ܳܐ لغتان فيهِ.

 ܚܶܛܡ̈ܳܬ̥ܳܐ بُثور. حَصَف. حَكّة (2) أعلام. رُسوم. أرقام الثوب.

 • ܚܛܰܦ ــُـ ܚܛܳܦܳܐ. ܚܛܽܘܼܦܝܳܐ خطف. أخذ. سَلَب. اختلس. اغتصب. استولى عُنوَةً.

 ܢܳܡܽܘܿܣܳܐ تعدَّى. جاوَز الشريعة.

ܚܰܛܶܦ. ܚܽܘܼܛܳܦܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܛܶܦ (مج). وعجَّل. أسرع (2) اختطف. غاب عن حِسّهِ.

ܐܰܚܛܶܦ اختطف. سَلَب. اختلس. اغتصب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܛܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܛܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܛܽܘܿܦܳܐ. ܚܳܛܽܘܿܦܳܝܳܐ خَطّاف. ظالم.

ܚܛܺܝܼܦܳܐ مف (2) فُجائي. بَغتيّ.

ܚܛܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) انخطاف. ارتفاع. غِياب عن الحِسّ.

ܡܶܬ̥ܚܰܛܦܳܢܳܐ قابل أن يُخطَف ويُسلَب. إلخ.

ܡܶܬ̥ܚܰܛܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) انخطاف. جَذب.

ܚܛܳܦܬ̊ܳܐ مرّة (2) قِشرة. قطعة صغيرة من السَّفَرجَل خاصّةً.

ܡܚܰܛܰܦܬ̊ܳܐ لغة مُحرَّفة في ܡܚܰܛܰܒ̥ܬ̊ܳܐ.

 • ܚܛܰܪ ــُـ ܚܛܳܪܳܐ. ܚܛܽܘܼܪܝܳܐ خَطَر. نَسَأ. ضرب شيئاً بعَصاهُ (2) نَدَف القُطن ونحوهُ (2) جَلَد بالعصا.

ܚܰܛܰܪ. ܚܽܘܼܛܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܛܰܪ. ܐܶܬ̥ܚܰܛܰܪ (مج).

ܐܰܚܛܰܪ جعلهُ يخطر ويندف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܛܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܛܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܛܳܪܳܐ خَطّار. نَدّاف. نَجّاد.

ܚܳܛܽܘܿܪܳܐ مثلهُ (2) مِخطَر. مِندَف.

ܚܳܛܽܘܿܪܬ̊ܳܐ خِطارة. نِدافة (2) مِخطَرة (3) مِندَفة. قَوس النَّدّاف (4) حَدَبة الأرض حيث يمرّ خَطّ نصف النهار.

 ܕܓ̥ܰܡܠܳܐ حَدبَة. سَنام الجَّمَل (2) اسم الكوكب الثالث كبراً الكائن في وسط ذات الكرسي وهي جمعيّة كواكب.

ܚܰܛܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܳܛܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ܳܐ خِطارة. نِدافة.

ܚܰܛܪܽܘܼܬ̥ܳܐ الشَّمع المائع.

ܚܛܺܝܼܪܳܐ. ܚܛܺܝܼܪܳܝܳܐ مَخطور. مَندوف.

ܚܳܛܳܪܬ̊ܳܐ حَدَبة. سَنام الجَّمَل خاصّةً.

ܚܽܘܼܛܪܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) عَصا. قَضيب (3) عُكَّازة الأسقف.

ܚܛܰܪܬ̥ܳܢܳܐ أحدَب. أقوَس.

ܚܛܳܪܳܢܳܐ. ܚܰܛܪܳܢܳܐ مثلهُ.

ܚܽܘܼܛܪܳܐ (ذ. ث) عَصا. عُكَّازة (3) قَضيب. جِذع.

 ܚܹܺܐܪܳܝܳܐ[15] عُكَّازة البطريرك عند الكلدان.

 ܕܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ صَولَجان الـمُلك.

 ܚܽܘܼܛܪ̈ܰܝ ܪܳܥܝܳܐ عَصا الراعي (نَبت).

ܚܰܘܛܰܪ ضَرَب. جَلَد بالعصا.

ܐܶܬ̥ܚܰܘܛܰܪ (مج) واستند. تَوكَّأ على عَصاه.

 • ܚܶܛܬ̥ܳܐ ج ܚ̈ܶܛܶܐ حِنطة (أصلها ܚܶܢܛܬ̥ܳܐ).

 ܕܒ̥ܰܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ الماميران الأكبر. حشيشة الخطاطيف.

 ܕܡܰܟ̥ܚܳܠܳܐ طَرَف الـمِيل. عِقدة الـمِكحَل.

 ܕܰܬ̊ܕ̥ܳܐ حَلَمة. رأس الثَّدي.

 • ܚܝܳܐ مضارع ܢܺܚܳܐ[16]. حاضر ܚܳܝܶܐ. أمر ܚܝܺܝܼ. مصدر فعليّ ܡܶܚܳܐ. مصدر إسميّ ܚܰܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. حَيِي. عاش (2) خَلَص. نَجا (3) شُفي. تعافى (4) انبعث. قام.

ܐܰܚܺܝܼ أحيا. أعاش (2) خلَّص. نجَّى إلخ (3) ربَّى. دبَّر. أعال.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܺܝܼ (مج) لا تقل ܐܶܬ̥ܰܐܚܺܝܼ.

ܚܝܺܝܼ عِشْ. كلمة دُعاء تُقال للملوك ولـمَن يعطس.

ܐܰܚܳܢ نِعِمًّا. بَخٍ بَخٍ.

ܚܰܝܳܐ ج ܚܰܝ̈ܶܐ حَيّ. عائش (2) نَيء. فَجّ. غير مطبوخ. غير ناضج (3) مَحض. صَرف. غير مَمزُوج (4) صافٍ. جارٍ (الماء).

ܚܰܝܬ̥ܳܐ ج ܚܰܝ̈ܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) قابِلة (3) نَفساء.

 ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ساقٍ. ܫܳܩܝܳܐ.

 ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ. ܚܰܝ ܐܰܢ݈ܬ̊ لَعَمري. لَعَمرُك إلخ.

 ܚܰܝܳܐ ܢܰܦܫܳܟ لَعَمرُك. بحياتِك.

 ܚܰܝ ܢܰܦܫܳܐ سعيد. مَغبوط.

 ܚܰܝܽܘܼ ܡܳܪܝܳܐ حَيٌّ هو الربّ. والله.

 ܚܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ أبديّ. سَرمَديّ. الله.

 ܚܰܝ ܠܥܳܠܰܡ حَيّ العالم (نبات).

 ܡܳܪܝ ܠܥܳܠܰܡ ليَعِشْ سيّدي إلى الأبد.

 ܣܒ̥ܰܪܬ̥ܳܐ ܚܰܝܬ̥ܳܐ الإنجيل المحييّ.

ܚܰܝܽܘܼ. ܚܰܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܚܰܝ̈ܶܐ حَيوة. عُمر. سيرة. خلاص (غالباً بالجمع).

 ܚܰܝܽܘܼܬ̥ ܢܶܨܒ̊ܬ̥ܳܐ حَيوة نباتيّة.

 ܚܰܝܰܝ̈ و ܒܚܰܝܰܝ̈ ܦܠܳܢ قَسَماً بحياة فُلان.

 ܠܳܐ أو ܡܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ ܦܠܳܢ قَسَماً بحياة فُلان.

 ܒܚܰܝ̈ܶܐ حيًّا. حيّة. أحياء إلخ (مفعول مُطلَق).

 ܚܰܝܰܬ̥. ܚܰܝܳܐܺܝܼܬ̥ مثلهُ.

 ܚܰܝܰܬ̥ ܡܺܝܼ̈ܬܶܐ نُشور. بَعث. قيامة.

ܚܰܝܽܘܼܬ̥ܳܢܳܐ. ܚܰܝܽܘܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ حَيويّ. ذو حَيوة.

ܡܰܚܝܳܢܳܐ مُحييّ. مُنقِذ. مُخلِّص إلخ.

ܚܰܝܘܳܐ. ܚܰܝܘܬ̥ܳܐ ج ܚܰܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ حَيوان. وَحش.

 ܝܰܡܡܳܝܬ̊ܳܐ حيوان بَحريّ. دُلفين.

 ܕܩܰܢܝܳܐ جاموس. ܓܳܡܽܘܿܫܳܐ.

 ܚܰܝܘܰܬ̥ ܒܰܪܢܳܫ مَوجود وَهميّ مُؤلَّف من حيوان وإنسان.

 ܚܰܝܘܰܬ̥ ܫܶܢܳܐ وَحش. سَبع.

 ܛܶܦܪܳܐ. ܟܶܢܦܳܐ جارحة الطير.

 ܡܰܝ̈ܳܐ حيوان الماء. سمك.

 ܢܶܨܒ̊ܬ̥ܳܐ حيوان نباتيّ.

 ܬܪܰܝܳܢܰܬ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ حيوان بحريّ بَرّيّ.

ܚܰܝܘܬ̥ܳܢܳܐ. ܚܰܝܘܬ̥ܳܢܳܝܳܐ حيوان. وَحشيّ. بَربَريّ.

ܚܰܝܘܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حيوانيّة. وحشيّة. بربريّة.

 • ܚܰܝܶܠ. ܚܽܘܼܝܳܠܳܐ قوَّى. شدَّد. أيَّد. شجَّع.

ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܠ (مج. مط) وغَلَب. ظَفَر. انتصر.

ܚܺܝܼܠܳܐ ضعيف أو ضعيف المعدة خاصّةً.

ܚܝܳܠܳܐ ضُعف (2) قَهر. اغتصاب. ظُلم (2) غَوث. مَعونة. نُصرة.

ܚܹܺܝܠ[17]. ܚܰܝܠܳܐ ج ܚܰܝ̈ܠܶܐ حَيل. قوّة. قُدرة. طاقة (2) قوّة. إمكانيّة.

ܚܰܝܠܳܐ ج ܚܰܝ̈ܠܶܐ و ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ جيش. عسكر (2) أُعجوبة (3) طُغمة. جنود سماويّة. آية سماويّة.

 ܡܢܰܦܨܳܢܳܐ قوّة دافعة.

 ܕܳܚܽܘܿܝܳܐ مثلهُ (2) قوّة هاضمة.

 ܐܳܚܽܘܿܕ̥ܳܐ قوّة ماسكة.

 ܡܰܘܠܕ̥ܳܢܳܐ قوّة مُولِّدة.

 ܢܳܬ̥ܽܘܿܦܳܐ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܠܝܳܢܳܐ قوّة جاذبة.

 ܢܨܺܝܼܒ̥ܳܐ قوّة غريزيّة.

 ܕܢܶܨܒ̊ܬ̥ܳܐ. ܢܶܨܒ̊ܬ̥ܳܢܳܝܳܐ قوّة نباتيّة.

 ܦܳܫܽܘܿܪܳܐ قوّة هاضمة.

 ܡܪܰܒ̊ܝܳܢܳܐ قوَّة مُربّية. مُصوِّرة.

 ܡܬ̥ܰܪܣܝܳܢܳܐ قوّة غذائيّة.

 ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ معنى. قوّة. فَحوى الكلام.

 ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ أجناد السماء (2) كواكب. نجوم.

 ܒܰܪ ܚܰܝܠܳܐ صالح. فاضل (2) قائد.

 ܕܚܰܝܠܳܐ قويّ. شديد. شجاع.

 ܩܪܺܝܼ ܚܰܝܠܳܟ إقرأ جُهدك.

 ܒܚܹܺܝܠ. ܡܶܢ ܚܹܺܝܠ[18] بقوّة. بشدّة. بعَزم.

 ܡܨܶܐ ܚܹܺܝܠ[19] ܟܽܠ القدير تعالى.

 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟ̥ܽܠ ܚܹܺܝܠ[20] مثلهُ.

ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ قويّ. شديد. قدير. شجاع.

 ܚܰܝܠܬ̥ܳܢ ܒܟ̥ܽܠ القدير تعالى.

ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) شجاعة.

 • ܚܰܝܬ̊ܽܘܼܪܳܐ مِطرَقة. مِرزَبة كَتّانٍ وقِنَّب.
 • ܚܶܝܬ̥ (ث) حرف الحاء.
 • ܚܰܟ̥ ــَـ ܚܟ̥ܳܟ̥ܳܐ حَكّ. جَرَد.

ܚܰܟ̊ܶܟ̥. ܚܽܘܼܟ̊ܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܟ̊ܶܟ̥. ܐܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܟ̥ (مج).

ܚܳܟ̥ܽܘܿܟ̥ܳܐ حَكّاك. جَرّاد.

ܚܳܟ̥ܽܘܿܟ̥ܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) كالتالي.

ܚܟ̥ܳܟ̥ܳܐ. ܚܶܟ̊ܬ̥ܳܐ حُكاك. حَكّة. شَرَى.

ܚܶܟ̊ܳܐ مثل ܚܶܢܟ̥ܳܐ.

 • ܚܟ̥ܰܡ ــَـ ܚܶܟ̥ܡܳܐ. ܚܟ̥ܳܡܳܐ. ܚܟ̥ܽܘܼܡܝܳܐ حَكِم. فَهِم. عَرَف. أدرك (2) عَرَف. جامع.

ܐܶܬ̥ܚܟ̥ܶܡ. ܡܶܬ̥ܚܰܟ̥ܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܟ̊ܶܡ. ܚܽܘܼܟ̊ܳܡܳܐ حكَّم. فهَّم. علَّم. أدَّب. هذَّب (2) جامَع. باضَع (3) نمَّق. رقَّش. صنَّع الكلام.

ܐܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ (مج) وتحكَّم. تعلَّم. تهذَّب. تأدَّب (2) تصنَّع. تحذلق بكلامهِ.

 ܠ. ܥܰܠ ارتأى. تدبَّر (2) احتال. تآمر على.

ܚܰܟ̊ܺܝܼܡܳܐ حكيم. فهيم. عارف. فَطِن. خبير. حاذق. ماهر. فيلسوف (2) خِبّ. مُحتال (3) ساحر. رَقّاء.

ܚܰܟ̊ܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ حِكمة. خِبرة. فِطنة إلخ (2) مُجامَعة. مُباضَعة.

ܚܰܟ̊ܺܝܼܡܬ̥ܽܘܿܢܳܝܳܐ حِكَميّ.

ܡܚܰܟ̊ܡܳܢܳܐ مُعلِّم. مُهذِّب. حكيم (2) سَفسَطيّ. مُجادِل.

ܡܰܚܟ̊ܽܘܼܡܬ̥ܳܐ حكيم. خبير. فَطِن. عَلّامة (2) مُقيم مِيراث. ذُو قرابة دمويّة.

ܚܽܘܼܟ̊ܳܡܳܐ حِيلة. مَكر. دَهاء.

 ܚܽܘܼܟ̊ܳܡ̈ܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ دقائق اللُّغة.

ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ حِكمة. مَعرفة. فِطنة. عِلم. خِبرة. فلسفة.

ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܢܳܝܳܐ حِكَمي. عِلميّ. فَلسفيّ.

ܚܰܟ̥ܡܳܢܳܝܳܐ حكيم. فَطِن.

 • ܚܰܠ ــُـَـ حَلّ. نَزَل. سَكَن (2) حَلّ. أطلق. نَقَض. ضدّ عَقَد وشَدّ (3) خَلّ. ثَقَب. نَفَذ. دخل شيئاً (4) نَخَل. غَربَل (5) حَلّ. كان حَلالاً (6) حَلّ في الخِدر. تمتّع بوليمة العُرس.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܠ (مج) وحَلّ. نَزَل (2) فَرِغ. تجوَّف (2) حَلّ. كان حَلالاً (4) حَلّ في الخِدر. تنعَّم. تمتَّع بوليمة العُرس (5) غَسَل.

ܚܰܠܶܠ. ܚܽܘܼܠܳܠܳܐ حَلّ. أطلق (2) حلَّل. ضدّ حرَّم (3) غَسَل. طهَّر.

ܐܶܬ̥ܚܰܠܰܠ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܚܶܠ حَلّ. أطلق. نَقَض. أبطل (2) حلَّل. ضدّ حرَّم. أباح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܠܚܶܠ. ܚܽܘܼܠܚܳܠܳܐ خَلَّ. خَلخَل. ثَقَب. خَرَق. جوَّف (2) زعزع. قلقل (3) حارب.

ܐܶܬ̥ܚܰܠܚܰܠ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܚܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܳܠܽܘܿܠܳܐ فاعل (2) كَهف. مَغارة. غَور (2) مِخرَط. رندَج. آلة نِجارة تضمّ أجزاؤها لَوالب (3) مِثقَب (برغيّ) لثَقب الخشب.

ܚܠܺܝܼܠܳܐ مف (2) مُجوَّف. فارغ. مُتخلخِل (3) حَلال. مُباح. ضدّ حَرام (4) قُرّة. جِرجير. ܝܰܪܩܳܐ (5) إِحليل وهو مَخرج البول من الإنسان والحيوان وذَكَر الرَّجل وقُبُل الأنثى.

 ܚܠ̈ܺܝܼܠܳܬ̥ܳܐ أكاذيب. تُرَّهات.

ܚܠܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) مَعِدة. حَوصلة (3) سِرداب. مغارة. مَوضع مُجوَّف.

 ܕܚܰܕ̥ܝܳܐ نجويف. ضُعف الصَّدر.

 ܕܟ̥ܰܪܣܳܐ تجويف. استرخاء. استطلاق البطن.

 ܚܠܺܝܼܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مَسامّ. مَنافذ الجسد (2) سِمَام الجسد. الفم والمنخَران والأُذُنان.

ܡܚܰܠܚܠܳܐ مُخلخَل. مَخروق. مَثقوب إلخ.

ܡܚܰܠܚܠܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) استرخاء (3) فِتنة. مُحارَبة.

ܚܽܘܼܠܳܢܳܐ كَهف. مغارة. غار. سَرَب. سِرداب. شَقّ. خَرق. جُحر.

ܚܠܳܠܳܐ مثلهُ (2) شِعب. فَجّ. طريق واسع بين جَبلين.

ܚܽܘܼܠܽܘܿܢܳܐ غار. سَرَب. جُحر صغير.

ܚܶܘܠܳܐ حِيلة. مِكر. خَديعة.

ܚܠܺܝܠܳܐ[21] كَهف. غار. سَرَب. جُحر. حُفرة. نُقرة.

ܚܠܺܝܠܳܝܳܐ نِسبة (2) مُجوَّف. مَنفوخ. فارغ.

ܚܽܘܼܠܳܐ كَهف. غار (2) حَلال (3) حِلّ. مُباح. غير مُقدَّس (4) حَليلة. زَوجة.

ܚܽܘܼܠܳܝܳܐ ناسك. ساكن كهوف ومغاور.

ܚܽܘܼܠܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ غار. مغارة (2) قَبر. تابوت.

ܚܠܳܠܬ̊ܳܐ مرّة (2) غُسالة (3) استطلاق. استرخاء البطن.

ܚܠܽܘܿܠܳܐ عُرس. وليمة العُرس (2) خِدر. حَجَلة. مَوضع العُرس والوليمة (3) جَريش ناعم من حِنطة مَسلوقة.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܠܽܘܿܠܳܐ خِدر. مَحلّ العُرس والوليمة.

ܚܶܠܳܠܳܐ خِلال (2) مَنفَذ. خَرق.

ܚܠܽܘܼܠܬ̊ܳܐ امرأة أرملة.

ܚܶܠܚܳܠܳܐ خَلخال. حِجْل.

ܚܶܠܚܠܳܐ جُلُبّان. خُلَّر. حَبّ كالعَدَس والماش.

ܚܽܘܼܠܚܳܠܳܐ فُرجة. شَقّ أحدثهُ الماء خاصّةً (2) استرخاء (3) تفنُّن. تحارُب. مُحاربة (4) خَرق. ثُقب.

ܚܰܠܳܐ خَلّ. خَمر حامضة.

ܚܶܠܳܐ غُبار. هَباء (2) حُلّة. كِلُّة. ثوب رفيع صيفيّ (3) غشاء. بياضة رقيقة في العين.

 ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ذُرارة طِيب. نُثارة الذَّرُور.

ܚܳܠܳܐ رَمل. تراب ناعم (2) خَال. أخ الأُمّ.

ܚܳܠܬ̊ܳܐ ج ܚܳܠ̈ܳܬ̥ܳܐ خالة (2) حُبّ. جَرّة ماء.

ܚܳܠܳܢܳܝܳܐ رَمليّ. تُرابيّ.

ܚܶܠܬ̥ܳܐ ج ܚ̈ܶܠܶܐ غمد. غِلاف السيف.

 • ܚܠܰܒ̥ ــُـ ܚܠܳܒ̥ܳܐ حَلَب الدابّة.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܒ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܠܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܠܒ̥ܳܐ ج ܚܰܠ̈ܒ̥ܶܐ و ܚܰܠܒ̥ܳܢ̈ܶܐ حَلَب. حليب (2) لَبَن. دُهن. صَمغ كلّ شجرة.

 ܦܪܺܝܼܫܳܐ مَخيض. ܕܰܘ̈ܓ̊ܶܐ.

 ܩܛܺܝܼܪܳܐ لَبَن مُروَّب. خاثر. جُبن.

 ܪܰܟ̊ܺܝܼܟ̥ܳܐ لَبَن لَيّن غير مُروَّب.

 ܕܚܰܠܒ̥ܳܐ و ܒܰܪ ܚܰܠܒ̥ܳܐ رضيع.

 ܢܶܩܝܳܐ ܕܚܰܠܒ̥ܳܐ شاة حَلوبة.

 ܚܰܠܒ̥ܳܐ ܕܰܒ̥ܬ̥ܽܘܼܠܬ̊ܳܐ زِئبَق.

 ܕܟ̥ܰܠ̈ܒܳܬ̥ܳܐ بُرادة الحديد.

 ܡܳܕ̥ܳܝܳܐ سَكْبينَج.

 ܕܥܶܓ̥ܠܬ̊ܳܐ[22] عَسَل خالص.

 ܕܰܥܪܰܒ̥ܬ̥ܳܐ صَمغ عربيّ.

 ܕܰܦܪ̈ܰܚܕ̥ܽܘܿܕ̥ܶܐ لَبَن الخُفّاش.

 ܩܶܘܪܺܝܼܢܳܝܳܐ[23] حِلْتيث. صَمغ الأنجدان.

 ܚܠܶܒ̥ ܕܶܒ̊ܳܐ مازريون.

 ܚܠܶܒ̥ ܝܳܪܽܘܿܪ̈ܶܐ جاوشير. مرز. شراب الذُّرة أو الشَّعير.

ܚܰܠܒ̥ܳܢܳܝܳܐ حَليبيّ. لَبَنيّ. صَمغيّ.

ܚܰܠܒ̥ܳܢܳܐ نَبت ذو زهرة صفراء ورائحة طيّبة يقطر حليباً قيل هو الحلبلاب.

ܡܰܚܠܒ̥ܳܐ مِحلَب. إناء للحَلب (2) مَحلَب. شجر له حَبّ يُجعَل في الطِّيب والعِطر.

ܚܽܘܼܠܒ̊ܳܐ. ܚܽܘܼܠܒ̊ܳܢܳܐ شَوك (2) كَهف. مغارة (3) لغيّة في ܟܽܘܼܠܒ̊ܳܐ.

ܚܶܠܒ̊ܳܐ ثَرْب. شَحم (2) خِلْب. غِشاء. حِجاب. صِفاق الدماغ والصَّدر والرِّئة والبطن و الأثمار والبيض. إلخ. (3) مَنديل ܫܽܘܿܫܶܦܳܐ.

ܚܶܠܒ̊ܳܢܳܝܳܐ نسبةً إليهِ.

 ܐܰܪܥܳܐ ܚܶܠܒ̊ܳܢܳܝܬ̊ܳܐ حقل دَسِم مُخصِب.

ܚܶܠܒ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ عِطر طيّب الرائحة.

 ܚܶܠܒ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡܬ̊ܳܐ مَيعة.

 ܚܶܠܒ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ܣܪܺܝܼܬ̥ܳܐ قِنّة. دواء يُسمّى بالفارسيّة: بيزرد.

ܚܰܠܒ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܚܽܘܼܠܒ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܚܠܰܒ̊ܺܝܼܨܳܐ خلبيص. حَشيشة. ܚܰܪܨܳܢܳܐ.

ܚܰܠܒ̊ܺܝܼܨܳܐ دَبّة. قارورة. ܡܰܣܪܽܘܿܚܺܝܼܬ̥ܳܐ.

ܚܶܠܒ̊ܳܨܳܐ. ܚܰܠܒ̊ܽܘܼܨܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܚܠܰܓ̥ ــُـ ܚܠܳܓ̥ܳܐ حَلَج القُطن.

ܚܰܠܶܓ̥. ܚܽܘܼܠܳܓ̥ܳܐ حَلَج. شُدِّد للمبالغة.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܓ̥. ܐܶܬ̥ܚܰܠܰܓ̥ (مج).

ܚܠܺܝܼܓ̥ܳܐ مف (2) حَليج القُطن.

ܡܰܚܠܳܓ̥ܳܐ و ܡܰܚܠܰܓ̥ܬ̊ܳܐ مِحلَجة.

 • ܚܠܰܕ̥ ــُـ ܚܠܳܕ̥ܳܐ خَلَد. بَحَث. حَفَر (2) دخل. وَلَج. انساب. دَبّ. طاف (2) اختفى. استتر.

 ܢܽܘܼܗܪܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ أثَّر النور بالعين.

ܚܰܠܶܕ̥. ܚܽܘܼܠܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܕ̥ (مج) وخَلَد. حَفَر. دَبّ.

ܐܰܚܠܶܕ̥ خَلَد. حَفَر. دَبّ. انساب إلخ. (2) أدخل. غَرَز. شَكّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܠܽܘܿܕ̥ܳܐ فاعل (2) خُلد. يَربُوع (3) آكِلة.

ܚܽܘܼܠܕ̊ܳܐ خُلد. دُويبّة عمياء معروفة.

ܚܰܠܕ̊ܽܘܼܪܳܐ يَربُوع. ضَرب من الفأر طويل الرِّجلَين قصير اليدين جدًّا.

ܚܽܘܼܠܕ̊ܳܢܳܐ خُلديّ.

ܚܰܠܳܕ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ آكِلة. داء معروف.

ܚܽܘܼܠܳܕ̥ܳܐ شيافة. حمول. فتيلة دواء (2) خَلط شيء بشيء.

 • ܚܠܰܙ ــُـ ܚܠܳܙܳܐ انساب. مَشى خِفيةً.
 • ܚܰܠܳܙܽܘܿܢܳܐ حَلَزون. دابّة بحريّة خاصّةً كان الأَوّلون يصبغون البرفير بدمها (2) وَدْعة. صَدَفة.

ܚܠܳܙܽܘܿܢܳܐ. ܚܠܺܝܼܙܽܘܿܢܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܚܠܰܛ ــُـ ܚܠܳܛܳܐ. ܚܶܠܛܳܐ. ܚܽܘܼܠܛܳܢܳܐ. ܒ. ܥܰܡ خَلَط. مَزَج. قَرَن (2) اختلط. امتزج. اقترن (3) عاشَر. خالَط.

ܚܰܠܶܛ. ܚܽܘܼܠܳܛܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܛ. ܐܶܬ̥ܚܰܠܰܛ (مج. مط).

ܚܠܰܛܠܶܛ خَلَط. مَزَج غير مرّة.

ܐܶܬ̥ܚܠܰܛܠܰܛ. ܡܶܬ̥ܚܠܰܛܠܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܠܺܝܼܛܳܐ مف (2) مُماذِق. مُخاتِل (3) مُقترِن. مُختلِط. مُعاشِر.

ܚܠܺܝܼܛܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) خلط. دَشيشة. ضَرب من الطعام.

ܚܰܠܛܺܝܼܬ̥ܳܐ شَعير روميّ. ذُرة (2) ܚܰܠܬ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ.

ܚܶܠܛܳܐ خِلط من الأخلاط الأربعة (2) ذُرة. ضَرب من الحبوب (3) رَقم. ثوب من قُطن وإبرَيسَم (4) خليط. حُبوب مخلوطة.

ܚܰܠܽܘܼܛܳܐ خليط. لَفيف. خَلط من الناس والهَوامّ والحبوب خاصّةً.

 • ܚܠܺܝܼ ــِـ ܚܰܠܝܽܘܼܬ̥ܳܐ حَلي. حَلا.

ܐܶܬ̥ܚܠܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܰܠܺܝܼ. ܚܽܘܼܠܳܝܳܐ حلَّى. صيَّرهُ حُلواً (2) حلَّى. زيَّن. لطَّخ بالذهب خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܚܰܠܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܚܠܺܝܼ أحلى. صيَّرهُ حُلواً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܠܝܳܐ حُلوٌ (2) عَذب. لذيذ (3) طَيّب. رَخيم (4) جَميل. كَيِّس. حَسَن (5) حُلو. حَلواء (6) حُليّ. لؤلؤ.

 ܒܰܪ ܚܰܠܝܳܐ شُمْرَة. رَازيانْج.

ܚܰܠܝܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) حَلواء. كلّ عصير وطعام حُلو.

ܚܽܘܼܠܝܳܐ حَلواء. حُلو. حّلاوة (مينجته).

ܚܰܠܘܳܐ. ܚܰܠܘܝܳܐ حَلواء.

ܡܰܚܠܝܳܐ. ܡܰܚܠܺܝܼܬ̥ܳܐ لِذّة. غَطيط النوم.

ܚܶܠܝܳܢܳܐ يدريج. قُرّة. جِرجير (نبت).

ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) خَسّ مُرّ. طرشقوق.

 • ܚܠܰܡ ــَـ ܚܽܘܼܠܡܳܢܳܐ بَرِئ. صَحّ. تعافى. شُفي (2) ثَخُن. جَسُم. غَلُظ. كان غليظاً (3) طاب. لَذّ. كان لذيذاً.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܡ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܠܰܡ ــُـ ܚܶܠܡܳܐ حَلَم. رأى أحلاماً.

ܚܰܠܶܡ. ܚܽܘܼܠܳܡܳܐ أبرأ. عافى. شَفى.

ܐܶܬ̥ܚܰܠܰܡ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܚܠܶܡ أبرأ. عافى. شَفى. أصلح.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܚܠܰܡܠܰܡ حَلَم. رأى أحلاماً (2) احتلم. جامَع في نومهِ (3) تاقَ. اشتهى.

ܚܳܠܽܘܿܡܳܐ حالم. رائي الأحلام.

ܚܳܠܡܳܐ مثلهُ (2) مُعبِّر. مُفسِّر الأحلام.

ܚܰܠܳܡܳܐ حَلّام. كثير الأحلام (2) شارِح الأحلام.

ܚܠܺܝܼܡܳܐ حالم (2) سالم. صَحيح. مُتعافٍ (3) مَتين.مَكين. ثابت (4) جَسيم. غليظ (5) مُستقيم. سَديد (6) حَليم. وَديع (7) طَيّب. لذيذ.

 ܚܠܺܝܼܡ ܡܶܢ ܙܰܦܠܳܢ بَريء. حُرّ. مُعتَق من كذا.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܚܠܺܝܼܡܬ̊ܳܐ كلام سَديد. فصيح (2) فِعل صحيح[24].

ܚܠܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ صِحّة. ثبات. غلاظة إلخ.

ܚܶܠܡܳܐ حُلم. رؤيا. مَنام.

ܚܶܠܡܳܢܳܐ خاصّ بالحُلم والرؤيا.

ܚܽܘܼܠܡܳܢܳܐ صحّة. عافية. شفاء.

ܚܽܘܼܠܡܳܢܳܝܳܐ مُوافِق للصحّة.

ܚܠܰܡܠܳܡܳܐ رَصانة. دَماثة. ܪܡܺܝܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ.

ܚܠܰܡܬ̥ܳܐ ج ܚܰܠ̈ܡܳܬ̥ܳܐ حَلَمة. رأس الثدي (2) خَطميّ (3) خَسّ الحمار.

 • ܚܽܘܼܠܡܳܛܳܐ سام أبرص. حِرباء. دُويّبة تستقبل الشمس حيث دارت.
 • ܚܶܠܣܳܐ حِلْس. كِساء يُوضَع تحت البَرذَعة (2) طَنفَسة. مِلحَفة. قَطيفة.

ܚܳܠܣܳܐ. ܚܠܳܣܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܚܠܰܣܠܳܣܳܐ سَفا. شوك السُّنبل خاصّةً.
 • ܡܚܰܠܰܥ مُتضلِّع وهو القويّ.
 • ܚܠܰܦ ــُـ ܚܠܳܦܳܐ. ܚܶܠܦܳܐ أخلَف. أورَق. فرَّع (2) بدَّل. غيَّر. استبدل (3) نَحَت. خَرَط. قشَّر. بَرى القلمَ خاصّةً (4) جَزّ. قَصّ. سَبَت. حَلَق.

ܚܰܠܶܦ. ܚܽܘܼܠܳܦܳܐ مبالغتهُ.

 ܚܰܝܠܶܗ نال قوّة جديدة.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܦ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܚܰܠܰܦ (مج. مط) ونال قوّة جديدة.

 ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ تداوَل. تواعَد القومُ.

 ܥܠܰܘܗܝ ܙܰܒ̥ܢܳܐ مَضى. مَرّ عليهِ الزمان.

ܐܰܚܠܶܦ أخلَف. فرَّع. أنبت. أورق (2) خَلَف. تَبِع (3) غيَّر. بدَّل (4) نال قوّة جديدة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܫܰܚܠܶܦ. ܫܽܘܼܚܠܳܦܳܐ بدَّل. غيَّر. نوَّع. صنَّف (2) قلَّب. حوَّل. أحال (3) حرَّف. صحَّف. أفسد الكتاب (4) عبَّر. ترجم. استخرج (5) صدّ. ردّ. منع. ثَنى.

 ܥܰܠ ܦܠܳܢ انقلب على فُلان. غَدَر بهِ. عاداهُ بعد الصداقة.

ܐܶܫܬ̊ܰܚܠܰܦ. ܡܶܫܬ̊ܰܚܠܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܳܠܦܳܐ. ܚܳܠܽܘܿܦܳܐ فاعل (2) سِكّين. مِحلَق. مُوسى. مِبراة (2) مِنشار لطيف.

ܚܳܠܽܘܿܦܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) مِحلَق. مِنشار لطيف بمقبَض. سِكّين كبير بمقبَض.

ܚܠܺܝܼܦܳܐ مُبدَّل. مُغيَّر. مَنحوت إلخ.

ܚܠܺܝܼܦܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) حُبلى. حامل أو مَن جاوزَتْ أيّام حَيضها وحَبَلها.

ܚܰܠܦܳܐ كافر. وثنيّ (2) غَرَب. صَفصاف (2) حَلفاء. بَرديّ (4) ظُلم. غُشم.

 ܚܠܳܦ ܠܶܒ̊ܳܐ مُماذِق. مرُاءٍ.

ܚܰܠܦܬ̥ܳܐ كافرة. وثنيّة. أُمميّة.

ܚܰܠܦܽܘܼܬ̥ܳܐ كُفر. وثنيّة.

ܚܠܰܦܬ̥ܳܐ حلَفاءة. بَرديّ (2) غَرَب. صَفصاف (3) خَلَف. خَليفة. بَدَل (4) قطعة جُبن (5) قِشرة. قطعة ثمرة (6) غُصن شجرة خاصّةً.

ܚܶܠܦܳܐ خَلَف. خَليفة. نائب. كَفيل (2) فِرع. غُصن غَضّ (3) خِلْفة من عُشب وزَرع (4) قضيب تُسند بهِ الكَرمة (5) ظُلم. قَهر. اغتصاب (6) سرخس. دواء يُشرَب ونَبت لهُ وَرق عريض ينبت في الغابات والأراضي المرملة.

 ܚܶܠܦܳܐ ܕ.. بَدَلاً. عِوضاً عن. من أجل.

ܚܠܳܦܳܐ ثمرة. فاكهة (2) ثَيِّل. خِلفَة. كلّ ما نبت في موضع غيره (3) سِكّين. مِجَزّ. مُوسى. مِحلَق. مِنشار.

 ܕܝܰܡܳܐ الإِذْخِر. نَبت طيّب الرائحة.

ܚܽܘܼܠܦܳܢܳܐ نَبت يُسمّى نَبت الزرع.

ܚܠܳܦ عِوَض. بَدَل. من أجل. مع الضمائر ܚܠܳܦܰܝ. ܚܠܳܦܰܝܟ إلخ.

 ܚܠܳܦ ܕ.. لأنّ. لِكَون. مِن حيث أنّ.

 ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ضمير. اسم مُبهَم.

 ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܕܰܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ضمير الشأن.

ܚܽܘܼܠܦܳܐ عِوَض. بَدَل. مِن أجل.

ܚܽܘܼܠܳܦܳܐ خِلاف. بَرديّ. خَيزُران (2) غَرَب. صَفصاف. حَلفاء (3) بَدَل عند النُّحاة.

 ܕܢܶܫܝܳܢܳܐ بَدَل الغَلَط نحو ܩܳܡܶܬ̥݁ ܒܒܰܝܬ̊ܳܟ ܬܰܪܥܳܟ وَقفتُ ببيتك بابك.

ܚܽܘܼܠܳܦ ܙܰܦܠܳܢ عِوضاً عن كذا.

ܚܶܠܳܦܳܐ خِلاف. ضَرب من الصَّفصاف.

ܚܺܝܼܠܳܦܳܐ حَلفاء. غَرَب. صَفصاف.

ܡܰܚܠܦܳܢܳܐ فاعل (2) طالع. مَولِد. ܕܶܢܚܳܐ.

ܡܫܰܚܠܦܳܢܳܐ. ܫܰܚܠܦܳܢܳܐ فاعل.

ܫܰܚܠܳܦܳܐ مثلهُ (2) مُتغيِّر. مُتقلِّب.

ܡܫܰܚܠܦܳܐ مف (2) مُختلِف. مُتنوِّع.

ܡܶܫܬ̊ܰܚܠܦܳܢܳܐ مُتغيِّر. مُتقلِّب إلخ.

ܫܽܘܼܚܠܳܦܳܐ اختلاف. تَغيُّر. استحالة. تَقلُّب (2) نَوع. شَكل (3) ثوب تبديل (4) فَصل السَّنة (5) فَصل عند أهل المنطق (6) اسم نُقَط مختلفة عند النُّحاة.

 ܥܹܺܐܕ̥ܳܐ[25] ܕܫܽܘܼܚܠܳܦܳܐ عيد التجلّي.

ܬܰܚܠܽܘܼܦܳܐ خَليفة. خَلَف. نائب. بَدَل. عِوَض (2) مُقايَضة. مُبادَلة.

 ܒܬ̥ܰܚܠܽܘܼܦܳܐ ܕ.. عِوَضاً. بَدَلاً. فِداءً عن. من أجل.

ܬܰܚܠܽܘܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ خِلافة. نيابة (2) تغيير. تبديل (3) طِباق عند أهل البديع. نحو ܐܰܥܬ̊ܰܪܰܝܢܝ ܒܡܶܣܟܹ̊ܺܢܽܘܼܬ̥ܳܐ[26] ܕܰܠܘܳܬ̥ܳܟ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ̥ܡܰܣܟ̊ܰܢ ܒܥܰܬ̊ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ ܕܡܶܢܳܟ الفَقر عند الله غِنىً حقيقيّ.

ܬܰܚܠܶܦ غيَّر. بدَّل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܠܰܦ (مج. مط).

 • ܚܠܰܨ ــُـ ܚܠܳܨܳܐ خَلَس. سَرَق. سَلَب. نَهَب (2) قوَّى. شدَّد. شجَّع (3) عَصَر. مَرَس اليد خاصّةً (4) جاهد. حارب. قاتل (5) تقوَّى. نَشِط. اجتهد. زَرِز.

ܚܰܠܶܨ. ܚܽܘܼܠܳܨܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܨ. ܐܶܬ̥ܚܰܠܰܨ (مج) وتقوَّى. زَرِز.

ܚܠܺܝܼܨܳܐ مف (2) نشيط. زَريز. قويّ. شُجاع. بَطَل. باسل. عاقل. ثابت العزيمة (3) قُربة. سِقاء. جَود. وَطْب لَبَن وماء.

ܚܠܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ نشاط. قوّة. بسالة إلخ.

ܡܚܰܠܨܳܢܳܐ فاعل (2) قويّ. شَهم. شُجاع. باسل.

ܚܽܘܼܠܳܨܳܐ نَهيبة. مال مُختلَس مَسروق.

ܬܰܚܠܽܘܼܨܳܐ مثلهُ (2) مُجاهِد. مُحارِب.

 • ܚܠܰܩ ــُـ ܚܠܳܩܳܐ. ܚܶܠܩܳܐ قسَّم. وزَّع. فرَّق. أعطى (2) قدَّر. قَضَى. حَتَم.

ܐܶܬ̥ܚܠܶܩ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܶܠܩܳܐ قَدَر. قَضاء. حَتم. فال (2) بَخت. جَدّ. حَظّ. نصيب (3) شجر حَسَنٌ جدًّا  كانت صورتهُ تُنقَش على الأبواب.

 ܡܰܘܠܳܕ̥ܳܢܳܝܳܐ طالِع الولادة.

ܚܽܘܼܠܩܳܐ قَدَر. قَضاء (2) نصيب. حِصّة.

ܚܰܠܩܳܐ حقير. ذليل. ضعيف.

ܚܰܠܩܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) قِطعة. شقفة جُبن طَريّ.

ܚܠܽܘܿܩܳܐ قميص. ܟܽܘܿܬ̊ܺܝܼܢܳܐ (ك. قد).

 • ܚܶܠܳܪܳܐ…
 • ܚܠܰܫ ــُـ ܚܠܳܫܳܐ ضَعُف. ارتخى. ذُلّ.

ܚܰܠܶܫ. ܚܽܘܼܠܳܫܳܐ أضعف. أوهى. أذلّ. أشقى.

ܐܶܬ̥ܚܰܠܰܫ. ܡܶܬ̥ܚܰܠܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܠܳܫܳܐ ضعيف. واهٍ. رَخو. جَبان. ذليل. حقير. دَنيء. شَقيّ (2) خشبة تُقدَّم بها السفينة إلى الشَّطّ.

ܚܰܠܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ ضُعف. رَخاوة. حَقارة إلخ.

ܚܰܠܫܳܐ مِيل. مِكحَل. ܡܰܟ̥ܚܳܠܳܐ.

ܚܶܠܫܳܐ مثلهُ (2) حِلْس. بِساط. طَنفَسة.

 • ܚܰܠܶܬ̥. ܚܽܘܼܠܳܬ̥ܳܐ ركَّن. ثبَّت. أقرّ (2) ضَمّ. قَرَن. أوحَد (3) صاحَب. رافَق.

ܐܶܬ̥ܚܰܠܰܬ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܠܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܚܰܠܬ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ حِلْتيث. صَمغ الأنجَدان. عِلك قَيروانيّ.
 • ܚܰܡ ــَـ ܚܡܳܡܳܐ حَمّ. حَرّ. سَخُن (2) خَمّ. أنتن (3) كَنَس. قَمّ (4) ذَبُل. ذَوى. جَفّ (5) تاق. تلهَّف (6) هاج شهوةً. استحرم. طَلَب الجِّماع.

ܐܶܬ̥ܚܡܶܡ (مج) وذَبُل. احترق. خَمّ.

ܚܰܡܶܡ. ܚܽܘܼܡܳܡܳܐ أحمّ. أسخَن (2) أذوى. أحرق (3) أخمّ. أنتَن (4) أرخَم. حَضَن البيض (5) شوَّق. رغَّب (6) هيَّج. أغاظ. أثار.

ܐܰܚܶܡ. ܡܰܚܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ وهو آنس.

ܐܶܬ̥ܚܰܡܰܡ. ܡܶܬ̥ܚܰܡܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܡܚܶܡ. ܚܽܘܼܡܚܳܡܳܐ حَمّ. حَرّ. حَمي (2) ذَوى. ذَبُل (3) جَفّ. يَبِس. قَحِل. تصلَّب (4) أحمّ. ٍأسخَن إلخ.

ܐܶܬ̥ܚܰܡܚܰܡ. ܡ̥ܶܬ̥ܚܰܡܚܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܡܺܝܼܡܳܐ مَخموم. مَكنوس. نظيف.

ܚܰܡܺܝܼܡܳܐ حَميم. حارّ. سَخِن (2) مُتَّقِد. مُتلعِّج. حاد (3) قَحل. يابس. ذابل (4) هائج. شَبِق. مُغتَلِم (5) مُنتِن. مَفسود. مَسموم (6) عَلَف. تِبن جديد طَريّ (7) مَمسحة. خِرقة تُمسَح بها الدَّوابّ عند غَسلها.

 ܠܶܫܳܢܳܐ ܚܰܡܺܝܼܡܳܐ لسان سَلِط ذَريب.

ܚܰܡܺܝܼܡܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) حَمّام.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܰܡܺܝܼ̈ܡܶܐ حَمّام.

ܚܽܘܼܡܳܐ حَرّ. ضدّ البَرد.

ܚܽܘܼܡܳܡܳܐ. ܚܽܘܼܡܚܳܡܳܐ حرارة. سُخونة.

ܚܡܳܡܳܐ حمامى. صَعتَر. نَبت معروف.

ܚܰܡܬ̥ܳܐ ج ܚܰܡ̈ܳܬ̥ܳܐ حرارة. سُخونة (2) عَين ماء حارّ. مَعدَن كبريت. مَوضع مُنتِن (3) بِكر. فتاة. مُراهِقة. مُعصِر.

ܚܶܡܬ̥ܳܐ ج ܚܶܡ̈ܬ̥ܶܐ حرارة. سُخونة (2) حِدّة. حَمِيَّة. غَيرة. نَخوة (3) حُمَة. سُمّ (4) غَضَب. انظر ܚܡܬ.

ܚܽܘܼܡܳܝܬ̥ܳܐ مِقَمّة. مِكسَحة. مِكنَسة.

ܡܰܚܡܳܐ مف (2) مصدر ميميّ (3) مِحَمّ. قُمقُم. إناء لتسخين الماء.

ܡܰܚܡܬ̥ܳܐ مِحَمّ. قُمقُم صغير.

ܡܚܰܡܽܘܼܬ̥ܳܐ حِضن. ما دون الإبط إلى الكَشْح.

 • ܚܡܳܐ ــِـ ܚܡܳܝܳܐ حَمي. سَخُن (2) ذَبُل. صَوى. جَفّ (3) خَمَد. هَمَد. انطفأ (4) زال. باد. اضمحلّ (5) كَنَس. كَسَح (6) تطلّع. رأى (7) هاج. اغتلم. شَبِق.

ܐܶܬ̥ܚܡܺܝܼ (مج) ومثلهُ بالمعنى اللازم.

ܚܰܡܺܝܼ. ܚܽܘܼܡܳܝܳܐ أحمى. أذبل. أباد. هيَّج إلخ.

ܐܰܚܡܺܝܼ. ܡܰܚܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܚܰܡܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܚܰܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܶܡ. ܚܡܳܐ ܚܡܳܗܳܐ ج ܚܡܳܗ̈ܶܐ حَمو. أبو أحد الزَّوجَين.

ܚܶܡܝܳܢܳܐ ج ܚܶܡ̈ܝܳܢܶܐ مثلهُ.

ܚܡܳܬ̥ܳܐ ج ܚܡ̈ܳܬ̥ܶܐ حَماة. أُمّ أحد الزَّوجَين.

ܚܶܡܝܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܶܡܝܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܽܘܿܡܺܝܼܬ̥ܳܐ مِقَمَّة. مِكسَحة. مِكنَسة.

 • ܚܡܳܐܝܳܢܳܐ شُكاعى. نَبت يشبه الباذاورد أي الشوكة المباركة.
 • ܚܡܰܕ̥ تاق. اشتهى. رَغِب (ك. قد).

ܐܶܬ̥ܚܡܶܕ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܡܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܡܰܛ ــَـ ܚܡܳܛܳܐ أُبتلي بقُروح وحَصَف.

ܚܶܡܛܳܐ خُراجة. قُرحة فَجّة (2) حَصَف. بَثر (3) بَثر في جَفن العين (دُكدُك).

ܚܶܡܛܬ̥ܳܐ حَمأة. وَحْل.

ܚܰܡܛܳܢܳܐ. ܚܽܘܼܡܛܳܢܳܐ سورج. سَبَخة. خُضرة أو نَبت في أصل الحائط.

 • ܚܽܘܼܡܟ̥ܳܐ حمخ. شَجر لا ثمر لهُ يُتظلَّل بهِ.
 • ܚܡܰܠ ــُـ ܚܡܳܠܳܐ حَمَل. رَفَع. نَقَل (2) خَزَن. ذَخَر. حَرَز البُّر خاصّةً (3) جَمَع. وَعى. حَوى. شَمَل. ضَمّ (4) أَوى. قَرى. أضاف (5) سَتَر. حَجَب. أخفى (6) لَفّ. قمَّط. كفَّن (7) دَفَن. قَبَر (8) اكتنف. أحاط. ضَغَط. ضايق (9) حَمَل. كَرّ. هَجَم (10) كَفّ. منع. صَدّ. رَدّ.

 ܢܰܦܫܶܗ وَقَف. احتبس.

ܚܰܡܶܠ. ܚܽܘܼܡܳܠܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܡܶܠ. ܐܶܬ̥ܚܰܡܰܠ (مج. مط) ومات. تُوفّي. قَضى نَحبهُ.

ܐܰܚܡܶܠ جَمَع. حَشَد. لَمّ. حَوى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܒܶܝܬ̥ ܚܡܳܠܳܐ ج ܒܶܝܬ̥ ܚܡ̈ܳܠܶܐ هُري. مَخزن.

ܚܡܺܝܼܠܬܳܐ خَميلة. قَطيفة. مِلحَفة. مِشمَلة.

 • ܚܡܰܣ ــَـ حَمِس. تجلَّد. صَبَر. قَوِي (ممات).

ܚܰܡܶܣ. ܚܽܘܼܡܳܣܳܐ مبالغتهُ (مُستعمَل).

ܐܰܚܡܶܣ جعلهُ يتجلَّد إلخ. (2) قَبَض. أمسك. خَطَف.

ܐܰܚܡܣܶܢ جعلهُ يتجلَّد (وهو مَردود).

ܚܰܡܣܶܢ. ܚܽܘܼܡܣܳܢܳܐ حَمِس. تجلَّد. صَبَر (2) احتمل. قاسى (3) ثَبَت. رَسَخ (4) استقر. لَبَث. مَكَث (5) قَبَض. أمسك. ضَبَط. اعتصم. تمسَّك (6) اكتفى. رَضي. اقتنع (7) واظب. أدمن (8) قَدِر. استطاع (9) رَفَق. لَطَف (10) صَدّ. منع.

ܐܶܬ̥ܚܰܡܣܰܢ ثَبَت. تجلَّد. صَبَر.

ܡܶܬ̥ܚܰܡܣܢܳܢܳܐ ثابت. مُتجلِّد. قَنوع.

ܚܽܘܼܡܣܳܢܳܐ تَجلُّد. ثَبات. قناعة. إمساك إلخ.

ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܡܰܥ ــَـ ܚܡܳܥܳܐ حَمُض. اختمر.

ܐܶܬ̥ܚܡܰܥ. ܡܶܬ̥ܚܰܡܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܰܡܰܥ. ܚܽܘܼܡܳܥܳܐ اختمر جيّداً (2) خمَّر.

ܐܶܬ̥ܚܰܡܰܥ (مج) واختمر جيّداً.

ܐܰܚܡܰܥ حمَّض. خمَّر العجين.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܡܺܝܼܥܳܐ حامض. مُختمِر.

ܚܰܡܺܝܼܥܳܐ مثلهُ (2) خَمير. ضدّ فَطير.

ܚܡܺܝܼܥܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܰܡܺܝܼܥܽܘܼܬ̥ܳܐ اختمار.

ܚܶܡܥܳܐ حَبّ الرُّمّان.

 ܕܰܒ̥ܝܰܕ̥ ܚܶܡܥܳܐ رُمَّانيّة (طعام).

ܚܰܡܽܘܼܥܬ̊ܳܐ حُمَّاض (بَقلة).

ܚܰܡܽܘܼܥܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܰܡܽܘܼ̈ܥܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܡܰܨ ــَـ ܚܡܳܨܳܐ حَمُض. كان حامضاً.

ܐܶܬ̥ܚܡܶܨ. ܡܶܬ̥ܚܰܡܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܰܡܶܨ. ܚܽܘܼܡܳܨܳܐ حمَّص (2) أخجل.

ܐܰܚܡܶܨ. ܡܰܚܡܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܚܰܡܰܨ. ܡܶܬ̥ܚܰܡܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܰܨ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܨܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܡܺܝܼܨܳܐ. ܚܳܡܽܘܿܨܳܐ حامض.

ܚܰܡܽܘܼܨܳܐ مثلهُ (2) رَاوَند صينيّ.

ܚܰܡܽܘܼܨܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) رَاوَند صينيّ.

ܚܰܡܽܘܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ حُموضة.

ܚܰܡܽܘܼܨܬ̥ܳܢܳܐ أديب. مُحتشِم.

ܬܰܚܡܺܝܼܨܳܐ مؤنّثهُ. ܬܰܚܡܺܝܼܨܬ̊ܳܐ مثلهُ.

ܚܰܡܽܘܼܨܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܬܰܚܡܺܝܼܨܽܘܼܬ̥ܳܐ كالتالي.

ܬܰܚܡܶܨܬ̊ܳܐ[27] خَجَل. أدَب. حَياء. حِشمة.

ܚܶܡܨܳܐ حَمض (2) حِمَّص (3) دَقيق الباقلّاء.

 • ܚܰܡܨܰܠܳܝܬ̊ܳܐ سُورِنجَان. نَبت ذو أصل مُسِمّ (2) سَوسَن. خُزامَى.
 • ܚܡܰܪ ــَـ خَمَر. اختمر.

ܚܰܡܰܪ. ܚܽܘܼܡܳܪܳܐ خمَّر (2) أسكَر.

ܚܡܺܝܼܪܳܐ خَمير. مُختمِر (2) خَمير. ضدّ فَطير.

ܡܚܰܡܪܳܐ سَكران. نَشوان.

ܚܰܡܪܳܐ ج ܚܰܡܪ̈ܶܐ. ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ خَمر. نَبيذ. عَصير.

ܚܽܘܼܡܪܳܐ. ܚܰܡܪܳܢܳܐ. ܚܰܡܪܽܘܿܢܳܐ مثلهُ.

 ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ خَمرة صَرفة.

 ܡܶܐܪܺܝܼܬ̥ܳܐ سُلاف. عَصير.

 ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ نَبيذ الشَّعير.

 ܕܕܶܒ̊ܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ شراب العَسَل.

 ܚܡܰܪ ܕܶܒ̥ܫܳܐ مثلهُ.

 ܘܰܪܕܳܐ شراب الوَرد.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܰܡܪܳܐ خَمّارة. قاعة الخَمر.

ܚܰܡܪܳܢܳܝܳܐ خَمريّ. ذُو لون الخَمر.

ܚܰܡܪܳܢܳܐ مثلهُ (2) كالتالي.

ܚܰܡܳܪܳܐ خَمّار. بَياّع الخَمر.

ܚܶܡܪܳܐ ج ܚܶܡܪ̈ܶܐ. ܚܶܡܪܳܐ كالتالي.

ܚܡܳܪܳܐ ج ܚܡܳܪ̈ܶܐ (ذ. ث) حمار (2) أتّان. زِمالة (3) مِشط الكَمَنجة. قطعة من الخشب تُرفَع بها أوتار الكَمَنجة.

 ܕܒ̥ܰܪܳܐ حمار الوحش. ܥܪܳܕ̥ܳܐ.

 ܗܶܢܕ̊ܘܳܝܳܐ كَركَدَنّ. وَحيد القَرن.

 ܚܡܳܪ̈ܶܐ حماران. كَوكبان في بُرج السَّرطان.

ܚܡܳܪܬ̊ܳܐ حِمارة. أتّان. زِمالة.

ܚܡܳܪܳܝܳܐ حِماريّ. خاصّ بالحمار.

ܚܰܡܳܪܳܐ حَمّار. مُكارٍ (2) بَيّاع الحمير.

ܚܡܳܪܩܳܢܳܐ. ܚܡܳܪܩܳܝܳܐ مثلهُ.

ܚܶܡܪܳܐ. ܚܶܡܪܽܘܿܢܳܐ حمار قَبّان. دُود أسود يتدحرج (2) دُود يتولَّد تحت الجِّرار.

ܚܡܽܘܼܪܬ̊ܳܐ خَرَزة. لؤلؤة. جَوهرة. فَصّ (2) قاعدة. دِعامة العَمود (3) نَجران. خَرَزة الباب. خشبة فيها رِجل الباب يدور عليها.

ܚܽܘܼܡܪܬ̥ܳܐ ج ܚܽܘܼܡܪ̈ܶܐ و ܚܽܘܼܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܚܽܘܼܡܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܳܬ̥ܳܐ حجارة كريمة.

 ܚܽܘܼܡܪ̈ܰܝ ܚܰܨܳܐ فَقار الظَّهر.

 ܡܰܪܓ̊ܳܐ[28] ضَرب من عِنَب الثعلب الأسود.

 ܩܕ̥ܳܠܳܐ خَرَز. فَقار العُنق.

ܚܽܘܼܡܪܳܐ قاعدة. دِعامة العَمود.

ܝܰܚܡܽܘܼܪܳܐ يَحمور. حمار الوحش.

 • ܚܡܰܪܬ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ سورج. ܚܽܘܼܡܛܳܢܳܐ.
 • ܚܰܡܫܳܐ خمسة (2) يوم الخميس.

ܚܰܡܶܫ خَمس للمؤنّث.

 ܚܰܡܫܳܐ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ حَبّ الفَقَد. خَيزُران. صَفصاف.

 ܚܰܡܶܫ ܦܶܪ̈ܕ̊ܰܘܗܝ عُود الصليب. فاديا. وَرد الحمير.

 ܚܰܡܶܫܒ̊ܫܰܒ̊ܳܐ يوم الخميس.

 ܚܰܡܫܳܒ̊ܫܰܒ̊ܳܐ يوم الخميس.

 ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ خمسمائة.

ܚܰܡܶܫܬ̊ܳܐ خمسة. الخامس من الشهر خاصّةَ.

ܚܰܡ̈ܫܳܬ̊ܰܝܢ. ܚܰܡܫܳܬ̊ܰܝ̈ܟ̊ܽܘܢ خَمسَتُنا إلخ.

ܚܡܺܝܼܫܳܝܳܐ. ܚܡܺܝܼܫܳܢܳܝܳܐ خامس.

ܚܡܺܝܼܫܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَدد الخمسة.

ܚܡܺܝܼܫܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܰܡܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ خمسة عشر.

ܚܰܡܶܫܬ̊ܰܥܣܰܪ خمسة عشر.

ܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ خمس عشرة.

ܚܰܡܫܰܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ خامس عشر.

ܚܰܡܶܫܬ̊ܰܥܣܺܝܼܪܳܝܳܐ مثلهُ.

ܚܰܡܫܰܥܣܺܝܼܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَدد الخامس عشر.

ܚܰܡܫܺܝܼܢ خمسون للمذكّر والمؤنّث.

ܚܰܡܫܺܝܼܢܳܝܳܐ خمسينيّ.

ܚܰܡܫܺܝܼܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ عَدد الخمسين.

ܚܰܡܶܫ. ܚܽܘܼܡܳܫܳܐ خمَّس. قسَّم إلى خمسة أجزاء (2) أخذ خُمس شيءٍ (3) جعلهم خمسة.

ܚܽܘܼܡܫܳܐ خُمس (2) بَطن. ما دون السُّرّة.

 • ܚܡܰܬ̥ ــَـ غَضِب. سَخَط. اغتاظ. حَرِد.

ܚܰܡܶܬ̥. ܚܽܘܼܡܳܬ̥ܳܐ أغضب. أغاظ.

ܐܰܚܡܶܬ̥. ܡܰܚܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܚܰܡܰܬ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܰܬ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܡܺܝܼܬ̥ܳܐ غَضبان. مُغتاظ. حَردان.

ܚܶܡܬ̥ܳܐ ج ܚܶܡ̈ܬ̥ܶܐ سَورة. غَضَب. غَيظ. حَرَد.

ܚܶܡܬ̥ܳܢܳܐ غَضوب. شديد الغضب.

ܚܶܡܬ̥ܳܢܳܐ. ܚܶܡܬ̥ܳܢܳܝܳܐ غَضَبيّ.

 ܚܰܝܘܬ̥ܳܐ ܚܶܡܬ̥ܳܢܳܝܬ̊ܳܐ أسَد.

ܚܶܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ غَضَبيّة. شِدّة الغضب.

 • ܚܰܢ ــُـ ܚܢܳܢܳܐ حَنّ. رَأَف. رَحِم. أشفق. تعطَّف (2) استجاب. غَفَر. صَفَح (3) خَمّ. أنتن. عَفِن.

ܐܶܬ̥ܚܢܶܢ. ܡܶܬ̥ܚܰܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܢܶܢ. ܚܽܘܼܢܳܢܳܐ خَمّ. أنتن. فَسَد. عَفِن.

ܐܶܬ̥ܚܰܢܰܢ. ܠ. ܡܶܢ تضرَّع. توسَّل. استغفر (2) ܥܰܠ تحنَّن. رَأَف. تعطَّف.

ܚܰܢܚܶܢ. ܚܽܘܼܢܚܳܢܳܐ حَنحَن. أشفق (2) أفسد. عفَّن.

ܐܶܬ̥ܚܰܢܚܰܢ. ܡܶܬ̥ܚܰܢܚܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܢܳܢܳܐ حَنّان. رَؤوف. شَفيق. رَحوم.

 ܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ ابن الشَّفوق. لَقَب السّيد المسيح.

ܚܢܺܝܼܢܳܐ مَرحوم. مُشفَق عليهِ.

ܚܰܢܺܝܼܢܳܐ مثلهُ (2) نَتِن. زَنِخ. عَفِن. فاسد.

ܚܢܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ رَأفة. شَفَقة. رَحمة.

ܚܰܢܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) نَتانة. زَناخة. سُهوكة.

ܚܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حَنان. رأفة. شَفَقة. رحمة.

ܚܢܳܢܳܐ ج ܚܢܳܢ̈ܶܐ مثلهُ (2) تُراب بقايا القدّيسين خاصّةً يُؤخَذ كبركة.

ܬܰܚܢܰܢܬ̊ܳܐ تَضرُّع. ابتهال. تَخشُّع.

ܚܽܘܼܢܬ̥ܳܐ زَيت. سَمن عتيق سَهِك.

ܡܶܬ̥ܚܰܢܳܢܳܐ مُتضرِّع. مُبتهِل (2) رَؤوف. شَفوق (3) شَقيّ. مُحرِّك الشَّفَقة.

ܚܰܢܽܘܼܬ̥ܳܐ رَحم. فَرج. قُبُل. هَن.

ܚܰܢܳܐ مثلهُ (2) حِجر. حِضن (3) ذَكَر. قَضيب الرُّجولة.

 • ܚܢܳܐ ــِـ ܚܢܳܝܳܐ حَنا. مال (2) نَحا. قَصَد. اتّجه (3) رَصَد. حدَّق. نَظَر. لاحظ. راعى (4) حَدَس. حَزَر. توهَّم. عَلِم (5) وافق. ناسب. لاءم (6) ܥܰܠ أشفق. بَخِل. ضَنّ. شَحّ.

 ܠܢܺܝܼܫܳܐ اتّجه. أصاب الغَرَض.

ܐܶܬ̥ܚܢܺܝܼ (مج) وانحنى. مال.

ܚܢܳܝܳܐ رأي. مَقصَد. غَرَض (2) معنى. فَحوى الكلام.

ܚܢܳܝܳܐܺܝܼܬ̥ بالحَدس والتَّخمين والحَزر.

ܚܳܢܽܘܼ. ܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܚܳܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ حانوت. دُكاّن (2) خَمّارة (3) مَخدَع. حُجرة (4) ماخور. بيت الرِّيبة.

ܚܳܢܘܳܝܳܐ حانَوَيّ. خَمّار.

 • ܚܢܰܓ̥ ــَـ ܚܢܳܓ̥ܳܐ حَزِن. شَجِي. أخذتهُ عَبرَةٌ.

 ܚܶܢܓ̊ܰܬ̥݀ ܠܶܗ مثلهُ وهو المأنوس.

 ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ أعجبني. أذهلني الأمر.

ܚܰܢܶܓ̥. ܚܽܘܼܢܳܓ̥ܳܐ أحزَن. أشجى. هيَّج البكاء.

ܐܰܚܢܶܓ̥. ܡܰܚܢܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܬ̥ܚܰܢܰܓ̥ (مج. مط) واهتمّ. تجشَّم أمراً.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܢܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܢܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܢܺܝܼܓ̥ܳܐ حزين. شَجيّ. مُرّ. مُحزِن.

ܚܢܰܓ̥ܬ̥ܳܐ ج ܚܶܢ̈ܓ̥ܳܬ̥ܳܐ حُزن. شَجو. عَبرة. حَسرة. زَفرة.

ܚܶܢܓ̥ܳܐ دستبند. لِعبة للمَجوس يدورون وقد أمسك بعضهم يَد بعض.

 • ܚܢܰܛ ــُـ ܚܢܳܛܳܐ. ܚܢܽܘܼܛܝܳܐ. ܚܢܽܘܼܛܬ̥ܳܐ حنَّط (2) كفَّن. دَفَن.

ܚܰܢܶܛ. ܚܽܘܼܢܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܢܶܛ. ܐܶܬ̥ܚܰܢܰܛ (مج).

ܚܽܘܼܢܳܛܳܐ. ܚܽܘܼܢܛܬ̥ܳܐ حِناط. طِيب يُخلَط للميّت.

ܚܶܢܛܬ̥ܳܐ حِنطة. ܚܶܛܬ̥ܳܐ.

 • ܚܶܢܟ̥ܳܐ. ܚܽܘܼܢܟ̥ܳܐ (ث) حَنَك. سَقف الحَلق.
 • ܚܢܰܦ ــُـَـ حَنَف. كَفَر. صَبأ. ارتدّ الى الوثنيّة.

ܚܰܢܶܦ. ܚܽܘܼܢܳܦܳܐ كفَّر. صيَّره كافراً وَثنياً.

ܐܶܬ̥ܚܰܢܰܦ. ܡܶܬ̥ܚܰܢܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܚܢܶܦ كَفَر. صَبأ. ارتدّ (2) صيَّره كافراً. صابئاً. وَثنياً.

ܚܰܢܦܳܐ وَثنيّ. كافر. صابئ (2) كاذب. مُراءٍ.

ܚܰܢܦܬ̥ܳܐ ج ܚܰܢ̈ܦܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܚܰܢܦܳܝܳܐ وَثنيّ. كُفريّ.

ܚܰܢܦܽܘܼܬ̥ܳܐ وَثنية. كُفر. عِبادة الأصنام (2) كَذِب. نِفاق. رِياء (3) كُفّار. عَبَدة الأصنام.

ܚܰܢܦܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وَثنيّة. كُفر. نِفاق.

 • ܚܰܢܽܘܼܨܳܐ خِنَّوص. وَلد الخِنزير.

ܚܶܢܽܘܿܨܳܐ. ܚܳܢܽܘܿܨܳܐ لغتان فيهِ.

ܚܰܢܽܘܼܨܬ̊ܳܐ. ܚܶܢܽܘܿܨܬ̊ܳܐ خِنَّوصة.

 • ܚܢܰܩ ــُـ ܚܢܳܩܳܐ. ܚܢܽܘܼܩܝܳܐ. ܡܰܚܢܽܘܿܩܺܝܼܬ̥ܳܐ خَنَق. شَنَق (2) أغرق (3) كَرَب. غَمّ. ضايق.

ܚܰܢܶܩ. ܚܽܘܼܢܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܢܶܩ. ܐܶܬ̥ܚܰܢܰܩ (مج. مط).

 ܥܰܠ ܙܰܦܠܳܢ تنازع على كذا.

ܚܳܢܽܘܿܩܳܐ فاعل (2) داء الخُناق.

 ܚܳܢܶܩ ܕܹܺܐܒ̥ܳܐ[29] خانق الذِّئب (نَبت).

 ܚܳܢܶܩ ܟܰܠܒ̊ܳܐ خانق الكلب (نَبت).

 ܚܳܢܶܩ ܢܶܡܪܳܐ خانق النَّمِر (نَبت).

ܚܢܺܝܼܩܳܐ مَخنوق. مَشنوق (2) مَكروب. مَغموم (2) غاصّ. مُنهمِك.

ܚܢܳܩܳܐ خِناق. رِباط العُنق.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܢܳܩ̈ܶܐ حاجب. حَدّ كلّ شيء.

ܚܢܽܘܼܩܝܳܐ ܕܠܶܒ̊ܳܐ غَمّ. كَرْب.

 ܕܡܰܪܒ̊ܥܳܐ خناق. تَشنُّج الرَّحم لاحتباس الطَمَث.

ܚܽܘܼܢܳܩܳܐ غَرَق (2) خُنَّاق. داء في الحَلق.

ܡܰܚܢܽܘܼܩܺܝܼܬ̥ܳܐ هَمّ. مَضَض. غَمّ (2) خِناق. مِشنَقة (3) مِخنَقة. قِلادة (4) خُنَاق.

 • ܚܰܣ. ܚܰܣܳܐ خَسّ.

ܚܰܣܬ̥ܳܐ ج ܚܰܣ̈ܶܐ مثلهُ.

ܚܰܣ ܚܡܳܪܳܐ خَسّ الحمار. خَطميّ.

ܚܰܣܡܪܳܪܳܐ ج ܚܰܣܡܪܳܪ̈ܶܐ خَسّ الحمار.

ܚܰܣܡܳܪܬ̊ܳܐ خَسّ الحمار. خَس برّيّ.

 • ܚܣܰܕ̥ ــُـ حَسَد (2) غَبَط. حَسَد على نِعمة (3) أحبَ. وَدّ (4) استخفّ. هَزَأ. عيَّر. فَضَح.

ܐܶܬ̥ܚܣܶܕ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܣܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܣܶܕ̥. ܚܽܘܼܣܳܕ̥ܳܐ. ܠ. ܥܰܠ أهان. حَقَر. هَزَأ. استخفّ (2) عيَّر. لام. ذَمّ. بكَّت.

 ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬ̊ܳܐ عَرَض. خاطر بنفسهِ.

ܐܶܬ̥ܚܰܣܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܣܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܣܕ̊ܳܐ. ܚܳܣܽܘܿܕ̥ܳܐ حاسِد. غابِط إلخ.

ܚܣܺܝܼܕ̥ܳܐ مف (2) فاضِل. مَغبوط.

ܚܶܣܕ̥ܳܐ رَحمة. نِعمة. حَسَنة.

ܚܶܣܕ̊ܳܐ عار. عَيب. فضيحة (2) عَورة. سَوءة. حُوَاشة.

ܒܰܪ ܚܶܣܕ̊ܳܐ أخو العار. مُستَحِقّ اللَّوم.

ܚܶܣܕ̊ܳܢܳܝܳܐ نسبةً إليهِ.

ܚܽܘܼܣܕ̊ܳܐ أو ܚܽܘܼܣܳܕ̥ܳܐ دُهن السَّوسَن.

 • ܚܰܣܚܽܘܼܣܳܐ غُضروف. عَظم لَيّن.

ܚܰܣܚܽܘܼܣܳܢܳܝܳܐ غُضروفيّ.

 • ܚܣܺܝܼ. ܚܣܳܐ ــِـ طَهُر. نَقي. تبرَّر. عَفّ. قَدُس.

ܚܰܣܺܝܼ. ܚܽܘܼܣܳܝܳܐ قدَّس. طهَّر. برَّر. زكَّى (2) غَفَر. عَفا. صَفَح. أشفق. حَلّ من الخطيئة.

 ܥܰܠ كفَّر. وَفى (2) استغفر. غَفَر (3) رَأف. أشفق.

ܐܶܬ̥ܚܰܣܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܚܰܣܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒ̊ܶܐ غَفَر الذُّنوب.

ܚܰܣܝܳܐ طاهر. نَقيّ. بارّ. قِدّيس. عَفيف (2) مَرحوم. سعيد (3) أُسقف. مُطران.

ܚܰܣܝܽܘܼܬ̥ܳܐ طَهارة. نَقاوة. عَفافة إلخ (2) أُسقفيّة. مَطرنة.

 ܪܹܺܫ[30] أو ܡܰܒ̊ܽܘܼܥ ܚܰܣܝܽܘܼܬ̥ܳܐ جاثاليق.

ܚܽܘܼܣܳܝܳܐ رَأفة. شَفَقة. رحمة (2) مِدرَعة كان يلبسها عظيم الكهنة (3) غُفران. غِطاء قُبّة الشهادة.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܼܣܳܝܳܐ مِحراب. هَيكل قُبّة الشهادة.

 ܨܠܽܘܿܬ̥ܳܐ ܕܚܽܘܼܣܳܝܳܐ غُفران. صلاة الحَلّة.

 • ܚܣܰܟ̥ ــُـ ܚܣܳܟ̥ܳܐ. ܚܣܽܘܼܟ̥ܳܝܳܐ. ܚܽܘܼܣܟ̊ܳܢܳܐ مَنَع. رَدَع. حَرَم (2) حَفَظ. عَصَم. أنقذ. نجَّى. خلَّص (3) أمسك. شَحّ. بَخِل. اذَّخر.

 ܡܶܢ أنكر. رَفَض. أبى.

 ܒܰܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ نقَّص في الأمر. ضدّ زاد.

ܚܰܣܶܟ̥. ܚܽܘܼܣܳܟ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܣܶܟ. ܐܶܬ̥ܚܰܣܰܟ (مج) وامتنع. ارتدع. نجا. حُميَ. بَخِل.

ܚܳܣܽܘܿܟ̥ܳܐ مانع. رادع. حافظ إلخ.

ܚܰܣܽܘܼܟ̥ܳܐ مَسيك. بَخيل. شَحيح (2) مُمتنِع. قَنوع. عَفيف. مُتزهِّد.

ܚܰܣܽܘܼܟ̥ܬܳܢܳܐ مثلهُ (2) قليل. نَزْر.

ܚܰܣܽܘܼܟ̥ܬ̥ܳܢܳܝܳܐ قَليل. نَزْر.

ܚܰܣܽܘܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ إمساك. شَحّ. بُخل (2) امتناع. قَناعة. عِفّة. زُهد.

ܚܰܣܽܘܼܟ̥ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) قِلّة. نَزْر.

ܚܰܣܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ قِلّة. عَدَم. حِرمان.

ܚܰܣܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܚܰܣܟ̊ܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ.

ܡܚܰܣܟ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) مَسيك. بَخيل.

ܚܣܺܝܼܟ̥ܳܐ مف(2) قَنوع. عَفيف. مُتزهِّد (3) مُنزَّه. مُجرَّد. بَريء.

ܚܣܺܝܼ̈ܟ̥ܶܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ غِياض. غابات. مَواضع مَحميّة بالشجر والأخشاب.

ܚܣܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ قَناعة. عَفافة. زُهد. بَراءة.

 • ܚܰܣܟ̊ܳܪܳܐ صائغ. صانع الأقرِطة.

ܚܰܣܟ̊ܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ صِياغة. عَمَل الأقرِطة.

 • ܚܣܰܠ ــُـ ܚܣܳܠܳܐ. ܚܶܣܠܳܐ. ܚܽܘܼܣܠܳܢܳܐ فَطَم. فَصَل عن الرِّضاعة (2) مَنَع عن الأكل (3) قطف. قطع. جَنى الوَرد خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܚܣܶܠ (مج) وأمسك. امتنع عن الأكل.

ܚܣܺܝܼܠܳܐ مَفطوم. مَمنوع. مَقطوف.

ܚܶܣܠܳܣܳܐ سَفا السُّنبل خاصّةً.

 • ܚܣܰܡ ــُـَـ ܚܣܳܡܳܐ حَسَد (2) غَبَط. اغتار. تمثَّل. اقتدى. رَغِب (3) عَنُف. قَسا (4) تحمَّس. أخذتهُ حماسة ونَخوة (5) قيل: تعجَّب. انذهل.

ܚܰܣܶܡ. ܚܽܘܼܣܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܣܶܡ (مج) وغَبَط. اغتار. اقتدى. رَغِب.

ܐܶܬ̥ܚܰܣܰܡ. ܡܶܬ̥ܚܰܣܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܣܽܘܿܡܳܐ حاسد. غابط. مُغتار إلخ.

ܚܰܣܳܡܳܐ. ܚܰܣܽܘܼܡܬ̥ܳܢܳܐ حَسود.

ܚܰܣܳܡ ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ بَخيل. شَحيح.

ܚܳܣܽܘܿܡܽܘܼܬ̥ܳܐ حَسَد. غَيرة. نَخوة.

ܚܰܣܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܰܣܽܘܼܡܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حَسَد.

 ܠܳܐ ܚܰܣܳܡܽܘܼܬ̥ܳܐ غَزارة. سَخاوة.

ܚܰܣܳܡܳܐܺܝܼܬ̥ حَسَداً. بحَسَدٍ.

ܚܣܺܝܼܡܳܐ فاضل. حَسَن. صالح.

 • ܚܣܰܢ ــَـُـ ܚܽܘܼܣܢܳܐ حَصُن. مَنُع. كان حَصيناً (2) صَعُب. عَسُر. أعضل. أشكل. اشتدّ المرض خاصّةً (3) دَنِف. ناهز المريضُ الموت (4) نَقِه. شُفي. تعافى (5) حَصُن. غَلَب. ظَفَر. قَوِي. انتصر (6) سافَح. اغتصَب. افتضّ. افترع البِكرَ.

ܐܶܬ̥ܚܣܶܢ (مج) وتقوَّى. تحصَّن. تأيَّد.

ܚܰܣܶܢ. ܚܽܘܼܣܳܢܳܐ حصَّن. قوَّى. أيَّد (2) حَفِظ. أحرز (3) تحصَّن. اعتصم.

ܐܶܬ̥ܚܰܣܰܢ (مج) وتحصَّن. اعتصم. تقوَّى (2) قَوي. ظَفَر. انتصر.

ܐܰܚܣܶܢ حصَّن. قوَّى (2) حَفِظ. أحرز.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܣܰܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܣܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܣܺܝܼܢܳܐ حَصين. مَنيع. عاصٍ (2) قويّ. شديد. باسل (3) وَثيق. مَتين (4) صَعب. عَسِر.

ܚܰܣܺܝܼܢܽܘܼܬ̥ܳܐ تَحصُّن. قوّة. بَسالة إلخ.

ܚܽܘܼܣܢܳܐ قوّة. شِدّة. مَنعة. بأس. بَسالة.

ܚܶܣܢܳܐ حِصن. قلعة. مَعقَل. مَلاذ.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܶܣܢܳܐ و ܚܰܣܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܶܣܢܳܝܳܐ ساكن القلعة. خاصّ بالقلعة.

ܡܰܚܣܢܳܐ (ذ. ث) حالِب. مَنبَت العانة (2) عانة. ازب (3) ذَكَر. خُصية (4) قُبُل. هَن.

ܡܰܚܣܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حالب. عانة إلخ.

 ܪܶܓ̊ܰܬ̥ ܡܰܚܣ̈ܢܶܐ شَهوة الجِّماع.

ܠܡܰܚܣܶܢ بالكَدّ. بالجُّهد.

 ܡܶܢ ܡܰܚܣܶܢ. ܥܰܠ ܡܰܚܣܶܢ مثلهُ.

 • ܚܣܰܪ ــَـ ܚܽܘܼܣܪܳܢܳܐ خَسِر. فَقَد. غَرِم. أُجرِم (2) نَقَص. قَلّ (3) أعوَز. احتاج. افتقر (4) أنفق. صَرَف.

ܚܰܣܰܪ. ܚܽܘܼܣܳܪܳܐ خسَّر. ضَرّ. أغرَم. أجرَم (3) نقَّص. قلَّل (3) نقَّص. عازَ. قَلّ.

ܐܰܚܣܰܪ خسَّر. ضَرّ. أغرم. أجرم (2) نقَّص. قلَّل. خفَّف (3) خَسِر. فَقَد (4) ܡܶܢ حَرَم. أعدَم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܣܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܣܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܣܺܝܼܪܳܐ ناقص. قَليل. خاسِر. خَسيس. مُعدَم. مُعوِز. فقير. مُحتاج إلخ.

 ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܼܪܳܐ غير ناقص. كامل.

 ܚܰܣܺܝܼܪ ܗܰܘܢܳܐ سَخيف. ناقص العقل والرأي.

 ܚܰܣܺܝܼܪ ܠܶܒ̊ܳܐ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ مثلهُ.

 ܝܰܬ̊ܺܝܼܪ ܚܰܣܺܝܼܪ تَقريباً. نَحو. زَهاء.

 ܚܰܣܺܝܼܪ ܩܰܠܺܝܼܠ مثلهُ.

 ܟܡܳܐ ܚܰܣܺܝܼܪ فكَم أقلّ.

 ܡܳܐܐ ܚܰܣܺܝܼܪ ܬܠܳܬ̥ܳܐ مائة إلّا ثلاثة.

 ܒܰܪ ܚܰܣܺܝܼܪܰܬ̥ ܡܰܪܕ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ قَوّاد. ابن القَوّادة.

 ܚܰܣܺܝܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ حَوائِج. ضَرُوريّات (2) نَقائص. رَذائل.

 ܟܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕܚܰܣܺܝܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ سِفر أخبار الأيّام.

ܚܰܣܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ نُقصان. قِلّة. عَوَز إلخ (2) نَقيصة. رَذيلة.

ܚܽܘܼܣܪܳܢܳܐ خسارة. مَضَرّة (2) غَرامة. جَريمة. جَزاء نقديّ.

ܚܶܣܪܳܐ نافِل. ما لاطائل فيهِ.

 • ܚܰܦ ــَـ ܚܦܳܦܳܐ غَسَل. سَبَح. مَسَح. نظَّف. نقَّى. دلَّك.

 ܪܹܺܫܶܗ[31] ܒܩܶܛܡܳܐ ذَرى رَماداً على رأسهِ.

ܚܰܦܶܦ. ܚܽܘܼܦܳܦܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܦܶܦ. ܐܶܬ̥ܚܰܦܰܦ ­(مج).

ܐܰܚܶܦ اختال. تَبختَر. تمايل.

ܚܳܦܽܘܿܦܳܐ غاسِل. راحِض. دالِك (2) خَطميّ. صابون.

ܚܦܳܦܳܐ خَطميّ. صابون. كلّ ما يُغتسَل بهِ.

ܚܦܽܘܼܦܳܐ خَطميّ (2) حُمّاض أو خَسّ الحمار.

ܚܦܳܦܬ̊ܳܐ سَعَفة. جَريد النَّخل (2) سَعفة. قُروح تخرج على رأس الصبي ووجههُ خاصّةً (3) حَزازة. نُخالة الرأس.

ܚܦܺܝܼܦܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) جُبّة مُبطَّنة.

ܡܰܚܰܦܬ̊ܳܐ لِيف. قِشر النَّخل ونحوهُ.

ܚܳܦܽܘܼܬ̥ܳܐ ضباب كثيف. ܩܰܪܛܳܡܺܝܼܬ̥ܳܐ.

 • ܚܦܺܝܼ ــِـ اختفى. اختبأ. استتر. احتجب.

ܚܦܳܐ ــِـ ܚܦܳܝܳܐ. ܚܶܦܝܳܐ مثلهُ (2) خَفى. خَبأ. سَتَر. حَجَب (3) سَفى. حَفَن.

ܐܶܬ̥ܚܦܺܝܼ (مج) واختفى. اختبأ (لَطى).

ܚܰܦܺܝܼ. ܚܽܘܼܦܳܝܳܐ. ܬܰܚܦܺܝܼܬ̥ܳܐ أخفى. سَتَر. حَجَب (2) كوَّم تراباً على أصل الشجرة (3) أفحم. أبكم. غَلَب (4) أخزى. أخجل (5) أغضى. تغافل.

 ܠܰܓ̥ܦܶܬ̊ܳܐ سَنَد. عَضَد الكَرمة.

 ܠܶܒ̊ܳܐ. ܪܽܘܼܚܳܐ أحزَن. أكرَب.

ܐܶܬ̥ܚܰܦܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܚܰܦܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط) وانكسف.

ܚܰܦܝܳܐ خَفيّ. مَستور. مَحجوب إلخ.

ܚܰܦܝܳܐܺܝܼܬ̥ خِفيةً. سِرًّا.

ܡܚܰܦܝܳܐ مف (2) واطئ. مُنخَفِض (3) مَجاز. مُستعار.

ܚܽܘܼܦܝܳܐ كُسوف الشمس والقمر (2) وَتَد. مِسنَد الكَرمة. ܣܽܘܼܡܳܟ̥ܳܐ.

ܚܽܘܼܦܳܝܳܐ سِتر. غِطاء. حِجاب. بُرقُع. قِناع.

ܬܰܚܦܺܝܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) حَفاء (3) قِشر. قِلف. غِلاف (4) صَدَف حيوان البرفير والحَلَزون.

ܚܶܦܝܳܝܳܐ. ܚܶܦܝܳܢܳܐ حِفيّ. حافٍ.

ܚܶܦܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܶܦܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ حَفاء.

ܚܶܦܝܳܝ حافياً. بلا مَداس.

ܚܶܦܝܰܝ. ܚܶܦܝܳܐܺܝܼܬ̥ مثلهُ.

ܚܶܦܝܰܝ̈ بَرغَش. ܚܹܺܐܦܰܝ̈[32].

 • ܚܦܰܛ ــُـ ܚܦܳܛܳܐ. ܒ. ܠ. ܥܰܠ حرَّض. حَثّ. حرَّك.

ܚܰܦܶܛ. ܚܽܘܼܦܳܛܳܐ مبالغتهُ وهو المأنوس (2) اعتنى. اهتمّ. تحفَّظ.

 ܙܶܒ̥ܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ جوَّد. أخصب الزِّبلُ الأرض.

ܐܶܬ̥ܚܦܶܛ. ܐܶܬ̥ܚܰܦܰܛ (مج).

ܐܶܬ̥ܚܰܦܰܛ تحفَّظ. اهتمّ. اجتهد. أثَّر.

ܐܰܚܦܶܛ حرَّض. حَضّ. حَثّ. حرَّك.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܦܰܛ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܦܛܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܦܺܝܼܛܳܐ مُعتنٍ. مُجتهد. نَشيط. حَريص. مُواظب.

ܚܦܺܝܼܛܽܘܼܬ̥ܳܐ حَفيظة. اعتناء إلخ (2) تحريض. حَثّ (3) احتفال. زِيّاح. بَهجة العيد.

 • ܚܦܰܢ ــُـَـ ܚܦܳܢܳܐ حَفَن. أخذ. بحَفنتهِ.

ܐܶܬ̥ܚܦܶܢ. ܡܶܬ̥ܚܰܦܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܽܘܼܦܢܳܐ (ث) حَفنة (2) كَفّ. راحة اليد.

ܡܰܚܦܰܢܬ̊ܳܐ قابِلة. داية. مُربّية.

 • ܚܦܰܪ ــَـ ܚܶܦܪܳܐ. ܚܦܽܘܼܪܝܳܐ خَفِر. خَزي. خَجِل.

ܚܦܰܪ ــُـ ܚܦܳܪܳܐ. ܚܶܦܪܳܐ. ܚܦܽܘܼܪܝܳܐ حَفَر (2) فَلَح. عَمِل. اشتغل.

ܐܶܬ̥ܚܦܰܪ. ܡܶܬ̥ܚܰܦܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ  (مج).

ܚܰܦܰܪ. ܚܽܘܼܦܳܪܳܐ حَفَر. بَحَث. نَكَث الأرض (2) أخزى. أخجل.

ܐܶܬ̥ܚܰܦܰܪ. ܡܶܬ̥ܚܰܦܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܚܦܰܪ جعلهُ يحفر (2) أخزى. أخجل (3) خَزي. خَجِل.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܦܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܦܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܦܽܘܿܪܳܐ حافِر. عامِل (2) خَزيان. خَجلان (3) غُبار. هَباء (4) حَشيشة الزُّؤان أو حَفْراة.

ܚܰܦܽܘܼܪܳܐ غُبار. هَباء (2) حُفَيرة. جُبّ (2) خِزي. خَجَل (4) حَشيشة الزُّؤان أو حَفْراة. نَبت ينبت في الرَّمل لا يزال أخضر.

ܚܰܦܳܪܳܐ حَفّار. بَحّاث.

ܚܦܺܝܼܪܳܐ مف (2) حُفَيرة (3) قَبر. لَحد.

ܚܦܺܝܼܪܬܳܐ مؤنّثهُ (2) حُفيرة. حُفرة.

ܚܦܳܪܳܐ. ܚܦܽܘܼܪܝܳܐ حُفيرة (2) غُمّة. انكساف البال (3) إشكال. اشتباه (4) ظُلمة.

ܚܶܦܪܳܐ مثلهُ (2) جُبّ. بئر (3) قَبر (4) تُراب (5) مَعدِن (6) ساقية. جدول ماء (7) خِزي. عار.

ܡܶܬ̥ܚܰܦܪܳܢܳܐ قابل الحَفر (2) مادّة معدنيّة.

 • ܚܨܳܐ ــِـ ܚܨܳܝܳܐ خَصى (2) قوَّر (3) قَلَع. نَزَع. استأصل.

ܚܰܨܺܝܼ. ܚܽܘܼܨܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܨܺܝܼ. ܐܶܬ̥ܚܰܨܺܝܼ (مج. مط).

ܐܰܚܨܺܝܼ جعلهُ يخصي ويقلع إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܨܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܨܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܨܽܘܿܝܳܐ فاعل (2) خِلال الأسنان.

ܡܚܰܨܝܳܢܳܐ فاعل (6) مِنزَع. مِقلَع.

ܚܨܳܝܳܐ ܕܶܐܕ̥ܢܳܐ مُنظِّف الآذان. مِنقاش.

 • ܚܰܨܳܐ (ذ. ث) خَصر. حَقو. ظَهر (2) نِطاق. حِزام (أصلهُ ܚܰܪܨܳܐ).
 • ܚܶܨܒ̊ܳܐ حُبّ. خابئة. دَنّ. جَرّة. (2) زِقّ. قُربة.
 • ܚܨܰܕ̥ ــُـ ܚܨܳܕ̥ܳܐ حَصَد.

ܐܶܬ̥ܚܨܶܕ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܨܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܚܨܶܕ̥ أحصد. جعلهُ يحصد.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܨܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܨܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܨܽܘܿܕ̥ܳܐ حاصِد (2) مِنجَل.

ܚܨܺܝܼܕ̥ܳܐ مَحصود. حَصيد.

 • ܚܰܨܺܝܼܢܳܐ خَصِين. فَأس. قَدّوم.
 • ܚܨܰܦ ــُـَـ ܚܽܘܼܨܦܳܐ وَقِح. صَفُق. لَجّ. ألحّ (2) صَفَع. لَطَم. ضَرَب بكَفٍّ مبسوط.

ܐܶܬ̥ܚܨܶܦ اجتهد. اهتمّ. اعتنى.

ܚܰܨܶܦ. ܚܽܘܼܨܳܦܳܐ وَقِح. لَجّ. أزعج.

ܐܶܬ̥ܚܰܨܰܦ مثلهُ (2) اجترأ. أقدم.

ܐܰܚܨܶܦ وَقِح. صَفُق. لَجّ (2) اجترأ. أقدم (3) جَدّ. هَمّ. بَذَل وِسعهُ.

 ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ وَقِح. تواقح. صَفُق.

 ܨܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ اشتدّ. تعاظم الأمر.

ܚܰܨܺܝܼܦܳܐ وَقِح. صَفيق. مُزعِج. لَجوج.

ܚܰܨܽܘܼܦܳܐ. ܚܽܘܼܨܦܳܢܳܐ مثلهُ.

ܚܰܨܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ وَقاحة. صَفاقة. لَجاجة.

ܚܰܨܽܘܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܽܘܼܨܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܽܘܼܨܦܳܐ مثلهُ (2) عِناد (3) سُكّ. طِيب يُتَّخذ من الرامك.

ܚܶܨܦܳܐ ( ذ. ث ) خَزَف. فَخّار (3) صَدَف بعض حيوانات بحريّة.

 ܕܣܰܝܦܳܐ خَزَف السَّرطان البحريّ.

 ܕܣܺܝܼܦܐܳܐ زَبَد البحر.

 ܕܩܽܘܼܢܳܐܳܐ خَزَف أخضر.

ܚܶܨܦܳܢܳܐ. ܚܶܨܦܳܢܳܝܳܐ خَزَفيّ. صَدَفيّ.

ܚܶܨܦܳܢ ܡܶܫܟ̊ܳܐ سُلُحْفاة أو ضَرب من السَّلاحف.

ܚܶܨܦܳܢܳܝܬ̊ܳܐ سُلُحْفاة البَّرّ والبحر.

 • ܚܨܳܨܳܐ. ܚܨܺܝܼܨܳܐ حَصاة. صَفاة.
 • ܚܶܨܪܳܐ (ث) خِنصَر. الإصبَع الصُّغرى (2) قَلَم. مِرقَم (3) شيء زَهيد (4) قَطرة ماء.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܚܶܨܪܳܐ ج ܒܢ̈ܳܬ̥ ܚܶܨܪܳܐ خاتَم.

 ܒܰܪ ܚܶܨܪܳܐ ج ܒܢܰܝ̈ ܚܶܨܪܳܐ خاتَم.

 ܕܰܠܘܳܬ̥ ܚܶܨܪܳܐ بِنصَر. ܒܶܨܪܳܐ.

ܚܨܳܪܳܐ حِصار. سِياج (2) غِشاء. حِجاب.

 ܚܨܳܪ ܟܰܒ̥ܕ̊ܳܐ زيادة الكَبد. غِشاء شِبه شَبَكة يُحيط بالكَبد.

ܚܽܘܼܨܪܳܐ مَوضع السِّوار من الزَّند (2) سِوار. دُملُج. خُرْص.

ܐܰܚܨܰܪ جعل خاتَماً في خِنصَرهِ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܨܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܨܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܚܳܩܳܐ حَقّ. ܩܽܘܼܫܬ̊ܳܐ.
 • ܡܚܰܩܝܳܢܳܐ خِلال الأسنان.
 • ܚܩܰܕ̥ ــُـ ܚܩܳܕ̥ܳܐ قَفَز. طَفَر.
 • ܚܩܰܙ ــُـ ܚܩܳܙܳܐ قَفَز. نَطّ. طَفَر.
 • ܚܩܰܛ ــُـ ܚܩܳܛܳܐ قَفَز. وَثَب.

ܚܰܩܶܛ. ܚܽܘܼܩܳܛܳܐ مثلهُ (2) جعلهُ يقفز.

ܚܰܩܳܛܳܐ قَفّاز. طَفّار. وَثّاب.

 • ܚܩܰܠ. ܚܰܩܠܳܐ ج ܚܰܩ̈ܠܶܐ و ܚܰܩ̈ܠܳܬ̥ܳܐ (ث) حَقل. مَزرعة. صَحراء.
 • ܚܩܰܪ ــُـ ܚܩܳܪܳܐ مَدَح. وَصَف (2) تملَّق (3) تبذَّخ. امتدَح. افتخر (4) هَذَر. مَخرَق. كَذِب. أفرط في كلامهِ. تكلَّم بالباطل.

ܐܶܬ̥ܚܩܰܪ مُدِح. وُصِف (2) تملَّق. تبذَّخ. هَذَر إلخ.

ܐܰܚܩܰܪ امتدَح. تبذَّخ. تعظَّم. تفاخر.

ܚܰܩܳܪܳܐ مَدّاح. مُتملِّق. مُفتخِر. مِهذار.

ܚܩܺܝܼܪܳܐ مف (2) مُتبذِّخ. مُفتخِر. مُمتدِح (2) حَقير. ذَليل.

 • ܚܰܪ ــُـ حَرّ. عَتَق. كان حُرًّا (2) حَرّ. يَبِس. احترق (3) بَحّ الصوت (4) حَفَر. نَقَب. ثَقَب.

ܐܶܬ̥ܚܪܰܪ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܪܰܪ. ܚܽܘܼܪܳܪܳܐ حرَّر. أعتق (2) خلَّص. نجَّى. أعفى.

ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܪ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܪܺܝܼܪܳܐ. ܚܰܪܽܘܿܪܳܐ أَبَحّ الصوت.

ܚܰܪܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ بَحّة. خُشونة الصوت.

ܚܪܳܪܳܐ. ܚܰܪܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܽܘܼܪܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) حُفرة. خَرق.

ܚܰܪܳܐ حَرّ. شوب[33].

ܚܳܪܳܐ حُبّ الماء.

ܚܪܳܪܬ̊ܳܐ بَرَص. جَرَب. جُذام.

ܚܪܺܝܼܪܳܐ مف (2) حُرّ. أمير. وَزير. والٍ. حاكم. سَيّد.

ܚܪܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ حُرّيّة. وِزارة إلخ.

ܚܹܺܐܪܳܐ[34] حُرّ. سيّد. شَريف. حَسيب. أمير. وزير.

 ܒܰܪ ܚܹܺܐܪ̈ܶܐ[35] ج ܒܢܰܝ̈ ܚܹܺܐܪ̈ܶܐ[36] مثلهُ (2) قَصَب فارسيّ.

 ܚܹܺܐܪ̈ܶܐ[37] برديل. قَصَب.

ܚܹܺܐܪܬ̊ܳܐ[38] حُرّة. سَيّدة. شَريفة إلخ.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܚܹܺܐܪ̈ܶܐ[39] ج ܒܢ̈ܳܬ̥ ܚܹܺܐܪ̈ܶܐ[40] مثلهُ.

ܚܹܺܐܪܽܘܼܬ̥ܳܐ[41] حرّيّة. اختيار مُطلَق. سُؤدَد. شَرَف. حَسَب. إمارة (2) عُدّة. مُدّة يبقى فيها أحد الزَّوجَين بلا زَواج بعد مَوت صاحبهِ.

 ܡܚܰܪܰܪܬ̊ܳܐ حرّيّة كاملة مُطلَقة.

ܚܹܺܐܪܽܘܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ[42] حُرّيّ. اختياريّ.

ܚܹܺܐܪܳܝܳܐ[43] مثلهُ (2) حُرّ. شَريف.

ܚܹܺܐܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ[44] حرّيّة. اختيار. شَرَف.

ܚܹܺܐܪܳܐܺܝܼܬ̥. ܚܹܺܐܪܽܘܼܬ̥ܳܢܳܐܺܝܼܬ̥[45] بحُرّيّة.

ܚܪܽܘܼܪܳܐ حُرّيّة. نَجاة. خَلاص. سَلامة. بَراءة (غالباً بصيغة الجمع).

ܚܪܽܘܿܪܳܐ ثَقب. خَرق (2) سُمّ الإبرة (3) صِماخ الأُذُن.

 ܚܪܽܘܼܪ̈ܶܐ ܕܦܰܓ̥ܪܳܐ مَسامّ الجسد.

ܚܽܘܼܪܳܐ ثَقب. نَقب. خَرق (2) حُفرة. كَهف. مغارة (3) سُمّ. خُرم الإبرة (4) جُحر الحيّة.

ܚܰܪܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܚܰܪ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) جُبّ (3) سَعَفة. جَريد النَّخل خاصّةً.

ܚܶܐܪܺܝܼܬ̥ܳܐ خَندَق (2) وادٍ. ساقية. قَناة (3) خَليج. بُوغَاز (4) سَفح. سَهل. شاطئ البحر (5) حُفرة.

ܚܪܽܘܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܪܳܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ حَرُوريّة. شِيعة من الإسلام.

 • ܚܪܳܐ ــِـ ܚܪܳܝܳܐ خَرِئ. تغوَّط (2) خاصم. جادل. ماحك.

ܐܶܬ̥ܚܪܺܝܼ (مج) وخاصم. نازع. ماحك. جادل. عارض. عاند (2) اجتهد. اهتمّ (3) نَشَب. صَدَم المركَب.

ܐܰܚܪܺܝܼ أخرأ. غوَّط (2) حَدّ. شَحَذ. سَنّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܶܪܝܳܝܳܐ مُخاصِم. مُنازِع. مُماحِك. مُعانِد. مُجادِل. مُعارِض. هَرطوقيّ.

ܚܶܪܝܳܐ. ܚܶܪܝܽܘܿܢܳܐ. ܒܰܪ ܚܶܪܝܳܢܳܐ مثلهُ.

ܚܶܪܝܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܳܪܝܽܘܼܬ̥ܳܐ كالتالي.

ܚܶܪܝܳܢܳܐ خِصام. نِزاع. عِناد. جِدال. هَرطَقة. مِرية. رَيب.

ܚܶܪܝܳܢܳܝܳܐ خِصاميّ. نِزاعيّ. أمرٌ فيهِ نِزاع ومِرية واختلاف آناء.

ܡܶܬ̥ܚܰܪܝܳܢܳܐ مثلهُ (2) مُخاصِم. مُنازِع. مُجادِل. مُقاوِم.

ܚܶܪܝܳܐ خِصام. نِزاع. جِدال.

ܚܰܪܝܳܐ ج ܚܪ̈ܰܝܳܐ خُرْء. غائِط. زِبل (2) خَبَث الفضّة والحديد خاصّةً.

ܡܰܚܪܝܳܐ مَخرَأة. كَنيف. مُتغوَّط.

 ܒܶܝܬ̥ ܚܰܪܝܳܐ و ܡܰܚܪܝܳܐ مثلهُ.

ܚܪܽܘܿܬ̥ܳܐ ج ܚܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ خُرْء. زِبل. غائَط (2) دُبُر. إست (3) فَخذ. وَرِك. خاصِرة (4) حُقّ. رأس الوَرِك.

 • ܚܪܰܒ̥ و ܚܪܶܒ̥ ــَـ ܚܰܪܒ̊ܳܐ. ܚܽܘܼܪܒ̊ܳܐ. ܚܰܪܒ̊ܳܢܳܐ خَرِب. انهدم. تَلِف. أقفَر (2) يَبِس. جَفّ. نَشَف النهر خاصّةً.

ܚܪܰܒ̥ ــُـ ܚܰܪܒ̊ܳܐ. ܚܽܘܼܪܒ̊ܳܐ. ܚܪܽܘܼܒ̥ܝܳܐ. ܚܰܪܒ̊ܳܢܳܐ حَرَب. خرَّب. هَدَم. أتلَف. أقفَر (2) حارب. قَتَل. أهلك. فَتَك.

 ܫܡܳܐ ܕܰܦܠܳܢ خرَّب. فَضَح صِيت فُلانٍ.

ܚܰܪܶܒ̥. ܚܽܘܼܪܳܒ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܒ̥. ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܒ̥ (مج. مط).

ܐܰܚܪܶܒ̥ خرَّب. هَدَم. أتلف. أقفر. قتل. أفنى (2) جعلهُ يخرّب إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܪܽܘܿܒ̥ܳܐ فاعل (2) خَرِب. مُقفِر.

ܚܪܺܝܼܒ̥ܳܐ مف (2) خَرِب. مُقفِر (3) فاسِد. رَديء (4) عُلَّيق.

ܚܰܪܺܝܼܒ̥ܳܐ خَرِب. مَهدوم. مُقفِر. خالٍ. ناشِف.

ܚܰܪܒ̊ܳܐ مثلهُ (2) باطِل. فاسِد. رَديء (3) خِربة. قَفر.

ܚܰܪܒ̊ܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) خِربة. مَوضع الخَراب (3) قَفر. بَرّ. صحراء (4) خُرافة.

ܚܪܽܘܿܒ̥ܳܐ خَرِب. مُقفِر. خالٍ.

ܚܰܪܒ̊ܳܐ (ذ. ث) حَرب. قِتال (2) سَيف (3) سِنان الرُّمح خاصّةً (4) سِكّة الفَدّان (5) مِقوَم. خشبة يمسكها الحَرّاث.

 ܒܰܪ ܚܰܪܒ̊ܳܐ مِحراث الفَدّان. ܩܹܺܩܢܳܐ[46].

ܚܽܘܼܪܒ̊ܳܐ قَفر. بَرّ (2) خَرِب. مُقفِر (3) فاسد. باطل. رَديء.

ܚܽܘܼܪܒ̥ܳܐ (ث. ذ) خرب. لَقلَق. أبو حُدَيج (2) وقيل: عَقعَق. عُقاب أو طائر آخر كالهُدهُد.

ܚܰܪܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ خَراب. تَلَف.

ܚܰܪܽܘܼܒ̥ܳܐ خَروب. خَرنُوب (2) مَفسود. رَديء.

 • ܚܰܪܒ̊ܶܟ. ܚܽܘܼܪܒ̊ܳܟ̥ܳܐ لَذَع. تنفَّط اللسان بسبب طَعم حِرّيف.
 • ܚܰܪܒ̊ܶܩ. ܚܽܘܼܪܒ̊ܳܩܳܐ عَقَل. شَبَك. رَبَك.

ܚܰܪܒ̊ܽܘܼܩܬ̊ܳܐ عُروة القميص وغيرهِ.

ܚܰܪܒ̊ܽܘܿܩܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܚܰܪ̈ܒ̊ܽܘܿܩܝܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܚܽܘܼܪܒ̊ܰܟ̥ܢܳܐ خَربَق. نَبت شِبه لسان الحَمَل وهو نوعان أسود وأبيض (2) دواء.
 • ܚܰܪܒ̊ܰܢܕ̊ܩܳܐ مُكاري.
 • ܚܽܘܼܪ̈ܒ̊ܳܣܶܐ بِزر الجَّزَر البرّيّ.
 • ܚܰܪܒ̊ܩܳܩܳܐ حَبّ القِلقِل. شجر قيل هو الرُّمّان البرّيّ.
 • ܚܪܰܓ̥ ــُـ ܚܪܳܓ̥ܳܐ حَكّ. فَرَك. دَلَك (2) سَحَل. بَرَد. خَرَط (3) صَقَل. جَلى (4) غسل. رَحَض. نقَّى. نظَّف (5) بَهي. ضاء. سَني.

ܚܰܪܶܓ̥. ܚܽܘܼܪܳܓ̥ܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܓ̥. ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܓ̥ (مج).

ܚܪܺܝܼܓ̥ܳܐ مف (2) وَضِيء. بَهيّ. سَنيّ. كَيِّس (3) عُصفُر. نَبت حَبّة القُرطُم.

ܚܪܺܝܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ وَضاءة. بَهاء. سَناء إلخ.

ܚܰܪܽܘܼܓ̥ܳܐ أصفر. ܚܰܪܽܘܼܥܳܐ.

ܚܰܪܓ̊ܳܐ سَرج. ܣܰܪܓ̊ܳܐ.

ܚܽܘܼܪܓ̊ܳܐ رَبُوب. ابن امرأة الرَّجل من غيرهِ (سواديّة).

 • ܚܰܪܓ̊ܠܳܐ حَرْجَل. جَرادة كبيرة لا جناح لها.

ܚܰܪܓ̊ܳܠܳܐ. ܚܰܪܓ̊ܽܘܼܠܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܚܪܰܕ̥ ــُـ ܚܪܳܕ̥ܳܐ ارتعد. ارتجف. اقشعرّ. اضطرب (2) خاف. فَزِع (هذا لم أجدهُ لكنّي أثبتهُ).

ܐܶܬ̥ܚܪܶܕ̥ مثلهُ وهو المأنوس.

ܚܰܪܶܕ̥. ܚܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ أرعَد. أرجَف. أقلَق (2) خوَّف. أفزع (3) جرَّد. دَلَك. حَكّ.

ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܕ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܪܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ نَغَف. ما يَبِس في الأنف من مُخاط وغيرهِ.

 • ܚܰܪܕ̊ܶܒ̥. ܚܽܘܼܪܕ̊ܳܒ̥ܳܐ دَغدَغ تحت الإبط خاصّةً.
 • ܚܰܪܕ̊ܠܳܐ خَردَل.

ܚܰܪܕ̊ܠܽܘܿܢܳܐ خَردَل أبيض برّيّ.

 • ܚܽܘܼܪܕ̊ܳܡܳܐ عُنّاب أو غُبَيراء (2) نَغَف. وَسَخ الأنف (3) دُود الثَّمر.
 • ܚܰܪܕ̊ܳܢܳܐ حِرذَون. تِمساح. سقنقور.

 ܕܝܰܒ̥ܫܳܐ حِرذَون. ذَكَر الضَّبّ.

 ܚܰܪܕ̊ܳܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ تِمساح.

 ܚܰܪܕ̊ܳܢܳܐ ܕܢܺܝܼܠܽܘܿܣ سقنقور.

 • ܚܰܪܕ̊ܰܥ. ܚܽܘܼܪܕ̊ܳܥܳܐ دَغدَغ.
 • ܚܽܘܼܪܕ̊ܰܦܢܺܐ شُجيرة أشبَه بشجرة البَطم لها حَبّ كحَبِ العَرعَر ووَرق مُرّ الطعم.
 • ܚܰܪܕ̊ܶܩ. ܚܽܘܼܪܕ̊ܳܩܳܐ دَغدَغ تحت الإبط خاصّةً.
 • ܚܰܪ̈ܘܰܣܢܶܐ عِنَب الثعلب.
 • ܚܪܰܙ ــُـ ܚܪܳܙܳܐ. ܚܪܽܘܼܙܝܳܐ خَرَز. غَرَز. نَقَب. أدخل (2) نَضَد. نَظَم الخَرَز واللؤلؤ خاصّةً بالخَيط (3) صَفّ. نَظَم. ضَمّ. رتَّب. رصَّع (4) نظَّم. سَرَد الكلام (5) أحرَز. حَفِظ. كَنّ.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܙ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܚܪܶܙ جعلهُ يخرز إلخ (2) أحرَز. حَفِظ.

ܚܪܺܝܼܙܳܐ مف (2) خَرَز. سِمْط. خَيط مَنظوم فيهِ اللؤلؤ والخَرَز خاصّةً.

ܚܽܘܼܪܙܳܐ نَظْم. صَفّ.

ܚܪܶܙ. ܚܶܪܙܳܐ حِرز. عُوذة. تَميمة. كتابة تُعلَّق على الإنسان من العين والفَزَع والجنون.

 • ܚܪܰܚ ــُـ ܚܪܳܚܳܐ حَكّ. نَحَت. خَرَط. قَشَر (2) بَرَد (3) هَرّ. نَبَح (4) بَصبَص. هَزّ الكلب بذَنَبهِ.

ܐܶܬ̥ܚܪܰܚ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܪܚܺܝܼ. ܚܽܘܼܪܚܳܝܳܐ نَحَت. خَرَط. بَرَد. سَحَل (2) خاصَم. عانَد. قاوَم.

ܐܶܬ̥ܚܰܪܚܺܝܼ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܚܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܪܺܝܼܚܳܐ مَبرود. مَنحوت. مَخروط.

ܚܳܪܚܳܝܳܐ. ܚܶܪܚܳܝܳܐ مثلهُ (2) بَرّاد. نَحّات.

 • ܚܰܪܚܶܙ. ܚܽܘܼܪܚܳܙܳܐ بَصبَص. هَزّ الكلب ذَنَبهُ.
 • ܚܰܪܚܰܪ. ܚܽܘܼܪܚܳܪܳܐ مثلهُ (2) خَرخَر. هَرّ. صوَّت الكلب قَبل النَّبح (3) أنشأ خُصومة (4) أحرج. هيَّج. أحمى الكلبَ خاصّةً.
 • ܚܪܰܛ ــُـ ܚܶܪܛܳܐ خَرَط. قَشَر (2) خَمَش. شَرَط (3) شَقّ. حَرَث.

ܚܰܪܶܛ. ܚܽܘܼܪܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܛ. ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܛ (مج. مط).

ܡܚܰܪܛܳܢܳܐ فاعل (2) خَرّاط. مَزّاح.

ܚܽܘܼܪܛܬ̥ܳܐ خَدشة. خَمشة.

ܚܶܪܛܳܐ زَهر الخَرنُوب قبل انعقادهِ (سواديّة).

 • ܚܰܪܛܽܘܼܡܳܐ خُرطوم. فِنطِيسة (2) مِنقار الطائر.

ܚܰܪ̈ܛܽܘܼܡܳܢܶܐ حِمَّص. ܩܰܪ̈ܚܶܐ.

ܚܰܪ̈ܛܡܶܐ. ܚܰܪ̈ܛܡܳܢܶܐ مثلهُ.

 • ܚܪܰܟ̥ ــُـ ܚܪܳܟ̥ܳܐ حَرَق. شوَّط. كَوى (2) احترق. تشوَّط. يَبِس.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܟ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܪܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܪܶܟ̥. ܚܽܘܼܪܳܟ̥ܳܐ أحرق. شوَّط. شَعَل (2) جفَّف. أيبس. أذبل.

ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܟ̥ (مج. مط). وغاب. أفَل النجم بسبب أشعّة الشمس.

ܡܚܰܪܟ̥ܳܐ مف (2) مِحراك التَّنّور.

ܚܶܪܟ̊ܳܐ شُعلة. حَطَب (2) حُرّاق. ماء شديد الملوحة (دواء).

ܚܽܘܼܪܳܟ̥ܳܐ صَلوة حارّة (2) تِبن يابس (3) غِياب. أُفول النجم.

 • ܚܰܪܟ̊ܶܫ. ܚܽܘܼܪܟܳܫܳܐ تملَّق. بَصبَص. هَزّ الكلب بذَنَبهِ. خادَع.

ܐܶܬ̥ܚܰܪܟ̊ܰܫ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܟ̊ܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܪܟ̊ܽܘܼܫܳܐ مَلّاق. خَدّاع. مُداهِن.

 • ܚܽܘܼܪܠܳܐ خُلَّر. جُلُبّان. حَبّ شِبه الماش والعَدَس.
 • ܚܪܺܝܼܠܳܐ بَعر الظبي خاصّةً.

ܚܪܺܝܼܠܬ̊ܳܐ بَعرة. واحدة البَعر.

 • ܚܪܰܡ ــُـ ܚܶܪܡܳܐ حَرَم. مَنَع. نَفى. قَطَع عن الشَّرِكة.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܡ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܚܪܶܡ حَرَم. مَنَع. نَفى. قَطَع (2) شَتَم. لَعَن (3) حَلَف. أقسم (4) حرَّم. ضدّ حلَّل (5) نَذَر. أوقف. جعلهُ نَذراً (6) أباد. أهلك.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܪܺܝܼܡܳܐ مَحروم. مَنفيّ. مَمنوع إلخ.

ܚܪܰܡ. ܚܰܪܡܳܐ قاسٍ. عاتٍ. ضارٍ. شديد. صَعب. مَلعون.

ܚܰܪܡܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) نَقيلة. رُقعة المداس خاصّةً.

 ܦܳܪܰܚܬ̥ܳܐ ܚܰܪܡܬ̥ܳܐ طَير صِياد.

ܚܰܪܡܳܢܳܐ مثل ܚܰܪܡܳܐ (2) أرقَم. ثُعبان. ابن قنزة.

ܚܰܪܡܽܘܼܬ̥ܳܐ قَساوة. عُتُوّ. ظُلم إلخ.

ܚܰܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܪܶܡ. ܚܶܪܡܳܐ حَرم. مَنع. نَفي. قَطع مِن الشَّرَكة (2) نَذر. وَقف (3) حَرام. ضدّ حَلال (4) قَسَم. حَلف (5) لَعن. سَبّ. شَتم (6) نَحب. مَوت.

 ܚܪܶܡ مَلعون. مَحروم (2) حاشا. مَعاذَ الله.

 • ܚܽܘܼܪܡܟ̥ܳܢܳܐ نَهِم. شَرِه (2) كلب يأكل قَيئهُ.

ܚܽܘܼܪܡܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ شَراهة (2) أكلُ القَيء.

 • ܚܽܘܼܪܡܳܫܳܐ غُبيراء. نَبت وثمرهُ.
 • ܚܰܪܢܽܘܼܦܬ̊ܳܐ حَنجَرة. مَريء. ܝܰܫܛܳܐ.
 • ܚܰܪܢܽܘܼܨܳܐ خِنَّوص. وَلَد الخِنزير.
 • ܚܪܰܣ و ܚܪܶܣ ــُـ حَرَش. خَرَش. حَكّ. جَرَد الجَّرَب (2) خَرَس. بَحّ صوتهُ (3) خَشُن. صَلُب. غَلُظ (4) خشَّن. صلَّب. غلَّظ.

ܚܰܪܶܣ. ܚܽܘܼܪܳܣܳܐ مبالغة المتعدّي (2) خرَّس. أبَحّ.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܣ (مج. مط) وجَرِب. كان أجرَب.

ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܣ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܣܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܪܽܘܼܣܳܐ خَشِن. حادّ. صَلب. جافٍ. غَليظ. أبَحّ. مَكروه (2) حُلقوم. مَريء.

ܚܰܪܣܳܐ. ܚܰܪܺܝܼܣܳܐ خَشِن. حادّ. غَليظ إلخ.

 ܚܰܪܽܘܼܣ ܡܶܫܟ̊ܳܐ قُنفُذ. ܫܶܪܨܳܐ. ܚܰܪܽܘܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ خُشونة. صَلابة. غَلاظة (2) خَرَس. بَحّة الصوت.

ܚܰܪܣܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܰܪܺܝܼܣܽܘܼܬ̥ܳܐ خُشونة. بُحوحة إلخ.

ܚܽܘܼܪܣܳܐ. ܚܶܪܣܳܐ. ܚܪܳܣܳܐ جَرَب. حَزاز (2) غِلَظ الأجفان من الجَّرَب.

 • ܚܰܪܣܽܘܼܡܳܐ خُرطوم. فُرطُوش (2) مِقَمّة (3) وَرِك.
 • ܚܰܪܣܳܢܳܐ هازباء. سمك لطيف رضراضيّ.
 • ܚܰܪܣܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ جَرَب. حَزاز. غِلَظ الأجفان.
 • ܚܪܰܥ ــُـ حَرِض. فَسَدتْ مَعِدتهُ (2) اصفَرّ. رَقّ. فَسَد اللَّون (3) احتال. مَكَر. خَدَع.

ܚܰܪܰܥ. ܚܽܘܼܪܳܥܳܐ احتال. مَكَر. خَدَع (2) خَرَع. شَقّ.

ܐܶܬ̥ܚܪܰܥ. ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܥ مثل ܚܪܰܥ.

ܚܳܪܥܳܐ. ܚܪܺܝܼܥܳܐ مُحتال. خَبّ. ماكر. خَدّاع (2) أصفر (3) خِروَع. خِرِّيع. عُصفُر.

ܚܳܪܥܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܪܺܝܼܥܽܘܼܬ̥ܳܐ حِيلة. مَكر. دَهاء (2) صُفرة.

 ܕܶܐܣܛܽܘܼܡܟ̊ܳܐ فَساد الـمَعِدة.

 ܕܠܶܒ̊ܳܐ فَساد القلب.

ܡܚܰܪܥܳܐ مف (2) مُحتال. ماكر.

ܚܰܪܽܘܼܥܳܐ أصفر رَقيق. أُترُجيّ. كُركُميّ (2) خِروَع. عُصفُر. مُرَّيق. خِرِّيع. نَبت مُسهِّل لهُ زَهر يدور مع الشمس.

ܚܰܪܽܘܼܥܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) صفراء. خِلط.

 ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܪܽܘܼܥܳܐ زِرْنيخ.

 ܗܰܒ̊ܳܒ̥ܳܐ ܕܚܰܪܽܘܼܥ دَوّار الشمس.

 ܙܰܪܥܳܐ ܕܚܰܪܽܘܼܥ حَبّ العُصفُر. قُرطُم.

 ܪܽܘܼܚܳܐ ܚܰܪܽܘܼܥܬ̊ܳܐ هواء أصفر.

ܚܰܪܽܘܼܥܽܘܼܬ̥ܳܐ صُفرة. لون الكُركُم.

 • ܚܪܰܦ ــُـ ܚܪܳܦܳܐ. ܚܪܽܘܼܦܝܳܐ حرَّف. أفسد. زيَّف (2) مَزَج. خَلَط (3) دَعا. قَرى. أدَب (4) هيَّج. حرَّك.

ܚܰܪܶܦ. ܚܽܘܼܪܳܦܳܐ مبالغتهُ (2) حَدّ. سَنّ.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܦ. ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܦ (مج. مط).

ܐܰܚܪܶܦ مثل ܚܰܪܶܦ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܪܺܝܼܦܳܐ مفعول (2) نَديم. جَليس. مَدعوّ إلى المأدُبة.

ܚܰܪܺܝܼܦܳܐ حِرّيف. لاذِع (2) حادّ. نافِذ (3) حاذق. ذكيّ (4) خفيف. سريع (5) شديد. قاسٍ. مُدقِّق.

 ܣܰܡܳܐ ܚܰܪܺܝܼܦܳܐ دواء حادّ. مُحرِق. فَعّال.

 ܚܰܪܺܝܼܦ ܩܳܠܳܐ دَقيق. صَلب الصوت.

 ܗܰܘܢܳܐ. ܙܰܘ̈ܥܶܐ حاذِق. ذكيّ.

 ܠܶܫܳܢܳܐ ذَلِق. طَلِق اللسان.

ܚܰܪܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) حَذاقة. ذَكاء. دِقّة. جُودة العقل.

ܚܪܽܘܼܦܳܐ مِزاجٍ. ما يُمزَج بالخمر.

ܚܶܪܦܳܐ. ܚܰܪܦܳܐ سِكّين (2) حَدّ السيف خاصّةً.

ܚܰܪܦܬ̥ܳܐ نَقيلة. رُقعة الخُفّ.

ܚܽܘܼܪܦܳܐ خَروف حَوليّ (2) وَعل. كَبش برّيّ (3) جَزَر برَيّ (4) حَدّ السيف خاصّةً (5) حِدّة. مَضاءة. شِدّة. حَرارة. قوّة (6) بارِض. بَقل. أوّل النَّبت.

 • ܚܽܘܼܪܦܟ̥ܳܢܳܐ لغة في ܚܽܘܼܪܒ̊ܟ̥ܳܢܳܐ.
 • ܚܽܘܼܪܦܳܣܳܐ جَزَر برَيّ (شَوندَر).
 • ܚܰܪܦܽܘܼܫܬ̊ܳܐ ج ܚܰܪ̈ܦܫܳܬ̥ܳܐ خُنفُساء.
 • ܚܰܪܨܳܐ دِعام. عِماد (2) ܚܰܨܳܐ.
 • ܚܰܪܨܳܢܳܐ بَصَل الذِّئب. نَبت له زهر أبيض وأصل شَبيه بالبَصَل يتّخذهُ الأكراد فيصنعون منهُ طعاماً وهو من جِنس الزَّنبَق.

ܚܰܪܨܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ زُلَّخة. وَجَع يأخذ في الظَّهر.

 • ܚܰܪܨܰܦܬ̊ܳܐ بَرَد دقيق. ܙܽܘܼܩܳܝܳܐ.
 • ܚܪܰܩ ــَـ ܚܪܳܩܳܐ لُذِع الحَلق خاصّةً بطَعمٍ حِرّيف عَفِص.

ܚܪܰܩ ــُـ ܚܪܳܩܳܐ. ܚܶܪܩܳܐ. ܚܪܽܘܼܩܝܳܐ خَرَق. شَقّ. خَزَق (2) حَرَق. صَرّ أسنانهُ (2) لَذَع. عَفَص. جَعَل فيه عُفوصة (4) قَصّ. قَطَع (5) خَطّ خطًّا في العَصا خاصّةً (6) حَتَم. جَزَم. أكَّد (7) فَرَض. قدَّر (8) عيَّن. ضَرَب أجلاً (9) أنذر. أنبأ. أخبر.

 ܡܶܢ ܫܶܕ̊ܬ̥ܶܗ استعفى. تنزَّل (2) أسقط. عَزَل.

 ܠܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ طَعَن بالشُّهود.

ܚܰܪܶܩ. ܚܽܘܼܪܳܩܳܐ مبالغتهُ.

 ܫܶܢ̈ܶܐ صَرَف الأسنان (2) حَرَق الأُرَّم والأُزَّم. توعَّد.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܩ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܩ مثلهُ (2) تحتَّم. تأكَّد.

ܐܰܚܪܶܩ جعلهُ يخرق ويشقّ إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܪܽܘܼܩܳܐ عَفِص. حِرِّيف. قابِض.

ܚܰܪܽܘܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ عُفوصة. حُروفة. قُبوضة.

ܚܪܽܘܼܩܝܳܐ عُفوصة. حُروفة. قُبوضة.

ܚܪܳܩܳܐ عَسكَر. فَوج. جَحفَل.

ܚܽܘܼܪܩܳܢܳܐ حُكم. حَتم. قَضاء. رأي. قَدَر.

ܚܶܪܩܳܐ مثلهُ (2) حَدّ. تُخم (3) خَطّ في العَصا خاصّةً (4) مِخنَقة. قِلادة. طَوق. (5) عنكة. ما انطوى وتثنَّى من لَحم البطن خاصّةً سِمَناً (6) لِفافة من الحَلق (أبيون باغي).

ܡܰܚܪܽܘܿܩܺܝܼܬ̥ܳܐ جماعة كلاب (2) مِخنَقة. قِلادة الكلب.

ܡܚܰܪܩܳܐܺܝܼܬ̥ بتقاطُع. بانفصال.

 • ܚܰܪܩܛܳܐ عَقِب. مُشط. رُسغ اليد والرِّجل من الإنسان والدابّة.

ܡܚܰܪܩܛܳܢܳܐ خَرّاط. مَزّاح. مُضحِك.

 • ܚܰܪܩܶܫ. ܚܽܘܼܪܩܳܫܳܐ صَرّ. صَرَف أسنانهُ.
 • ܚܪܰܫ و ܚܪܶܫ ــَـ ܚܪܳܫܳܐ خَرِس. كان أخرِس (2) سَكَت. صَمَت (3) طَرِش (4) بَحّ. كان أبَحّ.

ܚܪܰܫ ــُـ ܚܪܳܫܳܐ. ܚܪܽܘܼܫܝܳܐ حَرَش. ذَبَح. قتل (2) خَدَش. شَرَط. شَقّ (3) سَحَر. نجَّم. رَقى.

ܚܰܪܶܫ. ܚܽܘܼܪܳܫܳܐ مبالغتهُ (2) أخرس (3) أسكت. أصمت (4) أطرش (5) أبَحّ.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܫ (مج) ومثل ܚܪܶܫ.

ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܫ. ܡܶܬ̥ܚܰܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܚܪܶܫ أخرس. أسكت. أطرش.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܪܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܪܫܳܐ أخرَس. أبكَم (2) صامِت. غير ناطق. غير عاقل (3) أطرَش. أصَمّ (4) أبَحّ.

ܚܰܪܫܬ̥ܳܐ ج ܚܰܪ̈ܫܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

ܚܰܪܫܽܘܼܬ̥ܳܐ خَرَس. بَكَم. طَرَش إلخ.

ܚܰܪܽܘܼܫܳܐ مُخدَّش (2) أبَحّ. خَشِن الصوت. مُصاب بالزُّكام.

ܚܰܪܽܘܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ تَخدُّش (2) بُحوحة. خُشونة. زُكام.

ܚܳܪܫܳܐ حارِش. ناحِر. مُخدِّش. ساحِر.

ܚܰܪܳܫܳܐ ساحر. عَرّاف. مُنجِّم.

ܚܰܪܳܫܽܘܼܬ̥ܳܐ سِحر. عِرافة. تَنجيم.

ܚܶܪܫܳܐ. ܚܰܪܫܳܐ سِحر. عِرافة. تَنجيم.

ܚܽܘܼܪܳܫܳܐ مَذبَح. مَنحَر. حَلق (2) ذبيحة. ضَحيّة (3) نَزلة. زُكام (4) بُحوحة (5) نَبت حارّ يسبّب ذَبحة في الحَلق.

ܚܽܘܼܪܫܳܐ شجر الإجّاص.

ܚܶܪܽܘܿܫܬ̊ܳܐ مَذبَح. مَنحَر. حَلق. حُلقوم.

ܚܶܪܽܘܿܫܳܝܳܐ حَلقيّ (2) بَحيح. مُخدَّش.

 • ܚܪܰܬ̥ ــُـ ܚܪܳܬ̥ܳܐ حَرَث. فَلَح. شَقّ (2) بَحّ (وهذا المعنى مُتأتٍّ عن خَلطهِ مع ܚܲܪ).

ܚܰܪܶܬ̥. ܚܽܘܼܪܳܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܪܶܬ̥. ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܬ̥ (مج. مط).

ܚܰܪܳܬ̥ܳܐ حَرّاث. فَلاّح. أَكّار.

ܚܰܪܳܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ حِراثة. فِلاحة. إكارة.

ܚܪܳܬ̥ܳܐ زاج (2) رُضاض. فُتات (3) مِحَذّ. آلة يُحَذّ بها النَّعل.

 ܡܰܝ̈ ܚܪܳܬ̥ܳܐ مِداد. حِبر.

ܚܰܪܬ̊ܺܝܼܽܘܼܬ̥ܳܐ بُحوحة. خُشونة الصوت.

 • ܚܰܪܬ̊ܶܟ. ܚܽܘܼܪܬ̊ܳܟ̥ܳܐ وَرِث (2) تملَّق. خادَع (3) دَغدَغ. حرَّك. هيَّج الضَّحِك (4) باضَع. جامَع المرأة.
 • ܚܰܫ ــَـ أحسّ. شَعَر (2) حَزِن. تألَّم. توجَّع. تفجَّع (3) تأثَّر. انفعل.

 ܙܰܦܠܳܢ أصابهُ. دَهمهُ. اعتراهُ كذا.

ܐܰܚܶܫ أحزَن. غَمّ. ألَّم.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܰܫ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܫܽܘܿܫܳܐ مُتألِّم. مُتفجِّع. قابل الآلام (2) مُتأثِّر. مُنفعِل (3) شاعِر. حَنون. شَفوق (4) شَهوانيّ. تابع أهواءهُ (5) اسم مفعول (6) مفعول بهِ (7) فعل مجهول.

ܚܳܫܽܘܿܫܽܘܼܬ̥ܳܐ تألُّم. تَفجُّع. قُبول الآلام (2) تأثُّر. انفعال (3) شُعور. حُنُوّ. شَفَقة (4) اتِّباع الأهواء (5) مَفعوليّة. مَجهوليّة.

ܚܫܺܝܼܫܳܐ عارِف. حاسّ. شاعِر.

ܚܰܫܺܝܼܫܳܐ مثلهُ (2) لَيّن. رَقيق. شَفوق (3) حزين. كئيب. مَغموم (4) مُحزَن. مُؤلَّم.

ܚܫܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ مَعرِفة. إحساس. شُعور.

ܚܰܫܺܝܼܫܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) حُزن. كآبة. غَمّ. ألَم (3) رِقّة. شَفَقة.

ܚܰܫܳܐ حُزن. غَمّ (2) ألم. وَجَع. عذاب (3) مَرَض. داء (4) تأثُّر. انفعال. حِسّ (5) شَهوة. هَوى. مَيل. انحراف. غَرَض.

 ܕܰܘܒ̊ܳܢܳܝܳܐ عِلّة. وَرَم حادث من النَّزلة.

ܚܰܫܳܢܳܐ كَئيب. مُتألِّم. مُتوجِّع (2) ألَميّ. مُستعِدّ للأهواء والشهوات. ذو أغراض.

ܚܰܫܳܢܳܝܳܐ رَديء. قبيح. مَذموم. شهوانيّ (2) فِعل مجهول.

ܚܶܫܬ̥ܳܐ. ܚܰܫܬ̥ܳܐ إحساس. شُعور. قوّة الحِسّ.

ܚܰܫܳܐ. ܚܳܫܳܐ حاشى. صَعتَر. تومع. قزّوح.

ܚܰܫܩܒ̥ܽܘܿܠ عَلانية. قَدّام. أماميّ (2) على حَدٍّ سَوِيّ[47].

 • ܚܫܰܒ̥ ــُـ ܚܫܳܒ̥ܳܐ. ܚܽܘܼܫܒܳܢܳܐ حَسَب. عَدّ (2) ظَنّ. اعتقد. افترض (3) اعتبر. اعتدّ. احتفل (4) ܥܰܡ حاسَب.

 ܠܰܦܠܳܢ ܙܰܦܠܳܢ آخذ فُلاناً بكذا.

 ܒܙܰܦܠܳܢ احتفل. صدَّق بكذا.

ܐܶܬ̥ܚܫܶܒ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܫܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܰܫܶܒ̥. ܚܽܘܼܫܳܒ̥ܳܐ حَسَب. عَدّ (2) اعتدّ. احتفل. اعتبر.

ܐܶܬ̥ܚܰܫܰܒ̥ افتكر. اعتبر. تصوَّر (2) ارتأى. ظَنّ (3) تآمر. تشاور.

ܐܰܚܫܶܒ̥ حَسَب. عَدّ (2) خالَ. ظَنّ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܫܽܘܿܒ̥ܳܐ فاعل (2) بَحّاث. فاحِص. مُستَقصٍ.

ܚܳܫܽܘܿܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) عِلم الحِساب.

ܚܰܫܽܘܼܒ̊ܬ̥ܳܢܳܐ مُفتَكِر. مُتصَوِّر. ذو قوّة التَّصوُّر.

ܚܰܫܽܘܼܒ̊ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ قوّة التَّفكُّر والتَّصوُّر.

ܡܰܚܫܒ̥ܳܢܳܐ فاعل (2) حِسابيّ. صاحب عِلم الحساب (3) فَلَكيّ. مُنَجِّم.

 ܡܰܚܫܶܒ̥ ܒܶܝܬ̥ ܝܰܠ̈ܕ̊ܶܐ مُنَجِّم.

ܡܶܬ̥ܚܰܫܒ̊ܳܢܳܐ قابل أن يُحسَب ويُتصوَّر.

ܡܶܬ̥ܚܰܫܒ̊ܳܢܳܝܳܐ مثلهُ.

ܚܽܘܼܫܒ̊ܳܢܳܐ حِساب. علم الحِساب (2) فِكر. رأي (3) مَبلَغ. كَمّيّة. مِقدار. جُملة (4) تاريخ. ܣܺܝܼܩܽܘܿܡܳܐ (5) علاقة. شَرِكة. خُلطة (6) حُسبان. وِسادة. مِخَدّة صغيرة.

 ܚܽܘܼܫܒ̊ܳܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ عِلم الحِساب.

 ܟܰܘ̈ܟ̊ܒ̥ܶܐ عِلم النجوم والأفلاك.

 ܒܚܽܘܼܫܒ̊ܳܢ ܙܰܦܠܳܢ بطَريق. على سبيل كذا.

 ܥܰܠ ܚܽܘܼܫܒ̊ܳܢ ܙܰܦܠܳܢ من أجل كذا.

 ܕܠܳܐ ܚܽܘܼܫܒ̊ܳܢ غير مُحصىً.

ܚܽܘܼܫܒ̊ܳܢܳܝܳܐ حِسابيّ. تاريخيّ إلخ.

ܚܽܘܼܫܳܒ̥ܳܐ فِكر. رأي. رُؤية (2) معنى. تَصوُّر. صورة عقليّة (3) عَقل. قوّة مُتصوِّرة (4) نِيّة. عَزم. قَصد (5) تقدير. إضمار (6) حُسبان. وِسادة.

 ܗܽܘܼܦܳܟ ܚܽܘܼܫܳܒ̥ܳܐ انتقال فكريّ. بُرهان. حُجّة.

 ܫܽܘܼܢܳܝ ܚܽܘܼܫܳܒ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܽܘܼܫܳܒ̥ܳܝܳܐ فِكريّ. عَقليّ. نَظَريّ. تَصوُّريّ (2) تَقديريّ. افتراضيّ. إضماريّ. مُضمَر. مَنويّ (3) اسم مُبهَم. ضمير.

ܚܽܘܼܫܒ̊ܳܢܳܐ كَمَر. مِنطَقة من شَعر.

ܚܫܰܒ̥ܬ̊ܳܐ ج ܚܰܫ̈ܒ̊ܳܬ̥ܳܐ فِكر. ضمير.

ܚܶܫܒ̊ܬ̥ܳܐ رِثاء. نَوح. نَدب. عَويل.

ܡܰܚܫܰܒ̥ܬ̥ܳܐ فِكر. عَقل. رأي. ضمير. قَصد.

ܡܰܚܫܰܒ̥ܬ̥ܳܢܳܝܳܐ فِكريّ. عَقليّ.

 • ܚܫܰܚ ــَـ نَفَع. صَلُح. وافَق. كان أهلاً (2) استعمل. تصرَّف (3) ܥܰܠ احتاج. افتقر إلى.

ܐܶܬ̥ܚܫܰܚ (مج) ونَفَع. صَلُح.

ܚܰܫܰܚ. ܚܽܘܼܫܳܚܳܐ نَفَع (2) استعمل (3) جعلهُ مُناسباً مُوافقاً.

ܐܶܬ̥ܚܰܫܰܚ (مج) واستعمل. تصرَّف (2) اشتغل. التَبَك (3) ܒ. ܡܶܢ. انتفع. تقوَّت. استمتع (4) ܥܰܡ خالَط. عاشَر. عامَل.

ܐܰܚܫܰܚ أهَّل. جعلهُ أهلاً (هذا لم أجدهُ بَيدَ أننّي أثبتهُ).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܫܚܳܐ نافِع. مُفيد. ضَروري. لازِم. مُناسِب. لائِق. أَهل (2) مُستَعمَل.

 ܚܳܫ̈ܚܳܬ̥ܳܐ حوائِج. ضَرُوريّات. لَوازِم (2) ألفاظ. كلمات.

ܚܳܫܚܳܝܳܐ نافِع. لازِم (2) مُناسِب. مُطابِق.

ܚܫܰܚܬ̥ܳܐ ج ܚܰܫ̈ܚܳܬ̥ܳܐ فائدة. مَنفَعة (2) مُوافَقة. مُطابَقة (3) حاجة. ضَرورة (4) لَفظة. كَلمة (5) استعمال. تَصرُّف (6) أمر. ِشأن. حال (7) تَغوُّط.

ܚܫܽܘܼܚܝܳܐ مَنفعة. فائدة. عائدة.

ܚܳܫܚܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) أهليّة. لِياقة. قابليّة إلخ.

ܚܰܫܚܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܽܘܼܫܳܚܳܐ استعمال. تَصرُّف.

 • ܚܫܶܟ̥ ــَـ ܚܫܳܟ̥ܳܐ أظلم. أعتم.

ܐܶܬ̥ܚܫܶܟ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܫܟ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܰܫܶܟ̥. ܚܽܘܼܫܳܟ̥ܳܐ أظلم. أعتم (2) أعمى (3) أمسى. جاء مساءً.

ܐܶܬ̥ܚܰܫܰܟ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܫܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܚܫܶܟ̥ أظلم. أعتم (2) أعمى.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܰܟ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܟ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܫܺܝܼܟ̥ܳܐ. ܚܰܫܽܘܼܟ̥ܳܐ مُظلِم. مُعتِم.

ܚܰܫܺܝܼܟ̥ܳܐ مثلهُ (2) مَجهول. مَرذول. كاسِف البال.

ܚܶܫܽܘܿܟ̥ܳܐ مُظلِم. مُعتِم (2) مُبهَم. كَدِر. أسود (3) إبليس. شيطان (4) ظُلمة. عَتَمة.

 ܒܰܪ ܚܶܫܽܘܿܟ̥ܳܐ خاطئ. أثيم. مُتهتِّك.

ܚܶܫܽܘܿܟ̥ܳܝܳܐ. ܚܶܫܽܘܿܟ̥ܬ̥ܳܢܳܐ مُظلِم. مُعتِم.

ܚܶܫܟ̊ܳܢܳܐ. ܚܶܫܟ̊ܳܢܳܝܳܐ  مُظلِم. مُعتِم.

ܚܶܫܟ̊ܳܢܳܐ ظلام. عَتَمة. لَيلة حالكة (2) دُوار. سَدَر. غشاوة العين.

ܚܽܘܼܫܟ̊ܳܐ. ܚܫܺܝܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ظُلمة. عَتَمة.

ܚܰܫܽܘܼܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܚܶܫܽܘܿܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܚܶܫܽܘܿܟ̥ܬ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) جَهل. عَمى العَقل.

ܚܶܫܟ̊ܳܐ ظُلمة. عَتَمة (2) كُسوف الشمس والقمر.

 ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ دَوَش. ظُلمة البصر.

 • ܚܫܰܠ ــُـ ܚܫܳܠܳܐ. ܚܫܽܘܼܠܝܳܐ صاغ. سَكَب. سَبَك (2) مثَّل. شخَّص.

 ܐ݈ܪܳܙܳܐ تآمَر. تَسارَّ. دبَّر سِرًّا.

 ܡܽܘܼܓ̥ܠܳܐ أقاح. أمجل.

 ܡܶܠܬ̥ܳܐ صاغَ. اشتقّ فعلاً.

 ܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ بَهِج بالفضائل.

 ܫܽܘܼܩܪܳܐ افترى. اختلق كَذِباً (يقال عن كلّ ما يُدبَّر سِرًّا).

ܚܰܫܶܠ. ܚܽܘܼܫܳܠܳܐ صاغ. سَكَب. سَبَك.

ܐܶܬ̥ܚܫܶܠ. ܐܶܬ̥ܚܰܫܰܠ (مج).

ܐܰܚܫܶܠ جعلهُ يصوغ ويسبك.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܚܫܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܚܳܫܽܘܿܠܳܐ. ܚܳܫܽܘܿܠܳܝܳܐ صائِغ. قَيْن.

ܚܰܫܳܠܳܐ صائغ. سَبّاك الذهب إلخ.

ܚܫܺܝܼܠܳܐ مَصوغ. مَسبوك (2) مَرذول.

ܚܶܫܠܳܐ ماء الشَّعير. شيء يُطبَخ بحنطة وشَعير.

ܚܶܫܠܬ̥ܳܐ مَصَاغ. حُليّ النساء.

ܚܶܫܠܬ̥ܳܐ. ܚܶܫ̈ܠܳܬ̥ܳܐ صِيغة. اشتقاق.

ܡܰܚܫܽܘܼܠܳܐ مَوج. نَوء. خَطَر. هَيَجان البحر خاصّةً.

ܡܰܚܫܽܘܼܠܳܝܳܐ مَوجيّ. مُتمَوِّج. هائِج.

ܡܰܚܫܶܠ هيَّج. أثار البحر خاصّةً.

ܐܶܬ̥ܡܰܚܫܰܠ (مج) وهاج. اضطرب.

 • ܚܫܰܡ ــَـ ܚܫܳܡܳܐ حَشَم. تَعشَّى (نادر جدًّا).

ܐܰܚܫܶܡ تعشَّى (2) عشَّى.

ܚܫܳܡܺܝܼܬ̥ܳܐ عَشاء. طعام المساء (2) وَليمة. دَعوة. مأدُبة.

ܚܫܺܝܼܡܳܐ أَزَج يُعقَد بين أَزَجَين ليتربّع السطح (شخيم).

ܚܫܺܝܼܡܬ̊ܳܐ أَزَج. قَبو. وهو أشهر.

 • ܚܰܫܩܺܝܼܩܰܠ جَزَر برّيّ.
 • ܚܰܫܺܝܼܪܳܐ لغيّة مُحرَّفة في ܢܰܚܫܺܝܼܪܳܐ.
 • ܚܰܬ̥ ــَـ ثَبَت. قَرّ. حَقّ. تأكّد.

ܚܰܬ̊ܶܬ̥. ܚܽܘܼܬ̊ܳܬ̥ܳܐ ثبَّت. قرَّر. حقَّق. أكَّد. صحَّح.

ܐܶܬ̥ܚܰܬ̊ܰܬ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܬ̊ܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܬ̥ܚܶܬ̥. ܚܽܘܼܬ̥ܚܳܬ̥ܳܐ حَثّ. هيَّج. رغَّب. (2) تملَّق. تودَّد (2) راوَد. أغرى. طَلَب مُنكَراً (4) دَغدَغ. هيَّج الضَّحِك.

ܐܶܬ̥ܚܰܬ̥ܚܰܬ̥. ܡܶܬ̥ܚܰܬ̥ܚܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܚܰܬ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ ثابت. راسخ. مَكين. مُقرَّر. مُؤكَّد. وَثيق (2) صادق. يَقينيّ. حقيقيّ. مَحض. مَضبوط.

ܚܰܬ̊ܺܝܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ ثبات. رُسوخ. يَقين إلخ.

ܚܽܘܼܬ̥ܚܳܬ̥ܳܐ حركة. شَهوة. هَوى. مَيل رَديء.

ܚܽܘܼܬ̥ܚܳܬ̥ܳܢܳܝܳܐ شهوانيّ. رَديء.

ܚܶܬ̥ܳܐ (ذ. ث) كِيس. مِزوَد. جِراب (2) زِقّ. قُربة (3) صَبِر. عُصارة شجر مُرّ (4) جِسر البيت. وَتيرة الباب خاصّةً (قاريش).

ܚܶܬ̊ܬ̊ܳܐ لغة نادرة فيهِ.

ܚܳܬ̥ܳܐ انظر ܐܰܚܳܐ.

 • ܚܬ̥ܰܡ ــُـ ܚܬ̥ܳܡܳܐ خَتَم. طَبَع. أمضى. (2) سَدّ. دَمّ (3) أكمل. فَرِغ (4) وَسَم. رَسَم بعلامة الصليب (5) حَتَم. قَصَد. اعتمد (6) شَهد. ثبَّت. حقَّق. قرَّر. صادَق على (7) اندَمل. بَرِئ الجرح خاصّةً.

 ܥܠܰܘܗܝ. ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ حَجَبهُ. سَتَرهُ.

ܚܰܬ̊ܶܡ. ܚܽܘܼܬ̊ܳܡܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܬ̥ܶܡ. ܐܶܬ̥ܚܰܬ̊ܰܡ (مج. مط) واندَمل بَرِئ.

ܚܳܬ̥ܡܳܐ فاعل (2) طابَع. خاتَم (3) خَتم. علامة. سِمة (4) نُدبة. أثَر الجرح.

 ܕܰܒ̥ܬ̥ܽܘܼ̈ܠܶܐ خَتم البَكارة.

ܚܬ̥ܺܝܼܡܳܐ مف (2) مُندَمِل. مُنخَتِم (3) أبكَم. أخرَس.

ܚܬ̥ܳܡܳܐ خَتم. طابَع (2) مِضبَطة.

ܚܽܘܼܬ̥ܡܳܐ طابَع. خاتَم يُختَم بهِ (2) خَتم. علامة. سِمة.

ܚܽܘܼܬ̥ܳܡܳܐ خاتمة. نهاية. آخِر.

 • ܚܰܬ̥ܢܳܐ خَتَن. صِهر (2) عَريس. زَوج جديد.

ܚܰܬ̥ܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مُخاتَنة. مُصاهَرة (2) عُرس. حالة العَريس.

ܚܰܬ̊ܶܢ. ܚܽܘܼܬܳܢܳܐ. ܠ. ܥܰܠ. ܥܰܡ. خاتَن. صاهَر. قَرَن. زوَّج (2) تزوَّج. اقترن.

ܐܶܬ̥ܚܰܬ̊ܰܢ خاتَن. صاهَر. ناسَب (2) تزوَّج. اتّحد.

 • ܚܬ̥ܰܦ ــُـ ܚܬ̥ܳܦܳܐ. ܚܶܬ̥ܦܳܐ حَطَم. قَصَم. كَسَر. سَحَق. دَكّ. استأصل.

ܚܰܬ̊ܶܦ. ܚܽܘܼܬ̊ܳܦܳܐ مبالغتهُ وهو أشهر.

ܐܶܬ̥ܚܬ̥ܶܦ. ܐܶܬ̥ܚܰܬ̊ܰܦ (مج. مط).

 • ܚܬ̥ܰܪ ــَـ ܚܽܘܼܬ̥ܳܪܳܐ خَطَر. تكبَّر. تصلَّف. زَها (2) تدلَّل. تنعَّم. ترفَّه. رَغِد.

ܚܰܬ̊ܰܪ. ܚܽܘܼܬ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܬ̥ܚܬ̥ܰܪ. ܐܶܬ̥ܚܰܬ̊ܰܪ مثلهُ.

ܐܰܚܬ̊ܰܪ جعلهُ يخطر ويتكبّر إلخ.

ܚܬ̥ܺܝܼܪܳܐ خَطِر. مُتكبِّر. مُتصلِّف. مُتعجرِف (2) مُتدلِّل. مُتنعِّم. مُترفِّه.

ܚܬ̥ܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ كبرياء. صَلَف. عَجرَفة (2) تَدلُّل. رَغَد. تَرفُّه.

ܡܚܰܬ̊ܪܳܐ مُتنعِّم. مُتفنِّق. مُتدلِّل (2) غَضّ. رَخِص. لَيِّن.

ܡܚܰܬ̊ܪܽܘܼܬ̥ܳܐ تَنعُّم. تَفنُّق. دَلال (2) غَضاضة. لُيونة.

ܚܽܘܼܬ̥ܪܳܐ كبرياء. صَلَف. خُيَلاء. تَدلُّل. (2) فَخر. مَجد.

ܬܰܚܬ̊ܽܘܼܪܳܐ صَلَف. خُيَلاء. زُهو. استِنان.

ܬܰܚܬ̊ܰܪ أُعجِب بنفسهِ. زَها. تصلَّف. سَخِر.

ܚܽܘܼܬ̊ܳܪܳܐ ما يُجعَل على الكُوى والشبابيك من الأبواب ونحوها.

ܚܶܬ̥ܪܳܐ دُبُر. مِقعَدة.

 

[1]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܦܵܐ.

[2]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܦܵܐ.

[3]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܦܲܝ. ܚܹܐܦܵܝܵܐ.

[4]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܦܵܐ.

[5]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܵܐ.

[6]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܒܸܢܵܢܵܐ.

[7]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܒܸܢܵܢܘܼܬ̥ܵܐ.

[8]  أورد أوكين منّا (ميزار) خطأً على الأغلب.

[9]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܲܝܗܘܼܕ̥ܵܝܹ̈ܐ.

[10]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܘܲܐ݈ܚܪܹܝܢ.

[11]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܘܲܐ݈ܚܪܹܬ̥ܵܐ.

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܹܝܢܵܪܹ̈ܐ.

[13]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܠܡܹܐܡܲܪ.

[14]   أوكين منّا أورد (يعاقبة. تُبّاع أوطيخا). كعادة أصحاب الطبيعتين أن يَدعو.

[15]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܵܝܵܐ.

[16]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܢܸܚܸܐ.

[17]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܝܠ.

[18]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܒܚܹܝܠ. ܡ̣ܢ ܚܹܝܠ.

[19]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܝܠ.

[20]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܝܠ.

[21]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܠܹܠܵܐ. ܚܠܹܝܠܵܐ.

[22]  ܥܶܓ̥ܠܬ̊ܳܐ بتقسية التاء حسب الغربيّين، ܥܶܓ̥ܠܬ̥ܳܐ بترقيقها حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237).

[23]  أو ܩܺܝܼܪܽܘܼܢܳܝܳܐ.

[24]  أوردها أوكين منّا (فعل سالم) خطأً.

[25]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܥܹܐܕ̥ܵܐ.

[26]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܒܡܸܣܟܹ̊ܢܘܼܬ̥ܵܐ.

[27]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܬܲܚܡܲܨܬ̊ܵܐ.

[28]  ܡܰܪܓ̊ܳܐ بتقسية الجيم حسب الغربيّين، ܡܰܪܓ̥ܳܐ بترقيقها حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237).

[29]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܕܹܐܒ̥ܵܐ.

[30]  عند الشرقيّين كما أرود أوكين منّا ܪܹܫ.

[31]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܪܹܫܹܗ.

[32]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܦܲܝ̈.

[33]  لم ترد في قواميس اللغة العربيّة بهذا المعنى، وهي سواديّة.

[34]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܵܐ.

[35]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܹ̈ܐ.

[36]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܹ̈ܐ.

[37]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܹ̈ܐ.

[38]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܬܵܐ.

[39]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܹ̈ܐ.

[40]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܹ̈ܐ.

[41]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܘܼܬ̥ܵܐ.

[42]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܘܼܬ̥ܵܢܵܝܵܐ.

[43]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪ̈ܵܝܵܐ.

[44]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܵܝܘܼܬ̥ܵܐ.

[45]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܚܹܐܪܵܐܝܼܬ̥. ܚܹܐܪܘܼܬ̥ܵܢܵܐܝܼܬ̥.

[46]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܩܹܩܢܵܐ.

[47]  أو (على حَدٍّ سَواء).