فهرس قراءات الأناجيل

ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܐܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܐ الأحد أو العيد

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܪܡܫܐ إنجيل المساء

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܨܦܪܐ إنجيل الصّباح

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ إنجيل القدّاس الإلهيّ

ܩܽܘܕܫ ܥܕܬܐ تقديس البيعة

مت 16/ 13-20

يو 10/ 22-38

مر 8/ 27-31

ܚܘܕܬ ܥܕܬܐ تجديد البيعة

مر 12/ 35-44

يو 21/ 15-22

لو 9/ 18-25

ܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ بشارة زكريّا

لو 1/ 1-17

لو 1/ 18-25

لو 11/ 45-51

ܣܘܒܪܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ بشارة مريم

لو 1/ 26-38

لو 1/ 26-38

لو 1/ 26-38

ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܝܡ زيارة مريم لأليصابات

لو 1/ 39-56

لو 1/ 39-56

لو 10/ 38-42

ܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ مولد يوحنا

لو 1/ 57-66

لو 1/ 67-80

مت 11/ 2-15

ܓܠܝܢܗ ܕܝܘܣܦ الوحي ليوسف

مت 6/ 18-25

مت 6/ 18-25

مت 6/ 18-25

ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ الأحد السّابق للميلاد

مت 1/ 1-18

مت 1/ 1-18

لو 3/ 23-38

ܕܒܝܬ ܝܠܕܗ ܕܡܪܢ الميلاد المجيد

يو 1/ 1-17

لو 2/ 1-10

مت 2/ 1-12

أو يو 1/ 1-17

ܩܘ̈ܠܣܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ تهنئة العذراء

لو 2/ 15-20

لو 11/ 23-32

لو 8/ 16-21

ܩܛܠܐ ܕܝܠܘ̈ܕܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡ مقتل أطفال بيت لحم

مت 2/ 13-18

مت 2/ 19-23

مر 6/ 1-6

ܩܕܡܝܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ الأحد الأوّل بعد الميلاد

لو 2/ 40-52

لو 3/ 23-38

لو 2/ 40-52

ܕܓܙܘܪܬܐ ܘܕܪܝܫ ܫܢܬܐ الختانة ورأس السنة

يو 10/ 1-16

لو 2/ 21-24 4/ 14-30

يو 15/ 8-19

ܬܪܝܢܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ الأحد الثاني بعد الميلاد

يو 1/ 14-18

يو 1/ 35-42

مت 2/ 19-23

ܥܐܕܐ ܕܕܢܚܐ ܐܠܗܝܐ الدنح (الغطاس)

مر 1/ 1-11

مت 3/ 1-17

لو 3/ 15-22

ܒܘܪܟ ܡܝ̈ܐ ܕܕܢܚܐ تبريك مياه الدنح

يو 4/ 4-42

ܩܛܠܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ استشهاد مار يوحنا المعمدان

لو 3/ 1-14 3/ 19-20

مر 6/ 14-29

مت 14/ 1-12

ܩܛܠܗ ܕܡܪܝ ܐܣܛܦܢܘܣ استشهاد مار اسطفانوس

مر 12/ 1-12

يو 8/ 34-59

مت 23/ 34-39

ܩܕܡܝܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ الأحد الأول بعد الدنح

مر 1/ 14-34

يو 1/ 18-28

مت 4/ 12-22

ܬܪܝܢܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ الأحد الثاني بعد الدنح

يو 1/ 26-34

يو 1/ 35-42

يو 1/ 43-51

ܬܠܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ الأحد الثالث بعد الدنح

يو 3/ 22-36 4/ 1-3

يو 5/ 30-47

يو 3/ 1-12

ܪܒܝܥܝܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ الأحد الرابع بعد الدنح

لو 7/ 18-35

مر 12/ 28-37

مر 6/ 1-6

ܚܡܝܫܝܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ الأحد الخامس بعد الدنح

مت 11/ 1-15

لو 5/ 1-11

مر 1/ 12-20

ܫܬܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ الأحد السادس بعد الدنح

مت 4/ 12-25

مت 4/ 12-25

مر 6/ 1-6

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܥܠ ܙܪ̈ܥܐ بركة العذراء على الزروع

مت 13/ 1-9

مت 13/ 10-23

مت 12/ 30-37

ܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܗܝܟܠܐ دخول المسيح إلى الهيكل

لو 2/ 22-35

لو 2/ 22-35

لو 2/ 36-40

ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ مار برصوم

يو 15/ 12-27

ܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ مار أنطونيوس وباقي الآباء النساك

لو 13/ 22-30

مت 5/ 1-16

لو 6/ 20-31

ܨܘܡܐ ܕܢܝܢܘܐ – ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ صوم نينوى الاثنين

مت 12/ 31-41

ܨܘܡܐ ܕܢܝܢܘܐ – ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ صوم نينوى الثلاثاء

لو 4/ 24-32

لو 11/ 5-23

مت 24/ 36-46

ܨܘܡܐ ܕܢܝܢܘܐ – ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ صوم نينوى الأربعاء

لو 12/ 54-59 لو 13/ 1-3

لو 13/ 1-8 أو لو 17/ 20-37

لو 17/ 20-37

ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܪܒܐ مار سويريوس الأنطاكي الكبير

يو 7/ 37-44

لو 8/ 16-21

لو 8/ 16-21

ܕܟܗ̈ܢܐ أحد الكهنة

مت 25/ 13-30

لو 19/ 11-27

مت 24/ 42-51

ܕܥܢܝ̈ܕܐ أحد الموتى

مت 25/ 31-46

يو 5/ 19-29

لو 12/ 32-48

ܩܕܡܝܐ ܕܨܘܡܐ – ܕܩܛܢܐ ܕܓܠܝܠܐ الأحد الأوّل من الصّوم – عرس قانا الجليل

يو 2/ 1-11

لو 16/ 1-18

يو 2/ 1-11

ܛܟܣܐ ܕܫܘܒܩܢܐ طقس المسامحة

مت 18/ 12-35

ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܕܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܘܣ مار أفرام ومار ثاودوروس

مت 10/ 24-38

يو 15/ 17-27

يو 4/ 46-54

ܬܪܝܢܐ ܕܨܘܡܐ – ܕܓܪܒܢܐ الأحد الثاني من الصوم شفاء الأبرص

مر 1/ 32-45

مت 7/ 28-29 8/ 1-13

لو 5/ 12-16

ܬܠܝܬܝܐ ܕܨܘܡܐ – ܕܡܫܪܝܐ الأحد الثالث من الصوم شفاء المخلّع

لو 5/ 17-26

يو 5/ 1-18

مر 2/ 1-12

ܪܒܝܥܝܐ ܕܨܘܡܐ – ܕܟܢܥܢܝܬܐ الأحد الرابع من الصومشفاء ابنة الكنعانية

مر 7/ 24-37

لو 13/ 10-17

مت 15/ 21-31

ܕܦܠܓܗ ܕܨܘܡܐ – ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ أربعاء نصف الصّوم أبجر الملك

مت 17/ 22-27

يو 3/ 13-21

يو 3/ 13-21

ܐܪܒܥܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܣܒܣܛܝܐ شهداء سبسطية الأربعين

مت 10/ 16-33

لو 12/ 1-12

ܚܡܝܫܝܐ ܕܨܘܡܐ – ܕܫܡܪܝܐ ܛܒܐ الأحد الخامس من الصوم-السّامري الصالح

لو 10/ 25-37

لو 7/ 1-10

لو 7/ 11-17

ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܘܡܐ – ܕܣܡܝܐ الأحد السادس من الصوم شفاء الأعمى

مر 10/ 46-52

يو 9/ 1-41

مت 20/ 29-34

ܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ جمعة الأربعين

لو 4/ 1-13

مت 4/ 1-11

لو 4/ 1-13

ܫܒܬܐ ܕܠܥܙܪ سبت لعازر

يو 11/ 1-27

يو 11/ 28-46

مت 20/ 17-28

ܕܐܘ̈ܫܥܢܐ أحد الشعانين

لو 19/ 28-40

مر 11/ 1-26

يو 12/ 12-19

ܒܘܪܟ ܣܘ̈ܟܐ ܕܐܘ̈ܫܥܢܐ تبريك أغصان الزيتون

مت 21/ 1-22

ܢܗܝܪ̈ܐ (ܘܥܕܗ ܕܠܡܐܢܐ) الناهيره

مت 25/ 1-13

ܩܘܪܒܐ ܕܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ قداس خميس الأسرار

يو 7/ 37-52 يو 8/ 12-20

لو 22/ 1-12

لو 22/ 1-30

ܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ – ܫܝܓܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ خميس الفصح غسل الأرجل

يو 13/ 1-20

ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ – ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ جمعة الصّلبوت: السّاعة الثالثة

مجمّع من الأناجيل الأربعة

أو مت 27/ 1-18

ܕܫܬܫܥܝ̈ܢ السّاعة السّادسة/منتصف اليوم

مجمّع من الأناجيل الأربعة أو مت 27/ 19-44

ܕܬܫܥܫܥܝ̈ܢ السّاعة التّاسعة

مجمّع من الأناجيل الأربعة أو مت 27/ 45-56

ܕܣܓܕܬܐ ܕܨܠܝܒܐ رتبة سجدة الصّليب

مجمّع من الأناجيل الأربعة أو يو 19/ 25-37

ܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ سبت النور

مت 27/ 57-61

مت 27/ 62-66

مجمّع من الأناجيل الأربعة أو يو 19/ 38-42

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ عيد القيامة المجيد

مت 28/ 1-20

لو 24/ 1-12(اللّيل) يو 20/ 1-18

مر 16/ 1-8

ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܚܘܪ̈ܐ اثنين البياض

لو 24/ 13-35

مت 28/ 11-20

يو 2/ 18-25

ܥܪܘܒܬܐ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ جمعة المعترفين

يو 20/ 18-23

مت 27/ 50-61

مر 9/ 9-15

ܩܕܡܝܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ – ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ الأحد الأول بعد القيامة الأحد الجديد

يو 20/ 19-25

يو 20/ 26-29

يو 20/ 19-29

ܬܪܝܢܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ الأحد الثاني بعد القيامة

يو 21/ 1-14

يو 21/ 15-19

يو 21/ 20-25

ܬܠܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ الأحد الثالث بعد القيامة

يو 6/ 16-29

مت 14/ 22-33

يو 4/ 31-38

ܪܒܝܥܝܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ الأحد الرابع بعد القيامة

لو 5/ 27-39

يو 3/ 11-21

يو 6/ 47-58

ܚܡܝܫܝܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ الأحد الخامس بعد القيامة

يو 14/ 1-14

يو 16/ 16-30

لو 9/ 51-62

ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ صعود الرب بالجسد إلى السماء

لو 24/ 36-53

لو 24/ 36-53

مر 16/ 14-20

ܫܬܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ الأحد السادس بعد القيامة

يو 16/ 31-33 و يو 17/ 1-12

يو 17/ 13-26

يو 6/ 35-46

ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ العنصرة

يو 14/ 1-14 أو يو14/ 15-31

يو 14/ 15-21 أو يو15/ 20-27 و16/ 1-15

يو 14/ 22-26 أو يو 15/ 1-14

ܕܰܣܝܳܡ ܒܘܪܟܐ – ܬܫܡܫܬܐ ܩܕܡܝܬܐ رتبة السجود الخدمة الأولى

يو 14/ 1-17

ܕܣܝܡ ܒܘܪܟܐ – ܬܫܡܫܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ رتبة السجود الخدمة الثانية

يو 4/ 4-24

ܕܣܝܡ ܒܘܪܟܐ ܬܫܡܫܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ رتبة السجود الخدمة الثالثة

يو 14/ 25-27 و15/ 26-27 و 16/ 1-15

ܥܪܘܒܬܐ ܕܕܗܒܐ

جمعة الذهب (شفاء الأعرج)

مت 19/ 23-30

مت 9/ 36-38 و 10/ 1-15

لو 22/ 24-30

ܬܡܝܢܝܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ الأحد الثامن بعد القيامة

لو 8/ 4-15

مت 11/ 20-30

يو 6/ 26-35

ܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الآحاد المتوسّطة

ܩܕܡܝܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الأحد التّاسع بعد القيامة

 

لو 6/ 12-26

 

مر 3/ 7-19

 

مت 10/ 24-42

ܬܪܝܢܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الأحد العاشر بعد القيامة

مر 6/ 4-13

لو 9/ 1-11

يو 6/ 35-46

ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الأحد الحادي عشر بعد القيامة

لو 10/ 1-16

لو 10/ 17-24

مت 14/ 14-23

ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الأحد الثاني عشر بعد القيامة

مر 9/ 30-41

مت 20/ 17-28

لو 9/ 10-17

ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الأحد الثالث عشر بعد القيامة

لو 17/ 1-10

مر 6/ 30-46

مت 15/ 32-39

ܫܬܝܬܝܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الأحد الرابع عشر بعد القيامة

مت 12/ 30-37

مت 12/ 38-50

مر 3/ 20-30

ܫܒܝܥܝܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الأحد الخامس عشر بعد القيامة

مر 4/ 1-20

مت 13/ 10-23

مر 8/ 1-10

ܬܡܝܢܝܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الأحد السادس عشر بعد القيامة

مت 13/ 24-35

مت 13/ 36-43

لو 14/ 7-15

 

ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ الآحاد الأخيرة للقيامة

ܩܕܡܝܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ – ܩܕܡܝܐ ܕܒܬܪ ܡܛܠܠ̈ܐ الأحد السابع عشر بعد القيامة

 

 
مر 4/ 21-34

 

 
مت 13/ 44-52
 
 
لو 14/ 15-24

ܬܪܝܢܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ – ܬܪܝܢܐ ܕܒܬܪ ܡܛܠ̈ܠܐ الأحد الثامن عشر بعد القيامة

مت 21/ 28-32

مر 10/ 28-34

مر 12/ 38-44

ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ (= ܐܝܟ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܨ̈ܥܝܐ) الأحد التاسع عشر بعد القيامة

لو 10/ 1-16

لو 10/ 17-24

مت 14/ 14-23

ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ – ܩܕܡܝܐ ܕܒܬܪ ܫܘܢܝܐ الأحد العشرون بعد القيامة

لو 14/ 25-35

لو 15/ 1-10

مر 10/ 35-45

ܚܡܝܫܝܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ – ܬܪܝܢܐ ܕܒܬܪ ܫܘܢܝܐ الأحد الحادي والعشرون بعد القيامة

لو 17/ 22-24 و 18/ 1-8

لو 18/ 9-17

لو 11/ 9-20

ܫܬܝܬܝܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ – ܬܠܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܫܘܢܝܐ الأحد الثّاني والعشرون بعد القيامة

مت 19/ 1-12

لو 19/ 11-27

مت 17/ 22-27

ܫܒܝܥܝܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ – ܪܒܝܥܝܐ ܕܒܬܪ ܫܘܢܝܐ الأحد الثالث والعشرون بعد القيامة

مت 18/ 1-11

مت 18/ 12-22

مر 6/ 1-6

ܬܡܝܢܝܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ – ܚܡܝܫܝܐ ܕܒܬܪ ܫܘܢܝܐ الأحد الرابع والعشرون بعد القيامة

مر 7/ 1-13

مر 7/ 14-23

لو 11/ 33-44

 

 

 

 

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܫܒ̈ܠܐ بركة العذراء على السنابل

مر 4/ 26-29

مت 23/ 10-13

لو 6/ 1-5

ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܡܪܝ ܦܘܠܘܣ عيد الرسولين مار بطرس ومار بولس

مت 18/ 21-35

مت 20/ 1-16

يو 21/ 15-19

ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ عيد الرسل الاثني عشر

مت 9/ 36-38 و 10/ 1-15

مر 3/ 7-19

لو 6/ 12-23

ܥܐܕܐ ܕܡܛܠ̈ܠܐ عيد التّجلي

مت 16/ 27-28 و 17/ 1-13

مر 9/ 1-13

لو 9/ 28-36

ܫܘܢܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ عيد انتقال السّيدة العذراء

مت 12/ 46-50 أو(مر 3/ 28-35 لو11/ 23-32)

لو 10/ 38-42

أو (لو 2/ 42-51 و 11/ 33 مت 12/ 46-50)

يو 19/ 25-27 و لو 10/ 38-42

ܫܟܚܬܗ ܕܨܠܝܒܐ عيد اكتشاف الصليب

مت 24/ 1-35

مر 13/ 1-33

لو 21/ 5-28

ܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ الآحاد بعد عيد الصليب

 

ܩܕܡܝܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ الأحد الأول بعد عيد الصليب

لو 17/ 20-37

مت 24/ 36-51

مر 13/ 32-37

ܬܪܝܢܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ الأحد الثاني بعد عيد الصليب

مت 14/ 34-36 و 15/ 1-11

مت 15/ 12-20 و 16/ 1-4

مت 16/ 5-12

ܬܠܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ الأحد الثالث بعد عيد الصليب

مت 18/ 23-35

لو 16/ 1-12

مر 2/ 23-28

ܪܒܝܥܝܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ الأحد الرابع بعد عيد الصليب

مر 10/ 1-16

لو 9/ 37-45

مت 12/ 5-16

ܚܡܝܫܝܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ الأحد الخامس بعد عيد الصليب

لو 20/ 27-40

مت 23/ 1-12

لو 16/ 13-19

ܫܬܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ الأحد السادس بعد عيد الصليب

مت 19/ 13-30

مر 10/ 17-27

لو 18/ 18-30

ܫܒܝܥܝܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ الأحد السابع بعد عيد الصليب

لو 12/ 13-31

لو 12/ 49-59

مت 5/ 21-26

ܥܐܕ̈ܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ أعياد السيّدة العذراء

مت 25/ 1-13

لو 8/ 1-13

لو 10/ 38-45

ܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ أعياد الشهداء القدّيسين

مت 10/ 16-33

مر 13/ 9-13 أو 8/ 34-38

لو 12/ 1-12

ܕܘܟܪܢܐ ܕܥܢܘ̈ܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ أعياد النسّاك القدّيسين

يو 15/ 12-27

مت 10/ 34-42

مر 10/ 28-31

ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ أعياد الملافنة والآباء

يو 17/ 13-26

لو 13/ 22-35

يو 7/ 37-44

ܕܘܟܪܢܐ ܕܢ̈ܫܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ أعياد النسوة القدّيسات

مت 25/ 1-13

لو 8/ 1-10 و10/ 38-45

مت 25/ 1-13

ܕܘܟܪܢܐ ܕܐܟܣ̈ܢܝܐ تذكار الغرباء

مت 22/ 23-33

مر 5/ 21-43

 

ܛܟܣܐ ܕܥܘܦܝܐ ܕܓܒܪ̈ܐ طقس دفن الرّجال

يو 5/ 24-29

ܛܟܣܐ ܕܥܘܦܝܐ ܕܢܫ̈ܐ طقس دفن النساء

مت 25/ 1-13

ܛܟܣܐ ܕܥܘܦܝܐ ܕܛܠܝ̈ܐ طقس دفن الأطفال

لو 7/ 11-17