38 حفلة الناهيرة

ܕܘܰܥܕܶܗ ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ

Zmirutho bmathle malel
ترتيلة بمَثليه ماليل
ܙܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܡ̈ܰܬ̣ܠܐܶ ܡܰܠܶܠ 

Zmirutho shubho ltobo
ترتيلة شوبحو لطوبو
ܙܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ

Zmirutho shubho ltobo
ترتيلة شوبحو لطوبو
ܙܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ

Zmirutho btar’och Moran
ترتيلة بترعوخ موران
ܙܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ̣ ܡܳܪܰܢ 

Zmirutho ‘al hau tar’o
ترتيلة عال هاو ترعو
ܙܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ

Zmirutho tubaihun l’abde tobe
ترتيلة طوبيهون لعبديه طوبيه
ܙܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ