صلاة وضع حجر أساس لكنيسة

ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܒܫܶܬܐܣܬܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܒܰܪܶܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܥܽܘܕܖ̈ܳܢܰܝܟ. ܟܰܕ ܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ ܕܪܽܘܚ ܘܕܰܦܓܰܪ. ܘܒܰܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܝܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܦܶܬܓܳܡܳܐ (ܕܰܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܠܝܽܘܢ)

ܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܳ ܒܳܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ܆ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܠܳܐܶܝܢ ܒܰܢ̈ܳܝܰܘܗ̱ܝ ܗ̄܀

مت 16/ 13-20

13وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُّسَ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟» 14فَقَالُوا: «قَوْمٌ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ وَآخَرُونَ إِيلِيَّا وَآخَرُونَ إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ». 15قَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟» 16فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ». 17فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا إِنَّ لَحْماً وَدَماً لَمْ يُعْلِنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. 18وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضاً: أَنْتَ بُطْرُسُ وَعَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا. 19وَأُعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطاً فِي السَّمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاوَاتِ». 20حِينَئِذٍ أَوْصَى تَلاَمِيذَهُ أَنْ لاَ يَقُولُوا لأَحَدٍ إِنَّهُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ.

ܩܠܐ ܕܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ. ܪܺܝܫ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݂݀ܳܚܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܥܢܳܬ݂݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݂݀. ܛܪܰܘ ܒ݁ܺܝ̣ ܓ݁ܰـ̈ܠ̱ܠܶܐ ܘܡܰܚ̈ܫܽܘ̣ܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܙܺܝ̣ܥܽܘ̣ܢܝ̱. ܘܰܐܩ̣ܪܶܒ݂ܘ ܥܰܡܝ̱ ܗܶܖ̈ܶܛܺܝܩܽܘ. ܘܰܗܘܳܬ݂݀ ܡܰܦ݁ܽܘ̣ܠܬ݁ܗܽܘܢ܀

ܫܘܒܚـܐ: ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܰܝܬ݁. ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕ݂ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܰܪܶܟ݂ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܩܰܝܛܳܐ ܒ݂ܰܥܝܳܕ݂ܶܗ. ܘܣܰܬ݂ܘܳܐ ܒ݂ܙܰܒ݂ܢܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܶܠ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܥ̈ܰܠܳܠܬ݂ܳܗ̇܀

ܘܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܠܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܒܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܽܘܥܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܡܣܰܡܶܟ ܠܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܰܪܶܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܟܺܐܦܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܆ ܘܰܒܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ܆ ܫܰܪܰܪܶܝܗ̇ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ ܕܠܐܳ ܬܶܙܕܰܥܙܰܥ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܶܠܐܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀