ܣܶܕܪܳܐ ܕܙܰܝܢ باب الزّين

ܣܶܕܪܳܐ ܕܙܰܝܢ

باب الزّين

 

ܙ: الزاي هي الحرف السابع من حروف الهجاء وفي حساب الجُّمَّل عبارة عن سبعة من العدد.

 • ܙܳܐܶܕ̥ حارّ. سَخين. ܫܰܚܺܝܼܢܳܐ.

ܙܳܐܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܳܐܘܿܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ حرارة. سُخونة.

 • ܙܰܐܛܺܝܼ (ث) جَرَب. حَكّة. قُوباء.

 ܕܟ̥ܽܘܼܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ بَرَش في الكُلى.

ܙܰܐܛܢܳܝܳܐ[1] مُصاب بالقُوباء.

 • ܙܰܐܠܳܐ لغة في ܙܰܠܳܐ.
 • ܙܹܺܐܦܳܐ[2] انظر ܙܘܦ.
 • ܙܰܒ̥ ــَـُـ ܙܒ̥ܳܒ̥ܳܐ بيَّض. حوَّر. قصَّر (2) طرَّز. دَرَز. خاط خياطة مُتلزِّزة ناعمة في الغاية مع زخرفة وتَزويق (3) قيل أيضاً: وسَّخ بالزِّبل.

ܐܶܙܕ̊ܒ̥ܶܒ̥. ܡܶܙܕܰܒ̥ܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܒ̥ܳܒ̥ܳܐ ذُفاف. ماء قليل. حَوض. جَدول. وِرد (2) غائط. زِبل (3) دَرز. زُخرُف بالثوب.

ܙܶܒ̊ܳܐ مَهر. جِهاز. صَداق.

ܙܳܒ̥ܳܐ زاب (نهر في آثور).

 • ܙܰܒ̊ܳܐ ج ܙܰܒ̊ܰܣ̈ دِرع.
 • ܙܒ̥ܰܕ̥ ــُـ ܙܒ̥ܳܕ̥ܳܐ. ܙܒ̥ܽܘܼܕ̥ܝܳܐ مَهَر. جهَّز المرأة.

ܐܰܙܒ̊ܶܕ̥. ܡܰܙܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مَهَر. جهَّز.

ܙܶܒ̥ܕ̊ܳܐ. ܙܶܒ̥ܕ̊ܽܘܿܢܳܐ مَهر. جِهاز.

ܙܽܘܼܒ̥ܳܕ̥ܳܐ زُبدة. زُبد. ܚܶܐܘܬ̥ܳܐ.

 • ܙܒ̥ܰܠ ــُـ ܙܒ̥ܳܠܳܐ. ܙܒ̥ܽܘܼܠܝܳܐ زَبَل. أصلح الأرض بالزِّبل.

ܙܰܒ̊ܶܠ. ܙܽܘܼܒ̊ܳܠܳܐ مبالغتهُ (2) تغوَّط. خَرِئ.

ܐܶܙܕ̊ܒ̥ܶܠ. ܐܶܙܕ̊ܰܒ̊ܰܠ (مج).

ܐܰܙܒ̊ܶܠ زبَّل (2) تغوَّط. خَرِئ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܒ̊ܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܒ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܒ̥ܽܘܿܠܳܐ. ܙܰܒ̊ܳܠܳܐ زَبّال.

ܙܰܒ̥ܳܠܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) وِعاء يُحمَل بهِ الزِّبل إلى الحقل.

ܙܰܒ̊ܳܠܽܘܼܬ̥ܳܐ زِبالة. مِهنة الزَّبّال.

ܙܒ̥ܺܝܼܠܳܐ مَزبول. مُزَبَّل.

ܙܰܒ̊ܺܝܼܠܳܐ زَبيل. زَنبيل.

ܙܶܒ̥ܠܳܐ زِبل. غائط. سَماد.

 ܒܶܝܬ̥ ܙܶܒ̥ܠܳܐ مَزبَلة (2) كَنيف. مَخرَأة.

ܙܒ̥ܶܠܬ̥ܳܐ فانيذ. لغة في  ܕܒ̥ܶܠܬ̥ܳܐ.

 • ܙܒ̥ܰܢ ــِـ ܙܶܒ̥ܢܳܐ اشترى. ابتاع.

ܐܶܙܕ̊ܒ̥ܶܢ. ܡܶܙܕܰܒ̥ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܒ̊ܶܢ. ܙܽܘܼܒ̊ܳܢܳܐ. ܙܽܘܼܒ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ باع (2) هَمّ بفداء الأسرى.

 ܒܰܚܕ̥ܳܐ ܐܺܝܼܕ̥ܳܐ باع جِزافاً.

ܐܶܙܕ̊ܰܒ̊ܰܢ. ܡܶܙܕ̊ܰܒ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܙܒ̊ܶܢ. ܡܰܙܒ̊ܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ اشترى. ابتاع.

ܙܳܒ̥ܽܘܿܢܳܐ مُشتَرٍ. مُبتاع.

ܙܒ̥ܺܝܼܢܳܐ مُشتَرى. مُبتاع.

ܙܒ̥ܺܝܼܢܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) شِراء (3) ثمن. قيمة.

ܙܰܒ̥ܢܽܘܿܢܳܐ وَكيل الخَرج (مُتسوِّق).

ܡܙܰܒ̊ܢܳܢܳܐ بَيّاع. بائع.

 ܡܙܰܒ̊ܶܢ ܟܰܪ̈ܒ̊ܳܣܶܐ دَلّال. سِمسار.

ܙܶܒ̥ܢܳܐ بَيع (2) سِلعة. ما يُشتَرى (3) ثمن. قيمة.

 • ܙܒ̥ܰܢ. ܙܰܒ̥ܢܳܐ زَمَن. زمان. وقت (2) دَهر. عَصر (3) سِنّ. عُمر (4) فُرصة (5) فَصل من فصول السنة أصلهُ ܙܰܡܢܳܐ.

 ܙܒ̥ܰܢ. ܙܰܒ̥ܢܳܐ (ث. ذ) مرّة. دُفعة.

 ܒܰܪ ܙܰܒ̥ܢܳܐ مُعاصِر.

 ܕܙܰܒ̥ܢܳܐ زمنيّ. وقتيّ. زائل.

 ܥܰܕ̥ ܙܰܒ̥ܢܳܐ مُؤقّتاً. إلى زمن مُعيّن معلوم.

 ܡܠܶܐ ܙܒ̥ܰܢ زمن يسير.

 ܡܶܢ ܙܒ̥ܰܢ من زمان مَديد.

 ܒܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ. ܒܟ̥ܽܠ ܙܒ̥ܰܢ دائماً.

 ܙܒ̥ܰܢ ܐ݈ܚܪܺܝܢ مرّةً أُخرى.

 ܒܰܙܒ̥ܰܢ يوماً. مرّة. رُبّما.

 ܒܰܙܒ̥ܰܢ ܙܒ̥ܰܢ و ܙܒ̥ܰܢ ܙܒ̥ܰܢ أحياناً.

 ܙܒ̥ܰܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܙܒ̥ܰܢ مرّة بعد مرّة.

 ܒܰܙܒ̥ܰܢ.. ܘܒܰܙܒ̥ܰܢ مرّة.. وأُخرى.

ܙܒܰܢ݈ܬܳܐ ج ܙܰܒ̥̈ܢܳܬ̥ܳܐ مَرّة. دُفعة.

ܙܰܒ̥ܢܳܝܳܐ زمنيّ. وقتيّ. مُؤقَّت إلخ.

ܙܰܒ̥ܢܳܢܳܐ. ܙܰܒ̥ܢܳܢܳܝܳܐ مثلهُ.

 • ܙܰܒ̊ܽܘܼܪܳܐ و ܙܳܒ̥ܽܘܿܪܳܐ (ذ. ث) سُكُرُّجة. صَحفة. جام. قَدَح. شَرَبة (2) حاشا. صَعتَر أو قِزْح وكلاهما نَبت طيّب الرائحة يُتبَّل بهِ الطعام.

ܙܽܘܼܒ̊ܳܪܳܐ تَخبير (2) لَهاة. مَريء. حَنجَرة (3) تَجهيز. افتخار.

ܙܽܘܼܒ̊ܳܪܬ̊ܳܐ لَهاة. لَحمة في أقصى سَقف الفم (2) لِثّة. وليس بمُثبَت (3) بَلبَلة. اختلاط.

ܙܳܒ̥ܽܘܿܪܬ̊ܳܐ سُكُرُّجة. جام. قَدَح (2) مِكيال أو وَزن قدرهُ ستّة أساتير وربع.

 ܕܒ̥ܽܘܼܪܟ̊ܳܐ عَين. نَقرة الرُّكبة.

 ܕܰܚܪܽܘܿܬ̥ܳܐ. ܕܥܰܛܡܳܐ حُقّ الوَرِك.

ܙܳܒ̥ܽܘܿܪܺܝܼܬ̥ܳܐ دُودة (2) حمامى. نَبت ذو رائحة طيّبة يُتَداوى بهِ.

 • ܙܒ̥ܳܪܢܳܐ سَهم. نَبل.
 • ܙܶܒ̥ܬ̊ܳܐ زِفت. لُغيّة في ܙܶܦܬ̊ܳܐ.
 • ܙܰܓ̥ ــَـ طَنّ. رَنّ. دَوى (2) صرخ. صاح. نادى.

ܙܰܓ̊ܶܓ̥. ܙܽܘܼܓ̊ܳܓ̥ܳܐ جعلهُ يطنّ ويرنّ.

ܐܰܙܶܓ̥. ܡܰܙܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܙܕ̊ܰܓ̊ܰܓ̥. ܡܶܙܕ̊ܰܓ̊ܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܓ̥ܽܘܿܓ̥ܳܐ. ܙܳܐܽܘܿܓ̥ܳܐ طَنّان. رَنّان. صَيّاح.

ܙܽܘܼܓ̊ܳܐ نَصل الرُّمح. سِنان.

ܙܰܓ̊ܳܐ جَرَس. جُلجُل (2) هاون.

ܙܰܓ̊ܽܘܿܢܳܐ جُرَيس. جُلَيجل.

ܙܰܓ̥ܙܽܘܼܓ̥ܳܐ مثلهُ (2) صَبيّ صغير خفيف العقل.

ܙܰܓ̊ܬ̥ܳܐ ج ܙܰܓ̊ܳـ̈ܬ̥ܳܐ جُلجُل. جَرَس صغير.

ܙܰܓ̊ܽܘܿܢܬ̊ܳܐ ج ܙܰܓ̊ܽܘܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ جُرَيس صغير.

ܙܳܓ̥ܳܐ زاغ. فَرخ. فَرُّوج صغير.

ܙܳܓ̥ܬ̊ܳܐ ج ܙܳܓ̥ܳـ̈ܬ̥ܳܐ فَرُّوجة صغيرة.

ܙܓ̥ܳܓ̥ܳܐ مصدر (2) وَقْر في الأذن[3].

ܙܓ̥ܳܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܓ̥ܺܝܼܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܓ̥ܽܘܿܓ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ مصدر (2) وَقْر في الأذن.

ܙܓ̥ܽܘܿܓ̥ܳܐ زاج. مِلح يُصبَغ بهِ.

ܙܓ̥ܽܘܿܓ̥ܺܝܼܬ̥ܳܐ زُجاج (2) زُجاجة.

ܙܓ̥ܽܘܿܓ̥ܳܝܳܐ زُجاجيّ. زَجّاج.

ܙܰܓ̊ܳܓ̥ܳܐ مثلهُ. كلدانيّة قديمة قياسيّة فأُثبتها.

ܙܰܓ̊ܳܓ̥ܬ̊ܳܐ مرّة ومصدر (2) وَقْر في الأذن.

 • ܙܓ̥ܽܘܿܕ̥ܳܐ صِينيّة. كأس.
 • ܒܰܪ ܙܰܓ̥ܕ̊ܳܐ زَرنيخ. ܙܰܪܢܺܝܼܟ̥ܳܐ.
 • ܙܰܓ̥ܘܳܐ اسم للأُسرُب أي الرصاص.
 • ܙܳܓ̥ܠܳܐ زَاجل. عُود في طرف الحبل يُشَدّ بهِ الظرف.
 • ܙܽܘܼܓ̥ܠܳܐ. ܙܽܘܼܓ̥ܰܠܳܐ زُغلول. فَرخ الحمام والحَجَل خاصّةً.
 • ܙܓ̥ܰܡ ــُـ ܙܓ̥ܳܡܳܐ تَرَس. رَتَج الباب.

ܙܶܓ̥ܡܬ̥ܳܐ قيل: برِكة. غَدير ماءٍ.

ܙܽܘܼܓ̥ܡܳܐ رِتاج. مَترَس الباب.

 • ܙܓ̥ܰܪ ــُـ ܙܓ̥ܳܪܳܐ زَجَر. انتهر (2) منع. صدّ. نَهى. أبعد (3) أوصد. رَتَج. أغلق الباب (4) زأر الأسد.

ܙܰܓ̊ܰܪ. ܙܽܘܼܓ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܙܕ̊ܓ̥ܰܪ. ܐܶܙܕ̊ܰܓ̊ܰܪ (مج. مط).

ܐܶܙܓ̊ܰܪ مثل ܙܓ̥ܰܪ (2) جعلهُ يزجر إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܓ̊ܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܓ̊ܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܓ̥ܪܳܐ فاعل (2) زَجر. سمك عظيم الجثّة صغير الحرشف (3) حُلقوم.

ܙܰܓ̥ܪܽܘܼܪܳܐ مَنحَر. حَلق. حُلقوم.

ܙܳܓ̥ܽܘܿܪܳܐ فاعل (2) رِتاج. مَترَس.

ܙܰܓ̊ܽܘܼܪܳܐ مَترَس الباب (2) حَصاة. قِطعة حجر خاصّةً (زكّور).

ܙܽܘܼܓ̊ܳܪܳܐ. ܙܽܘܼܓ̊ܳܪܳܝܳܐ رِتاج. مَترَس.

ܙܽܘܼܓ̊ܳܪܳܝܳܐ لَكنة. لَثغة (2) مبيض. عُشّ الحمام.

ܙܓ̥ܳܪܬ̊ܳܐ زَجرة. نَهرة إلخ.

 • ܙܳܕ̊ܳܐ. ܙܳܐܽܘܿܕ̥ܳܐ حارّ. ساخن.

ܙܰܕ̊ܳܐ. ܙܳܐܽܘܿܕ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ حرارة. سُخونة. غَلَيان.

 • ܙܕ̥ܰܥ ــُـ ܙܕ̥ܳܥܳܐ. ܙܕ̥ܽܘܿܥܬܳ̊ܐ خاف. فَزِع (سواديّة).

ܐܰܙܕ̊ܰܥ خوَّف. أفزع. راعَ.

 • ܙܕܰܩ صَدَق. وَجَب. لاق. إنّما يُستعمل منهُ الحاضر ܙܳܕܶܩ. ܙܳܕ̥ܩܺܝܼܢ. ܙܳܕ̥ܩܳܐ. ܙܳܕ̥ܩ̈ܳܢ. ومع اللام ܙܳܕܶܩ ܠܺܝܼ يجب عليّ. ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ يجب علينا. ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ يجب عليهِ. ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܿܢ يجب عليهم إلخ.

ܙܰܕ̊ܶܩ. ܙܽܘܼܕܳܩܳܐ صدَّق. برَّر. برَّأ. زكَّى (2) صادَق. استحسَن. أوجب. أثبت (3) صدَّق. أذعن. سلَّم. أطاع (4) تصدَّق. أحسن (5) أوقف وَقفاً. نَذَر (6) حَمَد. شكر.

ܐܶܙܕ̊ܰܕ̊ܰܩ (مج. مط) وتصدَّق. أعطى صَدَقة.

ܐܰܙܕ̊ܶܩ أوجب. صادَق. أثبت. استحسن.

ܙܳܕ̥ܩܳܐ صديق. قريب. نسيب. عَشير.

ܙܳܕ̥ܩܳܝܳܐ واجب. عادل. لائق. شرعيّ.

ܙܳܕ̥ܩܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ وُجوب. لِياقة. مُناسَبة إلخ.

ܙܰܕ̊ܺܝܼܩܳܐ صِدّيق. بارّ. عادل (2) واجب. لازم. خَليق.

ܙܰܕ̊ܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ بَرارة. عدالة (2) وُجوب. لُزوم (3) صَدَقة. حَسَنة (4) حَمد. شُكر.

ܙܰܕ̊ܽܘܼܩܳܐ زِنديق. شِرّير. مُنافق.

ܙܰܕ̊ܽܘܼܩܳܝܳܐ صَدّوقي. واحد الصَّدُّوقييّن.

ܙܰܕ̊ܽܘܼܩܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ شِيعة الصَّدُّوقيّين.

ܙܶܕ̊ܩܳܐ صِدق. بِرّ. عَدل (2) واجب. حقّ. فَرض. دَين. حُرمَة (3) فريضة. سُنّة. شريعة (4) ضريبة. جِزية. خَراج (5) حُكم. قَصاص واجب عادل (6) وظيفة. خِدمة منزلية (7) صَدَقة. زَكاة (8) لِياقة. اقتضاء (9) جُعَالة. رِزق. مَعاش (10) تابع. ما يتعلَّق بالشيء.

ܙܶܕ̥ܩܬ̥ܳܐ صَدَقة. حَسَنة. زَكاة.

ܙܽܘܼܕ̊ܳܩܳܐ مثلهُ (2) وَقْف.

 • ܙܰܕ̥ܪܳܐ ܕܩܽܘܼܪ̈ܩܣܶܐ[4] ܗ̄ ܫܺܝܼܽܘܿܠܳܢܳܝܬ̊ܳܐ[5].
 • ܙܶܕ̥ܪܳܩܳܐ لغة مقلوبة عن ܙܶܪܕ̊ܳܩܳܐ.
 • ܙܶܗܶܐ[6] ذُرة. دَخن. ܟܽܘܼܢܳܬ̥ܳܐ.
 • ܙܗܺܝܼ. ܙܗܳܐ ــِـ زَها. بَها. زَهَر. سَني. ضاء (2) طَهُر. عَفّ (3) زَهي. افتخر. تباهى (4) نَتَن. ܙܗܰܬ̥.

ܐܶܙܕ̊ܗܺܝܼ. ܡܶܙܕ̊ܰܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܰܗܺܝܼ. ܙܽܘܼܗܳܝܳܐ حسَّن. جمَّل. أضاء. أبهج (2) نقَّى. طهَّر. عفَّف (3) أزهى. رَفَع.

ܐܶܙܕ̊ܰܗܺܝܼ. ܡܶܙܕ̊ܰܗܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܙܰܗܝܳܐ بَهيّ. سَنيّ. جميل. حَسَن. نَقيّ. طاهر. نجيب. مجيد. جليل. مُتباهٍ (2) بَياض البَيضة.

ܙܰܗܝܽܘܼܬ̥ܳܐ بَهاء. سَناء. عِفّة إلخ.

ܙܳܗܝܳܐ زاهٍ. مُتباهٍ. مُتعاظِم (2) نَتِن.

ܙܗܺܝܼܬ̥ܳܐ ثَوب. لِباس. رِداء فاخر. حُلّة.

ܡܰܙܗܝܳܢܳܐ مُنير. مُحسِّن. مُجمِّل.

ܙܽܘܼܗܳܐ. ܙܽܘܼܗܳܝܳܐ زُهاء. زُمرة. فِئة. مَحفَل. جَمع.

 • ܙܗܶܡ ــَـ زَهِم. تزفَّر. قَذِر. سَهِك.

ܐܶܙܕ̊ܗܶܡ زَهِم. تزفَّر. قَذِر. تدهَّن.

ܙܰܗܶܡ. ܙܽܘܼܗܳܡܳܐ زهَّم. زفَّر الطعام (2) وسَّخ. قذَّر. نجَّس. نتَّن. عفَّن. سهَّك.

ܐܶܙܕ̊ܰܗܰܡ. ܡܶܙܕ̊ܰܗܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܙܰܗܡܳܐ زَهِم. مُدَّهن. دَسِم (2) وَسِخ. نَجِس. قَذِر. نَتِن. عَفِن. سَهِك (3) لحم. بَياض (زَفَر).

ܙܰܗܡܽܘܼܬ̥ܳܐ زُهومة. دُسومة (2) وَسَخ. قَذَر. نَتانة (3) لحم. بَياض.

ܙܰܗܽܘܼܡܳܐ مثل ܙܰܗܡܳܐ.

ܙܰܗܽܘܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܙܰܗܡܽܘܼܬ̥ܳܐ.

 • ܙܗܰܪ ــَـ ܙܽܘܼܗܪܳܐ زَهَر. تلألأ. أشرق. أضاء. أنار (2) حَذِر. احترص. انتبه. تيقَّظ. سَهِر.

ܐܶܙܕ̊ܗܰܪ تحفَّظ. تحذَّر. حَرَص. اعتنى. امتنع.

ܙܰܗܰܪ. ܙܽܘܼܗܳܪܳܐ حذَّر. نبَّه. حرَّز (2) أمَّن. طَمأن. جعل في أَمن (3) تحذَّر. تنبَّه. تحرَّز (4) احتفظ. اعتنى. حَرَص (5)  ܥܰܠ وَكَّل. أوصى.

ܐܶܙܕ̊ܰܗܰܪ. ܡܶܙܕ̊ܰܗܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܙܗܰܪ أزهر. تلألأ. لَمَع (2) أزهر. ألمع. أنار.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܗܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܗܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܗܪܰܪ. ܙܽܘܼܗܪܳܪܳܐ تعديد ܐܰܙܗܰܪ.

ܐܶܙܕ̊ܰܗܪܰܪ أزهر. تلألأ. شَعشَع غير مرّة.

ܙܳܗܽܘܿܪܳܐ مُنبِّه. مُحذِّر. مُيقِّظ.

ܙܗܺܝܼܪܳܐ مُنتبِه. حَريص. مُتيقِّظ. مُحتفِظ. فَطِن (2) أمين. مَأمون. غير خَطِر (3) مُحكَم. مَضبوط. مُرتَّب.

 ܠܳܐ ܙܗܺܝܼܪܳܐ غير أمين. مُخطِر. مُغفَّل.

ܙܗܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ انتباه. احتراس. تَيقُّظ (2) أمن. عدم الخطر.

ܙܰܗܪܳܐ أزهَر. أزرَق (2) شُعاع. ضَوء. نُور (3) مِرّة. سُمّ الهَوامّ (4) زَهر. وَرد.

ܙܽܘܼܗܪܳܐ نُور. ضياء. شُعاع.

ܙܰܗܪܳܐ. ܙܗܺܝܼܪܳܐ شَهر. قمر. هِلال (ك. قد. أُثبتها).

 ܒܢ̈ܳܬ̥ ܙܰܗܪ̈ܺܝܼܢ صِراع في رؤوس الأهلّة.

ܙܰܗܺܝܼܪܳܐ. ܙܰܗܺܝܼܪܳܢܳܐ مُرّ. مُسِمّ.

ܙܰܗܪܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مُسِمّة (2) جِنطيَان. ܓܶܢܛܝܳܢܳܐ.

ܙܰܗܪܺܝܼܪܳܐ شُعاع مُتموِّج.

ܙܰܗܪܺܝܼܪܬ̊ܳܐ شُعاع.

ܙܰܗܪܺܝܼܪܝܳܐ. ܙܰܗܪܺܝܼܪܳܢܳܐ مُشَعشِع.

ܙܰܗܪܺܝܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ تَموُّج. ازدهار. تلألؤ.

ܡܙܰܗܪܳܢܳܐ فاعل (2) نُقطة عند النُّحاة.

ܙܳܗܽܘܿܪܳܝܳܐ حرف التنبيه والتحذير.

 • ܙܗܰܬ̥ ــَـ ܙܗܳܬ̥ܳܐ نَتِن. عَفِن. ترجَّس. تطنَّف. تزفَّر (2) لَهَث. عَلا نَفَسهُ.

ܙܰܗܽܘܼܬ̥ܳܐ نَتِن. عَفِن. رَجِس. مُزفَّر.

ܙܰܗܽܘܼܬ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ نَتانة. عُفونة. تَزفُّر. سُهوكة.

ܙܗܳܬ̥ܳܐ رَبو. لَهَث. عُلوّ النَّفَس عن عِلّة في الرِّئة.

 • ܙܘܳܐ ــِـ ܙܘܳܝܳܐ. ܙܶܘܝܳܐ انزوى. صار في الزاوية (2) مال. انحنى. تنحَّى (3) تورَّم. انتفخ البطن خاصّةً (4) تكبَّر. استعلى.

ܐܶܙܕ̊ܘܺܝܼ. ܡܶܙܕ̊ܰܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܰܘܺܝܼ. ܙܽܘܼܘܳܝܳܐ زَوَى. صيَّر في الزاوية (2) أمال. أحنى. نحَّى (3) ورَّم. نَفَخ (4) عَجرَف. نَفَخ.

ܐܰܙܘܺܝܼ. ܡܰܙܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܙܕ̊ܰܘܺܝܼ. ܡܶܙܕ̊ܰܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܘܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܘܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܘܝܳܐ. ܙܰܘܝܳܐ مُنزَوٍ. مائل. مُتورِّم. مُتكبِّر إلخ.

ܙܳܘܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܰܘܝܽܘܼܬ̥ܳܐ انزواء. انتفاخ إلخ.

ܙܳܘܝܳܢܳܝܳܐ. ܙܳܘܝܳܝܳܐ مُتجبِّر. مُتَجرِّئ. مُتكبِّر.

ܙܳܘܺܝܼܬ̥ܳܐ زاوية (2) قائد. رئيس عَسكر.

ܙܳܘܝܳܝܳܐ ذُو الزاوية. صائر في الزاوية.

 • ܙܳܓ̥ ــُـ ܙܝܳܓ̥ܳܐ جَهِل. تسافه. تحامق (2) جُنّ. عُتِه. تخبَّل (3) نَفَع. صَلُح.

ܙܰܘܶܓ̥. ܙܽܘܼܘܳܓ̥ܳܐ أزوَج. قَرَن. ضَمّ. أضاف (2) زوَّج.

ܐܰܙܘܶܓ̥. ܡܰܙܘܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ أزوَج. قَرَن.

ܐܶܙܕ̊ܰܘܰܓ̥. ܡܶܙܕ̊ܰܘܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܘܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܘܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܡܙܰܘܓ̥ܳܐ مف (2) مُتزوِّج. مُتأهِّل.

ܡܙܰܘܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) زَواج. تَأهُّل.

ܙܽܘܼܘܳܓ̥ܳܐ زَواج. جِماع. مُباضَعة.

ܙܰܘܓ̊ܳܐ زَوج. نقيض فَرد (2) زَوج. بَعل. رفيق (3) عَجَلة. مَركَبة (4) نِير (5) نُقطتان عند النُّحاة (:).

 ܙܰܘ̈ܓ̊ܺܝܼܢ بُرج الميزان.

 ܕܰܠܒ̥ܽܘܼܫ̈ܶܐ ثياب مُبطَّنة.

 ܒܰܪ ܙܰܘܓ̊ܳܐ رَفيق (2) زَوج. بَعل.

 ܒܰܪ݈ܬ̥ ܙܰܘܓ̊ܳܐ رَفيقة (2) زَوجة. بَعلة.

ܙܰܘܓ̊ܳܢܳܝܳܐ زَوجيّ. ثُنائيّ (2) المزدَوج من الشِّعر.

 • ܙܳܕ̥ ــُـ زادَ. جهَّز طعام السفر (2) سَخُن. حَمي.

ܙܘܰܕ̥ ــَـ ܙܘܳܕ̥ܳܐ زوَّد. أعدّ طعام السفر.

ܙܰܘܶܕ̥. ܙܽܘܼܘܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) جهَّز. أهَّب. أعدّ.

ܐܶܙܕ̊ܰܘܰܕ̥. ܡܶܙܕ̊ܰܘܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܰܙܘܶܕ̥ܶ زوَّد. جهَّز. أهَّب إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܘܰܕ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܘܕ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܙܺܝܼܕ̥ بَعُد. حاد. مثل ܐܰܙܺܝܼܪ.

ܙܘܳܕ̥ܳܐ زاد. طعام المسافر (2) عُدّة. أُهبة (3) زَوائديّ. ذُو سِتّ أصابع.

ܡܳܙܺܝܼܕ̥ܳܐ مِزوَد. جِراب. وِعاء الزاد.

ܙܘܶܕ̥ܢܳܐ كُوّة. طاقة (2) شُبّاك (3) مَشرَف. بُرج. قَصر. صَرح (4) شُرفة. رَفّ ناتئ عن البناء.

ܙܘܺܝܼܕ̥ܢܳܐ. ܙܘܺܝܼܕ̥ܳܢܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܙܽܘܿܕ̥ܺܝܼܽܘܿܢ بُرج من أبراج السماء.
 • ܙܽܘܿܕ̥ܺܝܼܰܩܽܘܿܢ[7] دائرة. منطقة الأبراج.
 • ܙܘܰܙ ــَـ ܙܘܳܙܳܐ تورَّم. انتفخ (2) افتخر. تباهى. استعلى.

ܙܰܘܶܙ. ܙܽܘܼܘܳܙܳܐ ورَّم. نَفَخ (2) جعلهُ يفتخر ويتعاظم.

ܐܶܙܕ̊ܰܘܰܙ. ܡܶܙܕ̊ܰܘܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܙܰܘܙܺܝܼ. ܙܽܘܼܘܙܳܝܳܐ تورَّم. انتفخ. افتخر غير مرّة.

ܐܶܙܕ̊ܰܘܙܺܝܼ. ܡܶܙܕ̊ܰܘܙܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܘܺܝܼܙܳܐ مُتورِّم. مُنتفِخ (2) مُتشامِخ. مُتكبِّر.

ܙܘܺܝܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ تَورُّم. انتفاخ. تشامُخ إلخ.

ܙܽܘܼܘܙܳܝܳܐ. ܙܽܘܼܙܳܝܳܐ مُنتفِخ. مُتشامِخ. مُتعجرِف.

ܙܽܘܼܙܳܐ دِرهم. دينار (2) وزن يساوي دِرهماً (3) مِكيال للسائلات (4) زيز. دُويّبة تصوّت (زيز) (5) زيز. بَصَل برّيّ (بُصَّيلة).

 • ܙܽܘܼܙܦܳܐ زفزوف. عُنّاب. شجر وثمرهُ.
 • ܙܳܚ ــُـ ܙܰܘܚܳܐ زاح. تحرَّك. انتقل. ذهب. أجلى (2) انحدر. هبط (3) أقبل. أتى (4) طار. رفرف (5) ارتفع. صَعِد.

 ܠܡܶܟ̥ܬܰܒ̥ تأهَّب للكتابة.

ܙܰܝܰܚ. ܙܽܘܼܝܳܚܳܐ حرَّك (2) حَمَل. رفع (3) زيَّح. رفع. حَمَل شيئاً وطاف بهِ بأُبَّهة (4) بجَّل. عظَّم. كرَّم. مَدَح (5) شيَّع الميّت.

ܐܶܙܕ̊ܰܝܰܚ. ܡܶܙܕ̊ܰܝܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܙܺܝܼܚ أزاح. أزاغ شيئاً عن موضعهِ (2) حرَّك.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܚܙܰܚ. ܙܽܘܼܚܙܳܚܳܐ زَحزَح. أزاغ. نحَّى.

ܐܶܙܕ̊ܰܚܙܰܚ. ܡܶܙܕ̊ܰܚܙܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܡܙܰܝܚܳܢܳܐ فاعل (2) عَوْن. جُنديّ. تابع. حافظ الملك.

ܙܰܘܚܳܐ أُبَّهة. كَبكَبة. جَلالة. رِفعة. تَباهٍ. احتفال. حَفلة.

ܙܰܘܚܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܳܐܽܘܿܚܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܽܘܼܝܳܚܳܐ مثلهُ (2) مأتَم الميّت.

 • ܙܰܘܛܳܐ صغير. نقيض كبير (2) صَبيّ. طِفل.

ܙܰܘܛܽܘܼܬ̥ܳܐ صِغَر. صَبوة. طُفوليّة.

 • ܙܽܘܼܛܳܝܳܐ زُطِّيّ. واحد الزُّطّ. جيل من الناس.
 • ܙܳܠ ــُـ زال. تحرَّك. اختلج (2) خَفّ. ارتفع. صَعِد الثِّقل الى فوق.

ܐܰܙܺܝܼܠ زال. تحرَّك. تمشَّى. تبختر.

ܐܰܙܺܝܼܠܳܐ تَمَشٍّ. تَبَختُر (2) مُتَمَشٍّ. مُتَبَختِر.

 • ܙܽܘܼܠܰܪܓܰܪܕ̊ܳܐ[8] صَكّ. سِجِلّ مُزوَّر.
 • ܙܳܡ ــُـ ܙܝܳܡܳܐ لغة في ܙܰܡ.

ܙܽܘܼܡܳܐ طَنين. دَويّ (2) مَرَق اللحم خاصّةً (3) خُرطوم. فُرطُوسة (بوز).

ܙܽܘܿܡܳܐ. ܙܰܘܡܳܐ زُمَّج. طائر دون العُقاب صَيّاد مائل الى الحُمرة.

 ܕܢܽܘܼܢ̈ܶܐ زُمَّج الماء. طائر أبيض في حجم الحمام يبتلع السمك.

 • ܙܳܢ ــُـ ܙܝܳܢܳܐ مَأَن. قات. عال (2) رزق. منح. وهب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܢ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܝܶܢ. ܙܽܘܼܝܳܢܳܐ زيَّن (2) سلَّح. أهَّب. أعَدّ (3) سنَّن. حَدّ. شَحَذ.

ܐܶܙܕ̊ܰܝܰܢ. ܡܶܙܕ̊ܰܝܢܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܙܳܝܽܘܿܢܳܐ. ܙܰܝܳܢܳܐ عائل. رازق. رَزّاق إلخ.

ܙܳܝܢܳܐ مثلهُ (2) قُوت. مَؤُونة.

ܡܳܙܽܘܿܢܳܐ قُوت. مَؤُونة. رِزق. ذَخيرة.

ܙܝܳܢܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) مصدر ومرّة.

ܙܽܘܿܢ. ܙܰܘܢ. ܙܰܘܘܢܳܐ قيل: مال.

ܙܰܝܢܳܐ زِينة (2) سِلاح. عِدّة (3) عُرْف الدابّة.

 ܒܶܝܬ̥ ܙܰܝܢܳܐ خِزانة الأسلحة.

 • ܙܽܘܿܢܳܐ. ܙܽܘܿܢܺܝܼ مِنطَقة. زُنّار (2) هِميان. كِيس (3) مِنطَقة. دائرة عظيمة تحدث على سطح كُرة مُتحرّكة على نفسها.
 • ܙܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ الخشبة العُليا في نسيج النَّسَّاجات.
 • ܙܶܘܣ[9] المشتري. كوكب.
 • ܙܽܘܼܣܦܳܐ لغيّة في ܙܽܘܼܙܦܳܐ.
 • ܙܳܥ ــُـ ܙܰܘܥܳܐ. ܙܝܳܥܳܐ زاح. زاغ. تحرَّك (2) تزعزع. ارتجّ. قَلِق. اضطرب. تزلزل (3) ثار. هاج (4) ارتعد. خاف (5) خَطَر. نشأ. اختلج.

 ܙܳܥܰܬ̥݀ ܠܶܗ اضطرب. قَلِق. خاف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܰܝܰܥ. ܙܽܘܼܝܳܥܳܐ حرَّك. نَقَل. أزاح (2) هيَّج. أثار (3) زعزع. أقلق (4) خوَّف (5) أنشأ. أصدر.

ܐܰܙܺܝܼܥ. ܡܙܺܝܼܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܙܕ̊ܰܝܰܥ. ܡܶܙܕ̊ܰܝܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܥܙܰܥ. ܙܽܘܼܥܙܳܥܳܐ زعزع. هَزّ. خَضّ. زلزل.

ܐܶܙܕ̊ܰܥܙܰܥ. ܡܶܙܕ̊ܰܥܙܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܙܰܝܳܥܳܐ. ܙܰܝܽܘܼܥܬ̥ܳܢܳܐ خَوّاف. جَبان.

ܙܺܝܼܥܳܐ. ܙܰܝܺܝܼܥܳܐ خائف. مُرتعِد (2) مَخوف. مَهول.

ܡܙܺܝܼܥܳܢܳܐ مُحرِّك. مُثير. مُهيِّج إلخ.

 ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ الـمُحرِّك الأوّل. الله سبحانهُ.

ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܥܳܢܳܐ مُتحرِّك إلخ (2) قابل التحريك إلخ.

ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) حرَكة. سَعي. اجتهاد (2) حَركة. مَقطَع. هِجاء.

ܙܽܘܿܥ. ܙܰܘܥܳܐ حرَكة. ضدّ سُكون (2) ضَجّة. فِتنة. ثَورة. شَغَب (3) رَجفة. زلزلة (4) حركة. مَقطع. هِجاء (5) رُعبة. فَزَع. صَرَع (6) خَراب. تَهدُّم (7) نُقطة كبيرة كما في ܡܢܰܣܶܝ̇ܢ.

 ܚܳܫܽܘܿܫܳܐ تأثُّر نفسانيّ.

 ܕܢܰܦܫܳܐ قوّة. حَركة. ألم. حِسّ النَّفس.

ܙܰܘܥܬ̥ܳܐ رَجفة. حَركة. زلزلة (2) رُعبة. خَوف. هَول.

 • ܙܰܝܶܦ. ܙܽܘܼܝܳܦܳܐ زيَّف. خَلَط الذهب خاصّةً (2) حرَّف. بدَّل. غيَّر. أفسد (3) جَحَد. أنكر. كَذَب (4) فنَّد. دَحَض. كذَّب. أبطل (5) قلَّم. جَزّ الشجر (6) قَصّ. جَزّ. قطع شَهد النَّحل.

 ܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ زوَّر. قدَّم شهوداً كاذبين (2) كذَّب. أبطل شهادة شُهود.

ܐܶܙܕ̊ܰܝܰܦ  (مج. مط) و ܥܰܡ خاتَل. خادَع.

ܐܶܙܕ̊ܰܝܦܰܢ خادَع. خاتَل. ماكَر. غاشَّ.

ܐܰܙܺܝܼܦ. ܡܙܺܝܼܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܙܰܝܶܦ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܦܳܢܽܘܼܸܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܹܺܐܦܳܐ[10] كذب. إفك. بُطل. زور. غشّ. مكر. خديعة.

ܙܹܺܐܦܳܢܳܐ[11] كاذب. باطل. غاشّ. ماكر. مُزيَّف. مَفسود.

ܙܹܺܐܦܳܢܳܝܳܐ[12] كاذب. باطل. غاشّ إلخ.

ܙܹܺܐܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܹܺܐܦܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ[13] كَذِب إلخ.

 • ܙܽܘܦܳܐ زُوفا. نَبت لهُ ورق كورق الصَّعتَر الدقيق (2) دِبق يتعلَّق بأصواف الغنم من مرورها على أعشاب في بلاد أرمينية يقع الطَّلُّ عليها فتَندَى بهِ وهو نوعان: يابس ܝܰܒ̊ܺܝܼܫܳܐ ورَطِب ܪܰܛܺܝܼܒ̥ܳܐ (3) إسنفجة. مِنضَحة. قَرعة تُشدّ بقصبة ويُرشّ بها.
 • ܙܳܩ ــُـ ܙܝܳܩܳܐ قيل: وَثَب. طَفَر. نَطّ.

ܙܘܰܩ ــَـ ܙܘܳܩܳܐ تاق. اشتاق.

ܙܰܝܶܩ. ܙܽܘܼܝܳܩܳܐ زوَّق. زيَّن. سرَّح الشَّعر (2) غَربَل. نظَّف (3) هيَّج. أثار. زعزع. حرَّك (4) نَسَف. ذرَّى. نسَّم. طيَّر.

ܐܶܙܕ̊ܰܝܰܩ.ܡܶܙܕ̊ܰܝܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܽܘܼܩܳܝܳܐ بَرَد دقيق لم يُستحكَم جُمودهُ.

 ܒܢ̈ܳܬ̥ ܙܽܘܼܩܳܝܳܐ بَرَد دقيق. حَبّ الغَمام.

ܙܺܝܼܩܳܐ نَسيم. ريح هادئة (2) عاصف. زَوبعة (3) وابل. مطر شديد (4) ضياء. نُور (5) قَبس. شَرار نار (6) شِهاب. كوكب مُنقَضّ (7) كوكب مُذنَّب (8) زِيق القميص.

ܙܺܝܼܩܬ̊ܳܐ ج ܙܺܝܼ̈ܩܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܙܳܪ ــُـ ܙܰܘܪܳܐ. ܙܝܳܪܳܐ زار. شدّ. حَزَق (2) انحرف. عَدَل. عَبَر.

ܙܰܝܰܪ. ܙܽܘܼܝܳܪܳܐ زيَّر. شدّ. حَزَق.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܪ. ܐܶܙܕ̊ܰܝܰܪ (مج. مط).

ܐܰܙܺܝܼܪ جعلهُ يُزيِّر ويحزق (2) حاد. عَدَل. انحرف (3) ابتعد. انتزح. تغرَّب.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܼܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܘܰܪ ــَـ ܙܘܳܪܳܐ زار. حَزَق (2) حَفَن. قَبَض. مَلأ حَفنتهُ.

 ܢܰܦܫܶܗ ܒܺܐܝܼܕܶܗ خاطر بنفسهِ.

ܐܶܙܕ̊ܘܰܪ. ܡܶܙܕ̊ܰܘܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܺܝܼܪܳܐ مف (2) طَوق. مِخنَقة. قِلادة (3) زُرزُور.

ܙܘܺܝܼܪܳܐ مُزيَّر. مَحزوق (2) مَحفون. مَقبوض.

ܙܰܘܪܳܐ زَور. قَصّ. وَسَط الصَّدر.

ܙܘܳܪܳܐ حَفنة. مِلء الكَفّ (2) كَفّ. يَد. (3) لَكمة. كَفّ مَقبوض.

ܙܘܳܪܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) اسم مرّة.

ܙܽܘܼܪܬ̊ܳܐ سَهم. نَبل. ܓܶܐܪܳܐ.

 • ܙܽܘܿܬ̥ܳܐ. ܙܳܬ̥ܳܐ مُلّاح. نَبت الحَمض.
 • ܙܽܘܼܬ̥ܪܳܐ لسان الثَّور (نَبت).
 • ܙܳܘܬ̊ܪܳܐ و ܙܰܘܬ̊ܳܪܳܐ قرصة. قطيفة. حَلواء (2) ذبيحة وَثَنٍ وشيطانٍ (3) عُوذة. تَميمة. حِرز.
 • ܙܚܰܠ ــَـ ܙܚܳܠܳܐ. ܙܚܽܘܼܠܝܳܐ زَحَل. زَحَف. دَبّ. نَزا الجَّراد خاصّةً (2) أظلم. عَمي. ضَعُف البصر (3) قَصُر. ضَعُف.

ܙܳܚܽܘܿܠܳܐ زاحل. زاحف إلخ (2) ضعيف. قصير القامة.

ܙܳܚܠܳܐ زاحل. دابّ. زاحف (2) جَراد زَحّاف (3) ذُباب بلا أجنحة.

ܙܳܚܽܘܿܠܽܘܼܬ̥ܳܐ زَحف. دَبّ. نُزُوّ (2) ضَعف. قِصَر القامة.

 ܕܥܰܝܢܳܐ خَفَش. صِغَر. ضَعف العين.

ܙܽܘܼܚܰܠ زُحَل. كوكب من الخُنَّس.

 • ܙܚܰܦ ــُـَـ زَحَف. دَبّ (2) دفع. طرد. نحَّى. أبعد. نَفى (3) تزلَّق. تزلَّج (4) مانَع. قاوَم اللَّمسَ والجَّسَّ.

ܐܶܙܕ̊ܚܶܦ. ܡܶܙܕ̊ܰܚܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܚܽܘܿܦܳܐ زَحّاف. دَبّاب (2) دافِع. طارِد.

ܙܰܚܽܘܼܦܳܐ مُتزلِّق. مُتزلِّج (2) مُمانع للجَّسّ كالقُربة المنفوخة إذا كُبِست.

ܙܚܳܦܳܐ مَنعة. شِدّة. مُقاومة.

 • ܙܚܽܘܿܪܺܝܼܬ̥ܳܐ دودة القَزّ (2) قَزّ. حَرير. قِرمِز. لون أحمر.

ܙܚܽܘܿܪܺܝܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ قَزّيّ. قِرمِزيّ. أحمر.

ܙܰܚܰܪ حمَّر. صَبَغ بالقِرمِز.

 • ܙܹܺܛܹܺܡܰܐ[14] مَسألة. خِصام. جِدال (2) مَلامة. شَكوى. عَذل (3) عَيب. ذَنب. إثم.

ܙܰܛܶܡ. ܙܽܘܼܛܳܡܳܐ لامَ. عَذَل. تَشكَّى (2) رَذَل. عاب (3) ازدرى. استهزأ (4) طَعَن بالشُّهود.

ܐܶܙܕ̊ܰܛܰܡ (مج) وتَشكَّى. عاف. تقرَّف.

 • ܙܶܛܪܳܐ شجر عظيم يستعملهُ النجّارون.
 • ܙܳܛܪܳܐ صَبيّ. طِفل. وَلَد صغير.

ܙܰܘܛܰܪ ܢܰܦܫܶܗ صغَّر. قصَّر نفسهُ.

 • ܙܺܝܼܒ̥ܳܐ غِلاف. غِمد. نِصاب (2) سَهم.
 • ܙܺܝܼܘܳܐ شُعاع. ضياء. بَهاء (2) مِصباح. مِشعَل (3) باشق. أبو تَمرَة (4) مَجد. شُكر.
 • ܙܺܝܼܒܰܓ̥. ܙܺܝܼܽܘܿܓ̥ زِئبَق. ܦܳܪܽܘܿܚܳܐ.
 • ܙܝܽܘܿܩܛܳܐ فَدّان. ܦܰܕ̊ܳܢܳܐ.
 • ܙܺܝܼܙܳܐ إكليل البِناء. حدّ العقدة (2) جَرّة تُجعل في البناء مَخبأً أو بُرجاً للحمام (3) سِوار مَلويّ (4) وقادين (وهذا لا أدري ما هو).
 • ܙܺܝܼܙܳܢܳܐ زُؤان (2) رَديء. خَبيث.

ܙܺܝܼܙܳܢܬ̊ܳܐ زُؤانة (2) رَديئة. خَبيثة.

ܙܺܝܼܙܳܢܳܝܳܐ زُؤانيّ (2) رَديء. خَبيث. ضالّ.

ܙܺܝܼܙܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ زُؤانية (2) رَداءة. خُبث. ضَلالة.

 • ܙܺܝܼܡܺܝܼܰܐ ضُرّ. خسارة. سَجَس.
 • ܙܝܳܢܳܐ خسارة. ضُرّ. شَرّ. أذى (ك. قد. وسواديّة).
 • ܙܰܝܬ̊ܳܐ شجرة الزيتون (2) زيتون (3) زيت.

 ܒܶܝܬ̥ ܙܰܝ̈ܬ̊ܶܐ كَرم. بُستان الزيتون.

ܙܰܝܬ̊ܽܘܿܢܺܝܼܬ̥ܳܐ زيتونة.

 ܕܰܐܪܥܳܐ سُعد. نَبت معروف.

 • ܙܟ̥ܺܝܼ ــِـ زَكا. طَهُر. نَقي. بَرُؤَ.

ܙܟ̥ܳܐ ــِـ ܙܳܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) غَلَب. انتصر (3) فاق. فَضُل.

ܐܶܙܕ̊ܟ̥ܺܝܼ. ܡܶܙܕ̊ܰܟ̥ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܟ̊ܺܝܼ. ܙܽܘܼܟ̊ܳܝܳܐ زكَّى. برَّر. برَّأ. نقَّى. طهَّر (2) غلَّب. نَصَر.

ܐܶܙܕ̊ܰܟ̊ܺܝܼ. ܡܶܙܕ̊ܰܟ̊ܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܟ̥ܝܳܐ. ܙܳܟ̥ܽܘܿܝܳܐ غالب. ظافر إلخ.

ܙܰܟ̊ܳܝܳܐ زَكيّ. بَريء. بارّ. نَقيّ. طاهر (2) قاهر. غازٍ. مُظفَّر. مُنتصِر.

ܙܰܟ̊ܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ بَرارة. بَراءة. ظَفَر. انتصار.

ܙܟ̥ܳܬ̥ܳܐ. ܙܟ̥̈ܳܬ̥ܶܐ غَلَبة. ظَفَر. انتصار.

ܙܳܟ̥ܽܘܼ. ܙܳܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ (2) بَرارة. بَراءة.

ܙܳܟ̥ܽܘܼܬ̥ܳܢܳܝܳܐ نِسبة (2) زَكيّ. بَريء. طاهر.

 • ܙܟ̥ܰܪ ــُـ ܙܽܘܼܟ̥ܪܳܐ دعا الجان وأرواح الموتى ليعرف منها المستقبلات (2) رَقى. استعمل العِرافة. تكلَّم من البطن.

ܙܰܟ̊ܰܪ. ܙܽܘܼܟ̊ܳܪܳܐ مبالغتهُ وهو آنس.

ܙܳܟ̥ܪܳܐ. ܙܳܟ̥ܽܘܿܪܳܐ داعي الجان والأرواح. راقٍ. عَرّاف. مُتكلِّم من البطن.

ܙܰܟ̊ܽܘܼܪܳܐ مثلهُ (2) رُقية. جان. جِنّ.

ܙܽܘܼܟ̥ܪܳܐ رُقية. جان. جِنّ. روح ميّت.

 • ܙܰܠ ــَـُـ زَلّ. خَفّ. قَلّ. نَقَص (2) ذُلّ. خَسّ. حَقُر. دَنَأ (3) تهتَّك. أفحش. فَقَد الحِشمة والأدب.

ܐܶܙܕ̊ܠܶܠ. ܡܶܙܕ̊ܰܠܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܰܠܶܠ. ܙܽܘܼܠܳܠܳܐ خفَّف. قلَّل. نقَّص. صغَّر (2) أذلّ. حقَّر. أهان (3) نجَّس. دنَّس. قلَّل الحشمة (4) شَتَم.

ܐܶܙܕ̊ܰܠܰܠ (مج. مط) وتحرَّك. اضطرب.

 ܥܽܘܼܠܳܐ ارتكض. اهتزّ الجنين.

ܐܰܙܶܠ. ܡܰܙܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثل ܙܰܠܶܠ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܰܠ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܠܺܝܼܠܳܐ خفيف. قليل. ناقص (2) مُتهتِّك. فاحش. مُسافِح. مَفسود. فاقد الحِشمة (3) بَهيّ. جميل. غَضّ. ناضِر (4) صافٍ. مُتلألئ. زُلال.

ܙܰܠܺܝܼܠܽܘܼܬ̥ܳܐ خِفّة. قِلّة. ذُلّ. فَحشاء إلخ.

ܡܙܰܠܠܳܐ مف (2) مُتهتِّك. فاحش. مُسافِح.

ܡܙܰܠܠܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) تَهتُّك. فَحشاء. مُسافَحة.

ܙܰܠܳܐ قَصَب رفيع (2) فساد. كلام هَزَل ومَجون (3) كَفّة الميزان الخفيفة المرتفعة إلى فوق.

 ܒܶܝܬ̥ ܙܰܠܳܐ أو ܙܶܠܳܐ موضع هَزَل ومَجون.

ܙܰܠܬ̥ܳܐ قَصَبة رفيعة. ܩܰܢܺܝܼܬ̥ܳܐ.

 • ܙܰܠܳܐ ج ܙܰܠܰـ̈ܐܣ اضطراب. هَيَجان.

ܙܰܠܺܝܼ. ܙܽܘܼܠܳܝܳܐ هيَّج. أقلق. أثار.

 • ܙܠܰܒ̥ܝܳܐ. ܙܠܽܘܼܒ̥ܝܳܐ. ܙܠܺܝܼܒ̥ܳܐ زَلابِيَة[15]. ضَرب من الحَلواء.

ܙܶܠܒ̊ܳܝܳܐ. ܙܶܠܒ̊ܳܢܳܐ. ܙܰܠܒ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܶܠܒ̊ܳܢܳܐ. ܙܶܠܒ̊ܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ جُمّارة. شَحم النَّخل.

ܙܳܠܽܘܿܒ̥ܳܐ. ܙܠܽܘܿܒ̥ܳܐ أُيَّل. غزال.

ܙܽܘܼܠܒ̊ܳܢܳܐ عَصا. قَضيب (2) قضيب. ذَكَر. عُضو التناسل.

 • ܙܠܰܒ̥ܕ̊ܳܝܳܐ سمك الـمَرمَريج[16].

ܙܠܰܒ̥ܪܳܝܳܐ مثلهُ (2) عَنكَبوت كبير.

ܙܠܰܒ̥ܕ̊ܳܢܳܐ زرقط (عن ابن علي ولا أعرفهُ).

 • ܙܠܰܓ̥ ــَـ ܙܶܠܓ̊ܳܐ زَلَغ. أضاء. تلألأ. شَرَق. بَرَق. لَمَع. سَطَع.

ܐܰܙܠܶܓ̥ مثلهُ وهو آنس (2) جعلهُ يشرق ويلمع إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܰܓ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܓ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܠܽܘܿܓ̥ܳܐ مُضيء. بَرّاق. لامع. مُتلألئ.

ܙܠܺܝܼܓ̥ܳܐ مِصباح. سِراج.

ܙܰܠܓ̊ܳܐ ج ܙܰܠ̈ܓ̊ܶܐ[17] ضَوء. شُعاع. شِهاب (2) بَهاء. سَناء. أُبَّهة. بَهجة.

ܡܰܙܠܰܓ̥ܬ̊ܳܐ واحد منازل القمر (2) كوكب. نَجم.

ܡܰܙܠܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ شُعاع. ضِياء. لَمْع.

 • ܙܰܠܓ̊ܶܦ. ܙܽܘܼܠܓ̊ܳܦܳܐ زيَّف. أفسد. غيَّر (2) دنَّس. عاب. وسَّخ.
 • ܙܰܠܗܶܙ. ܙܽܘܼܠܗܳܙܳܐ قصَّر. سجَّس. أقلق. شوَّش. أفسد الزمان خاصّةً (2) حيَّر. رَبَك. أدهش (3) خسَّر. أفقر (4) نقَّص. أجدب. أمحل. أتلف. أفنى.

ܐܶܙܕ̊ܰܠܗܰܙ (مج) وقَصُر. اضطرب. فَسَد الزمان (2) خَسِر. افتقر. أعوَز. أفلس (3) احتار. ارتبك. دَهِش (4) قَلّ. نَفَد. عَدُم. فَسَد (5) أجدب. أمحل.

 ܡܽܘܼܙܳܓ̥ܶܗ اضطرب. فَسَد مَزاجهُ.

ܡܙܰܠܗܙܳܐ قصير. عَسير. مُضطرِب. قليل. مُفلِس. مُعسِر. مُرتبِك. مُجدِب.

ܡܶܙܕ̊ܰܠܗܙܳܐ مثلهُ وهو لغة شاذّة.

ܙܽܘܼܠܗܳܙܳܐ قِصَر. اضطراب. إقلال. إفلاس. عَوَز. عُسْر. ارتباك. حَيرة. قَحط. مَحْل. حِرمان إلخ.

ܡܙܰܠܗܙܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܡܶܙܕ̊ܰܠܗܙܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܙܰܠܙܶܠ. ܙܽܘܼܠܙܳܠܳܐ زَلزَل. هَزّ. زَعزَع.

ܐܶܙܕ̊ܰܠܙܰܠ. ܡܶܙܕ̊ܰܠܙܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܙܽܘܼܠܙܳܠܳܐ زِلزال. هَزيز. حَركة الأرض.

 • ܙܠܰܚ ــَـ ܙܠܳܚܳܐ. ܙܠܽܘܼܚܝܳܐ أُريق. فاض. انصبّ. انسكب. هَطَل.

ܙܠܰܚ ــُـ ܙܠܳܚܳܐ. ܙܠܽܘܼܚܝܳܐ زَلَخ. زَجّ. شَجّ. خَدَش. فَتَق. شَقّ. خَرَط (2) أراق. سَكَب. صَبّ. رَشّ. نَضَح (3) بلَّل. خضَّب (4) ألقى. نَشَر (5) زلَّخ. ملَّس.

 ܒܶܗ ܥܶܕ̥ܠܳܝܳܐ ذَمَّهُ. عَذَلهُ. لَامَهُ.

 ܒܶܗ ܙܰܦܠܳܢ ألحقَ بهِ كذا.

 ܪܽܘܼܩܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ بَصَق بوجههِ.

ܙܰܠܰܚ. ܙܽܘܠܳܚܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܙܕ̊ܠܰܚ. ܐܶܙܕ̊ܰܠܰܚ (مج. مط).

ܐܰܙܠܰܚ زَلَخ. خَدَش. صَبّ. أراق إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܰܚ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܚܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܠܺܝܼܚܳܐ مف (2) صَفيحة. سَبيكة.

ܙܠܳܚܳܐ أو ܙܶܠܚܳܐ ضِيق. وَجَع يضغط. ܪܶܙܦܳܐ.

ܙܶܠܚܳܐ زَلَخ. مِزلَقة (2) خَدش. فَتق. شَجّة (3) سَبيكة.

 • ܙܠܰܡ ــُـ ܙܠܳܡܳܐ. ܙܶܠܡܳܐ. ܙܰܠܡܳܐ زَلَم. أخطأ. انحرف. حاد. اعوجّ (2) حرَّف. عوَّج. أحاد (3) أفسد. أتلف (4) حَوَل. شَوَص العين (5) خَفَض. كَسَر الحرف.

ܙܰܠܶܡ. ܙܽܘܼܠܳܡܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܙܕ̊ܠܶܡ. ܐܶܙܕ̊ܰܠܰܡ (مج. مط).

ܐܰܙܠܶܡ حرَّف. عوَّج. حَوَل. أتلف إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܠܺܝܼܡܳܐ مف (2) أعوَج. مُنحرِف (3) مَفسود. مَعيب. مَذموم.

ܙܠܺܝܼܡܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) انحراف. اعوجاج. (3) كُرة مُنحرِفة.

ܙܠܺܝܼܡܽܘܼܬ̥ܳܐ انحراف. اعوجاج. عَيب إلخ.

ܙܶܠܡܳܐ. ܙܰܠܡܳܐ شائبة. عَيب. لَوم.

ܙܠܳܡܳܐ مثلهُ (2) كَسرة. خَفض.

 • ܙܠܰܥ ــُـ ܙܠܳܥܳܐ زَلَع. غَرَف. نَزَح. استقى (2) أراق. دَفَق. سكب. رشّ (3) غسل. رَحَض (4) مَزَج. خَلَط (5) فتح. فَرَق. فَصَل (6) فرَّغ.
 • ܐܶܙܕ̊ܠܰܥ (مج) واضطرب. ارتعد.

ܙܳܠܥܳܐ. ܙܳܠܽܘܿܥܳܐ زالع. غارف إلخ (2) مِغرَفة.

ܙܠܳܥܳܐ سُكُرُّجة. كأس. مِغرَفة. قَدَح.

 • ܙܠܰܦ ــُـ ܙܠܳܦܳܐ. ܙܽܘܼܠܦܳܢܳܐ وَكَف. قَطَر. نَقَط. رَشَح (2) أقطر. أسال. أرشح (3) اغترف. مَتَح. نَزَح (4) صَقَل. وَشَّى. زيَّن. نمَّق. زوَّق. برَّج.

 ܐܰܢ݈ܬ̊ܬ̥ܳܐ حاضَتْ. نَزَفتْ المرأة.

ܙܰܠܶܦ. ܙܽܘܼܠܳܦܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܙܕ̊ܠܶܦ. ܐܶܙܕ̊ܰܠܰܦ (مج. مط).

ܙܳܠܽܘܿܦܳܐ فاعل (2) غَزال. أُيَّل.

ܡܙܰܠܦܳܐ مف (2) ثَوب مُوَشّى.

ܙܽܘܼܠܦܳܢܳܐ زِينة. وَشيٌ. جَمال.

ܙܠܳܦܳܐ حَيض. نَزيف دَم (2) صَدَف. وَدَع. حَلَزون.

ܙܠܰܦܬ̥ܳܐ ج ܙܰܠ̈ܦܳܬ̥ܳܐ زَلَفة. صَدَفة. وَدَع. حَلَزون (2) زَلَفة. مِكيال. وَزن.

ܙܠܳܦܬ̊ܳܐ ج ܙܠܳܦ̈ܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 ܙܥܽܘܿܪܬ̊ܳܐ وزن يساوي 21 قيراطاً.

 ܪܰܒ̊ܬ̥ܳܐ وزن يساوي 42 قيراطاً.

ܙܠܰܦܬ̥ܳܢܳܝܳܐ صَدَفيّ. وَدَعيّ. حَلَزونيّ.

ܙܰܠܦܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ سِجِلّ. صَكّ. سِفر. مَدرَج. بَراءة.

 • ܙܰܠܦܽܘܼܕ̥ܳܐ مثلهُ وهو الأحسن.
 • ܙܠܰܩ ــَـ ܙܶܠܩܳܐ زَلَغ. أضاء. سَطَع. أزهر. بَرَق. لَمَع. تلألأ.

ܐܰܙܠܶܩ مثلهُ (2) جعلهُ يسطع ويزهر إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܠܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܙܰܠܺܝܼܩܳܐ (ذ. ث) شُعاع. ضياء. لَمع. بَهاء.

 • ܐܰܙܠܶܬ̥ سَطَع. شَعشَع النور.
 • ܙܰܡ ــَـ ܙܡܳܡܳܐ زَمّ. صوَّت زِم زِم (2) طَنّ. رَنّ. حَنّ. صَرّ. دَوى النحاس والسهم والقوس والأذن خاصّةً (3) زَمّ. شدّ. خَطَم (4) خَزَم. جعل خِزامةً في الأنف (5) زَخرَف. صَقَل. زيَّن أو اغتسل. استعمل ܙܡܳܡܳܐ.

ܐܰܙܶܡ مثلهُ (2) جعلهُ يزمّ إلخ.

ܐܶܙܕ̊ܡܶܡ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܰܡ (مج).

ܙܰܡܙܶܡ. ܙܽܘܼܡܙܳܡܳܐ زَمزَم. رَعَد. هَدَر. دَوى. طَنّ. رَنّ طويلاً (2) زَمزَم. تراطَن. أدار صَوته في خَيشومهِ وحَلقهِ دون تَكلُّم (3) ذاع. انتشر (4) جعلهُ يزمزم ويرنّ إلخ.

ܐܶܙܕ̊ܰܡܙܰܡ (مج) ومِثل اللازم منهُ (2) انتشر. شاع الخبر خاصّةً.

ܙܳܐܽܘܿܡܳܐ. ܙܳܡܽܘܿܡܳܐ زامّ. طانّ. شادّ إلخ.

ܙܳܐܽܘܿܡܽܘܼܬ̥ܳܐ زَمزَمة. طَنين. دَويّ.

ܙܡܺܝܼܡܳܐ مف (2) زامّ. طَنّان. رَنّان (3) صابون. دُهن. عِطر. طِيب.

ܡܙܰܡܙܡܳܢܳܐ فاعل (2) زَمَازِمة. مَجوسيّ.

ܡܰܙܡܳܐ. ܡܰܙܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ زَمزَمة. دَويّ. طَنين.

ܙܡܳܡܳܐ زِمام. خِطام. مَكمّة (2) رِواء. حبل تُشدّ بهِ الأمتعة على الدابّة (3) خِزامة. شَنف. قُرط. حَلَقة تُجعل في الأنف (4) صابون. طِيب. دُهن (5) بَقّ. هَوامّ (6) مِفتاح أو غَلَق الباب.

ܙܶܡܬ̥ܳܐ ج ܙܶܡ̈ܶܐ شَعرة. ܙܶܦܬ̥ܳܐ.

 • ܙܡܳܐ ــِـ ܙܡܳܝܳܐ زَمّ. رَنّ. طَنّ. دَوى.

ܙܰܡܺܝܼ. ܙܽܘܼܡܳܝܳܐ جعلهُ يزمّ ويرنّ (2) آذى. ضَرّ.

ܐܶܙܕ̊ܰܡܺܝܼ (مج) وتأذّى. تَلِف. خَرِب.

ܐܰܙܡܺܝܼ آذى. ضَرّ. أتلف.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܡܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܡܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܡܳܝܬ̊ܳܐ جَليد. سَقيط (زمّيثا).

ܙܡܳܝܬ̊ܳܢܳܝܳܐ جَليديّ. سَقيطيّ.

 • ܙܰܡܒ̊ܽܘܼܪܳܐ خُراجة. دُمَّلة. قُرحة (2) حاشا. ܙܰܒ̊ܽܘܼܪܳܐ.
 • ܙܰܡܙܺܝܼܩܳܐ شَبّابة. مِزمار (2) أُرجوحة. حَبلٌ يُعلَّق ليركبهُ الصبيان.

ܙܰܡܺܝܼܩܳܐ. ܙܰܡܙܡܺܝܼܩܳܐ لغتان فيهِ.

 • ܙܡܹܺܠܝܳܐ و ܙܡܹܺܝܠܝܳܐ[18] سِكّين. شَفرة. مِبضَع (2) مِبراة الكاتب.
 • ܡܰܙܡܰܟ̥. ܡܰܙܡܟ̥ܳܐ صَفيحة في رأس المنارة يُجعل عليها السِّراج (4) صَفيحة تقتبل الزيت السائل من السِّراج (3) آلة تُوقَد بها السُّرُج (4) مِنقاش يُستخرَج بهِ الحَصى من عُضو التناسل (5) مِنقاش. مِلقَط. كَلبَتان.
 • ܙܰܡܟ̊ܶܣ. ܙܽܘܼܡܟ̊ܳܣܳܐ خاصَم.
 • ܙܡܰܢ. ܙܰܡܢܳܐ زَمَن. وَقت. أصل في ܙܰܒ̥ܢܳܐ.

ܙܰܡܶܢ. ܙܽܘܼܡܳܢܳܐ دَعا. أدَب. عيَّن زماناً ومكاناً (2) هيَّأ. أعدّ (3) حَضّ. حَثّ. حمَّل. سبَّب.

ܐܶܙܕ̊ܰܡܰܢ (مج) وتهيّأ. استعدّ.

ܡܙܰܡܢܳܢܳܐ فاعل (2) حُجّة. داعٍ. باعِث.

ܡܙܰܡܢܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) سَبَب. باعِث.

ܙܡܺܝܼܢܳܐ. ܡܙܰܡܢܳܐ مَدعوّ. مَأدوب إلخ.

ܙܡܳܢܳܐ جَمع. حَشد. عُدّة. جَحفَل.

 • ܙܡܰܥ ــَـ ܙܡܳܥܳܐ زَمِع. أخذهُ شِبه رَعدة من البَرد أو من ذوقهِ شيئاً مرًّا (2) خاف. ذُعِر. دُهِش. ارتعد.

ܙܰܡܰܥ. ܙܽܘܼܡܳܥܳܐ أرعد. أرجف (2) ذَعَر. خوَّف. أدهش.

ܐܰܙܡܰܥ. ܡܰܙܡܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܙܕ̊ܰܡܰܥ. ܡܶܙܕ̊ܰܡܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܡܰܥ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܡܥܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܡܽܘܿܥܳܐ فاعل (2) قبيح. هائل. مَخوف.

ܙܶܡܥܬ̥ܳܐ خُصلة شَعر.

 • ܙܡܰܪ ــَـ ܙܡܳܪܳܐ زمَّر. رتَّل. رنَّم. سبَّح. مجَّد (2) غنَّى. عَزَف (3) مدح. أثنى. قرَّظ. وَصَف (4) شَهِل. كان أشهَل.

 ܒܟ̥ܶܢܳܪܳܐ دَقّ. ضَرَب بالكَنّارة.

ܙܰܡܰܪ. ܙܽܘܼܡܳܪܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܙܕ̊ܡܰܪ. ܐܶܙܕ̊ܰܡܰܪ (مج).

ܙܳܡܽܘܿܪܳܐ فاعل (2) أُنبوبة. أُنبوب الحَمَّام خاصّةً (3) أزَج. قَبو. طريق مَعقودة (4) خُبز يابس مَلفوف شِبه أُنبوبة (5) أشهَل.

ܙܳܡܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ܳܐ صناعة الموسيقى (2) شُهلة.

ܙܳܡܪܳܐ. ܙܰܡܽܘܼܪܳܐ. ܙܰܡܳܪܳܝܳܐ أشهَل.

ܙܳܡܪܽܘܼܬ̥ܳܐ شُهلة. لون العين بين سواد وزُرقة.

ܙܰܡܽܘܼܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܰܡܳܪܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܰܡܳܪܳܐ زَمّار. مُرتِّل إلخ (2) باكٍ. مُعدِّد (3) أشهَل (4) زَمّارة. مِزمار.

ܙܰܡܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ موسيقي. صِناعة الغِناء (2) شُهلة.

ܙܡܺܝܼܪܳܐ مُزَمَّر. مُرتَّل. مَمدوح. مُقرَّظ.

ܙܡܺܝܼܪܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) أُنشودة. ترتيلة. نَغمة.

 ܙܡܺܝܼܪܰܬ̥ ܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬ̥ܳܐ نشيد الأنشاد.

ܡܰܙܡܽܘܿܪܳܐ أُنشودة (2) مَزمور داود خاصّةً.

ܙܡܳܪܳܐ. ܙܰܡܪܽܘܼܪܳܐ زَمّارة. شَبّابة.

 • ܙܡܰܪܓ̊ܕ̥ܳܐ زُمُرُّد. حجر كريم شفّاف أخضر اللون.
 • ܙܡܽܘܼܪܢܳܐ. ܐܶܙܡܽܘܼܪܢܳܐ طِيب. عَنبَر. مِسك.
 • ܙܢܳܐ ــِـ ܙܢܳܝܳܐ زَنى.

ܙܰܢܺܝܼ. ܙܽܘܼܢܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܙܕ̊ܰܢܺܝܼ. ܡܶܙܕ̊ܰܢܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܳܢܝܳܐ. ܙܰܢܳܝܳܐ زانٍ. زَنّاء.

ܙܳܢܺܝܼܬ̥ܳܐ. ܙܰܢܳܝܬ̊ܳܐ زانية. زَنّاءة.

ܙܳܢܝܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܰܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ زِناء.

 ܒܶܝܬ̥ ܙܽܘܼܢܳܝܳܐ و ܙܰܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ ماخور. بيت الزِّناء.

 • ܙܶܢ. ܙܰܢ. ܙܢܳܐ ج ܙܢܰܝ̈ܳܐ نَوع. صِنف. ضَرب. شَكل. نَسَق. نَمَط. فَنّ (2) كيفيّة. حالة. طريقة (3) خُلُق. سَجِيّة (4) حال. صِفة حاليّة عند النُّحاة.

 ܠܳܐ ܡܬ̥ܰܚܡܳܐ مصدر فعليّ أو ميميّ.

 ܒܰܙܢܺܝܼ̈ܢ ܙܢܺܝܼ̈ܢ بأنواعٍ مختلفة.

 ܕܰܙܢܺܝܼ̈ܢ ܙܢܺܝܼ̈ܢ مُختلِف. مُتنوِّع. شَتّى.

 ܒܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܙܢܺܝܼ̈ܢ مُطلَقاً. أبداً.

 ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ على هذا النمط والأسلوب.

ܙܢܳܢܳܝܳܐ مُتنوِّع. مُختلِف.

ܙܢܳܢܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ تَنوُّع. اختلاف.

 • ܙܰܢܒ̊ܽܘܼܪܳܐ قُرحة. خُراجة. دُمَّلة. بَثر (2) زُنبور. في لغة بعض الآراميّين.
 • ܙܰܢܒ̊ܺܝܼܠܳܐ زَنبيل. سَبَذَة.
 • ܙܢܰܓ̥ ــُـ ܙܢܳܓ̥ܳܐ. ܙܶܢܓ̊ܳܐ طَرَح. ألقى. أبعد (2) صَفّ. نظَّم. رتَّب (3) وَشَّى. زخرف. زيَّن (4) صَلّ. طَنّ. رَنّ. صَرّ.

ܙܰܢܶܓ̥. ܙܽܘܼܢܳܓ̥ܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܙܢܳܓ̥ܳܐ زِينة. جَمال الزِّينة (2) صَفّ من كلّ شيء (3) زُمرة. فِئة (4) صَرير. صَليل النحاس والعَرَبات (5) رَنين. خَشخَشة السلاح والأجراس خاصّةً (6) جَرَس. جَلجَلة.

 • ܙܢܰܓ̥ܦܳܐ صَرير. صَليل خَشخَشة (2) أجراس. جَلاجِل.
 • ܙܰܢܓ̊ܰܒ̊ܺܝܼܠ. ܙܰܢܓ̊ܰܒ̊ܺܝܼܠܳܐ زَنجَبيل.
 • ܙܽܘܼܢܓ̊ܰܦܰܪ زُنجُفر.
 • ܙܰܢܓ̊ܰܪ. ܙܽܘܼܢܓ̊ܳܪܳܐ زَنجَر. أصدَأ.

ܐܶܙܕ̊ܰܢܓ̊ܰܪ تَزَنجَر. صَدِئ.

ܙܰܢܓ̊ܳܪܳܐ. ܙܽܘܼܢܓ̊ܳܪܳܐ زِنجار. صَدَأ.

 • ܙܰܢܕ̊ܳܐ زِند. قَصَبة الساعد (2) كُمّ يُلبَس في الزِّند.

ܙܰܢܶܕ̥. ܙܽܘܼܢܳܕ̥ܳܐ قَطَع الزُّنود خاصّةً (2) أخلى. أفرغ. أخوى.

 • ܙܰܢܕ̊ܺܝܼܩܳܐ خَفير. حارس. رئيس السِّجن.
 • ܙܰܢܙܶܠ. ܙܽܘܼܢܙܳܠܳܐ زَلزَل. هَزّ. أرعَش (2) تزلزل (3) قيل أيضاً: أهان. استخفّ. استهزأ.

ܐܶܙܕ̊ܰܢܙܰܠ. ܡܶܙܕ̊ܰܢܙܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

 • ܙܶܢܛܳܐ. ܙܰܢܛܳܐ خُراجة خَبيثة. طاعون.
 • ܙܢܰܩ ــُـ ܙܢܳܩܳܐ. ܙܽܘܼܢܩܳܢܳܐ زَنَق. شَنَق. شدّ. رَبَط. كبَّل (2) رمى. رَشَق. طرح. قذف بعُنف (3) طَرَد. أبعد. نَفى (4) مَلأ. طفَّح الكأس.

 ܒܩܶܫܬ̊ܳܐ رَشَق. رَمى النِّبال.

ܙܰܢܶܩ. ܙܽܘܼܢܳܩܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܙܕ̊ܢܶܩ. ܐܶܙܕ̊ܰܢܰܩ (مج).

ܐܰܙܢܶܩ مثل ܙܢܰܩ (2) جعلهُ يزنق ويرشق إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܢܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܢܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܢܩܳܐ[19] مَكَمّة. مِخطَم. زيار. مِقوَد (2) خُفّ. مَداس. مُوق (3) ذَقن. مَنبَت اللِّحية (4) فَم. مِنقار.

 ܒܰܪ ܙܰܢܩܳܐ ج ܒܰܪ ܙܰܢܩ̈ܶܐ[20] ران. ساق من حديد خاصّةً يُلبَس في الساق والذِّراع.

 ܒܰܪ ܙܰܢܩܳܝܳܐ. ܒܰܪ ܙܰܢܩܳܢܳܐ[21] مثلهُ.

 ܬܚܶܝܬ̥ ܙܰܢܩܳܐ[22] غَبَب. ܓܢܳܪܳܐ.

ܙܰܢܩܳܝܳܐ[23] خُفّ. مَداس. مُوق (2) إسكاف. خُفَّاف (3) هواء لطيف بارد.

ܙܰܢܩܳܝܽܘܼܬ̥ܳܐ سِكافة. حِرفة الإسكاف.

ܙܢܰܩܬ̥ܳܐ ج ܙܰܢܩ̈ܳܬ̥ܳܐ نسيم. هواء لطيف بارد (2) شِهاب.كوكب مُنقَضّ.

 • ܙܢܰܪ ــُـ ܙܢܳܪܳܐ زُكِم. أُبتلي بالزُّكام.

ܙܰܢܰܪ. ܙܽܘܼܢܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) ابتلى بالزُّكام (3) زنَّر. نطَّق.

ܐܶܙܕ̊ܰܢܰܪ. ܡܶܙܕ̊ܰܢܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܙܢܳܪܳܐ زُكام. نَزلة (2) زُنّار.

ܙܽܘܼܢܳܪܳܐ زُنّار.نِطاق. حِزام.

 • ܙܥܰܡ ــُـ ܙܥܳܡܳܐ. ܙܶܥܡܬ̥ܳܐ تَزغَّم. غَضِب (2) بكَّت. أنَّب. عنَّف (3) سَخِر. هَزأ (4) عيَّر. عيَّب. خجَّل. فَضَح.

ܙܰܥܶܡ. ܙܽܘܼܥܳܡܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܙܕ̊ܥܶܡ. ܐܶܙܕ̊ܰܥܰܡ (مج).

ܐܰܙܥܶܡ مثل ܙܰܥܶܡ.

ܙܽܘܼܥܳܡܳܐ عار. عَيب. فَضيحة.

 • ܙܥܰܦ ــُـ ܙܥܳܦܳܐ عَنُف. قَسا. عَبَس. كان فَظًّا (2) زَعَف. دَفَع. دَحَق (3) ܒ غَضِب. بكَّت. انتَهر. ازدَجَر.

ܙܰܥܶܦ. ܙܽܘܼܥܳܦܳܐ مُبالغة المتعدّي (2) جعلهُ يَعنُف ويدفع الخ (3) خشَّن. غلَّظ. ضدّ ملَّس.

ܐܶܙܕ̊ܥܶܦ. ܐܶܙܕ̊ܰܥܰܦ (مج) وعَنُف. قَسا (2) غَضِب. وبَّخ. احتدّ.

ܐܰܙܥܶܦ جعلهُ يعنف ويقسو ويدفع إلخ (2) عَنُف. غَضِب. شَرِس.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܥܰܦ (مج) وعَنُف. قَسا. شَرِس.

ܙܰܥܽܘܼܦܳܐ عنيف. عَبوس. قاسٍ. فَظّ. غَضوب. شَرِس (2) خَشِن. غليظ (3) كَثيف. مُشعر. مُتلبِّد.

ܙܥܺܝܼܦܳܐ مثلهُ (2) حادّ. صارم. ماضٍ. قاطع.

ܙܰܥܽܘܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ عُنف. عُبوسة. قَساوة إلخ.

ܙܥܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ شَراسة. فَظاظة. خُشونة إلخ.

 • ܙܰܥܦܪܳܢܳܐ زَعفَران. كُركُم (ك. قد).
 • ܙܥܰܩ ــُـ زَعَق. هَتَف. صرخ. صاح.ضَجّ (2) صوَّت الحَجّل (3) هَدَر الرَّعد والسحاب (4) ܒ نَهَر. أنَّب. زَجَر.

ܙܥܶܩ ــَـُـ ܙܥܳܩܳܐ زَعَق. هَتَف. صرخ إلخ.

ܐܰܙܥܶܩ. ܡܰܙܥܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ لكنّهُ آنس.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܥܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܥܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܥܽܘܿܩܳܐ زاعق. صارخ. هاتف إلخ.

ܙܳܥܽܘܼܩܬ̊ܳܐ مؤنّثهُ (2) صاعقة.

ܙܥܳܩܬܳ̊ܐ زَعقة. صَرخة. صَيحة.

 • ܙܥܰܪ ــَـ ܙܥܽܘܼܪܝܳܐ صَغُر. قَصُر. ضاق (2) نَقَص. قَلّ.

 ܙܶܥܪܰܬ̥݀ ܢܰܦܫܶܗ جَزِع. هَلَع. خاف (2) ضاق صَدرهُ.

ܐܶܙܕ̊ܥܰܪ. ܡܶܙܕ̊ܰܥܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܰܥܰܪ. ܙܽܘܼܥܳܪܳܐ صغَّر. قصَّر. ضيَّق. نقَّص. قلَّل.

ܐܰܙܥܰܪ مثلهُ (2) استصغر. استخفّ. احتقر.

 ܢܰܦܫܶܗ تصاغَر. تواضَع.

ܐܶܙܕ̊ܰܥܰܪ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܥܰܪ (مج).

ܙܥܽܘܿܪܳܐ صغير. قصير. ضَيِّق. حقير. قليل. يَسير.

ܙܥܽܘܿܪܳܐ. ܙܥܽܘܿܪܝܳܐ. ܙܥܽܘܿܪܬ̊ܳܐ ج ܙܥܽܘܿܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܙܥܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

 ܙܥܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ دَنايا. أمور حقيرة قليلة (2) اختصار. إيجاز.

 ܒܰܙܥܽܘܿܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ بالاختصار. بالإيجاز.

 ܙܥܽܘܿܪ يَسيراً. قَليلاً.

 ܙܥܽܘܿܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ صغير السِّنّ.

 ܟܰܕ̥ ܙܥܽܘܿܪ على الأقلّ.

 ܥܰܠ ܙܥܽܘܿܪ على القليل. بالتَّقليل.

 ܕܠܳܐ ܒܰܙܥܽܘܿܪ غير يَسير. كثيراً.

ܙܥܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ܳܐ صِغَر. قِصَر. قِلّة. حَقارة. اختصار. إيجاز.

 ܙܥܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ ܢܰܦܫܳܐ جَزَع. هَلَع. جَبانة ضِيقة الصَّدر.

 ܪܽܘܼܚܳܐ ضِيقة النَّفس.

ܙܥܽܘܿܪܳܐܺܝܼܬ̥. ܙܥܽܘܿܪܝܳܐܺܝܼܬ̥ قليلاً. بنوعٍ مُختصَر. بنوعٍ حقير.

 • ܙܰܥܪܽܘܼܪܳܐ. ܙܰܥܪܳܪܳܐ زَعرور.
 • ܙܶܦܬ̥ܳܐ ج ܙܶܦ̈ܶܐ شَعرة. خُصلة شَعر (2) هُدبة. شَعر الأجفان (3) شارب.

ܙܰܦܬ̥ܳܐ ج ܙܰܦ̈ܶܐ مثلهُ (2) دَبُّوس. مِطرَقة. طبرزين. عَصا.

 • ܙܺܝܼܦ. ܙܺܝܼܦܳܐ جَفن. هُدب العين (كلدانيّة قديمة).
 • ܙܰܦܠܳܢ كذا. كَيت. ذَيت (2) فُلان.

 ܙܰܦܠܳܢ ܙܽܘܼܙܺܝܼ̈ܢ كذا دِرهم.

 • ܙܦܰܪ ــَـ نَتِن. قَذِر. زَهِم. زَنِخ. سَهِك (2) فَطَر. أكل زَفَراً في الصوم.

ܙܰܦܰܪ. ܙܽܘܼܦܳܪܳܐ مبالغتهُ (2) أنتن. قذَّر. زنَّخ. سهَّك.

ܐܶܙܕ̊ܦܰܪ. ܐܶܙܕ̊ܰܦܰܪ (مج) ونَتِن. قَذِر. زَنِخ. سَهِك.

ܙܰܦܪܳܐ نَتِن. قَذِر. وَسِخ. زَنِخ. سَهِك.

ܙܳܦܪܳܐ. ܙܰܦܽܘܼܪܳܐ مثلهُ.

ܙܰܦܪܽܘܼܬ̥ܳܐ نَتانة. قَذَر. سُهوكة إلخ.

ܙܽܘܼܦܪܳܐ رائحة نَتِنة سَهِكة إلخ (2) خِصية الثعلب. نبت يُسمّى بالفارسيّة جفتا فريد (3) ما يطفو فوق القِدر من الأوساخ.

ܙܶܦܪܳܐ. ܙܽܘܼܦܪܺܝܼܢܳܐ شارب. ܦܰܣܡܳܐ.

 • ܙܽܘܼܦܪܳܩܳܐ أظنّه تحريف ܙܽܘܼܩܪܳܩܳܐ.
 • ܙܶܦܬ̊ܳܐ (ث) زِفت. قِير.

ܙܰܦܶܬ̥. ܙܽܘܼܦܳܬ̥ܳܐ زفَّت. طَلى بالزِّفت.

ܐܶܙܕ̊ܰܦܰܬ̥. ܡܶܙܕ̊ܰܦܬ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܦܺܝܼܬ̥ܳܐ مُزفَّت. مُقيَّر.

 • ܙܶܩܳܐ (ذ. ث) زِقّ. قُربة. ظَرف (2) بَطن منفوخ.

ܙܶܩܽܘܼܬ̥ܳܐ ج ܙܶܩ̈ܘܳܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܶܩܽܘܿܩܬ̊ܳܐ ج ܙܶܩܽܘܿܩ̈ܝܳܬ̥ܳܐ زُقَيق. زَكْرة.

ܙܩܺܝܼܬ̥ܳܐ ج ܙܶܩ̈ܝܳܬ̥ܳܐ جَود. سِقاء.

ܙܶܩܳܝܳܐ. ܙܶܩܳܢܳܐ زِقّي. ضَرب من الاستسقاء.

 • ܙܰܩܙܰܩܬ̊ܳܐ ج ܙܰܩܙ̈ܩܳܬ̥ܳܐ حَلَقة. عُروة (2) حَلَقة الباب.

ܙܰܩܙܶܩ. ܙܽܘܼܩܙܳܩܳܐ شَدّ. علَّق حَلَقاً بشيء (2) صَرّ. صَرَف. صوَّت زِق زِق.

ܐܶܙܕ̊ܰܩܙܰܩ. ܡܶܙܕ̊ܰܩܙܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

 • ܙܩܰܛ ــُـ ܙܩܳܛܳܐ هَمَز. نَخَز. لَكَز (2) حرَّك. حَثّ. حَضّ (3) آذى. لَذَع.

ܙܰܩܶܛ. ܙܽܘܼܩܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܙܕ̊ܩܶܛ. ܐܶܙܕ̊ܰܩܰܛ (مج).

ܙܳܩܽܘܿܛܳܐ فاعل (2) مِهماز. مِنخَسة (3) مِحَسَّة.

ܙܩܽܘܼܛܬ̊ܳܐ ج ܙܩܽܘܼܛܝ̈ܳܬ̥ܳܐ مِهماز (2) مِحَسَّة.

ܙܩܽܘܿܛܳܐ صَبيّ صغير (2) حِدَأَة. طائر صغير حادّ النظر (3) قال بهلول: مسدي لشيء ما (لا أفهمه).

 • ܙܩܽܘܼܡܳܐ فُول. باقلّاء.
 • ܙܽܘܼܩܢܳܐ بَرَد دقيق. ܙܽܘܼܩܝܳܐ.

 ܙܽܘܼܩܳܢܳܐ. ܒܢ̈ܳܬ̥ ܙܽܘܼܩ̈ܢܶܐ مثلهُ.

 • ܙܩܰܦ ــُـ ܙܩܳܦܳܐ نَصَب. رَفَع. صَلَب (2) كَرَب. فَلَح. حَرَث (3) هيَّج. أماج. أثار (4) نَصَب الحرف (5) انتصب. ارتفع (6) نَعَظ. انتَصب الذَّكرُ (7) هاج. ماج. ثار. افتتن (8) اقشعرّ. ازبأرّ. انتصب شَعر الجسم.

 ܨܶܒ̥ܥܳܐ نَصَب الإصبع السَّبَّابة تَعجُّباً واستعظاماً لأمر (2) كَلّ. عَجِز.

ܙܰܩܶܦ. ܙܽܘܼܩܳܦܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܙܕ̊ܩܶܦ. ܐܶܙܕ̊ܰܩܰܦ (مج) وانتصب. ارتفع. وقف. هاج. ثار. اقشعرّ إلخ.

ܐܰܙܩܶܦ جعلهُ يرفع وينصب ويصلب إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܩܰܦ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܩܦܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܩܽܘܿܦܳܐ ناصِب. رافِع. صالِب إلخ.

ܙܳܩܽܘܿܦܬ̊ܳܐ ج ܙܳܩܽܘܿܦ̈ܳܬ̥ܳܐ و ܙܳܩܽܘܿܦ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ (2) قائمة النَّول.

ܙܩܺܝܼܦܳܐ مف (2) صَليب (3) عَمود. خطّ من الصَّليب (4) هائج. ثائر. مُتموِّج (5) غَضبان. حَنِق (6) وَعِر. صَعب. عَسِر.

ܙܩܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) كِناية عن النَّصرانيّة.

ܡܙܰܩܦܳܐ مف (2) هائج. ثائر (3) وَعِر. صَعب. عَسِر.

ܙܩܳܦܳܐ زُقَاف. نَصب. فَتحة طويلة (2) خازوق.

ܙܳܩܺܝܼܦܬ̊ܳܐ دَبّوس. طبرزين. عَصا. عَمود من حديد.

 • ܙܩܰܪ ــُـ ܙܩܳܪܳܐ. ܙܩܽܘܼܪܝܳܐ نَسَج. حاك (2) نَسَج. ألَّف. ركَّب الكلام خاصّة (3) جَمَدت. شَخَصت. يَبِست العينُ عن الحركة.

ܐܶܙܕ̊ܩܰܪ. ܡܶܙܕ̊ܰܩܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܰܙܩܰܪ جعلهُ ينسج ويحوك إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܩܰܪ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܩܪܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܩܽܘܿܪܳܐ ناسِج. حائِك. مُركِّب إلخ.

ܙܳܩܪܳܐ. ܙܰܩܳܪܳܐ مثلهُ.

 ܙܳܩܰܪ ܩܰܘ̈ܕ̊ܶܐ عَنكَبوت (سواديّة).

ܙܳܩܽܘܿܪܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܰܩܳܪܽܘܼܬ̥ܳܐ حِياكة إلخ.

ܙܩܳܪܳܐ. ܙܩܽܘܿܪܳܐ نَسيج.

ܙܩܽܘܿܪܳܐ مَنسوجة من الكلام و الشِّعر (2) نُقطة عند النُّحاة. ܡܚܰܝܕ̥ܳܢܳܐ.

ܙܰܩܪܳܢܳܐ دَقَل السفينة.

ܙܽܘܼܩܪܳܩܳܐ دارة. حَوطة. دائرة. هالة.

ܙܩܽܘܿܪܬ̊ܳܐ مِنَسّة. هَراوة. خشبة القصّاب. مِقرَعة.

ܡܰܙܩܽܘܼܪܬ̊ܳܐ ج ܡܰܙܩܽܘܼܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ مِنسَج. أداة يُمدّ عليها الثوب ليُنسَج.

ܙܩܳܪܬ̊ܳܐ مرّة (2) ثَروة. غِنى. يَسار (2) عَظَمة. استِنان. زُهوّ. خُيَلاء.

 • ܙܩܰܬ̥ ــُـ ܙܩܳܬ̥ܳܐ هَمَز. نَخَز. لَكَز. غَرَز. شاك (2) آذى. آلَم. أزعج. لَسَع (3) حثّ. حرَّك. هيَّج.

ܙܰܩܶܬ̥. ܙܽܘܼܩܳܬ̥ܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܙܕ̊ܩܶܬ̥. ܐܶܙܕ̊ܰܩܰܬ̥ (مج) وثار. هاج. ماج (2) تشنَّج. تقبَّض. اقشعرّ. ارتعد.

ܙܳܩܽܘܿܬ̥ܳܐ ج ܙܳܩ̈ܽܘܿܬ̥ܶܐ و ܙܳܩ̈ܘܳܬ̥ܳܐ (ذ. ث) مِنخَز. مِهماز. مِنسَأة. ܡܰܣܳܣܳܐ (2) عار. فضيحة. عَيب.

ܙܶܩܬ̊ܳܐ ج ܙܶܩ̈ܬ̊ܶܐ و ܙܶܩ̈ܳܬ̥ܳܐ (ذ. ث) مثلهُ (2) عصا. قَضيب من الشجر (3) رَعدة (4) حَدَبة.

ܙܩܳܬ̥ܳܐ (ذ. ث) كُزَاز. رَعدة. قُشعَريرة (2) تَشنُّج. تَقبُّض الأعضاء (3) عار. فضيحة.

 • ܙܰܪܳܐ. ܙܳܪܳܐ عَطعَطة. عَويل. وَيل.
 • ܙܪܳܐ ــِـ ܙܪܳܝܳܐ أوقف الدابّة ليركبها (2) رَكِب واقفاً على ظهر الدابّة.

ܙܰܪܺܝܼ. ܙܽܘܼܪܳܝܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܙܕ̊ܪܺܝܼ. ܐܶܙܕ̊ܰܪܺܝܼ رَكِب واقفاً.

ܐܰܙܪܺܝܼ أمال. أحاد بشدّة.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܺܝܼ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܳܪܝܳܐ ج ܙܳܪ̈ܰܝܳܐ راكب واقفاً.

ܙܰܪܝܳܐ ج ܙܪ̈ܰܝܳܐ مثلهُ (2) دِرع. زَرَد.

ܡܶܙܕ̊ܰܪܝܳܢܳܐ مَن يركب واقفاً.

ܡܶܙܕ̊ܰܪܝܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ وُقوف على ظَهر الدابّة.

 • ܙܪܰܒ̥ ــُـ ܙܪܳܒ̥ܳܐ. ܙܪܽܘܼܒ̥ܝܳܐ. ܙܶܪܒ̊ܳܐ زَرَب. حَبَس المواشي في الزَّريبة (2) زَحَم. ضغط. ضايق. حَصَر (3) لَزّ. شدّ. حَزَم. عَكَم (4) انتهر. زَجَر (5) نَصَب الحرفَ وخَفَضهُ ضدّ (6) نافس. غاير. بارى (7) جَدّ. هَمّ. اجتهد (8) زَرِب. سال بشدّة (9) هَطَل. اشتدّ. دام المطر (10) زُحِم. ضُغِط. تضايق.

 ܐ݈ܢܳܫܳܐ تزاحم القَوم.

 ܥܳܩܬ̥ܳܐ ܠܰܦܠܳܢ كَرَب. أخذ الغَمُّ فُلاناً.

 ܠܰܦܠܳܢ ܒܙܰܦܠܳܢ لجَّ. ألَحّ. ألزَم فُلاناً بكذا.

ܙܰܪܶܒ̥. ܙܽܘܼܪܳܒ̥ܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܙܕ̊ܪܶܒ̥. ܐܶܙܕ̊ܰܪܰܒ̥ (مج) وتراكَم. تلبَّد. ازدحم (2) تركَّب. تكوَّن.

ܐܰܙܪܶܒ̥ جعلهُ يزرب ويزحم إلخ.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܰܒ̥. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܒ̥ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܪܺܝܼܒ̥ܳܐ مف (2) ضَيِّق. حَرِج (3) مُتضايق. مُتعذِّب (4) خفيف. سريع (5) شديد. زاغب. هاطل (6) أرعَن. مُختلِط العقل.

 ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܙܪ̈ܺܝܼܒ̥ܳܬ̥ܳܐ بَرَد. حَبّ الغَمام.

ܙܪܺܝܼܒ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) حِدّة. قوّة. شِدّة.

 ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ تراكُم. تكاثُف السُّحُب.

ܡܶܙܕ̊ܰܪܒ̊ܳܐ مَزروب. مَضغوط. مَزحوم إلخ (2) مُلَزَّز. مُجتَمَع الخَلق شَديد الدِّرُّع.

ܙܪܽܘܼܒ̥ܝܳܐ مَغص. إسهال (2) نُتوء. جُحوظ العين (3) ضَرورة. حاجة. ضِيق.

ܙܪܳܒ̥ܳܐ ضَغط العين. عِلّة شديدة الألم تمنعها عن الحركة (2) ضَغط القلب. مرض يحصر قلب المريض فيُغشَى عليهِ.

ܙܰܪܒ̊ܳܐ زَرْب. زَريبة. حَظيرة (2) ضَغط. ضيق. ازدحام. تراكُم. ثِقل (2) وقيل أيضاً: صَكّ.

ܙܽܘܼܪܒ̊ܳܐ غَلَق. لِزاز الباب.

ܙܪܽܘܼܒ̥ܬ̥ܳܐ زَوبعة. عاصِف.

ܙܳܪܺܝܼܒ̥ܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) وابل. مطر هاطل شديد.

ܙܰܪܒ̊ܳܒ̥ܳܐ رَابّ. زَوج الأُمّ.

 • ܙܰܪܒ̊ܽܘܼܙܳܐ البَقلة اليمانيّة. القطف.
 • ܙܪܰܓ̥ ــُـ ܙܪܳܓ̥ܳܐ. ܙܪܽܘܼܓ̥ܝܳܐ. ܙܪܳܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ شَهِل. زَرِق. تلألأ. أزهر. لَمَع.

ܙܳܪܓ̊ܳܐ خَمريّ اللون (2) أشهَل (3) عَقيق. حجر كريم لونهُ خَمريّ بين أحمر وأصفر (4) خَمر. راح.

ܙܳܪܓ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ لون الخَمر (2) شُهلة بين حُمرة وصُفرة (3) فَصل الربيع والخريف.

ܙܳܪܽܘܿܓ̥ܳܐ أشهَل. أزرَق. خَمريّ. مُزهِر.

ܙܳܪܽܘܿܓ̥ܽܘܼܬ̥ܳܐ شُهلة. زُرقة. تَلألؤ.

 • ܐܶܙ̊ܕܰܪܓ̊ܰܒ̥ غَلَظ. كَثُف. تَعبَّأ.
 • ܙܰܪܓ̊ܶܠ. ܙܽܘܼܪܓ̊ܳܠܳܐ ماد. تمايل. تَبَختَر.

ܐܶܙܕ̊ܰܪܓܰܠ. ܡܶܙܕ̊ܰܪܓ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܙܰܪܓ̊ܳܢܳܐ فَرع. أصل الكَرمة المدفون (كلدانيّة قديمة).
 • ܙܪܰܕ̥ ــُـ ܙܪܳܕ̥ܳܐ. ܙܪܽܘܼܕ̥ܝܳܐ زَرَد. خَنَق. شنق. شدّ. ربط (2) خلط. شوَّش (3) تسلَّح. لَبِس زَرَداً. دِرعاً (4) خَلَب. سَلَب العقلَ.

ܙܰܪܶܕ̥. ܙܽܘܼܪܳܕ̥ܳܐ مبالغتهُ (2) ألبس دِرعاً.

ܐܶܙܕ̊ܪܶܕ̥. ܡܶܙܕ̊ܰܪܕ̊ܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܐܶܙܕ̊ܰܪܰܕ̥ (مج) وتدرَّع. لَبِس دَرعاً.

ܐܰܙܪܶܕ̥ جعلهُ يزرد ويخنق ويخلط إلخ.

ܙܪܳܕ̥ܳܐ مَحبّة. هُيام. خَلب. عِشق.

ܙܰܪܕ̥ܳܐ زَرَد. دِرع مَزرودة مَنسوجة.

ܙܽܘܼܪܕ̊ܺܝܼܬ̥ܳܐ مَزرَد. مَبلَع. حَلق.

 • ܙܶܪܕ̊ܳܩܳܐ صُفَاريّة. طائر أصفر الريش.
 • ܙܰܪܕ̊ܩܳܐ بَقَّم أو عُصفُر (2) نُتوء. جُحوظ. ܙܪܽܘܼܕ̥ܝܳܐ (3) أصفر.
 • ܙܪܰܙ ــَـ حَزَم. حَذَق (2) تسلَّح. تنطَّق. تنشَّط. تشدَّد (3) باشر. اعتنى.

ܐܶܙܕ̊ܪܶܙ. ܡܶܙܕ̊ܰܪܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܙܰܪܶܙ. ܙܽܘܼܪܳܙܳܐ أحزَم. حذَّق (2) سلَّح. نطَّق. نشَّط. شدَّد (3) سَعَر. أجَّج النار.

ܐܰܙܪܶܙ. ܡܰܙܪܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܙܕ̊ܰܪܰܙ. ܡܶܙܕ̊ܰܪܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܰܙ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܙܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܪܺܝܼܙܳܐ زَريز. خَفيف. حازم. حاذق. حريص. نشيط. شَهم. شديد. باسل. فاضل إلخ.

ܙܪܺܝܼܙܽܘܼܬ̥ܳܐ حَزم. حَذق. شَهامة. بَسالة. نَشاط إلخ.

ܙܪܺܝܼܙܳܐ. ܙܰܪܺܝܼܙܳܐ قِرِلَّى. طائر شديد الحذر.

 • ܙܰܪܙܰܦܬܳ̊ܐ زُرزُور.
 • ܙܰܪܙܽܘܼܡܳܐ خُرطوم. ܙܽܘܼܡܳܐ.
 • ܙܰܪܙܽܘܼܪܳܐ. ܙܰܪܙܺܝܼܪܳܐ زُرزُور.
 • ܙܪܰܚ ــَـ ܙܪܳܚܳܐ زَرِح. شَرَق. نَجَم. طَلَع. سَطَع.

ܙܰܪܚܳܐ مُشرِق. طالع. ناجم (2) طائر شبهُ الحَجَل والدُّرّاج (هذه سواديّة).

 • ܙܪܰܛ ــُـ ܙܪܳܛܳܐ. ܙܶܪܛܳܐ شَرَط. خَدَش. خَمَش. مزَّق. شَجّ.

ܙܰܪܶܛ. ܙܽܘܼܪܳܛܳܐ مبالغتهُ.

ܐܶܙܕ̊ܪܶܛ. ܐܶܙܕ̊ܰܪܰܛ (مج).

ܙܳܪܛܳܐ. ܙܳܪܽܘܿܛܳܐ خادِش إلخ.

ܙܽܘܼܪܛܳܐ حَربة. سَهم. نَبل مَسموم (2) سَموم. ريح حارّة.

 • ܐܶܙܕ̊ܰܪܟ̊ܰܓ̥ تكاسَل. تغافَل.
 • ܙܰܪܟ̊ܶܠ. ܙܽܘܼܪܟ̊ܳܠܳܐ رَفَل. تمايل.تَبَختَر. استَنّ.

ܐܶܙܕ̊ܰܪܟ̊ܰܠ. ܡܶܙܕ̊ܰܪܟ̊ܠܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

 • ܙܪܰܡ ــُـ ܙܪܳܡܳܐ هاب. خاف. فَزِع.

ܙܰܪܶܡ. ܙܽܘܼܪܳܡܳܐ أهاب. خوَّف.

ܐܰܙܪܶܡ. ܡܰܙܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ مثلهُ.

ܐܶܙܕ̊ܰܪܰܡ. ܡܶܙܕ̊ܰܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج. مط).

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܰܡ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܡܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܰܪܡܳܐ. ܐܳܙܰܪܡܳܐ مَهيب. مَخوف.

ܙܰܪܡܬ̥ܳܐ. ܐܳܙܰܪܡܬ̥ܳܐ مؤنّثهُ.

 • ܙܰܪܢܽܘܼܒ̥ܳܐ قِيل: سَيل.
 • ܙܰܪܢܰܒ̊. ܙܰܪܢܽܘܼܒ̊ܬ̥ܳܐ زَرنَب. رِجل الجَّراد. شجر طَيّب الرائحة.
 • ܙܰܪܢܺܝܼܟ̥ܳܐ. ܙܰܪܢܺܝܼܩܳܐ زِرْنيخ.
 • ܙܰܪܢܳܦܳܐ زَرافة. ܨܶܦܰܪ ܓܰܡܠܳܐ.
 • ܙܰܪܢܽܘܼܦܬ̥ܳܐ مثل ܙܰܪܢܽܘܼܒ̊ܬ̥ܳܐ.
 • ܙܰܪܢܽܘܼܩܳܐ زُرنوق. سَطل. دَلو لاستقاء الماء.
 • ܙܪܰܥ ــُـ ܙܪܽܘܼܥܝܳܐ. ܙܶܪܽܘܼܥܬܳܐ. زَرَع. بَذَر (2) بدَّد. شتَّت (3) بَثّ. نشر. لقَّن (4) تناسل. تسلسل.

ܐܰܙܪܰܥ مثلهُ (2) جعلهُ يزرع إلخ.

ܐܶܙܕ̊ܪܰܥ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܰܥ (مج).

ܙܳܪܽܘܿܥܳܐ زارِع. زَرّاع. باذِر إلخ.

ܙܳܪܽܘܿܥܽܘܼܬ̥ܳܐ زِراعة. حِرفة الزَّرّاع.

ܙܰܪܥܳܐ ج ܙܰܪ̈ܥܶܐ زَرع. واحد الزُّروع (2) بِذر. بِزر. حَبّ كلّ نَبت (3) مَنيّ. نُطفة. مَذي (4) نَسل. ذُرّيّة. سُلالة (5) بَيض (6) وقت الزراعة.

 ܕܡܰܕ̥ܡܟ̥ܳܐ. ܕܩܶܪܝܳܐ مَذي.

 ܕܡܰܠܟ̊ܽܘܼܬ̥ܳܐ وَليّ العهد.

 ܙܪܰܥ ܦܽܘܼܪ̈ܬ̊ܰܥܢܶܐ حَشيشة البراغيث.

 ܦܪ̈ܰܚܕ̥ܽܘܿܕܶܐ بَول الخُفّاش.

 ܩܰܛܽܘܼܢܳܐ بِزر قطونا. حشيشة البراغيث.

 ܩܰܡܨܳܐ بَيض الجَّراد.

 ܫܰܡܪܳܐ ܪܽܘܿܡܳܝܳܐ أَنِيسُون.

 ܒܰܪ ܙܰܪܥܳܐ بِزر (2) مَذي.

 ܒܶܝܬ̥ ܙܰܪ̈ܥܶܐ مَخزَن البُزور (2) أرض تصلح للزراعة.

ܙܰܪܥܽܘܿܢܳܐ تصغيرهُ. بَقل. واحد البُقول.

ܙܰܪܥܳܢܳܝܳܐ زَرعيّ. بِذريّ. بِزريّ إلخ.

ܙܰܪܥܬ̥ܳܐ زَرع (2) مَزرعة.

ܙܰܪܥܺܝܼܬ̥ܳܐ نَسل. ذُرّيّة. سُلالة.

ܙܪܽܘܼܥܬ̊ܳܐ مثلهُ (2) زَرع. واحد الزُّروع.

ܡܰܙܪܰܥܬ̊ܳܐ مَزرَعة. مَوضع الزَّرع.

 • ܙܪܰܦ ــُـ ܙܪܳܦܳܐ رَشّ. نَضَح. هَرَق. سَكَب. هَدَر (2) اشتدّ. عَنُف. قَسا (3) زَحَم. ضَغَط. ضايق (4) وقيل أيضاً: خزَّق. هشَّم. اختطف.

ܐܶܙܕ̊ܪܶܦ (مج) وعَنُف. قَسا (2) اشتدّ مرضهُ.

ܙܪܺܝܼܦܳܐ مف (2) شديد. قويّ. عنيف. قاسٍ (3) زَريز. شَهم (4) مَخطوف اللَّون من شدّة الجوع.

ܙܪܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ شِدّة. قوّة. حِدّة. عُنف.

ܙܰܪܺܝܼܦܳܐ. ܙܳܪܺܝܼܦܳܐ زَرافة. ܨܶܦܰܪ ܓܰܡܠܳܐ.

ܙܪܳܦܳܐ. ܙܰܪܦܳܐ زَرْف. غُبرة. حَكّة. ضَرب من الجَّرَب (2) ذَرَب. شِدّة الوَجَع.

ܙܪܽܘܼܦܳܐ غُبيراء. شجر وثمرهُ.

ܙܳܪܺܝܼܦܬ̊ܳܐ شِفّان. وابَل (2) زَوبعة. عَجاجة. ريح عاصِف (3) لَهبة. أجيج نارٍ.

ܙܳܪܺܝܼܦܽܘܼܬ̥ܳܐ شِفّان. وابِل. مطر شديد عظيم القَطر.

ܙܪܺܝܼܦ أرجل الجَّراد. نَبت.

 • ܙܪܰܩ ــُـ ܙܪܳܩܳܐ. ܙܪܽܘܼܩܝܳܐ زَرِق. كان أزرق (2) زَرَقتْ. احوَلَّتْ. انقلبتْ العين (3) زَرَق. نَثَر. بَذَر. زَرَع (4) بدَّد. شتَّت. بَدرَق (5) هَرَق. سَكَب. رَشّ (6) رقَّق القُرصة.

ܙܰܪܶܩ. ܙܽܘܼܪܳܩܳܐ مبالغة المتعدّي.

ܐܶܙܕ̊ܪܶܩ. ܐܶܙܕ̊ܰܪܰܩ (مج . مط) واصفَرّ.

ܐܰܙܪܶܩ بمعنى ܙܪܰܩ المتعدّي.

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܰܩ. ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܙܪܩܳܢܽܘܼܬ̥ܳܐ (مج).

ܙܪܺܝܼܩܳܐ مف (2) أزرَق.

ܙܪܺܝܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ سمص (2) زُرقة. لون السماء.

ܡܙܰܪܩܳܢܳܐ فاعل (2) مِرقاق. شَوبَك.

ܙܰܪܩܳܐ. ܙܳܪܩܳܐ أزرَق. اسمانجونيّ.

ܙܰܪܩܬ̥ܳܐ. ܙܳܪܶܩܬ̥ܳܐ زَرقاء.

ܙܰܪܩܽܘܼܬ̥ܳܐ. ܙܳܪܩܽܘܼܬ̥ܳܐ زُرقة.

ܙܰܪܽܘܼܩܳܐ أحوَل. أشوَص.

ܙܰܪܽܘܼܩܽܘܼܬ̥ܳܐ حَوَل. شَوصة.

ܙܽܘܼܪܩܳܐ زَورَق (2) خاتِم. دِرهم.

ܙܪܽܘܼܩܬ̊ܳܐ لَون الصَّاغة.

ܙܰܪܩܳܩܬ̊ܳܐ زِيف. شيء مُزوَّر.

 • ܙܰܪܩܽܘܼܩܬ̊ܳܐ مثل ܙܰܪܢܽܘܼܒ̊ܬ̥ܳܐ.
 • ܙܰܪܫܰܩ أَمبَربَارِيس[24].
 • ܙܰܪܬ̥ܳܐ ج ܙܰܪ̈ܬ̥ܶܐ. ܙܰܪ̈ܶܐ (ث) شِبر (2) راحة. قَبضة.

 

[1]  أوكين منّا أوردها ܙܵܐܛܵܢܵܝܵܐ.

[2]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܙܹܐܦܵܐ.

[3]  ذَهاب سَمْعِها. ثِقَلُها. صَمَمُها.

[4]  قد يكون معناها كمعنى ܩܽܘܼܪܩܣܳܐ زِرّ. كُرة تدخل في العُروة.

[5]  أوردها أوكين منّا ܫܝܘܿܠܵܢܵܝܬ̊ܵܐ.

[6]  أو كما أوردها أوردها أوكين منّا ܙܸܗܵܐ.

[7]  أو ܙܽܘܿܕ̥ܺܝܼܰܐܩܽܘܿܢ.

[8]  أو ܙܽܘܼܠܰܪܓ̊ܪܳܕ.

[9]  أو ܙܽܘܣ.

[10]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܙܹܐܦܵܐ.

[11]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܙܹܐܦܵܢܵܐ.

[12]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܙܹܐܦܵܢܵܝܵܐ.

[13]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܙܹܐܦܵܢܘܼܬ̥ܵܐ. ܙܹܐܦܵܢܵܝܘܼܬ̥ܵܐ.

[14]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܙܹܛܹܡܵܐ.

[15]  عَجين على شَكل حَلَقات مُتَّصلة، يُقلى في الزيت ويُعقَد بالـمُربَّى أو بالسُّكَّر أو العَسَل.

[16]  أوكين منّا أوردها (مَرماهيج).

[17]  ܙܰܠܓ̊ܳܐ ج ܙܰܠ̈ܓ̊ܶܐ بتقسية الجيم حسب الغربيّين، ܙܰܠܓ̥ܳܐ ج ܙܰܠ̈ܓ̥ܶܐ بترقيقها حسب الشرقيّين (ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̄ 237). وأوكين منّا أوردها ܙܸܠܓܵܐ ج ܙܸܠ̈ܓܸ̊ܐ

[18]  عند الشرقيّين كما أوردها أوكين منّا ܙܡܹܠܝܵܐ و ܙܡܹܝܠܝܵܐ.

[19]  أو ܙܳܢܩܳܐ.

[20]  أو ܒܰܪ ܙܳܢܩܳܐ ج ܒܰܪ ܙܳܢܩ̈ܶܐ.

[21]  أو ܒܰܪ ܙܳܢܩܳܝܳܐ. ܒܰܪ ܙܳܢܩܳܢܳܐ.

[22]  أو ܬܚܶܝܬ̥ ܙܢܳܩܳܐ. ܬܚܶܝܬ̥ ܙܳܢܩܳܐ.

[23]  أو ܙܢܳܩܝܳܐ.

[24]  حَبّ حامض، منهُ مُدوَّر أحمر، ومنهُ أسود مُستَطيل رَمليّ أو جَبَليّ.